Sunteți pe pagina 1din 28

GRUP COLARCOSTIN NENIESCU AN COLAR 2007-2008 CLASA a XI E DOMENIUL: CHIMIE INDUSTRIAL CALI"ICAREA : OPERATOR #N #N INDUSTRIA CHIMIC

AVIZAT NR ORE SPTM!N: 2 NR ORE $ AN: %7 ORE

PLANI"ICARE CALENDARISTIC DISCIPLINA: M&'()() III * UTILA+E DE TRANS"ER DE MAS- Curs


PRO"ESOR: MIRCIOAGA NECTARA U,-.a./a '/ C&,1-,(.(2- a)/ (,-.a1-- '/ 3,0a1a2/ -,0a1a2/ < N&-(,1.1. Bazele teoretice ale transferului de mas: -,.2&'(7.-0/ - mecanismul i ecuaia fundamental a difuziunii 1.2.Clasificarea operatiilor de difuziune 2 A:;&2:-a 2.1Mecanismul , desfurarea i scopul a sor iei! 2.2."ipuri de a sor ere : - scru ere! - coloane cu umplutur! - coloane cu talere ).1. Mecanismul , desfurarea i scopul distilrii i rectificrii! ).2. %lemente de calcul pentru operaia de distilare * ilanul de materiale ).).Metode de distilare: -simpl, fracionat, - la ec&ili ru, - rectificarea ).+.Coloane de distilare cu talere. Coloane de distilare cu umplutur. 1.).,. -plicatii numerice. - intocmirea ilantului de materiale pentru o instalaie de distilare simpl! C&45/./,1/ 0-6a./ << < Caracterizeaz operaiile de transfer de mas O2/ a)&7a./ 6 S85.849,a O:;

= D-;.-)a2/a ;2/7.->-7a2/a

<< < Caracterizeaz operaiile de transfer de mas << 2 #dentific utila$ele de transfer de mas << = %fectueaz calcule te&nolo'ice specifice utila$elor de transfer de mas

1.

? E@.2a7.-a

% A';&2:.-a A C2-;.a)-6a2/ a

7 S(:)-4a2/a 8 U;7a2/a

- /ntocmirea ilanului de materialela o coloana de rectificare! +.1.Mecanismul, desfurarea i scopul e0tractiei! +.2. 1rocedee de e0tractie +.)."ipuri de e0tractoare: - e0tractoare cu funcionare discontinu 2cu uniti de e0tracie distincte3, - e0tractoare cu funcionare continu 2coloane cu umplutur3 4.1.Mecanismul, desfurarea i scopul adsor tiei! 4.2."ipuri de adsor ere: - adsor ere cu strat /n stare fluidizat de material adsor ant 6.1.Mecanismul, desfurarea i scopul cristalizarii! 6.2. 1rocedee de cristalizare 6.).Bilantul de materiale. 1.6.+."ipuri de cristalizoare: - cristalizoare prin e6aporare, - cristalizoare cu dispoziti6 de amestecare i rcire 6.,. -plicatii numerice. intocmirea ilantului de materiale la un cristalizor 5.1.Mecanismul, desfurarea i scopul su limrii 5.2.7tila$e si instalatii de su limare - instalaia de su limare simpl, ,.1.Mecanismul , desfurarea i scopul uscrii. ,.2..Bilantul de materiale. ,.). 1rocedee de uscare ,.+."ipuri de uscatoare. - usctor tip camer, - usctor cu and - atomizor, ,.,. -plicatii numerice. 8ntocmirea ilantului de materiale la un uscator

<< < Caracterizeaz operaiile de transfer de mas << 2 #dentific utila$ele de transfer de mas << = %fectueaz calcule te&nolo'ice specifice utila$elor de transfer de mas utila$elor de transfer de mas

5 12

4 +

GRUP COLAR '/ CHIMIE COSTIN NENIESCU AN COLAR 2007-2008 CLASA a XI E DOMENIUL: CHIMIE INDUSTRIAL CALI"ICAREA : OPERATOR #N #N INDUSTRIA CHIMIC

