Sunteți pe pagina 1din 15

9ANAF

A*en!ia Na!i+na, Anu %e A%-ini$trare .i$ca,

DECLARAIE VENITUL ESTIMAT/NORMA DE VENIT

(()

Ane&a '

PRIVIND

entiti supuse regimului transparenei fiscale modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

7. Data nceperii activit !ii '. Cate*+ria %e venit / ". Data ncet rii activit !ii #. Data $u$pen% rii activit !ii

sub 5 contracte, inclusiv peste 5 contracte n scop turistic numr camere

III. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT


norm de venit

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.1 .!1.1 / p

IV. DATE DE IDENTI.ICARE A 0MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal

Cod po+tal

Nume" prenume/#enumire )loc 'p. $trad Numr$car %ta&

*ocalitate

(elefon

-ax

%,mail

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar ca datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
$emntur mputernicit

$emntur contri.ua.il

*oc re/ervat organului fiscal Nr. nregistrare0

#a ta0

INSTRUCIUNI %e c+-p,etare a 1+r-u,aru,ui (() 2Dec,ara!ie privin% venitu, e$ti-at/n+r-a %e venit2 C+% '3.'4.)'.'4/4p I. Depunerea %ec,ara!iei #eclaraia se completea/ +i se depune de ctre persoanele fi/ice care reali/ea/" n mod individual sau ntr,o form de asociere" venituri n .ani +i/sau n natur din 1om2nia" provenind din0 a. 'ctiviti independente3 .. Cedarea folosinei .unurilor" cu excepia veniturilor din arend3 c. 'ctiviti agricole impuse n sistem real3 d. $ilvicultur +i piscicultur. -ormularul se utili/ea/ pentru declararea veniturilor +i c4eltuielilor estimate a se reali/a n anul de impunere" pentru exercitarea opiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net" precum +i pentru recalcularea plilor anticipate cu titlu de impo/it" potrivit legii. #eclaraia se depune +i de ctre contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din activiti independente impuse pe .a/ de norme de venit. a. Activit !i in%epen%ente a.1. #eclaraia se completea/ de ctre contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri n .ani +i/sau n natur" provenind din activiti independente" inclusiv din activiti adiacente" din activiti desf+urate n mod individual +i/sau n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice +i/sau n cadrul unei societi civile cu personalitate &uridic constituit potrivit legii speciale +i care este supus regimului transparenei fiscale. 5n ca/ul societii civile cu personalitate &uridic constituit potrivit legii speciale +i care este supus regimului transparenei fiscale" potrivit legii" se aplic regulile de determinare a venitului net din activiti independente. 5n categoria veniturilor din activiti independente" pentru care exist o.ligaia depunerii declaraiei" se cuprind0 , venituri comerciale3 , venituri din profesii li.ere3 , venituri din drepturi de proprietate intelectual. Nu au o.ligaia depunerii declaraiei" contri.ua.ilii care reali/ea/ numai venituri din activitile independente prev/ute la art.56 din Codul fiscal" pentru care plile anticipate se sta.ilesc prin reinere la surs" de ctre pltitorii de venituri sau care au optat pentru sta.ilirea impo/itului pe venit ca impo/it final. 7ersoanele fi/ice care o.in venituri din activiti independente din mai multe surse depun c2te o declaraie pentru fiecare surs +i categorie de venit. a. 6. 7ersoanele fi/ice care reali/ea/ venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice sau n cadrul unei societi civile cu personalitate &uridic constituit potrivit legii speciale +i care este supus regimului transparenei fiscale" potrivit legii" completea/ declaraia av2nd n vedere venitul net estimat distri.uit" care le revine din asociere.

