Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL DISCIPLIN: TEHNOLOGIE HOTELIER i DE RESTAURANT

REFERAT LA TEHNOLOGIE HOTELIER I DE RESTAURANT TEM: SERVICIILE HOTELIERE SUPLIMENTARE

Titular curs, C"#&' U#i&, (r ', A#ca A(ria#a Crist a

R s!"#sa$il s %i#ar, L ct"r u#i&' (r', G) "r*) Ci"$"t+

Stu( #t: P #a Iri#a F"r%+ ( ,#&+-+%.#t: /i, A#ul III, S ria 0, Gru!a 1 Data sus-i# rii: 23'45'2467 Pu#cta8: Nu%+r !a*i#i:

0ucur 9ti

A# u#i& rsitar 2465:2467

Cu!ri#s
Ca!it"lul I' A$"r(+ri t "r tic !ri&i#( s r&iciil su!li% #tar i# asi*urar a !r"(usului )"t li r''''''''''''''''''''''''''''5 6'6'D ;i#ir a s r&iciil"r ( ca<ar 9i s r&iciil"r su!li% #tar "; rit i# u#it+-il ( ca<ar '''''''''''''''''''''''''''''''5 6'2'Clasi;icar a s r&iciil"r su!li% #tar '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7 6'5' S r&icii 9i ;acilit+-i "; rit ( )"t luri ,# ;u#c-i ( #u%+rul ( st l ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''= 6'7'S r&iciil su!li% #tar "; rit ( a* #-ia P r; ct T"ur''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1 6'>' S r&iciil su!li% #tar "; rit ( H"t l Pa8ura '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''64 0i$li"*ra;i ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''62

Capitolul I. Abo !" i t#o #ti$# p i%i&! '# %i$iil# 'upli(#&ta # i& a'i)u a #a p o!u'ului *ot#li#
+.+.D#,i&i #a '# %i$iilo !# $a-a # .i '# %i$iilo 'upli(#&ta # o,# it# i& u&it"/il# !# $a-a # ?# lit ratura ( s! cialitat , ca<ar a 9i ali% #ta-ia, al+turi ( trata% #t 9i tra#s!"rt, su#t c"#si( rat ,# turis% ca s r&icii ( $a<+' S r&iciul ( ca<ar &i< a<+, !ri# c"#-i#utul s+u, cr ar a c"#(i-iil"r 9i c"#;"rtul ! #tru a(+!"stir a 9i "(i)#a c+l+t"rului' El st !r"(usul a c a c s #u% 9t i#(ustria )"t li r+ : s ct"r car , ,# acc !-iu# a actual+, ,#*l"$ a<+ a#sa%$lul acti&it+-il"r ( s;+9urat ,# s!a-iil ( ca<ar ' S r&iciul ( ca<ar s !r <i#t+ ca " acti&itat c"%!l @+, ( cur*.#( (i# @!l"atar a ca!acit+-il"r ( ca<ar , ;ii#( alc+tuit (i#tr:u# *ru!a8 ( !r sta-ii "; rit turistului ! ti%!ul s 8urului ,# u#it+-il ( ca<ar ' D <&"ltar a 9i calitat a s r&iciil"r ( ca<ar su#t ( ! #( #t , ,# !ri%ul r.#(, ( @ist #-a u# i $a< t )#ic":%at rial ( ca<ar a( c&at , cu ("t+ri c"r s!u#<+t"ar , car s+ "; r turi9til"r c"#(i-ii "!ti% 9i car s+ ,#( !li# asc+, (u!+ ca<, 9i alt ;u#c-ii' ?# al ("il a r.#(, s r&iciul ( ca<ar st i#;lu #-at ( ("tar a cu ! rs"#al a ca!acit+-il"r ( ca<ar , ( #i& lul ( cali;icar a lucr+t"ril"r, ( "r*a#i<ar a %u#cii ,# u#it+-il )"t li r ' ?# ac st c"#t @t, i#su;ici #-a s!a-iil"r ( ca<ar , c)i!ar a l"r # c"r s!u#<+t"ar , # c"#c"r(a#-a ,#tr #i& lul c"#;"rtului "; rit 9i @i* #- l turi9til"r, ca 9i #u%+rul %ic al lucr+t"ril"r sau sla$a l"r !r *+tir i#;lu #- a<+ # *ati& calitat a !r sta-i i turistic au r"lul ( 9i, !ri# i#t r% (iul ac st ia, (i% #siu#il circula-i i turistic 9i !"si$ilit+-il ( &al"ri;icar a !atri%"#iului' S# %i$iil# tu i'ti$# su!li% #tar a c"#tri$ui la cr 9t r a succ sului ac-iu#il"r turistic ' El cu!ri#( ,# * # ral acti&it+-il c au ca "$i ct sti%ular a c"#;"rtului &aca#- i , a "(i)# i acti& , (istrac-i i , ! tr c rii a*r a$il a ti%!ului li$ r ;+r+ a s su$stitui c l"r ( a*r % #t ' U# l (i#tr ac st a !"t ;i cu#"scut a#tici!at ( c+tr turi9ti , ;ii#( i#clus ,# c"stul i#i-ial al !r sta-i i iar cu alt l A %a8"ritat a B turistul ia c"#tact ("ar la ( sti#a-i , c"#su%ul r+%.#.#( #u%ai la latitu(i# a lui , !lata ; ctu.#(u:s s !arat ! %+sura s"licit+rii 9i "$-i# rii l"r '

