Sunteți pe pagina 1din 130

BOGDAN FICEAC

TEHNICI DE MANIPULARE
Edi ia a II-a

Editura Nemira 1997

Bogdan Ficeac

Tehnici de manipulare

n piesa vie ii, fiecare dintre noi ar vrea s !-$i scrie rolul $i s!-$i interpreteze destinul n a $a fel nct s! ajung! la un final conform cu propriile sale dorin e. Dar pentru c! suntem fiin e sociale, monologul nu este o solu ie. Trebuie s! ne alegem replicile astfel ca ele s ! se integreze unui cor anume. Uneori, sau chiar adesea, este foarte posibil ca replicile imaginate de noi s ! fie disonante sau s! nu fie acceptate de ceilal i actori. De aceea este nevoie de un Regizor care s !-$i asume rolul de a pune n acord toate rolurile personale. Supunndu-ne lui, ne pierdem autonomia $i ne integr!m sistemului. Cu timpul, nu mai putem spune ct anume din destinul personal l-am scris noi n$ine $i ct a fost scris de al ii. Nu mai putem preciza cu exactitate ct din fiin a noastr! ne reprezint! Eul $i ct este rezultatul sfaturilor, antrenamentelor, educa iei, sugestiilor, recomand !rilor sau ordinelor pe care ni le impun ceilal i. Nu mai $tim unde se termin! rolul pe care ni l-am scris noi n$ine $i unde ncepe cel scris de al ii. Nu mai putem spune cine, de ce $i cnd a scris scenariul care ne comand ! ce s! gndim, ce s! facem, ce s! sim im. Iar de multe ori se ntmpl ! ca vreun Regizor s!-$i dep!$easc! simpla condi ie de dispecer abilitat s ! pun! ordine ntr-un sistem $i ncepe s! se cread! demiurg, s!-i socoteasc! pe ceilal i simpli figuran i ntr-o pies! scris! de el, pentru el, care lor, evident le este str!in!. n astfel de cazuri, mai devreme sau mai trziu, piesele se transform ! n tragedii oribile... Aceast! carte se ocup! tocmai de Regizorii care se cred demiurgi, de modul n care $i scriu scenariile $i de tehnicile prin care transform ! actori talenta i n figuran i f!r! voie. Este un domeniu care, dincolo de impresia ocult ! pe care o degaj!, are reguli precise. Cei mai mul i dintre noi, prad! impresiei bune pe care o avem despre propria noastr ! persoan!, nu credem c! putem deveni prea u$or victimele artizanilor manipul!rii. Dar lucrurile stau cu totul pe dos. ncerc !rile de manipulare vin tot timpul, de pretutindeni. 'i cele mai u$oare victime sunt cei care nu vor s ! cread!... Exist! nenum!rate sfaturi, exerci ii $i algoritmi de a induce individului rezisten a fa ! de presiunea celor care ncearc ! s!-i remodeleze gndirea, sim urile, comportamentul, conform intereselor lor. Toate ns! au la baz! cunoa$terea tehnicilor de manipulare. Fiind avertizat de presiunile ce se exercit! permanent asupra lui, $tiindu-le substratul $i finalitatea, fiecare individ $i poate g!si propria sa cale de a rezista, de a se reg !si pe sine nsu$i n orice mprejurare, de a nu deveni un simplu figurant... Aceast! carte nu este un manual. Nici nu $i propune s! fie a$a ceva. Ea se adreseaz! cet! eanului obi$nuit, celui supus n permanen ! manipul!rilor. Analiza tehnicilor de influen are $i a efectelor acestora, cu exemple arhicunoscute sau abia sesizabile, din istorie sau din zilele noastre, poate reprezenta un avertisment. "Knowledge is power" (Cunoa$terea nseamn! putere), spunea cndva filozoful englez Francis Bacon. Cunoscnd tehnicile de manipulare putem s ! rezist!m n fa a lor. Putem evita rolul de figuran i n propria noastr! via !... n acela$i timp, o astfel de carte este extrem de necesar! cititorului romn. n Romnia, subiectul a fost tabu timp de aproape o jum!tate de secol. Cuvntul manipulare nici m !car nu exist! n Micul Dic ionar Enciclopedic. Iar n Dic ionarul Explicativ al Limbii Romne este prezentat ! doar semnifica ia sa tehnic!. Motivele sunt lesne de n eles, dar golul trebuie umplut, pentru a nu se mai repeta ororile din trecut... Am reu$it conturarea acestei c !r i dup! ce am urmat cursurile Catedrei de psihologie social ! de la Universitatea Stanford din California. Lec iile predate studen ilor de profesorul Philip Zimbardo, $eful Catedrei, precum $i referin ele bibliografice indicate de Domnia sa mi-au fost de un real folos. Faptul c! am putut studia la Universitatea Stanford se datoreaz ! Funda iei Reuter din Londra, care mi-a acordat o burs! de un an de zile, precum $i Programului de burse Knight de care am beneficiat la Stanford. Mul umesc tuturor celor care m-au ajutat ca aceast! carte s! poat! ap!rea $i s! ajung! la cititori.

Bogdan Ficeac

Argument cu regizori !i figuran i

n seara de Halloween (31 octombrie) a anului 1938, n Statele Unite, un program de radio ce transmitea muzic$ spaniol$ a fost ntrerupt de un buletin de !tiri n cadrul c$ruia se anun a observarea unor explozii neobi!nuite pe planeta Marte. Dup$ care, programul muzical a continuat. Ceva mai trziu, din nou o ntrerupere, pentru a transmite n direct un reportaj din Grover's Mill, o micu $ localitate din statul New Jersey, unde un "cilindru uria!" a lovit P$mntul "cu o for $ teribil$". Se pare c$ n acel moment, circa un milion de americani ascultau emisiunea. Curiozitatea a fost nlocuit$ treptat de team$ atunci cnd reporterul, !i el speriat, a nceput s$ descrie cum se de!urubeaz$ cap$tul exterior al cilindrului (n difuzoare se auzeau ni!te scr!nete cu adev$rat lugubre) !i din interiorul "ma!in$riei" apar ni!te creaturi uria!e, sclipitoare, cu tentacule imense !i ochi ca de !arpe. Pe m$sur$ ce continua "reportajul de la fa a locului", panica se r$spndea. nfrico!a i, reporterii relatau cum aceast$ "avangard$ a invadatorilor de pe Marte" a nceput s$ cucereasc$ New Jersey, s$ ucid$ pe oricine ar fi ncercat s$ i se opun$ !i s$ se ndrepte spre inima New Yorkului. n cadrul emisiunii se auzeau tot mai des apeluri ale autorit$ ilor c$tre popula ie, pentru evacuarea unor ntregi zone. n studiile sale consacrate efectelor acestei emisiuni de radio, psihologul american Hadley Cantril a observat c$ sute de mii de oameni au intrat n panic$ !i mul i dintre ei !i-au p$r$sit locuin ele pentru a sc$pa de invazia "mar ienilor". Ce se ntmplase de fapt? n fiecare an, n noaptea de Halloween, americanii se deghizeaz$ n fantome, mon!tri, vampiri !i alte figuri de groaz$. S$rb$toarea provine dintr-un vechi obicei celt, care urm$rea mbunarea spiritelor celor mor i. Datina s-a r$spndit n Statele Unite, Canada !i teritoriile britanice, devenind un prilej de carnaval !i distrac ie. Copiii merg cu colindul, deghiza i n fantome, !i "amenin $" gazdele c$ le vor face surprize nepl$cute dac$ nu i vor mbuna cu ceva dulciuri, iar adul ii se ntrec n p$c$leli. n noaptea de 31 octombrie 1938, Orson Wells, cel care avea s$ devin$ unul dintre cei mai vesti i regizori !i actori americani, s-a gndit s$ adapteze radiofonic celebrul roman !tiin ifico-fantastic R!zboiul lumilor, scris de H.G. Wells. mpreun$ cu colegii s$i, actorii de la Mercury Theater, au interpretat extrem de realist momentele dramatice ale "invad$rii" Americii de c$tre hidoasele "creaturi mar iene". Efectele speciale au fost improvizate !i ele cu foarte mult$ abilitate, reu!ind amplificarea tensiunii !i inducerea sentimentului de panic$. Spre exemplu, pentru a reda sonor celebra de!urubare a cilindrului, tehnicienii au g$sit un borcan cu capac, pe care lau deschis n bazinul WC-ului pentru a da o rezonan $ special$ scr!netelor. Cum de au c$zut att de mul i americani prad$ p$c$lelii? n primul rnd trebuie amintit c$ piesa a fost transmis$ n 1938, deci nainte de "era televizorului". Pe atunci, radioul era unica surs$ de muzic$, divertisment, piese de teatru, dar !i de !tiri de ultim$ or$. Apoi, piesa copia foarte exact sistemul de transmitere a !tirilor !i a reportajelor n direct, n plus, foarte mul i dintre ascult$tori pierduser$ nceputul cnd emisiunea fusese clar prezentat$ ca o adaptare radiofonic$ a romanului R!zboiul lumilor. Orson Wells a ales ora nceperii emisiunii cu pu in nainte de finalul unui foarte ndr$git spectacol radiofonic, Charlie McCarthy, ce se desf$!ura pe un alt post de radio. Majoritatea ascult$torilor au a!teptat finalul acelui spectacol !i abia 4

Tehnici de manipulare dup$ aceea au comutat pe frecven a postului de muzic$ spaniol$, pierznd astfel prezentarea din debutul emisiunii. Dincolo de aceste explica ii, mai exist$ !i o alta innd de structura psihicului uman, de psihologia social$. Auzind acele "reportaje" nfrico!$toare, dar !i aproape incredibile, foarte mul i dintre ascult$tori au c$utat s$ vad$ cum se comport$ cei mpreun$ cu care audiau emisiunea. Cum to i erau ngrijora i !i speria i, orice ndoial$ a disp$rut. Ne-am s!rutat unii pe al ii pentru c! ne a$teptam s! murim dintr-o clip! n alta, !i amintea un ascult$tor, citat de Cantril. Mul i dintre cei convin!i c$ tot ceea ce aud la radio se ntmpl$ cu adev$rat au g$sit chiar !i coresponden e n realitatea imediat$, interpretnd instinctiv, "n cheie proprie", observa iile, pentru a se potrivi cu ceea ce se transmitea n difuzoare. Ne-am uitat pe fereastr! $i Wyoming Avenue era negru de ma$ini. Mi-am dat seama c! oamenii ncercau s! fug!, s! scape..., spunea un ascult$tor, pentru ca altul s$ adauge: Pe strada mea nu se z!rea nici o ma$in!. Mam gndit c! drumurile erau blocate de ambuteiaje, din cauz! c! foarte multe c!i de acces fuseser! distruse de invadatori. (Cantril) Fenomenul care a produs o asemenea psihoz$ n mas$ (a fost denumit Contagiune) printrun paralelism cu termenul medical ce semnific$ r$spndirea unei epidemii. n psihologia social$, contagiunea reprezint$ transmiterea rapid$ la nivelul mul imilor de oameni, a emo iilor !i a manifest$rilor de comportament. De fiecare dat$ cnd un individ se afl$ ntr-o situa ie ambigu$, el ncearc$ s$ se adapteze reac iilor celorlal i. Din p$cate, ntr-o astfel de situa ie confuz$, nici ceilal i nu !tiu mai mult dect el. Din cauza contagiunii, psihozele n mas$ cap$t$, uneori, propor ii incredibile. n acela!i timp, efectele emisiunii radiofonice R!zboiul lumilor arat$ ct de puternice, dar, uneori, !i periculoase, pot deveni sursele de informa ie atunci cnd ele sunt manipulate ntr-un anume scop. n acea noapte a lui 1938, foarte pu ini au fost cet$ enii care nu au crezut n ceea ce auzeau la radio !i au ncercat s$ afle am$nunte de la alte posturi radiofonice. Dar nu au g$sit nic$ieri vreo !tire referitoare la respectivul "eveniment". Au telefonat diverselor cuno!tin e, dar nici acestea nu aveau informa ii suplimentare, singura surs$ referitoare la "invazie" fiind, pentru to i, postul ce transmitea "reportajele de la fa a locului". Lipsa datelor suplimentare, "t$cerea" celorlalte posturi au sporit deruta. Fapt ce demonstreaz$ c$ existen a unei singure surse de informare poate amplifica la maximum efectele manipul$rii. Cazul emisiunii lui Orson Wells este doar un exemplu particular, mai ales c$ s-a petrecut n condi iile existen ei unui num$r considerabil de posturi radiofonice. Lipsa informa iilor suplimentare a generat confuzia !i a facilitat r$spndirea psihozei. Cu mult mai puternic$ ns$ este influen a unei surse de informa ie n condi iile n care nu exist$ o alternativ$. Un exemplu edificator l constituie revolu ia romn$ din decembrie 1989, cnd televiziunea na ional$ reprezenta singura surs$ major$ de informare. Nimeni nu avea posibilitatea, atunci, s$ verifice dac$ ntr-adev$r existau cei "!aizeci de mii de mor i" despre care se vorbea pe post. La fel, zvonurile despre terori!tii care "trag din toate pozi iile", despre iminenta aruncare n aer a Combinatului Petrochimic de la Pite!ti, despre otr$virea apei potabile !.a.m.d. erau imposibil de verificat. nsu!i faptul c$ principalul obiectiv vizat de cei care au participat la revolu ie, dar mai ales de cei care au dirijat-o, a fost Televiziunea Romn$, demonstreaz$ rolul vital al mijloacelor de informare n mas$, al acestei televiziuni n special, n canalizarea energiilor umane spre un anume scop. n anii urm$tori, mineriadele, ce au afectat grav imaginea Romniei n lume, au fost posibile tot din cauza p$str$rii televiziunii na ionale ca singur$ surs$ de informare a marii majorit$ i a popula iei. Prezentarea voit

Bogdan Ficeac distorsionat$ a evenimentelor pe postul na ional de televiziune a indus o anume psihoz$ n mas$, preg$tind terenul pentru evenimentele regretabile ce au urmat. Trebuie reamintit totu!i c$ nu doar studierea mecanismelor de propagare a psihozelor n mas$ constituie obiectul acestei c$r i, ci mai ales tehnicile prin care, cu bun$ !tiin $, ele sunt induse la nivelul unui grup de oameni ct mai larg, de un grup restrns de indivizi care urm$re!te un anume scop. R$mnnd n sfera cre$rii psihozelor n mas$, merit$ amintit$ o alt$ isterie colectiv$ de propor ii, care, la o analiz$ mai atent$, poate p$rea o glum$ prosteasc$, f$r$ nici o !ans$ de reu!it$. 'i totu!i, la vremea respectiv$, sute de mii de oameni s-au l$sat antrena i n ceea ce mai trziu va fi consemnat$ n tratatele de psihologie social$ drept Epidemia ciupiturilor de parbrize din Seattle. n ultima decad$ a lunii martie din 1954, n ziarele din Seattle au nceput s$ apar$ tot mai multe informa ii despre avarierea parbrizelor de automobile din pricina unor ciupituri foarte fine !i a unor mici bule ap$rute n sticl$. Pn$ atunci, nimeni nu remarcase fenomenul !i via a decurgea n lini!te. Dup$ ce au citit respectivele relat$ri din ziare, mai to i posesorii de automobile din Seattle au descoperit c$, ntr-adev$r, parbrizele le erau ciupite !i pres$rate icicolo de bule minuscule. n urm$toarele trei s$pt$mni, s-a r$spndit zvonul c$ respectivele stric$ciuni erau produse de ni!te bande de vandali care terorizau ora!ul. Telefoanele circumscrip iilor de poli ie au nceput s$ sune continuu. Mii de cet$ eni raportau noi stric$ciuni la parbrizele lor, iar al ii chemau poli ia pentru a-i prinde pe vandalii care tocmai disp$ruser$ "dup$ col ul str$zii". Poli ia s-a dovedit dep$!it$ de evenimente, mai ales c$ nu reu!ise s$ prind$ nici un bandit. Pe 15 aprilie, primarul din Seattle a declarat c$ stric$ciunile raportate sunt mult prea numeroase pentru a mai ncredin a cazurile poli iei !i a cerut guvernatorului statului Washington (a c$rui capital$ este Seattle), precum !i pre!edintelui Statelor Unite, Dwight D. Eisenhower, s$ ia m$suri urgente. Oamenii au nceput s$-!i acopere parbrizele cu ziare sau cuverturi, ori s$ le in$ numai n garaje. Nefiind depistat$ nici o band$ de vandali, a nceput s$ se r$spndeasc$ zvonul c$ ciupiturile ar fi produse de un praf meteoric sau de c$derile radioactive ce au urmat unor test$ri ale bombei cu hidrogen efectuate cu pu in timp n urm$. Cteva s$pt$mni mai trziu, tot ziarele au fost cele care au ar$tat c$ tot ceea ce se ntmpla n Seattle nu era dect o isterie colectiv$, provocat$ de faptul c$, pentru prima dat$, oamenii au fost determina i s$ se uite cu aten ie la parbrizele ma!inilor (ntotdeauna ciupite !i cu bule minuscule), n loc s$ priveasc$ prin ele, a!a cum fac de obicei. Epidemia ciupiturilor de parbrize din Seattle a disp$rut la fel de brusc precum ap$ruse. Nu se mai !tie cine a avut n$stru!nica idee de a provoca respectiva psihoz$. Atunci a fost vorba de un renghi jucat cititorilor. Tehnica ns$ r$mne valabil$. Ea a fost !i va mai fi utilizat$ de artizanii manipul$rii n scopuri mult mai grave dect o simpl$ fars$. Filmul Triumful voin ei, realizat de Leni Riefenstahl, nf$ i!eaz$ grandioasa manifesta ie cu care debuta Congresul Partidului Na ional Socialist German din septembrie 1934. Filmul ncepe cu o vedere panoramic$ a cerului de un albastru splendid. Apoi, dinspre mun ii tivi i cu nori albi, apare un avion argintiu. Dedesubtul s$u, camera ncepe s$ nregistreze turnurile !i zidurile maiestuoase ale unui ora! medieval: Nrnberg. Umbra avionului trece peste o coloan$ uria!$ de oameni n c$m$!i brune, aflat$ n mar!. Apar alte !i alte str$zi, toate pline cu !iruri de oameni m$r!$luind. n cele din urm$ avionul aterizeaz$ !i se opre!te ntr-un loc fastuos amenajat. Din cabina sa sclipitoare, ca o zeitate cobort$ din ceruri, apare Adolf Hitler. O mul ime n extaz i vine n ntmpinare. De!i realizat n scop de propagand$, Triumful voin ei con ine imagini reale, !ocante, ce dezv$luie unele dintre metodele folosite pentru manipularea pe scar$ larg$ a colectivit$ ii 6

Tehnici de manipulare umane, precum !i rezultatele cutremur$toare ale acestei manipul$ri. Circa un milion !i jum$tate de cet$ eni s-au strns la Nrnberg, n septembrie 1934. 'i nu au fost adu!i cu for a. Asemenea uria!e adun$ri de oameni, care participau la procesiuni n lumina tor elor, asistau laparade militare impresionante, ascultau discursuri incendiare, inute de la n$l imea unor tribune grandioase, pavoazate cu gigantice nsemne naziste, !i scandau la unison urale precum: Sieg heil!, reprezentau o component$ vital$ a "noii ordini" pe care nazi!tii o impuseser$ Germaniei, dup$ ce au preluat puterea n 1933. Dincolo de asemenea manifesta ii grandioase !i de prezentarea unor filme precum Triumful voin ei, propaganda nazist$ a pus la punct numeroase alte metode de ndoctrinare. Pictura, arhitectura, teatrul, radioul, ziarele, muzica, toate au fost supuse unei cenzuri stricte, pentru a putea fi utilizate cu maximum de eficien $ n controlul gndurilor, emo iilor !i comportamentului fiec$rui cet$ ean din cel de-al Treilea Reich. Un vast sistem de manipulare a fost construit pentru a putea supraveghea !i dirija permanent fiecare mijloc de exprimare. Studierea acestui sistem !i analiza tehnicilor utilizate n cadrul s$u pot oferi un posibil r$spuns la ntrebarea: "Cum a fost posibil ca nazi!tii s$ ajung$ la putere n Germania !i s$ declan!eze cel mai devastator conflict armat din istoria omenirii?" La rndul lor, regimurile comuniste au aplicat, n linii generale, acelea!i metode de manipulare precum cele utilizate de nazi!tii ai c$ror du!mani de moarte erau. n fond, !i fascismul !i comunismul sunt ideologii totalitare, ce presupun strategii asem$n$toare de preluare a puterii !i apoi de men inere a acesteia. Spre exemplu, manifest$rile grandioase ce marcau discursurile lui Adolf Hitler fac parte din aceea!i categorie cu spectacolele ce acompaniau cuvnt$rile lui Kim Ir Sen sau ale lui Nicolae Ceau!escu. Doar recuzita era diferit$. Un alt element comun, din p$cate, l reprezint$ dezastrul !i nenum$ratele victime umane pe care le las$ n urm$ pr$bu!irea regimurilor totalitare. 'i iar$!i, din p$cate prea trziu, apar ntreb$ri de genul: "Cum a fost posibil ca astfel de lucruri s$ se ntmple?" Unul dintre capitolele acestei c$r i radiografiaz$ tocmai mecanismele intime utilizate de propov$duitorii totalitarismului pentru a remodela gndirea celor pe care i conduc. n campania electoral$ din vara lui 1988, n Statele Unite, vicepre!edintele George Bush se situa mult n urma guvernatorului Michael Dukakis n cursa pentru fotoliul de la Casa Alb$. Majoritatea observatorilor erau convin!i c$ avantajul lui Dukakis era imposibil de ntrecut. 'i totu!i, spre surpriza general$, n numai cteva luni, George Bush a redus handicapul, l-a anulat !i a c!tigat alegerile. Cei mai mul i anali!ti politici sunt de p$rere c$ Willie Horton a jucat rolul principal n aceast$ spectaculoas$ r$sturnare de situa ie. Revista Time l denumea: Cel mai valoros juc!tor din echipa lui George Bush. Cine era acest Willie Horton? Nu f$cea parte dintre cei care au sus inut financiar campania electoral$ a lui Bush !i nici nu se num$ra printre consilierii viitorului pre!edinte. De fapt, cei doi nici nu se ntlniser$ vreodat$. Willie Horton era un delincvent afro-american, care fusese eliberat dintr-o nchisoare din statul Massachusetts, nainte de termen, n cadrul unui program de reabilitare. Imediat dup$ eliberare, el a fugit n statul Maryland, unde a violat o femeie dup$ ce i-a r$nit concubinul. Michael Dukakis era guvernator n Massachusetts atunci cnd a fost ini iat respectivul program de reabilitare.

Bogdan Ficeac Bush l-a acuzat pe Dukakis c$ ac ioneaz$ prea "moale" atunci cnd se pune problema combaterii criminalit$ ii. Echipa lui Bush a preg$tit imediat o serie de clipuri electorale pentru televiziune, precum !i articole publicitare pentru pres$, n care era prezentat$ figura lui Horton, n cele mai sinistre posturi. De asemenea erau transmise imagini cu delincven i intrnd !i ie!ind n voie prin u!a turnant$ a unei nchisori. Asemenea clipuri !i articole au atins coarda sensibil$ a multor americani, care se temeau de escalada violen ei, !i au indus n rndurile opiniei publice sentimentul c$ justi ia american$ este prea blnd$ cu criminalii !i chiar i favorizeaz$ n detrimentul cet$ enilor obi!nui i. Pe de alt$ parte, faptul c$ Horton era negru a resuscitat anumite prejudec$ i rasiale n rndurile albilor, care totu!i constituie majoritatea electoratului. Evident, n toate clipurile, Dukakis era f$cut r$spunz$tor pentru sus inerea programelor de reabilitare a de inu ilor, programe ce aveau ca rezultat alte noi crime. n replic$, Michael Dukakis a venit cu o impresionant$ cantitate de statistici !i argumente. El a subliniat c$ Massachusetts era numai unul din multele state n care se introduseser$ programele de reabilitare !i c$ nsu!i guvernul federal (n cadrul c$ruia George Bush era vicepre!edinte) eliberase de inu i nainte de termen. Dukakis a demonstrat cu date concrete c$ respectivele programe erau eficiente. Din cei cincizeci !i trei de mii de de inu i elibera i nainte de termen n 1987, foarte pu ini au recidivat. Pe lng$ toate aceste argumente n favoarea reabilit$rii criminalilor, Dukakis !i-a continuat campania electoral$ !i cu numeroase alte promisiuni: patru sute de mii de noi locuri de munc$, reducerea masiv$ a taxelor, cre!terea num$rului de poli i!ti pe str$zi !.a.m.d. Dar americanii erau s$tui de statistici !i de promisiuni la modul general. Dac$ Dukakis ar fi avut un consilier specializat n psihologia social$, acesta i-ar fi putut spune c$ oamenii sunt profund ngrijora i !i chiar furio!i din cauza faptului c$ ei sau cei care le sunt dragi pot fi ataca i, b$tu i !i chiar omor i n plin$ strad$, c$ nu sunt interesa i de statistici, grafice sau date generale, ci de alegerea ca pre!edinte a unui tip "dur", care s$ le asigure lini!tea. A!a cum promitea s$ fac$ George Bush... Nimeni nu poate spune dac$ George Bush a fost un pre!edinte mai bun dect ar fi putut s$ fie Michael Dukakis. Cert este ns$ c$ el a avut o mai bun$ echip$ de speciali!ti n campanii electorale, o echip$ care a !tiut cum s$ influen eze decisiv opiniile electoratului, speculndu-i starea de spirit !i speculnd momentul. Faptul c$ oamenii sunt mai pu in interesa i, n momentele decisive, de analiza la rece a datelor !i a fenomenelor, prefernd s$ se ghideze dup$ sim uri !i dup$ ceea ce le dicteaz$ instinctul de conservare este demonstrat !i de un alt exemplu, care, la prima vedere, ar p$rea n contradic ie cu concluziile trase n urma campaniei electorale descrise mai sus. n ultimele dou$ decenii, n Statele Unite s-a desf$!urat o campanie vast$ mpotriva fumatului. n acela!i timp, companiile produc$toare de ig$ri au pus n joc uria!e sume de bani pentru publicitate. Campania antifumat se axa pe prezentarea a numeroase date !i statistici referitoare la bolile grave cauzate de fumat !i la efectele devastatoare ale acestora. n replic$, produc$torii de ig$ri au lansat clipuri !i articole publicitare, n care ig$rile erau asociate cu distrac ia, cu aventura, cu dragostea, cu tinere ea. Nimic despre date, nimic despre statistici. 'i totu!i adversarii fumatului au avut succes. n dou$ decenii, num$rul fum$torilor americani s-a njum$t$ it. Contradic ia cu confruntarea Bush-Dukakis este doar aparent$. De!i campania antifumat utiliza statistici !i date concrete, esen a ei se referea la ns$!i supravie uirea

Tehnici de manipulare individului. Iar pentru foarte mul i, s$n$tatea !i via a s-au dovedit mai pre ioase dect aventura ori distrac iile. n acela!i timp, nu trebuie neglijat faptul c$ antifum$torii au folosit, pe lng$ numeroasele date medicale, !i clipuri de televiziune n care se f$cea apel la cele mai profunde sentimente umane, precum dragostea !i preocuparea pentru copii, pentru s$n$tatea !i viitorul lor. Spre exemplu, unul dintre aceste clipuri, avansat ca model n mai toate manualele destinate agen ilor de publicitate, prezenta un b$ie el !i o feti $, n podul unei case. Copiii descoper$ un cuf$r vechi !i scot din el hainele de miri ale p$rin ilor. Feti a mbrac$ rochia alb$, mult prea mare pentru ea, ncal $ pantofii uria!i ai mamei !i ncepe s$ se machieze cu stng$cie, n fa a unei oglinzi vechi. B$iatul, la fel, !i pune pe el hainele largi ale tat$lui, apoi vine lng$ feti $ !i se privesc amndoi n oglind$. Clipul nu are nici o explica ie. Abia n final, pe ecran apare un text lapidar: Copiii tind s!-$i imite p!rin ii. Dumneavoastr! fuma i? Statisticile au demonstrat c$ prezentarea acestui clip a avut efecte sensibil mai mari dect toate celelalte clipuri referitoare la urm$rile negative ale fumatului asupra s$n$t$ ii. Acest ultim exemplu ilustreaz$ unul dintre pu inele cazuri n care tehnicile de influen are a opiniei publice sunt utilizate n scopuri nobile. Din p$cate, cel mai adesea, manipularea n mas$ este exercitat$ de un grup restrns, n folosul propriu !i n detrimentul intereselor celor mul i. ns$, indiferent de scop, tehnicile r$mn acelea!i... Despre Guyana, opinia public$ mondial$ nu are prea multe cuno!tin e. Situat n nordul continentului sud-american, statul are cea mai mare parte a suprafe ei acoperit$ cu mla!tini !i p$duri tropicale de nep$truns. Pu in peste !apte sute de mii de oameni tr$iesc n localit$ ile de pe coast$. Numele statului a c$p$tat la un moment dat o oarecare popularitate datorit$ c$r ii fostului ocna!-evadat Papillon, n rest via a guyanezilor este nv$luit$ de un anonimat deplin. 'i totu!i, n noiembrie 1978, Guyana a ajuns brusc n aten ia ntregii lumi. Ziarele, posturile de radio !i televiziune aveau ca principal subiect o inexplicabil$ tragedie petrecut$ undeva n jungla nconjurat$ de mla!tini. Pe 18 noiembrie, n acel an, nou$ sute unsprezece oameni, adep i ai sectei Templul poporului, s-au sinucis n cadrul unei ceremonii bizare. Secta era condus$ de pastorul Jim Jones, care a murit mpreun$ cu adep ii s$i. Povestea lui Jim Jones ncepuse cu peste dou$ decenii n urm$, n Indiana, unde el a fondat Templul poporului. Pe atunci, Jones propov$duia toleran a interrasial$, iar adep ii s$i i ajutau pe s$rmani, i hr$neau, le g$seau uneori locuri de munc$. Pe m$sur$ ce congrega ia sa cre!tea, Jim Jones a nceput s$ pretind$ tot mai mult devotament !i supunere adep ilor s$i. n 1965, urmat de circa o sut$ de oameni, s-a mutat n California. Secta a nceput s$ se dezvolte, au fost nfiin ate nuclee noi, iar Cartierul General s-a stabilit la San Francisco. Dincolo de imaginea sa public$, de lider spiritual foarte iubit de adep i, militnd pentru armonia interrasial$, "p$rintele" Jones a nceput s$-!i construiasc$ !i n cadrul sectei sale imaginea unui Mesia, venit ca o binecuvntare n mijlocul oamenilor. El i-a determinat pe adep ii s$i s$-l venereze !i s$ i se nchine n cadrul unor ritualuri tot mai sofisticate. n acela!i timp, se folosea de num$rul tot mai mare al membrilor sectei, precum !i de supunerea lor des$vr!it$ n fa a ordinelor sale, pentru a-!i spori influen a politic$. Templul poporului a c$p$tat amploare. Pentru a avea puterea absolut$ asupra supu!ilor s$i, Jim Jones le-a cerut o loialitate absolut$, a ini iat un sistem foarte riguros de disciplinare a "r$t$ci ilor" !i a nceput s$ prezic$, n cuvnt$rile sale, sfr!itul lumii n urma unei iminente catastrofe nucleare. Evident, singurii care ar supravie ui holocaustului ar fi cei care credeau sincer n el. n multe din predicile sale ataca rasismul !i sistemul capitalist, ns$ cele mai

Bogdan Ficeac virulente atacuri erau ndreptate mpotriva inamicilor Templului poporului !i, mai ales, mpotriva acelor adep i care se mai ndoiau de caracterul s$u mesianic. Secta a nceput s$-i ngrijoreze tot mai mult pe locuitorii din San Francisco. Rudele celor racola i f$ceau apel la autorit$ i, ziarele publicau tot mai multe articole defavorabile lui Jones, iar tensiunea a atins punctul culminant o dat$ cu o veritabil$ b$t$lie juridic$ n urma c$reia Jim Jones amenin a s$ ob in$ custodia asupra unui b$ie el de !ase ani, n ciuda opozi iei rudelor acestuia. Predicatorul a sim it c$ zilele sectei sale sunt num$rate n California, de aceea a hot$rt s$ plece, mpreun$ cu aproape o mie dintre adep i, n Guyana. Acolo, izola i n jungla nconjurat$ de mla!tini, au construit a!ezarea Jonestown. Foarte pu ine informa ii au mai ajuns n Statele Unite despre ceea ce se petrecea n "comunitatea socialist$ cre!tin$" din Jonestown, dup$ cum o denumea nsu!i pastorul. Cei care doreau s$ p$r$seasc$ secta, sau doar se ndoiau de Jones, erau supu!i unor pedepse severe, mergnd de la umilirea public$ pn$ la b$t$i crncene. n noiembrie 1978, Leo Ryan, membru al Congresului Statelor Unite, a plecat spre Guyana spre a verifica informa iile conform c$rora, n Jonestown, oamenii erau inu i mpotriva voin ei lor. Ryan a luat cu el c iva ziari!ti !i cteva rude ngrijorate ale unora dintre sectan i. Ajun!i la Jonestown, au petrecut acolo o sear$ !i nceputul zilei urm$toare, ascultndu-i pe membrii comunit$ ii cum !i laud$ via a paradisiac$. To i !i exprimau dorin a ferm$ de a r$mne acolo. 'i totu!i, dou$ familii au reu!it s$-i strecoare lui Ryan mesaje n care l implorau s$-i ia cu el la plecare. Dup$ ncheierea vizitei, n timp ce Ryan, echipa sa !i "ereticii" se preg$teau s$ urce n avion, c iva pistolari din garda lui Jim Jones au deschis focul !i au ucis cinci oameni, inclusiv pe Leo Ryan. n timp ce dinspre pista de aterizare se auzeau mpu!c$turile, Jones a adunat toat$ comunitatea, le-a spus oamenilor c$ inamicii sunt pretutindeni !i c$ este timpul s$ treac$ la "sinuciderea revolu ionar$", a!a cum o exersaser$, teoretic, de nenum$rate ori pn$ atunci. Oamenii de ncredere ai lui Jones !i-au luat armele pentru a supraveghea mai bine ritualul. Un bol mare de cristal, con innd suc de fructe n care se turnaser$ sedative !i cianur$, a nceput s$ circule printre oameni. Adul ii au fost sf$tui i s$-!i ucid$ nti copiii, apoi s$-!i ia !i ei via a. C iva au protestat, ns$ reac ia mul imii i-a redus la t$cere. Acel ultim discurs al lui Jim Jones, ntrerupt de interven iile unora dintre adep i, a fost imprimat pe casete audio !i a ajuns apoi la cuno!tin a opiniei publice. Este halucinant ce s-a ntmplat acolo, n numai cteva minute... Jones: Mi-am dat toat! silin a s! v! asigur o via ! mai bun!. Dar n ciuda tuturor ncerc!rilor mele, o mn! de oameni, cu minciunile lor, ne-au f!cut via a imposibil!. Dac! nu putem tr!i n pace, atunci s! murim n pace!... (mul imea aplaud$)... Am fost att de crunt n$ela i... n urm!toarele cteva minute unul dintre oamenii din acel avion l va mpu$ca pe pilot... 'tiu asta... Nu am pl!nuit-o, dar $tiu c! se va ntmpla... Nu avem sc!pare... A$a c! p!rerea mea este s! fi i blnzi cu copiii, s! fi i blnzi cu b!trnii $i s! lua i po iunea a$a cum o f!ceau vechii greci. S! trece i dincolo n lini$te, pentru c! noi nu ne sinucidem, acesta este un act revolu ionar... Nu mai exist! cale de ntoarcere. Doar du$manii se vor ntoarce pentru a spune alte $i alte minciuni... O femeie: Simt c! att timp ct mai exist! via !, exist! $i speran !...

10

Tehnici de manipulare Jones: 'i totu$i, cndva fiecare trebuie s! moar!... Mul imea: A$a este! A$a este! Jones: Ce au f!cut $i ce fac acei oameni, ce ne preg!tesc ei nseamn! o via ! mai rea dect iadul... Pentru mine, moartei nu este un lucru nsp!imnt!tor... Via a este cea blestemat!... Nu merit! s! tr!im cum vor ei... Femeia: Dar mi-e fric! s! mor... Jones: Nu cred. Nu cred c! i-e fric!... Femeia: Cred c! sunt prea pu ini cei care ne-au p!r!sit, pentru ca o mie dou! sute de oameni s!-$i dea vie ile pentru ei... M! uit la to i copiii ace$tia $i cred c! ei merit! s! tr!iasc!... Jones: Eu cred c! merit! mai mult... merit! lini$tea. Cel mai bun lucru pe care l putem face este s! p!r!sim aceast! lume blestemat!... (mul imea aplaud$ n delir) Un b$rbat: S-a terminat, surioar!... Am tr!it o zi minunat!... (aplauze) Al doilea b$rbat: Dac! ne spui c! trebuie s! ne d!m vie ile acum, suntem preg!ti i... (aplauze) Peste ipetele copila!ilor for a i s$ nghit$ otrava, vocea lui Jones se aude insistnd asupra necesit$ ii sinuciderii, gr$bindu-i pe oameni... Jones: V! rog, lua i doctoria. Este simplu, foarte simplu. Nu ve i avea convulsii... Nu v! fie team! s! muri i... Altfel ve i vedea curnd oameni ateriznd aici... Venind s! ne tortureze poporul... A doua femeie: Nu trebuie s! ne ngrijor!m. Fiecare s!-$i p!streze calmul $i s! ncerce s!-i lini$teasc! pe copii... Ei nu plng de durere, ci numai pentru c! gustul po iunii este pu in amar... A treia femeie: Nu este nimic de plns. E ceva care ar trebui s! ne nveseleasc!... (aplauze) Jones: V! rog, pentru numele lui Dumnezeu, s! trecem mai repede peste asta... Este o sinucidere revolu ionar!. Nu este o simpl! sinucidere menit! s! ne distrug!... (vocile se roag$: "Tat!.."; aplauze) Al treilea b$rbat: Tat!l ne-a adus att de departe. Eu aleg s! merg cu El mai departe... Jones: Trebuie s! murim cu demnitate. Mai repede, mai repede, mai repede... Trebuie s! ne gr!bim... nceta i istericalele. Moartea este de un milion de ori mai preferabil! dect s! tr!im nc! o zi din via a asta blestemat!... Dac! a i $ti ce v! a$teapt!, a i fi ferici i c! trece i dincolo n noaptea asta... A patra femeie: A fost o mndrie s! merg al!turi de voi n aceast! permanent! lupt! revolu ionar!... nu mi mai pot dori altceva dect s!-mi dau $i via a pentru socialism, pentru comunism. i mul umesc, Tat!, pentru tot... 11

Bogdan Ficeac Jones: Doamne, prime$te-ne vie ile... Nu ne sinucidem. Facem un act revolu ionar de sinucidere, pentru a protesta mpotriva unei lumi inumane... A doua zi, cnd echipele trimise de autorit$ i au ajuns n Jonestown, au descoperit acolo o priveli!te terifiant$. Sute de cadavre z$ceau n jurul podiumului de pe care le vorbise Jim Jones. Sectan ii muriser$ mbr$ i!a i sau inndu-se de mn$. Doar c iva se pare c$ rezistaser$, motiv pentru care li s-a turnat otrava cu for a pe gt ori li s-a injectat. Cadavrul lui Jim Jones se afla printre cele ale adep ilor s$i. ntreaga lume a fost !ocat$ de ceea ce s-a ntmplat n micu a a!ezare din jungla Guyanei. Nimeni nu putea n elege cum au ajuns sute de oameni simple marionete, cum !i-au urmat liderul f$r$ s$ ra ioneze, cum au ajuns s$-i ndeplineasc$ dorin ele !i s$ se supun$ ntr-att, nct s$-!i omoare copiii !i apoi s$ se sinucid$. Aceast$ carte !i propune s$ dea un posibil r$spuns la astfel de ntreb$ri. Mai ales c$ tot ceea ce s-a ntmplat la Jonestown nu reprezint$ un caz singular. Chiar dac$ num$rul victimelor nu a atins asemenea dimensiuni ca n Guyana, istoria s-a repetat, n linii mari, cu secta davidienilor, n 1993. David Koresh, conduc$torul sectei, a refuzat s$ permit$ autorit$ ilor accesul n veritabilul fort pe care l construise, din lemn, n apropiere de localitatea Waco, din Texas. Oamenii legii voiau s$ verifice unele zvonuri conform c$rora membrii cultului !i maltratau copiii. For nd intrarea n fort, patru agen i federali au fost uci!i n cadrul unui schimb de focuri cu sectan ii baricada i n interior. A urmat un asediu de cincizeci !i una de zile. De!i unii dintre membrii cultului au p$r$sit fort$rea a, Koresh a refuzat s$ se predea. n cele din urm$, poli i!tii au hot$rt s$ dea asaltul decisiv, precedat de aruncarea unor grenade cu gaz lacrimogen n incinta fortului. n lupta ce a urmat, cl$dirile au fost cuprinse de fl$c$ri !i mistuite complet n mai pu in de treizeci de minute. Cercet$rile ulterioare au demonstrat c$ focul fusese pus de davidieni, dup$ ce, mai nti, !i-au ucis copiii, ntr-un gest disperat de a refuza s$ se predea. Nimeni dintre cei afla i n$untru nu a sc$pat din incendiu. Dup$ ce s-au stins fl$c$rile, au fost descoperite r$m$!i ele a !aptezeci !i cinci de persoane. 'i din nou au ap$rut ntreb$ri de genul: "Cum a fost posibil s$ se ntmple a!a ceva?" n 1995, de data aceasta n Europa, opinia public$ a fost din nou !ocat$ de sinuciderea colectiv$ a unora dintre adep ii sectei Templul soarelui, ale c$ror trupuri au fost g$site ntr-o vil$ izolat$ din Elve ia. 'i exemplele pot continua. ns$ cazurile amintite pn$ acum reprezint$ doar urm$rile duse pn$ la extrem ale unor ncerc$ri de remodelare total$ a gndirii umane, n cadrul unor secte, care, la nceput, par cu totul inofensive. Numeroase alte exemple, f$r$ conota ia tragic$ a celor de mai sus, dar genernd o ngrijorare la fel de mare, apar aproape la tot pasul. Adep ii cultului Hare Krishna au dezvoltat tehnici extrem de subtile de manipulare, nu numai pentru a face noi prozeli i, ci !i cu scopul de a strnge fonduri pentru sect$, pe strad$, de la trec$tori obi!nui i. Membrii sectei Biserica Unific!rii, conduse de sud-coreeanul Sun Myung Moon, particip$ periodic, pe stadioane, la ceremoniile unor c$s$torii n mas$. Mii de cupluri sunt unite n acela!i timp, f$r$ ca mirii s$ se fi cunoscut vreodat$. Cuplurile sunt alc$tuite de Moon !i de suita sa. Adep ii sectei Copiii Domnului, conduse de David Berg, !i doneaz$ de bun$-voie ntreaga avere bisericii, n fapt conduc$torului acesteia. n Romnia, conform relat$rilor din pres$, tinerii adep i ai unei pseudosecte, conduse de un anume Gregorian Bivolaru, particip$ la orgii sexuale n grup, ajungnd chiar s$ accepte un ritual n care !i beau unul altuia urina, convin!i fiind de liderul lor c$ aceasta reprezint$ un "izvor de s$n$tate". Din nou apar ntreb$ri de genul: "Cum este posibil?"

12

Tehnici de manipulare Trebuie amintit, ca o ironie a sor ii, c$ atunci cnd echipele trimise de autorit$ i au sosit la locul tragediei din Jonestown au v$zut deasupra podiumului nconjurat de sute de cadavre, de unde Jones !i inuse discursurile, o pancart$ pe care scria cu litere de-o !chioap$: "ACEIA CARE NU 'I AMINTESC TRECUTUL, SUNT CONDAMNA)I S*-L REPETE". Tocmai pentru a nu se repeta un astfel de trecut, !i nu numai de aceea, o asemenea carte este necesar$...

Tehnicile de manipulare sunt dintre cele mai diverse, de la foarte simple la extrem de sofisticate, de la cele cu efecte imediate pn$ la cele ale c$ror urm$ri se v$d dup$ ani de zile sau chiar dup$ decenii, de la unele utilizate pentru influen area unei anumite persoane, ntr-o anumit$ mprejurare, pn$ la altele axate pe remodelarea unei ntregi societ$ i. Pe lng$ exemplele de pn$ acum, cu larg$ rezonan $, este interesant de amintit !i un caz de manipulare din cele aparent f$r$ prea mare importan $. n 1736, Benjamin Franklin m$rturisea c$ a utilizat nv$ $mintele din n elepciunea popular$ ca strategie politic$. Episodul va fi cunoscut mai trziu, dup$ preluarea sa ca exemplu, n manualele de psihologie social$, drept: "Manipularea Ben Franklin". Despre ce este vorba? Pe cnd era membru n forul legislativ al statului Pennsylvania, Franklin era tot timpul contrat de un oponent politic, care p$rea chiar s$-l antipatizeze. Situa ia devenise enervant$, motiv pentru care Ben Franklin a nceput s$ se gndeasc$ tot mai des la o solu ie prin care s$-l reduc$ la t$cere pe respectivul oponent. 'i a g$sit-o. Iat$-l povestind singur n ce mod a ac ionat: Nu m! ncnta ideea s-i c$tig favorurile manifestnd un respect servil fa ! de el, a$a c! am folosit o alt! metod!. Auzind c! are n biblioteca lui o carte foarte rar! $i valoroas!, i-am scris un bile el n care mi exprimam dorin a de a citi cu aten ie respectivul volum $i l rugam s!-mi fac! favoarea de a mi-l mprumuta pentru cteva zile. Mi l-a trimis imediat, iar eu i lam restituit peste vreo s!pt!mn! mpreun! cu un alt bile el n care mi ar!tam recuno$tin a pentru favoarea pe care mi-o f!cuse. Cnd m-a ntlnit din nou la Camer!, s-a apropiat de mine $i mi-a vorbit (ceea ce nu f!cuse niciodat! nainte), folosind un ton extrem de civilizat. Apoi, n toate ocaziile $i-a ar!tat bun!voin a n a m! servi, a$a c! am devenit buni prieteni, iar prietenia noastr! a durat pn! la moartea lui. Acesta este un alt exemplu al adev!rului cuprins ntr-o veche zical!, pe care am nv! at-o $i care spune: "Cel care i-a f!cut odat! o favoare, este mult mai disponibil s! te ajute din nou dect acela care i este obligat." Scepticii ar putea fi nclina i s$ cread$ c$ succesul lui Franklin fusese determinat, n mare m$sur$, de farmecul s$u personal !i mai pu in de strategia aplicat$. Pentru a clarifica problema, doi cercet$tori n psihologie, Jon Jecker !i David Landy, au imaginat, n 1969, un experiment care s$ determine ct mai obiectiv efectul "Manipul$rii Ben Franklin". Ei au propus unei grupe de studen i s$ participe la un test oarecare, n prezen a unui experimentator. De pe urma testului fiecare student a c!tigat o anumit$ sum$ de bani. Ceva mai trziu, experimentatorul a abordat o treime dintre studen i, explicndu-le c$ a finan at testul din propriul s$u buzunar !i c$ nu mai are nici un fel de fonduri pentru a continua cercet$rile. La sfr!it i-a ntrebat: Ca o mare favoare pentru mine, a i fi dispu$i s! returna i banii pe care ia i c$tigat? Aceea!i cerere a fost f$cut$ !i celei de-a doua treimi dintre studen i (diferite de prima), ns$ de aceast$ dat$ cel care a formulat-o nu a mai fost experimentatorul, ci secretarul 13

Bogdan Ficeac Catedrei de psihologie, care le-a explicat studen ilor c$ banii provin din fondurile universit$ ii, care au ajuns la limita inferioar$. Restul de studen i (a treia treime) nu au primit nici o solicitare n ceea ce prive!te banii. n cele din urm$, fiecare student a fost rugat s$ mai completeze un chestionar, care i cerea, printre altele, s$-i acorde o not$ ntre 1 !i 10 experimentatorului. Media notelor acordate de "neutri" (cei c$rora nu li s-a pomenit de returnarea fondurilor) a fost 5,8. Media notelor date de cei c$rora favoarea le-a fost cerut$ de c$tre secretarul Catedrei a fost de 4,4. Cei care au fost ruga i de experimentator s$ returneze banii i-au dat note cu o medie de 7,2, convin!i fiind c$ este un tip simpatic !i merit$ s$ fie ajutat. Experimentul a dovedit c$ "Manipularea Ben Franklin" nu depinde de farmecul celui care o aplic$, ci are un caracter strict obiectiv...

Pe 4 noiembrie 1991, n New Yorker ap$rea o scurt$ !tire: n ultimele dou! s!pt!mni, n tunelurile metroului din New York au fost uci$i un cer$etor, un lucr!tor de la ntre inere $i un cine. Nou!zeci de oameni au telefonat la Autoritatea de Tranzit pentru a-$i exprima ngrijorarea n leg!tur! cu soarta cinelui, ns! numai trei apeluri au fost n leg!tur! cu lucr!torul. Nimeni nu s-a interesat de cer$etor. 'tirea ilustreaz$ elocvent fenomenul dezumaniz$rii. n termenii psihologiei sociale, dezumanizarea nseamn$ actul de a percepe victimele ca fiin e nonumane. Dezumanizarea sl$be!te sentimentul de respingere instinctiv$ a violen ei !i faciliteaz$ escalada actelor de agresiune, sub diversele lor forme. nc$ un exemplu care demonstreaz$ c$, din nefericire, fenomenul de dezumanizare nu este deloc rar. Conform articolelor ap$rute n presa romneasc$, ce preluau date furnizate de Institutul Medico-Legal din Bucure!ti, n timpul celor dou$ s$pt$mni de viscol puternic din noiembrie 1995, circa o sut$ cincizeci de oameni !i-au pierdut via a pe str$zi, n marea lor majoritate cer!etori !i cet$ eni f$r$ locuin e. O tragedie de propor ii, care nu a declan!at ns$ nici o reac ie. Oficialit$ ile au consemnat faptul ca pe ceva obi!nuit n astfel de perioade cu vreme rea, politicienii nu i-au dat nici cea mai mic$ importan $, dar cel mai ngrijor$tor este faptul c$ nici m$car opinia public$ nu a reac ionat n vreun fel. Victimele au fost catalogate drept "cer!etori", "vagabonzi", "be ivi" !.a.m.d., extrem de pu ini fiind cei care le-au privit ca pe ni!te fiin e umane, ca pe ni!te semeni, indiferent de starea lor material$, de vrst$ sau de eventualele vicii, pentru care, ntr-o mare m$sur$, societatea este responsabil$. O sut$ cincizeci de oameni au murit pe str$zi, n cteva zile, f$r$ ca semenii lor s$ se sinchiseasc$ !i s$ cear$ m$car construirea unui banal azil de noapte pentru ad$postirea vitregi ilor de soart$. Fenomenul dezumaniz$rii exist$ !i el este ngrijor$tor de r$spndit. ns$ mult mai ngrijor$tor este faptul c$ artizanii manipul$rii l pot induce !i exploata la maximum, prin tehnici specifice, atunci cnd interesele lor o cer. Iar efectele sunt nsp$imnt$toare. Exterminarea celor !ase milioane de evrei n a doua conflagra ie mondial$, lansarea bombelor de la Hiroshima !i Nagasaki, masacrele ce au provocat !i continu$ s$ provoace milioane de victime n toate r$zboaiele de pe glob, miile de vie i distruse n atentatele teroriste, nenum$ratele victime ale regimurilor totalitare !i multe alte atrocit$ i au fost !i sunt posibile !i prin aplicarea tehnicilor de dezumanizare la adresa inamicului. Nazi!tii ucideau evrei nu

14

Tehnici de manipulare oameni, comuni!tii ucideau du$mani ai poporului, nu oameni, comandourile teroriste arabe ucideau agen i ai imperialismului, nu oameni !.a.m.d. Prima etap$ n a determina oamenii obi!nui i s$-!i ucid$ sau s$-!i prigoneasc$ semenii este dezumanizarea poten ialelor victime prin tehnici specifice de manipulare, pe care se bazeaz$ ntregul sistem propagandistic menit s$ declan!eze !i s$ sus in$ conflictele... Iat$ numai cteva argumente care fac necesar studiul tehnicilor de manipulare a con!tiin elor. Pentru a putea rezista celor care doresc s$ perverteasc$ min ile semenilor lor, transformndu-i n simple marionete sau ntr-o mas$ de manevr$, pentru a putea rezista chiar !i ncerc$rilor minore de a fi for a i s$ accept$m sau s$ facem lucruri care nu ne sunt n fire, cunoa!terea unor asemenea tehnici este un prim pas...

15

Bogdan Ficeac

Scurt$ clasificare a manipul $rilor

Situa iile sociale exercit$ un control semnificativ asupra comportamentului uman. Ac iunile !i reac iile individului la stimulii dintr-un anumit mediu social sunt determinate de for e !i constrngeri specifice acelui mediu, ntr-o m$sur$ mult mai mare dect ar fi de a!teptat dac$ s-ar avea n vedere doar personalitatea intim$ a celui n cauz$. Chiar !i aspecte care par banale, nesemnificative, pot determina schimb$ri majore n comportamentul persoanelor aflate ntr-o anume situa ie social$. Cuvinte, etichete, lozinci, semne, regulamente, legi !i, ntr-o mare m$sur$, prezen a celorlal i sunt factori cu o mare putere de influen $ asupra individului, dirijndu-i reac iile !i comportamentul uneori chiar f$r$ ca respectivul s$-!i dea seama. n termenii psihologiei sociale, putem vorbi de manipulare atunci cnd o anume situa ie social$ este creat$ premeditat pentru a influen a reac iile !i comportamentul manipula ilor n sensul dorit de manipulator. Manipul$rile pot fi clasificate n func ie de diverse criterii. Profesorul Philip Zimbardo, de la Universitatea Stanford, California, utilizeaz$ drept criteriu amplitudinea modific$rilor efectuate ntr-o anumit$ situa ie social$. Astfel "manipul$rile mici" sunt cele ob inute prin schimb$ri minore ale situa iei sociale. Trebuie remarcat c$, de!i n aceast$ accep iune manipul$rile pot fi clasificate ca mici, medii !i mari, consecin ele lor nu respect$ o coresponden $ strict$ cu amplitudinea modific$rilor ini iale. Spre exemplu, schimb$ri mici pot avea consecin e majore !i invers.