5. Ce%area 1+,+$in!ei 5unuri,+r6 cu e&cep!ia venituri,+r %in aren% 5.'. Venituri %in ce%area 1+,+$in!ei 5unuri,+r6 a,te,e %ec7t ce,e %e ,a $u5pct. 5.(. 8i 5.4. #eclaraia se completea/ de ctre persoanele fi/ice care reali/ea/ venituri n .ani +i/sau n natur" provenind din cedarea folosinei .unurilor mo.ile +i imo.ile" o.inute n calitate de proprietar" u/ufructuar sau alt deintor legal. Contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din cedarea folosinei .unurilor din derularea unui numr de p2n la 5 contracte de nc4iriere inclusiv" .ifea/ csua 8Cedarea folosinei .unurilor8 +i csua 8su. 5 contracte" inclusiv8 de la $eciunea 99 8#ate privind activitatea desf+urat8" pct.1 8Categoria de venit8. 7ersoanele fi/ice care o.in venituri din cedarea folosinei .unurilor din mai multe surse" respectiv contracte de nc4iriere" depun c2te o declaraie estimativ pentru fiecare surs. 5n situaia nc4irierii .unurilor deinute n comun" fiecare coproprietar completea/ +i depune c2te o declaraie" corespun/tor cotei care i revine din proprietate. 5.(. Venituri %in ce%area 1+,+$in!ei 5unuri,+r ca,i1icate n cate*+ria venituri %in activit !i in%epen%ente #eclaraia se depune de ctre contri.ua.ilii care la sf2r+itul anului precedent celui de impunere" reali/ea/ venituri din cedarea folosinei .unurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nc4iriere sau su.nc4iriere. 7ersoanele fi/ice care reali/ea/ venituri din cedarea folosinei .unurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nc4iriere sau su.nc4iriere la sf2r+itul anului fiscal" ncep2nd cu anul fiscal urmtor" calific aceste venituri n categoria veniturilor din activiti independente +i le supun regulilor de sta.ilire a venitului net pentru aceast categorie. *a sta.ilirea numrului de contracte se iau n calcul contractele de nc4iriere sau su.nc4iriere aflate n derulare la data de 1 decem.rie a anului precedent celui de impunere" cu excepia contractelor de arendare a .unurilor agricole. Contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din cedarea folosinei .unurilor calificate n categoria venituri din activiti independente .ifea/ csua 8Cedarea folosinei .unurilor8 +i csua 8peste 5 contracte8 de la $eciunea 99 8#ate privind activitatea desf+urat8" pct.1 8Categoria de venit8. 5n ca/ul veniturilor din cedarea folosinei .unurilor reali/ate din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nc4iriere sau su.nc4iriere" calificate n categoria venituri din activiti independente" la completarea +i depunerea formularului" se au n vedere dispo/iiile :otr2rii ;uvernului nr.44/6!!4 pentru apro.area Normelor metodologice de aplicare a *egii nr.571/6!! privind Codul fiscal" cu modificrile +i completrile ulterioare" precum +i alte prevederi legale n materie. 5.4. Venituri %in nc9irierea n $c+p turi$tic #eclaraia se completea/ pentru fiecare an fiscal" de ctre contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din nc4irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal" av2nd o capacitate de ca/are cuprins ntre 1 +i 5 camere" inclusiv" altele dec2t cele care constituie structuri de primire turistic" potrivit legislaiei specifice. *a declaraie se anexea/ formularul <-i+a capacitii de ca/are8" completat corespun/tor situaiei contri.ua.ilului" n vederea sta.ilirii de ctre organul fiscal competent a impo/itului anual datorat.

Contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din nc4irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal" av2nd o capacitate de ca/are cuprins ntre 1 +i 5 camere" inclusiv" precum +i contri.ua.ilii care dep+esc" n cursul anului" numrul de 5 camere de nc4iriat" .ifea/ csua 8Cedarea folosinei .unurilor8 +i csua 85n scop turistic8 de la $eciunea 99 8#ate privind activitatea desf+urat8" pct.1 8Categoria de venit8 +i menionea/ numrul de camere de nc4iriat n scop turistic" pentru anul n curs" situate n locuine proprietate personal. 5n situaia n care" n cursul anului se dep+e+te numrul camerelor nc4iriate =peste cinci> se va depune un nou formular" n termen de 15 /ile de la data producerii evenimentului" .if2ndu,se csua <$istem real8 de la $eciunea 99 8#ate privind activitatea desf+urat8" pct.6 <#eterminarea venitului net8. #e la data dep+irii numrului de camere nc4iriate =peste cinci> +i p2n la sf2r+itul anului fiscal" au o.ligaia determinrii venitului net n sistem real potrivit regulilor de sta.ilire prev/ute n categoria venituri din activiti independente. ?eniturile din nc4irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal" av2nd o capacitate de ca/are mai mare de 5 camere de nc4iriat" se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului 99 <?enituri din activiti independente8 de la (itlul 999 <9mpo/itul pe venit8 din *egea nr.571/6!! privind Codul fiscal" cu modificrile +i completrile ulterioare. 7entru aceste venituri sunt aplica.ile regulile de impunere proprii veniturilor din activiti independente" pentru care venitul net anual se determin pe .a/ de norm de venit sau n sistem real. c. Activit !i a*ric+,e i-pu$e n $i$te- rea,6 pe 5a:a %ate,+r %in c+nta5i,itatea n parti% $i-p, #eclaraia se completea/ +i se depune de ctre persoanele fi/ice care reali/ea/ venituri din activiti agricole impuse n sistem real" pe .a/a datelor din conta.ilitatea n partid simpl" provenind din cultivarea produselor agricole vegetale" exploatarea pepinierelor viticole" pomicole +i altele asemenea" cre+terea +i exploatarea animalelor" inclusiv din valorificarea produselor de origine animal" n stare natural" reali/ate n mod individual sau ntr,o form de asociere. 7ersoanele fi/ice care reali/ea/ venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice" completea/ declaraia av2nd n vedere venitul net estimat distri.uit" care le revine din asociere. %. Si,vicu,tur 8i pi$cicu,tur #eclaraia se completea/ +i se depune de ctre persoanele fi/ice care reali/ea/ venituri din recoltarea +i valorificarea produselor specifice fondului forestier naional" respectiv a produselor lemnoase +i nelemnoase" precum +i cele o.inute din exploatarea amena&rilor piscicole. ?eniturile din silvicultur +i piscicultur se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului 99 <?enituri din activiti independente8 de la (itlul 999 <9mpo/itul pe venit8 din *egea nr.571/6!! privind Codul fiscal" cu modificrile +i completrile ulterioare" venitul net anual fiind determinat n sistem real" pe .a/a datelor din conta.ilitatea n partid simpl. 7entru aceste venituri sunt aplica.ile regulile de impunere proprii veniturilor din activiti independente pentru care venitul net anual se determin n sistem real. 7ersoanele fi/ice care reali/ea/ venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice" completea/ declaraia av2nd n vedere venitul net estimat distri.uit" care le revine din asociere.

