Sunteți pe pagina 1din 245

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Art!
1. M"n"stire din Romnia din piatr" f"#uit" $i profilat", construit" de c"tre Neagoe Basarab ntre anii 1512 - 1517 pe locul unei vechi mitropolii datnd din 1359? a. M"n"stirea Buna Vestire b. M"n"stirea Cozia c. M"n"stirea Curtea de Arge$ d. M"n"stirea Bistri#a Cel mai vechi a$ez"mnt monahal din %ara Romneasc", situat la 36 km de ora$ul Trgu-Jiu? a. M"n"stirea Govora b. M"n"stirea Tismana c. M"n"stirea Hurezu d. M"n"stirea Moldovi#a M"n"stire ortodox" din Romnia situat" n comuna &iria, Jude#ul Arad, a$ezat" pe un deal la altitudinea de 427 m ridicat" n imediata apropriere a izvorului care poarta denumirea? a. M"n"stirea Hodo$-Bodrog b. M"n"stirea Cri$an c. M"n"stirea Feredeu d. M"n"stirea Buna Vestire L"ca$ de cult ortodox considerat unul din cele mai importante centre culturale, religioase $i artistice nfiin#ate n Moldova, aflat la 33 km de ora$ul R"d"u#i? a. M"n"stirea Putna b. M"n"stirea Dimitrie Cantemir c. M"n"stirea Arbore d. M"n"stirea Bogdana Ctitorie a lui Mircea cel B"trn, situat" lng" rul Olt a c"rei pictur" interioar" a fost realizat" ntre anii 1390 - 1391? a. M"n"stirea Curtea de Arge$ b. M"n"stirea Cernica c. M"n"stirea Cri$an d. M"n"stirea Cozia Veche a$ezare c"lug"reasc", situat" n comuna Vatra Moldovi#ei la o distan#" de circa 15 km de comuna Vama, nscris" pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO? a. M"n"stirea Putna b. M"n"stirea Moldovi#a c. M"n"stirea Bodgana d. M"n"stirea Cozia M"n"stire din Romnia, situat" la 18 km de R"d"u#i, jude#ul Suceava, atestat" la 1582, n timpul domniei lui Petru &chiopul? a. M"n"stirea Putna b. M"n"stirea Dimitrie Cantemir c. M"n"stirea Sucevi#a d. M"n"stirea Moldovi#a Artist faimos care putea picta att cu mana stng", ct $i cu cea dreapta? a. Stefan Lucian b. Leonardo Da Vinci c. Vincent van Gogh d. Paul Cezane Templu situat n prezent pe malul Nilului, construit n cinstea zeului Amun n perioada Imperiului nou egiptean din antichitate? a. Templul Karnak b. Templul Philae c. Templul Kom Ombo d. Templul din Luxor Castel situat n Fran#a, n apropierea satului Chenonceaux din departamentul Indre-et-Loire, fiind unul dintre cele mai celebre $i admirate castele de pe Valea Loarei? a. Castelul Chambord b. Castelul Chenonceaux c. Castelul Amboise d. Castelul Saint-Maurice Castel construit pe locul unei mori fortificate de pe rul Cher care dateaz" din secolul XI, fiind supranumit castelul femeilor? a. Castelul Chambord b. Castelul Saint-Maurice c. Castelul Amboise d. Castelul Chenonceaux Sit arheologic situat n Mun#ii Hinducu$ din Afganistan, celebru pentru cele dou" statui colosale ale lui Buddha, s"pate n stnc" $i distruse de talibani? a. Ansamblul de la Bamian b. Stonehenge c. Siracusa d. Abu Simbel Castel din Austria care a fost cl"dit ca $i o cetate prin ordinul Episcopiei din Bamberg, care n secolul XVI devine prin nv"#"tura lui Martin Luther un centru al Reforma#iei religioase? a. Castelul Alsbach b. Castelul Ambras c. Castel Landshut d. Castelul Waldenstein M"n"stire situat" ntr-un castel cl"dit n stilul rena$terii pe o stnc" deasupra rului Drau, Austria, care azi se afl" n proprietatea Misiunii Sngelui Nepre#uit, transformat" n pensiune?

2. 3.

4.

5. 6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. 24. 25.

26.

27.

28.

a. Melk b. Wernberg c. Gootweig d. Stift Heiligenkreuz Castel ce reprezint" un edificiu cultural istoric situat la sud-est de Innsbruck, construit n stilul rena$terii n timpul domniei arhiducelui Ferdinand II von Tirol $i n care se g"se$te un tablou de-al lui Vlad %epe$? a. Castel Landshut b. Castelul Drachenburg c. Castelul Ambras d. Castelul Bran Monument n Rio de Janeiro, amplasat la sud de ora$, pe muntele Corcovado (780 m) n p"durea Tijuca? a. Biserica Candelaria b. Placio da Alvorada c. Palatul Itamaraty d. Cristo Redentor (Cristos Mntuitorul) Palat situat n centrul Pekingului Beijing, unde a tr"it $i a domnit pn" la revolu#ia din 1911 mp"ratul Chinei din dinastia Ming $i Qing? a. Palatul Imperial Chinezesc b. Palatul Potala c. Noul Palat de Var" d. Templul Paradisului Complex de cl"diri taoiste situate n sudul Beijingului, $i vizitate de c"tre mp"ra#ii dinastiilor Ming $i Qing pentru ceremonii anuale de rug"ciune c"tre Cer pentru o recolt" bun"? a. Templul Paradisului b. Altarul cerului c. Templul Shaolin d. Templele din Bali Monument din Italia care datorit" proastei calit"#i a solului, funda#ia acestuia a nceput s" se scufunde imediat dup" nceperea construc#iei provocnd nclinarea turnului spre sud? a. Aba#ia din Farfa b. Monte Grappa c. Turnul din Pisa d. Turnul Eiffel Numele mai multor statui uria$e din diferite ora$e ale fostei Uniunii Sovietice care comemoreaz" victoria sovietic" mpotriva nazi$tilor n Marele R"zboi pentru Ap"rarea Patriei? a. Turnul Ostankino b. Patria Mam" c. Lubianka d. Kremlinul Monument n portul Liberty Island care a fost plasat cu scopul de a transmite c"l"torilor sosi#i salutul de bun venit pe p"mnt American? a. Statuia Libert"#ii b. Casa Alb" c. Olympic Tower d. The Orion Monument memorial ridicat n ora$ul Washington cu scopul de a comemora cele peste 100 milioane de victime ale comunismului? a. Pentagon b. Casa Alb" c. Centrul Cultural John Fitzgerald d. Monumentul Victimelor Comunismului Cl"dire cu 102 etaje situat" n ora$ul New York din Statele Unite ale Americii, construit" ntre anii 1929 - 1931? a. Trump Tower b. Sears Tower c. Empire State Building d. Statuia Libert"#ii Cine a pictat tavanul Capelei Sixtine? a. Michelangelo Buonarroti b. Leonardo da Vinci c. Donatello d. Rafael Construc#ie, care pn" la terminarea primului turn al complexului World Trade Centre, a fost considerat" cea mai nalt" cl"dire din lume ntre anii 1931 $i 1972? a. Sears Tower b. Willis Tower c. Empire State Building d. Statuia Libert"#ii Complex de cl"diri terminat n 1973 la cap"tul sudic al cartierului Manhattan, New York, care a fost distrus n atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001? a. World Trade Center b. Pentagon c. Empire State Building d. Casa Alb" Palat n Londra, numit de c"tre regale George al III-lea dup" o cas" pe care cump"rat-o n 1761 $i pe care a transformat-o ntr-un vast palat? a. Palatul Westminster b. Palatul Buckingham c. Palatul Updown Court d. Palatul Richmond Palat cunoscut $i sub numele de Casa Parlamentului, ce reprezint" locul unde se afl" cele dou" camere ale Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii $i Irlandei de Nord? a. Palatul Westminster b. Palatul Buckingham c. Palatul Updown Court d. Palatul Richmond

29. Teatru londonez unde multe din piesele lui William Shakespeare au fost jucate prima dat", reconstruit n 1990, la patru secole dup" deschiderea originalului? a. Teatrul Globe b. Belgrade Theatre c. Garrick Theatre d. Teatrul Ziegfeld 30. Cea mai veche construc#ie din Londra, aflat" pe malul nordic al Tamisei, a c"rei construc#ie a fost nceput" de Wilhelm Cuceritorul n jurul anului 1076 $i terminat" de William al II-lea? a. Palatul Kensington b. British Library c. Turnul Londrei d. Observatorul Regal din Greenwich 31. Biseric" din Londra a c"rei construc#ii a fost nceput" n secolul XI? a. Catedrala Saint Paul b. Catedrala Westminster c. Catedrala de la Salisbury d. Abbey 32. Cl"dire de birouri din Bruxelles care g"zduie$te Comisia European"? a. Berlaymont din Bruxelles b. Atomium c. Menneken Pis d. Catedrala Sfntul Mihail $i Sfnta Gudura 33. Cl"dire situat" n centrul Berlinului n cartierul Berlin-Tiergarten n care a avut loc prima adunare parlamentar" n timpul Imperiului german, ulterior fiind sediul parlamentului Republicii Weimar? a. Neue Wache b. Opera c. Reichstagul d. Pergamon 34. Castel din Sco#ia, veche fort"rea#" ridicat" pe roc" vulcanic", care a servit drept baz" militar" n r"zboiul contra Angliei? a. Castelul Stirling b. Castelul Edinburgh c. Castelul Eilean Donan d. Castelul Kilchurn 35. Citadel" ruseasc" din Moscova, care serve$te ca re$edin#" oficial" $i ca principal loc de munc" al Pre$edintelui Federa#iei Ruse? a. Kremlinul b. Kazan c. Sankt Petersburg d. Ekaterinburg 36. Pia#" n Moscova, care reprezint" locul din care pornesc, marile str"zi ale Moscovei $i drumuri ale Rusiei, fiind considerat" centrul Moscovei $i al Rusiei? a. Pia#a Eroilor b. Pia#a Unirii c. Pia#a Ro$ie d. Pia#a Revolu#iei 37. Cl"dire aflat" n Washington D.C., care reprezint" sediul administra#iei preziden#iale a Statelor Unite? a. Pentagon b. Casa Alb" c. Capitoliul d. Washington Plaza 38. M"n"stire din Spania, construit" de Felipe II $i proiectat" de arhitectul $ef Juan Bautista de Toledo, care cuprinde n interior Palatul Burbonilor? a. Montserrat b. El Escorial c. Granada d. Guadalupe 39. Monument situat n Paris, n Place de l'toile, la extremitatea vestic" a bulevardului Champs-lyses, aflat la intersec#ia mai multor bulevarde, cum ar fi Grande Arme, Wagram $i Champs-lyses? a. Sacr-Coeur b. Turnul Eiffel c. Arcul de Triumf d. Madleine 40. Bulevard important din capitala francez" Paris, cu cinematografele, cafenelele $i magazinele sale de lux, fiind una dintre cele mai faimoase str"zi din lume? a. Champs-lyses b. Montparnasse c. Boulevard Peripherique d. Place de la Concorde 41. Cel mai mare muzeu parizian dup" suprafa#" $i printre cele mai cunoscute muzee din lume a c"rui intrare se face printr-un mini Arc de Triumf? a. Louvre b. Loara c. Muzeul Orsay d. Muse Rodin 42. Biseric" situat" n Pia#a St. Pierre, pe colina Montmartre din Paris, construit" n 1876, sub ndrumarea arhitectului Paul Abadie, n stil romano-bizantin? a. Sainte-Chapelle b. Les Invalides c. Notre-Dame d. Sacr-Coeur 43. Palat regal construit n apropierea Parisului, care a fost re$edin#a regilor Fran#ei Ludovic al XIV-lea, Ludovic al XVlea $i Ludovic al XVI-lea?

44. 45.

46.

47.

48. 49.

50. 51.

52.

53.

54. 55. 56. 57.

58.

a. Palatul Versailles b. Palatul Chaillot c. Notre-Dame d. Place de la Concorde Ce pictor olandez a pictat 64 de autoportrete? a. Vincent van Gogh b. Rembrandt c. Hieronymus Bosch d. Jan Frans van Douven Castel din Sco#ia, printre atrac#iile c"ruia se num"r" Piatra Destinului, deasupra c"reia monarhii sco#ieni au fost ncorona#i timp de secole? a. Castelul Stirling b. Castelul Eilean Donan c. Castelul Edinburgh d. Castelul Kilchurn Palat care n 1837 a devenit primul muzeu de istorie al Fran#ei, unde n Camera Oglinzilor, a fost semnat un tratat de o importan#" istoric"? a. Place de la Concorde b. Palatul Chaillot c. Louvre d. Palatul Versailles M"n"stire din Romnia, situat" n satul cu acela$i nume, la 36 km de Suceava $i la numai 4 km de centrul ora$ului Gura Humorului? a. M"n"stirea Moldovi#a b. M"n"stirea Sucevi#a c. M"n"stirea Vorone# d. M"n"stirea Humor Cl"dire din Bucure$ti, 86 m n"l#ime $i 92 m sub p"mnt, care are 12 nivele la suprafa#" $i alte 8 subterane? a. Palatul Victoria b. Palatul &tirbei-Vod" c. Cotroceni d. Palatul Parlamentului Palat situat n centrul Beijingului, supranumit $i ora$ul interzis accesul poporului sau al oamenilor de rnd fiind interzis n incinta acestuia? a. Templul Paradisului b. Palatul Potala c. Noul Palat de Var" d. Palatul Imperial Chinezesc Monument istoric $i arhitectonic situat n Pasul Bran-Ruc"r, la 30 de kilometri de Bra$ov? a. Castelul Bran b. Castelul Pele$ c. Castelul Corvine$tilor d. Castelul Bnffy Castel din Sinaia, Romnia, construit ntre 1873 $i 1883, fiind considerat unul dintre cele mai frumoase din Romnia $i din Europa? a. Castelul Bnffy b. Castelul Pele$ c. Castelul Corvine$tilor d. Castelul R$nov Arhitect care s-a impus printre personalit"#ile de frunte ale $colii de arhitectur" romneasc", dominnd activitatea arhitectural" din prima jum"tate a secolului al 20-lea care n 1945 a fost ales membru titular al Academiei Romne? a. Petre Antonescu b. Liviu Ciulei c. Alexandru S"vulescu d. Nicolae Ghica-Bude$ti Important artist din perioada de vrf a Rena$terii italiene, care a tr"it ntre anii 1475 $i 1564 $i care s-a remarcat, n pictur", desen, sculptur" $i arhitectur", dar $i ca poet? a. Rafael b. Leonardo Da Vinci c. Vincent van Gogh d. Michelangelo Buonarroti Numele Capelei palatului papal din Vatican considerat" una dintre cele mai faimoase comori artistice ale Europei? a. Chigi b. Capela Sixtin" c. Capela Cerasi d. Santa Maria del Popolo Unul dintre cele mai vechi $i mai mari muzee din lume, care de#ine pictura Gioconda de Leonado Da Vinci? a. Louvre b. Georges Pompidou c. Muzeul Orsay d. Muse Rodin Faimos sculptor $i pictor italian renascentist care a tr"it ntre anii 1386 1466? a. Rafael b. Leonardo Da Vinci c. Donatello d. Michelangelo Buonarroti Pictor italian, care a tr"it ntre anii 1445- 1510, care s-a eviden#iat prin faptul c" figurile pictate de el prezint" profunde sentimente umane, personajele sale cu chipuri u$or melancolice au, n general, o expresie vis"toare? a. Sandro Botticelli b. Giuseppe Bacci c. Donatello d. Michelangelo Buonarroti Pictor francez neoimpresionist, care a tr"it ntre anii 1859-1891, n a c"rui stil $i concep#ie s-au f"cut sim#ite influen#ele unei noi revolu#ii plastice? a. Claude Monet b. Paul Gauguin c. Paul Czanne d. Georges Seurat

59. Pictor italian numit dup" ora$ul s"u natal, care a tr"it ntre anii 1571- 1610, fiind considerat precursor al stilului baroc? a. Michelangelo Buonarroti b. Giuseppe Bacci c. Donatello d. Michelangelo Merisi da Caravaggio 60. Cel mai renumit pictor flamand, ce a tr"it ntre anii 1577-1640 $i care n 40 de ani a pictat peste 1400 tablouri $i a realizat sute de desene? a. Jean Cocteau b. Paul Gauguin c. Paul Czanne d. Peter Paul Rubens 61. Pictor $i arhitect de seam" al Rena$terii italiene, care a tr"it ntre anii 1483- 1520, considerat unul din cei mai mari arti$ti ai tuturor timpurilor? a. Rafael b. Leonardo Da Vinci c. Donatello d. Michelangelo Buonarroti 62. Unul din cei mai cunoscu#i pictori spanioli din sec. XVII-lea, reprezentant al stilului baroc, care s-a remarcat n special ca portretist la curtea regelui Filip al IV-lea al Spaniei? a. Salvador Dal b. Diego Velzquez c. El Greco d. Francisco de Goya 63. Artist plastic spaniol care a tr"it ntre anii 1881- 1973, fiind considerat cea mai str"lucit" personalitate artistic" a secolului al XX-lea $i unul dintre marii mae$tri ai penelului, care a rupt definitiv cu conven#iile stilului iluzionist $i figurativ, dominant nc" din perioada Rena$terii? a. Salvador Dal b. Diego Velzquez c. Pablo Diego Picasso d. Francisco de Goya 64. Pictor francez, precursor al impresionismului, care a tr"it ntre anii 1832- 1883, fiind ultimul pictor clasic $i totodat" primul pictor modern? a. Claude Monet b. Paul Gauguin c. Paul Czanne d. douard Manet 65. Pictor francez care a tr"it ntre anii 1830- 1903 $i a jucat un rol decisiv n unificarea mi$c"rii impresioniste $i n schimb"rile ce au avut loc n arta celei de a doua jum"t"#i a secolului al XIX-lea, rol recunoscut ca atare cu mult mai trziu dect cel al altor pictori contemporani cu el? a. Jean Simon Chardin b. Paul Gauguin c. Camille Pissarro d. Gustave Moreau 66. Catedral" celebr" din Fran#a, prima capodoper" a stilului gotic a c"rei nume face referire la Sfnta Fecioar", fiind construit" pe parcursul a 87 de ani, finalizarea ei realizndu-se n anul 1250? a. Sainte-Chapelle b. Les Invalides c. Notre-Dame d. Sacr-Coeur 67. Pictor francez, care a tr"it ntre anii 1839-1906, considerat n prezent cel mai mare nnoitor al picturii la sfr$itul secolului al XIX-lea, pictura lui reprezint" puntea de trecere de la impresionism spre cubism? a. Claude Monet b. Paul Gauguin c. Paul Czanne d. douard Manet 68. M"n"stire din Romnia, ce constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui &tefan cel Mare, fiind ridicat" n anul 1488, n numai patru luni $i jum"tate, ceea ce constituie un record pentru acea vreme? a. Manastirea Moldovita b. Manastirea Sucevita c. M"n"stirea Vorone# d. Manastirea Humor 69. Pictor francez, care a tr"it ntre anii 1848- 1903 a prev"zut viitorul, preg"tind calea picturii moderne, influen#nd pe fauvi$ti $i pe arti$tii din gruparea Nabis? a. Claude Monet b. Paul Gauguin c. Paul Czanne d. douard Manet 70. Pictor francez, ini#iator al orfismului, care a tr"it ntre anii 1885- 1941, manifestnd o orientare artistic" derivat" din cubism? a. Robert Delaunay b. Eugne Delacroix c. Amedeo Modigliani d. douard Manet 71. Pictor spaniol manierist de origine greac", care a tr"i ntre anii, 1541- 1614, cu o personalitate misterioas", att sub aspectul specificului stilului s"u, ct $i din pricina biografiei lui incomplete, cunoscut mai ales datorit" picturilor sale pe teme religioase $i ca portretist? a. Salvador Dal b. Diego Velzquez c. El Greco d. Francisco de Goya 72. Castel din Sinaia, devenit mai trziu re$edin#a viitorului rege Ferdinand I al Romniei $i al Reginei Maria?

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

a. Castelul Bnffy b. Castelul Pele$ c. Castelul Corvine$tilor d. Castelul R$nov Palat aflat n apropierea altei cl"diri guvernamentale numit" Whitehall, construit ntre 1837 $i 1860 n stil neo-gotic, dup" incendiul devastator din 1834 care a distrus aproape total vechiul parlament britanic? a. Palatul Westminster b. Palatul Buckingham c. Palatul Updown Court d. Palatul Richmond Monument din Brazilia construit cu ocazia anivers"rii de 100 de ani de la declararea independen#ei Braziliei $i finalizat cu sprijinul financiar al Fran#ei $i Vaticanului? a. Biserica Candelaria b. Placio da Alvorada c. Palatul Itamaraty d. Cristos Mntuitorul Muzeu care a fost palat regal situat n inima ora$ului Paris, ntre malul drept al rului Sena $i Rue de Rivoli, curtea sa principal" aflndu-se pe axa bulevardului Champs-lyses, ce a fost deschis prima oar" pentru public n 1793, de atunci fiind mbog"#it n permanen#"? a. Muse Cluny b. Muse Louvre c. Muse Picasso d. Muse Rodin Pictor $i matematician italian, care a tr"it ntre anii 1420-1492 a c"rui oper" a exercitat o influen#" puternic" asupra multor pictori renascenti$ti, considerat ini#iatorul acelui m"re# curent artistic din Italia de la sfr$itul secolului al XVlea $i nceputul celui de- al XVI-lea? a. Paolo Uccello b. Piero della Francesca c. Ambrogio Lorenzetti d. Leonardo de Vinci Important pictor $i gravor spaniol, de la r"spntia secolelor al XVIII-lea $i al XIX-lea, care a tr"it ntre anii 17461828, reprezentnd un punct de referin#" pentru dou" veacuri de pictur" spaniol" $i la aproape cincizeci de ani porne$te ntr-o incursiune n str"fundurile misterioase $i zbuciumate ale sufletului omenesc, ochiul lui sarcastic, demascator, neiertnd pe nimeni? a. Salvador Dal b. Diego Velzquez c. El Greco d. Francisco de Goya Pictor, gravor $i desenator francez, unul din cei mai importan#i reprezentan#i ai simbolismului n pictur", care a tr"it ntre anii 1826-1898, tehnica sa caracterizndu-se printr-o factur" suav", care red" n mod magistral lumea oniric" $i plin" de simboluri? a. Jean Simon Chardin b. Paul Gauguin c. Camille Pissarro d. Gustave Moreau Capel" construit" ntre anii 1472 $i 1483, n timpul pontificatului Papei Sixtus al IV-lea, ce se g"se$te n dreapta Bazilicii Sfntul Petru $i este cunoscut" n toat" lumea, fiind locul unde se #in conclavurile cardinalilor pentru alegerea unui nou pap" $i datorit" picturilor murale ale lui Michelangelo? a. Chigi b. Capela Sixtin" c. Capela Cerasi d. Santa Maria del Popolo Tablou pictat de Thomas Gainsborough n jurul anului 1785, avnd dimensiunile de 236 x 179 cm $i care se g"se$te la National Gallery, n Londra? a. Lady Alston b. Mrs. Sarah Siddons c. Plimbarea de diminea#" d. Discu#ie n parc Pictur" din anul 1822, cu dimensiunea de 2 x 2,5 m, apar#innd lui Eugne Delacroix, care la acea dat" avea doar 24 de ani? a. Femei din Alger b. Lupta lui Iacob cu ngerul c. Dante $i Vergiliu n Infern d. Intrarea crucia#ilor n Constantinopol M"n"stire situat" la poalele muntelui Abantos din mun#ii Sierra de Guadarrama $i a fost construit" din ordinul lui Felipe II ca s" comemoreze B"t"lia din San Quintin 10 august 1557 asupra trupelor lui Henric II regele Fran#ei? a. Montserrat b. El Escorial c. Granada d. Guadalupe Palat care se nscrie printre cele mai remarcabile monumente din Fran#a, nu numai prin frumuse#e, ci $i prin prisma evenimentelor al c"ror martor a fost, reprezentnd un simbol al sistemului monarhiei absolute adoptat de c"tre Ludovic al XIV-lea? a. Versailles b. Chaillot c. Avignon d. Place de la Concorde Pnz" pictat" de Jacques-Louis David n perioada 1805-1807, care are dimensiunile 624 x 979 cm $i se g"se$te la Louvre, Paris?

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96. 97.

a. Marat asasinat b. Lupta lui Iacob cu ngerul c. Dante $i Vergiliu n Infern d. ncoronarea lui Napoleon Pictur" mural" a lui Leonardo da Vinci, realizat" pentru patronul s"u, ducele Lodovico Sforza din Milano, fiind una dintre cele mai celebre picturi din istoria universal" a artelor, se g"se$te n fosta sal" de mese a bisericii dominicane "Santa Maria delle Grazie" din Milano? a. Cina cea de Tain" b. Buna Vestire c. Madona din grota cu stnci d. De Divina Proportione Pictur" celebr" a lui Leonardo da Vinci, realizat" n anii 1503-1506, reprezentnd o femeie cu expresie gnditoare $i un surs abia schi#at? a. Madonna Benois b. Mona Lisa c. Madona din grota cu stnci d. Adorazione dei Magi Pictur" de Jan Vermeer van Delft, terminat" aproximativ prin anul 1668, n prezent fiind g"zduit" de Muse du Louvre, n Paris? a. Paharul de vin b. Geograful c. Scrisoare de dragoste d. Astronomul Pictor olandez, unul din cei mai cunoscu#i reprezentan#i ai stilului baroc, care a tr"it ntre anii 1632- 1675, fiind considerat unul dintre cei mai mari pictori olandezi ai vrstei de aur, ntreaga sa oper" cuprinznd 37 de tablouri? a. Johannes Vermeer b. Judith Leyster c. Rembrandt d. Hieronymus Bosch Pictur" de 349,3 x 776,6 cm, realizat" n 1937 de c"tre pictorul Pablo Picasso, care a fost expus" prima dat" la Prado, mai trziu fiind mutat" la Museo Reina Sofia unde a fost g"sit un spa#iu expozi#ional mai mare pentru imensa pnz"? a. Moartea toreadorului b. Fat" citind la mas" c. Guernica d. Femeie pe fotoliu Pictur" realizat" de Pablo Picasso, dedicat" unui ora$ basc, bombardat de avia#ia german" n timpul r"zboiului civil din Spania n anul 1937? a. Moartea toreadorului b. Fat" citind la mas" c. Femeie pe fotoliu d. Guernica Unul dintre cei mai celebri pictori francezi, care a tr"it ntre anii 1841-1919, creator, mpreun" cu Claude Monet, Alfred Sisley $i Paul Czanne, al curentului impresionist? a. Pierre-Auguste Renoir b. Paul Gauguin c. Camille Pissarro d. Gustave Moreau Biseric" din Paris, a c"rei interior este decorat cu mozaicuri, unul dintre ele reprezentndu-l pe Iisus r"stignit, vechile vitralii ale bazilicii au fost sparte n 1944, n timpul celui de-al Doilea R"zboi Mondial, fiind ulterior nlocuite? a. Sainte-Chapelle b. Sacr-Coeur c. Notre-Dame d. Les Invalides Unul din cei mai celebri pictori francezi, denumit $i "pictorul bucuriilor vie#ii", pe care dragostea pentru desen, art" figurativ" $i portrete l-a ndep"rtat mai trziu de impresionism $i sub influen#a lui Ingres, ncepnd din anul 1883, universul s"u coloristic devine mai blnd $i picteaz" trupuri feminine str"lucitoare? a. Camille Pissarro b. Paul Gauguin c. Pierre-Auguste Renoir d. Gustave Moreau Bulevard ce porne$te din Place de la Concorde spre fostul Place de l'toile (acum Place Charles de Gaulle), loca#ia Arcului de Triumf, formnd o parte din linia a$a-numitei Axe historique? a. Montparnasse b. Boulevard Peripherique c. Champs-lyses d. Place de la Concorde Pictor olandez din secolul al XVII-lea, considerat unul din cei mai mari pictori din istoria artei, celebru pentru desenele $i gravurile sale, care a tr"it ntre anii 1606- 1669, n epoca ce s-a numit vrsta de aur olandez"? a. Johannes Vermeer b. Judith Leyster c. Rembrandt Harmenszoon van Rijn d. Hieronymus Bosch Pictor romn, denumit poetul plastic al florilor, care a tr"it ntre anii 1868- 1916? a. Sabin B"la$a b. Nicolae Grigorescu c. &tefan Luchian d. Nicolae Tonitza Pictor $i academician romn, fondator al unui curent artistic, caracterizat printr-un colorit grav, concentrat $i prin for#a de evocare a obiectelor $i priveli$tilor, prinse n mediul lor imediat, care a tr"it ntre anii 1872- 1949?

a. Sabin Balasa b. Nicolae Grigorescu c. &tefan Luchian d. Gheorghe Petra$cu 98. Cl"dire construit" n anul 1928 realizat" n stilul Art Deco, fiind denumit" cel mai mare obiect de art" al Detroitului? a. Metropolitan Tower b. Singer Building c. Sears Tower d. Fisher Building 99. Pod situat n partea de vest a Statelor Unite n statul California, inaugurat pe 27 mai 1937, n prima zi de func#ionare fiind deschis numai pietonilor, acea zi fiind numit" Ziua Pietonilor? a. Podul Sundial b. Golden Gate c. Tacoma Narrows d. Zakim Bunker Hill 100. Pictor $i matematician italian, care a tr"it ntre anii 1420-1492 care $i dobnde$te renumele prin reprezent"rile sale artistice n perspectiv" $i prin formele geometrice, precum $i prin cuno$tin#ele teoretice formulate n scrierile sale? a. Donato Bramante b. Piero della Francesca c. Ambrogio Lorenzetti d. Leonardo de Vinci 101. Pictur" de Eugne Delacroix, n realizarea c"reia pictorul lucreaz" 12-13 ore pe zi, tabloul fiind terminat n mai pu#in de trei luni, n anul 1822, pnza fiind expus" la Salon? a. Femei din Alger b. Lupta lui Iacob cu ngerul c. Dante $i Vergiliu n Infern d. Intrarea crucia#ilor n Constantinopol 102. Catedrala Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Viena, un simbol al ora$ului, $i loc al multor evenimente importante din istoria Austriei? a. Hundertwasserhaus b. Domul Sfntul &tefan c. Domul Sfntul Andrei d. Domul Sfntul Ioan 103. Pictor impresionist din Fran#a, care a tr"it ntre anii 1840-1926 la Paris, mutat la vrsta de $ase ani n Normandia, pe care Eugne Boudin, l-a nv"#at cteva tehnici ale picturii n 1856, urmnd mai trziu studii universitare? a. Claude Monet b. Paul Gauguin c. Paul Czanne d. douard Manet 104. Pictur" considerat" cea mai renumit" oper" din istoria picturii, realizat" n ulei, pe lemn de plop cu dimensiunea de 77 x 53 cm, n prezent fiind expus" la Muzeul Luvru din Paris, fiind atrac#ia principal" pentru orice vizitator? a. Madonna Benois b. Gioconda c. Madona din grota cu stnci d. Adorazione dei Magi 105. Arhitect catalan, inspirat de Eugne Viollet-le-Duc, faimos att pentru stilul s"u unic, ct $i pentru proiectele sale puternic individualizate, care a tr"it ntre anii 1852- 1926? a. Santiago Calatrava b. Oscar Niemeyer c. Lcio Costa d. Antonio Placid Gaud i Cornet 106. Arhitect catalan, sus#inut de c"tre Eusebi Gell, un industria$ bogat, pentru care a creat un palat n 1889 (Palau Gell) care va fi nscris mai trziu n patrimoniul mondial al UNESCO , mpreun" cu alte opere ale sale ca $i Casa Mil (construit" n 1907) sau Parcul Gell (amenajat ntre 1900 $i 1914)? a. Santiago Calatrava b. Oscar Niemeyer c. Lcio Costa d. Antonio Placid Gaud i Cornet 107. Biseric" uria$" din capitala Cataloniei, Barcelona, la care se lucreaz" din anul 1882, terminarea acesteia fiind estimat" n anul 2026? a. Sagrada Famlia b. Toledo c. El Escorial d. La Lonja de la Seda 108. Monument de 42 de metri n"l#ime n al c"rui vrf se g"se$te o statuie care nf"#i$eaz" o femeie #innd n minile n"l#ate spre cer trei stele, simboliznd cele trei districte istorice ale Letoniei unite: Vidzeme, Latgale $i CourlandSemigalia, monumentul fiind uneori numit Milda? a. Sagrada Famlia b. Monumentul Libert"#ii c. Monumentul d. La Lonja de la Seda 109. Sculptor romn care a tr"it ntre anii 1876-1957, cu contribu#ii covr$itoare la nnoirea limbajului $i viziunii plastice n sculptura contemporan"? a. George Apostu b. Paul Neagu c. Constantin Brncu$i d. Oscar Spthe 110. Cel mai cunoscut sculptor romn, care a decedat la Paris $i a fost ales postum membru al Academiei Romne? a. George Apostu b. Paul Neagu c. Constantin Brncu$i d. Oscar Spthe

111. Pictor olandez din secolul al XVII-lea, considerat unul din cei mai mari pictori din istoria artei, ce a fost autorul a 600 picturi, 300 gravuri $i peste 2000 desene? a. Johannes Vermeer b. Judith Leyster c. Hieronymus Bosch d. Rembrandt Harmenszoon van Rijn 112. Pod cu o deschidere de 1,280 m, ce leag" San Francisco de Sausalito, fiind situat la nord de strmtoarea care face leg"tura ntre Golful San Francisco $i Oceanul Pacific? a. Podul Sundial b. Golden Gate c. Tacoma Narrows d. Zakim Bunker Hill 113. Sculptur" monumental" a lui Constantin Brncu$i, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Trgu Jiu, cu o n"l#ime de 29,35 metri, compus" din 15 module octaedrice, avnd la extremit"#ile inferioar" $i superioar" cte o jum"tate de modul? a. Coloana Infinitului b. Masa t"cerii c. Poarta s"rutului d. Ansamblul Monumental de la Trgu-Jiu 114. Pictur" mural" a lui Leonardo da Vinci, care m"soar" 460 x 880 cm $i a fost executat" n tempera $i ulei, aplicate pe un strat dublu de ipsos, n perioada cuprins" ntre 1494 $i 1497, reprezentnd o scen" biblic"? a. Cina cea de Tain" b. Buna Vestire c. Madona din grota cu stnci d. De Divina Proportione 115. Sculptur" monumental" a lui Constantin Brncu$i, ce reprezint" o stilizare a coloanelor funerare specifice sudului Romniei, fiind dedicat" solda#ilor romni din Primul r"zboi mondial c"zu#i n 1916 n luptele de pe malul Jiului? a. Rug"ciunea b. Masa t"cerii c. Poarta s"rutului d. Coloana Infinitului 116. Sculptor grec din epoca lui Pericle, unul dintre cei mai importan#i reprezentan#i ai perioadei clasice din cultura greac", ce a tr"it circa ntre anii 500 .e.n- 432 .e.n? a. Myron b. Scopas c. Lysippus d. Phidias 117. Pictor, gravor $i desenator francez, unul din cei mai importan#i reprezentan#i ai simbolismului n pictur", care mpreun" cu Odilon Redon, Edward Burne-Jones $i Arnold Bcklin are aceea$i n"zuin#" s" ajung", cu ajutorul picturii, la ceea ce este invizibil, la sfera subcon$tientului? a. Jean Simon Chardin b. Paul Gauguin c. Camille Pissarro d. Gustave Moreau 118. Cea mai important" oper" a lui a fost Statuia lui Zeus din Olimpia, din aur $i filde$, care avea o n"l#ime de 12 m $i era considerat" una dintre cele $apte minuni ale lumii antice? a. Myron b. Phidias c. Scopas d. Lysippus 119. Desenator, gravor, grafician, ilustrator de carte $i sculptor englez, care a tr"it ntre anii 1755- 1826, faima de artist dobndind-o ca ilustrator al epopeilor Iliada $i Odiseea ale lui Homer, respectiv a Divinei Comedii a lui Dante Aligheri? a. Henry Moore b. John Flaxman c. Allen Jones d. Antonio Canova 120. Capel" ce are o form" dreptunghiular", m"surnd 40,93 metri n lungime $i 13,41 metri l"#ime, corespunznd conform tradi#iei biblice - dimensiunilor Templului lui Solomon, avnd n"l#imea de 20,70 metri $i plafonul n form" de bolt", pere#ii laterali avnd 12 ferestre, pardoseala din mozaic policrom de marmor"? a. Chigi b. Capela Sixtin" c. Capela Cerasi d. Santa Maria del Popolo 121. Curent folosit de Vasari ntre anii 1452-1550, ce a avut un cuvnt greu de spus n arhitectur", n pictur" $i sculptur", care caut" simplitatea? a. Clasic b. Baroc c. Rococo d. Rena$terea 122. Sculptur" celebr" a lui Constantin Brncu$i, n care timpul este reprezentat prin dispunerea circular" a celor 12 scaune-clepsidre, care l m"soar"? a. Rug"ciunea b. Masa t"cerii c. Poarta s"rutului d. Coloana Infinitului 123. Unul dintre cei mai importan#i concuren#i n lupta pentru putere, influen#" politic" $i prestigiu din Floren#a n secolul al XV-lea $i al XVI-lea, care printr-o iscusit" $i n acela$i timp crud" $i nemiloas" tactic" de intrigi, ajunge dintr-o familie f"r" importan#" n una dintre cele mai bogate $i influente familii din Italia?

a. Borghese b. Borgia c. Fugger d. Medici 124. Sculptor grec despre care Plutarh relata c" a fost ns"rcinat de Pericle s" conduc" lucr"rile de construc#ie a Acropolei Ateniene, ndrumnd realizarea $i decorarea Partenonului? a. Myron b. Scopas. c. Lysippus d. Phidias 125. Filozof $i nv"#at umanist italian din perioada Rena$terii, care a tr"it ntre anii 1463- 1494, care ntreprinde o ncercare ambi#ioas" de armonizare a tuturor nv"#"turilor vremii sale sub egida cre$tinismului? a. Giordano Bruno b. Julius Evola c. Pico della Mirandola d. Niccol Machiavelli 126. Sculptor romn printre ale c"rui capodopere se num"r" $i Poarta S"rutului? a. George Apostu b. Paul Neagu c. Constantin Brncu$i d. Oscar Spthe 127. Pictor olandez, care a tr"it ntre anii 1853- 1890, tat"l lui fiind pastor protestant, iar mama provenea dintr-o familie de pictori $i negustori de art", numele lui fiind asociat pentru totdeauna cu floarea soarelui? a. Rafael b. Leonardo Da Vinci c. Vincent van Gogh d. Michelangelo Buonarroti 128. Ultima oper" important" a lui Leonardo da Vinci, reprezentnd un personaj sfnt, realizat" cu trei ani nainte de moartea artistului, eviden#iind stilul caracteristic al lui da Vinci, bazat n mare parte pe expresivitatea clarobscurului? a. Mona Lisa b. Ioan Botez"torul c. B"t"lia de la Anghiari d. Cina cea de Tain" 129. Pictur" n ulei pe pnz" de 65 cm x 54 cm, realizat" n 1889 de pictorul Vincent Van Gogh, fiind expus" n Muzeul dOrsay din Paris? a. Mnc"torii de Cartofi b. Autoportret c. Terasa Cafenelei Noaptea d. Noapte nstelat" 130. Sculptur" monumental" a lui Constantin Brncu$i, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Trgu Jiu, inaugurat" la 27 octombrie 1938,modulele din care este compus" fiind numite de c"tre sculptor m"rgele? a. Coloana Infinitului b. Masa t"cerii c. Poarta s"rutului d. Somnul

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Biologie
1. "tiin#a care se ocup$ cu studiul tuturor organismelor vii, ct %i al entit$#ilor (virusuri, viroizi) %i a fenomenelor legate de acestea? a. Ecologia b. Botanica c. Biologia d. Genetica "tiin#a care studiaz$ structura %i func#iile celulelor? a. Histologia b. Citologia c. Morfologia d. Miologia "tiin#a care se ocup$ cu identificarea %i clasificarea indivizilor biologici pe criterii morfo-anatomice, eco-fiziologice, biochimice, genetice? a. Taxonomia b. Entomologia c. Ecologia d. Teriologia "tiin#a biologic$ care studiaz$, pe baza disec#iei, structura macroscopic$, topografia organelor %i sistemelor, precum %i leg$turile %i rela#iile dintre acestea n cadrul organismului uman ca un tot unitar? a. Imunologia b. Biologia c. Anatomia d. Fiziologia Disciplina care se ocup$ cu studiul microscopic al #esuturilor %i organelor? a. Histologia b. Citologia c. Morfologia d. Miologia Disciplina care se ocup$ cu studiul principalelor etape de dezvoltare a embrionului %i f$tului? a. Imunologia b. Entomologia c. Helmintologia d. Embriologia "tiin#a care studiaz$ originea, evolu#ia %i variabilitatea biologic$ a omului n corela#ie cu condi#ionarea sa natural$ %i social-cultural$? a. Genetica b. Paleontologia c. Antropologia d. Imunologia "tiin#a care studiaz$ ereditatea %i variabilitatea organismelor? a. Paleontologia b. Ecologia c. Biochimia d. Genetica "tiin#a care se ocup$ de studiul comportamentului animal (obiceiuri %i deprinderi)? a. Etologia b. Neurobiologia c. Antropologia d. Bionica Studiaz$ rela#iile reciproce dintre organisme %i mediul lor de via#$, biotic %i abiotic? a. Citologia b. Ecologia c. Biogeografia d. Paleontologia Sistem deschis care face schimburi de materie, energie %i informa#ie cu mediul nconjur$tor, care n cadrul speciei reprezint$ individul? a. Corpul b. Celula c. Organul d. Organismul Particul$ submicroscopic$, care este format$ dintr-o teac$ sau nveli%, cu rol de protec#ie, de natur$ proteic$, numit$ capsid$ %i genom viral format dintr-o macromolecul$ de ADN sau ARN? a. Prion b. Bacil c. Virus d. Bacterie Regn care include organismele microscopice, procariote: bacteriile %i cianobacteriile, caracteristic pentru ele fiind organizarea simpl$ %i primitiv$ a corpului? a. Bacteria b. Monera c. Protista d. Eukarya Regn care include organisme ce nu pot fi v$zute cu ochiul liber, fiind incluse n grupa microorganismelor %i nu au nucleu individualizat? a. Bacteria b. Monera c. Protista d. Eukarya

2. 3.

4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15. Sistem din organism afectat de c$tre S.I.D.A.? a. Sistem circulator b. Sistemul muscular c. Sistemul respirator d. Sistemul imunitar 16. Organ din corp, afectat de tuberculoz$? a. Pl$mnii b. Inima c. Rinichii d. Ficatul 17. Parte a corpului afectat$ de peritonit$? a. Pelvis b. Torace c. Abdomen d. Mediastin 18. Organ al corpului care este afectat de encefalit$? a. Pl$mni b. Creier c. Rinichi d. Inim$ 19. Pierdere temporar$ sau total$ a memoriei? a. Cefalee b. Convulsie c. Depresie d. Amnezie 20. Urm$ l$sat$ de degete, caracteristic$ fiec$rui individ? a. Urm$ b. Amprent$ c. Creast$ dermic$ d. Papil$ dermic$ 21. Tulburare mental$ reprezentat$ prin nchiderea n sine? a. Autism b. Cretinism c. Schizofrenie d. Amnezie 22. Singura pas$re ce poate nota, dar nu poate zbura? a. Leb$da b. Ra#a c. Stru#ul d. Pinguinul 23. Realizatorul leg$turii dintre mu%chi %i oase? a. Articula#iile b. Tendoanele c. Fasciile d. Tecile conjunctive 24. Organ al omului ce este afectat de presbitism? a. Pl$mn b. Inima c. Creier d. Ochi 25. Denumirea ruperii unui os al corpului? a. Fractur$ b. Luxa#ie c. Dislocare d. Entors$ 26. Organisme care nu au nucleu individualizat, ns$ prezint$ un nucleoid (macromolecul$ circular$ dublu-catenar$ de ADN) %i care nu au mitocondrii, dar prezint$ ribozomi? a. Procariote b. Eucariote c. Bacterii d. Virusuri 27. Molecul$ sau macromolecul$ insolubil$, ce are proprietatea s$ absoarb$ unde cu lungimi specifice %i are o anumit$ culoare pe care o transmite celulelor, #esuturilor, materialelor ce o con#in? a. Cromatina b. Cromoplastul c. Cloroplastul d. Pigmentul 28. Macromolecula de ADN, care con#ine mai multe gene %i secven#e de nucleotide, cu rol n p$strarea informa#iei ereditare a celulei? a. Nucleosomul b. Cromozomul c. Cromatida d. Cromatina 29. Au un rol important n reac#iile enzimatice, prin faptul c$ alc$tuiesc grup$rile active ale unor enzime? a. Proteinele b. Vitaminele c. Coenzimele d. Cofactorul 30. Unitate morfo-func#ional$ elementar$ a tuturor organismelor procariote %i eucariote, reprezentnd un prim nivel de organizare a materiei vii, dotat cu capacitatea de autoreglare, autoconservare %i autoreproducere? a. Ribozomul b. Nucleolul c. Celula d. Mitocondria 31. Cele mai simple organisme eucariote, unicelulare, cuprinse n Regnul Protista, denumirea lor nsemnnd primul animal? a. Protoctista b. Procariote c. Bacterii d. Protozoare

32. Mediul intracelular, situat ntre membrana celular$ %i nucleu, al unei celule, constituind masa fundamental$ a acesteia? a. Citoplasma b. Nucleoplasma c. Carioplasma d. Hialoplasma 33. Structur$ celular$, ce delimiteaz$ %i compartimenteaz$ con#inutul celular, care constituie o barier$ selectiv$ pentru pasajul moleculelor %i ionilor? a. Peretele celular b. Glicocalixul c. Fosfolipidele d. Membran$ celular$ 34. Proprietatea organismului de a men#ine, n limite foarte apropiate, constantele mediului intern? a. Metabolismul b. Fiziologia c. Homeostazia d. Glicogeneza 35. Proprietate fizic$ a moleculei, ce i permite s$ realizeze o leg$tur$ puternic$ cu apa, prin intermediul unei leg$turi de hidrogen fiind specific$ moleculelor polare: substan#elor cu re#ea ionic$, substan#elor cu grupe polare ( - OH, - COOH )? a. Hidrofilia b. Hidrofobia c. Amfifilia d. Higroscopia 36. Structur$ diferen#iat$ n cadrul organismului, alc$tuit dintr-un grup de #esuturi care ndeplinesc unele func#ii determinate n cadrul organismului dat? a. Aparatul b. Sistemul c. Organul d. Organismul 37. Grupare de celule strns unite ntre ele care au aceea%i form$ %i structur$ %i ndeplinesc aceea%i func#ie, ntlnite la animale? a. Organul b. Aparatul c. Sistemul d. &esutul animal 38. Structur$ ce nconjoar$ membrana plasmatic$ a unor celule (bacterii, plante) avnd rolul principal de a p$stra forma celulelor %i de a le conferi rezisten#$ mecanic$? a. Membrana celular$ b. Plasmalema c. Capsula d. Peretele celular 39. Varietate de plante care tr$iesc n sol foarte umed sau pe terenuri par#ial sau total acoperite de ape, prezint$ unele modific$ri structurale, printre care reducerea #esuturilor mecanice %i de suport ca %i a #esutului vascular, absen#a sau reducerea sistemului radicular, prezen#a de frunze specializate care plutesc pe ap$ sau sunt foarte divizate, cu cuticul$ slab dezvoltat$ sau absent$? a. Plante hidrofile b. Plante hidrofite c. Plante hidrogame d. Plante higrofile 40. Pigment albastru, ce poate fi g$sit n alge albastre, ata%at la membranele fotosintetice, ce ndepline%te func#ia de molecule de depozitare a nitrogenului (azotului)? a. Ficoeritrina b. Ficobilina c. Ficocianina d. Porfina 41. Grup de specii de molu%te cefalopode decapode din subordinul Oegopsida, cu corpul torpiliform, dotate cu cte o pung$ de cerneal$, cu doi ochi bine dezvolta#i %i noat$ foarte repede, atingnd lungimea (mpreun$ cu tentaculele) de 18 m? a. Calmari b. Caracati#e c. Sepii d. Midii 42. Categoria sistematic$ fundamental$, inferioar$ genului %i superioar$ subspeciei? a. Grupa b. Clasa c. Ordinul d. Specia 43. Termen ce descrie ntreaga gam$ a variabilit$#ii organismelor vii n cadrul unui complex ecologic, care cuprinde diversitatea ecosistemului %i diversitatea genetic$ a unei specii din acest ecosistem? a. Biosfera b. Biodiversitatea c. Popula#iile d. Biocenoza 44. Organisme microscopice, de obicei unicelulare, ce fac parte din regnul Monera, Protista, %i, unii din regnul Fungi? a. Microorganisme b. Bacterii c. Virusuri d. Protozoare 45. Form$ de via#$ n care parazitul %i procur$ hrana necesar$, de la un alt organism viu numit gazd$ , c$ruia i produce caren#e care duc frecvent la mboln$virea sau chiar moartea gazdei?

46. 47.

48. 49.

50.

51. 52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59. 60.

a. Metabolism b. Simbioz$ c. Parazitism d. Pr$d$torism Vierme parazit lat ce tr$ie%te pe seama altor organisme %i adesea le provoac$ diferite boli? a. Tenia b. Planaria c. Trichina d. Limbricul Vierme din grupa viermilor inela#i parazi#i, care se prinde cu ventuza superioar$ de victim$ %i, cu ajutorul zim#ilor, taie pielea, nmagazinnd sngele n pungi ale intestinului? a. Rma b. Lipitoarea c. Trichina d. Limbricul Viermi cu corpul cilindric, alungit, nesegmentat, acoperit cu o cuticul$ %i ascu#it la ambele capete? a. Viermi la#i b. Viermi pla#i c. Viermi inela#i d. Viermi cilindrici Viermi cilindrici, simetrici, alungi#i, cu numero%i reprezentan#i, avnd dimensiuni de la c#iva mm la 1-2m, duc o via#$ att parazitar$, ct %i liberi, n mediul acvatic (marin %i dulcicol) %i terestru? a. Annelida b. Nematode c. Ascarizii d. Rotiferi Ramur$ a biologiei care se ocup$ cu studiul organismelor care sunt ncadrate n regnul Animalia, studiind structura, func#iile, comportamentul, dezvoltarea, filogenia, clasificarea animalelor? a. Ecologia b. Zoologia c. Etologia d. Fiziologia Regn destul de mare, avnd peste 100 000 de specii, care se mai numesc %i ciuperci? a. Fungi b. Protista c. Basidiomycota d. Ascomycota Organisme cu celule cu structur$ complex$, n care materialul genetic este localizat n nucleul sau nucleele celulelor, precum ciupercile, protistele, plantele %i animalele? a. Procariote b. Eucariote c. Bacterii d. Monera Procesul de fixare a dioxidului de carbon (CO2 fiind sursa de carbon) din atmosfer$ de c$tre organismele fototrofe, n prezen#a radia#iilor solare, cu eliminare de oxigen %i formare de compu%i organici foarte varia#i? a. Respira#ie anaerob$ b. Respira#ie celular$ c. Fotosintez$ d. Fotoliza Substan#e organice cunoscute %i sub denumirea de glucide, reprezint$ cantitativ cea mai important$ surs$ de ob#inere a energiei %i substan#ele de rezerv$ cele mai u%or disponibile ale celulelor? a. Amidon b. Vitamine c. Celuloz$ d. Zaharide Substan#ele organice grase, insolubile n ap$, dar solubile n solven#i organici (cloroform, eter, benzen, etc.) cu ajutorul c$rora se pot extrage din #esuturi? a. Lipide b. Albuminele c. Celuloza d. Insulina Substan#e organice macromoleculare formate din lan#uri simple sau complexe de aminoacizi, ce sunt prezente n celulele tuturor organismelor vii n propor#ie de peste 50% din greutatea uscat$? a. Lipide b. Vitamine c. Gliceride d. Proteine Organisme de dimensiuni microscopice, procariote, r$spndite n toate mediile de via#$ (ap$, aer, sol, roci, z$c$minte, etc.), fiind ncadrate n regnul Monera mpreun$ cu algele albastre-verzi? a. Virusuri b. Eucariote c. Bacteriile d. Microorganismele Organite celulare ntlnite n celulele eucariote, denumite %i uzine energetice fiindc$ con#in enzimele oxidoreduc$toare care intervin n procesele energetice celulare? a. Aparatul Golgi b. Mitocondrii c. Ribozomi d. Reticul Endoplasmatic Organite celulare cu membran$ dubl$, ntlnite la plantele verzi, la alge, fiind sediul fotosintezei? a. Cloroplaste b. Ribozomi c. Lizozomi d. Clorofila Pigment respirator (pigmentul ro%u), al tuturor vertebratelor, fiind prezent n eritrocite, unde are rol n transportul oxigenului %i al CO2?

61. 62. 63.

64.

65. 66.

67. 68.

69.

70.

71.

72.

73. 74. 75. 76.

a. Hemocianina b. Globina c. Hemoglobina d. Ficoeritrina Organ pereche la animalele vertebrate, fiind parte esen#ial$ a sistemului excretor? a. Vezica urinar$ b. Uretra c. Nefronul d. Rinichi Unul din sistemele esen#iale ale organismului care produce, stocheaz$ %i elimin$ de%eurile organismului prin urin$? a. Sistem excretor b. Sistem circulator c. Uretra d. Sistem digestiv Pigment de culoare verde, esen#ial n procesul de fotosintez$, prin intermediul acesteia avnd loc transformarea energiei luminoase n energie chimic$? a. Cloroplaste b. Cromoplaste c. Cromatofor d. Clorofila Maimu#$ care desemneaz$ dou$ specii de maimu#e, genul Pan, familia hominidelor, ordinul primate, fiind cele mai apropiate animale de specia uman$, att fizic, ct %i genetic? a. Gorila b. Cimpanzeul c. Urangutanul d. Gibonul Dinte ascu#it %i lung, aflat ntre din#ii incisivi %i premolari, foarte dezvoltat la animalele carnivore? a. Canin b. M$sea c. Carnasier$ d. Molar Familie de mamifere carnivore digitigrade, cu corpul zvelt, ml$dios, gtul scurt, capul aproape rotund, botul scurt, cu coada lung$ %i cu gheare retractile, din care fac parte pisicile, tigrii, leoparzii %i leii? a. Felis b. Felidae c. Felinae d. Canide Cel mai mare reprezentant al felidelor? a. Ghepardul b. Leul c. Pantera d. Tigrul Specie rar$ de tigru, cunoscut, de asemenea, %i sub numele de tigrul amur, tigrul coreean, tigrul nord chinezesc sau tigrul Manchurian? a. Tigrul de Indochina b. Tigrul Siberian c. Tigrul Bengal d. Tigrul de Sumatra Una din cele mai mari feline, cu o greutate cuprins$ ntre 40 - 80 kg, o n$l#ime de 60 - 80 cm %i cu o lungime a corpului de pn$ la 2 m, avnd blana de culoare galben$, cu pete negre? a. Leopardul b. Ghepardul c. Tigrul d. Leul Mamifer carnivor din familia Felidae, a c$rui mascul poate fi recunoscut u%or datorit$ coamei sale %i poate cnt$ri pn$ la 250 kg, femelele fiind mai mici? a. Tigrul b. Ghepardul c. Leul d. Puma Animale roz$toare (Rodentia) foarte mici, din familia Muridae, din care fac parte cca. 37 de specii din care unele tr$iesc n p$dure iar altele, ca acest animal, tr$iesc n apropierea omului? a. Hamsteri b. Popnd$i c. "oarece de cas$ d. Lemingi Cele mai mari roz$toare acvatice, mamifere de lungime medie, avnd o lungime a corpului de pn$ la 90 cm, blana de culoare brun$-ro%ietic$, coada lor neacoperit$, fiind mare %i lat$? a. Hamsteri b. Popnd$i c. Castori d. Porcu%ori de Guinea Anul n care au fost adu%i viermii de m$tase n Europa, de un c$lug$r grec, din China? a. 555 b. 55 c. 500 d. 550 Pas$re a c$rui cntec, se aude pn$ la 3 km care tr$ie%te n Amazonia (Brazilia)? a. Graur b. Privighetoare c. Pas$rea colibri d. Pas$rea clopot Trunchiul c$rui conifer este ntotdeauna nclinat spre sud, dup$ acest semn putnd fi determinate punctele cardinale? a. Bradul b. Molidul c. Pinul d. Jneap$nul Arbore care poate tr$i pn$ la 5000 de ani?

77. 78.

79. 80.

81.

82. 83.

84.

85.

86.

87.

88. 89. 90.

91.

a. Eucalipt b. Baobab c. Arborele Mamut d. Bonsai Unica insect$ care a fost domesticit$ de c$tre om? a. Albina b. Furnica c. Musca d. Fluturele Ansamblul de organe responsabil cu digestia alimentelor %i eliminarea materiilor ce nu au putut fi digerate, cunoscut %i sub numele de canal alimentar sau tract gastrointestinal? a. Sistem excretor b. Sistem eliminator c. Sistem digestiv d. Sistem circulator Proces prin care alimentele ingerate sunt transformate n compu%i mai simpli, care pot fi u%or absorbi#i %i asimila#i? a. Mastica#ie b. Digestie c. Ardere d. Circula#ie Segmentul ini#ial, cranial, al tubului digestiv la mamifere %i om, fiind o deschidere a corpului care este delimitat$ lateral de obraji, superior de palat, inferior de plan%eul bucal? a. Cavitate anterioar$ b. Cavitatea bucal$ c. Cavitate gastric$ d. Orificiu bucal Organ musculos c$ptu%it cu o mucoas$ care se continu$ n cavitatea bucal$ %i nazal$, fiind o ncruci%are a c$ilor digestive? a. Faringe b. Laringe c. Esofag d. Fose nazale Parte a tractusului digestiv cu func#ia de transport a hranei, fiind un tub, ce leag$ faringele de stomac? a. Laringe b. Faringe c. Esofag d. Cavitate bucal$ Organul digestiv de depozitare temporar$ a alimentelor, delimitat de orificiile cardia %i pilor, fiind un organ musculos unicameral sau cu mai multe compartimente (la erbivore rumeg$toare), n interior c$ptu%it de mucoasa gastric$? a. Ierbar b. Stomac c. Ciur d. Duoden Animal acvatic care face parte din ordinul Mollusca, clasa Cephalopoda, care spre deosebire de caracati#$ a p$strat nveli%ul de protec#ie %i n caz de pericol elimin$ o substan#$ asem$n$toare cernelii care reduce vizibilitatea n ap$, u%urnd refugiul animalului? a. Crustaceul b. Calamarul c. Caracati#a d. Sepia Organ vegetativ lateral al tulpinii sau ramurilor, de form$ plat$, care ndepline%te func#ia fundamental$ n procesul de fotosintez$, dar servind %i la respira#ie %i transpira#ie? a. Tulpina b. Caliciul c. Frunza d. Pedunculul Fruct citric mare, rotund, de culoare galben$ sau roz, cu miezul zemos %i amar, apreciat pentru con#inutul bogat n enzime care stimuleaz$ digestia? a. Portocal b. Mandarin c. Grapefruit d. Pomelo Cel mai mare fruct citric, avnd forma unei pere uria%e de pn$ la 20 cm lungime, de culoare galben$-verzuie, cu coaja groas$ de 1,5 cm, cu pulpa g$lbuie, acidulat$ %i u%or amar$? a. Pomelo b. Grapefruit c. Mandarin d. Portocal Organul de nmul#ire al gimnospermelor %i angiospermelor? a. Conul b. Floare c. Inflorescen#a d. Androceul Ovarul copt (mpreun$ cu semin#ele) apar#innd unei plante cu flori, care ajut$ la r$spndirea semin#elor? a. Fruct b. P$staie c. Silicva d. Bac$ Fuziunea de game#i, avnd drept consecin#$ formarea unui nou organism al aceleia%i specii, care poate avea loc fie n exteriorul femelei, fie n interiorul ei? a. Fecundarea b. Ovogeneza c. Gametangiogamia d. Gametogeneza Celule diferen#iate din punct de vedere sexual, dar nu ntotdeauna sunt diferen#iate %i morfologic?

a. Game#i b. Spermatozoizi c. Ovule d. Gametangi 92. Frunze mici, metamorfozate, care alc$tuiesc mpreun$ caliciul unei flori, reprezentnd nveli%ul extern al florilor %i ndeplinesc un rol protector, iar cnd sunt verzi au %i rol asimilator? a. Carpele b. Sepale c. Petale d. Stipele 93. Organ al plantelor superioare, care poate fi fie liber, adic$ nenchis n fruct, fie nchis n fruct, care provine din transformarea ovulului n urma fecunda#iei? a. Embrionul b. Endospermul c. Cotiledoalene d. S$mn#a 94. Nutrient esen#ial vie#ii, solubil n ap$, implicat n produc#ia de glucocorticosteroizi %i de anumi#i neurotransmi#$tori, n metabolismul glucozei, al colagenului, al acidului folic %i al anumitor aminoacizi, n neutralizarea radicalilor liberi %i a nitrozaminelor, n reac#ii imunologice, care faciliteaz$ absorb#ia fierului la nivelul tubului digestiv? a. Vitamina B b. Vitamina A c. Vitamina C d. Vitamina D 95. Cea mai mare articula#ie a organismului nostru? a. ncheietura minii b. Cot c. "old d. Articula#ia genunchiului 96. Categoria sistematic$ fundamental$, inferioar$ genului %i superioar$ subspeciei? a. Rasa b. Specia c. Subordinul d. Familia 97. Grup de popula#ii n cadrul unei specii de microorganisme, de plante sau animale, caracterizate prin nsu%iri comune de ordin biochimic, fiziologic, morfologic, ecologic, fixate ereditar? a. Rasa b. Specia c. Genul d. Familia 98. ncetare a proceselor vitale la nivelul #esuturilor %i organelor, faz$ n care sistemul nervos central prezint$ leziuni ireversibile %i reanimarea nu mai este posibil$? a. Hibernare b. Moarte c. Stare de amor#ire d. Hipoxia 99. Organisme care %i sintetizeaz$ substan#ele organice necesare, doar prin procesul de fotosintez$ sau chemosintez$? a. Anaerobe b. Autotrofe c. Heterotrofe d. Mixotrofe 100. Organisme care %i asigur$ hrana folosind diferite substan#e n descompunere (saprofite) sau parazitnd alte organisme vii (parazite)? a. Heterotrofe b. Autotrofe c. Anaerobe d. Mixotrofe 101. Totalitatea transform$rilor biochimice %i energetice care au loc n #esuturile organismului viu? a. Anabolism b. Catabolism c. Metabolism d. Chemosintez$ 102. Totalitatea proceselor chimice de degradare a substan#elor din organism, n special ruperea leg$turilor dintre atomii de carbon, din moleculele diferitelor substan#e, fiind nso#it de eliberare de energie? a. Anabolism b. Catabolism c. Metabolism d. Fosforilare oxidativ$ 103. Procesele chimice de biosintez$ a substan#elor ce intr$ n alc$tuirea materiei vii, caracterizate prin consum de energie? a. Anabolism b. Catabolism c. Metabolism d. Glicoliz$ 104. Pas$re din familia Columbidae, cea mai larg r$spndit$ n Europa ce are form$ de fus, aerodinamic$, capul este mic, rotund, mobil %i are n partea anterioar$ ciocul format din maxilare alungite, f$r$ din#i, pe corp avnd pene, fulgi %i puf produse de piele? a. Vrabia b. Pesc$ru% c. Gugu%tiuc d. Porumbelul 105. Organ la vertebrate, specializat pentru func#ia de respira#ie? a. Pl$mn b. Laringe c. Faringe d. Fose nazale 106. Procesul fiziologic fundamental prin care se realizeaz$ schimbul de gaze?

a. Circula#ie b. Expira#ia c. Respira#ie d. Inspira#ia 107. Boal$ cu denumirea popular$ aprindere de pl$mni, ce poate avea o form$ acut$ sau cronic$ ce se manifest$ prin inflama#ia c$ilor pulmonare sau a #esutului pulmonar? a. Embolia pulmonar$ b. Tuberculoza c. Bron%ita d. Pneumonia 108. Simptom al unei inflama#ii, infec#ii, intoxica#ii sau al unei alte boli, ce se manifest$ prin cre%terea anormal$ a temperaturii corpului? a. nro%ire b. Febr$ c. Umflare d. Tumefiere 109. Prelungire osoas$ a sternului, prezent$ la p$s$ri (lipse%te la p$s$rile nezbur$toare, de exemplu la emu) %i la liliac, pe care se inser$ mu%chii puternici utiliza#i la zbor? a. Scapula b. Caren$ c. Omoplat d. Coracoid 110. Animal, care poate rezista 45 de zile f$r$ s$ bea ap$? a. Lama b. "oarece de de%ert c. Scorpionul d. C$mila 111. Resturi sau urme de plante sau animale moarte care au fost conservate n diverse roci? a. Schelet b. Fosile c. Excremente d. Mulaje 112. Ce pui de mamifer r$mne cel mai mult n pntecele mamei sale (20-22 luni)? a. Puiul de cal b. Puiul de cangur c. Puiul de elefant d. Puiul de rinocer 113. Singurul mamifer otr$vitor? a. Ornitorinc b. Liliac c. Iac d. Okapi 114. P$s$ri care tr$iesc n sudul Africii, au o locuin#$ colectiv$, al c$rei diametru are 3-5m, care cuprinde cuiburi individuale pentru 800-1000 de exemplare, cuiburile sunt n a%a fel plasate nct nu le poate ajunge nici un mamifer carnivor sau %arpe? a. Z$gan b. P$s$rile-republicani c. L$stun de mal d. Erete 115. Cea mai veche legum$ folosit$ de om? a. Varza b. Ridichea c. Dovleac d. Cartof 116. Specie de arbori coniferi care pot avea n$l#imea pn$ la 50 m %i diametrul trunchiului pn$ la 1-1,5 m, cu coroan$ piramidal-conic$, permanent verde? a. Grni#a b. Brad c. Pin d. Molid 117. R$spuns biologic complex la factori nocivi, cum ar fi microorganisme patogene, factori iritan#i, celule bolnave, mecanism prin care organismul lupt$ mpotriva factorilor cauzatori ai bolii, ini#iind totodat$ procesul de vindecare? a. Durerea b. Febra c. Inflama#ia d. Infec#ia 118. P$trundere activ$ sau pasiv$ a unor germeni patogeni, care o dat$ ajun%i n organism pot r$mne la locul por#ii de intrare, sau s$ ajung$ n curentul sanguin? a. Durere b. Infec#ie c. Inflama#ie d. Febr$ 119. &esut special sub form$ lichid$ care, prin intermediul sistemului circulator, alc$tuit din inim$ %i vasele sanguine, transport$ nutrien#ii %i oxigenul la nivelul #esuturilor corpului, de unde preia dioxidul de carbon %i produ%ii de catabolism tisular, transportndu-i la nivelul organelor de eliminare? a. Sngele b. Hemoglobina c. Plasma d. Limfa 120. Ramur$ medicinii interne care se ocup$ cu sngele, organele care l produc %i bolile acestuia? a. Hematopoieza b. Hemofilia c. Hematologia d. Miologia 121. Cancer al celulelor sngelui, n care m$duva osoas$ ncepe s$ produc$ prea multe leucocite (celulele albe) %i uneori acestea nu-%i mai ndeplinesc func#iile?

a. Leucemie b. Anemie c. Hemofilie d. Leucocitoz$ 122. Afec#iune cromozomial$ autozomal$ (o afec#iune din na%tere, care este prezent$ la copil nc$ din momentul conceperii) cauzat$ de prezen#a unui cromozom 21 suplimentar? a. Sindrom Klinefelter b. Sindromul Down c. Sindromul Pickwick d. Sindrom Turner 123. Categorie de boli caracterizate printr-o diviziune necontrolat$ a celulelor %i capacitatea acestor celule de a invada alte #esuturi din organism, fie prin cre%tere direct$ n #esuturi adiacente (invazie) sau prin migra#ia celulelor spre locuri mai ndep$rtate n organism (metastaz$)? a. Leucemie b. Displazie fibroas$ c. Sarcom d. Cancer 124. Tumefiere (umfl$tur$) anormal$ a unui #esut din organism, putnd fi malign$ sau benign$? a. Leucemie b. Tumoare c. Sarcom d. Cancer 125. Ansamblul de investiga#ii clinice %i paraclinice care au ca obiectiv definirea st$rii patologice a unui pacient? a. Analiz$ b. Istoricul bolii c. Diagnostic d. Semne %i simptome 126. Unul din cele mai importante organe ale sistemelor limfatic %i imun situat n partea stng$ a abdomenului, una dintre func#iile sale este distrugerea eritrocitelor %i trombocitelor b$trne, reprezint$ un depozit foarte important de fier n organism? a. Ganglion b. Timus c. Limf$ d. Splin$ 127. Totalitatea ganglionilor, vaselor %i a altor corpuri limfatice, care particip$ la schimbul de substan#e %i este legat de sistemul circulator %i sistemul imunitar? a. Sistemul vascular b. Sistemul limfatic c. Sistemul ganglionar d. Sistemul circulator 128. Organ de culoarea ro%ie-nchis$, ce cnt$re%te 2 - 2,5 kg, fiind cel mai greu organ al corpului uman situat n partea superioar$ a abdomenului, sub diafragm$? a. Ficat b. Pancreas c. Splina d. Rinichi 129. Boal$ de natur$ infec#ioas$ cunoscut$ sub denumirea de hepatit$ seric$? a. Hepatita B b. Ciroz$ c. Maladia lui Wilson d. Hepatita A 130. Boal$ cauzat$ de un agent biologic (virus, bacterie, parazit mono sau multicelular, ciuperc$, insect$, sau prion - un peptid, o frac#iune de protein$), care p$trunde n corp prin transmitere, direct, de la persoan$ la persoan$, sau prin vectori? a. Boal$ viral$ b. Boal$ contagioas$ c. Boal$ parazitar$ d. Pneumonie 131. Boal$ parazitar$ de piele a mamiferelor %i p$s$rilor r$spndit$ pe glob, n care parazitul sap$ canale n epiderm$ unde depune excrementele %i ou$le, excre#iile parazitului producnd mnc$rime? a. Trichineloz$ b. Acarioz$ c. Scabie d. Boala somnului 132. Mamifer carnivor din familia canidelor, domesticit de cel pu#in 14.000 de ani, fiind printre cele mai populare animale de companie ai oamenilor? a. Nurc$ b. Cine c. Pisic$ d. Dihor 133. ncreng$tur$ de animale nevertebrate, ce au corpul segmentat, acoperit cu chitin$, membrele articulate, care include mai multe clase, fiind cel mai bine reprezentat$ dintre nevertebrate? a. Artropode b. Arahnide c. Insecte d. Crustacee 134. Animale nevertebrate ce fac parte din ncreng$tura Arthropoda, subncreng$tura Hexapoda, ce alc$tuiesc cel mai divers grup de pe planet$? a. Arahnide b. Milipede c. Centipede d. Insecte 135. Structur$ osoas$ compus$ din opt oase, care con#ine %i protejeaz$ encefalul?

a. Craniul b. Neurocraniul c. Viscerocraniul d. Cutia toracic$ 136. Ramur$ a biologiei care se ocup$ cu studiul embrionului n toate fazele dezvolt$rii lui, de la formarea celulei-ou pn$ la ecloziune sau na%tere? a. Histologia b. Epidemiologie c. Embriologia d. Citologia 137. Istoria dezvolt$rii unui individ de la na%tere pn$ la moarte? a. Citokineza b. Ontogeneza c. Embriologia d. Citogeneza 138. Organ al sistemului nervos central protejat de cutia cranian$ %i nvelit de meninge? a. Encefalul b. Bulb rahidian c. Cerebel d. Emisferele cerebrale 139. Sistem nervos, numit %i sistem nervos autonom, care regleaz$ activitatea organelor interne la vertebrate? a. Sistem nervos somatic b. Sistem nervos periferic c. Sistem nervos vegetativ d. Sistem nervos al vie#ii de rela#ie 140. Sistem nervos care asigur$ leg$tura dintre organism %i mediul extern sau integrarea organismului n mediu? a. Sistem nervos somatic b. Sistem nervos periferic c. Sistem nervos vegetativ d. Sistem nervos central 141. Organ reprezentativ al sistemului cardiovascular, cu rol vital n circula#ia sngelui %i implicit men#inerea vie#ii? a. Artera b. Creier c. Aorta d. Inima 142. Sistemul nervos care face parte din sistemul nervos vegetativ, responsabil de a%a numita reac#ie fight or flight adic$ reac#ia de fug$ sau lupt$ n cazul unui pericol? a. Sistem nervos somatic b. Sistem nervos parasimpatic c. Sistem nervos vegetativ d. Sistem nervos simpatic 143. Animal vertebrat, craniat, ce tr$ie%te n mediu acvatic %i respir$ oxigen dizolvat n ap$? a. Pe%te b. Reptil$ c. "arpe d. "oprl$ 144. Sistem care cuprinde urm$toarele componente: inima %i vasele de snge (artere, capilare, vene), prin care se irig$ organele %i #esuturile? a. Sistem circulator b. Sistem locomotor c. Sistem vascular d. Sistem respirator 145. Clas$ de animale ovipare %i poichiloterme, de dimensiuni diferite, fiind printre primele animale, care n urm$ cu aproximativ 350 de milioane de ani n urm$ au cucerit uscatul? a. Mamifere b. Amfibia c. Reptile d. Pe%ti 146. Clas$ de vertebrate ovipare, poichiloterme, cu corpul acoperit de o piele groas$, solzoas$, f$r$ picioare sau cu picioare scurte, dispuse lateral, %i cu inima tricameral$, din care se cunosc aproximativ 7000 de specii? a. Mamifere b. Amfibia c. Reptile d. Pe%ti 147. Reptil$ apod$, carnivor$ %i uneori veninoas$? a. Pisica de mare b. Scorpion c. "arpe d. "oprl$ 148. Reptil$ mare cu corpul acoperit de pl$ci osoase %i cu cap alungit, ce tr$ie%te n apele din #$rile tropicale? a. Crocodil b. Anaconda c. Wyvern d. Broasca #estoas$ 149. Parte a corpului care are rolul de suport sau sprijin a unui organism? a. Os b. Mu%chi c. Articula#ii d. Schelet 150. Cele mai mari mamifere din lume, ce fac parte din subordinul Mysticeti ai ordinului Cetacea? a. Rinocer b. Balene c. Urs polar d. Elefant 151. Boal$ provocat$ de bacilul Koch, contaminarea se face prin intermediul micilor pic$turi de saliv$ aflate n suspensie n aer %i provenind de la un bolnav? a. Tuberculoz$ b. Variol$ c. Scarlatin$ d. Rujeol$

152. Reac#ia unui organism printr-o ac#iune automat$ involuntar$ neuromuscular$ declan%at$ de un anumit stimul (excitant)? a. Arc reflex b. Recep#ie c. Reflex d. Impuls 153. Familia din care face parte cinele? a. Chiroptere b. Canide c. Chinologie d. Felide 154. Substan#$ situat$ la nivelul encefalului n profunzimea emisferelor cerebrale, n timp ce n m$duva spin$rii ea ocup$ o pozi#ie superficial$? a. Lichid cefalorahidian b. Substan#a cenu%ie c. Substan#a alb$ d. Snge 155. Sistemul nervos alc$tuit din encefal %i m$duva spin$rii? a. Sistemul nervos central b. Sistemul nervos periferic c. Sistem nervos simpatic d. Sistemul nervos autonom 156. Sistem nervos ce cuprinde componente aflate n afara encefalului %i a m$duvei spin$rii: nervii cranieni, nervii spinali %i ganglionii nervo%i? a. Sistemul nervos central b. Sistemul nervos periferic c. Sistem nervos simpatic d. Sistemul nervos autonom 157. Sistemul nervos implicat n controlul voluntar al mi%c$rilor corpului prin recep#ia stimulilor externi %i ac#ionarea mu%chilor scheletici? a. Sistemul nervos somatic b. Sistemul nervos periferic c. Sistem nervos simpatic d. Sistemul nervos autonom 158. Sistem ce cuprinde organe care recep#ioneaz$ diferi#i excitan#i din mediul nconjur$tor, care sub form$ de impulsuri bioelectrice sunt transmi%i de la receptor pe traiectul nervilor la sistemul nervos central? a. Sistemul nervos somatic b. Sistemul nervos periferic c. Sistem nervos simpatic d. Sistemul senzorial 159. Substan#$ dispus$ n m$duva spin$rii la interior, sub forma literei H? a. Substan#a ro%ie b. Substan#a cenu%ie c. Substan#a alb$ d. Substan#a galben$ 160. Reptil$ arboricol$, insectivor$, care are proprietatea de a-%i schimba culoarea corpului dup$ cea a mediului, are vedere monocular$, fiecare ochi se mi%c$ independent de cel$lalt? a. Cameleonul b. Iguana c. Varanul d. N$prca 161. Lemn care nu plute%te pe ap$, este un lemn negru, greu, foarte dur, folosit pentru confec#ionarea unor instrumente muzicale, mobilier, etc.? a. Lemnul de ar#ar b. Lemnul de bambus c. Lemnul de abanos d. Lemnul de castan 162. La om are 10 straturi, cuprinde stratul celulelor fotoreceptoare, care sunt responsabile de transformarea luminii n semnale nervoase? a. Retina b. Globul ocular c. Irisul d. Coroida 163. Parte a ochiului, o diafragm$ opac$ prev$zut$ cu o deschidere numit$ pupil$, prin care trec razele de lumin$ c$tre cristalin, ce are pigmen#i care dau culoare ochilor? a. Coroid$ b. Cornee c. Cristalin d. Iris 164. Membran$ sidefie, de natur$ conjunctiv$, slab vascularizat$, avnd rol protector, care n partea anterioar$ a globului ocular formeaz$ corneea transparent$? a. Tunica extern$ b. Sclerotica c. Coroida d. Corneea 165. Component$ a tunicii externe a globului ocular, transparent$, avascular$, dar bogat inervat$? a. Pupil$ b. Cornee c. Cristalin d. Sclerotica 166. Fenomenul de diminuare a puterii de acomodare a ochiului datorat mb$trnirii? a. Cataracta b. Strabismul c. Miopia d. Presbitismul

167. Fenomen ce se refer$ la pierderea progresiv$ a elasticit$#ii cristalinului odat$ cu naintarea n vrst$ la care se adaug$, ca factor agravant, pierderii puterii de contractare %i relaxare a mu%chilor ciliari? a. Glaucomul b. Presbitismul c. Miopia d. Iridociclita 168. Organ musculos delimitat de cavitatea bucal$ prin baza limbii, amigdale, arcul palatin, spre cavitatea nazal$ delimitarea este realizat$ de coanele nazale, ie%irea postero-ventral$ din acest organ realizndu-se pe de o parte prin laringe continuat cu traheea, iar pe de alt$ parte prin esofag? a. Faringe b. Fose nazale c. Bronhii d. Epiglot$ 169. Capacitatea de a recep#iona %i interpreta substan#ele chimice din aer %i ap$ cu ajutorul receptorilor chimici sau receptorilor olfactivi care n cea mai mare parte se g$sesc n nas? a. Gustul b. Auzul c. V$zul d. Mirosul 170. Cel mai mare animal s$lbatic apar#innd familiei Canidae? a. Cinele b. Dingo c. Lupul d. Hiena 171. Pas$re care tr$ie%te n Africa apar#ine de grupa p$s$rilor alerg$toare, fiind cea mai mare pas$re care tr$ie%te n prezent pe p$mnt? a. P$unul b. Stru#ul c. Kiwi d. Cazuarul 172. "tiin#a plantelor, o ramur$ clasic$ a biologiei care st$ al$turi de alte ramuri clasice ca: anatomia, histologia, biologia celular$, fiziologia %i virologia, ct %i de ramuri moderne ca: bioacustica, biochimia, biofizica, biogeografia %i biomatematica? a. Botanica b. Zoologia c. Ecologia d. Sistematica 173. Spa#iul de pe P$mnt unde exist$ via#$, incluznd partea inferioar$ a atmosferei, partea superioar$ a uscatului (litosfer$) %i hidrosfer$? a. Biotop b. Mezosfer$ c. Biocenoz$ d. Biosfer$ 174. Orificiu circular sau alungit, negru, de m$rime variabil$ n centrul irisului care regleaz$ cantitatea de lumin$ care intr$ n ochi? a. Pupila b. Corneea c. Nervul optic d. Irisul 175. Plant$ peren$ care, n condi#ii defavorabile, continu$ s$ supravie#uiasc$ numai prin organele subp$mntene? a. Termofil$ b. Acidofil$ c. Geofit$ d. Mezofil$ 176. Materia organic$ moart$ (frunze moarte %i alte resturi vegetale, excremente %i cadavre de animale), dar nc$ nedescompus$, care se afl$ la suprafa#a solului? a. De%euri b. Rumegu% c. Litier$ d. Lizier$ 177. Calea de circula#ie a materiei %i energiei ntre nivelurile trofice succesive? a. Re#eaua trofic$ b. Lan#ul trofic c. Verigi d. Produc$tori-descompun$tori 178. Organ al aparatului respirator al mamiferelor, situat n partea anterioar$ a gtului, n partea superioar$ a traheei, care realizeaz$ leg$tura ntre faringe %i trahee, %i n care sunt situate corzile vocale? a. Laringe b. Faringe c. Bronhii d. Esofag 179. Pierderea de snge ca urmare a lez$rii unui vas de snge %i care poate fi intern$ sau extern$? a. Plag$ b. Circula#ie sanguin$ c. Hemoragie d. Homeostaz$ 180. Unul din mediile transparente ale ochiului, care func#ioneaz$ ca o lentil$, razele de lumin$ captate suferind n ochi trei refrac#ii, dou$ dintre ele avnd loc la nivelul s$u? a. Umoare apoas$ b. Umoare sticloas$ c. Cristalin d. Cornee 181. Posibilitatea de a recep#iona %i a interpreta undele sonore?

a. Organul Corti b. Auz c. Timpanul d. Celulele auditive 182. Margine a unei p$duri unde se interfereaz$ p$durea cu terenul nemp$durit? a. Lizier$ b. Litier$ c. Cmpie d. P$durice 183. Metod$ de imunizare activ$ profilactic$ mpotriva unor boli, implic$ introducerea n corp, pe cale oral$ sau prin injec#ii (inoculare), a unor bacterii sau virusuri tratate special pentru acest scop sau a toxinelor acestora pentru a stimula produc#ia de anticorpi? a. Izoimunizare b. Administrare de ser c. Vaccinare d. Transfuzie 184. Arbust tufos, peren, cu l$stari trtori, cu tulpini drepte, arcuite spre vrf, cu ghimpi drep#i, de forma unor ace, adeseori plasa#i numai pe partea inferioar$, apar#ine familiei Rosaceae, iar fructul este o polidrup$? a. Mangustan b. M$ce%ul c. Fragul d. Zmeurul 185. Preparate biologice dotate cu propriet$#i antigenice, care declan%eaz$ apari#ia r$spunsului imun la organismele c$rora li se administreaz$? a. Siropuri b. Antialergeni c. Vaccinuri d. Dezinfectante 186. Este cultivat prin parcuri, pe marginea lacurilor (nalt pn$ la 40m), r$d$cinile crescute n ap$ dau na%tere la ni%te prelungiri respiratorii- pneumatofori- care se ridic$ la suprafa#a apei nlesnind schimburile gazoase dintre r$d$cin$ %i mediul extern? a. Laricele b. Chiparosul c. Gingko d. Sakura 187. Boal$ transmisibil$ acut$ produs$ de un virus, ce se manifest$ prin febr$, dureri la nivelul urechilor, apoi inflamarea %i tumefierea glandelor parotide? a. Grip$ b. Varicel$ c. Parotidita epidemic$ d. Variol$ 188. Totalitatea factorilor abiotici (apa, vntul, energia solar$, clima, umiditatea) %i rela#iile dintre ei? a. Biotop b. Mezosfer$ c. Biocenoz$ d. Biosfer$ 189. Segmentul sistemului digestiv, situat ntre stomac %i colon, ce poate avea o lungime de pn$ la 7-8 m? a. Duoden b. Intestin gros c. Intestin sub#ire d. Cecum 190. Segmentul ini#ial al intestinului sub#ire, ce leag$ stomacul de jejun, fiind pozi#ionat n spatele abdomenului %i legat cu vezica biliar$ %i pancreas? a. Duoden b. Ileon c. Intestin sub#ire d. Cecum 191. Organ cu func#iile de acoperire, delimitare, ap$rare, comunicare a corpului cu factorii mediului exterior, cu suprafa#$ ntre 1,5-2 m2? a. &esutul epitelial b. Membran$ c. Epiderma d. Pielea 192. Strat epitelial pluristratificat, cornos, avascular, str$b$tut de fire de p$r, canale excretoare ale glandelor sudoripare %i de termina#ii nervoase libere, ce are grosimea ntre 0,03 - 0,05mm? a. Hipoderm$ b. Epiderma c. Derma d. Stratul cornos 193. Component$ a pielii alc$tuit$ din #esut conjunctiv, bogat vascularizat$ %i inervat$, cuprinde glande sebacee, canalele de excre#ie ale glandelor sudoripare, mu%chii %i r$d$cina firului de p$r (foliculii pilo%i), corpusculi senzitivi? a. Hipoderm$ b. Epiderma c. Derma d. Stratul generator 194. nveli%ul extern al unei flori, fiind alc$tuit din totalitatea sepalelor acelei flori? a. Corol$ b. Caliciu c. Petale d. Androceu 195. Familie de mamifere carnivore mici %i mijlocii, cu corpul suplu, coada lung$ %i cu picioarele mici, a c$ror blan$ este pre#ioas$, din care fac parte dihorii, nev$stuicile, jderii? a. Mephitidele b. Mustelidele c. Ursidele d. Canidele

196. Familie de mamifere digitigrade, cu gheare neretractile %i cu 4 degete la membrele de dinainte %i 5 la cele din spate, din care fac parte cinii, lupii, vulpea, %acalul, etc.? a. Mephitidele b. Mustelidele c. Ursidele d. Canidele 197. Stratul profund al pielii format din #esut conjunctiv lax bogat n celule cu gr$sime, con#ine glomerulii glandelor sudoripare, re#eaua vascular$ subcutanat$, unii receptori nervo%i: de presiune (Vater-Pacini), de cald (Ruffini)? a. Hipoderma b. Epiderma c. Derma d. Adipocitele 198. Reprezint$ componenta activ$ a sistemului locomotor, prin contrac#ie %i scurtare produc mi%care, sunt n num$r de cca. 500, reprezint$ n medie 30-40% din greutatea corpului uman? a. Articula#iile b. Prghiile c. Mu%chi scheletici d. Sistemul osos 199. Clas$ de celule specifice pentru sistemul nervos, adaptate la recep#ionarea %i transmiterea informa#iei, unitatea elementar$ (celular$), embriologic$, anatomic$, func#ional$, trofic$ %i metabolic$ a sistemului nervos? a. Celulele gliale b. Neuronii c. Nevrogliile d. Receptorii 200. Proiec#iile ramificate ale neuronilor, ce transmit impulsurile nervoase primite de la alte celule, c$tre corpul celular (soma), centripet? a. Receptori b. Axon c. Dendrite d. Sinapse 201. Regiunea de comunicare dintre doi neuroni, sau un neuron %i un organ efector (mu%chi, gland$ etc.)? a. Sinapsa b. Mediatorul chimic c. Spa#iu sinaptic d. Butonii terminali 202. Prelungirea unic$ neramificat$ a unui neuron, care conduce impulsul nervos centrifug, dinspre corpul celular (soma) spre periferie, unde contacteaz$ alte celule nervoase, glande sau mu%chi prin sinapse? a. Butonul terminal b. Sinapsa c. Axonul d. Dendrita 203. Un organ, prezent n corpul majorit$#ii animalelor, responsabil de sintetizarea hormonilor? a. Glanda exocrin$ b. Glanda parotid$ c. Pancreasul d. Glanda endocrin$ 204. Sistem ce coordoneaz$ activitatea mu%chilor, monitorizeaz$ organele, prime%te %i prelucreaz$ informa#iile primite prin organele de sim# %i ini#iaz$ ac#iuni fiind responsabil pentru men#inerea homeostaziei (echilibrul intern al corpului)? a. Sistem endocrin b. Sistem locomotor c. Sistemul nervos d. Sistem circulator 205. Celule ce au rolul de sus#inere a neuronilor, de hr$nire a acestora, de digestie a resturilor neuronale? a. Nevrogliile b. Hepatocitele c. Enterocitele d. Neutrofilele 206. Regiune a coloanei vertebrale care cuprinde cele mai mari vertebre ale omului? a. Cervical$ b. Toracal$ c. Lombar$ d. Sacral$ 207. Medic %i om de %tiin#$ american de origine romn$, specialist n domeniul biologiei celulare, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie %i Medicin$ n anul 1974, ce a tr$it ntre anii 1912- 2008? a. George Emil Palade b. Emil Racovi#$ c. Grigore Antipa d. Victor Babe% 208. Neuronii pseudounipolari din ganglionii spinali cu dendrit$ lung$, care deservesc sensibilitatea exteroceptiv$ %i proprioceptiv$ (neuroni somatosenzitivi) %i sensibilitatea visceroceptiv$ (neuroni viscerosenzitivi)? a. neuroni motori multipolari b. neuronii piramidali c. Neuroni senzitivi, receptori d. neuroni de asocia#ie sau bipolari 209. Punctul n care o fibr$ muscular$ vine n contact cu un neuron motor, care aduce impulsurile nervoase de la sistemul nervos central? a. Sinaps$ axo-dendritic$ b. Integrare senzorial$ c. Procesare senzorial$ d. Jonc#iune neuromuscular$ 210. Grup de peptide prezente n snge, implicate n apari#ia inflama#iilor, provocnd o cre%tere local$ a permeabilit$#ii vaselor de snge de calibru mic?

a. Amine b. Histamina c. Kinine d. Serotonina 211. Boal$ cronic$ care se manifest$ prin inflamarea mucoasei bronhiilor, fiind cauzat$ frecvent de o sensibilizare alergic$ a mucoaselor bronhiilor care ngreuneaz$ respira#ia? a. Pneumoconioze b. Bron%it$ c. Pneumonie d. Astm bron%ic 212. Peretele muscular al inimii (mu%chiul inimii), constituit din 2 forma#iuni distincte: #esutul muscular striat de tip cardiac, contractil sau de execu#ie %i #esutul nodal sau excitoconductor, de comand$ care asigur$ automatismul inimii? a. Mezocard b. Miocard c. Epicardul. d. Endocardul 213. Vertebrate ovipare adaptate la deplasarea n mediul aerian, de%i sunt reprezentan#i ce tr$iesc doar n mediul terestru? a. Reptile b. Pe%ti c. P$s$ri d. Mamifere 214. Oase-perechi, de obicei arcuite %i unite cu coloana vertebral$, mpreun$ cu care formeaz$ baza scheletului axial? a. Clavicule b. Stern c.Torace d. Coaste 215. Celule ale sistemului imunitar, numite %i celule albe, care ap$r$ organismul de boli infec#ioase %i corpuri str$ine? a. Trombocite b. Leucocite c. Eritrocite d. Limfocite 216. Hormon secretat n snge de glanda medulosuprarenal$ n cazuri de stres, care ajuns n snge determin$ cre%terea frecven#ei cardiace, a presiunii sanguine, dilatarea bronhiilor %i preg$tirea organismului pentru o producere masiv$ de energie prin arderea lipidelor (lipoliz$) %i sinteza glucozei? a. Norepinefrina b. Tiroxin$ c. Adrenalin$ d. Eritropoietina 217. Hormon, secretat de insulele lui Langerhans, ce particip$ la metabolismul glucidelor, ce are ac#iunea antagonist$ glucagonului? a. Insulina b. Parathormonul c. Melatonina d. Oxitocina 218. Sindrom caracterizat prin valori crescute ale glucozei n snge (hiperglicemie) %i dezechilibrarea metabolismului? a. Diabet insipid b. Diabet zaharat c. Boala Basedow d. Mixedem 219. Foi#a visceral$ a pericardului seros ce acoper$ complet exteriorul inimii? a. Pericard b. Miocard c. Epicard d. Endocard 220. Parte din sistemul nervos vegetativ mpreun$ cu sistemul nervos simpatic, numit %i sistemul nervos pentru odihn$ %i digestie? a. Somatic b. Periferic c. Parasimpatic d. Senzorial 221. Parte a diencefalului de o importan#$ major$ n controlul homeostaziei %i n reglarea comportamentelor esen#iale pentru supravie#uirea individului %i a speciei, secret$ dou$ tipuri de hormoni ce sunt depozita#i n hipofiz$? a. Hipotalamus b. Cerebel c. Bulb rahidian d. Talamus 222. Unul dintre cele mai mari ordine care cuprinde fluturi, viespi, albine %i furnici? a. Diptera b. Hymenoptera c. Lepidoptera d. Neuroptera 223. Nivel supraindividual de organizare a materiei vii, care descrie totalitatea organismelor vii, vegetale %i animale care interac#ioneaz$ ntre ele %i care convie#uiesc ntr-un anumit mediu sau sector din biosfer$ formnd cu el un tot unitar %i care se afl$ ntr-un echilibru dinamic dependent de acel mediu? a. Popula#ie b. Biotop c. Biocenoz$ d. Biosfer$ 224. Insect$ din ordinul Lepidoptera, cu aripi colorate %i cu ciclu de via#$ neobi%nuit, ncepnd cu stadiul larvar, de omid$? a. Fluture b. Furnica c. Molii d. Musc$

225. Afec#iune a sistemului imunitar, caracterizat$ prin infec#ii oportuniste, neoplasme, disfunc#ii neurologice %i o mare varietate de alte sindromuri? a. Leucemie b. HIV c. SIDA d. Cancer 226. Termen ce define%te mecanismele de ap$rare ale organismului fa#$ de agen#ii patogeni, ap$r$ organismul %i fa#$ de modific$rile anormale proprii suferite n corp, ca de exemplu celulele bolnave tumorale, pe care le distruge, este o re#ea complex$ compus$ din organe, tipuri celulare %i molecule diferite? a. Sistem protector b. Sistemul imunitar c. Sistemul muscular d. Sistem antigen 227. Boal$ cunoscut$ %i sub denumirea popular$ de v$rsat de vnt, fiind infec#ioas$, eruptiv$, acut$ generalizat$, provocat$ de un virus din grupul Herpes? a. Varicel$ b. Rubeol$ c. Rujeol$ d. Herpes zoster 228. Boal$ infec#ioas$, numit$ %i c$rbune emfizematos, produs$ de Bacillus anthracis, boala este o zoonoz$ (boal$ comun$ omului %i animalelor, fiind ntlnit$ mai frecvent la paricopitate (bovine, caprine, ovine)? a. Febr$ aftoas$ b. Antrax c. Bruceloz$ d. Scabie 229. Animalul cu cea mai lung$ existen#$, face parte din familia Proboscidea %i care are greutate medie de 2-5 tone, atingnd o n$l#ime de 4 m? a. Rinocer b. Hipopotam c. Elefant d. Tigru Siberian 230. Amin$ derivat$ de indol, neurotransmi#$tor prezent n variate organe incluznd sistemul nervos central, are un rol important n apari#ia depresiei %i a anxiet$#ii? a. Acetilcolin$ b. Serotonina c. Histamin$ d. Nicotin$ 231. Denumirea celor mai mici vase de snge din organismul uman? a. Venule b. Arteriole c. Capilare d. Varice 232. Membru atipic al familiei pisicilor s$lbatice mari, Felidae considerat cel mai rapid animal terestru? a. Jaguarul b. Tigrul c. Puma d. Ghepardul 233. Plant$ carnivor$ din regiunile cu turb$rii, captureaz$ insecte cu perii glandulari de pe frunze, apoi, cu ajutorul enzimelor secretate, diger$ proteinele pe care le absoarbe prin peri%ori? a. Dionaea b. Traista-ciobanului c. Roua-cerului d. Utricularia 234. Grupa sanguin$, donator universal, care doneaz$ la toate grupele %i prime%te doar de la grupa ei? a. 0 b. A c. B d. AB 235. Vas prin care sngele se ntoarce la inim$? a. Ven$ b. Aort$ c. Capilare d. Arter$ 236. Organ mixt care face parte att din sistemul digestiv ct %i endocrin? a. Hipotalamusul b. Ovarul c. Pancreas d. Testiculul 237. Pas$re migratoare care nu cloce%te, femela depune ou$le n cuiburi str$ine care sunt de regul$ p$s$ri cnt$toare mai mici? a. Cuc b. Ciocrlie c. Privighetoare d. Vrabie 238. Deficien#$ calitativ$ sau cantitativ$ a hemoglobinei, molecul$ ce se g$se%te n globulele ro%ii, ce duce la hipoxie (lipsa de oxigen) n organe? a. Eritropoiez$ b. Tahicardie c. Anemie d. Leucemie 239. Pas$re cnt$toare din ordinul Passeriformes a c$rei familie cuprinde circa 92 de specii, cu corpul de dimensiune mijlocie sau mic$, cnt$ n zbor, alearg$, %i fac cuibul pe sol, depune circa 6 ou$ pestri#e? a. Cuc b. Privighetoare c. Ciocrlie d. Vrabie