El s caract ri< a<a !ri# &ari tat 9i !"t ;i as"ciat s r&iciil"r ( $a<+ sau !"t a& a " @ist #-+ i#( ! #( #t+' +.0. Cla'i,i$a #a '# %i$iilo 'upli(#&ta # O clasi;icar a%!l+ a s r&iciil"r su!li% #tar !"at ;i ;acut+ (i# !u#ct ( & ( r : : al %"(alit+-ii ( !lat+: s r&icii *ratuit s r&icii cu !lat+ : al !r stat"rului: s r&icii r ali<ar ( ! rs"#alul )"t lului s r&icii r ali<at ( ;ir% car au ,#c)iriat s!a-ii ,# )"t l s r&icii r ali<ar ,# a;ara )"t lului ( c+tr ;r% s! ciali<at : al #aturii s r&iciil"r: s r&iciil ( i#;"r%ar a cli #t l i turistic s r&iciil ( i#t r% (i r A ( ,#c)iri ri , ( r < r&+ri , tc'B s r&iciil cu caract r s! cial A "r*a#i<ar a r u#iu#il"r , & #i% #t l"r s! cial , tc'B s r&icii cultural C artistic A !artici!ar la s! ctac"l B s r&iciil 9i acti&it+-il cu caract r s!"rti& s r&iciil (i& rs : ;i#a#ciar A sc)i%$uri &alutar , "! ra-iu#i l *at ( c+r-il ( cr (it, asi*ur+ri , c"% rciali<ar a u#"r %+r;uri B S# %i$iil# ) atuit# 1," " plat"2 H"t luril su#t "$li*at c"#;"r% r *ula% #t l"r i#t r#a-i"#al s+ !r st < ,# %"( *ratuit ur%+t"ar l s r&icii i#(i; r #t ( s! ci;icul )"t lului: "; rir a ( i#;"r%a-ii !ri&i#( !r star a u#"r s r&icii, %i8l"ac ( tra#s!"rt, s! ctac"l , star a &r %ii, (ir c-i"#ar tcB ,#c+rcar a, ( scarcar a 9i tra#s!"rtul $a*a8 l"r tr <ir a cli #-il"r la "ra s"licitat+ r ali<ar a l *+turil"r t l ;"#ic ,# )"t l !+strar a "$i ct l"r ( &al"ar 9i a su% l"r ( $a#i !ri%ir a, tra#s%it r a ( % sa8 !ri%ir a, !r (ar a 9i @! (i r a c"r s!"#( #- i cli #-il"r
4

asi*urar a ( <iar , r &ist ,# )"luri ac"r(ar a ( % (ica% #t 9i %at rial sa#itar ,# ca(rul !ri%ului a8ut"r ,# ca< ( acci( #t !+strar a "$i ct l"r uitat !+strar a $a*a8 l"r c"% #<i ! #tru ta@i @! (i r a scris"ril"r s"sit (u!+ !l car a cli #-il"r

