Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaiei i tiinei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Calculatoare Informatic i Microelectronic

la Bazele Comunicrii
Tema:
Semnificaia semnelor i simbolurilor

A efectuat: !" $adim A verificat:

st.grupei C#otorac dr. inginer Roca

Chiinu 2006
"Viaa social sub toate aspectele ei i n toate momentele dezvoltrii sale istorice este posibil doar datorit unui simbolism divers". Emil urc!eim %iina uman& este inevitabil legat& de mediul social care o produce i influenea'&( iar o dependen& evident& repre'int& procesul de comunicare( care se stabilete )ntre acetia. *mul este )ntr-o continu& de'voltare( formare i afirmare( un rol important )n acest sens revenindu-i comunic&rii. +efinit ca o transmitere de informaie( procesul comunicaional a,ut& individul s& cunoasc&( s& se cunoasc& i s& se fac& cunoscut. #rintre diferitele modalit&i de comunicare( cea simbolic& se distinge prin specificul s&u de e-primare i funciile purtate. Apelarea la simboluri este practic inevitabil&. Ea este necesar& pentru a percepe mai eficient semnificaiile faptelor i fenomenelor )ncon,ur&toare( dar i pentru a structura mesa,ul propriu adresat mediului. Astfel este imposibil& constituirea unei teorii( organi'area unei aciuni publicitare( efectuarea propagandei i agitaiei politice .a. f&r& folosirea e-perienei acumulate )n aa domeniu al culturii cum este simbolismul social. Av.nd funcia de leg&tur& social& pe ba'a i prin intermediul transmiterii informaiei eseniale( simbolul apare ca purt&tor material la mesa,ului. El deosebete semnul de simbol doar dup& multitudinea semnificaiilor purtate de primul. Totodat& simbolul trebuie deosebit de semn( deosebirea const.nd )n multitudinea semnificaiilor pe care le are primul. *rice semn poate avea mai multe semnificaii( i deci poate deveni simbol. /imbolul este o diversificare a semnului0 este semn datorit& capacit&ii acestuia de a e-prima ceva( de a avea semnificaii. /u'anne 1anger declara c& numai la om este evident& tendina de a simboli'a. i ce este important( 2funcia de elaborare a simbolurilor este una din activit&ile primare ale omului( la fel ca i m.ncatul( privitul sau deplasarea )n spaiu3". /imbolul este legat de om( c&ci el este creat de acesta pentru a-i servi i a fi consumat de el. *mul este numit de c&tre Ernst Cassirer ca fiind un animal simbolic( care apelea'& la simboluri mai ales )n situaii critice. /imbolurile sunt importante prin capacitatea lor de a interpreta i prin diversitatea semnificaiilor purtate. 3#rin intermediul simbolurilor oamenii )ncearc& s& ordone'e 4aosul care )i )ncon,oar&. 1imba( mitul( religia( arta( tiina nu sunt dec.t nite forme simbolice35. Ambiguu )n cadrul aceleiai culturi 6luna - simbolul feminit&ii( fecundit&ii( a regimului nocturn7( un simbol poate avea mai multe dimensiuni: politic&( economic&( religioas& etc. i poate intra ca i element 5