Manipul!rile mici, ob inute prin modific$ri minore ale situa iei sociale, pot avea, uneori, efecte surprinz$tor de ample. De pild$, dona iile pot cre!te sim itor atunci cnd cererea este nso it$ de un mic serviciu, aparent nesemnificativ, de un apel la binecuvntarea cereasc$ sau chiar numai de nf$ i!area celui care formuleaz$ cererea. Membrii sectei Hare Krishna au pus la punct un sistem extrem de simplu !i de eficient pentru adunarea fondurilor. Un membru al sectei, ras n cap !i nve!mntat n specifica tog$ alb$, se plaseaz$ n sala de sosiri a unui aeroport !i i a!teapt$ pe c$l$tori cu o floare n mn$. Cnd ace!tia ncep s$ ias$, !i oche!te imediat o "victim$" !i i ofer$ floarea insistnd s$ fie primit$ f$r$ nici o obliga ie, doar a!a, ca semn al bucuriei de a tr$i !i al iubirii fa $ de semeni. Dac$ darul este acceptat, imediat membrul sectei scoate o mic$ revist$ a cultului !i o ofer$ !i pe aceasta, dar de ast$ dat$ contra unei... mici dona ii. Foarte pu ini sunt cei care pleac$ numai cu floarea, f$r$ a face vreo dona ie. La fel, cei care adun$ fonduri pentru diverse ac iuni de protejare a mediului, de pild$, i roag$ pe trec$tori s$ semneze ntr-un registru voluminos, despre care se afirm$ c$ va constitui unul din "argumentele" respectivei organiza ii n ac iunile de convingere a autorit$ ilor. De asemenea, semnatarului i se ofer$ !i o insign$ sau o mic$ plant$. Abia la

16

Tehnici de manipulare sfr!it se formuleaz$ cererea pentru o dona ie "nesemnificativ$". Din nou, foarte pu ini sunt cei care, dup$ ce au semnat !i au primit insigna, pleac$ f$r$ s$-!i sub ieze portmoneul. Cer!etorii utilizeaz$ !i ei nenum$rate trucuri pentru a stimula spiritul caritabil al trec$torilor. La cer!it sunt trimi!i mai ales copiii, dezbr$ca i iarna, plngnd vara, uneori mutila i inten ionat pentru a spori mila cet$ enilor. Sume importante sunt pl$tite celor care compun versurile !i muzica unor cntece deosebit de lacrimogene, gen: F!r! mam!, f!r! tat!... S$rb$torile de iarn$ sunt exploatate cu s$pt$mni de zile nainte sau dup$, prin ngnarea de colinde care s$ sensibilizeze poten ialul donator etc. Sume incredibil de mari sunt adunate de sp$l$torii de parbrize, care !i deghizeaz$ cer!etoria sub aparen a unor servicii utile celor afla i la volan. n Bucure!ti, pentru mai pu in de treizeci de secunde ct dureaz$ cur$ atul unui parbriz, se prime!te, n medie, o sum$ echivalent$ cu c!tigul unui muncitor n treizeci de minute. ns$ foarte pu ini dintre cei care dau banii se gndesc la acest lucru. n 1966, Scott Fraser !i Jonathan Freedman au imaginat un experiment care a demonstrat obiectivitatea unor asemenea tehnici de manipulare minor$. Despre ce era vorba? ntr-un cartier obi!nuit, casele au fost luate la rnd !i fiec$rui proprietar i s-a propus s$ permit$ instalarea, n fa a cur ii sale, a unui panou imens pe care scria Conduce i cu pruden !. De!i s-a f$cut apel la spiritul lor civic, numai !aptesprezece la sut$ au acceptat s$-!i umbreasc$ gazonul cu a!a ceva. O a doua grup$ de experimentatori s-a deplasat ntr-o alt$ zon$ a cartierului !i a colindat casele cerndu-le proprietarilor s$ semneze o peti ie n favoarea introducerii unor reguli stricte de circula ie preventiv$. Aproape to i au acceptat s$-!i depun$ semn$tura pe un act ce nu le atr$gea vreo obliga ie. Dou$ s$pt$mni mai trziu, echipa a vizitat din nou proprietarii ce semnaser$ peti ia, propunndu-le instalarea panoului. De data aceasta, procentul celor care au acceptat a fost de trei ori mai mare fa $ de primul caz. Deci pentru a determina oamenii s$ accepte o concesie major$, este convenabil s$ li se prezinte mai nti o cerere nesemnificativ$, dar de aceea!i natur$, c$reia aproape fiecare i va da curs, pentru ca abia dup$ aceea s$ se vin$ cu cererea avut$ n vedere de la bun nceput. Dup$ cum arat$ rezultatele experimentului descris anterior, !ansele de reu!it$ se vor tripla utiliznd respectiva tehnic$, denumit$ de psihologi: Piciorul-n-u$!. De!i tehnica se bazeaz$ pe stimuli sociali minori, efectele ei pot fi extrem de puternice, uneori la nivelul unei societ$ i ntregi. Un minim contact social poate determina de asemenea schimb$ri semnificative de comportament. Spre exemplu, pe plaj$, un necunoscut se adreseaz$ "vecinului de cear!af: V! rog s! v! uita i pu in la lucrurile mele. Lipsesc doar cteva minute. n momentul apari iei unui ho care adun$ respectivele lucruri !i fuge, cet$ eanul rugat s$ le p$zeasc$ porne!te de cele mai multe ori n urm$rirea ho ului !i se agit$ pentru a determina prinderea lui. Lucru care s-ar ntmpla cu o probabilitate mult redus$ n cazul n care rug$mintea nu ar fi fost f$cut$. Uneori, ho ii utilizeaz$ asemenea trucuri pentru a-l jefui tocmai pe cel rugat s$ aib$ grij$ de lucrurile unui necunoscut. Micile manipul$ri pot avea !i efecte de o extrem$ gravitate la nivelul ntregii societ$ i. Spre exemplu, n 1992, n Romnia, televiziunea na ional$ a prezentat mai multe zile la rnd informa ii oficiale privind o iminent$ criz$ de pine, din cauza lipsei de gru. S-a indus astfel un sentiment de panic$ la nivelul ntregii societ$ i. Cteva zile mai trziu, oamenii au r$suflat u!ura i aflnd, tot de la televiziune, c$ guvernul a rezolvat situa ia prin acceptarea unor masive importuri de gru. Abia mult mai trziu, n pres$ au nceput s$ apar$ materiale privind substratul ocult al afacerii. Criza fusese artificial creat$ pentru a justifica masivele importuri, aduc$toare de comisioane fabuloase pentru cei care le-au derulat beneficiind de complicitatea guvernului. n realitate, $ranii din Romnia aveau suficient gru pentru a satisface necesarul la nivel na ional, ns$ pre ul de achizi ie care le-a fost oferit era ridicol de mic, tocmai pentru a-i determina s$ refuze comercializarea stocurilor n a!teptarea unui pre mai bun. Pre ul 17

Bogdan Ficeac grului importat a fost de trei ori mai mare dect cel propus $ranilor, dar afacerea s-a derulat pentru ncasarea respectivelor comisioane. Efectele s-au reg$sit att n cre!terea general$ a pre urilor, ct !i n deteriorarea situa iei financiare a micilor proprietari agricoli, care nu au avut posibilitatea s$-!i valorifice recoltele pentru a ob ine surse de finan are a lucr$rilor din anii urm$tori. O strategie similar$ a fost folosit$ !i pentru generarea unor alte crize artificiale precum cea a uleiului, a zah$rului, a orezului etc. Numeroase fabrici de ulei sau zah$r din Romnia au fost aduse premeditat n stare de faliment pentru a permite importurile aduc$toare de comisioane fabuloase. Crizele amintite pot fi prezentate ca rezultate grave ale unor manipul$ri minore, dar pot fi reluate !i n subcapitolul marilor manipul$ri, dac$ se analizeaz$ ntreg contextul ce le-a f$cut posibile. Spre exemplu, p$strarea deliberat$ a televiziunii na ionale ca unic mijloc de informare pentru marea majoritate a cet$ enilor, lucru ce a f$cut, ntre altele, posibil$ inducerea panicii generale prin comunicate privind iminenta criz$ de pine, nu mai intr$ n categoria manipul$rilor minore, ci a celor de anvergur$. O alt$ tehnic$ de manipulare este:Trntitul-u$ii-n-fa !. De!i total opus$, ca esen $, cu Piciorul-n-u$!, etectele sunt acelea!i. Prin aceast$ tehnic$, oamenii sunt determina i s$ accepte o anume concesie, prezentndu-li-se n prealabil o cerere mult mai mare, de aceea!i natur$, care are toate !ansele s$ fie refuzat$. Abia dup$ aceea se vine cu cererea avut$ n vedere de la bun nceput. Aceasta are toate !ansele de a fi acceptat$, deoarece, prin compara ie cu solicitarea inacceptabil$ de dinainte, pare foarte rezonabil$. n 1975, psihologul Robert Cialdini !i colegii s$i au imaginat un experiment menit s$ analizeze efectul acestei tehnici. Ei i-au ntrebat pe elevii unui colegiu dac$ accept$ s$ nso easc$ !i s$ supravegheze un grup de copii handicapa i, pentru dou$ ore, ntr-o vizit$ la gr$dina zoologic$. Numai !aisprezece la sut$ dintre cei ntreba i au acceptat. Unui alt grup de elevi i s-a prezentat, n prealabil, o propunere mult mai ampl$. n mod obi$nuit, recrut!m voluntari dintre elevi, pentru a lucra f!r! plat!, n calitate de consilieri la Centrul de deten ie a minorilor, a spus experimentatorul. Apoi a continuat: Serviciul const! n dou! ore de munc! pe s!pt!mn!, timp de doi ani. Cine se ofer!? Dup$ cum era de a!teptat, nimeni nu a acceptat un angajament pentru o perioad$ att de lung$. n urma refuzului, experimentatorul a f$cut o a doua propunere, cea referitoare la nso irea copiilor handicapa i. Circa cincizeci la sut$ din elevi au acceptat. Deci !i n cazul tehnicii Trntitul-u$ii-n-fa !, ca !i n cazul Piciorului-nu$!, !ansele de ob inere a unei concesii au crescut de trei ori, n compara ie cu cazurile n care cererea a fost normal$. Ca o scurt$ recapitulare, Piciorul-n-u$a const$ n ob inerea prealabil$ a unei mici concesii, care s$ determine sporirea disponibilit$ ii celui vizat de a accepta o concesie mai mare, Trntitul-u$ii-n-fa !, la rndul s$u, const$ n prezentarea prealabil$ a unei cereri aproape imposibil de acceptat, prin compara ie cu care urm$toarea solicitare s$ par$ mult mai rezonabil$ !i s$ aib$ mult mai multe !anse de a fi acceptat$. Trebuie precizat nc$ o dat$ c$ asemenea tehnici pot apar ine categoriei micilor manipul$ri, dar la fel de bine pot constitui componente ale unui sistem de manipulare pe scar$ larg$. Ele pot fi utilizate pentru a influen a deciziile unei singure persoane sau pot s$ genereze efecte puternice la nivelul ntregii societ$ i, a!a cum se va vedea !i dintr-un studiu de caz ce face subiectul unui capitol aparte al volumului de fa $.

18

Tehnici de manipulare Manipul!rile medii se refer$ la modific$ri importante ale situa iilor sociale, cu efecte care, uneori, dep$!esc n mod dramatic a!tept$rile, tocmai pentru c$ enorma putere de influen $ a situa iilor sociale asupra comportamentului uman este subevaluat$ n cele mai multe cazuri. Cu dou$ decenii n urm$, Stanley Milgram a ini iat o serie de experimente cu rezultate de-a dreptul !ocante n ceea ce prive!te supunerea individului fa $ de o anume autoritate. n cadrul experimentului standard, li se propunea voluntarilor s$ participe la un test menit s$ studieze capacitatea de memorare !i influen area acestei capacit$ i prin administrarea unor pedepse n caz de gre!eal$. Voluntarul era introdus ntr-o nc$pere !i a!ezat la o mas$ pe care se afla pupitrul de comand$ al unui aparat de generat !ocuri electrice. Printr-un geam de sticl$, voluntarul vedea o alt$ nc$pere, n care un tip de patruzeci !i !apte de ani, u!or supraponderal, cu o nf$ i!are agreabil$, !edea pe un scaun, conectat la electrozii ce urmau s$ administreze !ocurile. n aceea!i camer$ cu primul voluntar, care va fi denumit "profesorul", se afla un experimentator sobru, care ncepea prin a spune c$ persoana aflat$ dincolo de geam se oferise tot de bun$-voie pentru testare. Testul consta n citirea unor perechi de cuvinte pe care cel cu electrozii, numit "elevul", trebuia s$ le memoreze. Apoi "profesorul" ncepea s$ spun$ cte un cuvnt, iar "elevul" s$ r$spund$ cu perechea lui. Pentru fiecare gre!eal$, "profesorul" trebuia s$-i administreze "elevului" un !oc electric ncepnd cu cincisprezece vol i !i putnd ajunge pn$ la patru sute cincizeci de vol i, n trepte de cte cincisprezece vol i. Pentru a-l avertiza pe "profesor" asupra a ceea ce urma s$-i fac$ "elevului", experimentatorul i aplica, demonstrativ, primului un !oc de patruzeci !i cinci de vol i, destul de dureros. Testul ncepe. Primele r$spunsuri ale "elevului" sunt corecte. Apoi, la prima gre!eal$, "profesorul" i administreaz$ cincisprezece vol i, provocndu-i o tres$rire evident$. Urmeaz$ nc$ o gre!eal$ !i un !oc de treizeci de vol i. Treptat, pe m$sur$ ce timpul trece !i !ocurile cresc n intensitate, suferin a "elevului" devine tot mai evident$, iar "profesorul" ncepe s$ aib$ mustr$ri de con!tiin $. Dar la fiecare ezitare a acestuia, experimentatorul l ndeamn$ sobru: V! rog, continua i. Peste !aptezeci !i cinci de vol i, "elevul" ncepe s$ ipe de durere, la o sut$ cincizeci url$ pentru a fi l$sat s$ plece, acuznd dureri de inim$, la o sut$ nou$zeci !i cinci strig$tele devin insuportabile. "Profesorul" este !i el nnebunit, speriat, d$rmat. Ins$ la fiecare ezitare, vocea sobr$ a experimentatorului l ndeamn$: Experimentul v! cere s! continua i, apoi: Este absolut esen ial s! continua i, dup$ care urmeaz$: Nu ave i alt! alegere, trebuie s! continua i. Dac$, totu!i, "profesorul" nc$ ezit$, v$znd c$ pn$ !i marcajele de pe pupitrul de comand$ indic$ pericolul extrem al voltajului la care s-a ajuns, experimentatorul adaug$: 'ocurile sunt dureroase, dar im produc nici o ran!. Continua i, v! rog. n caz c$ "profesorul" vrea s$ se opreasc$ pe motiv c$ "elevul" nu mai suport$, experimentatorul i spune: Indiferent dac! celuilalt i place sau nu, trebuie s! continua i pn! va memora corect perechile de cuvinte. V! rog, continua i. La dou$ sute !aptezeci de vol i, "elevul" ncepe s$ agonizeze, iar "profesorul" este ngrozit. 'i totu!i, la ndemnurile sobre ale experimentatorului, continu$ s$ m$reasc$ voltajul !ocurilor !i s$ apese pe comutator... Trebuie men ionat c$, de fapt, "elevul" este n n elegere cu experimentatorii pentru a mima foarte bine efectele !ocurilor electrice, pe care, n realitate, nu le prime!te. Studiul capacit$ ii de memorare este doar un pretext pentru adev$ratul scop al experimentului, acela de a vedea pn$ la ce limit$ a cruzimii pot merge oamenii obi!nui i sub presiunea unei autorit$ i, reprezentate de experimentatorul cel sobru. Este necesar s$ ad$ug$m c$, n afara ndemnurilor permanente de a continua, nici o alt$ presiune nu s-a f$cut asupra celui aflat n postura "profesorului". El putea oricnd s$ se ridice !i s$ plece. 19

Bogdan Ficeac ntrebarea: "C i ar accepta s$ mearg$ pn$ la limita de patru sute cincizeci de vol i?" a fost pus$, n cadrul unor chestionare, mai multor grupuri, ce includeau att oameni obi!nui i, ct !i studen i sau psihologi. R$spunsul a fost aproape unanim: "Circa unu la sut$". Nimeni nu-!i putea nchipui c$ limita bunului-sim !i a unui comportament general uman ar putea fi dep$!it$. ns$ rezultatul experimentului a infirmat dramatic toate aceste previziuni: 62,5 la sut$ dintre voluntarii pu!i n postura de "profesor" au administrat !ocurile maxime de patru sute cincizeci de vol i, iar 80 la sut$ au continuat s$ apese comutatorul !i dup$ ce "elevul" a nceput s$ urle de durere !i s$ spun$ c$ poate suferi de la o clip$ la alta un atac de cord! Nenum$rate ntreb$ri au fost generate de rezultatele terifiante ale acestui experiment, majoritatea legate de cauzele cruzimii inexplicabile de care au dat dovad$ ni!te oameni obi!nui i, afla i sub permanenta presiune psihic$ a "autorit$ ii" reprezentate de experimentator. Pentru a g$si motiva iile intime ale gener$rii unui comportament inuman n cazul oamenilor obi!nui i, Milgram a reluat experimentul n alte variante. Trei "profesori" au fost introdu!i simultan n aceea!i nc$pere. Doi erau n n elegere cu experimentatorii !i, la un moment dat, au refuzat s$ mai continue testul. n astfel de situa ii, num$rul celor care au mers cu !ocurile pn$ la limita maxim$ s-a diminuat de peste !ase ori! Ceea ce nseamn$ c$ sentimentul de supunere necondi ionat$ fa $ de autorit$ i scade drastic atunci cnd individul vede c$ sunt !i al ii care gndesc asemenea lui !i ac ioneaz$ n sensul considerat de el drept a fi corect. ntr-o alt$ variant$, experimentatorul iese la un moment dat din nc$pere !i locul s$u este luat de un alt "voluntar" care i repet$ "profesorului" obi!nuitele ordine de a continua. n asemenea cazuri, num$rul celor care au mers pn$ la voltajul maxim a sc$zut de trei ori. Fapt ce dovede!te c$ atunci cnd cel care ntruchipeaz$ autoritatea nu este prezent, spiritul de supunere necondi ionat$, din nou, scade sim itor. O alt$ variant$ s-a desf$!urat cu doi experimentatori !i un "profesor". n momentul n care "elevul" a nceput s$ ipe "de durere", experimentatorii au ini iat o discu ie n contradictoriu asupra oportunit$ ii de a continua testul, l$snd decizia la voia celor afla i n postura de "profesori". Nimeni nu a mai continuat administrarea !ocurilor. Trebuie remarcat faptul c$, n nici una dintre variante, decizia "profesorilor" de a p$r$si experimentul nu a fost determinat$ de reac iile "elevului", ci de comportamentul experimentatorilor ce ntruchipau autoritatea. n acela!i timp, revenind la ultima variant$ a experimentului, trebuie observat c$, n momentul n care capacitatea autorit$ ii de a st$pni o situa ie devine discu-tabil$, iar "cei de jos" refuz$ s$ se mai supun$ !i !i urmeaz$ propria lor con!tiin $ !i propriile lor interese. Ultima variant$ a experimentelor lui Milgram a fost cea n care participan ilor li s-a spus c$ pot merge pn$ la limita maxim$ a voltajului, pentru c$ sunt o mul ime de lucruri interesante de studiat la fiecare etap$, apoi au fost l$sa i s$ ac ioneze singuri. Numai 2,5 la sut$ au mers pn$ la limita maxim$, procent foarte apropiat de cel ob inut n chestionarele celor ntreba i despre posibilele rezultate ale unui asemenea test. Experimentele lui Stanley Milgram reprezint$ o form$ aproape abstract$ de studiere a unora dintre tehnicile de manipulare medie. Avnd n vedere concluziile testelor descrise pn$ 20

Tehnici de manipulare acum, se poate face o paralel$ revelatoare cu cazuri reale, precum cel al revolu iei romne din decembrie 1989. n Romnia acelui an, autoritatea suprem$ era reprezentat$ de Nicolae Ceau!escu. Cultul personalit$ ii fusese n asemenea m$sur$ dezvoltat, nct distan a dintre el !i restul ierarhiei comuniste era imens$. Comitetul Politic Executiv, spre exemplu, crea impresia unei adun$ri de marionete al c$ror unic rol era de a aplauda !i de a aproba deciziile dictatorului. n acest context, trebuie remarcat faptul c$ debutul revolu iei s-a produs la Timi!oara, exact n zilele n care Ceau!escu se afla ntr-o vizit$ n Iran. Lipsa autorit$ ii supreme din ar$ a f$cut mult mai u!oar$ ridicarea maselor n numele redobndirii acelei libert$ i mult visate. Amploarea evenimentelor de la Timi!oara, datorit$ c$rora mul i al i locuitori ai Romniei au v$zut c$ sunt !i al ii care gndesc asemenea lor !i au curajul de a refuza supunerea necondi ionat$, a u!urat extinderea la nivel na ional a ac iunilor de protest, urmndu-se lozinca bine cunoscut$ Azi n Timi$oara, mine-n toat! ara. Revenit de urgen $ la Bucure!ti, Ceau!escu a convocat un mare miting popular, ce s-a transformat ntr-un veritabil butoi cu pulbere c$ruia i lipsea o singur$ scnteie. 'i aceasta a venit din partea unui mic grup, ale c$rui ac iuni au determinat explozia mul imii !i fuga precipitat$ a dictatorului. ns$ chiar !i fug$rit, simpla lui prezen $ era o amenin are, a!a c$, dup$ ce a fost capturat, s-a luat m$sura elimin$rii sale fizice, n urma unui proces extrem de sumar. O dat$ cu el a fost mpu!cat$ !i Elena Ceau!escu, deoarece, n ultimul timp, dictatura devenise de fapt bicefal$ !i trebuia ca ambele capete s$ dispar$, pentru c$ simpla lor prezen $ putea avea efecte greu de controlat pentru noua conducere a $rii. Peste o mie de oameni au fost uci!i n revolu ia romn$ f$r$ ca autorii s$ fie descoperi i. Pn$ n 22 decembrie, situa ia s-a caracterizat printr-o anume confuzie. Pu ini dintre cei descoperi i c$ au tras sus in c$ nu au f$cut dect s$ execute ni!te ordine, iar cei care au dat respectivele ordine sus in c$ nu s-au referit, de fapt, la eliminarea fizic$ a manifestan ilor. S-a creat astfel o fragmentare a ac iunilor de ucidere, nct nimeni s$ nu aib$ ntreaga responsabilitate a crimelor, de la ordin, pn$ la execu ie. Acela!i lucru s-a ntmplat n nenum$rate alte cazuri, la scar$ mai mare sau mai mic$. Stanley Milgram aminte!te c$ pn$ !i lui Eichman i se f$cea r$u atunci cnd vizita lag$rele de exterminare. Dar de fiecare dat$ el se ntorcea la masa de lucru !i continua s$ pritoceasc$ hrtiile ce con ineau planuri ale unor noi ac iuni de ucideri n mas$. n acela!i timp, gardianul care arunca pastilele de Cyclon-B n camerele de gazare !i justifica ac iunile pe baza faptului c$ nu f$cea altceva dect s$ se supun$ ordinelor. n acest mod, invocndu-se !i anumite distorsiuni n transmiterea ordinelor sau n recep ionarea lor, responsabilit$ ile se restrngeau, iar persoana care ar fi trebuit s$ urm$reasc$ actul criminal de la un cap$t la altul !i s$ r$spund$ att pentru ndeplinirea lui, ct !i pentru consecin e, nu mai exista. n regimurile totalitare trebuie anihilat$ pn$ !i impresia c$ ar putea exista, n struc urile superioare, persoane care s$ poat$ fi f$cute responsabile de vreo ac iune cu consecin e negative asupra popula iei. Serviciile specializate n dezinformare au, printre altele, !i misiunea de a sus ine zvonul c$, de!i s-ar putea s$ existe unele aspecte negative, cu siguran $ !eful regimului nu le cunoa!te. Deoarece dac$ le-ar cunoa!te, ar lua imediat m$suri, continu$ argumenta ia zvonului. De fapt, conduc$torii regimurilor totalitare sunt extrem de bine informa i, chiar despre situa ii care scap$ aten iei cet$ eanului de rnd. Astfel se !i explic$ men inerea lor la putere dincolo de orice ra iune. Starea de confuzie creat$ n timpul revolu iei romne, deruta !i nevoia de a g$si ct mai repede o autoritate care s$ o nlocuiasc$ pe cea veche, pentru a reordona sistemul social !i pentru a restrnge haosul, zvonurile despre terori!ti !i despre tragedii iminente, toate la un loc au sporit starea de tensiune !i au inhibat ra iunea, determinnd oameni, altfel obi!nui i, s$ !i 21

Bogdan Ficeac ucid$ semenii. Straniu este faptul c$, de!i autoritatea suprem$ din Romnia a fost nl$turat$ de la putere pe 22 decembrie, totu!i marea majoritate a victimelor s-a nregistrat dup$ aceast$ dat$. Nu s-a oferit o explica ie oficial$ coerent$ care s$ motiveze aceast$ ciud$ enie. Exist$ doar p$rerea neoficial$ c$ num$rul mare de mor i, de care era f$cut responsabil fostul dictator, a avut rolul de a legitima rapid, n fa a ntregii lumi, noul regim de la Bucure!ti. Revolu ia romn$ reprezint$ un material faptic de excep ie pentru identificarea nenum$ratelor tehnici de manipulare ce au func ionat perfect, ncepnd cu r$zboiul radioelectronic !i sfr!ind cu rolul decisiv al televiziunii n magnetizarea maselor. Singurul lucru care lipse!te, dup$ !ase ani, este identificarea oficial$, clar$, a celor care au imaginat !i pus n func iune tot acest mecanism. ns$ chiar men inerea unei permanente ncord$ri reprezint$ o tactic$ menit$ s$ vulnerabilizeze individul !i s$-l fac$ mult mai u!or de manipulat. Pe lng$ tehnicile menite s$ induc$ sentimentul de supunere fa $ de autorit$ i sau, dimpotriv$, s$ declan!eze revolte puternice, alte exemple de manipul$ri medii pot fi !i cele prin care se urm$re!te dezumanizarea victimelor sau dezindividualizarea atacatorilor, n vederea ncuraj$rii spiritului agresiv. Dup$ cum s-a precizat anterior, aceste tehnici pot intra n categoria manipul$rilor medii, datorit$ faptului c$, de!i sunt relativ simple, efectele lor dep$!esc orice a!tept$ri. n principal, tehnicile de dezumanizare a inamicului se utilizeaz$ pentru a face posibil$ exterminarea acestuia f$r$ ezit$ri !i f$r$ remu!c$ri din partea executan ilor, majoritatea proveni i dintre oamenii obi!nui i. Scopul fundamental al tehnicilor de dezumanizare este cur$ area imaginii inamicului de orice tr$s$tur$ uman$, prezentarea lui drept un monstru nedemn !i periculos pentru specia uman$, identificarea lui prin porecle sau prin orice alte denumiri care nu trebuie s$ mai p$streze nici o conota ie omeneasc$. La nevoie, nsu!i sensul cuvintelor este pervertit pentru a nu l$sa vreo fisur$ prin care viitorii agresori s$ sesizeze c$, de fapt, inamicii le sunt semeni ntru ra iune. La modul concret, metodele utilizate n propaganda de dezumanizare a inamicului constau n impunerea prin mass-media a unor caricaturi oribile, a unor sloganuri agresive, a unor materiale de pres$ falsificate, n care inamicii sunt prezenta i drept ni!te troglodi i violen i !i periculo!i. Psihologul Elliot Aronsor poveste!te o ntmplare elocvent$ n ceea ce prive!te efectele acestei propagande. Cu mai mul i ani n urm$, a angajat un zugrav pentru a-!i renova casa. Omul era foarte lini!tit !i pl$cut. ntre altele, i-a spus c$, dup$ terminarea colegiului, se nrolase n armat$ !i luptase n Vietnam. Dup$ l$sarea la vatr$ se apucase de zugr$vit !i devenise un meseria! priceput !i onest. Lui Elliot i f$cea o real$ pl$cere s$ lucreze cu el !i s$ discute pe diverse teme. La un moment dat, n timpul unei pauze de cafea, au abordat problema conflictului din Vietnam !i aici p$rerile lor s-au dovedit a fi total contradictorii. Zugravul sus inea c$ r$zboiul era just !i urma s$ fac$ lumea mai sigur$ pentru democra ia n plin$ dezvoltare. Elliot l-a contrazis, spunndu-i c$ luptele erau murdare, provocnd moartea, mutilarea !i arderea cu napalm a mii de oameni nevinova i, ndeosebi copii, femei !i b$trni, care nu aveau nici o leg$tur$ cu politica sau cu r$zboiul. Cel$lalt l-a privit lung, apoi a surs cu sinceritate: La naiba, doctore, !ia nu sunt oameni, !ia sunt vietnamezi! Toate cuvintele au fost spuse pe un ton deschis, f$r$ urm$ de vehemen $. Elliot a r$mas perplex. Nu reu$eam s! pricep cum putea s! aib! o asemenea concep ie omul acela blnd, manierat $i sincer. Cum putea el s! exclud! o ntreag! na iune din rasa uman!, !i va aminti Elliot mai trziu. Peste cteva zile, cu prilejul altor discu ii, zugravul i-a spus c$ ucisese !i el civili n cadrul unor 22

Tehnici de manipulare ac iuni n Vietnam. Elliot a n eles c$ putea s$ reziste asaltului remu!c$rilor doar continund s$ nu-i considere pe vietnamezi fiin e umane... Dezindividualizarea este o tehnic$ mult mai simpl$, dar cu efecte la fel de !ocante. n accep ia psihologiei sociale, dezindividualizarea este definit$ ca un sentiment al pierderii n anonimat. Eliberarea de sub constrngerile inerente, impuse de un comportament normal si corec n societate, eliberare ob inut$ prin aceast$ cufundare n anonimat, conduce la o cre!tere a agresivit$ ii, a manifest$rilor deviante. Cercet$torul Brian Mullen a publicat n 1986 rezultatul cercet$rilor pe care le-a f$cut asupra a !aizeci de cazuri de lin!aj, s$vr!ite n Statele Unite ntre 1899 !i 1946. Cruzimea, sa constatat, era cu att mai mare, cu ct cre!tea num$rul participan ilor la asasinatul colectiv. n 1973, Robert Watson a efectuat un studiu asupra a dou$zeci !i patru de culturi, n ceea ce prive!te caracteristicile lor etnografice. S-a dovedit c$ r$zboinicii care !i schimb$ nf$ i!area, vopsindu-!i chipul sau corpul, ori punndu-!i m$!ti nainte de a pleca la lupt$, comit mult mai multe acte de sadism, asasinate, mutil$ri, dect cei care nu se mascheaz$. Dezindividualizarea prin ascunderea chipului n spatele unor m$!ti se reg$se!te n numeroase cazuri att din istorie, ct !i din realitatea imediat$. Membrii organiza iilor Ku Klux Klan poart$ m$!ti n timpul ntrunirilor !i ac iunilor. Membrii unor secte satanice, de asemenea. Chiar !i introducerea uniformei are printre scopurile ei crearea unui sentiment de uniformitate, care s$ cufunde individul n anonimat, pentru a-l face mult mai disponibil pentru comiterea unor acte inumane, precum uciderea inamicului. Pe de alt$ parte, pierderea sentimentului identit$ ii are !i rolul de a face individul mult mai u!or de manipulat. De aceea unele regimuri totalitare pretind supu!ilor s$ se mbrace la fel. n China sau n Coreea de Nord, inuta obi!nuit$ a cet$ enilor era un soi de "uniform$ muncitoreasc$", menit$ s$ uniformizeze ct mai mult masa de manevr$... Un alt exemplu de manipul$ri medii poate fi g$sit n dosarele referitoare la experimentele strict secrete de controlare a min ii umane. Programul MK-ULTRA, ini iat la cteva decenii dup$ sfr!itul celui de-al doilea r$zboi mondial, consta n experimentarea unor tehnologii neconven ionale, precum hipnoza, stimularea electric$ a creierului sau administrarea de droguri, respectiv LSD, pentru a ob ine un control total asupra gndirii !i comportamentului subiec ilor. Numero!i savan i de renume au fost coopta i de bun$-voie n cadrul acestui program. De multe ori, experien ele desf$!urate de ei nu numai c$ violau etica profesional$, dar dep$!eau orice limit$ a legalit$ ii !i a moralit$ ii, provocnd infirmitatea sau chiar moartea unora dintre cei supu!i testelor. Rezultatele nu au corespuns a!tept$rilor, dar ceea ce uime!te este u!urin a cu care numeroase somit$ i ale !tiin ei, cu o reputa ie de invidiat, au consim it s$ se angajeze n asemenea experimente !i chiar s$ provoace moartea unor semeni ai lor...

Manipul!rile mari sunt reprezentate de influen a ntregii culturi n mijlocul c$reia vie uie!te individul. Sistemul de valori, comportamentul, felul de a gndi al individului sunt determinate n primul rnd de normele scrise !i nescrise ale societ$ ii n care tr$ie!te, de subculturile cu care vine n contact. Neglijnd aceast$ permanent$ !i uria!$ influen $, individul poate face mult mai u!or judec$ i gre!ite sau poate fi lesne de manipulat.

23

Bogdan Ficeac n acela!i timp trebuie observat c$, tocmai datorit$ ac iunii continue a manipul$rilor mari asupra noastr$, prezen a lor a devenit ceva obi!nuit, fiind mult mai dificil de identificat. Pentru foarte mul i este u!or de remarcat o manipulare minor$, de genul "trucurilor" electorale, spre exemplu, dect una major$, cum ar fi, de pild$, faptul c$ rolul !colii de a transmite elevilor un bagaj de cuno!tin e ct mai mare are o importan $ secundar$ n compara ie cu celelalte scopuri, prin care copilul, adolescentul de mai trziu, este antrenat pentru a se integra n respectiva societate. Dup$ cum sublinia psihologul elve ian Jean Piaget, nainte de a fi un mijloc de comunicare a cuno!tin elor necesaie viitorului adult, !coala l obi!nuie!te pe elev cu spiritul de subordonare fa ! de autorit! i, reprezentate n primul rnd la nivelul s$u de educatori, profesori, inspectori, comisii de examinare. Mai trziu i va fi mult mai simplu s$ se conformeze legilor !i diverselor reglement$ri sociale, s$ se supun$ din instinct !efilor de la viitorul s$u loc de munc$ !i autorit$ ilor statului. n al doilea rnd, elevul este obi!nuit cu sim ul responsabilit! ii, prin obliga ia de a-!i face temele ntr-un anumit interval de timp, de a prezenta rezultatele studiilor sale la termene bine stabilite, n cadrul unor examin$ri periodice, de a-!i ordona timpul !i metodele de studiu n a!a fel nct s$ dep$!easc$ succesiv "obstacolele" reprezentate de extemporale, teze, examene, lucr$ri de absolvire. Astfel, ca adult, el se va integra foarte u!or n sistemul social din care face parte, !i va ndeplini n mod firesc obliga iile familiale, profesionale !i sociale, se va preocupa continuu de rezolvarea unor sarcini !i probleme de care depinde succesul n cariera pe care !i-a ales-o, precum !i accesul spre un standard superior de via $. Cea de-a treia menire a sistemului educa ional o reprezint$ obi!nuirea elevului cu necesitatea respect!rii unui program strict. Faptul c$ trebuie s$ fie prezent la !coal$, n fiecare zi, la aceea!i or$, cu avertizarea c$ orice minut de ntrziere i poate aduce penaliz$ri, c$ lec iile !i pauzele au o durat$ bine stabilit$, ntotdeauna aceea!i, c$ ntreg anul !colar este mp$r it n perioade de studiu !i vacan e, toate acestea l obi!nuiesc cu acceptarea fireasc$ a programului de lucru de mai trziu !i cu respectarea lui instinctiv$. n al patrulea rnd, sistemul educa ional promoveaz$ spiritul de competi ie. Notele, premiile de la sfr!itul fiec$rui an, diverse alte recompense, participarea la olimpiade sub presiunea celor din jur i creeaz$ viitorului adult obi!nuin a de a se zbate pentru promovarea profesional$ spre trepte salariale superioare, pentru prime !i alte diverse onoruri, pentru ob inerea unor rezultate care s$-i aduc$ respectul celorlal i !i s$-i sporeasc$ respectul de sine. n afara acestor caracteristici generale, sistemul de nv$ $mnt este n a!a fel alc$tuit, nct s$ modeleze comportamentul !i gndirea viitorului adult n conformitate cu ideologia regimului aflat la putere. n sistemele totalitare, uniforma !colar$ standard este obligatorie, deoarece induce sentimentul de dezindividualizare, f$cnd mult mai u!oar$ disciplinarea !i manipularea individului. n sistemele democratice, obligativitatea purt$rii unor uniforme standard nu exist$, tocmai pentru a permite dezvoltarea personalit$ ii individuale. 'i totu!i, unele institu ii de nv$ $mnt, particulare n marea majoritate a cazurilor, le impun elevilor !i studen ilor purtarea de uniforme specifice, tocmai pentru a-i deosebi de elevii !i studen ii unor institu ii similare. Se creeaz$ astfel sentimentul apartenen ei la un grup social, care se dore!te de elit$ sentiment ce !i va ar$ta roadele mai trziu, cnd fo!tii elevi sau studen i se vor sus ine !i ajuta ntre ei, tocmai datorit$ acestui sentiment. Ceea ce nu se poate ntmpla n societ$ ile n care absolut to i fo!tii elevi au purtat o uniform$ standard. R$mnnd la analiza sistemului de nv$ $mnt ca instrument de manipulare major$, trebuie observat$ !i structura subiectiv$ a programelor de studiu !i chiar a manualelor n sine. Regimurile totalitare politizeaz$ programa !colar$ ncepnd cu primele clase, prin introducerea unor obiecte care urm$resc inocularea doctrinei respective, de la cea mai fraged$ vrst$, n mintea viitorului adult. De asemenea, manualele de studiu al limbii materne, de filozofie, istorie, geografie !.a.m.d. sunt strict cenzurate pentru a educa elevul n spiritul 24

Tehnici de manipulare doctrinei dominante. De!i mai pu in strident$, manipularea prin construirea unui sistem de nv$ $mnt specific exist$ !i n societ$ ile democratice. De fapt, fiecare sistem politic !i social !i educ$ cet$ enii n spiritul propriului s$u sistem de valori, al propriilor sale legi !i regulamente. Nu exist$ ar$, orict de nensemnat$, n care structura educa ional$ s$ nu induc$ un comportament de fidelitate fa $ de na iune !i de stat, de respect fa $ de istoria na ional$, prezentat$ cu o subiectivitate evident$ pentru un observator neutru, n a!a fel nct s$ motiveze !i s$ sus in$ doctrina promovat$ de regimul aflat la putere. Avnd n vedere rolul sistemului de nv$ $mnt, dar !i ntreaga complexitate a legilor !i regulamentelor specifice unei anumite societ$ i, comportamentul !i gndirea cet$ enilor obi!nui i sunt n a!a fel modelate, nct s$ se conformeze !i s$ accepte cu naturale e concep iile !i standartele care definesc ce este bine !i ce este r$u, ce este permis !i ce interzis, ce este moral !i ce imoral, ce este valoros !i ce este lipsit de importan $, ce este adev$rat !i ce este fals. Manipul$rile majore stau la baza r$spndirii diferitelor curente de opinie, formeaz$ tradi ii !i obiceiuri, contureaz$ mentalit$ i, determin$ curente "la mod$" sau chiar ample manifest$ri protestatare. Readucnd n aten ie experimentele lui Milgram, se poate observa c$ reac iile "profesorilor" au survenit ca urmare a unor manipul$ri relativ sc$zute ca importan $, dar nu ar fi fost posibile f$r$ existen a marilor manipul$ri, reprezentate de influen a ntregului sistem social, conform c$ruia, celor care au jucat rolul "profesorilor" li s-a inoculat de la o vrst$ fraged$ reflexul supunerii fa $ de autorit$ i, indiferent care ar fi acestea. Studiul comparat al culturilor ofer$ concluzii extrem de interesante. Spre exemplu, din punctul de vedere al mentalit$ ii, locuitorii Europei Centrale !i de Est sunt mult mai asem$n$tori asiaticilor dect americanilor, de!i, la prima vedere, impresia este total opus$. ntreaga mentalitate a americanului obi!nuit se bazeaz$ pe dezvoltarea respectului de sine, a deplinei ncrederi n for ele proprii. Poate !i datorit$ faptului c$ actuala democra ie american$ s-a dezvoltat ntr-un spa iu cu totul nou, pe un teritoriu ce a fost cucerit cu arma ntr-o mn$ !i cu Biblia n cealalt$, ntr-o ar$ descoperit$ !i luat$ n st$pnire de oameni aspri, obi!nui i s$ nu a!tepte ajutor de la nimeni, pentru c$ un astfel de ajutor era n majoritatea cazurilor inexistent sau iluzoriu, n timp ce lupta pentru existen $ se d$dea pe via $ !i pe moarte. Istoria Statelor Unite, a!a cum este ea prezentat$ n The World Almanac, cel mai r$spndit compendiu despre "starea na iunii", reactualizat n fiecare an, ncepe la 1492, deci are pu in peste cinci sute de ani n cazul Coastei de Est !i circa un secol !i jum$tate pentru Coasta de Vest. nainte de a continua, trebuie observat c$ trecutul popoarelor ce au st$pnit acele inuturi nainte de venirea lui Cristofor Columb nu este luat n calcul, dovad$ c$ pn$ !i n sistemele cu o democra ie avansat$ prezentarea istoriei are o tent$ subiectiv$. n cazul Statelor Unite, aceast$ omisiune urm$re!te, printre altele, accentuarea sentimentului de legitimitate al na iunii, sentiment care ac ioneaz$ ca un liant social absolut necesar, genereaz$ patriotismul !i evit$ culpabilizarea cu efecte imprevizibile a cet$ enilor obi!nui i pentru faptele mai pu in corecte ale unora dintre nainta!i. Revenind la istoria n sine, con inutul ei restrns, al$turi de inexisten a tradi iilor !i, n general, a unui context social prestabilit, a f$cut posibil$ crearea unei societ$ i cu totul noi, lipsite de "povara" trecutului, n cadrul c$reia s-a dezvoltat o mentalitate aparte. Una dintre caracteristicile acestei mentalit$ i, spre exemplu, este absen a sentimentelor na ionaliste, tocmai pentru c$ lipse!te cauza lor. Dar esen a mentalit$ ii americane, spuneam, este dezvoltarea respectului fa $ de sine. De la cea mai fraged$ vrst$ copiii sunt nv$ a i s$ g$seasc$ singuri solu ia oric$rei probleme. 25

Bogdan Ficeac Cnd trec prin momente grele, ce par f$r$ ie!ire, sunt sf$tui i s$ nu a!tepte ajutor de la nimeni, ci s$ caute puterea de a dep$!i criza doar n ei n!i!i. Pentru a le dezvolta tinerilor acest sentiment de ncredere n for ele proprii, profesorii respect$ cu stricte e anumite reguli. Spre exemplu, orict de stupide ar fi ntreb$rile sau r$spunsurile unui elev, niciodat$ dasc$lul nu-i va spune "e!ti prost", "nu reu!e!ti s$ pricepi un lucru att de simplu" sau "dac$ mergi tot a!a, n-o s$ ias$ nimic de capul t$u", ci va folosi doar expresii de genul "ntrebarea nu e bun$" ori "r$spunsul e foarte bun", care nu fac nici o referire la persoana elevului sau la capacitatea lui de nv$ are. ntotdeauna elevul este cel mai bun, cel mai de!tept, ntmplndu-se ca doar ntreb$rile sau r$spunsurile lui s$ fie, uneori, proaste. n societ$ ile asiatice sau de sorginte latin$, lucrurile stau cu totul altfel. Din fraged$ pruncie, copiii sunt nv$ a i s$ in$ seama permanent de tradi ii, de p$rerile familiei sau de ale celor din jur. Cnd se afl$ n situa ii de criz$, ei a!teapt$ ajutor din afar$, din partea p$rin ilor, a prietenilor, a celor n mijlocul c$rora tr$iesc. Speciali!tii americani n psihologie social$ comparat$ au efectuat cteva experimente relevante, referitoare la diferen a de mentalitate dintre americani !i japonezi. Acela!i chestionar a fost mp$r it unui grup de studen i americani !i unui grup de studen i japonezi. Una dintre ntreb$ri era: "Cte lucruri bune !i cte lucruri rele a i f$cut n via $?" n r$spunsurile studen ilor americani, num$rul faptelor bune era incomparabil mai mare dect cel al faptelor rele. n r$spunsurile japonezilor, erau relativ egale. Un alt element studiat a fost timpul n care s-au completat chestionarele. Americanii au r$spuns imediat, majoritatea f$r$ s$ pun$ ntreb$ri suplimentare. Japonezii au avut nevoie de un timp mai ndelungat de gndire, iar mul i dintre ei au pus ntreb$ri de genul: "n ce sens lucruri bune, pentru mine, pentru familie, pentru societate sau pentru toate la un loc?" Nu exist$ un adev$r absolut conform c$ruia s$ se afirme c$ o mentalitate este mai bun$ dect alta Singura evaluare posibil$ poate fi f$cut$ avndu-se n vedere efectele respectivelor mentalit$ i asupra dezvolt$rii sociale, dar !i individuale din cadrul unui anumit tip de societate. n rest, toate celelalte interpret$ri nu pot fi dect subiective. Spre exemplu, japonezii, din punctul lor de vedere, i pot acuza pe americani de egoism. La rndul lor, americanii i pot acuza pe japonezi de sl$biciune !i nehot$rre. Asemenea acuze ns$ apar ca urmare a aprecierii unui sistem de valori prin intermediul standardelor unui sistem de valori diferit. Studiul mentalit$ ilor este necesar !i pentru stabilirea unor contacte interumane importante. De pild$, cunoscnd obiceiurile, tradi iile, felul de a gndi !i de a se comporta al partenerilor, unii oameni de afaceri pot ghida negocierile n a!a fel, nct s$ ob in$ un profit maxim. Astfel cei care duc tratative n $rile arabe !tiu c$ acolo discu iile importante se poart$ naintea mesei, iar musafirii, pentru a fi politico!i, trebuie s$ se ridice de la mas$ !i s$ plece nainte de sfr!itul acesteia. La fel, oamenii de afaceri arabi, afla i la un dineu oficial n Europa sau n Statele Unite, !tiu c$ ar fi nepoliticos s$ nceap$ tratativele nainte de mas$ sau s$ plece imediat dup$ terminarea acesteia. Dac$ n ceea ce prive!te mentalit$ ile unor mari grupuri culturale este imposibil$ alc$tuirea unui "top" al valorii absolute, cu totul altfel se prezint$ situa ia n cazul compar$rii celor dou$ mari sisteme sociale , totalitar !i democratic. nsu!i faptul c$ societ$ ile democratice au supravie uit tuturor convulsiilor !i se dezvolt$ n continuare, n timp ce sistemele totalitare s-au pr$bu!it de la sine, dup$ o perioad$ mai scurt$ sau mai lung$, demonstreaz$ superioritatea democra iei fa $ de totalitarism. Un efect tulbur$tor !i grav al marii manipul$ri exercitate prin integrarea individului ntrun anumit sistem este fenomenul de anomie, ce apare n cazul seismelor social-politice de

26

Tehnici de manipulare anvergur$, atunci cnd ntregul sistem de valori, de concep ii !i standarde sociale se pr$bu!e!te brusc. Conceptul de anomie (din grece!te: a nomos ) f$r$ lege) a fost introdus, n 1893, de profesorul Emile Durkheim, ntemeietorul !colii franceze de sociologie, n lucrarea sa La division du travail social (Diviziunea muncii sociale). Anomia desemneaz$ un fenomen social anormal, patologic, generat de lipsa de reguli morale !i juridice menite s$ organizeze via a economic$ !i social$. Lipsa acestor norme se resimte la nivelul omului obi!nuit prin apari ia !i accentuarea unui sentiment de insecuritate difuz$, de team$ permanent$, ce duce la ac iuni revendicative n paralel cu cre!terea agresivit$ ii. Cu alte cuvinte, o ntreag$ societate devine bolnav$ atunci cnd regulile, tradi iile !i legile se modific$ brusc, dispar sau se ntrzie nlocuirea lor la timp. Lipsi i de vechiul sistem de valori prin care se raportau permanent la situa iile sociale, oamenii devin vulnerabili, dezorienta i, nervo!i. Dezvoltnd conceptul, Disertori !i Piazza observau c$ dezordinea psihopatologic$ de la nivelul colectivit$ ii este provocat$ de schimb$rile rapide ale normelor sociale pe care individul nu le poate asimila cu aceea!i vitez$. Efectul const$ n cre!terea num$rului de agresiuni, sinucideri, alien$ri !i mboln$viri psihice. Durkheim a studiat apari ia !i efectele fenomenului de anomie n perioada Revolu iei Franceze. Dar observa iile sale se reg$sesc n analiza tuturor seismelor sociale. Spre exemplu, n 1994, un sondaj al Centrului de Studii !i Cercet$ri pentru Probleme de Tineret din Romnia ar$ta c$ optzeci !i opt la sut$ dintre tinerii ntre cincisprezece !i dou$zeci !i nou$ de ani sufereau de anomie! O veritabil$ genera ie de sacrificiu, pe care lipsa de legi !i regulamente, precum !i aplicarea defectuoas$ a celor existente n perioada imediat urm$toare revolu iei din decembrie '89 au f$cut-o s$-!i piard$ ncrederea n viitor !i s$ se adapteze foarte greu prezentului. Dep$!ind cadrul analizei sistemelor sociale, se pot face diverse specula ii, nu lipsite de interes !i de importan $, referitoare la nsu!i rolul speciei umane. Dezvoltarea umanit$ ii, n ultimele milenii !i mai ales n ultimele secole, s-a f$cut pe baza progresului !tiin ei !i al tehnicii. Exist$ ns$ p$reri care sus in c$ un asemenea curs al dezvolt$rii reprezint$ o "variant$ fals$" a evolu iei, prin care se creeaz$ tot mai multe "proteze" ce limiteaz$ posibilit$ ile naturale ale omului. P$rerile se bazeaz$ pe informa ii controversate (insuficient dovedite, dar !i imposibil de contestat) privind puterile "supranaturale" pe care le-ar dobndi, spre exemplu, unii asce i, n urma unor lungi perioade de exerci ii. Se au n vedere !i fenomene inexplicabile, unele deja confirmate, precum hipnoza, altele deocamdat$ doar ipotetice, cum ar fi telepatia, clarviziunea, telekinezia, levita ia etc. n acest context, se emite ipoteza c$ toate fiin ele umane ar fi capabile de asemenea performan e tulbur$toare, dar eventualele ncerc$ri de a le activa sunt inhibate de stilul de via $ la care s-a ajuns. Spre a da un exemplu simplificat pn$ la vulgaritate, se poate presupune c$ telepatia nu este stimulat$ deoarece exist$ telefonul !i celelalte mijloace de comunicare, levita ia este inhibat$ de folosirea nenum$ratelor mijloace de locomo ie, eventualele capacit$ i telekinetice nu mai sunt necesare din cauza dezvolt$rii a tot felul de mecanisme !i aparate artificiale !.a.m.d. Adep ii acestor teorii utilizeaz$ !i argumentul insuficientei cunoa!teri a creierului uman, a c$rui cercetare n continuare ar putea oferi surprize de neb$nuit. n acela!i timp sunt vehiculate exemplele unor enigmatice civiliza ii, de mult disp$rute, ale c$ror vestigii sunt imposibil de explicat n contextul dezvolt$rii comunit$ ii umane a!a cum este ea cunoscut$ ast$zi. Foarte u!or se pot na!te specula ii de genul: n trecut, specia uman$ a urmat !i alte 27

Bogdan Ficeac variante de evolu ie, diferite de cea actual$, variante n cursul c$rora a atins performan e uluitoare, f$r$ a se folosi de !tiin a !i tehnica n accep iunea lor actual$. Nu se !tie ce a determinat dispari ia respectivelor civiliza ii, a!a cum nu se poate spune ct de aproape de extinc ie a fost umanitatea n ultimii ani, !i nc$ mai este, n eventualitatea declan!$rii unui cataclism nuclear, a unei epidemii nc$ necunoscute, sau din cauze ce scap$ previziunilor fire!ti. Nu trebuie s$ uit$m c$, nu demult, au fost interzise experimente promi $toare ce vizau ob inerea unor bacterii care s$ transforme celuloza n hidrocarburi. De!i astfel s-ar fi rezolvat criza de combustibil pentru o lung$ perioad$ de timp, exista pericolul ca bacteriile s$ scape de sub control, s$ se multiplice rapid !i s$ transforme p$durile Terrei n lacuri nesfr!ite de petrol, lucru ce ar fi putut duce chiar la dispari ia vie ii de pe P$mnt. Evident, n final apare !i ntrebarea: "Ce !i, poate, cine a determinat actuala variant$ de evolu ie a speciei umane?" ncercarea de a da un r$spuns ar marca deja trecerea la o categorie superioar$ de manipul$ri, cele planetare, ce intr$, deocamdat$, n domeniul fic iunii pure. Orict de fanteziste ar p$rea astfel de ipoteze, ele sunt analizate cu toat$ seriozitatea de c$tre colective impresionante de cercet$tori. Marile puteri, n special Uniunea Sovietic$ !i Statele Unite, au creat institute speciale !i au alocat fonduri substan iale pentru studierea "fenomenelor neconven ionale" ( innd, mai ales, de parapsihologic). Marea majoritate a acestor studii a urm$rit aplica ii militare, iar o parte dintre concluzii au fost utilizate n imaginarea unor tehnici extrem de sofisticate pentru manipularea virtualilor inamici sau a maselor de manevr$. S-ar putea merge !i mai departe cu ipotezele. Academicianul romn Eugen Macovschi a imaginat o teorie conform c$reia universul nconjur$tor este structurat pe mai multe niveluri. Primul, cel fizic, este reprezentat de materia f$r$ via $. Al doilea, biosic, este reprezentat de materia nsufle it$, respectiv de plante !i animale. Nivelul noesic apar ine fiin elor cu inteligen $, respectiv oamenilor. Diferen a, dat$ de inteligen $, dintre un om !i un cine este la fel de mare !i insurmontabil$ precum cea dintre un cine !i o piatr$, de pild$. De ce ar fi numai trei niveluri ntr-o asemenea structur$? Logica arat$ c$ este foarte posibil s$ existe !i un al patrulea nivel, cel denumit de Macovschi enisic, precum !i niveluri supraenisice. Conform acestei teorii, entit$ ile enisice ar putea fi att de deosebite de oameni, superioare omului, cum este omul fa $ de cine. Iar capacit$ ile lor nici m$car nu pot fi imaginate de c$tre oameni, a!a cum darul inteligen ei umane nu poate fi n eles de un cine. Animalele !i plantele se folosesc de mediul nconjur$tor pentru a supravie ui. Oamenii se folosesc de animale, utilizn-du-le ca hran$, la diverse munci sau ca material pentru experien e, f$r$ ca "dobitoacele" s$-!i poat$ da seama. Oare !i entit$ ile enisice manipuleaz$ specia uman$ f$r$ ca ea s$ fie con!tient$? Iat$ ipoteze tulbur$toare, ce intr$ din nou n domeniul fic iunii pure... Revenind la manipul$rile deja cunoscute !i clasificate, n special la cele de mare anvergur$, analiza lor, adus$ la cuno!tin a ct mai multor oameni, nu are doar menirea de a avertiza individul asupra presiunilor ce i determin$ comportamentul !i modul de gndire, dar poate oferi !i solu ii benefice n cazul unor situa ii de criz$. Este vorba de solu ii reale, care s$ modifice structurile !i sistemele sociale n a!a fel, nct s$ fie favorabile tuturor categoriilor de oameni, nu de acele rezolv$ri false, n interesul grupului aflat la putere, concretizate n reeducarea, pedepsirea, ncarcerarea, discriminarea, excluderea sau execu ia celor care nu se comport$ n spiritul normelor impuse. n societ$ ile moderne, cu adev$rat democratice, acuzarea victimelor a devenit anacronic$. Alcoolicii, s$racii, !omerii nu pot fi f$cu i vinova i n ntregime de situa ia n care se afl$. n primul rnd 28

Tehnici de manipulare trebuie identificate cauzele sociale ale s$r$ciei, ale lipsei de locuri de munc$ sau ale mprejur$rilor ce i determin$ pe oameni s$ bea sau s$ se drogheze. Doar ac ionnd asupra cauzelor se poate diminua amploarea unor flageluri precum s$r$cia, !omajul, alcoolismul sau consumul de droguri...