'. Ter-enu, %e %epunere a %ec,ara!iei #eclaraia se depune la organul fiscal competent" astfel0 , n termen de 15 /ile de la data nceperii activitii" n ca/ul contri.ua.ililor care reali/ea/ venituri din activiti independente" venituri din activiti agricole impuse n sistem real" venituri din silvicultur +i piscicultur +i care ncep o activitate n cursul anului fiscal3 , n termen de 15 /ile de la data nc4eierii contractului ntre pri" odat cu nregistrarea acestuia la organul fiscal competent" n ca/ul contri.ua.ililor care reali/ea/ venituri din cedarea folosinei .unurilor din derularea unui numr de p2n la 5 contracte de nc4iriere" inclusiv3 , pentru fiecare an fiscal" p2n la data de 1 ianuarie inclusiv" pentru anul n curs" sau n termen de 15 /ile de la data producerii evenimentului dac persoanele fi/ice ncep s reali/e/e venituri n cursul anului dup data de 1 ianuarie inclusiv" n ca/ul contri.ua.ililor care reali/ea/ venituri din nc4irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal" av2nd o capacitate de ca/are cuprins ntre 1 +i 5 camere" inclusiv3 , n termen de 15 /ile de la data producerii evenimentului" n ca/ul contri.ua.ililor care reali/ea/ venituri din nc4irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal" av2nd o capacitate de ca/are cuprins ntre 1 +i 5 camere inclusiv" impu+i pe .a/a normelor de venit" +i care" n cursul anului fiscal" dep+esc numrul de 5 camere de nc4iriat3 , p2n la data de 1 ianuarie inclusiv" n ca/ul contri.ua.ililor care reali/ea/ venituri din activiti independente impuse pe .a/ de norme de venit si care n anul fiscal anterior au nregistrat un venit .rut anual mai mare dec2t ec4ivalentul n lei al sumei de 1!!.!!! euro" +i care au o.ligaia determinrii venitului net anual n sistem real" ncep2nd cu anul fiscal urmtor3 , p2n la data de 65 mai a anului de impunere" odat cu declaraia privind venitul reali/at" n ca/ul contri.ua.ililor care" n anul anterior" au reali/at pierderi +i cei care" au reali/at venituri pe perioade mai mici dec2t anul fiscal" precum +i cei care" din motive o.iective" estimea/ c vor reali/a venituri care difer cu cel puin 6!@ fa de anul fiscal anterior. (. Or*anu, 1i$ca, c+-petent #eclaraia se completea/ n dou exemplare0 , originalul se depune la0 a> organul fiscal n a crui ra/ teritorial contri.ua.ilul are adresa unde +i are domiciliul" potrivit legii sau adresa unde locuie+te efectiv" n ca/ul n care aceasta este diferit de domiciliu" pentru persoanele fi/ice care au domiciliul fiscal n 1om2nia3 .> organul fiscal n a crui ra/ teritorial se afl domiciliul fiscal al mputernicitului sau curatorului fiscal" dup ca/" n ca/ul persoanelor fi/ice care nu au domiciliul fiscal n 1om2nia" pentru veniturile din cedarea folosinei .unurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nc4iriere la sf2r+itul anului fiscal3 c> organul fiscal n a crui ra/ teritorial se afl sursa de venit" pentru contri.ua.ilii persoane fi/ice" fr domiciliu fiscal n 1om2nia care reali/ea/ venituri" altele dec2t cele prev/ute la lit..>. , copia se pstrea/ de ctre contri.ua.il sau de mputernicitul/curatorul acestuia. 4. M+%u, %e %epunere a %ec,ara!iei #eclaraia se completea/ pe surse +i categorii de venit" de ctre contri.ua.il sau de ctre mputenicitul acestuia" potrivit Ardonanei ;uvernului nr.96/6!! privind Codul de

