Sunteți pe pagina 1din 5

FILIATIA

In doctrina s-a aratat ca filiatia:


- In sens larg, desemneaza un sir neintrerupt de nasteri, care leaga o
persoana de un stramos al ei sau un sir neintrerupt de persoane intre
care faptul nasterii a stabilit legatura de la parinte la copil;
- In sens restrans, reprezinta raportul de descendenta intre un copil si
fiecare dintre parintii lui si se intemeiaza pe legatura de sange dintre
copil si parinti, care rezulta din faptul nasterii si cel al conceptiei
(zamislirii).
Filiatia fata de mama poarta denumirea de maternitate si are la baza
faptul nasterii. Se poate stabili si prin recunoastere sau prin hotarare
judecatoreasca.
Filiatia fata de tata poarta denumirea de paternitate si se bazeaza pe faptul
conceptiei copilului. Fata de tatal din casatorie se stabileste prin prezumtie
de paternitate, iar din afara casatoriei se stabileste prin recunoastere sau
hotarare judecatoreasca. (art.408 C.civ.)
Ambele pot rezulta din casatorie sau din afara casatoriei.
Art.448 C.civ.: copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita
potrivit legii are, fata de fiecare parinte si rudele acestuia, aceeasi situatie ca
si situatia unui copil din casatorie. Acest principiu este afirmat si de art. 7
din Legea nr. 272/2004.
Si adoptia are efecte asemanatoare filiatiei firesti, cu deosebirea ca filiatia in
acest caz nu se bazeaza pe o legatura de sange, ci pe una civila.
Potrivit art. 406 alin.(3) C.civ., gradul de rudenie se stabileste:
- In linie dreapta, dupa numarul nasterilor;
- In linie colaterala, dupa numarul nasterilor, urcand de la una din rude
pana la ascendentul comun si coborand de la acesta pana la cealalta
ruda.
Filiatia atrage dupa sine o serie de consecinte juridice: numele, domiciliul,
statutul juridic, vocatia succesorala la mostenire, dreptul de a beneficia de
ingrijirea si ocrotirea parintilor, etc.
Rudenia, poate fi clasificata ca fiind:
- De sange, rezultand din faptul conceptiei si al nasterii:
o Din casatorie
o Din afara casatoriei
- Civila, rezultand din adoptie
- In linie dreapta, in situatia descendentei unei persoane dintr-o alta
persoana, in linie atat ascendenta, cat si descendenta
- In linie colaterala, in situatia rudeniei intre persoane cu ascendent
comun

Afinitatea (art.407 C.civ.): legatura dintre un sot si rudele celuilalt sot.


(specifica doar starii de casatorie, nu si de concubinaj)
Gradele de afinitate se stabilesc, practic, prin calculul gradului de rudenie
dintre un sot si rudele sale.
1. Filiatia fata de mama
Filiatia fata de mama presupune doua elemente:
- Faptul nasterii
- Identitatea copilului
Art. 408 alin. (1) C.civ.: filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii; ea
se poate stabili si prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca.
Dovada maternitatii se face prin:
- Certificatul de nastere
- Hotararea instantei de judecata
Stabilirea maternitatii se poate face prin:
- Certificatul constatator al nasterii
- Recunoasterea voluntara a mamei
- Hotarare judecatoreasca
Modalitatea de stabilire a filiatiei fata de mama are in vedere aceleasi
elemente (faptul nasterii, identitatea copilului), indiferent daca se face
raportare la filiatia rezultand din casatorie sau din afara casatoriei.
Copiii din casatorie sunt:
- Cei nascuti in timpul casatoriei parintilor, luand in calcul data incheierii
casatoriei si data incetarii ori a desfacerii casatoriei
- Cei nascuti in timpul casatoriei anulate, potrivit art. 305 alin.(1) C.civ.
- Cei conceputi in timpul casatoriei parintilor lor, indiferent de faptul ca
nasterea acestora s-a produs dupa incetarea, desfacerea sau
desfiintarea casatoriei. Art. 412 C.civ.: intervalul de timp cuprins intre a
300-a si a 180-a zi dinaintea nasterii copilului = timpul legal al
conceptiunii. (dovedit prin probe stiintifice)
Copiii din afara casatoriei:
- Copiii conceputi si nascuti din parinti care nu au fost si nu sunt
casatoriti intre ei
- Copiii conceputi si nascuti inaintea casatoriei parintilor
- Copiii conceputi si nascuti dupa incetarea, desfiintarea sau desfacerea
casatoriei parintilor lor
Copilul din afara casatoriei se afla pe pozitie de egalitate juridica cu cel
din casatorie, principiu consacrat de Conventia europeana asupra
statutului juridic al copiilor nascuti in afara casatoriei de la Strasbourg din 15
octombrie 1975, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1992 si art.
448 C.civ.

1.1.