29

Bogdan Ficeac

Studiu de caz: "Trntitul-u!ii-n-fa $" !i amu irea presei independente

n toamna lui 1995, o dat$ cu reluarea discut$rii noului Cod Penal n Parlamentul Romniei, partidul de guvern$mnt !i-a renceput presiunile pentru introducerea n cadrul articolelor 205, 206, 238 !i 239 a unor pedepse speciale pentru ziari!ti n cazul comiterii infrac iunilor de calomnie, ofens$ adus$ autorit$ ii etc. Cum rezisten a reprezentan ilor presei independente era foarte puternic$, fiind sus inut$ !i de majoritatea partidelor din opozi ie, forma iunea de guvern$mnt s-a gndit la o strategie de manipulare abil conceput$, pentru a-!i ndeplini scopul. nainte de a trece la descrierea strategiei propriu-zise !i a felului n care ea a fost pus$ n aplicare, se cuvin totu!i cteva preciz$ri pentru a contura ntreg contextul respectivelor evenimente. 1) Din opiniile reprezentan ilor presei, f$cute publice att n paginile ziarelor independente (nealiniate), ct !i cu alte numeroase prilejuri, reie!ea clar c$ opozi ia fa $ de respectivele articole ale noului Cod Penal, precum !i fa $ de ini ierea unei legi a presei, nu era rodul dorin ei de a putea calomnia n voie, de a mpro!ca pe oricine cu noroi, de a pune n circula ie !tiri voit false ori tenden ioase, f$r$ nici o team$ de posibile urm$ri. De fapt, asemenea lucruri nici nu erau posibile, chiar cu Codul Penal n vigoare la acea dat$ (de fapt !i n momentul n care sunt scrise aceste rnduri), acesta con innd deja pedepsele pentru infrac iunile de calomnie, ultraj etc. 2) Opozi ia fa $ de articolele mpricinate sau fa $ de o lege a presei rezida !i rezid$ nc$ n Romnia tocmai n ngrijorarea , justificat$ de nenum$rate exemple , c$ aceste legi pot fi aplicate !i interpretate ntr-un singur sens, anume de a ngr$di ct mai mult libertatea presei, chiar de a o anihila pentru a nu mai deranja Puterea !i pe ai s$i clien i. 3) Presa independent$ (nealiniat$), ea singur$, nu reprezint$ un pericol pentru Putere. Teama cea mare const$ n audien a ei n rndul popula iei. Milioane de oameni citesc zilnic ziarele independente, pl$tesc pentru a le citi, tocmai pentru c$ le reflect$ opiniile, le r$spund unor ntreb$ri spinoase, le arat$ modul n care cei ale!i ndeplinesc sau nu a!tept$rile electoratului, le deslu!esc mecanismele intime ale vie ii sociale, economice !i politice din Romnia de ast$zi. Dac$ cititorii ar sim i c$ tot ceea ce se spune n ziarul pe care l cump$r$ contrazice realitatea, contravine propriilor lor observa ii, propriilor lor idei sau sentimente, sar orienta imediat spre un alt ziar, iar cel care le-a n!elat a!tept$rile ar da faliment. Deci for a ziarelor independente st$ n primul rnd n cititorii pe care i reprezint$ !i cu care, la un moment dat, se identific$. De fapt, acest lucru reflect$ tocmai rolul pe care trebuie s$-l aib$ presa, acela de a fi un veritabil cine de paz$ al democra iei. n consecin $ Puterea nu se teme de presa independent$, ci de milioanele de oameni care au acces la aceast$ surs$ de informa ie ce nu poate fi controlat$. Pentru ca opinia public$ s$ fie manipulat$ n voie, trebuie s$ aib$ acces la o singur$ surs$ de informa ie, aflat$ total sub controlul Puterii (spre exemplu, televiziunea na ional$). O surs$ de informa ie care s$ nu aminteasc$ nimic de corup ie, de incompeten $, de imaginea proast$ a Romniei n lume, ca urmare a mineriadelor !i a prezen ei 30

Tehnici de manipulare extremi!tilor la guvernare n anumite momente !.a.m.d. O surs$ care s$ prezinte numai ntlniri oficiale, zmbete, !edin e de lucru sus inute, momente n$l $toare din activitatea productiv$ etc. A!a cum, spre exemplu, era pe vremea lui Ceau!escu. Mai ales c$ aceia!i profesioni!ti de atunci au continuat s$ lucreze din plin !i dup$ revolu ie. Aminti i-v$ c$ regimul absurd, pe care o ntreag$ ar$ l ura, nu a putut s$ cad$ pn$ nu a fost preluat controlul asupra informa iilor, respectiv asupra televiziunii na ionale. Aminti i-v$, din nou, c$ mineriadele poate nu ar fi existat f$r$ manipularea exercitat$ prin intermediul televiziunii. Manipularea eficient$ a opiniei publice se poate realiza numai prin minimalizarea sau anihilarea surselor alternative de informa ie, deci a presei independente. 4) Un motiv principal vehiculat n permanen $ de Putere pentru a impune legile mpotriva presei este c$ aceasta public$ !i !tiri false, tenden ioase ori acuza ii insuficient fundamentate. Este adev$rat ns$ n majoritatea cazurilor c$ vina nu apar ine ziari!tilor, ci lipsei de transparen $ a autorit$ ilor, a diver!ilor func ionari publici, chiar a celor obliga i, prin natura muncii lor, s$ informeze opinia public$. ntr-o democra ie veritabil$, este un drept fundamental al contribuabilului s$ fie informat corect, n mod direct sau, mai ales, prin intermediul presei, despre cum i sunt cheltui i banii, despre activitatea autorit$ ilor sau a institu iilor pe care le finan eaz$ din buzunarul s$u, despre comportamentul !i activitatea ale!ilor s$i. Probabil nimeni nu ar fi protestat dac$, n acela!i timp cu o lege a presei, s-ar fi adoptat !i legea func ionarului public, legea r$spunderii ministeriale, legea partidelor !.a.m.d., m$car pentru a-i da posibilitatea ziaristului acuzat de publicarea unor !tiri false sau tenden ioase s$ acuze la rndul s$u func ionarul public ori autorit$ ile, care au refuzat s$-i r$spund$ la ntreb$ri, pentru lips$ de transparen $ sau comportament abuziv ori arogant. Respectivele legi ns$ nici m$car nu au fost luate n discu ie. S-a aprobat n schimb Legea secretului de stat !i de serviciu, care ngr$de!te !i mai mult accesul la informa ii de interes pentru opinia public$, dar incomode pentru Putere !i ai s$i clien i. 5) Faptul c$ modificarea articolelor 205, 206, 238, 239 din Codul Penal nu avea nimic dea face cu dorin a Puterii de a impune societ$ ii romne!ti norme fire!ti de conduit$, de moralitate, ci erau orientate doar mpotriva presei independente, reiese evident !i din exemplul oferit de publica iile Pre!edin iei !i Guvernului. Ele au ap$rut din dorin a respectivelor institu ii de a influen a opinia public$, dar !i ca o modalitate de a sonda n ce m$sur$ electoratul mai este sau nu de acord cu politica lor. Tirajul infim reflect$ nencrederea popula iei fa $ de amintitele institu ii, dar nu acesta este subiectul analizei de fa $. Important este faptul c$ n amintitele publica ii c iva mercenari ai scrisului public$ frecvent injurii grosolane, gratuite, mult mai grave dect unele excese din presa independent$ (excese ap$rute de cele mai multe ori din dorin a disperat$ de a atrage aten ia asupra unor situa ii intolerabile, n condi iile unei apatii totale din partea celor ndritui i s$ le solu ioneze, conform legilor !i Constitu iei $rii), n respectivele gazete apar frecvent insulte grosolane la adresa unor personalit$ i politice sau culturale de prim rang, indezirabile Puterii. Instaurarea moralit$ ii att de dorite , n discursuri , de Putere s-ar putea realiza, n aceste cazuri, prin simpla desfiin are a respectivelor gazete. De fapt, ntr-un stat democratic este nepermis$ anomalia ca Guvernul s$ finan eze din fonduri publice un ziar n care s$-i fie ataca i adversarii politici. 6) Evident, trebuie remarcat faptul c$ ofensiva Puterii mpotriva presei independente a coincis cu declan!area campaniei pentru alegerile din 1996. Avnd n vedere situa ia existent$, creionat$ n cele de mai sus, s$ vedem strategia prin care Puterea !i-a propus s$-!i ating$, ntr-o form$ sau alta, scopul. Dup$ cum s-a v$zut n

31

Bogdan Ficeac capitolul anterior, o tehnic$ de manipulare a p$r ii adverse, frecvent utilizat$ n cadrul unor negocieri, este "Trntitul-u!ii-n-fa $". Reamintim, pe scurt, n ce const$ ea. Adversarilor li se pun de la bun nceput n fa $ ni!te condi ii total inacceptabile, cu care ini iatorii nici nu se a!teapt$ c$ partea advers$ ar putea fi de acord, pentru ca apoi, pe parcursul negocierilor, s$ se ajung$ la punctul n care condi iile dorite, de fapt, de ini iatori, s$ fie acceptate de adversari. Mai mult, adversarii r$mn cu impresia c$ au ob inut o victorie prin faptul c$, de!i defavorabile lor, noile condi ii sunt mult mai blnde fa $ de cele propuse la nceput de ini iatori. Dar, pentru adev$ra ii profesioni!ti ai manipul$rii, lucrurile nu se opresc aici. Pentru ca succesul s$ fie deplin, prin diverse canale, ce nici m$car nu pot fi suspectate de leg$tur$ cu ini iatorii, li se sugereaz$ chiar adversarilor textul noilor condi ii, apoi se creeaz$ o stare artificial$ de panic$, n sensul c$ termenul final al negocierilor nu mai poate fi amnat !i "ceva trebuie pus n locul inacceptabilelor condi ii ini iale". Astfel adversarii ajung ei n!i!i s$ fac$ propunerile dorite de ini iatori, convin!i fiind c$ sunt exclusiv rodul gndirii lor. Mai trziu, cnd tensiunea dispare !i analizele lucide arat$ situa ia de inferioritate n care s-au pus adversarii , p$str$m aceast$ denumire generic$ ,, orice protest din partea lor este inutil, replicndu-li-se c$ ei au fost cei care au f$cut propunerile. S$ traducem teoria de mai sus n ceea ce s-a ntmplat n toamna lui 1995, n rela ia dintre presa independent$ !i Putere. Reprezentan ii Puterii au "trntit" de la bun nceput articolele cu pricina n noul Cod Penal. Au urmat, cum era de a!teptat, protestele privind neconstitu ionalitatea lor, proteste venite din partea ziarelor independente, sus inute de for e din opozi ie, de sindicate, de o mare parte a opiniei publice !.a.m.d. Imediat, Puterea, prin diverse declara ii mai mult sau mai pu in oficiale, s-a ar$tat dispus$ la concesii. n acest timp, prin canale oculte s-a r$spndit sugestia c$ totu!i "ceva trebuie pus n locul hulitelor articole". A fost elaborat chiar !i textul unui nou articol (doar unul, fa $ de celelalte patru pe care era menit s$ le nlocuiasc$, pentru a sugera din start o nou$ concesie), articol prin care era definit !i pasibil de pedeaps$ a!a-numitul "delict de pres$". Respectiva "nad$" a fost canalizat$ spre mediul gazet$resc !i a nceput s$ circule pe diverse c$i, fiind preluat$ !i transmis$ de la unii la al ii, pn$ ce s-a pierdut total urma celor care au lansat-o. Manevra a dat roade, n sensul c$, dup$ pu in timp, c iva gazetari de la un important cotidian na ional au f$cut public$ propunerea pentru nlocuirea celor patru articole incriminate din noul Cod Penal cu articolul privind "delictul de pres$", convin!i fiind c$ ei sunt autorii textului !i c$ astfel ofer$ o solu ie pentru ie!irea din impas. n paralel, Puterea a inoculat atent o atmosfer$ de tensiune, de grab$, convocnd imediat directorii principalelor cotidiane la o "ultim$" !i "decisiv$" ntlnire cu pre!edintele partidului de guvern$mnt, pentru "hot$rrea final$". Sub presiunea timpului, gazetarii care au propulsat "delictul de pres$" nu au mai avut timpul unei analize lucide care s$ le demonstreze c$ noul articol nu numai c$ nu protejeaz$ ziari!tii, dar creeaz$ disponibilitatea de a fi incriminate chiar !i persoanele dispuse la m$rturisiri sau declara ii incomode. O astfel de analiz$ ar$ta clar c$ introducerea "delictului de pres$" n noul Cod Penal ar fi reprezentat o victorie important$ a Puterii n ofensiva mpotriva presei independente. Dar, cum spuneam, ntlnirea dintre reprezentantul de marc$ al Puterii !i ziari!ti nu mai l$sa timp pentru discu ii !i analize. Evident, se a!tepta ca propunerea cu "delictul de pres$" s$ vin$ din partea ziarului care l-a prezentat n paginile sale. "Delictul..." ar fi fost imediat introdus n Codul Penal pentru a nlocui celelalte patru modific$ri !i oricare proteste ulterioare

32

Tehnici de manipulare ar fi fost contracarate cu non!alan $: Voi l-a i cerut, noi n-am f!cut altceva dect s! v! accept!m dorin a. Spuneam c$ strategia aplicat$ de profesioni!tii Puterii n acest caz avea !i alte efecte, mult mai greu decelabile, dar de mare importan $. Anticipnd eforturile presei independente de a se ap$ra de atacurile Puterii, prin a demonstra c$ cele mai grave calomnii nu apar n paginile ei, ci n revistele extremiste, artizanii manipul$rii ncurajau, prin diverse canale oculte, popularizarea conflictului existent la acea vreme ntre liderul Partidului Romnia Mare !i pre!edintele Romniei, sugerndu-se c$ neglijarea lui i-ar putea da ap$ la moar$ liderului extremist. De asemenea, zilnic, presei i se ofereau noi declara ii belicoase pentru a mediatiza nefiresc de mult acel conflict. Rezultatul a fost contrar a!tept$rilor gazetarilor, dar conform cu a!tept$rile manipulatorilor: att Ion Iliescu, ct !i Vadim Tudor au nregistrat cre!teri de popularitate, n detrimentul personalit$ ilor din opozi ie. n plus, pre!edintele Romniei a reu!it performan a de a beneficia de o imagine favorabil$ n mai toate cotidianele independente, fiind pus permanent n antitez$ cu liderul extremist. O nesperat$ bil$ alb$ n perspectiva alegerilor din anul urm$tor. Revenind la manevra cu modific$rile Codului Penal, trebuie amintit c$, de!i a fost construit$ cu cea mai mare fine e, ea nu a reu!it. Directorii principalelor cotidiane s-au ntlnit, n seara de dinaintea discu iilor "finale" cu pre!edintele partidului de guvern$mnt, !i s-au n eles s$ renun e la ideea cu "delictul de pres$" !i s$ nu cedeze nici unei presiuni din partea Puterii. Ceea ce, a doua zi, s-a !i ntmplat. Ar mai r$mne de spus c$ imediat dup$ aceea noul Cod Penal a c$zut la vot n Parlament, fiind trimis spre reformulare...

33

Bogdan Ficeac

Remodelarea gndirii ntr-un sistem totalitar

n teorie, doctrinele bazate pe egalitarism au c!tigat numero!i adep i. n practic$ ns$, ele s-au dovedit falimentare. Dac$ ar fi s$ lu$m doar exemplul Revolu iei Franceze, desf$!urate sub deviza Libertate, Egalitate, Fraternitate, vedem c$ dup$ toat$ acea euforie ini ial$ a maselor a urmat sngeroasa perioad$ a terorii. Conduc$torilor revolu iei, dup$ preluarea puterii, le-a devenit tot mai clar c$ nu pot pune n aplicare ideile utopice n numele c$rora au ridicat mul imea. Pentru a se men ine la putere nu au avut alternativ$; au instaurat o domnie a terorii, cu mult mai crncen$ !i mai absurd$ dect constrngerile existente n societate anterior venirii lor la conducere. n linii mari scenariul s-a repetat n mai toate societ$ ile n care s-a ncercat aplicarea sistemelor bazate pe ideile socialismului utopic. Pentru c$ doctrina socialist$ a fost, este !i va r$mne utopic$. Egalitatea ntre oameni, lipsa propriet$ ii private, lipsa unui sistem concuren ial autentic n economie, societate sau politic$ anihileaz$ ns$!i esen a fiin ei umane, distruge individualitatea, sl$be!te societatea pn$ la trecerea n nefiin $. O superb$ povestire sciencefiction ncepea cu o constatare dureroas$: Mi-au t!iat aripile. Pe o planet$ ipotetic$, locuit$ de oameni cu aripi, un adev$rat paradis, au venit membrii unei expedi ii, tot oameni, care au t$iat aripile mai multor indivizi, for ndu-i s$ se zbat$ continuu, la nesfr!it, pentru a supravie ui. De!i experimentatorii p$reau la nceput ni!te agen i ai r$ului, n timp , cnd pe planeta respectiv$ au nceput cataclisme devastatoare, pe care ei le prev$zuser$ , adev$ratul sens al misiunii lor a ie!it la iveal$. Oamenii cu aripi, nenv$ a i cu lupta dur$ pentru existen $, au murit unul cte unul, dar specia a supravie uit prin cei c$rora li se t$iaser$ aripile, pentru c$ ei deveniser$ mult mai rezisten i, mai inventivi, mai creatori. Povestirea, ntr-un fel, duce cu gndul spre destinul tragic al imperiilor precolumbiene. Inca!ii dezvoltaser$ un sistem social ntructva asem$n$tor celor imaginate de adep ii socialismului utopic. ntreaga suprafa $ a statului era mp$r it$ n trei: o parte apar inea soarelui, produsele ob inute de pe aceast$ "treime sacr$" fiind folosite pentru ntre inerea preo ilor !i pentru jertfele rituale, a doua apar inea suveranului, iar a treia poporului. n ceea ce prive!te cultivarea p$mntului, fiec$rui b$rbat nsurat i se repartiza o bucat$ de p$mnt de o anumit$ suprafa $ (aproximativ aceea!i pentru to i), numit$ tupu. De asemenea, dac$ avea copii, pentru fiecare b$iat i se mai repartiza un tupu, iar pentru fiecare fat$, o jum$tate de tupu. Recolta era strns$ la comun !i se mp$r ea !i ea tot n trei p$r i egale. O treime mergea la depozitele de stat, ce apar ineau suveranului, depozite din care erau pl$ti i militarii, constructorii de drumuri !i cet$ i, func ionarii. Tot din aceste depozite era ntre inut$ !i Curtea imperial$. A doua treime era dus$ n depozitele "sacre", de unde erau aproviziona i preo ii. A treia parte era mp$r it$ n mod egal tuturor celor care munciser$ p$mntul, n raport cu num$rul parcelelor pe care le cultivase fiecare. n cazul unor calamit$ i naturale, ce nu permiteau ob inerea unor recolte suficiente pentru toat$ lumea, depozitele de stat erau deschise pentru a se aproviziona din rezervele lor !i poporul. Acela!i sistem era aplicat !i n cazul cre!terii turmelor de lame. n afara obliga iilor fa $ de stat, concretizate n munca pe cmp, !i satisfacerea stagiului militar, cet$ enii aveau !i obliga ia de a presta un anumit num$r de zile de munc$ n folos ob!tesc (la construc ii, n mine, la sistemele de iriga ii etc). Cei inap i de 34

Tehnici de manipulare munc$, v$duvele !i b$trnii primeau de la stat toate cele necesare traiului. De asemenea, oamenii trecu i de !aizeci de ani erau scuti i de munc$, iar cei ce mpliniser$ cincizeci de ani munceau mai pu in. De!i, n urma cuceririlor, multe grup$ri etnice fuseser$ str$mutate din locurile de ba!tin$ !i amestecate cu altele, acest sistem de via $, n timp, a dus la deosebiri minime ntre cet$ enii de rnd ai imperiului. Nu existau bani, nu exista proprietate privat$, nu existau cer!etori, cet$ enii obi!nui i aveau aceea!i stare material$, motiv pentru care nu se r$spndiser$ nici "maladii" precum l$comia, invidia, egoismul. Se pot scrie studii ntregi despre compara ia unui asemenea sistem ce func iona aproape impecabil !i tipul de societate ntrev$zut de adep ii socialismului. Trebuie remarcat c$ societatea incas$ nregistra o egalitate aproape perfect$ doar la nivelul cet$ enilor de rnd. Deasupra acestora, se afla o ntreag$ ierarhie de func ionari ai statului, membri ai familiei imperiale, preo i, care se bucurau de privilegii uria!e, dar !i acestea foarte bine definite !i mbinate cu obliga ii privind buna func ionare a statului. ns$ nu despre o asemenea paralel$ dorim s$ discut$m. Sistemul inca!, indiferent ct de neobi!nuit ar p$rea, ajunsese aproape de perfec iune n ceea ce prive!te func ionarea sa. La fel, de!i diferen ele sunt semnificative, Imperiul Aztec, pe continentul nord-american, tindea spre perfec iune (tot n ceea ce prive!te func ionarea). ns$ perfec iunea a condus spre o anumit$ degenerare, spre o vulnerabilitate tot mai accentuat$ a ntregii societ$ i. Aceasta este una dintre cauzele, poate chiar cea fundamental$, pentru care cteva sute de conchistadori au reu!it s$ distrug$ dou$ civiliza ii uluitoare, s$ provoace moartea a milioane de oameni. Uniformitatea, lipsa motiva iilor, nivelarea sistemelor umane genereaz$ vulnerabilitate. nc$ un argument ar putea fi adus n sprijinul acestei afirma ii. Progresele geneticii, ale ingineriei genetice, vor face n curnd posibil$ realizarea "h$r ii genetice" a fiec$rui individ. Se va putea cunoa!te astfel, chiar nainte de na!tere, dac$ noua fiin $ uman$ va suferi de vreo boal$ congenital$ sau va fi predispus$ unei maladii sau alteia. Ingineria genetic$ va permite nu peste mult timp chiar corectarea unor asemenea deficien e. Mai mult, se va putea ajunge chiar la "modelarea" fiec$rui nou-n$scut conform dorin ei p$rin ilor, ncepnd cu sexul !i terminnd cu fizionomia, culoarea ochilor sau a p$rului. Dincolo de optimismul generat de asemenea perspective tulbur$toare, oamenii de !tiin $ au nceput deja s$-!i pun$ ntreb$ri extrem de grave. Principala problem$ este aceea a unei previzibile !i extrem de d$un$toare s$r$ciri a fondului genetic uman, n cazul n care se va permite "modelarea" nou-n$scu ilor. Spre exemplu, dac$ majoritatea p$rin ilor !i vor dori copii blonzi, cu ochi alba!tri, este foarte posibil ca n scurt timp s$ dispar$ total tipurile umane care nu ar corespunde standardelor de frumuse e ale momentului. Iar dispari ia unor astfel de tipuri ar s$r$ci grav mo!tenirea genetic$ a omenirii, f$cnd-o extraordinar de vulnerabil$ n cazul apari iei unor maladii nc$ necunoscute, dar genernd !i noi "boli" ale societ$ ii, ce ar putea duce, n ultim$ instan $, la dispari ia speciei umane. Poate am mers prea departe cu argumenta ia. Ideea ns$ era de a demonstra c$ supravie uirea speciei umane !i dezvoltarea acesteia se pot face numai n cadrul unor sisteme, societ$ i, ecosisteme care s$ incite creativitatea, spiritul de competi ie, diversificarea activit$ ilor umane. Practica a dovedit c$ sistemele cele mai favorabile sunt acelea n care libert$ ile individuale sunt ncurajate !i mbinate ct mai armonios cu libert$ ile colective. Socialismul, care !i propusese nl$turarea s$r$ciei, bun$starea general$, egalitatea ntre to i cet$ enii !i alte asemenea obiective m$re e a dat faliment. Democra iile occidentale n care societatea a ncurajat competi ia !i afirmarea valorilor, dincolo de tarele sale, tot mai restrnse pe m$sura dezvolt$rii sistemului social, au supravie uit !i s-au consolidat. Mai mult, n $rile cu democra ie avansat$, nivelul de trai al cet$ eanului obi!nuit este cu mult peste cel nregistrat n $rile foste comuniste, chiar n trecutele momente de vrf ale economiei

35

Bogdan Ficeac socialiste. nc$ o dovad$ c$ sistemul concuren ial s-a dovedit cel viabil, n compara ie cu sistemul centralizat, care, dup$ unele succese de nceput, a degenerat spre teroare. Spre deosebire de membrii de rnd ai partidelor comuniste, dintre care mul i, la nceput, au crezut sincer n "superioritatea" !i "binefacerile" unei viitoare societ$ i perfecte, teoreticienii comunismului au n eles, tot de la bun nceput, c$ ideologia lor va trebui impus$ prin for $ !i, mai mult, va trebui men inut$ prin for $. De aceea au ini iat o strategie extrem de bine pus$ la punct, perfec ionat$ continuu, de manipulare a con!tiin elor. Ceea ce uime!te este cinismul acestor "ntemeietori", aerul lor superior, eforturile depuse n a modifica structura psihic$ a sute de milioane de fiin e umane pentru a le supune voin ei lor. Ei !tiau c$ socialismul !i, mai apoi, comunismul vor r$mne ideologii utopice !i, n loc de a c$uta alte solu ii pentru a veni n ntmpinarea dorin elor !i necesit$ ilor fire!ti ale oamenilor, au pus n mi!care un ntreg mecanism al manipul$rii !i terorii pentru a-i aduce pe oameni n situa ia unor marionete care s$ populeze universul pe care !i l-au imaginat ei. Analiza metodelor de creare !i ntre inere a unui sistem totalitar relev$ faptul c$ minciuna era !i nc$ mai este (n unele zone ale globului) doar una dintre armele celor afla i la putere. E cazul s$ vorbim de sistemele totalitare n general, indiferent c$ la conducerea lor s-au aflat comuni!tii, nazi!tii, sau diver!i al i dictatori, lideri de cult, fundamentali!ti etc. etc. Nu are rost s$ ne limit$m doar la comuni!ti, pentru c$ asem$n$rile ntre toate aceste sisteme totalitare, de origini foarte diferite, uneori chiar opuse ideologic, sunt izbitoare. Minciuna, spuneam, era poate arma de baz$ a celor care au impus ideologiile totalitare. ns$ procesul de manipulare a con!tiin elor, de c!tigare a controlului asupra min ilor umane este cu mult mai complex...

Unicitatea speciei umane, dar !i a fiec$rui individ n parte, este dat$ de armonia n care se mpletesc inteligen a, con!tiin a !i afectul. Inteligen a ne d$ capacitatea de a nv$ a, de a ne aminti !i de a imagina. Datorit$ con!tiin ei ne d$m seama de rela iile noastre cu lumea exterioar$, putem face distinc ia ntre eul nostru !i lume, ntre universul nostru interior !i realit$ ile exterioare. Afectul ne ofer$ baza pentru a percepe experien ele ntr-o infinitate de nuan e subtile, dar !i complexe, dincolo de simpla suferin $ sau pl$cere. Imensa capacitate de a nv$ a ne permite nu numai s$ profit$m de propria noastr$ experien $, ci s$ ne construim via a bazndu-ne !i pe experien a altora, nmagazinat$ n planuri, memorii, documente, istorii scrise. Abilitatea de a imagina alternative, de a propune variante, de a anticipa consecin e ne d$ posibilitatea s$ construim scenarii dintre cele mai ndr$zne e despre viitor, dep$!ind chiar logica linear$. Capacitatea de a iubi, de a tr$i emo ii intense, ne determin$ s$ ne implic$m total n via a de fiecare zi. Pentru ca atributele tripletei inteligen $-con!tiin $-afect s$ func ioneze perfect n sensul dezvolt$rii individului, trebuie ca el s$ aib$ o viziune foarte bine nchegat$ a temporalit$ ii, a ceea ce nseamn$ trecut, prezent !i viitor, a importan ei acestor no iuni. Numai astfel fiin a uman$ !i dobnde!te !i !i demonstreaz$ superioritatea: devenind total implicat$ n ceea ce a fost, n ceea ce este !i n ceea ce va fi. Cnd unei asemenea fiin e umane pure i este ad$ugat, impus, implementat, cum vre i s$ spune i, un sistem de norme morale, etice, atunci comportamentul s$u va fi determinat !i de

36

Tehnici de manipulare con!tiin a a ceea ce s-ar putea ntmpla n anumite condi ii date, comparativ cu ceea ce ar trebui s$ se ntmple, n sensul ndeplinirii sau nendeplinirii respectivelor norme. Memoria d$ omului sentimentul de continuitate a eului de-a lungul timpului, n cadrul societ$ ii, conturndu-i astfel personalitatea. Trecutul alimenteaz$ prezentul cu standarde, criterii de compara ie, experien e, tradi ii, reflexe, determinnd reac iile din experien a imediat$. Sentimentele reprezint$ o punte de leg$tur$ special$ cu ceilal i oameni, de multe ori mult mai eficient$ !i mai rapid$ dect rezultatele unor analize reci, bazate pe ra ionamente pure. Iubirea !i sentimentul de ncredere pot crea leg$turi mult mai puternice !i mai stabile dect orice judecat$. Imagina ia ofer$ omului puterea de a dep$!i gre!elile trecutului, de a corecta prezentul !i de a construi variante mai bune ale viitorului. Ca un corolar al acestui mecanism apar no iunile de bine !i r$u, co-rect-incorect, apoi, n cadrul societ$ ii, sistemul de legi. Omul este o fiin $ social$. Pentru a se dezvolta, el are nevoie de ceilal i. n cadrul societ$ ii se regleaz$ raportul ntre interesele personale, drepturi, privilegii, dar !i obliga iile ce stau la baza bunului-sim . Oamenii au nevoie de oameni pentru a se sus ine reciproc, pentru a evolua, pentru a rezista pericolelor. Avnd n vedere aceast$ extrem de schematic$ prezentare a esen ei umane sau, mai bine zis, a modului n care este ea perceput$ de psihologia social$, e mult mai lesne de n eles modul n care ac ioneaz$ cei care doresc s$ aib$ controlul total asupra semenilor lor. Principalul scop al liderilor unui sistem totalitar nu este de a st$pni prin for $ sau de a-!i distruge adversarii, ci de a-!i determina supu!ii s$ gndeasc$ sincer a!a cum vor ei, conduc$torii. Noul sistem social creat de dictatori are ca unitate reprezentativ$ omul nou, cu o gndire total diferit$ de a predecesorilor. For a este folosit$ ca un auxiliar, n cadrul unui ntreg sistem de recreare a con!tiin elor, sistem n care manipularea, mai precis minciuna, are rolul determinant. Minciuna este instrumentul folosit n restructurarea concep iilor, n modificarea experien elor, n deformarea rela iilor interpersonale, n distorsionarea proceselor imaginative, n recrearea sistemelor de norme morale !i etice, n rescrierea istoriei, n dezvoltarea unor noi criterii de evaluare, n remodelarea sentimentelor. Minciuna este instrumentul de baz$ prin care se creeaz$ omul nou. Propov$duitorii regimurilor totalitare, spuneam, aveau !i au un total dispre fa $ de fiin a uman$, v$znd oamenii ca pe o mas$ amorf$, depersonalizat$, gata de a fi remodelat$ pentru a da na!tere !irurilor de supu!i perfec i. Credin a propov$duitorilor n posibilitatea de a controla min ile oamenilor, de a le st$pni, era total$. Iat$ ce spuneau trei dintre ei, referitor la acest subiect: Da i-ne un copil de opt ani $i v! garantez c! va fi bol$evic toat! via a. (Lenin, cuvntare n fa a comisarilor educa iei, 1923) Individul trebuie s! accepte lipsa de importan ! a propriei sale persoane, s! se integreze unei puteri superioare $i s! fie mndru c! este parte din for a $i gloria acestei puteri superioare. (Hitler, Mein Kampf 1933) F!r! nici o exagerare trebuie spus c! nsu$i viitorul comunist al patriei noastre depinde de dezvoltarea cu succes a muncii ideologico-educative (...) Trebuie s! facem din fiecare

37

Bogdan Ficeac unitate $colar! un puternic centru de educa ie n spirit socialist $i comunist a copiilor $i tinerilor. (Ceau!escu, Programul PCR pentru mbun!t! irea activit! ii ideologice, 1971) n cartea sa, Reforma gndirii $i psihologia totalitarismului, R.J. Lifton identific$ opt c$i de ac iune pentru remodelarea gndirii, n scopul ob inerii controlului asupra min ii maselor de oameni. Acestea sunt: Controlul comunica iilor umane, Manipularea "mistic!", Cerin a de puritate, Cultul confesiunii, 'tiin a sacr!, Remodelarea limbajului, Doctrina mai presus de oameni !i Delimitarea social!. n toate aceste direc ii, minciuna joac$ un rol primordial. Chiar dac$, n realitate, ideologiile totalitare nu au utilizat o combina ie perfect$ ntre cele opt "c$i", chiar dac$ unele metode de remodelare a gndirii au fost experimentate ntr-o propor ie mai mare dect altele !i chiar exacerbate, clasificarea lui Lifton r$mne valabil$, pertinent$ !i util$ n ncerc$rile de radiografiere a oric$rui sistem totalitar, indiferent c$ este de sorginte comunist$, nazist$, fundamentalist-religioas$ !.a.m.d. Controlul comunica iilor umane este mijlocul fundamental de ac iune n remodelarea gndirii umane. n cartea sa, 1984. cea strict interzis$ de regimurile comuniste, George Orwell imagina un sistem totalitar ce tindea spre perfec iune. Teza de baz$ a liderilor acelui regim era: Cine controleaz! prezentul, controleaz! trecutul. Cine controleaz! trecutul, controleaz! viitorul. O uria!$ armat$ de oameni lucra pentru modificarea trecutului. Permanent, n func ie de cei care se succedau n posturile de conducere sau c$deau n dizgra ie, n func ie de necesit$ ile momentului, istoria era rescris$. C$r ile, articolele din ziare, documentele erau reformulate !i noile variante le nlocuiau n arhive pe cele vechi, care erau distruse, pentru a nu r$mne nici o urm$ despre ceea ce se ntmplase cu adev$rat cndva sau m$car despre care fusese ultima versiune agreat$ de conduc$tori. De fapt nimeni nu mai !tia exact ce se ntmplase n realitate. Trecutul era adaptat pentru a motiva ac iunile din realitatea imediat$, dar !i pentru a justifica ac iunile din viitor. n acela!i timp, o alt$ armat$ de oameni lucra la recrearea prezentului. Pentru a justifica o ac iune sau alta, permanent erau inventa i inamici, conflicte, dezastre. Nimeni nu mai !tia exact ce se petrecea cu adev$rat. Realitatea ns$!i fusese anihilat$ !i nlocuit$ cu o aparen $ de realitate. n cartea sa, Structura minciunii, Piotr Wierzbicki se ocup$ de analiza am$nun it$ a minciunilor din sfera informa iilor. Principiul esen ial de informare ntr-un sistem totalitar, spune Wierzbicki, are forma urm$toarelor directive: Ce trebuie s! $tie poporul !i Ce trebuie s! nu $tie poporul. Pentru ndeplinirea primei directive se pune n mi!care un ntreg sistem de propagand$ care s$ induc$ n con!tiin a public$ ideea !i mai apoi convingerea c$ ar fi "cea mai bun$ dintre lumi". Ac iunea ns$ are !anse foarte limitate de reu!it$, att timp ct oamenii au acces !i la alte surse de informa ie. De aceea, partea cea mai grea este imaginarea mijloacelor prin care la urechile poporului s$ nu ajung$ informa iile ce ar putea afecta reu!ita activit$ ii de propagand$. Metodele prezentate n Structura minciunii au fost experimentate !i n Romnia aproape o jum$tate de secol. Referitor la ceea ce se petrecea n ar$, presa, televiziunea, radioul erau obligate s$ prezinte doar "m$re ele realiz$ri", mai mult, modul de prezentare cuprindea, uneori, exager$ri !i minciuni ce frizau absurdul. Suprafa a raportat$ ca recoltat$ dep$!ea suprafa a arabil$ a $rii, inaugurarea unor noi obiective industriale se f$cea cu multe luni nainte de finalizare doar pentru a fi bifate n planul de investi ii, bunurile nu se scumpeau, ci numai "pre urile se rea!ezau", n Romnia nu existau bolnavi de SIDA, handicapa i, case de copii orfani !.a.m.d. n acela!i timp, toate informa iile ce veneau din exterior erau cenzurate !i deformate pentru a ar$ta "degradarea societ$ ii capitaliste aflate n putrefac ie", pentru a mpiedica "r$spndirea concep iilor retrograde, reac ionare". 38

Tehnici de manipulare Iat$ cteva fragmente din cuvntarea lui Nicolae Ceau!escu din 1971, cu privire la programul PCR pentru mbun$t$ irea activit$ ii ideologice. Nici un segment din sfera informa iei sau a culturii n general (care are un efect decisiv n crearea mentalit$ ii individuale, dar !i colective) nu era neglijat. ...radioteleviziunea trebuie s! pun! n centrul emisiunilor problemele educa iei socialiste (...), pe aceast! cale s! fie biciuite f!r! cru are moravurile retrograde, s! fie promovate normele socialiste de convie uire. (...) Filmul s! devin! un puternic mijloc de educa ie socialist! a maselor! (...) Pe scena teatrelor noastre, a operei, trebuie s!-$i fac! loc (...) lucr!ri contemporane, cu caracter revolu ionar, militant. (...) Casele de cultur!, cluburile $i c!minele culturale trebuie s! desf!$oare o activitate cultural-artistic! multilateral!, s! cuprind! milioane de oameni, ndeosebi tineretul, contribuind n mod activ la educa ia socialist! a maselor. (...) Ziarele $i revistele trebuie s! deschid! larg paginile lor problemelor educa iei socialiste. (...) Ele trebuie s! promoveze cu curaj experien a naintat!, s! critice obiceiurile $i moravurile napoiate. (...) Criticii de art! trebuie s! ac ioneze ntotdeauna n spiritul principiilor marxist-leniniste. (...) Este necesar ca organele $i organiza iile de partid s! ac ioneze pentru unirea tuturor for elor de care dispune societatea noastr! n direc ia realiz!rii hot!rrilor partidului privind mbun!t! irea activit! ii politico-educative, formarea con$tiin ei socialiste, care s! devin! o uria$! for ! n nf!ptuirea programului general de f!urire a societ! ii socialiste multilateral dezvoltate n Romnia." ndeplinirea tuturor acestor "indica ii pre ioase" se realiza printr-un imens mecanism al minciunii institu ionalizate, radiografiat minu ios n cartea lui Piotr Wierzbicki. Ca !i n romanul lui Orwell, remodelarea trecutului constituia o metod$ de baz$ pentru crearea unui ntreg e!afodaj de criterii, standarde !i obi!nuin e menite s$ motiveze ac iunile din realitatea imediat$ a conduc$torilor regimurilor totalitare. Deja, n analiza trecutului, propov$duitorii totalitarismului ncep s$ opereze distinc ii. Nu mai exist$ un singur trecut, cel consemnat de istorie, ci mai multe. Dintre acestea doar unul trebuie p$strat, amplificat, glorificat. Nicolae Ceau!escu accentua clar aceast$ distinc ie n "indica iile" adresate responsabililor din nv$ $mntul politico-ideologic: Dar n afar! de aceste trecuturi ) ca s! spun a$a ) de trist! amintire, mai exist! $i un alt trecut: este vorba (...) de trecutul glorios al mi$c!rii revolu ionare $i comuniste, de trecutul anilor construc iilor socialiste, care a ridicat patria noastr! la un nalt grad de dezvoltare n toate domeniile activit! ii economico-sociale. Acest trecut glorios st! la baza dezvolt!rii viitoare a poporului nostru, n centrul politicii educative! n scopul remodel$rii trecutului au fost puse n mi!care colective ntregi de "cercet$tori", "istorici", "scriitori". Astfel ntreaga istorie a fost rescris$. Venirea comuni!tilor la putere, prin for $, impu!i de sovietici, a fost prezentat$ ca un rezultat al voin ei ntregului popor romn, toate evenimentele trecutului au fost reinterpretate pentru a folosi doctrinei comuniste, pn$ !i numele localit$ ilor sau ale domnitorilor au fost modificate, personalit$ ile istoriei na ionale sau trezit brusc, n fruntea lor, ca o apoteoz$, cu figura liderului Nicolae Ceau!escu. Biografiile lui Nicolae !i Elena Ceau!escu au fost rescrise, rolul lor minor n cadrul mi!c$rii comuniste fiind exacerbat la dimensiuni mesianice. Pe baza acestei reconstruiri a trecutului s-a ridicat, treptat-treptat, absurdul cult al personalit$ ii. Din p$cate, mecanismul minciunii institu ionalizate nu a disp$rut o dat$ cu revolu ia din decembrie '89. Protestatarii califica i de Ceau!escu drept "huligani" afla i n solda "agenturilor str$ine" au devenit, dup$ revolu ie, "golani" !i "animale", rapoartele optimiste ale Comisiei Na ionale de Statistic$ sunt n permanent$ contradic ie cu nivelul de trai tot mai sc$zut al 39

Bogdan Ficeac majorit$ ii popula iei. O alt$ contradic ie flagrant$ a fost sesizat$ ntre concluziile roz ale raportului celor trei ani de guvernare ai cabinetului V$c$roiu !i concluziile ngrijor$toare ale sec iunii economice din raportul SRI, prezentat de directorul respectivei institu ii n Parlament. Exemplele pot continua la nesfr!it. Cea mai important$ concluzie ns$ trebuie s$ rezide nu n ct de extins poate ajunge sistemul manipul$rii con!tiin elor, ci n metodele de contracarare eficient$ a acestuia. Condi ia fundamental$ a oric$rei democra ii este asigurarea de alegeri libere !i corecte. Dar corectitudinea alegerilor nu nseamn$ doar mpiedicarea fraudelor electorale, ci, n primul rnd, crearea condi iilor ca fiecare cet$ ean s$ voteze n deplin$ cuno!tin $ de cauz$. Iar acest deziderat se realizeaz$ numai prin nl$turarea controlului asupra informa iilor. Fiecare cet$ ean trebuie s$ aib$ acces liber la surse de informa ie alternative, pentru a putea fi contracarate influen ele subiective ale unuia sau altuia dintre mijloacele de informare n mas$. Procurndu-!i informa iile din ct mai multe surse, cet$ eanul poate avea o imagine ct mai apropiat$ de realitate !i poate vota n consecin $. Evident, n completare, trebuie ca !i mass-media s$ se bucure de o total$ libertate. Controlul comunica iilor umane se refer$ nu numai la cenzura informa iilor pe care le prime!te individul din exterior, ci !i la comunicarea cu el nsu!i. Permanenta discordan $ perceput$ ntre presiunea falsit$ ilor exterioare !i sim $mintele interioare provoac$ individului o stare de nesiguran $, perceperea unei profunde amenin $ri la adresa autonomiei sale. Pentru a ie!i din aceast$ stare, incon!tient, individul ncearc$ s$ se deta!eze, s$ priveasc$ realitatea ca pe ceva ce nu are o leg$tur$ apropiat$ cu el. Acest lucru ns$ nu l scute!te de a fi profund afectat n capacitatea lui de a mai n elege ce este bun, adev$rat !i relevant n lumea exterioar$, dar !i n interiorul s$u. Permanent, mai mult sau mai pu in, el se va sim i victimizat de cei afla i la controlul societ$ ii. Acest lucru este foarte bine !tiut de liderii societ$ ilor totalitare. Ei caut$ s$ nceap$ procesul de reeducare n primul rnd cu tn$ra genera ie. n Uniunea Sovietic$, n China, n Cambodgea, copiii au ajuns s$-!i tr$deze p$rin ii !i chiar s$ cear$ condamnarea lor la moarte pentru "crima de a gndi"... Manipularea "mistic!", cea de-a doua cale de remodelare a min ii umane, const$ n crearea unei aure aproape mistice n jurul grupului conduc$tor, al ac iunilor !i concep iilor lui. Acest lucru, indiferent c$ se face prin mijloace de un cinism revolt$tor sau prin propov$duirea unui idealism aproape pur, are acelea!i efecte: induce n rndul maselor un anume tip de comportament, creeaz$ reflexe !i obi!nuin e n sensul dorit de lideri. Ideologii totalitarismului renun $ aparent la ideea men inerii la putere, sus innd c$ ac iunile lor sunt ndreptate spre un scop mai presus de orice altceva. Ei sunt dispu!i chiar s$ recunoasc$ manipularea, justificndo ca pe o necesitate n atingerea m$re ului scop. n acela!i timp, pe ei n!i!i se prezint$ drept "ale!ii" (de c$tre istorie, Dumnezeu sau alte for e supranaturale) mandata i s$ conduc$ societatea spre ndeplinirea elului respectiv (comunismul, spre exemplu). Propov$duind "noua religie", dictatorii n!i!i, precum !i apropia ii lor, se nv$luie n aceea!i aur$ "mistic$". Caracterul lor mesianic nu poate fi pus la ndoial$, orice ac iune, orict de bizar$, cinic$ sau absurd$ se desf$!oar$ n virtutea unor ra iuni superioare, greu de n eles sau chiar inaccesibile cet$ enilor de rnd. Orice ncercare de a le pune la ndoial$ autoritatea, buna-credin $ sau competen a nu este dect manifestarea egoismului, a josniciei sau a du!m$niei unor indivizi meschini. Indiferent dac$ ncerc$rile de a introduce n min ile oamenilor ideea guvern$rii n numele unor scopuri nobile reu!esc sau nu, efectul acestora este n folosul conduc$torilor. Pentru cei care cred, manipularea apare ca o binecuvntare, datorit$ aurei de misticism. Ei accept$ cu bucurie misterul, g$sesc pl$cerea chiar !i n suferin $, se simt utili n ndeplinirea acelor scopuri mai presus de n elegere. Dar !i cei care nu cred devin la fel de manevrabili. Sim ind c$ nu pot s$ scape de sub ap$sarea unor for e mai puternice dect ei, ncearc$ s$ se adapteze. nva $ s$ citeasc$ printre rnduri, s$ anticipeze diverse evenimente, s$-!i canalizeze 40

Tehnici de manipulare energia n a descifra mersul lucrurilor, pentru a se feri de necazuri. Mai mult, i sf$tuiesc !i pe al ii cum s$ se fereasc$ de necazuri, cum s$ supravie uiasc$. Pe nesim ite, ajung ei n!i!i agen i ai manipul$rii. Astfel, indiferent dac$ individul accept$ cu bucurie manipularea, dac$ o suport$ prin constrngere sau !i una, !i alta, el merge cu valul, nu i se opune. Cultul personalit$ ii !i are principala explica ie n dezvoltarea acestei c$i de manipulare. Nu numai corectitudinea scopurilor propuse nu mai poate fi pus$ la ndoial$, dar nici m$car autoritatea !i competen a celui ales s$ le ndeplineasc$ nu mai sunt subiect de controverse. Conduc$torul devine o figur$ mesianic$, o binecuvntare a istoriei, depozitarul adev$rurilor absolute, singurul capabil s$ conduc$ ntreaga societate, precum !i fiecare sector n parte. Pentru a-l venera se creeaz$ spectacole grandioase, chipul lui este imortalizat n picturi !i sculpturi, i se nchin$ ode !i poezii, figura i se identific$ treptat cu partidul, cu na iunea, cu ntreaga ar$, biografia i este mbog$ it$ cu noi elemente care s$ demonstreze c$ din fraged$ pruncie s-a dovedit predestinat s$ conduc$ destinele $rii, poporului sau chiar ale lumii ntregi. Dintre liderii comuni!ti, Kim Ir Sen a fost cel care a beneficiat de reu!ita aproape total$ a unui asemenea cult. Ceau!escu a fost cel care a dorit ntotdeauna s$ fie la fel de sincer venerat. n crearea !i amplificarea aurei de misticism, de mister, de grandoare, artizanii sistemelor totalitare au ini iat veritabile ritualuri, din ce n ce mai fastuoase. Cuvnt$rile lui Hitler, spre exemplu, erau acompaniate de manifesta ii grandioase, de procesiuni imense la lumina tor elor, de decoruri gigantice. Tendin a spre megalomanie devenea dominant$. Treptat, ea dep$!ea manifest$rile grandioase, spectacolele omagiale cu zeci !i sute de mii de figuran i, cultul personalit$ ii !i ajungea s$ se reflecte chiar !i n restructurarea arhitectonic$ a unor ntregi ora!e, mai ales capitale. La un moment dat, grandomania trecea de limitele absurdului. Ceau!escu a demolat cartiere ntregi, a distrus sute de biserici !i de monumente istorice, pentru a construi noi cartiere muncitore!ti, dar, mai ales, Centrul Civic al Bucure!tiului. Ca un gest suprem de megalomanie a ordonat ridicarea a!a-numitei Case a Poporului, care a devenit a doua cl$dire ca m$rime, din lume, dup$ Pentagon. Dup$ c$derea regimului comunist, nimeni nu poate g$si acestui colos o ntrebuin are. Nici m$car nu se !tie exact cum ar fi avut de gnd Ceau!escu s$ utilizeze nenum$ratele !i imensele ei nc$peri. Poate nici nu avea un plan anume, rostul Casei fiind acela de a domina Bucure!tiul, de a fi un gigantic templu al ideologiei comuniste, al cultului ceau!ist... Cererea de puritate se bazeaz$ pe delimitarea strict$ ntre bine !i r$u, ntre pur !i impur. Pentru ideologii totalitarismului, cale de mijloc nu exist$. Cine nu este cu noi, este mpotriva noastr! ) sun$ sloganul comuni!tilor, dar nu numai al lor. "Corecte" !i "pure" sunt, evident, numai ideile, sentimentele !i ac iunile ce concord$ cu ideologia !i cu politica totalitar$. Orice altceva poate fi rapid catalogat drept "r$u" !i "impur". Urmeaz$ apoi ac iunile de nl$turare !i de anihilare a "impurit$ ilor". n numele idealurilor nentinate se pot desf$!ura cele mai crunte prigoane sau cele mai crude opresiuni. "Omul nou" nu trebuie s$ mai aib$ nici o leg$tur$ cu influen ele nefaste ale trecutului. Trebuie s$ aib$ puritatea societ$ ii comuniste pe care o construie!te !i n care va tr$i, trebuie s! rup! definitiv cu mentalit! ile $i practicile din trecut. (N. Ceau!escu) Ideologii totalitarismului !tiu c$ o asemenea "puritate" precum cea propov$duit$ de ei este imposibil de atins n via a real$ a celor pe care i conduc. Dar ei pornesc r$zboiul total mpotriva "impurit$ ilor" tocmai pentru a crea o lume a vinov$ iei omniprezente. Standardele impuse indivizilor fiind imposibil de atins, fiecare va avea, mai mult sau mai pu in instinctiv, un sentiment de vinov$ ie sau chiar de ru!ine. De asemenea el se va a!tepta ca, mai devreme sau mai trziu, s$ fie pedepsit pentru "vina" sa. Sentimentul de vinov$ ie poate fi exploatat n a!a fel, nct s$ se ajung$ la acceptarea de c$tre cet$ enii obi!nui i a diverselor epur$ri, ba mai mult, poate deveni un factor n declan!area competi iilor publice axate pe atingerea unor stan41

Bogdan Ficeac darde ale "purit$ ii". Pe de alt$ parte, indivizii sunt determina i s$ se zbat$ permanent pentru a supravie ui, pentru a se feri de pedepse. Aceast$ preocupare continu$ nu le mai las$ timp pentru a gndi liber, pentru a judeca dac$ sistemul n care tr$iesc este normal sau nu. Totodat$, atunci cnd cei recalcitran i intr$ n contact direct cu institu iile de represiune, sentimentul de vinov$ ie combinat cu instinctul primar de supravie uire pot sta la baza unei viitoare colabor$ri ntre cei "vinova i" !i cei care sunt pu!i s$-i controleze. Sau, dac$ aceast$ colaborare nu se poate lega din cauza unei rezisten e puternice a "vinovatului", oricum cel n cauz$ se va comporta mult mai prudent pentru a nu intra din nou n conflict cu normele impuse de ideologii totalitarismului. Unii dintre ei ajung chiar s$ accepte sistemul !i s$ i se adapteze, n acela!i timp, erijarea conduc$torilor n judec$tori supremi ai binelui !i r$ului le d$ acestora posibilitatea de a jongla cu pedepsele, dar mai ales de a-!i exercita capacitatea de a "ierta". Pot atrage astfel, de partea lor, indivizi dintre cei mai recalcitran i, brusc recunosc$tori pentru faptul c$ nu au fost pedepsi i a!a cum ar fi cerut-o "vina" lor. Pentru a trece la aplicarea complex$ a cerin ei de puritate, regimurile totalitare !i-au dezvoltat un sistem foarte complex !i extins de poli ie politic$. mpletind aura de mister, de misticism, a celor pe care i slujeau, cu teroarea dezl$n uit$ n numele purific$rii societ$ ii, poli iile politice !i-au dezvoltat ele nsele un ntreg sistem de ac iune, n care tortura fizic$ !i psihic$, !antajul, amenin $rile eseau un p$ienjeni! aproape indestructibil. Din p$cate, chiar dup$ pr$bu!irea unui sistem totalitar precum comunismul, efectele subtile ale unui asemenea gen de manipulare a con!tiin elor, precum cel declan!at n numele cerin ei de puritate, ac ioneaz$ nc$ mult timp. Indivizii care au tr$it n asemenea societ$ i se dezobi!nuiesc foarte greu s$ mpart$ totul, strict, n "bine" !i "r$u", s$ accepte nuan ele, s$-!i redobndeasc$ sensibilitatea interioar$ menit$ s$-i fac$ mult mai receptivi la complexitatea moralit$ ii umane. Mul i dintre ei r$mn pentru totdeauna adep ii involuntari ai unor ideologii totalitariste. Cultul confesiunii apare n strns$ leg$tur$ cu propov$duirea cerin ei de puritate. ntr-un anume sens, este o consecin $ a acesteia. n cazul sistemelor totalitare de sorginte religioas$, confesiunea este ncurajat$ pe motiv c$ ea purific$ sufletul, face posibil$ cunoa!terea de sine, nlesne!te uniunea spiritual$ cu divinitatea venerat$. Adep ii unor astfel de religii ajung s$ simt$ o veritabil$ u!urare n momentul confesiunii, o eliberare de vinov$ ii, de ndoieli, de ru!ine. De asemenea, m$rturisirea celor mai ascunse gnduri !i sentimente i leag$ suflete!te de cei asemenea lor, de lideri, i fac s$ se piard$ n marele curs al Mi!c$rii. Cu totul altfel stau lucrurile n sistemele totalitare opresive, precum comunismul ori fascismul. Aici confesiunea, m$rturisirea vinei, atrage dup$ sine iminen a pedepsei. Indivizii fac eforturi pentru a-!i ascunde gndurile !i tr$irile. n momentul n care sunt for a i s$ m$rturiseasc$, spun totul n afara lucrurilor importante. petrece un veritabil fenomen de dedublare a personalit$ ii. Cel care m$rturise!te, "actorul", ncearc$ prin orice mijloace s$-l protejeze pe cel acuzat, "adev$ratul eu". Astfel, n acest caz, cultul confesiunii are un efect cu totul opus fa $ de cazul sistemelor religioase. Individul ncearc$ toate metodele pentru a-!i nmormnta n adncul eului s$u secretele, n loc de a se elibera de ele. ns$ toat$ via a secretele personale se vor afla ntr-o permanent$ opozi ie cu presiunea interioar$ de a le dest$inui !i de a sc$pa de povara lor. Ideologii totalitarismului tocmai asta urm$resc: accentuarea acestui conflict interior, ce face tot mai vulnerabil individul. Mai mult, ei n$scocesc permanent noi motive de "vin$", care, la rndul lor, s$ creeze mereu alte secrete, astfel nct individul s$ fie m$cinat de un conflict interior perpetuu, legat de ve!nice ntreb$ri: "Ce secrete trebuie p$strate n continuare !i care pot fi m$rturisite? Care dintre cele m$runte ar trebui spuse pentru a le ascunde pe cele grave?"