procedur fiscal" repu.licat" cu modificrile +i completrile ulterioare" nscriind cu ma&uscule" cite +i corect" toate datele prev/ute de formular. #eclaraia se depune n format 42rtie" direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po+tal" prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire. #eclaraia se pune gratuit la dispo/iia contri.ua.ilului. #ata depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la po+t" dup ca/. II. C+-p,etarea %ec,ara!iei '. Peri+a%a %e rap+rtare 5n ru.rica "Anul" se nscrie anul pentru care se completea/ declaraia" cu cifre ara.e cu 4 caractere =de exemplu0 6!1 >. 6. C $u!a ' "Recalcularea plilor anticipate" se .ifea/ n urmtoarele situaii0 a> n situaia contri.ua.ililor care reali/ea/ venituri din activiti independente +i/sau din activiti agricole impuse n sistem real" silvicultur +i piscicultur +i care n cursul anului fiscal +i ncetea/ activitatea" precum +i cei care intr n suspendare temporar a activitii" potrivit legislaiei n materie3 5n vederea recalculrii plilor anticipate contri.ua.ilii vor depune declaraia" nsoit de documente &ustificative" n termen de 15 /ile de la data producerii evenimentului. .> n situaia re/ilierii" n cursul anului fiscal" a contractelor de nc4iriere" n care c4iria este exprimat n lei" pentru care plile anticipate sunt sta.ilite potrivit prevederilor art.B alin.=6> din *egea nr.571/6!! privind Codul fiscal" cu modificrile +i completrile ulterioare. Contri.ua.ilii care re/ilia/ contractele de nc4iriere n cursul anului vor depune declaraia nsoit de documente &ustificative" n termen de 5 /ile la organul fiscal competent. c> n ca/ul n care" n cursul anului fiscal" are loc dep+irea numrului de 5 camere de nc4iriat" pentru contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din nc4irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal" av2nd o capacitate de ca/are cuprins ntre 1 +i 5 camere inclusiv" potrivit art.B6 ' din *egea nr.571/6!! privind Codul fiscal" cu modificrile +i completrile ulterioare. Contri.ua.ilii care" n cursul anului fiscal" dep+esc numrul de 5 camere de nc4iriat vor depune declaraia n termen de 15 /ile de la data producerii evenimentului. C $u!a ( "Modificarea modului de determinare a venitului net" , se .ifea/ de ctre persoanele fi/ice care reali/ea/ venituri din activiti independente +i cedarea folosinei .unurilor care optea/ pentru modificarea modului de determinare a venitului net0 sistem real" cote forfetare de c4eltuieli sau norm de venit" dup ca/. Contri.ua.ilii care optea/" n condiiile legii" pentru modificarea modului de determinare a venitului net .ifea/ csua 8Codificarea modului de determinare a venitului net8 +i indic sistemul de impunere pentru care au optat" prin .ifarea csuei corespun/toare situaiei contri.ua.ilului de la $eciunea 99 <#ate privind activitatea desf+urat8" pct.6 8#eterminarea venitului net0 8sistem real8" 8cote forfetare de c4eltuieli8 sau 8norm de venit8" dup ca/. 5n aceast situaie" declaraia se depune" dup ca/" n termen de 15 /ile de la data nceperii activitii" n ca/ul contri.ua.ililor care ncep o activitate n cursul anului" sau p2n la data de 1 ianuarie a anului fiscal" n ca/ul contri.ua.ililor care au desf+urat activitate +i n anul precedent.