component )n diferite sisteme mitice i rituale. Aceste dimensiuni pot servi drept criteriu pentru clasificarea simbolurilor( e-ist.nd astfel simboluri politice( economice( religioase. /emnificaia simbolurilor poate varia totodat& de la popor la popor i )n funcie de cadrul istoric 6elefantul regal semnific.nd )n 8ndia putere( )n &rile africane acesta desemnea'& longevitatea7. Comunicarea simbolic& se face i prin intermediul simbolicii sociale( privit& diferit de c&tre diferii cercet&tori. Astfel conform lui E. +ur94eim i M. Mauss simbolurile sociale dau sens unor statute i roluri )ntrun anumit ceremonial. Ele e-prim& ade'iunea unei comunit&i la valorile care o definesc. :n opiniei lui M. 1een4ard i M. ;riaule ordinea cosmic& i social& este enunat& metaforic )n sisteme simbolice de mituri i ritualuri. C. ;. <ung presupune e-istena unor ar4etipuri universale care e-prim& relaiile constante dintre om i univers. =egli,.nd )n simbolism aspectele sale cognitiv i obiectiv( /. %reud percepe simbolul social prin intermediul visului de noapte( )n special ca o manier& de a masca refularea i de a face compromis )ntre pl&cere i realitate. :n anumite ca'uri simbolismul social permite codificarea evenimentelor prin ritualuri care sunt marcatoare de loc i de identitate. >n loc special l-a ocupat i )l ocup& simbolica social& )n procesele de sociali'are( i )n special )n educarea tinerei generaii. i acest lucru cap&t& o amploare tot mai mare odat& cu de'voltarea te4nicotiinific& )n general( i a mi,loacelor de comunicare )n special. Acestea din urm& sunt nite 3maini perfecte3 de creare i r&sp.ndire a simbolurilor sociale. /imbolurile colective evoluea'& )n detrimentul celor individuale. 3/ocietatea contemporan& are nevoie de mituri( de rituri i de simboluri pentru a da sens e-istenei sociale( care nu poate fi tr&it& )n strict& raionalitate instrumental&3!. /imbolicul este unul dintre elementele vieii omului care )l creea'& pe acesta( )l modelea'& i de multe ori )i determin& aciunile( atitudinile i c4iar comportamentul. >n rol specific acesta )l ,oac& )n viaa politic&( unde simbolurile sunt cele care pot aduce succesul unei campanii electorale( sau totodat& pot distruge o imagine pree-istent&( )nlocuind-o cu alta adecvat& momentului i locului. Cea mai distinct& categorie a simbolicii sociale care determin& procesul de comunicare at.t la nivel interpersonal( c.t i la cele naional i internaional este poate simbolica politic&( o totalitate de simboluri 3e-istente i folosite )n viaa politic&( c.t i totalitatea metodelor de relevare( e-primare( care-i ofer& vieii politice( aciunii politice( diferitelor forme de materiali'are a politicii un sens evident( sau dimpotriv&( unul ascuns3?. /imbolurile politice pot lua mai multe forme de materiali'are( conform opiniei lui +mitrii Misiurov e-ist.nd simboluri naional-statale( ar4itecturale( politico-obiectuale( agitaionale( sub forma sculpturilor( limba,ului politic( semnelor b&neti( modei i oamenilor politici etc. Murra@ Edelman ne vorbete despre simboluri refereniale i de condensare( iar 8on C4iciudean i Aogdan Al. Balic despre cele discursive i pre'entative. :n articolul nostru o atenie deosebit& va fi acordat& simbolurilor partidelor politice materiali'ate )n emblemele folosite de acestea( cu desf&urarea coninutului lor. :n etapa post-sovietic& )n Republicii Moldova observ&m prin apariia unei multitudini de partide politice. i toate acestea aveau propria lor simbolic&. +e ce un partid apelea'& la o anumit& simbolic&C R&spunsul 2pentru c& alte partide au propria simbolic&3 este prea simplu i banal pentru a e-plica fenomenul dat. !

#artidele politice( ca subieci care repre'int& masele( trebuie s& fie )ntr-un continuu proces de comunicare cu acestea. Comunicarea fiind un act de transmitere a unei informaii de la emi&tor la receptor printr-un canal de comunicare( prin folosirea unui anumit cod( cu scopul de a produce efecte( i de 3a sc4imba atitudinile( credinele( valorile i aciunileD3 sistemului receptor( este o modalitate de 3a impune3 interlocutorului un anumit tip de conclu'ii. Comunicarea simbolic& urm&rete aceeai finalitate. /imbolurile politice pre'int& interes nu numai pentru cei care le produc i le folosesc( ci i pentru cei c&rora le sunt adresate( pentru care sunt adesea create - masele care se las& influenate de ele. Abundena simbolurilor )n manifest&rile aciunii politice vine doar s& demonstre'e importana lor )n pre'entarea i promovarea imaginii partidului( liderului( )n formularea discursului( organi'area i petrecerea campaniei politice electorale. /imbolurile partidelor politice vin s& )ndeplineasc& anumite funcii( pentru a r&spunde necesit&ilor lor vitale. #rintre acesta am putea meniona funciile:

de comunicare( de legitimare( de meninere a ec4ilibrului sistemului politic( de respectare a principiului pluralismului politic( de sociali'are( de mediere etc.