240. Organ al plantelor superioare, care are rolul de a sus#ine ramurile, frunzele, florile %i fructele, sau de a conduce seva brut$ de la r$d$cin$ spre frunze %i seva elaborat$ de la frunze c$tre celelalte organe? a. Rizom b. Tubercul c. R$d$cin$ d. Tulpin$ 241. Component al florii, ce se g$se%te n por#iunea terminal$ a peduculului floral %i se formeaz$ prin ngro%area, l$#irea sau umflarea pedunculului floral, formnd axa florii? a. Androceu b. Perigon c. Periant d. Receptacul 242. Disciplina care studiaz$ compozi#ia chimic$ a corpului animalelor %i procesele chimice ce se petrec n el? a. Biochimie b. Zoochimie c. Zootehnie d. Zoologie 243. Este un conifer cu trunchiul drept, nalt pn$ la 50m, coroana r$sfirat$ %i are ramuri aproape orizontale sau pu#in plecate, dar cu vrfurile arcuite n sus, frunzele sunt lungi de 1-3cm, de culoare verde-deschis, moi %i a%ezate n buche#ele, frunzele cad toamna, conurile sunt mici, ovoide sau sferice, este un arbore ocrotit de lege? a. Laricele b. Chiparosul c. Gingko d. Sakura 244. Familie de plante care cuprinde peste 500 de genuri, cu specii deosebit de valoroase: alimentare, furajere, ornamentale, melifere, etc. din care fac parte fasolea, maz$rea, lintea, etc.? a. Ranunculacee b. Rosacee c. Leguminoase d. Apiacee 245. Parte a ochiului, este o diafragm$ opac$ prev$zut$ cu o deschidere numit$ pupil$, prin care trec razele de lumin$ c$tre cristalin numit$ %i floarea ochiului? a. Retina b. Coroida c. Irisul d. Corneea 246. Organul digestiv la toate animalele pe scara de evolu#ie biologic$ (de la sepie pn$ la om) care poate fi afectat de ulcerul gastric? a. Duodenul b. Pancreasul c. Colonul d. Stomacul 247. Boal$ ce se manifest$ prin lipsa poftei de mncare? a. Anorexie b. Anxietate c. Apetit d. Bulimie 248. Fructul format dintr-o singur$ carpel$ %i const$ din dou$ valve ce se deschid de la vrf spre baz$ r$sucindu-se n spiral$ %i aruncnd semin#ele (la fasole, salcm)? a. Achen$ b. P$staie c. Bac$ d. Silicv$ 249. Pas$re din mun#ii Cordilieri, de dimensiuni mari, 1-1,5m lungime, deschiderea aripilor dep$%e%te 3m, se hr$ne%te cu hoituri (pas$re necrofag$), dar atac$ %i oi, vi#ei etc., zboar$ la altitudini mari de 6000-7000m? a. Condor b. Vultur c. Acvil$ d. Uliu 250. Specie de plante cerealiere apar#innd genului Hordeum care face parte din familia Poaceae, prima plant$ cerealier$ cultivat$ de om pe Terra? a. Gru b. Orzul c. Orzoaic$ d. Secar$ 251. Planta exotic$ arborescent$ peren$ din familia Poaceae, subfamilia Bambusoideae, genul Bambuseae cu cea mai mare vitez$ de cre%tere 0,40 m n 24 de ore? a. Bambusul b. Eucalipt c. Abanos d. Efedra 252. Conifer ornamental, ocrotit de lege, s$mn#a este acoperit$ incomplet de o cup$ c$rnoas$, verde la nceput, apoi ro%ie, cu gust dulceag, neotr$vitoare (celelalte organe sunt toxice)? a. Jneap$nul b. Tuia c. Tisa d. Ienup$r 253. Pas$rea originar$ din Asia care a fost naturalizat$ n multe #$ri ca pas$re de ornament %i a c$rei penaj nup#ial reprezint$ o imagine spectaculoas$? a. P$unul b. Fazanul c. Coco%ul de mesteac$n d. Ierunc$

254. Cea mai mare %i cea mai urt mirositoare floare din lume (miros de cadavru pentru a atrage mu%tele n vederea poleniz$rii), cre%te numai n insula Sumatra din Indonezia? a. Floarea cadavru (Rafflesia arnoldi) b. P$p$dia c. Orhideea lunii (Phalaenopsis amabilis) d. Melati (Jasminum sambac) 255. Reptile cu pielea cornoas$, ngro%at$ ce formeaz$ solzi mici, ce le protejeaz$ de usc$ciune, membre scurte, a%ezate pe laturile corpului, ndreptate lateral, dar nu servesc la mers, ci la ag$#are de asperit$#ile solului %i c$#$rare, auz bine dezvoltat, limba este musculoas$, mobil$, bifurcat$ la vrf %i poate fi u%or proiectat$ afar$, care se hr$nesc cu insecte, p$ianjeni %i rme? a. Crocodili b. &estoase c. "oprle d. Varani 256. Lichid incolor, limpede, ocup$ spa#iul dintre cornee %i cristalin, produs de procesele ciliare n camera posterioar$ %i ajunge n camera anterioar$ prin pupil$ %i p$r$se%te globul ocular prin filtrul trabecular, respectiv canalul Schlemm? a. Corpul vitros b. Umoarea sticloas$ c. Umoarea apoas$ d. Lacrimile 257. Mamifer ce face parte din familia Proboscidea al c$rui pui cnt$re%te la na%tere 100 de kg, perioada de gesta#ie dureaz$ 20-22 luni? a. Elefant b. Rinocer c. Hipopotam d. Bivol 258. Animal care reprezint$ emblema na#ional$ a Indiei, fiind declarat animal ocrotit nc$ din anul 2500 nainte de Hristos? a. Tigrul de Indochina b. Tigrul Siberian c. Tigrul Bengalez d. Tigrul de Sumatra 259. Protein$ filamentoas$ din snge care intervine n procesul de coagulare? a. Hemoglobina b. Fibrina c. Miozina d. Pepsina 260. Cel mai mare mamifer carnivor care face parte din familia Ursidae (3m lungime, 1m n$l#ime, circa 300 kg greutate)? a. Urs grizzly b. Ursul brun c. Ursul polar d. Ursul panda 261. Specii cu poten#ial bioecologic ridicat, deci care suport$ u%or modificarea factorilor de mediu, prezentnd o bun$ plasticitate adaptativ$? a. Specii antopice b. Specii euribionte c. Specii biologice d. Specii stenobionte 262. Specii de vie#uitoare care suport$ greu varia#iile de mediu, manifestnd o plasticitate adaptativ$ limitat$, de exemplu animalele poikiloterme la care temperatura corpului nu este constant$? a. Specii antopice b. Specii euribionte c. Specii biologice d. Specii stenobionte 263. Hormon specific b$rba#ilor produs de celulele Leydig? a. Foliculina b. Testosteron c. Estriol d. Norepinefrina 264. Cel mai mare mamifer de pe Terra? a. Balena albastr$ b. Cetaceu c. Ca%alot d. Narval 265. Numele celui ce a descoperit bacilul tuberculozei? a. Pavlov b. Koch c. Palade d. Krogh 266. "arpe veninos din familia Viperidae, care cuprinde cca. 80 de specii r$spndite n Eurasia %i regiunile tropicale %i subtropicale din Africa? a. Cobra egiptean$ b. Anaconda c. "arpele cu clopo#ei d. Vipera 267. Pas$re care se poate hr$ni cu albine, viespi, bondari f$r$ ca veninul s$-i d$uneze (poate captura 200 de albine pe zi)? a. Pup$za b. Dumbr$veanc$ c. Prigoria d. Vrabia 268. Are extremit$#ile ciocului ntoarse, se pot ncruci%a cnd la stnga, cnd la dreapta, ca un cle%te, este o adaptare util$ pentru spargerea conurilor de r$%inoase, cu ale c$ror semin#e se hr$ne%te? a. Prigoria b. Ierunca

c. Pup$za d. Forfecu#a 269. Mamifer bovid care poate tr$i pn$ la 6000 m altitudine, cu corp masiv, acoperit cu p$r lung, de culoare brun$, la ceaf$ are o cocoa%$? a. Capra carpatina b. Taur c. Iacul d. Okapi 270. Mamifer semiacvatic, care tr$ie%te n m$rile reci din emisfera nordic$, cunoscut %i sub numele de elefant de mare? a. Pinguin b. Morse$ c. Foc$ d. Leu de mare 271. Plant$ tehnic$, care se prezint$ sub form$ de tufe, semin#ele sunt toxice, prin con#inutul de 1,5 % Gosypol, fiind foarte util$ pentru a ob#ine mbr$c$minte? a. Cnep$ indian$ b. Bumbac c. In d. Abaca 272. Specie de plante aromatice din familia Lauraceae, arbore sau arbust, care ajunge pn$ la 1018 m n$l#ime, originar din zona Mediteranei, cunoscut %i sub numele de laur? a. Scor#i%oar$ b. Dafin c. Chimen d. Rozmarin 273. Plant$ erbacee din familia solanaceelor, cu flori albe sau violete %i tulpini subterane terminate cu tuberculi de form$ rotund$, oval$ sau alungit$, tuberculii comestibili, fiind boga#i n amidon? a. Usturoi b. Ro%ia c. Cartof d. Vn$ta 274. Substan#$ organic$ ce se g$se%te n semin#ele, fructele %i tuberculii plantelor %i care se folose%te n industria alimentar$, chimic$ etc., iar prin hidroliza cu acizi, trece n D-glucoz$, cu randament cantitativ? a. Glicogen b. Celuloz$ c. Amidon d. Glucoz$ 275. Termen generic care desemneaz$ mai multe cereale apar#innd genului Triticum, reprezentnd a doua cultur$ mondial$ ca m$rime dup$ porumb, a treia fiind orezul? a. Gru b. Orzul c. Orzoaic$ d. Secar$ 276. Plant$ erbacee din familia compozitelor, cu frunze lungi, crestate %i cu flori galbene grupate n capitule, numit$ %i flori-galbene? a. P$p$die b. Panselu#a c. Mu%e#el d. Coada calului 277. Fiecare individ al speciei are pe gt un desen propriu, dup$ care se poate deosebi de suratele sale, acest desen echivaleaz$ deci cu o amprent$ digital$? a. Zebr$ b. Girafa c. Bour d. Tigon 278. Cea mai otr$vitoare insect$ din Romnia, care produce 3-5 mg de venin, asem$n$tor ca putere de distrugere cu cel al unei cobre sau vipere, fiind de m$rime mijlocie, de culoare neagr$, cu pete ro%ii pe abdomen? a. C$pu%a b. V$duva neagr$ c. Tarantula d. Musca #e#e 279. Regiune a coloanei vertebrale format$ din 4-5 vertebre unite? a. Coccigian$ b. Lombar$ c. Sacral$ d. Cervical$ 280. Num$rul de falange de la o mn$? a. 10 b. 14 c. 12 d. 16 281. Cel mai lung os al scheletului uman? a. Tibie b. Humerus c. Femur d. Peroneu 282. Os al cutiei craniene n care se g$se%te s$pat$ urechea intern$? a. Os occipital b. Os frontal c. Os temporal d. Os parietal 283. Osul antebra#ului care se g$se%te n continuarea degetului mare? a. Radius b. Cubitus c. Humerus d. Peroneu

284. Etajul inferior al craniului, n care sunt ad$postite unele organe de sim# %i segmentele ini#iale ale aparatului respirator %i digestiv? a. Craniu b. Viscerocraniu c. Neurocraniu d. Cutie cranian$ 285. Membran$ conjunctiv$ bogat vascularizat$ %i inervat$ care nvele%te suprafa#a exterioar$ a osului cu excep#ia suprafe#elor articulare? a. Fascie b. Teac$ conjunctiv$ c. Periost d. Epiteliu 286. Se g$se%te la adult n toate oasele late %i n cele scurte %i n epifizele oaselor lungi, are un important rol hematopoietic, de unde i vine %i una dintre denumiri? a. M$duv$ ro%ie b. Trabecule c. M$duva galben$ d. &esut osos spongios 287. Se g$se%te n toate oasele adultului, cu excep#ia acelor oase care con#in m$duv$ ro%ie, este bogat$ n celule adipoase deci n rezerve de gr$sime? a. M$duv$ hematopoietic$ b. &esut osos compact c. M$duva galben$ d. M$duva hematogen$ 288. C$p$cel cartilaginos care acoper$ orificiul laringelui n timpul degluti#iei? a. Epiglota b. Glota c. V$l palatin d. Amigdale 289. Mu%chiul care separ$ cavitatea toracic$ de cavitatea abdominal$? a. Abdominal b. Cvadriceps c. Diafragm d. Deltoid 290. Mu%chi situa#i superficial, imediat sub piele, de care se inser$ cu unul din capete? a. Mu%chi pielo%i b. Mu%chi somatici c. Mu%chi scheletici d. Mu%chi ai mimicii 291. Cel mai lung mu%chi al corpului uman (cca. 50 cm), str$bate n diagonal$ regiunea anterioar$ a coapsei %i trece peste dou$ articula#ii: articula#ia coxo-femural$ %i a genunchiului? a. Solear b. Cvadriceps femural c. Sternocleidomastoidian d. Croitorul 292. Cel mai gros %i mai puternic tendon muscular din corpul uman, reprezentnd tendonul comun de inser#ie pe calcaneu a mu%chilor: gastrocnemian sau gemeni %i solear? a. Tendonul lui Adam b. Tendonul Femural c. Tendonul Gastrocnemian d. Tendonul lui Achile 293. R$suciri, ndoiri sau ntinderi for#ate ale ligamentelor f$r$ ca oasele s$ ias$ din articula#ia lor, avnd ca semne: durere, umflarea articula#iilor, mi%c$ri dificile sau imposibile? a. Fractur$ b. Entors$ c. Artroz$ d. Luxa#ie 294. Organ nervos situat n prelungirea m$duvei spin$rii, denumit %i tulpina creierului, alc$tuit din trei forma#iuni, dispuse n trei etaje, de jos n sus: bulbul rahidian, puntea lui Varolio %i mezencefalul? a. Bulbul rahidian b. Cerebelul c. Trunchi cerebral d. Telencefalul 295. Organ nervos denumit arborele vie#ii datorit$ aspectului de coroan$ de arbore, n sec#iune, dat de ntrep$trunderea substan#elor cenu%ie %i alb$? a. Emisferele cerebrale b. Trunchiul cerebral c. Cerebelul d. Bulbul rahidian 296. Se mai nume%te creier intermediar %i este alc$tuit din patru regiuni dispuse n jurul ventriculului al III-lea: talamus, hipotalamus, epitalamus %i metatalamus? a. Metencefalul b. Mezencefalul c. Diencefalul d. Telencefalul 297. Este considerat creierul vegetativ al organismului deoarece are rol complex, fiind centrul superior de integrare a func#iilor principale ale organismului (circula#ie, respira#ie, digestie, metabolism, secre#ie intern$, echilibru), de%i are un volum de doar 5-6 cm3? a. Talamus b. Hipotalamusul c. Metatalamus d. Epitalamus 298. Segmentul cel mai dezvoltat al SNC la om, cu un volum de 450-500 cm3, o suprafa#$ de 1400-2200 cm2 %i con#ine peste 14 miliarde de neuroni, cu un num$r imens de sinapse ntre ei?

a. Scoar#a cerebral$ b. Emisferele cerebrale c. Scoar#a cerebeloas$ d. Creierul mare 299. Por#iune a cortexului cerebral uman, mai nou ap$rut$ filogenetic, cu numeroase girusuri, ntindere mare n suprafa#$, structur$ complex$ fiind alc$tuit$ din 6 straturi? a. Paleocortexul b. Sistemul limbic c. Neocortexul d. Mezocortex 300. Nervi n num$r de 12 perechi, au 2 origini (real$ %i aparent$), teritoriul lor de distribu#ie se g$se%te la nivelul capului, dup$ func#ie unii sunt senzitivi, al#ii motori %i al#ii mic%ti? a. Nervii cranieni b. Nervi periferici c. Nervi spinali d. Nervi somatici 301. Pas$re la care ritmul activit$#ii cardiace poate atinge 1200 pulsa#ii pe minut? a. Colibri b. Rndunic$ c. L$stun d. Porumbel 302. Membran$ conjunctiv$ care intervine n osteogenez$, n nutri#ia osului adult %i n formarea calusului n caz de fracturi? a. Osteoclaste b. Osteon c. Periost d. Calus 303. Segmentul periferic receptor al analizatorului vizual? a. Retina b. Corneea c. Celulele fotoreceptoare d. Nervul optic 304. Substan#a fotosensibil$ din celulele cu bastona%e, format$ din proteina scotopsina %i pigmentul proteic retinen, care i d$ colora#ia purpurie %i sensibilitatea la lumin$? a. Iodopsina b. Keratina c. Rodopsina d. Opsina 305. ntinderea sau ruperea ligamentelor, deplasarea, ie%irea cap$tului osului din articula#ie? a. Fractur$ b. Entors$ c. Artroz$ d. Luxa#ie 306. Por#iune a urechii, cavitate osoas$ plin$ cu aer la presiunea atmosferic$, delimitat$ de timpan %i cele dou$ ferestre, con#ine lan#ul celor trei oscioare? a. Urechea extern$ b. Urechea intern$ c. Urechea medie d. Utricula 307. Receptori care se g$sesc n mu%chi, tendoane, articula#ii, ligamente, periost? a. Termoreceptori b. Receptorii vestibulari c. Proprioceptorii d. Receptori olfactivi 308. Epiteliu stratificat, pavimentos, keratinizat, inervat, nevascularizat? a. Hipoderma b. Firele de p$r c. Derma d. Epiderma 309. "arpele veninos care de#ine recordul pentru lungime (5m)? a. Cobra regal$ din China b. Anaconda c. Cobra regal$ din India d. Vipera cu corn 310. A fost descoperit$ de A. Fleming, bacteriolog englez, descoperire pentru care a primit premiul Nobel n 1955? a. Cefalosporinele b. Aspirina c. Penicilina d. Paracetamolul 311. Boal$ ce se caracterizeaz$ prin ngro%area excesiv$ a stratului de cheratin$ la nivelul pielii bebelu%ului, care se na%te cu un strat gros de piele, avnd aspectul unei armuri care l jeneaz$ pe copil la fiecare mi%care? a. Psoriazis b. Ihtioza c. Eczema d. Seboreea 312. Sunt termina#ii ncapsulate, cu structur$ complex$, situate n papilele dermice, n special la nivelul degetelor %i buzelor, rare la nivelul trunchiului, absente n tegumentul cu p$r, sensibile la atingeri foarte fine %i la vibra#ii cu frecven#$ joas$? a. Corpusculii Ruffini b. Cropusculii Pacini c. Corpusculii Meissner d. Cropusculii Krause 313. Se afl$ n profunzimea dermului %i n hipoderm, recep#ioneaz$ excita#iile termice de cald, dar sesizeaz$ %i deform$rile tegumentului %i #esuturilor? a. Corpusculii Ruffini b. Cropusculii Pacini c. Corpusculii Meissner d. Cropusculii Krause

314. Boal$ foarte grav$ care produce leziuni grave la nivelul SNC, agentul cauzator fiind un virus transmis prin mu%c$tura animalelor bolnave (lupi, vulpi, cini, pisici), saliva lor con#innd virusul? a. Rubeola b. Varicela c. Febra aftoas$ d. Rabia 315. Dermatomicoz$ r$spndit$, ciuperca se localizeaz$ de-a lungul firului de p$r %i n interiorul lui, distrugndu-l, sau la nivelul pielii lipsite de p$r unde apare sub forma unor pl$ci ro%ietice sc$mo%ate? a. Micoza b. Tricofi#ia c. Malaria d. Epidermofi#i 316. Prin contrac#ia lor se schimb$ expresia fe#ei, exteriorizndu-se anumite st$ri psihice, sentimente? a. Mu%chi pielo%i b. Mu%chi masticatori c. Mu%chi scheletici d. Mu%chi ai mimicii 317. Constituie un centru superior de integrare nervoas$, cu rolul de a coordona mi%c$rile pe care le comand$ scoar#a cerebral$, asigur$ tonusul muscular? a. Cortexul b. Cerebelul c. Hipotalamusul d. Telencefalul 318. Boal$ infec#ioas$ provocat$ de p$trunderea %i nmul#irea n ficat a unor virusuri, virusul A p$trunde n organism pe cale digestiv$, virusurile B, C, D, pe cale extradigestiv$, prin contact cu sngele persoanelor bolnave sau prin injec#ii efectuate n condi#ii nesterile? a. Malaria b. Boala Lyme c. Pesta d. Hepatita viral$ acut$ (HVA) 319. Se g$se%te sub mu%chiul croitor, are patru capete de origine care se unesc %i se continu$ cu un tendon puternic, care nglobeaz$ rotula, denumit tendon rotulian, prin care mu%chiul se inser$ pe tibie? a. Adductor lung b. Biceps c. Tibial d. Mu%chiul cvadriceps femural 320. Pe%te selacian, ovovivipar, turtit dorso-ventral, poate atinge 2m lungime, coada lung$ %i flexibil$ se termin$ cu un ac veninos, lung de circa 40 cm, cu care atac$ prada %i pe care, n trecut, indienii din America l foloseau ca vrf de s$geat$? a. "tiuca b. Pisica de mare c. Acul de mare d. Torpila 321. Boal$ foarte contagioas$ a copil$riei provocat$ de un virus, caracterizat$ printr-o erup#ie generalizat$ la nivelul pielii, sub forma unor pete ro%ii supradenivelate, boala se mai nume%te pojar? a. V$rsat de vnt b. Rujeola c. Rubeol$ d. Varicela 322. Boal$ infec#ioas$ contagioas$ produs$ de un virus din grupul Herpes, se manifest$ prin pete mici ro%ii, rotunde, r$spndite neuniform pe tot corpul %i care, la scurt timp, se transform$ n vezicule mici, ca pic$turile de rou$, apoi apar cruste? a. Varicel$ b. Rujeola c. Rubeol$ d. Otita 323. Chemoreceptori care sunt neuroni bipolari cu dendrita scurt$, groas$, se termin$ printr-o dilata#ie numit$ buton care prezint$ cili? a. Receptorii senzitivi b. Receptorii gustativi c. Receptorii olfactivi d. Receptori acustici 324. Organe specializate n secre#ia unor substan#e biologic active, cu ac#iune specific$, denumite hormoni? a. Glandele salivare b. Glandele endocrine c. Glandele exocrine d. Glandele sudoripare 325. Glanda endocrin$ care se mai nume%te %i creier endocrin datorit$ interela#iilor sale cu toate celelalte glande endocrine, are un rol foarte important n reglarea func#iilor metabolice ale organismului? a. Glanda hipofiz$ b. Glanda paratiroid$ c. Glanda tiroid$ d. Glanda pineal$ 326. Cea mai obi%nuit$ form$ a hipertiroidismului n care tiroida este m$rit$ %i globii oculari sunt proeminen#i? a. Sindromul Ganser b. Boala Basedow-Graves c. Boala Parkinson d. Sindromul Gilles de la Tourette 327. Hormon polipeptidic cu ac#iune hipoglicemiant$ %i de stimulare a sintezei lipidelor %i proteinelor? a. Tocoferol b. Insulina c. Testosteron d. Colesterol 328. Gland$ mixt$, anex$ a tubului digestiv, partea endocrin$ a glandei este reprezentat$ de insulele Langerhans?

a. Suprarenala b. Ovarul c. Pancreasul d. Testiculul 329. Boal$ provocat$ de hiposecre#ia insulinic$, manifestat$ prin hiperglicemie, glucozurie, poliurie, polifagie, polidipsie, cu sc$dere n greutate? a. Sindrom Cushing b. Boala lui Addison c. Diabetul insipid d. Diabetul zaharat 330. Hormonul maternit$#ii? a. Estrona b. Progesteronul c. Estriol d. Estradiol 331. Boal$ endemic$ determinat$ de lipsa iodului din apa de b$ut, caracterizat$ prin cre%terea n volum a glandei tiroide? a. Gu%a endemic$ b. Boala lui Basedow c. Nanism tiroidian d. Cretinism tiroidian 332. Boal$ parazitar$ provocat$ de un vierme lat, omul mboln$vindu-se prin consumul de carne de porc cu cisticerci, insuficient tratat$ termic? a. Teniaza b. Trichineloza c. Leptospiroza d. Giardioza 333. Boal$ parazitar$ provocat$ de un vierme mic, cilindric, al c$rui ciclu de via#$ presupune 3 gazde: %obolan, porc sau mistre#, om, omul mboln$vindu-se prin consumul de carne de porc sau vnat neverificat$, neavizat$ sanitarveterinar? a. Teniaza b. Trichineloza c. Leptospiroza d. Oxiuraza 334. Grup de boli cu poart$ de intrare digestiv$ datorate unor microbi ca: stafilococi, streptococi, colibacili, etc. care se pot nmul#i pe alimentele contaminate %i p$strate necorespunz$tor? a. Boli congenitale b. Boli infec#ioase c. Boli parazitare d. Toxiinfec#iile alimentare 335. Sistem de canale aeriene intrapulmonare care deriv$ din ramificarea dicotomic$ progresiv$ a bronhiilor principale n pl$mn? a. Arborele bron%ic b. Bronhiole c. Alvelole pulmonare d. Trahee 336. C$m$ru#e mici pline cu aer al c$ror perete este adaptat schimburilor gazoase, num$rul lor n cei 2 pl$mni este de 150-200 milioane %i se realizeaz$ o suprafa#$ de schimb de 150-200 m2? a. Saci pulmonari b. Lobuli pulmonari c. Alveolele pulmonare d. Lobi pulmonari 337. C$m$ru#ele inimii n care sngele ajunge din corp %i de la pl$mni, prin intermediul venelor? a. Atrii b. Ventricule c. AS %i VS d. AD %i VD 338. C$m$ru#a inimii cu peretele cel mai gros, din care sngele oxigenat pleac$ n corp, prin artera aort$? a. Atriu drept b. Ventricul stng c. Atriu stng d. Ventricul drept 339. Specie de insect$ la care se manifest$ canibalismul, femela %i devoreaz$ masculul chiar n timp ce are loc mperecherea, provine din Familia Mantidae %i se ntlne%te n lunci, stepe, la liziera p$durilor, prefernd povrni%urile uscate %i nsorite? a. Coropi%ni#a b. R$da%ca c. C$lug$ri#a d. T$unul 340. Cea mai voluminoas$ gland$ endocrin$, avnd la adult o greutate de 25-30g? a. Glanda hipofiz$ b. Glanda paratiroid$ c. Glanda tiroid$ d. Timusul 341. Vas prin care sngele oxigenat de la inim$ ajunge spre toate #esuturile %i organele? a. Artera aort$ b. Artera pulmonar$ c. Vena cav$ d.Vena pulmonar$ 342. Circula#ia sangvin$ care asigur$ transportul sngelui oxigenat de la inim$, din ventriculul stng, spre organe %i #esuturi prin sistemul arterial %i capilar, precum %i rentoarcerea la inim$ n atriul drept a sngelui nc$rcat cu CO2, prin sistemul venos? a. Circula#ia mic$ b. Circula#ia pulmonar$ c. Circula#ia mare d. Circula#ia inferioar$

343. Circula#ia sanguin$ care asigur$ transportul sngelui neoxigenat de la inim$, din ventriculul drept, spre pl$mni prin artera pulmonar$, schimbul de gaze la nivelul alveolelor pulmonare, precum %i rentoarcerea la inim$ n atriul stng a sngelui nc$rcat cu O2, prin patru vene pulmonare (cte dou$ pentru fiecare pl$mn)? a. Circula#ia sistematic$ b. Circula#ia pulmonar$ c. Circula#ia mare d. Circula#ia superioar$ 344. Sistem de canale aeriene intrapulmonare care deriv$ din ramificarea dicotomic$ progresiv$ a bronhiilor principale n pl$mn? a. Arborele bron%ic b. Bronhiolele c. Alveolele pulmonare d. Sacii pulmonari 345. Organ limfoid important, numit cimitirul globulelor ro%ii, deoarece distruge hematiile mb$trnite? a. Splina b. Limf$ c. Ganglion limfatic d. Timus 346. Gland$ endocrin$ legat$ de hipotalamus, de m$rimea bobului de fasole, greutate de 0,5-0,6 g la adult, alc$tuit$ din trei lobi, coordoneaz$ activitatea celorlalte glande endocrine? a. Glanda hipofiz$ b. Glanda paratiroid$ c. Glanda tiroid$ d. Glanda pineal$ 347. Cauza este obstruc#ia arterei coronariene, care irig$ inima, de c$tre un cheag de snge? a. Cardiopatie ischemic$ b. Infarctul miocardic c. Aritmia cardiac$ d. Stop cardiac 348. Pigmentul care d$ culoarea ro%ie a hematiilor %i care formeaz$ combina#ii instabile cu gazele respiratorii? a. Ficoeritrina b. Hemoglobina c. Porfina d. Ficobilina 349. Suc digestiv produs de o gland$ anex$ a tubului digestiv, se depoziteaz$ ntr-o vezic$ n perioadele interdigestive, nu con#ine enzime? a. Saliva b. Bila c. Suc gastric d. Suc pancreatic 350. Vase prin care sngele neoxigenat se rentoarce la inim$ din ntregul corp? a. Artere b. Vene cave c. Vene pulmonare d. Capilare 351. Pe%te care are corpul de un portocaliu-str$lucitor br$zdat de 3 dungi albe, se ad$poste%te %i se hr$ne%te printre tentaculele urzic$toare ale anemonelor de mare? a. Heringul b. Scrumbia c. Baracuda d. Pe%tele clovn 352. Boal$ care se manifest$ prin pierdere excesiv$ de lichid prin urin$, din cauza producerii insuficiente sau a rezisten#ei rinichilor la ac#iunea hormonului antidiuretic (ADH)? a. Sindromul Conn b. Boala Addison c. Diabetul insipid d.Diabetul zaharat 353. Pe%te care tr$ie%te n mla%tinile cu mangrove %i pe coastele mloase, cu ajutorul not$toarelor se poate c$#$ra pe r$d$cinile copacilor, poate r$mne afar$ din ap$ ore ntregi, respir$ prin branhii %i piele, ochii sunt plasa#i pe cre%tet? a. Pisica de mare b. Guvidul c$#$r$tor c. Guvidul d. Labanul 354. C$m$ru#ele inimii din care sngele pleac$ n corp %i la pl$mni, prin intermediul arterelor? a. Atriile b. Ventriculele c. AS %i VS d. AD %i VD 355. Cel mai mare rechin din lume, poate atinge 18 m %i 20 t, se hr$ne%te cu plancton, depune cele mai mari icre din lume? a. Rechinul-fer$str$u b. Rechinul boreal c. Rechinul-taur d. Rechinul-balen$ 356. P$s$ri nezbur$toare, imprevizibile %i periculoase, tr$iesc n p$durile tropicale, au penaj negru, gt albastru cu ro%u %i o mare forma#iune osoas$, numit$ coif, n vrful capului? a. Stru#ii b. Emu c. Casuarii d. Tucanii 357. Vase foarte fine cu calibrul foarte mic, care fac leg$tura ntre circula#ia arterial$ %i cea venoas$, vase care puse cap la cap, n corpul uman, au o lungime de aproximativ 2500 km %i o suprafa#$ de 6200m2? a. Venule b. Artere c. Arteriole d. Capilare

358. Organ n forma literei H, alc$tuit$ din doi lobi laterali uni#i printr-o por#iune de #esut glandular numit$ istm, localizat$ n dreptul spa#iului dintre al 2-lea %i al 3-lea inel cartilaginos al traheii? a. Glanda hipofiz$ b. Glanda paratiroid$ c. Glanda tiroid$ d. Timusul 359. Totalitatea genelor unui individ? a. Genotip b. Genofond c. Fenotip d. Cariotip 360. Pas$re care are cioc imens, strident colorat? a. Kiwi b. Emu c. Casuar d. Tucan 361. Totalitatea genelor unei popula#ii? a. Genotip b. Cariotip c. Fenotip d. Genofond 362. Maladie ereditar$ heterozomal$ X-linkat$, caracterizat$ prin absen#a unor factori necesari coagul$rii sngelui? a. Hemoglobinopatia b. Hemofilia c. Talasemia d. Daltonism

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Chimie
1. Principiul Aufbau enun"at de Bohr in 1916 const# n ierarhizarea energetic# a orbitalilor s,p,d,f $i explic# salturile energetice a c#ror orbitali? a. s $i p b. s $i d c. p $i d d. d $i f Din cele 92 de elemente naturale existente pe P#mnt un num#r foarte mic sunt cunoscute n condi"ii obi$nuite sub forma de atomi liberi. Care sunt? a. Elementele radioactive b. Metalele grele c. Semimetalele d. Gazele rare Cum se numesc electronii implica"i n formarea leg#turilor chimice? a. Electroni de leg#tur# b. Electroni de valen"# c. Electroni nuli d. Electroni liberi Unul din cele mai prestigioase ansambluri arhitectonice ale secolului XX este Atomul din Bruxelles. %ti"i ce model atomic reprezint#? a. Grafitul b. Diamantul c. Fierul d. Molibdenul Cum se numesc perechile particulelor elementare (altele dect cele fundamentale : electronul, protonul $i neutronul). a. antiparticule b. &-particule c. '-particule d. (-particule n prezent se cunosc circa 50 de specii de atomi radioactivi care au proprietatea de a emana spontan radia"ii. Ce fel de proces este acesta? a. Proces electronic b. Proces neutronic c. Proces atomic d. Proces nuclear Cum se nume$te proprietatea unor elemente chimice de a emana spontan radia"ii? a. Radioactivitate b. Fuziune c. Fisiune d. Emitere ) Glenn Seaborg a ob"inut n anul 1940 primul element transuranian, rezultat ncununat cu Premiul Nobel n 1951.Care este acest element artificial? a. Poloniu b. Plutoniu c. Californiu d. Uraniu Ce izotop al carbonului este folosit la determinarea vrstei materialelor si relicvelor ce con"in carbon? a. 12C b. 14C 13 c. C d. 11C Aprecia"i de cte ori fisiunea nuclear# a unei mase de uraniu produce o energie mai mare fa"# de aceea$i mas# de c#rbune? a. 2103 ori b. 21012 ori 6 c. 210 ori d. 2109 ori Care este intervalul de pH al apelor minerale? a. 5-5,5 b. 2-5,5 c. 5,5-7 d. 8-9 Care este valoarea pH-ului sucului de portocale? a. 2 b. 3,5 c. 4,5 d. 7,5 Care este valoarea pH-ului apei de mare? a. 7 b. 8,5 c. 10,5 d. 4 Care este intervalul de pH al detergen"ilor $i s#punurilor? a. 4-6 b. 7-9 c. 9-11 d. 13-14 Care este intervalul de pH al $ampoanelor $i cremelor cosmetice? a. 6-8 b. 9-12 c. 2-4 d. 4-5,5 Cum se nume$te materialul care are proprietatea de a arde fiind folosit ca surs# de energie?

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33.

a. Combustibil b. Gaz petrolier lichefiat c. Motorin# d. Benzin# Cum se nume$te c#ldura ob"inut# prin arderea 1 Kg de combustibil solid sau a 1 m3 de combustibil gazos? a. Capacitatea caloric# b. Puterea caloric# c. C#ldura de ardere d. C#ldura specific# Dintre urm#torii combustibili: metan, hidrogen, c#rbune $i benzin# care are cea mai mare putere caloric#? a. Metan b. Hidrogen c. C#rbune d. Benzin# Dintre urm#toarele resurse primare neregenerabile: c#rbunii, petrolul, $isturile bituminoase $i gazele naturale care constituie cele mai mari rezerve mondiale? a. %isturile bituminoase b. Gazele naturale c. C#rbunii d. Petrolul Care din urm#torii c#rbuni: antracit, huil#, c#rbune brun, lignit $i turb# sunt de calitate superioar#? a. Huila $i lignitul b. Antracitul $i huila c. Antracitul $i c#rbunele brun d. Turba Care este valen"a atomului de carbon? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Substan"a organic# format# din carbon $i hidrogen? a. Acizi carboxilici b. Hidrocarbur# c. Compu$i aldehidici d. Carbohidrat C"i litri de oxigen consum# n medie omul pe or#? a. 10 l b. 30 l c. 20 l d. 40 l Cte tone de carbon poate fixa 1 hectar de teren cultivat cu porumb prin fotosintez# ntr-un an? a. 8 tone b. 0,1 tone c. 5 tone d. 2 tone n ce ani termenii de nc#lzire global# $i efect de ser# au ajuns pe prima pagin# a ziarelor din str#in#tate? a. 1980 b. 1970 c. 1960 d. 1990 Cum se numesc elementele chimice care intr# n compozi"ia substan"elor organice? a. Organoleptice b. Organogene c. Microorganice d. Organofite Aprecia"i num#rul aproximativ de compu$i organici naturali $i sintetici ce se cunosc n prezent. a. 1 milion b. 15 milioane c. 0,1 milioane d. 50 milioane Cum se numesc $tiin"ific lan"urile de atomi de carbon? a. Catene b. Polimeri c. Lan"uri peptidice d. Catrene Cine a fost chimistul suedez care a introdus n anul 1808 n tratatul s#u de chimie termenul de chimie organic#? a. Jacob Berzelius b. Mendeleev c. Von Baeyer d. Alfred Nobel Friderich Wohler, chimist german a realizat pe lng# prima sintez# organic# (ureea,1828) a ob"inut $i a izolat $i alte substan"e organice. Care sunt acestea? a. Piperazina $i acetilena b. Acidul galic $i cocaina c. Acetilena $i cocaina d. Cocaina $i '-alanina Care este valoarea num#rului lui Avogadro? a. 1,0691021 b. 6,0231023 c. 1024 d. 6,0231026 Ce denumire poart# formula chimic# (CaHbOc)n? a. Formula structural# b. Formula molecular# c. Formula empiric# d. Formula brut# Ce elemente organogene se pot identifica calitativ prin metoda Lassaigne? a. Carbonul $i hidrogenul b. Azotul, sulful $i halogenii c. Halogenii d. Oxigenul $i azotul

34. Filtratul rezultat la mineralizarea cu sodiu metalic tratat cu solu"ii de FeSO4 $i FeCl3 formeaz# o colora"ie albastr# (albastru de Berlin).Ce element organogen s-a identificat? a. Carbonul b. Azotul c. Sulful d. Clorul 35. Filtratul rezultat la mineralizarea cu sodiu metalic tratat cu (CH3COO)2Pb formeaz# un precipitat negru. Ce element organogen s-a identificat? a. Carbonul b. Azotul c. Sulful d. Clorul 36. Cum se nume$te atomul de carbon care realizeaz# cele patru covalen"e cu al"i atomi dect cei de carbon? a. Nular b. Primar c. Secundar d. Ter"iar 37. Cum se numesc catenele care pe lng# atomi de carbon con"in $i atomi ai altor elemente organogene (oxigen, sulf, azot). a. Policatene b. Heterocatene c. Macrocatene d. Polimeri 38. Cum se numesc substan"ele organice cu aceea$i formul# molecular#, dar cu propriet#"i fizico-chimice $i formule structurale diferite? a. Izomeri b. Diastereoizomeri c. Enantiomeri d. Anomeri 39. Stereoizomerii care prezint# aranjamente diferite ale atomilor fa"# de un plan al moleculei sunt? a. Izomeri de func"iune b. Izomeri de caten# c. Izomeri geometrici d. Izomeri optici 40. Izomerii care con"in n molecul# grupe func"ionale diferite $i care apar"in unor clase de substan"e diferite sunt? a. Izomeri de func"iune b. Izomeri de caten# c. Izomeri geometrici d. Izomeri optici 41. Cum se mai nume$te un atom de carbon chiral? a. Carbon asimetric b. Carbon simetric c. Carbon optic activ d. Carbon steric 42. Cum se nume$te atomul de carbon care realizeaz# trei covalen"e cu al"i atomi dect cei de carbon? a. Nular b. Primar c. Secundar d. Ter"iar 43. Filtratul rezultat la mineralizarea cu sodiu metalic tratat cu solu"ie de HNO3 $i apoi cu solu"ie de AgNO3 formeaz# un precipitat alb, solubil n NH3. Ce element organogen s-a identificat? a. Carbonul b. Azotul c. Sulful d. Clorul 44. C"i atomi de carbon chirali con"ine glucoza? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 45. C"i atomi de carbon chirali con"ine fructoza? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 46. C"i atomi de carbon chirali con"ine 2-alanina? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 47. Ce stare de agregare are butanul, n condi"ii normale? a. Solid b. Lichid c. Gaz d. Plasm# 48. Ce sunt reac"iile de descompunere termic# ale alcanilor? a. Crac#ri $i dehidrogen#ri b. Dehidrogen#ri c. Crac#ri d. Oxid#ri 49. Care este combustibilul din buteliile de aragaz? a. Metan b. Etan lichefiat c. Gaz petrolier lichefiat d. Butan-propan lichefiat 50. Dintre metan, etan, propan $i butan, care are puterea caloric# mai mare, raportat# la 1 m3? a. Metan b. Etan c. Propan d. Butan

51. Gazele ob"inute la arderea unui alcan sunt trecute prin dou# vase care con"in: unul solu"ie de acid sulfuric $i cel#lalt ap# de var. Ce gaze sunt re"inute? a. CO2 b. H2O(g) c. H2O(g) $i CO2 d. Nici unul 52. Izomerii care con"in atomi de carbon chirali sunt? a. Izomeri de func"iune b. Izomeri de caten# c. Izomeri geometrici d. Izomeri optici 53. Care este cel mai simplu alcan cu 3 izomeri de caten#? a. Butan b. Pentan c. Hexan d. Propan 54. Ce substan"# se poate ob"ine prin amonoxidarea metanului? a. Amoniac b. Metil-amina c. Acid cianhidric d. Acid azotic 55. Cum se nume$te atomul de carbon care realizeaz# dou# covalen"e cu atomi, al"ii dect cei de carbon? a. Nular b. Primar c. Secundar d. Ter"iar 56. Ce formul# chimic# are negrul de fum? a. C b. C8 c. CH4 d. CO 57. Ce stare de agregare are etena, n condi"ii normale? a. Solid b. Lichid c. Gaz d. Plasm# 58. Ce stare de agregare are polietena, n condi"ii normale? a. Solid b. Lichid c. Gaz d. Plasm# 59. La oxidarea blnd# a alchenelor cu solu"ie de permanganat de potasiu n mediu slab bazic, culoarea violet# a acestora se decoloreaz# $i se depune un precipitat brun. Care este acesta? a. MnO b. MnO2 c. K2O d. K2O2 60. Sub ce nume mai este cunoscut# solu"ia slab bazic# de permanganat de potasiu utilizat# ca oxidant blnd al alchenelor? a. Reactiv Bayer b. Oxidant Wohler c. Oxidant Markovnikov d. Reactiv Wurtz 61. Cum se nume$te tipul de izomerie specific multor clase de substan"e organice n care o leg#tur# nesaturat# sau o grup# func"ional# poate ocupa mai multe locuri n structurile posibile ale substan"ei? a. Izomerie de pozi"ie b. Izomerie de caten# c. Izomerie geometric# d. Izomerie optic# 62. Cum se numesc polimerii cu propriet#"i elastice? a. Cauciuc b. Elastomeri c. (-polimeri d. Gutaperc# 63. Care este monomerul cauciucului natural? a. Izoprenul b. Poliizoprenul c. Gutaperca d. Cloroprenul 64. Cum se nume$te procedeul de amestecare la cald a cauciucului cu mici cantit#"i de sulf pentru cre$terea rezisten"ei mecanice $i chimice? a. Sulfurare b. Topire sulfidic# c. Vulcanizare d. Calcinare 65. Cum se nume$te atomul de carbon care realizeaz# o covalen"# cu un alt atom dect cei de carbon? a. Nular b. Primar c. Secundar d. Ter"iar 66. Ce culoare are cauciucul natural brut? a. Neagr# b. Alb-g#lbuie c. Verziue d. Ro$iatic# 67. Care este denumirea chimic# a acetilenei? a. Etena b. Etina c. Propina d. Metin

68. Care este starea de agregare a acetilenei, n condi"ii normale? a. Solid b. Lichid c. Gaz d. Plasm# 69. Cum se mai nume$te acetilura de calciu? a. Carbid b. Silvin# c. Salpetru de Chile d. Alaun 70. Ce hidrocarbur# aromatic# se poate ob"ine prin trimerizarea ciclizant# a acetilenei? a. Mesitilen b. Toluen c. Benzen d. Benzin 71. Care secol a fost denumit secolul maselor plastice? a. Secolul XVIII b. Secolul XX c. Secolul XIX d. Secolul XXI 72. Sub ce nume mai este cunoscut# propanona? a. Aceton# b. Butanon# c. Metil-propanon# d. Etin# 73. Din care substan"e se ob"ine acrilonitrilul? a. Azot $i acetilen# b. Acetilena $i acid cianhidric c. Metan $i acid cianhidric d. Acid azotic 74. C#rei clase de hidrocarburi i apar"ine butadiena? a. Alcani b. Alchene c. Alcadiene d. Alchine 75. Cum mai este notat# prescurtat policlorura de vinil? a. PCV b. PVC c. PV d. PC 76. Cum mai este notat prescurtat poliacrilonitrilul? a. PNA b. PAA c. PAN d. PN 77. Cum se mai numesc hidrocarburile aromatice? a. Alchene b. Arene c. Alchine d. Alcadiene 78. Ce stare de agregare are benzenul, n condi"ii standard? a. Solid b. Lichid c. Gaz d. Plasm# 79. Ce stare de agregare are naftalina, n condi"ii standard? a. Solid b. Lichid c. Gaz d. Plasm# 80. Ce hidrocarbur# aromatic# a fost descoperit# n anul 1825 n gazul de iluminat, de c#tre Faraday? a. Toluenul b. Metanul c. Propena d. Benzenul 81. De unde provine numele hidrocarburii aromatice benzen? a. De la arborele benzoe b. Benzin# c. Nume propus de Kekule d. Nicio variant# 82. Din ce balsam a fost izolat toluenul? a. Balsamul de eucalipt b. Balsamul de cocos c. Balsamul negru d. Balsamul de Tolu 83. Cine a propus prima formula chimic# structural# a benzenului? a. Faraday b. August Kekule c. Berzelius d. Wurtz 84. Ce tip de izomerie prezint# hidrocarburile aromatice cu dou# catene laterale? a. Izomerie de pozi"ie b. Izomerie de caten# c. Izomerie optic# d. Izomerie geometric# 85. Cine este considerat fondatorul petrochimiei romne$ti $i universale? a. C.D. Neni"escu b. L. Edeleanu c. G. Ostrogovich d. M. Avram 86. Cum se mai nume$te reac"ia de alchilare a unei hidrocarburi aromatice cu un compus halogenat $i catalizator clorura de aluminiu?

a. Reactia Fiedel-Crafts b. Reac"ie de halogenare c. Reac"ie orto d. Alchilare aromatic# 87. Sub ce denumire se cunoa$te trinitrotoluenul? a. Dinamit# b. Trotil c. Exploziv N d. Nitrobenzen 88. Ce tip de cataliz# se utilizeaz# n reac"iile de substitu"ie cu clor sau brom la catenele laterale ale hidrocarburilor aromatice? a. Eterogen# b. Omogen# c. Cataliz# de suprafa"# d. Fotochimic# 89. ntre ce limite variaz# con"inutul de carbon n "i"ei? a. 70-75% b. 85-86% c. 92-93% d. 10-20% 90. n ce interval de temperatur# distil# "i"eiul? a. 50-150C b. 300-370C c. 30-370C d. 100-370C 91. Ce teorie privitoare la originea "i"eiului a elaborat n anul 1907 geologul romn Ludovic Mrazec, teorie acceptat# ast#zi? a. Teoria organometalic# b. Teoria anorganic# c. Teoria Mrazec d. Teoria organic# 92. Care este produsul natural neregenerabil ce se prezint# ca un lichid vscos, de culoare brun#, cu reflexe verzuialb#strui $i miros specific? a. C#rbune b. Motorina c. P#cura d. Petrolul 93. Care a fost primul ora$ din Romnia iluminat cu petrol lampant? a. Arad b. Bucure$ti c. Timi$oara d. Sibiu 94. Prin ce se determin# calitatea unui carburant folosit n motoarele cu ardere intern#? a. Cifra benzenic# b. Cifra octanic# c. Emisiile realizate d. Cifra de ardere 95. n ce ora$ al Romniei se afl# Muzeul Petrolului? a. Ploie$ti b. Bucure$ti c. One$ti d. Pite$ti 96. Care este compusul polihalogenat, neinflamabil utilizat ca solvent $i la umplerea sting#toarelor de incendiu? a. CH2Cl2 b. CHCl3 c. CCl4 d. CHBrCl2 97. Cum se nume$te comercial r#$ina foarte rezistent# la temperatur# ridicat# ob"inut# prin polimerizarea perfluoretenei? a. Polifluoreten# b. Teflon c. Polipren d. Fluoropren 98. Cum se nume$te comercial gazul netoxic, neinflamabil, diclorodifluorometan? a. Freon b. Frigofen c. Frenon d. Metanol 99. Ce stare de agregare are glicerina, n condi"ii standard? a. Solid# b. Lichid# c. Gazoas# d. Plasm# 100. Ce rezulta prin deshidratarea intermolecular# a alcoolului etilic ? a. Eter etilic b. Etena c. Etanol d. Acetat de etil 101. Cum se nume$te reac"ia dintre un acid $i un alcool? a. Eterificare b. Esterificare c. Transesterificare d. Deshidratare 102. Trinitratul de glicerin# intr# n compozi"ia c#rui exploziv? a. Trinitrotoluenul b. RDX c. HMX d. Dinamita 103. Ce stare de agregare are fenolul, n condi"ii standard? a. Solid b. Lichid c. Gaz d. Plasm#

104. C#rei clase de compu$i hidroxilici i apar"ine hidrochinona? a. Cetonelor b. Aldehidelor c. Fenolilor d. Alcoolilor 105. Cte grupe OH grefate pe nucleul benzenic con"ine pirogalolul? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 106. Care este compusul hidroxilic descoperit $i izolat n anul 1912 de c#tre F.F. Runge n gudronul de la distilarea uscat# a c#rbunilor? a. Toluenul b. Fenolul c. Metanolul d. Pirocatechina 107. Ce acid organic con"ine o"etul alimentar? a. Acid lactic b. Acid propionic c. Acid acetic d. Acid oxalic 108. Ce acid organic se g#se$te n t#mie $i smirn#? a. Acid galic b. Linanool c. Acid m-metilbenzoic d. Acid benzoic 109. Ce tip de izomerie prezint# izomerii orto, meta $i para? a. Izomerie de pozi"ie b. Izomerie de caten# c. Izomerie optic# d. Izomerie geometric# 110. Ce acid organic, toxic, se g#se$te n m#cri$? a. Acid lactic b. Acid propionic c. Acid acetic d. Acid oxalic 111. De cte ori zaharina (sulfonamida ciclic#) este mai dulce fa"# de zah#r? a. 100 ori b. 1000 ori c. 500 ori d. 10 ori 112. C#rei clase de compu$i i apar"in fibrele sintetice Nylon? a. Aminelor b. Poliamidelor c. Polialcoolilor d. Azidelor 113. C#rei clase de compu$i i apar"in fibrele sintetice Relon? a. Aminelor b. Poliamidelor c. Polialcoolilor d. Poliesterilor 114. C#rei clase de compu$i i apar"in fibrele sintetice Terom sau Tercot? a. Aminelor b. Poliamidelor c. Polialcoolilor d. Poliesterilor 115. Cum se nume$te proprietatea gr#similor nesaturate de a forma sub ac"iunea oxigenului din aer, pelicule dure, transparente, insolubile $i rezistente? a. Sicativare b. Oxidare c. Reducere d. Olio-peliculare 116. Biochimistul englez Max F. Perutz (premiul Nobel n 1962) a elaborat metoda de studiu cristalografic a proteinelor $i a determinat structura proteinei ce con"ine fier. Care este aceasta? a. Insulina b. Hemoglobina c. Pepsina d. Miozina 117. Care este compozi"ia azotului n proteine? a. 15,5 20 %. b. 10,5 18,5 %. c. 15,5 18,5 %. d. 10 15 %. 118. Ce tip de proteine sunt hemoglobina din snge, albuminele, globulinele $i gluteinele? a. Globulare b. Fibrilare c. Glicoproteine d. Lipoproteine 119. Ce tip de proteine sunt cheratina, colagenul $i fibroina? a. Globulare b. Fibroase c. Glicoproteine d. Lipoproteine 120. Ce dizaharida se g#se$te n trestia de zah#r, sfecl#, morcovi, pepeni $i nectarul unor flori? a. Fructoza b. Glucoza c. Zaharina d. Zaharoza 121. Care sunt cele dou# polizaharide constituente ale amidonului?

a. Fructoza $i amilopectina b. Amiloza $i glucoza c. Amiloza $i amilopectina d. Glucoza 122. Care plante au cel mai mare con"inut n celuloz#? a. Bumbacul b. Inul c. Cnepa d. Toate 123. Cum se nume$te reactivul de culoare albastr# care dizolv# celuloza? a. Schweizer b. Baeyer c. Pauly d. Sakaguchi 124. n ce "ar# a fost inventat# hrtia, fabricat# din scoar"# de copac, frunze de dud, fibre de bambus $i zdren"e? a. Grecia b. China c. India d. Germania 125. Ce stare de agregare au s#punurile de potasiu? a. Solid b. Lichid c. Gaz d. Plasm# 126. Particula cu sarcina electric# zero, component# a atomului? a. Electron b. Proton c. Nucleon d. Neutron 127. Sarcina electric# a atomului este? a. +1 b. -1 c. 0 d. 1/2 128. C"i electroni are pe stratul L atomul cu num#rul atomic, Z= 5? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 129. Cum se nume$te atomul de carbon care realizeaz# cele patru covalen"e cu al"i atomi de carbon? a. Nular b. Cuaternar c. Secundar d. Ter"iar 130. Un orbital poate s# fie ocupat maxim de .. electroni? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 131. C"i electroni ncap, maxim, ntr-un substrat de tip p? a. 1 b. 6 c. 5 d. 4 132. C"i orbitali con"ine un substrat de tip d? a. 1 b. 6 c. 5 d. 4 133. Ce form# au orbitalii de tip p? a. Bilobal# b. Trilobal# c. Sferic# d. Polilobal# 134. n ce tip de orbital se g#se$te electronul atomului de hidrogen? a. s b. s $i d c. p $i d d. d 135. Pe care strat din configura"ia electronic# a unui element se g#se$te electronul distinctiv? a. Stratul interimar b. Ultimul strat c. Stratul intermediar d. Primul strat 136. Cine prezint# sub form# de func"ii periodice propriet#"ile elementelor? a. Num#rul atomic, Z b. Num#rul de mas#, A c. Num#rul lui Avogadro, N d. Atomul 137. Ce reprezint# $irurile orizontale ale sistemului periodic, cuprinse ntre dou# gaze rare succesive? a. Perioade b. Grupe c. Lantanide d. Actinide 138. Cum se numesc grupele care con"in elementele de tip s $i p? a. Grupe principale b. Grupe intermediare c. Grupe secundare d. Grupe ter"iare 139. Indica"i tipurile blocurilor de elemente n care este mp#r"it sistemul periodic. a. s, p, d $i f b. s, p $i d c. p $i d d. s $i p

140. n ce grup# sunt situa"i halogenii? a. 1 b. 5 c. 11 d. 17 141. Particulele care determin# masa atomului? a. Electroni b. Protoni c. Nucleoni d. Neutroni 142. Ce indic#, mpreun#, num#rul atomic, perioada $i grupa? a. Caracterul metalic b. Caracterul nemetalic c. Caracterul inert d. Pozi"ia elementelor n sistemul periodic 143. Elementele ale c#ror electron distinctiv se g#se$te ntr-un substrat de tip d se numesc? a. metale tranzi"ionale b. metale alcanine c. gaze nobile d. nemetale 144. n blocul de elemente s, num#rul grupei 1 sau 2 coincide cu num#rul electronilor? a. orbitalul s al ultimului strat b. orbitalul p al ultimului strat c. orbitalul d al ultimului strat d. orbitalul f al ultimului strat 145. Cum se numesc metalele situate n grupa 1? a. metale p#mntoase b. metale alcalnine c. metale tranzi"ionale d. metale grele 146. Din ce bloc de elemente fac parte lantanidele $i actinidele? a. blocul s b. blocul p c. blocul d d. blocul f 147. Enumera"i propriet#"ile neperiodice ale elementelor? a. num#r atomic b. masa atomic# c. electronegativitatea d. num#r atomic $i masa atomic# 148. Ce reprezint# energia necesar# smulgerii unui electron dintr-un atom n faz# gazoas#? a. Energia de ionizare b. Energia primar# c. Energia de reac"ie d. Energia electronic# 149. Cum se numesc particulele de materie care provin din atomi, prin cedare sau acceptare de electroni? a. Anioni b. Cationi c. Ioni d. Radicali 150. Ionii pozitivi se formeaz# din atomi prin .....de electroni? a. Captare b. Cedare c. Acceptare d. Toate 151. Ce sarcin# electric# prezint# anionii? a. Pozitiv# b. Negativ# c. Neutr# d. Nul# 152. Cum se clasific# elementele, n func"ie de tendin"a lor de a ajunge la o configura"ie stabil# de octet sau dublet pe ultimul strat electronic? a. Metale b. Nemetale c. Metale $i nemetale d. Gaze nobile 153. Ce reprezint# for"ele care iau na$tere ntre atomii unei combina"ii chimice? a. Leg#turi covalente b. Leg#turi electrovalente c. Leg#turi chimice d. Leg#turi coordinative 154. Cum se nume$te valen"a elementelor, exprimat# prin num#rul de electroni pe care atomul unui element i pune n comun cu electronii altui element? a. Covalen"# b. Electrovalen"# c. Izovalen"# d. Semivalen"# 155. Ce caracter electrochimic prezint# sodiul? a. Electropozitiv b. Electroneutru c. Electronegativ d. Toate 156. Recunoa$te"i elementul a c#rui simbol chimic este N? a. Sodiul b. Niobniul c. Nichelul d. Azotul 157. Preciza"i elementul chimic care se g#se$te n propor"ie de 20%, n procente de volum, n aer? a. N b. O c. Cl d. Ne

158. Cum se nume$te sarcina formal# care se atribuie unui element ntr-o combina"ie, n raport cu electronegativitatea sa? a. Num#r de oxidare b. Covalen"# c. Sarcina electronegativ# d. Valen"# 159. Care este valoarea num#rului de oxidare pentru substan"ele elementare? a. 1 b. 2 c. 3 d. 0 160. Cum se denumesc electronii de pe ultimul strat, din structura nveli$ului electronic al atomului? a. Electroni de leg#tur# b. Electroni de valen"# c. Electroni nuli d. Electroni liberi 161. De ce natur# sunt for"ele de atrac"ie dintre ionii de semn contrar? a. Leg#turi covalente b. For"e electrostatice c. Leg#turi coordinative d. Leg#turi chimice 162. Cum se numesc compu$ii forma"i din ioni pozitivi $i negativi $i sunt neutri din punct de vedere electric? a. Compu$i covalen"i b. Compu$i ionici c. Compu$i metalici d. Compu$i macromoleculari 163. Ce tip de leg#turi se manifest# n clorura de sodiu? a. Leg#turi covalente b. Leg#turi ionice c. Leg#turi chimice d. Leg#turi coordinative 164. Numai n ce stare substan"ele ionice conduc curentul electric? a. n stare uscat# b. Solu"ie c. n topitur# d. n solu"ie $i n topitur# 165. n ce tipuri de reac"ii rezult# combina"iile ionice cunoscute? a. Reversibile b. Ireversibile c. Exoterme d. Endoretme 166. Sub ce denumiri mai este cunoscut# clorura de sodiu? a. Sare de buc#t#rie b. Salpetru de India c. Salpetru de Chile d. Blend# 167. Cum se denume$te proprietatea unei substan"e de a se dizolva ntr-un anumit solvent? a. Solubilitate b. Cristalizare c. Recristalizare d. Distilare 168. Num#rul ionilor care nconjoar# un ion de semn contrar ntr-un cristal se nume$te? a. Num#r de coordinare b. Num#r de oxidare c. Num#r de ordine d. Num#r ionic 169. Ce tipuri de leg#turi chimice se manifest# n molecula de ap#? a. Leg#turi covalente polare b. Leg#turi ionice c. Leg#turi covalente nepolare d. Leg#turi coordinative 170. Ce tip de leg#tur# chimic# se manifest# n molecula de oxigen? a. Leg#turi covalente polare b. Leg#turi ionice c. Leg#turi covalente nepolare d. Leg#turi coordinative 171. Cum se numesc leg#turile covalente formate prin punerea n comun a mai multor perechi de electroni ntre doi atomi? a. Leg#turi simple b. Leg#turi multiple c. Leg#turi triple d. Leg#turi duble 172. Ce tip de molecule se formeaz# ntre doi atomi care au afinitate diferit# pentru electronii de leg#tur#? a. Molecule polare b. Molecule nepolare c. Macromolecule d. Nanomolecule 173. n ce tip de molecule centrul sarcinilor electrice pozitive coincide cu centrul sarcinilor electrice negative? a. Molecule polare b. Molecule nepolare c. Macromolecule d. Nanomolecule 174. Cum se denumesc atomii, ionii sau moleculele care nconjoar# ionul sau atomul central, ntr-o combina"ie complex#? a. Molecule-ion b. Catene c. Radical-complex d. Liganzi 175. Indica"i denumirea num#rului de molecule sau ioni (liganzi) care intr# n structura unui ion complex? a. Num#r de coordina"ie b. Num#r de oxidare c. Num#r de ordine d. Num#r ionic

176. Prin ce tipuri de leg#turi chimice se leag# liganzii de ionul sau atomul central? a. Leg#turi covalente polare b. Leg#turi ionice c. Leg#turi covalente nepolare d. Leg#turi covalente coordinative 177. C#ror tipuri de molecule le sunt caracteristice interac"iile dipol- dipol? a. Molecule polare b. Molecule nepolare c. Macromolecule d. Nanomolecule 178. Indica"i punctul de fierbere al apei (c.n.)? a. 100C b. 110C c. 105C d. 90C 179. Enumera"i parametri de stare ai gazelor? a. Volumul b. Presiunea c. Temperatura d. Toate 180. C#rei valori, pe scara Kelvin, i corespund 10C? a. 273K b. 280K c. 283K d. 300K 181. Care este instrumentul cu ajutorul c#ruia se m#soar# presiunea atmosferic#? a. Barometru b. Termometru c. Tensiometru d. Turometru 182. Ce volum ocup#, n condi"ii normale de temperatur# $i presiune, un mol din orice gaz? a. 1 l b. 22,4 l c. 10 l d. 20,4 l 183. Ce reprezint# amestecurile omogene formate din dou# sau mai multe substan"e? a. Solu"ii b. Emulsii c. Geluri d. Fluide 184. Denumi"i fenomenul n urma c#ruia o substan"# lichid#, solid# sau gazoas# se r#spnde$te printre moleculele altei substan"e, cu formare de solu"ii? a. Evaporare b. Dizolvare c. Fierbere d. Distilare 185. Care sunt factorii care influen"eaz# dizolvarea? a. Temperatura b. Agitarea c. Natura solventului $i a solvatului d. Toate 186. Care sunt componentele unei solu"ii? a. Solvatul b. Solventul c. Apa d. a $i b 187. Care este cel mai utilizat solvent? a. Alcoolul etilic b. Acetona c. n-hexanul d. Apa 188. Ce reprezint# num#rul de moli de substan"# dizolvat# ntr-un litru de solu"ie? a. Titrul b. Concentra"ia molal# c. Concentra"ia molar# d. Concentra"ia procentual# 189. Ce reprezint# cantitatea de substan"# dizolvat# n 100g de solu"ie? a. Titrul b. Concentra"ia molal# c. Concentra"ia molar# d. Concentra"ia procentual# 190. Cum se denumesc substan"ele solide cristalizate care includ n re"eaua lor cristalin# un anumit num#r de molecule de ap#? a. Cristale b. Molecule c. Cristalohidra"i d. Fluide 191. Ce devin prin nc#lzire cristalohidra"ii ca urmare a pierderii apei de cristalizare? a. Alauni b. S#ruri anhidre c. Substan"e higroscopice d. Fluide 192. Cum trebuie s# fie vitezele celor dou# reac"ii (direct# $i invers#) atunci cnd se stabile$te starea de echilibru a procesului respectiv? a. Egale b. Diferite c. Viteza reac"iei directe dubl# fa"# de cealalt# d. Nule 193. Ce caracter acido-bazic prezint# substan"ele care accept# unul sau mai mul"i protoni?

a. Acid b. Bazic c. Neutru d. Amfoter 194. Ce caracter prezint# substan"ele care se comport# att ca acizi, ct $i ca baze? a. Acid b. Bazic c. Neutru d. Amfoter 195. Care dintre acizii urm#tori este un acid mai puternic? a. Acid clorhidric b. Acid carbonic c. Acid fosforic d. Acid acetic 196. Ce caracter prezint# o substan"# a c#rui pH este egal cu 3? a. Acid b. Bazic c. Neutru d. Amfoter 197. Ce tip de mediu indic# un pH egal cu 7? a. Acid b. Bazic c. Neutru d. Amfoter 198. Ce acid se g#se$te n apa mineral#? a. Acid clorhidric b. Acid carbonic c. Acid fosforic d. Acid acetic 199. Ce acid tare este produs de c#tre organismul uman? a. Acid clorhidric b. Acid carbonic c. Acid fosforic d. Acid acetic 200. Ce acid organic se g#se$te n l#mi? a. Acid clorhidric b. Acid carbonic c. Acid citric d. Acid acetic 201. Solu"ia apoas#, a c#rui acid, este o"etul? a. Acid clorhidric b. Acid carbonic c. Acid citric d. Acid acetic 202. Care este denumirea uzual# a hidroxidului de sodiu? a. Sod# caustic# b. Sod# calcinat# c. Sare gem# d. Calcar 203. Care este denumirea uzual# a acidului sulfuric? a. Pirit# b. Vitriol c. Sulfacid d. Glicocol 204. Care este denumirea uzual# a carbonatului de calciu? a. Calcar b. Cret# c. Marmur# d. Toate 205. Cum se denume$te fenomenul n care o particul# cedeaz# electroni? a. Oxidare b. Reducere c. Neutralizare d. Adsorb"ie 206. Cum se denumesc reac"iile care au loc cu transfer de electroni? a. Redox b. Neutralizare c. De schimb d. Oxidare 207. Cum se nume$te ramura chimiei care studiaz# leg#tura dintre energia chimic# $i energia electric#, precum $i transform#rile lor reciproce? a. Chimie-fizic# b. Electrochimie c. Fotochimie d. Electroforez# 208. Cum se denume$te dispozitivul cu ajutorul c#ruia se ob"ine energie electric#, pe baza unor reac"ii de oxido-reducere? a. Celul# galvanic# b. Element galvanic c. Pil# electric# d. Toate 209. Cine a realizat primul generator electrochimic? a. Alessandro Volta b. Stanislao Cannizzaro c. Hans von Pechmann d. Arthur C. Cope 210. Cum se nume$te electrodul la nivelul c#ruia are loc procesul de oxidare? a. Catod b. Anod c. Catod de Hg d. Toate 211. Ce proces are loc la nivelul catodului?

a. Reducere b. Neutralizare c. Oxidare d. Toate 212. Care este electrolitul utilizat n acumulatorul cu plumb? a. Acid clorhidric b. Acid carbonic c. Acid citric d. Acid sulfuric 213. Ce concentra"ie procentual# trebuie s# aib# electrolitul n acumulatorul cu plumb pentru ca acumulatorul s# fie nc#rcat? a. 30% b. 78% c. 38% d. 51% 214. Ce for"# electromotoare dezvolt# un acumulator cu plumb? a. 1 V b. 2 V c. 3 V d. 4 V 215. Cum se nume$te procesul de degradare superficial# sau n adncime a unui metal sub ac"iunea agen"ilor chimici din mediu? a. Ruginire b. Coclire c. Coroziune d. Neutralizare 216. Clasifica"i reac"iile chimice n func"ie de efectul termic. a. Redox b. Neutralizare c. Esterificare d. Reac"ii endoterme $i reac"ii exoterme 217. Cantitatea de c#ldur# Q, cedat# ntr-o reac"ie exoterm# sau absorbit# ntr-o reac"ie endoterm#, se nume$te? a. C#ldur# specific# b. Capacitate caloric# c. C#ldur# de reac"ie d. Toate 218. Cum se numesc materialele care constituie sursa de c#ldur# pentru via"a cotidian# $i pentru diferite procese industriale? a. Combustibili b. P#cur# c. C#rbuni d. Benzin# 219. Cum se numesc catalizatorii reac"iilor biochimice? a. Enzime b. Coenzine c. Co-factori d. Vitamine 220. Cum se nume$te reac"ia cu schimb de protoni dintre un acid $i o baz#? a. Redox b. Neutralizare c. Esterificare d. Reducere 221. Cum se numesc substan"ele organice (acizi slabi sau baze slabe) care $i schimb# culoarea n func"ie de pH-ul solu"iei? a. Cumarine b. Fenolftaleine c. Hidrochinone d. Indicatori acido-bazici 222. Care este colora"ia fenolftaleinei n mediu bazic? a. Albastr# b. Incolor# c. Ro$u-carmin d. Alb-g#lbuie 223. Care este colora"ia metiloranjului n mediu acid? a. Albastr# b. Incolor# c. Ro$ie d. Portocalie 224. Cum se numesc reac"iile n care se formeaz# substan"e insolubile n ap#? a. Redox b. Neutralizare c. Esterificare d. Precipitare 225. Indica"i reactivul utilizat pentru identificarea ionului clorur#? a. Clorura cuproas# b. Azotatul de argint c. Clorura de bariu d. Amoniacul 226. Indica"i reactivul utilizat pentru identificarea ionului sulfat? a. Clorura cuproas# b. Azotatul de argint c. Clorura de bariu d. Amoniacul 227. La ce electrod se degaj# clorul, n procesul de electroliz# al solu"iei de clorur# de sodiu? a. Catod b. Anod c. Catod de Hg d. Toate 228. Cum este numit# chimia hidrocarburilor $i a deriva"ilor acestora?

a. Chimia anorganic# b. Fotochimia c. Chimia organic# d. Petrochimia 229. Care este valen"a atomului de carbon n to"i compu$ii organici? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 230. Clasifica"i catenele de atomi de carbon n func"ie de tipul de leg#turi care exist# ntre atomii de carbon? a. Saturate b. Nesaturate c. Aromatice d. Toate 231. Cum se denumesc substan"ele care au aceea$i formul# molecular#, dar difer# prin structura lor? a. Izomeri b. Diastereoizomeri c. Enantiomeri d. Anomeri 232. Ce categorie de compu$i reprezint# compu$ii organici care con"in n molecula lor numai atomi de carbon $i hidrogen? a. Deriva"i halogena"i b. Carbohidra"i c. Hidrocarburi d. Arene 233. Hidrocarburile aciclice saturate se numesc? a. Alcani b. Alchene c. Alcadiene d. Alchine 234. Denumi"i alcanul care con"ine n molecul# un singur atom de carbon? a. Metan b. Etan c. Propan d. Butan 235. Denumi"i alcanul care con"ine n molecul# doi atomi de carbon? a. Metan b. Etan c. Propan d. Butan 236. Denumi"i radicalul monovalent provenit de la metan? a. metil b. metilen c. metiliden d. metin 237. Cum se numesc substan"ele care se adaug# amestecului gazos format din alcani, pentru a depista scurgerile de gaz din conducte sau din butelii? a. Sulfoxizi b. Mercaptani c. Sulfone d. Arene 238. Ce tip de reac"ii chimice sunt caracteristice alcanilor? a. Adi"ie b. Eliminare c. Substitu"ie d. Polimerizare 239. Care este denumirea uzual# a triclorometanului? a. Freon b. Tetraclorur# de carbon c. Gaz grizu d. Cloroform 240. Ce compus organic se formeaz# prin piroliza metanului? a. Benzen b. Acetilen# c. Cloropren d. Neopren 241. Prin ardere n oxigen sau aer, orice alcan se transform# n.......? a. Ap# b. Arene c. Dioxid de carbon d. Dioxid de carbon $i ap# 242. Dintre lemn, c#rbune, antracit $i turb#, care are puterea caloric# mai mare? a. Lemn b. C#rbune c. Antracit d. Turb# 243. Cine a descoperit metanul? a. Alessandro Volta b. Stanislao Cannizzaro c. Hans von Pechmann d. Arthur C. Cope 244. Cum se nume$te gazul exploziv pe care l poate forma metanul n amestec cu aerul? a. Freon b. Gaz de sintez# c. Gaz grizu d. Cloroform 245. Bachelita, o mas# plastic# termorezistent#, este un produs de policondensare dintre ..? a. Glucoz# $i fructoz# b. Fenol $i etanol c. Fenol $i metanal d. Benzaldehid# $i etanal 246. Care este denumirea farmacochimic# a vitaminei C?

a. Acid acetic b. Acid ascorbic c. Acid oxalic d. Acid citric 247. Ce clas# de hidrocarburi reprezint# hidrocarburile aciclice, nesaturate care con"in n molecula lor o leg#tur# dubl# ntre doi atomi de carbon? a. Alcani b. Alchene c. Alcadiene d. Alchine 248. C"i atomi de carbon con"ine cea mai simpl# alchen#? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 249. Produsul de policondensare dintre acidul adipic $i 1,6-hexadimetilendiamina este o fibr# sintetic# numit#? a. Relon b. Tercot c. Nylon d. Vscoz# 250. Ce clas# de compu$i se ob"ine prin adi"ia apei la alchene? a. Alcani b. Alchene c. Alcadiene d. Alcooli 251. Cum se denume$te procesul prin care mai multe molecule ale unui compus, monomer (sau mer), se leag# ntre ele, formnd o macromolecul#? a. Adi"ie b. Eliminare c. Substitu"ie d. Polimerizare 252. Ce compus macromolecular se ob"ine prin polimerizarea etenei? a. Polieten# b. Poliacrilonitril c. Polibutadien# d. Cauciuc 253. Cum se denume$te compusul macromolecular ob"inut prin polimerizarea clorurii de vinil? a. Cloropren b. Poliacrilonitril c. Policlorur# de vinil d. Polibutadien# 254. Ce clas# de hidrocarburi reprezint# hidrocarburile aciclice, nesaturate care con"in n molecula lor o leg#tur# tripl# ntre doi atomi de carbon? a. Alcani b. Alchene c. Alcadiene d. Alchine 255. Care este denumirea uzual# a celei mai simple alchine? a. Benzen b. Acetilen# c. Eten# d. Metin 256. C"i atomi de carbon con"ine propina? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 257. Care dintre urm#torii compu$i organici reprezint# o alchin#: butan, 1- pentin#, 2- buten#, propen#? a. Butan b. 1- pentin# c. 2- buten# d. Propen# 258. Ce clas# de compu$i se ob"ine prin adi"ia total# a hidrogenului la alchine? a. Alcani b. Alchene c. Alcadiene d. Alchine 259. Ce compus se ob"ine prin adi"ia apei la acetilen#? a. Propin# b. Etanal c. Eten# d. Etin# 260. Ce temperatur# atinge flac#ra acetilenic#, ob"inut# prin arderea acetilenei? a. 3000C b. 300C c. 1300C d. 1800C 261. Pentru ce se utilizeaz# flac#ra oxiacetilenic#, ob"inut# prin arderea acetilenei, n sufl#torul oxiacetilenic? a. n industria ceramic# b. nc#lzire c. Scop de cercetare d. Sudur# 262. Cum se nume$te cel mai simplu compus din clasa arene? a. Benzin b. Benzen c. Toluen d. Mesitilen 263. Care este raportul atomilor de carbon $i hidrogen n molecula benzenului? a. 1:1 b. 1:2 c. 2:1 d. 1:3

264. Cum se nume$te hidrocarbura aromatic# dinuclear# cu nuclee condensate? a. Antracen b. Fenentren c. Naftalin# d. Bifenil 265. Cum se nume$te produsul rezultat la trinitrarea toluenului, care n amestec cu azotatul de amoniu este utilizat ca explozibil? a. Nitrobenzen b. Aminotoluen c. Nitrotoluen d. Trinitrotoluen 266. Indica"i materia prim# pentru ob"inerea cocsului? a. P#cur# b. C#rbuni c. Lemne d. Biomas# 267. Care este denumirea $tiin"ific# a alcoolului de lemn? a. Alcool metilic b. Metanal c. Etanol d. Alcool etilic 268. Care este denumirea $tiin"ific# a alcoolului ob"inut prin fermenta"ia alcoolic# a zaharidelor? a. Alcool metilic b. Metanol c. Etanal d. Alcool etilic 269. Denumi"i produsul toxic n care se transform# alcoolul etilic prin metabolizarea sa n ficat, compus a c#rui prezen"# explic# crizele de ficat? a. Alcool metilic b. Metanol c. Etanal d. Etanol 270. Care este antidotul administrat celor care au b#ut sau au inhalat metanol? a. Alcool metilic b. Metanal c. Etanal d. Alcool etilic 271. Care sunt reactivii pentru ob"inerea trinitratului de glicerin#? a. Glicerina $i amoniac b. Acid azotic c. Glicerin# $i acid cianhidric d. Glicerina $i acidul azotic 272. Cine a inventat dinamita? a. Alfred Nobel b. Stanislao Cannizzaro c. Arthur C. Cope d. Julius Wilhelm Theodor Curtius 273. n ce an s-a acordat pentru prima dat# premiul Nobel? a. 1889 b. 1909 c. 1900 d. 1919 274. Care este denumirea uzual# a acidului etanoic? a. Acid clorhidric b. Acid carbonic c. Acid citric d. Acid acetic 275. Denumi"i procesul de transformare enzimatic# a etanolului n acid acetic? a. Fermenta"ie bacteriologic# b. mb#trnire c. Reac"ie n lan" d. Fermenta"ie acetic# 276. Cum se denume$te reac"ia dintre un acid carboxilic $i un alcool, prin care se elimin# o molecul# de ap#? a. Eterificare b. Esterificare c. Transesterificare d. Deshidratare 277. Acizii carboxilici care au n molecul# o caten# liniar# cu un num#r par de atomi de carbon, mai mare dect patru. Cum se numesc? a. Acizi tari b. Acizi foarte slabi c. Acizi gra$i d. Poliacizi 278. Ce reprezint# s#rurile de sodiu, potasiu sau calciu ale acizilor gra$i? a. Lipide b. S#punuri c. R#$ini d. Detergen"i 279. Care este alcoolul care esterificat cu acizii gra$i formeaz# gr#simile? a. Etanol b. Fenol c. Glicocol d. Glicerin# 280. Care este rolul esen"ial al gr#similor pentru organism? a. Rezerv# de combustibil b. Cre$tere c. Memorare d. Detoxifiere 281. Cum se nume$te reac"ia de hidroliz# bazic# a gr#similor?

a. Eterificare b. Esterificare c. Transesterificare d. Saponificare 282. Care este combustibilul specific pentru creier $i sistemul nervos? a. Glucoza b. Fructoza c. Zaharina d. Maltoza 283. Care este reactivul utilizat pentru identificarea amidonului n produsele alimentare? a. F2 b. Cl2 c. Br2 d. I2/KI 284. Denumi"i proteina din snge care este purt#torul de oxigen de la pl#mni la nivelul celulelor ($i de fier)? a. Insulina b. Hemoglobina c. Pepsina d. Miozina 285. Care este polizaharida de schelet din plante, format# din resturi de '-glucoz#? a. Amidonul b. Celuloza c. Glutenul d. Lactoza 286. Proteinele provin din policondensarea... ? a. Aminelor b. Acizilor organici c. Aminoacizilor d. Toate 287. Cum se denume$te procesul de distrugere ireversibil# a structurii proteinelor? a. Denaturare b. Condensare c. Oxidare d. Saponificare 288. Indica"i esen"a din menta verde care se folose$te la ob"inerea gumei de mestecat $i a pastelor de din"i? a. Carvona b. Limonenul c. -terpinol d. Geraniol 289. Indica"i denumirea primului medicament de sintez#, compusul natural existnd n coaja de salcie? a. Paracetamol b. Aspirin# c. Algocalmin d. Morfin#

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Cultur! ar!dean!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Care este al doilea cel mai important ru care str"bate jude#ul Arad? a. Mure$ul b. Cri$ul Negru c. Cri$ul Alb d. Cri$ul Repede Care este suprafa#a pe care se ntinde jude#ul Arad? a. 5834 km2 b. 8261km2 2 c. 6897 km d. 7754 km2 Care este procentul aproximativ din suprafa#a jude#ului care se afl" n regiunea Banat? a. 25% b. 10% c. 50% d. 75% Care sunt principala minoritate etnic" a jude#ului Arad? a. Slovacii b. Maghiarii c. Bulgarii d. Germanii Cum se nume$te cetatea dacic" care se presupune c" a existat n perimetrul n care ast"zi se g"se$te ora$ul Pecica? a. Marcodava b. Arcidava c. Singidava d. Ziridava Care este cel mai vestic punct al jude#ului Arad? a. Curtici b. N"dlac c. V"r$and d. Peregu Mare Care este cel mai nalt punct din jude#ul Arad? a. Vrful Pietrii b. Vrful %iclu c. Vrful G"ina d. Vrful Codru Moma Cte ora$e, exceptnd municipiul, se g"sesc n jude#ul Arad? a. 8 b. 9 c. 10 d. 7 n ce localitate se afl" castelul familiei Mocioni? a. Sebi$ b. C"plna$ c. Gurahon# d. Bata Din ce an este atesat documentar satul N"dab, sat apar#in"tor de ora$ul Chi$ineu-Cri$? a. 1334 b. 1504 c. 1832 d. 1722 n timpul c"rui domnitor a fost cl"dit" cetatea Lipovei? a. Frederic al II-lea b. Ottokar al II-lea c. Bela al IV-lea d. Bela al III-lea n ce an a fost semnat" Pacea de la Passarowitz, n urma c"reia Lipova a revenit sub domina#ia habsburgilor? a. 1718 b. 1797 c. 1801 d. 1699 Personalitate emblematic" a anului 1918, care proclam" unirea Banatului cu Romnia? a. Ioan Suciu b. Sever Bocu c. Vasile Goldi$ d. Emil Mon#ia Cetate din jude#ul Arad, atestat" din anul 1278, care a fost ridicat" cu scop de ap"rare mpotriva invaziilor t"tare? a. Cetatea Liteni b. Cetatea &iriei c. Cetatea Fetei d. Cetatea &oimo$ n ce ora$ se afl" cea mai mare comunitate de slovaci din jude#ul Arad? a. Pecica b. Lipova c. N"dlac d. Curtici Episcop romn, n"scut la Pecica n anul 1852? a. Antim Nica b. Silvestru Onofrei c. Teofan Savu d. Roman Ciorogariu n ce stil arhitectural a fost construit" vechea cl"dire a prim"riei? a. Clasic b. Brncovenesc c. Baroc d. Renascentist

18. n ce localitate se g"se$te Castelul Konopi, care a apar#inut familiei nobiliare maghiare Konopi? a. Odvo$ b. Conop c. Ineu d. Macea 19. C#i ani a durat construc#ia Castelului Regal de la S"vr$in? a. 30 ani b. 60 ani c. 5 ani d. 10 ani 20. Cine a nfiin#at parcul dendrologic din jurul Castelului Regal de la S"vr$in? a. B. Dietrich b. F. Kover c. P. Baciu d. A. Farray 21. n ce localitate s-a n"scut scriitorul Ioan Slavici? a. Pncota b. &iria c. Ghioroc d. Ineu 22. Care este titlul comediei cu care debuteaz" Ioan Slavici n anul 1871, n Convorbiri Literare? a. Fata de bir"u b. Popa Tanda c. Gura satului d. Comoara 23. Care este denumirea veche a Ineului, sub care a fost atestat n 1214? a. Villa Aqua b. Macra c. Villa Ieneu d. Borosjeno 24. Care dintre urm"toarele sate se afl" pe traseul Drumului Vinului? a. Semlac b. Z"brani c. Mini$ d. &imand 25. Unde se afl" muzeul memorial A.M. Guttenbrunn? a. Neudorf b. Lipova c. Sntana d. Z"brani 26. n ce stil a fost construit" biserica romano-catolic" de la Vinga? a. Gotic b. Baroc c. Neogotic d. Rococo 27. Din ce an dateaz" biserica romano-catolic" de la Vinga? a. 1892 b. 1758 c. 1812 d. 1903 28. Cum se nume$te castelul din localitatea Petri$? a. Castelul Dietrich b. Castelul Salbek c. Castelul Petri$ d. Castelul Maro$ 29. Din ce an este atestat" documentar Moneasa? a. 1693 b. 1596 c. 1561 d. 1648 30. Care este cea mai important" sta#iune balneoclimateric" din jude#ul Arad? a. &ofronea b. Dezna c. Moneasa d. C"soaia 31. n ce an a nceput construc#ia cl"dirii Teatrului din Arad? a. 1828 b. 1872 c. 1888 d. 1772 32. n ce an a fost terminat" construc#ia Cet"#ii Aradului ? a. 1783 b. 1703 c. 1695 d. 1759 33. n ce stil a fost construit" Cetatea Aradului? a. Vauban b. Schierhuber c. Harsch d. Messner 34. Care este cea mai veche breasl" n Aradul vechi, datnd din 1702? a. Breasla fierarilor b. Breasla t"b"carilor c. Breasla l"c"tu$ilor d. Breasla cojocarilor 35. Cine a nfiin#at fabrica de vagoane din Arad? a. Hendel b. Weitzer c. Lengyel d. Popp 36. n ce an devine nalta Preparandie prima $coal" de nv"#"tori, n limba romn", din Ardeal? a. 1836 b. 1812

c. 1903 d. 1789 37. Cine a sus#inut un concert, n anul 1846, n Hotelul Ardealul? a. Johannes Brahms b. Johann Strauss jr c. Franz Liszt d. George Enescu 38. Cine a participat ca sufleur, n anul 1868, la spectacolele puse n scen" n Teatrul Vechi de c"tre trupa lui Pascaly? a. Deryne b. Eminescu c. Treumann d. Milo 39. Ce tip de z"c"minte se g"sesc n zona S"vr$inului? a. z"c"minte de fier b. z"c"minte de molibden c. z"c"minte de pirit" d. z"c"minte de sulfuri 40. Care este cea mai important" carier" de marmur" din jude#ul Arad? a. Gurahon# b. Cladova c. Lipova d. Moneasa 41. Care este lungimea pe care o str"bare rul Mure$ pe teritoriul jude#ului Arad? a. 220 km b. 280 km c. 320 km d. 200 km 42. Pentru ce tip de flor" este renumit" rezerva#ia Bezdin? a. Stejari b. Trandafiri s"lbatici c. Nuferi d. S"lcii plng"toare 43. Din ce an este atestat" documentar Lipova? a. 1555 b. 1315 c. 1438 d. 1607 44. n ce stil este construit" Biserica Srbeasc" din Arad? a. Gotic b. Baroc c. Neogotic d. Rococo 45. Care dintre cet"#ile ar"dene a servit drept re$edin#" princiar" pentru voievodul Iancu de Hunedoara? a. Cetatea &iria b. Cetatea Agri$ c. Cetatea &oimo$ d. Cetatea Bulci 46. Familia c"rui voievod romn a construit Biserica domneasc" Adormirea Maicii Domnului din H"lmagiu? a. Rakoczi b. Moga c. Iancu de Hunedoara d. Lackfi 47. Din ce an dateaz" m"n"stirea Hodo$-Bodrog? a. 1301 b. 1348 c. 1177 d. 1286 48. Cum se nume$te rezerva#ia din localitatea Zimbru? a. Zimbru b. Dorul Laurului c. Prundul Mare d. Dosul Laurului 49. Cine a sus#inut un concert, n anul 1879, n Hotelul Ardealul? a. Johannes Brahms b. Johann Strauss jr c. Franz Liszt d. George Enescu 50. Pe ce loc a fost plasat Aradul, n anul 1937, n topul celor mai dezvoltate ora$e din Romnia? a. locul 12 b. locul 4 c. locul 16 d. locul 6 51. Prima atestare documentar" a zonei Aradului? a. 1028 b. 1038 c. 1018 d. 1008 52. n ce an se se joac" la Arad primul meci oficial de fotbal din Transilvania a. 1889 b. 1890 c. 1899 d. 1909 53. Scriitor $i jurnalist ar"dean care debuteaz" n Convorbiri literare (1871), cu comedia Fata de bir"u? a. Ioan Slavici b. Vasile Goldi$ c. Ioan Suciu d. Mircea V. St"nescu 54. Ziarist, publicist $i scriitor ar"dean n"scut n Ora$ul Curtici Pre$edintele Funda#iei Culturale Ioan Slavici din Arad din 2003 $i redactor $ef al revistei de cultur" Relief editat" de Funda#ia Ioan Slavici? a. Emil &im"ndan b. Lucian Suciu c. Viorel Gheorghi#" d. Mircea V. St"nescu

55. Compozitor $i folclorist romn care ntre anii 1950 $i 1964 a fost directorul Institutului de Folclor din Bucure$ti, printre lucr"rile sale simfonice se num"r" Petrecere popular" $i Divertisment rustic? a. Ion Vidu b. Nicolae Brnzeu c. Sabin Dr"goi d. George Enescu 56. Preot, c"rturar $i militant romn pentru emanciparea romnilor din Banat, a c"rui nume apare n satira "Epigonii" a scriitorului Mihai Eminescu? a. Dimitrie %ichindeal b. Constantin Diaconovici-Loga c. Caius Iacob d. &tefan Augustin Doina$ 57. Anul n care, dup" Paris, Praga, Bruxell, Viena $i Londra, ia fiin#" la Arad cel de al $aselea conservator muzical european? a. 1831 b. 1830 c. 1832 d. 1833 58. Matematician ar"dean n"scut n anul 1912, membru al Academiei Romne care a adus contribu#ii n domeniile mecanicii fluidelor $i analizei matematice? a. Dimitrie %ichindeal b. Constantin Diaconovici-Loga c. Caius Iacob d. &tefan Augustin Doina$ 59. Militant de seam" al mi$c"rii de eliberare na#ional" a romnilor din Transilvania $i unul dintre organizatorii Marii Adun"ri Na#ionale de la Alba Iulia n"scut n comuna &i$tarov"# n anul 1862? a. Sever Bocu b. Ion Fluera$ c.Vasile Goldi$ d. Ioan Suciu 60. Scriitor ar"dean n"scut n Cherechiu autor al unor c"r#i de eseuri $i reflec#ii pe marginea poeziei romne$ti $i a poeziei n general: Lampa lui Aladin (1970), Poezie $i moda poetic" (1972), Orfeu $i tenta#ia realului (1974), Lectura poeziei (1980)? a. Ioan Slavici b. Dorel Sibii c. Moise Nicoar" d. &tefan Augustin Doina$ 61. Actor ar"dean n"scut n anul 1971 care a primit premiul pentru cel mai bun actor n cadrul Festivalului de Teatru scurt Oradea 2001 $i la Gala Hop Bacau 2006? a. Zoltan Lovas b. Mariana Buruian" c. Marian Parfenie d. Ovidiu Ghini#" 62. n ce secol a fost construit" Cetatea Aradului? a. secolul al XVII-lea b. secolul al XVIV-lea c. secolul al XVIII-lea d. secolul al XVI-lea 63. n ce stil a fost construit Palatul Administrativ al Municipiului Arad? a. Vauban b. Renascentist c. Gotic d. Neoclasic 64. Cartier al ora$ului Arad, care ini#ial a fost o comun", fiind ulterior nglobat n ora$ul Arad, devenind un cartier al acestuia unde n vara anului 1906, fizicianul maghiar Lrnd Etvs a efectuat experimente fizice de gravimetrie? a. Prneava b. Aradul Nou c. Mic"laca d. Sinicolau Mic 65. Cartier al Ora$ului Arad fost trg $i o cetate, pe malul b"n"#ean al Mure$ului, n dreptul Aradului care s-a alipit de Arad n anul 1948 devenind cartier? a. Poltura b. Aradul Nou c. &ega d. Subcetate 66. Localitate din Banat, situat" la sud de Arad $i de Mure$ $i la est de Aradul Nou, ast"zi localitatea fiind inclus" n municipiul Arad, alipirea a avut loc n 1950? a. Poltura b. Dr"g"$ani c. &ega d. Snnicolau Mic 67. Anul n care a fost nfiin#at" echipa de fotbal, emblema ora$ului UTA Arad de c"tre baronul Neumann, patronul ntreprinderii Textile Arad? a. 1945 b. 1946 c. 1943 d. 1944 68. Cetate de piatr" construit" n 1331 cu statut de cetate regal", printre ocupan#ii ei numarndu-se Iancu de Hunedoara, regele Sigismund de Luxemburg, Matei Corvin, familia Bathory? a. Cetatea &iria b. Cetatea &oimo$ c. Cetatea Aradului d. Cetatea Agri$

69. M"n"stire considerat" a fi printre cele mai vechi monumente de acest fel din Romnia atestat" n anul 1177, n care ast"zi se g"sesc valoroase picturi , numeroase manuscrise $i alte piese muzeistice? a. M"n"stirea Bezdin b. Hodo$ Bodrog c. Sf. Simion d. Feredeu 70. Sta#iune balneoclimateric" n lunca Mure$ului, nconjurat" de p"duri de stejari, care apare n documente din anul 1315? a. Lipova b. Dezna c. Moneasa d. S"vr$in 71. Monument ce comemoreaza eroismul elevilor &colii de subofi#eri din Radna contra trupelor hitleriste $i horthyste? a. Arcul de Triumf b. Monumentul de la P"uli$ c. Monumentul osta$ilor romni d. Monumentul Sfnta Treime 72. Jurist $i un om politic romn, deputat romn n Parlamentul de la Budapesta, participant activ la Marea Unire din 1918. a. &tefan Cicio Pop b. Vasile Goldi$ c. Sever Bocu d. Ioan Suciu 73. Arhitect ar"dean, care a proiectat Monumentul Eroilor de la P"uli$ n urma c$tig"rii unui concurs na#ional? a. Ioan Tolan b. Mihai P"curar c. Cornelia Kocsis Josan d. Milo$ Cristea 74. Construc#ie de c"r"mid" nalt" de 35 m ce se remarc" prin decora#iile ferestrelor $i a balcoanelor finalizat" n anul 1896? a. Casa cu Lac"t b. Turnul de ap" c. Casa cu Ghiulele d. Teatrul Vechi 75. Care este anul cnd Iacob Hirschl construie$te teatrul, acesta poate fi considerat drept cel mai vechi teatru din Romnia? a. 1818 b. 1819 c. 1817 d. 1718 76. Almanah literar care apare n 1859 editat de Societatea de lectur" a elevilor romni fiind considerat" prima manifestare literar" ar"dean"? a. Biserica $i &coala" b. Lumina" c. Muguri" d. Gura Satului" 77. Care este cel mai vechi monument al ora$ului Arad, construit n anul 1721? a. Statuia Libert"#ii b. Statuia Sfntului Jan Nepomuk c. Crucea Martirilor d. Monumentul Sfnta Treime 78. n ce an a fost fondat" fabrica de mpletituri $i tricotaje Arad(FITA)? a.1921 b.1950 c.1814 d.1935 79. Dup" inunda#iile c"rui an a fost construit &trandul Neptun din Arad? a.1940 b.1970 c.1932 d.1900 80. Compozitor ar"dean de referin#"? a.Alexandru Gavra b.Iosif Vulcan c.Sever Bocu d.Sabin Dr"goi 81. Gimnast ar"dean participant la Jocurile Olimpice de la Helsinki in 1952: a.Anca Stoenescu b.Gheorghe Mandache c.Mihai Botez d.Rares Apostol 82. Re#eaua de curent electric a intrat n func#iune n anul? a.1820 b.1895 c.1915 d.1920 83. Gimnasta ar"dean" medaliat" cu aur la Jocurile Olimpice de la Moscova? a.Emilia Eberle b.Valeria R"cil" c.Elizabeta Laz"r d.Bianca Dr"gu$ 84. Canotoare ar"dean" care a ob#inut n 1975 titlul de campioan" a Europei? a.Anca Ni#ulescu b.Valeria R"cil" c.Monica Brosovszky d.Clara Somogyi 85. n ce an a fost inaugurat Stadionul ITA? a.1946 b.1950

c.1934 d.1920 86. n ce an a luat fiin#" Asocia#ia sportiv" Gloria Arad? a.1980 b.1913 c.1948 d.1967 87. Ateneul Popular din Arad s-a nfiin#at n anul? a.1950 b.1989 c.1931 d.1955 88. Catedrala catolic" este opera arhitectului? a.Szantay Ludovic b.Milos Cristea c.Silvestru Rafiroiu d.Tabacovici Emil 89. n ce an, n timpul celui de al 2-lea r"zboi mondial Aradul a fost bombardat n anul? a.1940 b.1944 c.1945 d.1939 90. Personalitate ar"dean",ministrul ins"rcinat cu afacerile Transilvaniei,n guvernul Averescu: a.VasileGoldi$ b.Ioan Slavici c.&tefan Cicio Pop d.Iuliu Moldovan

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Economie
B"lt"re#u Monica, D"nil" Dorina 1. 2. Orice lucru care poate fi oferit unei pie#e, satisf"cnd o dorin#" sau o nevoie? a. Serviciu b. Produs c. Obiect d. Retail Proces social $i managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi ob#in ceea ce le este necesar $i doresc prin crearea, oferirea $i schimbul de produse $i servicii avnd o anumit" valoare? a. Marketing b. Branding c. Publicitate d. Merchandising Sistemul social al diviziunii muncii, bazat pe proprietatea privat" asupra mijloacelor de produc#ie, fiind un sistem cooperativ, fiecare individ integrndu-se din $i n vederea propriului interes, statul neintervenind n ac#iunile ce fac obiectul pie#ei? a. Economie financiar" b. Politic" economic" c. Economia de pia#" d. Econometrie Model al teoriei economice, ce descrie o form" ipotetic" a pie#ei n care nici un produc"tor sau consumator nu are puterea de a influen#a pre#urile de pe pia#"? a. Concuren#" loial" b. Concuren#a perfect" c. Concuren#" neloial" d. Comer# perfect %tiin#a economic" de ansamblu, care cerceteaz" toate rela#iile economice din domeniul microeconomiei, ca rezultat al deciziilor ra#ionale ale actorilor individuali (familii, firme) $i din domeniul macroeconomiei, ca rezultat al interac#iunii sistematice a tuturor agregatelor unei economii (cererea agregat", investi#iile, nivelul pre#ului)? a. Economie financiar" b. Economia politic" c. Economia de pia#" d. Economie institu#ional" Schimb de bunuri $i servicii peste grani#e sau teritorii interna#ionale? a. Comer# mondial b. Comer# electronic c. Comer# interna#ional d. Comer# perfect Oferta unor m"rfuri, n schimbul unor mijloace de plat" (bani) sau alte m"rfuri de schimb? a. Cerere b. Comer# c. Infla#ie d. Vnzare Reflectarea b"neasc" a valorii bunurilor sau serviciilor? a. Bani b. Valoare c. Moned" d. Pre# Situa#ia de pe pia#" n care condi#iile necesare pentru existen#a concuren#ei perfecte nu sunt satisf"cute? a. Concuren#" perfect" b. Concuren#" imperfect" c. Concuren#" neloial" d. Comer# perfect Situa#ie n care exist" un singur vnz"tor al unui bun economic? a. Concuren#" perfect" b. Monopol c. Concuren#" neloial" d. Oligopol Situa#ie n care exist" un num"r restrns de cump"r"tori ai unui bun economic? a. Oligopol b. Monopson c. Monopol d. Oligopson Cot" ce permite exprimarea ponderii de#inute de o anumit" firm", de un produs ori de o marc" n cadrul unei pie#e de referin#"? a. Audien#" b. Cot" de pia#" c. Cot" economic" d. Rating Atribute ale firmei care concur" la realizarea obiectivelor? a. Puncte tari b. Puncte slabe c. Oportunit"#i d. Amenin#"ri Partea tangibil" a unui sistem de compensare, pe care organiza#iile o folosesc pentru a ar"ta angaja#ilor cum sunt apreciate performan#ele? a. Sporuri b. Salarii c. Prime d. Diurne Vnzarea unor produse sub pre#ul de produc#ie, de multe ori cu scopul de a elimina al#i concuren#i de pe pia#"?

