Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE AUTOMATIC I CALCULATOARE DEPARTAMENTUL DE AUTOMATIC I INFORMATIC INDUSTRIAL Bd.Vasile Prvan 2 300223 Timioara Romania Tel./Fax.

: +40 256 40 32 22; +40 256 40 32 14

Cuprinsul cursului de Teoria Sistemelor II - An universitar 2004/2005 -

CAP. 1. SISTEME NELINEARE (Preliminarii)


1.1. Conceptul de sistem nelinear. Tipuri de nelineariti. Definitia sistemului neliniar. 1.2. Nelineariti eseniale. 1. ET-2P, 2. ET-2Ph, 3. ET-3P, 4. ET-3Ph, 5. ET-zI, 6. ET-S, 7. ET-M. 1.3. Puncte de echilibru. 1.4. Linearizarea dupa tangent. 1.5. Reprezentri grafice folosite n caracterizarea sistemelor nelineare. 1. Conexiuni fundamentale cu ET cu nelinearitati esentiale. (Conexiunea serie, conexiunea derivatie, conexiunea cu reactie) 2. Conexiunea serie ntre un ET neinerial cu nelinearitate esenial i un ET linear. 3. Conexiunea serie ntre un ET neinerial cu nelinearitate esenial i un ET linear. 4. Regulatoare cu doua intrari. 1.6. Traiectorii de stare pentru sisteme de ordinul I.

CAP. 2. Portrete de stare.


2.1. Portretul de stare al unui sistem de ordinul II. 1. Definitia portretului de stare.Exemplificare. 2. Puncte singulare. 3. Bifurcatii. 2.2. Metode de obtinere a portretului de stare. 2.3. Puncte de echilibru. 1. Clasificare (d.p.d.v. al stabilitii i d.p.d.v. al aspectului traiectoriilor de stare) 2. Sisteme de ordinul I 3. Sisteme de ordinul II 4. Stabilirea naturii punctelor de echilibru prin aproximare linear.

2.4. Analiza sitemelor de pozitionare la comenzi constante. 2.5. Analiza sistemelor de viteza. 2.6. Cicluri limita. 1. Ecuatii de logistica. 2. Oscilatorul Van der Pol. 3. Structuri de stabilizare prin reactii dupa stare. 4. Reglarea bipozitionala a unui proces integrator cu timp mort. 5. Teoreme referitoare la ciclurile limit. Parial 11.12.2004 _______________________________________________________________________

CAP. 3. Metode de tip Liapunov.


3.1. Problematica metodelor de tip Liapunov. Definiii ale stabilitii n sens Liapunov. 3.2. Metoda de linearizare a lui Liapunov. 3.3. Metoda direct a lui Liapunov. 1. Fundamentarea fenomenologic a metodei directe. 2. Funcii pozitiv definite. Funcii de tip Liapunov. 3. Teoremele de stabilitate ale lui Liapunov.

CAP. 4. Sensibilitatea sistemelor.


4.1. Concepte funfamentale referitoare la sensibilitatea sistemelor. 1. Tipuri de incertitudini de modelare. 2. Funcii de sensibilitate. Generatoare de funcii de sensibilitate. 4.2. Stabilirea modelelor de sensibilitate de tip ale sistemelor descrise prin f.d.t. 4.3. Stabilirea modelelor de sensibilitate de tip ale sistemelor descrise prin MMISI. 4.4. Stabilirea modelelor de sensibilitate de tip ale sistemelor descrise prin MMISI. 4.5. Stabilirea modelelor de sensibilitate de tip ale STC descrise prin MM-II n domeniul timp.

Cap.5. Metode de tip Popov.


5.1. Criteriul de stabilitate absoluta al lui Popov. 1. Structura canonic pentru metode de tip Popov i noiunea de sector. 2. Conceptul de stabilitate absoluta. 3. Criteriul de stabilitate absoluta al lui Popov. 4. Aplicarea criteriului lui Popov sub form anlitic. 5. Aplicarea criteriului lui Popov sub forma grafo-analitic.

5.2. Extensii ale criteriului lui Popov. 5.3. Criteriul cercului. 1. Criteriul Nyquist. 2. Criteriul cercului. 3. Criteriul lui Tapkin.

Cap.6. Metoda balansului armonic.


6.1 Metoda balansului armonic pentru sisteme n timp continuu autonome. 1. Schema canonica pentru metoda balansului armonic. 2. Stabilirea ecuaiei balansului armonic. (EBA) 3. Calculul f.d.d. 4. Rezolvarea EBA 5. Analiza stabilitii CL cu ajutorul EBA 6.2 MBA pentru STC neautonome cu caracteristica u=F(a) nelineara si cu centru de simetrie

Cap.7. Complemente de teoria sistemelor lineare


7.1 Variabile complexe folofite in teoria sistemelor lineare 1.Transformarea bilineara modificata 2. O relatie de legatura intre variabile complexe s si z. 3. Legatura dintre planele s, z, q. 7.2Descompunerea-Kalman a sistemelor lineare