AVIZAT D-2/7.&2 /> '/ 7a./'28 NR ORE SAPTM!N: = ORE NR ORE $ AN: =B ORE

PLANI"ICARE CALENDARISTIC DISCIPLINA: M&'()() III * UTILA+E D/ TRANS"ER DE MAS- Laborator tehnologic
PRO"ESOR: MIRCIOAGA NECTARA U,-.a./a '/ C&,1-,(.(2- a)/ (,-.81-- '/ 3,0a1a2/ -,081a2/ . 1 A:;&2:.-a 2.).%0ploatarea si intretinerea a sor erelor. 2.+.#ncidente functionale care pot s apar in funcionarea a sor erelor. 2.4. Cauze si metode de remediere ale acestora D-;.-)a2/a ;).4.%0ploatarea i intreinerea coloanelor de distilare. 2/7.->-7a2/a ).6.#ncidente functionale care pot s apar /n funcionarea coloanelor de distilare. ).5 Cauze i metode de remediere ale acestora 1.).,. -plicaii numerice. - /ntocmirea ilanului de materiale pentru o instalaie de distilare simpl! - /ntocmirea ilanului de materiale la o coloana de rectificare! E@.2a7-a +.+.%0ploatarea si intretinerea e0tractoarelor. +.4.#ncidente funcionale care pot s apar /n funcionarea e0tractoarelor. +.6 Cauze si metode de remediere ale acestora A';&2:-a 4.).%0ploatarea si intreinerea utila$elor de adsor ie 4.+.#ncidente functionale care pot s apar /n functionarea utila$elor de adsor tie. C&45/./,1/ 0-6a./ 2 O2/ a)&7a./ ) 6 Sa5.a49,a + O:; 4

<< ? 9escrie modul de e0ploatare a utila$elor de transfer de mas << % 9escrie modul de /ntreinere a utila$elor de transfer de mas << A -plic normele de te&nica securitii muncii i 1:# specifice utila$elor de mas

4.4 Cauze si metode de remediere ale acestora C2-;.a)-6a2/a 6.4.%0ploatarea si intretinerea cristalizoarelor. 6.6.#ncidente funcionale care pot s apar /n funcionarea cristalizoarelor. 6.5. Cauze i metode de remediere ale acestora 6.,. -plicaii numerice. 6.(. 8ntocmirea ilanului de materiale la un cristalizor 5.).%0ploatarea i intreinerea instalaiilor de su limare. 5.+.#ncidente funcionale care pot s apar /n funcionarea instalaiilor de su limare. 5.4. Cauze i metode de remediere ale acestora ,.4.%0ploatarea i /ntreinerea usctoarelor. ,.6.#ncidente funcionale care pot s apar /n funcionarea usctoarelor. ,.5 Cauze i metode de remediere ale acestora ,.,. -plicaii numerice. ,.(. 8ntocmirea ilanului de materiale la un usctor 6 << ? 9escrie modul de e0ploatare a utila$elor de transfer de mas << % 9escrie modul de /ntreinere a utila$elor de transfer de mas << A -plic normele de te&nica securitii muncii i 1:# specifice utila$elor de mas

S(:)-4a2/a

U;7a2/a

GRUP COLAR '/ CHIMIE COSTIN NENIESCU AN COLAR 2007-2008 CLASA a XIII C DOMENIUL: CHIMIE INDUSTRIAL CALI"ICAREA : TEHNICIAN #N CHIMIE INDUSTRIAL

AVIZAT D-2/7.&2 /> '/ 7a./'28

NR ORE $ AN: B0 ORE

PLANI"ICARE CALENDARISTIC DISCIPLINA: M&'()() VIII * TRATAREA I EPURAREA APELOR Practic comasat
PRO"ESOR: MIRCIOAGA NECTARA U,-.a./a '/ C&,1-,(.(2- a)/ (,-.a1-- '/ 3,0a1a2/ -,0a1a2/ . 1 ;eneraliti 1. :copul i metodele de analiz a apei. 1.2. 9otarea la oratoarelor pentru analiz a apei. 1.). <ecoltarea pro elor i conser6area pro elor de analiz Condiii de calitate ale apelor. Determinri ale caracteristicilor fizice i chimice ale apei. 2.1.1. 9eterminarea temperaturii , 'ustului i mirosului. 2.1.2. 9eterminarea culorii. 2.1.). 9eterminarea p=-ului. 2.1.+. 9eterminarea potenialului de o0ido-reducere 2r=3. 2.1.4. 9eterminarea su stanelor /n suspensie. 2.1.6. 9eterminarea reziduului fi0 i a mineralizrii. 2.1.5. 9eterminarea alcalinitii i aciditii. 2.1.,. 9eterminarea coninutului de io0id de car on. 2.1.(. 9eterminarea su stanelor or'anice. 2.1.1.. 9eterminarea duritii apei. 2.2. Analize biologice ale apelor. 2.2.1. Colectarea i prelucrarea pro elor iolo'ice. 2.2.2. -naliza iolo'ic aplicat /n studiul apei pota ile. C&45/./,1/ 0-6a./ 2 2< < 9escrie surse de alimentare cu ap O2/ a)&7a./ ) 6 Da.a + O:; 4

6.