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

15.

16.

17.

18. 19. 20. 21.

22. 23. 24.

25.

26.

27. 28.

29. 30.

a. Antidumping b. Dumping c. Promo#ie de vnz"ri d. Oferte Metod" de nsemnare a unor produse, prin care se poate identifica firma produc"toare renumit", care caut" s" asigure o calitate superioar" produselor pentru a-$i p"stra reputa#ia? a. Marc" comercial" b. Licen#" c. Brevet d. Drept de autor Rezultatul unui proces, adic" al unui ansamblu de activit"#i corelate sau n interac#iune, care transform" intr"ri n ie$iri? a. Serviciu b. Produs c. Obiect d. Retail Situa#ie n care exist" un num"r restrns de vnz"tori ai unui bun economic? a. Concuren#" perfect" b. Monopol c. Concuren#" neloial" d. Oligopol Element al m"rcii care nu se exprim" prin cuvinte ci prin imagini? a. Simbol b. Emblem" c. Logo d. Monogram" Dreptul exclusiv de a reproduce, de a publica sau de a vinde o oper" literar", artistic" sau muzical"? a. Patent b. Drept de autor c. Trademarck d. Copyright Element special realizat din hrtie, carton, material plastic etc., pe care sunt nscrise cteva informa#ii esen#iale necesare identific"rii? a. Recipient b. Re#et" c. Etichet" d. Cutie %tiin#a $i arta de a convinge clien#ii s" cumpere? a. Marketing b. Branding c. Publicitate d. Merchandising Posibilitatea intr"rii pe pia#" a unui bun sau a unui serviciu f"r" a se impune bariere, n condi#iile liberei concuren#e? a. Pia#" liber" b. Controlling c. Acces pe pia#" d. Merchandising Studierea punctelor forte $i a punctelor slabe ale unui agent economic/m"rci pe o pia#", n raport cu oferta concuren#ei? a. Analiza cererii b. Analiza intern" c. Analiza ofertei d. Analiza concuren#ei Termen mnemotehnic, format din ini#ialele n limba englez" a elementelor de analiz": puncte tari, puncte slabe, oportunit"#i $i amenin#"ri? a. Analiza SMART b. Analiza intern" c. Analiza ofertei d. Analiza SWOT Metod" de cercetare care const" n separarea proceselor $i a fenomenelor de pia#" n scopul stabilirii ct mai exacte a previziunilor vnz"rilor precum $i a eventualelor riscuri excesive? a. Analiza cererii b. Analiza concuren#ei c. Analiza ofertei d. Analiza pie#ei Factori externi care mpiedic" realizarea obiectivelor? a. Puncte tari b. Puncte slabe c. Oportunit"#i d. Amenin#"ri Volumul global al vnz"rilor de bunuri $i servicii efectuate, n cursul unei perioade de timp, de un agent economic $i m"surate prin pre#urile lor? a. ncas"ri b. Cifra de afaceri c. Profit d. Venit Situa#ie n care exist" un singur cump"r"tor al unui bun economic? a. Oligopol b. Monopson c. Monopol d. Oligopson Cost alc"tuit din costul de achizi#ie al materiilor prime $i materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de produc#ie, precum $i cota cheltuielilor indirecte de produc#ie, fiind determinate ra#ional ca fiind legate de fabricarea acestuia? a. Cost de oportunitate b. Cost de produc#ie c. Cost integral d. Cost real

31. Marc" nregistrat" de c"tre unit"#ile din sfera circula#iei bunurilor de consum care indic" faptul c" un anumit bun este comercializat de c"tre o anumit" firm" sau magazin, care o ofer" beneficiarului sub garan#ia sa? a. Marc" combinat" b. Marca de serviciu c. Marca de fabric" d. Marc" de comer# 32. Situa#ie n care exist" mai mul#i vnz"tori de bunuri total diferite? a. Concuren#" perfect" b. Concuren#" imperfect" c. Concuren#" neloial" d. Concuren#" monopolist" 33. Activitatea de programare, coordonare, organizare $i conducere pe baz" de plan n scopul realiz"rii unei activit"#i? a. Planificare b. Tactic" c. Strategie d. Metode 34. Sum" de bani cerut" de un vnz"tor pentru un produs, serviciu, sau suma valoric" la care un consumator renun#" n schimbul achizi#ion"rii unui produs sau serviciu? a. Pre# b. Valoare c. Credit d. Numerar 35. Pre# care se formeaz" $i se modific" n func#ie de raportul dintre cerere $i ofert"? a. Pre# minim b. Pre# de pia#" c. Pre# de vnzare d. Pre# mediu 36. Ansamblu de m"suri tehnice, economice, organizatorice $i de decizii optime ce se iau ntr-o perioad" de timp, n cadrul unei ntreprinderi, n vederea realiz"rii de activit"#i eficiente $i rentabile? a. Planificare b. Tactic" c. Strategie d. Metode 37. Bun care este de preferin#" consumat, n loc s" fie folosit la producerea unui alt bun? a. Bun final b. Bun contabil c. Bun Liber d. Bun perisabil 38. Nevoile de bunuri $i servicii care se satisfac prin intermediul pie#ei, adic" prin vnzare-cump"rare? a. Cererea b. Bun de consum c. Oferta d. Comer# 39. Frac#iuni din capitalul social al unei societ"#i pe ac#iuni sau n comandit" pe ac#iuni? a. P"r#i de interes b. P"r#i sociale c. Ac#iuni d. P"r#i de capital 40. Suma tuturor aporturilor efectuate de asocia#i n vederea constituirii $i func#ion"rii unei societ"#i comerciale? a. Capital financiar b. Capital fix c. Capital v"rsat d. Capital social 41. Atribute ale firmei care mpiedic" realizarea obiectivelor ? a. Puncte tari b. Puncte slabe c. Oportunit"#i d. Amenin#"ri 42. Domeniu al $tiin#elor economice, ce lucreaz" cu m"rimi agregate, cerceteaz" comportamentul economiei n general, cum ar fi venitul total sau gradul de ocupare al for#ei de munc", rata infla#iei sau oscila#iile conjuncturale? a. Economie de pia#" b. Macroeconomie c. Microeconomie d. Economie financiar" 43. Valoarea celei mai bune dintre $ansele sacrificate, la care se renun#" atunci cnd se face o alegere oarecare n condi#iile resurselor date? a. Cost de oportunitate b. Cost de produc#ie c. Cost integral d. Cost real 44. Exprim" ct de mult este afectat" cererea de modificarea pre#ului unui produs sau serviciu? a. Elasticitatea cererii n func#ie de pre# b. Multiplicatorii Lagrange c. Elasticitatea venitului d. Elasticitatea ncruci$at" 45. Diferen#a dintre suma maxim" pe care consumatorul ar fi dispus s" o pl"teasc" pentru o unitate dintr-un bun $i suma pe care el o pl"te$te efectiv, m"surat" n termeni monetari? a. Minusul Consumatorului b. Diferen#" economic" c. Valoare economic" d. Surplusul consumatorului 46. Concept generic ce caracterizeaz" posibilitatea de a satisface o necesitate uman"? a. Dependen#" b. Necesitate c. Condi#ionare d. Utilitate 47. Condi#ionare a individului, o dependen#" metabolic", fizic", informa#ional", sau afectiv"?

48. 49. 50. 51.

52.

53. 54. 55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

a. Dependen#" b. Necesitate c. Condi#ionare d. Utilitate Totalitatea mijloacelor materiale $i imateriale, $i a activit"#ilor care contribuie la producerea de bunuri $i servicii? a. Factoring b. Strategia de fabrica#ie c. Factor de consum d. Factor de produc#ie Influen#area economiei prin m"suri politice, prin intermediul statului respectiv a puterii legislative? a. Democra#ia economic" b. Politic" economic" c. Economie politic" d. Politica monetar" Termen ce descrie ceea ce se ntmpl" atunci cnd cantit"#ile de factori utiliza#i n produc#ie cresc? a. Economie asociativ" b. Economia de scar" c. Economie politic" d. Economie informal" Bun economic care nu este rar, fiind disponibil ntr-o cantitate orict de mare, f"r" costuri de oportunitate pentru societate? a. Bun final b. Bun contabil c. Bun Liber d. Bun perisabil Bunuri publice care pot fi livrate ca bunuri private, dar care sunt livrate de guvern pentru diferite scopuri (de obicei pentru politic" social") $i sunt finan#ate din fonduri publice, cum ar fi taxele $i impozitele? a. Bun privat b. Bun public global c. Bun social d. Bun comun Activul patrimonial al societ"#ii, n momentul constituirii acesteia? a. Capital financiar b. Capital fix c. Capital v"rsat d. Capital social Bun care trebuie consumat mpreun" cu un alt bun? a. Bun complementar b. Bun substitutiv c. Bun durabil d. Bun perisabil Cantitatea de bunuri sau servicii pe care un agent economic este dispus s" o ofere spre vnzare ntr-o anumit" perioad" de timp? a. Cererea b. Bun de consum c. Oferta d. Comer# Opusul bunurilor durabile, asem"n"toare cu cele de unic" folosin#" cu specifica#ia c" consumul lor devine imposibil dup" un anumit timp definit ca termen de valabilitate? a. Bun complementar b. Bun substitutiv c. Bun durabil d. Bun perisabil Domeniu al $tiin#elor economice ce se ocup" cu studiul comportamentului economic al diferi#ilor consumatori (teoria bugetar"), al firmei (teoria produc#iei) $i problematica mp"r#irii bunurilor limitate $i a venitului limitat? a. Mezoeconomie b. Macroeconomie c. Microeconomie d. Economie financiar" Bunurile de care dispune produc"torul sunt folosite ca materie prim" pentru producerea altor bunuri sau materiale ce trebuie prelucrate? a. Bun superior b. Bun intermediar c. Bun de tip capital d. Bun final Indicator macroeconomic care reflect" suma valorii de pia#" a tuturor m"rfurilor $i serviciilor destinate consumului final, produse n toate ramurile economiei n interiorul unui stat n decurs de un an? a. Produs intern net b. Produs intern brut c. Indicele dezvolt"rii umane d. Rata general" a economiei Schimbarea procentual" iterativ" a unei variabile lund n considerare schimbarea procentual" iterativ" a altei variabile? a. Elasticitatea pre#ului cererii b. Elasticitatea c. Elasticitatea venitului d. Elasticitatea n cruce Obiectul, procesul, proprietatea, serviciul sau func#ia, care rezolv" o necesitate, care ofer" corpului, min#ii sau afectivit"#ii subiectului acel ceva absolut necesar, sau dorit, la un moment dat? a. Dependen#" b. Necesitate c. Condi#ionare d. Utilitate Bunuri cu o calitate ndoielnic", care sunt cerute mai pu#in atunci cnd venitul cre$te? a. Bun superior b. Bun intermediar c. Bun inferior d. Bun de tip experien#"

63. Sum" de bani pe care un individ sau o entitate juridic" o pl"te$te c"tre stat? a. Tax" b. Impozit c. Rat" d. Dobnd" 64. Ramur" a economiei care se ocup" cu analiza economic" a activit"#ilor economice publice? a. Economia financiar" b. Microeconomie c. Macroeconomie d. Politica economic" 65. Dezechilibru major prezent n economia oric"rei #"ri, reprezentat de o cre$tere generalizat" a pre#urilor $i de sc"derea simultan" a puterii de cump"rare a monedei na#ionale? a. Defla#ia b. Datorie public" c. Stagfla#ia d. Infla#ia 66. Emisiunea excesiv" de moned" peste oferta real" de bunuri $i servicii? a. Infla#ie prin moned" b. Infla#ie prin cerere c. Infla#ie prin costuri d. Hiperinfla#ia 67. Factori externi care concur" la realizarea obiectivelor? a. Puncte tari b. Puncte slabe c. Oportunit"#i d. Amenin#"ri 68. Termen economic ce se refer" la o infla#ie cu o rat" foarte mare $i cresc"toare? a. Infla#ie prin moned" b. Infla#ie prin cerere c. Infla#ie prin costuri d. Hiperinfla#ia 69. Bunuri economice clasificate uneori ca o subcategorie a bunurilor publice, care sunt exclusibile $i nu se afl" n rela#ie de rivalitate cel pu#in pna la momentul n care apare o congestie? a. Bunuri de tip club b. Bun public global c. Bun de tip capital d. Bun comun 70. Domeniu al $tiin#elor economice $i ntr-un sens mai larg o form" special" a $tiin#elor sociale $i culturale? a. Vnz"ri $i Marketing b. Economia ntreprinderii c. Economie financiar" d. Economia afacerilor 71. Suplimentul de utilitate ce decurge din consumarea unei doze suplimentare dintr-un bun (X), sau raportul suplimentului de utilitate total" la suplimentul de consum din acela$i produs? a. Utilitate economic" b. Utilitate material" c. Utilitate marginal" d. Utilitate fizic" 72. Ansamblu de instrumente calitative $i cantitative de control care sunt introduse pentru coordonarea informa#iilor $i pentru sprijinirea proceselor de decizie, mai precis pentru management? a. Conducerea firmei b. Controlling c. Organizare d. Logistic" 73. Exprim" ct de puternic se modific" n mod relativ cererea unui bun economic, dac" venitul unui buget se modific" n mod relativ? a. Elasticitatea pre#ului cererii b. Multiplicatorii Lagrange c. Elasticitatea venitului d. Elasticitatea n cruce 74. Planificare integrat", organizare, impozitare $i control al tuturor cursurilor de m"rfuri $i materiale mpreun" cu cursurile de informa#ii legate de acestea ncepnd de la livratori prin etapele cre"rii de valori (ex. produc#ie $i/sau etape de distribu#ie) pn" la livrarea produselor c"tre clien#i, inclusiv a elimin"rii de$eurilor $i a recicl"rii? a. Conducerea firmei b. Controlling c. Organizare d. Logistic" 75. Excedentul de cerere agregat" peste oferta agregat"? a. Infla#ie prin moned" b. Infla#ie prin cerere c. Infla#ie prin costuri d. Hiperinfla#ia 76. Examinarea situa#iilor financiare $i a raport"rilor contabile ale unei companii, societ"#i, firme sau institu#ii $i consemnarea rezultatelor n cadrul unui raport care certific" dac", n opinia auditorilor, raport"rile contabile examinate reflect" n mod real situa#ia financiar" a companiei? a. Audit de certificare b. Analiz" tehnic" c. Controlling d. Audit 77. Evaluarea cantit"#ii de bunuri care nu vor putea fi produse, deoarece s-a luat decizia de a produce un alt bun? a. Pre# de oportunitate b. Cost de oportunitate c. Pre# real d. Cost real 78. Ansamblul metodelor, proceselor, opera#iilor asupra materiilor prime, materialelor $i datelor pentru realizarea unui anumit produs industrial sau comercial?

79. 80. 81.

82.

83.

84. 85.

86. 87. 88.

89. 90.

91. 92.

93.

a. Nanotehnologie b. Tehnologia c. Procedeu d. Ingineria Bun care este de preferin#" consumat, n loc s" fie folosit la producerea unui alt bun? a. Bun superior b. Bun intermediar c. Bun de tip caritabil d. Bun final Grup de oameni care lucreaz" mpreun" pentru atingerea unui #el? a. Sisteme b. Societ"#i c. Organiza#ii d. Institu#ii Situa#ia de pe o pia#", n care pre#ul unui bun economic conduce la o egalitate ntre cantitatea cerut" $i cantitatea oferit"? a. Echilibrul pie#ei b. Utilitate marginal" c. Cost de oportunitate d. Cost marginal Spa#iul economic n care se ntlnesc, se confrunt" $i negociaz" n mod liber cererea de for#a de munc", reprezentat" de angajatori $i oferta, reprezentat" de posesorii de for#" de munc"? a. Pia#a valutar" b. Pia#a bursier" c. Pia#a m"rfurilor d. Pia#a muncii Document care reprezint" un act unilateral de voin#" a salariatului care comunic" angajatorului, printr-o notificare scris", ncetarea contractului individual de munc"? a. Demisia b. Concedierea c. Preaviz d. %omaj Clientul de pe pia#a muncii? a. Parteneri b. Salariat c. Angajator d. Angajat Prelevarea unei p"r#i din veniturile $i/sau averea persoanelor la dispozi#ia statului n vederea constituirii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice? a. Tax" b. Impozit c. Rat" d. Dobnd" Tax" aplicat" la cump"rarea unui produs? a. Tax" pe valoare ad"ugat" b. Tax" cumulat" c. Tax" unic" d. Tax" unic" cu plat" frac#ionat" Sursa constituirii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice? a. Tax" b. Impozit c. Rat" d. Dobnd" Form" grav" a $omajului cnd nici n perioadele de avnt economic relativ nu se reduce marcant num"rul $omerilor. Aceasta poate s" fie structurat" pe cauze $i anume: datorit" unei calific"ri necorespunz"toare cerin#elor, vrstei, s"n"t"#ii sau lipsa dorin#ei de a lucra cauzat" de amplasarea n alte regiuni a locurilor de munc", sau o retribu#ie (salar) mic"? a. %omajul voluntar b. %omajul cronic c. %omajul involuntar d. %omaj sezonier Set de activit"#i necesare pentru a conduce $i coordona activit"#ile ntreprinderii? a. Conducerea firmei b. Controlling c. Organizare d. Logistic" Produs sau un serviciu ale c"rui caracteristici, cum ar fi calitatea sau pre#ul, sunt dificil de observat dinainte, ns" aceste caracteristici pot fi stabilite asupra consumului? a. Bun superior b. Bun intermediar c. Bun de tip experien#" d. Bun inferior Societate denumit" n legisla#ia mai veche a Romniei societate anonim"? a. Societate comercial" b. Societate pe ac#iuni c. Corpora#ie d. Concern Form" legal" de companie, o anumit" form" de persoan" juridic", care are o r"spundere limitat" n fa#a legii $i fa#" de proprietarii acesteia? a. Societate cu r"spundere limitat" b. Societate pe ac#iuni c. Corpora#ie d. Concern Ansamblu de ac#iuni prin care autorit"#ile monetare (banca central", trezoreria etc.) influen#eaz" asupra cantit"#ii de moned" n circula#ie, nivelul ratelor dobnzii, cursurile de schimb valutar $i al#i indicatori economico-monetari n

vederea realiz"rii obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a activit"#ii economice, ocupare a for#ei de munc", stabilitate a pre#urilor etc.)? a. Democra#ia economic" b. Politic" economic" c. Economie politic" d. Politica monetar" 94. Bun rezistent, care nu se deterioreaz" sau mai exact este un bun util de-a lungul timpului? a. Bun complementar b. Bun substitutiv c. Bun durabil d. Bun perisabil 95. Furnizorul de pe pia#a muncii? a. Parteneri b. Salariat c. Angajator d. Angajat 96. Studiul trecutului ac#iunilor sau altor instrumente financiare n vederea prezicerii trendurilor urm"toare $i a lu"rii deciziilor de investi#ii? a. Analiza tehnic" b. Analiza fundamental" c. Calculul consensului d. Audit 97. Punerea la dispozi#ie a cantit"#ii potrivite din bunurile potrivite, la timpul potrivit, de calitatea potrivit", la costurile potrivite, la locul potrivit? a. Conducerea firmei b. Controlling c. Organizare d. Logistic" 98. Func#ia managerial" distinct" care ajut" la stabilirea $i men#inerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciproc" $i la cooperarea dintre o organiza#ie $i publicul ei? a. Vnz"ri b. Rela#ii publice c. Marketing direct d. Plasare 99. Bun economic consumat prea pu#in, din cauz" c" indivizii, n mod tipic, iau n considerare mai degrab" modul n care acel bun le aduce beneficii, dect beneficiile generate de consum pentru ceilal#i membri ai societ"#ii? a. Bun de tip ncredere b. Bun intermediar c. Bun de tip experien#" d. Bun meritoriu 100. List" cu toate veniturile $i cheltuielile? a. Costuri $i ncas"ri fixe b. Costuri $i ncas"ri variabile c. Planificare d. Buget 101. nsumare sau plan al veniturilor $i cheltuielilor planificate de guvern? a. Planificare b. Buget guvernamental c. Buget flexibil d. Buget static 102. Totalitatea cheltuielilor prin care statul acoper" necesit"#ile publice de bunuri $i servicii considerate prioritare ntr-o anumit" perioad"? a. Cheltuieli curente b. Cheltuieli ordinare c. Cheltuieli extraordinare d. Cheltuieli publice extrabugetare 103. Bun specific care este mp"r#it tuturor membrilor unei comunit"#i n care to#i beneficiaz" de el? a. Bun privat b. Bun public global c. Bun social d. Bun comun 104. Fenomen economic care reprezint" opusul infla#iei, caracterizat prin sc"derea pre#urilor bunurilor $i serviciilor? a. Defla#ia b. Datorie public" c. Stagfla#ia d. Infla#ia 105. Combina#ie ntre economie, matematic" $i statistic"? a. Ecomatistic" b. Sistem economic c. Socioeconomie d. Econometrie 106. Termenul ntrebuin#at pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul c" evenimente care au loc ntr-o parte a globului au repercusiuni din ce n ce mai ample asupra societ"#ilor $i problemelor din alte p"r#i ale globului? a. Platform" continental" b. Geostrategie c. Globalizare d. Geopolitic" 107. Societate de capitaluri, asocia#ii r"spunznd pentru pierderile societ"#ii doar n limita ac#iunilor de#inute? a. Societate comercial" b. Societate pe ac#iuni c. Corpora#ie d. Concern 108. Exprim" ct de mult se modific" costurile, atunci cnd produc#ia unui bun cre$te (n general cu o unitate infinitezimal")?

a. Echilibrul pie#ei b. Utilitate marginal" c. Cost de oportunitate d. Cost marginal 109. Demersul de cump"rare sau vnzare prin intermediul transmiterii de date la distan#", demers specific politicii expansive a marketingului companiilor comerciale? a. Re#ele de pie#e b. Pia#" virtual" c. Comer# electronic d. Comer# cu ridicata 110. Sistem de organizare comercial", persoan" juridic", c"reia statul i confer" autoritatea legal" de a ac#iona ca un tot, ce poate ncheia contracte $i poate avea bunuri n proprietate? a. Societate cu r"spundere limitat" b. Societate pe ac#iuni c. Corpora#ie d. Concern 111. Suma estimat" pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evalu"rii, ntre un cump"r"tor hot"rt s" cumpere $i un vnz"tor hot"rt s" vnd", ntr-o tranzac#ie liber" (nep"rtinitoare), dup" o comercializare n cuno$tin#" de cauz", prudent $i f"r" constrngere? a. Capitalizarea de pia#" b. Analiza fundamental" c. Analiz" tehnic" d. Valoare de pia#" 112. Bun pentru care o cre$tere a pre#ului acestuia va determina oamenii s" cumpere chiar mai mult din acel produs? a. Bun Giffen b. Bun global c. Bun durabil d. Bun perisabil 113. Activit"#ile legate de promovarea vnz"rilor, publicitate, rela#iile publice, promovarea direct" $i for#a de vnzare? a. Managementul marketingului b. Marchandising c. Promovarea d. Publicitate 114. Activit"#i ale firmei care fac disponibil produsul clien#ilor #int", vizeaz" canalele de distribu#ie, acoperire, sortimente, stocuri? a. Distribu#ie b. Planificare c. Depozitare d. Plasament 115. Registru contabil obligatoriu n care se nregistreaz" lunar $i sistematic, prin regruparea conturilor, mi$carea $i existen#a tuturor elementelor de activ $i de pasiv, la un moment dat? a. Registru Jurnal b. Registru Carte Mare c. Registru Inventar d. Bilan# 116. %tiin#a care se ocup" cu m"surarea, evaluarea, cunoa$terea, gestiunea $i controlul activelor, datoriilor $i capitalurilor proprii, precum $i a rezultatelor ob#inute din activitatea persoanelor fizice $i juridice? a. Auditarea b. Contabilitatea c. Fiscalitate d. Management 117. Bun folosit n exact acela$i mod ca alt bun, la acela$i pre# $i aceea$i calitate, cnd nu exist" o inten#ie special" a consumatorului de a prefera un produs fa#" de un alt produs? a. Bun complementar b. bun substitutiv c. Bun durabil d. Bun perisabil 118. Excedentul de cerere agregat" peste oferta agregat"? a. Infla#ie prin moned" b. Infla#ie prin cerere c. Infla#ie prin costuri d. Hiperinfla#ia 119. Bunuri folosite pentru produc#ia de capital? a. Bun superior b. Bun intermediar c. Bun de tip capital d. Bun final 120. Reflectarea b"neasc" a valorii bunurilor sau serviciilor, comparate $i corelate prin prisma cantit"#ii, calit"#ii $i a altor criterii? a. Bun superior b. Valoare c. Cost d. Pre# 121. Teorie care cerceteaz" efectele ntlnirii cererii cu oferta pe pia#a bunurilor? a. Teoria consumatorului b. Teoria pre#urilor c. Teoria jocului d. Teoria produc#iei 122. Contract comercial de creditare la care particip" o societate specializat" (societate bancar" sau o institu#ie financiar" specializat") n ncasarea de facturi denumit" factor $i o societate comercial" furnizoare de produse sau servicii denumit" aderent? a. Factor de produc#ie b. Strategia de fabrica#ie c. Factor de consum d. Factoring

123. Opera#iunea care mbrac" forma unui contract prin care o persoan" numit" francizor i acord" unei alte persoane, numit" beneficiar sau francizat, dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrial" sau intelectual", n scopul de produc#ie sau de comercializare a anumitor tipuri de produse $i/sau de servicii? a. Factoring b. Franciza c. Drept de autor d. Brevet 124. Transferul activelor care sunt n proprietatea statului sau a societ"#ilor comerciale cu capital majoritar de stat c"tre investitori priva#i? a. Privatizare b. Capitalizare c. Acord economic d. Investi#ie 125. Bun al c"rui impact asupra utilit"#ii este dificil sau chiar imposibil de stabilit de c"tre un consumator? a. Bun de tip ncredere b. Bun intermediar c. Bun meritoriu d. Bun de tip experien#" 126. Activitate cu caracter comercial care are ca scop ob#inerea unui profit prin vnzarea de produse sau prestarea de servicii? a. Comer# b. Afacere c. Schimb economic d. Troc 127. Canal online de advertising prin care un comerciant (advertiser) pl"te$te unul sau mai mul#i afilia#i (publisher) pentru cump"rarea sau completarea unui formular de c"tre un vizitator? a. Marketing direct b. Marketing afiliat c. Marketing pe internet d. Multi Level Marketing 128. Procedeu de lucru specific metodei contabilit"#ii prin intermediul c"ruia se prezint" generalizat activul $i pasivul unit"#ilor patrimoniale n etalon b"nesc precum $i date ob#inute de unitatea patrimonial" la un moment dat? a. Registru Jurnal b. Registru Carte Mare c. Balan#" de verificare d. Bilan# 129. Procedeu specific contabilit"#ii cu ajutorul c"ruia se #ine eviden#a fiec"rui element patrimonial valoric $i uneori cantitativ, att n ceea ce prive$te existentul (soldul) ct $i mi$c"rile intervenite la elementul patrimonial ntr-o perioad" de timp? a. Cont b. Cont contabil c. Balan#" de verificare d. Cas" 130. Procedura de insolven#" concursual" colectiv" $i egalitar" care se aplic" debitorului n vederea lichid"rii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmat" de radierea debitorului din registrul n care este nmatriculat? a. Blocaj economic b. Incapacitate plat" c. Faliment d. Radiere 131. Suma metodelor, practicilor $i opera#iunilor ntreprinse n scopul promov"rii $i sus#inerii activit"#ii comerciale la punctul de vnzare, n scopul optimiz"rii vnz"rilor? a. Branding b. Marketing c. Merchandising-ul d. Manufactur" 132. Situa#ia la un moment dat a elementului patrimonial pentru care s-a deschis contul respectiv? a. Sold b. Activ c. Pasiv d. Rezultat 133. Document contabil obligatoriu n care se nregistreaz" toate elementele de activ $i de pasiv, grupate n func#ie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii? a. Registru Jurnal b. Registru Carte Mare c. Registru Inventar d. Bilan# 134. Cre$terea costurilor de produc#ie, independent de cererea agregat"? a. Infla#ie prin moned" b. Infla#ie prin cerere c. Infla#ie prin costuri d. Hiperinfla#ia 135. Doctrin" politic" $i economic" care proclam" principiul libert"#ii politice $i economice a indivizilor, individul $i libert"#ile sale constituind elementul central al ntregii doctrine? a. Liberalism b. Comunism c. Capitalism d. Mercantilism 136. Oferta unor m"rfuri, n schimbul unor mijloace de plat" (bani) sau alte m"rfuri de schimb? a. Comer# b. Afacere c. Schimb economic d. Troc 137. Teorie care se ocup" cu studiul ofertei pe pia#a bunurilor?

a. Teoria consumatorului c. Teoria jocului 138. Situa#ie n care exist" un singur vnz"tor al unui bun economic? a. Monopol c. Oligopol

b. Teoria pre#urilor d. Teoria produc#iei b. Monopson d. Oligopson

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Film
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Num"rul de premii Oscar pe care le-a c#tigat filmul Titanic? a. 7 b. 11 c. 8 d. 4 P"rin$ii cinematografului? a. Fra$ii Wright b. Fra$ii Melies c. Fra$ii Lumiere d. Fra$ii Grimm Film n care apar elefan$i roz la parad"? a. Dumbo b. Jumbo c. Goofy d. Pluto Personajul ntruchipat de George Gurns n filmul "Oh, God"? a. Regele Arthur b. Cezar c. Richard Inim" de Leu d. Dumnezeu Culoarea lui "C-3PO", robotul din "R"zboiul Stelelor"? a. Portocalie b. Aurie c. Albastr" d. Verde Motivul pentru care se duc b"t"lii n "Mad Max II"? a. R"zbunare b. Armament c. Petrolul d. Bijuteriile Coroanei Denumirea castelului creat de Merlyn? a. Mordred b. Galahad c. Percival d. Camelot %ara n care a fost montat filmul Shogun? a. Japonia b. SUA c. China d. India Actri$a principal" din filmul "City of Angels"? a. Lucy Liu b. Cameron Diaz c. Meg Ryan d. Drew Barrymore Cel mai renumit premiu n cinematografie? a. Emmy b. Oscar c. Zmeura de Aur d. Grammy Stanley Laurel #i Oliver Hardy care au reprezentat celebrul cuplu comic al primei jum"t"$i a secolului XX? a. Stan #i Charlie b. John #i Jack c. Jesse #i James d. Stan #i Bran Film thriller din 1992 , regizat de Paul Verhoeven #i scris de Joe Eszterhas, n rolurile principale Sharon Stone, Michael Douglas? a. Instinct primar b. Unforgiven c. Kramer contra Kramer d. Greu de Ucis Film realizat n anul 1966, scenariul avnd la baz" romanul cu acela#i nume de Ray Bradbury, filmul fiind regizat de Franois Truffaut, avndu-i n rolurile principale pe Julie Christie, Cyril Cusack #i Oskar Werner? a. Batman b. The Reptile c. Fahrenheit 451 d. Blow Up Film science fiction din 2002, regizat de Steven Spielberg adaptat vag dup" opera literar" cu acela#i nume a lui Philip K. Dick avndu-l n rol principal pe Tom Cruise, n rolul lui John Anderton, un ofi$er de poli$ie care conduce divizia "pre-crim""? a. Chicago b. The Time Machine c. Solaris d. Raport Special Film poli$ist a lui Sergiu Nicolaescu, realizat n anul 1972, fiind primul film din seria de 5 filme de acela#i gen? a. Cu minile curate b. Accident c. Mihai Viteazul d. Revan#a Film bazat pe piesa muzical" cu acela#i nume din 1959, compus" de Richard Rodgers pe versurile lui Oscar Hemmerstein II, regizat de Robert Wise, c#tig"tor n 1966 a premiului Oscar pentru Cea mai bun" pelicul"? a. Sunetul muzicii b. Ben-Hur c. Vertigo d. My Fair Lady

13.

14.

15. 16.

17. Film american produs n anul 1968, care este ecranizarea romanului (La plante des singes, 1963) scris de Pierre Boulle? a. Absolventul b. Rochy c. Planeta maimu$elor d. Filiera Francez" 18. Film #tiin$ifico-fantastic francez regizat de Luc Besson, cu Bruce Willis , Gary Oldman, Milla Jovovich, Ian Holm #i Chris Tucker? a. B"rba$i n Negru b. Al cincilea element c. Jurassic Park d. Star Trek 19. Numele c"$elului care mpreun" cu prietenii lui rezolva diferite mistere, ap"rut n celebrul serial de desene animate american realizat de Hanna-Barbera Productions? a. Scooby Doo b. Goofy c. Pluto d. Butch 20. Film artistic din anul 1986, avndu-l n rol principal pe Tom Cruise, un pilot pe avion de vn"toare (F-14) al marinei militare americane? a. O zi deosebit" b. Top Gun c. Misiune imposibil" d. Legionarul 21. Serial de televiziune american difuzat ntre septembrie 1993 #i mai 2002, avnd 9 sezoane #i mbinnd elemente science-fiction, fantezie, groaz" #i mister? a. Dosarele X b. Adev"rul Gol-Golu$ c. Stargate d. Twin Peaks 22. Cunoscut" comedie realizat" n Fran$a, avndu-i n distribu$ie pe Jean Reno #i Christian Clavier? a. La vie en rose b. Vizitatorii c. Jandarmul #i extratere#trii d. Marele blond cu un pantof negru 23. Film science fiction #i de ac$iune din 1984 regizat #i scris de James Cameron care i are ca protagoni#ti pe Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton #i Michael Biehn? a. Gravidul b. Predator c. Terminatorul d. 1984 24. Regizorul filmelor E.T. #i Jaws? a. Steven Spielberg b. Martin Scorsese c. Oliver Stone d. Woody Allen 25. Film n care un asasin cyborg este trimis napoi n timp din anul 2029 de c"tre o ras" de ma#ini inteligente care doresc s" extermine rasa uman"? a. Terminatorul b. Predator c. Star Trek d. Robocop 26. Celebru film al anilor 50, nominalizat la premiul Oscar la categoria "Cel mai bun film", n rolurile principale avndu-i pe Humphrey Bogart (laureat cu Oscar) #i pe Katharine Hepburn? a. Marty b. Regina african" c. Comoara din Sierra Madre d. De aici n eternitate 27. Premii americane, diferite de premiile Oscar, pentru filme #i seriale, oferite n fiecare an n timpul unei cine de lux? a. Emmy b. Grammy c. Zmeura de Aur d. Premiile Globul de Aur 28. Film n regia lui Francis Ford Coppola, adaptat dup" romanul cu acela#i nume a lui Mario Puzo? a. Na#ul b. Omul #i visul s"u c. Marele Gatsby d. Te-ai f"cut b"iat mare 29. Bine-cunoscut comediant #i actor britanic devenit celebru prin personajul Mr. Bean? a. Stanley Laurel b. Oliver Hardy c. Alfred Hawthorn Hill d. Rowan Atkinson 30. Film din anul 2003, parodie dup" agentul secret James Bond, cu Rowan Atkinson n rolul spionului britanic incompetent, #i cu John Malkovich, Natalie Imbruglia #i Ben Miller? a. Johnny English b. Latter Days c. Dogville d. Via$a lui David Gale 31. Film din 2003, care spune povestea unei editoare de revist" care scrie despre cum s" te despar$i de un tip? a. Latter Days b. American Beauty c. n c"utarea lui Nemo d. Cum s" scapi de un tip n 10 zile 32. Serial TV de produc$ie romneasc" din anul 2006, realizat n studiourile Media Pro Pictures care surprinde via$a de strad" din Romnia?

33. 34. 35.

36.

37.

38.

39. 40. 41.

42.

43.

44.

45. 46.

47.

a. Tr"zni$i n NATO b. B"ie$i Buni c. Chestiunea Zilei d. La Bloc Ce creatur" legendar" ntlne#te Sam n filmul "The Beast Within"? a. Bigfoot b. Monstrul din Lock Ness c. Dragonul Ro#u d. Unicorn Opusul Premiilor Oscar, premiindu-i pe cei mai slabi actori, scenari#ti, compozitori, regizori #i filme? a. Emmy b. Grammy c. Zmeura de Aur d. Premiile Globul de Aur Actri$" #i cnt"rea$" pop american" n"scut" la 28 septembrie 1987, Houston, Texas, SUA, care s-a f"cut cunoscut" prin intermediul emisiunii televizate Lizzie McGuire de pe Disney Channel/ABC Kids? a. Hillary Duff b. Avril Lavigne c. Jessica Simpson d. Beyonce Actri$" de cinematograf, sex-simbol al anilor '60, n"scuta la data de 28 septembrie 1934, Paris, care a reu#it s"-#i transforme ini$ialele ntr-o legend", care va evoca ntotdeauna frumuse$ea, pl"cerea de a tr"i #i libertatea? a. Catherine Deneuve b. Brigitte Bardot c. Audrey Hepburn d. Sophia Loren Actri$" spaniol" n"scut" la data de 28 aprilie 1974, Madrid, Spania, unul din cele mai cunoscute filme n care ajucat al"turi de Tom Cruise fiind Vanilla Sky? a. Kim Bassinger b. Julia Roberts c. Penlope Cruz d. Demi More Film realizat n anul 1998, n regia lui Radu Mih"ileanu tema fiind cea a Holocaustului, n timpul celui de-al doilea r"zboi mondial? a. Trenul pierdut b. Auschwitz c. Trenul vie$ii d. Lista lui Schindler Realizator, scenarist, produc"tor #i actor italian n"scut la 12 februarie 1923, la Floren$a, n Italia? a. Federico Fellini b. Franco Zeffirelli c. Adriano Celentano d. Vittorio De Sica Film din anul 1960 regizat de c"tre Federico Fellini? a. Via$a dulce b. Roma, ora# deschis c. La Strada d. Ur$i, murdari #i r"i Film de ac$iune #i n acela#i timp o dram" romneasc" a casei Artis Film din 2002, avndu-i ca protagoni#ti pe Marius Bodochi #i Andra Negulescu-Bleon$? a. Balan$a b. A fost sau n-a fost? c. Vlad Nemuritorul d. Moartea domnului L"z"rescu Actor romn n"scut la 14 decembrie 1918, comuna Galbeni, jude$ul Bac"u cu o bogat" activitate n teatru, film, televiziune #i radio ales membru de onoare al Academiei Romne n 2004? a. Ion Caramitru b. Radu Beligan c. &tefan B"nic" d. Amza Pellea Film din cinemateca cinematografiei romne#ti, regizat de Mircea Dr"gan, lansat n anul 1965, fiind o ecranizare a romanului cu acela#i titlu, a lui Mihail Sadoveanu? a. Trenul fantom" b. Baltagul c. Neamul &oim"re#tilor d. Fra$ii Jderi Serial de televiziune american avndu-i ca protagoni#ti pe agen$ii FBI Fox Mulder (David Duchovny) #i Dana Scully (Gillian Anderson)? a. Dosarele X b. Adev"rul Gol-Golu$ c. Stargate d. Twin Peaks Actri$" de teatru #i film care a realizat cupluri celebre al"turi de &tefan B"nic" #i mai ales Alexandru Ar#inel? a. Stela Popescu b. Draga Olteanu Matei c. Aime Iacobescu d. Tamara Buciuceanu Unul dintre cei mai importan$i actori romni, distingndu-se att n teatru ct #i n film, interpretndu-l pe Nea M"rin, binecunoscutul personaj de sorginte popular" care ia relevat att de bine disponibilit"$ile pentru comedie? a. Alexandru Ar#inel b. Amza Pellea c. Mircea Albulescu d. &tefan B"nic" Film n regia lui Sergiu Nicol"escu, una dintre cele mai reu#ite comedii cu tent" parodic" din cinematografia romneasc" n distribu$ia c"ruia i g"sim pe Amza Pellea , Stela Popescu, Sebastian Papaiani, Draga Olteanu Matei, &tefan B"nic", Jean Constantin?

48. 49.

50.

51. 52.

53.

54.

a. Cu minile curate b. Orient Express c. Accident d. Nea M"rin miliardar Cnt"rea$" de muzic" u#oar" #i actri$" romnc", cunoscut" n special pentru rolul principal din filmul Liceeni? a. Ileana Lazariuc b. Oana Srbu c. Monica Anghel d. Adela Popescu Actor de teatru #i film, regizor romn, fost ministru al culturii ntre anii 1997-2000 #i director al Teatrului Bulandra ntre 1990-1993 actualmente directorul Teatrului Na$ional din Bucure#ti? a. Alexandru Ar#inel b. Amza Pellea c. Mircea Albulescu d. Ion Caramitru Film romnesc din anul 1986, n regia lui Nicolae Corjos, fiind povestea de dragoste a doi boboci (liceeni n primul an de studii) care se ndr"gostesc? a. Liceenii b. Toamna bobocilor c. Melodii la Costine#ti d. Extemporal la dirigen$ie Film romnesc din anul 1986, care i are ca protagoni#ti pe &tefan B"nic" jr. #i pe Oana Srbu? a. Extemporal la dirigen$ie b. Toamna bobocilor c. Liceenii d. C"s"torie cu repeti$ie Film de ac$iune #i n acela#i timp comedie romneasc" din 2002, avndu-i ca protagoni#ti pe Drago# Bucur #i Dorina Chiriac, doi tineri care se zbat ntr-un ora# al manelelor, drogurilor #i al curselor ilegale de ma#ini? a. Studentul b. Remu#carea c. Trandafirul galben d. Furia Pelicul" istoric" realizat" n 1970 sub bagheta regizoral" a lui Sergiu Nicolaescu, avndu-l ca protagonist pe Amza Pellea? a. Cu minile curate b. Accident c. Mihai Viteazul d. Revan#a Film istoric regizat de Sergiu Nicolaescu n anul 1971? a. Ultimul cartu# b. Capcana mercenarilor c. Mihai Viteazul d. Noi, cei din linia nti Regizor, actor #i politician romn dup" 1989 devenit cunoscut prin filme ca Dacii (1966), Mihai Viteazul (1970)? a. Liviu Ciulei b. Sergiu Nicolaescu c. Alexandru Dabija d. Ion Caramitru Film istoric n regia lui S. Nicolaescu, realizat n anul 1967, a c"rui ac$iune se petrece n preajma anului 88 d. Hr? a. Dacii b. Mihai Viteazu c. Orient Express d. Carol I - Un destin pentru Romania Unul dintre marii actori de comedie romni de teatru, film #i televiziune, profesor la Universitatea Na$ional" de Art" Teatral" #i Cinematografic" I. L. Caragiale din Bucure#ti? a. Alexandru Ar#inel b. Toma Caragiu c. Dem R"dulescu d. &tefan B"nic" Mare actor #i produc"tor american, care a tr"it ntre anii 1925- 2008 #i n afara carierei artistice, s-a f"cut remarcat #i ca antreprenor, filantrop #i pilot de curse? a. Paul Newman b. Kirk Douglas c. Charles Bronson d. Patrick Duffy Actor #i produc"tor american, fiul celebrului actor american Kirk Douglas #i al actri$ei Diana Dill? a. Paul Newman b. Michael Douglas c. Charles Bronson d. Patrick Duffy Numele personajului care l interpreteaz" pe Spider-Man, rol jucat de Tobey Maguire? a. John Newman b. Jack Smith c. Peter Parker d. Andrew Donald Serial american creat de J. J. Abrams, avnd cinci sezoane, cu Jennifer Garner n rol principal, un agent dublu CIA, care obi#nuie#te s" se deghizeze cu diferite costuma$ii n timpul misiunilor? a. NYPD Blue b. Alias c. Dosarele X d. Crimele din Midsommer Sitcom american creat de Larry David #i Jerry Seinfeld (care joac" rolul principal)? a. Familia Bundy b. nalta Societate c. Larry David Show d. Seinfeld

55. 56. 57.

58.

59. 60. 61.

62.

63. Serial ce prezint" via$a unui b"ie$el de aproximativ 8 ani cu un IQ foarte mare, ce are un laborator secret plin de tehnologii foarte avansate ascuns n spatele unei biblioteci? a. Felix b. Eu sunt nev"stuic" c. Johnny Bravo d. Laboratorul lui Dexter 64. Serial de anima$ie american, creat de Van Partible, avnd acela#i nume cu personajul principal, un tip blond, care poart" ochelari de soare #i un tricou negru #i are scopul s" g"seasc" o femeie frumoas"? a. Felix b. Eu sunt nev"stuic" c. Johnny Bravo d. Laboratorul lui Dexter 65. Personaj fictiv din universul Pira$ii din Caraibe, rolul s"u fiind interpretat de Johnny Depp? a. Jack Sparrow b. Jake Arch c. Charlie Moore d. Cedric Diggory 66. Protagonista romanului Pe aripile vntului, scris de Margaret Mitchell? a. Scarlett O'Hara b. Vivien Leigh c. Olivia de Havilland d. Hattie McDaniel 67. Personaj fictiv a c"rui nume real este Don Diego de la Vega, interpretat de mai mul$i actori, printre care #i Antonio Banderas? a. Sirius Black b. Zorro c. Johnston McCulley. d. Don Q 68. Echip" format" din pisica #i #oarecele anima$i, care a stat la baza serialelor de desene animate pline de succes? a. Silvester #i Tweety b. Donald #i Daisy c. Tom #i Jerry d. Lolec #i Bolec 69. Film regizat de Sergiu Nicolaescu #i difuzat pe posturi TV din Romnia: HBO, Pro TV, Pro Cinema, cunoscut pentru acurate$ea sa istoric", regizorul dorind ca filmul s" fie ct mai aproape de adev"r? a. Cu minile curate b. Accident c. Mihai Viteazul d. Revan#a 70. Personaj fictiv, negativ din filmul R"zboiul stelelor, un puternic lord al Ordinului Sith, ucenic al lui Darth Sidious, n"scut ca Anakin Skywalker? a. Darth Vader b. Yoda c. Leia Organa d. Darth Maul 71. Personaj pozitiv din filmul R"zboiul stelelor, fiul lui Darth Vader? a. Sirius Black b. Prin$esa Fiona c. Wolverine d. Luke Skywalker 72. Personaj din romanele lui Ian Fleming #i seria unor filme, rolul s"u fiind jucat de mai mul$i actori: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan #i Daniel Craig ? a. James Bond b. Darth Vader c. GoldenEye d. Goldfinger 73. Agentul 007? a. Dr. No b. Moonraker c. GoldenEye d. James Bond 74. Film american realizat n anul 1985, avndu-i protagoni#ti pe Marty McFly #i pe "Doc" Emmet Brown, care a avut cele mai mari ncas"ri ale anului 1985? a. C"utnd-o pe Susan b. napoi n viitor c. E.T. Extraterestrul d. Onoarea familie Prizzi 75. Actri$" britanic", cel mai bine cunoscut" pentru performan$e ca Juliet Hulme n Heavenly Creatures (1994), Rose DeWitt Bukater, Titanic (1997), #i Clementine Kruczynski n Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)? a. Emilia Rose Elizabeth Fox b. Juliane Moore c. Kate Elizabeth Winslet d. Meryl Streep 76. Celebru film american regizat de James Cameron, c#tig"tor a unsprezece premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film al anului 1997? a. Evita b. Titanic c. Cubul d. Contact 77. Film american cu ncas"ri record, scris #i regizat de Christopher Nolan, bazat pe desenele cu caracter Batman, fiind o continuare a filmului Batman Begins (2005)? a. Cavalerul Negru b. Vagabondul milionar c. Restul e t"cere d. Supravie$uitorul

78. Personalitate n"scut" la 30 iulie 1947, culturist, actor #i politician republican, austriac american, actualmente servind ca cel de-al treizeci#ioptulea guvernator al statului California? a. Don Johnson b. Steven Segal c. Jean Claude van Damme d. Arnold Schwarzenegger 79. Titlul unei trilogii cinematografice care ecranizeaz" cartea cu acela#i nume a lui J.R.R. Tolkien? a. Harry Potter b. St"pnul Inelelor c. Cronicile din Narnia d. Inelul Nibelungilor 80. Personaj celebru, purt"tor al inelului, n trilogia St"pnul Inelelor? a. Frodo Baggins b. Lordul Sauron c. Gandalf d. Gollum 81. Film de anima$ie realizat n anul 2001, dup" povestirea ilustrat" cu acela#i nume, scris" de americanul William Steig n 1990? a. Regele Leu b. Ratatouille c. Shrek d. n c"utarea lui Nemo 82. Film american, lansat n anul 1995, regizat de David Fincher care i are ca protagoni#ti pe Brad Pitt, respectiv Morgan Freeman? a. Interviu cu un vampir b. Casino c. Pocahontas d. &apte 83. Comedie american" a casei din 2002, avndu-i ca protagoni#ti pe Leonardo DiCaprio #i Tom Hanks, antrena$i ntrun joc de-a #oarele #i pisica? a. Cas" dulce cas" b. American Beauty c. Prinde-m"! Dac" po$i! d. Crash 84. Pseudonimul lui Nicholas Kim Coppola, actor american, laureat al Premiului Academiei Americane de Film n 1996 pentru cel mai bun actor n rol principal, pentru rolul s"u din filmul Leaving Las Vegas? a. Nicholas Cage b. Owen Wilson c. Orlando Bloom d. Keanu Reeves 85. Actor britanic n"scut n 13 ianuarie 1977, Cantenbury, Kent, Anglia care s-a bucurat de succes nc" de la nceputul carierei sale cinematografice, datorit" rolului "Legolas", din trilogia "St"pnul Inelelor? a. Nicholas Cage b. Mel Gibson c. Orlando Bloom d. Keanu Reeves 86. Film romantico-dramatic adaptat dup" cartea din 1936 cu acela#i nume de Margaret Mitchell, regizat de Victor Fleming? a. Pe aripile vntului b. Casablanca c. Cleoparta d. Vr"jitorul din Oz 87. Actor devenit celebru datorit" rolului principal din seria de filme Mad Max? a. Bruce Willis b. Mel Gibson c. Orlando Bloom d. Vin Diesel 88. Actor #i regizor englez, n"scut la Londra, n Marea Britanie la data de 16 aprilie 1889, fiind considerat unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul XX, cele mai renumite filme ale lui fiind City Lights (Luminile ora#ului), Modern Times (Timpuri noi) #i The Great Dictator (Dictatorul)? a. Stanley Laurel b. Oliver Hardy c. Alfred Hawthorn Hill d. Charles Spencer Chaplin 89. Actor american, vedet" a nenum"rate western-uri, care a tr"it ntre anii 1907- 1979, decoperit de regizorul Raoul Walsh cu ocazia film"rii n 1930 a westernului The Big Trail, n care juca rolul principal, prietenii #i admiratorii numindu- l The Duke? a. John Wayne b. Kirk Douglas c. Charles Bronson d. Michael Douglas 90. Actri$" american" de teatru, televiziune #i film, laureat" a patru premii Oscar, care a tr"it ntre anii 1907- 2003, privit" n general ca una dintre marile figuri ale istoriei filmului, fiind clasat" pe locul I ntr-un top al celor mai mari actori de film ai secolului XX de Institutul American de Film? a. Catherine Deneuve b. Brigitte Bardot c. Katherine Hepburn d. Sophia Loren 91. Cel mai celebru star cinematografic, sex simbol #i div" pop al secolului dou"zeci, care a tr"it ntre anii 1926- 1962 #i circumstan$ele misterioase ale mor$ii ei au fost subiectul multor specula$ii, dar nu au reu#it s"-i #tirbeasc" reputa$ia de cea mai legendar" figur" public" a tuturor timpurilor?

a. Grace Kelly b. Marilyn Monroe c. Grace McKee d. Zsa Zsa Gabor 92. Cel mai celebru star cinematografic, n"scut" sub numele de Norma Jeane Mortensen? a. Bette Davis b. Grace Kelly c. Marilyn Monroe d. Zsa Zsa Gabor 93. Film lansat n 2007, c#tig"tor al Premiului Oscar, scris #i regizat de Joel #i Ethan Coen avnd n rolurile principale pe Tommy Lee Jones, Josh Brolin #i Javier Bardem? a. La Vie en Rose b. American Gangster c. There Will Be Blood d. No Country For Old Men 94. Film american, regizor fiind Ridley Scott, iar protagonist Russell Crowe, n care se prezint" aventuri cu gladiatorii din arenele Romei antice? a. Gladiatorul b. Braveheart c. 300 d. Tigris 95. Film despre mafie din anul 1990, regizat de Martin Scorsese #i bazat pe romanul Wiseguy de Nicholas Pileggi, reprezentnd povestea adev"rat" a mafiotului informator Henry Hill? a. Dick Tracy b. B"ie$i buni c. Revenire la via$" d. Na#ul: Partea III 96. Actor de film american, n"scut n New York City la 17 august 1943, cu o activitate de peste 40 de ani la Hollywood, care a debutat n film cu Trois Chambres Manhattan (1965) n regia lui Marcel Carne? a. Robert de Niro b. Al Pacino c. Michael Douglas d. Kirk Douglas 97. Actor de film american, care a c#tigat un premiu Oscar n 1974 pentru cel mai bun actor n rol secundar cu The Godfather Part II #i n 1980 un alt premiu al academiei pentru cel mai bun actor cu Raging Bull? a. Patrick Swaize b. Michael Douglas c. Robert de Niro d. Al Pacino 98. Film romantic din 1942, numit astfel dup" locul de desf"#urare al ac$iunii sale, regizat de Michael Curtiz #i avndu- i ca protagoni#ti pe Humphrey Bogart, n rolul lui Rick Blaine, #i pe Ingrid Bergman, n rolul Ilsei Lund? a. Pe aripile vntului b. Prin$ #i cer#etor c. Casablanca d. Chicago 99. Cunoscut" actri$" de film, de origine suedez", care a tr"it ntre anii1915- 1982, laureat" cu trei premii Oscar, cel mai cunoscut rol fiind cel din filmul Casablanca (1942) ? a. Ingrid Bergman b. Vivien Leigh c. Marilyn Monroe d. Grace Kelly 100. Film muzical realizat n anul 2002, c#tig"tor al premiului Oscar pentru cea mai bun" pelicul" a anului, avndu- i n rolurile principale pe Richard Gere, Catherine Zeta-Jones #i Rene Zellweger? a. Sunetul muzicii b. Chicago c. Crossroads d. Moulin Rouge 101. Ecranizare a romanului omonim de Dan Brown, care a avut lansarea mondial" pe 19 mai 2006, fiind regizat de Ron Howard? a. Conspira$ia b. Simbolul pierdut c. Codul lui Da Vinci d. nger #i demon 102. Film science-fiction c#tig"tor de Oscar, lansat n 1982 #i regizat de Steven Spielberg, care relateaz" povestea unui b"iat, care se mprietene#te cu un extraterestru? a. Forrest Gump b. Philadelphia c. Leaving Las Vegas d. E.T. Extraterestrul 103. Film science-fiction, produs the Amblin Entertainment #i distribuit de c"tre Universal Pictures, lansat pentru prima dat" n cinematografe n 1982, relansat n 1985 #i apoi "mbun"t"$it" #i relansat n 2002 ca o edi$ie aniversar"? a. C"utnd-o pe Susan b. napoi n viitor c. E.T. Extraterestrul d. Onoarea familie Prizzi 104. Film din 1994, regizat de Robert Zemeckis, primind 13 nominaliz"ri la Oscar, c#tignd 6 premii #i ncas"ri de 677 de milioane de dolari americani? a. Forrest Gump b. Philadelphia c. Leaving Las Vegas d. Ghici cine vine la cin"? 105. Celebru film american al anilor anilor 1960, din distribu$ia c"ruia fac parte Katharine Hepburn (laureat" cu Oscar pentru cel mai bun rol feminin), Sidney Poitier #i Spencer Tracy?

a. Lilies of the Field b. Doctor Zhivago c. Ghici cine vine la cin"? d. To Kill a Mockingbird 106. Comedie american" de anima$ie realizat" n 2008, n regia lui John Stevenson #i Mark Osborne #i produs" la DreamWorks Animation din Glendale, California? a. Regele Leu b. Ratatouille c. Shrek d. Kung Fu Panda 107. Film de ac$iune din 2003 regizat de Jan de Bont, actri$a principal" fiind Angelina Jolie, iar filmul reprezentnd o continuare a filmului adaptat dup" seria faimoaselor jocuri Tomb Raider, primul film fiind Lara Croft: Tomb Raider? a. Tomb Raider: Leag"nul Vie$ii b. Wanted c. Indiana Jones #i Templul Blestemat d. Planeta Maimu$elor 108. Actri$" american" de film, n"scut" pe 4 iunie 1975 #i Ambasadorul Bun"voin$ei (Goodwill Ambassador) pentru Organiza$ia UNHCR (organiza$ie a Na$iunilor Unite de comisari speciali pentru refugia$i)? a. Cher b. Kate Winslet c. Heather O'Rourke d. Angelina Jolie Voight 109. Actri$" american" de film, una dintre cele mai frumoase femei din lume, avnd via$a foarte mediatizat", c#tignd trei Premii Globul de Aur, dou" Premii Organiza$ia Actorilor de Film #i un Premiu al Academiei (OSCAR)? a. Angelina Jolie Voight b. Cameron Diaz c. Julia Roberts d. Jennifer Aniston 110. Actor american, produc"tor de film #i activist social, n"scut la data de 18 decembrie 1963, care a devenit celebru la mijlocul anilor 1990 dup" ce a interpretat rolurile principale n filmele Interview with the Vampire n 1994 #i Seven n 1995, fiind fost nominalizat la Premiile Oscar pentru rolul s"u din filmul Twelve Monkeys din 1996? a. Tom Cruise b. Brad Pitt c. Owen Wilson d. Ashton Kutcher 111. Film science fiction produs, scris, #i regizat de Steven Spielberg, ce a c#tigat 5 premii Saturn #i a fost nominalizat la trei premii Oscar, fiind ultimul proiect pe care regizorul Stanley Kubrick a vrut s"-l realizeze, dar murind nainte de nceperea film"rilor; Spielberg i-a dedicat acest film? a. Interviu cu un vampir b. Casino c. T"cerea mieilor d. Inteligen$" artificial" 112. Film de ac$iune american din anul 1998, regizat de Martin Campbell, distribu$ia avndu-i ca actori principali pe Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones #i Stuart Wilson? a. Legionarul b. Western True Women c. Masca lui Zorro d. Shakespeare in Love 113. Actor de film #i cnt"re$ spaniol, n"scut pe data de 10 august 1960, care a jucat n filme foarte cunoscute precum Assassins, Evita, Interviu cu un vampir, Mariachi sequels, Philadelphia, Masca lui Zorro #i seria Shrek? a. Tom Cruise b. Brad Pitt c. Tom Hanks d. Antonio Banderas 114. Actor britanic de film, n"scut la data de 31 decembrie 1937, cunoscut n special pentru rolul doctorului Hannibal Lecter din filmul T"cerea mieilor? a. Richard Gere b. Anthony Hopkins c. Tom Hanks d. Michael Douglas 115. Film #tiin$ifico-fantastic regizat #i scris de fra$ii Wachowski (Andy #i Larry) #i lansat n 1999, ce are ca tem" principal" ideea c" oamenii tr"iesc ntr-o lume virtual", creat" de inteligen$a artificial", n urma r"zboiului purtat ntre oameni #i ma#ini, c#tignd patru premii Oscar la categoriile tehnice? a. Matrix b. Cubul c. Inelul d. X-Men 116. Al treilea film dintr-o serie bazat" pe un serial de televiziune, avndu- l pe Tom Cruise n rolul agentului IMF Ethan Hunt, jucnd al"turi de actori ca Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames, Michelle Monaghan, Billy Crudup, Keri Russell, Jonathan Rhys-Meyers, Maggie Q, Sasha Alexander, Simon Pegg #i Laurence Fishburne? a. Greu de ucis 3 b. Top Gun c. Misiune: Imposibil" III d. Na#ul: Partea III 117. Cunoscut actor american,nominalizat la premiul Oscar pentru rolul din filmul Jerry Maguire, ce a fost c"s"torit cu actri$ele Mimi Rogers, Nicole Kidman iar actualmente este c"s"torit cu actri$a Katie Holmes? a. Richard Gere b. Tom Hanks c. Tom Cruise d. Mel Gibson

118. Actri$" australian" de film, n"scut" la data de 20 iunie 1967 care are dubl" cet"$enie, australian" #i american", fiind #i c#tig"toare a premiului Oscar? a. Sandra Bullock b. Nicole Kidman c. Kim Bassinger d. Goldie Hawn 119. Film n regia lui Francis Ford Coppola, cu o distribu$ie impresionant": Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, care a primit foarte multe premii, printre care #i 3 Oscaruri #i 5 Globuri de Aur? a. American Gangster b. Top Gun c. Misiune: Imposibil" III d. Na#ul 120. Actor american, care a tr"it ntre anii 1924- 2004, c#tig"tor al premiului Oscar, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari actori de film ai secolului 20, remarcndu-se datorit" rolurilor din filmele Un tramvai numit dorin$" #i On the Waterfront, ambele regizate de c"tre Elia Kazan la nceputul anilor 1950? a. Kirk Douglas b. Charles Bronson c. Paul Newman d. Marlon Brando Jr. 121. Film american din 2004, regizat #i finan$at de actorul Mel Gibson, n care a jucat actri$a romnc" Maia Morgenstern, #i care l-a avut n rolul principal pe Jim Caviezel? a. Exilis b. American Gangster c. Orient Expres d. Patimile lui Hristos

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Filozofie
1. 2. Disciplina autonom" a culturii avnd ca obiect cunoa#terea formelor #i proceselor gndirii? a. Sociologie b. Metafizic" c. Filozofie d. Logica Curent filozofic al c"rui tez" principal" este c" singura cunoa#tere autentic" este cea #tiin$ific", iar aceasta nu poate veni dect de la afirmarea pozitiv" a teoriilor prin aplicarea strict" a metodei #tiin$ifice? a. Parnasianism b. Onirism c. Simbolism d. Pozitivism Logician, filozof al limbajului #i matematician polonez-american, ce a tr"it ntre anii 1902-1983 #i a fost membru n perioada interbelic" a %colii de matematic" de la Var#ovia, avnd contribu$ii importante n filozofie, prin metoda de formalizare a rela$iilor dintre expresia #i obiectul pe care acestea le denot"? a. Gottlob Frege b. Alfred Tarski c. Moritz Schlick d. Saul Kripke Cercetare atotcuprinz"toare, sistematic" prin care obiectul sau subiectul cercetat este descompus n p"r$ile sale, iar acestea sunt ordonate, cercetate #i evaluate? a. Analiz" b. Sintez" c. Dovad" (logic") d. Prognoz" Propozi$ie care se presupune ca fiind adev"rat" pentru scopul argumentului care urmeaz"? a. Concluzie b. Ra$ionament c. Judecat" d. Asump$ie Studiul filozofic al valorilor, reg"sit n special n etic", estetic", religie? a. Ontologie b. Axiologie c. Cosmologie d. Teleologie Filozof britanic, care a tr"it ntre anii 1910-1989, care a sus$inut pozitivismul logic, n acest sens a publicat #i c"r$ile: Language, Truth and Logic (Limbaj, adev"r #i logic") n anul 1936 #i The Problem of Knowledge (Problema cunoa#terii) n anul 1956? a. Sir Alfred Jules Ayer b. Francis Bacon c. Bertrand Russell d. Graham Priest Pozi$ia filozofic" potrivit c"reia orice eveniment, inclusiv cogni$ia #i ac$iunea uman", este determinat n mod cauzal de un lan$ nentrerupt de evenimente anterioare? a. Materialism b. Determinism c. Agnosticism d. Nihilism Propozi$ie sau nl"n$uire de propozi$ii al c"rui sau al c"ror con$inut poate fi verificat #i confirmat prin observa$ie, prin experien$", sau prin demonstra$ie logic", matematic" sau numai discursiv argumentat? a. Adev"r b. Argument c. Ra$iune suficient" d. Obiectivitate Una din principalele ramuri ale filozofiei, ce poate fi numit" #tiin$a realit"$ii morale, care ncearc" elucidarea problemelor morale printr-un demers cognitiv? a. Estetic" b. Logic" c. Etic" d. Metafizic" Filozofii greci care l-au precedat pe Socrate #i care au f"cut specula$ii despre natur" n ansamblu? a. Relativi#ti b. Pragmati#ti c. Presocratici d. Ra$ionali#ti Filozof al Greciei Antice, care a tr"it aproximativ ntre anii 470 .Hr-399 .Hr? a. Xenofon b. Aristotel c. Platon d. Socrate Filozof grec, considerat p"rintele curentului filozofic cunoscut drept neoplatonism, care a tr"it ntre anii cca. 205 270 e.n? a. Plotin b. Aristotel c. Epicur d. Epicarmos %coal" filozofic" fondat" n Atena de Zenon din Citium n jurul anului 300 .Hr., n perioada elenistic" a istoriei antice? a. Scepticism b. Scolastic" c. Umanism d. Stoicism

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

10.

11. 12. 13.

14.

15. Doctrin" moral" a lui Epicur #i a discipolilor s"i bazat" pe teoria etic" a fericirii ra$ionale a individului? a. Scepticism b. Epicureism c. Existen$ialism d. Stoicism 16. Postulat pentru o religie, care este considerat de c"tre o grup" de oameni drept adev"r absolut, infailibil, care nu poate fi pus sub semnul ntreb"rii? a. Lem" b. Teosofie c. Jainism d. Dogm" 17. Pozi$ie filozofic" conform c"reia ntreaga realitate poate fi redus" la un singur principiu de baz", respectiv materia? a. Relativism b. Empirism c. Idealism d. Materialism 18. Unul din procesele definitorii, fundamentale ale spiritului uman, care poate fi considerat procesul prim prin care con#tiin$a de realitate #i de sine apare n subiect raportndu-l la sine #i la lumea sa? a. Cunoa#tere b. Dogm" c. n$elepciune d. Fanatism 19. %coal" filozofic" greac" ntemeiat" n secolul V .Hr. de Antistene, un discipol al lui Socrate? a. Scoal" cinic" b. Scoal" milesian" c. Scoal" cirenaic" d. Lyceum 20. Practic" a teologiei dintr-un punct de vedere cre#tin, sau studiul teologic al cre#tinismului? a. Teologia istoric" b. Teologia cre#tin" c. Teologia biblic" d. Teologia ortodox" 21. Tendin$" din filosofie #i teologie care, ncepnd din perioada tardiv" a Evului Mediu, a ncercat s" explice #i s" fac" n$elese fenomenele supranaturale ale revela$iei cre#tine cu ajutorul ra$iunii umane #i, mai ales, al filosofiei lui Aristotel? a. Scepticism b. Scolastic" c. Umanism d. Stoicism 22. Doctrin" filozofic" care afirm" c" adev"rul trebuie s" fie determinat n virtutea for$ei ra$iunii #i nu pe baza credin$ei sau a dogmelor religioase? a. Relativism b. Pragmatism c. Presocratism d. Ra$ionalism 23. Filosofie asupra moralei, a binelui #i a r"ului, a datoriei? a. Estetic" b. Logic" c. Etic" d. Metafizic" 24. Filosof #i matematician francez, care a tr"it ntre anii 1596-1650, cele mai importante opere ale sale fiind Discursul, Medita$iile, Principiile, Pasiunile? a. Ren Descartes b. Baruch Spinoza c. Blaise Pascal d. Voltaire 25. Renumit filozof evreu olandez, de origine sefard" cu str"mo#i de provenien$" portughez", care a tr"it ntre anii 16321677, fiind un ra$ionalist #i unul din reprezentan$ii panteismului n timpurile moderne? a. Arthur Schopenhauer b. Baruch Spinoza c. Immanuel Kant d. Karl Marx 26. Filozof francez de origine genevez", scriitor #i compozitor, unul dintre cei mai ilu#tri gnditori ai Iluminismului, care a tr"it ntre anii 1712- 1778 #i a influen$at hot"rtor, al"turi de Voltaire #i Diderot, spiritul revolu$ionar, principiile de drept #i con#tiin$a social" a epocii? a. Ren Descartes b. Jean Jacques Rousseau c. Marchizul de Sade d. Montesquieu 27. Filozof german, principal reprezentant al idealismului n filozofia secolului al XIX-lea, care a tr"it ntre anii 17701831? a. Wolfgang von Goethe b. Immanuel Kant c. Friedrich Hegel d. Fr. Nietzsche 28. Filozof german, cunoscut, mai ales prin teoria sa asupra primatului "voin$ei" n sfera reprezent"rii lumii #i n comportamentul uman, care a tr"it ntre anii 1788- 1860? a. Arthur Schopenhauer b. Friedrich Engels c. Friedrich Hegel d. Karl Marx 29. Doctrin" filozofic" #i de ac$iune, caracterizat" printr-o accentuare a individualit"$ii, propagarea libert"$ii individuale #i a subiectivit"$ii, ce a fost dezvoltat" de contribu$iile lui Husserl #i Heidegger?

30.

31. 32.

33. 34.

35.

36.

37.

38. 39.

40.

41. 42.

43. 44.

a. Umanism b. Idealism c. Existen$ialism d. Empirism Filozof german, cunoscut n primul rnd pentru contribu$iile sale n domeniul fenomenologiei, filozofiei valorilor, sociologiei cunoa#terii #i antropologiei filozofice, pe lng" calitatea sa de clasic al filozofiei religiei, care a tr"it ntre anii 1874- 1928? a. Freiherr von Leibniz b. Martin Heidegger c. Friedrich Hegel d. Max Scheler Ramur" a filozofiei care se ocup" cu originile, natura #i scopurile, metodele #i mijloacele cunoa#terii de tip #tiin$ific? a. Epistemologia b. Logica c. Etica d. Metafizica Filozofie ce se ocup" cu condi$iile n care a ap"rut cultura #i cu modul n care aceasta a evoluat n contexte istorice #i geografice specifice? a. Filozofie analitic" b. Filozofia culturii c. Filosofie existen$ial" d. Filozofia educa$iei Sum" de idei mp"rt"#ite de unul sau mai mul$i gnditori ai unei #coli filozofice? a. Studiu filozofic b. Tez" filozofic" c. Curent filozofic d. Oper" filozofic" %coal" filozofic" fondat" n secolul VI .Hr., ideile asociate cu aceast" #coal" fiind exemplificate de trei filosofi din cetatea ionian" Milet: Thales, Anaximandru #i Anaximene? a. Stoicismul b. %coala pitagoreic" c. %coala milesian" d. %coala eleat" Teorie cosmologic", dup" care universul este compus din atomi, deoarece se credea c" atomii nu se vor transforma niciodat"? a. Cosmoism b. Atomism c. Hedonism d. Materialism Important filozof analitic, care a tr"it ntre anii 1908-2000, una dintre cele mai importante scrieri ale lui fiind Dou" dogme ale empirismului? a. W. Van Orman Quine b. Ayn Rand c. Saul Kripke d. Kurt Gdel Concept filosofic al lui Ren Descartes ap"rut n scrierea Discurs despre metod" din anul 1637, la sfr#itul perioadei Rena#terii, punctnd astfel nceputul unei noi etape n istoria culturii umanit"$ii? a. Argument ontologic pentru existen$a lui Dumnezeu b. Cogito ergo sum c. Metoda ndoielii d. Dualism cartezian Ramur" a filozofiei, numit" #i Teoria cunoa#terii #tiin$ifice? a. Epistemologie b. Logic" c. Etic" d. Metafizic" Una din lucr"rile cele mai importante ale lui Immanuel Kant, care cuprinde ntreg spectrul filozofiei sale, opera sa capital", n care cerceteaz" bazele procesului de cunoa#tere? a. A priori sintetic b. Critica ra$iunii practice c. Critica ra$iunii pure d. Noumenon Doctrina filozofic" potrivit c"reia cunoa#terea absolut" este imposibil", sau cel pu$in, c" afirma$iile privind cunoa#terea pot fi, n principiu, gre#ite? a. Scepticism b. Totalitarism c. Ra$ionalism d. Fallibilism Concept introdus de Karl Popper n filozofia #tiin$ei? a. Falsificabilitatea b. Induc$ia c. Contradic$ia d. Fanatismul Acordul la care ajung oamenii, de regul" n cadrul unei grupe, cu privire la o anumit" tematic" f"r" contradic$ie ascuns" sau f"$i#"? a. Inteligen$" colectiv" b. Disens c. Consens d. Unanimitate Concept al filozofiei chineze, care nseamn" "cale", "metod"" sau "nv"$"tur""? a. Ka-do b. Tao c. Yin-Yang d. Sho-do %coal" filozofic" fondat" de Pitagora n secolul VI .Hr.?

45.

46. 47.

48.

49.

50. 51.

52.

53. 54.

55.

56.

57.

58.

a. Stoicismul b. %coala pitagoreic" c. %coala milesian" d. %coala eleat" Dou" concepte religioase care #i au originea n filozofia #i metafizica chinez", care reprezint" for$ele primordiale #i complementare ce compun universul #i toate componentele acestuia? a. Ka-do b. Tao c. Yin-Yang d. Sho-do Doctrina filosofic" potrivit c"reia nu putem ob$ine o cunoa#tere sigur" despre cum sunt lucrurile n realitate? a. Scepticism b. Epicureism c. Existen$ialism d. Stoicism Concept religios, care literar nseamn" "loc ntunecos, pant" nordic", mal sudic, noros, sumbru", fiind elementul ntunecat, este trist, pasiv, sobru, feminin, introvertit, intim, #i corespunde nop$ii? a. Yang b.Yin c. Yin-Yang d. Tao Orientare monoteist", fundamental" n filozofie, ce consider" spiritul ca fiind primordial sub aspectul cronologic #i cauzal? a. Relativism b. Empirism c. Idealism d. Materialism Concept religios, care poate avea una din semnifica$iile: loc nsorit, mal nordic, str"lucire solar", elementul luminos, a fi fericit, plin de vitalitate, activ, str"lucitor, masculin; corespunde zilei? a. Yang b. Yin c. Yin-Yang d. Tao mbun"t"$ire a condi$iei, ocazional #i o apropiere fa$" de obiectiv? a. Entelehie b. Nous c. Relativism d. Progres Unul din cei mai importan$i filozofi germani din secolul al XX-lea, care a tr"it ntre anii 1889- 1976, #i a contribuit la reconsiderarea fenomenologiei cu opera sa capital", "Sein und Zeit" ("Fiin$" #i timp")? a. Freiherr von Leibniz b. Martin Heidegger c. Friedrich Hegel d. Max Scheler Descriere de stare asamblabil" ntr-un limbaj determinat, pe care o poate extrage un sistem interpretant, din analiz", dup" un algoritm determinat, a unor mesaje cu un con$inut coerent #i relativ complet? a. Premis" b. Concluzie c. Axiom" d. R"spuns Opera$ia logic" prin care se stabile#te con$inutul unei no$iuni? a. Descriere b. Enun$ c. Premis" d. Defini$ie Doctrin" moral", ce face referire la o c"utare exclusiv" #i excesiv" a pl"cerii, fondat" pe baza idealului de n$elepciune potrivit c"ruia fericirea, adic" lini#tea sufletului (ataraxia) este scopul moralei? a. Scepticism b. Epicureism c. Existen$ialism d. Stoicism Domeniu al filozofiei ce #i are nceputurile n lucrarea lui Kant, #i n care dezbaterile se axeaz" asupra naturii #i sensului istoriei? a. %tiin$elor sociale b. Filozofia istoriei c. Religiei d. Min$ii Concept care se refer" la opinia despre existen$a divinit"$ii, ce reprezint" fie absen$a credin$ei n existen$a divinit"$ii, fie negarea acestei existen$e? a. Apateism b. Teism c. Ateism d. Deism Categorie filozofic" opus" concretului, care desemneaz" cunoa#terea propriet"$ilor esen$iale #i generale ale obiectelor #i fenomenelor? a. Entitate b. Nominalism c. Abstrac$ie d. Abstract Filozof #i matematician german, unul din cei mai importan$i filozofi de la sfr#itul secolului al XVII-lea #i nceputul celui de al XVIII-lea, unul din ntemeietorii iluminismului german, care a tr"it ntre anii 1646-1716 #i a introdus termenul de "func$ie"? a. Gottfried Wilhelm von Leibniz b. Martin Heidegger c. Friedrich Hegel d. Max Scheler

59. Ansamblul de proceduri prin care este cuprins" conceptual #i explicat" cauzal ntreaga realitate, sau totalitatea metodelor prin care este descris" #i motivat" existen$a #i particularit"$ile modale ale naturii? a. Aletheia b. Apeiron c. Aporie d. Catharsis 60. Concept, utilizat n discursul contemporan n context literar, religios, medical #i al tradi$iilor nv"$ate, care semnific" a cur"$a? a. Aletheia b. Apeiron c. Aporie d. Catharsis 61. Concept religios, care literar nseamn" loc nsorit, pant" (deal) sudic, mal (ru) nordic; str"lucire solar"") este elementul luminos; este fericit, plin de vitalitate, activ, str"lucitor, masculin #i corespunde zilei? a. Yang b. Yin c. Yin-Yang d. Tao 62. Tr"ire a unui om sub forma unui eveniment tr"it #i astfel perceput de acesta? a. Relativism b. Progres c. Experien$" d. Esen$" 63. Propozi$iile ini$iale ale unui ra$ionament, din care se deduce concluzia? a. Descriere b. Enun$ c. Premise d. Defini$ie 64. P"rintele independen$ei Indiei #i ini$iatorul mi#c"rilor de revolt" neviolente , care a tr"it ntre anii 1869- 1948? a. Mahatma Gandhi b. Shiva c. Brahma d. Vi#nu 65. Teolog #i filosof umanist italian din timpul Rena#terii, care a tr"it ntre anii 1548- 1600, fiind condamnat #i ars pe rug de Inchizi$ie pentru concep$ia sa panteist" #i pentru convingerea asupra infinit"$ii lumii, considerate eretice? a. Robert Bellarmin b. Giordano Bruno c. Bonaventura d. Rosa del Conte 66. Filozof german, care a tr"it ntre anii 1900- 2002, cunoscut mai ales pentru opera sa monumental" din anul 1960, Adev"r #i metod" (Wahrheit und Methode)? a. Hans-Georg Gadamer b. Karl Mannheim c. Erwin Reisner d. Meister Eckhart 67. Pozi$ie filozofic" care sus$ine c" a fi, n special trecutul #i prezentul existen$ei umane, nu are nicio nsemn"tate obiectiv", scop, adev"r comprehensibil, sau vreo valoare esen$ial"? a. Idealism b. Nihilism c. Relativism d. Scepticism 68. Teorii filozofice care accentuau asupra finalit"$ii ac$iunilor, a scopului acestora? a. Idealiste b. Nihilism c. Sociologice d. Teleologice 69. Filozofie care cerceteaz" exprimarea cultural" a omului n limb", scriere, mit, religie, etic", art", economie, organizare statal", mass-media, #tiin$" #i tehnologie? a. Filozofie analitic" b. Filozofia culturii c. Filosofie existen$ial" d. Filozofia educa$iei 70. Filosof antic grec, care afirma cu privire la natura uman" faptul c": ,,...antisocialul prin natur" nu datorit" unor mprejur"ri ocazionale, este ori un supraom, ori o fiar", ca acela batjocorit de Homer...? a. Plotin b. Aristotel c. Epicur d. Epicarmos 71. Filosof francez ( 1905-1980), unul dintre principalii exponen$i ai existen$ialismului ateu, care afirma c" ,,existen$a precede esen$a? a. Ren Descartes b. Jean Jacques Rousseau c. Jean -Paul Sartre d. Montesquieu 72. Filosof #i filolog german ( 1844-1900), sus$in"tor al conceptului de ,,Supraom? a. Wolfgang von Goethe b. Immanuel Kant c. Friedrich Hegel d. Fr. Nietzsche 73. Filosof #i scriitor romn, stabilit n Fran$a, autorul lucr"rii ,,Pe culmile disper"rii? a. Mircea Eliade b. Gabriel Liiceanu c. Emil Cioran d. Mihai Ursachi 74. Filosoful german, cunoscut prin celebra afirma$ie: ;;Dumnezeu a murit?

75. 76.

77.

78. 79.

80.

81. 82.

83.

84.

85.

86.

87. 88. 89.

a. Wolfgang von Goethe b. Immanuel Kant c. Friedrich Hegel d. Fr. Nietzsche Suma tuturor tr"irilor pe care o persoan" le-a avut vreodat"? a. Relativism b. Progres c. Experien$" d. Esen$" Modalitate de gndire #i investigare, format" dintr-un ansamblu de no$iuni #i idei, care tinde s" cunoasc" #i s" n$eleag" sensul existen$ei sub aspectele sale cele mai generale, o concep$ie general" despre lume #i via$"? a. Sociologie b. Metaforic" c. Filozofie d. Logic" Orientare monoteist", fundamental" n filozofie, ce consider" materia ca fiind factorul secund, dependent de spirit sau chiar neag" existen$a materiei? a. Relativism b. Empirism c. Idealism d. Materialism Filozof antic grec care #i-a scris opera sub forma unor dialoguri n care personajul principal a fost Socrate? a. Xenofon b. Aristotel c. Platon d. Socrate Teolog italian, spiritul cel mai sistematic al Epocii Medievale, cea mai important" figur" a scolasticii, care d" sens supranatural virtu$ii morale: de la fericire la beatitudine? a. Robert Bellarmin b. Giordano Bruno c. Toma din Aquino d. Rosa del Conte Istoric al religiilor (1907-1986), filosof, sriitor #i eseist romn stabilit n Chicago, care teoretizeaz" raportul sacru-profan? a. Mircea Eliade b. Gabriel Liiceanu c. Emil Cioran d. Mihai Ursachi Expresia: Omul s-a n"scut liber #i pretutindeni se afl" n lan$uri apar$ine c"rui filosof? a. Ren Descartes b. Jean Jacques Rousseau c. Immanuel Kant d. Fr. Nietzsche Mae#tri ai retoricii, ai filozofiei #i ai politicii, profesori ambulan$i care predau, contra cost, n$elepciunea, educa$ia #i elocven$a? a. Ideali#tii b. Umani#tii c. Nihili#tii d. Sofi#tii Filozof american ( n.1938), adept al filosofiei analitice, autor al lucr"rii ,,Anarhie, stat #i utopie, unul dintre teoreticienii ,,statului minimal? a. Robert Nozick b. Thomas Jefferson c. John Adams d. Thomas Paine Doctrin" care vizeaz" reducerea puterilor statului la protec$ia drepturilor #i libert"$ilor individuale, opunndu-se ideii de ,,stat providen$ial, considernd c" indivizii sunt liberi s"-#i urm"reasc" propriile interese atta timp ct nu afecteaz" drepturile #i libert"$ile celorlal$i? a. Liberalism social b. Liberalism politic c. Democra$ie d. Capitalism Complex articulat de idei, reprezent"ri, concep$ii #i atitudini, caracterizate de o retoric" ce tinde s" o anun$e drept substitut al (imaginii) realit"$ii? a. Gndiri filozofice b. Idei logice c. Doctrin" d. Ideologie Curent filozofic din secolul XX, avndu-i ca reprezentan$i principali pe filozofii S. Kierkegaard (Danemarca), M. Heidegger #i K. Jaspers (Germania), G. Marcel (Fran$a), L.I. Sestov (Rusia) #.a? a. Scepticism b. Epicureism c. Existen$ialism d. Stoicism Document fundamental, de importan$" mondial", elaborat la 10 decembrie 1948, care cuprinde drepturile omului? a. Declara$ia Universal" a Drepturilor Omului b. Tratatul de la Paris c. Pactul de neagresiune d. Tratatul de la Verdun Doctrin" conform c"reia cuno#tin$ele sunt nn"scute, se afl" n spirit nainte de orice nv"$are? a. Relativism b. Ineism c. Idealism d. Pragmatism Filozof american (1889-1951), unul dintre principalii ntemeietori ai filozofiei analitice, care va afirma: ,,...limitele limbajului meu semnific" limitele lumii mele?

90.

91.

92. 93. 94.

a. Ludwig Wittgenstein b. Robert Nozick c. Thomas Paine d. John Adams Filozof antic grec ( 490-430 .Hr.), reprezentant al #colii eleate, care, pentru a ap"ra doctrina dasc"lului s"u, Parmenide, formuleaz" mai multe aporii menite s" arate dificult"$ile legate de ipotezele multiplicit"$ii #i ale devenirii? a. Xenofon b. Zenon c. Platon d. Plotin Curent filosofic dezvoltat n SUA, la sfr#itul sec. al XIX-lea #i nceputul sec. al XX-lea, la ini$iativa lui Ch. Peirce #i W. James, avnd ca tez" fundamental": semnifica$ia unui lucru este dat" de relevan$a ei practic"? a. Relativism b. Ineism c. Idealism d. Pragmatism Limbajul care este utilizat de fiin$ele umane pentru vorbire, scriere sau comunicare prin semne? a. Limbaj natural b. Limbaj uman c. Limbaj artificial d. Limbaj animal Transformarea de stare #i form" a corpurilor, f"r" schimbarea compozi$iei substan$elor din care provin? a. Fenomen termic b. Fenomen chimic c. Fenomen biologic d. Fenomen fizic Doctrina care studiaz" existen$a fiin$ei #i semnifica$iile ei fundamentale? a. Liberalismul social b. Liberalismul politic c. Ontologia d. Capitalismul

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Fizic!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Care este unitate de m"sur" pentru energie n Sistemul Interna#ional? a. Coulomb b. Ohm c. Joule d. Watt Ce a descoperit fizicianul Wilhelm Rntgen n 1895? a. Radia#ia X b. Atomul c. Radia#ia gamma d. Radia#ia alfa Cum se nume$te fenomenul fizic de trecere a unei substan#e din stare lichid" n stare solid"? a. Desolidificare b. Solidificare c. Topire d. Evaporare Care este fizicianul care a enun#at legea atrac#iei universale? a. Robert Kirchhoff b. Rudolf Hertz c. Thomas Edison d. Isaac Newton Cine este inventatorul telefonului? a. Benjamin Franklin b. Edwin Herbert Land c. Graham Bell d. Nikola Tesla Inventatorul becului electric, a telegrafului, a fonografului,etc.? a. Edwin Herbert Land b. Benjamin Franklin c. Thomas Edison d. Isaac Newton Care este valoarea constantei viteza luminii n vid sau aer? a. 209.792 km/s b. 309.792 km/s c. 290.792 km/s d. 299.792 km/s Scala cu care se m"soar" magnitudinea cutremurelor? a. Scara Newton b. Scar" logaritmic" c. Scara Mercalli d. Scara Richter Care este m"rimea fizic" m"surat" cu voltmetrul? a. Tensiunea electric" b. Tensiune mecanic" c. Tensiune superficial" d. Induc#ia electric" Unitatea de m"sur" a for#ei n Sistemul Interna#ional? a. Watt b. Volt c. Ohm d. Newton Fizician care a studiat fenomenele electrice, inventnd paratr"snetul? a. Edwin Herbert Land b. Benjamin Franklin c. Thomas Edison d. Isaac Newton Absen#a materiei ntr-un anumit spa#iu? a. Teoria relativit"#ii b. Mediu continuu c. Teoria haosului d. Vid Punctul de pe scara termodinamic" la care energia termic" a unui sistem $i atinge minimul, n sensul c" nu se mai poate extrage c"ldur" din sistem? a. Punct de fierbere b. Zero absolut c. Teoria haosului d. Punct de topire Particula elementar" responsabil" pentru toate fenomenele electromagnetice care are masa de repaus $i sarcina electric" nule? a. Fotonul b. Electronul c. Quarcul d. Neutornul Fizician italian care a inventat pila electric", numele s"u fiind dat unit"#ii de tensiune electric" (volt)? a. Enrico Fermi b. Alessandro Volta c. Luigi Galvani d. Galileo Galilei Fizician $i chimist danez, care a descoperit ac#iunea magnetic" a curentului electric $i care a pus n felul acesta bazele electromagnetismului? a. Ludvig Lorenz b. Jens Christian Skou c. H. Christian Oersted d. Niels Bohr Fizician sco#ian, autorul unui sistem de ecua#ii care exprim" legile cmpului electromagnetic?

14.

15. 16.

17.

18.

19.

20. 21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. 28. 29.