42

Tehnici de manipulare n cele din urm$, exacerbarea conflictului interior aduce indivizii n situa ia de a nu mai fi n stare s$ men in$ echilibrul ntre demnitate !i umilin $. Pentru a sc$pa de zbuciumul sufletesc, ei ncearc$ s$ mprumute psihologia celor care i controleaz$. Devin ei n!i!i, n func ie de situa ie, !i c$l$i !i victime. Umili !i slabi fa $ de cei care i controleaz$, arogan i !i puternici fa $ de cei asemenea sau inferiori lor. Pornind de la acest cult al confesiunii, combinat cu direc iile de aplicare a cerin ei de puritate, poli ia politic$ a sistemelor totalitare a experimentat !i dezvoltat o uria!$ institu ie a !antajului. Conflictul interior al individului era dublat de un conflict exterior, generator de presiuni cu mult mai puternice !i mai eficiente. Astfel s-a dezvoltat practica !antajului prin dosare. Secretul individului devenea cunoscut !i de c$tre cei desemna i s$-l controleze, dar nu ajungea public. Se crea o anume complicitate, dominat$ de spaim$, prin care individul era controlat total. n primele zile ale revolu iei romne am avut posibilitatea s$ v$d acele dosare de cadre strict secrete, din fi!etele biroului organiza iei de baz$ PCR dintr-un sector al Bucure!tiului. Uimirea a fost total$. n cazul primirii n partid a unui membru obi!nuit, candidatul era trecut printr-un filtru extrem de sever. Nu se admiteau "impurit$ i" la dosar precum rude n str$in$tate, rude preo i, fo!ti chiaburi, legionari sau membri ai partidelor istorice, nu se admiteau antecedentele penale, mai ales cele de natur$ politic$. Studiind dosarele celor afla i n func iile de conducere ale partidului, dar !i n posturi de r$spundere n diverse sectoare ale economiei sau ale vie ii sociale, am descoperit cu o imens$ surprindere c$ marea majoritate a nomenclaturii avea, n fi!ele personale, "pete", care, n cazul membrilor de partid obi!nui i, erau inadmisibile. Aproape fiecare activist superior sau director de ntreprindere avea o rud$ n str$in$tate, un tat$ fost chiabur ori un unchi legionar; erau cazuri n care ei n!i!i fuseser$ condamna i, n studen ie, pentru ac iuni mpotriva ornduirii socialiste !.a.m.d. Atunci am n eles amploarea extraordinar$ a !antajului pus n aplicare de sistemul comunist. Sute de mii de oameni aveau dosarele completate cu cele mai intime am$nunte ale vie ii lor. n func iile de conducere au fost promova i cei "impuri", pentru a putea fi permanent controla i !i readu!i la ordine n caz de nesupunere. Dup$ ce s-au nv$ at cu privilegiile oferite de func ii, cu un anume standard de via $, cu lini!tea relativ$ a unui c$min, prea pu ini se ncumetau s$ ncalce regulile sau s$ nu respecte "indica iile". Dar nu numai lor li se ntocmeau dosare, ci !i altor milioane de oameni, dintre care, la orice moment, se puteau ivi contestatari ai sistemului. Motivele de a ncerca sentimentul de vin$ erau att de numeroase, nct nimeni nu mai putea fi sigur dac$ nu nc$lcase cndva vreo norm$, nc$lcare ce putea fi anexat$ n dosar. Astfel numai ideea existen ei dosarului f$cea posibil !antajul, chiar dac$ individul era curat. Dup$ revolu ia din decembrie '89, "impurit$ ile" de la dosar, care generau sentimentele de vin$ sau ru!ine, au devenit, n unele cazuri, motive de mndrie. Politica !antajului se afla n pericol de anihilare. ns$ ideologii fostului regim, afla i n acelea!i structuri de conducere, au g$sit imediat noi metode de a perpetua !antajul, una dintre cele mai eficiente metode de manipulare a individului. A!a cum ceea ce fusese "r$u" nainte a devenit "bun", acum !i reciproca putea fi valabil$. Dosarele au fost p$strate la secret, pentru a nu se !ti n continuare ce con in, iar declara iile date la securitate, voluntar sau for at, nu conteaz$, au devenit noile elemente de !antaj. 'tiin a sacr! se manifest$ prin crearea unei aure de sacralitate n jurul dogmelor de baz$ ale ideologiei totalitariste. Aceast$ ideologie este prezentat$ drept singura n m$sur$ s$ asigure "dezvoltarea plenar$" a fiin ei umane, n cadrul unei societ$ i perfecte, guvernate de o moralitate absolut$. Sacralitatea se manifest$ n primul rnd prin interdic ia, mai mult sau mai pu in explicit$, de a se pune n discu ie fundamentele ideologiei respective. Acestea sunt mai presus de orice ndoial$, reprezint$ adev$rul absolut, iar contestarea lor ar fi un adev$rat 43

Bogdan Ficeac sacrilegiu. Mai mult, ele sunt prezentate !i difuzate n rndul maselor drept rezultate ale celor mai evoluate studii !i cercet$ri !tiin ifice n domeniul filozofiei, !tiin elor sociale, economiei etc. Aceast$ "pecete" !tiin ific$ d$ posibilitatea propov$duitorilor de a-i califica pe cei care ndr$znesc s$ critice sistemul nu numai drept imorali !i reac ionari, ci !i depozitari ai unor mentalit$ i retrograde, obscurantiste, n total$ opozi ie cu progresul !tiin ific. Trebuie s$ facem o mic$ parantez$ pentru a accentua diferen ele de esen $ ntre cele dou$ c$i, 'tiin a sacr! !i Manipularea mistic!. 'tiin a sacr! are n vedere sacralizarea doctrinei, n timp ce Manipularea mistic! !i propune s$-i divinizeze pe conduc$torii ce ac ioneaz$ n numele respectivei doctrine.Fiecare n parte presupune crearea unui ntreg sistem care s$ vegheze la convertirea cet$ enilor n adep i fideli. Nimeni nu trebuie s$ se ndoiasc$ nici de "superioritatea" sistemului, nici de caracterul mesianic al celor care l impun. Revenind la 'tiin a sacr!, acest amestec permanent ntre misticism !i adev$ruri "!tiin ifice" mai presus de orice ndoial$ face s$ dispar$ grani a dintre logic$ !i credin $, permi nd crearea unui sentiment special al ncrederii n superioritatea sistemului. Propov$duirea noii ideologii la toate nivelurile, ncepnd cu primele clase de !coal$, i dau o aur$ de omniprezen $ !i omnipoten $. Cei care se ndoiesc devin disiden i demni de dispre , incapabili s$ n eleag$ m$re ia noii doctrine, caracterul ei absolut. Ei sunt supu!i oprobriului public, califica i drept disiden i, exclu!i din societate !i chiar pedepsi i pentru "erezia" lor, pentru "crima de a gndi". n interiorul unor asemenea indivizi apare o lupt$ permanent$ ntre rezisten a min ii lor de a accepta idei n care nu cred !i permanentul sentiment de team$ n a-!i exprima public p$rerile. Aceast$ lupt$ i face vulnerabili, cel pu in unul dintre obiectivele manipulatorilor ndeplinindu-se astfel. Teoreticienii totalitarismului opereaz$ cu concepte deja cunoscute, dar le pervertesc, le ofer$ n elesuri cu totul noi, care s$ serveasc$ doar ideologiei lor. Spre exemplu, n viziunea lui Engels, morala cap$t$ brusc caracter de clas$, dup$ cum observ$ Piotr Wierzbicki n Structura minciunii. Binele obi!nuit nu mai exist$, ci apar binele adev!rat !i binele aparent. Nici adev$rul obi!nuit nu mai exist$, el fiind nlocuit de adev$rul cu adev!rat obiectiv !i de cel doar aparent obiectiv. La fel nu mai exist$ democra ie n general, ci democra ie adev!rat! !i democra ie fals!, drepturile omului se mpart !i acestea n fictive !i reale !.a.m.d. Redefinirea limbajului, anularea logicii !i deformarea realit$ ii permit inocularea noilor teorii privind superioritatea total$ a noului sistem fa $ de cele anterioare. Noul sistem acord$ "adev$ratele" libert$ i individuale !i colective, el permite crearea "omului nou", asigur$ bun$starea, conduce omenirea spre "cele mai nalte culmi de civiliza ie !i progres". Tot ceea ce nu corespunde noii ideologii reprezint$ manifest!ri $i mentalit! i obscurantiste, napoiate, despre lume $i via !, (...) concep ii str!ine, mentalit! i ale vechii societ! i burghezomo$iere$ti, (...) influen e str!ine concep iei noastre revolu ionare despre lume $i via !. (Nicolae Ceau!escu , Raport la Congresul al XIII-lea al PCR) Evident, to i cei care !i pun ntreb$ri cu privire la juste ea ideologiei comuniste sunt ni!te napoia i, eventual agen i ai "agenturilor str$ine". Ace!tia !i al ii asemenea lor, nici m$car nu merit$ s$ li se demonstreze n ce const$ superioritatea noii ornduiri. n general acest lucru nu se discut$, pentru c$ este de la sine n eles. Discutarea lui, cum spuneam, ar reprezenta un sacrilegiu. Chiar !i cele mai absurde aser iuni sunt nvelite n aceea!i aur$ de sacralitate, pentru ca stupizenia lor s$ fie prezentat$ drept adev$r elementar, pe care societ$ ile din trecut l-au ignorat din rea-credin $. Spre exemplu, atunci cnd voci tot mai multe !i mai rezonante au nceput s$ se ridice mpotriva nc$lc$rii drepturilor fundamentale ale omului n Romnia, Ceau!escu a modificat radical ierarhia acestor drepturi ale omului, trecndu-le sub t$cere pe cele ce erau nc$lcate flagrant !i aducnd n prim$ pozi ie a!a-numitul "drept la via $" (o 44

Tehnici de manipulare no iune care, ntr-o ar$ civilizat$, intr$ n firescul lucrurilor, cum ar fi, de pild$, !i "dreptul" de a respira, nemaifiind necesar$ statutarea lui, din moment ce toat$ lumea l respect$ n mod natural). n numele acestui "drept la via $" al tuturor oamenilor de pe planet$ au nceput apoi, n Romnia, uria!e manifesta ii !i procesiuni n favoarea p$cii mondiale, dar mai ales de venerare a crmaciului care nu se gndea numai la soarta propriului s$u popor, ci !i la soarta ntregii omeniri. Treptat, att "dreptul la via $", ct !i lupta pentru pace au fost trecute pe planuri secunde, au fost uitate, iar manifest$rile !i procesiunile s-au concentrat n jurul sl$virii "geniului carpatin", a rolului s$u mesianic, "istoric", n conducerea Romniei. Din p$cate, aceast$ metod$ de remodelare a gndirii, 'tiin a sacr!, are efecte mult mai puternice dect s-ar putea crede la prima vedere. Chiar !i dup$ nl$turarea de la putere a regimurilor totalitare, foarte mul i oameni r$mn pentru toat$ via a prizonierii unora dintre conceptele de baz$, "mai presus de ndoial$" vehi-culate de ideologii totalitarismului. Spre exemplu, unii dintre cei care au fost mpotriva lui Ceau!escu l-au acuzat c$, n megalomania lui, a compromis "idealurile comunismului", al ii afirm$ c$ ideologia comunist$ ar fi perfect$, dar r$mne utopic$, neputnd fi aplicat$ n via a de zi cu zi. Prea pu ini ns$, raportnd la nivelul ntregii $ri, sunt cei care pun n discu ie bazele doctrinei comuniste. Chiar !i dup$ ani de zile de la colapsul sistemului. 'i asta pentru c$ timp de aproape o jum$tate de secol, probleme fundamentale, din punct de vedere filozofic, erau total ignorate n numele "adev$rului absolut" propov$duit de ideologii comunismului. Este acel egalitarism idilic, reprezentat de principiul "de la fiecare dup$ capacit$ i, fiec$ruia dup$ nevoi", benefic pentru dezvoltarea umanit$ ii? Sau doar permanenta competi ie poate genera progresul? Iat$ ntreb$ri pe care 'tiin a sacr! nu le admitea. Ea postula principiul egalit$ ii perfecte, f$r$ a-l discuta. Mai mult, pentru a remodela gndirea oamenilor, conceptele !i rezultatele experien ei erau amestecate !i rearanjate pentru a folosi propagandei proprii. De!i nivelul mediu de trai din democra iile occidentale era mult mai nalt dect cel din $rile socialiste, informa iile ce veneau din exterior se filtrau cu grij$, pentru a fi eviden iate doar aspectele negative: criminalitate, !omaj, greve, prostitu ie etc. 'i reprezentau "adev$rata fa $ a imperialismului". n acela!i timp, de pild$, nu se spunea nimic despre Sistemul de protec ie social$ din democra iile occidentale, care asigura oric$rui !omer o via $ decent$, la standarde superioare celei duse de majoritatea cet$ enilor cu "drept la munc$" din societ$ ile socialiste. Ca s$ nu mai vorbim de toate celelalte libert$ i !i drepturi cet$ ene!ti despre care nu se spunea nici un cuvnt. Totodat$, dincolo de ridicarea n sl$vi a "m$re elor realiz$ri" din toate domeniile "construc iei societ$ ii socialiste multilateral dezvoltate", erau total interzise informa iile interne referitoare la criminalitate, cer!etori, handicapa i, copii orfani !.a.m.d. Conform principiului "despre ce nu se vorbe!te, nu exist$", ideologii comunismului ncercau acreditarea ideii c$ asemenea fenomene negative nu se ntlnesc n societatea socialist$, ele fiind specifice doar capitalismului. Prin asemenea tehnici de manipulare, n care minciuna avea un rol primordial, nici nu se mai analizau, comparativ, concep iile fundamentale n virtutea c$rora au fost construite cele dou$ sisteme, cel democratic !i cel totalitar, ci se admitea doar discutarea efectelor. Ins$ !i aceast$ discu ie era total pervertit$, pentru c$ din interior ajungeau la cuno!tin a maselor numai informa iile pozitive, exagerat poleite, iar din exterior veneau numai informa iile negative, exagerat ngro!ate.

45

Bogdan Ficeac Chiar !i dup$ colapsul comunismului, foarte mul i oameni au r$mas n capcana fostei ideologii, limitndu-se la discutarea efectelor nocive asupra societ$ ii pe care le-au avut minciuna, demagogia !i megalomania fo!tilor lideri comuni!ti, f$r$ a ncerca s$ clarifice dac$ ns$!i bazele ntregii doctrine erau adev$rate sau false. Iar aceast$ lips$ a ini iativei de clarificare provine tocmai din sistemul de promovare a 'tiin ei sacre, care avea ca principal$ menire dezobi!nuirea oamenilo de a pune !i de a-!i pune ntreb$ri fundamentale. Remodelarea limbajului are ca obiect condensarea ntregii complexit$ i a problematicii umane ntr-un num$r redus de categorii, strict delimitate, cur$ ate de nuan e, conform principiului "purit$ ii", exprimate prin cli!ee verbale u!or de rostit !i de memorat, care vor fi repetate la infinit, pn$ ce vor p$trunde n mintea individului drept concepte ale "!tiin ei sacre". Efortul interior de analizare a acestor no iuni va fi ntr-o etern$ contradic ie cu presiunile din lumea exterioar$, unde este permis$ numai folosirea cli!eelor, f$r$ "gre!eli" de exprimare ce ar atrage dup$ sine diverse pedepse. Chiar dac$ rezisten a intern$ nu este anihilat$, folosirea respectivelor "no iuni" la nesfr!it, n via a de zi cu zi, de c$tre individ, are un efect considerabil asupra subcon!tientului s$u. Individul ajunge s$ nu mai gndeasc$, ci doar s$ ncerce permanent s$ se adapteze folosirii unor termeni abstrac i, care reduc ntreaga complexitate a lumii exterioare la cteva cli!ee. "Limba de lemn", pentru c$ despre ea este vorba, devine mijlocul oficial de comunicare. Cum spuneam, termenii folosi i de ea nu las$ loc interpret$rilor sau nuan elor. Spre exemplu, sintagma "mentalit$ i burgheze" ajunsese s$ reprezinte tot ce era mai r$u, mai retrograd, mai nociv pentru dezvoltarea fiin ei umane. Respectiva no iune fusese total golit$ de conota ii precum posibilitatea individului de a se exprima liber, adesea critic, la adresa unor idei politice sau a unor oameni politici, de a c$uta alternative etc. S-a ajuns ca numai cuvntul de "mentalitate", f$r$ nici un alt atribut, s$ aib$ o rezonan $ negativ$. La fel, de pild$, interdic ia de a se discuta concep iile a indus o conota ie negativ$ cuvntului "a interpreta". Expresia "nu vreau s$ se interpreteze ce am spus" nu mai era urmat$ de explicitarea "n bine" sau "n r$u", pentru c$ ns$!i ac iunea de a interpreta reprezenta un fenomen negativ. "Omul nou" nu interpreteaz$, el crede. Numai cei cu "mentalit$ i burgheze" interpreteaz$ !i caut$ nod n papur$. Exemple de cli!ee ale "limbii de lemn" se pot da la nesfr!it. Mai important ns$ !i mai grav este efectul pe care utilizarea acestor cli!ee l are asupra individului. Limbajul este principalul mijloc de comunicare al omului, principala lui leg$tur$ cu semenii n cadrul societ$ ii, principalul mijloc de a percepe !i interpreta experien a exterioar$. ngustarea limbajului, rigidizarea lui, reducerea la cteva no iuni ce exprim$ doar "binele" !i "r$ul", f$r$ posibilit$ i de nuan are, sunt percepute de individ ca o permanent$ amenin are la adresa intimit$ ii sale. Din nou se poate produce o dedublare a personalit$ ii, n sensul c$, n interior, dilemele iau amploare, iar n exterior omul ncearc$ permanent s$-!i adapteze limbajul !i chiar gndirea noilor reguli. Rezultatul este un profund sentiment de frustrare care accentueaz$ vulnerabilitatea individului. La fel, evadarea din aceast$ "capcan$ lingvistic$" este extrem de grea. Utilizarea for at$ a unor termeni, timp de decenii, a dus la un sentiment instinctiv de aversiune fa $ de unele cuvinte, al c$ror sens a fost pervertit evident. No iunile de "patrie" !i "patriotism", de exemplu, au fost n asemenea m$sur$ tocite de propaganda comunist$, pentru a fi confundate cu "partidul" !i "dragostea pentru crmaci", nct la ani de zile dup$ c$derea sistemului comunist, oamenii nc$ mai utilizeaz$ cu fereal$ astfel de cuvinte Fire!ti, pentru a nu fi cataloga i, printr-o analogie instinctiv$, drept comuni!ti. Iat$ c$ !tergerea efectelor "limbii de lemn", revenirea la un limbaj normal, lipsit de n elesuri abuziv impuse unor cuvinte, este un proces dificil !i ndelungat, care poate dura ani de zile. 46

Tehnici de manipulare Doctrina mai presus de oameni se afl$ n strns$ interdependen $ cu toate celelalte tehnici de remodelare a gndirii umane, dar mai ales cu 'tiin a sacr!. Aceasta din urm$ are ca obiectiv, dup$ cum spuneam, crearea unei aure de sacralitate n jurul ideologiei totalitare. Ideologia nu poate fi pus$ la ndoial$, ea reprezint$ adev$rul absolut !i ofer$ singura "cale de progres" a fiin ei umane. Pentru a nl$tura orice umbr$ de ndoial$ cu privire la aceste postulate, este aplicat mecanismul de manipulare, schematic numit Doctrina mai presus de oameni, prin care ntreaga experien $ uman$ este subordonat$ principiilor doctrinare. Astfel, chiar dac$ ideologia este perfect$, trebuie totu!i s$ se integreze perfect n realitate, s$ fie motivat$ perfect de trecut !i s$ determine n mod firesc viitorul. n acest mod, orice ndoial$ cu privire la for a !i corectitudinea ei este nl$turat$. ns$ potriveala ntre doctrina totalitar$ !i realitatea unei comunit$ i umane e foarte greu, dac$ nu imposibil de atins. Cum doctrina este perfect$, evident realitatea e cea care trebuie modificat$ pentru a veni n concordan $ cu ideologia. Altfel spus, doctrina este "sacr$", perfect$, n timp ce oamenii sunt imperfec i, iar colectivitatea uman$ trebuie remodelat$ pentru a se putea bucura de "binefacerile" promise de noua ideologie. La nivel de societate, istoria este rescris$ complet, evenimentele din trecut sunt reinterpretate total sau, atunci cnd acest lucru este imposibil, sunt trecute sub t$cere !i uitate, liderilor sistemului totalitar li se confec ioneaz$ biografii mesianice !.a.m.d. ntreg trecutul e recreat pentru a motiva apari ia !i impunerea noii doctrine n respectiva comunitate uman$. Apoi urmeaz$ recrearea prezentului, prin mijloacele deja descrise, pentru a se cupla perfect cu "logica" doctrinei. Drept urmare configurarea viitorului va ine seama de aceast$ nou$ "realitate" conform$ cu ideologia !i se va integra perfect n viziunea propov$duit$ de liderii sistemului totalitar. Am putea concluziona c$ aceast$ tehnic$ de remodelare a gndirii umane are ca obiectiv inocularea ideii c$ doctrina, dincolo de aura ei sacr$, este mai adev$rat$, mai "real$" dect ns$!i realitatea. Iar cei care nu n eleg nu pot fi dect indivizi cu "mentalit$ i burgheze", indivizi neadaptabili, devian i, care nu doresc s$ accepte "noile, realit$ i". Delimitarea social! const$ n mp$r irea indivizilor n dou$ categorii distincte: de o parte sunt cei al c$ror drept la existen $ trebuie recunoscut, iar de cealalt$ cei care nu au nici un drept. Cerin a de puritate nu accept$ nuan ele sau indivizii neimplica i. De aceea mp$r irea societ$ ii se face conform principiului "cine nu este cu noi, este mpotriva noastr$". Cale de mijloc nu exist$. De o parte se afl$ adep ii, de cealalt$ "oile r$t$cite". Sau, n viziunea totalitarismului comunist, de o parte sunt marea majoritate a "tovar$!ilor", "oamenii noi", "constructorii con!tien i ai socialismului !i comunismului", de cealalt$ parte sunt indivizii cu "mentalit$ i ale vechii societ$ i burghezo-mo!iere!ti", "lacheii imperialismului", ba chiar "reac ionari", "huligani" sau tic$lo!i afla i n slujba "agenturilor str$ine". Menirea societ$ ii, a partidului consta n cur$ area sa de asemenea "impurit$ i". Efectele ac iunilor de epurare se manifestau att la nivelul celor docili, ct !i la nivelul disiden ilor. Pentru docili, chiar dac$ n adncul lor nu credeau n noua ideologie, permanenta amenin are c$ dreptul la existen $ le putea fi luat la cea mai mic$ abatere constituia o motiva ie suficient$ pentru a se integra sistemului. Sistemele totalitare au redus chintesen a existen ei umane de la celebra tez$ cartezian$ "cuget, deci exist", la o constatare mult mai pragmatic$: "m$ supun, deci exist". n ceea ce prive!te "devian ii", dup$ perioadele de execu ii n mas$, sistemul s-a perfec ionat, oferindu-le acestora posibilitatea de "reeducare", ca alternativ$ la sentin a de condamnare la moarte sau la temni $ grea. 47

Bogdan Ficeac

Varia iuni ale acestor opt principale metode de manipulare a con!tiin elor au fost, sunt !i vor fi ntlnite n mai toate sistemele totalitare. n acela!i timp, ca orice analiz$, !i cea care a condus la clasificarea "c$ilor" de remodelare a gndirii are o anumit$ doz$ de arbitrar, depinznd de cel care !i propune radiografierea ideologiilor totalitare !i a metodelor de impunere a acestora. Evident, exist$ !i alte modalit$ i de abordare a subiectului. n Structura minciunii, Piotr Wierzbicki a inut s$-!i completeze explicit analiza minciunilor oficiale cu o constatare extrem de important$: sistemul comunist nu putea rezista numai prin dezvoltarea unui imens aparat al dezinform$rii, ci prin completarea acestuia cu un sistem la fel de extins al represiunii. O constatare recent$ din domeniul psihologiei sociale relev$ faptul c$ remodelarea min ii umane nu se face prin for $ sau prin ndoctrinare excesiv$. La oricte torturi fizice sau psihice ar fi supus, oricte lec ii de ndoctrinare ar urma, omul nu ajunge s$ cread$ cu adev$rat ntr-o ideologie care i este str$in$, ci, cel mult, consimte s$ i se conformeze, s$-!i ascund$ reac iile fire!ti, s$ mint$ pentru a supravie ui. Pentru a se produce o schimbare major$ n gndire, trebuie ndeplinite dou$ condi ii esen iale. Individul trebuie s$ aib$ senza ia c$ depinde numai de el dac$ accept$ sau nu s$ se comporte !i s$ gndeasc$ ntr-un mod ce contravine credin elor !i concep iilor lui anterioare. Apoi, presiunea la care este supus pentru a accepta noul comportament sau mod de gndire trebuie s$ fie permanent$, dar suficient de moderat$ pentru a nu-l determina la o respingere instinctiv$. Prin ac iunea conjugat$ a acestor doi factori, individul ajunge s$-!i modifice radical atitudinea, deoarece i se ofer$ posibilitatea de a-!i crea o motiva ie interioar$ pentru gestul s$u, prin acea aparen $ a libert$ ii de decizie. Spre exemplu, dup$ teroarea primilor ani !i chiar a primelor decenii comuniste, care nu au reu!it s$ schimbe mentalit$ i, ci doar s$ impun$ prin for $ acceptarea ideologiei comuniste n rndurile celor care i erau ostili, a urmat perioada "destinderii", n care manipularea con!tiin elor a trecut la ac iuni subtile. Persecu iile violente au ncetat, lag$rele au fost desfiin ate, torturile !i prigoana au sc$zut considerabil n intensitate !i, n paralel, a nceput dezvoltarea "politicii" de !antaj. Dac$ individul se conforma ideologiei, putea promova n carier$, putea avea acces la unele privilegii, putea duce o via $ lini!tit$ !i chiar cu unele satisfac ii. Chiar !i admiterea la doctorat trecea mai nti prin filtrul partidului. Nu se impunea nimic prin for $ , dac$ individul nu se manifesta public mpotriva regimului. Dimpotriv$, totul sau aproape totul era la libera alegere a cet$ eanului. Putea s$ se conformeze !i s$ aib$ unele satisfac ii sau s$ nu se conformeze !i s$ r$mn$ cufundat ntr-o existen $ anost$, cenu!ie. Treptat, chiar dac$ nu era ntru totul de acord cu noua ideologie, individul ajungea la concluzia c$ este mai bine pentru el s$ i se supun$. Urmau apoi avantajele. 'i, treptat, noua ideologie nu i se mai p$rea chiar att de nefireasc$, ba chiar acceptabil$ n anumite privin e. Faptul c$ n Romnia regimul ceau!ist a c$zut printr-o revolu ie s-a datorat ntr-o mare m$sur$ neglij$rii acestei tactici n ultimii ani de "domnie" ai lui Ceau!escu. Presiunile asupra cet$ enilor au devenit mult prea puternice pentru a le mai da senza ia unei libert$ i de alegere. Foametea, teroarea frigului n fiecare iarn$, ntunericul din locuin e, lipsa oric$rui gen de divertisment m$car la televiziune, toate la un loc au dep$!it cu mult bariera minimei rezisten e !i efectul a fost contrar celui a!teptat. Ostilitatea s-a amplificat la nivelul ntregii societ$ i !i sistemul a c$zut. Cei care nu cred ntr-o asemenea teorie sunt invita i s$ se gndeasc$ bine ct de des au auzit, dup$ revolu ie, n rndurile cet$ enilor obi!nui i, fraze de genul: "Dac$ Ceau!escu d$dea mncare la oameni dup$ ce a pl$tit datoriile, mai era !i acum la putere..." 48

Tehnici de manipulare nainte s$ ncheiem aceast$ scurt$ ncercare de a radiografia sistemele totalitare, se cuvine s$ r$spundem la dou$ ntreb$ri. Care este, de fapt, sursa intim! a ideologiilor totalitare? O asemenea ntrebare implic$, poate, cea mai profund$ !i mai complex$ problem$ legat$ de esen a fiin ei umane. Dincolo de fundamentele oric$rei ideologii totalitare s-ar putea s$ fie eterna dorin $ a omului de a c$uta un ghid, un suport omnipotent (fie c$ este vorba de o for $ supranatural$, de o idee filozofic$, de un mare conduc$tor sau de o !tiin $ precis$ !i universal valabil$) care s$ permit$ solidarizarea definitiv$ a tuturor oamenilor !i s$ elimine teroarea reprezentat$ de moarte !i de nimicnicie. Aceast$ permanent$ c$utare este prezent$, ntr-o form$ sau alta, n mai toate mitologiile !i religiile, n istoria umanit$ ii, dar !i n via a fiec$rui individ n parte. R$d$cinile tendin ei individuale spre totalitarism ar putea fi c$utate n copil$ria fiec$ruia. Sentimentul de neajutorare al celor mici !i impresia de putere !i de autoritate pe care le-o inspir$ p$rin ii se pot manifesta mai trziu prin tendin a de a c$uta un suport puternic, omnipotent, care s$ faciliteze rezolvarea tuturor problemelor. De asemenea, sentimentul de haos ncercat de unii n copil$rie poate induce, la maturitate, un sentiment de intoleran $ fa $ de haos. P$rin ii prea autoritari i fac !i pe copii, mai trziu, s$ doreasc$ un sistem bine definit, n alb-negru, de valori !.am.d. Cum asemenea st$ri se reg$sesc n copil$ria mai tuturor, poten ialul pentru dezvoltarea !i acceptarea tendin elor !i mai apoi a ideologiilor totalitare se men ine aproape constant. La maturitate, n circumstan e favorabile, el poate fi reactivat ntr-o form$ mbog$ it$ prin experien a personal$. n societ$ ile echilibrate, tendin a spre totalitarism este mult atenuat$, pentru c$ !i sentimentul de insecuritate personal$ este foarte restrns. ns$ n perioadele de criz$ cultural$ sau de schimb$ri istorice rapide, sentimentul de invulnerabilitate cre!te !i o dat$ cu el cre!te si tendin a de a c$uta sau de a accepta o for $ omnipotent$ care s$ aduc$ salvarea. Revolu ia comunist$ din Rusia a avut loc n timpul primului r$zboi mondial, nazismul a ap$rut imediat dup$ aceea!i prim$ conflagra ie mondial$, instaurarea comunismului n celelalte $ri europene s-a produs imediat dup$ cel de-al doilea r$zboi mondial. 'i exemplele pot continua. O concluzie a acestei explica ii aproximative ar putea fi: stabilitatea favorizeaz$ democra ia, iar instabilitatea , totalitarismul. A doua ntrebare: Care este, de fapt, rolul acestor studii referitoare la sistemele totalitare? De data aceasta r$spunsul e simplu: Knowledge is power ('tiin a nseamn! putere), dup$ cum spunea filozoful englez Francis Bacon. Ideologiile totalitariste, chiar dac$ !i trag r$d$cinile dintr-o permanent$ zbatere a fiin ei umane de a g$si o for $ mai presus de n elegerea comun$, care s$-i uneasc$ !i s$-i protejeze mpotriva spaimelor universale, n practic$ s-au dovedit falimentare. Pentru c$ ele au fost imaginate tot de oameni sau de grupuri de oameni, care au vrut s$ se identifice cu acele for e supreme !i, inevitabil, !i-au dep$!it condi ia, iar pentru a se men ine la putere au apelat la constrngeri !i la teroare. nceputul, dezvoltarea !i declinul sistemelor totalitare au fost nso ite de tragedii soldate cu nenum$rate victime omene!ti, dar !i cu regretabile involu ii ale comunit$ ilor umane. Pentru ca astfel de fenomene s$ nu se mai ntmple, pentru a rezista manipul$rilor de orice fel, dezinform$rii !i presiunilor subtile, individul trebuie s$ fie avertizat, s$ cunoasc$ n am$nunt esen a !i mecanismul intim ale sistemelor totalitare. Astfel va deveni mai puternic !i mai pu in influen abil. Simpla opozi ie fa $ de totalitarism, f$r$ a-i cunoa!te esen a !i c$ile de ac iune,

49

Bogdan Ficeac nu este dect tot o expresie a vulnerabilit$ ii individului, u!or de exploatat de artizanii manipul$rii. Cercet$torii n psihologia social$ au imaginat numeroase modalit$ i de educare a cet$ enilor pentru a rezista manipul$rii. Toate ns$ au la baz$ analiza minu ioas$ a strategiilor de remodelare a gndirii. F$r$ aceast$ analiz$, chiar !i metodele de educare ar reprezenta tot un anume gen de manipulare, chiar dac$ scopul lor este nobil. Dar, teoretic, !i elul ideologiilor totalitare era nobil... De aceea cel mai eficient mijloc de "imunizare" fa $ de influen ele exterioare este studiul analizelor referitoare la asemenea influente...

50

Tehnici de manipulare

Eminen ele negre ale propagandei

n primul capitol al acestei c$r i erau descrise cteva imagini semnificative din filmul Triumful voin ei, realizat de Leni Riefenstahl, n cadrul ac iunilor de propagand$ nazist$. Dincolo de faptul c$ Adolf Hitler era prezentat ca un zeu cobornd din cer pentru a-!i binecuvnta milioanele de supu!i, tehnic$ menit$, printre altele, s$ creeze o aur$ mistic$ Fhrer-ului, secven ele devin de-a dreptul nsp$imnt$toare pentru spectatorul neutru atunci cnd nf$ i!eaz$ sute de mii de oameni n uniform$, comportndu-se precum robo ii, m$r!$luind, cntnd !i scandnd lozinci, p$rnd simple p$pu!i, manevrate prin fire invizibile de liderii regimului nazist. Cum a fost posibil a!a ceva? n capitolul precedent am analizat metodele prin care propov$duitorii unei ideologii totalitare ac ioneaz$ pentru a ob ine controlul total asupra min ii, a comportamentului !i a sentimentelor unei mase imense de oameni. Cele opt c$i, Controlul comunica iilor umane, Manipularea "mistic!", Cerin a de puritate, Cultul confesiunii, 'tiin a sacr!, Remodelarea limbajului, Doctrina mai presus de oameni !i Delimitarea social! sunt, n diverse variante, caracteristice tuturor sistemelor totalitare. Pentru a n elege !i mai bine mecanismele de manipulare n mas$, se cuvine prezentarea unui studiu de caz. Cum pentru exemplificarea pe larg a celor opt metode ar fi necesar spa iul unui volum de sine st$t$tor, ne vom limita doar la Controlul comunica iilor umane. Pn$ la apari ia Partidului Na ional Socialist German, au existat n istoria omenirii nenum$rate alte sisteme totalitare, ce au distrus sute de mii sau milioane de vie i n numele unor ideologii, ns$ niciodat$ pn$ atunci tehnicile de manipulare nu au fost att de perfec ionate !i de extinse, pentru a controla tot ceea ce nseamn$ cuvnt tip$rit sau vorbit, imagine artistic$ sau sunet muzical, n scopul controlului total al individului. Sistemele comuniste, mai ales cele din perioada lui Stalin, Mao sau Kim Ir Sen, au ajuns la "performan e" similare dup! experien a nazist$ !i ntr-un interval de timp sensibil mai lung. Totodat$, trebuie reamintit faptul c$, de!i teroarea nazist$ a provocat milioane de victime umane, totu!i alte zeci de milioane de oameni au fost determina i s$ cread$ sincer n discursurile lui Hitler, s$ se supun$ cu devotament unor experien e altminteri umilitoare, s$-!i dea via a de bun$-voie pentru cel de-al Treilea Reich. Cum a fost posibil$ aceast$ isterizare f$r$ precedent a maselor !i cine a fost artizanul ei, iat$ dou$ ntreb$ri c$rora li se va da un posibil r$spuns n cele ce urmeaz$. Fundamentele ideologiei naziste !i principalele metode propagandistice de impunere a ei au fost gndite de Adolf Hitler !i prezentate n cartea sa, Mein Kampf. ns$ Hitler nu se putea ocupa personal, zi de zi, cu dirijarea propagandei. El urma s$ fie cel adulat, figura mesianic$ n stare s$ mobilizeze ntreaga energie a na iunii germane, omul de la tribun$, conduc$torul suprem. Pentru a-!i putea ndeplini rolul, avea nevoie de un om de ncredere, inteligent !i energic, care s$ preia ideile sale !i s$ le duc$ la ndeplinire, aducndu-!i, la nevoie, propria sa contribu ie. Acest om a fost g$sit n persoana lui Paul Joseph Goebbels, un b$rbat scund,

51

Bogdan Ficeac firav, cu ochi mari !i zmbet diabolic, c$ruia i pl$cea ca lumea s$ i se adreseze cu Herr Doktor. Goebbels s-a n$scut n 1897, ntr-o familie de catolici din Rheydt, un mic centru al industriei textile din valea Rinului. Tat$l s$u muncea ntr-un atelier de fitile de lamp$ !i nota ntr-un carne el cu coperte albastre fiecare ban pe care l c!tiga. De!i p$rin ii se ngrijeau ca to i trei b$ie ii lor s$ primeasc$ o educa ie s$n$toas$ !i s$ nu duc$ lips$ de nimic, totu!i permanenta grij$ pentru bani a tat$lui !i normele morale rigide ale familiei aflate la periferia clasei de mijloc i-au l$sat micului Joseph un gust amar, din care se va dezvolta mai trziu cinismul ce l va caracteriza. O alt$ cauz$ a spiritului introvertit o reprezenta ura fa $ de propriul s$u corp. Pe lng$ faptul c$ era scund, avea !i un !chiop$tat evident. Piciorul s$u stng era cu vreo !apte centimetri mai scurt dect dreptul, ca urmare a unei boli din copil$rie (probabil poliomielit$ sau osteomielit$). Din cauza handicapului a fost respins de la serviciul militar, n timpul primului r$zboi mondial, lucru care l-a f$cut s$ se urasc$ !i mai mult pe sine, dar s$ urasc$ !i lumea nconjur$toare. Ceva mai trziu, cnd a plecat la Universitatea din Heidelberg, s$ studieze literatura german$, a inventat o poveste, potrivit c$reia !chiop$ta din cauza unei r$ni suferite pe cmpul de lupt$. La facultate a excelat n studiul latinei !i al religiei, ns$ atitudinea sa arogant$ l-a f$cut s$ fie ocolit de colegi. De!i a absolvit Universitatea cu rezultate foarte bune !i, n 1922, !i-a luat doctoratul, cariera sa de scriitor nu a avut !anse de reu!it$. A scris un roman, cteva piese de teatru, poeme !i mai multe articole pentru ziare, toate respinse de editori. n 1924 !i-a g$sit adev$rata chemare, atunci cnd s-a angajat ca redactor la o publica ie apar innd alian ei de extrem$ dreapt$, ce includea partidul nazist. n foarte scurt timp a ajuns mna dreapt$ a lui Gregor Strasser. De profesie farmacist, Strasser era la acea vreme un foarte influent lider al nazi!tilor !i rivalul ideologic al lui Adolf Hitler. Goebbels !i-a slujit cu credin $ noul !ef ajungnd pn$ la a-l denigra pe Hitler ca avnd mentalit$ i "mic-burgheze" !i a cere expulzarea acestuia din partid. Cuvnt$rile lui Goebbels au nceput s$ aib$ o tot mai mare audien $, el nsu!i fiind pl$cut surprins de darul oratoric pe care !i-l descoperise. Atunci cnd vorbea, avea senza ia c$ este un adev$rat predicator, un apostol, un comandant de o!ti. Sufletul muncitorului german este n minile mele $i l pot sim i moale precum ceara, scria el entuziasmat de fascina ia pe care o creau discursurile lui asupra mul imii. Abilitatea sa de a manipula auditoriul i-a atras aten ia lui Adolf Hitler, care a declan!at o veritabil$ campanie pentru a-l atrage de partea lui. Cu timpul, Goebbels a n eles c$ viitorul i va apar ine lui Hitler. Mai mult, influen a de care se bucura Fhrer-ul l-a f$cut s$ l admire sincer, a!a cum o arat$ nsemn$rile din jurnalul s$u personal. Nu a mai durat mult pn$ la desp$r irea de Strasser. La dou$zeci !i nou$ de ani, Joseph Goebbels a fost numit de Hitler conduc$tor al Organiza iei berlineze a partidului nazist. n acela!i timp, Fiihrer-ul a nceput s$-l instruiasc$ temeinic asupra importan ei covr!itoare pe care o are propaganda, preg$tindu-l pentru viitorul pas pe scara ierarhic$. Adolf Hitler era un geniu al propagandei. El ncepuse s$ practice aceast$ art$ nc$ din 1919, cnd a fost angajat ca ofi er responsabil cu educa ia politic$, n cadrul Regimentului I de pu!ca!i din Bavaria. ntreaga lui activitate din acea perioad$ s-a bazat pe analiza mijloacelor utilizate de propagandi!tii englezi n timpul primului r$zboi mondial. Ace!tia folosiser$ un ntreg arsenal de articole de pres$, caricaturi grote!ti, emisiuni radiofonice, imagini trucate pentru a-i prezenta pe solda ii germani ca pe ni!te barbari (huni, cum erau 52

Tehnici de manipulare denumi i pentru a se induce instinctiv asocierea cu imaginea triburilor de migratori). n plus, nem ii erau acuza i permanent de atrocit$ i monstruoase, prezentate cu o asemenea abilitate, nct pn$ !i solda ii germani ajunseser$ s$ cread$ c$, ntr-adev$r, acestea fuseser$ comise de unii camarazi de arme de-ai lor. Adolf Hitler a sesizat efectul devastator pe care l-a avut propaganda englez$ chiar asupra moralului solda ilor !i civililor germani. Pe baza acestor observa ii a scris cartea sa de c$p$ti, Mein Kampf, n care a preluat, printre altele, !i una dintre ideile fundamentale ale inamicului: Spune o minciun! $i ea va prinde, la care a ad$ugat c$ propaganda trebuie s! se adreseze maselor !i c$ ea trebuie s! se concentreze doar asupra ctorva puncte care s! fie repetate la nesfr$it. Sub ndrumarea lui Hitler, Joseph Goebbels a nv$ at curnd c$ propaganda nu are nimic comun cu adev!rul. Trebuind s$ revigoreze anemica organiza ie nazist$ din Berlin, el a imaginat nenum$rate c$i de ac iune. A ini iat tip$rirea de afi!e incitante, a publicat articole de genul Micul ABC pentru Na ional-Sociali$ti !i a ini iat un ziar al partidului, numit Der Angriff (Atacul), n care vor fi publicate frecvent caricaturi grote!ti ale evreilor !i ale marxi!tilor. Apoi a provocat nenum$rate confrunt$ri ntre oamenii s$i !i adversarii lor politici, comuni!tii, pentru a cuceri suprema ia politic$. Trebuie s! ie$im din anonimat, le spunea adep ilor, l!sa ii s! ne njure, s! ne calomnieze, s! ne bat!, important este s! se vorbeasc! despre noi. n urma ciocnirilor violente cu comuni!tii i punea pe solda ii s$i s$ !i arate n public r$nile pentru a ap$rea ca ni!te martiri. Atunci cnd pe ecranele berlineze a fost programat$ premiera filmului american pacifist Nimic nou pe Frontul de Vest, a r$spndit n s$lile de cinema !oricei !i !erpi inofensivi, f$cndu-i pe oameni s$ le p$r$seasc$ n panic$. La un moment dat, unul dintre solda ii nazi!ti din trupele de asalt, Horst Wessel, s-a certat pentru o prostituat$ cu un individ !i a fost ucis de acesta. Aflnd c$ uciga!ul f$cea parte din Partidul Comunist, Goebbels a creat imediat un mit, n care Wessel era prezentat ca victima inocent$ a adversarilor politici ai nazi!tilor. Mai mult, a preluat un cntec scris de Wessel !i l-a transformat n imnul mi!c$rii naziste. n paralel, Goebbels !i-a perfec ionat talentul oratoric. El !i repeta ore n !ir discursurile n fa a unui triptic de oglinzi, atent la fiecare gest, la fiecare intona ie a vocii. Hitler era mul umit de progresele lui !i spunea c$ Goebbels a devenit singurul vorbitor pe care l poate auzi f$r$ s$ adoarm$. n 1930, Fhrer-ul l-a numit !ef al propagandei naziste, pe postul pe care el nsu!i l ocupase pn$ atunci. P$strndu-!i !i func ia de conduc$tor al Organiza iei berlineze, Goebbels s-a angrenat serios n viitoarea campanie electoral$. El a folosit toate mijloacele pentru a-i crea lui Hitler o aur$ mistic$, de unic salvator al Germaniei din ghearele evreilor !i ale comuni!tilor. Se pare c$ Goebbels a fost cel care a inventat acea celebr$ lozinc$ menit$ s$ energizeze masele: Ein Volk, ein Reich, ein Fhrer (Un popor, o ar!, un conduc!tor). Mesajul va fi preluat, mai trziu, n diverse forme, !i de al i lideri ai unor sisteme totalitare. Spre exemplu, n Romnia ultimilor ani ai regimului comunist, arhicunoscuta sigl$ PCR a fost tot mai mult utilizat$, mai ales prin intermediul odelor politice, pentru a induce n rndul maselor un gen de fascina ie mitic$ a nou-ap$rutei trinit$ i PoporulCeau$escu-Romnia sau Partidul-Ceau$escu-Romnia. Pentru meritele sale, pe 13 martie 1933, la !ase s$pt$mni dup$ ce Hitler a ajuns cancelar al Germaniei, Joseph Goebbels a fost numit ministru al Informa iei !i Propagandei. Prin decret, el devenea responsabil "pentru toat$ influen a exercitat$ asupra vie ii intelectuale a na iunii, pentru toate rela iile publice din stat, cultur$ !i economie !i pentru administrarea tuturor institu iilor ce servesc acestor scopuri". Goebbels a organizat urgent ministerul, i-a g$sit un sediu somptuos !i a alc$tuit personalul din tineri str$luci i, recruta i din alte ministere. Pentru c$ mul i dintre noii s$i subordona i nu aveau suficient$ experien $, le-a adus profesori !i a instituit un sistem foarte 53

Bogdan Ficeac strict de reguli interne. ntre altele, a impus ca rapoartele ce i se naintau s$ aib$ maximum cinci pagini dactilografiate !i s$ fie scrise extrem de fluent !i de corect din punct de vedere gramatical. n !ase luni, Ministerul Propagandei, supranumit !i Promi, s-a dezvoltat rapid !i a ajuns s$ aib$ !i treizeci !i dou$ de filiale regionale. Dar Goebbels voia s$ controleze absolut toat$ via a cultural$ a Germaniei, a!a c$ l-a convins pe Hitler s$ nfiin eze Camera de Cultur$ a Reich-ului, cu !apte departamente: literatur$, teatru, muzic$, film, arte frumoase, pres$ scris$ !i radio. Oricine "producea, distribuia sau vindea proprietate cultural$" era obligat s$ se nscrie n departamentul potrivit al Camerei de Cultur$ !i s$ se supun$ regulilor dictate de pre!edintele acesteia, Joseph Goebbels. Evreii, non-arienii sau cei care nu erau agrea i din motive politice nu puteau deveni membri ai Camerei !i, n consecin $, nu aveau voie s$ desf$!oare nici o activitate din sfera culturii. n tripla sa calitate de !ef al propagandei partidului nazist, de pre!edinte al Camerei de Cultur$ !i de ministru al Propagandei, Goebbels de inea mecanismele necesare controlului ntregii activit$ i culturale a Germaniei. Prima int$ spre care !i-a concentrat aten ia a fost presa scris$. La acea vreme, n Germania existau circa patru mii !apte sute de cotidiane !i s$pt$mnale !i peste !apte mii de reviste, mai mult dect n orice alt$ ar$ de pe glob. Publica iile reprezentau o palet$ foarte larg$ de interese politice, religioase, sindicale. n 1933, incendierea Reichstag-ului, pe care Hitler a pus-o n seama comuni!tilor (abia mult mai trziu se va dovedi c$ a fost o nscenare abil$), a oferit motivul pentru interzicerea presei de stnga (comuniste !i social-democrate). Cu toate acestea, publica iile naziste reprezentau sub trei la sut$ din total. Spre sfr!itul lui 1933, Goebbels a luat dou$ m$suri de for $. n primul rnd a unit cele dou$ agen ii na ionale de !tiri existente la acea dat$ ntr-una singur$, pe care a denumit-o Biroul German de 'tiri !i a pus-o n subordinea ministerului s$u. n acest fel a reu!it s$ dobndeasc$ un anume control asupra informa iilor. Al doilea pas l-a constituit promulgarea Legii Editorilor, prin care ace!tia erau f$cu i r$spunz$tori pentru fiecare cuvnt din publica iile lor. n acela!i timp li se interzicea s$ publice vreun material ce ar fi putut leza interesele statului. Mai mult, pentru a fi autoriza i s$-!i desf$!oare activitatea, era necesar s$ fie nscri!i ntr-un nomenclator, la Ministerul Propagandei. Orice sc$pare, ct de m$runt$, precum men ionarea vreunei diferen e ntre germani !i austrieci dup$ anexarea Austriei din 1938, atr$gea dup$ sine excluderea editorului respectiv din nomenclator !i interdic ia de a mai profesa. Urm$toarea mutare a fost transformarea conferin elor de pres$ guvernamentale n ore de instruire a ziari!tilor despre ce !i cum s$ scrie. De dou$ ori pe zi, la prnz !i seara, reprezentan ilor presei li se spuneau !tirile zilei, bine selectate, apoi erau pu!i s$ semneze pentru primirea unor teancuri de foi galbene, secrete, con innd directive am$nun ite privind evenimentele despre care era permis s$ se scrie, precum !i lumina n care s$ fie prezentate. Dup$ citirea instruc iunilor, redactorii erau obliga i s$ le ard$ n prezen a unui martor. Se ajungea pn$ la a le impune ziari!tilor !i lungimea articolelor, aranjarea acestora n pagin$, m$rimea titlului !.a.m.d. Treptat, redactorii !i editorii au ajuns doar s$ preia articolele deja scrise de propagandi!tii lui Goebbels, s$ le semneze !i s$ le pun$ n pagin$ acolo unde li se indica. Situa ia presei devenise att de dramatic$, nct pn$ !i Goebbels recuno!tea, n jurnalul s$u intim: orice om c!ruia nc! i-a mai r!mas o f!rm! de onoare va fi foarte atent ca nu cumva, n viitor, s! ajung! ziarist. Lun$ de lun$, cenzura devenea tot mai strict$. O directiv$ din 1935 interzicea publicarea fotografiilor cu lideri nazi!ti la mese festive, n spatele unor rnduri de sticle, pentru a nu crea 54

Tehnici de manipulare popula iei "impresia absurd$" c$ membrii guvernului s-ar ine de chefuri. Era interzis$ orice referire la cer!etori sau la s$raci, f$r$ men ionarea actelor de caritate pe care le f$cea partidul nazist pentru ace!tia. n 1938, n preajma invad$rii Cehoslovaciei, ziarelor li s-a impus s$ amplifice excesiv orice incident creat de cehi la grani $. Uneori, Goebbels ajungea !i n situa ii dificile, precum cea ivit$ la sfr!itul lui august 1939, cnd nu se !tia dac$ Hitler va lua sau nu hot$rrea de a ataca Polonia. Instruc iunea General$ nr. 674, adresat$ editorilor de ziare cu cteva ore naintea lu$rii deciziei, prevedea: n num!rul de mine, articolul de fond va trebui s! prezinte, ct mai elocvent cu putin !, hot!rrea Fhrer-ului, oricare ar fi ea, ca reprezentnd singura solu ie corect! pentru Germania. n paralel cu indica iile pentru ziari!ti, Goebbels a pus la punct !i un serviciu foarte extins de supraveghere a presei. Fiecare publica ie se citea cu mare aten ie !i orice gre!eal$ sau nesupunere era semnalat$ imediat. Pedepsele variau n func ie de gravitatea faptei. Erorile minore se soldau cu confiscarea tirajului, dar men ionarea unui nume interzis (de exemplu al unei personalit$ i socialiste sau al unui autor evreu) atr$gea dup$ sine interzicerea dreptului de a mai profesa pentru editorul n cauz$. n alte cazuri putea fi !i mai r$u. Pentru o gre!eal$ de machetare, n urma c$reia o explica ie privind un carnaval a ap$rut sub fotografia unei procesiuni solemne a trupelor de asalt naziste, redactorul-!ef !i editorul unui ziar local din Essen au fost trimi!i ntr-un lag$r de concentrare. Chiar !i publicitatea se cenzura. Goebbels a interzis apari ia anun urilor prin care erau c$utate menajere pentru familiile f$r$ copii, pentru c$ politica demografic$ a nazi!tilor ncuraja na!terile. Cu toate aceste ac iuni n for $ de subordonare a presei, Goebbels nu a devenit omnipotent. Adolf Hitler a avut ntotdeauna grij$ s$ nu lase prea mult$ putere vreunuia dintre subordona ii s$i, pentru a nu ajunge n situa ia de a-!i vedea amenin at$ pozi ia suprem$ din ierarhie. Conform principiului "dezbin$ !i st$pne!te", el a ncurajat rivalit$ ile dintre subordona ii s$i apropia i, dintre autorit$ ile reprezentate de ace!tia. Astfel, n timp ce lui Goebbels i-a ncredin at misiunea s$ nregimenteze presa, un alt cunoscut al s$u a fost ales s$ aduc$ n proprietatea partidului tot mai multe publica ii. Este vorba de Max Amann, cu care Fhrer-ul se mprietenise n timpul primului r$zboi mondial, cnd amndoi f$ceau parte din aceea!i unitate. Amann era !i el, ca !i Goebbels, un individ scund, firav !i handicapat. !i pierduse mna stng$ ntr-un accident de vn$toare. Hitler l-a numit director al editurii oficiale a partidului nazist, Eher Verlag, din Mnchen, de!i Amann nu avea nici aptitudini literare, nici talent de orator. Chiar !i ideologia nazist$ i era indiferent$. ns$ avea un foarte ascu it sim al afacerilor !i mult fler n angajarea unor subordona i de valoare. La Eher Verlag a fost publicat$ cartea lui Hitler, Mein Kampf, !i tot aici era editat !i ziarul oficial al partidului, Volkisher Beobachter (Observatorul poporului). n foarte scurt timp, Amann a transformat publica ia dintr-un s$pt$mnal plicticos, ntr-un cotidian plin de succes, cu un tiraj de peste un milion de exemplare, n edi ii tip$rite la Mnchen, Viena !i Berlin. Tirajul imens se explica !i prin faptul c$, dup$ venirea nazi!tilor la putere, foarte mul i oameni s-au abonat la ziarul lor pentru a se proteja ntr-un fel. Hitler l-a numit pe Max Amann responsabil cu ntreaga pres$ a partidului !i l-a f$cut !eful Departamentului de pres$ din cadrul Camerei de Cultur$ conduse de Goebbels. Puterea lui Amann a nceput s$ creasc$ pe m$sur$ ce noi publica ii intrau n proprietatea lui Eher Verlag, mai ales dup$ ce evreii au fost for a i s$-!i vnd$ pe nimic editurile.

