Sunteți pe pagina 1din 5

Mediul de dezvoltare Turbo C++

Prezentare Sa retinem Exercitii

Prezentare Mediul integrat de dezvoltare Turbo C++ ( BorlandC++ ) permite editarea, compilarea, executia si depanarea programelor scrise in limbajele C si C++. Mediul contine un editor, un compilator, un editor de legaturi, un depanator. 1.Lansarea in executie Turbo C++ este un utilitar DOS, nu Windows.Poate fi lansat dintr-o fereastra DOS ( MS-DOS Prompt ): >[cale] tc <Enter> , cale = catalogul ( subdirectorul ) in care se afla fisierul executabil tc.exe. ex: >C:\TCPP\BIN\tc Lansarea trebuie facuta astfel incat utilizatorul sa aiba drept de scriere in directorul curent - deoarece se creaza fisiere temporare ( de swap ). Pentru simplificarea lansarii, se creaza un Shortcut pe Desktop catre compilator. Pentru ca mediul sa apara intr-o fereastra Windows - Alt/Enter.

2.Informatii ajutatoare se obtin prin urmatoarele combinatii de taste ( hot keys ) - vezi meniul Help: F1 Alt+F1 Ctrl+F1 Esc informatii ajutatoare fereastra de informatii anterioara informatii despre obiectul ( cuvantul ) pe care este pozitionat cursorul inchide fereastra ajutatoare.

3.Fereastra principala a mediului de dezvoltare cuprinde: Meniul principal ( bara de meniuri de sus ) - se selecteaza prin F10 sau combinatia Alt+Litera de selectie a unui submeniu Linia de referinte rapide - apare in partea de jos a ecranului si prezinta tastele functionale cele mai utilizate si semnificatia lor Spatiul pentru ferestre ( zona de lucru ) - in care utilizatorul isi poate deschide, amplasa si dimensiona festrele in care lucreaza: o Fereastra de editare, in care se va introduce codul sursa al programului. Un program poate fi format din mai multe fisiere, caz in care se poate deschide cate o fereasta de editare pentru fiecare fisier. In afara de ferestrele de editare, pot fi deschise si o Fereastra de mesaje, in care se afiseaza mesaje de eroare sau atentionare o Fereastra de output, in care se poate vedea iesirea programului ( rezultatele tiparite de program )

Fereastra de watch in care utilizatorul poate urmari valoarea unor variabile in timpul executiei programului, lucru foarte util la depanare o Fereastra cu valorile registrilor Pentru lucrul cu ferestrele se utilizeaza tastele: o F6 - trecerea ( activarea ) in urmatoarea fereastra o F5 - pentru operatia de zoom asupra ferestrei curente o Alt+nr- activarea ferestrei cu numarul precizat o Alt+F3 - inchiderea ferestrei curente.

4.Meniul principal:File,Edit,Search,Run,Compile,Debug,Project,Options,Window,Help Selectarea unui meniu se poate face prin: F10, tastele <-,-> si tasta ENTER Alt+prima litera a meniului dorit (ex: Alt+O = Options) prin tasta universala corespunzatoare (unele optiuni din meniuri au taste universale atasate (Shortcuts), prin apasarea carora se activeaza respectiva optiune indiferent de fereastra activa si meniul activ; o ex: Alt+X=iesirea din mediu.

4.1.File ( Alt+F )

Opereaza cu fisiere si directoare, permite iesirea in MS-DOS si iesirea din mediu:


Open ( F3 ) - permite selectarea unui fisier de pe disc si incarcarea sa in editor New - deschide o noua fereastra de editare ( goala ), avind implicit numele NONAMExx.CPP Save ( F2 ) - salveaza pe disc fisierul editat Save as - salveaza pe disc fisierul editat sub un nume nou introdus de utilizator Save all - salveaza pe disc toate fisierele deschise pentru editare Change dir - afiseaza catalogul curent si permite schimbarea sa Print - tipareste continutul ferestrei curente

DOS Shell - permite iesirea temporara din mediul integrat pentru executia unor comenzi DOS. Revenirea se face tastand EXIT Quit ( Alt+X ) - paraseste mediul integrat.