2< < 9escrie surse de alimentare cu ap 2< 2 9escrie procedee de tratare i de epurare a apei +,

1rocedee de tratare i epurare a apei

2.2.). %ficiena instalaiilor de epurare iolo'ic a apelor reziduale 2.). Analize bacteriologice ale apelor 2.).1. <ecoltarea pro elor din apa de iz6or, de suprafa, din puuri sau fora$e. 2.).2. -naliza acteriolo'ic. ).1 #nstalaii de purificare a apei prin sedimentare. ).2. #nstalaii de purificare a apei prin coa'ulare. ).). #nstalaii de purificare a apei prin filtrare. ).+. #nstalaii de dedurizare a apei. ).4. #nstalaii de demineralizare a apei. ).6. 1rocedee de epurare a apelor reziduale. ).5. 1rocedee de dezinfectare a apei

12

2< = %0ploateaz staii de tratare i de epurare a apei 2< ? -plic norme de te&nica securitii muncii i paz contra incendiilor, specifice staiilor de tratare i epurare a apei

2+

GRUP COLAR '/ CHIMIE COSTIN NENIESCU AN COLAR 2007-2008 CLASA a X E DOMENIUL: CHIMIE INDUSTRIAL CALI"ICAREA : LUCRATOR #N INDUSTRIA CHIMIC

D-2/7.&2

AVIZAT: D/> '/ 7a./'28

NR ORE SPTM!N: 2 ORE NR ORE $ AN: A? ORE

PLANI"ICARE CALENDARISTIC DISCIPLINA: SNTATEA I POLUAREA MEDIULUI * C(22-7()(4 )a '/7-6-a D7&)-PRO"ESOR: MIRCIOAGA NECTARA U,-.a./a '/ C&,1-,(.(2- a)/ (,-.a1-- '/ 3,0a1a2/ -,0a1a2/ 1. :ntatea i 1.1 -pa /n natur poluarea apei 1.2 <esursele de ap 1.) :urse de poluare a apei 1.+ -spectele polurii apei din punct de 6edere al sntii 1.4 :tudierea aciunii factorilor poluani asupra calitii apelor din natur 2. :ntatea i 2.1 :tructura. Compoziia i proprietile aerului. poluarea 2.2 1oluani. Caracteristici. -ciune fiziolo'ic. aerului 2.) -spectele polurii aerului asupra sntii 2.+ Metode de studiere i apreciere a calitii aerului. 2.4 1rotecia calittii aerului. Msuri de pre6enire i com atere a polurii aerului. ).1 :tructura 'lo ului terestru. ).:ntatea i ).2 :olul, resursa natural. poluarea ).) :olul * factor de mediu. solului ).+ 9e'radarea solului. Cauze. ).4 :urse de poluare a solului. ).6 -spectele polurii solului asupra sntii oamenilor. ).5 1rotecia calitii solului. C&45/./,1/ 0-6a./ O2/ a)&7a./ 2+ Da.a O:;

1..1 #dentific pro leme simple 1..2 -lctuiete i aplic un plan de rezol6are a unei pro leme simple

1,

1,

%6aluare final Unitatea: : Gr.c. de chimie C. Neniescu Catedra de Tehnolo ie chimic! $isci%lina: Modulul III UTILAJE DE TRANSFER DE MAS& Curs

2 A"I#AT: $irector' e( catedr!'

Clasa : XI E, rut progresiv ) Nr. Ore %e sa%t. : * + ,-s!%t!m.ni(T) + , + -,s!%t!m.ni(LT) /ro(esor : MIRCIOAGA

NECTARA

/ro rama: Curriculum 0colar: con(orm Anexa 2 la OMEd nr! "#$2%"&!&#!2&&' ( I ) )*are T+ET ,O &#&-!&#%2&&. Anul 0colar: *112 ) *113 Lista unit/ilor de 0o1peten/ relevante pentru 1odul: ##! (tila2e de trans3er de 1as ##!#! Caracteri4ea4! o%eraiile de trans(er de mas! ##!2! Identi(ic! utila5ele de trans(er de mas! ##!"! E(ectuea4! calcule tehnolo ice s%eci(ice utila5elor de trans(er de mas! ##!4! $escrie modul de e+%loatare a utila5elor de trans(er de mas! ##!.! $escrie modul de 6ntreinere a utila5elor de trans(er de mas! ##!'! A%lic! normele de tehnica securit!ii muncii 0i /7I s%eci(ice utila5elor de mas!