55

Bogdan Ficeac Pentru a prelua tot mai multe publica ii independente, Amann a dat !i el ni!te ordonan e, pe 24 aprilie 1935, n calitatea lui de !ef al Departamentului de pres$ al Camerei de Cultur$, ordonan e prin care i obliga pe proprietarii de case editoriale s$-!i dovedeasc$ originea arian$ pn$ la anul 1800, le interzicea s$ de in$, fiecare, mai mult de un ziar !i !i aroga dreptul de a suspenda cu de la sine putere unele publica ii, acolo unde considera concuren a prea puternic$. Peste cinci sute de editori s-au v$zut nevoi i s$ abandoneze afacerile sau s$-!i vnd$ editurile lui Eher Verlag. Pn$ n 1939, num$rul ziarelor germane s-a redus aproape la jum$tate. Iar dac$ n 1932 partidul avea n proprietate numai 3 la sut$ din publica ii, acum a ajuns s$ de in$ circa 66 la sut$. 'i n anii urm$tori, n perioada r$zboiului, procentul a fost ridicat la 82,5. Profitul casei editoriale a partidului nazist a ajuns s$ fie comparabil cu cel al celor mai mari corpora ii germane, precum I.G. Farben. Max Amann, la rndul s$u, !i-a tras f$r$ scrupule o parte nsemnat$ din c!tiguri, datorit$ faptului c$ poseda, n secret, o treime din ac iunile de la cea mai important$ tipografie cu care lucra editura. ns$ faptul c$ majoritatea publica iilor apar inea nazi!tilor, iar cenzura func iona pentru absolut toate, a f$cut ca ziarele s$ devin$ extrem de plicticoase, lucru ce a dus la sc$derea drastic$ a num$rului de cititori. ndemnurile lui Goebbels la adresa jurnali!tilor de a fi mai inventivi s-au dovedit zadarnice. Fiecare era con!tient c$ orice gre!eal$ i poate fi fatal$. Atunci ministrul Propagandei a hot$rt s$ permit$ ctorva ziare foarte respectabile o minim$ independen $ editorial$. Cel mai important dintre acestea era Frankfurter Zeitung, care se bucura !i de o solid$ reputa ie interna ional$. Aparenta lui independen $, continuitatea prezen ei sale, evident f$r$ evreii a c$ror familie l avea n proprietate din 1856, au dus la cre!terea prestigiului lui Hitler n str$in$tate. n acela!i timp, regimul nazist a g$sit un mijloc extrem de eficient pentru influen area opiniei publice din afara grani elor Germaniei. n schimbul libert$ ii de a comenta unele evenimente culturale !i religioase, editorii lui Frankfurter Zeitung au acceptat s$ urmeze direc iile politicii externe impuse de Hitler !i pentru faptul c$ ei credeau n discursurile acestuia referitoare la crearea unei Germanii puternice, dar pa!nice. ns$ cnd Hitler a ordonat invadarea Poloniei, redactorul-!ef al ziarului a r$mas !ocat. Frankfurter Zeitung a mai supravie uit pn$ n 1943, cnd Hitler a dispus desfiin area lui. Dup$ ce a reu!it subordonarea necondi ionat$ a presei, Goebbels s-a orientat rapid spre celelalte dou$ noi mijloace de informare n mas$: radioul !i filmul. Dezvoltarea radiodifuziunii !i a cinematografiei sonore a coincis cu perioada de ascensiune a nazismului. Mai mult, caracterul lor de noutate, faptul c$ nc$ nu ajunseser$ la o diversitate !i la tradi ii greu de controlat le f$ceau foarte vulnerabile imixtiunilor unor artizani ai manipul$rii. La toate acestea se ad$uga !i faptul c$ liderii nazi!ti, n special Hitler, le agreau pentru c$ aveau posibilitatea s$-!i etaleze, prin intermediul lor, talentul oratoric. n Germania, nc$ de la nceputurile sale, din 1925, sistemul de radiodifuziune apar inea statului, a!a c$ misiunea lui Goebbels nu a ntmpinat prea multe dificult$ i. n martie 1933, Ministerul Propagandei a preluat controlul asupra ntregii re ele radiofonice, incluznd releele !i sta iile locale de emisie. Oamenii lui Goebbels i-au nlocuit masiv pe profesioni!tii din radiodifuziune, iar pentru a asigura o ct mai mare audien $ emisiunilor, ministerul a for at produc$torii s$ scoat$ pe pia $ ct mai multe difuzoare populare, la un pre ct mai sc$zut. n !ase ani, num$rul posesorilor de radiouri s-a triplat. Circa !aptezeci la sut$ din popula ie avea n cas$ cel pu in un aparat de radio, procentul fiind cel mai ridicat din lume. n 1933, Fhrer-ul a inut patruzeci !i cinci de cuvnt$ri la radio, de!i nceputul a fost ceva mai dificil. Cu toate c$ era un orator nn$scut, Adolf Hitler se obi!nuise s$ vorbeasc$ n 56

Tehnici de manipulare "priz$" direct$ cu mul imea. Aflat de unul singur n fa a microfonului, s-a blbit. Dar Goebbels a remediat imediat situa ia. La urm$toarele emisii a umplut studioul cu oameni. Pe lng$ stimularea produc iei de radiouri, Joseph Goebbels a ini iat !i un vast program de audi ii n comun, convins fiind c$ efectul discursurilor este cu att mai mare, cu ct mul imea adunat$ ntr-un loc, s$ le asculte, este mai mare. Nenum$rate difuzoare au fost instalate pe stlpii de telegraf din intersec ii, n fabrici, magazine, birouri, ber$rii !i n alte locuri publice. n timpul programelor importante, se ordona ncetarea lucrului, astfel nct oamenii s$ poat$ auzi emisiunile. Mii de gardieni ai radiourilor publice se ocupau de organizarea grupurilor de ascult$tori, !i notau preferin ele oamenilor !i raportau con!tiincios orice eventual$ nemul umire legat$ de faptul c$ emisiunile durau prea mult. n scurt timp, circa un sfert din cele nou$sprezece ore de emisie zilnic$ erau dedicate cuvnt$rilor !i comentariilor cu conota ie clar propagandistic$. Restul programului cuprindea !tiri (dintre cele furnizate de agen ia na ional$, aflat$ !i ea sub totalul control al lui Goebbels) !i muzic$. n general muzic$ simfonic$, opere de Beethoven !i Wagner, mar!uri, dar !i muzic$ popular$ ori valsuri. Goebbels era foarte atent ca ascult$torii s$ nu se plictiseasc$ !i s$ nchid$ radioul, de aceea urm$rea cu grij$ programele !i intervenea ori de cte ori considera c$ era cazul. ns$, cu toat$ preocuparea pentru a subordona presa scris$ !i radioul, adev$rata obsesie a lui Joseph Goebbels o constituia cinematografia. n fiecare din cele trei case ale sale avea cte un aparat de proiec ie !i !i f$cea timp s$ vad$ cel pu in un film pe zi, chiar !i atunci cnd era extrem de ocupat. Pelicula lui preferat$ era Pe aripile vntului, dar a urm$rit de mai multe ori !i Nimic nou pe Frontul de Vest pentru a-i studia modalit$ ile de transmitere a mesajului pacifist, din cauza c$ruia a fost interzis n Germania acelor ani. Goebbels a n eles c$ filmul, prin calit$ ile sale vizuale, mergnd direct la sufletul spectatorilor, poate deveni un mijloc de propagand$ extrem de inteligent !i eficace. Singurul s$u regret era acela c$ foarte mul i dintre actorii !i regizorii talenta i ai Germaniei au plecat spre Hollywood sau spre alte capitale ale filmului din cauz$ c$ aveau evrei printre str$mo!i, iar persecu iile antisemite c$p$tau tot mai mult$ amploare. Goebbels a ncercat s$-l conving$ pe Fritz Lang, autorul celebrului Metropolis, s$ fac$ filme pentru nazi!ti, chiar dac$ originea sa era evreiasc$. Lang i-a cerut un r$gaz de gndire de dou$zeci !i patru de ore !i n aceea!i noapte a p$r$sit Germania cu trenul de Paris. Un alt actor renumit al timpului, Leo Russ, tot evreu, a fugit la Viena, !i-a vopsit p$rul !i barba n blond, !i, sub un alt nume, s-a specializat n roluri de arieni, spre mndria criticilor de film nazi!ti din capitala austriac$. Abia mai trziu !i-a declinat adev$rata identitate !i s-a ndreptat spre Hollywood unde a nceput s$ lucreze pentru Metro Goldwyn Mayer. Pentru a mpiedica exodul acesta, Goebbels le-a promis realizatorilor de filme o libertate mult mai mare dect cea dat$ editorilor !i celor de la radio. Dar promisiunea nu a inut prea mult. Prin Ministerul Propagandei !i prin Camera de Cultur$, Goebbels le-a impus produc$torilor s$-i prezinte spre aprobare fiecare scenariu, apoi a nceput chiar el s$ decid$ ce pelicul$ trebuie filmat$, ce scene trebuie ref$cute sau scoase din film, ce actori s$ interpreteze rolurile. n 1937, patru dintre cele mai cunoscute studiouri de film germane au intrat n proprietatea Ministerului Propagandei, iar puterea lui Goebbels a crescut !i pentru faptul c$ el putea finan a diverse pelicule sau putea excepta ncas$rile de la impozitare pe motiv c$ filmul are o "valoare politic$ !i estetic$ special$". Joseph Goebbels viziona fiecare film produs n Germania, de la scurtele documentare educative pn$ la peliculele artistice de lungmetraj. n mod surprinz$tor, acestea din urm$ nu 57

Bogdan Ficeac purtau mesaje propagandistice. Goebbels avea interesul ca oamenii s$ vin$ n s$lile de cinema unde asistau, nainte de proiectarea filmului, !i la jurnale de !tiri sau la documentare ce reprezentau propagand$ pur$. Cum mul i dintre spectatori ncepuser$ s$ ntrzie, a ordonat ca u!ile s$lilor s$ nu se mai deschid$ n pauza dintre film !i documentar. Circa o mie cinci sute de caravane cinematografice colindau zonele rurale ale Germaniei pentru a proiecta n special filme documentare, jurnale de !tiri, pelicule despre tinere ea lui Hitler sau alte teme de propagand$ nazist$. Neexistnd alternativ$, oamenii le priveau !i pe acestea. S-au realizat !i dou$ filme avnd ca eroi militari din trupele de asalt, ns$ num$rul extrem de redus al spectatorilor care au venit s$ le vad$ l-a f$cut pe Goebbels s$ concluzioneze c$: Locul c!m!$ilor brune este n strad!, nu pe ecran. 'i totu!i, pe m$sur$ ce se apropia r$zboiul, Goebbels a trebuit s$ introduc$ tot mai mult$ propagand$ n produc ia cinematografic$, mai ales dup$ ce Hitler i-a repro!at c$ temele naziste sunt prea pu in reprezentate n filmele germane. n 1938, Goebbels a ordonat intrarea n produc ie a ctorva pelicule virulent antisemite. Deja terenul era preg$tit de presa n care caricaturile hidoase ale evreilor ap$reau aproape zilnic. S$pt$mnalul Der Strmer (Atacatorul), spre exemplu, ajunsese la un tiraj de !apte sute de mii de exemplare, cu toate c$ propaganda antisemit$ avea accente att de scabroase, nct i scrbise pn$ !i pe unii lideri nazi!ti. La realizarea peliculei Jidanul Sss, a trebuit ca Goebbels s$-i amenin e pe produc$tori !i pe actori pentru a continua film$rile. Pelicula prezenta cazul unui bancher evreu care !i extorca f$r$ scrupule concet$ enii, i tortura !i le viola femeile, pn$ ce revolta maselor a impus condamnarea lui la moarte. Efectul filmului a fost att de puternic, nct grupuri de tineri, dup$ ce ie!eau din sala de proiec ie, se n$pusteau asupra evreilor de pe strad$ si i b$teau cu s$lb$ticie.

58

Tehnici de manipulare

Strategiile de influen $ ale NKVD (KGB) pentru $rile din lag$rul sovietic

Despre tehnicile de manipulare utilizate intens de ideologii de la Kremlin s-ar putea scrie volume ntregi. Pentru capitolul de fa $ am ales numai un exemplu, anume directivele secrete ale NKVD (KGB), din 1947, pentru $rile din sfera de influen $ sovietic$. Documentul, reprodus dup$ revista Literatur! $i art!, Chi!in$u, 7 iunie 1990, citat !i de istoricul Gh. Buzatu n lucrarea sa R!zboiul mondial al spionilor, a fost descoperit n camera de lucru a lui Boleslav Bierut, fostul pre!edinte al Poloniei comuniste (1944-l956). Preg$tit la Moscova, cu caracter strict secret, n birourile nalte ale NKVD (KGB), acest document con ine directive exprese pentru toate filialele Comitetului de Stat pentru Securitate din statele-satelit ale URSS. n cele patruzeci !i cinci de puncte ale "Testamentului ro!u" kremlinez sunt cuprinse acele ac iuni ce aveau s$ fie ntreprinse de cea mai malefic$ !i ntins$ re ea de spionaj din lume, din toate timpurile, cu consecin e tragice pentru toate popoarele din sfera Puterii sovietice. De!i documentul era destinat, cum se vede, filialei din Var!ovia, aflat, nu se putea altfel, n seiful !efului partidului !i statului polonez, fire!te, agent !i executant impus de KGB, el a fost pus n practic$ n tot lag$rul socialist. 'i nu numai. Directivele au fost transmise destinatarilor pe 2 iunie 1947, cu men iunea "Strict secret", sub codul KAA/CC 113. Indica ie NK/003/47. E posibil ca, dincolo de directivele de baz$, acelea!i pentru toate filialele NKVD (KGB) din fostele $ri comuniste, pentru fiecare dintre ele s$ existe cte o variant$. Dup$ "nevoile" Moscovei !i dup$ "pericolele" care existau n fiecare dintre aceste $ri din orbita URSS. Dar, judecnd efectele dezastruoase pe care le-a avut ocupa ia sovietic$ asupra acestor $ri, se poate acredita ideea c$ "directivele" au fost urm$rite !i aplicate ntocmai. Consecin ele se v$d !i ast$zi. nainte de a trece la comentarea pe scurt a fiec$rei instruc iuni con inute n "Testamentul ro!u", se cuvine s$ observ$m c$ ac iunile de manipulare pe scar$ larg$ a popula iei din $rilesatelit ale Uniunii Sovietice se combinau perfect cu cele de spionaj !i cu cele de terorizare a popula iei (mergnd pn$ la preg$tirea !i ini ierea unor masacre halucinante). De asemenea trebuie precizat c$ scurtele comentarii ce nso esc fiecare directiv$ reprezint$ doar fa eta cea mai evident$ a adev$ratelor inten ii ale celor care au imaginat respectiva strategie. O analiz$ extins$ ar scoate la iveal$ nenum$rate alte ra iuni oculte. L$s$m n seama cititorului tentativa de a le descifra. 'i acum, documentul...

Directivele de baz! ale KGB pentru !rile din lag!rul sovietic Moscova, 2.6.1947 (Strict secret) K-AA/CC 113. Indica ie NK/003/47

1. Este interzis! primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor racola i de noi ca informatori. ntlnirea cu ace$ti oameni este organizat! de serviciul special desemnat n 59

Bogdan Ficeac acest scop, iar ntlnirile pot avea loc doar n locuri publice. Informa iile sunt preluate de c!tre ambasad!, prin organele serviciilor speciale. Activitatea de spionaj trebuia s$ se desf$!oare n cel mai deplin secret, de obicei respectndu-se "principiul dominoului", conform c$ruia fiecare verig$ a serviciului de informa ii trebuia s$ cunoasc$ numai ct i era strict necesar n activitate. n acela!i timp, contactele de lucru ale fiec$rui agent se limitau numai la verigile imediat al$turate. Astfel descoperirea unui spion f$cea mult mai dificil$ c$derea ntregii re ele. Instruc iunea, pe lng$ referirile la p$strarea confiden ialit$ ii racol$rilor de informatori, relev$ rolul important jucat de ambasadele Uniunii Sovietice n formarea unor puternice re ele de spionaj pe teritoriul statelor unde func ionau. 2. Se va urm!ri ca ntre solda ii no$tri $i popula ia civil! s! nu se produc! leg!turi de nici un fel. Este inadmisibil ca ofi erii no$tri s! viziteze autohtoni la locuin ele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simplii solda i s! stabileasc! rela ii cu femei din rndul localnicelor. Nu se admite stabilirea de rela ii ntre solda ii no$tri $i popula ia civil!, respectiv solda ii autohtoni. Pentru formarea unei armate eficiente, dezumanizarea inamicului este condi ia esen ial$. ncetnd s$-!i mai priveasc$ viitoarele victime ca pe ni!te fiin e umane asemenea lui, soldatului i va fi mult mai u!or s$ ndeplineasc$ ordinele de atac, s$ ucid$. De aceea este interzis$ orice leg$tur$ afectiv$ cu du!manul. Astfel de leg$turi ntre membrii celor dou$ tabere rivale ar face imposibil succesul tehnicilor de dezumanizare a viitoarelor victime !i, mai mult, ar putea genera fenomene total nedorite (dezert$ri, nesupuneri la ordine etc). n acela!i timp trebuie reamintit c$ cele mai puternice tehnici de manipulare se bazeaz$ pe izolarea individului (n cadrul unei caz$rmi sau pe front, departe de via a normal$), urmat$ de supunerea lui la un nou mod de comportament (dirijat prin regulamentele militare). Contactele interumane ar putea anihila foarte repede efectele izol$rii !i ar putea sta la baza unor puternice rela ii emo ionale ce ar z$d$rnici eforturile de ob inere a unei supuneri necondi ionate din partea soldatului fa $ de ordinele superiorilor. Toate acestea demonstreaz$ f$r$ putin $ de t$gad$ c$ URSS considera toate statele-satelit ni!te poten iali inamici. Iar inamicii ar fi trebuit s$ fie ngenunchea i f$r$ mil$, chiar cu pre ul unor masacre de propor ii (a!a cum de altfel s-a !i ntmplat). Aceasta era adev$rata fa $ a "prieteniei" pe care marele vecin de la R$s$rit o nutrea fa $ de $rile socialiste vecine. 3. Se va accelera lichidarea cet! enilor care ntre in leg!turi neini iate de noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadi$tii, cu Organiza ia Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acas! $i alte asocia ii. n acest scop trebuie folosite elementele opozi iei militare. Orict de sincere ar fi fost, leg$turile cu partidele sau organiza iile "fr$ e!ti" nu puteau fi ini iate dect n cadru organizat !i supravegheat strict "de la Centru". Cei care ndr$zneau s$ ac ioneze din proprie ini iativ$ urmau s$ fie lichida i f$r$ mil$. n acest scop se foloseau "elementele opozi iei militare", pentru ca vina pentru ucideri s$ fie pus$ pe seama inamicului. Grija de a controla total orice contacte cu partidele similare din $rile-satelit demonstreaz$ nc$ o dat$ atitudinea dispre uitoare !i du!m$noas$ a liderilor comuni!ti de la Moscova fa $ de cei pe care chiar ei i impuseser$ la conducerea $rilor

60

Tehnici de manipulare vecine. Oricnd se puteau ivi motive pentru a-!i executa fidelii, motive reale sau imaginare, a!a c$ rela iile cu ace!tia nu puteau s$ dep$!easc$ cadrul strict aprobat !i controlat. 4. La ac iunile militare vor lua parte acei solda i care au stat pe teritoriul !rii noastre (se are n vedere Uniunea Sovietic!) nainte de a intra n Armata Kosciuzsco (Armata Polon! ce lupta de partea Armatei Sovietice pe teritoriul URSS). Se va ajunge la distrugerea ei total!. n timpul !ederii n Uniunea Sovietic$, solda ii erau supu!i unui intens proces de sp$lare a creierului, pentru a li se inocula un sentiment de fidelitate necondi ionat$ fa $ de Moscova. Astfel ei deveneau demni de ncredere n desf$!urarea unor ac iuni militare. 'i totu!i efectul ndoctrin$rii putea s$ dispar$ n timp, atunci cnd soldatul se napoia n mijlocul cona ionalilor s$i, cnd !i relua vechile obiceiuri !i revenea la uzul limbii materne. Cu ct trecea timpul, controlul asupra lui era mai dificil de exercitat. De aceea armata alia ilor, chiar dac$ se dovedise tovar$!$ fidel$ de lupt$ a celei sovietice, trebuia, n cele din urm$, s$ fie distrus$, pentru a nl$tura orice surprize viitoare. 5. Trebuie realizat! n mod accelerat unificarea tuturor partidelor ntr-un partid unic, avnd grij! ca toate rolurile-cheie s! revin! acelor oameni care apar in serviciilor noastre secrete. Controlul total asupra societ$ ii trebuia exercitat numai de la Centru. Sistemele totalitare, printre care !i cele de sorginte comunist$, excludeau cu des$vr!ire pluralismul politic. n cadrul lor nu exista dect o singur$ doctrin$ "corect$", anume cea propov$duit$ de liderii de la Centru. Orice deviere de la linie trebuia pedepsit$ cu cea mai mare severitate. Iar pentru aceasta, ea trebuia s$ fie sesizat$ cu maximum de operativitate de oamenii antrena i special pentru astfel de misiuni. 6. Unificarea tuturor organiza iilor de tineret. De la conduc!tori de plase n sus, n pozi ii de conducere se vor repartiza oameni cu care sunt de acord serviciile noastre speciale. Membrii organiza iilor de tineret reprezentau schimbul de mine al partidului unic. De aceea trebuia s$ fie verifica i cu aten ie, pentru a r$mne fideli Moscovei, indiferent n ce situa ie se va afla ara lor. Tinerii constituiau de asemenea materia prim$ pentru formarea "omului nou", iar cei ale!i pentru a face parte din respectivele organiza ii ar fi trebuit s$ reprezinte "crema" viitoarelor deta!amente credincioase pe veci Kremlinului. 7. Se organizeaz! $i se urm!re$te ca func ionarii ale$i deputa i la congrese s! nu-$i poat! p!stra mandatul pe ntreaga perioad! ce le st! n fa !. Deputa ii nu pot convoca n nici un caz $edin e ntre ntreprinderi. Dac! nu exist! alt! solu ie $i o asemenea $edin ! trebuie totu$i convocat!, se vor ndep!rta acei oameni care au activitate legat! de proiectarea concep iilor $i avansarea revendic!rilor. Pentru fiecare congres se vor preg!ti oameni noi $i doar cei viza i de serviciile noastre secrete vor fi ale$i. Nici o personalitate autohton$ nu trebuia s$ aib$ ocazia de a dobndi prea mult$ autoritate. Autoritatea ar fi f$cut-o mult mai greu de controlat. Obstruc ionarea permanent$ a celor competen i, nlocuirea lor conform principiului "rotirii cadrelor" f$ceau imposibil$ impunerea lor n fa a concet$ enilor. Astfel influen a lor asupra celor din jur era redus$ la maximum, iar c$ile de manipulare de la Centru r$mneau deschise.

61

Bogdan Ficeac 8. Se va acorda o aten ie deosebit! persoanelor cu capacit! i organizatorice $i cu $anse sigure de popularitate. Ace$ti oameni trebuie coopta i, iar n cazul n care se opun, nu li se vor oferi posturi ierarhic superioare. Nici un autohton nu trebuia s$ capete prea mult$ popularitate, prea mult$ aderen $ la mase. Popularitatea l f$cea greu de controlat. Competen ii ori se racolau, ori se anihilau. Cu orice pre , cale de mijloc nu exista. 9. Se va urm!ri ca func ionarii de stat (exclusiv organele de securitate $i din industria minelor) s! aib! retribu ii mici. Aceasta se refer! ndeosebi la sfera s!n!t! ii, justi iei, culturii, respectiv la cei care de in func ii de conducere. n permanen $, trebuia ca to i cei care puteau genera curente de opinie, care puteau juca rolul unor agen i de influen $ sau care puteau aduna adep i n jurul lor s$ fie redu!i la t$cere. Salariile mici i obligau la un trai mizer. Trebuia s$ fie umili i, f$cu i s$ se preocupe de supravie uirea zilnic$, pentru a nu mai avea timp de altceva. Oamenii de cultur$, medicii, lucr$torii din justi ie, ceilal i func ionari de stat, care prin natura profesiei lor puteau avea un ascendent asupra semenilor, s$ fie minimaliza i, supu!i dispre ului. Justi ia, mai ales, trebuia trt$ n criz$, pentru a-i face pe judec$tori total dependen i fa $ de Putere. Excep ie f$ceau lucr$torii din securitate, a c$ror fidelitate trebuia ntre inut$ prin oferirea unor privilegii, dar !i minerii. Ace!tia din urm$, din pricina izol$rii totale n care !i petrec majoritatea timpului, sunt foarte influen abili, foarte u!or de manipulat. Orice scnteie de nemul umire poate aprinde un veritabil butoi de pulbere, imposibil de controlat. De aceea salariile mai mari dect media erau menite s$ le induc$ un sentiment de fidelitate fa $ de Centru, n virtutea c$ruia puteau fi sco!i n orice moment pentru a servi intereselor ascunse ale manipulatorilor, f$r$ ca ei s$-!i dea seama 10. n toate organismele de guvern!mnt, respectiv n majoritatea uzinelor, trebuie s! avem oameni care conlucreaz! cu serviciile noastre speciale (f!r! $tirea organelor administrative locale). Marile colectivit$ i muncitore!ti reprezentau n permanen $ un pericol poten ial. A!a cum, n trecut, nemul umirile lor au putut fi exploatate foarte u!or pentru declan!area revolu iilor prin care a fost instaurat sistemul comunist, !i n continuare ei se puteau revolta oricnd mpotriva mizeriei zilnice. n fond, muncitorii nu aveau de pierdut "dect lan urile". Pe baza acestei concep ii ei au fost folosi i n revolu ii, dar tot n virtutea ei se puteau r$zvr$ti oricnd mpotriva noilor st$pni. Liderii de la Kremlin cuno!teau foarte bine strategia r$sturn$rii unui regim cu ajutorul muncitorilor !i se temeau c$ i vor c$dea victime la rndul lor. Ceea ce, n multe cazuri, s-a !i ntmplat. Spre exemplu, n Romnia, regimul ceau!ist s-a pr$bu!it definitiv n momentul n care marile colective muncitore!ti s-au al$turat revolu ionarilor din strad$. Din aceste motive, trebuia ca muncitorii s$ fie supraveghea i permanent, cu aten ie, de oameni special preg$ti i. infiltra i n rndurile lor. 11. Se va urm!ri cu stricte e ca presa autohton! s! nu transmit! date privind calitatea $i sortimentul m!rfurilor ce ni se transport!. Nu este voie ca aceast! activitate s! se cheme comer . Trebuie neap!rat men ionat faptul c! e vorba de schimburi de m!rfuri. Marele vecin de la R$s$rit nu trebuia perceput ca un partener de afaceri, ci ca un prieten. Iar cu un prieten nu faci afaceri, deoarece, mai devreme sau mai trziu, pot ap$rea suspiciuni ori nemul umiri, mai ales din partea celui aflat n inferioritate. De aceea trebuia p$strat un secret absolut !i asupra m$rfurilor trimise n URSS. n plus, sintagma "schimburi de m$rfuri"

62

Tehnici de manipulare inducea impresia unui avantaj reciproc, ce masca jaful practicat de liderii de la Moscova n detrimentul statelor-satelit. 12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor, n sensul neacord!rii de acte de proprietate asupra p!mntului; actele vor ar!ta calitatea de lot dat n folosin !, dar nu de proprietate a de in!torului. Sentimentul de proprietate trebuia anihilat prin orice mijloace. Distrugndu-i suportul material al independen ei personale, individul putea fi f$cut s$-!i piard$ complet identitatea !i apoi cufundat cu mult mai mult$ u!urin $ n anonimatul maselor de manevr$ supuse necondi ionat autorit$ ilor. 13. Politica fa ! de mica gospod!rie !r!neasc! s! urmeze acel curs pentru a o face nerentabil!. Dup! aceea trebuie nceput! colectivizarea. n cazul n care ar interveni o rezisten ! mai mare, trebuie redus! mp!r irea mijloacelor de produc ie, concomitent cu cre$terea obliga iilor de predare a cotelor. Dac! nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie aranjat ca agricultura s! nu poat! asigura aprovizionarea ntregii !ri, astfel ca necesarul s! fie acoperit prin import. Proprietatea particular$ trebuia distrus$, mai ales la ar$. Micul proprietar agricol avea un grad mai mare de independen $ datorit$ faptului c$ !i putea asigura cele necesare traiului, !i chiar ceva n plus, n cadrul propriei sale gospod$rii. El nu mai depindea de rela iile cu cei din jur pentru a supravie ui !i nici nu era prea preocupat de ob inerea unor nalte pozi ii sociale sau de alte privilegii. Micul proprietar agricol tr$ia ntr-o cvasiizolare, fapt care l f$cea foarte greu de manipulat. De aceea trebuia nl$turat suportul ce i d$dea siguran a zilei de mine !i for a de a rezista, ndrjit !i t$cut, tuturor presiunilor. )$ranul !tia c$ puterea lui st$tea n p$mnt !i n mica gospod$rie din care !i asigura traiul zilnic, de aceea era imposibil de aplicat o metod$ direct$ pentru a-l deposeda de ceea ce avea mai scump. n acest sens, strategii comunismului au apelat la o manevr$ indirect$ !i anume la subminarea micii propriet$ i private, gradat, prin diverse metode, f$cnd-o nerentabil$. S$r$cit, h$r uit, lipsit de speran $ n ceea ce prive!te viitorul, micul proprietar trebuia n cele din urm$ s$ se supun$ colectiviz$rii. Iar dac$ totu!i rezisten a continua, trebuia s$ se apeleze la import, pentru a-i da lovitura de gra ie. Metoda a fost adoptat$ n mai toate statele socialiste, n primele decenii ale form$rii acestora, dar !i mai trziu. Spre exemplu, n Romnia, n 1992 !i 1993 s-a apelat la importul de gru, de!i micii produc$tori ob inuser$ produc ii dincolo de a!tept$ri. 14. Trebuie f!cut totul ca hot!rrile $i ordinele ) fie acestea cu caracter juridic, economic sau organizatoric ) s! fie nepunctuale. n statele-satelit trebuia p$strat$ permanent o stare de dezorganizare. Trebuia ca legile s$ se bat$ cap n cap ori s$ vin$ prea trziu, ordinele !i hot$rrile s$ fie ineficiente, ierarhiile s$ nu aib$ stabilitate !.a.m.d. Men innd haosul, societatea !i p$stra sl$biciunile !i putea fi foarte u!or de controlat. Oamenii nu aveau posibilitatea s$-!i solidifice un sistem propriu de valori, sentimentul de insecuritate se accentua, iar manipulatorii aveau astfel un teren extrem de propice pentru ac iune. 15. Trebuie f!cut totul ca anumite cazuri s! fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii sau institute, ns! nici una dintre ele s! nu aib! drept de decizie nainte de a se consulta cu celelalte (fac excep ie cazurile ce vizeaz! industria minelor). O alt$ strategie menit$ s$ induc$ haosul, s$ mpiedice formarea unor ierarhii func ionale, s$ nu ofere posibilitatea vreunei institu ii sau alteia de a acumula prea mult$ autoritate. De 63

Bogdan Ficeac fapt, o variant$ a vechiului principiu "dezbin$ !i st$pne!te". Excep ie face industria minelor, deoarece minerii constituiau armata de rezerv$ a regimului, prin faptul c$ ei puteau fi manipula i cu extrem$ u!urin $. Iar pentru ca efectul manipul$rii s$ fie cel scontat, era necesar ca n rndurile celor din subteran s$ func ioneze impecabil sim ul ierarhiei. La un singur semn al celui pe care l considerau lider (evident, acesta fiind agent KGB), trebuia ca ei s$ se mobilizeze !i s$ ac ioneze pentru ndeplinirea ordinelor, f$r$ nici un comentariu sau re inere. Izolarea total$ de lumea exterioar$ d$dea posibilitatea liderului s$-i conving$ c$ numai ce spunea el era "corect" !i "bine" pentru ei. O veritabil$ armat$ de robo i, p$strat$ n subterane, gata de ac iune la orice moment. 16. Autoconducerea din uzin! nu poate exercita nici o influen ! asupra activit! ii din uzin!. Poate lucra doar la punerea n practic! a hot!rrilor. Trebuia ca principiile socialiste vehiculate tot timpul, precum !i cel al "autoconducerii muncitore!ti", s$ r$mn$ numai pentru fa ada propagandistic$ !i, eventual, pentru a arunca vina tuturor nereu!itelor asupra colectivelor nse!i. Dar realiz$rile trebuie atribuite doar "viziunii n elepte" a conduc$torilor de la Centru. n acest sens, Centrul trebuia s$ coordoneze nemijlocit ntreaga activitate, iar "autoconducerea" uzinal$ s$ ndeplineasc$ doar rolul simplului executant. Asta !i pentru a evita, iar$!i, acumularea de autoritate sau de popularitate de c$tre unii oameni din colectivele muncitore!ti, competen i, dar neverifica i !i nenregimenta i. 17. Sindicatele nu au dreptul de a se mpotrivi conducerii. Sindicatele trebuie s! fie ocupate cu alte probleme, spre exemplu cu organizarea odihnei n concedii, discutarea cererilor de pensii $i mprumuturi, programe culturale $i distractive, organizarea de excursii, repartizarea m!rfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere $i decizii ale conducerii politice. Rolul sindicatelor, ca !i al tuturor celorlalte organiza ii civice, ob!te!ti, de tineret etc. trebuie s$ fie acela de simpli vasali afla i sub controlul total al partidului unic, mai bine zis al Centrului de la Kremlin. Ele trebuie s$ ndeplineasc$ orbe!te ordinele, s$ promoveze politica partidului unic, s$ capaciteze energiile popula iei spre diverse alte sectoare, pentru a restrnge riscul apari iei unor nemul umiri sau r$zvr$tiri. De!i purtau denumirea unor organisme existente !i n statele democratice, pentru a induce o aparen $ de libertate, ele se deosebeau fundamental de acestea. n statele democratice, sindicatele !i celelalte organiza ii neguvernamentale se afl$ total n slujba membrilor sau a cet$ enilor lor. n sistemele totalitare, ele se aflau !i se afl$ nc$ !i ast$zi, n numeroase zone ale globului, numai n slujba partidului unic, ac ionnd, subtil sau chiar f$ i!, mpotriva intereselor legitime ale cet$ enilor. 18. Trebuie avansa i numai acei conduc!tori care execut! impecabil sarcinile primite $i nu le analizeaz! dep!$ind cadrul activit! ii lor. Conducerea de la Kremlin nu avea nevoie, n statele-satelit, de parteneri, ci de executan i. Aceast$ politic$ trebuia aplicat$ pn$ la nivelul celei mai nensemnate ntreprinderi. Criteriul de avansare nu trebuia s$ fie competen a, autoritatea, inteligen a sau popularitatea, ci fidelitatea necondi ionat$ fa $ de Centru. Faptul c$ fidelitatea era cultivat$, n majoritatea cazurilor, numai la cei incapabili, pentru c$ ei erau cei mai zelo!i executan i, nu deranja, ba chiar era de dorit. Nu contau uria!ele pierderi suferite de economiile $rilor socialiste prin promovarea incompeten ilor. Scopul era p$strarea unui control total asupra fiec$rui segment al vie ii politice, economice, sociale !i culturale. Iar dezastrul era chiar de dorit, pentru c$ bun$starea ar fi oferit oamenilor r$gazul de a gndi.

64

Tehnici de manipulare 19. n leg!tur! cu activitatea localnicilor cu func ii de partid, de stat sau administrative, trebuie create asemenea condi ii, nct s! fie compromi$i n fa a angaja ilor, astfel devenind imposibil! ntoarcerea lor n anturajul ini ial. Din nou, orict de fideli ar fi fost Kremlinului, partenerii de ideologie din $rile-satelit nu puteau fi l$sa i s$ dobndeasc$ prea mult$ putere. Indiferent de serviciile aduse Moscovei, trebuia ca nal ii func ionari de partid sau de stat din $rile "fr$ e!ti" s$ fie compromi!i iremediabil, chiar arunca i n temni $, cel mai adesea n urma unor procese de "demascare" sau prin reconsiderarea trecutului lor conform unor concep ii !i reguli inventate special n acest scop. Istoria perioadei comuniste din mai toate $rile Europei Centrale !i de Est dovede!te c$ principiul a fost aplicat temeinic, decenii la rnd. De fiecare dat$ cnd un nou lider venea la conducerea $rii, cei de dinaintea lui erau blama i, judeca i, nfiera i, ntemni a i !.a.m.d. Niciodat$, n perioada existen ei regimurilor comuniste, cei acuza i nu au mai putut s$ revin$ la putere. 20. Cadrelor militare autohtone li se pot ncredin a pozi ii de r!spundere n locuri unde deja sunt plasa i oamenii serviciului special. Armata trebuia !i ea supravegheat$ ndeaproape, prin agen i infiltra i n pozi ii-cheie. Fiecare personalitate militar$ autohton$ trebuia s$ aib$ cel pu in o "umbr$" din cadrul KGB, care s$-i raporteze orice mi!care, s$-i afle sl$biciunile, n vederea unui eventual !antaj viitor, dar, totodat$, s$ poat$ cunoa!te n am$nunt !i cele mai secrete planuri militare ale armatelor "fr$ e!ti". Cum infiltrarea spionilor n colective de conducere deja formate atr$gea dup$ sine unele riscuri, era mult mai eficient$ promovarea cadrelor militare autohtone n locuri unde deja se aflau implanta i agen i KGB, astfel nct autoritatea militarilor din $rile-satelit s$ creasc$ n acela!i timp cu cea a agen ilor Kremlinului. 21. n cazul fiec!rei ac iuni armate $i eu ocazia tragerilor, cantitatea muni iei va fi controlat! permanent $i cu seriozitate, indiferent de tipul de arm!. ntotdeauna se putea ivi posibilitatea unei conspira ii militare avnd ca scop declan!area unei revolte mpotriva st$pnului de la R$s$rit. De aceea, al$turi de supravegherea tuturor persoanelor influente din armat$, trebuia controlat$ minu ios muni ia existent$, pentru a nu permite formarea unor stocuri clandestine, care s$ fie folosite ulterior. 22. Trebuie inut sub observa ie fiecare institut de cercetare $i laborator. Progresele !tiin ei puteau oferi oricnd un atu pentru contracararea influen ei ruse!ti sau pentru preluarea suprema iei ntr-un anumit domeniu. De aceea institutele de cercet$ri trebuie supravegheate cu aten ie pentru a contracara astfel de eventualit$ i, dar !i pentru a prelua, prin activit$ i specifice spionajului economic, orice descoperire demn$ de interes. 23. Trebuie acordat! o mare aten ie inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltat! $i sprijinit! activitatea lor, dar fiecare inven ie trebuie nregistrat! cu consecven ! la Centru. Este permis! doar realizarea acelor investi ii care au aplicabilitate n industria minelor sau cele care au indica iile noastre speciale. Nu se pot realiza acele inven ii care ar asigura cre$terea produc iei de produse finite $i, paralel cu aceasta, sc!derea extrac iei $i a produc iei de materii prime sau ar mpiedica ndeplinirea deciziilor. Dac! o inven ie a devenit cunoscut!, trebuie organizat! vnzarea acesteia n str!in!tate. Documentele cuprinznd date cu privire la valoarea $i descrierea inven iei nu se public!.

65

Bogdan Ficeac 'i activitatea inventatorilor !i a inovatorilor trebuia supus$ celui mai strict control. Dac$ unele inven ii ar fi dus la accelerarea progresului economic !i la cre!terea gradului de bun$stare a popula iei, trebuia s$ fie subminate. Popula ia trebuia men inut$ la limita subzisten ei pentru a deveni total dependent$ de m$surile luate de liderii sistemului, iar economiile statelor-satelit s$ fie total dependente de rela iile cu Uniunea Sovietic$. Excep ie f$cea industria minelor, a c$rei dezvoltare trebuia s$ ofere, pe de o parte, materia prim$ necesar$ n orice moment economiei !i, pe de alta, bun$starea minerilor, care puteau fi folosi i oricnd drept armat$ fidel$ de rezerv$. Dac$ totu!i unele inven ii deveneau cunoscute, aveau s$ fie exploatate n folosul statului, pentru c$ nici o surs$ de venit nu trebuia neglijat$. Ins$ inven iile r$mneau secrete, pentru a nu atrage cuiva aten ia asupra acestei politici oculte de supraveghere !i utilizare a lor. 24. Punctualitatea transporturilor trebuie perturbat! (mai pu in cele cuprinse n ndrum!rile din NG 552-46). Cu ct haosul cre!tea, cu att ara respectiv$, popula ia ei, era mai u!or de st$pnit. n plus, trebuia ca oamenii s$ fie n permanen $ preocupa i de ceva, nemul umi i de activitatea vreunui !ofer sau a altuia, agasa i de ntrzieri ori de aglomera ie, pentru a-!i pierde obi!nuin a gndirii lucide, pentru a nu observa c$ ntreg sistemul era gre!it. n plus, n momente de cump$n$, cnd mizeria traiului cotidian atingea insuportabilul, orice reglementare minor$ nso it$ de nfierarea public$ a unor api isp$!itori putea dezamorsa tensiunea, atr$gnd chiar recuno!tin a popula iei pentru scurtul moment de respiro. Apoi tactica era reluat$. 25. n uzine trebuie ini iate diferite $edin e $i conferin e profesionale, trebuie notate propunerile, observa iile ce au fost expuse, respectiv autorii acestora. Preocup$rile de ordin profesional ale cet$ enilor !i ndeosebi ale celor din marile centre industriale trebuie s$ fie cunoscute cu precizie pentru a nu face loc surprizelor. Dar nu numai cunoscute, ci !i notate, clasificate, arhivate, pentru a urm$ri evolu ia profesional$ a fiec$rui individ n parte, modul s$u de gndire, motivele de satisfac ie sau de nemul umire, dorin ele !i poten ialul intelectual !.a.m.d. Avnd aceste fi!e individuale se putea anticipa !i comportamentul fiec$ruia n anumite situa ii. 26. Trebuie popularizate discu iile cu muncitorii care se ocup! de probleme actuale legate de produc ie, respectiv cele care critic! trecutul $i problemele locale. Nu se vor nl!tura cauzele fenomenelor n discu ie. Preocup$rile !i gndurile clasei "conduc$toare" trebuie canalizate spre probleme de munc$ ori locale, pentru a evita ntreb$rile grave ce puteau ap$rea n min ile unora. De asemenea, pentru a demonstra c$ sistemul comunist ncuraja libertatea de opinie (a!a cum sus ineau ideologii de la Centru), erau ncurajate pozi iile critice, dar, binen eles, numai la adresa trecutului sau a unor probleme minore, ce nu puteau duce la punerea n discu ie a ntregului sistem. Din acelea!i motive era ncurajat$ !i autocritica. Dar pentru ca astfel de discu ii diversioniste s$ poat$ continua la nesfr!it, era esen ial$ p$strarea cauzelor ce le f$ceau posibile. 27. Lu!rile de pozi ie ale conducerilor autohtone pot avea coloratur! na ional! sau istoric!, dar nu pot duce la unitate na ional!. Pentru p$strarea unei aparen e de independen $ fa $ de Moscova, erau ng$duite lu$rile de pozi ie cu substrat istoric (binen eles, era vorba de istoria na iunilor respective rescris$ n 66

Tehnici de manipulare cheie comunist$), sau na ionalist (n acest caz, pentru a amplifica tensiunile interetnice n spiritul bine cunoscutului principiu "dezbin$ !i st$pne!te"). Trebuia ns$ respectat$ limita dincolo de care ar fi putut ap$rea unele revendic$ri teritoriale ntemeiate. Chiar !i dup$ colapsul comunismului, n unele $ri din sfera de influen $ moscovit$ directiva a fost aplicat$ n continuare. Spre exemplu, n Romnia, dup$ revolu ia din decembrie 1989, tendin ele na ionaliste au r$bufnit cu furie, dar nu s-a mers pn$ la depunerea unor eforturi concrete, sus inute, pentru reunificarea $rii cu teritoriile romne!ti de dincolo de Prut. 28. Trebuie acordat! o mare aten ie ca nu cumva s! existe re ele de ap! neracordate la re eaua principal! n cartierele n curs de reconstruc ie sau nou construite. Canalizarea veche $i fntnile trebuie lichidate sistematic pe parcurs. Apa este esen ial$ pentru supravie uirea omului. n cazul unor revolte foarte greu de contracarat, controlul asupra re elelor de ap$ oferea posibilitatea declan!$rii unor ac iuni diversionist-teroriste cu efect catastrofal asupra insurgen ilor. Pentru reu!ita total$ a acestor ac iuni era necesar ca toate re elele de ap$ se fie conectate la un sistem central, iar sursele independente s$ fie distruse. De fapt, metoda era cunoscut$ !i aplicat$, n diverse variante, de foarte mult timp. Spre exemplu, popoarele din vechime, n fuga lor din calea n$v$lirilor barbare, aveau ntotdeauna grij$ s$ otr$veasc$ fntnile. De asemenea, existen a sistemului unic de alimentare cu ap$ f$cea posibil$ !i aplicarea altor diversiuni, cum ar fi r$spndirea zvonurilor privind otr$virea apei potabile, ce amplificau starea de tensiune, de nesiguran $, f$cndu-i vulnerabili pe cei viza i. n timpul revolu iei din Romnia au fost utilizate intens astfel de zvonuri. 29. Reconstruc ia obiectivelor industriale $i construc ia celor noi se vor face avnd n vedere ca materialele reziduale s! fie dirijate n depozitele de ap! ce ar putea folosi drept rezerve de ap! potabil!. Nu numai fntnile !i sistemele independente de alimentare cu ap$ trebuie distruse, ci !i orice alt$ rezerv$ poten ial$ de ap$ potabil$. n acest sens era impus$ poluarea lacurilor, a rurilor, a pnzelor freatice etc. 30. n ora$ele reconstruite sau nou-construite nu se admit n locuin e spa ii excedentare, care ar putea folosi la ad!postirea pe o perioad! mai lung! a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente. Tot n eventualitatea apari iei unor mi!c$ri de rezisten $ sau a altor situa ii de criz$, trebuie s$ fie reduse la maximum !ansele de supravie uire a celor care luptau mpotriva sistemului. 31. ntreprinderile proprietate personal! $i industria$ii vor primi doar acele cantit! i de materii prime $i utilaje care s! mpiedice produc ia de calitate. Pre ul acestor m!rfuri s! fie mai mare dect pre ul produselor similare ale ntreprinderilor de stat. n unele state socialiste au mai continuat, un timp, s$ existe !i ntreprinderi particulare. Dar ele au fost subminate, pentru a da faliment n cel mai scurt timp posibil. Asemenea cazuri erau apoi folosite de propaganda comunist$ ca exemple "vii" ale superiorit$ ii sistemului de produc ie socialist fa $ de cel capitalist. 32. Trebuie facilitat! extinderea propriet! ii de stat la cel mai nalt grad n toate domeniile. Este admis! criticarea activit! ii organelor administrative, ns! nu se admite nicidecum sc!derea numeric! a personalului $i nici func ionarea lor normal!. 67

Bogdan Ficeac Controlul statului, respectiv al partidului unic, trebuia impus n absolut toate domeniile. Pentru a facilita acest lucru era necesar$ crearea unui uria! sistem birocratic, n cotloanele c$ruia s$ se piard$ orice revendicare ra ional$, orice ini iativ$ nedorit$, orice manifestare de independen $. Sistemul birocratic putea fi criticat, pentru a da nemul umi ilor iluzia c$ !i pot exprima liber p$rerile, dar nu trebuia mpiedicat s$ func ioneze. 33. Trebuie s! se aib! o mare grij! de toate proiectele de fabrica ie din industria minier!, respectiv din ntreprinderile indicate n mod special. A se mpiedica aprovizionarea bun! a pie ei interne. "Prghiile" economiei socialiste trebuie p$strate n minile celor de la Centru. Din nou, o aten ie special$ este acordat$ industriei miniere, precum !i celorlalte "sectoare prioritare". n ce prive!te popula ia, aceasta trebuia men inut$ la limita subzisten ei. Ob inerea unui strict necesar pentru via a de zi cu zi trebuia s$ devin$ preocuparea permanent$ a fiec$rui individ, pentru a nu mai avea timp s$ gndeasc$. n acela!i timp, se crea posibilitatea recompens$rii celor fideli cu permisiunea de a se aproviziona pe filiere preferen iale. 34. Trebuie acordat! o aten ie deosebit! bisericilor. Activitatea cultural-educativ! trebuie astfel dirijat! ca s! rezulte o antipatie general! mpotriva acestora. E necesar s! fie puse sub observa ie tipografiile biserice$ti, arhivele, con inutul predicilo, al cntecelor, al educa iei religioase, dar $i cel al ceremoniilor de nmormntare. Biserica putea oferi un refugiu, l putea conecta pe individ la un alt sistem de valori, la o alt$ viziune asupra existen ei, i putea da un sprijin pentru a rezista celor mai aspre ncerc$ri. Biserica trebuia anihilat$, pentru ca singura "!tiin $ sacr$" s$ r$mn$ ideologia comunist$. 35. Din $colile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee $i facult! i trebuie s! fie nl!tura i profesorii care se bucur! de popularitate. Locurile lor vor fi ocupate de oameni numi i. S! se analizeze diferen ele dintre materii, s! fie redus! cantitatea de material documentar, iar la licee s! se opreasc! predarea limbilor latin! $i greac! veche, a filozofiei generale, a logicii $i geneticii. Cu ocazia pred!rii istoriei nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut s! serveasc! binele !rii, ci trebuie ar!tat! mi$elia regilor $i lupta poporului asuprit. n $colile de specialitate trebuie introdus! specializarea restrns!. Profesorii care se bucur$ de popularitate sunt foarte greu de controlat. Aten ia deosebit$ ce li se acord$ e motivat$ de faptul c$, lucrnd cu tinerii, le pot forma acestora concep ii !i atitudini ostile ideologiei comuniste. Mai mult, atitudinile deprinse la o vrst$ fraged$ au !anse considerabile s$ se p$streze toat$ via a. De aceea se impunea obligatoriu nlocuirea dasc$lilor populari cu politruci convin!i. Materialul documentar folosit n procesul de nv$ $mnt trebuia s$ fie redus ct mai mult pentru a le transmite elevilor doar rudimente de cultur$ general$, rudimente permise de cenzura regimului. Adev$rata nv$ $tur$ urma s$ fie cea din manualele de socialism !tiin ific, economie politic$, precum !i din toate celelalte manuale rescrise n cheia ideologiei comuniste. Studiul limbilor latin$ !i greac$ veche trebuia interzis n licee pentru a nu le da posibilitatea elevilor s$ aib$ acces direct la operele unor mari gnditori ai lumii. Filozofia general$ era interzis$, singura filozofie "adev$rat$" fiind cea marxist-leninist$; individul nu trebuie s$ aib$ vreun termen de compara ie pentru a ajunge s$!i pun$ ntreb$ri periculoase. De asemenea, era interzis studiul logicii, pentru c$ ea i-ar fi putut face pe unii s$ aib$ ideea de a judeca logic ideologia comunist$. Genetica, precum !i alte !tiin e de avangard$, ar fi putut deschide noi orizonturi cognitive, din perspectiva c$rora materialismul dialectic, darwinismul, ori socialismul !tiin ific ar fi p$rut desuete !i chiar false. O aten ie special$ se acorda rescrierii istoriei. n acest context, chiar dac$ respectiva na iune ar fi avut nainta!i de marc$, trebuia ca ei s$ fie minimaliza i, pentru a permite ca inocularea 68

Tehnici de manipulare urii fa $ de sistemul monarhist !i capitalist s$ aib$ eficien $ maxim$. n !colile specializate era recomandat$ specializarea ngust$, menit$ s$-l transforme pe om ntr-un robot foarte priceput n domeniul s$u de activitate, dar neputincios n rest. 36. Trebuie s! fie ini iat! organizarea unor ac iuni cu caracter artistic sau sportiv care s! s!rb!toreasc! lupta autohtonilor mpotriva cotropitorilor (exclusiv ru$ii, ndeosebi nem ii) $i care s! popularizeze lupta pentru socialism. Din cnd n cnd, popula ia avea nevoie !i de o por ie de "circ". Acesta ns$ trebuia s$ ndoctrineze cet$ enii. Istoria era rescris$, astfel nct orice s$rb$toare na ional$ se transforma n prilej de glorificare a "luptei pentru socialism" !i, eventual, a "mult iubi ilor" conduc$tori. 37. Pe plan local este interzis! apari ia unor opere despre acei autohtoni care nainte de revolu ie $i n perioada celui de-al doilea r!zboi mondial au tr!it la noi. Iluzia independen ei fa $ de Moscova a statelor-satelit trebuia p$strat$ pentru a nu zgnd$ri n mod inutil orgoliul na ional al popoarelor vasale. 'i se p$stra !i secretul asupra trecutului acelor personalit$ i autohtone (multe dintre ele n func ii importante, mergnd pn$ la cea suprem$ n stat !i partid, sau n rezerva de cadre), personalit$ i care au fost preg$tite din punct de vedere ideologic pe teritoriul Uniunii Sovietice, antrenate n spiritul unei fidelit$ i absolute fa $ de Kremlin. 38. Dac! se constituie o organiza ie care ar sprijini alian a cu noi, dar totodat! ar st!rui asupra controlului activit! ii economice a conducerii oficiale, imediat se va porni mpotriva ei o campanie de acuzare a na ionalismului $i $ovinismului. Se va ncepe cu: profanarea monumentelor ce ne apar in, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care s! rezulte ponegrirea na iunii $i a culturii noastre $i ndoiala fa ! de n elesul contractelor ncheiate cu noi. n munca de propagand! trebuie implica i $i localnicii, folosindu-ne de ura care exist! mpotriva acelor organiza ii. n statele socialiste puteau ap$rea diverse organiza ii avnd la baz$ ideologia comunist$, !i chiar declarativ filoruse. ntotdeauna ns$ exista pericolul ca declara iile de fidelitate fa $ de Moscova s$ reprezinte doar o fa ad$ n spatele c$reia aceste organiza ii s$ ncerce promovarea independen ei na ionale, cel pu in din punct de vedere economic. A le interzice de-a dreptul era dificil, pentru c$ nu se puteau invoca n mod clar incompatibilit$ i ideologice !i nici nu se dorea zgnd$rirea orgoliului na ional al cet$ enilor din ara respectiv$. De aceea se recomanda utilizarea unei diversiuni constnd n acuzarea organiza iei n cauz$ de na ionalism !i !ovinism. n doctrina comunist$, na ionalismul era definit drept o "arm$ politic$ a burgheziei, folosit$ n scopul a $rii urii na ionale, pentru a justifica asuprirea na ional$, pentru a ascunde tendin ele sale expansioniste, pentru a mpiedica unitatea de lupt$ a oamenilor muncii mpotriva exploat$rii". Na ionalismul era n total$ opozi ie cu "interna ionalismul proletar". La rndul s$u, !ovinismul se definea ca "atitudine politic$ anacronic$ !i retrograd$". Dar aceste "p$cate ideologice" puse n seama organiza iei vizate ar fi trebuit sus inute de fapte reprobabile pe m$sur$. De aceea se trecea la nscenarea unor fapte de o extrem$ gravitate precum profanarea de monumente, r$spndirea de manifeste ostile Uniunii Sovietice !i "prieteniei" dintre ara respectiv$ !i marele vecin de la R$s$rit !.a.m.d. n acela!i timp, oricnd puteau fi g$si i localnicii care s$ poat$ fi folosi i drept cozi de topor, n scopul provoc$rii unei aversiuni totale a popula iei fa $ de organiza ia vizat$. Motivele anihil$rii fiind astfel create, lovitura final$ devenea extrem de simpl$.