10

4. Sec!iunea I ;Date %e i%enti1icare a c+ntri5ua5i,u,ui2 5n caseta "Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal" - se nscrie codul numeric personal al contri.ua.ilului sau numrul de identificare fiscal" atri.uit de ctre 'genia Naional de 'dministrare -iscal" cu oca/ia nregistrrii fiscale" dup ca/" nscriindu, se cifrele cu aliniere la dreapta. 5n ru.ricile "Nume" +i " renume" se nscriu" numele +i prenumele contri.ua.ilului. 1u.ricile privind adresa se completea/" dup ca/" cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contri.ua.ilului. 3. Sec!iunea II ;Date privin% activitatea %e$1 8urat 2 7unctul ! "Cate#oria de venit$ , se .ifea/ csua corespun/toare categoriei de venit" dup ca/0 comerciale" profesii li.ere" drepturi de proprietate intelectual" cedarea folosinei .unurilor" activiti agricole" silvicultur sau piscicultur. 7unctul % "&eterminarea venitului net" , se .ifea/ csua corespun/toare" n funcie de modul de determinare a venitului net" dup ca/0 n sistem real" pe .a/a cotelor forfetare de c4eltuieli sau pe norm de venit. 7unctul ' "(orma de or#ani)are" , se .ifea/ csua corespun/toare modului de desf+urare a activitii0 individual" asociere fr personalitate &uridic" entiti supuse regimului transparenei fiscale" modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii. Csua 89ndividual8 se .ifea/ de persoanele fi/ice care o.in venituri dintr,o activitate desf+urat n mod individual. Csua 8'sociere fr personalitate &uridic8 se .ifea/ de persoanele fi/ice care o.in venituri dintr,o activitate desf+urat n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice. Csua 8%ntiti supuse regimului transparenei fiscale8 se .ifea/ de persoanele fi/ice care o.in venituri dintr,o activitate desf+urat ntr,o form de organi/are cu personalitate &uridic" constituit potrivit legii speciale +i care este supus regimului transparenei fiscale" potrivit legii. Csua 8Codificarea modalitii/formei de exercitare a activitii8 se .ifea/ de contri.ua.ili n ca/ul sc4im.rii modalitii de exercitare a unei activiti independente +i/sau transformrii formei de exercitare a acesteia ntr,o alt form" potrivit legislaiei n materie" n timpul anului" n condiiile continurii activitii. 7unctul * "+biectul principal de activitate" , se nscrie denumirea activitii principale generatoare de venituri" desf+urat de contri.ua.il" precum +i codul C'%N al activitii desf+urate. 7unctul 5 ",ediul/&atele de identificare a bunului pentru care se cedea) folosina" ,ediul , se completea/ adresa sediului sau locului principal de desf+urare a activitii" dup ca/. 5n ca/ul n care" activitatea se desf+oar prin mai multe puncte de lucru" se completea/ adresa sediului sau locului principal de desf+urare a activitii" dup ca/. 7ersoanele fi/ice care reali/ea/ venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii administrativ , teritoriale n a crei ra/ se afl terenul =terenurile>" respectiv0 municipiu" ora+" comun sau sector al municipiului )ucure+ti" dup ca/. &atele de identificare a bunului pentru care se cedea) folosina , se nscriu datele de identificare a .unului a crui folosin este cedat. #e exemplu0 a> pentru imo.ile =cldiri" terenuri>0 adresa complet =strad" numr" .loc" eta&" apartament>" suprafaa total" din care nc4iriat3