4.2.Edit ( Alt+E ) si Search ( Alt+S ) Ofera optiuni pentru editarea fisierelor sursa: Undo, Cut, Copy, Paste, Find, Replace, Go to line number, etc. Comenzile sunt compatibile cu cele ale majoritatii programelor DOS si Windows. Fiind un utilitar DOS, clipboard-ul nu este comun cu cele Windows; de exemplu linii selectate si copiate ( Copy ) din Notepad nu pot fi aduse intr-un fisier editat in Turbo ( cu Paste ). 4.3.Run ( Alt+R ) Permite controlul executiei programului atat in regim de rulare normala cat si in regim de depanare: Run ( Ctrl+F9 ) - executa programul. Daca sursa a fost modificata de la ultima compilare, se realizeaza automat intai compilarea si link-editarea sa. Program Reset ( Ctrl+F2 ) - incheie sesiunea de depanare curenta. Se dezaloca memoria alocata programului si se inchid toate fisierele utilizate. Go to cursor ( F4 ) - executa programul pana la linia pe care este pozitionat cursorul, fara a stabili punct de intrerupere permanent ( breakpoint ). Trace Into ( F7 ) - executa instructiunea urmatoare din program. Daca aceasta contine un apel de functie, se va executa apelul, respectiv bara de executie se muta la inceputul functiei respective. Aceasta trasare se poate realiza doar daca functia a fost compilata cu optiunea Options/Compiler/Code Generation/Obj debug information pe ON si codul ei sursa e disponibil. Step Over ( F8 ) - executa instructiunea urmatoare din program, fara trasare in interiorul functiilor. Arguments - permite trimiterea catre functia principala a programului, main, a unor argumente de intrare.

4.4.Compile ( Alt+C ) Compileaza si creaza fisierul executabil: Compile ( Alt+F9 ) - compileaza sursa C creind un fisier obiect, al carui nume este obtinut din numele sursei C, la care se adauga extensia .obj Make ( F9 ) - creaza fisierul executabil efectuand compilarea si linkeditarea fisierelor actualizate. Numele se obtine, in ordine descrescatoare a prioritatii, din numele fisierului proiect, din numele sursei C sau din numele ultimului fisier incarcat. Link - realizeaza editarea de legaturi, creind fisierul executabil. Build all - creaza fisierul executabil, compiland si legand neconditionat toate fisierele proiectului. Remove Messages - sterge fereastra de mesaje.

4.5.Debug ( Alt+D ) Controleaza sesiunea de depanare a programului executabil: Inspect ( Alt+F4 ) - permite urmarirea valorii unor variabile Evaluate/modify ( Ctrl+F4 ) - permite evaluarea si, optional, modificarea valorii unei expresii. Exista diferiti specificatori de format pentru afisare Call stack ( Ctrl+F3 ) - afiseaza intr-o fereastra sub forma de meniu cu bara de selectie, lista functiilor apelate pana in punctul curent de executie a programului. Permite vizualizarea liniei executate curent dintr-o anumita functie. Watches - permite definirea unor variabile ale caror valori se doresc a fi urmarite in timpul executiei ( depanarii ). Acest meniu are un submeniu, care ofer optiunile de adaugare, stergere, editare a unor watch-uri Toggle breakpoint

Breakpoint - permit definirea unor puncte de intrerupere in program, la care executia se va opri automat. Daca utilizatorul permite reluarea executiei programului, aceasta va continua pana la urmatorul punct de intrerupere.

4.6.Project ( Alt+P ) Permite controlul programelor cu surse multiple ( programe ale caror surse sunt impartite in mai multe fisiere ): Open project - permite deschiderea unui proiect existent sau crearea unuia nou ( la un moment dat poate fi deschis un singur proiect ) Close proiect - inchiderea proiectului curent Add item - permite adaugarea unor fisiere la proiectul curent Delete item - permite inlaturarea unor fisiere din componenta proiectului curent.