E-ist& o p&rere conform c&reia apariia i activi'area simbolurilor politice au loc )n special )n perioadele de trecere( de tran'iie( legate de 4aosul i de'ordinea ap&rute )n societate i )n sistemul politic. Era deci un fenomen uor de pre'is i caracteristic )n mare m&sur& &rilor post-totalitare. Totalitatea emoiilor legate de c&utarea unei identit&i naionale( de )nt&rire a sentimentului de apartenen& la grup( i-au g&sit reflectarea i )n simbolurile partidelor politice( care )ncercau s& r&spund& necesit&ilor sociale de moment. 8maginile care au avut o receptivitate mai mare au fost acelea care promovau deteptarea contiinei naionale i propuneau cet&enilor programe de de'voltare a societ&ii moldave( care s& asigure coe'iunea social& i sigurana personal&. /imbolurile ap&reau acompaniate i de miturile corespun'&toare care le asigurau e-istena i circulaia( cum ar fi cel al salvatorului( tefan cel Mare( reg&sit )n simbolica #artidului #opular Cretin +emocrat. Multitudinea partidelor ap&rute pe arena politic& trebuia s&-i ,ustifice pre'ena( pentru acceptarea de c&tre populaie a e-istenei ei( dar totodat& i pentru a determina membrii societ&ii( adic& electoratul( s&i dea voturile pentru aceste partide. 1egitimarea pre'enei partidelor s-a f&cut prin apelarea la simboluri 4ortativeE care s& atrag& atenia i simpatiile publicului. Aceste simboluri se reg&seau )n imagini care sugerau trecerea( tre'irea( de'voltarea: soarele( cocoul( r.ndunica( clopotul( altele relev.nd unele elemente naionale: spicul 6statul ba'at pe agricultur&7( tefan cel Mare 6salvatorul naional( protectorul( p&rintele7( crucea 6caracterul cretin p&strat )n pofida tendinelor antireligioase ale regimului totalitar7. #utea fi identificat& o dorin& colectiv& de a p&i )ntr-un nou secol i mileniu cu dreptul( factor sesi'at de #artidul Renaterii i Concilierii din Moldova 6#RCM7 i simboli'at prin ceas. Timpul i-a l&sat vi'ibil amprentele i asupra simbolicii #RCM( care a dovedit capacitatea perceperii timpului( i dac& la sf.ritul mileniului doi acele ceasului indicau ora dou&spre'ece f&r& cinci minute( atunci la alegerile din 5D februarie 5 "( )nceput de mileniu trei( acestea indicau de,a dou&spre'ece i cinci minute. Era i ceva evident( c&ci dac& la alegerile din "FFG( de e-emplu( apelurile partidului erau de a p&i )mpreun& )ntr-un nou mileniu( de a fi )n pas cu timpul 6dou&spre'ece f&r& cinci minute7( )n timpul alegerilor anticipate din 5 " simbolica trebuia neap&rat modificat&. /& fi dat oare electoratul noii simbolici o interpretare diferit& de cea a inteniei partiduluiC Re'ultatele alegerilor au indicat anume acest fapt 6dac& este s& vorbim din perspectiva anali'ei simbolicii partidului7( i #RCM nu a reuit s& dep&easc& pragul minim electoral. ?

