Sunteți pe pagina 1din 1

Republica MoldovaGUVERNULHOTRRE Nr. 763 din 02.07.2007 cu privire la unele msuri de realizare a con rolului asupra asi!urrilor obli!

a orii de rspundere civil au o e" ern Publicat : 06.07.2007 n Monitorul Oficial Nr. 94-97 art Nr : 790 n scopul asi ur!rii controlului asupra asi ur!rilor obli atorii d" r!spund"r" ci#il! auto "$t"rn!% &u#"rnul 'O()*)+(,: -. ." /put"rnic"0t" ."r#iciul &r!nic"ri cu func1ia d" control asupra d"1in"rii d" c!tr" utili2atorii d" auto#"3icul" a asi ur!rilor d" r!spund"r" ci#il! auto "$t"rn! "/is" p" t"ritoriil" d" acop"rir" al" stat"lor car" snt part" la 4cordul dintr" birouril" na1ional" d" asi ur!ri al" stat"lor/"/br" al" .pa1iului ,cono/ic ,urop"an 0i al" altor stat" asociat"% s"/nat la 5iroul Na1ional al 4si ur!rilor d" 4uto#"3icul"% pr"cu/ 0i cu func1ia d" control al aut"nticit!1ii "i% la punct"l" d" tr"c"r" a fronti"r"i d" stat a *"publicii Moldo#a. 2. ." int"r2ic" autori2ar"a tr"c"rii fronti"r"i a /i6loac"lor d" transport n lipsa asi ur!rilor obli atorii d" r!spund"r" ci#il! auto "$t"rn!. 3. 4utoritat"a d" supra#" 3"r" #a pr"2"nta ."r#iciului &r!nic"ri% n t"r/"n d" 7 2il"% /ostr"l" aut"ntificat" al" poli1"lor d" asi urar" 89art" :"rd"; 0i nu/"r"l" d" s"ri" r"parti2at" co/paniilor d" asi ur!ri < "/it"nt" al" poli1"lor d" asi urar" 89art" :"rd";. 4. Pr"2"nta 3ot!rr" intr! n #i oar" odat! cu pun"r"a n aplicar" a =" ii nr. 4-4->:? din 22 d"c"/bri" 2006 cu pri#ir" la asi urar"a obli atori" d" r!spund"r" ci#il! p"ntru pa ub" produs" d" auto#"3icul" @Monitorul Oficial al *"publicii Moldo#a% 2007% nr. 32-37% art. --2A.
#R$M%M$N$&TRU (on rasemneaz) Minis rul *inan+elor Nr- ./0- (,i1inu2 3 iulie 344.Mi,ail #op Vasile T'RLEV