30.

a. Clerk Maxwell b. Henry Cavendish c. H. Alexander Fleming d. James Watt Fizician german care a descoperit existen#a undelor electromagnetice, descoperire ca a stat la baza dezvolt"rii telegrafiei f"r" cablu $i a radioului.? a. Werner von Siemens b. Georg Simon Ohm c. H. Rudolf Hertz d. Nikola Tesla Desc"rcare electric" prin scnteie care se produce n atmosfera terestr" cauzat" de o diferen#" de poten#ial electrostatic? a. Fulger b. Tr"snet c. Tunet d. Arc electric Dispozitiv ce transform" energia electric" n energie mecanic"? a. Motor hidraulic b. Electromotor c. Motorul Stirling d. Motor cu aburi Dispozitiv care realizeaz" un transfer de energie electromagnetic" de la un circuit de curent alternativ primar la altul secundar? a. Condensator b. ntreruptor c. Transformator d. Generator A fost un inventator, fizician, inginer mecanic $i inginer electrician american de origine srb" care a pus bazele cuno$tin#elor moderne despre curentul alternativ, puterea electric", sistemele de curent alternativ, incluznd sistemele polifazate, sistemele de distribu#ie a puterii $i motorul pe curent alternativ, care au determinat cea de-a doua Revolu#ie Industrial"? a. Werner von Siemens b. Georg Simon Ohm c. H. Rudolf Hertz d. Nikola Tesla Important inventator $i om de afaceri american la sfr$it de secol XIX $i nceput de secol XX fiind $i cel mai prolific inventator al timpului prin aplicarea practic" a descoperirilor $tiin#ifice? a. Edwin Herbert Land b. Benjamin Franklin c. Thomas Edison d. Isaac Newton A fost un om de $tiin#", inventator $i, ulterior, industria$ american, care n anul 1876 a devenit prima persoan" care a brevetat un dispozitiv capabil s" emit" $i s" recep#ioneze cuvintele rostite? a. Benjamin Franklin b. Edwin Herbert Land c. Graham Bell d. Nikola Tesla Legea care se exprim" astfel: modulul for#ei de interac#iune electrostatic" ntre dou" sarcini electrice punctiforme este direct propor#ional cu produsul celor dou" sarcini electrice $i invers propor#ional cu p"tratul distan#ei dintre sarcini? a. Legea lui Coulomb b. Legea lui Ampre c. Legea Termodinamicii d. Lega lui Kirchhoff Un tip de dezintegrare radioactiv" n care un nucleu atomic emite o particul" alfa $i se trasform" ntr-un atom care are num"rul de mas" cu 4 mai mic $i num"rul atomic cu 2 mai mic? a. Dezintegrarea alfa b. Dezintegrarea gamma c. Dezintegrare ionic" d. Dezintegrare atomic" Unitate de m"sur" n sistemul SI pentru m"surarea radioactivit"#ii? a. T Tesla b. Bq Becquerel c. H henry d. Wb weber Fenomenul fizic prin care nucleul unui atom se transform" spontan n alt" specie de nucleu atomic? a. Radioactivitate natural" b. Radioactivitate artificial" c. Fisiune d. Explozie nuclear" Fenomenul fizic natural prin care corpurile fizice se atrag reciproc, cu o for#" a c"rei valoare depinde propor#ional de masele acestora $i invers propor#ional de p"tratul distan#ei dintre ele? a. Gravita#ia b. Atrac#ia terestr" c. Relativitate d. Gravitate cuantic" Mecanism simplu format dintr-un disc rotitor cu ax fix sau mobil, disc canelat de-a lungul periferiei, care serve$te la schimbarea sensului sau a direc#iei unei for#e $i transmiterea ei prin intermediul unui cablu sau a unui lan# care ruleaz" pe periferia discului? a. Elevator b. Macara c. Palan d. Scripete

31. Corp caracterizat prin for#e de coeziune mici, ce poate curge, poate lua forma vasului n care se afl", prin alunecarea straturilor sale unele fa#" de altele? a. Plasm" b. Fluid c. Lichid d. Gaz 32. Instrument pentru observarea vizual" a curbei ce reprezint" varia#ia n timp a unei m"rimi electrice? a. Higrometru b. Micrometru c. Osciloscopul d. Vitezometru 33. Fenomen optic ce const" ntr-o str"lucire intens" observat" pe cerul nocturn n regiunile din proximitatea zonelor polare, ca rezultat al impactului particulelor de vnt solar n cmpul magnetic terestru? a. Curcubeu b. Furtun" magnetic" c. Aurora polar" d. Vnt solar 34. Instrument optic folosit la observarea obiectelor ndep"rtate, care formeaz" imagini virtuale ale acestora? a. Lentila b. Telescop optic c. Lupa d. Luneta 35. Fizician german care a descoperit legile care i poart" numele n domeniul re#elelor de curent electric, legi care implic" urm"toarele m"rimi fizice: intensitatea curentului electric, tensiunea $i rezisten#a electric"? a. Robert Kirchhoff b. Rudolf Hertz c. Thomas Edison d. Isaac Newton 36. Scar" de temperatur", utilizat" n cadrul sistemului anglo-saxon de unit"#i de m"sur"? a. Kelvin b. Fahrenheit c. Celsius d. Mohs 37. Unitate de m"sur" pentru lungime "imperial"" (sau anglo-saxon") folosit" n special n Statele Unite $i n cteva state din Commonwealth, egal" cu 25,4 mm? a. Yard b. %olul c. Celsius d. Inch 38. Fizician francez, laureat al Premiului Nobel n domeniul fizicii n anul 1903, ca urmare a descoperirii fenomenului de radioactivitate spontan"? a. Andr-Marie Ampre b. Louis de Broglie c. A. Henri Becquerel d. Pierre Curie 39. Unitatea de m"sur" pentru impedan#a electric" sau, n curent continuu, pentru rezisten#a electric"? a. Watt b. Volt c. Ohm d. Newton 40. Motor termic cu ardere extern", care utilizeaz" energia termic" a aburului pentru a produce lucru mecanic? a. Motor hidraulic b. Motor cu abur c. Motor stirling d. Motor Otto 41. Unitatea de timp care corespunde duratei necesare Soarelui pentru a reg"si aceea$i pozi#ie aparent" n raport cu stelele fixe de pe sfera cereasc", pozi#ie observat" din acela$i loc terestru? a. Timp solar b. An c. An tropic d. Anul sideral 42. Ciclu teoretic, propus n 1820 de un inginer francez, destinat compar"rii randamentului termic al ma$inilor termice? a. Carnot b. Maxwell c. Kelvin d. Planck 43. M"rimea fizic" prin care se caracterizeaz" capacitatea unui material de a permite transportul sarcinilor electrice atunci cnd este plasat ntr-un cmp electric? a. capacitate electric" b. Conductivitatea electric" c. conductan#" electric" d. inductan#" electric" 44. Lege care are urm"torul enun#: dou" corpuri punctiforme de mas" m1 $i m2 se atrag reciproc cu o for#" direct propor#ional" cu produsul maselor corpurilor $i invers propor#ional" cu p"tratul distan#ei dintre ele, orientat" pe direc#ia dreptei ce une$te centrele de greutate ale celor dou" corpuri? a. Gravita#ia b. Atrac#ia terestr" c. Relativitate d. Legea atrac#iei universale 45. Fenomen optic $i meteorologic care se manifest" prin apari#ia pe cer a unui spectru de forma unui arc colorat atunci cnd lumina soarelui se refract" n pic"turile de ap" din atmosfer"? a. Curcubeu b. Furtun" magnetic" c. Aurora polar" d. Vnt solar

46. Motor care elibereaz" un jet rapid de fluide pentru a genera contrapresiune n conformitate cu a treia lege a mi$c"rii a lui Newton? a. Motor cu ardere intern" b. Motor Otto c. Motor Diesel d. Motor cu reac#ie 47. Motor cu combustie intern", mai exact un motor cu aprindere prin compresie, n care combustibilul se detoneaz" prin temperatura ridicat" creat" de comprimarea amestecului aer-carburant, numele motorului a fost dat dup" inginerul german care l-a inventat n 1892 $i l-a patentat pe 23 februarie 1893? a. Motorul Wankel b. Motor Otto c. Motor Diesel d. Motor cu reac#ie 48. Scar" de temperatur" termodinamic" (absolut") unde temperatura de zero absolut este cea mai sc"zut" temperatur" posibil"? a. Kelvin b. Fahrenheit c. Celsius d. Mohs 49. Corp solid, care poate oscila n jurul unei axe orizontale care nu trece prin centrul s"u de mas" (centrul de greutate) $i asupra c"ruia ac#ioneaz" doar greutatea proprie? a. Pendul de torsiune b. Hopa-mitic" c. Pendul Foucault d. Pendul fizic 50. Particularizare a legii conserv"rii energiei la procesele n care intervine mi$carea termic" a materiei, adic" mi$carea dezordonat" a unui num"r mare de particule (atomi, molecule etc.)? a. Primul principiu al termodinamicii b. Al doilea principiu al termodinamicii c. Paradoxul lui Gibbs (termodinamic") d. Al treilea principiu al termodinamicii 51. Dispozitiv de m"surare a temperaturii, cu aplica#ii n aproape toate domeniile de activitate practic" a omului? a. Temostat b. Termometru c. Pirometru d. Higrometru 52. Lege a fizicii fluidelor, care afirm" c" un corp scufundat ntr-un fluid este mpins de c"tre fluid, de jos n sus, cu o for#" egal" cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de acel corp? a. Legea lui Arhimede b. Legea lui Bernoulli c. Teorema lui Bayes d. Legea lui Aristotel 53. Astronom $i fizician italian considerat "p"rinte" al $tiin#ei moderne? a. Enrico Fermi b. Alessandro Volta c. Luigi Galvani d. Galileo Galilei 54. Instrument pentru determinarea masei unui corp? a. Altimetru b. Masometru c. Cntar d. Dinamometru 55. Fizician austriac care s-a remarcat prin introducerea teoriei spinului (spin=rota#ie)? a. Christian Doppler b. Erwin Schrdinger c. W. Ernest Pauli d. Ernst Mach 56. Unitate de m"sur" a puterii n Sistemul Interna#ional? a. Watt b. Volt c. Ohm d. Newton 57. Instrument optic format dintr-o lentil" convergent" sau dintr-un ansamblu convergent de lentile, fixate ntr-o montur", care, a$ezat n fa#a unui obiect, d" o imagine m"rit" a acestuia, permi#nd examinarea unor obiecte de mici dimensiuni? a. Periscop b. Telescop optic c. Lupa d. Luneta 58. Fizician olandez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizic" n anul 1910, pentru munca sa n domeniul ecua#iei st"rii gazelor $i lichidelor? a. J. D. van der Waals b. Hendrik Lorentz c. Pieter Zeeman d. Frits Zernike 59. Instrument de m"sur" pentru determinarea punctelor cardinale indicnd Polul Nord $i Polul Sud magnetic.? a. Sextant b. Girocompas c. Busola d. Lunet" 60. Fizician englez laureat al Premiului Nobel celebru pentru descoperirea neutronului? a. Clerk Maxwell b. Henry Cavendish c. James Chadwick d. James Watt 61. A descoperit $i perfec#ionat principiul de func#ionare al frigiderului prin comprimarea $i decomprimarea gazelor?

62.

63. 64.

65.

66.

67. 68.

69. 70. 71. 72. 73. 74.

75.

76. 77.

a. Wernher von Braun b. Carl von Linde c. Friedrich Whler d. Franz Kolb Fenomenul fizic care const" n sc"derea energiei ($i cre$terea lungimii de und") a unui foton de raze X sau gama, la interac#iunea acestuia cu un material? a. Efectul Compton b. Interferen#a c. Efectul fotoelectric d. Efectul piroelectric Fenomenul invers efectului electrocaloric? a. Efectul Compton b. Interferen#a c. Efectul fotoelectric d. Efectul piroelectric Renumit om de $tiin#" englez, matematician, fizician $i astronom, fost pre$edinte al Royal Society, savant aflat la originea teoriilor $tiin#ifice care vor revolu#iona $tiin#a, n domeniul opticii, matematicii $i n special al mecanicii, ce a tr"it ntre anii 1642- 1727? a. Edwin Herbert Land b. Benjamin Franklin c. Thomas Edison d. Isaac Newton Principiu conform c"ruia orice corp $i men#ine starea de repaus sau de mi$care rectilinie $i uniform" att timp ct asupra sa nu ac#ioneaz" alte for#e exterioare? a. Principiul lui Fermat b. Principiul echivalen#ei c. Principiul al doilea al mecanicii d. Principiul al doilea al termodinamicii M"rime fizic" fundamental", m"surabil", ce determin" cantitatea de substan#" con#inut" de un corp sau particul", determinabil" la nivel macroscopic $i m"surat", de asemenea, macroscopic $i care este o m"sur" a iner#iei corpului? a. Cantitatea b. Masa c. Greutatea d. Dimensiunea Varia#ia vitezei unui punct material, raportat" la unitatea de timp? a. Densitatea curentului electric b. Luminan#" c. Viteza medie d. Accelera#ia Proprietatea unui corp de a-$i p"stra starea de repaus sau de mi$care rectilinie uniform" atunci cnd asupra sa nu ac#ioneaz" for#e externe? a. Mi$care circular" b. Iner#ie c. Moment cinetic d. Mi$care rectilinie neuniform" Constant" fizic" a c"rei valoare, exprimat" n unit"#i din Sistemul Interna#ional, este de 299.792,458 m/s? a. Viteza luminii b. Viteza sunetului n vid c. Viteza sunetului d. Viteza luminii n vid Unitate de m"sur" pentru lungime n Sistemul Interna#ional? a. Centimetru b. Foot c. Inch d. Metrul Unitate de m"sur" pentru mas", n Sistemul Interna#ional de Unit"#i de M"sur"? a. Unitate atomic" de mas" b. Kilogram c. Gram d. Mol Unitate de m"sur" pentru timp n SI, avnd simbolul s ? a. Secunda b. Minut c. Decad" d. Milisecund" Unitatea de m"sur" pentru intensitatea curentului electric n sistemul interna#ional de unit"#i? a. Amper b. Watt c. Volt d. Coulomb Fenomen fizic care const" n deplasarea dirijat" a purt"torilor de sarcin" electric" sub ac#iunea unei diferen#e de poten#ial? a. Lucru mecanic b. Curent electric c. Conductan#" electric" d. Induc#ie electric" M"rime fizic" scalar" ce caracterizeaz" curentul electric $i m"soar" sarcina electric" ce traverseaz" sec#iunea unui conductor n unitatea de timp? a. Induc#ie electric" b. Capacitate electric" c. Conductan#" electric" d. Intensitatea curentului electric For#" de iner#ie ce ac#ioneaz" asupra unui mobil care se mi$c" ntr-un sistem aflat n mi$care de rota#ie ? a. For#a Compton b. For#a nuclear" tare c. For#" de frecare d. Fo#a Coriolis M"rime fizic" ce caracterizeaz" proprietatea corpurilor de a crea n jurul lor un cmp electric?

78.

79. 80. 81.

82.

83. 84. 85. 86. 87.

88.

89.

90.

91. 92. 93.

a. Flux energetic b. Capacitate electric" c. Sarcina electric" d. Amper Starea unei regiuni a spa#iului manifestat" prin proprietatea c" un mic corp nc"rcat electric plasat n aceast" regiune este supus ac#iunii unei for#e care nu s-ar exercita dac" corpul nu ar fi nc"rcat? a. Flux energetic b. Capacitate electric" c. Cmp electric d. Induc#ie electric" Simbolul unit"#ii de m"sur" pentru for#" n Sistemul Interna#ional de Unit"#i de M"sur"? a. W b. V c. & d. N Unitate de m"sur" pentru sarcina electric" n Sistemului Interna#ional de Unit"#i de M"sur"? a. Farad b. Coulomb c. Ohm d. Amper Schimbarea direc#iei de propagare a unei unde din cauza schimb"rii vitezei de propagare, cel mai adesea la suprafa#a de separare dintre dou" medii? a. Emisivitate b. Refrac#ia undelor c. Reflexie total" d. Reflexia undelor Mi$care periodic" a unui sistem fizic, de o parte $i de alta a unei pozi#ii de echilibru, nso#it" de o transformare succesiv" a unei forme de energie n alta? a. Mi$carea oscilatorie b. Iner#ie c. Mi$care circulat" d. Mi$care rectilinie uniform" Fenomenul de suprapunere a dou" sau mai multe unde? a. Efectul Compton b. Interferen#a c. Efectul fotoelectric d. Efectul piroelectric Fizician italian, laureat al Premiului Nobel n anul 1938, care a descoperit fisiunea nucleara? a. Enrico Fermi b. Alessandro Volta c. Luigi Galvani d. Galileo Galilei M"rime fizic" egal" cu for#a pe unitatea de suprafa#" aplicat" pe direc#ie perpendicular" pe acea suprafa#"? a. Tensiunea mecanic" b. For#a c. Permeabilitatea d. Presiunea Parametru de baz" al oric"rui fenomen ondulatoriu (und"), care se propag" n spa#iu? a. Emisivitate b. Luminozitate c. Lungimea de und" d. Lungime Fenomene fizice, care constau dintr-un cmp electric $i unul magnetic n acela$i spa#iu, care se genereaz" unul pe altul pe m"sur" ce se propag"? a. Radia#ie termic" b. Undele electromagnetice c. Radia#ia solar" d. Difrac#ia electronilor Form" de existen#" a materiei, diferit" de substan#", care apare n vecin"tatea unui magnet, electromagnet sau a unei sarcini electrice n mi$care? a. Cmpul magnetic b. Undele electromagnetice c. Cmp electric d. Cmp electromagnetic M"rimea fizic" care reprezint" r"spunsul substan#ei la ac#iunea cmpului magnetic extern $i se define$te ca raportul dintre valoarea magnetiz"rii (sub ac#iunea cmpului magnetic de intensitate H) $i intensitatea cmpului magnetic? a. Susceptibilitate magnetic" b. Cmp magnetic c. Susceptibilitate electric" d. Flux de induc#ie magnetic" Om de $tiin#" englez, care a publicat n anul 1687 lucrarea Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, n care a descris Legea atrac#iei universale $i, prin studierea legilor mi$c"rii corpurilor, a creat bazele mecanicii clasice? a. Edwin Herbert Land b. Benjamin Franklin c. Thomas Edison d. Isaac Newton Cmp caracterizat n fiecare punct de c"tre o m"rime fizic" vectorial"? a. Cmp scalar b. Cmp vectorial c. Cmp electric d. Cmp magnetic Spa#iu omogen $i izotrop, a c"rui structur" metric" este independent" cu distribu#ia materiei n spa#iu? a. Distan#" Minkowski b. Distan#" euclidian" c. Spa#iu euclidian d. Spa#iu Minkowski Corp natural sau artificial care este capabil s" produc" n jurul s"u cmp magnetic?

a. Magnet b. Tub catodic c. Conductor d. Electromagnet 94. Fizician $i matematician francez, care a tr"it ntre anii 1775- 1836, fiind considerat unul dintre principalii fondatori ai electromagnetismului? a. Andr-Marie Ampre b. Louis de Broglie c. A. Henri Becquerel d. Pierre Curie 95. M"rimea fizic" egal" cu num"rul de repet"ri ale unui fenomen periodic n unitatea de timp? a. Inductan#" electric" b. Flux de induc#ie magnetic" c. Und" electric" d. Frecven#a 96. Distan#a st"b"tut" de suprafa#a de und" n timp de o perioad"? a. Emisivitate b. Luminozitate c. Lungimea de und" d. Lungime 97. Unitatea de m"sur" pentru frecven#", n Sistemul Interna#ional? a. Watt b. Volt c. Ohm d. Hertz 98. Fizician german, care a tr"it ntre anii 1857- 1894, n cinstea c"ruia,unitatea de m"sur" pentru frecven#" i poart" numele? a. Heinrich Hertz b. Carl von Linde c. Friedrich Whler d. Franz Kolb 99. Senza#ie produs" asupra organului auditiv de c"tre vibra#iile materiale ale corpurilor $i transmise pe calea undelor acustice? a. Ultrasunet b. Intensitate sonor" c. Sunet d. Ecou 100. Fenomenul fizic de emitere $i propagare n spa#iu a energiei sub form" de unde sau de corpusculi? a. Radia#ia solar" b. Radia#ia termic" c. Radia#ia acustic" d. Radia#ia 101. Fenomene fizice, care constau dintr-un cmp electric $i unul magnetic n acela$i spa#iu, care se genereaz" unul pe altul pe m"sur" ce se propag"? a. Und" electric" b. Und" magnetic" c. Radia#ia electromagnetic" d. Radia#ie solar" 102. Unde electromagnetice utilizate n special pentru transmisii de radio $i televiziune, cu frecven#e de la c#iva kilohertzi pn" la c#iva gigaher#i? a. Radia#ie solar" b. Radia#ie termic" c. Microunde d. Unde radio 103. Radia#ii electromagnetice cu o lungime de und" mai mare dect cea a domeniului vizibil, dar mai mic" dect cea a microundelor? a. Infraro$ii b. Ultraviolete c. Microunde d. Unde radio 104. M"rime fizic" ce caracterizeaz" starea de nc"lzire a unui corp? a. C"ldura b. Temperatura c. Presiunea d. Masa 105. Ramur" a fizicii care se ocup" cu studiul metodelor de ob#inere a spectrelor, precum $i cu m"surarea $i interpretarea acestora? a. Spectrofizica b. Spectrometria c. Spectronomia d. Spectroscopia 106. Emiterea de electroni din materie n urma absorb#iei de radia#ie electromagnetic", de exemplu radia#ie ultraviolet" sau raze X? a. Efectul fotoelectric extern b. Curent electric alternativ c. Curent electric continuu d. Efectul fotoelectric intern 107. Fizician evreu german, apoi apatrid (1896), elve#ian (1899), emigrat n 1933 n SUA, care a tr"it ntre anii 18791955 $i a c"rui celebritate se datoreaz" n special formul"rii teoriei relativit"#ii? a. W. Johannes de Haas b. Albert Einstein c. Erwin Schrdinger d. Niels Bohr 108. Teorie care sus#ine c" timpul $i distan#ele unui eveniment m"surate de doi observatori au, n general, valori diferite, dar se supun totdeauna acelora$i legi fizice?

a. Teoria relativit"#ii b. Teoria corzilor c. Teoria relativit"#ii restrnse d. Teoria relativit"#ii generale 109. Accelera#ia imprimat" unui corp, cauzat" de cmpul gravita#ional generat de un alt corp? a. Accelera#ie b. Atrac#ia gravita#ional" c. Accelera#ia gravita#ional" d. For#a gravita#ional" 110. 'tiin#a care se ocup" cu studiul mi$c"rii corpurilor n aer sau n alte medii gazoase? a. Aerofizica b. Aerometria c. Aerodinamica d. Aeronomica 111. Distan#a dintre dou" puncte din spa#iu ntre care defazajul relativ al oscila#iilor este de 2( radiani? a. Emisivitate b. Luminozitate c. Lungimea de und" d. Lungime 112. Unitate de m"sur" pentru energie, egal" cu cantitatea de c"ldur" necesar" pentru a ridica temperatura unui gram de ap" distilat", aflat" la presiune atmosferic" normal", cu 10C? a. Celsius b. Caloria c. Concentra#ie masic" d. Putere 113. Unitate de m"sur" fundamental" pentru intensitatea luminoas" in sistemul interna#ional de unit"#i? a. Becquerel b. Lux c. Lumen d. Candel" 114. Unitatea de m"sur" a tensiunii electrice n Sistemul Interna#ional? a. Watt b. Volt c. Ohm d. Amper 115. Diferen#a de poten#ial ntre dou" puncte ale unui circuit, direct propor#ional" cu energia necesar" deplas"rii unei sarcini electrice ntre cele dou" puncte? a. Intensitate electric" b. Tensiunea electromotoare c. Tensiunea electric" d. Conductivitate electric" 116. M"rime fizic" definit" ca produsul dintre componenta for#ei care ac#ioneaz" asupra unui corp, n direc#ia deplas"rii punctului ei de aplica#ie $i m"rimea acestei deplas"ri? a. Lucrul mecanic b. Tensiune mecanic" c. Putere d. For#" 117. Tip de magnet la care cmpul magnetic este produs cu ajutorul curentului electric? a. Magnet permanent b. Tub catodic c. Conductor d. Electromagnet 118. Fizicianul dup" care a fost numit" unitatea de m"sur" a lucrului mecanic? a. Isaac Newton b. James Watt c. James Prescott Joule d. Michael Faraday 119. Curent electric al c"rui sens se schimb" periodic, spre deosebire de curentul continuu al c"rui sens este unidirec#ional? a. Curentul continuu regular b. Curent electric alternativ c. Curent electric unidirec#ional d. Curent electric periodic 120. Fizician $i matematician francez, n cinstea c"ruia, unitatea de m"sur" a intensit"#ii curentului electric i poart" numele? a. Andr-Marie Ampre b. James Prescott Joule c. A. Henri Becquerel d. James Watt 121. M"rimea fizic" care caracterizeaz" capacitatea unui material de a transmite c"ldura atunci cnd este supus unei diferen#e de temperatur"? a. Entropie b. Flux termic superficial c. Conductivitatea termic" d. Conductan#" termic" 122. Energia transferat" ntre un sistem termodinamic $i mediul nconjur"tor, ntre dou" sisteme termodinamice sau ntre diferite p"r#i ale aceluia$i sistem termodinamic, n cursul unei transform"ri termodinamice n care parametrii externi r"mn constan#i? a. Capacitate termic" b. Capacitate caloric" c. Lucru mecanic d. Cantitate de c"ldur" 123. Principiu conform c"ruia transferul de c"ldur" se face de la sine doar de la temperatura mai nalt" la temperatura mai joas"? a. Primul principiu al termodinamicii b. Al doilea principiu al termodinamicii c. Paradoxul lui Gibbs (termodinamic") d. Al treilea principiu al termodinamicii

124. M"rimea fizic" egal" cu raportul intre intensitatea curentului electric $i aria suprafe#ei normale str"b"tut" de acesta? a. Densitatea cmpului electric b. Densitatea cmpului electromagnetic c. Densitatea de curent electric d. Cantitatea de electricitate 125. Radia#ii electromagnetice, care au o lungime de und" mai mic" dect radia#iile din domeniul vizibil ochiului omenesc? a. Infraro$ii b. Ultraviolete c. Microunde d. Unde radio 126. Conductor electric metalic sau din c"rbune, prin care intr" sau iese curentul dintr-un mediu conductor sau din vid? a. Electrod b. Catod c. Rezistor d. Termocupl" 127. Proces de dializ" produs sub ac#iunea unei diferen#e de poten#ial electric, n care electrozii sunt ata$a#i de o parte $i de alta a unei membrane? a. Electrizare b. Electroliz" c. Dializ" electromecanic" d. Electrodializ" 128. Energia unui corp datorat" mi$c"rii (de transla#ie) cu viteza v? a. Energia cinetic" b. Catod c. Rezistor d. Termocupl" 129. Form" specific" de energie reprezentnd capacitatea de ac#iune a unei sarcini electrice n prezen#a unui cmp electromagnetic? a. Energia electric" b. Energie mecanic" c. Energia cinetic" d. Energie electromagnetic" 130. Reac#ie nuclear" care are drept efect ruperea nucleului greu n 2 fragmente de mase comparabile, neutroni rapizi, radia#ii $i energie termic"? a. Fuziune nuclear" b. Dezintegrare nuclear" c. Radioactivitate d. Fisiunea nuclear" 131. Denumirea elementelor care fisioneaz" cu neutroni termici? a. Materiale fisionabile b. Materiale fisile c. Materiale radioactive d. Materiale fertile 132. For#" efectiv" de iner#ie, n ecua#iile dinamicii pentru mi$carea relativ" ntr-un sistem rotitor de coordonate? a. For#a Compton b. For#a nuclear" tare c. For#" de frecare d. Fo#a Coriolis 133. M"rime fizic" egal" cu raportul dintre distan#a parcurs" de un corp $i intervalul de timp? a. Accelera#ia b. Viteza c. For#a d. Impulsul 134. Fizician evreu german care a primit Premiul Nobel pentru Fizic" n anul 1921? a. W. Johannes de Haas b. Albert Einstein c. Erwin Schrdinger d. Niels Bohr 135. Unul dintre fenomenele care se manifest" prin for#e de interac#iune de atrac#ie sau respingere ntre corpuri? a. Interac#iune mecanic" b. Interac#iune magnetic" c. Interac#iunea electrostatic" d. Electrizare 136. Fizician francez, care a tr"it ntre anii 1736 -1806, renumit pentru descoperirea legii, care i poart" numele $i care a definit for#a electrostatic" de atrac#ie sau respingere? a. Antoine Henri Becquerel b. Charles Augustin de Coulomb c. Blaise Pascal d. Andr-Marie Ampre 137. M"rime fizic" prin care se exprim" proprietatea unui conductor electric de a se opune trecerii curentului electric prin el? a. Tensiune electric" b. Impedan#" electric" c. Poten#ial electric d. Rezisten#" electric" 138. Unitate de m"sur" a rezisten#ei electrice n Sistemul Interna#ional? a. Watt b. Volt c. Ohm d. Amper 139. Energie egal" cu lucrul mecanic necesar pentru a cre$te viteza corpului din repaus la viteza curent" v? a. Puterea b. Energie mecanic" c. Energia cinetic" d. Presiunea 140. Fenomen fizic ce apare n cadrul unui circuit electric, ca urmare a aplic"rii unei tensiuni electrice alternative? a. Curentul continuu regular b. Curent electric alternativ

c. Curent electric unidirec#ional d. Curent electric periodic 141. Legea conduc#iei electrice? a. Legea lui Ampere b. Legea lui Bernoulli c. Legea lui Ohm d. Legea lui Kirchhoff 142. Lege ce stabile$te leg"tura ntre intensitatea curentului electric dintr-un circuit, tensiunea electric" aplicat" $i rezisten#a electric" a circuitului? a. Legea lui Ampere b. Legea lui Bernoulli c. Legea lui Ohm d. Legea lui Kirchhoff 143. Simbolul unit"#ii de m"sur" pentru putere n Sistemul Interna#ional de Unit"#i? a. W b. V c. & d. A 144. Matematician, inventator $i inginer sco#ian, care a activat ntr-o perioad" de efervescen#" a revolu#iei industriale, ca fiind cel care a adus importante mbun"t"#iri func#ion"rii ma$inii cu abur $i care este inventatorul locomotivei cu abur? a. Andr-Marie Ampre b. James Prescott Joule c. A. Henri Becquerel d. James Watt 145. Unitatea de m"sur" pentru lucru mecanic n Sistemul Interna#ional? a. Newton b. Joule c. Ohm d. Farad 146. Denumirea elementelor care fisioneaz" cu neutroni rapizi? a. Materiale fisionabile b. Materiale fisile c. Materiale radioactive d. Materiale fertile 147. Unitatea de m"sur" a presiunii n Sistemul Interna#ional? a. Newton b. Pascal c. Ohm d. Farad 148. Raportul dintre intensitatea curentului electric care trece prin conductor $i aria sec#iunii transversale a acestuia? a. Densitate cmp electric b. Densitate cmp electromagnetic c. Densitate de curent electric d. Cantitate de electricitate 149. Matematician, fizician $i filosof francez, care a tr"it ntre anii 1623- 1662, avnd contribu#ii n numeroase domenii ale $tiin#ei, precum construc#ia unor calculatoare mecanice, considera#ii asupra teoriei probabilit"#ilor, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune $i vid? a. Andr-Marie Ampre b. James Prescott Joule c. Blaise Pascal d. James Watt 150. Matematician, inventator $i inginer sco#ian ce a tr"it ntre anii 1736- 1819, devenind renumit prin inventarea camerei de condensare a aburului separat", respectiv reproiectarea $i adaptarea regulatorului centrifugal la ma$inile sale? a. Andr-Marie Ampre b. James Prescott Joule c. A. Henri Becquerel d. James Watt 151. Principiu care afirm" c" la trecerea unei raze de lumin" prin medii cu densit"#i diferite, aceasta va urma traiectoria pe care va putea s" o parcurg" n timpul cel mai scurt? a. Principiul echivalen#ei b. Principiul lui Fermat c. Principiul 3 al termodinamicii d. Principiul lui Carnnot 152. Procesul prin care dou" nuclee atomice reac#ioneaz" pentru a forma un nou nucleu, mai greu (cu mas" mai ridicat") dect nucleele ini#iale? a. Fuziune nuclear" b. Dezintegrare nuclear" c. Radioactivitate d. Fisiunea nuclear" 153. Element optic transparent delimitat de doi dioptri plani care formeaz" ntre ei un unghi diedru $i care refract" lumina? a. Cronograf b. Osciloscop c. Prism" d. Lentil" 154. Fenomenul fizic de ntoarcere a undei luminoase, n mediul din care a provenit, dup" atingerea unei suprafe#e de separare a unui mediu? a. Refrac#ie b. Reflexie c. Conversie d. Convexie 155. Echivalentul unei for#e de 1 Newton aplicat" pe o suprafa#" perpendicular" avnd aria de 1 metru p"trat? a. Newton b. Pascal c. Ohm d. Farad

156. Aparat care m"soar" $i nregistreaz" mi$c"rile solului, n scopul analizei mi$c"rilor seismice provocate de cutremure de p"mnt, explozii $i alte surse? a. Seismograf b. Derivatograf c. Seismometru d. Cronograf 157. Unitate de m"sur" pentru energie, egal" cu cantitatea de c"ldur" necesar" pentru a ridica temperatura unui gram de ap", aflat" la presiune atmosferic" normal", de la 14,5 la 15,5 C? a. Caloria b. Joule c. C"ldura specifica d. Capacitate termica 158. Botanist britanic de origine sco#ian", care a tr"it ntre anii 1773 1858, care a cercetat $i cartografiat flora Australiei, descriind astfel peste 4000 specii noi de plante specifice continentului Australian $i a r"mas cunoscut n istoria $tiin#ei pentru mi$carea brownian"? a. James Brown b. Robert Brown c. Alexander Brown d. Dan Brown

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Geografie
1. Mun"i din Grupa Mun"ilor Apuseni, ce apar"ine de lan"ul muntos al Carpa"ilor Occidentali, delimitat la est de masivul Muntele Mare? a. Mun"ii Oa#ului b. Mun"ii Bihorului c. Mun"ii Z$randului d. Mun"ii Codru Moma A treia planet$ de la soare din sistemul nostru solar? a. Mercur b. Venus c. Terra d. Marte Cei mai nal"i mun"i din Grupa Mun"ilor Apuseni apar"innd de lan"ul muntos al Carpa"ilor Occidentali? a. Mun"ii Oa#ului b. Mun"ii Bihorului c. Mun"ii Z$randului d. Mun"ii Codru Moma Ora#ul Florilor din Romnia? a. Timi#oara b. Bra#ov c. Sibiu d. Cluj-Napoca Ora# supranumit #i"Micul Paris"? a. Bratislava b. Praga c. Zagreb d. Bucure#ti Capitala Cehiei? a. Bratislava b. Praga c. Zagreb d. Riga Re#edin"a Jude"ului Vrancea? a. Rmnicu S$rat b. Vrancea c. Foc#ani d. Trgovi#te Jude" vecin, n nordul jude"ului Vrancea? a. Buz$u b. Gala"i c. Vaslui d. Bac$u Tropic care trece prin Australia? a. Racului b. Capricornului c. Leului d. Scorpionului Jude" localizat n sudul Romniei, care se ntinde pe o suprafa"$ de 5.765 km% #i se nvecineaz$ cu jude"ele Alba #i Sibiu la nord, jude"ul Arge# la est? a. Gorj b. Olt c. Vlcea d. Hunedoara Tropic care trece prin America de Nord? a. Racului b. Capricornului c. Leului d. Scorpionului Jude" localizat n sudul Romniei #i se nvecineaz$ cu jude"ele, jude"ul Olt la sud #i sud-est, jude"ul Dolj la sud-vest, jude"ul Gorj la vest #i jude"ul Hunedoara la nord-vest? a. Arge# b. Olt c. Vlcea d. Dmbovi"a Re#edin"a jude"ului Vlcea?. a. Trgovi#te b. Pite#ti c. Ploie#ti d. Rmnicu Vlcea Jude" n regiunea Moldova din Romnia, situat n partea de est a "$rii, ntinzndu-se pe cursul superior #i mijlociu al rului Brlad? a. Bac$u b. Gala"i c. Vaslui d. Neam" n ce "ar$ se afl$ cea mai adnc$ pe#ter$ cu o singur$ intrare? a. Portugalia b. Spania c. Columbia d. Kenya Jude" ce este situat n vestul "$rii, n regiunea istoric$ Banat, Romnia, care dup$ suprafa"$ este considerat cel mai mare jude"? a. Arad b. Cara#-Severin c. Timi# d. Hunedoara

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

13. 14.

15. 16.

17. Planet$, a doua ca m$rime din sistemul nostru solar? a. Saturn b. Terra c. Neptun d. Jupiter 18. Jude" n nordul regiunii Moldova din Romnia, a c$rui altitudine maxim$ se g$se#te la vf. Pietrosu 2.100m, vf. Giumal$u 1857m, vf. Rar$u 1651m? a. Boto#ani b. Ia#i c. Suceava d. Neam" 19. Jude" situat n sudul Transilvaniei, n Romnia care num$r$ 188 de localit$"i si care are, dou$ municipii, una dintre ele fiind Media#? a. Mure# b. Sibiu c. Covasna d. Bra#ov 20. Jude" a#ezat n partea de Nord-Vest a Romniei, care se nvecineaz$ cu jude"ele Satu Mare #i Maramure# la Nord? a. Cluj b. Maramure# c. Satu Mare d. S$laj 21. Jude" a#ezat n partea de Nord-Vest a Romniei, care se nvecineaz$ cu jude"ele, Bihor la vest #i sud-vest #i Cluj la sud si est? a. S$laj b. Maramure# c. Satu Mare d. Cluj 22. Re#edin"a jude"ului S$laj? a. Sighi#oara b. Zal$u c. Satu Mare d. S$laj 23. Jude" situat n partea de sud a "$rii, pe cursul inferior al rului care i-a dat numele #i face parte din categoria jude"elor riverane fluviului Dun$rea? a. Gorj b. Dolj c. Olt d. Arge# 24. Re#edin"a jude"ului Olt? a. Slatina b. Trgovi#te c. Pite#ti d. Ploie#ti 25. Jude" situat n partea de sud a "$rii, care se nvecineaz$, Nord cu jude"ul Vlcea iar la Sud cu fluviul Dun$rea pe o distan"$ de 45 km, care-l desparte de Bulgaria? a. Gorj b. Dolj c. Olt d. Arge# 26. Planet$ cea mai mare din sistemul nostru solar? a. Saturn b. Neptun c. Uranus d. Jupiter 27. Stat american, component al SUA, nconjurat complet de Oceanul Pacific? a. Alaska b. Hawaii c. California d. Illinois 28. Capitala statului Connecticut? a. Conneticut b. Newark c. Hartford d. Vermont 29. Jude" n care se g$sesc ora#ele Caracal, Corabia? a. Olt b. Vlcea c. Prahova d. Buz$u 30. Jude" ce se afl$ n nord-estul Romniei, la limita dintre Carpa"ii Orientali #i Podi#ul Moldovei, cunoscut mai ales pentru frumuse"ea Masivului Ceahl$u #i a peisajului n general? a. Boto#ani b. Ia#i c. Suceava d. Neam" 31. Re#edin"a jude"ului Neam"? a. Buhu#i b. Piatra Neam" c. Roman d. Neam" 32. Moneda oficial$ n Venezuela? a. Bolivar b. Real c. Dolar d. Dinar 33. Personalitate istoric$, ce a afirmat pentru prima dat$ c$ planetele se nvrt n jurul Soarelui?

34. 35. 36.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

a. Vasquez b. Nostradamus c. Copernic d. Columb Jude" ce se afl$ n nord-estul Romniei, care se nvecineaz$ cu Harghita la vest, Suceava la nord? a. Boto#ani b. Ia#i c. Suceava d. Neam" Jude" n regiunea Transilvania din Romnia, a c$rui nume provine de la rul, care str$bate jude"ul de la NE la SV? a. Mure# b. Sibiu c. Covasna d. Bra#ov Jude" n regiunea Transilvania din Romnia, delimitat de jude"ele Satu-Mare, S$laj, Cluj, Bistri"a-N$s$ud #i Suceava? a. Cluj b. Maramure# c. Satu Mare d. S$laj Din ce mun"i izvor$ste Dun$rea? a. Alpi b. P$durea Neagr$ c. Tatra d. Piscul Negru Capitala Ecuadorului? a. Bogota b. Montevideo c. La Paz d. Quito C"i sateli"i are Jupiter? a. 3 b. 18 c. 27 d. 11 Jude" n care se g$sesc ora#ele Sighetu Marma"iei si Bor#a? a. Cluj b. Maramure# c. Satu Mare d. S$laj Re#edin"a jude"ului Maramure#? a. Baia Mare b. Satu Mare c. Bor#a d. Zal$u Jude" n Moldova, care se nvecineaz$ cu Jude"ul Vaslui la sud #i cu Jude"ul Boto#ani la nord? a. Boto#ani b. Ia#i c. Suceava d. Neam" Jude" situat la confluen"a Dun$rii cu rurile Siret #i Prut? a. Buz$u b. Gala"i c. Vrancea d. Br$ila C$rei "$ri apar"in Insulele Feroe? a. Danemarca b. Islanda c. Marea Britanie d. Portugalia Num$rul de limbi oficiale vorbite n Canada? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Jude" n regiunea Oltenia din Romnia, aflat n Cmpia Olteniei, nvecinat cu jude"ele Olt la est, Gorj la nord? a. Gorj b. Dolj c. Olt d. Arge# Re#edin"a jude"ului Dolj? a. Craiova b. Trgu Jiu c. Caracal d. Drobeta Turnu Severin Jude" situat n regiunea Oltenia, n care se afl$ ora#ele B$ile#ti, Calafat? a. Mehedin"i b. Dolj c. Olt d. Arge# Jude" n regiunea Muntenia din Romnia, cu re#edin"a la Trgovi#te? a. Mehedin"i b. Dmbovi"a c. Olt d. Arge# Jude"ul este situat n extremitatea SE a Romniei, la Nord fiind delimitat de jude"ul Tulcea? a. C$l$ra#i b. Ialomi"a c. Teleorman d. Constan"a Curs de ap$ ce desparte jude"ul Constan"a de jude"ele C$l$ra#i, Ialomi"a #i Br$ila?

52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

67. 68.

a. Buz$u b. Mure# c. Dun$rea d. Dmbovi"a Jude" a#ezat n partea central-vestic$ a Romniei, n centrul provinciei istorice Transilvania ce se nvecineaz$ cu jude"ele S$laj, Maramure#, Bistri"a-N$s$ud, Mure#, Alba #i Bihor? a. Cluj b. Maramure# c. Satu Mare d. S$laj Capitala administrativ$ a Olandei? a. Rotterdam b. Amsterdam c. Bruxelles d. Stockholm Capitala Canadei? a. Montreal b. Toronto c. Vancouver d. Ottawa &ara celor 1000 de lacuri? a. Suedia b. Polonia c. Norvegia d. Finlanda Jude"ul compus din 5 municipii, printre care Turda #i Dej? a. Cluj b. Maramure# c. Satu Mare d. S$laj Jude" n sud-estul regiunii Muntenia din Romnia, re#edin"a sa este municipiul C$l$ra#i? a. C$l$ra#i b. Ialomi"a c. Teleorman d. Giurgiu Jude" n regiunea Banat din Romnia, ce are ca re#edin"$ ora#ul industrial Re#i"a? a. Arad b. Timi# c. Cara#-Severin d. Hunedoara Stat supranumit #i &ara lalelelor? a. Olanda b. Turcia c. Thailanda d. Belgia Unde se afl$ Normandia? a. Belgia b. Fran"a c. Germania d. Italia Jude"ul din Romnia care are cele mai multe ora#e (15)? a. Prahova b. Mure# c. Ia#i d. Cluj n ce pe#ter$ se afl$ cea mai mare stalactit$ din lume, care are o lungime de 59m? a. Voronya b. Ur#ilor c. Cueva de Nerja d. Mammoth Cave Pe#ter$ din Romnia situat$ la cea mai mare altitudine? a. Pe#tera Liliecilor b. Pe#tera Ur#ilor c. Pe#tera Mare d. Pe#tera Muierii Jude", unde g$sim ora#ele, O"elul Ro#u #i B$ile Herculane? a. Alba b. Cara#-Severin c. Satu Mare d. Bihor Jude" situat n sud-estul Romniei, ce se nvecineaz$ la nord-vest cu jude"ele Bra#ov #i Covasna, la vest cu Prahova? a. Buz$u b. Br$ila c. Tulcea d. C$l$ra#i Jude" situat n sud-estul Romniei, ce se nvecineaz$, la sud cu jude"ul Ialomi"a, la est cu Br$ila, #i la nord-est cu Vrancea? a. Buz$u b. Br$ila c. Tulcea d. C$l$ra#i Jude" din Romnia aflat n sud-estul Transilvaniei, care include regiunile istorice &ara Brsei, &ara F$g$ra#ului? a. Cluj b. Maramure# c. Bra#ov d. Sibiu Jude" din Romnia aflat n sud-estul Transilvaniei care se nvecineaz$ cu jude"ul Mure# #i Harghita la nord, jude"ul Covasna la est? a. Cluj b. Bra#ov c. Sibiu d. Buz$u

69. Jude" din Romnia aflat n sud-estul Transilvaniei care se nvecineaz$ cu jude"ul Buz$u la sud-est, jude"ul Prahova, Dmbovi"a #i Arge# la sud #i jude"ul Sibiu la vest? a. Cluj b. Bra#ov c. Covasna d. Mure# 70. &ara al c$rei drapel are o singur$ culoare(verde)? a. Libia b. Liban c. Noua Zeeland$ d. Ecuador 71. Prin ce "ara trece meridianul 0 (Greenwich)? a. Japonia b. Marea Britanie c. Portugalia d. Islanda 72. Ce zeu era reprezentat n faimoasa statuie "Colosul din Rodos"? a. Atena b. Zeus c. Helios d. Ra 73. Jude" n care se afl$ Castelul Bran? a. Cluj b. Bra#ov c. Sibiu d. Buz$u 74. Jude" n Transilvania, din Romnia, care se nvecineaz$ cu jude"ele Cluj, la vest, Maramure#, la nord, Suceava, la est #i Mure# la sud? a. Cluj b. Bistri"a-N$s$ud c. Satu Mare d. S$laj 75. Jude" transilv$nean situat n nord-vestul Romniei, iar re#edin"a de jude" se afl$ la Oradea? a. Cluj b. Maramure# c. Bihor d. Arad 76. &ara n care se afl$ cea mai mare pe#ter$ de sare din lume? a. Chile b. Rusia c. Africa de Sud d. Romnia 77. Cel mai mare ghe"ar din Europa? a. Hornkees b. Lambert c. Fax d. Schlegeiskees 78. Jude" din regiunea Moldovei din Romnia, care se nvecineaz$ la est cu jude"ul Vaslui, la sud- jude"ul Vrancea, la vest cu jude"ul Harghita? a. Neam" b. Suceava c. Bac$u d. Ia#i 79. Jude" din regiunea Moldovei din Romnia, care se nvecineaz$ la vest cu jude"ul Harghita, la nord cu Suceava ? a. Neam" b. Suceava c. Bac$u d. Ia#i 80. Jude"ul care se ntinde de o parte #i de alta a Mure#ului #i a Cri#ului Alb situat n vestul Romniei, ce se nvecineaz$ cu Bihorul la nord #i la nord-est cu Alba? a. Cluj b. Mure# c. Arad d. Bihor 81. Capitala Estoniei? a. Tallin b. Riga c. Oslo d. Copenhaga 82. Golful n care se afl$ Dubai? a. Auriu b. Persic c. Arabiei d. Dubai 83. Stat american care are capitala la Juneau? a. Alaska b. Louisiana c. Oregon d. Ohio 84. Jude" al Romniei situat n Transilvania, ce se nvecineaz$ cu jude"ele Cluj la nord, Sibiu la est,si Hunedoara la sudvest? a. Cluj b. Alba c. Arad d. S$laj 85. Jude" al Romniei situat n Transilvania, ce se nvecineaz$ cu jude"ele Arad #i Hunedoara la sud-vest #i Bihor la nord-vest?

a. Alba b. Hunedoara c. Sibiu d. S$laj 86. Podi# situat n p$r"ile de est #i nord-est ale Romniei, continundu-se #i dincolo de Prut, n Republica Moldova #i Ucraina? a. Podi#ul Dobrogei b. Podi#ul Transilvaniei c. Podi#ul Moldovei d. Podi#ul Getic 87. Podi# care are limitele: nord Prutul superior, est Valea Nistrului (Republica Moldova)? a. Podi#ul Dobrogei b. Podi#ul Transilvaniei c. Podi#ul Moldovei d. Podi#ul Getic 88. Nume de "ar$ provenit din numele indian "Marele Sat"? a. India b. Australia c. Pakistan d. Canada 89. Planet$ din Sistemul Solar care are n atmosfera ei 98% heliu? a. Venus b. Marte c. Neptun d. Mercur 90. &ara n care se afl$ cea mai lung$ conduct$ de gaz? a. India b. Australia c. Rusia d. Canada 91. Ora#ul din Austria n s-a n$scut Mozart? a. Budapesta b. Salzburg c. Viena d. Munchen 92. Podi# situat n sud-vestul "$rii, la vest de rul Motru #i la poalele Mun"ilor Mehedin"i, avnd ca limite Valea Motrului la est, Valea Dun$rii la vest, Mun"ii Mehedin"i la nord #i Podi#ul Getic la sud? a. Podi#ul Dobrogei b. Podi#ul Transilvaniei c. Podi#ul Mehedin"i d. Podi#ul Getic 93. &ara care export$ cea mai mare cantitate de cafea din lume? a. Brazilia b. Turcia c. Argentina d. Arabia Saudit$ 94. Ora#ul n care se afl$ "Puntea Suspinelor"? a. Chicago b. Sibiu c. Vene"ia d. Barcelona 95. Podi# situat n sudul Romniei ntre Subcarpa"ii Getici (la nord), rul Dmbovi"a (la est), Cmpia Romn$ (la sud), Dun$rea #i Podi#ul Mehedin"i (la vest)? a. Podi#ul Dobrogei b. Podi#ul Transilvaniei c. Podi#ul Mehedin"i d. Podi#ul Getic 96. Cea mai bine conservat$ dintre deltele europene? a. Delta Dun$rii b. Delta Rinului c. Delta Volg$i d. Delta Tamisei 97. Cel mai mare arhipelag la Terrei (peste 13000 insule)? a. Filipine b. Japonia c. Indonezia d. Bahamas 98. Limba oficial$ n Brazilia? a. Mexicana b. Spaniola c. Braziliana d. Portugheza 99. Capitala statului Chile? a. La Paz b. Santiago c. Buenos Aires d. Montevideo 100. Cmpie situata in sudul "arii noastr$? a. Cmpia B$r$ganului b. Cmpia Romn$ c. Cmpia Br$ilei d. Cmpia Olteniei 101. Cmpie din Romnia situat$ pe cursul inferior al Dun$rii? a. Cmpia B$r$ganului b. Cmpia Romn$ c. Cmpia Moldovei d. Cmpia de Vest 102. Alt$ denumire pentru Cmpia Moldovei? a. Cmpia B$r$ganului b. Cmpia Jijiei c. Cmpia Br$ilei d. Cmpia Prutului

103. Cmpia n care se afl$ apele curg$toare Prut, Jijia, Sitna, Ba#eu, Bahlui? a. Cmpia B$r$ganului b. Cmpia Romn$ c. Cmpia Moldovei d. Cmpia de Vest 104. Ora# aflat n Cmpia Vl$siei? a. Gala"i b. Ia#i c. Bucure#ti d. Pite#ti 105. Sectorul romnesc al Cmpiei Panonice? a. Cmpia B$r$ganului b. Cmpia Romn$ c. Cmpia Moldovei d. Cmpia de Vest 106. Cmpie delimitat$ de grani"a de stat cu Serbia #i Ungaria (n vest), Dealurile de Vest #i Carpa"ii Occidentali (n est)? a. Cmpia B$r$ganului b. Cmpia Romn$ c. Cmpia Moldovei d. Cmpia de Vest 107. Descenden"i direc"i ai dacilor? a. Sa#ii b. Mo"ii c. Secuii d. Machedonii 108. Regiune etnogeografic$ din Romnia situat$ n Mun"ii Apuseni, pe bazinul superior ale rurilor Arie# #i Cri#ul Alb cunoscut$ #i ca &ara de Piatr$? a. &ara Mo"ilor b. &ara Cibinului c. &ara Bihorului d. &ara Oa#ului 109. Capitala Iordaniei? a. Ankara b. Tel Aviv c. Damasc d. Amman 110. Lungimea Zidului Chinezesc? a. 1000 km b. 2000 km c. 3000 km d. 4000 km 111. &ara n care se afl$ ora#ul Izmir? a. Pakistan b. Turcia c. Iran d. Siria 112. Depresiune intracarpatic$ axat$ pe Mure#ul Superior, ntre Mun"ii Gurghiului (est) #i Mun"ii Giurgeului (vest)? a. Depresiunea Giurgeu b. Depresiunea Maramure# c. Depresiunea Bra#ov d. Depresiunea Dornelor 113. Regiunea submontan$ n care se situeaz$ ora#ul Sibiu #i zonele limitrofe? a. Depresiunea Sibiului b. Depresiunea Transilvaniei c. Depresiunea Bra#ov d. Depresiunea Dornelor 114. Depresiune n Mun"ii Oa#ului, aflat$ n jude"ul Satu Mare? a. Depresiunea Silvaniei b. Depresiunea Maramure# c. Depresiunea Oa#ului d. Depresiunea Dornelor 115. Continentul unde se afl$ Patagonia? a. Australia b. America de Sud c. America de Nord d. Asia 116. Cea mai lung$ pe#ter$ din Romnia? a. Pe#tera Liliecilor b. Pe#tera Ur#ilor c. Pe#tera Mare d. Pe#tera Topolni"a 117. Depresiune de eroziune, situat$ n partea central$ a Romniei, n zona marginal$ de sud a Depresiunii Colinare a Transilvaniei, intrnd n contact direct cu mun"ii F$g$ra#? a. Depresiunea Sibiului b. Depresiunea Transilvaniei c. Depresiunea Bra#ov d. Depresiunea F$g$ra# 118. Depresiunea aflat$ n partea de nord-vest a Mun"ilor Apuseni de-a lungul cursului superior al rului Cri#ul Repede? a. Depresiunea Oa#ului b. Depresiunea Vad-Borod c. Depresiunea Bra#ov d. Depresiunea Dornelor 119. Mun"i n care se afl$ Pe#tera Vntului si Pe#tera Vadu-Cri#ului? a. Mun"ii P$durea Craiului b. Mun"ii Bihorului c. Mun"ii Z$randului d. Mun"ii F$g$ra# 120. Capitala "$rii Costa Rica? a. Havana b. Quito c. San Jose d. Santiago

121. Planet$ c$reia i apar"ine satelitul Iapetus? a. Saturn b. Jupiter c. Venus d. Uranus 122. Depresiune dispus$ n interiorul arcului Carpatic, delimitat$ de localit$"ile Apa"a la nord, Bran la sud, Vl$deni la vest #i Prejmer spre est? a. Depresiunea Sibiului b. Depresiunea Transilvaniei c. Depresiunea Bra#ov d. Depresiunea F$g$ra# 123. Alt$ denumire pentru Depresiunea Bra#ovului? a. &ara Mo"ilor b. &ara Cibinului c. &ara Brsei d. &ara Oa#ului 124. Capitala Australiei? a. Melbourne b. Canberra c. Sydney d. Perth 125. Capitala statului Virginia? a. Orleans b. Wichita c. Sacramento d. Richmond 126. &ara n care se afl$ lacul Titicaca? a. Peru b. China c. Pakistan d. Kenya 127. Depresiune intracarpatic$ de origine tectono-eroziv$, situat$ pe rul Olt, cu afluen"ii s$i Brsa #i Rul Negru? a. Depresiunea Sibiului b. Depresiunea Vad-Borod c. Depresiunea Bra#ov d. Depresiunea F$g$ra# 128. Unitate geografic$ deluroas$ situat$ n partea vestic$ a Carpa"ilor Occidentali? a. Dealurile Cri#ului b. Dealurile F$getului c. Dealurile de Vest d. Subcarpa"ii Getici 129. Re#edin"a jude"ului Gorj? a. Craiova b. Slatina c. Re#i"a d. Trgu Jiu 130. Vulcanul Santorini este situat n? a. Italia b. Grecia c. SUA d. Islanda 131. Cel mai mare ru interior al Banatului? a. Cerna b. Timi# c. Cri# d. Mure# 132. Rul ce izvor$#te din Carpa"ii P$duro#i din Ucraina, de unde curge spre est, mare parte din curs fiind apoi pe direc"ia sud-est v$rsndu-se n Dun$re lng$ Reni? a. Tisa b. Siret c. Moldova d. Prut 133. Planet$ c$reia i apar"ine satelitul Dione? a. Pluto b. Saturn c. Terra d. Marte 134. Ru ce are o lungime de peste 465 km #i traverseaz$ podi#ul Some#an? a. Tisa b. Cri#ul Repede c. Some# d. Cri#ul Negru 135. Ru ce izvor$#te n Nord-Estul Mun"ilor Apuseni #i traverseaz$ depresiunea Huedin, trec$toarea Ciucea, depresiunea Vad-Barod, Dealurile de Vest, Cmpia de Vest #i se vars$ pe teritoriul Ungariei n Tisza? a. Tisa b. Cri#ul Repede c. Some# d. Cri#ul Negru 136. Ora#ul n care se afl$ Coloseum-ul? a. Istanbul b. Roma c. Atena d. Valencia 137. Singurul stat vecin al Portugaliei? a. Fran"a b. Andorra c. Italia d. Spania 138. Capitala Taiwanului?

a. Taipei b. Osaka c. Shanghai d. Bangkok 139. Ru care mpreun$ cu rurile Cri#ul Alb #i Cri#ul Negru formeaz$ cele trei Cri#uri, cele mai importante ruri din regiunea Cri#ana? a. Tisa b. Cri#ul Repede c. Some# d. Cri#ul Negru 140. Ru din jude"ul Vlcea, afluent al Oltului? a. Cibin b. Bistri"a Vlcii c. Arge# d. Lotru 141. Ru din sudul Romniei care izvor$#te din Mun"ii Bucegi #i se vars$ la Adncata n rul Ialomi"a? a. Buz$u b. Prahova c. Arge# d. Lotru 142. Rul ce izvor$#te n Mun"ii Poiana Rusc$ #i traverseaz$ ora#ele F$get #i Timi#oara, pe teritoriul Romniei? a. Bega b. Timi# c. Cerna d. Cri# 143. Curs de ap$ din S-SE Romniei, afluent al Dun$rii la Olteni"a? a. Buz$u b. Prahova c. Arge# d. Lotru 144. Cea mai arid$ "ar$ din lume? a. Yemen b. Siria c. Mauritania d. Coasta de Filde# 145. &ara n care se afl$ ora#ul Odessa? a. Ucraina b. Rusia c. Georgia d. Polonia 146. C$rei "$ri apar"ine Insula Hokkaido? a. Filipine b. Japonia c. Vietnam d. Coreea de Sud 147. Ru care izvor$#te din partea central-vestic$ a culmii principale a Mun"ilor F$g$ra# prin doi afluen"i: Buda #i Capra? a. Arge# b. Dmbovi"a c. Cerna d. Cri# 148. Ru care str$bate Carpa"ii Meridionali, formnd limita dintre grupa Bucegi (la Est) #i grupa F$g$ra# (la Vest)? a. Arge# b. Dmbovi"a c. Cerna d. Cri# 149. Ru care str$bate Subcarpa"ii, formnd limita dintre Subcarpa"ii de Curbur$ (la Est) #i Subcarpa"ii Getici (la Vest)? a. Arge# b. Dmbovi"a c. Cerna d. Cri# 150. Ru care curge n Romnia, fiind artera hidrografic$ principal$ a municipiului Bucure#ti? a. Arge# b. Dmbovi"a c. Cerna d. Cri# 151. Mi#carea pe care P$mntul o face n jurul Soarelui? a. Mi#care de revolu"ie b. Mi#care de rota"ie c. Mi#care de spin d. Mi#care retrograd$ 152. Unul din cele mai importante ruri din Romnia, care izvor$#te din mun"ii H$#ma#u Mare, n Carpa"ii Orientali #i curge prin jude"ele Harghita, Covasna, Bra#ov, Sibiu, Vlcea, Olt #i Teleorman? a. Arge# b. Dmbovi"a c. Olt d. Mure# 153. Capitala Letoniei? a. Vilnius b. Tallin c. Helsinki d. Riga 154. Cutremurele de p$mnt se nregistreaz$ cu aparatul numit? a. Higrometru b. Seismograf c. Ampermetru d. Girueta 155. Ru care se vars$ n Dun$re lng$ Turnu M$gurele, la Islaz? a. Olt b. Dmbovi"a c. Arge# d. Mure# 156. Rul cu o lungime de 615 km,pe el existnd aproape 30 de lacuri de acumulare?

a. Arge# b. Dmbovi"a c. Olt d. Mure# 157. Capitala Elve"iei? a. Zurich b. Geneva c. Berna d. Lausanne 158. Rul care trece prin ora#ele Miercurea Ciuc, Sfntul Gheorghe, F$g$ra#, Rmnicu Vlcea #i Slatina? a. Olt b. Dmbovi"a c. Arge# d. Mure# 159. Ru care curge n Romnia #i Ungaria, n lungime de 761 km #i se vars$ n Tisa? a. Olt b. Dmbovi"a c. Arge# d. Mure# 160. n ce "ar$ au fost realizate pentru prima dat$ primele ploi artificiale din lume? a. Romnia b. Grecia c. Fran"a d. Australia 161. Ru care izvor$#te din mun"ii H$#ma#u Mare, str$bate Depresiunea Gurghiului #i defileul Topli"a - Deda? a. Olt b. Dmbovi"a c. Arge# d. Mure# 162. Ru ce trece prin municipiul Arad, continu$ n Ungaria, unde se vars$ n Tisa? a. Olt b. Mure# c. Arge# d. Cri#ul Repede 163. Stat din SUA n care se afl$ ora#ul Los Angeles? a. Nevada b. Texas c. Arizona d. California 164. Capitala Tunisiei? a. Casablanca b. Tunis c. Cairo d. Alger 165. Ru ce str$bate Transilvania dar #i culoarul Alba-Iulia - Turda? a. Olt b. Mure# c. Arge# d. Cri#ul Repede 166. Fluviul care are cel mai mare num$r de afluen"i? a. Amazonul b. Nilul c. Rul Galben d. Mississippi 167. Mun"ii n care se g$se#te cel mai lung curs de ap$ subteran$ din Romnia? a. Mun"ii Bihorului b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Aninei d. Mun"ii Mehedin"i 168. Ru care n Carpa"ii Occidentali separ$ Mun"ii Apuseni de Mun"ii Poiana Rusc$, str$bate Dealurile de Vest, Cmpia de Vest? a. Olt b. Some# c. Cri#ul Alb d. Mure# 169. Ru ce izvor$#te din Mun"ii Apuseni #i str$bate Romnia #i Ungaria prin depresiunile Brad, Gurahon", Z$rand, Dealurile de Vest, Cmpia de Vest? a. Olt b. Some# c. Cri#ul Alb d. Mure# 170. Capitala Irlandei de Nord? a. Dublin b. Belfast c. Brighton d. Edinburg 171. &ara nord-european$ care are drapelul na"ional n alb #i albastru? a. Suedia b. Norvegia c. Finlanda d. Danemarca 172. Ru ce se vars$ n rul Cri#ul Dublu din Ungaria, unindu-se cu Cri#ul Negru? a. Olt b. Some# c. Cri#ul Alb d. Mure# 173. Ru ce izvor$#te din Mun"ii Rodnei n jude"ul Maramure#, str$bate Carpa"ii Orientali, apoi trece prin ora#ele Bicaz, Piatra Neam" #i Bac$u pentru a se v$rsa n Siret n apropierea Bac$ului? a. Bistri"a b. Some# c. Cri#ul Alb d. Mure#

174. Unitate de relief a Carpa"ilor de Curbur$, apar"innd de lan"ul muntos al Carpa"ilor Orientali avnd cel mai nalt pisc Vrful Goru(1.785 m)? a. Mun"ii Parng b. Mun"ii Bihorului c. Mun"ii Aninei d. Mun"ii Vrancei 175. Cum se mai numesc insulele situate ntre Oceanul Atlantic #i Marea Caraibelor? a. Tenerife b. Caraibe c. Bahamas d. Antile 176. Mun"i apar"innd Grupei Mun"ilor Apuseni avnd cel mai nalt vrf Vrful Drocea(836m)? a. Mun"ii Bihorului b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Aninei d. Mun"ii Z$randului 177. Mun"i din Grupa Mun"ilor Banatului apar"innd de lan"ul muntos al Carpa"ilor Occidentali cu vrful Piatra Goznei? a. Mun"ii Semenic b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Aninei d. Mun"ii Bucegi 178. &ara care a vndut Insulele Virgine Americii in 1917? a. Suedia b. Danemarca c. Finlanda d. Germania 179. nveli# extern de vie"uitoare al P$mntului? a. Toposfera b. Atmosfera c. Biosfera d. Hidrosfera 180. Cel mai ndep$rtat punct de centrul P$mntului? a. Mont Blanc b. Hymalaia c. Aconcagua d. Vrful muntelui Chimborazo 181. Cei mai nal"i #i mai greu de str$b$tut mun"i din lan"ul Carpa"ilor Orientali? a. Mun"ii Bihorului b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Rodnei d. Mun"ii Oa#ului 182. Cel mai nalt vrf din Mun"ii Rodnei (2303m)? a. Godeanu b. Moldoveanu c. Caraiman d. Pietrosul Rodnei 183. Mun"ii care sunt nconjura"i de Mun"ii &arcu la vest, Mun"ii Godeanu, la sud-vest #i Mun"ii Vlcan, la sud? a. Mun"ii Retezat b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Rodnei d. Mun"ii Oa#ului 184. &ara cu cele mai multe cutremure? a. China b. Japonia c. SUA d. Mexic 185. Care mun"i despart Europa de Asia? a. Urali #i Taurus b. Caucaz #i Taurus c. Taurus #i Pontici d. Urali #i Caucaz 186. Proces de formare a m$rilor #i oceanelor? a. Hidrogeneza b. Oceanogeneza c. Tasogeneza d. Talasogeneza 187. Primul savant care a afirmat c$ P$mntul este rotund? a. Aristotel b. Confucius c. Copernic d. Platon 188. &ara n care se g$sesc cele mai nalte baraje, pe cursurile rurilor, de pe Terra? a. China b. Japonia c. SUA d. Rusia 189. Ora# str$b$tut de Canalul Grande? a. Torino b. Milano c. Vene"ia d. Roma 190. &ara cu cele mai fierbin"i izvoare din Europa? a. Macedonia b. Bulgaria c. Islanda d. Fran"a 191. Linie imaginar$, sub form$ de cerc, care nconjoar$ P$mntul pe la mijloc, la distan"$ egal$ de cei doi poli? a. Ecuator b. Tropicul Racului c. Tropicul Capricornului d. Ecuador

192. Mun"i care fac parte din Carpa"ii Meridionali, grupa muntoas$ Retezat-Godeanu #i se nal"$ ntre dou$ depresiuni importante, Petro#ani #i Ha"eg #i ntre dou$ ruri importante, Rul Mare(la N #i E) #i Jiul de Vest(la S) ? a. Mun"ii Retezat b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Rodnei d. Mun"ii Oa#ului 193. Grup$ montan$ extins$, apar"innd Carpa"ilor Occidentali f$cnd tranzi"ia ntre grupa major$ nordic$ a acestora, Mun"ii Apuseni #i grupa major$ sudic$, Mun"ii Banatului? a. Mun"ii Retezat b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Aninei d. Mun"ii Poiana Rusc$ 194. Capitala statului Filipine? a. Manila b. Hanoi c. Seul d. Baku 195. Insula pe care se g$se#te baza American$, Guantanamo? a. Cuba b. Trinidad-Tobago c. Jamaica d. Bahamas 196. Cel mai nalt vrf al Mun"ilor Poiana Rusc$, avnd 1.374 m? a. Vrful Poiana Rusc$ b. Vrful Pade#u c. Vrful C$prioara d. Piscul Negru 197. Lan" muntos calcaros aflat la sud-vestul Carpa"ilor Orientali, dar care apar"ine lan"ului Carpa"ilor Meridionali, g$sindu-se n nord-estul acestora? a. Mun"ii Retezat b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Rodnei d. Mun"ii Piatra Craiului 198. Mun"ii care sunt str$b$tu"i de cea mai nalt$ #osea de la noi din "ar$, Transalpina, care ajunge pn$ la altitudinea de 2.200 m, oferind imagini rar ntlnite? a. Mun"ii Retezat b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Rodnei d. Mun"ii Piatra Craiului 199. &ara cu cele mai nalte #i mai fierbin"i gheizere din lume? a. Islanda b. Noua Zeeland$ c. Norvegia d. Argentina 200. Cel mai adnc lac vulcanic din SUA? a. Lacul Crater b. Lacul Michigan c. Lacul Yellowstone d. Lacul Ontario 201. Linie imaginar$ paralel$ cu ecuatorul, reprezentnd cercul care une#te puncte cu aceea#i latitudine? a. Longitudine b. Latitudine c. Paralel$ d. Meridian 202. Dep$rtarea unui punct la nord sau la sud fa"$ de ecuator? a. Longitudine b. Latitudine c. Paralel$ d. Meridian 203. Cea mai extins$ grup$ montan$ din Carpa"ii Meridionali? a. Mun"ii Retezat b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Rodnei d. Mun"ii Bucegi 204. Ce Mun"i din Grupa Mun"ilor Retezat-Godeanu sunt situa"i n partea de nord-vest? a. Masivul Muntele Mic b. Masivul Muntele Mare c. Piatra Craiului d. Masivul Retezat 205. Capitala Camerunului? a. Zanzibar b. Sanaa c. Yaounde d. Nairobi 206. Capitala statului Georgia, SUA? a. Miami b. Phoenix c. Richmond d. Atlanta 207. De care "ar$ apar"in Insulele Baleare? a. Maroc b. Algeria c. Portugalia d. Spania 208. Linie imaginar$, sub form$ de semicerc, care une#te cei doi poli #i trece perpendicular peste ecuator? a. Longitudine b. Latitudine c. Paralel$ d. Meridian 209. Dep$rtarea unui punct la est sau la vest fa"$ de Primul Meridian?

a. Longitudine b. Latitudine c. Paralel$ d. Meridian 210. Podi# situat ntre valea Dun$rii n vest #i nord #i Marea Neagr$ n est, constituind singura mare unitate extracarpatic$ #i avnd cele mai vechi structuri geologice #i morfologice din Romnia? a. Podi#ul Getic b. Podi#ul Dobrogei c. Podi#ul Moldovei d. Podi#ul Br$ilei 211. Grup$ muntoas$ apar"innd de Mun"ii Dobrogei cu cel mai nalt pisc Vrful &u"uiatul (467 m)? a. Mun"ii Dobrogei Superioare b. Mun"ii Dobrogei Inferioare c. Muntele Mic d. Mun"ii M$cin 212. Mun"i din Grupa Parng, avand cel mai nalt pisc Vrful 'tefle#ti( 2.242 m)? a. Mun"ii Retezat b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Lotrului d. Mun"ii Bucegi 213. Capitala Malayesiei? a. Dacca b. Kuala Lumpur c. Hanoi d. Taipei 214. Continent n care se afl$ vulcanul Cotopaxi? a. America de Sud b. Africa c. Asia d. Europa 215. &ar$ care este cunoscut$ #i sub denumirea de &ara cerului albastru? a. Rusia b. Mongolia c. Japonia d. Egipt 216. Cea mai nalt$ capital$ din lume? a. Ulan Bator b. Alma Ata c. Baku d. La Paz 217. Cel mai vechi masiv muntos din Europa? a. Mun"ii P$durea Neagr$ b. Mun"ii Tatra c. Masivul Caledonian d. Mun"ii M$cin 218. Mun"i din Grupa Carpa"ilor Maramure#ului #i Bucovinei avnd la poale ora#ul Baia Mare? a. Mun"ii Oa# b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Guti d. Mun"ii &ible# 219. Mun"i situa"i n nord-vestul Carpa"ilor Orientali, n cadrul lan"ului mun"ilor vulcanici, ntre Depresiunea Maramure# la nord, Mun"ii &ible# la est, #i Depresiunea Baia Mare la sud? a. Mun"ii Oa# b. Mun"ii Parng c. Mun"ii Guti d. Mun"ii &ible# 220. Mun"i din Apuseni unde are loc un celebru,, trg de fete,,? a. Mun"ii Bucegi b. Mun"ii G$ina c. Mun"ii Guti d. Mun"ii &ible# 221. Care este cea mai mare insul$ din lume? a. Indonezia b. Australia c. Groenlanda d. Noua Zeeland$ 222. Care este cea mai mare peninsul$ de pe glob? a. Peninsula Arabic$ b. Peninsula Anatolia c. Peninsula Crimeea d. Peninsula Iberic$ 223. Cel mai lung ru care str$bate integral Romnia? a. Olt b. Some# c. Prut d. Mure# 224. Fenomen de cutare #i ridicare a scoar"ei terestre? a. Hidrogeneza b. Oceanogeneza c. Orogenez$ d. Talasogeneza 225. Cel mai mare port Ucrainian? a. Malm b. Murmansk c. Odessa d. Kiev 226. Mun"i din Grupa Mun"ilor Apuseni avnd cel mai nalt vrf Vrful Ple#u, cu 1.112 m? a. Mun"ii Bihor b. Mun"ii Codru Moma c. Mun"ii Z$randului d. Mun"ii Lipovei 227. Care sunt cei mai nal"i mun"i din Carpa"ii Curburii avnd 1954 m altitudine?

a. Mun"ii Baraolt b. Mun"ii Buz$ului c. Mun"ii Ciuca# d. Mun"ii Bodoc 228. Substan"$ con"inut$ de partea interioar$ a Soarelui n cantitate de aproximativ 81%? a. Hidrogen b. Oxigen c. Azot d. Heliu 229. Care este cea mai mare planet$ din sistemul solar? a. Jupiter b. Uranus c. Saturn d. Neptun 230. Care este cel mai nalt vrf din Grupa Mun"ilor Retezat-Godeanu avnd 2 509 m altitudine? a. Vrful Retezat b. Vrful Peleaga c. Vrful P$pu#a d. Vrful Iezer 231. Unul din mun"ii cu cea mai mare importan"$ turistic$ din Carpa"ii Orientali situat pe teritoriul jude"ului Neam", la mic$ distan"$ de ora#ul Bicaz #i de lacul Izvorul Muntelui? a. Muntele Guti b. Muntele Bicaz c. Muntele Ciuca# d. Muntele Ceahl$u 232. nveli# extern solid al P$mntului? a. Litosfera b. Atmosfera c. Ionosfera d. Hidrosfera 233. Mun"i din cadrul Carpa"ilor Meridionali, m$rgini"i la est de Valea Prahovei, renumi"i pentru numeroasele sta"iuni montane ? a. Mun"ii Parng b. Mun"ii Bucegi c. Mun"ii F$r$ga#ului d. Mun"ii Retezat 234. Linie imaginar$ unde ni se pare c$ cerul se une#te cu P$mntul? a. Ecuator b. Linia celest$ c. Linia orizontului d. Meridian 235. Vast$ ntindere de uscat, nconjurat$ total de oceane #i m$ri, cuprinznd #i unele insule #i arhipelaguri vecine? a. Peninsul$ b. Continent c. &ar$ d. Regiune georgafic$ 236. Cel mai nalt punct din mun"ii Bucegi, fiind al optulea vrf din Romnia cu o altitudine de 2.505 m? a. Vrful Omu b. Vrful G$ina c. Vrful Caraiman d. Vrful Iezer 237. Grupa central$ a Carpa"ilor Orientali? a. Mun"ii Giumal$u b. Mun"ii Neam"ului c. Mun"ii Ceahl$u d. Carpa"ii Moldo-Transilvani 238. nveli# extern gazos al P$mntului? a. Ionosfera b. Litosfera c. Atmosfera d. Biosfera 239. Mun"i din Grupa Mun"ilor Apuseni, apar"innd de lan"ul muntos al Carpa"ilor Occidentali avnd cel mai nalt vrf Vrful Curcub$ta Mare, cu 1.849 m? a. Mun"ii Bihor b. Mun"ii Codru Moma c. Mun"ii Z$randului d. Mun"ii Poiana-Rusc$ 240. Cea mai nalt$ Grup$ a Carpa"ilor Orientali avnd altitudinea maxim$ de 2 303 m? a. Carpa"ii Maramure#ului #i Bucovinei b. Mun"ii Neam"ului c. Mun"ii Ceahl$u d. Carpa"ii Moldo-Transilvani 241. Cum se mai nume#te grupa sudic$ a Carpa"ilor Orientali? a. Carpa"ii Maramure#ului #i Bucovinei b. Mun"ii Neam"ului c. Carpa"ii de Curbur$ d. Carpa"ii Moldo-Transilvani 242. 'tiin"a care se ocup$ cu studiul organismelor, plante #i animale, fosile(disp$rute)? a. Paleologia b. Filologia c. Paleontologia d. Fiziologia 243. Subdiviziunea sudic$ a Carpa"ilor Occidentali delimita"i de Defileul Dun$rii la sud, Culoarul Timi#-Cerna la est, Cmpia Lugojului la nord #i o succesiune de dealuri la vest? a. Mun"ii Banatului b. Mun"ii Codru Moma c. Mun"ii Z$randului d. Mun"ii Poiana-Rusc$ 244. Cel mai lung canal maritim?

a. Canalul Panama b. Canalul Suez c. Canalul Dun$re-Marea Neagr$ d. Canalul Rinului 245. Cea mai mare structur$ acvatic$ anoxic$ din lume? a. Marea Neagr$ b. Marea Marmara c. Marea Moart$ d. Marea Chinei de Sud 246. Cel mai adnc lac din Africa? a. Victoria b. Tanganica c. Ciad d. Malawi 247. &$rm abrupt creat prin abraziune marin$ sau lacustr$? a. Plaj$ b. Lagun$ c. Golf d. Falez$ 248. Adncitur$ a unei ape(ocean, mare, lac) n uscat? a. Lacustr$ b. Lagun$ c. Golf d. Falez$ 249. nveli#ul extern de ap$ al P$mntului? a. Hidrosfera b. Litosfera c. Atmosfera d. Biosfera 250. Bloc mare de ghea"$ desprins din una din calotele polare glaciale ale Terrei, care navigheaz$ spre zonele calde ale globului? a. Iceberg b. Aisberg c. Ghe"ar plutitor d. Toate 251. Pe#ter$ descoperit$ n 1975, cu ocazia unei dinamit$ri executate la cariera de marmur$ din zon$, dintre principalele obiective turistice ale Mun"ilor Apuseni, ea aflndu-se n jude"ul Bihor? a. Pe#tera Liliecilor b. Pe#tera Ur#ilor c. Pe#tera Mare d. Pe#tera Topolni"a 252. Mi#carea pe care P$mntul o face n jurul axei sale? a. Mi#care de revolu"ie b. Mi#care de rota"ie c. Mi#care de spin d. Mi#care de transla"ie 253. Cea mai joas$ por"iune de uscat de pe P$mnt? a. &$rmul M$rii Moarte b. &$rmul M$rii Marmara c. &$rmul M$rii Japoniei d. &$rmul M$rii Baltice 254. Pe#ter$ ce se afl$ n jude"ul Bihor, n imediata apropiere a localit$"ii Chi#c$u, comuna Pietroasa, la o altitudine de 482 m? a. Pe#tera Sc$ri#oara b. Pe#tera Ur#ilor c. Pe#tera Muierii d. Pe#tera Topolni"a 255. Pe#ter$ considerat$ ca fiind una dintre cele mai mari cu ghea"$ din Romnia, situat$ pe teritoriul comunei Grda de Sus, jude"ul Alba, n Mun"ii Apuseni? a. Pe#tera Sc$ri#oara b. Pe#tera Ur#ilor c. Pe#tera Muierii d. Pe#tera Topolni"a 256. Mare din Atlanticul oriental, curprins$ ntre Europa sudic$, Asia occidental$ #i Africa de nord? a. Marea Caraibelor b. Marea Mediteran$ c. Marea Moart$ d. Marea Chinei de Sud 257. Ocean care comunic$ cu Marea Mediteran$ prin strmtoarea Gibraltar? a. Pacific b. Indian c. Atlantic d. Arctic 258. Canal prin care Mare Mediteran$ comunic$ cu Marea Ro#ie? a. Canalul Panama b. Canalul Suez c. Canalul Dun$re-Marea Neagr$ d. Canalul Rinului 259. Gura de v$rsare a unor fluvii n form$ de plnie? a. Estuar b. Lagun$ c. Golf d. Delt$ 260. F#ie ngust$ de p$mnt care leag$ dou$ continente sau o peninsul$ de un continent #i separ$ dou$ m$ri sau dou$ golfuri? a. Plaj$ b. Istm c. Strmtoare d. Falez$ 261. Mare care comunic$ cu Marea Mediteran$ prin Strmtorile Bosfor #i Dardanele?

a. Marea Caspic$ b. Marea Neagr$ c. Marea Moart$ d. Marea Azov 262. Por"iune ngust$ de ape ntre dou$ mase mari de ap$(m$ri sau oceane), care desparte dou$ uscaturi apropiate? a. Plaj$ b. Istm c. Strmtoare d. Falez$ 263. Cea mai ngust$ strmtoare maritim$ intercontinental$? a. Bosfor b. Dardanele c. Bering d. Capul Horn 264. Mare, component$ a M$rii Mediterane, aflat$ ntre Peninsula Balcanic$ #i Peninsula Asia Mic$, legat$ de Marea Marmara #i Marea Neagr$ prin strmtorile Dardanele #i Bosfor? a. Marea Adriatic$ b. Marea Neagr$ c. Marea Egee d. Marea Azov 265. Cea mai ndep$rtat$ planet$ de la Soare? a. Neptun b. Pluto c. Saturn d. Uranus 266. Cel mai s$rat lac din lume? a. Marea Adriatic$ b. Marea Ionic$ c. Marea Egee d. Marea Moart$ 267. Mare, parte component$ a M$rii Mediterane a c$rei delimitare estic$ este de fapt sudul Albaniei # i Greciei? a. Marea Adriatic$ b. Marea Ionic$ c. Marea Egee d. Marea Moart$ 268. Mare, parte component$ a M$rii Mediterane care la vest este m$rginit$ de sudul Italiei #i Sicilia? a. Marea Adriatic$ b. Marea Ionic$ c. Marea Egee d. Marea Moart$ 269. Regiunea de coast$ a Fran"ei la Marea Tirenian$, una dintre cele mai cunoscute zone de litoral din lume? a. Coasta de Azur b. Coasta de Filde# c. Costa Rica d. Coasta de Aur 270. Insul$ n Marea Ionic$, n Grecia, conform Odiseei lui Homer, aceast$ insul$ este patria lui Ulises? a. Creta b. Zakyntos c. Santorini d. Itaca 271. Insula avnd delimitarea cea mai sudic$ la Marea Egee? a. Creta b. Zakyntos c. Santorini d. Itaca 272. Insul$ fluviatil$ din albia unui ru ce s-a format din aluviunile aduse de acesta si depuse in jurul unui obstacol existent in albie? a. Estuar b. Lacustr$ c. Ostrov d. Golf 273. Cea mai mare insula a Greciei, a c$rei suprafa"$ este aproximativ de 8.261 km%? a. Skyatos b. Zakyntos c. Santorini d. Creta 274. Ora# plasat pe costa de vest a Portugaliei, la Oceanul Atlantic, unde rul Tejo (Tagus), se vars$ n ocean? a. Lisabona b. Porto c. Cordoba d. Bilbao 275. Ora#-land al Germaniei, aidoma unei insule/enclave aflat$ complet n interiorul landului federal Brandenburg, traversat de rurile Spree #i Havel? a. Hamburg b. Berlin c. Munchen d. Frankfurt 276. Vale adnc$ #i ngust$, cu pere"ii aproape verticali, drep"i sau in trepte, cu lungimi considerabile? a. Estuar b. Lacustr$ c. Canion d. Pr$pastie 277. Cel mai mare ora# al Germaniei cu aproximativ 3,4 milioane de locuitori, acoperind o suprafa"$ de aproximativ 892 km%? a. Hamburg b. Berlin c. Munchen d. Frankfurt 278. Ora# situat pe rul Ishm, considerat centrul industrial #i cultural al Albaniei?

a. Skopie b. Zagreb c. Salonic d. Tirana 279. Ora# situat la poalele muntelui Vito#a, #i totodat$ capitala Bulgariei? a. Tirana b. Varna c. Sofia d. Burgas 280. Din ce sunt construite majoritatea caselor din ora#ul Tehazi din Sahara? a. Sare b. Piatr$ c. C$r$mid$ d. Lemn 281. Ora# austriac, traversat de Dun$re, important centru politic interna"ional, unde #i au sediul organiza"ii de prim$ m$rime, ca Organiza"ia Na"iunilor Unite (Programul Interna"ional al Na"iunilor Unite pentru Prevenirea Consumului de Droguri), Organiza"ia &$rilor Exportatoare de Petrol? a. Graz b. Viena c. Salzburg d. Munchen 282. Ora# situat pe rul Vltava, n Boemia Central$, supranumit #i "Ora#ul celor o sut$ de clopotni"e" sau "Ora#ul de aur"? a. Bratislava b. Cracovia c. Praga d. Va#ovia 283. Ora# traversat de fluviul Sena, care mparte ora#ul n dou$ p$r"i, malul drept, n partea de nord #i malul stng, n partea de sud? a. Lyon b. Paris c. Bordeaux d. Marsilia 284. Ocean n care se afl$ cel mai mare canion subacvatic de pe P$mnt? a. Indian b. Atlantic c. Pacific d. Arctic 285. Ora# care are o popula"ie de aprox 517.401 locuitori, num$r care reprezint$ 11,4% din ntreaga popula"ie a Norvegiei #i se afl$ n capul fiordului cu acela#i nume, care are 40 insule #i 343 de lacuri pe teritoriul ora#ului? a. Copenhaga b. Oslo c. Helsinki d. Minsk 286. Ora# spaniol, construit pe ruinele unui fort maur numit Magerit, avnd puncte importante culturale #i turistice care includ faimosul Muzeu Prado, Muzeul Thyssen Bornemisza, Centrul de Art$ Regina Sofia? a. Buenos Aires b. Valencia c. Madrid d. Barcelona 287. Cea mai nalt$ cascad$ din lume? a. Cascada Victoria b. Cascada Niagara c. Cascada Albastr$ d. Cascada Angel 288. Ora#, situat la confluen"a rurilor Alzette #i Ptrusse, important centru bancar #i administrativ, Capitala Cultural$ European$ n 2007, mpreun$ cu Ora#ul Sibiu din Romnia? a. Monaco b. Lichteinstein c. Luxemburg d. Andorra 289. Cea mai mare cascad$ din lume ca debit de ap$? a. Cascada Victoria b. Cascada Niagara c. Cascada Albastr$ d. Cascada Angel 290. Ora# port pe rul Tamisa, important centru politic, financiar, cultural #i artistic al Regatului Unit, #i unul din cele mai importante ale lumii? a. Brighton b. Londra c. Rotterdam d. Manchester 291. Ora# considerat ca fiind capitala de facto a Uniunii Europene datorit$ num$rului important de institu"ii ale Uniunii ce #i desf$#oar$ activitatea, cu toate c$ UE nu a declarat nici o capital$ oficial$? a. Bruxelles b. Amsterdam c. Strasburg d. Paris 292. 'tiin"a care se ocup$ cu studiul complex al pe#terilor? a. Cavologia b. Speologia c. Minerologia d. Filologia 293. Ora# n care se afl$ sediile Comisiei Europene (n cl$direa Berlaymont) #i a Consiliului Uniunii Europene (n cl$direa Justus Lipsius situat$ n fa"a cl$dirii Berlyamont)?

a. Bruxelles b. Amsterdam c. Strasburg d. Paris 294. Port, #i ora# de tip radial concentric, situat pe rul cu acela#i nume, centrul economic, politic #i cultural al Rusiei? a. Ekaterinburg b. Moscova c. Vladivostok d. St. Petersburg 295. Cea mai ntins$ "ar$ din America de Nord? a. Canada b. Argentina c. Mexic d. SUA 296. Cel mai recent continent descoperit? a. Europa b. Antarctica c. Africa d. Australia 297. Cel mai secetos continent? a. Europa b. Antarctica c. Africa d. Australia 298. Mas$ compact$ de ghea"$ ce se formeaz$ deasupra limitei z$pezilor ve#nice? a. Ghe"ar b. Iceberg c. Calot$ de z$pad$ d. Brum$ 299. Linie imaginar$ care une#te puncte cu temperatur$ medie anual$ sub zero grade, deasupra c$reia nu sunt condi"ii pentru topirea z$pezilor n ntregime? a. Cercul Polar b. Meridian c. Limita z$pezilor ve#nice d. Linia orizontului 300. Ora# situat pe malul fluviului Tibru, capitala regiunii Lazio, Italia? a. Ankara b. Milano c. Roma d. Zurich 301. Capitala oficial$ a &$rilor de Jos, ns$ institu"iile fundamentale ale statului, Curtea suprem$ de justi"ie, guvernul #i parlamentul #i au sediul n Haga? a. Amsterdam b. Lisabona c. Rotterdam d. Bruxelles 302. Lan" muntos din Europa, care trece prin Norvegia #i Suedia #i se ntinde pe tot parcursul peninsulei cu acela#i nume? a. Mun"ii Atlas b. Mun"ii Scandinaviei c. Mun"ii Anzi d. Mun"ii Taurus 303. Mare epicontinental$ n nordul Europei, legat$ de Oceanul Atlantic prin Marea Nordului care, prezint$ dou$ golfuri mari, Botnic n nord #i Golful Finic #i Golful Riga n est? a. Marea Adriatic$ b. Marea Norvegiei c. Marea Baltic$ d. Marea Azov 304. Strat gros, compact, de ghea"$ ce acoper$ suprafe"e ntinse? a. Ghe"ar b. Iceberg c. Calot$ glaciar$ d. Banchiz$ 305. Suprafa"$ ntins$ de ghea"$ la suprafa"a oceanului, ce se prelunge#te dealungul "$rmurilor, n regiunile polare? a. Ghe"ar b. Iceberg c. Calot$ glaciar$ d. Banchiz$ 306. Bloc de ghea"$ de dimensiuni considerabile care plute#te pe ocean? a. Ghe"ar b. Iceberg c. Calot$ glaciar$ d. Banchiz$ 307. Peninsule din Europa, ntinzndu-se pe 1000 km de la Alpi n nord la Marea Mediteran$ central$ n sud, cunoscut$ pentru forma ei de cizm$? a. Peninsula Arabic$ b. Peninsula Anatolia c. Peninsula Italic$ d. Peninsula Iberic$ 308. Mare a M$rii Mediterane, ce separ$ Peninsula Italic$ de Peninsula Balcanic$? a. Marea Adriatic$ b. Marea Neagr$ c. Marea Egee d. Marea Azov 309. Mase de roci erodate, transportate #i depuse dup$ topirea ghe"arilor? a. Terase b. Fiorduri c. Golfuri d. Morene 310. Amestec de gaze din atmosfer$?

a. Aer b. Oxigen c. Azot d. Dioxid de carbon 311. Regiune format$ din ora#e de coast$ #i comunit$"i din partea de vest a ora#ului Mlaga n sudul Spaniei, n comunitatea autonom$ Andaluzia? a. Costa Brava b. Costa del Sol c. Costa Rica d. Coasta de Azur 312. Particule lichide sau solide, foarte fine, dispersate n aer sau ntr-un gaz? a. Aerosoli b. Aerofili c. Aerofagi d. Aerogeluri 313. 'tiin"a care studiaz$ manifestarea elementelor atomsferice? a. Metrologia b. Hidrologia c. Meteorologia d. Topologia 314. Temperatura medie anual$ a Terrei? a. 10C b. 20C c. 25C d. 15C 315. Cea mai mare "ar$ din Europa Occidental$? a. Irlanda b. Marea Britanie c. Belgia d. Fran"a 316. Cea mai veche capital$ care a fost locuit$ permanent? a. Londra b. Roma c. Damasc d. Beijing 317. Rul cel mai lung din peninsula Iberic$, a c$rui bazin hidrografic este cel mai populat, att n Spania ct #i n Portugalia fa"$ de alte bazine hidrografice? a. Tajo b. Valira c. Onyar d. Rio Cinca 318. Munte alc$tuit din gresii, situat n "inutul deluros al Cataloniei, unde se g$se#te Pe#tera Sfnt$ #i M$n$stirea Benedictin$ cu acela#i nume? a. Mun"ii Alpi b. Mun"ii Sierra Nevada c. Mun"ii Pirinei d. Muntele Montserrat 319. Lan" muntos n sud-vestul Europei, formnd o grani"$ natural$ ntre Fran"a #i Spania? a. Mun"ii Alpi b. Mun"ii Sierra Nevada c. Mun"ii Pirinei d. Muntele Montserrat 320. Lan" muntos ce separ$ Peninsula Iberic$ de Fran"a, ntinzndu-se peste circa 430 km ntre Golful Biscaya la Oceanul Atlantic #i Cap de Creus la Marea Mediteran$? a. Monte Perdido b. Mun"ii Sierra Nevada c. Mun"ii Pirinei d. Muntele Montserrat 321. Lac aflat n jude"ul Constan"a, care are o insul$ calcaroas$, Ovidiu, cu o suprafa"$ de 2 ha? a. Lacul Mangalia b. Lacul Siutghiol c. Lacul Techirghiol d. Lacul Razim 322. Aparat folosit pentru m$surarea cantit$"ii de ap$ c$zut$ n timpul precipita"iilor atmosferice? a. Barometrul b. Termometrul c. Higrometru d. Pluviometrul 323. Aparat care nregistreaz$ umezeala relativ$ a aerului? a. Hidrometrul b. Termometrul c. Higrometru d. Pluviometrul 324. Lac de acumulare, creat de barajul cu acela#i nume pe rul Arge#, n 1965, pentru produc"ia de energie electric$? a. Lacul Blea b. Lacul Vidraru c. Lacul Ro#u d. Lacul Sf. Ana 325. Cel mai arid de#ert din lume? a. Gobi b. Atacama c. Nubian d. Sahara 326. Lac glaciar (format n circ glaciar) situat la o altitudine de 2.040m, n Mun"ii F$g$ra#, Jude"ul Sibiu? a. Lacul Blea b. Lacul Vidraru c. Lacul Bucura d. Lacul Sf. Ana 327. Lac glaciar situat n Parcul Na"ional Retezat din Mun"ii Retezat, fiind cel mai mare lac glaciar din Romnia?

a. Lacul Blea b. Lacul Vidraru c. Lacul Bucura d. Lacul Sf. Ana 328. Lac de origine vulcanic$, fiind singurul astfel de lac de pe ntreg teritoriul Romniei? a. Lacul Blea b. Lacul Vidraru c. Lacul Bucura d. Lacul Sf. Ana 329. Lac aflat n masivul Ciumatul Mare, de pe stnga Oltului, n apropiere de Tu#nad, a#ezat pe fundul craterului unui vulcan stins? a. Lacul Blea b. Lacul Techirghiol c. Lacul Bucura d. Lacul Sf. Ana 330. Linii care unesc, pe h$r"ile climatologice, punctele cu aceea#i presiune atmosferic$? a. Izobare b. Izocore c. Izoterme d. Izomere 331. Regiune cu presiune atmosferic$ sc$zut$, n partea central$, care cre#te spre exterior? a. Taifun b. Ciclon c. Uragan d. Furtun$ tropical$ 332. Aparat folosit pentru m$surarea presiunii atmosferice? a. Barometrul b. Termometrul c. Higrometru d. Pluviometrul 333. Lac de baraj natural format n 1837 #i situat lng$ Cheile Bicazului la poalele lui H$#ma#ul Mare? a. Lacul Blea b. Lacul Vidraru c. Lacul Ro#u d. Lacul Bucura 334. Cel mai mare lac natural montan din Romnia, ce s-a format prin surparea unui st$nci a Muntelui Ghilco#? a. Lacul Techirghiol b. Lacul Vidraru c. Lacul Ro#u d. Lacul Sf. Ana 335. Lac glaciar, localizat n Mun"ii Rodnei, sub vrful Pietrosu, la o altitudine de 1.825 m #i care are suprafa"a de 3450 mp, adncimea maxim$ de 2,5 m #i lungimea de 84 m? a. Lacul Techirghiol b. Lacul Vidraru c. Lacul Iezer d. Lacul Sf. Ana 336. Lac cu ap$ dulce, situat n sudul Siberiei (Rusia), care reprezint$ cea mai mare rezerv$ de ap$ dulce din lume 23000 km(? a. Lacul Balha# b. Lacul Razim c. Lacul Ontario d. Lacul Baikal 337. Lac cu ap$ dulce, situat n sudul Siberiei (Rusia), cel mai adnc lac de pe glob? a. Lacul Baikal b. Lacul Razim c. Lacul Ontario d. Lacul Balha# 338. Deplasarea maselor de aer, pe orizontal$, dinspre zonele cu presiune mare spre cele cu presiune mic$? a. Uragan b. Ciclon c. Vnt d. Furtun$ 339. Aparat meteorologic, folosit pentru determinarea direc"iei #i vitezei vntului? a. Higrometru b. Giruet$ c. Rulet$ d. Biuret$ 340. Vnturi periodice intlnite mai ales n Asia de Sud #i Sud-Est? a. Criv$" b. Muson c. Foehn d. Austru 341. Ora#ul cu cel mai mare num$r de locuitori din ntreaga lume? a. Mexico City b. New York c. Londra d. Tokio 342. &ar$ numit$ #i "ara nisipurilor #i soarelui, a petrolului #i gazului? a. Kuwait b. Venezuela c. Irak d. Arabia Saudit$ 343. Cel mai mare lac din Europa occidental$, ce are malurile nordice, vestice #i estice n Elve"ia #i malurile sudice n Fran"a? a. Lacul Constan"a b. Lacul Biel c. Lacul Geneva d. Lacul Sautet 344. Lac din Europa occidental$, n form$ de corn sau ca o virgul$, traversat de la est la vest de fluviul Ron?