/imbolica i discursurile comunitilor din #artidului Comunitilor din Republica Moldova 6#CRM7 au fost un factor important de legitimare a importanei partidului( )n special )n cadrul ultimelor alegeri. :nvinuind democraii de starea de cri'& )n care se afla Republica Moldova( i enun.nd incapacitatea acestora de a guverna( p&str.ndu-i denumirea de comuniti i simbolica uor de recunoscut( secera i ciocanul( acetia au reuit s& obin& ma,oritatea absolut& a voturilor electoratului. 1u.nd )n considerare c& ma,oritatea electoratului care a votat pentru #artidul Comunitilor din Moldova a fost populaia )n v.rst& i din mediile rurale( se poate afirma c& acetia au fost determinai s& vote'e nu at.t de programul electoral al partidului 6din lips& de timp( interes etc.7( c.t de denumirea i simbolica acestuia. +ac& aceiai membri ai partidului( cu acelai program electoral( cu aceleai intenii i promisiuni erau s& apar& sub o alt& denumire( sau cel puin sc4imbau simbolica de partid( re'ultatul era s& fie v&dit diferit. /imbolica partidelor a fost i este determinat& de realitatea social& e-istent&. :n acest sens sunt elocvente simbolurile #artidului %orelor +emocratice( #artidului =aional 1iberal( #artidului Renaterii i Concilierii din Moldova( #artidului +emocrat din Moldova( dar i cele ale #artidului Comunitilor din Republica Moldova i Mic&rii /ocial-politice 3#entru ordine i dreptate3. /imbolurile folosite de aceste partide nu au fost alese )nt.mpl&tor( ele vin s& )ncura,e'e unele valori( norme i teme fundamentale( f&c.ndu-i pe indivi'i s& se detae'e condiiile grele ale e-istenei lor. Apariia simbolicii partidelor politice a fost )n str.ns& leg&tur& cu necesitatea de a da r&spunsuri la atept&rile reale ale populaiei. 8ar dependena lor de conte-tul social al comunic&rii poate fi argumentat& i prin faptul c& ele nu se adresea'& numai unui singur individ( ci unui grup nedefinit( acord.ndu-le membrilor acestuia 3oferta de apartenen& social&3. Totodat& ar fi posibil de menionat i faptul c& partidele ar fi putut provoca prin intermediul simbolicilor adoptate o serie de tendine la nivel social. /imbolurile vin s& complete'e ceea ce liderii partidelor politice nu sunt )n stare s& transmit& prin intermediul discursului lor. %iecare individ )n parte are propriile sale concepii( atitudini cu privire la ceea ce se )nt.mpl& i la situaia e-istent& )n momentul dat. Astfel( tendina este de a identifica aspiraiile cu discursurile( programele care se refer& la un partid sau altul. +e multe ori identificarea dat& are loc( cu unica condiie ca subiectul dat s& manifeste aceast& dorin&( i s& nu priveasc& sistemul politic cu apatie i de'interes. /imbolurile au rolul de a transmite informaia pe care lo'incele i programele electorale nu sunt capabile s& o transmit&. +eci nu este suficient& afirmarea de c&tre #artidului #opular Cretin +emocrat c& este un partid cu recunoatere european& i c& are tendina de integrare )n Europa i structurile acesteia( sau tendinele #artidului Comunitilor din Republica Moldova de a )ncerca )ntoarcerea cursului istoriei0 acestea sunt )nsoite i de simbolurile adecvate 6inima albastr& i dou&spre'ece stele la ##C+0 secera i ciocanul la #CRM7( care ar fi o dovad& a celor enunate i promovate de partide. /imbolurile acionea'& i asupra eu-lui electoratului( sco.nd )n eviden& mitul autentismului celor v&'ute - Am v&'ut cu oc4ii meiH =u poate fi altfelH - ( argument care primea'& )n general. Ceea ce este v&'ut este mult mai credibil. 3A ar&ta )nseamn& a demonstra( a se impune vederii3I. :n perioada de tran'iie( folosirea simbolurilor de c&tre partide are uneori un caracter mai mult formal( scopul fiind c.tigarea simpatiei electoratului i votului acestuia. #artidele e-ploatea'& simbolurile pentru obinerea unui beneficiu strict personal( i adesea se uit& despre rolul elitei politice guvernatoare )ntr-un stat democratic( ceea ce pretindem noi a fi. /imbolurile sunt folosite i ca un mi,loc de asigurare a promisiunilor( programelor electorale i inteniilor viitoare. +ar aceste promisiuni( care sunt )n str.ns& leg&tur& cu necesit&ile maselor( pot fi cu uurin& dep&ite cu timpul( sistemul repre'ent&rii democratice dovedindu-i ineficiena. :n ca'ul dat refugiul este g&sit )n simboluri. /imbolurile ofer& resemnarea i linitea )n sc4imbul st&rii de nemulumire i nesiguran& survenite din inconsecvena dintre idealul promis )nainte de alegeri i realitatea survenit&. /imbolica politic& susine cu t&rie 3c& dac& nu mergem )n acelai ritm( avem )n sc4imb aceleai g.nduri3G. #oate fi ca'ul #artidului Comunitilor din Republica Moldova( care fiind D