69

Bogdan Ficeac 39. Se va avea grij! de construc ia $i reconstruc ia $oselelor, a podurilor, a drumurilor $i re elelor de leg!tur!, astfel ca n cazul n care este nevoie de o interven ie armat!, locul rezisten ei sau al concentr!rii for elor reac ionare s! fie accesibil din toate p!r ile. Uluitoarea vitez$ cu care trupele sovietice au intervenit n Cehoslovacia anului 1968 reprezint$ o confirmare elocvent$ pentru importan a acestei instruc iuni. 40. Aten ie ca reprezentan ii opozi iei politice s! fie nchi$i. S! se prelucreze acei opozan i care se bucur! de stima popula iei. nainte ca ei s! se ntip!reasc! n con$tiin a maselor, trebuie lichida i prin a$a-numite "ntmpl!ri neprev!zute" sau nchi$i sub acuza ie de crim! de drept comun. Reprezentan ii opozi iei politice nu puteau r$mne n libertate pentru c$ foarte u!or ar fi putut deveni nuclee de cristalizare a unor noi mi!c$ri de rezisten $ anticomunist$. n acela!i timp trebuia evitat$ cu foarte mare grij$ martirizarea lor, pentru a nu r$mne n con!tiin a contemporanilor !i a genera iilor viitoare drept exemple de verticalitate moral$. Deoarece p$strarea unui secret absolut asupra sor ii lor era imposibil$, se impunea demolarea imaginii pe care o aveau n ochii popula iei. n acest scop, erau acuza i !i condamna i pentru delicte de drept comun. n alte cazuri se r$spndeau zvonuri !i chiar "dovezi" despre colaborarea lor cu diverse for e antina ionale sau chiar, mai trziu, cu serviciile de securitate. Iar atunci cnd se considera c$ nscen$rile ar fi luat prea mult timp, erau lichida i pur !i simplu prin "ntmpl$ri neprev$zute". 41. Trebuie mpiedicat! reabilitarea celor condamna i n procese politice. Iar dac! devine inevitabil!, se admite doar cu condi ia ca acest caz s! fie considerat o gre$eal! judec!toreasc!: nu va avea loc reluarea procesului, respectiv pricinuitorii judec! ii gre$ite nu vor fi convoca i. Sistemul comunist era "perfect". n "cea mai bun$ dintre lumi, justi ia nu putea gre!i, mai ales din punct de vedere ideologic. Dac$ totu!i se iveau cazuri n care reabilitarea unor condamna i n procese politice devenea inevitabil$, "gre!eala" trebuia atribuit$ unor oameni, nu sistemului n sine. Tot pentru a nu se ajunge la punerea n discu ie a sistemului era interzis$ cu des$vr!ire reluarea procesului. Pricinuitorii erorii judiciare erau !i ei nv$lui i n uitare, pentru a nu atrage prea mult aten ia opiniei publice asupra dedesubturilor procesului !i implicit a sistemului. 42. Acei conduc!tori numi i de c!tre partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemul umirea angaja ilor, s! nu fie chema i n judecat!. n cazuri drastice se recheam! din func ie, fiind numi i n pozi ii similare sau superioare. La sfr$it vor fi pu$i n fiinc ii de conducere $i inu i n eviden ! ca $i cadre de rezerv! pentru perioada schimb!rilor ulterioare. Incompeten ii promova i n func ii superioare, care au produs pierderi substan iale sau au creat tensiuni nedorite n rndul subalternilor, nu erau nvinui i, nici trimi!i n judecat$, pentru c$ asemenea ac iuni ar fi atras aten ia asupra ntregului sistem de promovare a cadrelor !i, n ultim$ instan $, ar fi erodat credibilitatea regimului. Dac$ situa ia devenea intolerabil$, erau revoca i din func ii !i trecu i n posturi echivalente sau chiar superioare ierarhic, pentru a demonstra popula iei c$ liderii nu au gre!it atunci cnd i-au nvestit n respectivele func ii, ci de vin$ au fost unele situa ii obiective, c$rora nimeni nu le-ar fi f$cut fa $ mai bine n acele momente. Chiar dac$ motiva ia p$rea confuz$ !i contradictorie, ea era utilizat$ ca atare !i pentru a induce n con!tiin a public$ ideea c$ existau "ra iuni superioare", de nen eles pentru omul obi!nuit, care au motivat schimbarea din func ie a respectivilor. n continuare 70

Tehnici de manipulare incompeten ii erau men inu i n posturi-cheie sau ca rezerve pentru procesul de "rota ie a cadrelor", deoarece erau total dependen i de directivele de la Centru !i, astfel, extrem de u!or de controlat. n plus, dosarele penale ce li se puteau ntocmi n orice moment puteau fi utilizate cu eficien $ garantat$ ca instrument de !antaj, dac$ respectivii ar fi dat cel mai timid semn de nesupunere. Procedeul a continuat s$ fie folosit !i dup$ colapsul comunismului, n unele $ri est-europene. Spre exemplu, n Romnia din timpul regimului Iliescu sunt nenum$rate exemple de mini!tri sau de nal i func ionari de stat care, dup$ compromiterea definitiv$ n anumite func ii, au fost "roti i" n altele similare sau au fost numi i consilieri preziden iali, n loc de a fi deferi i justi iei, pentru a nu se da o confirmare oficial$ a gre!elilor grave comise de conducerea de la Bucure!ti. 43. Se aduc la cuno$tin ! publicului procesele acelor persoane cu pozi ie de conducere (n primul rnd din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt nvinuite de atitudine mpotriva poporului, a socialismului, a industrializ!rii. E o ac iune ce atrage aten ia maselor populare. Sistemul comunist nu putea fi acuzat vreodat$ de gre!eli. Mai ales din punct de vedere ideologic. Pentru a accentua aceast$ percep ie n ochii opiniei publice, trebuia s$ se dovedeasc$ intransigent, ndeosebi cu cei care deviau de la linia politic$ impus$ de la Centru, n timp ce se aflau n pozi ii de conducere. Debarasarea de astfel de opozan i politici periculo!i trebuia mediatizat$ la maximum, pentru a demonstra popula iei c$ liderii comuni!ti nu fac nici un fel de discriminare !i i pedepsesc drastic pe cei cu atitudini "du!m$noase" la adresa poporului sau a socialismului. Totu!i procesele politice de r$sunet s-au mpu inat cu timpul, pentru c$ politica !antaj$rii "vinova ilor" cu "petele" de la dosar s-a dovedit mult mai eficient$. 44. Cei care lucreaz! n diferite func ii trebuie s! fie schimba i $i nlocui i cu muncitori cu cea mai slab! preg!tire profesional!, chiar necalifica i. Cei competen i erau foarte greu de manipulat. De aceea ei nu erau de dorit n func ii de conducere. n posturile-cheie trebuia s$ fie numi i doar cei total incompeten i, deoarece ace!tia, pentru a-!i p$stra noile privilegii, deveneau fideli total conducerii de la Centru !i ndeplineau cu stricte e numai directivele venite de sus. 45. Trebuie ca la facult! i s! ajung! cu prioritate cei care provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesa i s! se perfec ioneze la nivel nalt, ci doar s! ob in! o diplom!. Pentru ideologii totalitarismului, marile personalit$ i ale culturii reprezentau cea mai mare amenin are. Asemenea personalit$ i puteau desfiin a foarte u!or, cu argumente clare, rudimentara ideologie comunist$, puteau aduna n jurul lor al i oameni de valoare, puteau forma grupuri de rezisten $ tacit$, dar extrem de eficient$ n privin a impactului asupra unei popula ii nemul umite, erau greu de contracarat sau de aruncat n pu!c$rii datorit$ renumelui lor interna ional. Din aceste motive trebuia ca ei s$ fie anihila i n timp, prin izolare, prin umilire, prin nlocuirea cu noi "personalit$ i", selectate dintre parveni ii cu "origine social$ s$n$toas$", interesa i numai de avansarea n ierarhia social$, !tiin ific$ sau cultural$, doar pe baza unei diplome !i a rela iilor cu persoane influente din partid. n timp, strategia a avut sor i de izbnd$, astfel c$ la pr$bu!irea regimurilor comuniste din estul !i centrul Europei, mare parte din "elita" cultural$ ori !tiin ific$ a respectivelor state era alc$tuit$ din indivizi mediocri. Din p$cate, ace!tia s-au erijat imediat n reprezentan i "autentici" ai intelectualit$ ii !i au invadat noua scen$ politic$, n timp ce adev$ratele valori, decimate n timpul regimului

71

Bogdan Ficeac comunist, au continuat s$ tr$iasc$ !i s$ creeze n izolare !i cvasianonimat, scrbite de noua mascarad$ a democra iilor de operet$. n ncheierea acestui capitol, cred c$ ar fi interesant pentru cititor s$ ncerce identificarea ct mai multor exemple de aplicare a acestor instruc iuni n Romnia Att nainte de revolu ia din decembrie 1989, ct !i dup$...

72

Tehnici de manipulare

Controlul total asupra individului

Controlul total asupra individului nseamn$ controlul total asupra modului s!u de gndire, asupra comportamentului s!u !i asupra sentimentelor sale. Sistemele totalitare ce urm$resc supunerea necondi ionat$ a oamenilor se concentreaz$ spre crearea acelui tip de cet$ ean incapabil s! ia decizii de unul singur. n consecin $ esen a controlului total asupra individului este reprezentat$ de anihilarea sentimentului de independen $ a acestuia, sentiment ce l-ar putea determina s$ gndeasc$, s$!i creeze propriul s$u sistem de valori !i s$ ia decizii de unul singur. Pentru a pune sub control total mintea oamenilor, trebuie ca ei s$ fie cufunda i n anonimatul maselor de manevr$, s$ fie permanent dependen i de sistemul de gndire al grupului din care fac parte !i s$ se supun$ necondi ionat, instinctiv, autorit$ ilor. Pentru a n elege mai bine ce nseamn$ controlul asupra min ii umane !i cum se ob ine, practic, reformarea gndirii indivizilor, este necesar$, de la bun nceput, sublinierea diferen elor existente ntre aceast$ reform! a gndirii !i sp!larea creierului sau manipularea prin hipnoz!. Sp$larea creierulu, metod$ c$reia i va fi dedicat un capitol special al acestui volum, are efecte remarcabile n ceea ce prive!te determinarea individului de a se supune din reflex ordinelor sau de a-!i tr$da semenii ori propria sa ar$. Tehnica a ie!it n eviden $ n timpul r$zboiului din Coreea. Prizonierii americani erau supu!i unui tratament intensiv de manipulare a gndirii, n urma c$ruia ajungeau s$ serveasc$ propaganda procoreean$, mpotriva intereselor Statelor Unite. 'i totu!i efectele sp$l$rii creierului depindeau de conjunctura n care se afla prizonierul. Sc$pat de sub influen a "educatorilor" s$i, eliberat de spaim$, individul era capabil, n majoritatea cazurilor, s$ revin$ la vechiul s$u mod de gndire.. Hipnotismul, la rndul lui, const$ n desprinderea individului din starea de con!tient$ normal$, n timpul c$reia aten ia i este concentrat$ c$tre exterior prin intermediul celor cinci sim uri, pentru a-l plasa ntr-o stare de trans$: leg$turile cu exteriorul i sunt estompate sau chiar retezate, iar aten ia i este focalizat$ c$tre interior, c$tre sine. Evident, exist$ mai multe feluri de transe, mergnd de la cele de simpl$ reverie, cnd subiectul are semnale slabe de la lumea exterioar$, pn$ la cele puternice, cnd se supune total ordinelor hipnotizatorului, ajungnd chiar la performan e incredibile. n foarte multe secte, ritualurile specifice sunt menite s$ induc$ adep ilor o stare de trans$, n urma c$reia predicatorii i fac s$ se comporte ira ional sau s$ comit$ acte pe care, n mod normal, le-ar fi respins. Comparativ cu sp$larea creierului sau cu manipularea prin hipnoz$, reformarea gndirii este un proces mult mai subtil !i mai sofisticat. n sistemele totalitare, n special n cele evoluate, abuzul fizic sau psihic este foarte pu in sau chiar deloc perceptibil. Artizanii manipul$rii ncearc$ s$ creeze o imagine agreabil$ a liderului n rndul maselor. n acest fel, rezisten a psihic$ a individului este mult diminuat$ !i el poate fi influen at mult mai u!or. F$r$ s$ vrea, el va coopera astfel cu manipulatorii s$i, oferindu-le de multe ori informa ii despre 73

Bogdan Ficeac sine, informa ii care mai apoi, f$r$ !tirea sa, vor fi folosite chiar mpotriva lui. Treptat subiectul se va integra maselor !i va r$spunde perfect la ceea ce este "programat" s$ r$spund$. Experien a celui de-al doilea r$zboi mondial, n timpul c$ruia mii de oameni obi!nui i au fost determina i s$ participe la exterminarea, n lag$rele de concentrare, a milioane de al i oameni obi!nui i, a relevat nc$ o dat$, cu acuitate, necesitatea studierii mecanismelor de manipulare att la nivel individual, ct !i la nivelul unor largi grupuri de oameni. Rezultatele acestor studii au ar$tat c$ procesul de influen are are trei componente principale: modificarea comportamentului, integrarea n grup !i inducerea sentimentului de supunere necondi ionat! fa ! de autorit! i. Experimentele desf$!urate de cercet$torii n domeniul psihologiei sociale au demonstrat c$, n majoritatea cazurilor, atunci cnd individul caut$ s$ r$spund$ unei anumite situa ii sociale, el reac ioneaz$ din reflex, conform informa iei acumulate n subcon!tientul s$u. Ac ionnd asupra subcon!tientului, artizanii manipul$rii ob in aproape ntotdeauna reac iile dorite din partea subiec ilor, f$r$ ca ace!tia s$ !i dea seama c$ sunt influen a i. Pentru a n elege mai bine cele trei componente ale procesului de influen are este necesar$ prezentarea ctorva experimente foarte simple, ns$ deosebit de relevante. n studierea tehnicilor de modificare subtil! a comportamentului, f$r$ ca subiectul manipulat s$-!i dea seama, un grup de cercet$tori i-a instruit pe studen ii unei clase de psihologie s$ experimenteze metoda pe propriul lor profesor. Astfel, n timp ce profesorul !i inea cursul mi!cndu-se spre partea stng$ a nc$perii, trebuia ca studen ii s$ zmbeasc$ !i s$ par$ mult mai aten i la spusele lui. n momentul n care profesorul se deplasa c$tre partea dreapt$ a clasei, studen ii p$reau plictisi i, irita i, neaten i. Dup$ mai multe cursuri, profesorul a nceput s$ prefere doar partea stng$ a nc$perii pentru a-!i ine prelegerile, iar cteva zile mai trziu s-a obi!nuit s$ vorbeasc$ sprijinit lejer de peretele din stnga clasei. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Chiar !i dup$ ce studen ii au revenit la comportamentul absolut normal, profesorul a continuat s$-!i in$ cursurile n apropierea peretelui din stnga. ntrebat de cercet$tori asupra comportamentului s$u, a reac ionat oarecum cu iritare, sus innd c$ a!a preda el dintotdeauna, c$ acela era stilul s$u personal, c$ nu i se p$rea deloc ciudat s$ se sprijine de peretele din stnga clasei. n mod clar el nu con!tientiza faptul c$ fusese influen at de "jocul" studen ilor s$i. Exact ca n experimentul descris mai sus, nenum$rate caracteristici comportamentale i sunt induse individului n urma presiunii exercitate permanent asupra sa de cei din jur, de tradi ii, obiceiuri, rutine. n acest mod se ajunge la cea de-a doua caracteristic$, cea a integr!rii tntnle a individului n grupul din care face parte. Un alt experiment faimos, ini iat de doctorul Solomon Asch, a demonstrat c$ marea majoritate a indivizilor ajung s$ se ndoiasc$ de propriile lor cuno!tin e atunci cnd sunt pu!i ntr-o situa ie social$ n cadrul c$reia componen ii grupului care se bucur$ de cel mai mare respect dau r$spunsuri gre!ite la ntreb$ri simple. O variant$ a acestui experiment s-a desf$!urat ntr-o !coal$ cu elevi foarte buni, care au fost pu!i n rnd, n fa a unui examinator sever. Acesta i-a ntrebat care este formula apei. Elevii au r$spuns relaxa i, unul dup$ altul: H2O. Examinatorul a zmbit oarecum dispre uitor, apoi a reluat cu severitate ntrebarea: nc! o dat!: care este formula chimic! a apei? Pu!i s$ r$spund$ pe rnd, elevii au r$mas dezorienta i, unii au t$cut ncurca i, al ii au r$spuns c$ nu !tiu. Nimeni nu a reluat r$spunsul corect!

74

Tehnici de manipulare Un alt exemplu care demonstreaz$ ct de puternic$, dar !i subtil$, este influen a regulilor grupului asupra individului l reprezint$ unul dintre episoadele ndr$gitului serial de televiziune Camera ascuns!. Organizatorii au trimis un grup de c iva cet$ eni s$ intre n liftul unei institu ii !i s$-l ocupe n a!a fel nct s$ nu mai fie loc n$untru dect pentru o singur$ persoan$, apoi s$ stea cu spatele la u!$ pe tot timpul deplas$rii ascensorului. Dup$ terminarea aranjamentului, camera ascuns$ a nregistrat comportamentul indivizilor inocen i, care intrau n lift, al$turi de grupul manipulatorilor. La nceput, fiecare "victim$" era vizibil surprins$ de comportamentul neobi!nuit al celor din$untru, manifesta o stare accentuat$ de disconfort, se agita, ncerca s$ r$mn$, totu!i, cu fa a la u!$, apoi se ntorcea ntr-o parte, tot mai mult, iar la destina ie era aproape ntotdeauna cu spatele la u!$, la fel cu to i ceilal i. ntr-un singur caz, un tn$r s-a agitat permanent, dar a rezistat eroic tenta iei de a se supune regulii de grup. Dup$ ce a ie!it din ascensor, starea de tensiune i era att de mare, nct a sim it nevoia s$-!i aprind$ imediat o igar$. n privin a supunerii fa $ de autorit$ i, cele mai elocvente sunt experimentele lui Stanley Milgram, ce au fost descrise pe larg n capitolul dedicat clasific$rii manipul$rilor. Ca o concluzie important$ a studiilor sale, nu trebuie uitat c$ Milgram scria: Esen a supunerii const! n faptul c! o persoan! ajunge s! se considere pe sine ns!$i ca fiind un instrument al ndeplinirii dorin elor $i ordinelor unei alte persoane $i, ca urmare, nu se mai consider! responsabil! pentru propriile sale ac iuni. n capitolul dedicat sistemelor totalitare au fost descrise pe larg cele opt c$i majore de manipulare a individului !i, n ultim$ instan $, a maselor, pentru ob inerea unui control total asupra acestora. Cele opt tehnici urm$resc declan!area !i amplificarea procesului de influen are, cu cele trei scopuri principale ale acestuia, deja descrise anterior: modificarea comportamentului, integrarea individului n grup (cufundarea n anonimat) !i supunerea necondi ionat$ fa $ de autorit$ i. Efectele acestui proces de influen are se concretizeaz$, treptat, n supunerea total$ a individului, deoarece manipulatorii ajung n cele din urm$ s$-i controleze !i comportamentul, !i gndirea, !i sentimentele.

nainte de analizarea celor trei componente ale recre$rii complete a individului: controlul comportamentului, controlul gndirii !i controlul sentimentelor, este necesar$ introducerea unui nou concept, anume disonan a cognitiv!J n 1957, Leon Festinger a f$cut cunoscute rezultatele unor studii ale sale bazate pe conflictul interior ce apare atunci cnd un ra ionament, o tr$ire sau un act de comportament vine n contradic ie cu celelalte dou$. Identitatea unui individ este alc$tuit$ din mpletirea armonioas! a gndirii, sentimentelor !i ac iunilor sale. Individul poate suporta numai discrepan ele minore ntre cele trei componente ale identit$ ii lui. Atunci cnd apare o discrepan $ major$, omul are o senza ie foarte puternic$ de disconfort, care reprezint$ disonan a cognitiv!. ntotdeauna cnd omului i este foame, ncearc$ s$ m$nnce. ntotdeauna cnd i este sete, ncearc$ s$ bea La fel, ntotdeauna cnd resimte disconfortul psihic, ncearc$ s$-l reduc$ sau chiar s$-l anihileze. Cum? Festinger ofer$ un exemplu general n concluziile studiului s$u: 75

Bogdan Ficeac Dac! unei persoane i se modific! actele comportamentale, atunci gndirea $i sentimentele sale se vor modifica n sensul minimaliz!rii disonan ei. Altfel spus, ntotdeauna cnd unui individ i este indus$ schimbarea uneia dintre cele trei componente ale identit$ ii sale (gndire, comportament, sentimente), el !i le va modifica instinctiv pe celelalte dou$, pentru a nu mai avea senza ia acut$ de disconfort psihic. S$ d$m cteva exemple simple pentru a n elege ct mai exact implacabilul mecanism declan!at de disonan a cognitiv$. S$ presupunem c$ un individ are obiceiul fumatului. n urma citirii avertismentelor privind nocivitatea viciului s$u, privind rata nalt$ de cancer pulmonar n rndul fum$torilor, ntre obiceiul (comportamentul) s$u !i ra iune apare un conflict. Pentru a elimina acest conflict, individul are dou$ variante: ori renun $ la viciu, ori !i adapteaz$ gndirea acestui comportament, n sensul g$sirii unor justific$ri. Optnd pentru cea de-a doua variant$, fum$torul nveterat va ajunge s$-!i spun$ c$, de fapt, statisticile privind cancerul nu sunt concludente, sau c$ va fi ferit de pericol dac$ va fuma numai ig$ri cu filtru, ori va g$si exemple justificative de genul: Uite la nea Ilie, are nou!zeci de ani, fumeaz! cte un pachet pe zi de la doi'$pe ani $i n-are nici pe naiba... Dac$ adaptarea gndirii este insuficient$, fum$torul !i va adapta !i sentimentele, ajungnd s$ fie convins c$ o igar$ i produce att de mult$ pl$cere, nct merit$ s$-!i sacrifice cteva minute din via $ pentru ea. Pentru nefum$tori asemenea justific$ri par stupide. ns$ pentru fum$tori ele devin convingeri de nezdruncinat. 'i tocmai pe crearea unor asemenea convingeri se bazeaz$ strategia publicitar$ a marilor companii produc$toare de ig$ri. Pe acela!i fenomen al disonan ei cognitive se bazeaz$ !i dezumanizarea victimelor, n urma c$reia oamenii obi!nui i sunt transforma i n uciga!i cu snge rece, proces descris ntrun capitol anterior. Solda ii, altminteri indivizi normali, sunt antrena i s$ lupte !i s$ ucid$ inamicul. De multe ori se ajunge chiar la masacrarea unor fiin e nevinovate: femei, b$trni, copii. n urma unor asemenea acte de cruzime, soldatul resimte un acut disconfort psihic, concretizat prin apari ia remu!c$rilor. Pentru a sc$pa de remu!c$ri, pentru a-!i aduce n consonan $ ac iunile cu sentimentele !i ra iunea, soldatul ajunge s$ cread$ sincer n propaganda desf$!urat$ de conduc$torii s$i. El consider$ c$ du!manii nu sunt oameni ca !i el, ci figuri odioase a c$ror via $ nu are nici un fel de valoare. n consecin $ astfel de ra ionamente l absolv$ de vin$, iar sentimentele se conformeaz$ !i ele ra iunii, n sensul c$ remu!c$rile fac loc dispre ului !i urii fat$ de inamic, ba mai mult, satisfac iei c$ du!manii au fost elimina i. Revenind la exemple mai simple, trebuie men ionat !i comportamentul cump$r$torului obi!nuit. S$ presupunem c$ cineva colind$ magazinele specializate pentru a-!i g$si o ma!in$ pe placul s$u. n cele din urm$ se decide !i cump$r$ un anumit model. Dup$ efectuarea pl$ ii, n subcon!tientul individului apare o contradic ie ntre actul de cump$rare pe care tocmai l-a efectuat !i gndul c$ poate ar fi g$sit ceva mai bun ori sentimentul c$ alte modele ar fi totu!i mai frumoase. n timp, pentru a reduce disonan a, va ajunge s$ cread$ c$ ma!ina pe care a cump$rat-o este cea mai frumoas$ !i cea mai performant$. Chiar dac$ un cunoscut ar ncerca s$-i demonstreze c$ alegerea sa a fost gre!it$, noul posesor de autoturism nu-l va asculta sau va c$uta imediat argumente prin care s$-i demonstreze c$ modelul cump$rat de el este cel mai bun. Dac$ argumentele nu stau n picioare, el va pune interven ia cunoscutului pe seama invidiei. Este interesant !i modul n care au reu!it s$ se impun$, pe pie ele occidentale, alimentele cu con inut sc$zut de gr$simi, f$r$ colesterol etc, de!i gustul lor este diferit de cel al alimentelor tradi ionale. n acest caz, propaganda produc$torilor a ac ionat asupra ra iunii consumatorilor, convingndu-i c$ asemenea alimente sunt cele mai s$n$toase. 76

Tehnici de manipulare Comportamentul a urmat ra iunea, n sensul c$ oamenii au nceput s$ cumpere numai astfel de produse. Mai r$mneau sim $mintele. Pentru cei neobi!nui i, gustul noilor alimente p$rea fad. Treptat ns$, gustul s-a adaptat, conformndu-se ra iunii !i comportamentului. Dup$ cteva luni, consumatorii chiar nu mai suport$ gustul bucatelor tradi ionale, care li se par infernal de grase, spre exemplu. n concluzie trebuie subliniat nc$ o dat$ faptul c$, datorit$ fenomenului de disonan $ cognitiv$, ob inerea controlului total asupra individului nu este neap$rat condi ionat$ de exercitarea presiunilor, cu aceea!i intensitate, $i asupra gndirii individului, $i asupra sentimentelor lui, !i asupra comportamentului s$u. n func ie de scopul urm$rit, manipulatorii pot ac iona, n principal, numai asupra uneia dintre cele trei componente ale identit$ ii individului, celelalte dou$ modificndu-se de la sine n func ie de cea deja schimbat$. Cu alte cuvinte, artizanii manipul$rii provoac$ n mod deliberat disonan e cognitive, pentru a face mult mai eficient !i mai rapid procesul de influen are. Avnd n vedere importan a fenomenului de disonan $, s$ analiz$m pe rnd cei trei piloni pe care se bazeaz$ controlul total asupra individului: controlul comportamentului, controlul gndirii !i controlul emo iilor.

Controlul comportamentului este determinat de controlul realit$ ii fizice n care tr$ie!te individul. n aceast$ idee, artizanii manipul$rii au n vedere tipul de locuin $ a individului, felul n care acesta se mbrac$, num$rul mediu al orelor de somn, alimenta ia, felul muncii pe care o presteaz$, ritualurile !i obiceiurile sale !i, n general, toate ac iunile lui. Primul pas l constituie instituirea unui program zilnic foarte strict, valabil pentru to i membrii grupului social (cet$ eni obi!nui i din societ$ ile guvernate de ideologii totalitare, membri ai unor secte, indivizi afla i n captivitate etc). n fiecare zi, un important interval de timp este dedicat activit$ ilor de ndoctrinare !i ndeplinirii unor ritualuri. n acela!i timp fiec$rui individ i se dau sarcini specifice, a c$ror rezolvare i ocup$ cea mai mare parte a timpului. n societ$ ile totalitare !i n cadrul sectelor distructive, omul are ntotdeauna ceva de f$cut. El nu se poate substitui regulilor deoarece !tie c$ este pasibil de pedeaps$. n unele sisteme sociale ca !i n sectele extremiste, indivizii sunt adu!i pn$ n faza unei dependen e totale fa $ de lideri. Ei trebuie s$ cear$ permisiunea pentru absolut orice. Trebuie s$ cear$ bani pentru autobuz, pentru haine, pentru a putea da un telefon unor rude sau cuno!tin e, pentru a se duce la doctor !.a.m.d. Fiecare or$ din via $ este destinat$ pentru ceva anume, conform indica iilor liderilor sau cu aprobarea acestora. Pentru a fi exclus$ orice manifestare de insubordonare, indivizii sunt adu!i n starea de dependen $ financiar$ total$ fa $ de liderul de grup sau fa $ de sistem. Nesupunndu-se ordinelor !i regulamentelor, ei nu mai au !anse de supravie uire fizic$. n Albania lui Enver Hogea, spre exemplu, oamenii ajunseser$ la o dependen $ total$ fa $ de conduc$torii regimului. Pentru a avea dreptul s$ primeasc$ un aparat de radio, trebuia s$ se nscrie pe liste la serviciu !i s$ dovedeasc$ un comportament "exemplar" n munc$ !i via $. Dup$ ani ntregi de demonstrare a loialit$ ii fa $ de regim puteau primi chiar !i aprobarea de a-!i cump$ra o biciclet$ sau, culmea luxului, un televizor. Locuitorii obi!nui i ai blocurilor din Tirana nu aveau nc$lzire, nici buc$t$rii n apartamente. Existau buc$t$rii comune, pe strad$, iar femeile erau obligate s$ mearg$ acolo pentru a g$ti. n Albania nu existau autoturisme, 77

Bogdan Ficeac dect n posesia unor membri ai ambasadelor sau a unor lideri comuni!ti. n rest nimeni nu avea acces la a!a ceva. Singurele mijloace de transport n comun erau autobuzele. Nu trebuia ca oamenii s$ fie l$sa i s$ simt$ c$ le apar ine ceva numai lor, indiferent c$ era vorba de un autoturism sau de lini!tea unui c$min. Ei puteau doar s$ primeasc$ recompense pentru comportament loial. Casele de odihn$ existente la sfr!itul celui de-al doilea r$zboi mondial pe superbul litoral al Adriaticii au fost nchise !i l$sate n paragin$. A merge n concediu la mare era considerat un obicei "mic-burghez", ce trebuia eradicat. n locul acestor perioade de relaxare, oamenilor li se oferea ceva mult mai "util". Datoria de onoare a fiec$ruia era s$-!i apere ara de iminenta invazie a cotropitorilor imperiali!ti, ntr-un timp record, ntreg teritoriul $rii a fost mpnzit cu cazemate. Cupolele de ciment au fost amplasate n sate, la intersec ia drumurilor, n vii, n livezi, n lanuri, pe plaja de la malul m$rii, n mun i, absolut peste tot. Cazematele erau astfel orientate pentru a primi atacurile venite din vest, n special din Italia. Nu era zi n care fiecare cet$ ean al $rii s$ nu vad$ cazematele !i s$ nu simt$, instinctiv, pericolul. Iar dac$ se ntmpla totu!i s$-i mai r$mn$ !i ceva timp liber, era preocupat s$ !i-l ocupe n ntregime cu c$utarea unei mbuc$turi mai bune sau cu procurarea ctorva lemne cu care s$ fac$ focul ntr-o sob$ special$, dou$ ore pe s$pt$mn$, pentru a-!i mb$ia copilul. Pe lng$ controlul strict exercitat asupra fiec$rei ore din via $, o alt$ metod$ de determinare a comportamentului este impunerea unor reguli care s$-l determine pe individ s$ se integreze grupului, s$ nu aib$ senza ia unei identit$ i proprii, ce l-ar putea duce spre exprimarea unor opinii personale. n sistemele totalitare, dar mai ales n sectele distructive, oamenii sunt pu!i s$ m$nnce mpreun$, s$ lucreze mpreun$, s$ aib$ ct mai multe ntlniri n grup !i chiar s$ doarm$ n mari dormitoare comune. Individualismul este descurajat prin orice mijloace. Mai mult, individul trebuie nregimentat ntr-o organiza ie anume, oricare ar fi ea, pentru a se supune unor regulamente abuzive !i a se integra unei ierarhii suplimentare. n Romnia lui Ceau!escu, conform experien ei nord-coreene, s-a ncercat crearea "omului nou", cu un comportament total nou, prin plasarea lui ntr-un cadru complet nou. Marile monumente istorice ale $rii au fost l$sate n paragin$, pentru c$ trecutul trebuia rescris. Tradi iile !i obiceiurile romne!ti au fost ignorate !i chiar interzise. Un fabulos tezaur spiritual, cel al mitologiei na ionale, a fost cenzurat total, deoarece nu avea nici o leg$tur$ cu noua doctrin$ comunist$. Nici m$car locuin ele nu au sc$pat t$v$lugului demolator. Nenum$rate cl$diri din centrele tuturor ora!elor $rii au fost rase de pe suprafa a p$mntului pentru a face loc arhitecturii "de tip nou", concretizate n a!a-numitele "centre civice", toate trase parc$ la indigo, pentru a nu individualiza n vreun fel ora!ul sau regiunea respectiv$. n fiecare cartier al Bucure!tiului a nceput construirea unor mari complexe alimentare, despre care a prins s$ se insinueze tot mai mult zvonul c$ urmau a fi transformate n uria!e cantine publice. La ar$, teroarea a fost !i mai mare. Sute de sate au fost distruse sau rase de pe fa a p$mntului n inten ia de a desfiin a gospod$ria $r$neasc$, a!a neajutorat$ cum era ea, pentru c$ reprezenta o surs$ de inducere a sim ului de proprietate privat$, care, la rndul s$u, i conferea omului o anume individualitate. n locul caselor au fost ridicate blocuri, n ncercarea de a le impune $ranilor un nou mod de via $, bazat pe traiul n comun, anost, f$r$ posibilitatea vreunei ini iative. De asemenea, n ora!e oamenii au fost nghesui i n blocuri-tip, f$r$ personalitate, f$r$ nici un detaliu arhitectonic distinctiv, care s$ le inoculeze tocmai acest sentiment de cufundare n anonimat, !i implicit comportamentul respectiv. Toate ora!ele din $rile foste comuniste au acela!i aspect: sufocate de blocuri uria!e, identice, n culori !terse. Omului i era impus$ prin orice mijloace pierderea identit$ ii. Controlul comportamentului se creeaz$ din fraged$ pruncie, prin nregimentarea n tot felul de organiza ii bazate pe o ierarhie bine stabilit$, cu un statut rigid, cu obliga ia de a purta un anumit gen de uniforme, acelea!i pentru to i. n Romnia regimului comunist a fost nfiin at$ organiza ia na ional$ a "'oimilor patriei", n cadrul c$reia comportamentul copiilor 78

Tehnici de manipulare era controlat nc$ din faza pre!colar$. Urmau apoi organiza ia de pionieri, UTC-ul, sindicatul, organiza ia de partid !.a.m.d. ntreaga popula ie trebuia cuprins$ n una sau mai multe forme de organizare, cu reguli stricte, eventual cu uniforme specifice, care s$ creeze sentimentul supunerii fa $ de autorit$ i, orice reprezentare ar fi avut acestea. Inducerea supunerii determina implicit !i un anume model de comportament. Omul nu trebuia s$ aib$ timp de reflec ie pentru a ajunge la vreo opinie proprie sau la manifest$ri personale. Permanent, individul era ocupat s$ participe la ac iunile organiza iei, s$ se zbat$ pentru ob inerea unor mici recompense, n majoritatea cazurilor "titluri de merit" ce nu aveau nici o component$ material$, s$ se comporte "exemplar" pentru a accede la trepte superioare ale erarhiei grupului. ntr-un asemenea mediu, guvernat de reguli nenum$rate, orice act comportamental putea fi interpretat ntr-un anume fel, atr$gnd dup$ sine recompense sau pedepse. Individul era men inut permanent ntr-o balan $ asupra c$reia !i concentra ntreaga aten ie. Ac ionnd n sensul dorit de autorit$ i, el era recompensat, l$udat !i, uneori, promovat; ac ionnd n sens nedorit, el era expus oprobriului public, criticat, retrogradat, supus unor munci umilitoare. Via a n cadrul unui asemenea sistem, f$r$ alternativ$, f$r$ derog$ri de la reguli (n cazul majorit$ ii cet$ enilor obi!nui i), l aduce pe individ n situa ia de a crede sincer c$ recompensele pe care le ob ine n cazul comportamentului "corect" sunt absolut fire!ti. De asemenea el crede sincer c$ atunci cnd este pedepsit pentru acte "incorecte", chiar merit! pedeapsa. Astfel impunerea unui anume gen de comportament atrage dup$ sine, n timp, modificarea gndirii individului !i chiar a sentimentelor acestuia. Ob inerea controlului total asupra individului prin determinarea modului s$u de comportament impune crearea unui ntreg sistem de ritualuri !i obi!nuin e menite s$ asigure coeziunea grupului, s$ cufunde individul n anonimat !i s$-l fac$ s$ se supun$ din reflex autorit$ ilor !i regulilor statuate de acestea. Se ajunge astfel la crearea unei maniere de a vorbi, de a se mbr$ca, de a se tunde, chiar !i la o anumit$ expresie facial$. "Limbajul de lemn" att de ironizat dup$ colapsul comunismului reprezenta totu!i, la vremea lui, o poart$ spre promovarea social$. Cei care ajungeau s$-l st$pneasc$ erau con!tien i c$ puteau accede mult mai u!or spre vrful ierarhiei. Mul i ajungeau chiar s$ cread$ sincer c$ un asemenea limbaj este "diplomatic" !i superior celui utilizat de "vulg". Tunsoarea "decent$" era un alt element care i f$cea pe oameni s$ nu se deosebeasc$ unii de al ii. n sistemele totalitare asiatice, majoritatea popula iei purta un soi de uniforme tot timpul zilei. Dependen a total$ fa $ de regim din punct de vedere financiar i obliga pe cet$ enii obi!nui i s$ se a!eze la coad$ pentru a primi periodic mbr$c$minte !i nc$l $minte. Chiar !i s$ fi vrut, oamenii nu aveau posibilitatea s$-!i procure haine mai "altfel". Cu timpul, obi!nuin a i-a f$cut s$ cread$ sincer c$ acel gen de mbr$c$minte este cel mai potrivit, cel mai decent, cel mai practic. Oamenii mbr$ca i deosebit le provocau un instinctiv sentiment de respingere. n cadrul sectelor, adep ii sunt supu!i unor nenum$rate ritualuri ce le creeaz$ un anume gen de comportament, care, la fel, atrage dup$ sine reformarea gndirii !i a sentimentelor. Un fost membru al sectei lui Moon !i aminte!te c$ pn$ !i obiceiuri orientale minore precum desc$l atul la intrarea ntr-un centru de medita ie, ngenuncherea !i plec$ciunile n fa a celor mai n vrst$ l f$ceau s$ se simt$ deosebit de restul lumii, s$ aib$ un sentiment de relaxare !i mul umire de sine. Indivizii care totu!i mai rezist$ integr$rii totale sunt acuza i de egoism, de mentalit$ i nvechite !i, nainte de a fi pedepsi i, li se ofer$ "!ansa" reabilit$rii. Pentru a se reabilita, sau chiar pentru a nu se pune n asemenea situa ii, indivizii caut$ s$ se integreze perfect grupului, ajungnd pn$ la a-!i controla cele mai mici gesturi sau chiar tonul vocii n dorin a de a nu ie!i cu ceva n eviden $. Supunerea total$ fa $ de conduc$tor, orice reprezentare ar avea acesta, devine cel mai important lucru pe care l au de nv$ at. 79

Bogdan Ficeac Conduc$torii !tiu c$ nu pot comanda gndurile ascunse ale indivizilor. ns$ ei !tiu foarte bine cum s$ le comande comportamentul, pentru ca gndirea !i emo iile s$ se conformeze de la sine acestuia. Controlul gndirii presupune ndoctrinarea indivizilor att de profund, nct ei s$ accepte necondi ionat ideologia grupului, s$ adopte n mod firesc noul limbaj !i s$ !i formeze reflexul de a respinge instinctiv orice "gnd perturbator". Pentru a deveni un "bun" membru al respectivului grup social, individul ajunge s$ sj manipuleze singur propria sa gndire. n sistemele totalitare, oamenii sunt adu!i n situa ia de a crede c$ ideologia propagat$ de conduc$tori reprezint$ "adev$rul absolut", singura interpretare corect$ a realit$ ii. Doctrina !i ntregul p$ienjeni! de legi !i regulamente ale sistemelor totalitare nu se axeaz$ doar pe filtrarea informa iilor culese de individ din exterior, ci mai ales au n vedere crearea unui sistem de gndire prin care individul nsu!i s$ selecteze !i s$ interpreteze informa iile n sensul dorit de lideri. ndoctrinarea, pentru a fi ct mai eficient$, trebuie s$ se bazeze pe simplicitate. Individului i se anuleaz$ posibilitatea de a judeca nprorunzime, de a interpreta situa iile sociale, n special prin mp$r irea tuturor fenomenelor n "bune" !i "rele". Nuan ele sunt excluse. n acest sens, lozinca: Cine nu este cu noi, este mpotriva noastr! separ$ dintr-o dat$ societatea, lumea exterioar$, n "buni" !i "r$i", n oameni care gndesc "corect" !i inamici cu "mentalit$ i nvechite". Delimitarea dintre cele dou$ categorii este strict$ !i nu accept$ nici o derogare, nici o interpretare. Pentru a da m$sura lucrurilor "corecte", tot ce este "bun" !i permis se reg$se!te n imaginea conduc$torului. Tot ce este "r$u" provine din afar$. Mai mult, toate sistemele totalitare sus in c$ doctrina lor este riguros fundamentat$ din punct de vedere !tiin ific. Este, de fapt, singura "valabil$", singura "adev$rat$". Din acest motiv, indivizilor le este inoculat$ ideea de a nu se mai gndi la asemenea lucruri, "deja verificate", pentru c$ ideologii sistemului au avut grij$ s$ gndeasc$ pentru ei !i s$ le asigure integrarea n "cea mai bun$ dintre lumi". Conduc$torii unui sistem totalitar creeaz$ ntotdeauna un limbaj propriu grupului, alc$tuit din cuvinte !i expresii specifice, pentru c$ limbajul pune la dispozi ia gndirii simbolurile cu care aceasta opereaz$. Controlnd limbajul, se poate controla gndirea. Majoritatea situa iilor ce ar necesita analize complexe pentru a fi n elese n esen $ de oamenii obi!nui i sunt condensate, etichetate !i reduse la simple cli!ee verbale, ce atrag dup$ ele formarea unor cli!ee de gndire. Spre exemplu, n secta lui Moon, atunci cnd un membru are dificult$ i n a se n elege cu un altul, situat fie deasupra, fie dedesubtul s$u n ierarhia grupului, conflictul este calificat drept "problema Cain-Abel". Aceast$ etichetare induce imediat n mintea adep ilor !i modul de rezolvare a conflictului: Cain trebuie s$ i se supun$ lui Abel !i s$-l urmeze, nu s$-l ucid$, a!a cum s-a ntmplat n episodul descris de Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, cel situat pe o treapt$ ierarhic$ superioar$ are ntotdeauna dreptate. n acest mod conflictul este dezamorsat pe loc. ncercarea vreunui adept de a gndi altfel este calificat$ imediat drept supunere fa $ de dorin a Diavolului de a-l pune pe Cain-cel-r$u mai presus de Abel-cel-bun. Acest cli!eu verbal !i de gndire i mpiedic$ pe adep i s$ judece actele !i eventualele gre!eli ale conduc$torilor. Pentru c$ liderul ac ioneaz$ ntotdeauna corect !i, chiar dac$ deciziile lui par uneori bizare, el !tie foarte bine ce face. Cli!eele verbale !i, mai apoi, cele de gndire au rolul de a-i separa net pe membrii grupului de restul lumii. Acest lucru este vizibil mai ales n cadrul unor secte, al c$ror sistem 80

Tehnici de manipulare de ndoctrinare este foarte eficient !i pentru faptul c$ liderii lor ac ioneaz$ asupra unor grupuri de oameni relativ restrnse, izolate de ansamblul societ$ ii. Prin practicarea unui limbaj propriu, sectan ii, se simt superiori, ale!j, posesori ai adev$rului absolut. n acela!i timp, cli!eele verbale servesc pentru derutarea nou-ve-ni ilor. Ace!tia au impresia c$ sectan ii au ajuns la o n elegere superioar$ a fenomenelor vie ii, c$ pentru a deveni asemenea lor trebuie parcurse nenum$rate trepte ini iatice, care s$ deschid$ noi por i ale cunoa!terii, c$ vor fi necesari ani ntregi de eforturi pentru a accede la "adev$rul absolut''. n realitate, nsu!indu-!i limbajul sectei, participnd la ritualurile ini iatice, novicii vor nv$ a cum s$ nu gndeasc$. Ei vor nv$ a c$ adev$rata cunoa!tere nseamn$ credin a total$ n ideologia sectei. O alt$ component$ important$ a controlului gndirii este formarea reflexelor mentale ale individului de a respinge orice gnd ce ar putea contraveni ideologiei. Judecarea instinctiv$ a diverselor situa ii sociale este anihilat$, prin crearea unei noi identit$ i spirituale a individului, deosebite total de cea veche. Procesul inducerii unor astfel de reflexe mentale are mai multe etape. n prima faz$ se aplic$ negarea total$ a ideilor "incorecte", coroborat$ cu cenzurarea drastic$ a informa iilor venite din exterior: Ce spun ei nu este adev!rat. Este o minciun! inventat! de du$manii no$tri. Treptat, individul ajunge n situa ia de a-!i forma el nsu!i un nou mod de gndire. Atunci cnd are unele dubii, din instinct va fi nv$ at s$ gndeasc$: A$a ceva s-a ntmplat din motive bine ntemeiate. Apoi nu va mai gndi, ci va veni imediat cu justificarea: A$a ceva s-a ntmplat pentru c! trebuia s! se ntmple. Crearea reflexelor mentale are ca scop aducerea indivizilor n situa ia de a respinge din start orice idee ce vine n contradic ie cu doctrina sistemului, price critic$ la adresa conduc$torilor sau a grupului. Astfel de indivizi vor fi incapabili s$ ra ioneze cu deta!are, s$ evalueze !i s$ interpreteze obiectiv situa iile sociale. Rigiditatea gndirii lor i va mpiedica s$ se angreneze chiar n cel mai banal schimb de opinii. Ei vor fi sincer convin!i c$ sunt posesorii adev$rului absolut. Dar ceea ce este mai grav, vor fi la fel de sincer convin!i c$ to i cei ce nu au idei asemenea lor le sunt du!mani de moarte !i trebuie elimina i. Tot n ideea inducerii reflexelor mentale este ncurajat un anume gen de critic$ !i autocritic$- n cazul multor indivizi, de!i atrofiat pn$ aproape de dispari ie, instinctul de judecare deta!at$ a unor situa ii sociale nu poate fi eliminat definitiv. De aceea el trebuie pervertit treptat, oferindu-i-se !ansa de a fi utilizat, spre exemplu, n afirmarea unor p$reri critice. Critica !i autocritica au !i menirea de a crea o imagine de "obiectivitate" a sistemului, ntruct cet$ enilor le este permis s$-!i expun$, chiar public, p$rerile. ns$ punctul vital al acestor manifest$ri const$ n faptul c$ niciodat$ nu este permis$ criticarea ideologiei, ci a fenomenelor, a situa iilor !i a persoanelor care i se opun. ntotdeauna doctrina, sistemul, conduc$torul sunt mai presus de orice ndoial$. n consecin $ numai ceea ce i se opune este demn de critic$. La fel, autocritica nu va include niciodat$ p$rerea de r$u a individului c$ a crezut necondi ionat n ideologia grupului, ci nemul umirea c$ nu a crezut destul pentru a fi un "bun" cet$ ean sau un "bun" adept al sectei respective. n cadrul unor secte se practic$ intens ritualuri speciale de alungare a gndurilor "rele". Adep ii sunt nv$ a i s$ identifice ei n!i!i aceste gnduri !i s$ le anihileze pentru a se putea ridica pe o "treapt$ superioar$ a cunoa!terii". n func ie de sect$, respectivele ritualuri pot consta n: rug$ciuni, m$t$nii, medita ii, cntece specifice, repetarea cu voce tare sau n gnd a unor cli!ee cu valoare de simbol, intrarea n trans$ !.a.m.d. Treptat, ritualurile devin obi!nuin $. Individul este "programat" s$ le activeze la primul semn de ndoial$, team$ sau nesiguran $. Automatismul ajunge la perfec iune, iar sectantul ncepe s$ se roage brusc sau intr$ subit n trans$ f$r$ ca m$car s$ realizeze c$ tocmai a avut un gnd "r$u". 81

Bogdan Ficeac Asemenea automatisme mentale de nl$turare a oric$rui gnd "incorect", a oric$rei ndoieli sau incertitudini reprezint$ cea mai direct$ cale de a rupe individul de realitate. Pentru el doctrina grupului va fi perfect$, conduc$torii vor fi perfec i, iar toate lucrurile rele ce i se vor ntmpla vor fi numai din vina lui. Dac$ n cadrul sectelor astfel de automatisme se pot crea n cteva s$pt$mni sau luni, n cadrul sistemelor sociale mai mari este nevoie de ani sau chiar de decenii. Cu ct trece mai mult timp, apar noi genera ii, care, chiar dac$ nu ar fi ndoctrinate n mod evident, ar ajunge s$ serveasc$ ideologia regimului prin simplul fapt c$ tr$iesc n acel sistem, c$ ntreg comportamentul lor, modul de gndire, sistemul de valori, standardele culturale etc. se formeaz$ sub influen a total$ a ideologiei respective. Din acest motiv, seismele sociale mari, provocate de pr$bu!irea unui ntreg sistem doctrinar, induc la nivelul ntregii popula ii starea de anomie, despre care am discutat ntr-un capitol anterior. Pentru reducerea perioadei de anomie ct mai mult posibil este necesar$ restructurarea din temelii a ntregului sistem de valori, de legi !i regulamente. Perpetuarea unei st$ri de fals$ tranzi ie, n care vechile structuri !i mentalit$ i continu$ s$ func ioneze, chiar !i sub forme poleite, n paralel cu noile mecanisme politice, economice !i sociale, nu face dect s$ permanentizeze haosul !i confuzia. Sistemele totalitare au putut fi instaurate rapid tocmai prin eliminarea complet$, ntr-un interval de timp foarte scurt, a vechilor structuri. Instaurarea unui regim democratic, bazat pe ncurajarea individului de a-!i manifesta propria sa identitate, nu se poate realiza prin for $. Aici intervine rolul personalit$ ilor n istorie. Atunci cnd personalit$ ile, aflate la conducere n asemenea situa ii de criz$, sunt incapabile s$ imprime un curs ascendent redefinirii societ$ ii, artizanii manipul$rii pot induce foarte u!or sentimentul culpabiliz$rii generale. Avnd n vedere c$ fostul regim ideologic totalitar a inoculat n mentalitatea cet$ enilor de rnd ideea c$ doctrina !i ac iunile conduc$torilor sunt ntotdeauna corecte, iar fenomenele negative sunt puse exclusiv pe seama oamenilor obi!nui i, cu concep ii "incorecte", ace!tia vor putea fi nvinui i mult mai u!or de toate relele, pe motiv c$ "mentalitatea lor este nvechit$", c$ nu vor s$ n eleag$ m$re ia programelor propuse de lideri !i juste ea acestora, c$ se las$ influen a i de du!manii na iunii sau de diver!i "huligani" ori "golani", c$ toat$ lumea este corupt$, c$ oamenii nu-!i merit$ liderii. Conduc$torii totalitari nu vor accepta niciodat$ ideea c$ fenomenele negative ntmpla din cauza incompeten ei lor, doctrinei pe care o servesc, sau sistemului sus in. Chiar n fa a celor mai clare eviden e ale e!ecului totalitarismului, ei vor continuare ideologiile de inspira ie totalitar$ sub diverse pretexte precum: democra ie $i cu un despot luminat... !.a.m.d. s-ar putea pe care l sus ine n Se poate

Revenind la mecanismele de control al gndirii, trebuie subliniat !i n acest caz faptul c$, ac ionnd asupra gndirii, exploatnd fenomenul de disonan $ cognitiv$ se poate ob ine !i controlul asupra comportamentului sau al sentimentelor.

Controlul sentimentelor const$ n manipularea emo iilor individului !i n restrngerea ct mai mult posibil$ a spectrului s$u sentimental. Vinov! ia $i frica sunt dou$ instrumente absolut necesare pentru a ine oamenii sub control. Manipularea sentimentului de vinov$ ie d$ cele mai bune rezultate pentru integrarea individului n societate, pentru cufundarea lui n anonimat, dar !i pentru inducerea supunerii necondi ionate fa $ de autorit$ i.