a. Lacul Constan"a b. Lacul Biel c. Lacul Geneva d. Lacul Sautet 345. Strmtoare care face leg$tura dintre Marea Neagr$ #i Marea Azov, separnd Peninsula Crimeea din vest de Peninsula Taman din est? a. Strmtoarea Dardanele b. Strmtoarea Gibraltar c. Strmtoarea Messina d. Strmtoarea Kerci 346. Strmtoare dintre sudul Angliei #i nordul Fran"ei ce leag$ Oceanul Atlantic cu Marea Nordului? a. Strmtoarea Callais b. Strmtoarea Gibraltar c. Strmtoarea Kerci d. Canalul Mnecii 347. Strmtoare care leag$ Oceanul Atlantic de Marea Mediteran$ #i separ$ Spania de Maroc? a. Strmtoarea Dardanele b. Strmtoarea Gibraltar c. Strmtoarea Messina d. Strmtoarea Kerci 348. Strmtoare ngust$ n nord-vestul Turciei, care leag$ Marea Egee cu Marea Marmara? a. Strmtoarea Dardanele b. Strmtoarea Gibraltar c. Strmtoarea Messina d. Strmtoarea Kerci 349. Strmtoare lung$ de 61 km, #i 1,2 6 km l$"ime, prin care apa curge n ambele direc"ii: un curent de suprafa"$ dinspre Marea Marmara spre Marea Egee #i un curent de fund, mai rece #i mai s$rat, n direc"ia opus$? a. Strmtoarea Dardanele b. Strmtoarea Gibraltar c. Strmtoarea Messina d. Strmtoarea Bosfor 350. Vnt puternic, cald #i uscat, care bate prim$vara dinspre crestele mun"ilor spre v$i, gr$bind topirea z$pezilor? a. Criv$" b. Muson c. Foehn d. Austru 351. Strmtoare ce alc$tuie#te grani"a dintre Rumelia, partea european$ a Turciei #i Anatolia partea asiatic$? a. Strmtoarea Dardanele b. Strmtoarea Gibraltar c. Strmtoarea Messina d. Strmtoarea Bosfor 352. Cea mai ngust$ strmtoare folosit$ pentru navigarea interna"ional$, care conecteaz$ Marea Neagr$ de Marea Marmara? a. Strmtoarea Dardanele b. Strmtoarea Gibraltar c. Strmtoarea Bosfor d. Strmtoarea Kerci 353. Ru de 2 290 km lungime care izvor$#te din Rusia #i curge prin Belarus n Ucraina, izvor$#te din Podi#ul Central Rus #i se vars$ n Marea Neagr$? a. Volga b. Nipru c. Prut d. Nistru 354. n ce mare se g$se#te cea mai cald$ ap$? a. Marea Marmara b. Marea Mediteran$ c. Marea Caraibelor d. Marea Ro#ie 355. n care "ar$ se afl$ Lacul Mor"ii, cunoscut datorit$ faptului c$ n el nu tr$ie#te nici o vie"uitoare? a. Brazilia b. Italia c. Tanzania d. Elve"ia 356. Ru care curge prin Romnia, Ucraina, Slovacia, Ungaria #i Serbia, apoi se vars$ n Dun$re lng$ Belgrad? a. Tisa b. Some# c. Mure# d. Cri#ul Repede 357. Ru, care este cel mai mare afluent al Dun$rii care #i adun$ apele de pe o suprafa"$ de aproximativ 157.186 km%? a. Tisa b. Some# c. Mure# d. Cri#ul Repede 358. Ru, care este al treilea ca lungime din Italia, avnd 406 km #i izvor$#te din mun"ii Apenini #i se vars$ n Marea Tirenian$? a. Eufrat b. Arno c. Tibrul d. Tigrul 359. Care este cel mai ntins lac din "ara noastr$? a. Lacul Techirghiol b. Lacul Vidraru c. Lacul Ro#u d. Complexul lagunar RazimSinoe 360. Ru, care str$bate Roma, aceasta fiind fondat$ pe malurile sale la aproximativ 25 de km de gura de v$rsare n Marea Tirenian$? a. Eufrat b. Arno c. Tibrul d. Tigrul

361. Ru din Fran"a #i Elve"ia ce are o lungime de 812 km care traverseaz$ ora#ul Lyon? ! a. Rhone b. Elba c. Sena d. Rin 362. Singurul ru din Spania care la v$rsare prezint$ o delt$ #i nu un estuar? a. Tajo b. Valira c. Ebro d. Rio Cinca 363. Fluviu, care are cel mai lung curs de ap$ din Spania #i care izvor$#te la 70 de kilometri distan"$ de Oceanul Atlantic, la sud de Santander? a. Tajo b. Valira c. Ebro d. Rio Cinca 364. &ara cunoscut$ drept patria zimbrilor? a. Belarus b. Lituania c. Finlanda d. Islanda 365. Cea mai ntins$ "ar$ din lume? a. Australia b. Rusia c. Canada d. China 366. Cum se numesc norii care un aspect pufos, ca de vat$, cu dezvoltare notabil$ pe vertical$ #i avnd margini clar definite? a. Cumulus b. Nor stratosferic polar c. Ionic d. Cumulonimbus 367. Cel mai lung ru din Fran"a avnd peste 1000 km #i un bazin de peste 117.000 km%, mai mult de o cincime din "ar$? a. Main b. Sena c. Tamisa d. Loara 368. Ru din Fran"a ce izvor$#te din Masivul Central n partea sa de nord-est, care curge spre nord prin regiunile Roanne #i Nevers pn$ la Orlans #i apoi cote#te spre vest prin Tours #i se vars$ n Oceanul Atlantic la Saint-Nazaire? a. Rin b. Sena c. Tamisa d. Loara 369. Ru din nordul Fran"ei, ce izvore#te n Burgundia, avnd cursul spre est apoi spre vest, #i se vars$ n Canalul Mnecii? a. Rin b. Sena c. Tamisa d. Loara 370. Procesul prin care particulele de sol sau de roc$ sunt desprinse #i ndep$rtate din loc sub ac"iunea diferi"ilor agen"i externi(vnt,precipita"i,ghea"$)? a. Tasare b. Eroziune c. Avalan#$ d. Coroziune 371. Ac"iunea de roadere #i #lefuire asupra rocilor, exercitat$ de vntul nc$rcat cu gr$un"i de nisip? a. Tasare b. Eroziune c. Avalan#$ d. Coraziune 372. Port n Canalul Mnecii unde se vars$ Sena? a. Plymouth b. Southampton c. Le Havre d. Calais 373. Ru n Germania, cu o lungime de 524 de km, #i unul dintre cei mai importan"i afluen"i ai rului Rin, care curge prin landurile Bavaria #i Hessa? a. Rohne b. Main c. Dun$re d. Rin 374. Localitate unde rul Main ntlne#te #i se vars$ n Rin? a. Koln b. Mainz c. Kiel d. Hamburg 375. Fluviu cu o lungime de 1.091 km, situat n Cehia #i Germania, care #i are izvorul n Mun"ii Karkonosze #i se vars$ n Marea Nordului? a. Rin b. Sena c. Elba d. Main 376. Acumul$ri asimetrice de nisip ce reprezint$ formele cele mai caracteristice ale acumul$rii eoliene ? a. Dune b. Movile c. N$me"i d. Troiene

377. Cum se nume#te un izvor natural care are temperatura apei peste temperatura medie a locului geografic fiind unul din rezultatele proceselor vulcanismului? a. Pru b. Gheizer c. Mofet$ d. Izvor termal 378. Ru din sudul Marii Britanii care str$bate localit$"ile Oxford, Reading, Windsor #i Londra, v$rsndu-se n Marea Nordului? a. Rin b. Sena c. Tamisa d. Loara 379. Fluviu din vestul Rusiei, cel mai lung din Europa, inima celui mai mare complex hidrografic al continentului? a. Tajo b. Tibru c. Volga d. Dun$rea 380. Fluviu, care al$turi de Main #i Dun$re formeaz$ un culoar de trecere fluvial ntre Marea Neagr$ #i Marea Nordului? a. Rohne b. Main c. Dun$re d. Rin 381. Ru care curge pe teritoriul Austriei, Sloveniei #i Croa"iei unde face grani"$ natural$ ntre Croa"ia #i Ungaria? a. Mur b. Main c. Nistru d. Rin 382. Podi#ul Mato Grosso este situat n statul? a. Columbia b. Argentina c. Brazilia d. Venezuela 383. Fluviu din nord-estul Spaniei ce se vars$ n Marea Mediteran$ la aproximativ 160 de kilometri de Barcelona? a. Tajo b. Ebro c. Onyar d. RioCinca 384. Relief preponderent n Elve"ia? ! a. Cmpie b. Deluros c. Podi# d. Muntos 385. Capitala Serbiei? a. Zagreb b. Lublijana c. Skopje d. Belgrad 386. Lan" muntos n Italia, care se ntinde pe o lungime de peste 1200 km din sudul "$rii pn$ n nordul Italiei? a. Mun"ii Pirinei b. Mun"ii Alpi c. Mun"ii Apenini d. Mun"ii Scandinaviei 387. Lan" muntos, de n$l"ime mijlocie, n Europa de vest, extins pe direc"ia SV-NE, pe o lungime de peste 600 km #i circa 80 km l$"ime, pe teritoriile Fran"ei, Elve"iei #i Germaniei? a. Mun"ii Pirinei b. Mun"ii Alpi c. Mun"ii Apenini d. Mun"ii Jura 388. Substan"e naturale solide, mai rar fluide, alc$tuite din unul sau mai multe elemente chimice, care intr$ n componen"a rocilor #i minereurilor? a. Carbohidra"i b. Metale grele c. S$ruri d. Minerale 389. Lan" muntos la grani"$ dintre Europa #i Asia, care se ntinde ntre Marea Neagr$ #i Marea Caspic$, trecnd prin Georgia, Armenia, Azerbaidjan #i Rusia? a. Mun"ii Pirinei b. Mun"ii Caucaz c. Mun"ii Tatra d. Mun"ii Scandinaviei 390. Cel mai nalt vrf, m$surnd 5.642 m al lan"ului muntos Caucaz? a. Annapurna b. Mont Blanc c. Elbrus d. Lhotse 391. Cel mai nalt vrf din Alpi care afl$ la grani"a dintre regiunile Haute-Savoie (Fran"a) #i Valle d'Aosta (Italia)? a. Annapuma b. Mont Blanc c. Elbrus d. Lhotse 392. Peninsul$ n Europa de nord, fiind alc$tuit$ n principal din teritoriile Norvegiei #i Suediei? a. Peninsula Arabic$ b. Peninsula Anatolia c. Peninsula Scandinav$ d. Peninsula Iberic$ 393. Fenomen meteorologic, care const$ ntr-o aglomera"ie de particule de ap$ aflate n suspensie n atmosfer$ n apropiere de suprafa"a solului, care reduce vizibilitatea orizontal$?

a. Cea"$ b. Brum$ c. Chiciur$ d. Ploaie 394. Singurul fluviu european care curge de la vest la est ? a. Elba b. Dun$re c. Tamisa d. Tajo 395. Peninsul$ n Europa de Nord, format$ din partea neinsular$ a Danemarcei #i din partea nordic$ a Germaniei, desp$r"ind Marea Nordului de Marea Baltic$? a. Peninsula Arabic$ b. Peninsula Iutlanda c. Peninsula Scandinav$ d. Peninsula Iberic$ 396. Peninsula n sud-vestul extrem al Europei m$rginit$ la sud #i est de Marea Mediteran$, iar la nord #i la vest de Oceanul Atlantic? a. Peninsula Arabic$ b. Peninsula Iutlanda c. Peninsula Scandinav$ d. Peninsula Iberic$ 397. Lan" muntos din Europa, care se ntinde din Austria #i Slovenia pn$ n sud-estul Fran"ei, trecnd prin nordul Italiei, Elve"ia, Liechtenstein #i sudul Germaniei? a. Mun"ii Pirinei b. Mun"ii Caucaz c. Mun"ii Tatra d. Mun"ii Alpii 398. Sistem montan situat n sudul Europei n Peninsula Balcanic$, care ocup$ partea vestic$ a acestei peninsula #i acoper$ mai multe "$ri, de la nord la sud Slovenia, Croa"ia, Bosnia-Her"egovina, Serbia, Muntenegru #i Albania? a. Mun"ii Alpi Dinarici b. Mun"ii Taurus c. Mun"ii Tatra d.Mun"ii Alpi 399. De#ert n Asia central$, fiind ca m$rime al doilea din lume dup$ de#ertul Sahara? a. Australiei b. Gobi c. Kalahari d. Atacama 400. Lan" muntos atingnd n$l"imea de 5.880 m n Asia central$ n zona de grani"$ ntre Kazahstan, Rusia (Siberia), Mongolia #i China? a. Mun"ii Caucaz b. Mun"ii Altai c. Mun"ii Tatra d. Mun"ii Alpi 401. Cel mai nalt vulcan din Europa? a. Vulcanul Vezuviu b. Vulcanul Etna c. Vulcanul Hekla d. Vulcanul Vulcano 402. Fluviul cu cel mai mare debit hidrografic din lume, avnd totodat$ cel mai extins bazin hidrografic din lume? a. Nil b. Amazon c. Mississippi d. Gange 403. Numele c$rui fluviu important din Europa nseamn$: a curge? a. Rin b. Sena c. Tamisa d. Loara 404. Cel mai nalt vrf din Java (3676m)? a. Krakatau b. Ijen c. Vulcanul Semeru d. Vulcanul Bromo 405. Ru ce izvor$#te n Ucraina, n apropiere de grani"a cu Polonia #i se vars$ n Marea Neagr$, care marcheaz$ grani"a ntre Republica Moldova #i Ucraina pe o por"iune mic$? a. Mur b. Main c. Nistru d. Rin 406. Unul dintre cei mai renumi"i vulcani ai lumii, fiind cel mai distructiv din istoria omenirii dupa erup"ia din 1883, situat n Indonezia? a. Vulcanul Krakatau b. Fuji-Yama c. Vulcanul Semeru d. Vulcanul Bromo 407. Corp ceresc de mas$ considerabil$ care orbiteaz$ n jurul unei stele #i care nu produce energie prin fuziune nuclear$? a. Satelit b. Planet$ c. Meteorit d. Comet$ 408. Vulcan situat n Indonezia, n strmtoarea Sunda, la 50 de km de coasta de vest a Insulei Java #i la 40 de km de Insula Sumatra? a. Vulcanul Semeru b. Ijen c. Vulcanul Krakatau d. Vulcanul Bromo

409. Stratovulcan de pe insula Java cu altitudinea de 3.676 m deasupra nivelului m$rii, cel mai nalt munte din Indonezia? a. Vulcanul Vezuviu b. Vulcanul Fuji-Yama c. Vulcanul Semeru d. Vulcanul Bromo 410. Vulcan ce se afl$ n partea de est a insulei #i la sud-est de ora#ul Surabaya, cu un crater cu diametrul de 500 m, muntele fiind considerat unul dintre cei mai frumo#i, dar #i cei mai periculo#i vulcani din lume? a. Vulcanul Krakatu b. Vulcanul Semeru c. Vulcanul Etna d. Vulcanul Bromo 411. Vulcan situat n partea central$ a insulei principale din arhipelagul Japoniei (Insula Honshu), n nordul Peninsulei Izu #i la vest de Tokio? a. Muntele Fuji b. Muntele Makalu c. Muntele Kongur d. Muntele Unzen 412. Cel mai nalt munte din Japonia (3.776 m)? a. Muntele Fuji b. Muntele Makalu c. Muntele Paektusan d. Muntele Karakorum 413. &ara cu un relief dominant de cmpie cu altitudini chiar sub nivelul m$rii? a. Belgia b. Surinam c. Angola d. Olanda 414. Vulcanul cu cea mai perfect$ form$ conic$, simetric$ de pe Glob? a. Vulcanul Vezuviu b. Vulcanul Fuji-Yama c. Vulcanul Semeru d. Vulcanul Bromo 415. Cel mai nalt punct de pe P$mnt, cu o altitudine de 8848 m deasupra nivelului m$rii? a. Lhotse b. Broad Peak c. Cho Oyu d. Chomolungma 416. Cel mai nalt sistem muntos de pe P$mnt, situat n Asia Central$ ntre cmpia Indo-Gangetic$ (la sud) #i Podi#ul Tibet (la nord)? a. Dhaulagiri b. Cho Oyu c. Himalaya d. Annapurna 417. Sistem muntos, care formeaz$ o barier$ natural$, n special climatic$, ntre de#erturile muntoase ale Asiei Centrale #i zonele tropicale ale Asiei de Sud? a. Lhotse b. Broad Peak c. Cho Oyu d. Himalaya 418. Cel mai nalt vulcan din lume? a. Vulcanul Vezuviu b. Vulcanul Fuji-Yama c. Vulcanul Aconcagua d. Vulcanul Bromo 419. Al doilea munte ca n$l"ime din lume, dup$ Everest, ce are 8.611 metri #i este situat la 1.500 km est de Everest, n mijlocul Asiei? a. Lhotse b. Broad Peak c. Cho Oyu d. K2 420. Fluviu n nordul Chinei, Asia de Est, ce ocup$ n China locul doi ca lungime? a. Amur b. Fluviul Galben c. Mekong d. Gange 421. Lac s$rat n Asia Central$, situat ntre Kazahstan #i Uzbekistan? a. Marea Caspic$ b. Lacul Aral c. Marea Azov d. Lacul Baikal 422. Ru major al subcontinentului indian, care curge de-a lungul cmpiei cu acela#i nume din nordul Indiei, ajungnd pn$ n Bangladesh? a. Amur b. Fluviul Galben c. Mekong d. Gange 423. Ru lung de 2.510 km, ce izvor$#te din ghe"arul Gangotri, din centrul mun"ilor Himalaya, #i se vars$ n golful Bengalului, prin vasta delt$ din Sunderban? a. Amur b. Lena c. Enisei d. Gange 424. Cel mai nalt vulcan submarin din lume? a. Vulcanul Macarov b. Vulcanul Fuji-Yama c. Vulcanul Kuwae d. Vulcanul Bromo

425. Ru n Orientul Apropiat, ce are 320 km lungime total$, care ocup$ cea mai joas$ parte a unei fose tectonice #i izvor$#te n mun"ii Antiliban, de unde curge traversnd Libanul spre sud, intr$ n Israel #i se vars$ n Marea Moart$? a. Eufrat b. Iordan c. Mekong d. Obi 426. Fluviul cu cel mai lung estuar, situat n vestul Siberiei , Federa"ia Rus$? a. Eufrat b. Iordan c. Lena d. Obi 427. &ar$ din Europa n care se afl$ cel mai lung lan" vulcanic stins? a. Norvegia b. Portugalia c. Bulgaria d. Romnia 428. Fluviu ce izvor$#te din Mun"ii Altai, #i curge pe direc"ia aproximativ S-N, prin ntinsa cmpie a Siberiei de Vest , v$rsndu-se ca n Marea Kara - Oceanul nghe"at, printr-un imens estuar? a. Mekong b. Iordan c. Lena d. Obi 429. Fluviu din Siberia, Rusia, ce are 4.092 km lungime, fiind numit #i meridianul siberian, cursul s$u traversnd centrul Siberiei, urmnd n lung meridianul 90 curgnd din sud spre nord cu v$rsare ca #i Obi n Marea Kara din Oceanul Arctic? a. Amur b. Lena c. Enisei d. Gange 430. Cel mai lung fluviu din Asia #i al treilea din lume din punct de vedere al debitului de ap$ (dup$ Amazon #i Congo? a. Mekong b. Gange c. Fluviul Galben d. Yangtze 431. Fluviu din Asia, al c$rui curs se afl$ n ntregime pe teritoriul Chinei, care se vars$ n Marea Chinei de Est la 23 km nord de ora#ul Shanghai? a. Mekong b. Gange c. Yangtze d. Huangpu 432. Ru de 97 km lungime n Republica Popular$ Chinez$ care trece prin Shanghai? a. Lena b. Gange c. Yangtze d. Huangpu 433. Form$ negativ$ de relief, ngust$ #i alungit$, cu panta n descre#tere n aval, creat$ prin ac"iunea apelor curg$toare? a. Vale b. Teras$ c. Delt$ d. Cmpie 434. Cele mai crestate "$rmuri, fiordurile, se ntlnesc n statul? a. Chile b. Canada c. Norvegia d. Regatul Unit 435. C$rui vulcan i apar"ine cea mai lung$ activitate? a. Vulcanul Vezuviu b. Vulcanul Nyiragongo c. Vulcanul Etna d. Vulcanul Bromo 436. Cel mai activ vulcan din lume din ultimul secol, cu 12 erup"ii? a. Vulcanul Vezuviu b. Vulcanul Nyiragongo c. Vulcanul Etna d. Vulcanul Aconcagua 437. Cel mai mare #i important fluviu din Pakistan, care izvor$#te din Podi#ul Tibet (China), de la 5.300 m altitudine, parcurge nord vestul Indiei #i str$bate lan"ul mun"ilor Himalaya? a. Obi b. Lena c. Ind d. Huangpu 438. Fluviul care separ$ mun"ii Hindukush de Himalaya nalt$, #i se vars$ printr-o delt$ de 8.000 km% n Marea Arabiei? a. Obi b. Enisei c. Ind d. Mekong 439. Mare situat$ la nord #i separat$ de Oceanul Pacific de nord de Alaska #i Insulele Aleutine? a. Marea Azov b. Marea Bering c. Marea Ionic$ d. Marea Moart$ 440. Care vulcan are cel mai mare crater din lume? a. Vulcanul Nyiragongo b. Vulcanul Fuji c. Muntele Aso San d. Vulcanul Vezuviu 441. Cel mai lung rau din Australia?

a. Bowen b. Amur c. Don d. Murray-Darling 442. Mare tropical$ situat$ la extremitatea vestic$ a Oceanului Atlantic, m$rginit$ de America Central$ #i de America de Sud? a. Rin b. Sena c. Tamisa d. Marea Caraibelor 443. Mare tropical$, situat$ la extremitatea vestic$ a Oceanului Atlantic, m$rginit$ la nord #i est de lan"ul de insule Antile, #i comunic$ cu Golful Mexic prin strmtoarea Yucatan? a. Marea Adriatic$ b. Marea Caraibelor c. Marea Egee d. Marea Mediteran$ 444. Marea situat$ ntre Coreea, insulele Kyushu, Borneo, peninsula Indochina, #i coasta de est a Chinei? a. Marea Aral b. Marea Japoniei c. Marea Chinei d. Marea Caspic$ 445. Este o monarhie statul? a. Irlanda b. Islanda c. Luxemburg d. Albania 446. Ocean m$rginit n vest de Peninsula Arab$ )i Africa, n est de peninsula Indochina, insulele Sonde #i Australia #i n sud de Oceanul Antarctic? a. Arctic b. Indian c. Atlantic d. Pacific 447. Marea n care se vars$ fluvial Nil? a. Marea Caspic$ b. Marea Moart$ c. Marea Mediteran$ d. Marea Marmara 448. Peste cte "$ri se ntinde cel mai mare de#ert din lume, Sahara? a. 9 b. 14 c. 12 d. 11 449. Cel mai mare lac din Africa? a. Lacul Nasser b. Lacul Tanganyika c. Lacul Nyasa d. Lacul Victoria 450. Cel mai mare fluviu din Africa care se vars$ n Oceanul Indian? a. Zambezi b. Orange c. Congo d. Nil 451. Ocean situat n principal n regiunea Polului Nord #i este cel mai mic din cele cinci oceane a lumii, fiind cel mai pu"in adnc dintre acestea? a. Arctic b. Indian c. Atlantic d. Pacific 452. Cel mai nalt munte din America de Nord ? a. Muntele Saint Elias b. Mun"ii McKinley c. Mun"ii Wrangell d. Mun"ii Alaska 453. Din cte "$ri este alc$tuit continentul America de Sud? a. 13 b. 14 c. 12 d. 11 454. Cel mai secetos de#ert din lume? a. Australiei b. Atacama c. Sahara d. Gobi 455. Ocean m$rginit de America de Nord #i America de Sud, n vest, #i Europa #i Africa, n est? a. Arctic b. Indian c. Atlantic d. Pacific 456. Strmtoare care face leg$tura ntre Oceanul Atlantic #i Oceanul Pacific prin sudul Americii de Sud? a. Strmtoarea Drake b. Strmtoarea Bering c. Strmtoarea Dardanele d. Strmtoarea Magellan 457. Capitala Venezuelei? a. Asuncion b. Caracas c. Bogota d. La Paz 458. Capitala Indiei?

a. Taipei b. Dacca c. New Delhi d. Mumbay 459. Canal, leg$tur$ artificial$ ntre Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific? a. Canalul Suez b. Canalul Kra c. Canalul Corint d. Canalul Panama 460. Mare interioar$ care leag$ Marea Neagr$ de Marea Egee, separnd astfel partea din Asia a Turciei de partea din Europa? a. Marea Marmara b. Marea Adriatic$ c. Marea Ionic$ d. Marea Egee 461. Cel mai pu"in adnc ocean din lume? a. Arctic b. Indian c. Atlantic d. Pacific 462. &ara din America de Sud care are cea mai mare densitate de locuitori? a. Columbia b. Chile c. Uruguay d. Ecuador 463. Strmtoare ce separ$ Istanbulul n partea sa asiatic$ #i cea european$? a. Strmtoarea Bosfor b. Strmtoarea Drake c. Strmtoarea Bering d. Strmtoarea Dardanele 464. Mare continental$ f$r$ scurgeri spre mare, singura ap$ curg$toare care o alimenteaz$ este rul Iordan, care face grani"a natural$ dintre Israel, Iordania de Vest #i Iordania? a. Marea Marmara b. Marea Moart$ c. Marea Nordului d. Marea Egee 465. Mare care face parte din Oceanului Atlantic, situat$ ntre Norvegia #i Danemarca la extremitatea estic$, Marea Britanie la vest #i coastele nordice ale Germaniei, Olandei, Belgiei #i Fran"ei la sud? a. Marea Marmara b. Marea Moart$ c. Marea Nordului d. Marea Egee 466. Cel mai mic stat independent din punct de vedere al suprafe"ei? a. Andorra b. Vatican c. Luxemburg d. Monaco 467. &ar$ situat$ n Asia Central$, avnd capitala la Kabul care nu are ie#ire la mare? a. Irak b. Afganistan c. Iran d. Pakistan 468. Ocean care con"ine n jur de 25.000 de insule, mai mult dect con"in toate celelate oceane mpreun$? a. Arctic b. Indian c. Atlantic d. Pacific 469. Cel mai adnc punct de pe planet$, atingnd 11.034 metri adncime? a. Groapa Marianelor b. Groapa Bonin c. Groapa Japoniei d. Groapa indian$ 470. Golf n Oceanul Indian, situat ntre subcontinentul Indian la vest, peninsula Indochina la nord-est #i insulele Andaman #i Nicobar la est? a. Golful Aden b. Golful Bengal c. Golful California d. Gloful Texas 471. Golf n Oceanul Indian, ce are ca s#i principale porturi: Calcutta #i Madras? a. Golful Bengal b. Golful Alaska c. Golful California d. Gloful Mexic 472. Golf ce separ$ Peninsula Baja California de Mexicul continental? a. Golful Aden b. Golful Bengal c. Golful California d. Gloful Texas 473. n ce stat din SUA se afl$ cel mai mare canion din lume? a. Arizona b. Colorado c. Florida d. Texas 474. Cele mai lungi chei din Romnia? a. Cheile Ribicioarei b. Cheile Bicazului c. Cheile Nerei d. Cheile Runcului 475. Cel mai mare defileu din Romnia?

a. Defileul Bistri"ei b. Defileul Oltului c. Defileul Mure#ului d. Defileul Dun$rii 476. Pe ce planet$ de afl$ cel mai mare canion extraterestru, Valles Marines? a. Venus b. Marte c. Pluto d. Mercur 477. Cea mai lat$ cascad$ din lume? a. Cascada Niagara b. Cascada Iguacu c. Cascada Cailor d. Cascada Victoria 478. Golf al Oceanului Pacific situat la "$rmul vestic al Americii de Nord, ntre peninsula cu acela#i nume #i Insulele Vancouver? a. Golful Bengal b. Golful Alaska c. Golful California d. Gloful Mexic 479. Golf situat ntre Peninsula Arab$ #i Iran, fiind o prelungire a M$rii Arabiei? a. Golful Aden b. Golful Persic c. Golful California d. Golful Texas 480. Mare care face parte din Marele Rift African, #i este cea mai nordic$ mare tropical$ a lumii? a. Marea Arab$ b. Marea Moart$ c. Marea Ro#ie d. Marea Bering 481. Regiune a Oceanului Indian m$rginit$ de India la est, Pakistan #i Iran la nord #i Peninsula Arab$ la vest? a. Marea Arab$ b. Marea Moart$ c. Marea Sargaselor d. Marea Bering 482. Numele dat unei zone din Oceanul Atlantic de nord, situat$ la est de insulele Bahamas sau la nord-est de insulele Antile, n curbura format$ de cele dou$ Americi? a. Marea Arab$ b. Marea Moart$ c. Marea Sargaselor d. Marea Caspic$ 483. Cea mai mare cascad$ din Romnia, care are 150m n$l"ime? a. Cascada Niagara b. Cascada Iguacu c. Cascada Cailor d. Cascada Victoria 484. Mun"ii din Romnia n care se afl$ cele mai multe cascade? a. Mun"ii Apuseni b. Mun"ii F$g$ra#i c. Mun"ii Ceahl$u d. Mun"ii Rodnei 485. Cea mai lung$ pe#ter$ din Europa? a. Pe#tera Holloch b. Pe#tera Sc$ri#oara c. Pe#tera Mare d. Pe#tera Saint Pierre Martin 486. Regiune din Oceanul Atlantic,numit$ dup$ algele cu acela#i nume care se acumuleaz$ la suprafa"$ n aceast$ zon$? a. Marea Arab$ b. Marea Sargaselor c. Marea Bering d. Marea Caspic$ 487. Mare din Bazinul Atlantic, situat$ ntre Europa #i Asia, care se nvecineaz$ cu Rusia, Ucraina, Romnia, Bulgaria, Turcia #i Georgia, iar prin Strmtoarea Kerci se ajunge n Marea Azov? a. Marea Arab$ b. Marea Marmara c. Marea Egee d. Marea Neagr$ 488. Strmtoare situat$ ntre Capul Dejnev, Rusia #i Capul Prince of Wales, Alaska? a. Strmtoarea Bosfor b. Strmtoarea Drake c. Strmtoarea Bering d. Strmtoarea Golden Gate 489. Strmtoare care face leg$tura dintre Oceanul Pacific #i Golful San Francisco? a. Strmtoarea Magellan b. Strmtoarea Drake c. Strmtoarea Bering d. Strmtoarea Golden Gate 490. Cea mai adnc$ pe#ter$ din lume? a. Pe#tera Holloch b. Pe#tera Sc$ri#oara c. Pe#tera Mare d. Pe#tera Saint Pierre Martin 491. Strmtoare care se afl$ la sudul Americii de Sud, ocolind numeroase insule #i desp$r"ind America de Sud (Chile #i Argentina) de &ara de Foc? a. Strmtoarea Magellan b. Strmtoarea Drake c. Strmtoarea Bering d. Strmtoarea Golden Gate 492. Stat care se ntinde n partea de nord a peninsulei cu acela#i nume situat$ n nord-estul Asiei?

a. Nepal b. China c. Coreea de Sud d. Republica Popular$ Democratic$ a Coreei 493. &ar$ din Asia de est, cu capitala la Seul? a. Thailanda b. Japonia c. Coreea de Sud d. Republica Popular$ Democratic$ a Coreei 494. &ar$ din Europa n care se afl$ cea mai mare pe#ter$ de ghea"$? a. Austria b. Elve"ia c. Fran"a d. Cehia 495. A c$rei "$ri este capital$ Colombo? a. Cambogia b. Sri Lanka c. Bangladesh d. Myanmar 496. Cel mai mare afluent al Dun$rii? a. Tisa b. Siret c. Olt d. Mure# 497. &ar$ din Asia de Est, situat$ pe un lan" de insule aflate ntre Oceanul Pacific #i Marea cu acela#i nume, la est de Peninsula Coreean$? a. China b. Japonia c. Coreea de Sud d. Republica Popular$ Democratic$ a Coreei 498. Stat cunoscut n romne#te #i sub numele de &ara Soarelui R$sare? a. Cambogia b. Sri Lanka c. Bangladesh d. Japonia 499. Ora#ul ce se situeaz$ n partea de mijloc a insulei principale a arhipelagului japonez, Honshu, cel mai populat ora# al Japoniei? a. Yokohama b. Hiroshima c. Tokio d. Osaka 500. &ar$ din Orientul Mijlociu n Asia de Sud-Vest la confluen"a dintre rurile Tigru #i Eufrat, care include de asemenea sudul Kurdistanului? a. Cambogia b. Iran c. Bangladesh d. Irak 501. &ar$ din Orientul Mijlociu n Asia de Sud-Vest, ce are frontiere cu Kuweitul #i Arabia Saudit$ la Sud, Iordania la vest, Siria la Nord-Vest, Turcia la Nord #i Iran (Persia) la Est? a. Cambogia b. Irak c. Bangladesh d. Afganistan 502. &ar$ ntins$ pe dou$ continente, aflat$ aproape n totalitate n Peninsula Asia Mic$, cu 3% din teritoriul s$u aflat n regiunea Peninsulei Balcanice din Europa de sud-est ce are grani"e cu opt "$ri? a. Turcia b. Iordania c. Rusia d. Siria 503. Cel mai mare crater vulcanic aflat n Indonezia, avnd o suprafa"$ de 1775 km2 ? a. Semeru b. Toba c. Krakatu d. Bromo 504. Federa"ie de #apte state Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaiwain, Ras Al-Khaimah, Fujairah, este a#ezat$ pe Peninsula Arabic$ se nvecineaz$ n sud #i n vest cu Arabia Saudit$ #i n est cu Oman? a. Israel b. Yemen c. Emiratele Arabe Unite d. Kuwait 505. &ar$ n Orientul Mijlociu, pe coasta estic$ a M$rii Mediterane, care este o democra"ie parlamentar$ #i se autodefine#te ca un stat evreiesc #i democratic, potrivit cu mesajul Proclam$rii lui la 14 mai 1948? a. Israel b. Siria c. Emiratele Arabe Unite d. Iordania 506. &ara care se nvecineaz$ de la nord la sud, cu Libanul, Siria, Iordania #i Egiptul, are ie#ire la Marea Mediteran$, la golful Aqaba #i la Marea Moart$? a. Liban b. Egipt c. Israel d. Iordania 507. &ar$ arab$ din nordul Africii #i din Orientul Mijlociu, limitat$ la nord de Marea Mediteran$, la est de F#ia Gaza, de Israel, de Golful Aqaba? a. Liban b. Egipt c. Israel d. Iordania

508. &ar$ arab$ din nordul Africii #i din Orientul Mijlociu, limitat$ la est de Marea Ro#ie, la sud de Sudan iar la vest de Libia? a. Tunisia b. Egipt c. Emiratele Arabe Unite d. Egipt 509. Lacuri din regiunile litorale, rezultate n urma nchiderii golfurilor prin cordoane de nisip (granduri), construite de curen"ii de ap$ #i valuri? a. Estuare b. Lagune c. Golfuri d. Fiorduri 510. Punct de pe suprafa"a P$mntului, situat pe vertical$, deasupra locului unde se produce zguduirea ini"ial$ a unui cutremur #i n care intensitatea cutremurului este maxim$? a. Epicentru b. Ecocentru c. Rift d. Epifiz$ 511. Podi#ul din care izvor$#te Fluviul Galben? a. Podi#ul Siberiei b. Podi#ul Dekhan c. Podi#ul Tibet d. Podi#ul Khorat 512. Und$ format$ la suprafa"a m$rilor sau oceanelor prin mi#carea oscilatorie a apei, datorit$ vntului sau cutremurelor? a. Maree b. Flux c. Curent d. Val 513. Aparat care m$soar$ #i nregistreaz$ mi#c$rile solului, n scopul analizei mi#c$rilor seismice provocate de cutremure de p$mnt, explozii #i alte surse? a. Derivatograf b. Seismograf c. Topometru d. Spectrometru 514. Cea mai mare "ar$ din Peninsula Arab$, numit$ #i "&ara celor dou$ moschei sfinte"? a. Iordania b. Yemen c. Siria d. Regatul Arabiei Saudite 515. &ara-argipelag, fiind cea mai mare din lume, avnd 13.700 de insule? a. Indonezia b. Filipine c. Sri Lanka d. Taiwan 516. Gol natural n scoar"a p$mntului cu o lungime mai mare de 5 m? a. Groap$ b. Pe#ter$ c. Tavern$ d. Pr$pastie 517. Cel mai mare de#ert de pe continentul Asia? a. Gobi b. Arabia c. Karakum d. Tharr 518. &ar$ n Asia de sud-est, nvecinat$ cu Cambodgia la est, Golful Thailandei #i Malaezia la sud, #i cu Marea Andaman #i Myanmar la vest? a. Indonezia b. Regatul Thailandei c. Sri Lanka d. Taiwan 519. &ar$ n Asia de sud-est care cuprinde dou$ teritorii distincte: partea de sud ( Peninsula Malacca #i insulele adiacente) #i partea de nord a insulei Borneo, a c$rui capital$ este Kuala Lumpur? a. Indonezia b. Regatul Thailandei c. Malaezia d. Myanmar 520. &ar$ a#ezat$ n Asia de Sud, n bazinul fluviului Indus, ce se nvecineaz$ cu Afganistanul n nord-vest , China n nord , cu India la est , Iran la vest #i are ie#ire la Marea Arabiei n sud? a. Cambogia b. Irak c. Pakistanul d. Afghanistan 521. Roc$ sedimentar$ neconsolidat$, macroporic$, de origine eolian$, format$ n cuaternar, de culoare galben$, rareori cenu#ie sau brun$, cu aspect poros, constnd mai ales din praf silicios #i argilos? a. Magm$ b. Silvin$ c. Salpetru de Chile d. Loess 522. Cel mai mic stat asiatic, att din punct de vedere al popula"iei ct #i al suprafe"ei, este de asemenea statul cu cea mai mic$ altitudine maxim$ din lume? a. Cambogia b. Maldive c. Malaezia d. Myanmar 523. Stat insular format dintr-un grup de atoli din Oceanul Indian, situat la sud-vest de India n Marea Laccadivelor a Oceanului Indian?

a. Cambogia b. Filipine c. Malaezia d. Maldive 524. &ar$ din sudul Asiei, pe locul doi n lume dup$ num$rul locuitorilor, grani"e cu Pakistan la vest, Nepal, Republica Popular$ Chinez$ #i Bhutan la nord-est, #i Banglade# #i Myanmar la est? a. Myanmar b. Cambogia c. Republica India d. China 525. C$min al civiliza"iei hinduse, centru a unor importante drumuri comerciale, care a jucat un rol major n istoria umanit$"ii, religii care #i au originea n aceast$ "ar$ sunt Brahmanismul, Hinduismul, Sikhismul, Budismul #i Jainismul? a. Republica India b. Regatul Thailandei c. Indonezia d. Vietnam 526. Partea superioar$, afnat$, a litosferei, care se afl$ ntr-o continu$ evolu"ie sub influen"a factorilor pedogenetici, reprezentnd stratul superficial al P$mntului n care se dezvolt$ via"a vegetal$? a. Roc$ b. Sol c. Loess d. Magm$ 527. Disciplin$ #tiin"ific$ care se ocup$ att cu studiul proceselor (fizice, geologice, geomorfologice #i hidrogeologice) legate de ac"iunea nghe"ului #i dezghe"ului, n regiunile cu nghe" peren sau periodic, cu particularit$"ile solurilor #i rocilor corespunz$toare, ct #i cu reparti"ia lor teritorial$? a. Geocriologia b. Geriatria c. Geologia d. Pedologia 528. &ar$ din Asia central$, f$r$ ie#ire la mare, ce se nvecineaz$ cu Iranul la vest, Pakistanul la sud, aici sunt cea mai mare parte din Mun"ii Hindukush? a. Cambogia b. Irak c. Pakistanul d. Afghanistan 529. &ar$ n Asia Central$, nvecinndu-se la nord cu Rusia #i la sud cu Republica Popular$ Chinez$? a. Cambogia b. Irak c. Mongolia d. Afghanistan 530. Insul$ n Asia de Est, n largul coastelor Chinei, fiind situat$ n Oceanul Pacific? a. Filipine b. Taiwan c. Indonezia d. Japonia 531. Cel mai ntins stat n Asia de Est #i cel mai populat stat din lume? a. India b. Iran c. Republica Popular$ Chinez$ d. Afghanistan 532. Cel mai populat ora# din Statele Unite, zona sa metropolitan$ fiind una dintre cele mai mari zone urbane din lume? a. New York b. Los Angeles c. Chicago d. San Francisco 533. 'tiin"a care studiaz$ geneza, evolu"ia, structura #i distribu"ia solurilor? a. Geocriologia b. Geriatria c. Geologia d. Pedologia 534. Ora# considerat unul din cele mai importante din lume datorit$ influen"ei sale globale din mass-media, educa"ie, divertisment, art$ #i mod$, de asemenea este #i un centru important al afacerilor externe, g$zduind sediul central al Organiza"iei Na"iunilor Unite? a. New York b. Washington DC c. Viena d. San Francisco 535. Ora# american care constituie de unul singur Districtul Columbia? a. New York b. Washington DC c. Chicago d. San Francisco 536. Ora# american n care se afl$ Casa Alb$ (sediul Pre#edin"iei) #i Capitoliul (sediul Congresului federal)? a. Los Angeles b. Washington DC c. Chicago d. Boston 537. Stat situat n extremitatea nordic$ a continentului american, iar ca suprafa"$, este a doua "ar$ a lumii ca ntindere dup$ Rusia? a. Canada b. Australia c. Brazilia d. China 538. Stat care este m$rginit la est de Oceanul Atlantic, la nord de Oceanul Arctic, iar la vest de Oceanul Pacific?

a. Rusia b. Australia c. Norvegia d. Canada 539. &ar$ situat$ n America de Nord, m$rginit$ de Belize #i Guatemala la sud? a. Canada b. Australia c. Brazilia d. Mexic 540. Cel mai sudic stat din America de Nord #i cea mai populat$ "ar$ vorbitoare de spaniol$ din lume? a. Canada b. Mexic c. Brazilia d. Argentina 541. &ara, situat$ ntre Canada, Mexic, Oceanul Atlantic #i Oceanul Pacific? a. Jamaica b. Canada c. Cuba d. Statele Unite ale Americii 542. &ar$ situat$ n vestul Americii de Sud, care se nvecineaz$ la sud-est cu Bolivia, la sud are hotar cu Chile #i la vest se afl$ Oceanul Pacific? a. Peru b. Mexic c. Brazilia d. Argentina 543. &ar$ f$r$ ie#ire la mare n America de Sud, a#ezat$ pe malul rului cu acela#i nume, avnd frontier$ cu Argentina spre sud #i sud-vest, cu Brazilia spre nord? a. Paraguay b. Mexic c. Uruguay d. Argentina 544. Singura "ar$ ce ocup$ un ntreg continent ? a. Canada b. Australia c. Brazilia d. Rusia 545. Degradarea terenurilor din zonele aride, semiaride #i ca rezultat al ac"iunii diferi"ilor factori, inclusiv ai schimb*rilor climatice, precum #i datorit* activit*"ilor umane? a. Efectul de ser$ b. Biodegradarea c. nc$lzirea global$ d. De#ertificarea 546. &ar$ independent$ situat$ n partea de nord-vest a Americii de Sud, care se nvecineaz$ cu Columbia la nord, Peru la est #i sud, respectiv cu Oceanul Pacific la vest? a. Peru b. Ecuador c. Uruguay d. Columbia 547. &ara c$reia la aproximativ 965 km spre vest, n Oceanul Pacific, i apar"ine arhipelagul Insulelor Galpagos? a. Ecuador b. Brazilia c. Uruguay d. Columbia 548. Ora#, metropol$ populat$ de peste 8.000.000 locuitori n perimetrul urban, a#ezat la o altitudine de 2640 m deasupra nivelului m$rii n Cordillera Oriental n nordul mun"ilor Anzi? a. Buenos Aires b. Santiago c. Bogota d. Brasilia 549. Ora# situat la baza mun"ilor , Guadalupe #i Monserrate, iar pe vrfurile acestora, care dep$#esc 3200 m n$l"ime ,se afl$ dou$ mici biserici care sunt foarte vizitate de turi#ti #i de localnici? a. Rio de Janeiro b. Santiago c. Bogota d. Sao Paolo 550. &ar$ din partea de nord-vest a Americii de Sud, care se nvecineaz$ cu Venezuela #i Brazilia la est, Ecuador #i Peru la sud? a. Ecuador b. Brazilia c. Bolivia d. Columbia 551. Capul aflat n sudul Africii, pe coasta Oceanului Atlantic, n Republica Africa de Sud descoperit de Bartolomeo Diaz? a. Capul Palmas b. Capul Horn c. Capul Nord d. Capul Bunei Speran"e 552. &ar$ situat$ n vestul Americii de Sud, care la nord se nvecineaz$ cu Ecuador #i Columbia, la est cu Brazilia? a. Peru b. Mexic c. Brazilia d. Argentina 553. Ora# faimos pentru plajele sale cu hoteluri alineate, Copacabana #i Ipanema, #i pentru carnavalul s$u anual? a. Buenos Aires b. Santiago c. Rio de Janeiro d. Sao Paolo 554. Statul cu suprafa"a cea mai ntins$ din America de Sud?

a. Argentina b. Brazilia c. Uruguay d. Columbia 555. Republic$ federal$ ce se nvecineaz$ la nord cu Bolivia #i Paraguay; la est cu Brazilia, Uruguay #i Oceanul Atlantic? a. Argentina b. Brazilia c. Uruguay d. Columbia 556. &ara care ocup$ cea mai mare parte din sudul Americii de Sud #i are forma unui triunghi cu baza la nord #i vrful la Punta Dungeness? a. Bolivia b. Argentina c. Paraguay d. Columbia 557. Lac situat la altitudinea de 3821 m, fiind cel mai mare lac din America de Sud, avnd o suprafa"$ de 9710km%? a. Lacul Biwa b. Lacul Titicaca c. Lacul Van d. Lacul Toba 558. Complex vulcanic aflat n Chile #i Argentina, fiind una din cele mai dificile regiuni ale Anzilor Cordielieri, f$cnd studierea acestora aproape imposibil$, acoperind n total o arie de 225 km2? a. Anzi b. Cerro Paranal c. Cotopaxi d. Sierra Nevada de L. Bravas 559. Cel mai nalt munte al continentului American? a. Aconcagua b. Athabasca c. Anzi d. Cerro Paranal 560. Ora# faimos pentru imensa statuie a lui Isus Cristos Mntuitorul ("Cristo Redentor") de pe muntele Corcovado? a. Buenos Aires b. Sao Paolo c. La Paz d. Rio de Janeiro 561. Cel mai lung lan" muntos din lume, ce se ntinde de-a lungul coastei de vest a Americii de Sud? a. Cerro Paranal b. Athabasca c. Anzi d. Sierra Nevada de L. Bravas 562. Fluviul cu cel mai mare debit hidrografic din lume, considerat la v$rsare n estuarul s$u (219,000 m(/s)? a. Rio Negro b. Amazonul c. Nilul d. Mississippi 563. Fluviul cu cel mai extins bazin hidrografic din lume (6,915,000 km%), care acoper$ cinci "$ri ale Americii de Sud? a. Amazonul b. Madeira c. Rio Negro d. Orinoco 564. Afluen"i ai fluviului Amazon, care are izvorul n Columbia de sud-est provincia Guiana #i lungimea de 2.253 Km? a. Rio Negro b. Orinoco c. Purus d. Madeira 565. Vulcan activ, unul dintre cei mai nal"i din lume, situat n Mun"ii Anzi, n vestul Cordilierei Orientale, la circa 50 km de Quito (Ecuador), cu o n$l"ime de 5.897 m? a. Cotopaxi b. Pichincha c. Sierra Nevada de Lagunas Bravas d. Cerro Paranal 566. Vrf situat n Mun"ii Anzi, cel mai nalt din Ecuador, cu o n$l"ime de 5.897 m? a. Alpamayo b. Cerro Torre c. Nevado d. Chimborazo 567. Cel mai important #i mai mare fluviu din sud vestul Americii de Nord, care izvor$#te din Mun"ii Stnco#i Statul nord American, care se vars$ n golful Californiei? a. Black River b. Colorado c. Minnesota d. Mississippi 568. Mun"i de ncre"ire situa"i n vestul Americii de Nord, con"innd sporadic #i c"iva vulcani #i se ntind pe o lungime de 4.500 - 5.000, avnd l$"imea maxim$ de 500 - 600 km n statul Colorado? a. Mun"ii Stnco#i b. Mun"ii Apala#i c. Mun"ii Wrangell d. Mun"ii Wallowa 569. Capitala Chinei? a. Xian b. Beijing c. Katmandu d. Shanghai 570. &ara a c$rui drapel este de culoare alba,iar n centru se afl$ discul soarelui? a. Vietnam b. Coreea de Nord c. Japonia d. Coreea de Sud 571. Capitala Vietnamului?

a. Dacca b. Hanoi c. Manila d. Jakarta 572. Cel mai lung fluviu din America de Nord? a. Black River b. Colorado c. Minnesota d. Mississippi 573. Fluviu ce se une#te cu afluen"ii s$i principali Missouri #i lng$ ora#ul St. Louis, (Missouri), iar cu Ohio n statul Illinois? a. Mississippi b. Colorado c. Yazoo d.Arkansas 574. Fluviu care se vars$ printr-o delt$ larg$ la circa 160 km n sudul ora#ului New Orleans n Golful Mexic? a. Yazoo b. Mississippi c. Black River d. Arkansas 575. De#ert nord-american, care acoper$ p$r"i nsemnate din statele american Arizona, respectiv por"iuni semnificative ale sudului #i sud-estului statului american California #i o parte a nordului statului mexican Baja California? a. De#ertul Colorado b. De#ertul Mojave c. De#ertul Chihuahua d. De#ertul Sonora 576. De#ert care se ntinde pe coasta pacific$ a Americii de Sud , fiind considerat cel mai arid de!ert de pe Glob?! a. De#ertul Colorado b. De#ertul Mojave c. De#ertul Chihuahua d. De#ertul Atacama 577. Vulcan, mpreun$ cu a#a numitul frate mai mic vulcanul, Iztacchuatl alc$tuiesc vulcanii gemeni din Mexic,denumirea acestuia pe limba indian$ a aztecilor fiind tradus$ muntele ce fumeg$? a. Popocatpetl b. Cerro Paranal c. Cotopaxi d. Sierra Nevada de L. Bravas 578. Cea mai mare insul$ apar"innd Africii? a. Indonezia b. Madagascar c. Australia d. Noua Guinee 579. Cea mai mare insul$ din Oceania? a. Indonezia b. Noua Zeeland$ c. Australia d. Noua Guinee 580. Cascada format$ dintr-un ansamblu de c$deri de ap$ situate la grani"a dintre statul nord american New York din SUA #i provincia Ontario din Canada? a. Cascada Niagara b. Cascada Angel c. Cascada Multnomah d. Cascada Athabasca 581. Fluviu cu lungimea de 3185 km, situat n cea mai mare parte n teritoriul canadian Yukon, care #i are izvorul n Alaska #i se vars$ n Marea Bering? a. Chena River b. Yellow River c. Yukon d. Tanana 582. Fluviu cu o lungime de 1.903 km, situat n Teritoriile de Nordvest din Canada, acesta poarta numele unui expolrator sco"ian care l-a n anul 1789? a. Fluviul Ottawa b. Fluviul Columbia c. Fluviul Sf. Lauren"ia d. Fluviul Mackenzie 583. Lan" de mun"i mp$duri"i de n$l"ime mijlocie, ce se ntind pe o distan"$ de 250 km, paralel cu coasta de est nordamerican$ din provincia Quebec Canada pn$ n nordul statului Alabama? a. Mun"ii Stnco#i b. Mun"ii Apala#i c. Mun"ii Wrangell d. Mun"ii Wallowa 584. Cea mai ntins$ mare din lume? a. Marea Japoniei b. Marea Mediteran$ c. Marea Baltic$ d. Marea Caraibelor 585. Unul dintre cele cinci Mari Lacuri din America de Nord, care se m$rgine#te la est cu statele Ohio, Pennsylvania, New York la sud, Michigan la vest, iar cu provincia canadian$ Ontario la nord.? a. Lacul Ontario b. Lacul Erie c. Lacul Huron d. Lacul Michigan 586. Continent din emisfera nordic$, situat aproape n exclusivitate n emisfera vestic$, m$rginit de Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific #i Oceanul Arctic? a. America de Nord b. Europa c. Asia d. Africa

587. Canion foarte lung, sinuos #i adnc s$pat de fluviul Colorado? a. Calf Creek b. Canionul Bryce c. Marele Canion d. Canionul Glen 588. Cel mai mare lac dintre cele cinci Mari Lacuri din America de Nord, care la nord este m$rginit de provincia Ontario, Canada #i de statul Minnesota, SUA, iar la sud de statele SUA Wisconsin #i Michigan? a. Lacul Superior b. Lacul Michigan c. Lacul Huron d. Lacul Erie 589. Unul dintre cele cinci Mari Lacuri din America de Nord, #i singurul aflat n ntregime pe teritoriul SUA? a. Lacul Ontario b. Lacul Michigan c. Lacul Huron d. Lacul Erie 590. Por"iunea ngust$ de p$mnt aflat$ ntre Marea Caraibelor #i Oceanul Pacific, f$cnd leg$tura ntre America de Nord #i cea de Sud? a. Honduras b. Costa Rica c. Costa Brava d. Istmul Panama 591. Canal important care traverseaz$ istmul cu acela#i nume n America Central$, legnd oceanele Atlantic #i Pacific? a. Canalul Panama b. Canalul Suez c. Canalul Grande d. Canalul Mnecii 592. De#ert alc$tuit n mare parte din nisip ro#u, cu o granula"ie fin$ care se ntinde din partea nordic$ a Provinciei Cap din Africa de Sud,n Namibia #i Botswana pn$ n Angola #i Zambia pe un teritoriu de peste 1,2 milioane km2? a. Atacama b. Gobi c. Kalahari d. Gibson 593. De#ert, care n cea mai mare parte este rezerva"ie natural$ ca de exemplu renumita delt$ a fluviului Okawango care este de fapt o v$rsare a apei fluviului n ntregime ntr-o mare de nisip? a. De#ertul Colorado b. De#ertul Mojave c. De#ertul Kalahari d. De#ertul Atacama 594. De#ert prin care trece o #osea ce traverseaz$ #i leag$ Oceanul Indian cu Oceanul Atlantic, f$cnd o leg$tur$ comercial$ important$ ntre Namibia #i Mozambic? a. De#ertul Colorado b. De#ertul Kalahari c. De#ertul Sahara d. De#ertul Atacama 595. Cel mai mare ora# din Somalia #i capital$ a acestei "$ri? a. Luanda b. Mogadiscio c. Lagos d. Rabat 596. Capitala Regatului Maroc? a. Luanda b. Mogadiscio c. Nairobi d. Rabat 597. Capitala #i n acela#i timp cel mai mare ora# al Kenyei? a. Johannesburg b. Mogadiscio c. Nairobi d. Rabat 598. Cel mai mare ora# din Africa de Sud #i capitala provinciei Gauteng? a. Johannesburg b. Mogadiscio c. Nairobi d. Cape Town 599. Capitala statului Senegal? a. Asmara b. Dakar c. Pretoria d. NDjamena 600. Capitala Egiptului? a. Cairo b. Alexandria c. Luanda d. Tunis 601. Capitala Tunisiei? a. Cairo b. Tunis c. Luanda d. Douala 602. Cel mai mare stat din Africa #i al zecelea stat din lume ca m$rime? a. Kenya b. Algeria c. Sudan d. Africa de Sud 603. &ara ce se nvecineaz$ cu Oceanul Atlantic la vest, cu Mauritania la nord, cu Mali la est, #i cu Guinea #i GuineaBissau la sud ?

a. Senegal b. Somalia c. Egipt d. Coasta de Filde# 604. &ar$ situat$ n partea vestic$ a Africii, cu ie#ire la golful Guineii, fiind "ara cu cea mai mare popula"ie a acestui continent ?! a. Maroc b. Ciad c. Nigeria d. Sudan 605. Capitala Nigeriei(din 1991)? a. Abuja b. Douala c. NDjamena d. Pretoria 606. Cel mai mare de#ert de pe P$mnt? a. De#ertul Gobi b. De#ertul Kalahari c. De#ertul Sahara d. De#ertul Atacama 607. Cel mai mare de)ert ce se ntinde de la "$rmul Oceanului Atlantic pn$ la Marea Ro#ie?! a. De#ertul Namib b. De#ertul Kalahari c. De#ertul Sahara d. De#ertul Chalbi 608. Capitala Nigerului? a. NDjamena b. Nyamei c. Luanda d. Windhoek 609. &ar$ ce are frontier$ cu Marea Mediteran$ la nord, la vest cu Tunisia #i Algeria, la sud-vest cu Nigerul, la sud cu Ciadul , iar la sud-est #i est cu Egiptul #i Sudanul? a. Libia b. Liban c. Algeria d. Tunisia 610. &ar$ ce se m$rgine#te cu Etiopia la nord, Somalia la est, Tanzania la sud, Uganda la vest #i Sudan la nord-vest, Oceanul Indian formnd grani"a ei sud-estic$? a. Angola b. Etitreea c. Kenya d. Republica Centrafrican$ 611. &ar$ ce se nvecineaz$ cu Eritrea la N, Sudan laV Kenya la S, Somalia la E #i Djibouti la N-E ? a. Libia b. Maroc c. Algeria d. Etiopia 612. &ar$ din centrul Africii, a treia ca suprafa"$ de pe continent care are capitala la Kinshasa? a. Congo b. Algeria c. Mauritania d. Camerun 613. Fost$ colonie francez$ ce #i-a c#tigat independen"a n 1960 cunoscut$ #i ca Congo-Brazzaville sau Congo? a. Congo b. Sudan c. Mauritania d. Tanzania 614. Ini"ial o colonie german$, a fost mp$r"it$ dup$ primul r$zboi mondial ntre francezi #i britanici? a. Congo b. Algeria c. Mauritania d. Camerun 615. Lac situat n Africa de est n Tanzania, Uganda #i Kenya la o altitudine de 1.113 de metri este cel mai mare lac de pe continentul african ca suprafa"$? a. Lacul Tanganyika b. Lacul Victoria c. Lacul Nyasa d. Lacul Tana 616. Lac important n Africa Central$ #i al doilea ca adncime dup$ lacul Baikal? a. Lacul Tanganyika b. Lacul Victoria c. Lacul Nyasa d. Lacul Balha# 617. Sursa Nilului Albastru #i cel mai mare lac din Etiopia? a. Lacul Tanganyika b. Lacul Victoria c. Lacul Nyasa d. Lacul Tana 618. Cel mai important fluviu din Africa de Vest care #i are izvoarele n statul Burkina Faso? a. Sourou b. Sissili c. Pendjari d. Fluviul Volta 619. Fluviu din Africa ce izvor$#te din mun"ii Rwandei #i Burundi #i se vars$ n Marea Mediteran$ travernd statele africane: Sudan, Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Etiopia #i Egipt? a. Nilul b. Volta c. Atbara d. Sobat 620. Cel mai lung fluviu din lume, urmat de Amazon cu 6.440 km?

a. Zambezi b. Volta c. Nilul d. Sobat 621. Al patrulea fluviu ca lungime din Africa #i cel mai mare fluviu care se vars$ n Oceanul Indian? a. Niger b. Zambezi c. Nilul d. Congo 622. Cascad$ care formeaz$ cea mai mare c$dere de ap$ din Africa (110m)? a. Cascada Albastr$ b. Cascada Angel c. Cascada Niagara d. Cascada Victoria 623. Dup$ Nil #i Congo este al treilea fluviu ca m$rime n Africa? a. Niger b. Volta c. Nilul d. Congo 624. Al doilea fluviu ca lungime din Africa #i pe locul doi n lume dup$ debitul de ap$ ? R$spuns Fluviul Congo a. Niger b. Volta c. Sobat d. Congo 625. Lan" muntos nalt din nord-vestul Africii avnd o l$"ime de 2300 km, ntinzndu-se pe teritoriul statelor Maroc, Algeria #i Tunisia? a. Mun"ii Ahhagar b. Mun"ii Tibesti c. Mun"ii Atlas d. Mun"ii Kilimanjaro 626. Munte, un stratovulcan, situat n nord-estul Tanzaniei care n anul 1987 a fost declarat monument al naturii sub protec"ia UNESCO? a. Mun"ii Ahhagar b. Mun"ii Tibesti c. Mun"ii Kilimanjaro d. Mun"ii Atlas 627. Mun"i par"iali vulcanici, par"iali forma"i din #isturi cristaline, situa"i n centrul Saharei, pe teritoriul Algeriei? a. Mun"ii Ahhagar b. Mun"ii Tibesti c. Mun"ii Atlas d. Mun"ii Kilimanjaro 628. Fluviul ce izvore#te din bazinul Congo situat n Zambia la grani"a cu Republica Democrat$ Congo #i Angola (2.574 km) #i curge prin Angola, Zambia, Botswana, Zimbabwe #i Mozambic unde se vars$ n Oceanul Indian? a. Congo b. Zambezi c. Nilul d. Sobat 629. Cei mai nal"i mun"i din Sahara algerian$? a. Mun"ii Ahhagar b. Mun"ii Kilimanjaro c. Mun"ii Atlas d. Mun"ii Tibesti 630. Unde este situat$ insula Montserrat? a. America de Nord b. America Centrala c. America de Sud d. Africa

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Istorie
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cine a fost tat"l lui Hercules erou din mitologia Greac"? a. Hades b. Ares c. Cronos d. Zeus An n care Romniei i s-au alipit Transilvania, Bucovina #i Basarabia, devenind astfel Romnia Mare? a. 1916 b. 1919 c. 1918 d. 1917 Rege al geto-dacilor care a domnit ntre anii 82 .Hr.-44 .Hr., ntemeietorul statului dac? a. Decebal b. Burebista c. Duras d. Deceneu Zei$a protectoare a c"sniciei, c"minului #i femeilor m"ritate n mitologia greac"? a. Hera b. Atena c. Afrodita d. Gaia Pionier al avia$iei romne a zburat pentru prima dat" cu un aparat mai greu dect aerul? a. Traian Vuia b. Henri Coand" c. Aurel Vlaicu d. Grigore Zamfirescu mparat roman care a pl"nuit o campanie mpotriva dacilor n perioada lui Burebista, dar a fost asasinat n 44 .Hr.? a. Diocle$ian b. Nero c. Aurelian d. Iulius Caesar Cine a realizat pentru prima dat" unificarea triburilor geto-dace? a. Decebal b. Burebista c. Traian d. Deceneu Centru politic #i religios al statului dac n timpul lui Burebista? a. Cetatea de la Coste#ti b. Porlisum c. Sarmisegetuza d. Ziridava C$i ani a domnit %tefan cel Mare? a. 42 b. 37 c. 47 d. 46 Personaj biblic, ntemeietor al cre#tinismului, care a nviat #i s-a n"l$at la ceruri, revenind al"turi de DumnezeuTat"l? a. Ioan Botez"torul b. Noe c. Moise d. Iisus Hristos Autor al Declara$iei de Independen$" a SUA, din 4 iulie 1776 ? a. Ulysses S. Grant b. Thomas Jefferson c. George Washington d. Abraham Lincoln Alian$" militar" ntre 1955 #i 1991 a $"rilor din Blocul Sovietic? a. Pactul de la Paris b. Pactul de la Var#ovia c. Tratatul de la Bon d. Pactul de la Mosco Rege dac, succesor al lui Burebista care a domnit ntre anii 87-106? a. Decebal b. Zalmoxis c. Traian d. Deceneu Ceremonie sacr" n Japonia prin care subordona$ii #i demonstrau loialitatea #i demnitatea fa$" de conduc"torul lor la moartea acestuia? a. Kendo b. Actul seppuku c. Tanka d. Kemari Pre#edinte american ce a demisionat n urma scandalului numit Afacerea Watergate din anul 1970? a. J.Fitzgerald Kennedy b. Bill Clinton c. Henri Ford d. Richard Nixon Navigator #i explorator portughez ce a realizat prima expedi$ie n jurul lumii pe ap"? a. Fernando Magellan b. Vasco da Gama c. Bartolomeo Diaz d. Antnio de Abreu n ce an s-au ncheiat r"zboaiele daco-romane? a. 88 b. 102 c. 106 d. 89

11. 12. 13. 14.

15. 16. 17.

18. mp"rat al Imperiului Roman n timpul domniei c"ruia imperiul ajunge la ntinderea teritorial" maxim"? a. G. Aurelius Valerius Diocletianus b. Caius Iulius Caesar c. Marcus Aurelius d. Marcus Ulpius Nerva Traianus 19. Cea mai veche constitu$ie de tip federal din lume? a. Constitu$ia Statelor Unite ale Americii b. Constitu$ia Fran$ei c. Constitu$ia Italiei d. Constitu$ia Marii Britanii 20. Limba vorbit" de cartaginezi, care provenea din limba vorbit" de fenicieni? a. Basca b. Punic" c. Catalana d. Feniciana 21. Ce popor a inventat alfabetul avnd 30 de consoane #i nici o vocal"? a. Asirienii b. Egiptenii c. Per#ii d. Fenicienii 22. n ce secol s-a desf"#urat invazia mongol" n Europa? a. Secolul XI b. Secolul XIII c. Secolul XIV d. Secolul XII 23. mp"rat roman care a domnit din anul 284 pn" n anul 305 #i a introdus o nou" form" de guvernare: tetrarhia? a. G. Aurelius Valerius Diocletianus b. Caius Iulius Caesar c. Marcus Aurelius d. Marcus Ulpius Nerva Traianus 24. Cum era supranumit Ludovic al XIV-lea? a. Regele soare b. Cel Prudent c. Marele delfin d. Cel Drept 25. Primul pre#edinte al Statelor Unite ale Americii? a. Ulysses S. Grant b. Thomas Jefferson c. George Washington d. Abraham Lincoln 26. Institu$ie legislativ" bicameral", format" din Senat #i Camera Reprezentan$ilor n Statelor Unite ale Americii? a. Senat b. Camera Reprezentan$ilor c. Camera comunelor d. Congres 27. Organiza$ie interna$ional" constituit" n 1945, ce are drept scop pacea mondial", respectarea drepturilor omului, cooperarea dintre state? a. UNICEF b. ONU c. NATO d. Crucea Ro#ie 28. Ultimul #i cel mai puternic rege al hunilor, domnind ntre anii 433-453? a. Attila b. Bleda c. Ernac d. Hannibal 29. Unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile: a cucerit o mare parte din Asia, punnd temeliile Imperiului Mongol? a. Alexandu cel Mare b. Kubilai han c. Timur Lenk d. Ginghis Han 30. Anul n care Adolf Hitler a devenit cancelarul Reich-ului german? a. 1930 b. 1933 c. 1936 d. 1927 31. Ora# din regiunea istoric" Palestina, fost centrul religios, politic, economic #i administrativ al regatului evreiesc n antichitate? a. Ierusalim b. Constantinopol c. Vatican d. Mecca 32. Unde a domnit Alexandru cel Bun? a. &ara Romneasc" b. Transilvania c. Dobrogea d. Moldova 33. &ar" n care a nceput pentru prima dat" revolu$ia industrial"? a. Germania b. Fran$a c. Anglia d. SUA 34. Imperiul care #i-a manifestat domina$ia n zona mediteranean" n secolele XVXVI? a. Imperiul $arist b. Imperiul otoman c. Imperiul austoungar d. Prusia 35. Ora# ntemeiat de Constantin cel Mare, care a devenit ulterior capitala Imperiului Bizantin? a. Ankara b. Constantinopol

c. Roma d. Ierusalim 36. n urma c"rui eveniment au fost ndep"rtate domniile fanariote din Moldova #i &ara Romneasc"? ! a. Revolu$ia de la 1821 b. Pacea de la Adrianopol c. Revolu$ia de la 1848 d. Tratatul de la Kuciuk-Kainargi 37. Anul n care Adolf Hitler a devenit liderul Partidului Na$ional Socialist German al Muncitorilor? a. 1918 b. 1919 c. 1920 d. 1921 38. Zei$a frumuse$ii la romani? a. Artemis b. Venus c. Ceres d. Afrodita 39. Avocat romn transilv"nean craiul mun$ilor, ce a jucat un rol important n revolu$ia de la 1848 din Transilvania? a. Avram Iancu b. Popa %apc" c.Vasile Goldi# d. Nicolae B"lcescu 40. n ce an Imperiul Otoman a cucerit Constantinopolul determinnd astfel sfr#itul Imperiului Bizantin? a. 1435 b. 1453 c. 1354 d. 1345 41. Domnitor ce a pus bazele statului romn modern realiznd unirea principatelor Moldova #i &ara Romneasc"? a. Mihai Viteazul b. Alexandru I. Cuza c. Regele Carol I d. Mihail Kogalniceanu 42. Filozof grec, ntemeietorul logicii ca #tiin$" de sine st"t"toare? a. Platon b. Aristotel c. Socrates d. Epicur 43. Ct a durat R"zboiul de 100 de ani? a. 100 b. 106 c. 110 d. 116 44. Rege al Macedoniei (336-323 .Hr.), unul dintre primii mari strategi #i conduc"tori militari din istorie, cuceririle sale spectaculoase f"cndu-i pe greci st"pni ai Orientului Apropiat? a. Leonidas b. Alexandru cel Mare c. Demostene d. Pericle 45. Data la care Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei? a. 5 ianuarie 1859 b. 4 ianuarie 1858 c. 24 ianuarie 1859 d. 24 ianuarie 1856 46. ntemeietorul religiei islamice #i cel mai important profet al Islamului, cea mai recent ap"rut" dintre cele trei religii abrahamice monoteiste (iudaism, cre#tinism #i islam)? a. Mahomed b. Hristos c. Dumnezeu d. Allah 47. Primul rege al Romniei moderne? a. Carol I b. Ferdinand I c. Mihai I d. Al. I. Cuza 48. Tratat interna$ional semnat pe 27 august 1928 "care milita pentru renun$area la r"zboi ca instrument al politicii na$ionale" (pentru rezolvarea diferendelor interna$ionale)? a. Tratatul de la Brest-Litovsk b. Pactul de la Var#ovia c. Pactul de la Paris d. Tratatul de la Nissa 49. Data la care Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al &"rii Romne#ti? a. 24 ianuarie 1859 b. 24 ianuarie 1858 c. 23 ianuarie 1859 d. 24 ianuarie 1856 50. Istoric , scriitor #i revolu$ionar romn , autor al lucr"rii Romnii supt Mihai Voievod Viteazul? a. Nicolae B"lcescu b. Nicolae Iorga c. Titu Liviu Maiorescu d. A.D Xenopol 51. B"t"lie cu nume de cod - Opera$iunea Overlord - desf"#urat" ntre 6 iunie 19 august 1944,ce a contribuit la nfrngerea armatelor germane din Vestul Europei? a. Eliberarea Parisului b. B"t"lia pentru Normandia c. B"t"lia de la Verdun d. B"t"lia Angliei 52. Rege al Romniei, supranumit ntregitorul? a. Carol I b. Ferdinand I c. Mihai I d. Al. Sturza

53. Palat n care accesul poporului sau a oamenilor de rnd era interzis, de aceea a fost palatul supranumit ora#ul interzis? a. Palatul Imperial Chinez b. Templul Cerului c. Palatul de var" d. Templul Pagodei Albe 54. Porecl" dat" lui Erwin Johannes Eugen Rommel datorit" campaniilor militare reu#ite pe care le-a repurtat pentru armata german" n Campania din Africa de Nord? a. Vulpea african" b. Vulpea de#ertului c. Lupul african d. %arpele 55. n ce dat" se s"rb"tore#te ziua interna$ional" a drepturilor omului? a. 10 decembrie b. 10 noiembrie c. 5 decembrie d. 15 decembrie 56. Parte fortificat" a unei a#ez"ri, situat" pe o colin", constituind citadela vechilor ora#e grece#ti, n incinta c"reia erau cuprinse un ansamblu unitar format din palate, temple, statui, altare? a. Merv b. Agora c. Partenon d. Acropol" 57. Pre#edinte american ntre 1861 #i 1865 ce a militat pentru abolirea sclaviei, a fost asasinat la sfr#itul r"zboiului civil american? a. Ulysses S. Grant b. Thomas Jefferson c. George Washington d. Abraham Lincoln 58. Conflict militar, avnd ca #i combatan$i Antanta #i Puterile Centrale? a. Primul R"zboi Mondial b. R"zboiul Rece c. Al doilea R"zboi Mondial d. R"zboiul de 100 de ani 59. R"zboi ntre Anglia #i Fran$a desf"#urat ntre anii 1337-1453? a. R"zboiul celor Dou" Roze b. R"zboiul Rece c. R"zboiul franco-prusac d. R"zboiul de 100 de ani 60. Din ce an a participat Romnia la primul r"zboi mondial? a. 1912 b. 1914 c. 1916 d. 1918 61. Anul n care Statele Unite ale Americii au intrat n Primul R"zboi Mondial? a. 1915 b. 1917 c. 1916 d. 1918 62. Monument, din jude$ul Vrancea, ridicat n memoria eroilor romni din timpul primului r"zboi mondial? a. Mausoleul din M"r"#ti b. Cimitirul eroilor c. Mausoleul de la M"r"#e#ti d. Statuia aviatorilor 63. Data la care Primul R"zboi Mondial a luat sfr#it? a. 11 octombrie 1918 b. 11 noiembrie 1918 c. 11decembrie 1918 d. 11 septembrie 1918 64. Alian$" politico-militar" participant" la primul r"zboi mondial #i format" din Fran$a, Imperiul Britanic #i Imperiul Rus? a. Antanta b. Monstruoasa coali$ie c. Puterile axei d. Puterile centrale 65. Stat membru al Antantei, care a ie#it din r"zboi n 1917? a. Serbia b. Imperiul japonez c. SUA d. Rusia 66. Popula$ie de origine etnic" german", stabilit" n sudul #i sud-estul Transilvaniei la mijlocul secolului XII, contribuind la dezvoltarea vie$ii urbane n Transilvania? a. Sa#i b. Secui c. Aromni d. %vabi 67. Alian$a politico-militar" participant" la primul r"zboi mondial format" din Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman #i Bulgaria? a. Antanta b. Monstruoasa coali$ie c. Alian$a nord atlantic" d. Puterile centrale 68. Domn al &arii Romne#ti, al Ardealului #i Moldovei la 1600? a. Mircea cel B"trn b. Mihai Viteazu c. Vlad &epes d. Alexandru Ioan Cuza

69. Cosmonaut sovietic, primul om care a c"l"torit n spa$iu? a. Mihail Gorbaciov b. Iuri Romanenko c. Yuri Gagarin d. Vladimir Kovalionok 70. Ora# devenit cetatea de scaun a &"rii Romne#ti n timpul lui Mircea cel B"trn?! a. Bucure#ti b. Trgovi#te c. Craiova d. Curtea de Arge# 71. Personaj biblic care a mp"r$it marea n dou"? a. Moise b. Noe c. David d. Iisus 72. Domnitor al &"rii Romne#ti care a ob$inut o victorie asupra o#tilor otomane conduse de Sinan Pa#a la C"lug"reni n 13/23 august 1595? a. Mircea cel B"tran b. Mihai Viteazu c. Vlad Dracul d. %tefan cel Mare 73. Singura femeie prim-ministru a Marii Britanii, supranumit" doamna de fier? a. Elisabeth Thatcher b. Margaret Callaghan c. Elisabeth Callaghan d. Margaret Thatcher 74. Tratat de pace ncheiat la sfr#itul Primului R"zboi Mondial ntre for$ele Aliate #i cele ale Puterilor Centrale? a. Tratatul de la Versailles b. Tratatul de la Paris (1920) c. Tratatul de la Trianon d. Tratatul de la Malta 75. Rege al Romniei, n timpul c"ruia a fost adoptat" prima constitu$ie a $"rii #i a fost proclamat" independen$a de stat a Romniei? a. Carol I b. Ferdinand I c. Mihai I d. Al. Sturza 76. Conflict armat generalizat, desf"#urat la mijlocul secolului al XX-lea, fiind considerat cel mai mare #i mai ucig"tor r"zboi nentrerupt din istoria omenirii? a. Primul R"zboi Mondial b. R"zboiul Rece c. Al doilea R"zboi Mondial d. R"zboiul de 100 de ani 77. Ofi$er francez, oceanograf, explorator al vie$ii subacvatice, care a devenit cunoscut n ntreaga lume n calitate de comandant al navei Calypso? a. L. A. de Bougainville b. Samuel de Champlain c. Jacques Cousteau d. Jacques Cartier 78. Conflict militar, n care s-a folosit pentru prima oar" bomba atomic"? a. Primul R"zboi Mondial b. R"zboiul Rece c. Al doilea R"zboi Mondial d. R"zboiul din Vietnam 79. Cine a rostit urm"toarele cuvinte veni, vidi, vici am venit, am v"zut, am cucerit? a. G. Aurelius Valerius Diocletianus b. Caius Iulius Caesar c. Marcus Aurelius d. Marcus Ulpius Nerva Traianus 80. Statul centralizat format de c"tre azteci n 1325, avnd capitala la Tenochtitlan? a. Imperiul Maya b. Imperiul Aztec c. Imperiul Sioux d. Imperiul Inca 81. Monument din Roma antic" construit din ordinul mp"ratului Traian ce cuprinde basoreliefuri cu scene din r"zboaiele daco-romane din 101-102 #i 105-106? a. Colosseum b. Arcul de Triumf c. Columna lui Traian d. Forul lui Traian 82. Tratat de pace semnat pe 3 martie 1918, ntre Rusia #i Puterile Centrale, marcnd ie#irea Rusiei din primul r"zboi mondial? a. Tratatul Ribbentrop-Molotov b. Tratatul de la Brest-Litovsk c. Pacea de la Pressburg d. Tratatul de la Bucure#ti, 1918 83. Perioad" caracterizat" printr-o sc"dere dramatic" a activit"$ii economice mondiale. Primele semne ale crizei s-au manifestat nc" din anul 1928? a. Al doilea r"zboi mondial b. Prohibi$ia c. Marea depresiune d. Marea criz" social" 84. Pap" de origine polonez" al Bisericii Catolice, episcop al Romei #i suveran al Vaticanului ales n 16 octombrie 1978? a. Papa Benedict al XVI-lea b. Papa Ioan Paul al II-lea c. Papa Pius al XII-lea d. Papa Ioan Paul I

85. Golf din Hawaii, unde se afla ntreaga flot" american",care a fost atacat de japonezi in diminea$a lui 7 decembrie 1941? a. Pearl Harbor b. Honolulu c. Golful Hawaii d. Golful Persic 86. &ara care a c#tigat b"t"lia de la Pearl Harbor, aceasta atacnd cu 300 de bombardiere? a. SUA b. Japonia c. China d. Anglia 87. Numele eroului grec care a r"pit-o pe Elena #i a dus-o n Troia? a. Hector b. Ahile c. Odiseus d. Paris 88. Care a fost primul stat cu regim comunist? a. Rusia b. China c. Cuba d. Coreea 89. Zei$a frumuse$ii n mitologia greac"? a. Athena b. Afrodita c. Artemis d. Venus 90. Denumire oficial" dat" #efului de stat al unei republici? a. Prim ministru b. Prim Cancelar c. Rege d. Pre#edinte 91. Mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodoc#ilor #i ale romnilor din Transilvania la nceputul secolului XIX? a. Bartolomeu Anania b. Antim Ivireanul c. Andrei %aguna d. Ioan B"lan 92. Pseudonimul literar al reginei Elisabeta, so$ia lui Carol I? a. Martha Bibescu b. Carmen Sylva c. Maria de Romnia d. Elena Caragea 93. Locotenent al lui Caesar n Galia, comandant al flotei acestuia la Marsilia (n 49 .Hr.), guvernator al Galiei Transalpine (n 46), a luat parte la conjura$ia mpotriva lui Caesar (martie 44)? a. Marc Antoniu b. Brutus Decimus c. Cassius Longinus d. Octavian 94. Pictor , sculptor #i arhitect italian desemnat de Papa Iuliu II n 1508 cu pictarea boltei Capelei Sixtine din Palatul Vaticanului? a. Michelangelo Buonarroti b. Leonardo da Vinci c. Donatello d. Rafael 95. Re#edin$a regilor Fran$ei Ludovic al XIV-lea, Ludovic al XV-lea #i Ludovic al XVI-lea. Acest palat se nscrie printre cele mai remarcabile monumente din Fran$a, nu numai prin frumuse$e, ci #i prin prisma evenimentelor al c"ror teatru a fost? a. Palatul lyse b. Castelul Chantilly c. Palatul Versailles d. Castelul Chenonceaux 96. Cine a ntemeiat metropola civiliza$iei greco-romane din egiptul Antic ora#ul Alexandria? a. Caesar Iulius b. Alexandru cel Mare c. Demostene d. Marc Aurelius 97. Locul na#terii profetului Muhammad, este leag"nul islamului, loc de pelerinaj pentru arabi? a. Ierusalim b. Constantinopol c. Mecca d. Istambul 98. Lider politic #i militar roman ce a avut o leg"tur" amoroas" cu Cleopatra? a. Octavian b. Caius Iulius Caesar c. Domi$ian d. Marcus Aurelius 99. Personalitate istoric" ce a fost conduc"torul Italiei ntre anii 1922 #i 1943, a creat un stat fascist utiliznd propaganda #i teroarea de stat? a. Renato Guttuso b. Francisco Franco c. Carlo Fatuzzo d. Benito Mussolini 100. Ultimul mp"rat al Rusiei care a domnit din 1894 pn" la abdicarea sa din 15 martie 1917 la sfr#itul revolu$iei din februarie? a. Alexandru al II-lea al Rusiei b. Nikolai Alexandrovici Romanov c. Mihail al II-lea al Rusiei d. Petru I al Rusiei

101. Domnitor al &"rii Romne#ti #i, pentru o scurt" perioad" n 1600, conduc"tor al tuturor celor trei $"ri ce urmau s" formeze Romnia de ast"zi: &ara Romneasc", Transilvania #i Moldova? a. Mircea cel B"tran b. Mihai Viteazu c. Vlad Dracul d. Alexandru Ioan Cuza 102. Zeul lumii subterane la greci? a. Cronos b. Hades c. Ares d. Hermes 103. Loca$ia unde s-a desf"#urat n data de 17 septembrie 1787 Conven$ia Constitu$ional" a Statelor Unite ale Americii? a. New York b. Washington c. Philadelphia d. Atalanta 104. Cine a citit rezolu$ia Marii Adun"ri na$ionale de la Alba Iulia 1 decembrie 1918? a. Vasile Goldi# b. %tefan Cicio Pop c. Iuliu Maniu d. Ioan Suciu 105. Mare#al al Fran$ei, care a ocupat func$ia de %ef al Statului Francez din 1940 pn" n 1944? a. Philippe Leclerc b. Nicolas Oudinot c. Philippe Ptain d. Charles de Gaulle 106. Asocia$ie voluntar" a 53 de state suverane, dintre care cele mai multe au fost colonii britanice? a. Imperiul Britanic b. The Commonwealth c. Perla Coroanei Britanice d. Confedera$ia Britanica 107. n ce ora# se afl" sediul central al Organiza$iei Na$iunilor Unite? a. New York b. Londra c. Washington d. Paris 108. Conduc"tor al regimului comunist din Romnia ntre 1965 1989? a. Gheorghe Gheorghiu-Dej b. Petru Groza c. Nicolae Ceau#escu d. Chivu Stoica 109. Numele german al ora#ului O'wi(cim, situat la aproximativ 60 kilometri vest de Cracovia, n sudul Poloniei, unde Germania nazist" a construit mai multe lag"re de concentrare #i un lag"r de exterminare n zon"? a. Kulmhof b. Belzec c. Sobibor d. Auschwitz 110. Teolog, istoric, filolog #i filosof iluminist romn, reprezentant al %colii Ardelene ; A redactat o serie de lucr"ri cu caracter istoric #i lingvistic, prin care urm"rea s" informeze pe nv"$a$ii str"ini despre originea roman" a poporului #i a limbii romne, despre continuitatea romnilor pe teritoriul fostei Dacii; s-a num"tat printre autorii cunoscutului memoriu numit Supplex Libellus Valachorum? a. Petru Pavel Aron b. Samuil Micu c. Ignatie Papp d. Inocen$iu Micu 111. Tratat de neagresiune ncheiat ntre Uniunea Sovietic" #i Germania nazist", semnat la Moscova n la 23 august 1939 prin care cele dou" state #i mpart sferele de influen$" n Europa de S-E? a. Pactul Ribbentrop-Molotov b. Tratatul de la Brest-Litovsk c. Tratatul de la Moscova d. Tratatul de la Berlin 112. Ce slujitor al bisericii, n calitatea sa de episcop al Aradului, Ienopolei #i H"lmagiului, a contribuit la actul de la 1 decembrie 1918? a. Petru Pavel Aron b. Gheorghe Pop de B"se#ti c. Ignatie Papp d. Inocen$iu Micu Klein 113. Ministru de externe francez n perioada 1948 1952, unul dintre fondatorii Uniunii Europene, autorul politicii de reconciliere franco-germane prin nfiin$area n 1951 a Comunit"$ii Europeane a C"rbunelui #i O$elului? a. Philippe Ptain b. Paul Reynaud c. Georges Clmenceau d. Robert Schuman 114. Care este deviza Uniunii Europene? a. Egalitate si Unitate b. mpreun" din 1957 c. De la egal la egal d. Unitate n diversitate 115. Institu$ie a Uniunii Europene ce reprezint" popoarele statelor membre, peste 450 milioane de cet"$eni ai Uniunii Europene? a. F.M.I b. Parlamentul European c. Curtea de Justi$ie d. Consiliul Uniunii Europene 116. Istoric, scriitor, ziarist, om politic, prim-ministru #i, mai trziu, ministru de externe, a jucat un rol important n Revolu$ia de la 1848, n lupta pentru Unirea Principatelor Romne #i proclamarea independen$ei de stat a Romniei?

a. Ion Br"tianu b. Constantin A. Rosetti c. Dimitrie Ghica d. Mihail Kog"lniceanu 117. B"t"lie ntre Vlad &epe#, domnul &"rii Romne#ti #i sultanul Mehmed al II-lea al Imperiului Otoman, desf"#urat" lng" Trgovi#te? a. Atacul de noapte b. B"t"lia de la C"lug"reni c. B"t"lia de la Rovine d. B"t"lia de la Nicopole 118. Filozof al Greciei antice, matematician, scriitor al dialogurilor filozofice #i fondatorul Academiei din Atena? a. Socrates b. Aristotel c. Euripide d. Platon 119. Ctitorie a lui Neagoe Basarab, unul dintre cele mai celebre monumente de arhitectur" din &ara Romneasc", locul n care se odihnesc regii Romniei? a. M"n"stirea Govora b. M"n"stirea Cheia c. M"n"stirea Curtea de Arge# d. M"n"stirea Cozia 120. Comercian$i #i r"zboinici scandinavi care n perioada 800-1050 au dominat jum"tatea nordic" a Europei? a. Cel$i b. Saxoni c. Vandali d. Vikingi 121. Primul conduc"tor al unui imperiu din Europa occidental" de la pr"bu#irea Imperiului Roman? a. Carol cel Mare b. Clovis I c. Ludovic I cel Pios d. Carol al II-lea cel Ple#uv 122. Primul om care a p"#it pe Lun" n 20 iulie 1969 rostind urm"toarele cuvinte: Un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire? a. James Irwin b. Yuri Gagarin c. John Watts Young d. Neil Armstrong 123. Centru important al Europei, unde se reunesc #i #i desf"#oar" activitatea: Consiliul Europei, Parlamentul European, Comisia #i Curtea European" a Drepturilor Omului, Comisia Central" a Naviga$iei pe Rin, Funda$ia European" pentru %tiin$", Institutul Interna$ional pentru Drepturile Omului? a. Bruxelles b. Luxemburg c. Strasbourg d. Berlin 124. Serie de procese desf"#urate ntre 1945 #i 1949, celebre pentru faptul c" n cadrul lor au fost inculpa$i importan$i membri ai conducerii politice, militare #i economice a Germaniei Naziste? a. Procesele de la Paris b. Procesele de la Haga c. Procesele de la Nrnberg d. Procesele de la Bon 125. &ar al Rusiei ntre 1682 1725 fondatorul ora#ului Sankt-Petersburg, s-a remarcat prin politica sa reformatoare #i deschiderea c"tre occident? a. Alexandru I al Rusiei b. Petru cel Mare c. Ecaterina I d. Nicolae I al Rusiei 126. Parte fortificat" a unei a#ez"ri, situat" pe o colin", constituind citadela vechilor ora#e grece#ti? a. Acropola b. Meteora c. Partenon d. Merv 127. General, orator #i om de stat atenian, conduc"tor al Atenei ntre 443 #i 429 .Hr., timp n care a ini$iat numeroase reforme democratice, care au transformat ora#ul ntr-un centru economic, politic, cultural #i artistic al lumii grece#ti? a. Euridice b. Leonidas c. Demostene d. Pericle 128. Ctitorie a lui %tefan cel Mare de la sfr#itul secolului XV cunoscut" n $ar" #i n str"in"tate datorit" frescelor exterioare cu culori foarte intense, ct #i sutelor de figuri bine p"strate n zugr"veala de azur? a. M"n"stirea Neam$ b. M"n"stirea Vorone$ c. M"n"stirea Prislop d. M"n"stirea Putna 129. Confruntarea dintre SUA #i URSS desf"#urat" pe plan politic, strategic, ideologic #i economic n perioada 1945 1991? a. Primul R"zboi Mondial b. R"zboiul Rece c. R"zboiul celor doua Roze d. R"zboiul de 30 de ani 130. Documentul pe care n 1628 Parlamentul britanic l-a adresat lui Carol I Stuart, prin care i atr"gea aten$ia asupra limitelor puterilor regale?! a. Protocolul de la Londra b. Peti$ia pentru Commonwealth c. Peti$ia comun" d. Peti$ia dreptului

131. Iluminist francez care a scris celebra oper" Despre spiritul legilor? a. Voltaire b. Jean-Jacques Rousseau c. Montesquieu d. Antoine Lavoisier 132. Cum s-a numit vasul la bordul c"ruia c$iva puritani care au p"r"sit Anglia la 20 septembrie 1620 au ajuns pe p"mntul american? a. Alma b. Mayflower c. L'Esperance d. Rostock 133. Cum s-a numit celebra revolt" deschis" de coloniile americane mpotriva Angliei n 1773, la Boston? a. Partida de ceai b. R"zboiul de Independen$" c. Revolu$ia de catifea d. Joia neagr" 134. Om de #tiin$", gnditor iluminist, diplomat, promotor al culturii #i participant al nord-americanilor la r"zboiul de independen$"? a. Abraham Lincoln b. Benjamin Franklin c. James Madison d. Alexander Hamilton 135. Simbol al absolutismului monarhic francez, fort"rea$" care a fost demolat" de revolu$ionari n 14 iulie 1789?! a. Versailles b. Bastilia c. Chteau de Vincennes d. Burgul din Nrnberg 136. Cum s-a numit cancelarul care al"turi de Wilhelm I a contribuit la unificarea Germaniei? a. Metternich b. Konrad Adenauer c.Helmut Kohl d. Otto von Bismarck 137. Cum s-a numit alian$a finalizat" n 1907 de c"tre Fran$a, Marea Britanie #i Rusia?! a. Antanta b. Alian$a celor trei mp"ra$i c. Tripla Alian$" d. Puterile centrale 138. Organiza$ie interna$ional" nfiin$at" n 1919 cu scopul garant"rii p"cii interna$ionale #i dezvolt"rii cooper"rii ntre na$iuni?! a. Crucea Ro#ie b. Liga Na$iunilor c. Organiza$ia Na$iunilor Unite d. Uniunea Na$iunilor 139. Tratat de pace ncheiat n 1920 care recunoa#te unirea Transilvaniei cu Romnia? a. Tratatul de la Versailles b. Tratatul de la Paris c. Tratatul de la Trianon d. Tratatul de la Svres 140. Cum s-a numit ziua de 24 octombrie 1929, care a marcat nceputul marii crize economice? a. Joia neagr" b. Lunea neagr" c. Noaptea de Cristal d. Miercurea neagr" 141. Doctrin" care afirma superioritatea Germaniei, sus$innd expansiunea sa n Europa #i n lume, precum #i unirea ntrun singur stat a celor de origine german"?! a. Anticomunismul b. Pannationalism c. Pangermanism d. Un popr, un stat 142. Care este $ara asiatic" care la sfr#itul secolului al XIX-lea a izbutit s"-#i men$in" independen$a #i s" prospere deosebit de repede, dezvoltnd apoi o politic" agresiv" n Extremul Orient?! a. China b. Coreea c. Japonia d. India 143. Pre#edinte al SUA a c"rui alegere a declan#at secesiunea statelor sudiste, care s-au constituit n Statele Confederate ale Americii?! a. Ulysses S. Grant b. Thomas Jefferson c. George Washington d. Abraham Lincoln 144. Opera$iunile militare din vara anului 1917 desf"#urate sub forma unor b"t"lii succesive la M"r"#e#ti, M"r"#e#ti, Oituz, prin care armatele romne au oprit armata inamic" s-au desf"#urat sub urm"toarea deviz"?! a. Am venit, am v"zut, am cucerit b. Pe aici nu se trece! c. Zarul este aruncat d. Ori nvingem, ori murim 145. Cum s-a numit economistul britanic a c"rui teorie a stat la baza ie#irii din marea criz" din 1929-1933?! a. Alfred Marshall b. Ronald Coase c. Richard Stone d. John Keynes 146. Sloganul care definea cel mai bine ideologia nazist"? a. Iubirea patriei este legea noastr" b. Ori nvingem, ori murim c. Un Popor, un Stat, un conduc"tor d. Arbeit macht frei

147. Conduc"tor al bol#evicilor n timpul loviturii de stat din noiembrie 1917, considerat geniul conduc"tor al proletariatului mondial? a. Mihail Gorbaciov b. Boris El$n c. Iosif Vissarionovici Stalin d. Vladimir Ilici Lenin 148. Secretar general al Comitetului central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice ntre anii 1922 1953? a. Mihail Gorbaciov b. Boris El$n c. Iosif Vissarionovici Stalin d. Vladimir Ilici Lenin 149. Persecu$ia sistematic" #i politica de anihilare a evreilor europeni de c"tre Germania nazist",n perioada celui de-al doilea R"zboi Mondial?! a. Pogromul b. Holocaustul c. Masacrul de la Odessa d. Genocidul 150. La nceputul anilor 50 americanii au declan#at o intens" activitate de demascare #i suprimare a oric"rei activit"$i antiamericane c"ruia i-au c"zut victim" numero#i liberali #i lupt"tori pentru pace cataloga$i drept comuni#ti. Cum s-a numit aceast" ac$iune?! a. Procesul vr"jitoarelor din Salem b. R"zboiul rece c. Vn"toarea de vr"jitoare d. Cruciad" anticomunista 151. Sub conducerea lui Mihail Gorbaciov, URSS a trecut printr-o perioad" de reforme radicale. Reconstruc$ia economic" (perestroika) #i transparen$a (glasnost) au fost dublate n planul politicii externe. Cum s-a numit aceast" doctrin"? a. Iubirea patriei este legea noastr" b. Ori nvingem, ori murim c. Un Popor, un Stat, un conduc"tor d. Croie#te-$i propriul drum 152. Personalitate istoric" care n 1958 a fost ales ca pre#edinte al Fran$ei, post pe care l-a p"strat #i dup" alegerile din 1965, demisionnd din aceast" func$ie n anul 1969? a. Philippe Leclerc b. Nicolas Oudinot c. Philippe Ptain d. Charles de Gaulle 153. Lupt" care a marcat sfr#itul r"zboiului civil american, care s-a desf"#urat n 9 aprilie 1865? a. B"t"lia de la Gettysburg b. B"t"lia de la Appomattox c. B"t"lia de la Shiloh d. B"t"lia de la Fort Sumter 154. Mare#al al Fran$ei, care a ocupat func$ia de %ef al Statului Francez din 1940 pn" n 1944? a. Philippe Leclerc b. Nicolas Oudinot c. Philippe Ptain d. Charles de Gaulle 155. &ar asasinat n anul 1918 mpreuna cu ntreaga sa familie de c"tre bol#evici la ordinul lui Lenin? a. Alexandru I al Rusiei b. Petru cel Mare c. Nicolae al II-lea al Rusiei d. Nicolae I al Rusiei 156. Cartea sacr" a tuturor musulmanilor, care cuprinde revela$iile f"cute de Dumnezeu (Allah), prin intermediul ngerului )ibr*l (Gavril, Gabriel), profetului Muhammad direct n limba arab"? a. Septuaginta b. Coran c. Tetravanghelul d. Biblie 157. Casta preo$ilor hindu#i care de$ineau puterea sacr", lega$i de perpetuarea tradi$iilor religioase (sacrificiile rituale efectuate) #i intelectuale de transmitere #i comentare a nv"$"turilor vedelor? a. Casta Sudra b. Casta K#atriya c. Casta Vaisya. d. Casta Brahmanilor 158. Tip de sabie japonez" numit" de multe ori #i "sabie de samurai", curbat" cu lungimea lamei mai mare de 60 cm? a. %i# b. Katana c. Floret" d. Spad" 159. Doctrin" care milita pentru unirea ntr-un singur stat a tuturor popoarelor slave, sub egida Rusiei? a. Comunismul b. Pannationalism c. Pangermanism d. Panslavismul 160. Cea mai nalt" construc$ie din lume, pn" n secolul al XIX-lea, ce avea la nceput, 146 m (azi 138 m) n"l$ime, latura de 227 m #i cuprinde 2.521.000 m cubi de piatr"? a. Marea Piramid" din Gizeh b. Sfinxul c. Farul din Alexandria d. Colosul din Rodos 161. Cea mai mare opera$iune amfibie din istorie, care a implicat participarea a aproape trei milioane de solda$i, care au traversat Canalul Mnecii? a. Opera$iunea Market Garden b. R"zboiul fulger c. Debarcarea din Normandia d. B"t"lia de Pearl Harbor