defavori'ai )n alegerile din "FFG( au reuit totui s& obin& ma,oritatea absolut& )n #arlamentul Republicii Moldova )n urma alegerilor anticipate din 5D februarie 5 ". =u prea s-au evideniat ca'uri c.nd programele i promisiunile partidelor politice s& fie reali'ate )n urma alegerilor( c4iar dac& o parte din acestea erau comune mai multor partide. Astfel atept&rile maselor r&m.neau )n continuare simple atept&ri( sistemul repre'ent&rii democratice dovedindu-i ineficiena i punctele sale slabe. /ituaiile date survin din promisiunile care adesea sunt imposibil de reali'at i fac parte din limba,ul 4ortativ( menit s& influene'e publicul pentru a-i da votul )n timpul campaniei electorale( dar i din incapacitatea elitelor politice( iar adesea i din cau'a perioadei de timp care survine din momentul enun&rii promisiunii( a convenirii comune asupra necesit&ilor populaiei i cel al reali'&rii celor propuse. :n aceast& perioad& se pot sc4imba doleanele publicului( conte-tul social i posibilit&ile elitelor politice. Tocmai aici este momentul s& apar& simbolica politic& care 3nu este dec.t un remediu pentru cri'a repre'ent&rii politice3F. *peraiunile i imaginile simbolice se afl& )n serviciul sistemului repre'entativ pe care )l unesc i a c&rui supravieuire o asigur&. /imbolurile politice vin s& transmit& un anumit 3sens3 electoratului( care poate constitui e-plicaia fundamental& a stabilit&ii politice. *peraiunile i imaginile simbolice se afl& )n serviciul sistemului repre'entativ pe care )l unesc i a c&rui supravieuire o asigur&. %iind simple i generale 6condiii ale unei recept&ri adecvate de c&tre mase7( simbolurile se adresea'& emoiilor publicului( a-.ndu-se pe perceperea lor incontient&. +ac& raiunii )i sunt mai mult adresate programele i discursurile( atunci simbolurile care sunt percepute afectiv au un rol deosebit )n manipularea populaiei( aceasta evideniindu-se )n perioada de tran'iie c&tre o democraie durabil&. i acest efect crete indirect proporional cu nivelul culturii politice a populaiei. Apel.nd la emoii i sentimente( simbolica politic& poate fi anali'at& i ca supun.ndu-se unor principii ale artei( la fel cum politica este privit& ca art&. +atorit& multitudinii semnificaiilor purtate de simboluri( ele nu ofer& posibilitatea perceperii )n integritatea lor )n mod raional( ci suntem nevoii a reaciona mai mult emotiv. %iecare individ )ncearc& s& g&seasc& sensurile care )i sunt mai convenabile i apropiate( i nu totdeauna )n direcie po'itiv&. Esena fiec&rui simbol politic const& )n faptul c& el servete ca un mi,loc de orientare( 3o instruciune de aciune3. +ar simbolurile nu ne pre'int& informaia direct i e-4austiv. 1ucien /fe' menionea'& c& pentru p&strarea eficienei sale acestea( 3trebuie s& r&m.n& )n penumbr&( s& sugere'e ceea ce nu este spus3" . 8nterpretul este acela care trebuie s& decodifice mesa,ele pe care le poart& acestea. 1a ba'a interpret&rii date st& principiul desf&ur&rii continue a coninutului simbolului. +e multe ori aceste simboluri sunt simboluri de condensare( i sunt asociate unor evenimente tr&ite anterior( sentimentelor personale. * societate trebuie s& fie preg&tit& pentru receptarea anumitor simboluri( aceasta fiind o condiie important& )n special pentru interpretarea lor. /imbolurile nu apar de la sine( e-istena lor fiind direct determinat& de aciunea interpretativ& a unui subiect. 3/imbolicul nu e-ist& ca atare )n afara indivi'ilor care )l concep3"". #lus la aceasta( interpretarea )ns&i este influenat& de conte-tul social e-istent la momentul dat. E-istena simbolurilor de orice fel este posibil& doar datorit& pre'enei actelor interpretative din partea unui interpret. *rice imagine este un sistem presupo'iional( mecanism de declanare de inferene. :n faa imaginilor simbolice receptorul devine interpret. 8ntenia evident& este cea de a interpreta simbolul cu care te afli )n contact. E

Calculele interpretative( sau inferenele( care apar la interpret pot fi de patru feluri"5: ". 5. !. ?. calcule refereniale( calcule topice( calcule a-iologice( i calcule entimemice.