82

Tehnici de manipulare Vinov$ ia poate fi de multe feluri. Astfel vina istoric! este cea prin care se creeaz$ culpabilizarea general$. Pentru ororile nazismului a fost blamat ntregul popor german. Pentru aruncarea bombelor de la Hiroshima !i Nagasaki, fiecare american s-a sim it vinovat. Pentru a nu se ncepe procesele criminalilor comuni!ti s-a insinuat ideea c$ to i membrii de partid ar fi vinova i de crimele comise n lag$rele !i pu!c$riile comuniste. Vina istoric$ poate fi indus$ att de cuceritorii din afar$, care urm$resc s$ ob in$ supunerea necondi ionat$ a "vinova ilor" n numele p$catelor comise de reprezentan ii acestora, ct !i de propriii conduc$tori, care doresc s$-!i justifice unele acte grave !i s$ le prezinte distorsionat n ochii opiniei publice interne sau interna ionale. Vina istoric$ se bazeaz$ pe inducerea unui sentiment de complicitate ntre autorit$ i !i cet$ enii obi!nui i, chiar dac$ deciziile le iau numai unii, ceilal i reprezentnd doar masa de manevr$. Complicitatea !i vina istoric$ prind mult mai repede n regimurile totalitare, acolo unde opozi ia a fost eliminat$, iar liderii ac ioneaz$ !i vorbesc n numele ntregii na iuni. Vina incapacit! ii de afirmare a propriei identit! i, exprimat$ prin sentimentul de insatisfac ie al individului c$ nu tr$ie!te la nivelul valorii sale, poate fi de asemenea exploatat$ pentru amplificarea st$rii de nemul umire pn$ la stadiul de revolt$ ori, n sens opus, pn$ la acceptarea unei supuneri totale fa $ de autorit$ i, supunere n schimbul c$reia individului i este facilitat accesul spre treptele superioare ale ierarhiei sociale, spre un loc pe care acesta consider$ c$ l merit$. Vina pentru ac iuni comise n trecut este intens utilizat$ de artizanii manipul$rii pentru !antajarea individului. n acest sens sunt alc$tuite dosare voluminoase, care pot fi scoase la iveal$ ori de cte ori persoana n cauz$ d$ semne de nesupunere. Puterea extraordinar$ a acestui tip de vinov$ ie determin$ !i crearea unor noi genuri de "p$cate", tocmai pentru a face dosarele ct mai voluminoase. Iar dac$ individul a avut o via $ exemplar$, se pot g$si oricnd p$rin i, fra i, prieteni sau simple cuno!tin e ale acestuia pentru gre!elile c$rora s$ fie f$cut !i el r$spunz$tor. M$rturisirea p$catelor nu aduce niciodat$ iertarea lor. Cu att mai pu in uitarea. n sistemele totalitare sau n sectele distructive, este generalizat$ aplicarea practicii ntlnite la societ$ ile democratice doar n cadrul proceselor penale: Tot ce spui poate fi folosit mpotriva ta. Vina social! const$ n culpabilizarea general$ a indivizilor pentru tarele existente n societate. Prin inducerea acestei vinov$ ii, individul este determinat s$-!i minimalizeze propriile sale probleme !i incertitudini, s$ nu mai dea aten ie ndoielilor la adresa celor care l conduc. Cum te po i lega de unele gre$eli minore ale guvernului, cnd at ia oameni mor de foame pe str!zi $i din vina ta?, sun$ doar una dintre ntreb$rile retorice prin care se propag$ vina social$. n cadrul unor secte se ajunge la blamarea adep ilor pentru toate tarele societ$ ii, chiar !i pentru cele ipotetice, precum iminenta declan!are a unui r$zboi nuclear. Ei sunt f$cu i r$spunz$tori pentru toate p$catele omenirii. Binen eles, ca s$-!i spele "gre!elile", trebuie s$ cread$ nestr$mutat n liderul lor spiritual, care, mai devreme sau mai trziu, le va aduce iertarea. Frica este cel$lalt sentiment utilizat pe scar$ larg$ pentru manipularea indivizilor, n special n sensul men inerii coeziunii grupului social din care fac parte. Sentimentul de fric$ este indus !i amplificat n dou$ direc ii principale, fiecare avnd la baz$ o amenin are specific$. Astfel, n primul rnd, indivizii sunt avertiza i permanent asupra pericolului reprezentat de for ele ostile din exterior, care ac ioneaz$ continuu pentru a dezmembra !i a distruge grupul. Aceste for e pot fi autorit$ ile statului n cazul unor secte extremiste, "for ele imperialiste, reac ionare" n cazul sistemelor socialiste, slujitorii Diavolului n cazul unor grup$ri religioase, grup$rile comuniste n cazul unor societ$ i cu doctrin$ de dreapta, etniile

83

Bogdan Ficeac rivale n cazul n care se urm$re!te exacerbarea unor conflicte interetnice, grup$rile teroriste du!mane unei na iuni, religii sau unui sistem social !.a.m.d. Manipularea indivizilor prin inducerea !i amplificarea amenin $rilor venite din exterior poate ajunge pn$ la subtilit$ i extrem de perfide. n cazurile n care "du!manul" nu exist$, el este inventat. Individul trebuie men inut permanent ntr-o stare de fric$ pentru a nu avea timp s$ gndeasc$. n acela!i timp, existen a "du!manului" poate motiva, n sistemele totalitare, ac iuni n for $, sngeroase, care au ca scop final accentuarea st$rii de team$ !i nesiguran $ n rndurile ntregii popula ii. Propaganda nazist$ s-a bazat ntr-o mare m$sur$ pe nvinov$ irea evreilor de toate relele societ$ ii. Milioane de oameni au fost uci!i n numele acestei idei, dar, n acela!i timp, a fost dezvoltat un imens sistem de represiune menit s$ distrug$ orice opozant al regimului, indiferent dac$ avea sau nu vreo leg$tur$ cu etnia evreilor. La rndul s$u, propaganda comunist$ se baza pe exacerbarea sentimentelor de team$ fa $ de "ac iunile du!m$noase ale cercurilor imperialiste, reac ionare". Oricine nu era de acord cu doctrina comunist$ putea fi oricnd nvinov$ it de leg$turi cu "agenturile str$ine". Avnd n vedere cele spuse mai sus, iese n eviden $ cea de-a doua cale de utilizare a terorii n scopul control$rii totale a individului. Acestuia i este indus$, permanent, teama de a nu fi descoperit !i pedepsit de autorit$ i, indiferent dac$ vina lui este real$ (n sensul nc$lc$rii unor reguli arbitrar impuse de regimul la putere) sau pur !i simplu inventat$. Aceast$ perfid$ combina ie ntre dezvoltarea unui sentiment de vin$ individual$ !i frica de a nu fi descoperit este cu att mai eficient$ cu ct regulile sunt mai numeroase, mai oculte !i, astfel, foarte u!or de nc$lcat. ntr-un sistem totalitar dezvoltat este practic imposibil ca individul s$ respecte absolut toate regulile !i legile, mai ales c$ aproape n fiecare zi sunt inventate altele noi, iar popularizarea lor este inut$ n fru, "din ra iuni superioare", astfel nct cet$ eanul s$ afle de ele abia dup$ ce le-a nc$lcat !i a devenit, n acest fel, pasibil de pedeaps$. Mai mult, de fiecare dat$ cnd apar reglement$ri noi, efectul lor este retroactiv, pentru a nu da nici o !ans$ individului, orict de supus !i de atent ar fi el. De multe ori, pentru a controla eficient emo iile indivizilor, se utilizeaz$ redefinirea sentimentelor. n acest mod, ceea ce era motiv de triste e trebuie s$ devin$ prilej de bucurie, ceea ce reprezenta o ru!ine trebuie s$ devin$ o mndrie !.a.m.d. Fericirea, spre exemplu, este un sentiment spre care aspir$ orice fiin $ uman$. n unele secte, de pild$, liderii spun c$ omul poate fi fericit numai atunci cnd se simte ct mai aproape de Dumnezeu. Dar cum Dumnezeu este, n viziunea respectivilor lideri, mai tot timpul nefericit !i nemul umit, ar fi un adev$rat sacrilegiu ca adep ii sectei s$-!i manifeste, vreodat$, n mod deschis, bucuria. n consecin $, starea de fericire se atinge printr-o permanent$ nefericire !i suferin $. De multe ori, sectan ii ajung n extaz numai dup$ ce se supun unor suplicii nfrico!$toare (flagel$ri, posturi negre, automutil$ri, crucific$ri etc). Cu ct durerea este mai atroce, cu att ei se simt mai aproape de divinitate, deci mai ferici i. Redefinirea sentimentelor este o tehnic$ de baz$ n absolut toate sistemele totalitare. Copiii sunt crescu i !i educa i dup$ standarde noi, conform c$rora tr$darea p$rin ilor pentru "mentalit$ i nvechite" devine un merit. Mai mult, n sistemele comuniste de mn$ forte, au fost numeroase cazuri n care fiii !i-au acuzat p$rin ii n cadrul unor procese publice !i au cerut condamnarea lor la moarte. Tinerii au fost prezenta i ca veritabili eroi, au fost cople!i i de onoruri !i li s-a facilitat ascensiunea social$, pentru ca exemplul lor s$ fie urmat de ct mai mul i. Treptat s-a creat o nou$ mentalitate, n care dela iunea a fost ridicat$ la rangul de virtute, de "ndatorire patriotic$" fundamental$ a oric$rui cet$ ean. Mai trist este faptul c$ astfel de metode sunt continuate chiar !i dup$ colapsul sistemelor totalitare. n Romnia, spre exemplu, la !ase ani dup$ revolu ia din decembrie 1989, forul legislativ a adoptat noua lege a secretului de stat, n care dela iunea se men ine ca o expresie a "fidelit$ ii fa $ de ar$". Pentru 84

Tehnici de manipulare a-!i demonstra aceast$ fidelitate, fiecare cet$ ean este obligat s$-!i supravegheze !i s$-!i suspecteze permanent semenii, s$ devin$ un colaborator asiduu al serviciilor de informa ii. Astfel noua lege a secretului de stat nu numai c$ men ine redefinirea sentimentelor ini iat$ de fostul regim, dar are !i un al doilea scop extrem de important, acela de a crea o nentrerupt$ stare de suspiciune n rndurile cet$ enilor. Astfel este facilitat$ dezbinarea, oamenii pot fi asmu i i mult mai u!or unii asupra altora, iar controlul asupra lor este extrem de eficient, conform principiului de guvernare: Divide et impera!, enun at de Machiavelli. De fapt, principiul este preluat de la romani: Divide ut regnes! (Dezbin! ca s! domne$ti!). Fericirea, n majoritatea cazurilor de redefinire a sentimentelor, este redus$ la bucuria individului de a se integra grupului, de a-!i urma !i adula conduc$torul, de a ndeplini con!tiincios toate sarcinile ce i sunt atribuite. n Coreea de Nord, copiii, dar !i foarte mul i oameni maturi atingeau chiar o veritabil$ stare de extaz la vederea "Conduc$torului" Kim Ir Sen. De asemenea, n multe secte, fericirea adep ilor este concretizat$ ntr-o munc$ epuizant$ n folosul grupului, n cedarea tuturor bunurilor c$tre comunitate, n respectarea fiec$rui ndemn adresat de c$tre lider. Chiar !i atunci cnd acesta face apel la sacrificiul suprem, a!a cum a fost cazul n Guyana, cnd Jim Jones a determinat sinuciderea n grup a peste nou$ sute de oameni. Alte dou$ sentimente utilizate intens de artizanii manipul$rii sunt loialitatea !i devotamentul. Un uria! sistem de propagand$ este pus n mi!care pentrua-l determina pe individ s$-!i canalizeze sentimentele negative numai c$tre cei din afara grupului. Nu este admis$ nici o critic$ la adresa doctrinei sau a liderilor, ci doar la adresa celor care au concep ii potrivnice sistemului. De asemenea, autocritica este ncurajat$ doar n sensul blam$rii oric$rei tendin e de nesupunere fa $ de normele ideologiei respective sau fa $ de ndemnurile conduc$torilor. Pentru ncurajarea sentimentului de cufundare n anonimat, ce atrage dup$ sine obedien a necondi ionat$ fa $ de autorit$ i, indivizii sunt nv$ a i s$ nu se mai preocupe de ei n!i!i, de nevoile !i aspira iile lor fire!ti, ci numai de ceea ce este "bun" !i "corect" pentru ntregul grup. n acest sens, sistemul comunist urm$rea continuu inducerea n con!tiin a cet$ eanului a principiului: De la fiecare dup! capacit! i, fiec!ruia dup! nevoi. Individul trebuia s$ se gndeasc$ permanent la faptul c$ sunt destui cei cu un standard de via $ mai sc$zut dect el (apare aici !i sentimentul de vin$ social$), de aceea nu trebuia s$ se plng$, ci s$ depun$ eforturi tot mai mari pentru "binele colectiv". Nu conta c$ acest principiu era aplicat numai oamenilor de rnd, n timp ce suprastructura se bucura de privilegii nem$surate. Despre acele privilegii era interzis s$ se vorbeasc$. "Codul eticii !i echit$ ii socialiste" anula ierarhia fireasc$ a valorilor !i i acuza imediat de "egoism" pe cei care doreau s$-!i pun$ n eviden $ propriile lor capacit$ i. Manifestarea unui spirit egalitarist perfect (n cazul cet$ enilor de rnd) era dovada suprem$ a loialit$ ii fa $ de doctrina comunist$. O importan $ deosebit$ pentru controlul total asupra structurii emo ionale a individului o are manipularea relatiilor interpersonale ale acestuia. Liderii urm$resc direc ionarea indivizilor spre un anume gen de prietenii, le inoculeaz$ necesitatea evit$rii celor cu concep ii "incorecte", i angreneaz$ n activit$ i entuziaste de grup, axate n special pe ndeplinirea ndemnurilor venite de la conduc$tori. Munca patriotic$, colectarea sticlelor goale, organizarea de brig$zi artistice, dincolo de scopul lor pur economic sau cultural, creeaz$ prietenii !i simpatii avnd la baz$ tocmai ndeplinirea unei "sarcini" transmise "de la Centru". Chiar !i micile abateri de la linia impus$ "de sus" sunt tolerate, pentru a da individului sentimentul de libertate, pentru a-l determina s$ se angreneze sincer n respectivele activit$ i. Uneori, sentimentele pe care trebuie s$ le manifeste permanent un "bun" membru al grupului social sunt impuse prin directive clare. Acestea au un rol bine determinat, mai ales atunci cnd i vizeaz$ pe cei mai tineri membri ai societ$ ii, al c$ror sistem de valori este n 85

Bogdan Ficeac plin$ formare. Astfel Statutul !oimilor patriei, elaborat n timpul regimului Ceau!escu, impunea nc$ din primele paragrafe: 'oimii patriei trebuie s! fie ntotdeauna veseli. Orict ar p$rea de absurd$, la prima vedere, o asemenea "sarcin$", trebuie luat n considerare ntregul sistem de educa ie din vremea respectiv$, sistem prin care primii r$spunz$tori de nc$lcarea statutului puteau fi educatorii. Trebuia ca ei s$-i men in$ veseli pe micii "!oimi", dar, n acela!i timp, s$-i nve e s$ respecte ntocmai legile !i reglement$rile regimului. n consecin $, singura solu ie era aceea de a-i forma pe copii n a!a fel nct s$ fie veseli !i ferici i numai atunci cnd gndeau !i se comportau "corect". Controlul rela iilor interpersonale mai are o component$ deosebit de important$, anume controlul relatiilor sexuale. Liderii sistemelor totalitare impun reguli foarte stricte n ceea ce prive!te alegerea partenerului de via $ !i num$rul urma!ilor pe care i poate avea un cuplu. O aten ie deosebit$ este acordat$ tinerei genera ii, deoarece aceasta este mult mai u!or de ndoctrinat. n timpul regimului nazist, alegerea unui so sau a unei so ii apar innd etniei evreilor echivala cu trimiterea ntr-un lag$r de concentrare !i exterminare. n paralel, liderii nazi!ti au imaginat !i au pus n aplicare un program halucinant de ob inere a unor noi genera ii de "arieni", care s$ reprezinte viitorul na iunii germane. Trupe speciale SS r$peau din teritoriile ocupate copii care corespundeau "standardelor" !i i internau n c$mine speciale unde erau crescu i doar n scopul procre$rii. Pe de alt$ parte, multe tinere germane erau selectate, ntr-o atmosfer$ de extaz ideologic, pentru misiunea "suprem$" de a oferi copii Reich-ului. Fetele se mpreunau. n cadru organizat !i supravegheat, cu solda i germani, de asemenea selecta i riguros, pe care nu i cuno!teau !i nici nu i mai ntlneau vreodat$. Dup$ na!tere, pruncii erau prelua i imediat n c$mine speciale !i crescu i n spiritul doctrinei naziste. Ei nu !i mai vedeau niciodat$ p$rin ii, iar ace!tia din urm$ erau mndri c$ !i serviser$ patria !i Fhrer-ul. n Romnia regimului comunist, c$s$toriile erau controlate prin mijloace mai subtile. n foarte multe cazuri, p$rin ii se opuneau c$s$toriei copilului cu cineva provenind dintr-o familie "cu probleme". Ei !tiau c$ noul cuplu va avea de suferit din cauza "petelor" de la dosarele viitoarelor rude apropiate !i de aceea preferau s$ evite asemenea situa ii. Erau ndeob!te dorite c$s$toriile cu odrasle ale suprastructurii comuniste, avndu-se n vedere privilegiile de care se va bucura, automat, tn$ra familie. Ap$rea astfel o polarizare invizibil$ a societ$ ii n familii "bune" !i familii "cu probleme". n ceea ce prive!te "politica demografic$" a Partidului Comunist Romn, situa ia a c$p$tat accente dramatice, mai ales n timpul regimului Ceau!escu. n dorin a lui de a crea "omul nou", Ceau!escu, la fel ca !i Hitler !i ca to i ceilal i lideri ai sistemelor totalitare, a !tiut c$ masa de manevr$ cea mai docil$ va fi constituit$ de tn$ra genera ie, crescut$ !i educat$ "n spiritul valorilor comunismului", ce urma s$ ia locul celor cu "mentalit$ i nvechite". n acest sens, un prim pas a fost f$cut prin interzicerea avorturilor, lucru ce a dus la na!terea unor genera ii ntregi de "ceau!ei". Apoi, pentru a elimina total avorturile ilegale, a fost ini iat un sistem draconic de legi !i regulamente, ce a dus la moartea a mii de femei. Doctorilor le-a fost interzis, sub amenin area cu ani grei de pu!c$rie, acordarea oric$rui ajutor pacientelor aflate n stare grav$, ca urmare a unor interven ii empirice, pn$ ce acestea nu-l denun au pe autorul interven iei. Chiar !i atunci cnd femeile se aflau n com$, sistemul condi iona acordarea primului ajutor de existen a unui denun . Mii de familii au r$mas ndoliate, sute de medici au ajuns n pu!c$rii, alte mii de tinere au fost trimise la nchisoare, deoarece, chiar dac$ f$cuser$ m$rturisiri complete, fapta era pedepsit$ exemplar, n semn de avertisment pentru cei care ar mai fi ndr$znit s$ ncalce respectivele legi. n acela!i timp, pentru ncurajarea na!terilor, ideologii comunismului au inventat titlul onorific de "mam$ eroin$", acordat femeilor cu mul i copii.

86

Tehnici de manipulare ns$ condi iile tot mai mizere de via $ din ultimii ani ai regimului Ceau!escu au f$cut ca apari ia unui copil s$ devin$ o adev$rat$ problem$ n foarte multe familii. De aceea avorturile clandestine au continuat. Pentru a le contracara !i mai eficient, autorit$ ile au impus fiec$rei femei din Romnia obligativitatea de a se supune periodic unui control ginecologic umilitor, ce urm$rea depistarea !i nregistrarea unor eventuale sarcini nc$ din primele luni. n acest mod, via a intim$ a ntregii popula ii a intrat sub o supraveghere foarte strict$. Dup$ revolu ia din decembrie '89 s-a decretat imediat libertatea avorturilor, ns$ responsabilii pentru acea politic$ soldat$ cu mii de victime nu au fost niciodat$ tra!i la r$spundere. Controlul vie ii sexuale este practicat !i n foarte multe secte. n unele dintre ele, adep ilor le este impus un regim de abstinen $. Pentru a putea rezista, ei trebuie s$-!i g$seasc$ o preocupare permanent$, aceasta fiind, cel mai adesea, desf$!urarea unor munci extenuante n folosul grupului (de fapt, n foarte multe cazuri, cel care profit$ de roadele muncii adep ilor este exclusiv conduc$torul sectei). n alte grupuri, sectan ii sunt ndemna i spre o via $ sexual$ frenetic$, spre adev$rate orgii !i chiar perversiuni, precum cele practicate n unele grupuri satanice. n ambele cazuri, adep ii devin tot mai dependen i de stilul de via $ al grupului, iar controlul asupra st$rii lor emo ionale ajunge o arm$ redutabil$ n minile conduc$torului sectei. Dar cea mai puternic$ tehnic$ utilizat$ n ob inerea unui control total asupra sentimentelor individului este inocularea spaimei fa ! de p!r!sirea grupului. Individul este obi!nuit cu o total$ dependen $ fa $ de comunitatea din care face parte. El trebuie s$ se simt$ n siguran $ numai n cadrul grupului. Permanent i se spune c$, n cazul p$r$sirii comunit$ ii, va r$mne f$r$ ap$rare, se va mboln$vi, va fi persecutat de cei din afar$, va fi chiar ucis sau se va sinucide. n cadrul unor secte, adep ii ajung s$ aib$ veritabile reac ii de panic$ numai la gndul plec$rii: transpir$, b$t$ile inimii se accelereaz$, subcon!tientul le transmite o dorin $ intens$ de a respinge respectiva idee. n societ$ ile totalitare, aparatul de propagand$ se preocup$ intens de difuzarea unei imagini ct mai sumbre a lumii exterioare. Prin mediile oficiale de comunicare n mas$ ori prin intermediul zvonurilor, lumea exterioar$ este nf$ i!at$ ca un spa iu haotic, populat numai de terori!ti, droga i, !omeri, criminali, indivizi f$r$ scrupule, care abia a!teapt$ s$-i ngenuncheze !i s$-i exploateze pe nou-veni i. O captur$ important$ pentru propaganda totalitar$ sunt cei reveni i n ar$, dup$ e!ecurile nregistrate n exterior. Ace!tia sunt mediatiza i intens, pu!i s$-!i prezinte nerealiz$rile ca fiind obiective, generate exclusiv de ac iunile for elor oculte din exterior, apoi sunt rencadra i n societate, chiar cu unele privilegii efemere, ca exemplu de m$rinimie a sistemului fa $ de "fiii r$t$citori". ns$ oricum s-ar ac iona pentru ob inerea controlului asupra emo iilor unui individ, trebuie re inut faptul c$, o dat$ dobndit acest control, comportamentul !i gndirea individului se vor conforma noii structuri emo ionale. n concluzie, modificndu-se una dintre componentele identit$ ii individuale (fie gndire, fie comportament, fie structur$ afectiv$), ca urmare a fenomenului de disonan $ cognitiv$, celelalte dou$ se vor adapta corespunz$tor. n cele mai multe cazuri ns$, artizanii manipul$rii ac ioneaz$ n paralel asupra tuturor celor trei componente, astfel nct fiecare modificare a uneia dintre ele s$ vin$ imediat n ntmpinarea modific$rilor celorlalte dou$. Astfel eficien a n ob inerea unui control total asupra individului este maxim$...

87

Bogdan Ficeac

Sp$larea creierului

n capitolul precedent am prezentat cele trei mari direc ii de ac iune pentru ob inerea unui control total asupra individului: remodelarea comportamentului, restructurarea gndirii !i redefinirea structurii emo ionale. Pentru fiecare direc ie n parte am dat nenum$rate exemple de modific$ri impuse individului. Strategia impunerii acestor modific$ri, pentru a fi eficient$, pentru ca schimb$rile s$ fie durabile, are ca numitor comun succesiunea a trei etape: dezghe area, schimbarea !i renghetarea. Dezghe area are ca scop distrugerea total$ a vechiului element de identitate a individului (act de comportament, mod de gndire, sentiment). Schimbarea este reprezentat$ de inocularea noului element de identitate. Renghetarea const$ n fixarea noii personalit$ i a individului, pentru ca ea s$ reziste n timp. Acest model n trei trepte a fost studiat, n linii generale, de Kurt Lewin, n anii patruzeci, apoi a fost descris !i sistematizat, dou$ decenii mai trziu, de Edgar Schein !i de R.J. Lifton. Ultimii doi !i-au bazat studiile pe analiza programelor de sp$lare a creierului, utilizate n China maoist$, la sfr!itul anilor cincizeci. Modelul n trei trepte nu este ns$ aplicabil numai unor tehnici de felul celor utilizate de comuni!tii chinezi pentru a-i "converti" pe prizonierii lor americani. El este aplicabil n toate mprejur$rile n care individul este supus unor constrngeri fizice, sociale sau psihice, pentru a i se crea o nou$ identitate. Dac$ nu se iau n considerare credin a, valorile, atitudinile, sentimentele sau actele de comportament ce urmeaz$ a fi modificate, modelul n sine (devenit astfel neutru din punct de vedere moral) poate explica toate procesele de influen are !i de schimbare a personalit$ ii individului, att cele cu finalitate moral$ negativ$, ct !i cele ce urm$resc scopuri pozitive, din perspectiva moralit$ ii, precum reeducarea n penitenciare sau psihoterapia. Dezghe area, schimbarea !i renghe area sunt specifice !i proceselor de ndoctrinare din sistemele totalitare, !i metodelor de convertire la diverse religii !i secte religioase, !i sistemelor de reeducare din pu!c$rii, !i proceselor de recuperare mental$ din spitalele de boli nervoase, !i antrenamentelor din armat$, iar exemplele pot continua. Modelul n trei trepte este universal valabil !i, de fapt, singurul cu adev$rat eficient. Dezghe area este cea mai important$ etap$ a procesului, de eficien a ei depinznd reu!ita aplic$rii ntregului model. Pentru a preg$ti un individ n vederea unei schimb$ri radicale, identitatea acestuia trebuie distrus$. El trebuie s$ fie complet dezorientat. Sistemul s$u propriu de valori, standardele conform c$rora se raporta la lumea exterioar$ !i se n elegea pe sine nsu!i sunt anihilate pentru a preg$ti terenul schimb$rii ce va urma. Dezghe area poate fi aplicat$ pe diverse c$i. Prima ar fi deta$area individului din mediul s!u social $i anihilarea deprinderilor sale zilnice. Lipsa contactelor interumane obi!nuite l va priva de posibilitatea unor confirm$ri exterioare ale manifest$rilor sale, sporindu-i deruta. n nchisori, n spitalele de boli nervoase, n a!ez$mintele monahale, n taberele de instruire 88

Tehnici de manipulare !.a.m.d., sistemul de regulamente interne, obligativitatea purt$rii unor ve!minte specifice, acelea!i pentru to i, programul zilnic foarte riguros stabilit creeaz$ un cadru cu totul nou, complet diferit de cel cu care era familiarizat individul. n acela!i timp, vechile deprinderi sunt uitate !i se formeaz$ noi obi!nuin e ce vor intra curnd n reflex. O situa ie asem$n$toare, de!i mai pu in evident$, se ntlne!te !i n institu iile de nv$ $mnt, mai ales acolo unde func ioneaz$ internatele. Nevoit s$ locuiasc$ la c$min sau n campusurile universitare, tn$rul se adapteaz$ treptat unui nou mediu social, contactul cu cei de acas$ devine dificil, programul de studiu !i regulamentele interne i creeaz$ noi obi!nuin e. n acest mod, procesul de educa ie ncepe pe un "teren defri!at", eliberat, n mare parte, de influen a experien ei anterioare. La fel se petrece !i n armat$. Regulamentul strict, ncazar-marea, uniformele, lipsa contactelor cu cei de acas$ l dezorienteaz$ complet pe recrut !i l fac mult mai u!or de instruit, mult mai obedient fa $ de ordinele superiorilor. Un studiu din 1954, efectuat n mai multe unit$ i militare din Statele Unite, revela faptul c$ rezultatele militarilor erau cu att mai bune, cu ct unitatea lor se afla mai departe de cas$, iar contactele cu cei apropia i erau mai pu ine. n sistemele totalitare, dup$ preluarea puterii, ntregul sistem de legi este modificat ntrun timp foarte scurt, se impun rapid noi deprinderi !i noi forme de comportament, mergnd pn$ la purtarea unor haine specifice, utilizarea unor alte formule de adresare ori respectarea unui nou program zilnic, astfel c$, pe fondul st$rii generale de anomie, propov$duitorii noii doctrine au o aderen $ sporit$ n rndurile marii mase a cet$ enilor. O variant$ mai dur$ a acestei prime c$i de dezghe are este mortificarea eului. Ea se ntlne!te n special n unele secte religioase sau n lag$re. Individului i se iau definitiv toate bunurile personale, este privat, de multe ori, chiar !i de unele semne distinctive ale persoanei sale prin obligativitatea tunsului la piele !i a rasului, prime!te un num$r n locul numelui, este supus unor munci sau ritualuri extenuante !i deseori umilitoare, personalitatea i e complet anulat$. Devine un "nimeni" cufundat n anonimatul celor mul i. Vechea sa identitate este complet distrus$. n unele culte satanice, novicele, pentru a fi rupt complet de vechea personalitate, este supus unor ritualuri ce implic$ desacralizarea !i profanarea unor simboluri unanim acceptate n lumea exterioar$ (i se impune s$ scuipe crucea, s$ jure c$ !i va omor p$rin ii sau prietenii dac$ i se va cere, s$ fac$ diverse jertfe animale etc). O alt$ metod$ foarte utilizat$ pentru distrugerea identit$ ii O individului este privarea acestuia de somn. n completare se poate veni !i cu o nou$ diet$ precum !i cu noi ore de mas$, ce sporesc dezorientarea persoanei. n unele grupuri se folose!te regimul alimentar s$rac n proteine !i bogat n glucide. De asemenea, subalimentarea continu$ a individului are efecte sensibile n subminarea stabilit$ ii sale psihice. n lag$rele de concentrare naziste, metoda era generalizat$. n Romnia regimului Ceau!escu, ntreaga popula ie a $rii, cu excep ia nomenclaturii, suferea de foame. A!a-numitul "program de alimenta ie ra ional$" avea ca scop att erodarea rezisten ei psihice a individului, ct !i ocuparea timpului liber al acestuia cu o permanent$ alerg$tur$ dup$ alimente, pentru a nu avea cnd s$ mai gndeasc$. Trebuie remarcat !i faptul c$, dup$ c$derea regimului comunist, ini iatorul respectivului "program" a ajuns ministru al s$n$t$ ii. Dezghe area este realizat$ cu maximum de eficien $ n izolare, atunci cnd indivizii nu au posibilitatea ntre inerii unor leg$turi cu exteriorul. Sistemele totalitare interzic cet$ enilor lor c$l$toriile n str$in$tate. n sectele extremiste, adep ii sunt adu!i ntr-o stare de dependen $ total$ fa $ de a!ez$mntul grupului.

89

Bogdan Ficeac Hipnoza este o alt$ metod$, foarte puternic$, pentru desf$!urarea procesului de dezghe are. Extrem de eficiente sunt tehnicile hipnotice bazate pe utilizarea deliberat$ a confuziei pentru inducerea st$rii de trans$. Confuzia rezult$ atunci cnd individul este supus unui flux de informa ii contradictorii, comunicate n acela!i timp. Spre exemplu, hipnotizatorul spune pe un ton autoritar: Cu ct vei ncerca mai mult s! n elegi ceea ce spun, cu att te vei dovedi mai incapabil s! pricepi vreodat!. n elegi? De!i, la o analiz$ mai atent$, fraza pare a avea sens, efectul ei imediat asupra subiectului este crearea unui sentiment de disconfort psihic. ns$ chiar !i n absen a hipnozei, atunci cnd individul este men inut mult timp ntr-un loc izolat !i supus permanent unor astfel de fluxuri informa ionale confuze, el va ajunge s$-!i suprime din reflex gndirea logic$ !i s$ se comporte asemenea celor afla i mpreun$ cu el n izolare. Controlul informa iei !i dovede!te astfel ntreaga putere de manipulare a con!tiin elor. Individul nu mai are ncredere n sine, ci se adapteaz$ din instinct comportamentului de grup. n majoritatea sectelor, starea de trans$ este atins$ prin medita ii ndelungate, !edin e de confesiune, rug$ciuni, cntece n grup !.a.m.d. n societ$ ile totalitare, acestea sunt nlocuite cu !edin ele comune de nv$ $mnt politic, sindicat ori partid, cu scrierea unor nenum$rate autobiografii, cu participarea la spectacole grandioase de venerare a liderilor, cu audierea !i interpretarea cntecelor patriotice etc. Chiar dac$ nu cu aceea!i intensitate ca n cazul sectelor, starea de disconfort psihic totu!i apare !i, pentru eliminarea ei, individul se conformeaz$ din reflex normelor impuse de autorit$ i. Mai mult, o eventual$ nc$lcare a normelor i activeaz$ profunde sentimente de vinov$ ie, ru!ine !i team$ de a nu fi pedepsit. Asem$n$rile reflexelor de comportament ajung pn$ la identificare. Spre exemplu, a te ridica n picioare !i a p$r$si biserica n timpul unei predici este la fel de inacceptabil ca a te ridica !i a p$r$si sala n timpul unei !edin e de nv$ $mnt politic. Revenind la metoda propriu-zis$ de sp$lare a creierului, aceasta este considerat$ unanim drept forma extrem$ de ndoctrinare politic$ !i singura cu adev$rat eficient$. De!i au urmat c$i diferite, att ru!ii, ct !i chinezii au des$vr!it-o. Americanii, prin cteva programe ultrasecrete ale CIA, au experimentat alt gen de metode, n care au utilizat hipnoza, drogurile, !ocurile electrice, administrarea de diferite substan e chimice !.a.m.d. Au fost dep$!ite orice limite ale eticii medicale !i profesionale, au fost sacrificate vie i omene!ti, ns$ rezultatele nu au confirmat a!tept$rile. Comuni!tii ru!i !i cei chinezi !i-au p$strat "suprema ia" n domeniu, de!i nu au folosit tehnici "exotice" precum americanii, iar violen a fizic$ a fost aproape inexistent$. Metoda ruseasc$ de sp$lare a creierului ncepea prin izolarea prizonierului ntr-o celul$ auster$. G$rzile care l supravegheau permanent, prin rota ie, l supuneau ncontinuu la tot felul de umilin e !i njosiri, pentru a-i crea senza ia unei ruperi totale de lumea exterioar$. i spuneau cnd s$ stea n picioare !i cnd s$ se a!eze, i indicau n ce pozi ie s$ doarm$ !i l trezeau cnd f$cea o mi!care ct de mic$, i interziceau orice stimul exterior (c$r i, !tiri, conversa ii). Dup$ patru-cinci s$pt$mni, prizonierul claca. Plngea, morm$ia, avea halucina ii, se ruga de unul singur. Din acel moment ncepea interogatoriul. n fiecare noapte gardienii l duceau ntr-o camer$ special$ unde l a!tepta anchetatorul. Acesta nu l acuza de nimic, ci se ar$ta convins c$ prizonierul !tie foarte bine de ce se afl$ acolo. La rndul s$u, prizonierul se str$duia s$-!i demonstreze nevinov$ ia f$r$ a !ti de ce era acuzat. Ore n !ir, nop i n !ir, cei doi treceau n revist$ ntreaga via $ a prizonierului, n cele mai mici am$nunte. Apoi o luau de la cap$t. Anchetatorul depista orice neconcordan $ !i o amplifica, prezentnd-o ca pe o 90

Tehnici de manipulare dovad$ indubitabil$ de vinov$ ie. De cte ori prizonierul ncerca s$ se justifice, anchetatorul izbucnea n rs, determinndu-l s$ caute un alt r$spuns, ct mai plauzibil. Dup$ s$pt$mnile de izolare !i de nesiguran $, prizonierul ncerca sentimente de u!urare !i de recuno!tin $ atunci cnd se ntlnea cu anchetatorul, acesta fiind singura fiin $ cu care putea comunica. Mai mult, ajungea s$ se nvinov$ easc$ singur, pentru a face ancheta s$ avanseze, pentru a nu mai tr$i n tensiunea aceea psihic$ insuportabil$. Treptat avea impresia c$ munce!te cot la cot cu anchetatorul pentru rezolvarea ct mai rapid$ a cazului s$u. Pe m$sur$ ce treceau s$pt$mnile, prizonierul !i l$sa tot mai mult sufletul n minile anchetatorului, iar acesta, ori de cte ori ob inea o nou$ m$rturie, sl$bea presiunea. i oferea prizonierului o igar$, st$tea cu el la taclale, i spunea c$ este un simplu om care trebuie s$-!i fac$ meseria. Dac$ prizonierul ntrzia s$ fac$ noi m$rturisiri, strngea din nou !urubul, ar$tndu-se nemul umit c$ i-a fost n!elat$ ncrederea, c$ nu s-a colaborat a!a cum ar fi trebuit. Pe m$sur$ ce acuza iile la adresa lui ncepeau s$ se contureze, prizonierul !i d$dea seama c$ singura cale de a sc$pa de acel calvar era m$rturisirea complet$. Altfel infernul ar fi continuat la nesfr!it. n nou$zeci !i nou$ la sut$ din cazuri, ajuns n aceast$ faz$, prizonierul semna tot ce i se punea n fa $. n Uniunea Sovietic$ de pe timpul lui Stalin, m$rturisirea complet$ marca sfr!itul interogatoriului. Dup$ ob inerea ei, prizonierul era mpu!cat sau trimis ntr-un lag$r de munc$. Din acest motiv, termenul de "sp$lare a creierului" este impropriu folosit n cazul procedurilor folosite de ru!i asupra prizonierilor. Izolarea !i interogatoriile constituiau, de fapt, doar prima etap$ a metodei, cea de dezghe are. Spre deosebire de ru!i, chinezii au aplicat ntreaga succesiune a etapelor, propunndu-!i, nc$ de la nceput, sarcina ambi ioas$ a reeduc$rii prizonierilor. Pentru ei, ob inerea m$rturisirilor complete reprezenta abia nceputul. Pentru a trece la faza a doua, cea de schimbare, mutau prizonierul ntr-o celul$ mai larg$, al$turi de al i de inu i. Aici avea loc ndoctrinarea. Din zori !i pn$ n noapte, prizonierul i studia, mpreun$ cu ceilal i, pe Marx !i pe Mao, asculta prelegeri de nv$ $mnt politic !i se autoevalua n cadrul !edin elor de autocritic$. Supraveghetorii nu apreciau individual progresele, ci numai la nivelul ntregului grup. Orice ameliorare, ct de mic$, a condi iilor de deten ie, depindea numai de "progresele" nregistrate de absolut to i membrii grupului. Din acest motiv, fiecare prizonier era foarte atent la comportamentul celorlal i, atacndu-i violent pe cei care se dovedeau mai rezisten i la ndoctrinare. n cele din urm$, "rezisten ii", nemaisuportnd presiunile exercitate de colegi asupra lor, se conformau comportamentului de grup. Imediat ei sim eau cum ceilal i i privesc cu simpatie !i chiar cu recuno!tin $. Se crea astfel reflexul de supunere necondi ionat$ fa $ de procesul ndoctrin$rii. Supunerea l f$cea pe prizonier s$ supravie uiasc$ n deten ie, s$ se bucure de considera ia colegilor s$i, s$ se cufunde n anonimat pentru a-!i reduce zbuciumul interior. Noul comportament atr$gea dup$ sine, din cauza fenomenului de disonan $ cognitiv$, remodelarea sim $-mintelor !i, n cele din urm$, a gndirii. n timp, prizonierul ajungea s$ cread$ c$ numai credin a n noua doctrin$ i putea aduce stima celor din jur. El avea "revela ia" c$ ideologia comunist$ reprezint$ "adev$rul absolut", c$ doar lui trebuia s$-!i dedice via a. Avnd n vedere acest proces de "sp$lare a creierului", utilizat de chinezi asupra prizonierilor de r$zboi occidentali, se poate n elege mult mai u!or cea de-a doua etap$ a modelului de creare a unei noi identit$ i !i anume schimbarea...

91

Bogdan Ficeac

Schimbarea const$ n a impune individului un nou mod de a se comporta, de a sim i !i de a gndi. Astfel se umple vidul creat de !tergerea vechii sale identit$ i !i i se creeaz$ noua identitate. n acest sens, a!a cum am v$zut ceva mai nainte, procesul de ndoctrinare const$ att n tehnici evidente, conven ionale (ore de nv$ $mnt politic, lecturi, ritualuri specifice), ct !i n metode subtile, neconven ionale (includerea ntr-un grup !i supunerea la presiunile exercitate de acesta, crearea reflexelor de gndire !.a.m.d.). Multe dintre tehnicile folosite n perioada anterioar$, cea a dezghe !rii, sunt utilizate, n continuare, !i n aceast$ a doua etap$. Metoda chinez$ a demonstrat c$ cea mai puternic$ surs$ de influen $, n cadrul unui grup izolat, este reprezentat$ de dorin a noilor prizonieri de a deveni asemenea veteranilor. Veteranii sunt percepu i ca modele de comportament !i fel de a gndi, ca exemple de adaptare !i supravie uire, ca indivizi care au sc$pat de povara acuza iilor !i se afl$ spre finalul unui extenuant proces de reformare a personalit$ ii. Novicele, disperat, confuz, aflat la limita rezisten ei tinde s$ urmeze din instinct experien a veteranilor pentru a supravie ui. Trebuie remarcat faptul c$ remodelarea novicilor prin aceast$ metod$ se face numai cnd ace!tia sunt convin!i de sinceritatea veteranilor. Dac$ exist$ un dubiu ct de mic c$ veteranii s-ar afla n slujba autorit$ ilor, c$ sunt informatori sau agen i ai Puterii, tehnica nu mai d$ rezultate. Novicii se izoleaz$ n ei n!i!i, refuz$ contactele cu ceilal i membri ai grupului, resping orice cooperare. Din acest motiv, metoda chinez$ nu presupune, n mod special, contacte cu vreun prizonier anume, nu se bazeaz$ pe infiltrarea de informatori sau agen i de influen $ suplimentari. Grupul este tratat n ansamblul s$u, iar constrngerile sau recompensele se aplic$ tuturor. Orice contact cu vreun veteran ar trezi suspiciune !i ar compromite procesul de ndoctrinare. Este suficient ca veteranii s$-!i joace rolul lor de indivizi afla i la grani a dintre via a n penitenciar !i libertate. Novicii au ncredere n ei pentru c$ i simt asemenea lor. n acela!i timp tind s$ le urmeze comportamentul pentru c$ veteranii reprezint$ un model de supravie uire. Acela!i lucru se constat$, de pild$, n practica judiciar$. Membrii bandelor criminale rezist$ de obicei cu nver!unare interogatoriilor extenuante !i presiunilor de tot felul venite din partea anchetatorilor. ns$ atunci cnd un membru marcant al bandei este determinat s$ coopereze cu anchetatorii, exemplul s$u, n marea majoritate a cazurilor, i determin$ !i pe ceilal i delincven i s$ fac$ m$rturisiri complete. Aceea!i metod$ este utilizat$ !i n anumite penitenciare, n vederea reeduc$rii de inu ilor. Eforturile autorit$ ilor se concentreaz$ asupra celui care este privit ca lider de c$tre ceilal i pu!c$ria!i. Atunci cnd acesta este determinat s$ coopereze, influen a lui asupra grupului poate fi determinant$ n procesul de reeducare. Metoda implic$ totu!i riscuri serioase. Dac$ leg$tura liderului de grup cu autorit$ ile este descoperit$ mult prea devreme de c$tre ceilal i de inu i, acesta poate s$ cad$ n dizgra ia grupului, s$ fie catalogat drept "gu!$", "ciripitor" !.a.m.d. Astfel ntreaga strategie d$ gre!, iar susceptibilitatea de inu ilor cre!te, f$cndu-i mult mai greu de reeducat prin repetarea acestei tehnici sau chiar prin aplicarea altora. n spitalele de boli nervoase este cunoscut faptul c$, pentru recuperarea pacien ilor, cea mai mare influen $ asupra acestora o au gardienii, infirmierele sau ceilal i pacien i. Medicii psihiatri ob in, de obicei, mai pu ine succese dect personalul auxiliar, tocmai pentru c$ rezisten a intern$ a pacien ilor se amplific$ instinctiv n prezen a unui cadru medical cu autoritate. n unele spitale, psihiatrii, pentru a ob ine rezultate pozitive, se men in n umbr$, 92

Tehnici de manipulare coordoneaz$ comportamentul infirmierelor !i al gardienilor, supravegheaz$ discret adun$rile "libere" ale bolnavilor. O metod$ deosebit de eficient$, dar, ntr-un fel, !i riscant$, este cea a "fratelui mai mare". Foarte multe companii au renun at la metoda tutel$rii noilor angaja i de c$tre persoane aflate spre vrful ierarhiei. Nou-veni ii sunt ncredin a i celor afla i pe aceea!i treapt$ cu ei, dar vechi n meserie, sau celor de pe treapta imediat superioar$. Ace!tia au mult mai mult$ influen $, astfel se creeaz$ !i rela ii interpersonale mult mai stabile, care, n final, i fac pe nou-veni i s$ devin$ loiali firmei. Riscul const$ n faptul c$ unii dintre "fra ii mai mari" pot avea propriile lor frustr$ri, pe care le inoculeaz$ novicilor, determinndu-i s$ devin$ reticen i sau chiar ostili fa $ de cei din fruntea ierarhiei. n alte cazuri, "fra ii mai mari" pot manifesta o loialitate ostentativ$ fa $ de companie, efectul fiind crearea aceluia!i sentiment de reticen $. n sectele extremiste, schimbarea are loc n cadrul unor ritualuri extenuante, monotone, repetate la nesfr!it, n grup. Uneori predicile pe care sunt nevoi i s$ le asculte noii adep i sunt sofisticate, aproape neinteligibile, ns$ mesajul general este ntotdeauna acela!i: lumea exterioar$ este rea, de aceea unica speran $ o reprezint$ apartenen a la sect$ !i respectarea ntocmai a nv$ $turilor liderului. "Iluminarea spiritual$ este imposibil$ pentru cei din exterior, deoarece ei nu cunosc adev$rul." Iar "adev$rul" poate fi n eles numai printr-o supunere oarb$ fa $ de ndemnurile conduc$torului. "Vechile concepte" trebuie abandonate pentru a elimina "r$ul", gndirea ra ional$ este potrivnic$ progresului spiritual, n consecin $ numai credin a f$r$ limite poate salva sufletul !i trupul. Recru ilor li se inoculeaz$ un nou comportament, un nou mod de gndire, noi sim $minte n mod gradat. Ei sunt considera i asemenea unor nou-n$scu i din punct de vedere spiritual. n momentul n care se observ$ o prea mare rezisten $ din partea vreunuia, procesul este ncetinit !i, cel mai adesea, respectivul este ncredin at unui sectant experimentat care s$-i continue ndoctrinarea. ntotdeauna, puterea de influen $ a partenerilor de grup are mai mari !anse de reu!it$ dect presiunea din partea celor situa i n fruntea ierarhiei. De multe ori, !edin ele de ndoctrinare pot deveni obsedante, confuze, dar tocmai asta se dore!te. Noul adept este adus ntr-un gen de trans$ hipnotic$, n care gndirea logic$ este anihilat$, m$rind astfel !ansele de reu!it$ ale procesului cre$rii unei noi identit$ i. n plus, dac$ novicii adorm n timpul unor ritualuri obositoare, sentimentul de vinov$ ie pe care l ncearc$ instinctiv poate fi exploatat la maximum, pentru a-i face s$ se str$duiasc$ !i mai mult n atingerea "ilumin$rii spirituale" pe calea indicat$ de liderul sectei. O alt$ tehnic$ de schimbare este "experien a spiritual$". Cele mai bine p$strate secrete ale recrutului sunt colectate treptat, eventual prin intermediul noilor s$i prieteni din cadrul sectei, !i transmise liderului pentru a fi folosite mai trziu, n revelarea unei a!a-zise "experien e spirituale". Spre exemplu, noul adept a avut o prieten$ care s-a sinucis. Informa ia este pasat$ conduc$torului, care, la momentul potrivit, n cadrul unor ritualuri specifice, o face cunoscut$. Recrutul, !tiind c$ nu divulgase nim$nui secretul sau fiind convins c$ cel c$ruia i-l mp$rt$!ise nu i putea tr$da ncrederea, ajunge la concluzia c$ liderul i-a citit gndurile sau a comunicat cu divinitatea. n consecin $ el ajunge s$-!i cear$ iertare pentru insuficienta preocupare de a deveni un "bun" membru al sectei, iar ncrederea lui n lider devine de nezdruncinat. n acela!i timp, prin astfel de trucuri, conduc$torul sectei cap$t$ o aur$ cvasidivin$. 'i cum lipsa de credin $ n divinitate este cel mai mare p$cat al unui sectant, dar !i originea tuturor relelor din lume, noua identitate a adep ilor va fi lipsit$ total de atributul gndirii logice. n consecin $, dependen a adep ilor de sect$ !i de liderul acesteia va fi total$. Din nou, studiile de psihologie social$ axate pe analiza tehnicilor de manipulare din cadrul sectelor arat$ c$ totu!i cea mai puternic$ presiune de influen are a noilor membri vine 93

Bogdan Ficeac din partea semenilor lor deja ndoctrina i. Ace!tia din urm$ sunt absolut convin!i c$ !tiu exact ce le lipse!te nou-veni ilor !i i "prelucreaz$" n consecin $. Veteranii au senza ia c$ ei sunt singurii vinova i n caz c$ recrutul nu e destul de maleabil, de aceea !i m$resc eforturile !i presiunea pn$ cnd ob in rezultatul dorit. Pentru accelerarea procesului de creare a unei noi identit$ i, membrii grupului sunt mp$r i i n subgrupuri, astfel nct recru ii s$ se afle permanent n preajma !i sub influen a unor veterani de care s$ se lege !i suflete!te. Dar schimbarea nu implic$ doar inocularea unui sentiment de supunere necondi ionat$ fa $ de liderul sectei sau inocularea unor precepte religioase cu totul noi. Pentru a fi de durat$, se urm$re!te crearea unei veritabile "mitologii" a grupului. Adep ii ajung, treptat, s$-!i m$rturiseasc$ ntre ei "vechile p$cate", s$ r$spndeasc$ pove!tile de succes ale sectei sau istorisirile cu aur$ mistic$ avndu-l n centru pe lider, s$ perceap$ noua via $ din cadrul grupului ca fiind singura posibil$ pentru ei. Se na!te astfel un sim al comunit$ ii, iar dependen a sectan ilor de grup este definitiv$. Amenin a i cu p$r$sirea sectei sau cu dezintegrarea acesteia, ei vor alege sinuciderea, a!a cum s-a ntmplat n Guyana. Trebuie ad$ugat$ !i observa ia c$, pentru reu!ita schimb!rii, o importan $ aparte o are mediul (fizic, dac$ putem s$-i spunem a!a) n care se afl$ recrutul. Dup$ cum s-a v$zut, izolarea este absolut necesar$. Cele mai eficiente procese de schimbare au loc n nchisori, spitale, internate, caz$rmi etc. Liderii sectelor extremiste !i duc ntotdeauna adep ii n locuri izolate, departe de lumea nconjur$toare, unde orice contact cu exteriorul este anihilat. A!ezarea sectei este ridicat$ din temelii, ntr-un loc virgin, la fel cum noua identitate a adeptului este reconstruit$ total, pe spa iul liber ob inut prin distrugerea vechii personalit$ i. Avnd n vedere tehnicile de schimbare a identit$ ii n sectele religioase sau n diferite institu ii, se pot face !i alte numeroase paralele cu manipularea din sistemele sociale totalitare. Ideologia comunist$, spre exemplu, urm$rea formarea "omului nou". Procesul de schimbare includea izolarea ntre grani ele $rii, distrugerea a tot ceea ce amintea de trecut, reinventarea istoriei, exacerbarea cultului personalit$ ii, deposedarea cet$ eanului de tot ceea ce i-ar fi oferit un anume grad de intimitate !i cufundarea lui n anonimatul unei mase de manevr$ uniforme, includerea lui n tot felul de grupuri de ndoctrinare nc$ de la cea mai fraged$ vrst$ !.a.m.d. E!ecul sistemelor totalitare, mai ales al celor de sorginte comunist$, s-a datorat, ntr-o anume m$sur$, !i num$rului foarte mare de indivizi a c$ror mentalitate trebuia schimbat$. Procesul are !anse de reu!it$ cu att mai mari, cu ct grupul este mai restrns. 'i totu!i nu aceasta este cauza principal$ a e!ecului, ci supralicitarea. ntr-un capitol anterior spuneam c$ una dintre cele mai recente concluzii ale cercet$torilor n psihologie social$ este aceea c$ presiunea manipulatorului asupra individului nu trebuie s$ dep$!easc$ un anume prag. Dep$!irea pragului echivaleaz$ cu declan!area unui intens sentiment de frustrare. Acesta va fi p$strat n interiorul individului, va fi ascuns de frica de represalii, ns$, mai devreme sau mai trziu, va izbucni cu efecte incontrolabile. Pentru reu!ita total$ a manipul$rii, individul trebuie s$ r$mn$ cu iluzia c$ el a ales schimbarea, nu c$ i-ar fi fost impus$. Nu trebuie s$ uit$m ct de preocupat era Goebbels ca programele lui de propagand$ s$ nu dep$!easc$ limita peste care popula ia ar fi fost plictisit$ !i ar fi nchis butonul radioului. Spre deosebire de el, activi!tii lui Ceau!escu au exagerat enorm manifest$rile de venerare a "crmaciului", iar efectul a fost exact invers celui preconizat.

94

Tehnici de manipulare Se cuvine aici o digresiune cu privire la diferen a fundamental$ dintre socialismul de sorginte moscovit$ !i socialismul democratic. Pentru cei care au tr$it (!i au suferit) ntr-un sistem socialist totalitar, pare de-a dreptul bizar$ aderen a pe care o au ideile socialiste n democra iile veritabile, !i chiar n rndurile unei mari p$r i a intelectualit$ ii occidentale. Aceast$ percep ie are la baz$ confuzia inten ionat$ pe care propaganda comunist$ a creat-o printr-un vast sistem de dezinformare !i manipulare a opiniei publice interne !i interna ionale. S-a ncercat inocularea ideii c$ socialismul este acela!i, indiferent de c$ile prin care este promovat. Mai mult, chiar !i ast$zi, cnd sistemele totalitare s-au pr$bu!it, nostalgicii comuni!ti, n inten ia de a convinge cet$ enii c$ doctrina n numele c$reia au militat era "corect$", iau Suedia ca exemplu de ar$ n care principiile socialiste (n special n ceea ce prive!te redistribuirea venitului) au avut c!tig de cauz$. Or, tocmai aici se afl$ deosebirea esen ial$. n democra iile autentice, cet$ eanul este liber s! opteze pentru socialism, la fel ca pentru orice alt$ ideologie. De asemenea, el este liber s! renun e la respectiva doctrin$ atunci cnd nu mai este convins de eficien a ei. n sistemele socialiste totalitare, cet$ eanul este for at s! se supun! preceptelor ideologice impuse "de la Centru", f$r$ a avea nici o alt$ variant$. Mai mult, nesupunerea echivaleaz$ cu pedepse adesea insuportabile. Standardul nalt de via $ atins n Suedia se datoreaz$ tocmai sistemului democratic de acolo. Dezastrul din $rile esteuropene a fost provocat tocmai de sistemul totalitar. Aderen a pe care o au principiile socialiste n democra iile autentice se datoreaz$ faptului c$ adep ii lor cred sincer n ele. Pr$bu!irea "lag$rului socialist" a fost posibil$ pentru c$ oamenii nu au mai crezut n ideologia socialist$, poate !i pentru c$ au fost for a i s-o fac$ decenii n !ir. Trebuie remarcat faptul c$ succesele regimurilor socialiste s-au nregistrat n prima perioad$ a acestora, atunci cnd oamenii nc$ tr$iau cu iluzia c$ socialismul este op iunea lor fireasc$. n acea vreme, era absolut real entuziasmul celor care, spre exemplu, n Romnia, au construit, prin munc$ voluntar$, liniile ferate Bumbe!ti-Livezeni, Salva-Vi!eu sau alte numeroase obiective. Pentru c$ acei oameni, atunci, credeau sincer n "zorii unei ere noi". Dar pe m$sur$ ce regimul a devenit tot mai ap$s$tor, iar nivelul de trai tot mai sc$zut, ei au ncetat s$ mai cread$. Astfel, cteva decenii mai trziu, regimurile socialiste s-au pr$bu!it din interior, tocmai pentru c$ marea majoritate a popula iei sim ea nevoia unei alternative. 'i totu!i, poate c$ o anume confuzie persist$. Sunt tot mai mul i cei care sus in c$ principiile socialiste conteaz$ la urma urmei, nu c$ile prin care au fost promovate acestea, iar dac$ s-au nregistrat e!ecuri, a fost din cauza unor conduc$tori incapabili, nu a sistemului n sine. Argumenta ia poate p$rea logic$, dar ea eludeaz$ complexitatea fenomenului. Sistemul socialist de sorginte moscovit$ punea doctrina pe primul plan. Omul trebuia s$ se supun$ acesteia f$r$ crcnire. Situa ia n $rile occidentale este total diferit$, pentru c$, acolo, ideologia socialist$ este doar o parte a unui sistem democratic, n care omul se afl! pe primul plan, iar sistemul trebuie s$ se adapteze pentru a pune n valoare personalitatea !i calit$ ile fiec$rui cet$ ean, indiferent de op iunea lui politic$. n $rile est-europene, nivelul de trai tot mai sc$zut era motivat de oficialit$ i prin necesitatea existen ei unor "genera ii de sacrificiu" care s$ fac$ posibil acel "viitor luminos", tot mai ndep$rtat. Oamenii nu tr$iau n prezent, ci doar sufereau, singura lor speran $ fiind ca urma!ii se vor bucura, poate, de via $. n democra iile veritabile, oamenii tr$iesc n prezent, se bucur$ de via $ !i se ngrijesc n mod normal de genera iile viitoare. n esen $, deosebirea dintre socialismul de sorginte moscovit$ !i cel democratic este deosebirea dintre totalitarism !i democra ie. Principiile socialiste ajunseser$, n Est, doar 95

Bogdan Ficeac nveli!ul doctrinar menit s$ instituie un regim autoritar, n care nu era admis$ nesupunerea, mai ales fa $ de conduc$tor. De aceea !i metodele de instaurare !i de men inere a unui astfel de sistem erau foarte asem$n$toare cu cele utilizate n alte regimuri totalitare (de exemplu, n cel nazist). Ideologia, principiile "n$l $toare" n numele c$rora guvernau liderii comuni!ti ajunseser$ simple idei abstracte, menite s$ justifice represiunea. Ceea ce i interesa pe conduc$tori era doar men inerea unei puteri absolute asupra oamenilor, n numele c$reia s$-!i aroge privilegii nem$surate. Ei erau primii care nc$lcau principiile pe care le propov$duiau. De aceea sistemele socialiste totalitare ajunseser$ s$ nu mai aib$ nimic comun cu socialismul autentic. Ele erau pur !i simplu sisteme totalitare, perfect asem$n$toare celor pornite de la o doctrin$ de dreapta, spre exemplu. ntotdeauna, extremele se ating. Acesta este !i motivul pentru care curentul socialist din societ$ ile democratice, concretizat !i n Interna ionala socialist$, refuz$ s$ se asocieze cu partide socialiste de sorginte moscovit$ sau asem$n$toare lor. Pentru c$ astfel de partide nu urm$resc promovarea doctrinei socialiste (a!a cum declar$), ci sunt doar instrumentele prin care se ncearc$ promovarea unui sistem totalitar. Socialismul a fost, este !i va r$mne o ideologie cu o mare putere de fascina ie asupra oamenilor. ns$ promovarea principiilor sale este posibil$ numai n cadrul unui sistem democratic. Doar ntr-un asemenea sistem, n care oamenii sunt liberi s$ aleag$, aderen a sincer$ la doctrina socialist$ are !anse de reu!it$. n plus, orice abatere de la principii este imediat sanc ionat$ de celelalte partide, iar pericolul alunec$rii spre totalitarism (!i spre toate consecin ele nefaste ale acestuia) este cu att mai mic, cu ct sistemul democratic este mai puternic. n fond, n democra iile avansate spre care se tinde, mai ales n cele participative, confrunt$rile ideologice pierd foarte mult din intensitate. Cet$ eanul nu mai este interesat de doctrina n sine, ci de ceea ce i ofer$ promotorii ei n sensul bun$st$rii personale imediate. ncrncen$rile, zvrcolirile, confrunt$rile violente au loc doar acolo unde sistemul democratic este abia n formare. Variantele hibride, precum "democra ia cu un despot luminat", au avut uneori efecte benefice doar n democra iile fragile, pe o perioad$ limitat$. Prelungirea unei astfel de perioade duce inevitabil la alunecarea spre totalitarism, n momentul n care "despo ii" ncep s$ prind$ gustul puterii nelimitate.