Stabilirea si dovada maternitatii prin certificatul constatator al


nasterii

Legea nr. 119/1996: Actul de nastere se intocmeste:


- La serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor
- De catre ofiterul de stare civila competent de la primaria unitatii
administrativ-teritoriale in a carei raza a survenit nasterea, in baza:
o Declaratiei verbale a celor obligati de a face declaratia de
nastere
o A actului de identitate al mamei si al declarantului
o A certificatului constatator al nasterii eliberat
o A certificatului de casatorie al parintilor, daca este cazul.
Persoanele care au obligatia de a face declaratia sunt:
- Parintii
- Medicul care a asistat nasterea
- Persoanele care au fost de fata la nastere
- Personalul desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea
- Oricae alta persoana cae a aflat despre respectiva nastere
Declaratiei ii vor fi anexate urmatoarele acte:
- Certificatul medical constatator al nasterii
- Crtificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului,
daca nasterea nu este declarata de mama
- Certificatul de casatorie al parintilor, daca este cazul.
Daca are loc nasterea unui copil din afara casatoriei si tatal recunoaste
copilul in momentul declararii, datele tatalui se vor inscrie in actul de nastere
care se intocmeste.
Daca mama nu este casatorita si rezulta din actul ei de identitate, copilul va
fi inregistrat purtand numele de familie al mamei si I se va atribui un cod
numeric personal.
Termenele inlauntrul carora trebuie sa fie inregistrata nasterea:
- Pentru copiii nascuti vii si alfati in viata 15 zile de la data nasterii
- Pentru copiii nascuti morti 3 zile de la data nasterii
- Daca copilul a decedat in intervalul de 15 zile de la nastere 24 de ore
de la deces
- Copiii gasiti sau abandonati in spital 30 de zile de la abandonare sau
gasire
In caz de inregistrare tardiva a nasterii:
- In termen de un an: cu aprobarea primarului localitatii unde s-a produs
nasterea si declararea motivelor de catre persoana in cauza
- Dupa trecerea unui an: doar in temeiul unei hotarari judecatoresti
definitive de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are
domiciliul persoana interesata; se vor face cercetari cu privire la

identitate de catre serviciul public comunitar de evidenta a


persoanelor; medicul legist va stabili varsta si sexul; participarea
procurorului.
Forta probanta a certificatului constatator al nasterii: art.99 alin.(2)
C.civ. actele de stare civila sunt incsrisuri autentice si fac dovada pana la
inscrierea in fals, pentru contatarile ofiterului de stare civila, si pana la proba
contrara, pentru celelalte mentiuni.
Posesia de stat reprezinta o stare juridica corespunzatoare unei anumite
stari civile. Definita in actualul Cod civil in art. 410.
Este alcatuita cumulativ din:
- Nomen : individualizarea unei anumite persoane prin purtarea numelui
ce corespunde starii civile pretinse
- Tractus : tratarea unei persoane de catre cei apropiati ca fiind
persoana careia ii apartine starea civila folosita
- Fama : recunoasterea persoanei in cauza de catre familie si societate
ca fiind persoana careia ii apartine starea civila pretinsa.
Efect: prezumtia potrivit careia starea civila este conforma cu realitatea.
(relativa, simpla)
Art. 411 C.civ.: nicio persoana nu poate reclama o alta filiatie fata de mama
decat aceea ce rezulta din actul sau de nastere si posesia de stat conforma
cu aceasta.
Exceptie: daca s-a stabilit printr-o hotarare judecatoreasca ca a avut loc o
substituire de copil ori ca a fost inregistrata ca mama a unui copil o alta
femeie decat cea care l-a nascut, se paote face dovada adevaratei filiatii cu
orice mijloc de proba.
Orice persoana interesata poate contesta oricand, printr-o actiune in justitie
(in contestarea maternitatii), filiatia stabilita printr-un act de nastere ce nu
este conform cu posesia de stat.
Posesia de stat poate reprezenta un mijloc de proba in stabilirea filiatiei, daca
intruneste cumulativ calitatile de a fi continua, pasnica, publica si
neechivoca [art. 402 alin. (2) C.civ.].
1.2. Stabilirea maternitatii prin recunoasterea volunatara a mamei
1.2.1. Recunoasterea de maternitate
Art. 415 alin.(1) C.civ.: reprezinta actul juridic prin care o femeie afirma
legatura ei de filiatie cu un anumit copil
- Are un caracter mixt (element precumpanitor; act juridic unilateral,
declarativ)
- Este irevocabila
- Act juridic cu caracter personal, fiind facuta numai de mama sau de un
mandatar cu procura speciala si autentica

Este facultativa, voluntara si libera


Cazurile in care este permisa:
o Cand nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila
o Cand copilul a fost trecut ca fiind nascut din parinti necunoscuti
1.2.2. Formele recunoasterii de maternitate
Art. 416 C.civ.:
- Prin declaratie facuta la orice serviciu de stare civila -> urmand a fi
inscrisa in registrul localitatii unde a avut loc nasterea
- Prin inscris autentic (chiar si declaratia mamei in fata instantei de
judecata consemntata in incheiere)
- Prin testament intocmit in oricare din formele prevazute de lege
Copiii care pot fi recunoscuti:
- Copilul major si cel minor art. 413 C.civ.
- Copilul conceput art. 36 C.civ.
- Copilul decedat, doar daca a lasat descendenti firesti, in caz contrar
recunoasterea este lovita de nulitate absoluta art. 418 alin. (1) lit. b)
C.civ.
1.3. Contestarea recunoasterii de maternitate
Art.420 alin.(1) C.civ.: recunoasterea care nu corespunde adevarului poate fi
contestata oricand si de orice persoana interesata.