Cele mai des folosite )n Republica Moldova sunt calculele refereniale( care urm&resc depistarea subiectului care folosete simbolul. 8nterpretarea dat& are loc prin intermediul unor )ntreb&ri g4idate de tipul: cineC undeC c.ndC ceC /e urm&rete identificarea subiectului care promovea'&( utili'ea'& simbolurile date. :n ca'ul simbolurilor partidelor politice se )ncearc& g&sirea partidului care folosete simbolul interpretat. Acest pas este foarte simplu i nu necesit& un efort interpretativ special din partea persoanei care )ncearc& interpretarea imaginii simbolice. #asul urm&tor este de asociere a imaginii simbolice cu imaginea partidului( a liderului lui( a discursurilor i programelor electorale promovate. :n dependen& de informaia g&sit& se anali'ea'& nemi,locit simbolurile( )n str.ns& leg&tur& cu cunotinele posedate de c&tre interpret. Efortul este depus nu numai pentru a descoperi semnificaiile simbolurilor( ci i pentru a descifra anumite tendine i intenii viitoare ale partidului identificat. Cu a,utorul calculelor topice se reactivea'& mai mult sau mai puin contient anumite toposuri ar4etipale socio-culturale parta,ate )n comun. 1ucrul dat se reali'ea'& prin dou& procedee:

anamne'a0 o sc4em& iconic& amintete de ceva( i inde-are0 o sc4em& iconic& marc4ea'& un anumit concept.

+e fapt are loc o recunoatere de tip stereotipic. E-emplele cele mai evidente sunt #artidul Comunitilor din Republica Moldova i #artidul #opular Cretin +emocrat din Moldova. Calculele a-iologice in )n mare m&sur& doar de personalitatea interpretului. #rin intermediul lor se caut& anumii indici de valori'are i po'itivare a imaginii simbolice. +eci din start atitudinea este po'itiv&( i interpretul )ncearc& s& g&seasc& )n simboluri argument&ri pentru imaginea simbolic& i partidul simpati'at. Este ca'ul c.nd simpati'&m un partid f&r& a ti e-act de ce o facem( i nu recunoatem acest fapt )n mod e-pres( dar )ncerc&m s& ne auto-convingem de valoarea partidului prin c&utarea unor elemente c4eie )n imaginea simbolic&. Calculele a-iologice sunt mai greu de identificat la electoratul din Republica Moldova( datorit& lipsei unei culturi politice adecvate. #oporul este l&sat s& tr&iasc& i s& se manifeste )ntr-un mediu democratic( dar nu posed& preg&tirea necesar&. Re'ultatul nu este greu de prev&'ut - de'interesul i uneori c4iar dispreul fa& de politic. #rocedura vot&rii )n timpul campaniilor electorale a devenit un rit( dar care i-a pierdut aspectele simbolice i este efectuat f&r& o contienti'are e-act&. Electoratul nu este cu adev&rat convins de puterea i importana votului s&u( i nu crede c& ar putea produce o sc4imbare prin promovarea )n elitele politice a partidului pentru care a votat. #e de o parte simbolurile politice )n &rile )n tran'iie( inclusiv i )n RM( ofer& populaiei un sens( o e-plicaie a realit&ii care o )ncon,oar&( o modalitate de actuali'are a spiritului apartenenei sociale i c4iar naionale. #e de alt& parte( din cau'a nivelului ,os al culturii politice )n RM( este posibil& folosirea manipulatorie a simbolurilor de c&tre actorii politici( i o folosire formal& a lor )n special )n timpul campaniilor lectorale.

Masele nu sunt capabile s& aplice calculele topice i entimemice pentru depistarea mesa,ului purtat de simboluri i a scopului folosirii lor de c&tre partide( simbolurile fiind adesea folosite doar ca simple semne( ca modalit&i de detectare. #entru dep&irea situaiei create este necesar& de'voltarea culturii politice a populaiei( dar i o tratare mai adecvat& a simbolurilor de c&tre elitele politice.

Concluzii:
Finalitatea procesului de comunicare exista n masura n care mesajul codificat de emitator este decodificat si acceptat de receptor. Cunoasterea codului informatiei obliga la respectarea semnelor si simbolurilor folosite, iar eventualele erori vor putea fi cu usurinta detectate si corectate. Cnd semnificatia este codificata n cuvinte, mesajul este unul de tip verbal, iar comunicarea este verbala. Daca semnificatia este purtata prin altceva dect cuvinte, mesajul si comunicarea snt non-verbale. *ricum( /imbolurile fac apel la intuitie( la acel proces psi4ic care nu se supune ratiunii( si totusi ne ofera adesea informatii cel putin la fel de valoroase ca si logica. Mesa,ul lor se refera tocmai la aceasta posibilitate pe care o purtam inlauntrul nostru cu totii( dar pe care traditia si dorinta de certitudini ne impiedica sa o folosim la intregul ei potential. Jine de fiecare sa-si puna in valoare aceasta minunata abilitate( vocea discreta a sufletului.