Metode didactice : e+%licaia


%ro8lemati4area al oritmi4area studiul de ca4

PLANI"ICAREA UNITII DE #NVARE- 2 A:;&2:1-a N2 O2/ a)&7a./ (,-.81-- '/ 3,081a2/: B


Coninuturi 2detalieri3 . %6aluare iniial a cunotiintelor din anii anteriori. <ecapitularea noiunilor de transfer de mas i difuziune. Clasificarea operaiilor de difuziune D/>-,-1-a a:;&21-/M/7a,-;4() '/;>8D(2a2/a D- ;7&5() a:;&21-/-A:;&2:1-a este operaia unitar de separare a unuia sau a mai multor componeni dintr-un amestec omo'en 'azos prin dizol6are /ntr-un lic&id numit a sor ant. 9ac /ntre lic&idul a sor ant i componentul a sor it au loc reacii c&imice, operaia se numete 7E/4&;&2:1-/ O5/2a1-a -,0/2;8 a:;&2:1-/- 2trecerea /napoi /n faza 'azoas a componentului a sor it3 poart denumirea de '/;&2:1-/ 1entru sistemul 'az-lic&id, parametrii 6aria ili care influeneaz procesul sunt : concentraia componentului /n cele dou faze! temperatura influeneaz ne'ati6 >r . or e 1 1 :apt Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate + -cti6iti de /n6are 4 %0erciii de identificare i de prezentare a operaiilor de transfer de mas .-cti6itatea poate fi una de recapitulare a cunotinelor despre operaiile de difuziune. :e poate lucra pe 'rupuri de ) * 4 ele6i sau indi6idual %0erciii de definire a a soriei, c&emosoriei i desor iei. %6aluarea se 6a face prin confruntarea /ntre soluiile 'site, pe care le 6or prezenta clasei, liderii 'rupurilor. %0erciii de identificare a parametrilor ce influeneaz procesul de a sorie <esurse 6 %6aluare 5 "est de e6aluare iniial ? s. ,

11.1 1

-u0iliar curicular "este i fie de lucru

-utoe6aluare Coe6aluare Completare fie de lucru indi6iduale "est

11.2

Coninuturi 2detalieri3 procesul de a sor ie 2cu creterea temperaturii scade solu ilitatea 'azelor /n lic&ide3 ! presiunea influeneaz poziti6 procesul de a sor ie 2cu creterea presiunii crete solu ilitatea 'azelor /n lic&ide3. A5)-7a1--)/ a:;&2:1-/-/ndeprtarea unui component nedorit dintr-un amestec de 'aze 2splarea sau purificarea 'azelor3 - /ndeprtarea =Cl din produsele clorurate prin a sor ie /n ap. -separarea componentului 6aloros dintr-un amestec de 'aze, care se recupereaz apoi, /n stare mult mai pur, prin desor ie - separarea enzenului din 'azele de cocserie prin a sor ie /n ulei de 'udron, urmat de desor ie ! - separarea =2: din 'azele reziduale 2su stan to0ic3 prin a sor ie /n etanol-amin. -realizarea unor reacii c&imice 'az-lic&id prin c&emosor ie - a sor ia C?2 /n soluie de >a?=, cu producere de icar onat de sodiu! - a sor ia o0izilor de azot /n ap, cu formare de acid azotic ! - a sor ia C?2 /n &idro0id de calciu, cu

>r . or e

:apt

Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate

-cti6iti de /n6are

<esurse

%6aluare

? s.

-utoe6aluare Coe6aluare Completare fie de lucru indi6iduale <eferate pri6ind aplicaiile a soriei

%0erciii de identificare i de prezentare a aplicaiilor a soriei. :e poate lucra pe 'rupuri de ) * 4 ele6i sau indi6idual ) :tudiu de caz pri6ind aplicaiile a soriei.

-u0iliar curicular "este i fie de lucru

Mac&ete, plane 11.1 11.2

Coninuturi 2detalieri3 formare de car onat de calciu 2precipitat3. "est de e6aluare a cunotiinelor 2 2 T-5(2- '/ a:;&2:/2/ : - scru ere! - coloane cu umplutur! - coloane cu talere

>r . or e

:apt

Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate

-cti6iti de /n6are

<esurse

%6aluare "est

? s.

1 1 1

11.+ 11.4 11.6

%0erciii de identificare a utila$elor de transfer de mas 9esenarea sc&iei unui utila$ de transfer de mas:

-u0iliar curicular @ie de lucru Mac&ete, plane

%6aluare final

:e prezint folia cu rspunsurile corecte su form de ta el sau prin prezentarea sc&emelor.

"est

"est

Unitatea: : Gr.c. de chimie C. Neniescu Catedra de Tehnolo ie chimic! $isci%lina: Modulul VIII TRATAREA I EPURAREA APELOR * 1ractic comasat Clasa : XIII 5, rut progresiv ) Nr. Ore %e sa%t. : ,1 + ,s!%t!m.ni(LT) /ro(esor : MIRCIOAGA

A"I#AT: $irector' e( catedr!'

NECTARA

/ro rama: Curriculum 0colar: con(orm Anexa 2 la OMEd nr! "#$2%"&!&#!2&&' ( I ) )*are T+ET ,O &#&-!&#%2&&. Anul 0colar: *112 ) *113 Lista unit/ilor de 0o1peten/ relevante pentru 1odul: ##! (tila2e de trans3er de 1as 2#!#! $escrie surse de alimentare cu a%! 2#!2! $escrie %rocedee de tratare 0i de e%urare a a%ei 2#!"! E+%loatea4! staii de tratare 0i de e%urare a a%ei 2#!4! A%lic! norme de tehnica securit!ii muncii 0i %a4! contra incendiilor' s%eci(ice staiilor de tratare 0i e%urare a a%ei Metode didactice : e+%licaia

%ro8lemati4area al oritmi4area studiul de ca4 e+%erimentul

PLANI"ICAREA UNITII DE #NVARE- 2 Determinri ale caracteristicilor fizice i


chimice ale apei.