162. Cel mai n vrst" #ef al statului francez din toate timpurile pn" n prezent, 2009? a. Philippe Leclerc b. Nicolas Oudinot c. Philippe Ptain d. Charles de Gaulle 163. Celebrul conchistador spaniol, cuceritorul Imperiului Inca? a. Pizarro Gonzlez b. Cristbal de Olid c. Bartolomeu Diaz d. Hernn Corts 164. Ora# japonez n care a fost aruncat" a doua bomb" atomic"? a. Hiroshima b. Osaka c. Nagasaki d. Tokyo 165. Ministru de externe al Uniunii Sovietice care a semnat n anul 1939 la Moscova n prezen$a lui Iosif Vissarionovici Stalin Pactul Stalin-Hitler? a. Boris El$n b. Mihail Gorbaciov c. Joachim von Ribbentrop d. Viaceslav Molotov 166. Comandant #i strateg militar remarcabil criticat pentru duritatea sa #i pentru aplicarea politicii p"mntului prjolit n cadrul r"zboiului total mpotriva Statelor Confederate ale Americii ce a tr"it ntre anii 1820 1891? a. James Abram Garfield b. Rutherford Birchard Hayes c. William Tecumseh Sherman d. Robert E. Lee 167. Personalitate istoric" care n anul 1922 a devenit Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, n urma mor$ii lui Vladimir Ilici Lenin? a. Boris El$n b. Mihail Gorbaciov c. Iosif Vissarionovici Stalin d. Viaceslav Molotov 168. Comandantul Statelor Confederate ale Americii n b"t"lia de la Gettysburg ce a avut loc n 1863? a. James Abram Garfield b. Rutherford Birchard Hayes c. William Tecumseh Sherman d. Robert E. Lee 169. Gr"dinile lumii antice ce ocupau o suprafa$" de 15000 m+ #i se ridicau n patru terase pn" la 77 metri n"l$ime, iar pe terase erau planta$i arbori din mai multe specii, unii dintre ei fiind nal$i de 24 metri #i erau uda$i de pompe cilindrice al c"ror secret nu se cunoa#te nc"? a. Gr"dinile suspendate ale Semiramidei b. Gradinile Zei$ei Artemis c. Gradinile Zei$ei Neffertiti d. Gradinile suspendate ale Herei 170. Ideologie ap"rut" n Europa dup" Primul R"zboi Mondial, care a stat la baza unor partide de extrem" dreapt" politic", caracterizndu-se prin na$ionalism extremist, misticism, violen$", demagogie social" avnd ca #i adept pe Benito Mussolini? a. Socialism b. Fascismul c. Nazism d. Comunism 171. Conduc"torul Uniunii Sovietice ale c"rui ncerc"ri de reform" au dus la pr"bu#irea Uniunii Sovietice? a. Boris El$n b. Mihail Gorbaciov c. Iosif Vissarionovici Stalin d. Viaceslav Molotov 172. Anul n care a c"zut Zidul Berlinului? R"spuns 1989 a. 1989 b. 1991 c. 1990 d. 2000 173. Ministrul de externe al celui de-al Treilea Reich care a semnat n anul 1939 la Moscova n prezen$a lui Iosif Vissarionovici Stalin Pactul Stalin-Hitler? a. Wilhelm Keitel b. Mihail Gorbaciov c. Joachim von Ribbentrop d. Viaceslav Molotov 174. Ultima liter" a alfabetului grecesc? a. Gama b. Omega c. Sigma d. Upsilon 175. Militar #i om politic romn, #eful sec$iei Opera$ii al Marelui Cartier General al Armatei n primul r"zboi mondial, ata#at militar la Londra #i Paris? a. Ion Victor Antonescu b. Mihail Sturdza c. Constantin Pantazi d. Constantin Ilasievici 176. Personalitate politic", fost prim-ministru al Romniei care a fost judecata la Bucure#ti de Tribunalul Poporului, fiind declarat" criminal de r"zboi #i condamnat" la moarte n anul 1946? a. Ion Victor Antonescu b. Mihail Sturdza c. Constantin Pantazi d. Constantin Ilasievici 177. Liderul delega$iei din 4-11 februarie 1945, care a reprezentat Marea Britanie la Conferin$a de la Yalta?

a. Ronald Reagan b. Winston Churchill c. Robert Anthony Eden d. Neville Chamberlain 178. Prin$ de Hohenzollern, fiul Regelui Carol al II-lea, fost suveran al Romniei ntre 20 iulie 1927 - 8 iunie 1930, precum #i ntre 6 septembrie 1940 - 30 decembrie 1947 ? a. Regele Carol III al Romniei b. Prin$ul Paul de Romniei c. Regele Ferdinand I al Romniei d. Regele Mihai I al Romniei 179. Data care a devenit dup" evenimentele din decembrie 1989 ziua na$ional" a Romniei? a. 1 decembrie b. 10 decembrie c. 2 decembrie d. 20 decembrie 180. Prin$ de Hohenzollern str"-str"nepot al Reginei Victoria a Marii Britanii #i v"r de gradul trei al reginei Elisabeta a IIa? a. Regele Carol III al Romniei b. Regele Mihai II al Romniei c. Regele Ferdinand I al Romniei d. Regele Mihai I al Romniei 181. ntlnire care a avut loc n 4-11 februarie 1945 dintre liderii SUA, Marea Britanie #i Uniunea Sovietic", delega$iile fiind conduse de c"tre Roosevelt, Winston Churchill, #i Stalin? a. Conferin$a de la Paris b. Conferin$a de la Malta c. Conferin$a de la Yalta d. Conferin$a de la Patsdam 182. Conduc"torul Uniunii Sovietice din 1985 pn" n 1991, ale c"rui ncerc"ri de reform" au dus la ncheierea r"zboiului rece, la ncetarea monopolului politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice? a. Boris El$n b. Mihail Gorbaciov c. Iosif Vissarionovici Stalin d. Viaceslav Molotov 183. Conquistadorul care a cucerit Mexicul pentru regii Spaniei? a. Pizarro Gonzlez b. Cristbal de Olid c. Bartolomeu Diaz d. Hernn Corts 184. Credin$a n Brahman, fiin$" absolut", impersonal", creatoare a Universului? a. Taoism b. Islam c. Sunnism d. Hinduism 185. Numele capitalei anticei Asirii? a. Cartagina b. Assur c. Babilon d. Byrsa 186. Ora#ul a fost ocupat de romani n anul 133 d.C. devenind capitala provinciei romane Asia, care a suferit pierderi nsemnate la cutremurele de p"mnt din anii 358 #i 365 d.C.? a. Didyma b. Milet c. Efes d. Priene 187. Organiza$ie interna$ional" care are 184 de state membre, ce a fost constituit" printr-un tratat interna$ional n anul 1945, avnd ca scop principal promovarea unei economii mondiale s"n"toase? a. Organiza$ia Mondial" a Comer$ului b. Fondul Monetar Interna$ional c. Organiza$ia pentru Cooperare #i Dezvoltare Economic" d. Comunitatea European" 188. Om politic britanic, prim-ministru al Regatului Unit n Al Doilea R"zboi Mondial, laureat al Premiului Nobel pentru Literatur" n 1953? a. Ronald Reagan b. Winston Churchill c. Robert Anthony Eden d. Neville Chamberlain 189. Conduc"torul unei forma$iuni statale in preajma anului 904 cu popula$ie romno-slav" ce cuprindea bazinele Some#ului Mic #i Alma#ului, pn" la Poarta Mese#ului? a. Gelu b. Glad c. Menumorut d. Ahtum 190. Ideologie totalitar" care a fost aplicat" n timpul dictaturii na$ionaliste a lui Adolf Hitler n Germania? a. Socialism b. Fascismul c. Nazism d. Comunism 191. Imperiu care a cucerit &ara Israel, a schimbat numele acesteia, dorind s" se piard" semnifica$ia independen$ei evreie#ti? a. Imperiul asirian b. Imperiul Roman c. Imperiul Otoman d. Imperiul egiptean 192. Insula, situat" n centrul "Golfului San Francisco" California din SUA,pe care ini$ial a fost construit" o fort"rea$", iar ulterior o nchisoare, nchis" n anul 1963? a. Staten Island b. Insulele Aleutine

c. Alcatraz d. Long Island 193. Ban al Severinului ncepnd cu anul 1438, voievod al Transilvaniei ntre 1441-1456 #i regent al Ungariei ntre 14461452, mare comandant militar, tat"l regelui Matei Corvin? a. %tefan Bathory I b. Iancu de Hunedoara c. Ladislau al V-lea d. Ioan de Rozgony 194. Vrsta la care a murit Alexandru Macedon? a. 23 ani b. 33 ani c. 43 ani d. 32 ani 195. Anul n care a avut loc asediul ora#ului Belgrad, n care o armat" a Imperiului Otoman, condus" de sultanul Mehmed al II-lea, a atacat o armat" condus" de Iancu de Hunedoara, pe atunci regent al Ungariei, ap"rnd cetatea Belgradului? a. 1456 b.1465 c. 1546 d. 1458 196. Fiu al sultanului Murad al II-lea care a ajuns la vrsta de 19 ani, sultan al Imperiului Otoman ntre 1444 #i 1446, #i ntre 1451 #i 1481? a. Baiazid I b. Mahomed al II-lea c. Soliman I d. Ibrahim I 197. Ministru de externe francez care a fost ini$iatorul Pactului de la Paris semnat pe 27 august 1928? a. Philippe Leclerc b. Nicolas Oudinot c. Philippe Ptain d. Aristide Briand 198. Minune a antichit"$ii, care a fost d"rmat" de per#i, n timpul ocup"rii Babilonului, tot atunci fiind d"rmat #i Turnul Babel? a. Gr"dinile suspendate ale Semiramidei b. Gradinile Zei$ei Artemis c. Templul lui Zeus d. Farul din Alexandria 199. Denumirea bombei cu plutoniu, detonat" n 9 august deasupra ora#ului Nagasaki, Japonia? a. Little Man b. Fat Man c. Little Boy d. Fat Boy 200. General #i om de stat american, militant #i factor activ n ob$inerea independen$ei fa$" de Marea Britanie a coloniilor din America de Nord? a. Ulysses S. Grant b. Benjamin Franklin c. George Washington d. Abraham Lincoln 201. General #i politician francez, care n 1940 a devenit #ef al guvernului francez de exil din Londra, iar n 1945 a fost ales ca #i prim-ministru de c"tre Parlamentul francez? a. Philippe Leclerc b. Charles de Gaulle c. Philippe Ptain d. Aristide Briand 202. Cuceritor mongol care era #chiop din cauza aderen$elor de la nivelul rotulei genunchiului drept cauzate de o tuberculoz" osoas", care a ntemeiat un vast, dar efemer, stat ce se ntindea din vestul Chinei pn" la Marea Caspic" #i din Pakistan pn" n Siria? a. Subotai b. Kubilai Han c. Timur Lenk d. Ginghis Han 203. Zeul suprem al dacilor? a. Deceneu b. Gebeleizis c. Bendis d. Zamolxis 204. Personalitate politic" de origine german" n"scut" n anul 1815 supranumit" #i Cancelarul de fier? a. Adolf Hitler b. Konrad Adenauer c. Leo von Caprivi d. Otto von Bismarck 205. Cte mn"stiri a n"l$at %tefan cel Mare? a. 40 b. 42 c. 44 d. 46 206. Denumirea bombei cu uraniu mbog"$it, detonat" n 6 august deasupra ora#ului Hiroshima, Japonia? a. Little Man b. Fat Man c. Little Boy d. Fat Boy 207. Denumirea generic" atribuit" unui scandal politic #i al unui imens succes mediatic, al anilor 1970 din Statele Unite care a dus la o criz" politic"-preziden$ial" f"r" precedent, culminnd cu demisia pre#edintelui Statelor Unite? a. Criza Rachetelor b. Afacerea Schmidt c. Vn"toarea de vr"jitoare d. Afacerea Watergate

208. Doctrin" a Statelor Unite care proclama pe 2 decembrie 1823 c" puterile europene nu vor mai coloniza #i nu se vor mai amesteca n afacerile interne ale Americilor? a. Doctrina Harrison b. Doctrina Reagan c. Doctrina Monroe d. Doctrina Truman 209. Ora#-stat n Grecia antic", n peninsula Peloponez, situat pe rul Eurotas? a. Sparta b. Atena c. Corint d. Teba 210. Membru al ilustrei familii de origine bizantin" a Cantacuzinilor Domnitor al &"rii Romne#ti ntre anii 1678 #i 1688 care a luptat mpreun" cu turcii la asediul Vienei, unde ace#tia din urm" au fost nfrn$i? a. %erban Cantacuzino b. %tefan Cantacuzino c. Constantin Cantacuzino d. Grigore Cantacuzino 211. Zei$a n$elepciunii, a artelor, a strategiei r"zboinice la romani? a. Diana b. Minerva c. Ceres d. Venus 212. Domnitor al &"rii Romne#ti ntre 1688 #i 1714 n timpul c"ruia s-a n"scut un nou stil arhitectonic? a. Constantin Brncoveanu b. %tefan Cantacuzino c. Constantin Cantacuzino d. Grigore Cantacuzino 213. Domnitor considerat fondatorul &"rii Romne#ti, care a domnit ntre anii 1310 - 1352? a. Nicolae Alexandru b. Basarab I c. Vladislav I d. Mircea cel B"trn 214. Eunuc chinez, func$ionar al cur$i imperiale (pe timpul dinastiei Han), cunoscut mai ales ca inventator al hrtiei #i al procesului fabric"rii acesteia? a. Shang Fang Si b. Han Hedi c. Tso Po d. Cai Lun 215. Explorator portughez care a navigat n serviciul regelui Spaniei, primul care a condus o expedi$ie n jurul lumii? a. Fernando Magellan b. Vasco da Gama c. Bartolomeo Diaz d. Antnio de Abreu 216. Pre#edinte american care a lansat faimoasa provocare "Tear down this wall D"rma$i acest zid" liderului sovietic Mihail Gorbaciov? a. Richard Nixon b. George H. W. Bush c. Jimmy Carter d. Ronald Reagan 217. Numele unui conflict militar ntre Regatul Ungariei #i &ara Romneasc", petrecut n toamna anului 1330. Aceast" b"t"lie a marcat emanciparea &"rii Romne#ti de sub tutela coroanei maghiare? a. B"t"lia de la Codrii Cosminului b. B"t"lia de la Posada c. B"t"lia de la Nicopole d. B"t"lia de la C"lug"reni 218. Primul pre#edinte republican, supranumit Rail Splitter #i The Great Emancipator? a. Ulysses S. Grant b. Thomas Jefferson c. George Washington d. Abraham Lincoln 219. Numele femeii pentru care a nceput r"zboiului troian? a. Elena b. Athena c. Diana d. Afrodita 220. Una dintre cele mai importante b"t"lii din istoria &"rii Romne#ti care a avut loc n data de 17 mai 1395? a. B"t"lia de la Rovine b. B"t"lia de la Posada c. B"t"lia de la Nicopole d. B"t"lia de la C"lug"reni 221. Faraon din a IV-a Dinastie, ce a construit n jurul anului 2.560 .e.n o piramid" pentru a servi drept mormnt? a. Tutankhamon b. Cheops c. Ramses I d. Imhotep 222. Fa$a bisericeasc" ce a ini$iat n 1095, prima cruciad", pentru a rec#tiga controlul asupra ora#ului sfnt Ierusalim #i a &"rii Sfinte cre#tine st"pnite n acel moment de musulmani? a. Honoriu al II-lea b. Papa Urban al II-lea c. Nicolae al II-lea d. Papa Urban I 223. Sultan al Imperiului Otoman din 1389 pn" n 1402, poreclit fulgerul din cauza personalit"$ii puternice, dar #i datorit" victoriilor #i rapidit"$ii de mi#care? a. Baiazid I b. Mahomed al II-lea c. Soliman I d. Ibrahim I 224. Personalitate istoric", ce a cucerit Egiptul n anul 332 .e.n?

a. Alexandru cel Mare b. Gingis Han c. Iulius Caesar d. Marc Aurelius 225. Feldmare#al al Germaniei, n cel de-al doilea r"zboi mondial, comandatul general al trupelor germane din Africa? a. Erwin Johannes Eugen Rommel b. Alfred Jodl c. Gnter Kiessling d. Otto von Bismarck 226. Filozof chinez ce a tr"it n perioada (551 .Hr. - 479 .Hr.) care a influen$at decisiv gndirea asiatic"? a. Tao Te Ching b. Lao Zi c. Gautama Siddhartha d. Confucius 227. Liderul partidului Garda de Fier? a. Constantin Pantazi b. Ion Antonescu c. Horia Sima d. Corneliu Zelea Codreanu 228. B"t"lie ce a avut loc pe data de 25 septembrie 1396 (alte surse consider" c" b"t"lia a fost purtat" pe 28 septembrie), lng" o fort"rea$a dun"rean" ntre o armat" aliat" franco valaho maghiar" #i Imperiul Otoman? a. Atacul de noapte b. B"t"lia de la C"lug"reni c. B"t"lia de la Rovine d. B"t"lia de la Nicopole 229. Cuceritor mongol, ntemeietorul unui imperiu cu capitala la Samarkand (ast"zi n Uzbekistan) #i al dinastiei timuride, care a durat pn" n 1506? a. Attila cel Mare b. Kubilai han c. Timur Lenk d. Ginghis Han 230. Primul rege al israeli$ilor ales de c"tre judec"torul Samuel era fiul lui Chi#, din tribul lui Veniamin? a. Solomon b. David c. Samuel d. Saul 231. Profet #i etnarh care potrivit tradi$iei iudaice, este conduc"torul triburilor israelite ce au ie#it din Egipt n jurul anului 1250 .Hr.? a. Solomon b. Moise c. Ioan Botez"torul d. Isaia 232. Comandant al %colii Superioare de R"zboi, #ef al Marelui Stat Major #i ministru de r"zboi, din 4 septembrie 1940 pn" n ziua de 23 august 1944 a fost prim ministru al Romniei? a. Ion Victor Antonescu b. Mihail Sturdza c. Constantin Pantazi d. Mihai Antonescu 233. Astronaut american, pilot de teste #i pilot naval, cunoscut ca fiind primul om care a c"lcat pe Lun"? a. James Irwin b. Yuri Gagarin c. John Watts Young d. Neil Armstrong 234. Liderul delega$iei din 4-11 februarie 1945, care a reprezentat SUA la Conferin$a de la Ialta? a. Herbert Hoover b. Franklin Delano Roosevelt c. Martin Van Buren d. Harry S. Truman 235. St"pn peste m"ri n mitologia greac"? a. Hades b. Cronos c. Neptun d. Poseidon 236. Unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei n"scut n anul 1443, la Cluj care a condus Regatul Ungar ntre 1458 #i 1490? a. Ioan de Rozgony b. Matei Corvin c. Iancu de Hunedoara d. %tefan Bathory I 237. Personalitate istoric" ce a fost al patruzecilea pre#edinte al Statelor Unite ale Americii a c"rui politic" intransigent" n confruntarea cu Uniunea Sovietic" n perioada r"zboiului rece, a avut o contribu$ie hot"rtoare la pr"bu#irea imperiului comunist din r"s"ritul Europei? a. Herbert Hoover b. Franklin Delano Roosevelt c. Ronald Wilson Reagan d. Harry S. Truman 238. Sultan al Imperiului Otoman, care a ajuns la tron dup" asasinarea tat"lui s"u, Murad I #i care a ordonat ca fratele s"u mai mic Yakub s" fie omort pentru a preveni astfel o lovitur" de stat? a. Baiazid I b. Mahomed al II-lea c. Soliman I d. Ibrahim I 239. Personalitate istoric" care n anul 343 .Hr., a fost chemat" la Pella, la curtea lui Filip, pentru a des"vr#i educa$ia tn"rului Alexandru cel Mare? a. Pericle b. Arhimede c. Pitagora d. Aristotel

240. Forma$iune statal" ce a existat n centrul Europei ntre 1804 #i 1918. A fost proclamat n anul 1804 n baza domeniilor coroanei familiei Habsburgilor, care de$inea din secolul XV coroana imperial" german"? a. Imperiul austroungar b. Imperiul Austriac c. Imperiul Prus d. Imperiul Ungar 241. Gnditor indian care a tr"it ntre 563 .Hr. #i 483 .Hr. prin a c"rui gndire a fost creat" o religie #i filozofie? a. Dalai Lama b. Bodhidharma c. Dharma d. Buddha Shakyamuni 242. General francez din timpul celui de-al doilea r"zboi mondial, care a fost avansat postum la gradul de Mare#al al Fran$ei n 1952? a. Philippe Leclerc b. Philippe Ptain c. Claude Victor-Perrin d. tienne Maurice Grard 243. Stat independent din secolul XVII pn" n 1871, cnd se creeaz" Imperiul German situat pe teritoriul de ast"zi al Poloniei de NV #i Germaniei de Est, ultima capital" a acestuia a fost Berlin? a. Landurile din Republica de la Weimar b. Confedera$ia German" c. Regatul Unit al &"rilor de Jos d. Prusia 244. Personaj din mitologia greac", care a fost mb"iat n rul Styx, de c"tre Thetys, mama acestuia, pentru al face nemuritor? a. Ahile b. Hector c. Odiseu d. Menelau 245. C#tig"torul B"t"liei de la Codrii Cosminului din 1497 ce a avut drept combatan$i pe %tefan cel Mare, domnitor moldovean #i regele Ioan I al Poloniei (Ioan Albert) al Uniunii Polono-Lituaniene? a. Mircea cel b"trn b. Vlad &epe# c. Mihai Viteazu d. %tefan cel Mare 246. Personaj care potrivit unei legende se presupune c" a trecut Carpa$ii din F"g"ra# #i s-a stabilit la Curtea de Arge# sau Cmpulung unde a ntemeiat un voievodat? a. Negru Vod" b. Vlad &epe# c. Mihai Viteazu d. %tefan cel Mare 247. Minune a lumii antice construit n secolul III. .e.n. n Egipt pe insula Pharos, pentru prima oar" a fost doar un simbol al portului, apoi a devenit indicator pentru marinari? a. Farul din Alexandia b.Farul din Atena c. Farul din Rodhos d. Statuia lui Zeus 248. Domnitor n &ara Romneasc", care a tr"it ntre anii 1431 - 1476, fiul lui Vlad al II-lea Dracul #i al unei nobile transilv"nene? a. Negru Vod" b. Vlad &epe# c. Mihai Viteazu d. %tefan cel Mare 249. Lider militar #i politic englez, cunoscut pentru contribu$ia sa la revolu$ia Angliei #i pentru rolul s"u posterior de Lord Protector al Angliei, Sco$iei #i Irlandei? a. Henry William Paget b. James Oglethorpe c. Thomas Picton d. Oliver Cromwell 250. Domnul Moldovei ntre anii 1400 - 1432, fiul lui Roman I Mu#atinul? a. Alexandru cel Bun b. Petru Aron c. Roman al II-lea d. Petru al II-lea 251. Domn al Moldovei ntre anii 1457 #i 1504, fiul lui Bogdan al II-lea? a. Petru Rare# b. %tef"ni$" Vod" c. Alexandru L"pu#neanu d. %tefan cel Mare 252. Monarhul Regatului unit al Israelului #i Iudeii ntre 971 .Hr #i 931 .Hr, ca fiu al lui David, considerat un rege n$elept? a. Isbo#et b. David c. Saul d. Solomon 253. Na$iunea insular" care a fost ocupat" militar la sfr#itul celui de-al doilea r"zboi mondial de Puterile Aliate conduse de Statele Unite? a. Australia b. Japonia c. Cuba d. Italia 254. Navigator, ce a tr"it ntre anii n. 1454 - d. 1512, n drumul s"u spre America de Sud, descoper" $"rmul Guyanei #i $"rmul sudic al M"rii Caraibelor, fiind primul care #i-a dat seama de dimensiunile teritoriului? a. Cristofor Columb b. Amerigo Vespucci

c. Carlo Mauri d. Marco Polo 255. Personalitate istoric" ce a tr"it ntre anii 1780 - 1821, #i care a nv"$at carte #i limba greac" n casa boierului aromn Ioni$" Glogoveanu, din Craiova, care a f"cut din inteligentul #i destoinicul b"iat administrator de mo#ie #i care l-a ntrebuin$at n afacerile de nego$, mai ales la exportul de vite? a. Alexandru Su$u b. Ioan Gheorghe Caragea c. Tudor Vladimirescu d. Grigore al IV-lea Ghica 256. Localitatea n care s-a n"scut Napoleon Bonaparte n anul 1769? a. Sardinia b. Ajaccio c. Stromboli d. Corfu 257. Liderul delega$iei din 4-11 februarie 1945, care a reprezentat Uniunea Sovietic" la Conferin$a de la Ialta? a. Mihail Gorbaciov b. Boris El$n c. Iosif Vissarionovici Stalin d. Vladimir Ilici Lenin 258. Imperiu Central european creat n contextul crizei prin care trecea Sfntul Imperiu Roman de Na$iune German", care a fost lichidat n anul 1803 sub loviturile Fran$ei bonapartiste? a. Imperiul Austro-ungar b. Imperiul Austriac c. Imperiul Prusac d. Imperiul Ungar 259. Proiect de dezvoltare a primei arme nucleare (bomba atomic") n timpul celui de-al doilea r"zboi mondial de c"tre Statele Unite ale Americii, Regatul Unit #i Canada? a. Proiectul Manhattan b. Proiectul Trinity c. Proiectul Grapple d. Proiectul Castle Bravo 260. Domnitor n &ara Romneasc" n anii 1448, 1456-1462 #i 1476, care s-a n"scut n cetatea Sighi#oara n Transilvania? a. Mircea cel B"tran b. Mihai Viteazul c. Vlad Tepe# d. Vlad Dracul 261. Cel mai important om politic #i militar dup" Revolu$ia francez", ce s-a n"scut la data de 15 august 1769, n Ajaccio, Corsica? a. Napoleon Bonaparte b. Charles de Gaulle c. Georges Pompidou d. Cardinalul Richelieu 262. Numele b"t"liei ce a fost purtat" n 1944 ntre for$ele germane #i for$ele Alia$ilor ca parte a celui de-al doilea r"zboi mondial, ntre 6 iunie 19 august? a. B"t"lia pentru Normandia b. Eliberarea Parisului c. B"t"lia de la Verdun d. Opera$iunea Market Garden 263. Numele celei de-a doua c"r$i a Pentateuhului, deci #i a Vechiului Testament #i Tanakhului? a. Cele zece porunci b. Exodul c. Geneza d. Cartea lui Iona 264. B"t"lie ce a avut loc la 18 iunie 1815, n Belgia de ast"zi, b"t"lie ce pecetluie#te practic sfr#itul Imperiului napoleonian? a. B"t"lia de la Leipzig b. B"t"lia de la Dresda c. B"t"lia de la Ligny d. B"t"lia de la Waterloo 265. Personalitate a Greciei antice, matematician, scriitor al dialogurilor filozofice #i fondatorul Academiei din Atena, prima institu$ie de nv"$"mnt superior din lumea occidental"? a. Platon b. Pitagora c. Thales din Milet d. Euclid 266. Anul n care Napoleon Bonaparte s-a proclamat mp"rat al francezilor? a. 1801 b. 1802 c. 1803 d. 1804 267. Personalitate care n anul 1806 devine Protector al Confedera$iei Rinului? a. Napoleon Bonaparte b. Charles de Gaulle c. Georges Pompidou d. Cardinalul Richelieu 268. Suveran al Imperiului Persan, care n anul 480 porne#te ntr-o expedi$ie care urm"rea cucerirea Greciei, #i care a transformat Atena, p"r"sit" de locuitori, n ruine? a. Darius I b. Leonidas c. Darius cel Mare d. Xerxes I 269. Liderul mi#c"rii naziste, care a dus o politic" de preg"tire #i de declan#are a celui de- al doilea r"zboi mondial, precum #i de punere n aplicare a unui plan de exterminare n mas" a evreilor #i de lichidare a adversarilor politici? a. Adolf Hitler b. Iosif Vissarionovici Stalin

c. Benito Mussolini d. Vladimir Lenin 270. &ara n care s-a n"scut Adolf Hitler? a. Germania b. Austria c. Italia d. Cehia 271. Primul englez care a navigat n jurul lumii n anul 1580? a. Gerardus Mercator b. John Cabot c. James Cook d. Francis Drake 272. Personalitate istoric", prim-ministru al Italiei pentru o perioad" de aproape 21 de ani, #i mai apoi pre#edinte al Republicii Sociale de la Salo? a. Benito Mussolini b. Gino Bonichi c. Renato Guttuso d. Giuseppe Garibaldi 273. Personalitate istoric" ce a fost cel de-al treizeci #i doilea pre#edinte al Statelor Unite ale Americii (1933 - 1945)? a. Herbert Hoover b. Franklin Delano Roosevelt c. Ronald Wilson Reagan d. Harry S. Truman 274. Armata aflat" sub comanda ducelui de Wellington #i a feldmare#alului von Blcher n B"t"lia de la Waterloo, care a avut loc la 18 iunie 1815? a. Armata prusacilor #i a $"rilor de jos b. Armata alia$ilor si a francilor c. Armata anglo-alia$ilor #i prusacilor d. Armata anglo-alia$ilor #i francilor 275. Eveniment major al epocii moderne petrecut ntre anii 1789-1799 care a dus la r"sturnarea Vechiului Regim #i la instaurarea unei noi ordini politice #i sociale n Fran$a? a. Restaurarea Vechiului Regim Vichy b. Reconstruc$ia Bastiliei c. Abdicarea lui Napoleon Bonaparte d. Revolu$ia francez" 276. Numele sub care sunt cunoscute mai multe organiza$ii rasiste extremiste, dintre care prima a ap"rut dup" R"zboiul civil american n 1865 n statul Tennessee (S.U.A.)? a. ETA b. Ku Klux Klan c. Mi#cara Creativ" d. Hamas 277. R"zboi ce a avut loc ntre 1959 #i 30 aprilie 1975, ntr-una din $"rile Asiei? a. R"zboiul din Irak b. R"zboiul din Coreea c. R"zboiul din Japonia d. R"zboiul din Vietnam 278. Rege al Macedoniei n perioada 359-336 .en. #i tat"l lui Alexandru cel Mare? a. Filip al II-lea al Macedoniei b. Darius cel Mare c. Amyntas al IV-lea d. Perdicas al III-lea 279. Regele fondator al Israelului, care s-a c"s"torit cu fica lui Saul, Micol, potrivit tradi$iei, dup" victoria asupra filisteanului Goliat? a. Isbo#et b. David c. Saul d. Solomon 280. Religia poporului evreu, care a stat la baza religiilor monoteiste cre#tinism #i islam? a. Cabala b. Iudaismul c. Cre#tinism d. Islam 281. Fort"rea$" construit" n timpul domniei lui Carol al V-lea cel n$elept, ntre anii 1370 #i 1383, de Hugues Aubriot, n Paris, a c"rui destina$ie ini$ial" era cea de ap"rare a por$ii Saint-Antoine? a. Castel If b. Bastilia c. Notre Dame d. Castel Versailles 282. Numele tratatului din 1803, care a constat n vinderea de c"tre Fran$a Statelor Unite ale Americii a unei imense suprafe$e de p"mnt din America de Nord? a. Louisiana Purchase b. Tratatul de la Paris (1783) c. Tratatul de la San Ildefonso d. Tratatul de la Paris (1898) 283. Conduc"tor al Atenei n perioada desf"#ur"rii R"zboiul peloponesiac? a. Euridice b. Leonidas c. Demostene d. Pericle 284. Regin" Egiptean" a c"rui moarte este legendar" #i felul cum cucerise inimile celor doi generali romani Iulius Cezar #i Marc Antoniu, ambi$iile privind gloria Egiptului elenistic #i opozi$ia fa$" de Imperiul Roman, au consacrat-o drept una din cele mai celebre femei din istorie? a. Cleopatra b. Nefertiti c. Ankhesenamen d. Merneith

285. Personalitate a Revolu$iei Italiene cunoscut #i cu numele de erou al celor dou" lumi pentru ac$iunile militare ndeplinite att n America de Sud, ct #i n Europa n numele independen$ei #i al libert"$ii popoarelor? a. Benito Mussolini b. Gino Bonichi c. Renato Guttuso d. Giuseppe Garibaldi 286. Om politic #i orator atenian ce a tr"it ntre anii 384-322 .Hr. fiind considerat mare orator al Antichit"$ii, imitat pn" n Epoca Modern"? a. Euridice b. Leonidas c. Demostene d. Pericle 287. Zeul grec al r"zboiului din mitologia greac"? a. Ares b. Hermes c. Poseidon d. Hefaisos 288. Om politic care a tr"it ntre anii 37 - 68 #i care a fost al cincilea mp"rat roman al dinastiei iulio-claudiene, se presupune c" acesta a dat foc Romei? a. Comodus b. Nero c. Marcus Aurelius d. Claudius 289. Filozof al Greciei antice, student al lui Socrate #i nv"$"tor al lui Aristotel? a. Platon b. Pitagora c. Thales din Milet d. Euclid 290. Mormnt din Valea Regilor de lng" Teba, descoperit n 1922 de britanicul Howard Carter, singurul mormnt al unui faraon care timp de 3.200 de ani a sc"pat neprofanat #i nejefuit? a. Mormntul lui Cleopatra b. Mormntul lui Tutankhamon c. Mormntul lui Nefferttiti d. Mormntul lui Rames I 291. General #i politician roman, victorios la Philippi (42 .Hr.) asupra for$elor lui Brutus #i Cassius, uciga#ii lui Cezar, devine figura dominant" a triumviratului, guvernator al provinciilor din Orient? a. Octavian b. Marcus Antonius c. Domi$ian d. Marcus Aurelius 292. Vale din Egipt unde de-a lungul unei perioade de aproape 500 de ani (sec. 16 .Hr. - sec. 11 .Hr.) au fost construite morminte pentru faraonii #i nobilii din Noul Regat Egiptean? a. Valea Deir el-Bahri b. Valea Regilor c. Abu Simbel d. Valea Ammon 293. Conduc"tor persan care este nfrnt la Salamina, astfel #i p"r"se#te armata, care va fi zdrobit" la Plataea (479) #i fuge n Asia, unde moare asasinat? a. Darius I b. Leonidas c. Darius cel Mare d. Xerxes I 294. Poet romn, om politic, participant la Revolu$ia de la 1848 #i diplomat, care editeaz" revista Poporul suveran, gazet" politic" #i literar", la care colaboreaz" Nicolae B"lcescu #i Cezar Bolliac? a. Ion Ghica b. Constantin Negruzzi c. Dimitrie Bolintineanu d. Nicolae Iorga 295. Conduc"torul armatei franceze n B"t"lia de la Waterloo, care a avut loc la 18 iunie 1815? a. Napoleon Bonaparte b. Charles de Gaulle c. Georges Pompidou d. Cardinalul Richelieu 296. Istoric #i om politic romn, profesor universitar, membru al Academiei Romne, victim" a regimului comunist din Romnia care a tr"it ntre anii 1898 - 1953? a. Ion Ghica b. Constantin Negruzzi c. G. I. Br"tianu d. Nicolae Iorga 297. Ora# din Grecia unde a fost construit" Statuia lui Zeus? a. Sparta b. Atena c. Corint d. Olympia 298. Eroina revolu$iei de la 1848 din &ara Romneasc"? a. Maria Terezia b. Ana Ip"tescu c. Maria Banu# d. Ecaterina Teodoroiu 299. Conduc"torul revolu$iei de la 1821, care a tr"it ntre anii 1780 - 1821? a. Alexandru %u$u b. Ioan Gheorghe Caragea c. Tudor Vladimirescu d. Grigore al IV-lea Ghica 300. Agen$ia fondat" prin voluntariat, ce supravie$uie#te prin fonduri guvernamentale #i dona$ii private care a primit n 1965 Premiul Nobel pentru Pace?

a. UNICEF b. ONU c. OMS d. Crucea Ro#ie 301. &ara ce a sprijinit, Vietnamul de Sud, n R"zboiul din Vietnam? a. Statele Unite b. China c. Rusia d. Iran 302. Ultima lupt" la care a participat generalul confederat Robert E. Lee cu Armata Virginiei de Nord nainte de capitularea n fa$a armatelor uniunii conduse de generalul Ulysses S. Grant? a. B"t"lia de la Fort Sumter b. B"t"lia de la Appomattox c. B"t"lia de la Shiloh d. B"t"lia de la Gettysburg 303. Regin" a Angliei #i regin" a Irlandei, cunoscut" #i ca: Regina Fecioar" sau Glorian", al #aselea #i ultimul monarh al casei Tudor? a. Maria I a Angliei b. Elisabeta I c. Mary de Modena d. Ana de Bohemia 304. Zeu egiptean reprezentnd o personificare a soarelui, reprezentat ca un om cu un cap de #oim #i cu un disc solar deasupra capului? a. Ra b. Seth c. Horus d. Ammon 305. Numele adevarat al martirului na$ional Horea, conduc"torul r"scoalei $"r"ne#ti de la 1784 din Transilvania? a. Ion Oarg" Clo#ca b. Vasile Ursu Nicola c. Marcu Giurgiu d. Horea Vasile 306. Anul n care Johann Gutenburg a inventat tiparul? a. 1450 b. 1400 c. 1430 d. 1460 307. Ora# din Grecia Antic", cunoscut prin pre$urile ridicate aplicate str"inilor, n 146 .Hr. ora#ul a fost distrus de c"tre romani, iar apoi 100 de ani mai trziu a fost reconstruit de Iulius Cezar sub form" de colonie roman"? a. Sparta b. Atena c. Corint d. Teba 308. Republica a c"rui pre#edinte a fost Mao Zedong? a. Republica Socialist" Japonez" b. Republica Popular" Chinez" c. Republica Socialist" Coreea de Sud d. Republica Sovietic" Chinez" 309. Ora# grecesc n care nou-n"scu$ii bolnavi sau cu diferite deficien$e erau asasina$i ntr-un mod teribil, fiind accepta$i numai copiii capabili de a face fa$" r"zboiului? a. Sparta b. Atena c. Corint d. Teba 310. Ruinele c"rui ora#, distrus de c"tre conchistadorii spanioli n 1521, se afl" sub ora#ul Ciudad de Mexico de ast"zi? a. Chapultepec b. Tenochtitlan c. Itza d. Tlacopan 311. Secol n care regatul Ierusalimului a fost redus la o f#ie ngust" de p"mnt de-a lungul $"rmului mediteranean, pe cuprinsul c"reia mai existau numai cteva ora#e nt"rite? a. Secolul al XIV-lea b. Secolul al XIII-lea c. Secolul al XV-lea d. Secolul al XVI-lea 312. Secretar de stat american, care a fost ini$iatorul Pactulului de la Paris semnat pe 27 august 1928? a. Charles Evans Hughes b. Frank B. Kellogg c. Aristide Briand d. Henry Kissinger 313. Simbol al r"zboiului rece, construit n 13 august 1961 #i demolat n s"pt"mnile de dup" 9 noiembrie 1989? a. Bastilia b. Cortina de fier c. Zidul Berlinului d. Auschwitz 314. Zeul mb"ls"m"rilor din mitologia egiptean", reprezentat cu cap de #acal, fiind considerat protectorul mumiilor de for$ele r"ului pe timp de noapte? a. Ra b. Anubis c. Seth d. Horus 315. Om politic chinez, ce a tr"it ntre anii 1893 -1976, lider al Partidului Comunist Chinez care a instaurat o dictatur" sngeroas", astfel zeci de milioane de chinezi fiind uci#i n timpul n care acesta a condus China? a. Zhang Wentian b. Mao Zedong c. Wu Yi d. Hua Guofeng

316. Rege legendar din mitologia egiptean", celebru prin vigoarea #i dreptatea cu care guverna Egiptul; Seth, fratele s"u, a fost gelos pe el #i i-a ntins o curs", reu#ind s"-l asasineze? a. Ra b. Anubis c. Osiris d. Horus 317. Expresie pronun$at" de c"tre Pheidippides, un mesager atenian, care a alergat de la cmpul de lupt" pn" la Atena, pentru a anun$a rezultatul b"t"liei de la Marathon? a. Sparta a nvins! b. Am pierdut! c. Am ajuns! d. Am nvins! 318. Ora# n care s-a n"scut #i se afl" statuia Ecaterinei Teodoroiu? a. Tg. Jiu b. Craiova c. Slatina d. Drobeta Turnu-Severin 319. Zeu malefic din mitologia egiptean", fratele lui Isis, Nephthis #i Osiris, , st"pn al de#ertului, reprezentat cu trup de ogar, cu coada despicat" #i cu botul prelung? a. Ra b. Anubis c. Seth d. Horus 320. Anul n care a fost nfiin$at NATO? a. 1948 b. 1949 c.1959 d. 1951 321. Rege n Sparta a c"rui faim" lui provine din b"t"lia de la Termopile ce a avut loc n anul 480 .Hr.? a. Leonidas b. Euripide c. Demostene d. Pericle 322. Suveran al Imperiului Persan, fiul lui Darius cel Mare #i al Atossei, care se na#te n jurul anului 520 .Hr #i care reprim" cu brutalitate r"scoalele Egiptului (486) #i Babilonului (482)? a. Darius II b. Leonidas c. Alexandru cel Mare d. Xerxes I 323. Opera arhitec$ilor Pytheos #i Satyos #i a sculptorului Scopas, una dintre minunile lumii antice, care poart" numele guvernatorului provinciei elenistice Caria (377-353 .C.), pentru care fusese destinat, ca mormnt-templu? a. Statuia lui Zeus b. Mausoleul din Halicarnas c. Farul din Alexandria d. Colosul din Rodos 324. B"t"lie ce a reprezentat punctul culminant al primei ncerc"ri importante a regelui Persiei Darius I de a cuceri restul Greciei #i de a-l ad"uga Imperiului Persan, asigurndu-#i astfel partea cea mai slab" a grani$ei sale vestice? a. B"t"lia de la Termopile b. B"t"lia de la Bitinia c. B"t"lia de la Marathon d. B"t"lia de la Tirint 325. Distan$a parcurs" de c"tre mesagerul atenian, conform unei legende, de la cmpul de lupt" pn" la Atena, pentru a anun$a victoria asupra Persiei n b"t"lia de la Marathon? a. 38 de kilometri b. 42 de kilometri c. 40 de kilometri d. 44 de kilometri 326. Ora# n Egiptul Antic, situat la 800 km sud de malul Mediteranei, pe malul stng al Nilului. A fost capitala Egiptului n perioada Regatului Mijlociu #i prima jum"tate a Regatului Nou, n decursul dinastiilor a XI-a #i a XVIII-a? R"spuns Teba (sau Theba) a. Karnak b. Luxor c. Memphis d. Teba 327. Civiliza$ie, considerat" ca fiind una dintre cele mai puternice imperii din Orient n mil. III .Hr., pe cursul mijlociu #i superior al rului Tigru unde erau constituite o serie de ora#e-state: Assur, Ninive? a. Asirienii b. Egiptenii c. Per#ii d. Fenicienii 328. Navigator #i explorator portughez, fiind primul care a descoperit Capul sudic al Africii? a. Fernando Magellan b. Vasco da Gama c. Bartolomeo Diaz d. Antnio de Abreu 329. Regiune din Orientul Apropiat, care n prezent $ine par$ial de Irak, par$ial de Siria de est #i par$ial de Turcia de sud, referindu-se la zona dintre rurile Eufrat #i Tigru, suprafa$a fertil" udat" de aceste dou" ruri, cunoscut" ca fiind "Leag"nul Civiliza$iei omenirii"? a. Stonehenge b. Babilon c. Mohenjo-daro d. Mesopotamia 330. Ora# important al lumii antice care a luat fiin$" n a II-a jum"tate a mileniului III .Hr. pe malul Eufratului, n Mesopotamia central"?

a. Stonehenge b. Babilonul c. Mohenjo-daro d. Mesopotamia 331. Culegere de legi, p"strat" ntr-o lung" inscrip$ie redactat" cu litere cuneiforme alc"tuit" din 3 p"r$i: un prolog, o grupare de 280 de articole #i un epilog? a. Acquis comunitar b. Pedeapsa cu moartea c. Codul lui Nefertiti d. Codul lui Hammurabi 332. Ora# din Grecia Antic", considerat cel mai important ora# dup" Atena, locuit nc" din epoca de piatr", care era unul dintre cele mai importante centre de comer$ est-vest #i ale cultului Afroditei? a. Sparta b. Atena c. Corint d. Teba 333. Suveran al Regatului Israel, din tribul Iuda, care #i-a nceput cariera ca militar n slujba predecesorului s"u Saul? a. Solomon b. David c. Samuel d. Moise 334. Templul dedicat zei$ei Athena Parthenos, ridicat pe acropola Atenei, capodoper" a arhitecturii grece#ti? a. Acropola din Atena b. Mausoleul din Halicarnas c. Sfinxul d. Partenonul 335. B"t"lie decisiv" ce a avut loc n apropierea insulei Levkas, n vestul Greciei pe data de 2 septembrie 31 . Hr. ntre urma#ii lui Iulius Caesar, Caius Iulius Caesar Octavian (nepotul lui Caesar) #i un general, Marcus Antonius? a. B"t"lia de la Termopile b. B"t"lia de la Bitinia c. B"t"lia de la Actium d. B"t"lia de la Tirint 336. Prima $ar" ce a dat femeilor drept de vot? a. Noua Zeeland" b. Australia c. Grecia d. Anglia 337. Rege babilonian care a tr"it ntre anii 1792-1750 .Hr, ce a inventat un cod de legi, una dintre ele fiind enun$at" astfel Dac" cineva acuz" pe altcineva, f"r" s" poat" aduce vreo dovad", acuzatorul va fi omort? a. Nabu-nasir b. Hammurabi cel Mare c. Nabucodonosor II d. Nabucodonosor 338. Ofi$er, om de afaceri, profesor #i scriitor american ce a servit ca general n armata unionist" n timpul r"zboiului civil american (18611865) ce a tr"it ntre anii 1820 1891? a. James Abram Garfield b. Rutherford Birchard Hayes c. William Tecumseh Sherman d. Robert E. Lee 339. B"t"lie condus" de c"tre regele Spartei, la care au participat 300 de spartani #i 7000 de al$i greci ntr-una din cele mai memorabile rezisten$e din istoria antic" mpotriva unei armate persane de 180 000 de oameni? a. B"t"lia de la Termopile b. B"t"lia de la Bitinia c. B"t"lia de la Actium d. B"t"lia de la Tirint 340. B"t"lie desf"#urat" la 29 august 1526, n Ungaria ntre for$ele Regatului Ungariei, conduse de regele Ludovic al IIlea #i for$ele Imperiului Otoman, conduse de Sultanul Suleiman Magnificul? a. Asediul Karsului b. B"t"lia de la C"lug"reni c. B"t"lia de la Sinop d. B"t"lia de la Mohcs 341. Ora# din Grecia Antic", caracterizat de o cultur" r"zboinic" #i atrocit"$i ridicate la grad de tradi$ie, p"mnturile erau cultivate de sclavi, periecii, supraveghea$i intens, de vreme ce erau mai numero#i dect spartanii, cea ce a provocat diverse revolu$ii? a. Sparta b. Atena c. Corint d. Teba 342. Ultimul conduc"tor independent al Imperiului aztec, lider al Triplei Alian$e ntre 1502 1520? a. Ahuitzotl b. Montezuma c. Itzcatl d. Quetzalcoatl 343. Animalul sacru n vechiul Egipt? a. Pisica b. Crocodilul c. Leul d. Jaguarul 344. Opera$iunea americano britanic" a Africii de nord franceze n timpul celui de-al doilea r"zboi mondial, declan#at" pe 8 noiembrie 1942? a. Opera$iunea Uranus b. Opera$iunea Tor$a c. Opera$iunea Albastru d. Opera$iunea Saturn

345. Oras, considerat centrul Imperiului Maya# de Jos, principalul punct comercial al zonei de cmpie, despre care arheologii afirm" faptul c" acesta a c"zut brusc, fie n urma unui incendiu catastrofal, fie din cauza unei revolte a toltecilor ocupa$i? a. Chichen Itza b. Palenque c. Tenochtitlan d. Yaxchiln 346. Arhitect sirian sau grec, un favorit al mp"ratului roman Traian, creditat cu numeroase monumente #i cl"diri, printre care #i Podul lui Traian? a. Donato Bramante b. Leon Battista Alberti c. Filippo Brunelleschi d. Apolodor din Damasc 347. Confruntare din anul 238 ntre trupele romane loiale mp"ratului Maximin Tracul #i Gordian I #i Gordian al II-lea, doi uzurpatori, una dintre multele b"t"lii de la Cartagina #i a f"cut parte din criza secolul III din Imperiul Roman, fiind un moment important din anul celor #ase mp"ra$i? a. B"t"lia de la Adamclisi b. B"t"lia de la Cartagina c. B"t"lia de la Actium d. B"t"lia de la Tapae 348. Arma destinat" pentru sprijinul cu foc al opera$iilor for$elor lupt"toare, constituind mijlocul principal de lovire cu foc a obiectivelor terestre #i de la suprafa$a apei? a. Cavalerie b. Artilerie c. Infanterie d. L"ncier 349. &ar" n care se afl" cmpul de b"t"lie de la Waterloo? a. Belgia b. Fran$a c. Germania d. Olanda 350. Arabi nomazi care pot fi g"si$i n aproape toat" centura de#ertic" a Africii, extinzndu-se de la coasta Atlanticului a Saharei, pn" la Peninsula Sinai #i coasta estic" a de#ertului Arabiei? a. Beduini b. Mauri c. M,ori d. Turkmeni 351. Zeul protector al Egiptului, fiul lui Isis #i al lui Osiris, iar reprezentarea obi#nuit" era un cap de #oim? a. Ra b. Anubis c. Seth d. Horus 352. Ora# antic n Nordul Africii, localizat n partea estic" a Lacului Tunis, n prezent un cartier al ora#ului modern Tunis din Tunisia? a. Troia b. Cartagina c. Byrsa d. Assur 353. Termen care a fost folosit n Japonia pentru a desemna indivizi apar$innd nobilimii militare, nsemnnd a servi? a. Shogun b. Samurai c. Ninja d. Ierihon 354. Primul mp"rat Roman, care, de#i a p"strat nf"$i#area Republicii Romane, a condus ca un dictator pentru mai mult de 40 de ani, acesta fiind cunoscut de istorici cu titlul de "Augustus", pe care l-a luat n 27 .Hr.? a. Augustus Caesar b. Gaius Octavius c. Iulius Caesar d. Marcus Antonius 355. Ora# n care se afla sediul NATO? a. Bruxelles b. New York c. Londra d. Paris 356. Filozof german, economist #i publicist, ntemeietor mpreun" cu Friedrich Engels al teoriei socialismului #tiin$ific, teoretician #i lider al mi#c"rii muncitore#ti? a. Arthur Schopenhauer b. Friedrich Engels c. Friedrich Hegel d. Karl Marx 357. &ar" invadat" de c"tre Japonia in anul 1937? a. Coreea b. China c. Thailanda ` d. Indonezia 358. Numele unuia dintre cele mai ntinse imperii din istorie #i unul dintre primele imperii globale, a c"rui prim pas n crearea acestui imperiu a fost f"cut n mod involuntar de c"tre Cristofor Columb n 1492? a. Imperiul Portughez b. Imperiul Spaniol c. Imperiul Marii Britanii d. Imperiul Francez 359. Navigator italiano-spaniol care a navigat spre vest peste Oceanul Atlantic n c"utarea unei rute spre Asia, dar #i-a c#tigat reputa$ia descoperind un nou continent, America, care a tr"it ntre anii 1451 1506? a. Cristofor Columb b. Amerigo Vespucci

c. Carlo Mauri d. Marco Polo 360. Conduc"tor al armatei persane, n b"t"lia de la Termopile? a. Darius I b. Leonidas c. Darius cel Mare d. Xerxes I 361. Explorator care a adus tutunul #i cartoful n Europa? a. Cristofor Columb b. Amerigo Vespucci c. Fernando Magellan d. Vasco da Gama 362. R"zboi declan#at dn cauza asasin"rii lui Franz Ferdinand #i a so$iei lui, Sophie n timpul unei vizite de lucru la Sarajevo, Bosnia #i Herzegovina pe data de 28 iunie 1914? a. Primul R"zboi Mondial b. R"zboiul Rece c. Al doilea R"zboi Mondial d. R"zboiul din Kosovo 363. Monument neolitic aflat n Anglia, n comitatul Wiltshire, format din patru cercuri concentrice construite din pietre? a. New Grange b. Stonehenge c. Lepenski Vir d. Woodhenge 364. B"t"lia decisiv" a primului r"zboi daco-roman, n care mp"ratul roman Traian l-a nvins pe regele dac? a. B"t"lia de la Adamclisi b. B"t"lia de la Cartagina c. B"t"lia de la Actium d. B"t"lia de la Tapae 365. Triburile de berberi nomazi din Africa de Nord, care au fost converti$i la Islam de arabi n secolul VII #i care i-au sprijinit pe arabi n cucerirea peninsulei iberice ca trupe de lupt"? a. Beduini b. Mauri c. M,ori d. Turkmeni 366. Zei$a magiei, a vie$ii #i a c"s"toriei, simbolul armoniei matrimoniale #i fidelit"$ii femeii fa$" de so$, n mitologia egiptean", mama lui Horus? a. Neith b. Nut c. Isis d. Tefnut 367. Component" principal" a For$elor Terestre, destinat" s" desf"#oare opera$ii decisive, independent sau mpreuna cu celelalte arme, n orice zon" si pe orice direc$ie? a. Cavalerie b. Artilerie c. Infanterie d. L"ncier 368. Coloan" masiv" de lemn sau de metal, fixat" de carlinga central" a navei, n pozi$ie vertical" sau u#or nclinat" spre pup#", avnd rolul s" sus$in": la veliere - vergile #i velele; la navele cu ma#ini - bigile de nc"rcare, antenele radio #i de radioloca$ie, instala$ia de semnalizare optic" #i luminile de drum la o corabie? a. Prova b. Catarg c. Etambou d. Pupa 369. Titlul folosit pentru desemnarea conduc"torului Egiptului din perioada pre-cre#tin" #i pre-islamic"? a. %eic b. Faraon c. Rege d. Sultan 370. Cast" militar" puternic", #i de mai multe ori aceste trupe de cavalerie au acaparat puterea pentru ei n#i#i, de exemplu n Egipt ntre 1250 #i 1517 respectiv Siria? a. Beduini b. Mauri c. M,ori d. Mameluci 371. Soldat din corpul de elit" al vechii infanterii turce#ti, recrutat la nceput dintre prizonierii de r"zboi, iar mai trziu dintre copiii turci$i ai popula$iilor cre#tine? a. Ienicer b. Cazac c. Husar d. Spahii 372. Grup multietnic care tr"ia n stepele sudice ale Europei R"s"ritene #i ale Asiei ruse#ti, care au devenit renumi$i pentru dorin$a lor de autoguvernare #i pentru m"iestria militar", n special n domeniul luptei c"lare? a. T"tari b. Cazaci c. Mameluci d. Mongoli 373. Zeul suprem din panteonul geto-dacic? a. Derzis b. Gebeleizis c. Xamolxis d. Zamolxis 374. Denumire dat" membrilor unei foste secte religioase evreie#ti, care a existat n Palestina n perioada celui de-al doilea Templu, ce au ap"rut ca un grup distinct imediat dup- revolta Macabeilor, fiind considera$i descenden$ii spirituali ai Hasidienilor, conduc-torii acelei revolte? a. Saduchei b. Rabini

c. Farisei d. Zelo$i 375. Eveniment ce a mp"r$it cre#tinismul n dou" mari ramuri, vestic" (catolic") #i estic" (ortodox")? a. Marea Schism" din 1045 b. Marea Schism" din 1050 c. Marea Schism" din 1054 d. Marea Schism" din 1005 376. ncepnd din 1994, extinderea NATO a mbr"cat forma parteneriatului pentru pace. Ca urmare, n cel de-al doilea val de extindere a fost inclus" #i Romnia. Preciza$i anul?! a. 2000 b. 2002 c. 2004 d. 2006 377. Cum s-a numit planul aplicat de SUA dup" al doilea r"zboi mondial care a avut drept scop refacerea economic" a Europei? a. Panul Roosevelt b. Panul Truman c. Panul Eisenhower d. Planul Marshall 378. Secretarul general al partidului Comunist din Romnia ntre 1945-1965 a fost......? a. Nicolae Ceau#escu b. Petru Groza c. Gheorghe Gheorghiu Dej d. Chivu Stoica 379. &"rile a c"ror economie se bazeaz" pe exploatarea resurselor petroliere sunt grupate n organiza$ia numit".? a. FOCA b. OPEC c. ATTAC d. CIAM 380. Zeul suprem n mitologia aztec", care este ntlnit ns" #i n celelalte mitologii din Mezoamerica #i este nf"$i#at de cele mai multe ori ca un gigantic #arpe cu pene, dup" cum ne arat" #i numele? a. Ahuitzotl b. Montezuma c. Itzcatl d. Quetzalcoatl 381. mp"rat roman la moartea c"ruia n 395 dup" Hristos Imperiul Roman s-a divizat? a. Constantin cel mare b. Domi$ian c. Teodosie d. Iustinian 382. n ce stat a ap"rut pentru prima oar" , func$ia de prim-ministru? a. Anglia b. Fran$a c. SUA d. Italia 383. Lider liberal, a condus partidul na$ional liberal, ntre 1909-1927? a. I.G. Duca b. Ion I. C. Br"tianu c. Dinu Br"eanu d. Iuluiu Maniu 384. n ce ora# s-a constituit n octombrie 1918 Consiliul Na$ional Romn Central? a. Alba Iulia b. Arad c. Bucure#ti d. Cluj 385. Cum s-au numit suveranii politici #i religio#i ai Statului Arab, dup" moartea Profetului? a. Emiri b. %eici c. Rabini d. Califi 386. Numi$i regele decapitat n timpul revolu$iei franceze(1793)? a . Ludovic al 16-lea b. Ludovic al 14-lea c. Filip al II-lea d. Henric al 4-lea 387. Cetate greac" ntemeiat" de ionieni supranumit" nv"$"toarea Eladei a. Sparta b. Theba c. Olimpia d. Athena 388. Cel mai important diplomat romn din perioada interbelic", ministrul de externe al Romniei #i pre#edinte al Adun"rii Generale a Societ"$ii Na$iunilor? a. Titu Maiorescu b. Take Ionescu c. N. Titulescu d. Alexandru Marghiloman 389. Ora#-stat ntemeiat de coloni#tii din Megara n secolul 7 .H. pe malul european al Bosforului a. Bizan$ b. Troia c. Calatis d. Dionisopolis 390. Cine este autorul manifestului cele 95 de teze mpotriva indulgen$elor, din 1519 a. Jan Calvin b. Thomas Morus c. Erasmus din Rorerdam d. Martin Luther 391. n ce an a fost adoptat" prima Constitu$ie a Romniei moderne? a. 1859 b. 1864 c. 1866 d. 1923

392. Sultan al Imperiului Otoman, cuceritor al Constantinopolului n 1453? a. Soleiman 1 b. Mohamed 1 c. Baiazid d. Mehmed al 2-lea 393. Lider politic interbelic, autorul lucr"rii Mein Kampf a. A. Hitler b. Goebels c. Joachim von Ribbentrop d. Eichmann 394. Sub ce nume sunt cunoscute primele legi scrise la Roma , datnd din sec 5 .H.? a. Legile lui Dracon b. Codul lui Hmurabi c .Legile celor 12 table d. Legile lui Grahus 395. Organiza$ie terorista nfiin$at" in 1969 n Irlanda? a. IRA b. ETA c. Brig"zile Ro#ii d. OPEC 396. Cum se nume#te Faraonul al c"rui mormnt a fost descoperit intact n 1922 de englezul H. Carter a. Ramses al 2 b. Nefertiti c. Tutmes al 3l ea d. Tutankamon 397. mp"rat roman acuzat c" n anul 64 a incendiat Roma #i a dat vina pe cre#tini? a. Traian b. Diocle$ian c. Nero d. Nerva 398. Sultan otoman, cuceritorul Belgradului la 1521? a. Soleiman b. Baiazid Ilderim c. Mohamed al 2-lea d. Osman 1 399. n ce an a avut loc reunificare Germaniei? a.1989 b.1990 c.1992 d. 1991 400. Lider liberal, asasinat n decembrie 1933, n timpul exercit"rii func$iei de prim ministru? a. I.G. Duca b. Gh. Br"tianu c. Ionel Br"teanu d. Armand C"linescu 401. Ce stat a d"ruit SUA Statua Libert"$ii? a. Fran$a b. Anglia c. Canada . d. Italia 402. Rege al Francilor ncoronat ca #i mp"rat n anul 800? a. Carol cel Mare , b. Oto 1 c. Ludovic 1 d. Pepin cel Scurt 403. C"rturar romn, domn al Moldovei ntre 1720-1711? a. Dimitrie Cantemir b. Miron Costin d. %erban Cantacuzino c. Constantin Brncoveanu 404. n timpul c"rui domnitor romn , a fost elaborat primul Cod Civil? a. D.Z.A. Sturza b. Carol I c. Caragea d. A.I. Cuza 405. General cartaginez, conduc"torul armatei cartagineze, n cel de al 2-lea R"zboi Punic? a. Hamilcar b. Scipio Africanul c. Crassus d. Hanibal 406. Cnd s-a dizolvat tratatul de la Var#ovia? a. 1991 b.1990 c. 1989 d.1955 407. Conduc"torul armatei franceze n b"t"lia de la Austherlitz? a. Robespierre b. Napoleon Bonaparte c. Marat d. Danton 408. Care a fost prima monarhie constitu$ional" din lume? a. Olanda b. Anglia c. Fran$a d. Portugalia 409. Cnd s-a creat ONU? a.1919 b.1945 c.1947 d.1949 410. Om de #tiin$" c"ruia i s-a oferit func$ia de Pre#edinte al Israelului? a. Chaim Weizmann b. A. Einstein

c. John von Neumann d. Eichmann 411. Cum s-a numit primul Pre#edinte american care a vizitat Romnia? a. Gerald Ford b. Richard Nixon c. Bill Clinton d. W. Wilson 412. Pre#edinte SUA, c#tig"tor al premiului Nobel pentru pace n 1919? a. R. Nixon b Roosewelt c. W. Wilson d. Truman 413. n ce $ara se practic" teatrul tradi$ional Kabuki? a. China b. Japonia c. Coreea d. Tailanda 414. Scriitor, dizident si istoric rus, laureat al premiului Nobel n literatura, pentru cartea Arhipelagul Gulag? a. Anna Ahmatova b. Adejda Mandelstam, c. Andrei Makine d. Alexander Soljeni$n 415. Ce personalitate istoric" a definit patria ca fiind Poporul, iar" nu tagma jefuitorilor? a. T. Vladimirescu b. N. B"lcescu d. M. Kogalniceanu c. A. Iancu 416. Istoric latin, autorul lucarii Ab urbe condita libri? a. Cicero b. Petronius c. Titus Livius d. Seneca 417. Zei$a n$elepciunii la romani? a. Junona b. Afrodita . c. Minerva d. Diana 418. Pre#edinte american, asasinat n 1865, n incinta Teatrului Ford, din Washinton? a. Martin van Buuren b. James Garfield c. Ulysses S. Grant d. A. Lincon 419. Umanist ceh, str"lucit pedagog, autor al Didacticii mari (1657)? a. Pestalozzi b. Piaget c. Comenius d. Erasmus 420. Ce personalitate politica a folosit pentru prima oara termenul cortina de fier? a. Churrchill b. Stalin c. Trumann d. Charles de Gaule

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Lingvistic!
1. 2. "tiin#a care studiaz$ limba %i legile ei? a. Lingvistica b. Gramatica c. Filologia d. Literatura Sistemul de comunicare alc$tuit din sunete articulate, specific oamenilor, prin care ace%tia %i exprim$ gndurile, sentimentele %i dorin#ele? a. Cuvntul b. Limba c. Propozi#ia d. Dialectul Unitatea fundamental$ de comunicare a unui n#eles, care se combin$ n expresii propozi#ii %i fraze? a. Cuvntul b. Limba c. Fraza d. Propozi#ia Unitatea comunicativ$ alc$tuit$ din dou$ sau mai multe propozi#ii aflate n raport de coordonare sau subordonare? a. Dialectul b. Limba c. Fraza d. Prepozi#ia Totalitatea cuvintelor dintr-o limb$? a. Dic#ionarul b. Semantica c. Lexiconul d. Vocabularul Ansamblul de reguli care stabilesc scrierea corect$ a unei limbi? a. Semantica b. Ortografia c. Gramatica d. Caligrafia Modul n care o limb$ este vorbit$ n mod uzual sau modul n care cineva roste%te un cuvnt? a. Pronun#ie b. Articulare c. Accentuare d. Fonetica Numele generic pentru prefixele %i sufixele care se adaug$ r$d$cinii cuvintelor pentru a le modifica sensul, func#ia sau rolul? a. Sufix b. Efix c. Afix d. Prefix Stabilirea originii unui cuvnt prin explicarea evolu#iei lui fonetice %i semantice? a. Dic#ionarul b. Semantica c. Etimologia d. Vocabularul Partea gramaticii care studiaz$ modul combin$rii cuvintelor n propozi#ii %i al propozi#iilor n fraze precum %i regulile aferente n vederea realiz$rii comunic$rii ntre oameni? a. Sintaxa b. Sinteza c. Semantica d. Ortografia Forma de comunicare cu un singur predicat? a. Propozi#ia b. Limba c. Fraza d. Prepozi#ia Partea principal$ de propozi#ie care indic$ ce face, ce este sau cum este subiectul? a. Subiect b. Predicat c. Complement d. Atribut Partea de vorbire care exprim$ ac#iunea,starea sau existen#a? a. Verbul b. Substantivul c. Adjectivul d. Numeralul Grupul de cuvinte cu n#eles unitar care se comport$ din punct de vedere gramatical ca un verb? a. Locu#iunea apozi#ional$ b. Locu#iunea adjectival$ c. Locu#iunea substantival$ d. Locu#iunea verbal$ Partea de vorbire flexibil$ care denume%te obiecte ( fiin#e, lucruri, fenomene ale naturii )? a. Verbul b. Substantivul c. Adjectivul d. Numeralul Grupul de cuvinte cu n#eles unitar care se comport$ din punct de vedere gramatical ca un substantiv? a. Locu#iunea apozi#ional$ b. Locu#iunea adjectival$ c. Locu#iunea substantival$ d. Locu#iunea verbal$ Partea de vorbire flexibil$ care exprim$ un num$r sau ordinea obiectelor prin num$rare? a. Verbul b. Numeralul

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

c. Pronumele d. Substantivul 18. Partea de vorbire flexibil$ care #ine locul unui substantiv? a. Adjectivul b. Substantivul c. Pronumele d. Numeralul 19. Partea de vorbire neflexibil$ prin intermediul c$reia se exprim$ senza#ii, sentimente, ndemnuri, chem$ri, sau se imit$ sunete din natur$? a. Interjec#ia b. Adverbul c. Conjunc#ia d. Prepozi#ia 20. Partea secundar$ de propozi#ie care determin$ un substantiv sau un substitut al acestuia? a. Subiect b. Predicat c. Complement d. Atribut 21. Partea secundar$ de propozi#ie care determin$ un verb, un substitut al acestuia, un adjectiv sau un adverb? a. Complement b. Predicat c. Subiect d. Atribut 22. Partea gramaticii care studiaz$ forma cuvintelor %i modific$rile acestora n vorbire? a. Filologia b. Sintaxa c. Semantica d. Morfologia 23. Partea de vorbire flexibil$ care indic$ nsu%irea unui substantiv? a. Verbul b. Substantivul c. Adjectivul d. Numeralul 24. Partea de vorbire flexibil$ care nu are n#eles de sine st$t$tor %i determin$ o alt$ parte de vorbire ( de obicei un substantiv ),marcnd diverse func#ii gramaticale %i stilistice ale acestuia? a. Interjec#ia b. Articolul c. Conjunc#ia d. Prepozi#ia 25. Partea de vorbire neflexibil$ care leag$ atributul %i complementul de cuvintele pe care le determin$? a. Prepozi#ia b. Adverbul c. Conjunc#ia d. Interjec#ia 26. Partea de vorbire neflexibil$ care stabile%te raporturile de coordonare %i subordonare n propozi#ie %i fraz$? a. Interjec#ia b. Articolul c. Conjunc#ia d. Prepozi#ia 27. Partea de vorbire neflexibil$ care exprim$ caracteristicile unei ac#iuni, st$ri ori nsu%iri sau circumstan#ele ac#iunilor %i st$rilor? a. Prepozi#ia b. Adverbul c. Conjunc#ia d. Interjec#ia 28. Ramura lingvisticii care se ocup$ cu studiul sunetelor limbii? a. Etimologia b. Morfologia c. Semantica d. Fonetica 29. Alfabetul ap$rut n Irlanda ntre secolele I %i II e.n., folosit n inscrip#iile mormintelor %i marcarea hotarelor precum %i de druizi pentru notarea pove%tilor, legendelor istorice, poeziilor, arborilor genealogici, etc.? a. Alfabetul fenician b. Alfabetul nabatean c. Alfabetul glagolitic d. Alfabetul celtic, Ogham 30. Alfabet folosit ini#ial pentru scrierea limbii feniciene dar care mai apoi a dus la apari#ia altor alfabete folosite ast$zi? a. Alfabetul fenician b. Alfabetul ebraic c. Alfabetul glagolitic d. Alfabetul arab 31. Cel mai vechi alfabet slav alc$tuit de Constantin Chiril , n secolul al IX-lea pe baza minusculei grece%ti , la care a ad$ugat unele semne de origine oriental$? a. Alfabetul ebraic b. Alfabetul chirilic c. Alfabetul glagolitic d. Alfabetul latin 32. Segment din lan#ul vorbirii compus din unul sau mai multe foneme pronun#ate nentrerupt cu un singur efort respirator ? a. Cuvntul b. Diftogul c. Triftongul d. Silaba 33. Cuvintele formate dintr-o singur$ silab$ ? a. Monosilabice b. Bisilabice c. Diftongi d. Plurisilabice 34. Cuvintele formate din trei sau mai multe silabe ?

35. 36. 37. 38.

39.

40.

41.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50.

a. Monosilabice b. Bisilabice c. Diftongi d. Plurisilabice Ramur$ sau varietate a unei limbi, cuprinznd mai multe graiuri, care este caracterizat$ prin anumite particularit$#i ? a. Dialectul b. Jargonul c. Argoul d. Sociolectul Varietate sociala a unei limbi, folosit$ de un individ n procesul comunic$rii, ntr-un anumit context sociolingvistic? a. Dialect b. Jargon c. Argou d. Sociolect Subdiviziune a unui dialect al unei limbi, de obicei avnd o arie de r$spndire redus$? a. Jargon b. Grai c. Regionalism d. Argou Limbaj specific anumitor categorii sociale, care reflect$ dorin#ele vorbitorilor de a se distinge de ceilal#i %i care se caracterizeaz$ prin abunden#a cuvintelor %i a expresiilor preten#ioase de obicei mprumutate din alte limbi? a. Jargon b. Grai c. Dialect d. Argou Carte n care sunt listate alfabetic cuvintele dintr-o anumit$ limb$, mpreun$ cu defini#ii, pronun#ie, etimologie %i alte informa#ii sau cu traducerile lor n alt$ limb$? a. Enciclopedie b. Almanah c. Dic#ionar d. Vocabular Figura de stil prin care se exprim$ nsu%irile deosebite, nea%teptate ale obiectelor sau ale ac#iunilor, impresionndu-l pe cititor? a. Metafor$ b. Hiperbol$ c. Anacolut d. Epitet "tiin#a care se ocup$ cu studiul culturii scrise a popoarelor, n special cu studiul textelor arhaice %i al operelor literare, din punct de vedere al limbii, al influen#elor suferite, al modului n care ni s-au transmis, etc. precum %i cu editarea acestora? a. Lingvistica b. Gramatica c. Filologia d. Fonetica Ansamblu de reguli privitoare la modificarea cuvintelor %i mbinarea lor n propozi#ii %i a propozi#iilor n fraze? a. Gramatica b. Sintaxa c. Fonetica d. Filologia Ramura lingvisticii care se ocup$ cu studiul sunetelor dintr-o anumit$ limb$? a. Lingvistica b. Sintaxa c. Filologia d. Fonetica Sunetul care se roste%te cu ajutorul unei vocale %i nu poate alc$tui singur silabe? a. Hiatul b. Consoana c. Vocala d. Semivocala Sunetul care se roste%te f$r$ ajutorul altui sunet %i care poate alc$tui singur silabe? a. Diftongul b. Consoana c. Vocala d. Semivocala Grupul de sunete alc$tuit dintr-o vocal$ plenison$ %i o semivocal$ , pronun#ate n aceea%i silab$? a. Hiatul b. Triftongul c. Vocala d. Diftongul Grupul de sunete alc$tuit dintr-o vocal$ plenison$ %i dou$ semivocale, pronun#ate n aceea%i silab$? a. Hiatul b. Consoana c. Diftong d. Triftongul Dou$ vocale al$turate rostite n silabe diferite? a. Hiatul b. Diftong c. Vocala d. Triftongul Ramura lingvisticii care studiaz$ sensul cuvintelor %i al propozi#iilor, sprijinindu-se pe regulile sintaxei, f$r$ a se identifica ns$ cu aceasta? a. Lingvistica b. Morfologia c. Semantica d. Fonetica Ramura lingvisticii care se ocup$ cu studiul etimologiei numelor proprii? a. Onomastica b. Antroponimia c. Toponimia d. Oronimia

51. Figura de stil care combin$ doi termeni contradictorii? a. Antitez$ b. Oximoronul c. Pleonasmul d. Anacolutul 52. Procedeul artistic prin care se modific$ n#elesul propriu al unui cuvnt sau construc#ia gramatical$ uzual$ pentru a da mai mult$ for#$ unei imagini sau expuneri? a. Antonomaz$ b. Eufemism c. Figura de stil d. Alitera#ie 53. Figura de stil care are la baz$ o compara#ie din care lipse%te termenul de comparat, nlocuindu-se astfel termenul propriu, obi%nuit al cuvntului, cu cel figurat? a. Metafor$ b. Antitez$ c. Alegorie d. Epitet 54. Ramura lingvisticii care studiaz$ originea cuvintelor unei limbi? a. Toponimia b. Etimologia c. Filologia d. Fonetica 55. Figur$ de stil constnd n determinarea unui substantiv sau a unui verb printr-un adjectiv, adverb, menit s$ exprime acele nsu%iri ale obiectului care nf$#i%eaz$ imaginea lui a%a cum se reflect$ n sim#irea %i fantezia scriitorului? a. Metafor$ b. Antitez$ c. Alegorie d. Epitet 56. Figur$ de stil prin care li se atribuie lucrurilor, obiectelor, fiin#elor necuvnt$toare, fenomenelor naturii, nsu%iri omene%ti? a. Metafora b. Personificare c. Metonimia d. Alitera#ie 57. Figura de stil care const$ n repetarea unor cuvinte sau sunete, cu scopul de a crea impresie artistic$? a. Repeti#ia b. Compara#ia c. Sinecdoca d. Alegoria 58. Figura de stil care const$ n al$turarea a doi termeni ( personaje, obiecte, ac#iuni, idei) pe baza unor nsu%iri comune, cu scopul de a eviden#ia caracteristicile primului termen? a. Alitera#ia b. Compara#ia c. Sinecdoca d. Alegoria 59. Procedeul artistic prin care se exagereaz$ inten#ionat nsu%irile unui personaj, sau caracteristicile unui obiect , fenomen sau ntmpl$ri cu scopul de a-l impresiona pe cititor? a. Metafor$ b. Hiperbol$ c. Oximoron d. Epitet 60. Figura de stil alc$tuit$ dintr-o n%iruire de metafore, compara#ii, personific$ri, formnd o imagine unitar$ prin care poetul sugereaz$ no#iuni abstracte, antitetice situa#iei reale? a. Repeti#ia b. Compara#ia c. Sinecdoca d. Alegorie 61. Figura de stil care opereaz$ la nivel fonetic %i care const$ n repetarea unei consoane sau a unui grup de consoane cu scopul de a eviden#ia sensul cuvintelor? a. Alitera#ie b. Metafora c. Oximoron d. Alegorie 62. Figura de stil care const$ n opozi#ia a dou$ idei, situa#ii, personaje, etc., cu scopul de a se eviden#ia reciproc? a. Metafor$ b. Antitez$ c. Alegorie d. Epitet 63. Figura de stil care const$ n schimbarea topicii cuvintelor dintr-o propozi#ie sau fraz$? a. Inversiune b. Impreca#ie c. Enumera#ie d. Hiperbol$ 64. Modalitatea de a face referire la un lucru nepl$cut, stnjenitor sau care ar putea leza prin nlocuirea termenului literar cu un altul (care-i p$streaz$ sensul), mai pu#in ofensiv, indirect sau chiar o metafor$? a. Antonomaz$ b. Eufemism c. Figur$ de stil d. Alitera#ie 65. Cuvintele cu form$ diferit$ dar acela%i n#eles? a. Paronime b. Antonime c. Omonime d. Sinonime 66. Profesie din domeniul activit$#ilor literare care are ca obiect transpunerea textelor din diverse domenii scrise ntr-o limb$ modern$ sau clasic$ ntr-o alt$ limb$?

67. 68. 69.

70.

71. 72. 73. 74. 75.

76. 77.

78. 79. 80. 81. 82. 83.

a. Actor b. Translator c. Traduc$tor d. Interpret Formulare lingvistic$ prin care este exprimat$ o supozi#ie, o tez$ sau o pozi#ie personal$? a. Afirma#ia b. Nega#ia c. Opozi#ie d. Antiteza Cel mai r$spndit sistem de scriere (alfabet) ? a. Alfabetul chirilic b. Alfabetul ebraic c. Alfabetul grec d. Alfabetul latin Setul de simboluri scrise folosit pentru notarea limbilor vorbite, similar unui alfabet dar n care fiecare simbol reprezint$ o silab$ ? a. Vocabularul b. Lexiconul c. Alfabetul d. Silabarul Semnul de punctua#ie care delimiteaz$ grafic o pauz$ ntre p$r#ile de propozi#ie sau ntre propozi#iile unei fraze , desp$r#indu-le pe baza raporturilor sintactice? a. Apostrof b. Virgul$ c. Punct %i virgul$ d. Punct Totalitatea schimb$rilor pe care le sufer$ forma unui cuvnt pentru a exprima diferite raporturi gramaticale? a. Flexiunea b. Inflexiunea c. Derivarea d. Acordarea Versul care nu se supune niciunui fel de restric#ii privind ritmul sau rima? a. Versul alb b. Articularea c. Asonan#$ d. Versul mut Identitatea sunetelor la sfr%itul a dou$ sau mai multe versuri, ncepnd cu ultima vocal$ accentuat$? a. Rim$ b. Ritm c. Asonan#$ d. M$sur$ Substantivul care se scrie cu liter$ mic$ %i indic$ obiecte n sensul general al cuvntului? a. Substantivul propriu b. Substantivul defectiv c. Substantivul colectiv d. Substantivul comun Substantivul care se scrie cu majuscule %i denume%te individual o fiin#$, un lucru sau un concept pentru a le deosebi de alte fiin#e sau lucruri din aceea%i categorie? a. Substantivul propriu b. Substantivul defectiv c. Substantivul colectiv d. Substantivul comun Grupul de cuvinte cu n#eles unitar care se comport$ din punct de vedere gramatical ca o singur$ parte de vorbire? a. Atribut apozi#ional b. Subiectul multiplu c. Nume predicativ multiplu d. Locu#iunea Partea secundar$ de propozi#ie care arat$ obiectul (fiin#$, lucru, fenomen) asupra c$ruia se exercit$ direct ac#iunea verbului determinat sau rezultatul ac#iunii? a. Complementul indirect b. Complementul direct c. Complementul circumstan#ial de mod d. Atribut apozi#ional Cazurile complementului indirect? a. Dativ b. Genitiv c. Acuzativ d. Toate Cazul atributului adjectival cnd exprim$ posesia? a. Dativ b. Nominativ c. Genitiv d. Acuzativ Cazul subiectului gramatical? a. Nominativ b. Genitiv c. Dativ d. Acuzativ ntreb$rile subiectului? a. Cine/Ce? b. Care/Cum? c. Ce/Ct? d. Cine/Unde? ntreb$rile numelui predicativ n cazul nominativ? a. Care este/Ce este? b. Care este /Cum este? c. Ce este /Ct este? d. Cine este/Ce este ? Felul atributului din cazul nominativ? a. Adjectival b. Apozi#ional

c. Adverbial d. Substantival 84. Cazul care exprim$ interpela#ia direct$ a unei persoane prin folosirea apelativului? a. Nominativ b. Dativ c. Acuzativ d. Vocativ 85. Categoria gramatical$ a verbului care arat$ felul n care este privit$ ac#iunea sau starea exprimat$ de acesta din punctul de vedere al duratei %i al gradului de realizare a ac#iunii? a. Cazul b. Func#ia c. Aspectul d. Forma 86. Categorie gramatical$ asociat$ unui substantiv, pronume sau adjectiv care exprim$ func#ia sintactic$ a acestuia ntr-o fraz$ sau raportul s$u semantic fa#$ de procesul exprimat de verb? a. Cazul b. Func#ia c. Felul d. Diateza 87. Grupul de cuvinte cu n#eles unitar care se comport$ din punct de vedere gramatical ca un adjectiv? a. Locu#iunea prepozi#ional$ b. Locu#iunea adjectival$ c. Locu#iunea substantival$ d. Locu#iunea verbal$ 88. Grupul de cuvinte cu n#eles unitar care se comport$ din punct de vedere gramatical ca o conjunc#ie? a. Locu#iunea conjunc#ional$ b. Locu#iunea adjectival$ c. Locu#iunea verbal$ d. Locu#iunea substantival$ 89. Semnul de punctua#ie care anun#$ vorbirea direct$ sau o enumerare, o explica#ie, o concluzie, marcnd totodat$ o pauz$ , n general mai mic$ dect cea indicat$ prin punct? a. Linia de pauz$ b. Dou$ puncte c. Punct %i virgul$ d. Virgul$ 90. Prescurtarea ( reducerea n lungime sau n con#inut ) a unui cuvnt sau a unei expresii comune, des folosite? a. Alitera#ia b. Adimensionare c. Abreviere d. Acronim 91. Unitatea metric$ format$ dintr-o silab$ accentuat$ urmat$ de una neaccentuat$? a. Iamb b. Distih c. Amfibrah d. Troheul 92. Unitatea metric$ format$ dintr-o silab$ neaccentuat$ urmat$ de o silab$ accentuat$? a. Dactil b. Distih c. Iamb d. Troheul 93. Disciplina care studiaz$ (nc$ din Antichitate) discursurile al c$ror scop este convingerea ascult$torului? a. Polemic$ b. Retorica c. Dialectic$ d. Alocu#iune 94. Asocierea nepl$cut$ de sunete numit$ uneori %i disonan#$? a. Cacofonia b. Pleonasm c. Anacolut d. Oximoron 95. Exprimarea unei idei folosind mai multe cuvinte dect este necesar, astfel nct sensurile cuvintelor folosite se suprapun par#ial sau total? a. Cacofonie b. Pleonasm c. Anacolut d. Oximoron 96. Denumirea folosit$ n limbaj tipografic pentru literele mari, cunoscute %i sub numele de versale? a. Miniatur$ b. Minuscul$ c. Majuscula d. Ad literam 97. Metoda de conservare a cuvintelor prin nregistrarea lor pe un suport, folosind anumite semne sau simboluri? a. Codice b. Pictograma c. Cronici d. Scrierea 98. Caracterele sistemului de scriere al Egiptului antic, ce con#inea o combina#ie de elemente logografice, alfabetice %i ideografice? a. Hieroglifele b. Ideograme c. Logograme d. Caligrame 99. Cuvintele cu form$ diferit$ %i sens opus? a. Paronime b. Antonime c. Omonime d. Sinonime 100. Pronun#area mai intens$ (mai puternic$) a unei silabe dintr-un cuvnt? a. Triftongul b. Accentul

c. Hiatul d. Diftongul 101. Cuvintele cu aceea%i form$ dar cu n#eles diferit? a. Paronime b. Antonime c. Omonime d. Sinonime 102. Cuvintele care se pronun#$ identic, dar se scriu diferit? a. Omonime b. Paronime c. Omofonele d. Omografele 103. Cuvintele care se pronun#$ diferit dar se scriu identic? a. Omografele b. Omonime c. Omofonele d. Sinonime 104. Fondul principal de cuvinte f$r$ de care nu este posibil$ comunicarea dintre vorbitorii acelea%i limbi? a. Lexicon b. Vocabularul fundamental c. Masa vocabularului d. Dialect 105. Totalitatea cuvintelor mai rar ntrebuin#ate sau chiar necunoscute de unii vorbitori ai limbii? a. Lexicon b. Vocabularul fundamental c. Masa vocabularului d. Dialect 106. Mijlocul intern de mbog$#ire a vocabularului prin care se formeaz$ cuvinte noi pornind de la un cuvnt de baz$, cu ajutorul prefixelor %i/sau al sufixelor? a. Flexiunea b. Compunerea c. Derivarea d. Conversiunea 107. Derivarea realizat$ att cu prefixe ct %i cu sufixe? a. Compunerea b. Derivarea parasintetic$ c. Derivarea d. Acordarea 108. Mijlocul intern de mbog$#ire a vocabularului care const$ n formarea unor cuvinte noi prin combinarea a dou$ sau mai multe cuvinte existente deja n limb$? a. Compunerea b. Acordarea c. Conversiunea d. Derivarea 109. Mijlocul intern de mbog$#ire a vocabularului care const$ n trecerea unui cuvnt dintr-o parte de vorbire n alta? a. Conversiunea b. Derivarea parasintetic$ c. Derivarea d. Compunerea 110. Sensul principal al cuvntului, care treze%te n mintea vorbitorului imaginea obi%nuit$ a unui obiect, ac#iuni sau nsu%iri? a. Sensul figurat b. Sensul propriu c. Sensul regional d. Sensul secundar 111. Sensul cuvntului care apare pe planul al doilea n con%tiin#a vorbitorilor %i de obicei pentru a-l n#elege e nevoie de context? a. Sensul figurat b. Sensul propriu c. Sensul lexical d. Sensul secundar 112. Sensul cuvntului ob#inut din nlocuirea numelui direct al obiectului, fenomenului, ac#iunii cu numele altui obiect asem$n$tor ? a. Sensul figurat b. Sensul propriu c. Sensul lexical d. Sensul secundar 113. n#elesul pe care vorbitorii l atribuie unui cuvnt? a. Sensul figurat b. Sensul propriu c. Sensul lexical d. Sensul secundar 114. Cuvintele care au un singur n#eles? a. Bisemantice b. Monosemantice c. Polisemantice d. Plurisemantice 115. Cuvintele care au mai multe n#elesuri? a. Bisemantice b. Monosemantice c. Polisemantice d. Plurisemantice 116. Totalitatea cuvintelor care apar#in aceluia%i domeniu %i care au tr$s$turi de sens comune? a. Cmpul lexical b. Familia lexical$ c. Vocabular fundamental d. Masa vocabularului 117. Substantivele cu aceea%i form$ pentru ambele genuri? a. Colective b. Epicene

c. Defective d. Num$rabile 118. Substantivele cu form$ doar pentru singular sau doar pentru plural? a. Comune b. Epicene c. Colective d. Substantivele defective de num$r 119. Substantivele cu form$ de singular dar n#eles de plural? a. Colective b. Epicene c. Masive d. Num$rabile 120. Cazul care exprim$ participarea afectiv$ a povestitorului %i/sau a ascult$torului la cele ntmplate? a. Vocativ b. Dativul etic c. Dativ d. Acuzativ 121. Categoria gramatical$ specific$ verbului care exprim$ raportul dintre subiect, verb %i obiect ? a. Genul b. Conjugarea c. Diateza d. Func#ia 122. Diateza care indic$ faptul c$ ac#iunea este s$vr%it$ de subiectul gramatical %i suferit$ de complementul direct ( n cazul verbelor tranzitive )? a. Diateza activ$ b. Diateza reflexiv$ c. Diateza simpl$ d. Diateza pasiv$ 123. Diateza care indic$ faptul c$ subiectul gramatical suport$ ac#iunea f$cut$ de complementul de agent? a. Diateza activ$ b. Diateza reflexiv$ c. Diateza simpl$ d. Diateza pasiv$ 124. Diateza care indic$ faptul c$ subiectul gramatical face %i suport$ ac#iunea? a. Diateza activ$ b. Diateza reflexiv$ c. Diateza simpl$ d. Diateza pasiv$ 125. Categoria gramatical$ specific$ verbului care indic$ forma pe care o ia aceast$ parte de vorbire pentru a ar$ta felul n care consider$ vorbitorul ac#iunea? a. Modul b. Conjugarea c. Timpul d. Diateza 126. Raportul sintactic stabilit ntre propozi#iile de acela%i fel (principale sau secundare)? a. Raport de conjugare b. Raport semantic c. Raportul de coordonare d. Raportul de subordonare 127. Raportul sintactic stabilit ntre propozi#ia subordonat$ %i regenta ei? a. Raport de conjugare b. Raport semantic c. Raportul de coordonare d. Raportul de subordonare 128. Procedeul gramatical care const$ n transformarea unei p$r#i de propozi#ie ntr-o propozi#ie? a. Flexiunea b. Expansiunea c. Inflexiunea d. Articularea 129. Procedeul gramatical care const$ n reducerea unei propozi#ii la partea de propozi#ie corespunz$toare? a. Expansiunea b. Contragerea c. Derivarea d. Articularea 130. Propozi#ia subordonat$ care ndepline%te func#ia de subiect al propozi#iei regente? a. Propozi#ia atributiv$ b. Propozi#ia subiectiv$ c. Propozi#ia completiv$ direct$ d. Propozi#ia completiv$ de agent 131. Propozi#ia subordonat$ care ndepline%te func#ia de nume predicativ pe lng$ un verb copulativ din regent$ ? a. Propozi#ia predicativ$ b. Temporala c. Propozi#ia circumstan#ial$ consecutiv$ d. Propozi#ia subiectiv$ 132. Propozi#ia subordonat$ care ndepline%te func#ia de atribut pe lng$ un substantiv, pronume sau numeral din propozi#ia regent$? a. Propozi#ia subiectiv$ b. Propozi#ia atributiv$ c. Propozi#ia predicativ$ d. Propozi#ia completiv$ de agent 133. Propozi#ia subordonat$ care ndepline%te func#ia de complement direct pe lng$ un verb tranzitiv din regent$? a. Propozi#ia completiv$ direct$ b. Propozi#ia subiectiv$ c. Propozi#ia predicativ$ d. Propozi#ia atributiv$ 134. Propozi#ia subordonat$ care ndepline%te func#ia de complement indirect pe lng$ un verb, adjectiv, adverb sau interjec#ie verbal$ din regent$? a. Propozi#ia circumstan#ial$ consecutiv$ b. Propozi#ia subiectiv$ c. Propozi#ia completiv$ indirect$ d. Propozi#ia atributiv$

135. Partea secundar$ de propozi#ie care indic$ de cine este f$cut$ ac#iunea unui verb aflat la diateza pasiv$ ? a. Complementul de agent b. Complement direct c. Complement circumstan#ial de loc d. Complement indirect 136. Propozi#ia subordonat$ care ndepline%te func#ia de complement de agent pe lng$ un verb la diateza pasiv$ din propozi#ia regent$? a. Propozi#ia predicativ$ b. Temporala c. Propozi#ia circumstan#ial$ condi#ional$ d. Propozi#ia completiv$ de agent 137. Propozi#ia subordonat$ care ndepline%te func#ia de complement circumstan#ial de timp pe lng$ un verb (sau un nlocuitor al acestuia) din regent$? a. Temporala b. Propozi#ia subiectiv$ c. Propozi#ia completiv$ de agent d. Propozi#ia completiv$ direct$ 138. Propozi#ia subordonat$ care ndepline%te func#ia de complement circumstan#ial condi#ional, ar$tnd o ac#iune a c$rei realizare depinde de nf$ptuirea unei ac#iuni din propozi#ia regent$? a. Propozi#ia subiectiv$ b. Temporala c. Propozi#ia completiv$ de agent d. Propozi#ia circumstan#ial$ condi#ional$ 139. Propozi#ia subordonat$ care indic$ consecin#a unei ac#iuni exprimate n propozi#ia regent$? a. Propozi#ia atributiv$ b. Propozi#ia predicativ$ c. Propozi#ia circumstan#ial$ consecutiv$ d. Propozi#ia circumstan#ial$ condi#ional$ 140. Categoria specific$ verbului care indic$ flexiunea lui? a. Modul b. Conjugarea c. Timpul d. Diateza 141. Partea de vorbire neflexibil$ cu valoare exclamativ$, prin care se exteriorizeaz$ senza#ii, sentimente, manifest$ri de voin#$ sau se reproduc sunete %i zgomote din natur$? a. Apozi#ia b. Conjunc#ia c. Articolul d. Interjec#ia 142. Propozi#iile alc$tuite doar din p$r#i principale de propozi#ii? a. Propozi#iile dezvoltate b. Propozi#ii pozitive c. Propozi#iile simple d. Propozi#ii negative 143. Propozi#iile alc$tuite att din p$r#i principale ct %i din p$r#i secundare de propozi#ie? a. Propozi#iile dezvoltate b. Propozi#ii pozitive c. Propozi#iile simple d. Propozi#ii negative 144. Unit$#ile frazeologice care const$ n mbinarea de cuvinte cu sens figurat, proprii unei singure limbi %i care, traduse cuvnt cu cuvnt ntr-o alt$ limb$, devin un nonsens, pentru c$ n#elesul lor nu poate fi dedus din simpla al$turare a p$r#ilor lor componente? a. Maxime b. Proverbe c. Expresiile idiomatice d. Sloganuri 145. Unit$#ile frazeologice care, ap$rute n diverse limbi de circula#ie universal$, s-au impus, fiind ulterior frecvent folosite n toate limbile? a. Expresii idiomatice b. Arhaisme c. Neologisme d. Formulele %i cli%eele interna#ionale 146. Unitatea fundamental$ a comunic$rii lingvistice orale %i scrise? a. Silaba b. Cuvntul c. Litera d. Textul 147. Cel mai important mijloc de comunicare oral$ %i scris$? a. Dialectul b. Limba c. Fraza d. Propozi#ia 148. "tiin#a care studiaz$ regulile de pronun#are corect$? a. Ortografia b. Punctua#ia c. Ortoepia d. Onomastica 149. "tiin#a care studiaz$ regulile de scriere corect$? a. Ortografia b. Caligrafia c. punctua#ia d. Ortoepia

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Literatur!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cine este autorul citatului "Time is waste of money"? a. Hermann Hesse b. Oscar Wilde c. James Clavell d. Rudyard Kipling Care este cea mai cunoscut" carte a lui Paulo Coelho scris" n 1988? a. Alchimistul b. Zahir c. Manualul R"zboinicului luminii d. Veronika se hot"r"#te s" moar" Erou canin care poart" n vene sngele str"mo#ilor nordici al romanului ,,Chemarea str"bunilor? a. Lucky b. Col$ Alb c. Cinele Buck d. Lassie Numele agricultorului din Kentucky din romanul Coliba unchiului Tomcare #i pierde ferma din cauza datoriilor? a. Bill Simpson b. Arthur Shelby c. Irving Stone d. Michael Brown Autorul operei Zece negri mititei? a. Virginia Woolf b. Roald Dahl c. Rudyard Kipling d. Agatha Christie Autorul romanelor Winnetou partea I, II, III publicat n anul 1893? a. Ernst Jnger b. Karl May c. Richard Wagner d. Johann Wolfgang von Goethe Unde a ap"rut pentu prima dat" citatul A gre#i e omenesc, a ierta e dumnezeiesc scris de Alex. Pope? a. P"durea Windsor b. Odiseea c. Eseu despre critic" d. Eseu despre om n ce oper" eminescian" ntlnim versul Vreme trece, vreme vine? a. Glossa b. Epigonii c. Scrisoarea I d. Luceaf"rul Care este numele operei lui Liviu Rebreanu n care a ap"rut pentru prima dat" citatul Gelozia e sentimentul care te face ridicol #i te njose#te. Gelozia este umbra iubirii? a. Adam #i Eva b. Ciuleandra c. P"durea spnzura$ilor d. Jar Numele cavalerului de care s-a ndr"gostit Guinevere, so$ia lui Arthur? a. Percival b. Sir Lancelot c. Gawain d. Galahad Protagonist al romanului Idiotul scris de Fiodor Dostoievski, a c"rui porecl" a dat titlul romanului? a. Alio#a Karamazov b. Karakov c. Rodion Romanovici Raskolnikov d. Lev Nikolaevici M#kin Personaj ce provine dintr-o familie de vr"jitori pur snge, nu prea nst"ri$i, care mpreun" cu Harry Potter #i Hermione Granger fac parte din Casa Cerceta#ilor (Gryffindors)? a. Avada Kadevra b. Doamna Figg c. Ron Weasley d. Argus Filch Renumit scriitor pentru c"r$ile de succes pentru copii, dintre care: Uria#ul Bun #i Prietenos, Matilda, Vr"jitoarele, James #i piersica uria#", Fabrica de ciocolat" a lui Charlie? a. Roald Dahl b. Stephen Clarke c. Philip Pullman d. D. H. Lawrence Scriitor german, romancier #i dramaturg de dup" cel de-al doilea r"zboi mondial, laureat al Premiului Nobel pentru Literatur" n 1972? a. Heinrich Bll b. Wolfgang Borchert c. Werner Bergengruen d. Johannes Becher Unul dintre cei mai importan$i eroi ai Greciei mitologice (cunoscut din Iliada), fiul #i urma#ul la tron al regelui Atreu din Micene #i al reginei Aerope? a. Tyndareos b. Agamemnon c. Chrysothemis d. Oreste Scriitor german care n opera Atta Troll: Visul unei nop$i de var", a satirizat politica utopic" a opozan$ilor regimului din Germania? a. Heinrich Bll b. Wolfgang Borchert

10. 11. 12.