;acilitar a ca<+rii !asa* ril"r ,# alt u#it+-i ( ca<ar (i# l"calitat "; rir a ( %at rial ( !r"%"&ar 9i i#;"r%ar turistic+ s r&icii ( !arcar 9i *arar S# %i$iil# $u plat" Hotelurile sunt preocupate din ce n ce mai mult pentru diversificarea gamei de servicii suplimentare cu plat pentru a satisface la un nivel superior ct mai multe cerine ale clienilor. Serviciile suplimentare cu plat reprezint o surs de ctig i pe de alt parte un mijloc de difereniere a ofertei hotelurilor. Turitii caut acele hoteluri unde sunt asigurate ct mai multe servicii su acelai acoperi! pentru a scuti timp i pentru a petrece ct mai eficient timpul li er n condiii de confort i siguran. "ele mai solicitate servicii cu plat sunt# servicii de ghid i animaie$ rent%a%car$ nchirieri de terenuri de sport i echipament specific$ nchirieri diverse$ servicii de echitaie$ de igien$ de fitness$ magazine$ teatre$ cazino$ asisten pentru copii$ servicii de spltorie%curtorie etc. &ncluderea ntr%o categorie sau alta a serviciilor suplimentare prestate de hotel este la latitudinea conducerii. 'n cadrul hotelurilor de categorie superioare$ (%) stele$ se presteaz o multitudine de servicii$ unele dintre acestea pot fi gratuite$ n timp ce aceleai servicii n hoteluri de categorie inferioar pot fi cu plat.* S# %i$iil# !# i&,o (a # S r&iciil ( i#;"r%ar i#t r&i# at.t ! ! ri"a(a !r *+tirii 9i a#*a8+rii !r sta-i i turistic , c.t 9i ! !arcursul ( s;+9ur+rii c+l+t"ri i' El !"t ;i *ru!at ast; l:

A#ca A(ria#a Crist a, T )#"l"*ia acti&it+-il"r ( turis%, E(i-ia a 2:a, r &i<uit+, 0ucur 9ti, E(itura Pr" U#i& rsitaria, 244=, !a* 6DD

aB i#;"r%a-ii "; rit ( c+tr "r*a#i<at"rii ( turis% A t"ur : "! rat"rii 9i a* #-ii ( tailist B car &i< a<+ i#;"r%a-ii !ri&i#( c"#-i#utul !r"*ra% l"r "; rit ( " a* #-i A! i#;"r%a-ii !ri&i#( u# l as! ct al "r*a#i<+rii A !r"*ra% l ( <$"r, % rsul tr #uril"r, c"# @iu#i !"si$il , ;acilit+-i ( !r -, c"#(i-ii "$li*at"rii ( c+l+t"ri , tc'B $B i#;"r%a-ii "; rit ( c+tr !r stat"rii (ir c-i ( s r&icii !ri&i#(: "; rta ( !r"(us 9i s r&icii, !r -uril , !"si$ilit+-il ( (i& rtis% #t sau alt acti&it+-i' El au r"l i%!"rta#t ,# luar a ( ci<i i ( cu%!+rar 9i !"t ;i "; rit ;i "ral A!ri# a#u#-uri sau !ri# s;+tuir a turi9til"rB ;i !ri# scris Acu a8ut"rul !lia#t l"r, $r"9uril"r, a;i9 l"r, catal"a* l"r'' S# %i$iil# !# i&t# (#!i# # S r&iciil ( i#t r% (i r s !"t *ru!a ,# : aB s r&icii ( r < r&+ri: $il t ( c+l+t"ri ! %i8l"ac l ( tra#s!"rt Aa&i"#, tr #, &a!"rB $il t ! #tru s! ctac"l Aartistic , cultural , s!"rti& B ( l"curi ,# alt u#it+-i A)"t luri, r staura#t B $B s r&icii ( ,#c)iri r : ( aut"turis% cu sau ;+r+ 9"; r A r #t:a:carB ( i#& #tar, c)i!a% #t 9i %at rial s!"rti& i#& #tar ! #tru !la8+ a%$arca-iu#i, $icicl t car turistul i#t #-i"# a<+ s+ l cu%! r B