4.7.Options ( Alt+O ) Permite stabilirea optiunilor de compilare si linkeditare, definirea unor macrouri, incarcarea fisierelor de configurare, stabilirea unor setari ale mediului etc. Are mai multe submeniuri cu numeroase optiuni, dintre care cele mai importante sunt: Compiler - permite stabilirea optiunilor pentru compilator o Code generation: Model - stabilirea modelului de memorie (implicit SMALL) Advanced code generation: Instruction set - specificarea procesorului pentru care se va genera codul (8088/8086, 80186, 80286,80386) Floating point - permite stabilirea modului de lucru in virgula flotanta: ( 8087, 80287/387, Emulation (implicit ), None ( nu se utilizeaza virgula flotanta )) o C++ Options: Use C++ Compiler (foloseste compilatorul de C++ intotdeauna sau doar pentru fisiere cu extensia cpp) Make o Break make on ...... - opreste lonkeditarea si crearea executabilului la intalnirea unor warnings, erori, erori fatale sau doar dupa ce toate sursele au fost procesate Linker Settings: o Output..... - creaza fisier executabil standard DOS, executabil Windows sau DLL Windows o Libraries: se specifica ce biblioteci sa se includa ( biblioteci grafice, Turbo Vision, OWL ) Debugger o Source Debugging - daca este On, este permisa depanarea programului Directories - permite stabilirea directoarelor in care sunt fisierele header care trebuiesc incluse, bibliotecile, si de asemenea directorul de iesire si directorul sursa Environment - permite setarea unor preferinte referitoare la mediul de dezvoltare: culori, mouse, optiuni de editare, numar de linii afisate etc. Save...- permite salvarea preferintelor setate, a configuratiei de ferestre si a proiectului incarcat.

4.8.Window Permite redimensionarea ferestrelor si aranjarea lor pe ecran, inchiderea ferestrelor si comutarea intre ferestre. 4.9.Help Informatii ajutatoare generale sau contextuale.

Sa retinem Etapele dezvoltarii unui program simplu sunt: editarea unui program nou sau incarcarea unui program deja existent ( si modificarea lui ) ( F3 ) salvare ( F2 ) - e bine sa facem salvarea programului inainte de a-l lansa in executie; e indicat sa avem un director care sa contina sursele programelor, director care sa fie facut curent la lansarea mediului ( Change dir ) compilare ( Alt+F9 ); inainte se verifica daca Directories ( submeniu Options ) contine corect caile fisierelor Include, Library reeditare pentru corectarea eventualelor erori; dand click pe o linie ce indica o eroare in fereastra de mesaje, cursorul se pozitioneaza in fereastra de editare pe linia eronata linkeditare ( F9 ) executie ( Ctrl+F9 ) vizualizarea ecranului cu rezultate ( Alt+F5 ).

Pentru a prelua liniile unui program exemplu dat in format HTML in materialele cursului, acestea se selecteaza cu mouse-ul, se copiaza, se salveaza intr-un fisier text ( Notepad ), iar fisierul de incarca apoi in mediul Turbo C++ ( Open - F3 ). Exercitii 1.Lansati in executie mediul Turbo C++, deschizand meniurile si urmarind descrierea de mai sus. 2.Editati, compilati si rulati urmatorul program C, care citeste initialele numelui vostru si afiseaza un salut ( liniile pot fi selectate si aduse in TC prin intermediul unui fisier text ):

#include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void){ //antet main //corp main //variabile locale //se sterge ecranul //1

char c1,c2; clrscr(); puts("*** Buna! ***"); printf("Initialele numelui tau:"); c1=getche();c2=getche(); // citirea initialelor numelui printf("\nImi pare bine, %c.%c.!\n",c1,c2); //2 puts("*** Succes! ***"); getche(); } // terminare corp main Stergeti caracterele \n de la inceputul liniei marcate cu //2, rulati din nou programul si observati efectul. Stergeti un caracter " de la linia marcata cu //1 si observati ce se intampla la o noua compilare.