13.

14.

15.

16.

c. Werner Bergengruen d. Christian Johann Heinrich Heine 17. Unicul personaj feminin al comediei "O scrisoare pierdut"" de Ion Luca Caragiale? a. Mara b. Anca c. Zoe Trahanache d. Otilia 18. n ce localitate se stabile#te Bogdan Petriceicu Ha#deu n ultimii ani ai vie$ii, loc unde a construit un castel #i s-a ocupat de practici spiritiste? a. Cmpina b. Ploie#ti c. Sinaia d. Trgovi#te 19. n ce localitate s-a n"scut William Shakespeare? a. Liverpool b. Brighton c. Stratford-upon-Avon d. Londra 20. Cine a scris nuvela "La %ig"nci"? a. Marin Preda b. Mircea Eliade c. Liviu Rebreanu d. Gala Galaction 21. n ce localitate s-a n"scut Ion Creang"? a. Hu#i b. Humule#ti c. Ia#i d. F"lticeni 22. Unde a fost ntemni$at pentru o perioad" lung" de timp dmond Dantes, personaj al romanului Contele de Monte Cristo? a. Chteau Chenonceau b. Chteau Fontainebleau c. Chteau d'If d. Chteau Angers 23. Autor al operei Un erou al timpului nostru ap"rut" n anul 1840? a. Alexandr Vertinski b. Grigori Gukovski c. Evgheni Rein d. Mihail Iurievici Lermontov 24. B"iat crescut de c"tre lupi n jungla indian", personaj din Cartea junglei a lui Rudyard Kipling? a. Mowgli b. Baloo c. Bagheera d. Shere Khan 25. Tragedie n 5 acte (avnd respectiv 5,6,6,6 #i 7 scene), scris" n versuri de c"tre Jean Racine, prezentat" la 1 ianuarie 1677 la Htel de Bourgogne? a. Fedra b. Ifigenia c. Antigona d. Brnice 26. Titlul romanului scris de D. Defoe ap"rut n 1719 n care se poveste#te aventura unui om naufragiat care a r"mas singur pe o insul"? a. Denis Duval b. Robinson Crusoe c. Englezul get-beget d. La r"scruce de vnturi 27. Autor al romanului The Waste Land publicat n anul 1922? a. Jerome K. Jerome b. Charles Dickens c. Emily Bront d. Thomas Stearns Eliot 28. Autor al romanului Tn"rul c"pitan Rbnikov publicat n anul 1906? a. Serghei Gorode$ki b. Mihail Cehov c. Alexandr Ivanovici Kuprin d. Nikolai Nedobrovo 29. Nuvela de Ioan Slavici n care apar dou" personaje cu caractere puternice: crciumarul Ghi$" #i Lic" S"m"d"ul? a. Mara b. Moara cu Noroc c. P"dureanca d. Alexandru L"pu#neanu 30. Care este cel mai cunoscut roman scris de Victor Hugo? a. Istoria unei crime b. Mizerabilii c. Vocile l"untrice d. Notre-Dame de Paris 31. Studenta str"lucitoare la Hogwarts, care devine prieten" apropiat" cu Harry Potter #i Ron Weasley? a. Hermione Granger b. Avada Kadevra c. Doamna Figg d. Petunia 32. So$ul Anei, nalt func$ionar, fire rece #i ntrovertit", personaj din Anna Karenina de Lev Tolstoi? a. Stepan Arkadievici Oblonski b. Levin c. Alexei Kirilovici Vronski d. Alexei Alexandrovici Karenin 33. Sora mai mare a scriitoarelor: Emily Bront #i Anne Bront cunoscut" pentru cartea Jane Eyre? a. Maria Branwell Bront b. Alice Bront c. Charlotte Bront d. Jane Bront

34. Autor care a semnat mari opere, cum ar fi Cei trei mu#chetari sau Contele de Monte-Cristo? a. Alexandre Dumas pre b. Honor de Balzac c. Marcel Proust d. Antoine de Saint-Exupry 35. Cu cine se c"s"tore#te protagonistul romanului Ion de Liviu Rebreanu? a. Ana b. Florica c. Maria d. Viorica 36. Personaj al nuvelei "La $ig"nci" ce se ntoarce acas" cu tramvaiul de la lec$iile de pian, pe o c"ldur" "ncins" #i n"bu#itoare" fiind obsedat de colonelul Lawrence "#i de aventurile lui n Arabia"? a. Domnul Verescu b. Domnul Davidescu c. Domnul Gavrilescu d. Domnul Alexandrescu 37. Scriitor, romancier #i om de cultur" #vab n"scut n anul 1852, localitatea Guttenbrunn, Banat, azi Z"brani, jude$ul Arad, care a avut o mare influen$" asupra vie$ii culturale, n special n lumea teatrului din Viena la sfr#itul secolului al XIX ? a. Hans Bohn b. Carl Spitteler c. C"t"lin Dorian Florescu d. Adam Mller-Guttenbrunn 38. Scriitor francez, autor al romanului "Ro#u #i Negru"? a. Stphane Mallarm b. Stendhal c. Ren Maran d. Louis de Boissy 39. Scriitor #i poet naturalist britanic, cunoscut pentru romanele sale Tess #i Departe de lumea dezl"n$uit" a. Thomas Hardy b. H. C. McNeile c. Stephen Clarke 27 d. Philip Pullman 40. Scriitor german, laureat al Premiului Nobel pentru Literatur" pe anul 1946 cunoscut pentru romanele sale Steppenwolf (Lupul de step"), Das Glasperlenspiel (Jocul cu m"rgele de sticl")? a. Hermann Hesse b. Oscar Wilde c. James Clavell d. Rudyard Kipling 41. Dramaturg francez din secolul al XVII-lea, autorul pieselor Medeea #i Cidul ap"rut n anul 1637? a. Grard de Nerval b. Voltaire c. Pierre Corneille d. Paul Claudel 42. Scriitor englez, cunoscut pentru Ghidul galaxiei pentru autostopi#ti, un bestseller vndut n zeci de milioane de copii, care a inspirat un serial de televiziune? a. Adrian Mitchell b. Douglas Nol Adams c. Robert Burns d. Matthew Arnold 43. Scriitor englez, cunoscut pentru c"r$i science fiction ca Ma#ina timpului, R"zboiul lumilor, Omul invizibil, Primul om pe lun" #i Insula Doctorului Moreau? a. Desmond Cory b. Herbert George Wells c. Robert Burns d. Jonathan Swift 44. Scriitor anglo-irlandez care avea pseudonimul de Dr. Lemuel Gulliver? a. Richard Aldington b. Herbert George Wells c. John Bunyan d. Jonathan Swift 45. Scriitoare britanic" cunoscut" pentru romanul Frankenstein (1818)? a. Mary Shelley b. Daphne Du Maurier c. Dorothy L. Sayers d. Jane Austen 46. Autor al operei Soldatul de plumb? a. Ludvig Holkberg b. Moritz Melchior c. William Shakespeare d. Hans Christian Andersen 47. Scriere n proz" care prezint" procesul de formare a personalit"$ii eroului principal sub influen$a experien$ei directe? a. Bildungsroman b. Roman biografic c. Roman realist d. Roman existen$ialist 48. Autorul romanului Doctor Jivago? a. Alexandr Vertinski b. Grigori Gukovski c. Evgheni Rein d. Boris Leonidovici Pasternak 49. Autor al Romanului Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r"zboi? a. Marin Preda b. Camil Petrescu c. Liviu Rebreanu d. Mircea C"rt"rescu 50. Roman care se constituie ca un jurnal, pe care de$inutul Victor Petrini l scrie n timpul ultimei sale condamn"ri #i n care #i regnde#te ntreaga via$"?

51.

52. 53.

54. 55. 56.

57. 58.

59. 60. 61. 62.

63. 64.

65. 66.

a. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r"zboi b. Jurnal de bord c. Cel mai iubit dintre p"mnteni d. Enigma Otiliei Roman n care se prezint" drama unui student care pune la cale uciderea #i jefuirea unei b"trne c"m"tare, pentru a#i rezolva problemele financiare? a. Doctor Jivago b. Studentul c. Crim" #i pedeaps" d. Anna Karenina Roman al lui Herman Melville n care se povestesc aventurile c"pitanului Ahab, al navei Pequod? a. Submarinul b. Redburn: Prima sa c"l"torie c. Moby Dick d. Robinson Crusoe Ultimul roman al scriitorului Marin Preda care a aparut in anul 1980 cu cteva s"pt"mni nainte de moartea scriitorului? a. Marele singuratic b. Intruslul c. Cel mai iubit dintre p"mnteni d. Morome$ii Autorul romanului Vrsta n$elepciunii? a. Jean-Paul Sartre b. Hector Malot c. Tristan Tzara d. Franois Rabelais Autorul romanului Portret al artistului n tinere$e? a. William Golding b. James Joyce c. James Clavell d. Andre Gide Romancier, poet #i dramaturg spaniol considerat simbolul literaturii spaniole, cunoscut n primul rnd pentru romanul Don Quijote? a. Dmaso Alonso b. Jos Manuel Castan c. Carlos Ruiz Zafn d. Miguel de Cervantes Saavedra Romancier britanic, autorul romanului mp"ratul mu#telor, laureat al Premiului Nobel pentru literatur" n 1983? a. William Golding b. James Joyce c. James Clavell d. Andre Gide Roman scris de Panait Istrati care ncepe cu o dedica$ie programatic" dedicat" celor 11000 de $arani romni care au fost omor$i n timpul r"scolei din 1907? a. Codin b. R"sarit de soare c. Ciulinii B"r"ganului d. Domni$a din Snagov Roman scris de Irving Stone n 1961 bazat pe via$a lui Michelangelo Buonarroti? a. Agonie #i extaz b. So$ia imoral" c. &i ei au fugit d. Comoara grecilor Roman scris de Camil Petrescu, ap"rut pentru prima oar" n februarie 1933, n dou" volume? a. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r"zboi b. Un om ntre oameni c. Enigma Otiliei d. Patul lui Procust Roman romnesc, scris de Nicolae Filimon, considerat ca fiind cea mai important" oper" a prozatorului? a. Ascanio #i Eleonora b. Ciocoii vechi #i noi c. Omul de piatr" d. O baroneas" de poronceal" Roman al vie$ii de familie considerat cel mai cinematografic roman al lui Tolstoi, care a beneficiat de numeroase ecraniz"ri? a. nvierea b. Crim" #i pedeaps" c. Anna Karenina d. R"zboi #i pace Roman al lui Fiodor Dostoievski, scris n 1869, n care apare ca #i personaj Prin$ul M#kin? a. Idiotul b. Nop$i albe c. Crim" #i pedeaps" d. Fra$ii Karamazov Romancier, scenarist #i regizor de film, fost prizonier de r"zboi n al doilea r"zboi mondial, devenit celebru pentru romanele Shogun #i Tai-Pan? a. William Golding b. James Joyce c. James Clavell d. Andre Gide Autor al romanului Robinson Crusoe? a. Hermann Hesse b. Oscar Wilde c. James Clavell d. Daniel Defoe Pseudonimul literar al lui John Griffith Chaney? a. Ned Land b. Jack London c. Mark Twain d. James Joyce

67. Protagonista romanului Pe aripile vntului, scris de Margaret Mitchell? a. Scarlett O'Hara b. Rhett Butler c. Margaret Mitchell d. Lady Macbeth 68. Primul roman din trilogia autobiografic" prin care Lev Tolstoi s-a lansat n cariera de scriitor #i n cadrul c"reia sunt incluse alte dou" titluri: Adolescen$a #i Tinere$ea? a. Cu ce tr"iesc oamenii b. Copil"ria c. Ivan cel prost d. Confesiunile 69. Primul roman al lui Miguel de Cervantes Saavedra, care dateaz" din anul 1585? a. Novelas ejemplares b. Don Quijote de la Mancha c. La Galatea d. Los trabajos de Persiles y Sigismunda 70. Primul mare filosof politic al Rena#terii, cunoscut n special pentru faimoasa sa lucrare Principele? a. Francis Beaumont b. Niccol Machiavelli c. Nicolaus Olahus d. Sebastian Brant 71. Personaj din opera O scrisoare pierdut", avocat din opozi$ie #i directorul ziarului "R"cnetul Carpa$ilor? a. Zaharia Trahanache b. Tache Farfuridi c. Agamemnon Dandanache d. Nae Ca$avencu 72. Din cte versuri este alc"tuit poemul "Luceaf"rul" scris de M. Eminescu? a. 392 b. 180 c. 275 d. 1100 73. Ce reprezint" Floarea albastr" din opera cu acela#i nume scris" de c"tre poetul Mihai Eminescu? a. Via$a b. Moartea c. Dragostea d. Patima 74. Autor al operei Cele doua fe$e ale unei $estoase? a. H. Melville b. H. P. Lovecraft c. Edgar Allan Poe d. Ernest Hemingway 75. Personaj din romanul Ocolul P"mntului in 80 de zile, care a fost angajat de c"tre Phileas Fogg pe post de servitor #i care l-a nso$it pe acesta n c"latoria sa? a. Parsi b. Domnul Fogg c. James Foster d. Passepartout 76. Autor al operiei Broasca s"lt"rea$" din $inutul Calaveras? a. Oscar Wilde b. Jack London c. Mark Twain d. James Joyce 77. Cine locuia ntr-o cas" f"cut" din pine, cu acoperi#ul din cozonac #i cu geamurile din zah"r din povestea Hansel #i Gretel? a. Un p"pu#ar b. O vr"jitoare c. O prin$es" d. Un buc"trar 78. Cine a adaptat #i a publicat pove#tile Hansel #i Gretel#i Cenu#"reasa? a. Karl May b. Franz Liebhard c. Fra$ii Grimm d. Heinrich Schuster 79. Autorul romanului Ocolul P"mntului n 80 de zile? a. Jules Verne b. Hector Malot c. Grard Klein d. Ursula K. Le Guin 80. Personaj din romanul Ocolul P"mntului n 80 de zile care locuia n casa de la num"rul #apte din Saville-row #i era unul dintre cei mai ciuda$i oameni de vaz" ai Reform Club-ului din Londra? a. Parsi b. Phileas Fogg c. James Foster d. Passepartout 81. Autorul romanului 20.000 de leghe sub m"ri? a. Hermann Hesse b. Oscar Wilde c. Jules Verne d. Daniel Defoe 82. Cine este regele harponierilor din romanul 20.000 de leghe sub m"ri? a. Ned Land b. Jack London c. Mark Twain d. James Joyce 83. Numele fregatei de sub comanda lui Farragut din romanul 20.000 de leghe sub m"ri? a. Ulysses S. Grant b. John Quincy Adams c. Abraham Lincoln d. Lyndon B. Johnson 84. Autorul romanului C"l"torie spre centrul P"mntului?

a. Mark Twain b. Oscar Wilde c. Jules Verne d. Jack London 85. Cine ini$iaz" neobi#nuita expedi$ie din romanul C"l"torie spre centrul P"mntului? a. Otto Lidenbrock b. Passepartout c. Parsi d. Phileas Fogg 86. Autorul operei Micul prin$? a. Henri Barbusse b. Paul Bourget c. Georges Bernanos d. Antoine de Saint Exupery 87. Autorul operei Singur pe lume? a. Jean-Paul Sartre b. Hector Malot c. Jules Verne d. Franois Rabelais 88. Autorul romanelor Aventurile lui Tom Sawyer #i Aventurile lui Huckleberry Finn? a. Oscar Wilde b. Jack London c. Mark Twain d. James Joyce 89. Cum se nume#te prietenul lui Tom Sawyer, personaj orfan, din romanul Aventurile lui Tom Sawyer? a. Sid b. Jerry c. Joe indianul d. Huckleberry Finn 90. Oper" n care se prezint" peripe$iile regelui Odiseu (Ulise) #i ale nso$itorilor lui din Itaca pe drumul de ntoarcere acas", dup" r"zboiul troian? a. Odiseea b. Iliada c. R"zboiul troian d. Mah'bh'rata 91. Titlul romanului n care Ivan Sergheievici Turgheniev prezint" conflictul dintre viziunea idealist" #i umanitar" a genera$iilor vechi #i nihilismul tineretului, problem" controversat" n cercurile intelectualit"$ii ruse din acea epoc"? a. Prima iubire b. P"rin$i #i copii c. Povestirile unui vn"tor d. Asia 92. Povestire a lui Robert Louis Stevenson despre o personalitate dubl", care a constituit subiectul a numeroase filme? a. Straniul caz al doctorului Jekyll si al domnului Hyde b. Dracula c. Frankenstein d. Prin$ul Otto 93. Cine a adaptat #i a publicat povestea Alb" ca z"pada? a. Karl May b. Franz Liebhard c. Fra$ii Grimm d. Mark Twain 94. Numele poli$istului din piesa O scrisoare pierdut", care reprezint" tipul slugarnicului? a. Zaharia Trahanache b. Tache Farfuridi c. Agamemnon Dandanache d. Pristanda 95. Poet tragic grec care a scris Medeea, pe care Aristotel l-a supranumit poetul tragic prin excelen$"? a. Euripide b. Aristofan c. Menandru d. Eschil 96. Poet #i umanist italian care prin povestirile sale reunite n "Decameronul", a influen$at nu numai dezvoltarea literaturii italiene, dar a #i creat modelul genului de nuvel", reluat n crea$ia multor scriitori europeni? a. Dino Campana b. Eugenio Montale c. Giovanni Boccaccio d. Francesco Berni 97. Poet, prozator, dramaturg, #ef de cenaclu literar, publicist romn n"scut n anul 1854? a. Eugen Ionescu b. Alexandru Macedonski c. &tefan Augustin Doina# d. Ioan Pop de Popa 98. Poet #i prozator britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Literatur" n anul 1907? a. Paul Heyse b. Anatole France c. Rudolf Christoph Eucken d. Joseph Rudyard Kipling 99. Poet latin, autor al epopeii n versuri Aeneis (n traducere "Eneida"), considerat" epopeea na$ional" a romanilor? a. Attius b. Proper$iu c. Publius Vergilius Maro d. Quintus Horatius Flaccus 100. Poet grec contemporan, laureat al Premiului Nobel pentru literatur" n anul 1963 care a avut debutul editorial cu placheta Strofi (n traducere Cotitura)? a. Giorgos Seferis b. Kostas Varnalis c. Andreas Kalvos d. Konstantinos Kavafis 101. Autorul poemului genealogic Teogonia (n traducere na#terea zeilor), consacrat panteonului divinit"$ilor elene, n care folose#te tiparul mitului #i no$iunea vrstelor ?

a. Euripide b. Hesiod c. Homer d. Sofocle 102. Poet englez, faimos pentru poemul epic n versuri albe Paradise Lost (n traducere Paradisul Pierdut) care reprezint" una dintre pietrele de temelie ale literaturii engleze? a. John Milton b. Ben Jonson c. William Wordsworth d. Samuel Taylor Coleridge 103. Poem eroic al lui Francesco Petrarca referitor la cel De-al Doilea R"zboi Punic, #i care l are ca erou pe Scipio Africanul? a. Africa b. P"mntul negru c. Secretul meu d. Adev"rul 104. Poem epic anglo-saxon scris n engleza veche ntre secolul al VIII-lea #i al X-lea n care sunt descrie faptele eroice ale eroului Beowulf n lupta sa mpotriva mon#trilor? a. Ohthere b. Beowulf c. Hrothgar d. Hrothulf 105. Personalitate care n anul 1864 ini$iaz", la Ia#i, prelec$iunile populare, cu prilejul c"rora va nfiin$a societatea Junimea al"turi de Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor #i Theodor Rosetti? a. Titu Liviu Maiorescu b. Nicolae B"lcescu c. George C"linescu d. Ion Heliade R"dulescu 106. Personajul principal din romanul P"durea spnzura$ilor, scris de c"tre Liviu Rebreanu? a. Apostol Bologa b. Svoboda c. Emil d. Tito 107. Personaj central al romanului Crim" #i pedeaps" scris de c"tre Fiodor Dostoievski? a. Razumihin b. Svidrigailov c. Sonia Marmeladova d. Rodion Romanovici Raskolnikov 108. Personaj din piesa de teatru "O scrisoare pierdut"" a lui Ion Luca Caragiale reprezentant al demagogiei politice? a. Zaharia Trahanache b. Tache Farfuridi c. Agamemnon Dandanache d. Nae Ca$avencu 109. Roman scris de c"tre Margaret Mitchell ap"rut n 1936, pentru care aceasta a primit Premiul Pulitzer n anul 1937? a. Spune c" nu e a#a b. Afacerea c. Pe aripile vntului d. B"trnul #i marea 110. Personaj important din epopeea homeric" "Odiseea, so$ia lui Ulise, regina insulei Itaca? a. Penelopa b. Nausicaa c. Calipso d. Atena 111. Autoarea unor romane poli$iste ce au ca personaje principale pe Hercule Poirot sau Miss Jane Marple? a. Virginia Woolf b. Roald Dahl c. Rudyard Kipling d. Agatha Christie 112. Autor al romanului Falsificatorii de bani? a. William Golding b. James Joyce c. James Clavell d. Andre Gide 113. Opera in care se descrie coborrea lui Dante n Infern, trecerea prin Purgatoriu #i, n final, ascensiunea n Paradis, pentru a termina cu apoteoza unirii lui cu Divinitatea? a. Divina Comedie b. Via$a nou" c. Banchetul d. Despre monarhie 114. Nuvel" scris" de Lev Tolstoi n 1890 #i publicat" n 1898, dup" care n anul 1917, s-a f"cut un film mut cu acela#i titlu, n regia lui Yakov Protazanov? a. nvierea b. Adolescen$a c. P"rintele Serghi d. Moartea lui Ivan Ilici 115. Numele adev"rat al scriitorului #i filozofului iluminist francez care se semna cu pseudonimul Voltaire? a. Pascal Quignard b. Jean Baudrillard c. Franois-Marie Arouet d. Franois-Ren de Chateaubriand 116. Sub ce nume scria poetul Ion N. Theodorescu, n"scut la Bucure#ti, n data de 23 mai 1880, pseudonimul s"u, provenind, din vechiul nume al Arge#ului, Argesis? a. Tudor Arghezi b. Vasile Aaron c. Constantin Frosin d. Aron Cotru# 117. Poet #i dramaturg clasic rus, considerat ntemeietorul literaturii ruse moderne care a scris poemul Ruslan #i Ludmila?

a. Serghei Esenin b. Aleksandr Blok c. Vladimir Maiakovski d. Aleksandr Sergheevici Pu#kin 118. Filozof al Greciei antice, student al lui Socrate #i nv"$"tor al lui Aristotel? a. Platon b. Sofocle c. Pitagora d. Herodot 119. Autor american celebru pentru romanele sale horror, acestea fiind ecranizate aproape n totalitate pe micul sau marele ecran, care a scris cteva lucr"ri sub pseudonimul de Richard Bachman? a. Ernest Hemingway b. Stephen Edwin King c. O. Henry d. F. Scott Fitzgerald 120. Mu#chetar din nuvela Dup" dou"zeci de ani care devine contele de La Feresi #i mo#tene#te o mo#ie lng" Blois (mo#ia Bragelonne)? a. Athos b. Porthos c. d`Artagnan d. Aramis 121. Mare poet german, ilustru gnditor #i om de #tiin$", una dintre cele mai de seam" personalit"$i ale culturii universale care s-a n"scut la Frankfurt pe Main? a. Hermann Hesse b. Berthold Auerbach c. Wolfgang Borchert d. Wolfgang von Goethe 122. Autorul romanului "Morome$ii"? a. George C"linescu b. Marin Preda c. Zaharia Stancu d. Liviu Rebreanu 123. C"rui autor i apar$ine prima ncercare de roman social din literatura romana? a. Mihail Sadoveanu b. Dinicu Golescu c. Dimitrie Cantemir d. Dimitrie %ichindeal 124. La ce #coal" de magie #i vr"jitorie merge Harry Potter, al"turi de prietenii lui Ron Weasley #i Hermione Granger? a. Hogwarts b. Griffendor c. Huflepuff d. Ravenclaw 125. Autor al romanului nvierea care a fost excomunicat de c"tre biseric" n urma public"rii operei? a. Ivan Turghenev b. Feodor Dostoievski c. Nikolai Gogol d. Lev Tolstoi 126. Vr"jitor, care i-a ucis pe p"rin$ii lui Harry Potter n misiunea sa de a cuceri lumea vr"jitoriei? a. Godric b. Cap-de-Mort c. Draco Malfoy d. Salazard Slitherin 127. Poet care ndeamn" la tr"irea clipei carpe diem #i renun$area la cercetarea inutil" a viitorului n oda Ad Leuconoen? a. Ovidiu b. Hora$iu c. Ausonius d. Tibul 128. Personalitatea care s-a retras din ziaristic" la sfr#itul anului 1889, si a nfiin$at revista umoristic" Moftul romn n ianuarie 1893? a. I.L. Caragiale b. Iacob Negruzzi c. Petre Carp d. Titu Maiorescu 129. Istoric grec care a tr"it n secolul al V-lea .Hr considerat p"rintele disciplinei istoriei, prin modul n care a tratat evenimentele pe care le-a consemnat n scrierile sale? a. Xenofon b. Herodot c. Strabon d. Pausanias 130. Filozof latin care spunea ntr-una din epistolele morale adresate lui Lucilius citatul Homines dum docent discunt n traducere nve$i, nv"$nd pe al$ii? a. Sextus Empiricus b. Seneca c. Philon din Alexandria d. Andronicus din Rhodos 131. Ini$iator al romanului modern, n"scut la data de 22 aprilie 1894? a. George C"linescu b. Marin Preda c. Zaharia Stancu d. Camil Petrescu 132. n ce an s-a n"scut scriitorul George Co#buc? a. 1866 b. 1839 c. 1871 d. 1862 133. n ce localitate se desf"#oar" ac$iunea din tragedia Romeo #i Julieta? a. Pisa b. Verona

c. Vene$ia d. Torino 134. Autorul nuvelei "Vremuri de bejenie"? a. Costache Negruzzi b. Mihail Sadoveanu c. Liviu Rebreanu d. Ioan Slavici 135. Autorul poeziei "Satira duhului meu"? a. Grigore Alexandrescu b. Tudor Arghezi c. George Bacovia d. Mihai Eminescu 136. n ce an s-a n"scut Mihail Sadoveanu? a. 1866 b. 1889 c. 1871 d. 1880 137. Numele personajului care hot"r"#te s" abandoneze lini#tea colibei din sat #i s" ia n arend" crciuma de la Moara cu Noroc, unde se mut" cu ntreaga familie: nevasta, doi copii #i soacra? a. Ghi$" b. Lic" c. Petric" d. Ion 138. Hobbit, posesor al inelului puterii protagonist al romanului St"pnul Inelelor, scris de J. R.R.Tolkien? a. Elendil b. Sauron c. Gollum d. Frodo Baggins 139. Autor al operelor Budulea Taichii #i Popa Tanda? a. Costache Negruzzi b. Mihail Sadoveanu c. I.L. Caragiale d. Ioan Slavici 140. Autor al operei C"prioara din vis? a. Ion Barbu b. Vasile Voiculescu c. Mircea Eliade d. George C"linescu 141. Autorul volumului de versuri Ne cheam" p"mntul? a. Ion Barbu b. Octavian Goga c. Mihai Eminescu d. Ana Blandiana 142. Cine este personajul principal al romanului Morome$ii? a. Ilie Moromete b. Nic" Moromete c. Paraschiv Moromete d. Achim Moromete 143. Clasic al literaturii romane n"scut n Humule#ti n anul 1837? a. Ioan Slavici b. Titu Maiorescu c. Ion Creang" d. Vasile Pogor 144. Lord al ntunericului care a f"urit Inelul Puterii din romanul St"pnul Inelelor scris de J. R.R.Tolkien? a. Elendil b. Sauron c. Gollum d. Frodo Baggins 145. Epopee eroic" scris" n jurul anului 1204 n care este prezentat" istoria vie$ii lui Kriemhild, o prin$es" burgund"? a. Gunther b. Gernot c. Giselher d. Cntecul Nibelungilor 146. Scriitor care a folosit 8000 de cuvinte diferite n poemul s"u "Paradisul Pierdut"? a. William Cowper b. Robert Browning c. William Wordsworth d. John Milton 147. Autorul nuvelei istorice Alexandru L"pu#neanu? a. Costache Negruzzi b. Ioan Slavici c. Iacob Negruzzi d. Alexandru Macedonski 148. Opera scris" de Honor de Balzac, poveste de dragoste ce se ive#te ntre doi tineri apar$innd unor familii vr"#ma#e, fiind prezentate rivalitatea dintre familii, o dragoste interzis", c"s"toria imposibil", diminundu-i valoarea? a. La Vendetta b. Mo# Goriot c. n c"utarea absolutului d. %"ranii 149. Erou al snoavelor populare romne#ti, care este cunoscut pentru umorul #i iste$imea sa ascunse sub o masc" de naivitate #i simplitate #i care trateaz" autorit"$ile s"te#ti (popa, boierul, judec"torul) cu ndr"zneal" #i ironie ustur"toare? a. Verde-mp"rat b. P"cal" c. mp"ratul Ro#u d. Harap-Alb 150. Cea mai veche oper" important" a literaturii franceze? a. Cntecul Nibelungilor b. Decameronul c. Varlaam #i Ioasaf d. Cntecul lui Roland

151. Filozof romn care a fost adeptul G"rzii de Fier? a. Nae Ionescu b. Mircea Eliade c. Alexandru Surdu d. Mircea Vulc"nescu 152. Fost academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filozof, pedagog, politician #i scriitor romn, prim-ministru al Romniei ntre 1912 #i 1914, ministru de interne, membru fondator al Academiei Romne? a. Titu Liviu Maiorescu b. Nicolae B"lcescu c. George C"linescu d. Ion Heliade R"dulescu 153. Filozof englez n"scut n 22 ianuarie 1561 la Londra despre care se spune c" a fost ini$iatorul empirismului #i senzualismului modern? a. John Stuart Mill b. Francis Bacon c. William Ockham d. Herbert Spencer 154. Poetul englez care scria poezii de la vrsta de 12 ani, dar prima contribu$ie major" la lumea literar" este considerat" opera Eseu asupra Criticii care a fost publicat n anul 1711, cnd autorul avea 23 ani? a. William Cowper b. Alfred Tennyson c. George Gordon Byron d. Alexander Pope 155. Poet romn propus de c"tre Academia suedez" pentru premiul Nobel n anul 1980? a. Ion Vianu b. Nichita Stanescu c. Mircea C"rt"rescu d. Garabet Ibr"ileanu 156. Autor al operei Prin$ul fericit? a. Oscar Wilde b. Jack London c. Mark Twain d. James Joyce 157. Filozof francez, reprezentant al existen$ialismului, scriitor laureat al Premiului Nobel n anul 1964, care a scris opera La Mort dans l'me (n traducere Cu moartea n suflet)? a. Jean-Paul Sartre b. Hector Malot c. Tristan Tzara d. Franois Rabelais 158. Autor al primului model de monografie istoric"? a. Titu Liviu Maiorescu b. Nicolae B"lcescu c. George C"linescu d. Ion Heliade R"dulescu 159. Detectiv particular, personaj de fic$iune de la sfr#itul secolului al XIX-lea creat de scriitorul #i medicul britanic Sir Arthur Conan Doyle? a. Sherlock Holmes b. Conan Doyle c. John H. Watson, d. Hercule Poirot 160. Prozator care se semna #i cu pseudonimul M.S. Cobuz? a. Marin Preda b. Mircea Eliade c. Mihail Sadoveanu d. Ioan Slavici 161. Cea mai nsemnat" pies" de teatru a lui Bogdan Petriceicu Ha#deu ap"rut" n anul 1867? a. Duduca Mamuca b. R"zvan #i Vidra c. Micu$a d. Columna lui Traian 162. Autorul volumelor de poezii: "Omul cu compasul" 1966; "Ipostaze", 1968; "Alter ego", 1970? a. Dorin Baciu b. Vasile Sava c. Emil Brumaru d. &tefan Augustin Doina# 163. Scriitor care a debutat cu prima poezie Atunci #i acum n num"rul din 12 - 24 decembrie (nr. 275, p. 1098) din ziarul Tribuna (Sibiu), semnat" Tavi? a. Ion Barbu b. Octavian Goga c. Mihai Eminescu d. Ana Blandiana 164. Autorul dramei istorice romantice Despot-Vod"? a. Nicolae Iorga b. Lucian Blaga c. Vasile Alecsandri d. George Co#buc 165. Cine a scris povestea Ursul p"c"lit de vulpe n anul 1880? a. Ioan Slavici b. Titu Maiorescu c. Ion Creang" d. Vasile Pogor 166. Autorul operei Visul unei nop$i de var"? a. Edgar Wallace b. Harold Pinter c. William Shakespeare d. Wystan Hugh Auden 167. Autorul poeziei Luceaf"rul? a. Mihai Eminescu b. George Bacovia

c. Tudor Arghezi d. George Co#buc 168. Scriitor care a semnat piesele de teatru Tamerlan cel Mare, partea I (1587), Tamerlan, partea a II-a (1587-1588)? a. Adrian Mitchell b. Ben Jonson c. Henry Pottinger Stephens d. Christopher Kit Marlowe 169. Cine a scris opera O noapte furtunoas"? a. I.L. Caragiale b. Petre Ispirescu c. Ion Creang" d. Mihail Sadoveanu 170. Autor al romanului "David Copperfield"? a. Richard Aldington b. Lawrence Durrell c. Jerome K. Jerome d. Charles Dickens 171. Autor al operei Dragonii Edenului? a. Carl Sagan b. Philip Roth c. Amos Bronson Alcott d. Robert James Waller 172. Autor al operei "Paradisul Pierdut"? a. John Milton b. Ben Jonson c. William Wordsworth d. Samuel Taylor Coleridge 173. Cine a scris Povestea lui Harap Alb? a. Gala Galaction b. Petre Ispirescu c. Ion Creang" d. Mihail Sadoveanu 174. Ce vrsta avea I.L. Caragiale cnd a fost numit director al Teatrului Na$ional din Bucure#ti, n anul 1888? a. 48 ani b. 36 ani c. 27 ani d. 31 ani 175. Scriitor care a declarat Dac" visul unora a fost ori este s" ajung" n Cosmos, eu via$a ntreag" am visat s" trec Prutul? a. Grigore Vieru b. George C"linescu c. Eugen Jebeleanu d. Tudor R. Popescu 176. Scriitor ce a intrat n istoria literaturii romne, n principal, datorit" operei autobiografice Amintiri din copil"rie? a. Ioan Slavici b. Petre Ispirescu c. Mihail Sadoveanu d. Ion Creang" 177. P"rintele literar al personajului Guliver din cartea C"l"toriile lui Guliver? a. Rudyard Kipling b. Jonathan Swift c. Edmund Burke d. Terry Pratchett 178. Autorul operei Balade vesele #i triste? a. George Toprceanu b. Vasile Alecsandri c. Ion Agrbiceanu d. Grigore Alexandrescu 179. Numele tn"rului din romanul Cei trei mu#chetari care porne#te spre Paris n urm"rirea visului s"u de a deveni un mu#chetar al regelui ? a. Athos b. Porthos c. d`Artagnan d. Aramis 180. Autor al faimoaselor romane Tropicul Cancerului #i Tropicul Capricornului? a. Henry Miller b. Ernest Hemingway c. Edgar Allan Poe d. Thornton Wilder 181. Colec$ie de poeme publicat" pentru prima dat" n anul 1857, care i-au adus scriitorului Baudelaire popularitatea? a. Madame Bovary b. Florile r"ului c. La Fanfarlo d. Mici poeme n proz" 182. Titlul nuvelei scrise de Costache Negruzzi n care apare citatul Capul lui Mo$oc vrem? a. Alexandru L"pu#neanul b. P"catele tinere$elor c. Toderic" d. Muza de la Burdujeni 183. Mu#chetar care devine abatele d`Herblay #i care are o m"n"stire, personaj din opera Dup" dou"zeci de ani de Alexandre Dumas, continuare a romanului Cei trei mu#chetari scris de acela#i autor ? a. Athos b. Aramis c. d`Artagnan d. Porthos 184. Pseudonim literar al scriitorului Grigore Pi#culescu? a. Gala Galaction b. Nicolae Batzaria c. George Baronzi d. Alexandru Vakulovski 185. Autorul volumului de versuri La cump"na apelor 1933?

a. Lucian Blaga b. Tudor Arghezi c. George Bacovia d. Victor Vlad Delamarina 186. Autorul operelor Dup" melci #i Joc second? a. Ion Barbu b. George Bacovia c. Dimitrie Bolintineanu d. Nicolae Iorga 187. Candidat trimis de la centru pentru a fi ales deputat n jude$ul X, care apare n piesa O scrisoare Pierdut"? a. Zaharia Trahanache b. Tache Farfuridi c. Agamemnon Dandanache d. Nae Ca$avencu 188. Roman scris de Liviu Rebreanu, inspirat dintr-un incident autobiografic n care fratele s"u, locotenent n Armata Austriac", a fost condamnat la moarte #i executat pentru tentativa de a dezerta din armata austro-ungar"? a. Morome$ii b. Ion c. P"durea spnzura$ilor d. R"fuiala 189. Scriitor romn stabilit n Fran$a n"scut n 8 aprilie 1911, la R"#inari? a. Emil Cioran b. Eugen Ionesco c. Mircea Eliade d. Paul Celan 190. Ultimul roman publicat de c"tre scriitorul Marin Preda n 1980, la editura pe care acesta o conducea? a. Marele singuratic b. Ferestre ntunecate c. ndr"zneala d. Cel mai iubit dintre p"mnteni 191. Cte piese de teatru a scris W. Shakespeare n total? a. 3 b. 37 c. 27 d. 11 192. Revista nfiin$at" de c"tre Titu Maiorescu, n anul 1867? a. Convorbiri Literare b. Romnia literar" c. Gazeta literar" d. Cenaclul Idealist 193. Pseudonimul matematicianului Dan Barbilian? a. Ion Barbu b. George Bacovia c. Dimitrie Bolintineanu d. Nicolae Iorga 194. Celebru scriitor de science fiction care a scris titluri ca Insula Misterioas", 20000 de leghe sub m"ri #i Goana dup" aur? a. Jules Verne b. Hector Malot c. Grard Klein d. Ursula K. Le Guin 195. Scriitor care s-a n"scut la 5 august 1922, n comuna Sili#tea-Gume#ti, plasa Balaci, jude$ul Teleorman, fiu al lui Tudor C"l"ra#u de profesie plugar"? a. Marin Preda b. Camil Petrescu c. Liviu Rebreanu d. Gala Galaction 196. Scriitor care a publicat in perioada 1888 - 1893 monumentala lucrare Istoria romnilor din Dacia Traian", n 6 volume, prima istorie complet" a romnilor scris" vreodat" pn" la momentul respectiv? a. Petre %u$ea b. Ioan Slavici c. Alexandru D. Xenopol d. Leon Negruzzi 197. Numele so$iei lui Nechifor Lipan personaj din romanul Baltagul? a. Vitoria Lipan b. Nina Lipan c. Florica Lipan d. Ioana Lipan 198. Autorul romanului Notre Dame de Paris publicat n anul 1831? a. Alexandre Dumas b. Hector Malot c. Jules Verne d. Victor Hugo 199. Personalitate marcant" a celei de-a doua jum"t"$i a secolului al XIX-lea, academician, autor, diplomat, matematician, om politic #i pedagog romn, prim-ministru al Romniei de dou" ori, ntre 1866 #i 1867, respectiv ntre 1870 #i 1871, pre#edintele Academiei Romne de patru ori (1876 - 1882, 1884 - 1887, 1890 - 1893 #i 1894 1895)? a. Ioan Ghica b. Onisifor Ghibu c. Petru Groza d. Ion Heliade-R"dulescu 200. Autor al operei Cuvinte din b"trni, (2 volume, 1878-1881), primul care avea s" contribuie la istoria literaturii apocrife din Romnia? a. Nicolae Iorga b. Bogdan Petriceicu Ha#deu c. Dinu Pillat d. Mihail Kog"lniceanu 201. Autorul operei C"derea Constantinopolului?

a. Atanasie Popa b. Bogdan Aurescu c. Gheorghe Alexandrescu d. Vintil" Corbul 202. Autor al schi$elor #i povestirilor: Strigoaica, Salcmul, Calul, Noaptea, La cmp? a. Marin Preda b. Mircea Eliade c. Mihail Sadoveanu d. Ioan Slavici 203. Director la Institutul de Teorie Literar" #i Folclor al Academiei Romne n perioada (1949-1965)? a. Titu Liviu Maiorescu b. Nicolae B"lcescu c. George C"linescu d. Ion Heliade R"dulescu 204. Numele real al scriitorului &tefan Popa? a. Dorin Baciu b. Vasile Sava c. Emil Brumaru d. &tefan Augustin Doina# 205. Autor care a publicat opera Pe drumuri de munte? a. Petru Popescu b. Calistrat Hoga# c. Bogdan Petriceicu Ha#deu d. Ioan Pop de Popa 206. Scriitor care a publicat poezia Plumb? a. Lucian Blaga b. Ana Blandiana c. George Bacovia d. Emil Botta 207. Co-autor (mpreun" cu fratele s"u Jacob Grimm) la Dic$ionarul limbii germane, precum #i la celebre culegeri de pove#ti pe motive populare germane? a. Fritz Grimm b. Wilhelm Grimm c. Friedrich Grimm d. Klaus Grimm 208. Scriitor, poet, filolog #i profesor de universitate englez, cunoscut cel mai bine pentru c"r$ile fantastice clasice: Hobbitul #i St"pnul Inelelor? a. Richard Dawkins b. Richard Adams c. James Joyce d. John Ronald Reuel Tolkien 209. Numele panterei din Cartea junglei al lui Rudyard Kipling? a. Kaa b. Baloo c. Bagheera d. Shere Khan 210. Numele singurei fiice a lui Bogdan Petriceicu Ha#deu care a murit n anul 1888? a. Iolanda Ha#deu b. Iulia Ha#deu c. Ioana Ha#deu d. Irina Ha#deu 211. Poet, simbol al n$elepciunii care l-a c"l"uzit pe Dante prin Infern #i Purgatoriu n opera Divina Comedie? a. Ludovico Dolce b. Virgiliu c. Paolo d. Francesca 212. Erou troian, cel mai viteaz dintre ace#tia, cunoscut din opera Iliada, fiul regelui Priam #i al Hecubei #i so$ul Andromac"i, cu care a avut un fiu: pe Astyanax? a. Hector b. Diomede c. Apolo d. Priam 213. Personajul principal al basmului scris de Ion Creang" care este p"c"lit de Spn iar prin vicle#ug, acesta l face slug"? a. Verde-mp"rat b. P"cal" c. mp"ratul Ro#u d. Harap-Alb 214. Oper" n care este prezentat" evolu$ia personajului principal, Lefter Popescu #i este prezentat" drama #i degradarea psihic" sub influen$a banului #i a norocului? a. Sl"biciune b. Prea s"rac c. Dou" loturi d. Decaden$" 215. Faimos romancier american, nuvelist, realizator de povestiri, reporter de r"zboi, laureat al Premiului Pulitzer n 1953 #i laureat al Premiului Nobel pentru Literatur" n 1954? a. H. Melville b. H. P. Lovecraft c. Edgar Allan Poe d. Ernest Hemingway 216. Numele personajului din opera Enigma Otiliei, tn"r de 18 ani, care vine n Bucure#ti la unchiul s"u, Costache Giurgiuveanu, pentru a urma Facultatea de medicin"? a. Felix Sima b. Titi c. Costache d. Pascalopol 217. Filosof istoric roman, preceptor al mp"ratului Nero, ale c"rui principalele scrieri etice sunt Scrisori morale? a. Plinius b. Marcus Tullius Cicero c. Gaius Gracchus d. Lucius Annaeus Seneca

218. Celebru erou din mitologia greac", cunoscut mai ales datorit" epopeii homerice Iliada, care a participat la r"zboiul troian, de partea grecilor, fiul zei$ei marine Thetys #i al muritorului Peleus, nepot al lui Zeus? a. Ahile b. Cheiron c. Poseidon d. Neoptolem 219. Autorul operei Dincolo de nisipuri? a. Ludovic Spiess b. F"nu# Neagu c. Victor Rebengiuc d. Ion Caramitru 220. Scriitor care a publicat opera Moartea lui Castor? a. Ioan Alexandru Br"tescu-Voine#ti b. Gellu Naum c. Bogdan Petriceicu Ha#deu d. Ion Ghica 221. Scriitor care a publicat Prostia omeneasc"#i Povestea unui om lene#? a. I.L. Caragiale b. Petre Ispirescu c. Ion Creang" d. Mihail Sadoveanu 222. Autor al romanului Prin$ #i cer#etor? a. Ned Land b. Jack London c. Mark Twain d. James Joyce 223. Numele personajului din romanul Prin$ #i cer#etor, copil ce ducea o via$" mizerabil" al"turi de numeroasa sa familie? a. Tudor b. Edward c. Richard d. Tom Canty 224. Scriitor c"ruia i apar$ine citatul Gelozia e sentimentul care te face ridicol #i te njose#te. Gelozia este umbra iubirii citat, care apare pentru prima dat" n opera Jar? a. Marin Preda b. Mircea Eliade c. Liviu Rebreanu d. Gala Galaction 225. Scriitor american, cunoscut mai ales pentru romanul s"u "Moby Dick", care l-a f"cut celebru? a. Harriet Becher Stowe b. Stephen King c. Stephen Hunter d. Herman Melville 226. Numele personajului din mitologia greac", care era o nimf" a copacilor, mai exact o driad", devenit" celebr" ca #i iubita lui Orfeu? a. Atena b. Euridice c. Medusa d. Adea 227. Scriitor care debuteaz" n anul 1964, la vrsta de 28 de ani, cu volumul de poezii satirice "Singur printre poe$i"? a. Geo Bogza b. Marin Sorescu c. Nicolae Iorga d. Tudor Arghezi 228. Autor al operei De veghe n lanul de secar"? a. Michael Cunningham b. F. Scott Fitzgerald c. Jerome David Salinger d. Robert Silverberg 229. Scriitor care a debutat ca #i dramaturg cu comedia intitulat" Amor, honor y poder (n traducere Dragoste, onoare #i putere)? a. Jos Cadalso b. Dmaso Alonso c. Miguel de Cervantes d. Pedro Caldern de la Barca 230. Cunoscut poet romantic englez, care a scris poemele narative Pelerinajul lui Childe Harold #i Don Juan, cel din urm" a r"mas incomplet din pricina mor$ii poetului? a. Alfred Tennyson b. Al Alvarez c. George Gordon Noel Byron d. Samuel Taylor Coleridge 231. Numele tigrului din Cartea junglei scris" de Rudyard Kipling du#manul lui Mowgli? a. Kaa b. Baloo c. Bagheera d. Shere Khan 232. Scriitoare cunoscut" pentru crearea personajului literar Harry James Potter? a. Joanne K. Rowling b. Angie Sage c. Merula Salaman d. Daphne Du Maurier 233. Numele operei cu care a debutat Nichita St"nescu n anul 1960? a. O viziune a sentimentelor b. Clar de inim" c. Sensul iubirii d. 11 elegii 234. Personaj feminin, so$ia lui Othello, din opera lui William Shakespeare? a. Desdemona b. Cassiana

c. Victoria d. Emilia 235. Scriitor supranumit #i Ceahl"ul literaturii romne? a. Marin Preda b. Liviu Rebreanu c. Mihail Sadoveanu d. Ion Creang" 236. Numele ursului din Cartea junglei al lui Rudyard Kipling? a. Kaa b. Baloo c. Bagheera d. Shere Khan 237. Roman al binecunoscutului scriitor francez Alexandre Dumas, n care se poveste#te despre via$a lui dmond Dantes care a fost nchis fiind considerat informator al "Cotropitorului" (Napoleon Bonaparte)? a. Laleaua neagr" b. Regina Margot c. Dup" dou"zeci de ani d. Contele de Monte-Cristo 238. Autor al comediei intitulate Die Laune des Verliebten (n traducere "Capriciul ndr"gostitului")? a. Ernst Jnger b. Karl May c. Richard Wagner d. Johann Wolfgang von Goethe 239. Autorul romanelor Codul lui da Vinci#i ngeri #i Demoni? a. Dan Brown b. Stephen King c. Harriet Becher Stowe d. Ernest Hemingway 240. Scriitor care n anul 1879 a publicat n revista Convorbiri literare piesa O noapte furtunoas"? a. I.L. Caragiale b. Eugen Lovinescu c. Ion Creang" d. Mihail Sadoveanu 241. Scriitor considerat cel mai mare prozator al literaturii romne? a. Marin Preda b. Liviu Rebreanu c. Mihail Sadoveanu d. Ion Creang" 242. Celebrul autor al povestirii sale pentru copii "Cartea Junglei" publicat" n anul 1894? a. Hermann Hesse b. Oscar Wilde c. James Clavell d. Rudyard Kipling 243. Autor al tragediei Romeo #i Julieta? a. Edgar Wallace b. Harold Pinter c. William Shakespeare d. Wystan Hugh Auden 244. Scriitor care a semnat publicarea culegerii de nuvele fantastice Ceti$i-le noaptea? a. Ion Minulescu b. Calistrat Hoga# c. Marin Sorescu d. Vasile Voiculescu 245. Autor al c"r$ii Istoria literaturii romne, compendiu publicat n anul 1945? a. Titu Liviu Maiorescu b. Nicolae B"lcescu c. George C"linescu d. Ion Heliade R"dulescu 246. Scriitor #i folclorist care a cules #i reeditat basmele populare romne#ti ca de exemplu: Tinere$e f"r" b"trne$e #i via$" f"r" moarte, Prslea cel voinic #i merele de aur, Balaurul cel cu #apte capete? a. Ion Agrbiceanu b. Petre Ispirescu c. Ion Creang" d. Mihail Sadoveanu 247. Autor al scenariilor de film Nea M"rin miliardar, Revan#a, Un comisar acuz", Duelul, filme regizate de c"tre Sergiu Nicolaescu? a. Vintil" Corbul b. Aureliu Busuioc c. Mircea Daneliuc d. Mircea Sntimbreanu 248. Scriitor ce a semnat publicarea romanului poli$ist Amndoi n anul 1940? a. Liviu Rebreanu b. Alecu Russo c. Zaharia Stancu d. Mihail Sadoveanu 249. Autorul romanului Delirul? a. George C"linescu b. Gala Galaction c. Marin Preda d. Mihail Sadoveanu 250. Scriitor care a publicat n anul 1930 romanul Baltagul? a. Camil Petrescu b. Petre Ispirescu c. Ion Creang" d. Mihail Sadoveanu 251. Numele trilogiei care cuprinde piesele de teatru Iona, Paracliserul #i Matca, opere scrise de c"tre Marin Sorescu? a. Setea Muntelui de sare b. Exist" nervi c. R"ceala d. V"rul Shakespeare

252. Numele personajului feminin din romanul Mizerabilii, feti$" crescut" de tic"lo#ii so$i Thenardier, care i cereau bani n fiecare lun" pentru ca micu$a feti$" s" le fie servitoare? a. Fantine b. Eponine c. Cosette d. Emilia 253. Numele submarinului din cartea "20.000 de leghe sub m"ri"? a. Nautilus b. Octombrie Ro#u c. Ullise S. Grant d. SeaDeep 254. Scriitor care a compus versurile imnului "De#teapt"-te romne"? a. Vasile Aaron b. Andrei Mure#anu c. Anton Pann d. Nicolae Iorga 255. Personaj al unei opere scrise de c"tre Charles Dickens, care a fost adoptat de c"tre domnul Sowerberry un me#ter ce f"cea sicrie pentru un azil? a. Oliver Twist b. Martin Chuzzlewit c. Nicholas Nickleby d. David Copperfield 256. Scriitor care a murit la 14 septembrie 1993, n Bucure#ti, la un an dup" moartea fratelui s"u, scriitorul Radu Tudoran? a. Geo Bogza b. Marin Sorescu c. Nicolae Iorga d. Tudor Arghezi 257. Personaj feminin din cartea Coliba unchiului Tom, care a fost salvat de la nec de c"tre Tom, n timp ce ace#tia erau pe un vapor care naviga pe rul Mississippi? a. Ella b. Eva c. Emilia d. Eugenia 258. Autor al romanului B"trnul #i marea? a. Mark Twain b. H. P. Lovecraft c. Irving Stone d. Ernest Hemingway 259. Numele personajului din romanul B"trnul #i marea, b"trn cubanez, s"rac dar pasionat de mnuitul undi$ei? a. Jorge b. Santiago c. Miguel d. Humberto 260. Sciitor care a publicat romanul Copiii c"pitanului Grant? a. Jules Verne b. Hector Malot c. Paul Verlaine d. Alexandre Dumas fiul 261. Autorul operei epice n proz" Testamentul inca#ului? a. Ernst Jnger b. Karl May c. Richard Wagner d. Johann Wolfgang von Goethe 262. Roman scris de c"tre Camil Petrescu n care apare citatul M" chinuiam l"untric ca s" pot s" par vesel&i eu m" sim$eam imbecil #i ridicol, f"r" sim$ul realit"$ii #i naiv ca un predestinat coarnelor? a. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r"zboi b. Un om ntre oameni c. Turnul de filde# d. Patul lui Procust 263. Autor al operei Frumo#ii nebuni ai marilor ora#e? a. F"nu# Neagu b. Radu Stanca c. Nicolae Carandino d. Mircea Daneliuc 264. Roman scris de c"tre George C"linescu n care apare citatul Femeia e o fiin$" slab", victim" a fiziologiei ei, orientabil" dup" b"rbat, care trebuie s-o ocroteasc" #i s"-i mprumute personalitatea lui.? a. Bietul Ioanide b. Cartea nun$ii c. Scrinul negru d. Enigma Otiliei 265. Scriitor care a publicat romanul "Fra$ii Jderi"? a. Marin Preda b. Liviu Rebreanu c. Mihail Sadoveanu d. Ion Creang" 266. Personaj feminin din mitologia greac", fiica lui Agamemnon #i a Clitemnestrei, personaje ale operei Iliada? a. Medusa b. Ifigenia c. Atena d. Penelopa 267. Autor al capodoperei, "Divina Comedei" poet #i filozof italian, om politic florentin, considerat cel mai mare scriitor european din Evul Mediu? a. Dante Alighieri b. Riccardo Bacchelli c. Tommaso Campanella d. Salvatore Quasimodo

268. Personalitate impun"toare #i polivalent" a culturii interbelice care s-a n"scut la Lancr"m, lng" Alba Iulia, fiind al nou"lea copil al unei familii de preo$i? a. Lucian Blaga b. Tudor Arghezi c. George Bacovia d. Victor Vlad Delamarina 269. Autorul romanului Ultima noapte de dragoste ntia noapte de r"zboi? a. Eugen Lovinescu b. Marin Preda c. Camil Petrescu d. Duliu Zamfirescu 270. Autor al ciclurilor Cvartetul din Alexandria #i Cvintetul din Avignon? a. Richard Aldington b. Lawrence Durrell c. Jerome K. Jerome d. Charles Dickens 271. Scriitor grec care a devenit cunoscut n 1964 cnd a fost lansat filmul Zorba grecul, bazat pe romanul cu acela#i nume scris de acesta? a. Vassilis Vassilikos b. Apostolos Doxiadis c. Alexandros Papadiamantis d. Nikos Kazantzakis 272. Cine a scris fantezia dramatic" n trei acte Ri$a Cr"i$a? a. Gala Galaction b. Petre Ispirescu c. Ion Creang" d. Mihail Sadoveanu 273. Scriitor, autorul c"r$ii Pe culmile disper"rii ap"rute n 1934 n Romnia, ce a fost distins" cu Premiul Comisiei pentru premierea scriitorilor tineri needita$i #i premiul Tinerilor Scriitori Romni? a. Emil Cioran b. Eugen Ionesco c. Mircea Eliade d. Paul Celan 274. Autorul romanului S" mori frumos!? a. Peter James b. P. G. Wodehose c. Arnold Joseph Toynbee d. James Clavell 275. Avocat, magistrat #i poet amator din Georgetown, care a scris versurile imnului na$ional al Statelor Unite, "The StarSpangled Banner"? a. Scott Key b. Jeff Hardy c. Walt Whitman d. Ralph Waldo Emerson 276. Scriitor care a publicat romanul-basm Poveste f"r" sfr#it? a. August von Spiess b. Gnter Grass c. Erwin Reisner d. Michael Ende 277. n cte p"r$i este structurat romanul C"l"toriile lui Gulliver? a. 3 par$i b. 4 par$i c. 8 par$i d. 11 par$i 278. Personalitate a literaturii romne care a declarat #i a sus$inut ntr-o conferin$" de la Ateneul Romn din anul 1882, ideea c" femeile #i merit" locul de la marginea societ"$ii din cauza creierului lor prea mic? a. Titu Liviu Maiorescu b. Nicolae B"lcescu c. George C"linescu d. Ion Heliade R"dulescu 279. Scriitor care a publicat opera Ciberiada? a. Witold Gombrowicz b. Isaac Leib Peretz c. Stanislaw Lem d. Bruno Schulz 280. Roman scris de c"tre Camil Petrescu n care apare citatul Cei ce se iubesc au dreptul de via$" #i de moarte unul asupra celuilalt? a. Patul lui Procust b. Un om ntre oameni c. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r"zboi d. Enigma Otiliei 281. Autorul operei Omul invizibil? a. Herbert Wells b. Henry Fielding c. John Braine d. R.K. Narayan 282. Roman scris de c"tre Liviu Rebreanu n care apare citatul Iubirea tr"ie#te ve#nic, f"r" nceput #i f"r" sfr#it Prin iubire cuno#ti pe Dumnezeu #i te nal$i pn" la ceruri ? a. Calvarul b. R"fuiala c. P"durea spnzura$ilor d. Ion 283. Autorul poeziilor Ode to a Nightingale (n traducere "Od" unei privighetori"), To Autumn (n traducere "Toamna") sau Ode on a Grecian Urn (n traducere "Od" la o urn" greceasc"")? a. John Clare b. John Keats c. Alfred Tennyson d. Geoffrey Chaucer

284. Roman scris de c"tre Camil Petrescu n care apare citatul O iubire adev"rat" nseamn" s" nu po$i gndi contrar ei? a. Patul lui Procust b. Jocul ielelor c. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r"zboi d. Un om ntre oameni 285. Autor care a publicat n anul 1977 cartea The Shining? a. Ernest Hemingway b. Stephen Edwin King c. O. Henry d. F. Scott Fitzgerald 286. Scriitor francez de piese de teatru, director #i actor, unul dintre mae#trii satirei comice cunoscut mai bine ca #i Molire ? a. Voltaire b. Jean Giraudoux c. Jean-Baptiste Poquelin d. Christophe Huysman 287. Autorul romanului Don Quijote de la Mancha? a. Dmaso Alonso b. Jos Manuel Castan c. Miguel de Cervantes Saavedra d. Carlos Ruiz Zafn 288. C"r$ile de succes din evul mediu cre#tin, al c"rui autorul este, dominicanul Jacoppo da Voragine, ulterior arhiepiscop de Genova? a. Legenda Aurea b. Maqama c. Cntecul lui Roland d. Cronica pictat" de la Viena 289. Personaj din mitologia greac", care l ucide pe eroul grec Ahile cu o s"geat" otr"vit", care i str"punge c"lciul? a. Ulise b. Neptun c. Hefaistos d. Paris 290. Autorul operei Concert din muzic" de Bach? a. Marin Preda b. Paul Goma c. Lucian Dan Teodorovici d. Hortensia Papadat Bengescu 291. Scriitor care n anul 1885 public" "Jadis et Nagurre", care con$ine #i "Art potique", poezie devenit" manifest al poe$ilor simboli#ti? a. Jules Verne b. Hector Malot c. Paul Verlaine d. Alexandre Dumas fiul 292. Autorul volumului de poezii Cuvinte potrivite publicat n anul 1927? a. Tudor Arghezi b. Vasile Aaron c. Constantin Frosin d. Aron Cotru# 293. Scriitor al romanului Prietenul nostru comun? a. Jerome K. Jerome b. Charles Dickens c. Emily Bront d. Thomas Stearns Eliot 294. Autorul pieselor Antigona#i Oedip Rege? a. Euripide b. Hesiod c. Homer d. Sofocle 295. Roman scris de c"tre Jules Verne n care apare citatul Oricine #i spune canadian #i spune francez? a. Insula misterios" b. Copiii c"pitanului Grant c. 20.000 de leghe sub m"ri d. C"pitan la cincisprezece ani 296. Autorul operei Ivanhoe? a. Sir Walter Scott b. John Fleming c. Iain Banks d. Alistair MacLean 297. Personalitate c"reia i apar$ine citatul Prietenia nseamn" un suflet n dou" trupuri.? a. Platon b. Sofocle c. Aristotel d. Herodot 298. Scriitor, jurnalist, poet romn, teoretician al avangardei autor al volumului de poezii Ioana Maria publicat n anul 1937? a. Geo Bogza b. Marin Sorescu c. Nicolae Iorga d. Tudor Arghezi 299. Autor al citatului Nu exist" c"r$i morale sau imorale. O carte este bine scris" sau prost scris". Asta este tot? a. Hermann Hesse b. Oscar Wilde c. James Clavell d. Rudyard Kipling 300. Autor german ce a publicat opera Verdictul n anul 1913? a. Franz Kafka b. Friedrich Krasser c. Otto Eugen Ernst d. Klaus F. Schneider

301. Personaj din romanul lui Lev Tolstoi Anna Karenina, amantul Annei, care aspir" la o carier" militar", ulterior renun$" la aceasta? a. Stepan Arkadievici Oblonski b. Levin c. Alexei Kirilovici Vronski d. Alexei Alexandrovici Karenin 302. Personaj feminin din opera Moara cu noroc, so$ia hangiului Ghi$"? a. Florica b. Ana c. Maria d. Ioana 303. Ce tip de romane sunt operele Ion, R"scoala, Cr"i#orul, Gorila? a. Romane poli$iste b. Romane sociale c. Romane moderne d. Romane psihologice 304. Nuvel" istoric" scris" de c"tre Costache Negruzzi n care este prezentat asediul cet"$ii Neam$ului de c"tre oastea polon" #i rezisten$a ndrjit" timp de 5 zile a pl"ie#ilor moldoveni? a. Alexandru L"pu#neanul b. Regele Poloniei c. Sobiescki #i romnii d. Aprodul Purice 305. Autor al operei Trecut #i prezent? a. Thomas Carlyle b. William Boyd c. Alistair MacLean d. Robert Louis Stevenson 306. Autor care a semnat operele Sp"rg"torul de nuci, Elixirele diavolului, Urciorul de aur #i Domni#oara de Scudery? a. Jan van Helsing b. Hans Bohn c. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann d. Claus Stephani 307. Romancier, dramaturg #i academician romn, autor al nuvelei Catastrofa publicat" n anul 1921? a. Marin Preda b. Mircea Eliade c. Liviu Rebreanu d. Gala Galaction 308. Autorul romanului Nicoar" Potcoav"? a. Gala Galaction b. Petre Ispirescu c. Ion Creang" d. Mihail Sadoveanu 309. Autor al volumului Alfabet poetic, care a c#tigat n 1947, premiul Eugen Lovinescu? a. Eugen Ionescu b. Alexandru Macedonski c. &tefan Augustin Doina# d. Ioan Pop de Popa 310. Ce tip de romane sunt operele P"durea spnzura$ilor (1922) Adam #i Eva (1925), Ciuleandra (1927) Jar (1934)? a. Bildungsroman b. Romane sociale c. Romane moderne d. Romane psihologice 311. Autorul operei "The Canterbury Tales" ( n traducere "Povestirile din Canterbury")? a. John Clare b. John Keats c. Alfred Tennyson d. Geoffrey Chaucer 312. Poet #i fabulist romn, care a scris poezia intitulat" "Satira duhului meu"? a. Grigore Alexandrescu b. Tudor Arghezi c. George Bacovia d. Mihai Eminescu 313. Poet german, ilustru gnditor #i om de #tiin$", una dintre cele mai de seam" personalit"$i ale culturii universale autor al operelor Heidenrslein (n traducere "M"ce#ul"), Kleine Blumen, kleine Bltter (n traducere "Flori m"runte, frunze mici") #i Die Laune des Verliebten (n traducere "Capriciul ndr"gostitului")? a. Ernst Jnger b. Karl May c. Richard Wagner d. Johann Wolfgang von Goethe 314. Prozator #i eseist romn contemporan, care debuteaz" cu volumul de nuvele Capul Bunei Speran$e, autor al romanului "Refugii"? a. Augustin Buzura b. Perpessicius c. Radu Stanca d. Eugen Ionescu 315. Publicist romn care a scris Rondelul rozelor ce mor? a. Eugen Lovinescu b. Alexandru Macedonski c. Costache Negruzzi d. Garabet Ibr"ileanu 316. Scriitor, jurnalist #i diplomat Italian, autorul operelor Sodoma e Gomorra#i Kaput? a. Giuseppe Ungaretti b. Curzio Malaparte c. Niccol Machiavelli d. Gianni Vattimo

317. Poet #i dramaturg irlandez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatur" n 1923, care a publicat lucr"rile The Wind Among the Reeds (n traducere Vntul printre trestii), The Land of Heart's Desire (%ara mult visat")? a. Brian McAvera b. Oscar Wilde c. John Millington Synge d. William Butler Yeats 318. Scriitor francez, autor al operei Madame Bovary publicat" n anul 1857? a. Gustave Flaubert b. Andr Malraux c. Jean-Paul Sartre d. Denis Diderot 319. Poet, dramaturg, prozator, eseist #i traduc"tor, autor al romanului Trei din$i din fa$"? a. Geo Bogza b. Marin Sorescu c. Nicolae Iorga d. Tudor Arghezi 320. Numele de na#tere al poetului simbolist romn George Bacovia? a. George Popescu b. George Constantiniu `c. George Varga d. George Andone Vasiliu 321. Autor al citatului Poetul, ca #i soldatul, nu are via$" personal"? a. Nichita St"nescu b. George Bacovia c. Lucian Blaga d. Mihai Eminescu 322. Autor al citatului Lucrul nceput este pe jum"tate f"cut? a. Attius b. Gaius Valerius Catullus c. Hora$iu d. Titus Lucretius Carus 323. Critic #i istoric literar romn, autor al piesei de teatru &un, mit mongol? a. Mircea Anghelescu b. George C"linescu c. Titu Maiorescu d. Perpessicius 324. Scriitor care s-a n"scut la 26 aprilie 1922 n localitatea Cherechiu (actualmente Caporal Alexa), comuna Sntana din jude$ul Arad (interbelic)? a. Octavian Paler b. Marin Preda c. &tefan Augustin Doina# d. Marin Sorescu 325. Scriitor romn, filozof #i istoric al religiilor, fost profesor al Universit"$ii "Loyola" din Chicago? a. Mircea Eliade b. Alexandru D. Xenopol c. Constantin Noica d. Lucian Blaga 326. Personalitate marcant" a celei de-a doua jum"t"$i a secolului al XIX-lea, autorul operei Amintiri din pribegie ap"rute n 1848? a. Ion Ghica b. Gellu Naum c. Bogdan Petriceicu Ha#deu d. Ioan A. Br"tescu-Voine#ti 327. Scriitor care a publicat n anul 1828, la Sibiu Gramatica Romneasc" iar prin lucrarea lui se dorea a fi un reformator al limbii romne #i sus$inea simplificarea alfabetului chirilic, fonetismul ortografic, mprumutarea neologismelor din latin" #i din limbile romanice? a. Grigore Brncu# b. Alexandru Rosetti c. Bogdan Petriceicu Ha#deu d. Ion Heliade R"dulescu 328. Scriitor #i jurnalist american, care a scris romanul Col$ Alb? a. Ned Land b. Jack London c. Mark Twain d. James Joyce 329. Personaj al romanului Contele de Monte-Cristo, procuror care l-a judecat pe dmond Dantes #i la ntemni$at n Chteau d'If.? a. Maximilien Morrel b. Morcerf c. Noirtier d. Villfort 330. Cal naripat din mitologia greac", fiul lui Poseidon #i al Gorgonei Medusa? a. Pegas b. Perseu c. Chrysaor d. Urania 331. Scriitor #i medic francez, autor al binecunoscutei legende despre gigan$ii Gargantua #i Pantagruel? a. Jean-Paul Sartre b. Hector Malot c. Tristan Tzara d. Franois Rabelais 332. Poet englez, cunoscut n primul rnd pentru poemele sale The Rime of the Ancient Mariner #i Kubla Khan? a. Alfred Tennyson b. Al Alvarez c. George Gordon Noel Byron d. Samuel Taylor Coleridge 333. Autorul operei Poil de Carotte (n traducere Morcovea$")? a. Jules Renard b. Jean Racine

c. Pierre de Marivaux d. Antonin Artaud 334. Roman scris de c"tre Charles Dickens, scriitor englez, n care se povestesc evenimentele ce i se ntmpl" unui b"iat n timpul maturiz"rii acestuia? a. Oliver Twist b. Marile speran$e c. David Copperfield d. Colind de Cr"ciun 335. Autorul povestirilor Iapa lui Vod", Sultanul #i Taine? a. Mihail Sadoveanu b. Ioan Slavici c. Costache Negruzzi d. Alexandru Macedonski 336. Antologie de pove#ti culese de-a lungul secolelor de diferi$i autori, traduc"tori #i litera$i din diferite $"ri n care o g"sim pe Sheherezada? a. 3 de nop$i b. 1800 de nop$i c. 27 de nop$i d. 1001 de nop$i 337. Autor al volumului Poezii care a primit Premiul Na$ional pentru poezie n anul 1924? a. George Co#buc b. Tudor Arghezi c. Octavian Goga d. Vasile Alecsandri 338. Poezie scris" de Victor Hugo, care face parte din volumul Frunze de toamn" din care este extras citatul Colivia f"r" p"s"ri, stupul f"r" albine, casa f"r" copii? a. Razele #i umbrele b. Pedepsele c. Cntecele crepusculului d. Cnd copilul vine pe lume 339. Autor al conceptului filozofic Cogito ergo sum (n latin" tradus prin cuget deci exist) ap"rut n Discurs despre metod" (1637) la sfr#itul perioadei Rena#terii? a. Jean-Jacques Rousseau b. Jean-Paul Sartre c. Auguste Comte d. Ren Descartes 340. n ce oper" a lui Victor Hugo apare Ideal, absolut, des"vr#ire, infinit cuvinte ntru totul la fel? a. Mizerabilii b. Cromwell c. Regele petrece d. Napoleon cel mic 341. Autorul citatului Cum vei sem"na, a#a vei culege? a. Gaius Gracchus b. Seneca c. Cicero d. Titus Livius 342. Curent literar promovat de c"tre scriitorul George Bacovia? a. Realism b. Simbolismul c. Naturalism d. Iluminism 343. Scriitorul care a semnat publicarea dramei Azilul de noapte (1903) #i a romanului Mama (1907). a. Maxim Gorki b. Nikolai Minski c. Lev Tolstoi d. Nikolai Gogol 344. Zei$" din mitologia greac", prezent" n opera lui Homer Iliada care nu particip" la petrecerea din palatul lui Zeus fiind neinvitat", care a d"ruit m"rul de aur celei mai frumoase dintre zei$e? a. Enea b. Dido c. Andromeda d. Discordia 345. Autor al operei Nucul lui Odobac? a. Emil Grleanu b. Ionel Teodoreanu c. Ion Agrbiceanu d. Petre Ispirescu

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Muzic!
1. Celebru tenor al secolului XX, care a tr"it ntre anii 1935- 2007, fiind singurul cnt"re# de oper" care a vndut peste 100 de milioane de nregistr"ri? a. Josep Carreras b. Luciano Pavarotti c. Placido Domingo d. Nessum Dorma Cunoscut creator italian de instrumente cu coarde, n special viori, r"mase celebre pn" ast"zi, care a tr"it ntre anii 1644- 1737 $i a f"urit aproximativ 1100 de instrumente, din care 600 au r"mas cunoscute ast"zi? a. Giuseppe Verdi b. Antonio Stradivarius c. Georges Bizet d. Antonio Vivaldi Unul dintre cei mai proeminen#i cnt"re#i de oper" ai genera#iei sale, fiind absolut remarcabil mai ales n operele scrise de Verdi $i Puccini, cariera sa cuprinde peste 60 de roluri interpretate pe diferite scene muzicale ale lumii, dar $i numeroase prezen#e n studiourile de nregistrare, care s-a n"scut la data de 5 decembrie 1946 la Barcelona? a. Montserrat Caball b. Pedro Lavirgen c. Josep Carreras i Coll d. Plcido Domingo Compozitorul hiturilor interna#ionale : "Killer Queen", "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions" $i "Little Thing Called Love"? a. David Bowie b. Michael Jackson c. Eric Clapton d. Freddie Mercury Forma#ie muzical" britanic" de muzic" rock, activ" n anii 1970, 1980 $i la nceputul anilor 1990, format" din Freddie Mercury, Brian May $i Roger Taylor n 1970? a. The Beatles b. Queen c. The Bee Gees d. The Rolling Stones Cnt"rea#" de crossover clasic, compozitoare, actri#" $i dansatoare de origine englez", n"scut" n anul 1960 la Berkhamsted, Regatul Unit, cele mai cunoscute albume ale ei fiind Dive, Timeless, Eden? a. Kate Bush b. Alesha Dixon c. Kylie Minogue d. Sarah Brightman Cnt"re# celebru american de muzic" pop, n"scut la data de 29 august 1958, care a debutat la vrsta de 11 ani, denumit Regele muzicii pop? a. MC Hammer b. Michael Joseph Jackson c. Prince d. Elvis Presley Cnt"rea#" pop $i o compozitoare din Statele Unite ale Americii, n"scut" pe data de 18 decembrie 1980, care a semnat cu o cas" de discuri imediat dup" nregistrarea piesei Reflection pentru filmul Mulan, albumul de debut purtndu-i numele? a. Christina Mara Aguilera b. Jessica Simpson c. Britney Spears d. Kylie Minogue Cnt"re# american de pop, compozitor, produc"tor, dansator, actor, fondator la trupei 'N Sync, c$tig"tor a $ase premii Grammy $i al unui premiu Emmy $i n"scut la data de 31 ianuarie 1981? a. Justin Randall Timberlake b. Mark Feehily c. Lance Bass d. Nick Carter Muzician hip-hop $i actor american de origine jamaican", n"scut la data de 20 mai 1972, al c"rui pseudonim este Busta Rhymes? a. Trevor Smith Jr. b. Timothy Zachery Mosley c. Aliaune Thiam d. Jeffrey Atkins Muzician hip-hop $i actor american de origine jamaican", care a colaborat n anul 2008 cu Kat DeLuna pentru melodia Run The Show? a. Timothy Zachery Mosley b. Trevor Smith Jr. c. Aliaune Thiam d. Jeffrey Atkins Rapper de origine american", n"scut la data de 4 decembrie 1969 n Brooklyn, New York, cunoscut $i sub numele de Jay-Z, fiind recunoscut pe plan interna#ional pentru colabor"rile sale consacrate? a. Shawn Corey b. Marshall Bruce Mathers c. Andre Romelle Zoung d. Calvin Cordozar Broadus Rapper american, produc"tor, director executiv, designer $i actor, n"scut la data de 4 noiembrie 1969, care n anul 2006 $i- a schimbat numele de scen" n Diddy? a. R"spuns Sean John Combs b. Marshall Bruce Mathers

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

c. Andre Romelle Zoung d.Shawn Corey 14. Al doilea om ca bog"#ie din industria hip-hop, fiind produc"tor, director executiv, designer $i actor? a. Sean John Combs b. Scott Storch c. Kanye West d. Lil Jon 15. Cnt"re# implicat n compania Bad Boy Records, linia de mbr"c"mite Sean John? a. Scott Storch b. Lil Jon c. Sean John Combs d. Kanye West 16. Rapper american $i actor, n"scut la data de 20 octombrie 1971 n Long Beach, California, avnd numele adev"rat de Calvin Cordozar Broad? a. Snoop Doggy Dogg b. Eminem c. Dr. Dre d. Ja Rule 17. Rapper american, actor $i regizor, n"scut pe data de 15 iunie 1969, unul dintre cei mai mari arti$ti din muzica hip-hop, contribuind la crearea genului de rap, gangsta rap, iar numele lui adev"rat este O'Shea Jackson? a. Ice Cube b. Usher c. Busta Rhymes d. 50 Cent 18. Unul dintre cei mai bine vndu#i rapperi din toate timpurile, care a avut succes ncepnd cu anul 2000, a fost de trei ori pe locul I n topurile din Marea Britanie, a avut 3 single-uri pe locul I in topul U.S. Billboard Hot 100 $i a c$tigat trei premii Grammy? a. Eminem b. Nelly c. Cypress Hill d. Snoop Doggy Dogg 19. Rapper din St. Louis, Missouri, care din anul 1996 a ap"rut al"turi de grupul St. Lunatics, numele lui adev"rat fiind Cornell Haynes Junior? a. Nelly b. Eminem c. 50 Cent d. Ice Cube 20. Cnt"re# american de muzic" hip-hop, n"scut la data de 17 octombrie 1972, n St. Joseph, lng" Kansas, numele lui adev"rat fiind Marshall Bruce Mathers? a. Eminem b. Coolio c. Snoop Doggy Dogg d.Kid Frost 21. Trup" romneasc" de muzic" dance, nfiin#at" la Arad n anul 1999 fiind alc"tuit" din Oana, Rudi $i Avi? a. Dj Project b. Activ c. Hi-Q d. De La Vegas 22. Trup" romneasc" care a reu$it s" atrag" aten#ia publicului prin melodiile :"Sunete","Reasons","Music Is Drivin Me Crazy"? a. Activ b. Dj Project c. Hi Q d. 3 Sud Est 23. Trup" romneasc" de muzic" dance, nfiin#at" la Timi$oara n anul 2000, ini#ial constituit" doar din Gino Manzotti $i Dj Maxx, n anul 2003 al"turndu-se proiectului $i Baltagan Elena? a. Activ b. Sistem c. Funky Dj d. Dj Project 24. Cel mai de seam" reprezentant al barocului muzical vene#ian, n"scut la Vene#ia $i a tr"it ntre anii 1678- 1741? a. Johann Sebastian Bach b. Antonio Lucio Vivaldi c. Claudio Monteverdi d. Gerog Friedrich Hndel 25. Trio pop din Gteborg, Suedia, format din Ulf Ekberg (Buddha) $i fra#ii Jonas Berggren (Joker) and Jenny Berggren, care a lansat albumul de debut n anul 1990? a. Ace of Base b. Nightwish c. Sugababes d. The Cardigans 26. Grup mexican de muzic" pop care s-a format n anul 2004, alc"tuit din Anahi, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chavez $i Christopher von Uckermann? a. RBD b. Carlos Rivas c. Belanova d. Las Ketchup 27. Forma#ie olandez" de metal simfonic, fondat" n anul 1996 de cnt"rea#a Sharon den Adel $i chitaristul Robert Westerholt, care a c$tigat de cinci ori consecutiv premiul Conamus Exportprijs, ultimul lor album The Heart of Everything atingnd primele pozi#ii n topurile celor mai bine vndute produse n Germania, Olanda $i Belgia? a. Within Temptation b. Racoon c. Krezip d. Delain

28. Trup" de muzic" $i umor, abordnd mai multe genuri muzicale (hip hop, folk, rock, latino) pe versuri comice, de satir" social", cu teme inspirate din via#a satului, care s-a nfiin#at la nceputul anului 2001, avnd primele apari#ii publice n cadrul Cenaclului Moldavia? a. Zdob $i Zdub b. F"r" Zah"r c. Vita de Vie d. Cassa Loco 29. Grup muzical american, format din $ase fete , melodia lor Don't Cha clasndu-se pe prima pozi#ie n peste 15 #"ri, inclusiv Regatul Unit, Australia, Noua Zeeland" $i Romnia? a. Sugababes b. Girls Aloud c. Spice Girls d. Pussycat Dolls 30. Unul din cele mai renumite ansambluri corale din Romnia, forma#ie profesionist" a Universit"#ii Na#ionale de Muzic" din Bucure$ti, fondat $i dirijat de maestrul Marin Constantin? a. Corul Na#ional de Camer" Madrigal b. Corul Patriarhiei Romne c. Corul academic Radio d. Corul de Copii Radio 31. Forma#ie de muzic" pop compus" din Dan B"lan, Radu Srbu $i Arsenie Todera$, care s-a lansat n Romnia, de$i componen#ii provin din Republica Moldova? a. Studio One b. O- Zone c. Sistem d. Zdob $i Zdub 32. Forma#ie britanic" de muzic" pop, nfiin#at" n anul 1994, fiind format" din Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton $i Melanie Chisholm? a. Sugababes b. No Angels c. Spice Girls d. Girls Aloud 33. Unul dintre grupurile a c"rui muzic" a fost cea mai influent" pentru era rock care a urmat, alc"tuit din John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, $i Ringo Starr? a. The Beatles b. Queen c. The Bee Gees d. The Rolling Stones 34. Cel mai faimos $i de succes grup n istoria muzicii rock, contoriznd peste 1,1 miliarde de discuri vndute n lumea ntreag"? a. Queen b. The Bee Gees c. The Beatles d. The Rolling Stones 35. Forma#ie de muzic" dance din Romnia, alc"tuit" din Adrian Sana, Mihai Gruia, Corneliu Ulici $i Sorin Brotnei, o contribu#ie important" n lansarea ei avnd- o $i Marius Moga? a. Ackent b. Sistem c. Voltaj d. Fly Project 36. Cn"tre# american de pop care $i-a lansat primul album solo n anul 2002, initulat Justified, al doilea album lansndu-se n anul 2006, fiind intitulat FutureSex/LoveSounds? a. Justin Randall Timberlake b. Robbie Williams c. Sean Paul d. Jim Morrison 37. Cnt"rea#" american" c$tig"toare a premiului Grammy, dansatoare, compozitoare, ocazional actri#", produc"toare, scriitoare, nascut" la data de 2 decembrie 1981? a. Britney Jean Spears b. Christina Aguilera c. Paris Hilton d. Rihanna 38. Artist" care a vndut peste 83 de milionane de discuri n lume $i peste 190 milioane de singeluri, a jucat n filme, a scris dou" c"r#i, a ncheiat contracte pentru diverse produse, inclusiv pentru propria linie de parfumuri $i are propriul joc pentru Nintedo? a. Christina Aguilera b. Britney Jean Spears c. Kelly Clarkson d. Jessica Simpson 39. Cnt"rea#" din Barbados, care tr"ie$te n prezent n San Diego, California, n"scut" la data de 20 februarie 1988, fiind inspirat" de Alicia Keys, Beyonc Knowles $i alte cteva cnt"re#e originare din Caraibe? a. Christina Aguilera b. Nelly Furtado c. Rihanna d. Nicole Scherzinger 40. Cnt"re# $i compozitor englez, n"scut la data de 13 februarie 1974, nominalizat la premiile Grammy, $i de 15 ori c$tig"tor al premiilor BRIT, care $i-a nceput cariera ca membru al trupei Take That n anul 1990? a. Gary Barlow b. Howard Donald c. Mark Owen d. Robert Peter Williams

41. Cnt"re# englez ce a intrat n Cartea Recordurilor datorit" faptului c" n doar o zi a vndut mai mult de 1.6 milioane de bilete pentru turneul s"u mondial din 2006, fiind c$tig"torul mai multor premii, inclusiv 15 premii BRIT $i 6 premii ECHO, iar n 2004, a fost introdus n UK Music Hall of Fame, fiind votat cel mai bun artist al anilor '90? a. Justin Randall Timberlake b. Robbie Williams c. Sean Paul d. Jim Morrison 42. Solistul trupei rock irlandeze U2, la data de 10 mai 1960, poreclit Bono Vox, fiind nominalizat la trei premii Nobel pentru pace, mpreun" cu trupa fiind nominalizat la patru Globuri de aur, un Oscar $i dou" Grammy? a.Paul David Hewson b. Adam Clayton c. Jason Orange d. Larry Mullen 43. Cnt"re#, crooner $i actor american, laureat al premiului Academiei Americane de Film pentru cel mai bun actor ntr-un rol secundar, n anul 1954, pentru rolul jucat n filmul On the Waterfront, care a tr"it ntre anii 1915-1998 ? a. Louis Armstrong b. Ray Charles c. Frank Sinatra d. Barry Manilow 44. Cnt"re#, compozitor, muzician $i poet american ale c"rui contribu#ii n muzica american" sunt comparabile, n faim" $i influen#", cu cele ale lui Stephen Foster, Irving Berlin, Woody Guthrie $i Hank Williams, care s- a n"scut la data de 24 mai 1941? a. Tome Jones b. Jhonny Mathis c. Bob Dylan d. Marty Wilde 45. Cnt"re# american al c"rui nume adev"rat este Robert Allen Zimmerman, cele mai cunoscute cntece ale lui fiind "Blowin' in the Wind $i The Times They Are a-Changin'? a. Bob Dylan b. Tome Jones c. David Bowie d. Jhonny Cash 46. Cnt"re#, compozitor, produc"tor $i inginer audio englez, c$tig"tor al unor premii Grammy, care s-a n"scut la data de 8 ianuarie 1947, numele s"u adev"rat fiind David Robert Jones? a. David Bowie b. Jeff Buckley c. Kurt Cobain d. Ian Curtis 47. Interpret rock, actor, compozitor, produc"tor $i om de afaceri britanic, n"scut la data de 26 iulie 1943, fiind cunoscut mai ales n calitatea sa de vocalist al forma#iei rock 'n' roll The Rolling Stones? a. Sir Michael Philip "Mick" Jagger b. Keith Richards c. Charlie Watts d. Ronnie Wood 48. Trup" englezeasc" alc"tuit" din Brian Jones, Mick Jagger $i Keith Richards, care a devenit popular" la nceputul anilor 1960, ce a lansat 55 de albume $i compila#ii, avnd 37 de piese n top-10 singles? a. The Beatles b. Queen c. The Bee Gees d. The Rolling Stones 49. Compozitor, cnt"re#, poet, chitarist al grupului britanic The Beatles, care a tr"it ntre anii 1940- 1980? a. John Lennon b. Ringo Starr c. George Harrison d. Sir Paul McCartney 50. Cnt"re# $i compozitor englez, care s-a n"scut la data de 18 iunie 1942 care s-a remarcat ini#ial ca membru component al forma#iei The Beatles $i este men#ionat n Cartea Recordurilor ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii, nregistrnd 29 de single-uri clasate pe locul nti n clasamentele din Statele Unite? a. John Lennon b. Ringo Starr c. George Harrison d. Sir Paul McCartney 51. Cnt"re#, compozitor $i textier american, solistul vocal $i liderul forma#iei rock psihedelice The Doors, care a tr"it ntre anii 1943-1971 $i a scris versuri sub influne#a lui Arthur Rimbaud $i William Blake? a. James Douglas Morrison b. John Densmore c. Robby Krieger d. Ray Manzarek 52. Cnt"re# celebru american de muzic" pop, a c"rui cinci albume au devenit cele mai bine vandute albume din ntreaga lume : Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991 ) %i History (1995)? a. Elvis Presley b. Prince c. Vanilla Ice d. Michael Joseph Jackson 53. Grup de muzic" pop creat de produc"torul vest-german Frank Farian, a c"rui perioad" de glorie a fost sfr$itul anilor '70, al"turi de ABBA, fiind unul din pu#inele grupuri occidentale din aceea perioad" care au devenit populare n regiuni precum Afica, &"rile arabe, Iran, Asia de sud-est, Europa de est? a.The Beatles b. Boney M c. Bee Gees d. Hot Chocolate 54. Muzic" importat" din America de Sud?