11

.> pentru autove4icule0 tipul" anul de fa.ricaie" numrul de nmatriculare" seria motorului" seria +asiului3 c> alte .unuri0 denumirea .unului" descrierea detaliat" cu identificarea principalelor caracteristici care individuali/ea/ .unul. 1u.rica se completea/ numai de ctre contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din cedarea folosinei .unurilor. 7unctul - "&ocumentul de autori)are/Contractul de asociere/.nc/iriere" , se nscriu numrul documentului care atest dreptul contri.ua.ilului de a desf+ura activitate independent" potrivit legii +i data emiterii acestuia. Contri.ua.ilii care desf+oar activiti n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice +i entitile supuse regimului transparenei fiscale completea/ numrul su. care contractul de asociere a fost nregistrat la organul fiscal" precum +i data nregistrrii acestuia. Contri.ua.ilii care au reali/at venituri din cedarea folosinei .unurilor completea/ numrul su. care a fost nregistrat la organul fiscal contractul nc4eiat ntre pri +i data nregistrrii acestuia. 7unctul B nu se completea/ de ctre contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din nc4irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal" av2nd o capacitate de ca/are cuprins ntre 1 +i 5 camere" inclusiv. 7unctele 0,1 "&ata nceperii/ncetrii activitii" , se completea/ de ctre contri.ua.ilii care +i ncep/ncetea/ activitatea n cursul anului fiscal. 1u.ricile de la pct.7 +i pct.D se completea/ numai dac evenimentele respective se produc n cursul anului pentru care se depune declaraia. 7ersoanele fi/ice autori/ate care ncetea/ activitatea n cursul anului" nscriu data depunerii autori/aiei de funcionare la organul emitent. Contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din cedarea folosinei .unurilor nscriu data prev/ut pentru nceperea derulrii contractului nc4eiat ntre pri" respectiv data prev/ut pentru ncetarea contractului nc4eiat ntre pri. Contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din nc4irierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal" av2nd o capacitate de ca/are cuprins ntre 1 +i 5 camere" inclusiv" precum +i contri.ua.ilii care dep+esc" n cursul anului" numrul de 5 camere de nc4iriat" nscriu data privind nceperea" respectiv data privind ncetarea activitii. 7unctul 9 "&ata suspendrii activitii" - se completea/ data suspendrii activitii de ctre contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din activiti independente +i/sau din activiti agricole impuse n sistem real" silvicultur +i piscicultur +i care n cursul anului fiscal intr n suspendare temporar a activitii" potrivit legislaiei n materie. 7unctul 9 se completea/ numai dac evenimentul respectiv se produce n cursul anului pentru care se depune declaraia. <. Sec!iunea III ;Date privin% venitu, e$ti-at2 a. Venituri %in activit !i in%epen%ente/ activit !i c+-ercia,e6 pr+1e$ii ,i5ere6 %repturi %e pr+prietate inte,ectua, %eter-inate n $i$te- rea, pe 5a:a %ate,+r %in c+nta5i,itatea n parti% $i-p, . a.'= Activitate %e$1 8urat n -+% in%ivi%ua, a.'.'= 0n ca:u, per$+ane,+r care rea,i:ea: venituri %in activit !i c+-ercia,e6 %in e&ercitarea unei pr+1e$ii ,i5ere6 %in nc9irierea n $c+p turi$tic a ca-ere,+r $ituate n ,+cuin!e pr+prietate per$+na, 6 av7n% + capacitate %e ca:are -ai -are %e < ca-ere

12

8i/$au %repturi %e pr+prietate inte,ectua, %eter-inate n $i$te- rea, pe 5a:a %ate,+r %in c+nta5i,itatea n parti% $i-p, rd2!2 3enit brut estimat , se nscrie suma repre/ent2nd veniturile n .ani +i/sau ec4ivalentul n lei al veniturilor n natur" estimate a se reali/a n anul fiscal n curs de ctre contri.ua.ili" at2t din activitatea de .a/" c2t +i din activiti adiacente. rd2%2 C/eltuieli deductibile estimate , se nscrie suma repre/ent2nd c4eltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs" n vederea reali/rii venitului .rut estimat" at2t din activitatea de .a/" c2t +i din activiti adiacente" cum sunt0 c4eltuieli pentru ac4i/iionarea de materii prime" materiale" o.iecte de inventar etc. rd2'2 3enit net estimat , se nscrie suma repre/ent2nd diferena dintre venitul .rut estimat +i c4eltuielile aferente deducti.ile" respectiv se scade rd.6 din rd.1. a.'.(= 0n ca:u, c+ntri5ua5i,i,+r care rea,i:ea: venituri %in activit !i in%epen%ente i-pu$e pe 5a: %e n+r- %e venit Contri.ua.ilii care desf+oar activiti independente" n mod individual" impu+i pe .a/ de norme de venit" nu completea/ r2ndurile de la $eciunea 999 <#ate privind venitul estimat8. $e .ifea/ csua 8Norm de venit8 de la $eciunea 99 8#ate privind activitatea desf+urat8" pct. 6 8#eterminarea venitului net8. a.(= Activitate %e$1 8urat ntr>+ 1+r- %e a$+ciere a.(.'= 0n ca:u, c+ntri5ua5i,i,+r care rea,i:ea: venituri %in activit !i in%epen%ente %eter-inate n $i$te- rea, pe 5a:a %ate,+r %in c+nta5i,itatea n parti% $i-p, 5n ca/ul contri.ua.ililor care desf+oar activiti independente n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice" sau n cadrul unei entiti supuse regimului transparenei fiscale" se completea/ numai rd. <?enit net estimat8 din declaraie" dup cum urmea/0 rd2'2 3enit net estimat , se nscrie venitul care i revine contri.ua.ilului din distri.uirea venitului net estimat al asocierii" preluat din col.5 a ta.elului 8#istri.uia venitului net estimat pe asociai8 din 8#eclaraia privind veniturile estimate pentru asocierile fr personalitate &uridic +i entiti supuse regimului transparenei fiscale8" de la r2ndul corespun/tor contri.ua.ilului. a. (.(= 0n ca:u, c+ntri5ua5i,i,+r care rea,i:ea: venituri %in activit !i in%epen%ente i-pu$e pe 5a: %e n+r- %e venit Contri.ua.ilii care desf+oar venituri din activiti independente" desf+urate ntr,o form de asociere" impuse pe .a/ de norme de venit" nu completea/ r2ndurile de la $eciunea 999 <#ate privind venitul estimat8. $e .ifea/ csua 8Norm de venit8 de la $eciunea 99 8#ate privind activitatea desf+urat8" pct. 6 8#eterminarea venitului net8. 5. Venituri %in ce%area 1+,+$in!ei 5unuri,+r 5.'= Ce%area 1+,+$in!ei 5unuri,+r %in %eru,area unui nu- r %e p7n ,a < c+ntracte %e nc9iriere6 inc,u$iv rd2!2 3enit brut estimat , se nscrie c4iria prev/ut n contractul nc4eiat ntre pri pentru anul fiscal de raportare" indiferent de momentul plii acesteia" ma&orat cu valoarea c4eltuielilor ce cad" conform dispo/iiilor legale" n sarcina proprietarului" u/ufructuarului sau a altui deintor legal" dac sunt efectuate de cealalt parte contractant. rd2%2 C/eltuieli deductibile estimate , se nscrie" dup ca/0