S r&icii cu caract r s! cial S# %i$iil# $u $a a$t# 'p#$ial S r&iciil cu caract r s! cial su#t "ca<i"#at ! #atura !articular+ a turis%ului as"cii#(u:s cu ;"r% l ( %a#i; star al ac stuia ,# ca(rul u#"r s *% #t $i# ( t r%i#at ' Ac st s *% #t !"t ;i: ! #tru "a% #i ( a;ac ri: tra(uc ri, (actil"*ra;i , t )#"r (act+ri, list+ri ! #tru ! rs"a# aut"ri<at : !arti( ( &.#+t"ar 9i ! scuit ! #tru c"!ii %ici: su!ra& *) ri A$a$ECsitt rB, t r #uri ( 8"ac+ cu ("t+ril a; r #t , *r+(i#i- , !r"*ra% artistic ! #tru c"!ii, u#it+-i ( ali% #ta-i ! #tru c"!ii
6

! #tru ! rs"a# )a#(ica!at : asist #-+ % (ical+ 9i ,#*ri8ir asi*urar a s curit+-ii turi9til"r 9i sal&ar a ac st"ra Asal&a%"#t, sal&a%arB S# %i$iil# $ultu al 3 a ti'ti$# S r&iciil cultural C artistic au r"lul ( a c"#tri$ui la ! tr c r a a*r a$il+ a ti%!ului

li$ r r+%as (u!+ satis;ac r a %"ti&a-iil"r ( $a<+ al c+l+t"ri i !ri# : !artici!ar a la (i& rs s! ctac"l At atru, ;il%, "! r+, c"#c rt B sau & #i% #t F ; sti&aluri, s r$+ri !"!ular &i<it la %u< , @!"<i-ii, *al rii ( art+, cas % %"rial &i<itar a u#"r "$i cti& culturalCist"ric 9tii#-i;ic Ac t+-i, !alat , (i;icii r li*i"as , *r+(i#i $"ta#ic 9i <""l"*ic B O % #-iu# (isti#ct+ s i%!u# ,# l *+tur+ cu "r*a#i<ar a !r"*ra% l"r A @cursiil"rB t %atic , car au c+!+tat " ;r c& #-+ t"t %ai %ar 9i " (i& rsi;icar a su$i ct l"r a$"r(at ' Ac st a au u# r"l ;"r%ati&: (ucati& ( "s $it, %ai al s atu#ci c.#( s a(r s a<+ l &il"r 9i stu( #-il"r, c"%!l t.#( ,# %"( ; ricit cu#"9tii#- l t "r tic ' Or*a#i<ar a ac st"ra tr $ui ;+cut+ cu *ri8+ ast; l ,#c.t, s+ #u ;i a; ctat+ %"ti&a-ia !ri#ci!al+ a &aca#- i Atrata% #t $al# ar, cur+ ) li":%ari#a, sc)iB S# %i$iil# 'po ti%# S r&iciil s!"rti& C i#clu( t"at %a#i; st+ril s!"rti& la car !artici!+ turi9tii c !ractic+ (i; rit ra%uri s!"rti& at.t ca ,#c !+t"ri c.t 9i ca @! ri% #ta-i' Pr star a ac st"ra !r su!u# i#struct"ri ' ?# cat *"ria s r&iciil"r su!li% #tar (i& rs l"r c"%isi"a# ' L+r*ir a *a% i s r&iciil"r ( $a<+ 9i su!li% #tar "; rit turi9til"r 9i cr 9t r a calit+-ii l"r s r ;l ct+ !"<iti& asu!ra acti&it+-ii turistic , c"#(uc.#( la %ai $u#a ;"l"sir a $a< i %at rial 9i ;"r- i ( %u#c+, la s!"rir a ;ici #- i ,#tr *ii acti&it+-i' T"t"(at+, s i%!u# su$li#i r a c+ s r&iciil su!li% #tar au " c"#tri$u-i su!li% #tar+ ,# ac st s #s !ri# !r lu#*ir a s 8urului 9i a s <"#ului turistic, !ri# cr 9t r a ,#cas+ril"r % (ii ! <i:turist' +.4. S# %i$ii .i ,a$ilit"/i o,# it# !# *ot#lu i 5& ,u&$/i# !# &u(" ul !# 't#l#
7