N2 O2/ a)&7a./ (,-.81-- '/ 3,081a2/: ?8


Coninuturi 2detalieri3 >r. ore :apt Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate + -cti6iti de /n6are 4 %0erciii de identificare i pre'tire a aparaturii de la orator 9escrierea funcionrii aparaturii i instalaiilor %0erciii de recoltarea i conser6area pro elor de ap Aucrri practice de determinare a caracteristicilor fizice ale apei * temperatur, 'ust, miros <esurse 6 %6aluare 5 "est de e6aluare iniial %0erciii de aplicare a al'oritmilor de calcul pentru determinarea concentraiei pro ei de analizat %0erciii de ? s. ,

. 1 %6aluare iniial a cunotiintelor din anii ) anteriori. <ecapitularea condiiilor de calitate ale apei, conform utilizrilor: condiii de calitate ale apei pota ile condiii de calitate ale apei industriale C&,'-1-- '/ 7a)-.a./ a)/ a5/)&2 2.1. Determinri ale caracteristicilor fizice i chimice ale apei. 2.1.1. 9eterminarea temperaturii , 'ustului i mirosului. ) )

21.2

-paratur de la orator -u0iliar curicular "este i

Coninuturi 2detalieri3 2.1.2. 9eterminarea culorii.

>r. ore

:apt

Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate

-cti6iti de /n6are

<esurse

%6aluare aplicare a al'oritmilor de calcul pentru calculul erorilor %0erciii pentru completare de documente de analiz 2 uletine, certificate de calitate, documente de /nsoire3 %0erciii de /ntocmire a referatului care prezint rezultatele analizei Boc de rol pentru identificarea i asumarea responsa ilitilor /n cadrul ec&ipei i e0ecutarea sarcinilor de lucru /n ec&ip Aucrri practice

? s.

) 2.1.). 9eterminarea p=-ului. 2.1.+. 9eterminarea potenialului de o0ido-reducere 2r=3. 2.1.4. 9eterminarea su stanelor /n suspensie. 2.1.6. 9eterminarea reziduului fi0 i a mineralizrii. 2.1.5. 9eterminarea alcalinitii i aciditii.

2 2

Aucrri practice de determinare a fie de tur iditii apei lucru Aucrri practice de determinare a culorii apei Aucrri practice de determinare a p=-ului apei Aucrri practice de determinare a potenialului de o0ido-reducere 2r=3 Aucrri practice de determinare a su stanelor /n suspensie Aucrri practice de determinare a reziduului fi0 i a mineralizrii Aucrri practice de determinare a alcalinitii i aciditii %0erciii de scriere a ecuaiilor reaciilor c&imice ce au loc /n cazul analizelor Aucrri practice de determinare a io0idului de car on Aucrri practice de determinare a su stanelor or'anice Aucrri practice de determinarea duritii apei %0erciii de scriere a ecuaiilor reaciilor c&imice ce au loc /n

2 2 21.2 +

2.1.,. 9eterminarea coninutului de io0id de car on. 2.1.(. 9eterminarea su stanelor or'anice. 2.1.1.. 9eterminarea duritii apei.

) ) 6

-paratur de la orator

-u0iliar curicular

Coninuturi 2detalieri3

>r. ore

:apt

Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate

-cti6iti de /n6are cazul analizelor

<esurse "este i fie de lucru

%6aluare de analiz e0ecutate /n ec&ip %0erciii de comparare a rezultatelor o inute cu cele din normati6e %0erciii de interpretare a rezultatelor analizelor "est de e6aluare final

? s.

2.2. Analize biologice ale apelor. 2.2.1. Colectarea i prelucrarea pro elor iolo'ice. 2.2.2. -naliza iolo'ic aplicat /n studiul apei pota ile. 2.2.). %ficiena instalaiilor de epurare iolo'ic a apelor reziduale 2.). Analize bacteriologice ale apelor 2.).1. <ecoltarea pro elor din apa de iz6or, de suprafa, din puuri sau fora$e. 2.).2. -naliza acteriolo'ic. %6aluare final

) ) ) ) ) 2 1

Aucrri practice de analiz iolo'ic a apei Aucrri practice de analiz e0ecutate /n ec&ip Aucrri practice de analiz acteriolo'ic a apei Aucrri practice de analiz e0ecutate /n ec&ip

Mac&ete, plane

Unitatea: : Gr.c. de chimie C. Neniescu Catedra de Tehnolo ie chimic! A"I#AT: $isci%lina: Modulul V SNTATEA I POLUAREA MEDIULUI* C9C $irector' e( catedr!' Clasa : XE, rut progresiv ) Nr. Ore %e sa%t. : * + ,*s!%t!m.ni /ro(esor : MIRCIOAGA NECTARA