13

, suma repre/ent2nd c4eltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs" n vederea reali/rii venitului .rut estimat" n situaia persoanelor fi/ice care au optat pentru sta.ilirea venitului net n sistem real +i conduc eviden conta.il n partid simpl3 , suma re/ultat prin aplicarea unei cote forfetare de c4eltuieli de 65@ la venitul .rut estimat =rd.1>" repre/ent2nd c4eltuieli deducti.ile aferente venitului" n ca/ul contri.ua.ililor care determin venitul net pe .a/a cotelor forfetare de c4eltuieli. rd2'2 3enit net estimat , se nscrie suma repre/ent2nd diferena dintre venitul .rut estimat +i c4eltuielile deducti.ile aferente" respectiv dintre datele nscrise la rd.1 +i datele nscrise la rd. 6. 5.(= Venituri %in ce%area 1+,+$in!ei 5unuri,+r ca,i1icate n cate*+ria venituri %in activit !i in%epen%ente Contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din cedarea folosinei .unurilor calificate" n condiiile legii" n categoria venituri din activiti independente" sta.ilesc venitul net" n sistem real" pe .a/a datelor din conta.ilitatea n partid simpl" potrivit regulilor prev/ute pentru veniturile din activiti independente. ?eniturile +i c4eltuielile luate n calcul pentru sta.ilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de nc4iriere/su.nc4iriere" aflate n derulare n anul de impunere. rd2!2 3enit brut estimat , se nscrie suma repre/ent2nd veniturile n .ani +i/sau ec4ivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se reali/a n anul fiscal de impunere de ctre contri.ua.ili. rd2%2 C/eltuieli deductibile estimate , se nscrie suma repre/ent2nd c4eltuielile estimate a se efectua n anul fiscal de impunere n vederea reali/rii venitului .rut estimat. rd2'2 3enit net estimat , se nscrie suma repre/ent2nd diferena dintre venitul .rut estimat +i c4eltuielile aferente deducti.ile" respectiv se scade rd.6 din rd.1. 5.4= Venituri %in nc9irierea n $c+p turi$tic a ca-ere,+r $ituate n ,+cuin!e pr+prietate per$+na, 6 av7n% + capacitate %e ca:are cuprin$ ntre ' 8i < ca-ere inc,u$iv 5.4.'= Venituri %in nc9irierea n $c+p turi$tic a ca-ere,+r $ituate n ,+cuin!e pr+prietate per$+na, 6 av7n% + capacitate %e ca:are cuprin$ ntre ' 8i < ca-ere inc,u$iv6 i-pu$e pe 5a: %e n+r- %e venit Contri.ua.ilii care reali/ea/ venituri din nc4iriere n scop turistic" impuse pe .a/ de norm de venit" nu completea/ r2ndurile de la $eciunea 999 <#ate privind venitul estimat8. $e .ifea/ csua 8Norm de venit8 de la $eciunea 99 8#ate privind activitatea desf+urat8" pct. 6 8#eterminarea venitului net8. 5. 4.(= Venituri %in nc9irierea n $c+p turi$tic a ca-ere,+r $ituate n ,+cuin!e pr+prietate per$+na, 6 av7n% + capacitate %e ca:are cuprin$ ntre ' 8i < ca-ere inc,u$iv6 %eter-inate n $i$te- rea, pe 5a:a %ate,+r %in c+nta5i,itatea n parti% $i-p, rd2!2 3enit brut estimat , se nscrie suma repre/ent2nd veniturile n .ani +i/sau ec4ivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se reali/a n anul fiscal n curs de ctre contri.ua.ili. rd2%2 C/eltuieli deductibile estimate , se nscrie suma repre/ent2nd c4eltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs" n vederea reali/rii venitului. rd2'2 3enit net estimat , se nscrie suma repre/ent2nd diferena dintre venitul .rut estimat +i c4eltuielile aferente deducti.ile" respectiv se scade rd.6 din rd.1.