@ist #-a u#"r ("t+ri a( c&at As+li, t r #uri ( s!"rt, !isci# , $a<i# ( ,#"t, !.rtii

( sc)i, $"$, s+#iu- , !u#ct ( ,#c)iri r a %at rial l"r s!"rti& !r cu% 9i a u#"r !r"; s"ri F %ai !"t ;i i#clus 9i alt !r sta-ii !r cu%:

c"% rciali<ar a !r"(us l"r ,# sist % G(utE ;r H, !+strar a "$i ct l"r ( &al"ar , ; ctuar a

*ot#lu i !# !ou" 't#l#: tr $ui s+ ;i ("tat cu a9t r#uturi ! #tru !at 9i "$i ct ( t"al t+ ,# $ai ' Mi#i%ul # c sar st r !r < #tat ( !r"s"a! , s+!u# 9i ).rti i*i #ic+' C"#;"rtul "; rit ( )"t luril ( ("u+ st l (i; r+ ( la u# ca< la altul 9i ( la " -ar+ la alta' ?# Fra#-a, )"t luril ( ("u+ st l au " i%a*i# # *ati&+ (i# cau<a !r"$l % l"r ( cur+- #i 9i a s!a-iului ;"art %ic' ?# G r%a#ia, Austria sau El& -ia, u# )"t l ( ("u+ st l st ( c l %ai %ult "ri %ai c"#;"rta$il ( cat ,# alt -+ri'

*ot#lu i !# t #i 't#l#. D la cat *"ria tr i st l !"-i s! ra la u# ;" )# ,# $ai 9i la (i& rs acc s"rii: s t ( cusut, cr %+ ( !a#t";i, !aturi su!li% #tar ac st a, ast; l ( s r&icii su!li% #tar (i; r+ ( tc' Cu t"at la u# )"t l la altul'