/ro rama: Curriculum 0colar Anul 0colar: *112 ) *113 Lista unit/ilor de 0o1peten/ relevante pentru 1odul: #&! ,e6olvarea de pro7le1e -1.- Identi(ic! %ro8leme sim%le -1.* Alc!tuie0te 0i a%lic! un %lan de re4ol9are a unei %ro8leme sim%le Metode didactice : e+%licaia %ro8lemati4area al oritmi4area studiul de ca4
)LA8I9I A,EA (8IT:;II <E =8+:;A,E> #! ?ntatea @i poluarea apei 8r! Ore alo0ate unit/ii de Anv/are: 24
Coninuturi 2detalieri3 . >r. ore :apt Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate + -cti6iti de /n6are 4 <esurse 6 %6aluare 5 ? s. ,

Coninuturi 2detalieri3 %6aluare iniial a cunotiintelor din anii anteriori. 1.1 -pa /n natur 1.2 <esursele de ap. Caracteristici Clasificarea apelor naturale -pa pota il -pa iz6oarelor -pa de ploaie -pa de mare -pa dur -pa 'rea 1.) :urse de poluare a apei.1oluani 1oluani de natur fizic 1oluani de natur c&imic 1oluani de natur iolo'ic 1.+ -spectele polurii apei din punct de 6edere al sntii %fecte directe ale apei poluate asupra sntii %fecte indirecte ale apei poluate asupra sntii 1.4 :tudierea aciunii factorilor poluani asupra calitii apelor din natur. <ecoltarea pro elor de ap 9eterminarea proprietilor or'anoleptice ale apei. 9eterminarea aciditii

>r. ore

:apt

Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate

-cti6iti de /n6are "est de e6aluare iniial %0reciii de identificare resurselor de ap. Boc de rol pentru identificarea i clasificarea caracteristicilor i resurselor de ap

<esurse

%6aluare "est %0erciii de comparare a rezultatelor o inute cu cele din normati6e @ie de lucru

? s.

2 1 1 2

1..1 1..2

:uport de curs "este i fie de lucru

<eferate 2 2 2 1 1 1 1 2 1..1 1..2 2 %0erciii de identificare i clasificare a poluanilor apei. :tudiu de caz pri6ind efectele polurii apei asupra sntii oamenilor. %0erciii de recoltarea i conser6area pro elor de ap Aucrri practice de determinare a proprietilor or'anoleptice ale apei. Aucrri practice de determinare a Aucrri practice de analiz e0ecutate /n ec&ip Aucrri practice de analiz e0ecutate /n ec&ip

-paratur de la orator fie de

Coninuturi 2detalieri3 9eterminarea alcalinitii 9eterminarea clorurilor. %6aluare final

>r. ore

:apt

Comp etene 2spec.3 indi6id .6izate

-cti6iti de /n6are alcalinitii i aciditii i clorurilor. "est

<esurse lucru teste

%6aluare

? s.

2 1 1

"est de e6aluare final

),OIE T <E LE ;IE /ro(esor MIRCIOAGA NECTARA Titlul leciei A8sor8ere %rin 8ar8otare Ti%ul leciei : Mi+t! Clasa a& :I& a E 7ala: ;a8orator tehnolo ic $ata: ,-.-1.*112
7co%ul leciei: do8.ndirea a8ilit!ilor cheie: Comunicar !i num ra"i # Lucrul $n c%i&'' A(i)urar a cali*'"ii la locul d munc' 0i a com%etenelor Identi(ic! utila5ele de trans(er de mas!

O8iecti9e: 7! recunoasc! utila5ele (olosite %entru o%eraia de a8sorie< 7! descrie utila5ele (olosite< 7! su%ra9e he4e (uncionarea' res%ect.nd normele de %rotecia muncii. =o8iecti9 atins 6n tim%ul instruirii %ractice>

Ti1p -1 minute

?0opul predrii Ce dorii s! reali4ai? Generarea entu4iasmului 0i a interesului

?trategia de predare Cum o s! %rocedai? E+%unere oral! "ideo& multimedia

?trategia de Anv/are /re4entare multimedia a %rocesului de a8sorie' (olosind mi5loace IT @ncura5are %unere de 6ntre8!ri' 6n 9ederea identi(ic!rii utili4!riilor a8soriei. Reca%itularea noiunilor 6nsu0ite anterior. /re4entare multimedia cu utila5ele anali4ate $escrierea utila5elor' (olosindu&se de e+%eriena %ractic!' cu %ro%riile cu9inte Ilustrarea %unctelor cheie (olosind intonaia Identi(icarea %!rilor com%onente ale utila5elor' %rin com%letarea s%aiilor oale din (i0ele de lucru' distri8uite %e ru%e de ele9i

*B minute

O(erirea de in(ormaie de la teorie la %ractic!: e+%licarea conce%telor teoretice 0i le area teoriei de %ractic!