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

a. Clasica b. Reagee c. Latino d. Country Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia "Beautiful stranger"? a. Christina Aguilera b. Fergie c. Alicya Keys d. Madonna Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia "Elevation"? a. Switchfood b. U2 c. Green Day d. Mattafix Compozitor care a surzit? a. Beethoven b. Johann Sebastian Bach c. George Enescu d. Dietrich Buxtehude Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia "Obesia"? a. Tokio Hotel b. Direc#ia 5 c. Animal X d. Evanescence Solistul forma#iei "The Doors"? a. Brandon Flowers b. Johnny Cash c. David Bowie d. Jim Morrison Anul n care a avut loc Festivalul de la Woodstock? a.1955 b 1969 c. 1978 d. 1980 Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Out of the doorway the bullets rip? a. Scorpions b. Queen c. Guns and Roses d. Nazareth Autorul albumului Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player? a. Elton John b. Tom Jones c. Anastacia d. Madonna Artistul/Forma#ia c"reia i apar#ine albumul Yesterday and Today? a. Backstreet Boys b. Take That c. The Beatles d. Green Day Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodiaThe Way You Make Me Feel? a. James Brown b. Michael Jackson c. Billie Joe Armstrong d. Kurt Cobain Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia The Winner Takes It All? a. Abba b. Iron Maiden c. Metallica d. Pink Floyd Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Somebody? a. Elvis Presley b. Bryan Adams c. Bob Dylan d. Micahel Jackson Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Black Velvet? a. Alannah b. Placebo c. Roxette d. Santana Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Blaze Of Glory? a. Tiziano Ferro b. Bryan Adams c. Jon Bon Jovi d. R. Kelly Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Dangerous? a. Roxette b. George Michael c. Michael Jackson d. Robbie Williams Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Praying For Time? a. Tom Jones b. George Michael c. Elvis Presley d.Robbie Williams Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Vision Of Love? a. Madonna b. Gwen Stefani c. Kelly Brianne Clarkson d. Diana Ross Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Vogue? a. Hilary Duff b. Gloria Estefan c. Madonna d. Tina Turner

73. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia The Way You Do The Things You Do? a. Scorpions b. Ub40 c. Secret Garden d. HIM 74. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia What It Takes? a. Green Day b. Aerosmith c. Depeche Mode d. Coldplay 75. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia When The Night Comes? a. Joe Cocker b. Justin Timberlake c. Janet Jackson d. Cher 76. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia All This Time? a. Sting b. Ricky Martin c. Akon d. Ashanti 77. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Wannabe? a. Pussicat Dolls b. Spice Girls c. Maroon 5 d. The Cardigans 78. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Common People? a. U2 b. Pulp c. Smokie d. Roxette 79. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Love Spreads? a. Prodigy b. Placebo c. Stone Roses d. Morcheeba 80. Muzician britanic, cunoscut ca lider al trupei britanice Queen, care a tr"it ntre anii 1946- 1991 $i a murit datorit" unor complica#ii f"cute din cauza SIDA? a. Freddie Mercury b. Brian May c. Roger Taylor d. John Deacon 81. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Praise You? a. Maroon 5 b. Led Zeppelin c. Fat Boy Slim d. HIM 82. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia A new day has come? a. Diana Ross b. Celine Dion c. Whitney Houston d. Cher 83. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Its my life? a. Bryan Adams b. Jon Bon Jovi c. Usher d. Rricky Martin 84. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Dont you cry tonight? a. Nazareth b. Pink Floyd c. Guns and Roses d. Green Day 85. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia As long as you love me? a. Take That b. NSync c. Backstreet Boys d. The Kelly Family 86. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Larger than life? a. NSync b. Backstreet Boys c. Coldplay d. Take That 87. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Youre still the one? a. Tina Turner b. Cher c. Shania Twain d. Barbara Streisand 88. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia 20 de ani? a. Vama Veche b. Voltaj c. Directia 5 d. Holograf 89. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Beat it? a. Axl Rose b. Michael Jackson c. Freddie Mercury d. Whitney Houston 90. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Privirea ta? a. Activ b. Fly Project c. Dj Project d. Voltaj

91. Gen muzical vocal $i instrumental, derivat din cntecele de lucru (work songs) $i gospel ale popula#iei afroamericane, n"scut la sfr$itul secolului al XIX-lea avnd o influen#" major" asupra muzicii de consum? a. Jazz b. Blues c. Rhythm & Blues d. Country 92. Semnifica#ia R&B- ului? a. Heavy Metal b. Pop c. Hip Hop d. Rhythm and Blues 93. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Lonely? a. Bjrk b. Sean Paul c. Akon d. 50 Cent 94. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Right now na na na? a. Natasha Bedingfield b. Akon c. Gwen Stefani d. Kelly Clarkson 95. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Crazy in love? a. Rihanna b. Pink c. Kelly Rowland d. Beyonce Knowles 96. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia If I were a boy? a. Madonna b. Whitney Houston c. Mariah Carey d. Beyonce Knowles 97. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Baby Boy? a. Pink b. Beyonce Knowles c. Cher d. Natasha Bedingfield 98. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Cu capu-n nori? a. Akcent b. 3 Sud Est c. Voltaj d. Holograf 99. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Amintirile? a. Fly Project b. Hi Q c. Activ d. 3 Sud Est 100. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Vorbe care dor? a. Blexy Girls b. Andreea B"nic" c. 3 Sud Est d. Keo 101. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia In the club? a. Justin Timberlake b. Akon c. Eminem d. 50 Cent 102. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Dac" ploaia s-ar opri? a. Holograf b. Cargo c. Iris d. Phoenix 103. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Dac" ai $ti? a. Voltaj b. Zdob $i Zdub c. Animal X d. Direc#ia 5 104. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Nu ne mai trage#i pe dreapta? a. Bosquito b. Sarmalele Reci c. Bere Gratis d. Vama Veche 105. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Hotel Ci$migiu? a. Animal X b. BUG Mafia c. Anda Adam d. Vama Veche 106. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Epilog ? a. La Familia b. Vama Veche c. Ozone d. Florin Chilian 107. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia 18 ani? a. Analia Selis b. Class c. Vama Veche d. Parazi#ii 108. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Nu am chef azi? a. Nico b. Vama Veche c. Simplu d. Andra 109. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia De mine?

a. Giulia b. Voltaj c. Smiley d. Impact 110. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Povestea oricui? a. Vi#a de Vie b. Stefan B"nic" Jr. c. Voltaj d. Anna Lesko 111. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Pata pe tine? a. Crush & Alexandra Ungureanu b. Animal X c. Voltaj d. Hi Q 112. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Albinutza? a. Cristina Rus b. Voltaj c. Keo d. Cleopatra Stratan 113. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Hero? a. Natasha Bedingfield b. Whitney Houston c. Mariah Carey d. Cher 114. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia All I want for Christmas is you? a. Madonna b. Mariah Carey c. Kelly Clarkson d. Anastacia 115. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Touch my body? a. Alicia Keys b. Britney Spears c. Mariah Carey d. Ciara 116. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Tell Him al"turi de Celine Dion? a. Dido b. Barbara Streisand c. Hilary Duff d. Diana Ross 117. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Turn off the light? a. Kylie Minogue b. Mandy Moore c. Nelly Furtado d. Jessica Simpson 118. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Maneater? a. Ruslana b. Britney Spears c. Gwen Stefani d. Nelly Furtado 119. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Say it right? a. Jennifer Lopez b. Gloria Estefan c. Nelly Furtado d. Shakira 120. Cnt"rea#" american" devenits cunoscut" datorit" hitului din 2008 I Kissed a Girl care a atins prima pozi#ie n peste 20 de #"ri? a. Avril Lavigne b. Ashanti c. Mary J. Blige d. Katy Perry 121. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Hot N Cold? a. Toni Braxton b. Katy Perry c. Janet Jackson d. Mary J. Blige 122. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Hung up? a. Kelly Clarkson b. Kyle Minogue c. Madonna d. Gwen Stefani 123. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Justify my love? a. Tina Turner b. Cher c. Whitney Houston d. Madonna 124. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia American life? a. Bon Jovi b. Craig David c. Madonna d. Alanis Morissette 125. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Dont cry for me Argentina? a. Courtney Love b. Shania Twain c. Madonna d. Diana Ross 126. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia La isla bonita? a. Shakira b. Jennifer Lopez c. Gloria Estefan d. Madonna 127. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia Red blooded woman? a. Thalia b. Lauryn Hill

d. Jessica Simpson d. Kylie Minogue 128. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia In my arms? a. Gwen Stefani b. Pink c. Danni Minogue d. Kylie Minogue 129. Stil de muzic" electronic" numit $i jungle,ce $i are originea la nceputul anilor '90 n scena muzical" de breakbeat hardcore $i rave din Marea Britanie $i a luat fiin#" cnd armoniile de bas din reggae au fost mixate cu ritmurile breakbeat de hip hop $i influen#e din techno, dar pe o vitez" m"rit"? a. New Age b. Drum And Bass c. Space Music d. Elecrto Funk 130. Gen muzical care a ap"rut $i s-a dezvoltat n Spania, preponderent n regiunea Andaluzia, acest gen fiind caracterizat de o ritmicitare pronun#at", iar adesea cntecele acestui gen sunt nso#ite de dansul omonim? a. Latino b. Reggae c. Flamenco d. Jazz 131. Chitarist $i compozitor, co-fondator al forma#iei australiene de muzic" hard rock AC/DC cunoscut pentru mi$c"rile energice executate pe scen" $i pentru uniforma de $colar pe care o poart" n toate concertele sale? a. Malcolm Young b. Bon Scott c. Phil Rudd d. Angus Young 132. Form" a muzicii rock, avndu-$i r"d"cinii n rock-ul psihedelic de la nceputul anilor 1960, caracterizat prin folosirea excesiv" a chit"rilor electrice distorsionate, a chit"rii bas $i a bateriei? a. Rock and Roll b. Hard Rock c. Rock Alternativ d. Folk Rock 133. Gen de muzic" rock de tip anti-establishment (mpotriva conven#iilor societ"#ii) care s-a dezvoltat ntre 1974 $i 1977 n Statele Unite, Marea Britanie $i Australia prin trupe precum The Ramones, Sex Pistols, sau The Clash? a. New Wave b. Heavy Metal c. Rock psihedelic d. Punk Rock 134. Gen muzical ap"rut n anii '20 n sudul SUA care $i are originea n muzica irlandez", ns" are influen#e $i din alte genuri, cum ar fi blues sau gospel? a. Folk b. Country c. Latino d. Blues 135. Stil de muzic" electro-dance, care a luat na$tere la mijlocul anilor 1980 n ora$ul Chicago? a. Hip Hop b. Electronica c. Underground d. House 136. Muzic" electronic" ap"rut" n noiembrie 1974 (data comercializarii in SUA a albumului "Autobahn" de la Kraftwerk) remixat" de c"tre Disc-jockey n cluburi $i la petreceri? a. New Wave b. Deep House c. Techno d. Punk 137. Curent muzical ce descinde din folclorul american, avndu-$i r"d"cinile n anii 1930, P"rin#ii acestui gen fiind considera#i cnt"re#ii protestatari din anii Marii Crize ? a. Country b. Folk c. Fado d. Latino 138. Subgen al muzicii rock ce mprumut" elemente ale muzicii funk unei atmosfere de tip rock? a. Hard Rock b. Funk Rock c. Rock Alternativ d. Folk Rock 139. Artistul/forma#ia care interpreteaz" melodia We dont need no education? a. Elvis Presley b. Pink Floyd c. Freddie Mercury d. Scorpions 140. Trup" britanic" de rock progresiv format" n anul 1964 n Cambridge, Anglia, faimoas" prin compozi#iile sale n stil de rock clasic revolu#ionar, texte filozofice, experimente sonore, originalitate, coperte inovative de albume muzicale $i spectacole live intens elaborate? a. Metallica b. Nazareth c. Queen d. Pink Floyd 141. Forma#ie rock american" ce s-a format n Los Angeles, California n 1983 care de#ine recordul pentru cele mai multe single-uri n Billboard Modern Rock Chart, cu un num"r de unsprezece, $i un record pentru 81 de s"pt"mni de sta#ionare pe locul 1 ntr-un top? a. Guns and Roses b. Roxette c. Red Hot Chili Peppers d. U2

142. Gen evoluat din muzica pop alc"tuit din 2 componente: rapping $i DJing, iar mpreun" cu breakdance $i graffiti $i Beatbox/Beatboxing alc"tuiesc cele 5 elemente ale culturii acestui gen? a. Pop b. Hip Hop c. House d. Techno 143. Gen muzical spaniol, originar n majoritatea #"rilor din America Latin", avnd $i o contribu#ie deosebit" n cadrul culturii muzicale? a. Reggae b. Latino c. Salsa d. Tango 144. Gen muzical derivat din muzica blues ap"rut n anii 1940 n Statele Unite ale Americii, captivnd publicul prin caracterul puternic ritmat? a. House b. Rhythm and blues (R&B) c. Rock and Roll d. Rap 145. Cnt"rea#" de R&B $i actri#" american" ajuns" cunoscut" datorit" faptului c" fost principala component" a grupului Destiny's Child, forma#ia de fete cu cele mai mari vnz"ri din istorie? a. Kelly Rowland b. Beyonc Knowles c. LeToya Luckett d. LaTavia Roberson 146. Forma#ie de hard rock nfiin#at" n Sydney, Australia, n 1973 de c"tre fra#ii Angus $i Malcolm Young? a. Led Zeppelin b. Guns N Roses c. AC/DC d. Dark New Day 147. Forma#ie de muzic" rock din Marea Britanie cu o componen#" unic" (Jimmy Page , Robert Plant, John Bonham, John Paul Jones), care este considerat" unul dintre cele mai cunoscute, respectate, novatoare $i inspirante grupuri muzicale ale secolului 20? a. Europe b. Led Zeppelin c. AC/DC d. Van Halen 148. Trup" englez" de rock, format" n Hertfordshire n 1968 care, al"turi de Black Sabbath $i Led Zeppelin sunt considera#i unii dintre pionerii heavy metal-ului $i hard rock-ului, cu toate c" membrii ei au refuzat ntotdeauna aceast" denumire? a. Deep Purple b. Smokie c. Pink Floyd d. Nazareth 149. Compozitor german $i organist din perioada baroc", considerat n mod unanim ca unul din cei mai mari muzicieni ai lumii avnd ca prime compozi#ii celebra Toccata $i Fuga n Re minor? a. Johannes Brahms b. Johann Sebastian Bach c. Johann Strauss d. Franz Liszt 150. Compozitor, violonist, pedagog, pianist $i dirijor, considerat cel mai important muzician romn? a. Paul Constantinescu b. Tiberiu Brediceanu c. Florin Bogardo d. George Enescu 151. Violonist, violist, chitarist $i compozitor italian , considerat unul dintre cei mai mari violoni$ti din toate timpurile, avnd o intona#ie $i o tehnic" inovativ" perfect"? a. Giacomo Puccini b. Giuseppe Verdi c. Antonio Vivaldi d. Niccol Paganini 152. Celebru violonist romn, fost elev al marelui George Enescu? a. Paul Constantinescu b. Tiberiu Brediceanu c. Florin Bogardo d. Ion Voicu 153. Claviaturist (pianist, organist $.a.) $i cnt"re# autodidact cunoscut ndeosebi pentru implicarea n forma#ia britanic" Pink Floyd ca membru fondator, fidel grupului pentru mai mult de treizeci $i cinci de ani? a. Bob Klose b. Nick Mason c. Rick Wright d. Roger Waters 154. Instrument muzical foarte r"spndit, n care sunetul este produs de corzi metalice fixate pe o plac" de rezonan#" din lemn, lovite de cioc"nele acoperite cu psl", prin intermediul unei claviaturi? a. Vioara b. Chitara c. Pianul d. Harpa 155. Rapper american, pe numele s"u adev"rat Curtis James Jackson III, n"scut n Queens (New York)? a. Nelly b. Dr. Dre c. 2 Pac d. 50 Cent 156. Artist care dup" ce a renun#at la lumea drogurilor pentru a urma o carier" n hip-hop, a fost mpu$cat de 9 ori, n anul 2000?

a. Cypress Hill b. Snoop Doggy Dogg c. Dr Dre d. 50 Cent 157. Celebru grup muzical suedez de muzic" pop activ din 1972 pn" n 1982? a. Boney M b. Abba c. Hot Chocolate d. Roxette 158. Numele forma#iei de succes a anilor 70-80 este un acronim, provenind de la ini#ialele prenumelor celor patru protagoni$ti? a. The Beatles b. The Bee Gees c. Abba d. The Scorpions 159. Cnt"rea#" $i muzician" din Canada, ini#ial cunoscut" pentru stilul ei skater punk, mai ales n melodii precum Sk8er Boi ? a. Miley Cyrus b. Avril Lavigne c. Ashley Simpson d. Fergie 160. Trup" de hip-hop din Romnia, fondat" n anul 1993, actualii componen#i fiind Tataee, Caddy, Uzzi $i DJ Swamp? a. La Familia b. B.U.G. Mafia c. R.A.C.L.A. d. Parazi#ii 161. Compozitor austriac care a tr"it n secolul XVIII, unul din cei mai prodigio$i $i talenta#i creatori n domeniul muzicii clasice? a. Franz Schubert b. Wolfgang Amadeus Mozart c. Georg Friedrich Hndel d. Johannes Brahms 162. Cnt"rea#" american", compozitoare, designer de mod" $i ocazional actri#" care a debutat n anul 1992 ca $i solista forma#iei No Doubt? a. Beyonc Knowles b. Gwen Stefani c. Kelly Rowland d. Jessica Simpson 163. Trup" nfiin#at" la Timi$oara n anul 1985, n formula: Carol Bleich, Octavian Iepan, Tibi Gajdo, Dinel Tollea, Nae Ionel Tarnotzi $i Adrian B"rar? a. Vi#a de Vie b. Iris c. Holograf d. Cargo 164. Primul album semnat de aceast" trupa este lansat n anul 1992, "Povestiri din gar"", con#ine 9 piese, din care una instrumental"? a. Vama Veche b. Talisman c. Cargo d. Iris 165. Forma#ie care a luat fiin#" n anul 1977, n Cluj-Napoca, avnd ca membrii pe: Marius 'Bubu' Luca, Cornel Moldovan, Ladislau Balasz, Constantin C"m"r"$an, Teo Peter? a. Phoenix b. Compact c. Pasarea Colibri d. Semnal M

NTREB!RI CULTUR! GENERAL!

Religie
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Care sunt cele trei mari religii monoteiste ale lumii? a. Iudaismul b. Cre"tinismul c. Islamul d. Toate Care nger i-a vestit Fecioarei Maria c# l va na"te pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu? a. ngerul Mihail b. ngerul Petru c. ngerul Gavriil d. ngerul Andrei Ce a creat Dumnezeu n ziua a patra? a. Lumin#torii cerului b. Animalele c. P#mntul d. M#rile "i oceanele Cum se numea socrul lui Moise? a. Joseph b. Ietro c. Seti d. Levi Na"terea lui Iisus a avut loc pe vremea domniei unui cunoscut rege al iudeilor. Cum se nume"te acesta? a. Philippus b. Irod cel Mare c. Josephus d. Archelaus Cum se numesc cele dou# surori ale lui Laz#r? a. Marta "i Elena b. Elena "i Maria c. Marta "i Magdalena d. Marta "i Maria Mare prooroc, fiul preotului Zaharia "i al Elisabetei, cunoscut ca ,,naintemerg#torul "i Botez#torul Domnului? a. Sf. Pavel b. Sf. Ioan c. Sf. Andrei d. Sf. Petru Ora" sfnt pentru musulmani, unde fiecare credincios trebuie s# ajung# m#car o dat# n via$#? a. Mecca b. Medina c. Damasc d. Kaba Mare personalitate a Vechiului Testament care a primit de la Dumnezeu Tablele Legii? a. Aaron b. David c. Moise d. Iosif Arhanghel care s-a luptat cu diavolul? a. Gavriil b. Daniil c. Ilie d. Mihail Numele grupului primelor cinci c#r$i ale Vechiului Testament cunoscute "i sub denumirea de ,,C#r$ile lui Moise? a. Geneza b. Pentateuh c. Exodul d. Deuteronom Care este cartea sacr# a musulmanilor? a. Coranul b. Septuaginta c. Tora d. Tetravanghel Numele so$iei lui Moise? a. Maia b. Miriam c. Sefora d. Helena C$i ani au r#t#cit evreii prin pustie dup# eliberarea din robia egiptean#, ndreptndu-se spre P#mntul F#g#duin$ei? a. 3 ani b. 18 ani c. 27 ani d. 40 ani Faraon egiptean pe vremea c#ruia, afirm# Eusebiu de Cezareea, ar fi avut loc exodul evreilor "i eliberarea lor din robia egiptean#? a. Ramses al II-lea b. Sethos I c. Ramses I d. Merneptah Apostol al Domnului numit "i ,,necredinciosul? a. Sf. Ap. Matei b. Sf. Ap. Toma c. Sf. Ap. Ioan d. Sf. Ap. Luca ntemeietorul islamului? a. Mahomed b. Abu Talib c. Abraham d. Ismael Insul# pe care Sf. Ioan a scris Cartea Apocalipsei?

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27.

28.

29. 30. 31. 32. 33.

34. 35.

a. Insula Kos b. Insula Naxos c. Insula Limnos d. Insula Patmos Cum se nume"te slujitorul arhiereului c#ruia Petru, n Gr#dina Ghetsimani, i taie urechea? a. Saul b. Malhus c. Isac d. Iacov Care este cea de-a patra evanghelie din Noul Testament? a. Sfnta Evanghelie dup# Matei b. Sfnta Evanghelie dup# Luca c. Sfnta Evanghelie dup# Marcu d. Sfnta Evanghelie dup# Ioan Cea mai cunoscut# scriere a Americii precolumbiene, apar$innd civiliza$iei Maya? a. Con b. Collasuyu c. Viracocha d. Popol Vuh L#ca" de cult al evreilor d#rmat n anul 70 d.Hr. de romani? a. Templul din Ierusalim b. Templul cerului c. Templul din Luxor d. Palatul Nikaia Care era ndeletnicirea lui Abel? a. Brutar b. nv#$#tor c. P#stor d. Fierar C$i oameni au fost salva$i n arca lui Noe? a. 8 b. 18 c. 7 d. 11 Personaj al Vechiului Testament numit "i ,,uciga"ul uria"ului? a. Aaron b. David c. Moise d. Iosif Rege al Israelului n timpul domniei c#ruia a fost ridicat un m#re$ l#ca" de cult al antichit#$ii, pentru a ad#posti Chivotul Legii, n care se aflau Tablele Legii, toiagul lui Aaron "i un vas cu man#? a. Roboam b. Iosafat c. Solomon d. Azaria Guvernator roman al Iudeii a c#rui so$ie, Claudia, i cere n timpul procesului, s# nu i fac# nici un r#u lui Iisus Nazarineanul? a. Pon$iu Pilat b. Quirinius c. Irod Antipa d. Itureei Concept hindus potrivit c#ruia sufletele transmigreaz#, nregistrnd reveniri existen$iale repetate, purtnd povara faptelor din vie$ile anterioare? a. Metempsihoz# b. Transmigra$ia c. Rencarnare d. Ezoterism Apostol al Domnului care s-a lep#dat de Mntuitorul de trei ori? a. Sf. Ap. Matei b. Sf. Ap. Petru c. Sf. Ap. Pavel d. Sf. Ap. Luca Pentru ce sum# a fost vndut Mntuitorul Iisus de Iuda? a. 30 argin$i b. 1000 argin$i c. 300 argin$i d. 100 argin$i Munte din %ara Sfnt# pe care a avut loc Schimbarea la Fa$# a lui Iisus Hristos? a. Muntele Samariei b. Muntele Kineret c. Muntele Tabor d. Muntele Carmel Zei$a n$elepciunii n panteonul roman? a. Minerva b. Proserpina c. Diana d. Juno Cet#$i din %ara Sfnt# distruse de Dumnezeu cu foc "i pucioas# din cauza f#r#delegilor "i a vie$ii imorale a locuitorilor? a. Sodoma "i %eboim b. Bela "i Gomora c. Sodoma "i Adma d. Sodoma "i Gomora Apostolii care au fost prezen$i la Schimbarea la Fa$# a lui Iisus Hristos? a. Petru b. Iacov c. Ioan d. To$i Prooroc al Vechiului Testament care a scos poporul evreu din robia egiptean#? a. Aaron b. David

c. Moise d. Iosif 36. mp#rat roman care a ridicat n anul 380 cre"tinismul la rang de religie oficial# n Imperiul Roman? a. Arcadius b. Teodosie I c. Honorius d. Valens 37. Daruri duse de cei trei magi Pruncului Iisus la Na"terea Sa? a. Aur b. Smirn# c. T#mie d. Toate 38. Om bogat, ucenic al lui Iisus, care i-a cerut lui Pilat trupul Domnului Hristos, pe care l-a nf#"urat n giulgiu "i l-a pus n mormntul nou al s#u? a. Ga"par b. Iosif din Artimateea c. Balthazar d. Melchior 39. Drumul pe care a avut loc convertirea la cre"tinism a lui Saul din Tars, cunoscut ulterior ca Apostolul Pavel? a. Drumul regilor b. Drumul Bethleemului c. Drumul Damascului d. Drumul Ierusalimului 40. Vrsta la care, copil fiind, Iisus i uime"te la Templu cu ntreb#rile "i r#spunsurile sale pe nv#$#torii Legii? a. 3 ani b. 18 ani c. 10 ani d. 12 ani 41. Epistola n care Sf. Ap. Pavel vorbe"te despre ,,Dragoste "i bunurile ei? a. I Corinteni b. Galateni c. Efeseni d. Coloseni 42. Catedral# dintr-un renumit ora" din Germania n care sunt p#strate relicvele celor trei magi? a. Catedrala din Kln b. Catedrala din Aachen c. Catedrala din Kiel d. Catedrala din Strasbourg 43. Divinitate suprem# n panteonul maya", zeul cerului, inventatorul scrierii "i ap#r#tor al oamenilor? a. Hunah Ku b. Yum Kaax c. Xi Balba d. Itzamna 44. Autorul c#r$ii Faptele Apostolilor? a. Sf. Evanghelist Matei b. Sf. Evanghelist Marcu c. Sf. Evanghelist Luca d. Sf. Evanghelist Ioan 45. Vnz#toare de purpur# din Filipi, originar# din Tiatira, care, dup# ce prime"te botezul mpreun# cu to$i ai casei, "i pune casa la dispozi$ia cre"tinilor din ora", devenind astfel prima cre"tin#, iar casa ei cea dinti biseric# din Europa? a. Maia b. Miriam c. Sefora d. Lidia 46. Apostol al lui Iisus Hristos care a propov#duit pe teritoriul patriei noastre, n Dobrogea? a. Sf. Apostol Petru b. Sf. Apostol Andrei c. Sfntul Apostol Filip d. Sf. Apostol Pavel 47. Anul "i locul de desf#"urare a Sinodului ecumenic la care s-a hot#rt modul de calcul pentru data Pa"telui cre"tin? a. Constantinopol b. Efes c. Niceea d. Roma 48. Anul n care a avut loc Schisma cea Mare? a. 1083 b. 1008 c. 1054 d. 997 49. Perioada de timp petrecut# de evrei n Egipt? a. circa 400 de ani b. circa 300 de ani c. circa 40 de ani d. circa 100 de ani 50. Personalitate cre"tin# a sec. al XVI-lea, primul reformator protestant, supranumit ,,p#rintele Reformei? a. Otto Brunfels b. Thomas Mntzer c. Martin Luther d. Johann Gottfried von Herder 51. Important zeu mesopotamian, protector al Babilonului? a. Shamash b. Marduk c. Enurta d. Ashur 52. Erou mitic "i semizeu prezent n mitologia mesopotamian#, personaj central al Epopeii care i poart# numele "i care a domnit n ora"ul Uruk? a. Ghilgame" b. Hadad c. Apsu d. Enlil 53. Zei$# asiro-babilonian# a dragostei "i fertilit#$ii?

54. 55. 56. 57.

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

66.

67. 68. 69. 70.

a. Anshar b. Mummu c. I"tar d. Kingu Zeu egiptean reprezentnd personificarea soarelui, socotit de egiptologii de azi c# a fost zeul suprem? a. Ra b. Imhotep c. Anubis d. Seth Sora mai mare a lui Moise? a. Maia b. Miriam c. Sefora d. Helena So$ia zeului egiptean Osiris? a. Isis b. Hathor c. Nephthys d. Sekhmet Faraon care a provocat o adev#rat# revolu$ie religioas# n Egiptul antic, nlocuind politeismul egiptean cu un sistem religios monoteist care avea ca zeu unic pe Aton? a. Ramses al III-lea b. Tutankhamon c. Akhenaton d. Amenhotep al III-lea Religie politeist# ai c#rei zei principali sunt Vishnu, Brahma "i Shiva? a. Taoismul b. Hinduismul c. Budismul d. &intoismul Zei$a luminii "i a soarelui, figur# central# ntre zeit#$ile panteonului Shinto? a. Kagu-tsuchi b. Izanagi c. Chimata-No-Kami d. Amaterasu Zei$a vn#torii n mitologia greac#? a. Hera b. Persefona c. Artemis d. Selena Fra$ii lui Zeus, c#rora le-a d#ruit marea "i lumea subp#mntean#, p#strnd pentru sine p#mntul? a. Cronos "i Ares b. Poseidon "i Hades c. Pan "i Helios d. Hermes "i Eol Personaj biblic, tat#l lui Esau "i al lui Iacov? a. Saul b. Malhus c. Isac d. Iacov Cte zile au crescut apele n timpul potopului biblic? a. 39 zile b. 150 zile c. 77 zile d. 110 zile Zeu roman, protectorul por$ilor, reprezentat ntotdeauna cu dou# fe$e? a. Plutus b. Apollo c. Ianus d. Uranus Sultanul care, cu armata sa, a cucerit Constantinopolul, capitala Imperiului Bizantin n prima jum#tate a secolului al XV-lea d. Hr.? a. Mahomed al II-lea b. Mustafa al III-lea c. Abdul-Aziz d. Ahmed I Cel mai cunoscut templu dedicat zei$ei Atena, construit n secolul al V-lea . Hr. pe Acropole, considerat a fi un simbol al Greciei antice "i a democra$iei ateniene? a. Parthenonul b. Templul cerului c. Barocul n Grecia d. Templu apollinic Autorul c#r$ii ,,Eclesiastul? a. Roboam b. Iosafat c. Solomon d. Azaria mp#rat care a declarat cre"tinismul, prin Edictul de la Milan din anul 313, religie liber# n Imperiul Roman? a. Iustinian I cel Mare b. Constantin cel Mare c. Teodosiu al II-lea d. Leon al VI-lea Filozoful Zeitate suprem# adorat# de geto-daci? a. Gebeleizis b. Bendis c. Zalmoxis d. Pleistoros Primul mp#rat roman care a ordonat persecu$ii sngeroase n rndul cre"tinilor? a. Nero b. Domi$ian c. Aurelian d. Petronius Maximus

71. Erezie condamnat# de Sinodul ecumenic de la Niceea, din anul 325 d. Hr., prin care se sus$inea c# Iisus Hristos nu este consubstan$ial cu Tat#l, ci o fiin$# creat#? a. Maniheism b. Bogomilism c. Nestorianism d. Arianism 72. Personaj al Vechiului Testament care a primit un nou nume: ,,Israel? a. Saul b. Malhus c. Isac d. Iacov 73. Persoan# cu autoritate, conduc#torul rug#ciunii colective n islam? a. Imam b. Muezin c. Rama d. Adhan 74. Religia politeist# tradi$ional# a Japoniei, fost# religie de stat, care nu are un ntemeietor anume? a. Taoismul b. Hinduismul c. Budism d. &intoism 75. So$ia lui Martin Luther? a. Katherina von Bora b. Helena c. Miriam d. Maria Magdalena 76. Anul n care Mahomed fuge de la Mecca la Yathrib (Medina), considerat anul ntemeierii islamului? a. 629 b. 653 c. 622 d. 633 77. Tn#r# nviat# de Sf. Apostol Petru? a. Maia b. Miriam c. Tabita d. Lidia 78. Persoan# care cheam#, din minaret, credincio"ii musulmani la rug#ciunile zilnice? a. Imam b. Muezin c. Rama d. Adhan 79. Autorul Epistolei c#tre Romani din Noul Testament? a. Sf. Ap. Matei b. Sf. Ap. Petru c. Sf. Ap. Pavel d. Sf. Ap. Luca 80. Apostol al Lui Iisus care s-a spnzurat? a. Toma b. Iuda c. Matei d. Luca

NTREB!RI CULTUR! GENERAL! Sport


1. 2. 3. Fost" atlet" romnc", medaliat" cu aur la J.O. de la Mexico 1968, cu bronz la J.O. de la Roma 1960 #i Tokio 1964? a. Lia Manoliu b. Iolanda Bala$ c. Gabriela Szab d.Mihaela Pene$ Atlet" care a ob%inut medalia de aur la: Roma 1960, Tokio 1964, la proba de s"ritur" n n"l%ime? a. Lia Manoliu b. Iolanda Bala$ c. Gabriela Szab d. Mihaela Pene$ Atlet" care a ob%inut medalia de aur la aruncarea suli%ei la J.O. din 1964 Tokio $i medalia de argint la Mexico City 1968? a. Lia Manoliu b. Iolanda Bala$ c. Gabriela Szab d. Mihaela Pene$ Atlet" care a ob%inut medalia de aur la s"ritura in lungime la J.O. din 1968, Mexico City? a. Viorica Viscopoleanu b. Maricica Puica c. Galina Astafei d. Doina Melinte Atlet" care a c$tigat medalia de aur la proba de 3000m $i medalia de bronz la proba de 1500m la J.O. din 1984, Los Angeles? a. Viorica Viscopoleanu b. Maricica Puic" c. Galina Astafei d. Doina Melinte Atlet" care a c$tigat medalia de aur la proba de 800m $i medalia de argint la proba de 1500m la J.O. din 1984, Los Angeles? a. Viorica Viscopoleanu b. Maricica Puic" c. Galina Astafei d. Doina Melinte Atlet" care a c$tigat medalia de argint la proba de s"ritur" n n"l%ime la J.O. din 1992, Barcelona? a. Viorica Viscopoleanu b. Maricica Puic" c. Galina Astafei d. Doina Melinte Atlet" romnc", medaliat" cu aur la J.O. de var" din anul 2000, la proba de 5000m, bronz #i respectiv argint la proba de 1500m la J.O din 1996 #i 2000, actualmente retras" din activitatea sportiv"? a. Lidia &imon b. Maria Ciocan c. Gabriela Szabo d. Doina Melinte Atlet" romnc", c$tig"toarea medaliei de bronz la proba de 1500m la J.O. de var" din 2004 de la Atena, care a murit ntr-un accident de ma$in" cnd se ntorcea din Bulgaria? a. C. Di%"-Tomescu b. Iolanda Bala$ c. Maria Cioncan d. Doina Melinte Atlet" romnc", reprezentnd Romnia la Jocurile Olimpice de var" din 2008 de la Beijing, medaliat" cu aur la proba de maraton? a. C. Di%"-Tomescu b. Iolanda Bala$ c. Maria Cioncan d. Doina Melinte Campioana olimpic" la maraton la J.O. de la Beijing 2008, declarat" atleta anului de Asocia%ia de maraton $i curse? a. C. Di'"-Tomescu b. Iolanda Bala$ c. Maria Cioncan d. Doina Melinte Atlet jamaican, eroul J.O. de la Beijing,2008, c$tig"tor a trei medalii de aur la probele de: 100m, 200m $i 4x100m? a. Asafa Powell b. Richard Thompson c. Carl Lewis d. Usain Bolt ntr-o competi%ie de gimnastic" la cte aparate concureaz" fetele? a. 3 aparate b. 2 aparate c. 4 aparate d. 5 aparate ntr-o competi%ie de gimnastic" la cte aparate concureaz" b"ie%ii? a. 3 aparate b. 6 aparate c. 4 aparate d. 5 aparate Gimnast" care la J.O. din 1956, Melbourne a ob%inut 2 medalii de bronz, la sol $i pe echipe? a. Nadia Com"neci b. Richard Thompson c. Elena Leu$tean d. Emilia Eberle

4. 5.

6.

7. 8.

9.

10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. Prima gimnast" din lume care a primit nota 10 ntr-un concurs olimpic de gimnastic"? a. Nadia Com"neci b. Richard Thompson c. Elena Leu$tean d. Emilia Eberle 17. Gimnast" romnc", c#tig"toare a cinci medalii olimpice de aur, considerat" ca fiind una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX? a. Nadia Com"neci b. Ecaterina Szabo c. Elena Leu$tean d. Emilia Eberle 18. Cte medalii olimpice a c$tigat Nadia Com"neci de-a lungul carierei sale sportive? a. 9 medalii b. 8 medalii c. 10 medalii d. 6 medalii 19. Gimnast" n"scut" n Arad, care la J.O. din 1980, Moscova a ob%inut 2 medalii olimpice? a. Nadia Com"neci b. Ecaterina Szabo c. Elena Leu$tean d. Emilia Eberle 20. Gimnast", care la J.O. din 1984, Los Angeles, a ob%inut 4 medalii de aur si 1 medalie de argint? a. Nadia Com"neci b. Ecaterina Szabo c. Elena Leu$tean d. Emilia Eberle 21. Gimnast" care la J.O. din 1988, Seoul a c$tigat 6 medalii olimpice? a. Nadia Com"neci b. Ecaterina Szabo c. Daniela Siliva$ d. Emilia Eberle 22. Gimnast" care a c$tigat 4 medalii olimpice la J.O. din 1992, Barcelona? a. Andrea R"ducan b. Simona Amnar c. Lavinia Milo$evici d. Maria Olaru 23. Gimnast" care a participat la 2 edi%ii ale J.O., 1996 Atlanta $i 2000 Sydney, reu$ind s" c$tige n total 7 medalii olimpice? a. Andrea R"ducan b. Simona Amnar c. Lavinia Milo$evici d. Maria Olaru 24. Gimnast" romnc", medaliat" cu aur pe echipe $i argint la individual compus la J.O. de var" din 2000 desf"$urate la Sydney, Australia? a. Andrea R"ducan b. Simona Amnar c. Lavinia Milo$evici d. Maria Olaru 25. Gimnast roman, c$tig"torul medaliei de aur la cal cu mnere la J.O. din 2000, Sydney, acesta fiind primul titlu olimpic pentru gimnastica masculin" romneasc"? a. Marian Dr"gulescu b. Marius Urzica c. Sorin Cepoi d. Dan Grecu 26. Gimnast" c"reia i s-a retras medalia olimpica la individual compus n anul 2000, Sydney? a. Andrea R"ducan b. Simona Amnar c. Lavinia Milo$evici d. Maria Olaru 27. Gimnast" romnc", medaliat" cu aur pe echipe $i argint la s"rituri la J.O. de la Sydney (2000)? a. Andrea R"ducan b. Simona Amnar c. Lavinia Milo$evici d. Maria Olaru 28. Gimnast care la J.O. din 2004, Atena a ob%inut trei medalii olimpice, argint la sol, bronz la s"rituri $i pe echipe? a. Marian Dr"gulescu b. Marius Urzic" c. Sorin Cepoi d. Dan Grecu 29. Gimnast" romnc", care a participat la J.O. de la Atena (2004), c$tig"toare a 3 medaliei de aur : brn", sol $i pe echipe? a. Silvia Stroescu b. Monica Ro$u c. Oana Ban d. C"t"lina Ponor 30. Antrenor romn de gimnastic" care a coordonat activitatea lotului olimpic de gimnastic" feminin" a Romniei n perioada 1981-2005? a. Sorin Cepoi b. Dan Grecu c. Marius Vintil" d. Octavian Belu 31. Antrenor romn de gimnastic", care a intrat n Cartea Recordurilor ca cel mai de succes antrenor din lume cu un palmares de 16 medalii de aur la J.O., $i un total de 279 de medalii la Campionatele Mondiale $i Europene? a. Sorin Cepoi b. Dan Grecu c. Marius Vintil" d. Octavian Belu

32. Antrenoare de gimnastic" care al"turi de Octavian Belu a preg"tit echipa na%ional" de gimnastic" feminin" a Romniei pn" n anul 2005? a. Nadia Com"neci b. Mariana Bitang c. Marta Krolyi d. Cristina Bonta$ 33. Cine a fost inventatorul jocului de baschet? a. James Naismith b. Luther Gulick c. John Kundla d. Julius Erving 34. Campioana NBA n anul 1991? a. L. A. Lakers b. Chicago Bulls c. Orlando Magic d. Miami Heat 35. Echipa campioan" a Romniei la baschet masculin n anii 2001, 2002? a. West Petrom Arad b. CSU Asesoft Ploiesti c. BC Steaua Bucure$ti d. BC Dinamo Bucure$ti 36. Care este durata unui meci de baschet? a. 3x10min b. 3x12min c. 4x10min d. 4x8 min 37. Cte puncte poate fi un co$ la baschet? a. 1 punct b. 2 puncte c. 3 puncte d. toate variantele 38. Fotbalist romn, poreclit Gscanul (decedat pe data de 26 octombrie 2007), considerat cel mai bun fotbalist n anii: 1966,1967 $i 1971? a. Helmut Duckadam b. Florea Dumitrache c. Cornel Dinu d. Nicolae Dobrin 39. Cum se nume$te portarul care a intrat n cartea recordurilor, dup" ce a ap"rat patru penaltiuri la Sevilia (1986), c$tignd astfel Cupa Campionilor? a. Helmut Duckadam b. Florea Dumitrache c. Cornel Dinu d. Nicolae Dobrin 40. Fotbalist romn care n anul 2008 a jucat pe post de funda$ la Inter Milano dar $i la echipa na%ional" de fotbal a Romniei? a. Cristian Chivu b. Cosmin Contra c. Ghorghe Popescu d. Nicolae Constantin Dic" 41. Fotbalist romn supranumit briliantul? a. Cristian Chivu b. Gheorghe Hagi c. Ghorghe Popescu d. Adrian Mutu 42. Fotbalist romn supranumit Maradona din Carpa%i? a. Cristian Chivu b. Gheorghe Hagi c. Ghorghe Popescu d. Adrian Mutu 43. Fost fotbalist romn, component al genera%iei de aur devenit impresar? a. Cristian Chivu b. Gheorghe Hagi c. Ghorghe Popescu d. Adrian Mutu 44. Contra c"rei echipe a jucat Romnia primul meci la Campionatul European de fotbal n 2000 ? a. Anglia b. Portugalia c. Slovenia d. Germania 45. A c$tigat mai multe trofee dect oricare alt antrenor din istoria fotbalului englez? a. Arsne Wenger b. Grard Houllier c. Sir Alex Ferguson d. Sven-Gran Eriksson 46. Fotbalist profesionist englez decorat cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE), n"scut la 2 mai 1975? a. Alan Shearer b. Michael Owen c. David Beckham d. Steven Gerrard 47. Fost fotbalist, mijloca$ central, care a jucat 12 ani la Manchester United, fiind c"pitan al acestei echipe timp de 8 ani? a. Gary Neville b. Roy Keane c. David Beckham d. Ryan Giggs 48. Fotbalist brazilian care s-a bucurat de succes la nivel interna%ional, c$tignd Cupa Mondial" n 1994 $i 2002 dar #i premiul Juc"torul anului FIFA de trei ori, n 1996, 1997 $i 2002? a. Ronaldo Luis Nazario deLima b. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

c. Mrio Jardel d. Romrio de Souza Faria 49. Celebru juc"tor de fotbal francez de origine Algerian", poreclit Zizou? a. Ronaldo b. Ronaldhinio c. Zinedine Zidane d. Pele 50. Juc"tor de fotbal britanic, c$tig"tor a numeroase premii precum: cel mai bun tn"r juc"tor din Anglia, cel mai bun juc"tor din Anglia, cel mai bun mijloca$ european, cel mai valoros juc"tor din Premier League $i cel mai valoros juc"tor din UEFA Champions League? a. Alan Shearer b. Michael Owen c. David Beckham d. Steven Gerrard 51. Juc"tor de fotbal britanic care a jucat ntreaga carier" la clubul de fotbal Manchester United admirat pentru modestia de care a dat dovad", pentru atitudinea sa pe teren, pentru pasele sale #i golurile nscrise, mai ales cele de la distan%"? a. Gary Neville b. Roy Keane c. Paul Scholes d. Ryan Giggs 52. n ce 'ar" s-a n"scut Diego Armando Maradona? a. Mexic b. Argentina c. Paraguay d. Brazilia 53. Fotbalist argentinian care a c$tigat Balonul de argint n anul 2007? a. Javier Saviola b. Lionel Messi c. Diego Maradona d. Gabriel Batistuta 54. Fotbalist galez, care a jucat la Manchester United, n Premier League #i n echipa na%ional" de fotbal a ("rii Galilor, nainte de a se retrage din fotbalul interna%ional pe 2 iunie 2007? a. Gary Neville b. Roy Keane c. Paul Scholes d. Ryan Giggs 55. Antrenor, manager #i fost juc"tor de fotbal supranumit Der Kaiser (mp"ratul)? a. Oliver Kahn b. Jrgen Klinsmann c. Johan Cruyff d.Franz Beckenbauer 56. Fotbalist italian care a jucat pentru AC Milan pe parcursul ntregii sale cariere de funda$ stnga sau centru? a. Clarence Seedorf b. Paolo Maldini c. Filippo Pippo Inzaghi d. Gianluigi Buffon 57. Atacant italian care a marcat ambele goluri din meciul c$tigat cu 2-1, de AC Milan mpotriva echipei FC Liverpool din finala Ligii Campionilor UEFA edi%ia 2006-2007, care s-a desf"$urat la Atena? a. Clarence Seedorf b. Paolo Maldini c. Filippo Pippo Inzaghi d. Gianluigi Buffon 58. Ora$ul n care se afl" stadionul Wembley? a. Liverpool b. Londra c. Madrid d. Paris 59. Cel mai mare stadion de fotbal din Europa (capacitate de 98787 de locuri)? a. Emirates (stadion) b. Camp Nou c. Anfield d. Old Trafford 60. Echip" francez" care $i disput" meciurile de acas" pe stadionul State de Gerland? a. AS Monaco FC b. Olympique Lyonnais c. Paris Saint-Germain FC d. FC Nantes 61. Echip" de fotbal din prima divizie a Ligii Spaniole care joac" pe stadionul Mestalia? a. Sevilla FC b. Valencia CF c. Atltico Madrid d. FC Barcelona 62. Echip" de fotbal cunoscut" $i sub numele de the gunners? a. Liverpool b. Arsenal Londra c. Manchester United d. Chelsea F.C 63. Club englez de fotbal cunoscut n toat" lumea, cu sediul pe Old Trafford? a. Liverpool b. Arsenal Londra c. Manchester United d. Chelsea F.C 64. Club de fotbal din Italia poreclit $i b"trna doamn"? a. Football Club Internazionale Milano b.Juventus Football Club c. AC Milan d. AS Roma 65. Club de fotbal retrogradat ca sanc%iune pentru mituirea unor arbitri $i aranjarea unor meciuri de c"tre nal%ii oficiali ai clubului n scandalul denumit de presa italian" calciopoli?

66. 67. 68. 69. 70. 71.

72. 73.

74. 75.

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

a. Catania b. Juventus Football Club c. AC Milan d. Lecce Cel mai de succes club italian pe plan interna%ional, cu numai pu%in de 7 Ligi ale Campionilor c$tigate? a. Football Club Internazionale Milano b.Juventus Football Club c. AC Milan d. AS Roma Unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din Europa fondat n Amsterdam la 18 martie 1900? a. FC Eindhoven b. Ajax Amsterdam c. PSV Eindhoven d. Feyenoord Rotterdam Club sportiv din ora#ul german Mnchen, cu cele mai mari succese n istoria fotbalului.? a. Borussia Dortmund b. FC Bayern Mnchen c. Schalke 04 d. VfB Stuttgart Club de fotbal din Marsilia, Fran%a, fondat n anul 1899, care evolueaz" n prima lig"? a. AS Monaco FC b. Olympique Lyonnais c. Olympique de Marseille d. FC Nantes Club sportiv din Eindhoven, %"rile de jos, nfiin%at n 1913? a. FC Eindhoven b. Ajax Amsterdam c. PSV Eindhoven d. Feyenoord Rotterdam Handbalist roman n"scut n 20 august 1945, care a f"cut parte din echipa na%ional" a Romniei, dublu campion mondial (1970 $i 1974), medaliat cu bronz la C.M din 1967, un loc doi $i un loc trei la J.O (1976 respectiv 1972)? a. Radu Voina b. Marian Cozma c. Ghi%" Licu d. Cristian Ga%u Juc"tor italian de fotbal declarat cel mai bun portar de la FIFA World Cup 2006? a. Clarence Seedorf b. Paolo Maldini c. Filippo Pippo Inzaghi d. Gianluigi Buffon Antrenor de handbal, care din 1974 a antrenat echipa de handbal din Zal"u pn" n 2006 cnd a preluat echipa Oltchim Rmnicu-Valcea? a. Cristian Ga%u b. Gheorghe Tadici c. Cornel O%elea d. Radu Voina Juc"toare de handbal din Romnia, considerat" cea mai bun" port"ri%" din toate timpurile a echipei na%ionale? a. Ramona Maier b. Lumini'a Dinu-Hu'upan c. Valentina Ardean Ilisei d. Glc" Ionela Ce juc"toare a fost aleas" de Federa%ia Interna%ional" de handbal n echipa ideal" a J.O. din 2008, fiind declarat" cea mai bun" extrem" dreapt"? a. Ramona Maier b. Lumini%a Dinu-Hu%upan c. Valentina Ardean Ilisei d. Glc" Ionela Care a fost juc"torul de handbal romn care a fost ucis n ora$ul Veszprm (Ungaria) n 2009? a. Radu Voina b. Marian Cozma c. Ghi%" Licu d. Cristian Ga%u De cate ori a c$tigat titlul de campioan" mondial" echipa de handbal masculin a Romniei? a. de 4 ori (1961,1964.1970,1974) b. de 4 ori (1962,1966.1970,1974) c. de 4 ori (1964,1968.1970,1974) d. de 4 ori (1961,1964.1972,1976) Echipa campioan" a Romniei la handbal feminin n anul 2008? a. H.C.M. Roman b. Oltchim Rmnicu Vlcea c. HCM Baia Mare d. HC Zal"u Ce loc a ocupat echipa de handbal feminin a Romniei la J.O. de la Beijing, 2008? a. locul VI b. locul V c. locul VII d. locul III C%i pa$i i permite regulamentul unui juc"tor de handbal s" se deplaseze cu mingea n mn"? a. 2 pa$i b. 4 pa$i c. 3 pa$i d. 5 pa$i Cte schimb"ri de juc"tori poate face un antrenor pe parcursul unui meci de handbal? a. 4 schimb"ri b. 5 schimb"ri c. 3 schimb"ri d. nelimitat Pe ce loc s-a clasat selec%ionata de volei masculin a Romniei la J.O. din 1980, Moscova? a. locul II b. locul III c. Locul V d. locul IV

83. Juc"tor romn de tenis de cmp, unul dintre cei mai importan%i juc"tori ai anilor 70, fiind num"rul unu mondial n 1972 $i 1973? a. Florin Seg"rceanu b. Ilie N"stase c. Ion )iriac d. Andrei Pavel 84. Fost juc"tor profesionist de tenis de cmp romn, juc"tor de hochei $i actualmente un influent om de afaceri? a. Florin Seg"rceanu b. Ilie N"stase c. Ion (iriac d. Andrei Pavel 85. Fost juc"tor profesionist de tenis de cmp al anilor 80, din Germania, c$tig"tor a 49 de turnee la simplu, fiind cel mai tn"r c$tig"tor al turneului de la Wimbledon,la vremea aceea, medaliat cu aurul olimpic n 1992, Barcelona? a. Lleyton Hewitt b. Boris Franz Becker c. Peter Pete Sampras d. Andre Agassi 86. Fost juc"tor de tenis , american de origine greac" care a activat ntre anii 1988 $i 2002, c$tignd de 14 ori Marele &lem la categoria simplu b"rba%i? a. Lleyton Hewitt b. Boris Franz Becker c. Peter Pete Sampras d. Andre Agassi 87. Juc"tor profesionist de tenis de cmp, australian n"scut la Adelaide, fost num"rul unu n clasamentul ATP n anii 1999-2000? a. Lleyton Hewitt b. Boris Franz Becker c. Peter Pete Sampras d. Andre Agassi 88. Juc"tor profesionist australian de tenis de cmp, c$tig"tor a 26 de titluri la simplu, printre care unul la US Open (2000), altul la Wimbledon (2002) $i 2 titluri la dublu? a. Lleyton Hewitt b. Boris Franz Becker c. Peter Pete Sampras d. Andre Agassi 89. Echip" britanic" de fotbal care a c$tigat cel mai mare num"r de Cupe UEFA, Supercupe ale Europei #i Cupe ale Ligii? a. Liverpool b. Arsenal Londra c. Manchester United d. Chelsea F.C 90. Juc"tor profesionist rus de tenis de cmp, n"scut la Moscova, care a c$tigat 15 titluri la simplu n perioada 19992005, printre care unul la US Open-2000 $i altul la Australian Open-2005, $i de 2 ori c$tig"tor al Cupei Davis cu echipa Rusiei? a. Andy Roddick b. Marat Safin c. Rafael Rafa Nadal d. Roger Federer 91. Juc"tor profesionist de tenis de cmp, american care a fost pe pozi%ia unu n clasamentul ATP $i a primit n 2003 titlul de juc"torul anului din partea ATP? a. Andy Roddick b. Marat Safin c. Rafael Rafa Nadal d. Roger Federer 92. Juc"toare profesionist" de tenis de cmp din Rusia, de%in"toare a 3 titluri de Mare &lem n anul 2006 (US Open, Wimbledon $i Roland Garros)? a. Kim Clijsters b. Maria Sharapova c. Justine Henin d. Serena Williams 93. Juc"tor spaniol de tenis de cmp, cvadruplu campion al turneelor de Grand &lem n perioada 2005-2008, c$tignd turneul de la Wimbledon $i de 4 ori turneul de la Roland Garros? a. Andy Roddick b. Marat Safin c. Rafael Rafa Nadal d. Roger Federer 94. Juc"toare profesionist" de tenis de cmp din Valonia (Belgia), c$tig"toare a 7 titluri de Mare &lem, medaliat" cu aur la J.O. din 2004, Atena, n 2008 num"rul 1 n clasamentul mondial WTA? a. Kim Clijsters b. Maria Sharapova c. Justine Henin d. Serena Williams 95. Lungimea unui bazin de not olimpic? a. 50 metri b. 60 metri c. 40 metri d. 100 metri 96. not"toare care la J.O. din 2000 Sydney, a c$tigat 2 medalii, argint la proba de 200m mixt #i bronz la proba de 400m mixt feminin? a. Diana Mocanu b. C$laru-Coad" Beatrice Nicoleta c. Noemi Lung d. Camelia Potec 97. not"toare romnc" care a c$tigat medalia de aur la 200m liber la J.O. din 2004 de la Atena?

a. Diana Mocanu b. C$laru-Coad" Beatrice Nicoleta c. Noemi Lung d. Camelia Potec 98. not"toare romnc", retras" din activitatea competi%ional", c$tig"toarea medaliei de aur la J.O. din 2000 (Sydney) la probele de 100m $i 200m spate? a. Diana Mocanu b. C$laru-Coad" Beatrice Nicoleta c. Noemi Lung d. Camelia Potec 99. not"tor american, multiplu campion mondial $i olimpic la diferite probe de nata%ie. Este de 14 ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de var" (cel mai mare num"r de medalii c$tigate de orice sportiv) $i este de%in"torul a $apte recorduri mondiale? a. Johnny Weissmller b. Eric Shanteau c. Michael Phelps d. Mark Spitz 100. Canotor care a c$tigat medalia de aur la proba de 1000m, caiac-canoe la J.O. din 1972, Munchen? a. Serghei Covaliov b. Ivan Patzaichin c. Toma Simionov d. Leon Rotman 101. Sportiv" care a ob%inut medalia de aur n proba de schif simplu feminin la J.O. de la Moscova din 1980? a. Maria P"duraru b. Sanda Toma c. Viorica Susanu d. Elisabeta Lip" 102. Canotoare romnc" care a ob%inut 5 medalii de aur, 2 de argint $i una de bronz la $ase J.O. #i a fost de 25 de ori campioan" a Romniei? a. Maria P"duraru b. Sanda Toma c. Viorica Susanu d. Elisabeta Lip" 103. Lupt"tor roman, care la proba de lupte greco-romane a ob%inut medalia de aur n 1972 (Munchen) $i medalia de argint n 1976 (Montreal)? a. Alexuc Alin b. Berceanu Gheorghe c. Roman Codreanu d. Munteanu Virgil 104. Lupt"tor romn, originar din Arad, care a c$tigat medalia de bronz la lupte greco-romane n 1976, Montreal $i locul VI n 1980, Moscova? a. Alexuc Alin b. Berceanu Gheorghe c. Roman Codreanu d. Munteanu Virgil 105. Singurul juc"tor care a c$tigat Liga Campionilor cu trei cluburi diferite: Ajax Amsterdam (1995), Real Madrid (1998) $i AC Millan (2003, 2007)? a. Clarence Seedorf b. Paolo Maldini c. Filippo Pippo Inzaghi d. Gianluigi Buffon 106. Cel mai longeviv sportiv ar"dean cu o cariera sportiva de peste 60 de ani, antrenor emerit, sensei 8 dani, campion mondial judo-veterani, cet"%ean de onoare al Aradului? a. Sziler Iosif b. Lazar Loghin c. Mihai Botez d. Maria$i Arcadie 107. Judoka romnc", medaliat" cu aur la J.O. de la Beijing 2008 la categoria 48kg, multipl" campioan" european" $i medaliat" cu bronz la Campionatele Mondiale din 2007? a. Aluas Ioana Maria b. Enache Ramona c. Alina Dumitru d. Vasilan Mirela 108. Celebr" judoka romnc", participant" la concursul caritabil Dansez pentru tine? a. Pascuta Raluca b. Alina Dumitru c. Samoil" Irina d. Marcu Anamaria 109. (ara n care s-a inventat ramura sportiv" Tae-Kwan-Do? a. Japonia b. Taiwan c. Coreea d. Thailanda 110. Handbalist" romnc", inclus" n echipa ideal" a Campionatelor Europene din Macedonia 2008, fiind declarat" cea mai bun" extrem" stng"? a. Ramona Maier b. Lumini%a Dinu-Hu%upan c. Valentina Ardean Ilisei d. Glc" Ionela 111. Ramur" sportiv" de origine coreean", faimoas" n special pentru loviturile nalte cu piciorul? a. Jujitsu b. Tae-kwan-do c. Aikido d. Tai bo

112. Ramur" sportiv" de origine japonez", fondat" de maestrul Morihei Ueshiba (1883-1969) care se bazeaz" pe utilizarea for%ei adversarului prin aplicarea de tehnici articulare $i eschive realizate prin tai sabaki (pivot"ri n arc de cerc)? a. Tai bo b. Tae-kwan-do c. Aikido d. Jujitsu 113. Ramur" sportiv" de origine japonez" supranumit" arta suple%ei, n care tehnicile utilizate constau n imobilizarea adversarului la podea, strangul"ri $i un num"r mare de tehnici articulare? a. Aikido b. Jujitsu c. Tai bo d. Tae-kwan-do 114. Singurul romn campion olimpic la box (Melbourne 1956 categoria 67 Kg) care a c$tigat finala, avnd fracturat" ncheietura minii drepte? a. Nicolae Linca b. Mihai Leu c. Francisc Va$tag d. Rudel Obreja 115. Sportiv romn care a trecut de la box profesionist la raliu? a. Mihai Leu b. Marian Simion c. Dorel Simion d. Francisc Va$tag 116. Care este numele celui mai mare pugilist romn, campion mondial WBA (World Boxing Association) la categoria semi-u$oar" (61.9 Kg) ntre 5 ianuarie 2002 $i 24 octombrie 2003? a. Mihai Leu b. Dorin Doroftei c. Dorel Simion d. Rudel Obreja 117. Cel mai celebru boxer al lumii, de trei ori campion mondial la categoria grea, n"scut pe data de 17 ianuarie 1942? a. Muhammad Ali b. Laszlo Papp c. Mike Tyson d. Evander Holyfield 118. Campion la Kick Box, primul romn n K1? a. C"t"lin Moro$anu b. Ionu% Iftimoaie c. Ciprian Sora d. Bogdan Uta 119. Halterofil, care a participat la 4 edi%ii ale J.O. (1984, 1988, 1996, 1992) $i a c$tigat trei medalii olimpice: aur (1984), argint (1988) $i bronz (1996)? a. Adrian Jig"u b. Nicu Vlad c. Doru Matei d. Adrian Matea$ 120. Fost campion la culturism, care $i-a c$tigat renumele datorit" faptului c" a ajuns un mare actor $i politician? a. Arnold Schwarzenegger b. Bruce Lee c. Hulk Hogann d. Dolph Lundgren 121. Sportiv ar"dean care a participat la 4 edi%ii ale J.O., c$tignd o medalie de aur n 1988, Seoul, la proba de pistol liber $i o medalie de bronz la proba de pistol aer comprimat n 1992, Barcelona? a. Sorin Babii b. Iosif Srbu c. Constantin Antonescu d. Virgil Atanasiu 122. Din ce probe este compus" scrima ca sport olimpic? a. floret", spad" $i sabie b. sabie c. floret" $i spad" d. sabie $i spad" 123. Scrimer" romnc" c$tig"toare a trei medalii olimpice, aur $i argint la Atlanta, 1996 $i bronz la Barcelona,1992? a. Anca M"roiu b. Laura Badea c. Simona Alexandru d. Ana Maria Brnz" 124. Singura patinatoare romnc" care a reu$it s" se califice la J.O. de iarn" de la Torino 2006? a. Simona Punga b. Roxana Luca c. Vigu Teodora d. Sabina M"riu%a 125. Unul din cele mai tinere sporturi de iarn" care se practic" pe z"pad", schiurile fiind nlocuite cu o plac"? a. Skateboard b. Snowboard c. Ski jumping d. Ski 126. Ct dureaz" un meci de hochei pe ghea%"? a. 4x15minute b. 3x20 minute c. 2x15minute d. 3x15 minute 127. n ce an a debutat la J.O. de iarn" hocheiul pe ghea%" feminin? a. Nagano 1998 b. Oslo 1952 c. Torino 2006 d. Sarajevo 1984 128. Cte cercuri sunt pe steagul olimpic?

a. 3 b. 5 c. 6 d. 8 129. Cnd a avut loc prima edi%ie a Jocurilor Olimpice atestat" documentar? a. 776 .Ch b. 932 .Ch c. 774 .Ch d. 814 .Ch 130. Care este cea mai autentic" statuie antic" a unui sportiv? a. Discobolul lui Miron b. Zeus c. Statuia lui Hercule d. Marcus Aurelius 131. Pedagog francez care a luptat pentru rena$terea tradi%iei Jocurilor Olimpice? a. Jean Jacues Cousteau b. Honore de Balzac c. Alexandre Dumas d. Pierre de Coubertin 132. Cine a ini%iat organizarea n 23 iunie 1894 a Congresului pentru Jocurile Olimpice, devenit mai trziu cunoscutul Comitet Olimpic Interna%ional? a. Pierre de Coubertin b.Alexandre Dumas c. Descartes Ren d. Roland Garros 133. Cine a fost primul pre$edinte al Comitetului Olimpic Interna%ional? a. Octavian Morariu b. Pierre de Coubertin c.Colin Moynihan d. Juan Atonio Samaranch 134. Cnd $i unde s-a reluat organizarea Jocurilor Olimpice moderne de var"? a. 1900 Paris b. 1896 Atena c. 1924 Chamonix d. 1924 Paris 135. Care edi%ii ale jocurilor olimpice nu s-au %inut din cauza unor evenimente politice? a. 1900, 1918, 1924 b. 1918;1924;1940 c. 1918; 1924; 1944 c. 1918;1940;1944 136. Cte medalii a ob%inut Romania la J.O. din 1936, Berlin? a. 1 bronz b. 2 aur c. 1 argint d. Nu a ob%inut nici o medalie 137. Unde s-au desf"$urat J.O. n 1948? a. Tokio b. New York c. Montreal d. Londra 138. Cte medalii a ob%inut Romania la J.O. din 1952, Helsinki? a. 4 b. Niciuna c. 3 d. 2 139. Cte medalii a ob%inut Romania la J.O din 1956, Melbourne? a. 4 b. 8 c. 11 d. 13 140. Cte medalii a ob%inut Romania la J.O. din 1960, Roma? a. 11 b. 10 c. 12 d. 14 141. Cte medalii de aur a ob%inut Romania la J.O. din 1964, Tokio? a. 2 b. 5 c. 9 d. Nu a ob%inut medalii 142. Cte medalii a ob%inut Romania la J.O. din 1976, Montreal? a. 1 b. 5 c. 9 d. 27 143. Cte medalii a ob%inut Romnia la J.O. din 1984, Los Angeles? a. 53 b. 24 c. 16 d. 4 144. Cte medalii olimpice a ob%inut Romania la J.O. din 1988, Seoul? a. 12 b. 14 c. 17 d. 24 145. Cte medalii a ob%inut Romania la J.O. din 2008, Beijing? a. 3 b. 5 c. 8 d. 17 146. Care este %ara care a c$tigat cele mai multe medalii de aur la J.O. de la Beijing, 2008? a. S.U.A. b. Rusia

c. China d. Germania 147. Fost pilot de Formula 1, de origine francez", cvadruplu campion mondial n ani: 1985, 1986, 1989 #i 1993? a. Alain Prost b. Nelson Angelo Piquet c. Ralpf Schumacher d. Ayrton Senna 148. Fost pilot brazilian de Formula 1, triplu campion mondial n 1988, 1990 $i 1991, care a decedat n urma unui accident n timpul Marelui Premiu al Republicii San Marino, n 1994? a. Ayrton Senna b. Ralph Schumacher c. Kimi Raikkonen d. Michael Schumacher 149. Cel mai renumit pilot de formula 1, c$tig"tor a 7 titluri mondiale? a. Michael Schumacher b. Ralph Schumacher c. Fellipe Massa d. Robert Kubica 150. Fost pilot de formula 1, proprietar al companiei Bambino Holdings care de%ine 25% din drepturile comerciale asupra Campionatului Mondial de Formula 1? a. Fabio Briatore b. Bernard Charles Ecclestone c. John Howet d. Jean Todt 151. Pilot de formula 1 de origine spaniol", campion mondial n 2005 $i 2006? a. Fernando Alonso b. Xavi Alonso c. Carlos Moya d. Juan Carlos Ferrero 152. Fost pilot de Formula 1 supranumit finlandezul zbur"tor? a. Sami Hyypia b. Tero Pitkamaki c. Mika Hkkinen d. Kimi Raikkonen 153. Cel mai tn"r pilot de formula 1 care a c$tigat titlul mondial? a. Louis Hamilton b.Kimi Raikkonen. b. Alain Prost d. Ayrton Senna 154. Pilot de formula 1 de na%ionalitate columbian" care a concurat pentru echipele McLaren Mercedes $i Williams? a. Nelson Piquet b. Felippe Massa c. Ayrton Senna d. Juan Pablo Montoya 155. Pilot de formula 1 care a concurat pentru Williams $i pentru Toyota, concurnd mpotriva fratelui s"u mai celebru? a. Ralf Schumacher b. Robert Kubica c. Jenson Button d. Nigel Mansel 156. Echip" de formula 1, singura care a participat pn" acum la toate edi%iile Campionatului Mondial de formula 1, lund startul n 776 de curse, fiind astfel cea mai de succes echip" din campionat, dominnd cu autoritate toate clasamentele statistice? a. McLarren Mercedes b. Scuderia Ferarri c. Honda d. ING Renault 157. Echip" de Formula 1, nscris" n campionat n sezonul 2008 cu pilo%ii: Jenson Button $i Rubens Barrichello? a. ING Renault b. Scuderia Ferrari c. Honda F1 Racing d. BMW Sauber 158. Ciclist american, c$tig"tor de 7 ori consecutiv al Turului Fran%ei? a. Levi Leipheimer b. Cadel Evans c. Lance Armstrong d. Mark Cavendish 159. Joc practicat pe o mas" (de obicei verde ce are #ase g"uri numite buzunarele mesei), cu un b"%, numit tac, folosit pentru a lovi bilele (n num"r de 16), ca acestea s" se mi$te pe suprafa%a mesei? a. Snooker b. Biliard c. Poker d. Curling 160. Joc asem"n"tor biliardului foarte popular n %"rile vorbitoare de limb" englez" (Regatul Unit, Irlanda, Canada, Australia, India $i Africa de Sud)? a. Golf b. Polo c. Snooker d. Bridge 161. Juc"tor profesionist de snooker, poreclit racheta sau magicianul datorit" faptului c" love$te bilele cu mare vitez"? a. John Higgins b. Ronnie O Sulliven c. Shaun Murphy d. Stephen Maquire 162. Juc"tor profesionist britanic de snooker, de%in"tor a 6 titluri mondiale, dep"$it abia n 1999 de Stephen Hendry? a. John Higgins b. Ronnie O Sulliven c. Shaun Murphy d. Steve Davis

163. Celebru juc"tor de snooker, decedat la vrsta de 27 de ani din cauza unei forme rare de cancer? a. Ricky Walden b. Mark Joyce c. Dominique Dale d. Paul Hunter 164. Cel mai bun juc"tor de golf din toate timpurile? a. Angel Cabrera b. Ben Curtis c. David Duval d. Tiger Woods 165. Joc sportiv tradi%ional romnesc? a. Fotbal b. Oin" c. Tenis de masa d. Baschet 166. Joc sportiv, asem"n"tor oinei, n care o minge (ball) de m"rimea pumnului este aruncat" de un juc"tor defensiv (pitcher) $i este lovit" de un juc"tor ofensiv (batter) cu un b"% numit round? a. Polo b. Golf c. Cricket d. Basebal 167. Ramur" sportiv" ce este considerat" sportul na%ional al S.U.A.? a. Fotbal american b. Baschet c. Baseball d. Golf 168. Care este ramura sportiv" la care Romnia a ob%inut 3 medalii de aur la J.O. din 1956, Melbourne? a. Gimnastic" b. Badminton c. Kaiac-canoe d. &ah 169. Gimnasta care la J.O. din 1956, Melbourne a ob%inut 2 medalii de bronz, la sol $i pe echipe? a. Nadia Com"neci b. Elena Leu$tean c. Simona Amnar d. Emilia Eberle 170. Cte medalii olimpice a c$tigat Nadia Com"neci de-a lungul carierei sale sportive? a. 8 b. 5 c. 9 d. 4

Art!
!" #$ ," &$ !!" +$ !," +$ %!" )$ %," )$ '!" &$ '," #$ (!" )$ (," +$ *!" &$ *," #$ ,!" )$ ,," #$ -!" #$ -," &$ .!" #$ .," &$ /!" )$ /," #$ !0!" #$ !0," +$ !!!" +$ !!," +$ !%!" +$ !%," #$ %" &$ -" #$ !%" )$ !-" )$ %%" +$ %-" &$ '%" )$ '-" &$ (%" +$ (-" #$ *%" )$ *-" )$ ,%" &$ ,-" #$ -%" &$ --" +$ .%" &$ .-" +$ /%" &$ /-" +$ !0%" &$ !0-" )$ !!%" &$ !!-" +$ !%%" &$ !%-" #$ '" #$ ." &$ !'" +$ !." &$ %'" #$ %." )$ ''" #$ '." &$ ('" )$ (." +$ *'" +$ *." +$ ,'" #$ ,." #$ -'" )$ -." +$ .'" )$ .." )$ /'" #$ /." +$ !0'" )$ !0." &$ !!'" )$ !!." &$ !%'" +$ !%." &$ (" )$ /" +$ !(" &$ !/" #$ %(" )$ %/" )$ '(" &$ '/" #$ ((" &$ (/" +$ *(" &$ */" +$ ,(" )$ ,/" &$ -(" +$ -/" &$ .(" +$ ./" #$ /(" #$ //" &$ !0(" &$ !0/" #$ !!(" )$ !!/" &$ !%(" +$ !%/" &$ *" +$ !0" &$ !*" #$ %0" &$ %*" #$ '0" #$ '*" )$ (0" )$ (*" #$ *0" )$ **" )$ ,0" +$ ,*" #$ -0" )$ -*" &$ .0" #$ .*" )$ /0" +$ /*" #$ !00" &$ !0*" +$ !!0" #$ !!*" +$ !%0" &$ !%*" #$ !'0" )$

Biologie
1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51. 56. 61. 66. 71. 76. 81. 86. 91. 96. c d d a a a d c a a a d d b c b a c a b 2. 7. 12. 17. 22. 27. 32. 37. 42. 47. 52. 57. 62. 67. 72. 77. 82. 87. 92. 97. b c c c d d a d d b b c a d c a c a b a 3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 43. 48. 53. 58. 63. 68. 73. 78. 83. 88. 93. 98. a d b b b b d d b d c b d b a c b b d b 4. 9. 14. 19. 24. 29. 34. 39. 44. 49. 54. 59. 64. 69. 74. 79. 84. 89. 94. 99. c a b d d b c b a b d a b a d b d a c b 5. a 10. b 15. d 20. b 25. a 30. c 35. a 40. c 45. c 50. b 55. a 60. c 65. a 70. c 75. c 80. b 85. c 90. a 95. d 100. a

101. c 106. c 111. b 116. d 121. a 126. d 131. c 136. c 141. d 146. c 151. a 156. b 161. c 166. d 171. b 176. c 181. b 186. b 191. d 196. d 201. a 206. c 211. d 216. c 221. a 226. b 231. c 236. c 241. d 246. d 251. a 256. c 261. b 266. d 271. b 276. a 281. c 286. a 291. d 296. c 301. a 306. c 311. b 316. d 321. b 326. b 331. a 336. c 341. a 346. a 351. d 356. c 361. d

102. b 107. d 112. c 117. c 122. b 127. b 132. b 137. b 142. d 147. c 152. c 157. a 162. a 167. b 172. a 177. b 182. a 187. c 192. b 197. a 202. c 207. a 212. b 217. a 222. b 227. a 232. d 237. a 242. b 247. a 252. c 257. a 262. d 267. c 272. b 277. b 282. c 287. c 292. d 297. b 302. c 307. c 312. c 317. b 322. a 327. b 332. a 337. a 342. c 347. b 352. c 357. d 362. b

103. a 108. b 113. a 118. b 123. d 128. a 133. a 138. a 143. a 148. a 153. b 158. d 163. d 168. a 173. d 178. a 183. c 188. a 193. c 198. c 203. d 208. c 213. c 218. b 223. c 228. b 233. c 238. c 243. a 248. b 253. a 258. c 263. b 268. d 273. c 278. b 283. a 288. a 293. b 298. a 303. a 308. d 313. a 318. d 323. c 328. c 333. b 338. b 343. b 348. b 353. b 358. c

104. d 109. b 114. b 119. a 124. b 129. a 134. d 139. c 144. a 149. d 154. c 159. b 164. b 169. d 174. a 179. c 184. d 189. c 194. b 199. b 204. c 209. d 214. d 219. c 224. a 229. c 234. a 239. d 244. c 249. a 254. a 259. b 264. a 269. c 274. c 279. a 284. b 289. c 294. c 299. c 304. c 309. c 314. d 319. d 324. b 329. d 334. d 339. c 344. a 349. b 354. b 359. a

105. a 110. d 115. a 120. c 125. c 130. b 135. b 140. a 145. b 150. b 155. a 160. a 165. b 170. c 175. c 180. c 185. c 190. a 195. b 200. c 205. a 210. c 215. b 220. c 225. c 230. b 235. a 240. d 245. c 250. b 255. c 260. c 265. b 270. b 275. a 280. b 285. c 290. a 295. c 300. a 305. d 310. c 315. b 320. b 325. a 330. b 335. a 340. c 345. a 350. b 355. d 360. d

Chimie
1. d 6. d 11. a 16. a 21. d 26. b 31. b 36. a 41. a 46. a 51. c 56. a 61. a 66. b 71. b 76. c 81. a 86. a 91. d 96. c 101. b 106. b 111. c 116. b 121. c 126. d 131. b 136. a 141. b 146. d 151. b 156. d 161. b 166. a 171. b 176. d 181. a 186. d 191. b 196. a 201. d 206. a 211. a 216. d 221. d 226. c 231. a 236. a 241. d 246. b 251. d 2. d 7. a 12. b 17. b 22. b 27. b 32. d 37. b 42. d 47. c 52. d 57. c 62. b 67. b 72. a 77. b 82. d 87. b 92. d 97. b 102. d 107. c 112. b 117. c 122. d 127. c 132. c 137. a 142. d 147. d 152. c 157. b 162. b 167. a 172. a 177. a 182. b 187. d 192. a 197. c 202. a 207. b 212. d 217. c 222. c 227. b 232. c 237. b 242. c 247. b 252. a 3. b 8. b 13. b 18. b 23. d 28. a 33. b 38. a 43. d 48. a 53. b 58. a 63. a 68. c 73. b 78. b 83. b 88. d 93. b 98. a 103. a 108. d 113. b 118. a 123. a 128. c 133. a 138. a 143. a 148. a 153. c 158. a 163. b 168. a 173. b 178. a 183. a 188. c 193. b 198. b 203. b 208. d 213. c 218. a 223. c 228. c 233. a 238. c 243. a 248. b 253. c 4. c 9. b 14. c 19. c 24. d 29. a 34. b 39. c 44. d 49. d 54. c 59. b 64. c 69. a 74. c 79. a 84. a 89. b 94. b 99. b 104. c 109. a 114. d 119. b 124. b 129. b 134. a 139. a 144. a 149. c 154. a 159. d 164. d 169. a 174. d 179. d 184. b 189. d 194. d 199. a 204. d 209. a 214. b 219. a 224. d 229. d 234. a 239. d 244. c 249. c 254. d 5. a 10. c 15. d 20. b 25. a 30. c 35. c 40. a 45. c 50. d 55. c 60. a 65. d 70. c 75. b 80. d 85. b 90. c 95. a 100. a 105. c 110. d 115. a 120. d 125. b 130. b 135. b 140. d 145. b 150. b 155. a 160. b 165. c 170. c 175. a 180. c 185. d 190. c 195. a 200. c 205. a 210. b 215. c 220. b 225. b 230. d 235. b 240. b 245. c 250. d 255. b

256. c 261. b 266. b 271. d 276. b 281. d 286. c

257. b 262. b 267. a 272. a 277. c 282. a 287. a

258. a 263. a 268. d 273. b 278. b 283. d 288. a

259. b 264. c 269. c 274. d 279. d 284. b 289. b

260. a 265. d 270. d 275. d 280. a 285. b

Cultur! ar!dean!
1. c 6. b 11. c 16. d 21. b 26. c 31. b 36. b 41. a 46. b 51. a 56. a 61. a 66. d 71. b 76. c 81. c 86. b 2. d 7. c 12. a 17. d 22. a 27. a 32. a 37. c 42. c 47. c 52. c 57. d 62. c 67. a 72. a 77. b 82. b 87. c 3. a 8. b 13. b 18. a 23. c 28. b 33. a 38. b 43. b 48. d 53. a 58. c 63. b 68. a 73. d 78. a 83. a 88. d 4. b 9. b 14. d 19. a 24. c 29. c 34. d 39. b 44. b 49. a 54. a 59. d 64. c 69. b 74. b 79. c 84. b 89. b 5. d 10. a 15. c 20. d 25. d 30. c 35. b 40. d 45. a 50. b 55. c 60. d 65. b 70. a 75. c 80. d 85. a 90. a

Economie
1. b 6. c 11. d 16. a 21. c 26. d 31. d 36. c 41. b 46. d 51. c 56. d 61. d 66. a 71. c 76. d 81. a 86. a 91. b 96. a 101. b 2. a 7. b 12. b 17. b 22. a 27. d 32. d 37. a 42. d 47. b 52. c 57. c 62. c 67. c 72. b 77. a 82. d 87. b 92. a 97. d 102. d 3. c 8. d 13. a 18. b 23. c 28. b 33. a 38. a 43. a 48. d 53. d 58. b 63. a 68. d 73. c 78. b 83. a 88. b 93. d 98. b 103. d 4. d 9. b 14. b 19. b 24. d 29. b 34. a 39. c 44. a 49. b 54. a 59. b 64. a 69. a 74. d 79. d 84. c 89. b 94. c 99. d 104. a 5. b 10. b 15. b 20. d 25. d 30. b 35. b 40. d 45. d 50. b 55. c 60. b 65. d 70. d 75. b 80. c 85. b 90. c 95. b 100. d 105. d

106. c 111. d 116. b 121. b 126. b 131. c 136. a

107. b 112. a 117. b 122. d 127. b 132. a 137. d

108. d 113. c 118. b 123. b 128. d 133. c 138. a

109. c 114. d 119. c 124. a 129. a 134. c

110. c 115. b 120. d 125. a 130. c 135. a

Film
1. b 6. c 11. d 16. a 21. a 26. b 31. d 36. b 41. c 46. b 51. c 56. a 61. b 66. a 71. d 76. b 81. c 86. a 91. b 96. a 101. c 106. d 111. d 116. c 121. d 2. c 7. d 12. a 17. c 22. b 27. d 32. b 37. c 42. b 47. d 52. d 57. c 62. d 67. b 72. a 77. a 82. d 87. b 92. c 97. c 102. d 107. a 112. c 117. c 3. a 8. a 13. c 18. b 23. c 28. a 33. a 38. c 43. c 48. b 53. c 58. a 63. d 68. c 73. d 78. d 83. c 88. d 93. d 98. c 103. c 108. d 113. d 118. b 4. c 9. c 14. d 19. a 24. a 29. d 34. c 39. b 44. a 49. d 54. c 59. b 64. c 69. c 74. b 79. b 84. a 89. a 94. a 99. a 104. a 109. a 114. b 119. d 5. b 10. b 15. a 20. b 25. a 30. a 35. a 40. a 45. a 50. a 55. b 60. c 65. a 70. d 75. c 80. a 85. c 90. c 95. b 100. b 105. c 110. b 115. a 120. d

Filozofie
1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 51. 56. 61. 66. c b c d b b a a a a b c a a 2. 7. 12. 17. 22. 27. 32. 37. 42. 47. 52. 57. 62. 67. d a d d d c b b c b b d c b 3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 43. 48. 53. 58. 63. 68. b b a a c a c a b c d a c d 4. 9. 14. 19. 24. 29. 34. 39. 44. 49. 54. 59. 64. 69. a a d a a c c c b a b a a b 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. d c b b b d b d c d b d b b

71. 76. 81. 86. 91.

c c b c d

72. 77. 82. 87. 92.

d c d a a

73. 78. 83. 88. 93.

c c a b d

74. 79. 84. 89. 94.

d c b a c

75. 80. 85. 90.

c a d b

Fizic!
1. c 6. c 11. b 16. c 21. c 26. a 31. b 36. b 41. d 46. d 51. b 56. a 61. b 66. b 71. b 76. d 81. d 86. c 91. b 96. c 101. c 106. a 111. c 116. a 121. c 126. a 131. b 136. b 141. c 146. a 151. b 156. a 2. a 7. d 12. d 17. a 22. d 27. b 32. c 37. b 42. a 47. c 52. a 57. c 62. a 67. d 72. a 77. c 82. a 87. b 92. c 97. d 102. d 107. b 112. b 117. d 122. d 127. d 132. d 137. d 142. c 147. b 152. a 157. a 3. b 8. d 13. b 18. c 23. c 28. a 33. c 38. c 43. b 48. a 53. d 58. a 63. b 68. b 73. a 78. c 83. b 88. a 93. a 98. a 103. a 108. a 113. d 118. c 123. a 128. a 133. b 138. c 143. a 148. c 153. c 158. b 4. d 9. a 14. a 19. a 24. c 29. a 34. d 39. c 44. d 49. d 54. c 59. c 64. d 69. d 74. b 79. d 84. a 89. a 94. a 99. c 104. b 109. c 114. b 119. b 124. c 129. a 134. b 139. c 144. d 149. c 154. b 5. c 10. d 15. b 20. b 25. a 30. d 35. a 40. b 45. a 50. a 55. c 60. c 65. c 70. d 75. d 80. b 85. d 90. d 95. d 100. d 105. d 110. c 115. c 120. a 125. b 130. a 135. c 140. b 145. b 150. d 155. b

Geografie
1. b 6. b 11. a 16. c 21. a 26. d 31. b 36. b 41. a 46. b 51. c 56. a 61. a 66. a 71. b 76. d 81. a 86. c 91. b 96. a 101. b 106. d 111. b 116. d 121. a 126. a 131. b 136. b 141. b 146. b 151. a 156. c 161. d 166. a 171. c 176. d 181. c 186. c 191. a 196. b 201. c 206. d 211. d 216. d 221. c 226. b 231. d 236. a 241. c 2. c 7. c 12. c 17. a 22. b 27. b 32. a 37. b 42. b 47. a 52. a 57. a 62. c 67. c 72. c 77. b 82. b 87. c 92. c 97. c 102. b 107. b 112. a 117. b 122. c 127. c 132. d 137. d 142. a 147. a 152. c 157. c 162. b 167. c 172. c 177. a 182. d 187. a 192. a 197. d 202. b 207. d 212. c 217. c 222. a 227. c 232. a 237. d 242. c 3. b 8. d 13. d 18. c 23. c 28. c 33. c 38. d 43. b 48. b 53. b 58. c 63. c 68. b 73. b 78. c 83. a 88. d 93. a 98. d 103. c 108. a 113. a 118. b 123. c 128. c 133. b 138. a 143. c 148. b 153. d 158. a 163. d 168. d 173. a 178. b 183. a 188. d 193. d 198. b 203. b 208. d 213. b 218. c 223. a 228. a 233. b 238. c 243. a 4. a 9. b 14. c 19. b 24. a 29. a 34. d 39. b 44. a 49. b 54. d 59. a 64. b 69. b 74. b 79. a 84. b 89. d 94. c 99. b 104. c 109. d 114. c 119. a 124. b 129. d 134. c 139. b 144. c 149. b 154. b 159. d 164. b 169. c 174. d 179. c 184. b 189. c 194. a 199. b 204. a 209. a 214. a 219. c 224. c 229. a 234. c 239. a 244. b 5. d 10. c 15. b 20. d 25. c 30. d 35. a 40. b 45. b 50. d 55. d 60. b 65. a 70. a 75. c 80. c 85. a 90. d 95. d 100. b 105. d 110. d 115. b 120. c 125. d 130. a 135. b 140. b 145. a 150. b 155. a 160. a 165. b 170. b 175. d 180. d 185. d 190. b 195. a 200. a 205. c 210. b 215. b 220. b 225. c 230. b 235. b 240. a 245. a

246. b 251. b 256. b 261. b 266. d 271. a 276. c 281. b 286. c 291. a 296. b 301. a 306. b 311. b 316. c 321. b 326. a 331. b 336. d 341. d 346. d 351. d 356. a 361. a 366. a 371. d 376. a 381. a 386. c 391. b 396. d 401. b 406. a 411. a 416. c 421. b 426. d 431. c 436. b 441. d 446. b 451. a 456. a 461. a 466. b 471. a 476. b 481. a 486. b 491. a 496. a 501. b 506. c

247. d 252. b 257. c 262. c 267. b 272. c 277. b 282. c 287. d 292. b 297. d 302. b 307. c 312. a 317. a 322. d 327. c 332. a 337. a 342. a 347. b 352. c 357. a 362. c 367. d 372. c 377. d 382. c 387. d 392. c 397. d 402. b 407. b 412. a 417. d 422. d 427. d 432. d 437. c 442. d 447. c 452. b 457. b 462. d 467. b 472. c 477. b 482. c 487. d 492. d 497. b 502. a 507. b

248. c 253. a 258. b 263. a 268. b 273. d 278. d 283. b 288. c 293. a 298. a 303. c 308. a 313. c 318. d 323. c 328. d 333. c 338. c 343. c 348. a 353. b 358. c 363. b 368. d 373. b 378. c 383. b 388. d 393. a 398. a 403. a 408. c 413. d 418. c 423. d 428. d 433. a 438. c 443. b 448. c 453. a 458. c 463. a 468. d 473. a 478. b 483. c 488. c 493. c 498. d 503. b 508. b

249. a 254. b 259. a 264. c 269. a 274. a 279. c 284. a 289. d 294. b 299. c 304. c 309. d 314. d 319. c 324. b 329. d 334. c 339. b 344. c 349. a 354. d 359. d 364. a 369. b 374. b 379. c 384. d 389. b 394. b 399. b 404. c 409. c 414. b 419. d 424. a 429. c 434. c 439. b 444. c 449. d 454. b 459. d 464. b 469. a 474. c 479. b 484. a 489. d 494. d 499. c 504. c 509. b

250. a 255. a 260. b 265. b 270. d 275. b 280. a 285. b 290. b 295. a 300. c 305. d 310. a 315. d 320. c 325. b 330. a 335. c 340. b 345. d 350. c 355. b 360. c 365. b 370. b 375. c 380. d 385. d 390. c 395. b 400. b 405. c 410. b 415. a 420. b 425. b 430. d 435. c 440. c 445. c 450. a 455. c 460. a 465. c 470. b 475. d 480. c 485. a 490. d 495. b 500. d 505. a 510. a

511. c 516. b 521. d 526. b 531. c 536. b 541. d 546. b 551. d 556. b 561. c 566. d 571. b 576. d 581. c 586. a 591. a 596. d 601. b 606. c 611. d 616. a 621. b 626. c

512. d 517. a 522. b 527. a 532. a 537. a 542. a 547. a 552. a 557. b 562. b 567. b 572. d 577. a 582. d 587. c 592. c 597. c 602. c 607. c 612. a 617. d 622. d 627. a

513. b 518. b 523. d 528. d 533. d 538. d 543. a 548. c 553. c 558. d 563. a 568. a 573. a 578. b 583. b 588. a 593. c 598. a 603. a 608. b 613. a 618. d 623. a 628. b

514. d 519. c 524. c 529. c 534. a 539. d 544. b 549. c 554. b 559. a 564. a 569. b 574. b 579. d 584. b 589. b 594. b 599. b 604. c 609. a 614. d 619. a 624. d 629. a

515. a 520. c 525. a 530. b 535. b 540. b 545. d 550. d 555. a 560. d 565. a 570. c 575. d 580. a 585. b 590. d 595. b 600. a 605. a 610. c 615. b 620. c 625. c 630. b

Istorie
1. d 6. d 11. b 16. a 21. d 26. d 31. a 36. a 41. b 46. a 51. b 56. d 61. b 66. a 71. a 76. c 81. c 86. b 91. c 96. b 101. b 106. b 111. a 116. d 121. a 126. a 2. c 7. b 12. b 17. c 22. b 27. b 32. d 37. d 42. b 47. a 52. b 57. d 62. c 67. d 72. b 77. c 82. b 87. d 92. b 97. c 102. b 107. a 112. c 117. a 122. d 127. d 3. b 8. c 13. a 18. d 23. a 28. a 33. c 38. b 43. d 48. c 53. a 58. a 63. b 68. b 73. d 78. c 83. c 88. a 93. b 98. b 103. c 108. c 113. d 118. d 123. c 128. b 4. a 9. c 14. b 19. a 24. a 29. d 34. b 39. a 44. b 49. a 54. b 59. d 64. a 69. c 74. a 79. b 84. b 89. b 94. a 99. b 104. a 109. d 114. d 119. c 124. c 129. b 5. a 10. d 15. d 20. b 25. c 30. b 35. b 40. b 45. a 50. a 55. a 60. c 65. d 70. b 75. a 80. b 85. a 90. d 95. c 100. b 105. c 110. b 115. d 120. d 125. b 130. d

131. c 136. d 141. c 146. c 151. d 156. b 161. c 166. c 171. b 176. a 181. c 186. c 191. b 196. b 201. b 206. c 211. b 216. d 221. b 226. d 231. b 236. b 241. d 246. a 251. d 256. b 261. a 266. d 271. d 276. b 281. b 286. c 291. b 296. c 301. a 306. a 311. b 316. c 321. a 326. d 331. d 336. a 341. a 346. d 351. d 356. d 361. a 366. c 371. a 376. c 381. c 386. a 391. c

132. b 137. a 142. c 147. d 152. d 157. d 162. c 167. c 172. a 177. b 182. b 187. b 192. c 197. d 202. c 207. d 212. a 217. b 222. b 227. d 232. a 237. c 242. a 247. a 252. d 257. c 262. a 267. a 272. a 277. d 282. a 287. a 292. b 297. d 302. b 307. c 312. b 317. d 322. d 327. a 332. c 337. b 342. b 347. b 352. b 357. b 362. a 367. c 372. b 377. d 382. a 387. d 392. d

133. a 138. d 143. d 148. c 153. b 158. b 163. a 168. d 173. c 178. d 183. d 188. b 193. b 198. a 203. d 208. c 213. b 218. d 223. a 228. d 233. d 238. b 243. d 248. b 253. b 258. b 263. b 268. d 273. b 278. a 283. d 288. b 293. d 298. b 303. b 308. d 313. c 318. a 323. b 328. c 333. b 338. c 343. a 348. b 353. b 358. b 363. b 368. b 373. d 378. c 383. b 388. c 393. a

134. b 139. c 144. b 149. b 154. c 159. d 164. c 169. a 174. b 179. a 184. d 189. a 194. b 199. b 204. d 209. a 214. d 219. a 224. a 229. c 234. b 239. d 244. a 249. d 254. b 259. a 264. d 269. a 274. c 279. b 284. a 289. a 294. c 299. c 304. a 309. a 314. b 319. c 324. c 329. d 334. d 339. a 344. b 349. a 354. a 359. a 364. d 369. b 374. c 379. b 384. b 389. a 394. c

135. b 140. a 145. d 150. c 155. c 160. a 165. d 170. b 175. a 180. d 185. b 190. c 195. a 200. c 205. c 210. a 215. a 220. a 225. a 230. d 235. d 240. b 245. d 250. a 255. c 260. c 265. a 270. b 275. d 280. b 285. d 290. b 295. a 300. a 305. b 310. b 315. b 320. b 325. b 330. b 335. c 340. d 345. a 350. a 355. a 360. d 365. b 370. d 375. c 380. d 385. d 390. d 395. a

396. d 401. a 406. a 411. b 416. c

397. c 402. a 407. b 412. c 417. c

398. a 403. a 408. b 413. b 418. d

399. b 404. d 409. b 414. d 419. c

400. a 405. d 410. b 415. a 420. a

Lingvistic!
1. a 6. b 11. a 16. c 21. a 26. c 31. c 36. d 41. c 46. d 51. b 56. b 61. a 66. c 71. a 76. d 81. a 86. a 91. d 96. c 101. c 106. c 111. d 116. a 121. c 126. c 131. a 136. d 141. d 146. d 2. b 7. a 12. b 17. b 22. d 27. b 32. d 37. b 42. a 47. d 52. c 57. a 62. b 67. a 72. a 77. b 82. d 87. b 92. c 97. d 102. c 107. b 112. a 117. b 122. a 127. d 132. b 137. a 142. c 147. b 3. a 8. c 13. a 18. c 23. c 28. d 33. a 38. a 43. d 48. a 53. a 58. b 63. a 68. d 73. a 78. d 83. b 88. a 93. b 98. a 103. a 108. a 113. c 118. d 123. d 128. b 133. a 138. d 143. a 148. c 4. c 9. c 14. d 19. a 24. b 29. d 34. d 39. c 44. b 49. c 54. b 59. b 64. b 69. d 74. d 79. c 84. d 89. b 94. a 99. b 104. b 109. a 114. b 119. a 124. b 129. b 134. c 139. c 144. c 149. a 5. d 10. a 15. b 20. d 25. a 30. a 35. a 40. d 45. c 50. a 55. d 60. d 65. d 70. b 75. a 80. a 85. c 90. c 95. b 100. b 105. c 110. b 115. c 120. b 125. a 130. b 135. a 140. b 145. d

Literatura
1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. b b d d b b a c c 2. 7. 12. 17. 22. 27. 32. 37. 42. a c c c c d d d b 3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 43. c a a a d c c b b 4. 9. 14. 19. 24. 29. 34. 39. 44. b d a c a b a a d 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. d b b b a b a a a

46. d 51. c 56. d 61. b 66. b 71. d 76. c 81. c 86. d 91. b 96. c 101. b 106. a 111. d 116. a 121. d 126. b 131. d 136. d 141. b 146. d 151. a 156. a 161. b 166. c 171. a 176. d 181. b 186. a 191. b 196. c 201. d 206. c 211. b 216. a 221. c 226. b 231. d 236. b 241. c 246. b 251. a 256. a 261. b 266. b 271. d 276. d 281. a 286. c 291. c 296. a 301. c 306. c

47. a 52. c 57. a 62. c 67. a 72. a 77. b 82. a 87. b 92. a 97. b 102. a 107. d 112. d 117. d 122. b 127. b 132. a 137. a 142. a 147. a 152. a 157. a 162. d 167. a 172. a 177. b 182. a 187. c 192. a 197. a 202. a 207. b 212. a 217. d 222. c 227. b 232. a 237. d 242. d 247. a 252. c 257. b 262. a 267. a 272. a 277. b 282. c 287. c 292. a 297. c 302. b 307. c

48. d 53. c 58. c 63. a 68. b 73. c 78. c 83. c 88. c 93. c 98. d 103. a 108. d 113. a 118. a 123. c 128. a 133. b 138. d 143. c 148. a 153. b 158. b 163. b 168. d 173. c 178. a 183. b 188. c 193. a 198. d 203. c 208. d 213. d 218. a 223. d 228. c 233. c 238. d 243. c 248. a 253. a 258. d 263. a 268. a 273. a 278. a 283. b 288. a 293. b 298. a 303. b 308. d

49. b 54. a 59. a 64. c 69. c 74. a 79. a 84. c 89. d 94. d 99. c 104. b 109. c 114. c 119. b 124. a 129. b 134. b 139. d 144. b 149. b 154. d 159. a 164. c 169. a 174. b 179. c 184. a 189. a 194. a 199. a 204. d 209. c 214. c 219. b 224. c 229. d 234. a 239. a 244. a 249. c 254. b 259. b 264. d 269. c 274. a 279. c 284. b 289. d 294. d 299. b 304. c 309. c

50. c 55. b 60. d 65. d 70. b 75. d 80. b 85. a 90. a 95. a 100. a 105. a 110. a 115. c 120. a 125. d 130. b 135. a 140. b 145. d 150. d 155. b 160. c 165. c 170. d 175. a 180. a 185. a 190. d 195. a 200. b 205. b 210. b 215. d 220. a 225. d 230. c 235. c 240. a 245. c 250. d 255. a 260. a 265. c 270. b 275. a 280. c 285. b 290. d 295. c 300. a 305. a 310. d

311. d 316. b 321. a 326. a 331. d 336. d 341. c

312. a 317. d 322. c 327. d 332. d 337. c 342. b

313. d 318. a 323. b 328. b 333. a 338. d 343. a

314. a 319. b 324. c 329. d 334. b 339. d 344. d

315. b 320. d 325. a 330. a 335. a 340. a 345. a

Muzic!
1. b 6. d 11. b 16. a 21. b 26. a 31. b 36. a 41. b 46. a 51. a 56. b 61. b 66. b 71. c 76. a 81. c 86. b 91. b 96. d 101. d 106. b 111. c 116. b 121. b 126. d 131. d 136. c 141. c 146. c 151. d 156. d 161. b 2. b 7. b 12. a 17. a 22. a 27. a 32. c 37. a 42. a 47. a 52. d 57. a 62. a 67. a 72. c 77. b 82. b 87. c 92. d 97. b 102. b 107. c 112. b 117. c 122. c 127. d 132. b 137. b 142. b 147. b 152. d 157. b 162. b 3. c 8. a 13. a 18. b 23. d 28. b 33. a 38. b 43. c 48. d 53. b 58. b 63. c 68. c 73. b 78. b 83. b 88. b 93. c 98. b 103. d 108. b 113. c 118. d 123. d 128. d 133. d 138. b 143. b 148. a 153. c 158. c 163. d 4. d 9. a 14. a 19. a 24. b 29. d 34. c 39. c 44. c 49. a 54. c 59. d 64. b 69. c 74. b 79. c 84. c 89. b 94. b 99. d 104. d 109. b 114. b 119. c 124. c 129. b 134. b 139. b 144. b 149. b 154. c 159. b 164. c 5. b 10. a 15. c 20. a 25. a 30. a 35. a 40. d 45. a 50. d 55. d 60. b 65. a 70. b 75. a 80. a 85. c 90. c 95. d 100. c 105. d 110. c 115. c 120. d 125. c 130. c 135. d 140. d 145. b 150. d 155. d 160. b 165. b

Religie
1. 6. 11. 16. 21. d d b b d 2. 7. 12. 17. 22. c b a a a 3. 8. 13. 18. 23. a a c d c 4. 9. 14. 19. 24. b c d b a 5. 10. 15. 20. 25. b d a d b

26. 31. 36. 41. 46. 51. 56. 61. 66. 71. 76.

c c b a b b a b a d c

27. 32. 37. 42. 47. 52. 57. 62. 67. 72. 77.

a a d a a a c c c d c

28. 33. 38. 43. 48. 53. 58. 63. 68. 73. 78.

c d b d c c b b b a b

29. 34. 39. 44. 49. 54. 59. 64. 69. 74. 79.

b d c c a a d c c d c

30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80.

a c d d c b c a a a b

Sport
1. a 6. d 11. a 16. a 21. c 26. a 31. d 36. c 41. d 46. c 51. c 56. b 61. b 66. c 71. d 76. b 81. d 86. c 91. a 96. b 101. b 106. c 111. b 116. b 121. a 126. b 131. d 136. c 141. a 146. c 151. a 156. b 161. b 166. d 2. b 7. c 12. d 17. a 22. c 27. a 32. b 37. d 42. b 47. b 52. b 57. c 62. b 67. b 72. d 77. a 82. b 87. a 92. b 97. d 102. d 107. c 112. c 117. a 122. a 127. a 132. a 137. d 142. d 147. a 152. c 157. c 162. d 167. a 3. d 8. c 13. c 18. a 23. b 28. a 33. a 38. d 43. c 48. a 53. b 58. b 63. c 68. b 73. b 78. b 83. b 88. a 93. c 98. a 103. b 108. b 113. b 118. b 123. b 128. b 133. b 138. a 143. a 148. a 153. a 158. c 163. d 168. c 4. a 9. c 14. b 19. d 24. d 29. d 34. b 39. a 44. d 49. c 54. d 59. b 64. b 69. c 74. b 79. c 84. c 89. a 94. c 99. c 104. c 109. c 114. a 119. b 124. b 129. a 134. b 139. d 144. d 149. a 154. d 159. b 164. d 169. b 5. b 10. a 15. c 20. b 25. b 30. d 35. a 40. a 45. c 50. d 55. d 60. b 65. b 70. c 75. a 80. c 85. b 90. b 95. a 100. b 105. a 110. c 115. a 120. a 125. b 130. a 135. c 140. b 145. c 150. b 155. a 160. c 165. b 170. c