U#ul (i#tr c l %ai i%!"rta#t lucruri ! #tru turi9ti st %i#i$arul ;"l"sit ca ;ri*i( r' ?#tr:" ca% r+ (i#tr:u# )"t l ( tr i st l !"-i a& a aut"%at %i#i$ar sau tr $ui s+:l ,#c)iri <i c"#tra u# i su% ( a!r"@i%ati& > ur" ! <i' *ot#lu i !# pat u 't#l#. La cat *"ria !atru st l , ca% ra ( )"t l st ("tat+ cu (i& rs "$i ct car s!"r sc *ra(ul ( c"#;"rt: ca#a! a cu %+su-+, !r"(us c"s% tic Acasc+ ( (u9 ! #tru !+r, $ -i9"ar ! #tru ur c)i, (isc) t ( %ac)ia#t B' ?#tr:u# )"t l ( !atru st l , )alatul 9i !a!ucii ( $ai !"t ;i i#clu9i ,# !r -ul ca% r i sau (is!"#i$ili la c r r , c"#tra c"st' *ot#lu i !# $i&$i 't#l#. U# )"t l ( ci#ci st l tr $ui s+ ai$+ !isci#+' Ca% r l su#t s!a-i"as , cu c"# @iu# Iir l ss, %i#i$ar, s i;, !r"(us c"s% tic $"%$"a# , !.#+ la ;l"ri 9i ;i*uri# (i# !r"s"a! ' C)iar 9i la u# )"t l ( ci#ci st l @ist+ (i; r #- %ari ,#tr s r&iciil !l+tit 9i c l i#clus ,# !r -' C l %ai %ari c"%!l @ )"t li r (i# sta-iu#i !"t (is!u# ( %i#i$ar *ratuit ! t"t !arcursul s 8urului, r u%!lut ( c+tr ! rs"#alul )"t li r' Alt )"t luri "; r+ *ratuit %i#i$arul #u%ai ! #tru !ri%a s ri ( !r"(us , c l lalt ;ii#( c"#tra c"st' I#t r# tul, ( 9i *ratuit la %ult )"t luri ( tr i 9i !atru st l , la cat *"ria ci#ci st l !"at ;i u# "ri c"#tra c"st' ?# c a c !ri& 9t %at rial l i#;"r%ati& (is!"#i$il ,# ca% r+, c"#;"r% Or(i#ului Mi#ist rului Turis%ului, ac st a tr $ui s+ ;i r ali<at st tic, ti!+rit ,# li%$a r"%.#+ 9i ,# c l !u-i# ("u+ li%$i ( circula-i i#t r#a-i"#al+ 9i s+ cu!ri#(+ i#;"r%a-ii util ! #tru turi9ti cu !ri&ir la %"(ul ( ;"l"sir al t l ;"#ului, tari; l i#t r# 9i i#t r#a-i"#al ! #tru c"#&"r$iril
8

tc' Turi9tii su#t

r+s;+-a-i cu (i& rs ca("uri %ici l+sat ,# ca% r+ ( c+tr ! rs"#alul )"t li r, ( la