E+%unere oral! 7u%ort de curs "ideo& multimedia

-1 minute

Anali4a 0i e9aluarea 6n9!!rii

@ntre8!ri 0i r!s%unsuri 9er8ale= %ro(esor Dele9> Com%letarea s%aiilor oale din (i0ele de lucru' distri8uite ele9ilor Ci0e de lucru

?tiluri de ,esurse Anv/are + A ) A A C$ cu ima ini ale unor A A instalaii de a8sorie Calculator "ideo %roiector A 7u%ort de curs A retro%roiector Ci0e de lucru A A /orto(oliu ele9 A C$ cu ima ini A ale unor instalaii de a8sorie Calculator "ideo %roiector A A A Ci0e de lucru cu s%aii A A lacunare

Ce a decurs 8ine? /re4entarea coninutului ast(el 6nc.t s! (ie accesi8il ele9ilor cu stiluri de 6n9!are indi9idual! di(erit. Ce tre8uie modi(icat 6n 9iitor? Reali4area ru%elor de ele9i ast(el 6nc.t s! e+iste 6n (iecare ru%!' ele9i cu stiluri de 6n9!are di(erite.

),OIE T <E LE ;IE /ro(esor MIRCIOAGA NECTARA Titlul leciei : <eter1inarea te1peraturii , gustului @i 1irosului Ti%ul leciei : Mi+t! Clasa a& :III& a E 7ala: ;a8orator $ata: ,-.-1.*112
7co%ul leciei: do8.ndirea a8ilit!ilor cheie: Comunicar !i num ra"i # Lucrul $n c%i&'' A(i)urar a cali*'"ii la locul d munc' 0i a com%etenei 2#!#! $escrie surse de alimentare cu a%!

O8iecti9e: 7! identi(ice caracteristicile (i4ico&chimice ale a%ei. 7! descrie modul de lucru (olosit %entru identi(icarea %ro%riet!ilor or ano&le%tice. 7! res%ecte normele de %rotecia muncii 6n la8orator.

Ti1p -1 minute

?0opul predrii Ce dorii s! reali4ai? Generarea entu4iasmului 0i a interesului O(erirea de in(ormaie de la teorie la %ractic!: e+%licarea conce%telor teoretice 0i le area teoriei de %ractic!

?trategia de predare Cum o s! %rocedai? E+%unere oral! "ideo& multimedia

?trategia de Anv/are Reca%itularea noiunilor 6nsu0ite anterior. /re4entare multimedia a caracteristicilor (i4ico&chimice ale a%ei (olosind mi5loace IT $istri8uirea (i0elor de lucru 0i 6m%!rirea clasei 6n ru%e. @ncura5are %unere de 6ntre8!ri' 6n 9ederea clari(ic!rii e9entualelor %ro8leme. Identi(icarea caracteristicilor (i4ico& chimice ale a%ei. /re !tirea ustensilelor 0i reacti9ilor necesari. E+ecutarea o%eraiilor de determinare a caracteristicilor (i4ico&chimice %re9!4ute 6n (i0a de lucru.

?tiluri de ,esurse Anv/are + A ) A A Calculator "ideo A A %roiector A A A A A 7u%ort de curs Ci0e de lucru /orto(oliu ele9 A%aratur! de la8orator A $i(erite mostre de a%!

*B minute

E+%unere oral! 7u%ort de curs E+%eriment

-1 minute

Anali4a 0i e9aluarea 6n9!!rii

@ntre8!ri 0i r!s%unsuri 9er8ale= %ro(esor Dele9> Com%letarea s%aiilor oale din (i0ele de lucru' distri8uite ele9ilor Ci0e de lucru

A A A

A Ci0e de lucru cu s%aii A lacunare

Ce a decurs 8ine? /re4entarea coninutului ast(el 6nc.t s! (ie accesi8il ele9ilor cu stiluri de 6n9!are indi9idual! di(erit. Ce tre8uie modi(icat 6n 9iitor? Reali4area ru%elor de ele9i ast(el 6nc.t s! e+iste 6n (iecare ru%!' ele9i cu stiluri de 6n9!are di(erite.

),OIE T <I<A TI
A DATE GENERALE

Clasa: X E D-;7-5)-,a '/ 3,081849,.: :ntatea i poluarea aerului T/4a )/71-/-: "est de e6aluare T-5() )/71-/-: <ecapitulare D(2a.a )/71-/-: 4. min. L&7() '/ '/;>8D(2a2/: :ala de clas O:-/7.-0/)/ &5/2a1-&,a)/ a)/ )/7.-/-: %le6ii 6or fi capa ili s: O< : enumere clasificarea apelor naturale. O2 : identifice poluanii apei O= : sta ileasc influena poluanilor asupra mediului. M/.&'/ '/ 3,081849,. >&)&;-./: pro lematizarea. M-F)&a7/ '/ 3,081849,. : fie de lucru. G-:)-&H2a>-/: pro'ram, manual, planificarea calendaristic, curs peda'o'ie.