14

c. Venituri %in activit !i a*ric+,e pentru care venitu, net $e %eter-in n $i$terea,6 pe 5a:a %ate,+r %in c+nta5i,itatea n parti% $i-p, c.'= Activitate %e$1 8urat n -+% in%ivi%ua, rd2!2 3enit brut estimat , se nscrie suma repre/ent2nd veniturile n .ani +i/sau ec4ivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se reali/a n anul fiscal n curs de ctre contri.ua.ili. rd2%2 C/eltuieli deductibile estimate , se nscrie suma repre/ent2nd c4eltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs" n vederea reali/rii venitului .rut estimat" cum sunt0 c4eltuieli pentru ac4i/iionarea de materii prime" materiale" o.iecte de inventar etc. rd2'2 3enit net estimat , se nscrie suma repre/ent2nd diferena dintre venitul .rut estimat +i c4eltuielile aferente deducti.ile" respectiv se scade rd.6 din rd.1. c. (= Activitate %e$1 8urat ntr>+ 1+r- %e a$+ciere 5n ca/ul contri.ua.ililor care reali/ea/ venituri din activiti agricole n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice" impuse n sistem real" se completea/ numai rd. . <?enit net estimat8 din declaraie" dup cum urmea/0 rd2'2 3enit net estimat , se nscrie venitul care i revine contri.ua.ilului din distri.uirea venitului net estimat al asocierii" preluat din col.5 a ta.elului 8#istri.uia venitului net estimat pe asociai8 din <#eclaraia privind veniturile estimate pentru asocierile fr personalitate &uridic +i entiti supuse regimului transparenei fiscale8" r2ndul corespun/ator contri.ua.ilului. %. Venituri %in $i,vicu,tur 8i pi$cicu,tur %.'= Activitate %e$1 8urat n -+% in%ivi%ua, rd2!2 3enit brut estimat , se nscrie suma repre/ent2nd veniturile n .ani +i/sau ec4ivalentul n lei al veniturilor n natur estimate a se reali/a n anul fiscal n curs de ctre contri.ua.ili. rd2%2 C/eltuieli deductibile estimate , se nscrie suma repre/ent2nd c4eltuielile estimate a se efectua n anul fiscal n curs" n vederea reali/rii venitului .rut estimat" cum sunt0 c4eltuieli pentru ac4i/iionarea de materii prime" materiale" o.iecte de inventar etc. rd2'2 3enit net estimat , se nscrie suma repre/ent2nd diferena dintre venitul .rut estimat +i c4eltuielile aferente deducti.ile" respectiv se scade rd.6 din rd.1. %.(= Activitate %e$1 8urat ntr>+ 1+r- %e a$+ciere 5n ca/ul contri.ua.ililor care reali/ea/ venituri din silvicultur +i piscicultur n cadrul unei asocieri fr personalitate &uridic" constituit ntre persoane fi/ice" impuse n sistem real" se completea/ numai rd. . <?enit net estimat8 din declaraie" dup cum urmea/0 rd2'2 3enit net estimat , se nscrie venitul care i revine contri.ua.ilului din distri.uirea venitului net estimat al asocierii" preluat din col.5 a ta.elului 8#istri.uia venitului net estimat pe asociai8 din <#eclaraia privind veniturile estimate pentru asocierile fr personalitate &uridic +i entiti supuse regimului transparenei fiscale8" r2ndul corespun/ator contri.ua.ilului. ?. Sec!iunea IV 2Date %e i%enti1icare a -puternicitu,ui2 $e completea/ numai n ca/ul n care o.ligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinesc de ctre un mputernicit" conform Ardonanei ;uvernului nr.96/6!! privind Codul de procedur fiscal" repu.licat" cu modificrile +i completrile ulterioare" desemnat de contri.ua.il.

15

5n caseta "Cod de identificare fiscal" , se nscrie codul de identificare fiscal al mputernicitului" nscriindu,se cifrele cu aliniere la dreapta. 5n ru.rica "Nume, prenume/&enumire" se nscriu" dup ca/" denumirea sau numele +i prenumele mputernicitului. 1u.ricile privind adresa se completea/" dup ca/" cu datele privind adresa domiciliului fiscal al mputernicitului.