t l ;"#ic , lista cu s r&iciil su!li% #tar "; rit , %"(alit+-i ( s"cilitar !r cu% 9i tari; l ! #tru c l cu !lat+, lista ! #tru r""% C s r&ic , lista !r"(us l"r (i# %i#i C $ar 9i a !r -uril"r a; r #t , !r"*ra%ul TV ! #tru s+!t+%.#a ,# curs, (u!+ ca< i#;"r%a-ii turistic !ri&i#( <"#a sau l"calitat a, )+r-i cu l"cali<ar a )"t lului ,# ca(rul <"# i, l"calit+-ii A ! #tru u#it+-il ( tr i, !atru 9i ci#ci st l B, c) sti"#ar ! #tru t star a "!i#i i turi9til"r cu !ri&ir la calitat a s r&iciil"r "; rit , "ric alt i#;"r%a-ii car ar !ut a ;ac a*r a$il s 8urul turistului' La r c !-i tr $ui s+ ;i (is!"#i$il ur%+t"ar l %at rial i#;"r%ati& : !lia#tul )"t lului, !lia#tul cu s r&iciil su!li% #tar , )arta l"calit+-ii, lista ( !r !arat 9i $+uturi, !lia#t ( !r"%"&ar a !isci# i, s+lii ( i#tr -i# r , sal"a# l"r ( ,#;ru%us -ar , clu$ului, ca<i#"ului, %a*a<i# l"r, $i$li"t cii, c #trului ( a;ac ri, cal #(arul & #i% #t l"r (i# )"t l, i#struc-iu#i (i& rs ' +.6.S# %i$iil# 'upli(#&ta # o,# it# !# a)#&/ia P# ,#$t Tou +2 A'i)u a #a $o(pl#7" a $"l"to i#i Tu i't PLUS P #(iu( P #tru c+ ti !r &+<+t"r, ,i !la#i;ici ,# ( taliu c+l+t"riil i ,i ("r ti ca ac st a s+ s ( rul < aa cu% t at !i, ,i r c"%a#( !"lia c"%!l @+ ( asi*urar a c+l+t"ri i' Cu Turist Plus Pr %iu% ti asi*urat at.t ! #tru situaii ( ,%$"l#+&ir sau acci( #t, c.t i ,# c a c !ri& t riscuri car ,i !"t tra#s;"r%a c+l+t"ria ,#tr:" curs+ cu "$stac"l : !i r( r a sau ( t ri"rar a $a*a8 l"rF("cu% #t l"r, riscul ( a#ular a c+l+t"ri i F ,#t.r<i r a %i8l"cului ( tra#s!"rt, ;ali% #tul sau i#s"l& #a c"%!a#i i a ri # ' 02 Polia !# a'i)u a # a 'po tu ilo #7t #(# 8t #(# A!%#&tu # Scu$a:(i&i#*, $u#* :8u%!i#*, ("I#:)ill, JaEaJi#* !"t ;i ! #tru %uli ( #u%iri # cu#"scut , ,#s+ ! #tru ti# su#t @!r sia !asiu#ii ! #tru a(r #ali#+, acti&it+i ! car l :ai ,#c rcat ( 8a, sau su#t ! lista ( #"ut+i ( ,#c rcat' Fi c+ !ractici ac st s!"rturi @tr % ,# ar+ sau ,# str+i#+tat , tii c+ "ric.#( !"t i#t r& #i % (ical ( ur* #+' 42 T a&',# la9!# la a# opo t la *ot#l D la $il t ! #tru curs r *ulat i $il t ( tr # !.#+ la tra#s; ruri !ri&at cu li%u<i# ( lu@' Sau !"at t *.#( ti la u# <$"r cu lic"!t rul sau cu )i(r"a&i"#ulM Du:t la a* #-ia P r; ct T"ur+i ("ri#- l ,-i &"r ;i tra#s;"r%at ,# r alitat ' 62 :&$*i i# #a !# (ai&i 5& 't "i&"tat# Ai # &"i ( u# S%art ! #tru a t str cura ! c l %ai ,#*ust str+(u (i# T"sca#a sau ( u# aut"turis% ( t r # ! #tru a @!l"ra Ta<%a#iaM
9

& #i% #t

# !r &+<ut K Ltr %

A(& #tur ,i asi*ur+ !r luar a !r"%!t+ a c) ltui lil"r % (ical i ac"! rir a trata% #tului

Tari; l a* #-i i i#clu(: Jil"% tri # li%itai, asi*urar cu c a %ai c"%!l t+ ac"! rir : asi*urar la acci( #t, asi*urar la ;urt, asi*urar ( r+s!u#( r ci&il+ ;+r+ !artici!ar ! rs"#al+, ta@ l"cal , ta@a ! #tru "; r a(ii"#al' ;2 <il#t# !# i&t a # la !i%# '# at a$ii i $a !u i !# #!u$# i A* #ia ( turis% P r; ct T"ur st !art # r a*r at ,# R"%.#ia al ;ai%"sului !arc ( (istracii Dis# Ela#( Paris' Ast; l, !"-i !ri%i $il t ( i#trar cu acc s # li%itat la t"at atraciil i r (uc ri ! #tru c"!ii' Nu uita #ici ( car(uril ( r (uc ri "; rit ( %aril "ra al lu%ii car "; r+ i#tr+ri *ratuit la %u< , tra#s!"rt !u$lic *ratuit, r (uc ri la r staura#t i la %a*a<i# ( su& #iruri i %ult alt r (uc ri' A* #-ia ,-i !u# la (is!"<ii i $il t la c"#c rt , s! ctac"l ( t atru, s! ctac"l ( "! r+, & #i% #t s!"rti& =2 E7$u 'ii opio&al# Fi c+ &r i s+ !"r# ti ,#tr:" cr"a<i r+ ! Du#+r sau s+ ,#"i cu ( l;i#ii, ;ii si*ur c+ !"i a! la la a* #-ia P r; ct T"ur ! #tru a:i ,#( !li#i t"at &is l ' E@cursiil "; rit ( ac ast+ a* #-i su#t !"tri&it ! #tru t"at *usturil i ! #tru t"at &.rst l : S!"rturi ac&atic %"t"ri<at i # %"t"ri<at Tururi ist"ric i cultural Ti%! ! #tru cu%!+r+turi S!"rturi i alt acti&it+i R la@ar S ri ;"lcl"ric i s! ctac"l Tururi ( #"a!t +.;. S# %i$iil# 'upli(#&ta # o,# it# !# Hot#l Pa>u a H"t lul Pa8ura st u9"r ( l"cali<at, ;ii#( situat a!r"a! ( c #tru "ra9ului Mi<il, ( !arcul "ra9ului 9i Sta(i"#, la a!r"@i%ati& >4 ( % tri ( DN 6 0' H"t l Pa8ura st (is!us ! 2 ta8 : : : : la !art r : r c !-ia si $arul la ta8ul 6 C s!a-iil a(%i#istrati& , ca% r 9i sala ( c"#; ri#la ta8ul 2 C s!a-ii ( ca<ar Ca!acitat a )"t lului Pa8ura st ( 64 ca% r cu ("u+ , tr i 9i !atru l"curi cu t l &i<"r, ;ri*i( r 9i *ru! sa#itar !r"!riu'
10