N2 C2. 0 <

E.a5/)/ )/71-/< M&4/,. &2Ha,-6a.&2-7 : 0/2->-7a2/a 52/6/,1/-I 7a5.a2/a a./,1-//)/0-)&2I 52/7-6a2/a &:-/7.-0/)&2 &5/2a1-&,a)/ T/;. '/ /0a)(a2/ "-@a2/a D7&,;&)-'a2/a 7(,&D.--,1/)&2 52-, 7&4(,-7a2/a /)/0-)&2 a :&2'/2&()('/ 7&2/7.a2/

S.2a./H-- '-'a7.-7/ M/.&'/ 2 M-F)&a7/ =

O2Ha,-6a2/a 7)a;/? E)/0-28;5(,' )a 3,.2/:82-

T-45 M-, % %

P2&:)/4a.-6a2/ a A7.-0-.a./ -,'-0-'(a)8 A7.-0-.a./ >2&,.a)8 C&,0/2;a1-/ '-2-Fa.8

T/;. '/ /0a)(a2/ G&2'/2&( '/ 7&2/7.a2/

E)/0-- 2/6&)08 ./;.() '/ /0a)(a2/ 52-4-. E)/0-- ;(,. a,.2/,a1- '/ 52&>/;&2 3, a7.-0-.a./a '/ a(.&/0a)(a2/

?0

P)a, '/ 2/7a5-.()a2/ * 5&)(a2/a a5/1. -pa * factor de mediu: -#mportana apei! -Circuitul apei /n natur! 2. Criterii de clasificare a poluanilor apei. ). :urse de poluare: -Criterii de clasificare! -1rocese 'eneratoare de poluani! --'eni poluani. +. #nfluena a'enilor poluani asupra mediului. 4. 9ispersia poluanilor apei.

8u1e @i prenu1e lasa Test de evaluare B poluarea aerului

<ata

I ! =n0er0ui/i litera A da0 a3ir1a/ia este adevrat @i litera 9 da0 a3ir1a/ia este 3als: A C A%a intr! numai 6n constituia %lantelor A C /oluanii 8iolo ici sunt microor anismele A C /oluanii modi(ic! calit!ile or anole%tice ale a%ei A C Cenolul im%rim! ust 0i miros %l!cut c!rnii de %e0te II! ?ta7ili/i 0oresponden/a dintre no/iunile din 0ele dou 0oloane A F -. locuine a. microor anisme %ato ene *. (erme 4ootehnice 8. metale rele ,. sus%ensii c. deter eni G. su8stane anor anice d. hidrocar8uri B. com%u0i chimici e. (i8re de lemn H. s%itale (. su8stane or anice 2. erodare eolian! III! Alege/i rspunsul 0ore0t: -. Cianurile sunt %oluani cu aciune: a. to+ic! sistemic! 8. iritant! c. canceri en! d. as(i+iant! *. A%ele meteorice sunt surse de %oluare: a. neor ani4ate 8. industriale c. a ro4ootehnice III Com%letai s%aiile li8ere din enunurile urm!toare: -. /oluantii a%ei %ot (i caracteri4ati du%a: &caracteristici (i4ice:.......................' dimensiune' (orma' densitate' culoare' solu8ilitate in a%a' ca%acitate calorica etc. &caracteristici chimice: aciditate' ....................coro4i9itate' sta8ilitate' reacti9itate chimica si (otochimica etc. &caracteristici 8iolo ice: ust' ...............' to+icitate etc ;imita de concentratie' %entru care o su8stanta %oate %re4enta un e(ect %oluant 0i se mai nume0te 0i concentraie...................................... I+ . Alc!tuii un scurt eseu 6n care s! %reci4ai e(ectele %oluanilor a%ei asu%ra or anismului uman. Tim% de lucru GB min. 7e acord! dou! %uncte din o(iciu.

Ga2/4 I 1. @! 2 -! ) -! + @. II 1-c!2-a!)-e!+- !4-d ###. 1 d, 2 a .,240+D1 punct .,204D1 punct .,4E2D1 punct

III 1oluantii atmosferici pot fi caracterizati dupa: -caracteristici fizice: ;.a2/ '/ aH2/Ha2/, dimensiune, forma, densitate, culoare, solu ilitate in apa, capacitate calorica etc. -caracteristici c&imice: aciditate, :a6-7-.a./J corozi6itate, sta ilitate, reacti6itate c&imica si fotoc&imica etc. -caracteristici iolo'ice: 'ust, 4-2&;J to0icitate etc. -'entii poluanti se mai pot caracteriza prin: a3 Aimita de concentratie, pentru care o su stanta poate prezenta un efect poluant.i se mai numeste si concentratie 4a@-4 a'4-;a .,240+D1 punct V <. %numerarea poluanilor apei. #dentificarea efectelor asupra or'anismului uman )01D + puncte