tc'

S r&icii "; rit : r staura#t 9i $ar ( <i' %i#i sal+ ( c"#; ri#- A2> l"curiB !arcar ' t ras+

?# ca(rul ( !arta% #tului ( ca<ar al )"t lului Ac l car r ali< a<+ 9i c"% rciali< a<+ s r&iciil ( ca<ar 9i su!li% #tar cu !lat+ 9i ;+r+ !lat+B @ist+ ur%+t"ar l s r&icii su!li% #tar : 6'B S r&icii cu !lat+: N N N N N N N N N N N N N N N N s!+lat, cur+-at, c+lcat 9i r !arat ,#c+l-+%i#t 9i l #8 ri s r&icii ! #tru cur+-at 9i lustruit ,#c+l-+%i#t a s r&icii !"9tal s r&icii t l ;"#ic l"cal , i#t rur$a# , i#t r#a-i"#al , cu !lata tari;ului 9i a c"%isi"#ului &.#<+ri ( %+r;uri 9i artic"l ( strict+ # c sitat , su& #iruri, <iar , & ( ri, tc s r&ir a %icului ( 8u# ,# sist % $u; t asi*urar a cu u%$r l ,# ca< ( !l"ai i#;"r%a-ii turistic 9i cultural !+strar a "$i ct l"r ( &al"ar al turi9til"r s r&iciul ! #tru tra#s!"rtul $a*a8 l"r s r&iciul c"%isi"# r C curi r ac"r(ar a ( !ri% a8ut"r ,# ca< ( ur* #-+ Atrus+ % (ical+B tr <ir a cli #-il"r la c r r !ri%ir a 9i tra#s%it r a % sa8 l"r 9i a c"r s!"#( #- i r < r&ar a ( $il t la %i8l"ac l ( tra#s!"rt i#;"r%a-ii !ri&i#( "rarul %i8l"ac l"r ( tra#s!"rt

2'B S r&icii ;+r+ !lat+:

11

<iblio) a,i#
6' A#ca A(ria#a Crist a, T )#"l"*ia acti&it+-il"r ( turis%, E(i-ia a 2:a, r &i<uit+, 0ucur 9ti, E(itura Pr" U#i& rsitaria, 244=

2' III'IiJi! (ia'r" 5' )tt!:FFIII'! r; ct:t"ur'r"F 7' )tt!:FFti%!:li$ r'acasa'r"F&aca#t :calat"rii:216Fs r&icii:si:;acilitati:"; rit :( :)"t luri: i#:;u#cti :( :#u%arul:( :st l :6=7=14')t%l
5. III' sJE'r"

12