Renghe area este cea de-a treia !i ultima etap$ a procesului de creare a unei noi identit$ i. Dup$ ce i-a fost distrus$ vechea personalitate !i a fost supus ndoctrin$rii, individului i se cimenteaz$ noua identitate, pentru a nu exista posibilitatea s$ revin$ la vechile obiceiuri, sentimente sau mod de gndire, o dat$ ie!it de sub presiunea manipulatorilor s$i. O mare parte dintre tehnicile descrise la primele dou$ etape sunt folosite n continuare. Neglijarea renghe !rii poate duce la e!ecul ntregului proces. Statisticile arat$ c$, n ciuda programelor de reeducare din unele penitenciare, foarte mul i de inu i, o dat$ elibera i, recidiveaz$. Din prima zi de libertate, ei se ntorc la vechii prieteni, n mediul social cu care sunt obi!nui i !i !i reiau ndeletnicirile ilegale. Un lucru asem$n$tor se ntmpl$ cu fo!tii pacien i ai spitalelor de boli nervoase, o dat$ reveni i la situa ia familial$ sau social$ ce le-a produs c$derea psihic$. 'i n cazul acestora, lipsa unui suport social ulterior z$d$rnice!te programele de resocializare c$rora le-au fost supu!i n perioada intern$rii. n domeniul educa iei, se !tie deja c$ "repeti ia este mama nv$ $turii". ns$ principiul nu se aplic$ numai acumul$rii de cuno!tin e. Sistemul educa ional, dup$ cum am spus deja, are !i 96

Tehnici de manipulare menirea de a crea elevului anumite deprinderi, un sistem de gndire specific, o scar$ de valori prin prisma c$reia acesta va evalua ceea ce i ofer$ societatea, noii prieteni !i colegi de munc$ etc. Integrarea proasp$tului absolvent ntr-un mediu total diferit de cel cu care fusese obi!nuit n timpul studiilor poate anihila efectul perioadei de educa ie, cu consecin e adesea negative. De asemenea membrii unor secte religioase, atunci cnd le p$r$sesc, revin treptat la vechile deprinderi, sub presiunea noului mediu social. Pentru ca procesul de creare a noii identit$ i s$ nu se termine cu un e!ec, perioada de renghe are este riguros urm$rit$. Individului i se impune, n primul rnd, s$-!i blameze trecutul, s$-!i fac$ autocritica, s$ se confeseze ndrum$torilor sau parte-nerilor s$i. El trebuie s$ se simt$ permanent vinovat de faptele, gndurile !i sentimentele pe care le-a ncercat naintea schimb!rii. n lag$rele de reeducare sau n cultele extremiste, individul este obligat s$-!i neglijeze aptitudinile specifice, s$-!i renege familia !i fo!tii prieteni sau colegi, s$-!i reprime dorin ele fire!ti sau interesele personale !i s$ se preocupe doar de ceea ce i se spune c$ este "permis", "corect" ori "n$l $tor". De cele mai multe ori, ca !i n etapele precedente, novicele este dat spre tutelare unui veteran. Astfel, se ating dou$ obiective. Novicele va avea permanent un model de comportament la care s$ se raporteze !i spre care s$ tind$, iar veteranul !i va g$si confirmarea credin ei sale n respectul pe care i-l va ar$ta nv$ $celul. Noua pereche sau, dup$ caz, noul grup va forma n acest fel o "familie adev$rat$". Celelalte leg$turi de snge vor fi privite doar ca o demodat$ familie "biologic$", neavnd nimic comun cu spiritul. Jim Jones, liderul sectei Templul poporului, ai c$rei membri au comis acea halucinant$ sinucidere colectiv$ n Guyana, le-a impus adep ilor s$i s$ i se adreseze cu formula de "tat$". Comuni!tii ru!i l denumeau pe Stalin "tutucul". Pentru a impulsiona cimentarea noii identit$ i, individului i se d$, uneori, un nou nume, i se impun un nou stil de mbr$c$minte, o nou$ tunsoare, noi formule de adresare, un nou limbaj, toate acestea specifice grupului !i neavnd nici o leg$tur$ cu perioada anterioar$ din via a lui. n sistemele totalitare, am discutat deja, se ajunge pn$ la impunerea unui nou tip de locuin $, a unui nou sistem educa ional, a unui nou regim alimentar !.a.m.d. n scopul ruperii tuturor leg$turilor tradi ionale ale individului, acesta este for at s$ locuiasc$ ntr-un mediu cu totul nou !i ct mai lipsit de intimitate. Liderii marilor sisteme totalitare au ini iat deport$rile n mas$. ntregi grupuri etnice au fost determinate, prin for $ n marea majoritate a cazurilor, s$-!i p$r$seasc$ teritoriile natale !i s$ se stabileasc$ la sute !i mii de kilometri distan $, n locurile de ba!tin$ ale altor popoare. Conflictele sngeroase interetnice, nregistrate mai ales n ultimii ani n numeroase zone ale globului (n fosta Uniune Sovietic$, n fosta Iugoslavie etc.) sunt urmarea nefast$ a unor astfel de ac iuni, desf$!urate cu decenii n urm$. Mutarea ntr-un mediu total nou face mult mai facil$ subordonarea indivizilor fa $ de autorit$ i. Lipsi i de suportul social !i moral cu care erau obi!nui i, oamenii se vor supune noilor conduc$tori, ca urmare a unui elementar instinct de conservare. O alt$ metod$ eficient$ de renghe are este transformarea adeptului n propov$duitor. Repetnd mereu acelea!i idei, n eforturile de a cuceri noi adep i, individul va ajunge s$ cread$ nestr$mutat n ele, chiar !i dup$ ie!irea de sub influen a direct$ a manipulatorilor. n acest fel, victima va deveni la rndul s$u manipulator, iar sistemul distructiv se va perpetua la nesfr!it.

97

Bogdan Ficeac Atunci cnd acest model n trei trepte, universal valabil, este aplicat n mod riguros, el poate avea efecte tragice asupra individului, dac$ acesta ajunge n situa ii sociale cu totul noi, incompatibile cu identitatea ce i-a fost impus$ de artizanii manipul$rii. n cazul adep ilor lui Jim Jones, ace!tia au ales sinuciderea colectiv$ atunci cnd au fost amenin a i cu rentoarcerea la via a din afara sectei. O situa ie dramatic$ se ntlne!te !i n cazul unor veterani de r$zboi. "Sindromul Vietnam", spre exemplu, a fost cauzat tocmai de hiatusul dintre perioada "cazon$" a individului, perioad$ n care acestuia i s-a inoculat o nou$ identitate, cea de r$zboinic n ap$rarea unei cauze juste, !i mediul social n care el a revenit. Aflat din nou n mijlocul celor apropia i, veteranul nu a mai beneficiat de suportul social avut n cadrul armatei. Dimpotriv$, el a v$zut c$ majoritatea celor din jur calific$ faptele sale de vitejie drept crime murdare, c$ ntregul r$zboi era considerat inutil !i d$un$tor pentru na iune. n lipsa unor programe riguroase de readaptare la noile realit$ i sociale, efectele fenomenului de disonan $ cognitiv$ au fost devastatoare pentru majoritatea fo!tilor combatan i. Unii nu au mai putut suporta !i sau sinucis, iar mul i al ii au r$mas s$ tr$iasc$ la periferia societ$ ii, cel mai adesea n izolare sau c$utnd compania fo!tilor camarazi de arme pentru a da fru liber nostalgiei dup$ vremurile de r$zboi. O situa ie asem$n$toare s-a nregistrat dup$ c$derea regimurilor totalitare. Unii dintre acei lideri nazi!ti care au crezut sincer n Hitler s-au sinucis imediat dup$ moartea acestuia. Goebbels, de comun acord cu so ia sa, !i-a otr$vit cei !ase copii, a asistat la sinuciderea consoartei, apoi !i-a pus !i el cap$t zilelor. n $rile foste comuniste, cele mai mari probleme de readaptare le au fo!tii activi!ti !i propagandi!ti de partid. n perioada ce a urmat execut$rii lui Ceau!escu, unii dintre colaboratorii lui fideli s-au sinucis, iar al ii au ajuns n st$ri de depresie accentuat$. Mul i ns$, chiar foarte mul i, au intrat n scena politic$ !i continu$ promovarea aceleia!i ideologii, sub o form$ sau alta, sub sigla unui partid sau a altuia. Pentru ei, renun area la vechea doctrin$, pe care au propov$duit-o decenii n !ir, ar echivala cu sinuciderea moral$ sau chiar fizic$. Fenomenul disonan ei cognitive este att de puternic n cazul lor, nct nu mai pot fi recupera i pentru societate, mai ales n lipsa oric$rui program de reeducare !i reintegrare social$. Din p$cate, dup$ pr$bu!irea regimului ceau!ist, ei au ajuns s$ conduc$ Romnia, n numele unor principii democratice fa $ de care li s-a inoculat, decenii la rnd, o repulsie instinctiv$. Imediat dup$ revolu ie, un analist politic provenit din vechea nomenclatur$ lansa ideea c$ romnilor le vor fi necesare cel pu in dou$ decenii pentru a-si schimba mentalitatea. Experien a primilor !ase ani de dup$ revolu ie a dovedit c$ tocmai cet$ enii de rnd au fost primii care au acceptat noul sistem democratic !i regulile economiei de pia $. Cei de la ar$, unde tradi iile !i leg$turile interumane au fost mai pu in alterate, s-au adaptat rapid, de ndat$ ce le-a fost redat dreptul de proprietate. Ceva mai greu a reac ionat clasa muncitoare, alc$tuit$ n mare parte din oameni care !i-au rupt leg$turile sociale !i s-au mutat n diferite centre industriale pentru a ncepe un mod nou de via $, conform cu "standardele socialiste". ns$ !i aceast$ categorie, dup$ ce a experimentat pe propria sa piele "originalitatea" tranzi iei romne!ti, s-a adaptat, mai mult datorit$ instinctului de supravie uire, noii identit$ i de cet$ eni tr$itori ntr-un sistem democratic. Ceea ce nseamn$ c$ marea manipulare ini iat$ de propov$duitorii totalitarismului a luat sfr!it. S-a intrat astfel n perioada manipul$rilor medii, prin care cei care de in puterea ncearc$ s$ se men in$ la conducere prin orice mijloace. R$mne de v$zut ct va dura !i aceast$ etap$...

98

Tehnici de manipulare

Fascinanta putere a manipul $rilor neurolingvistice

n 1979, programul neurolingvistic ncepea s$ suscite interesul publicului. Ini iatorii lui, psihologul Richard Bandler !i lingvistul John Grinder, sus ineau c$ pot p$trunde n mintea oric$rei persoane !i i pot influen a modul de gndire !i de ac iune numai cu ajutorul ctorva metode originale de interpretare a limbajului !i a gesturilor. La nceput, afirma iile celor doi cercet$tori au fost privite cu suspiciune, ns$, dup$ cteva demonstra ii, tulbur$toarele perspective oferite de programul neurolingvistic au provocat deopotriv$ entuziasm !i spaim$. Datorit$ simplit$ ii lor, metodele descoperite de Grinder !i Bandler sunt la ndemna oricui, dup$ un minim exerci iu, dar, n acela!i timp, puse n slujba unor min i malefice, ele pot deveni instrumente foarte periculoase de manipulare !i control social. La nceputul anilor !aptezeci, John Grinder avea deja o reputa ie solid$ n domeniul lingvisticii !i activa ca profesor la Universitatea California din Santa Cruz. La rndul s$u, Richard Bandler era o somitate n domeniul psihiatriei. Cei doi au nceput n Santa Cruz o cercetare din care, mai trziu, s-a dezvoltat programul neurolingvistic. Studiile se axau pe analizarea comportamentului unor foarte buni medici psihiatri, cu inten ia de a descoperi ce anume i f$cea pe ace!tia s$ aib$ succes n vindecarea bolnavilor. Mai precis, cum reu!eau s$ comunice cu pacien ii, s$ !i-i apropie !i s$-i influen eze n sensul reintegr$rii n societate. Grinder !i Bandler au asistat la sute de !edin e de psihoterapie !i au analizat n am$nunt alte sute de nregistr$ri video. Treptat, din observarea am$nun it$ a nenum$ratelor ntlniri doctor-pacient, au nceput s$ identifice !i s$ sistematizeze principalele "structuri neurolingvistice" (cum le-au denumit ei) ale procesului de comunicare interuman$. n urma cercet$rilor au ajuns la concluzia c$ o mare parte din tulbur$rile psihice, de la traumele din copil$rie pn$ la fobiile adul ilor, !i pot avea cauzele n deficien e de limbaj !i n lacune de comunicare. Dar curiozitatea celor doi nu s-a limitat numai la studiul limbajului. n dorin a de a descoperi noi c$i de n elegere a min ii omului, Grinder !i cu Bandler au plecat n Arizona, la Phoenix, pentru a studia metodele celebrului psihiatru Milton Erickson. Acesta !i petrecuse mai mult de o jum$tate de secol pentru a dezvolta un stil propriu de hipnoz$, numit "induc ie indirect$", prin care aducea subiec ii n stare de trans$ f$cnd apel la amintirile !i experien ele acestora, ori punndu-i s$-!i concentreze aten ia pe diferite imagini mentale. Dup$ analiza unor nenum$rate ore de hipnotism, cei doi au reu!it s$ descifreze secretele lui Erickson: modul de a vorbi, strategiile de varia ie a tonului vocii, adaptarea la ritmul de respira ie al subiec ilor !.am.d. Apoi au f$cut leg$tura ntre cercet$rile lor ini iale !i noile studii, pentru a cuprinde ntreaga complexitate a procesului de comunicare interuman$, att verbal$, ct !i non-verbal$.

99

Bogdan Ficeac Astfel au descoperit c$ un practician foarte bine antrenat poate influen a decisiv comportamentul, emo iile !i gndirea interlocutorilor s$i printr-o serie ntreag$ de metode, cum ar fi: copierea gesticii celuilalt, reglarea respira iei, modificarea subtil$ a limbajului, a mimicii ori a intona iei, utilizarea unor "ancore" pentru a focaliza aten ia celuilalt n sensul dorit !.a.m.d. Punnd cap la cap toate rezultatele muncii lor, Grinder !i Bandler au pus la punct o teorie conform c$reia fiecare individ ia contact cu lumea exterioar$ prin trei modalit$ i primare de percep ie: vizual$, auditiv$ !i senzitiv$. ns$ n cazul fiec$rui om, numai una dintre aceste modalit$ i de percep ie este predominant$. Persoanele "vizuale" !i amintesc cu pl$cere de peisajele frumoase admirate cndva, n c$l$torii, de casa copil$riei, de nf$ i!$rile picturale ale bunicilor etc. Persoanele "auditive" sunt atente la fiece zgomot. Unele sunete le pot de!tepta amintiri dragi sau, dimpotriv$, dureroase. Oamenii la care aceast$ modalitate de percep ie este predominant$ !i amintesc u!or de cntecele auzite cu mul i ani n urm$, de vocea cald$ a mamei, de zgomotele casei !.a.m.d. Persoanele "senzitive" percep lumea ca pe un p$ienjeni! de emo ii, gusturi, mirosuri, atingeri. Ele !tiu s$ aprecieze confortul unui fotoliu sau c$ldura focului din sob$, !i amintesc cum mirosea casa a cozonac n zilele de Cr$ciun ale copil$riei !i reac ioneaz$ imediat la parfumul sau la atingerea persoanei iubite. Pentru a afla din ce categorie face parte un eventual interlocutor, nu este nevoie ca el s$ fie supus unui interogatoriu, ci doar s$ fie observat cu foarte mare aten ie. "Vizualii" se exprim$, de obicei, n termeni ce implic$ sim ul vederii: "Vezi care-i diferen a?...", "Alt$ dat$ s$ te ui i mai bine cnd faci lucrul $sta...", "E posibil s$ fie a!a, mai vedem...", "Uite la ce m-am gndit..." "Auditivii" folosesc, de regul$, expresii specifice modului lor de percep ie: Ascult! la ce m-am gndit...", "Ai mai auzit ceva de el?...", "Explic$-i tare $i r!spicat despre ce este vorba...", "mi pocnesc tmplele de oboseal$..." "Senzitivii", la rndul lor, utilizeaz$ mai des termeni implicnd emo ii !i senza ii tactile, olfactive ori gustative: ,Ai prins ideea?...", "M$ simt bine cu ei...", "E o tip$ acr!...", "Nu-mi miroase a bine..." Bandler !i Grinder au mers mai departe !i au sus inut c$ fiecare tip de persoan$ este caracterizat, pe lng$ limbaj, de mi!c$rile ochilor !i de ritmul respira iei. n cursul contactelor interumane, "vizualii" obi!nuiesc s$ priveasc$ n sus !i s$ respire abia perceptibil. "Auditivii" pot fi recunoscu i dup$ mi!c$rile ochilor ntr-o parte !i n alta !i dup$ respira ia normal$. "Senzitivii" arunc$ dese priviri n dreapta-jos !i respir$ adnc. Avnd n vedere aceste informa ii, practicianul poate afla c$reia dintre cele trei categorii i apar ine interlocutorul s$u. 'tiind acest lucru, el se poate adapta insesizabil modului n care cel$lalt vorbe!te, respir$ !i prive!te. Astfel se creeaz$ o leg$tur$ subtil$ ntre practician !i interlocutor, leg$tur$ datorit$ c$reia practicianul dobnde!te ncrederea celuilalt !i apoi, treptat, i poate influen a gndirea, comportamentul !i chiar deciziile. Psihologii care au experimentat aceste metode n tratarea bolnavilor psihic au observat c$ ele le faciliteaz$ enorm comunicarea cu pacientul !i gr$besc considerabil rezultatele pozitive ale terapiei. 100

Tehnici de manipulare Dup$ ce au pus noile lor metode la dispozi ia medicilor psihiatri, Grinder !i Bandler le-au adaptat !i pentru uzul avoca ilor, oamenilor de afaceri, agen ilor de publicitate, politicienilor, militarilor !.a.m.d. n fiecare caz, strategiile de "comunicare eficient$" se bazeaz$ pe variante ale tehnicilor de hipnoz$ subtil$, dezvoltate !i utilizate de Erickson. Iat$, spre exemplu, foarte pe scurt, cum ar decurge dialogul ntre agentul de vnz$ri al unei companii de tehnic$ de calcul, ini iat n tehnicile de influen are neurolingvistic$, !i un poten ial client angrosist, pe care l viziteaz$ pentru a-i oferi produsele firmei ce-o reprezint$: Agentul de vnz$ri (AV): Bun! diminea a, domnule Petrescu. Sunt George Alexandru, agent de vnz!ri la Delta Electronics. Clientul poten ial (CP): Da, mi amintesc c! am vorbit cu dumneavoastr! la telefon. (Dup$ ce i strnge mna, se a!eaz$ napoi n fotoliu, se reazem$ de sp$tar !i !i pune piciorul stng peste cel drept). AV: (se a!eaz$ !i el n fotoliul din fa a biroului; imit$ insesizabil tonalitatea vocii !i felul de a sta ale celuilalt) Am n eles c! vnz!rile de computere ZKM v! merg foarte bine... CP: (zmbe!te satisf$cut) Da, cererea este nc! mare. Suntem mul umi i de ele. AV: (testeaz$ stabilirea contactului subtil, modificndu-!i treptat pozi ia; cel$lalt l imit$ f$r$ s$-!i dea seama, deci contactul a fost stabilit) Ce anume v-a determinat s! cump!ra i produsele concuren ilor no$tri? CP: (privirile i r$mn spre dreapta-jos, dezv$luindu-i modul de percep ie "senzitiv") P!i, am sim it {expresie senzitiv$} c! era cea mai bun! afacere la vremea respectiv! $i de aceea am semnat contractul cu ei. (agentul de vnz$ri "ancoreaz$" subtil fraza privind semnarea contractului, rostit$ de cel$lalt, cu o ridicare a sprncenelor !i cu un anume gest al minii) Miam imaginat ce frumos vor ar!ta {expresii vizuale} ZKM-urile n noile noastre bro$uri publicitare $i m-am gndit c! dup! asocierea asta se va auzi de noi {expresie auditiv$}. M-a prins a$a de mult ideea asta {expresie senzitiv$}, c! ardeam de ner!bdare {expresie senzitiv$} s! m! ntorc $i s!-i pun pe oamenii mei la treab! (din nou, AV "ancoreaz$" fraza celuilalt, privind decizia luat$ n trecut, cu o ridicare din sprncene !i cu acela!i gest al minii). Cam asta s-a ntmplat atunci $i simt {expresie senzitiv$} c! nu m-am n$elat. AV: (deschide servieta !i ncepe prezentarea ofertei sale): Tastatura noilor noastre modele este mult mai confortabil$. O simpl! atingere a tastelor este suficient! pentru a le activa, de aceea perioada de garan ie oferit! de noi este de trei ori mai mare dect a concuren ei. n calculator, modulele sunt u!oare $i simplu de nlocuit. Sunt sigur c! sim i i diferen a ntre caracteristicile calculatoarelor noastre $i cele pe care le comercializa i. La fel, sunt sigur c! $i cump!r!torii vor sim i imediat avantajele oferite de firma noastr!... (n timp ce vorbe!te, agentul imit$ tonalitatea !i gesturile cu care angrosistul !i-a descris strategia cu cteva momente mai nainte; de asemenea el arunc$ "ancora", pentru a-l determina pe cel$lalt s$ semneze contractul, ridicnd sprncenele !i gesticulnd din mn$)... ntr-una dintre c$r ile lor, adresat$ de aceast$ dat$ avoca ilor sau celor care au contact cu justi ia, Grinder !i Bandler descriu unele tehnici de manipulare a judec$torilor n instan $. Spre exemplu, "ancorele" acoperite !i comunicarea non-verbal$ pot fi deosebit de eficiente n asemenea cazuri. Iat$ un exemplu de manipulare:

101

Bogdan Ficeac Un practicant al sistemelor de influen are neurolingvistic$ !i nso e!te prietenul la tribunal, unde acesta urmeaz$ a fi judecat. La un moment dat, n timpul desf$!ur$rii procesului, judec$torul este amuzat de o replic$ a unui martor !i izbucne!te n rs. Imediat practicianul arunc$ "ancora": tu!e!te ntr-un anume fel, !i drege vocea sau str$nut$ discret, astfel nct s$ nu distrag$ aten ia, dar s$ fie totu!i auzit de judec$tor. Apoi el urm$re!te fiecare moment de relaxare al judec$torului !i repet$ sunetul, pentru a nt$ri leg$tura stabilit$ prin respectiva "ancor$". De asemenea, particip$ !i la alte procese, aruncnd "ancora" de fiecare dat$ cnd judec$torul zmbe!te, dar n a!a fel nct s$ nu ias$ n eviden $. Apoi, n timpul judec$rii prietenului s$u, arunc$ "ancora" ct mai des posibil, dar f$r$ a distrage aten ia. Leg$tura subtil$ creat$ n acest mod ntre "ancor$" !i comportamentul judec$torului l va face pe acesta s$ se relaxeze atunci cnd se va adresa inculpatului !i chiar sa aib$ o atitudine favorabil$ fa $ de acesta. Grinder !i Bandlersus in c$, aplicat$ de practican i experimenta i, metoda are !anse de reu!it$ n majoritatea cazurilor. ntre 1975 !i 1980, cei doi autori au condus numeroase cursuri de instruire n arta influen $rii pe c$i neurolingvistice. n Statele Unite, Canada !i Europa audien a lor a nceput s$ fie tot mai mare. Medici, avoca i, oameni de afaceri, vnz$tori au trecut cu miile pe la cursurile lor. n ciuda succesului, dup$ c iva ani, Grinder !i Bandler au hot$rt s$ se despart$. Bandler s-a orientat spre continuarea studiilor n domeniul terapiei psihologice, n timp ce Grinder a ales calea afacerilor. n prim$vara anului 1982, chiar !i n armata Statelor Unite, ntr-o unitate din Pennsylvania, a fost ini iat un curs de nv$ are a metodelor neurolingvistice, ns$ episodul nu s-a mai repetat poate !i din cauza protestelor tot mai energice venite din partea celor care considerau respectivele metode imorale. Bandler !i Grinder au instruit peste cincizeci !i cinci de mii de oameni !i au scris mai mult de o duzin$ de c$r i despre tehnicile descoperite de ei, dar nu au publicat niciodat$ vreun studiu !tiin ific avndu-le ca subiect. Asta !i pentru c$ lumea !tiin ific$ a privit cu suspiciune cercet$rile celor doi. Mai mult, contestatarii lor afirm$ c$ rezultatele pozitive sunt mult exagerate. 'i totu!i, comunicarea neurolingvistic$ ar putea fi cea mai tulbur$toare descoperire din domeniul psihologiei din ultimele trei decenii. ns$ Grinder !i Bandler au omis s-o fundamenteze riguros, din punct de vedere !tiin ific, fiind mult prea preocupa i de avantajele comercializ$rii aplica iilor ei. n acela!i timp se amplific$ discu iile referitoare la consecin ele sociale ale metodelor !i la responsabilitatea autorilor n acest sens. Este foarte important ca astfel de instrumente de manipulare subtil$ s$ nu ajung$ arme de temut n minile vreunei elite atotputernice...

De!i nu are leg$tur$ cu metodele de comunicare neurolingvistic$, vom face, n cele ce urmeaz$, o scurt$ trecere n revist$ a unui alt tip de manipulare subtil$, anume a celei axate pe mesajele subliminale. Cu aproape patru decenii n urm$, James Vicary, patronul unei firme comerciale din New Jersey, l-a convins pe proprietarul unui cinematograf s$ ncerce o nou$ metod$ pentru impulsionarea vnz$rilor de Coca-Cola !i de floricele de porumb, consumate n mod curent de spectatorii din sal$. n timpul proiec iei, pe ecran ap$reau flash-uri inobservabile n mod 102

Tehnici de manipulare con!tient, dar re inute de subcon!tientul spectatorilor, cu dou$ tipuri de mesaje: Be i CocaCola !i: Mnca i floricele de porumb. n urma experimentului, Vicary a declarat c$ vnz$rile la b$uturile nealcoolice au crescut cu optsprezece procente, iar cele la floricele de porumb, cu cincizeci !i opt de procente. Afirma iile lui au declan!at un adev$rat scandal. Unele ziare i-au prezentat ini iativa ca pe descoperirea secolului, altele l-au acuzat de manipulare mr!av$ a spectatorilor, iar Comisia Federal$ a Comunica iilor a interzis difuzarea unor astfel de mesaje subliminale la radio sau la televiziune. 'i totu!i, experimentele ulterioare nu au confirmat eficien a acestui gen de manipulare. A fost cercetat !i efectul mesajelor subliminale auditive, dar tot f$r$ rezultate semnificative. ns$ cu toate contest$rile lumii !tiin ifice, numai vnzarea casetelor audio cu efecte de "sl$bire", de "c!tigare a respectului de sine", de "renun are la fumat", de "mbun$t$ ire a memoriei" sau chiar de "perfec ionare a ndemn$rii la jocul de golf a nregistrat c!tiguri de peste cincizeci de milioane de dolari numai n 1990. n privin a efectului pe care l au mesajele subliminale auditive, psihologul Anthony Greenwald a efectuat, n 1991, un experiment simplu, dar edificator. El a convocat dou$ grupuri de subiec i. Cei din primul grup doreau s$-!i mbun$t$ easc$ memoria, n timp ce componen ii celui de-al doilea erau interesa i n ridicarea nivelului de respect fa $ de propria lor persoan$. Ambele grupuri au fost puse s$ asculte casete cu mesaje subliminale. n secret ns$, Greenwald a schimbat benzile ntre ele. La sfr!itul experimentului, fiecare subiect a fost rugat s$ aprecieze efectul pe care l-au avut !edin ele de ascultare asupra propriilor lor a!tept$ri. Absolut to i au declarat c$ simt progrese semnificative. Evident, de!i experimentul a dovedit f$r$ umbr$ de ndoial$ c$ efectul mesajelor subliminale este minim sau chiar nul, progresele semnalate de subiec i s-au datorat, atunci cnd ntr-adev$r au existat !i nu au fost o simpl$ iluzie, autosugestiei. 'i totu!i, conform rezultatelor unui alt tip de studii, mesajele subliminale pot avea efect. Dar !i n acest caz, efectul este departe de a!tept$ri !i de miraculoasele progrese promise de reclamele destinate s$ vnd$ casetele audio !i video de gen. n 1982, John Bargh !i Paulo Pietromonaco au invitat dou$ grupuri de subiec i s$ vizioneze un filmule de desene animate "neutru", n care Donald R$ oiul era rugat s$ doneze snge la Crucea Ro!ie iar acesta refuza. n filmule ul proiectat primului grup au fost inserate flash-uri, imperceptibile n mod con!tient, ce reprezentau cuvinte neutre precum ap! sau oameni. n filmule ul destinat celui de-al doilea grup, mesajele subliminale erau reprezentate de cuvinte cu nc$rc$tur$ ostil$, precum insult! sau r!utate. La sfr!itul vizion$rilor, fiecare subiect a fost invitat s$ aprecieze comportamentul r$ oiului. Cei care au recep ionat mesaje subliminale "neutre" s-au ar$tat indiferen i. Cei c$rora le-au fost proiectate flash-urile "ostile" au spus despre Donald R$ oiul c$ este un egoist, un b$d$ran indiferent la suferin a semenilor lor. Cei doi cercet$tori au ajuns astfel la concluzia c$ mesajele subliminale pot induce o anumit$ atitudine n comportamentul subiec ilor. n 1988, Steven Neuberg a f$cut un experiment asem$n$tor celui descris anterior. El a lucrat tot cu dou$ grupuri de subiec i. Din primul grup f$ceau parte subiec i ce ar$taser$ o anume nclina ie spre cooperare cu semenii lor, n timp ce al doilea grup era alc$tuit din indivizi obi!nui i cu spiritul de competi ie. Primilor le-au fost proiectate mesaje subliminale ce accentuau spiritul de cooperare, iar ceilal i au fost supu!i influen ei unor mesaje subliminale ce accentuau comportamentul competitiv, mergnd pn$ la agresivitate. Apoi subiec ii au fost pu!i s$ joace cteva jocuri ce presupuneau att cooperarea, ct !i competi ia n c!tigarea ct mai multor puncte. Rezultatele au demonstrat c$ att n cazul celor cooperan i, ct !i n cel al competitivilor, nclina iile lor fire!ti au fost accentuate sensibil de 103

Bogdan Ficeac vizionarea filmelor cu mesaje subliminale. Neuberg a inversat apoi filmele, iar rezultatele au fost aproape nule. Concluzia studiilor sale a fost c$ mesajele subliminale pot avea unele rezultate semnificative doar atunci cnd ele ndeamn$ subiectul la un comportament c$tre care acesta are deja o nclina ie fireasc$. Dar concluzia general$ a tuturor experimentelor din acest domeniu este aceea c$ efectul mesajelor subliminale nu corespunde nici pe departe a!tept$rilor !i nu justific$ adev$rata psihoz$ manifestat$ n vnz$ri de milioane de dolari la casetele audio sau video. Psihoza este ntre inut$ n mod artificial de produc$torii respectivelor m$rfuri !i de comercian i. Efecte mult mai semnificative n sensul manipul$rii consumatorului l au reclamele evidente, precum afi!ele sau clipurile publicitare de la televiziune ori radio. De foarte multe ori, clien ii, sub efectul unor astfel de reclame n avalan!$, cump$r$ lucruri de care, o dat$ ajun!i acas$, !i dau seama c$ nu aveau nevoie. n Statele Unite ale Americii, nemul umirea cump$r$torilor pu!i n asemenea situa ii a ajuns, la un moment dat, exploziv$. Ei au dat n judecat$ guvernul pentru faptul c$ permite cascadele de reclame care i fac s$ cumpere produse ce nu le sunt necesare. Pentru a-i mp$ca !i pe produc$tori !i pe consumatori, a fost dat$ imediat o lege conform c$reia fiecare cump$r$tor poate returna orice obiect achizi ionat (evident cu excep ia produselor perisabile !i a altor categorii foarte bine delimitate) n termen de treizeci de zile !i va primi napoi ntreaga contravaloare. Legea nu a reprezentat o lovitur$ prea mare la adresa produc$torilor, deoarece efectul reclamelor este att de puternic, nct procentul celor care returneaz$ lucrurile este nesemnificativ pentru totalul vnz$rilor. Tot n cadrul acestui capitol destinat manipul$rilor subtile se cuvine s$ amintim !i un alt gen de experimente cu rezultate interesante. Unui grup de subiec i i s-a dat s$ citeasc$ o lung$ list$ de cuvinte alese la ntmplare. Unele ap$reau o singur$ dat$, iar altele se repetau cu o frecven $ mai mare sau mai mic$. n final, subiec ii erau ruga i s$ aprecieze favorabil sau defavorabil cuvintele. Apreciate favorabil au fost cele ce ap$reau cel mai des n list$. Cercet$torii au explicat c$ subiec ilor le-au devenit, n mod incon!tient, familiare cuvintele pe care le-au ntlnit mai des. Metoda este deja utilizat$ n strategiile agen iilor de publicitate. Cu ct numele unei companii apare mai des, chiar dac$ nu n mod evident, poten ialul consumator devine tot mai familiar cu marca respectivei firme !i are o atitudine favorabil$ fa $ de produsul propus. S$ exemplific$m metoda cu cteva scene dintr-un film sponsorizat de o firm$ produc$toare de Cola rece: un cuplu discut$ la o mas$ pe care se afl$ o sticl$ de Cola; o femeie a!teapt$ nfrigurat$, ntr-o sta ie de autobuz, pe care se poate z$ri, ntre alte afi!e, !i unul cu Cola ntre cuburi de ghea $; un pu!ti asist$ la cearta p$rin ilor s$i sorbind dintr-un pahar pe care este o inscrip ie cu Cola rece !.a.m.d. Chiar dac$ aceste apari ii ale m$rcii Cola trec neobservate, n mod con!tient, de c$tre spectator, totu!i el devine familiar cu sigla companiei !i, la prima ocazie, va cump$ra instinctiv o sticl$ cu respectiva b$utur$. Apropo, nu vi s-a f$cut poft$ de o sticl$ de Cola rece?... Evident, respectiva tehnic$ poate fi utilizat$ !i n campaniile electorale. Cu ct figura unui anume candidat apare mai des la televizor, indiferent de ocazie, cu att ea devine mai familiar$ aleg$torului. Strategia i are n vedere mai ales pe poten ialii aleg$tori nc$ nehot$r i, al c$ror procent, uneori, este att de mare, nct o asemenea manipulare poate r$sturna spectaculos rezultatele preconizate ale scrutinului. Din acest motiv, n statele cu democra ie avansat$, domeniul audiovizualului este supus unor legi stricte n timpul campaniilor electorale, legi menite s$ limiteze la maximum utilizarea unor astfel de tehnici de manipulare subtil$ a electoratului....

104

Tehnici de manipulare

Cum este manipulat $ mass-media n conflictele interna ionale

Cea mai eficient$ tehnic$ de manipulare pe scar$ larg$ este reprezentat$ de controlul informa iei. Rescrierea istoriei, cenzurarea !tirilor, dezinform$rile, falsificarea realit$ ii !.a.m.d. sunt doar cteva dintre procedeele avute n vedere de cei care se ocup$ cu controlul informa iei. Principalul suport prin care se pun n practic$ asemenea strategii de influen $ este massmedia. Dac$ n sistemele totalitare mijloacele de informare erau controlate strict de la Centru, n democra iile aflate la nceput !i mai ales n cele deja rodate, manipularea mass-media implic$ elaborarea unor strategii extrem de complicate !i subtile, dar cu o for $ extraordinar$ de influen are a opiniei publice, deoarece omul de rnd s-a obi!nuit s$ cread$ sincer n impar ialitatea ziari!tilor. Pentru a vedea la ce grad de sofisticare au ajuns artizanii manipul$rii n domeniul massmedia, red$m mai jos dezv$luirile lui Yohanan Ramati, directorul unui institut de studii strategice celebru n ntreaga lume: Jerusalem Institute for Western Deffence. Ramati, un cercet$tor sobru, care se ocup$ de studiul fenomenelor geopolitice !i geostrategice contemporane, a acceptat s$ ofere publica iei new-yorkeze Mainstream, n aprilie 1994, cteva informa ii zguduitoare despre felul cum se construie!te, la nivelul mentalit$ ilor colective, imaginea unor ntregi popoare sau etnii, cu consecin e politice !i istorice incalculabile. Dezv$luirile lui Y. Ramati au ap$rut apoi !i n ziarul Romnia liber!, n traducerea !i prelucrarea lui Vladimir Alexe. Dup$ p$rerea lui Y. Ramati, mediatizarea interna ional$ a r$zboiului civil din Iugoslavia a nf$ i!at enormele pierderi !i suferin e nregistrate de toate p$r ile implicate n conflict, dar, continu$ el, cu diferen ieri semnificative. Astfel suferin ele musulmanilor erau prezentate, de regul$, cu cele mai multe detalii, n timp ce suferin ele croa ilor erau abia men ionate, iar cele ale srbilor nici m$car nu erau amintite. n mass-media occidental$, n cea din $rile islamice, ca !i n Israel , observ$ Ramati , ap$rea o puternic$ tendin $ de "injectare a urii" prin manipularea propagandistic$ a massmedia. De regul$, n presa scris$ sau la televiziune ap$reau femei, copii ori b$trni din Sarajevo , dar numai din cartierele musulmane , r$ni i, sngernd abundent, pe fundalul sonor al r$p$itului de mitraliere !i al bubuiturilor de tun. Niciodat$ ns$ nu erau prezenta i copii, femei sau b$trni, n exact aceea!i situa ie, din partea srb$ a Bosniei. Nici r$nile femeilor, nici ale copiilor croa i nu-!i g$seau, de regul$, spa iu, dac$ acestea erau rezultatul bombardamentelor sau tirurilor musulmane. Aceast$ selectivitate, spunea Ramati, "era de departe prea evident$ pentru a fi rodul ntmpl$rii". Faptele erau manipulate !i, cnd nu conveneau, erau pur !i simplu ignorate. Fiind vorba a!adar de o ac iune concertat$, urm$toarea ntrebare care s-a pus a fost: "Cine sus inea financiar !i dirija din umbr$ toat$ acea manipulare interna ional$ a mass-media !i a

105

Bogdan Ficeac opiniei publice, astfel ca n SUA, Marea Britanie sau Fran a s$ se creeze un curent favorabil constituirii unui al doilea stat musulman n Balcani?" Ramati ofer$ n acest sens exemplul companiei "Ruder & Finn Global Political Affairs". Obiectul companiei este mai neobi!nuit, cel pu in pentru marele public: manipularea imaginii unor conflicte interna ionale, a imaginii unor popoare !i etnii, prin intermediul mass-media, n func ie de interesele clientului. Adic$ ale guvernului sau ale celui care pl$te!te compania pentru asta! Mai pe scurt, "Ruder & Finn..." se ocup$ cu "intoxicarea" opiniei publice mondiale la cerere. Pentru a-!i argumenta afirma iile, Ramati a citat un interviu absolut senza ional prin cinismul (sau, dac$ vre i, pragmatismul) s$u, acordat de nsu!i James Harff, directorul lui "Ruder & Finn..." lui Jacques Merlino, la Paris, n octombrie 1993...

Harff: Timp de optsprezece luni, noi am lucrat pentru Croa ia $i Bosnia-Her egovina, ca $i pentru opozi ia din provincia Kosovo. n aceast! perioad! am avut multe succese, crend clien ilor o formidabil! imagine interna ional!. Inten ion!m, de altfel, s! ob inem toate avantajele $i s! dezvolt!m n elegeri comerciale cu aceste !ri. Viteza este esen ial! pentru ca faptele, favorabile clien ilor no$tri, s! fie s!dite n con$tiin a opiniei publice. Conteaz! doar prima afirma ie. Retract!rile ulterioare nu au nici un efect. Merlino: Ct de des recurge i la interven ii pe lng! oficialit! i? Harff: Cantitatea nu e important!. Trebuie doar s! intervii la momentul oportun $i pe lng! cea mai potrivit! persoan!. Din iunie pn! n septembrie (1993, n.n.) noi am organizat treizeci de ntlniri cu agen iile de pres! importante, ca $i ntlniri ntre oficialit! ile bosniace cu Al Gore, Lawrence Eagleburger, precum $i cu zece senatori influen i, printre care George Mitchell $i Robert Dole. De asemenea, am expediat n exclusivitate treisprezece $tiri de ultim! or!, treizeci $i $apte de faxuri cu informa ii de ultim moment, am trimis $aptesprezece scrisori oficiale $i opt rapoarte. Am mai dat dou!zeci de telefoane personalului de conducere de la Casa Alb! $i alte vreo sut! la ziari$ti, editori, comentatori de politic! extern! $i altor persoane influente din mass-media interna ional!. Merlino: De care dintre realiz!rile Dvs. sunte i cel mai mndru? Harff: Faptul de a fi atras de partea noastr! opinia public! evreiasc!. Aceasta era o chestiune vital!, fiindc! dosarul afacerii era periculos, privit din acest unghi. Pentru c! pre$edintele Tudjman (al Croa iei), de pild!, a fost dur la adresa evreilor n cartea sa "*ara f!g!duin ei $i realitatea istoric!". Cine citea aceast! carte l-ar fi putut, cu mare u$urin !, acuza de antisemitism. Nici n Bosnia lucrurile nu st!teau mai bine. Pre$edintele Izetbegovici sus inea, cu ardoare, crearea acolo a unui stat fundamentalist islamic, n cartea sa intitulat! "Declara ia islamic!". Dincolo de asta, trecutul Croa iei $i al Bosniei este puternic marcat de un autentic $i crud antisemitism. Zeci de mii de evrei au fost extermina i n lag!rele croate. A$a c! era foarte normal ca organiza iile evreie$ti $i intelectualii s! fie ostili croa ilor $i bosniacilor. Misiunea noastr! era s! schimb!m aceast! atitudine. 'i am reu$it de minune. La nceputul lui iulie 1992, publica ia new-yorkez! "Newsday" a lansat afacerea cu lag!rele (srbe) de concentrare. Am s!rit imediat s! exploat!m momentul. A$a c! am contactat pe loc trei dintre cele mai mari organiza ii evreie$ti din America ) Liga B'nai B'rith contra def!im!rii, Comitetul evreiesc american $i Congresul american-evreiesc. n august, le-am sugerat acestor organiza ii influente s! publice un avertisment n "New York Times" $i s! 106

Tehnici de manipulare organizeze demonstra ii n fa a ONU. A fost o lovitur! de propor ii. Cnd organiza iile evreie$ti au trecut de partea bosniacilor musulmani am putut, cu mare u$urin !, s!-i identific!m pe srbi cu nazi$tii n mintea oamenilor. Nimeni nu n elege nimic din ceea ce se ntmpl! n Iugoslavia. Marea majoritate a americanilor se ntreab!, probabil, n care parte a Africii se afl! Bosnia. Dar noi, dintr-o singur! mi$care, am fost n stare s! le prezent!m o poveste simpl!, cu "b!ie i buni" $i cu "b!ie i r!i", care pe urm! a func ionat aproape de la sine. Imediat s-a observat o schimbare clar! n limbajul presei, care a nceput s! exploateze concepte cu o nalt! nc!rc!tur! emo ional!, de genul "purificare etnic!", "lag!re de concentrare", concepte ce evocau oamenilor imaginile Germaniei naziste $i ale camerelor de gazare de la Auschwitz. Schimbarea n acest registru emo ional a fost att de puternic!, nct nimeni nu a mai ndr!znit dup! aceea s! mearg! contra curentului. Merlino: Dar cnd f!cea i toate acestea, nu avea i nici o dovad! c! ceea ce spunea i era adev!rat. Avea i doar un singur articol, din "Newsday"! Harff: Treaba noastr! nu e s! verific!m informa iile. N-avem echipament pentru asta. Sarcina noastr! este doar s! acceler!m r!spndirea informa iilor favorabile nou!. Noi nu confirmam deloc existen a lag!relor mor ii n Bosnia, noi doar f!ceam cunoscut ce afirma "Newsday". Merlino: Sunte i con$tient c! v-a i asumat o responsabilitate imens!? Harff: Suntem profesioni$ti. Trebuia s! facem ceva $i am f!cut. Nu suntem pl!ti i s! fim morali. Dup$ citarea interviului, Y. Ramati a ad$ugat c$ mai r$mnea de clarificat o chestiune, doar aparent minor$: cine a angajat !i pl$tit compania "Ruder & Finn..."? Era pu in probabil ca guvernul croat sau bosniac s$ fi dispus de fondurile necesare. S$ fi fost la mijloc banii unor state arabe? S$ fi fost banii companiilor petroliere americane care opereaz$ n $ri arabe? Sau ai b$ncilor interna ionale? !i poate permite oricine s$ angajeze pe "Ruder & Fin..."? Unui israelian, interesat de chestiune atunci cnd Partidul Likud era la putere n Israel, i s-a r$spuns de c$tre o alt$ asemenea companie c$ ea ar putea ntreprinde ceva pentru guvernul israelian doar dac$ acesta ar fi dispus la ini ierea unor schimb$ri politice. Campania bine orchestrat$ de "demonizare" a srbilor, era de p$rere Y. Ramati, ar trebui s$-i avertizeze att pe evrei, ct !i pe to i cei care vor ca $rile lor s$ continue s$ existe. Pentru israelieni, ca !i pentru cre!tinii maroni i din Liban ori pentru albii sau zulu!ii din Africa de Sud, aceast$ manipulare poate deveni o chestiune de via $ !i moarte. Cine promoveaz$ islamismul radical n Europa poate promova radicalismul !i islamismul oriunde n lume. Sanc iunile exclusive contra srbilor sunt o ru!ine pentru umanitate, sus ine Y. Ramati, pentru c$ srbii ortodoc!i au fost majoritari n Bosnia, nainte de a fi decima i de usta!ii croa i (poli iile fasciste croate n ultimul r$zboi mondial) !i de musulmanii bosniaci care l-au sus inut, cum se !tie, pe Hitler. 'i nc$ mai acopereau peste jum$tate din teritoriul Bosniei nainte de nceperea luptelor. Musulmanii, ajun!i dup$ r$zboi mai numero!i (48 la sut$ contra 35 la sut$), ocupau un teritoriu mai restrns, grupa i mai ales n a!ez$rile urbane. A lupta, sus ine Ramati, ca s$ scapi de impunerea cu for a a fundamentalismului islamic de c$tre despo i tip Izetbegovici, ntr-o ar$ care i-a apar inut !i apoi i-a fost r$pit$ de o mn$ de str$ini, este o reac ie foarte natural$ la orice popor care !i p$streaz$ instinctul na ional de supravie uire. Iar a continua lupta, n ciuda sanc iunilor impuse de o "comunitate interna ional$" cinic$, dominat$ doar de interesele ei financiare, nu !i de obiectivitate, constituie un semn al onoarei. Nici o sanc iune, observa Ramati, nu a fost impus$, de pild$, 107

Bogdan Ficeac Rusiei cnd a intervenit pentru a-l r$sturna pe pre!edintele liber ales al Gruziei (Gamsahurdia) !i a-l nlocui cu ni!te marionete, dup$ un r$zboi sngeros. Nici Siriei nu i s-a repro!at nimic dup$ interven ia din Liban, menit$ s$ distrug$ structurile cre!tine !i s$ le nlocuiasc$, treptat, cu cele fundamentalist-islamice. Nici Egiptul nu a fost supus sanc iunilor economice atunci cnd a invadat !i anexat o parte din Sudan (1993), fapt necunoscut de opinia public$ interna ional$ deoarece mass-media a ignorat att invazia, ct !i refuzul ONU de a o dezbate. n 1993, sute de mii de oameni au fost uci!i n diverse zone din Asia, Africa, America Latin$ sau spa iul fostei URSS f$r$ s$ se dea vreo "sanc iune" interna ional$. n schimb, constat$ Y. Ramati, "comunitatea interna ional$" devine brusc foarte dur$ atunci cnd anumite interese legate de exploatarea petrolului sunt n joc, ca de pild$ n Irak, n 1990. Embargoul, observa Ramati, nu f$cea dect s$ prelungeasc$ r$zboiul. Pentru c$ privnd popula ia Serbiei de hran$, medicamente !i benzin$ l lipsea total !i pe Izetbegovici de vreun interes real pentru a pune cap$t luptelor, deoarece el spera ca srbii s$ fie sili i s$-i accepte condi iile. Se poate observa astfel c$ "Ruder & Finn..." nu reprezint$ dect un element , este adev$rat, esen ial , al unui ntreg lan Prin manipularea opiniei publice interna ionale, imaginea unor conflicte !i popoare uitregi devine n acest mod dependent$ de interese legate de petrol !i financiare. "Ruder & Finn..." nu face dect s$-!i ofere serviciile. Ea, ca !i celelalte companii cu acela!i profil, comercializeaz$ imaginea interna ional$ a unor state. E un comer nou !i foarte costisitor. Iar deviza lor, dup$ cum s-a v$zut, este: We are not paid to be moral! (Nu suntem pl!ti i s! fim morali!)...

108

Tehnici de manipulare

Rezisten a la manipulare

Dup$ cum am v$zut n capitolele precedente, toate strategiile !i tehnicile de manipulare sunt axate pe ob inerea controlului asupra comportamentului, gndirii sau sentimentelor subiec ilor, ntr-o anumit$ situa ie social$ !i pe parcursul unei anumite perioade de timp, n vederea c!tig$rii unor avantaje substan iale pentru artizanii manipul$rii !i n detrimentul celor controla i. Schimb$rile urm$rite a fi produse n una dintre cele trei componente ale identit$ ii subiec ilor pot fi focalizate precis sau pot fi p$r i ale unui proces deosebit de complex. Ele pot avea efecte imediate sau pot r$mne n faz$ latent$ pentru a determina ulterior muta ii radicale de mentalitate, pot fi induse n mod vizibil ori pe c$i subtile, se pot solda cu rezultate durabile n timp sau pot nregistra schimb$ri doar pentru o anumit$ perioad$ avut$ n vedere de manipulatori. De!i unele metode de manipulare se bazeaz$ pe tehnici "exotice" precum hipnoza, administrarea de droguri sau de !ocuri electrice, interven iile chirurgicale pe creier, cele mai multe strategii de ob inere a unui control total asupra individului au n vedere tehnici "laice", n majoritatea cazurilor extrem de eficiente. Ele se bazeaz$ pe exploatarea necesit$ ilor fundamentale ale omului (nevoia de hran$, de ad$post, de informare, de integrare ntr-un anumit grup social !.a.m.d.), n sensul cufund$rii individului n anonimat, pentru a-l face mult mai docil !i mult mai dispus s$ se supun$ regulilor impuse de autorit$ i, indiferent de forma sub care sunt percepute acestea. Unii agen i de manipulare fac parte dintr-un sistem institu ionalizat, guvernat de reguli stricte, precum armata, cultele religioase, suprastructurile guvernamentale !i administrative, institu iile de nv$ $mnt, structurile de promovare a activit$ ilor comerciale etc, n timp ce al ii ac ioneaz$ n mod empiric, conform unor reguli nescrise sau bazndu-se pe propria lor experien $ de influen are a indivizilor !i chiar a maselor (profe i, cer!etori, escroci !.a.m.d.). Tehnicile de manipulare se ntlnesc permanent, chiar !i n cele mai banale momente ale vie ii. Mai mult ca sigur, fiecare dintre dumneavoastr$ a utilizat cel pu in o dat$ n via $ tehnica "trntitului-u!ii-n-fa $", f$r$ s$ !tie c$ se nume!te astfel !i c$ a fost studiat$ de colective ntregi de psihologi. Iar efectul a fost acela!i cu cel ob inut de speciali!ti. Spre exemplu, n cadrul celei mai obi!nuite trguieli de la pia $ sau de la talcioc, atunci cnd a i dorit s$ cump$ra i un produs, vnz$torul v-a "trntit" de la bun nceput un pre evident mai mare dect valoarea real$ a produsului !i, binen eles, dect a i fost dumneavoastr$ dispus s$ pl$ti i. La rndu-v$, i-a i "trntit" un pre vizibil mai mic dect valoarea estimat$. Jocul cererii !i ofertei a continuat pn$ la acordul asupra unui pre mediu care v-a satisf$cut att pe dumneavoastr$, ct !i pe vnz$tor. Copiii, !i ei, aplic$ de multe ori, instinctiv, metoda "piciorului-n-u!$", cernd p$rin ilor s$ le ia un lucru minor, apoi altceva !i iar altceva... 'i nu doar copiii procedeaz$ a!a. Probabil de multe ori a i avut senza ia c$ i-a i dat cuiva "un deget", pentru ca apoi respectivul s$ vrea "toat$ mna". n astfel de situa ii !i nu numai, a i ncercat senza ii de nemul umire, de disconfort psihic, ceea ce reprezint$ tocmai manifest$rile specifice disonan ei cognitive. 109

Bogdan Ficeac nv$ nd s$ recunoa!te i astfel de st$ri, !tiind cum s$ ajunge i la cauzele lor intime, ve i putea s$ rezista i manipul$rilor de orice fel. Sau majorit$ ii lor. Tocmai acesta este scopul capitolului de fa $. Cum spuneam, presiunea diferitelor tipuri de manipul$ri poate fi sesizat$ n cele mai obi!nuite secven e ale vie ii. Importan a acordat$ rela iilor interumane, supunerea fa $ de regulile de grup, emo ia produs$ de recompense sociale minore precum un zmbet, un compliment sau un gest prietenesc reprezint$ tocmai efectele manipul$rilor. Nu ne propunem neap$rat s$ calific$m manipul$rile drept "bune" sau "rele", ci dorim s$ oferim procedee de recunoa!tere a lor, l$snd apoi la latitudinea fiec$ruia aprecierile precum !i op iunea n ceea ce prive!te supunerea sau nesupunerea fa $ de ele. Aceasta pentru c$ succesul influen elor sociale nedorite se bazeaz$ tocmai pe neputin a individului de a le percepe n mod con!tient !i a li se opune n consecin $. Spre exemplu, regulile de protocol reprezint$ factori de inhibi ie extraordinar de puternici pentru comportamentul firesc al omului obi!nuit. Uneori, disonan a cognitiv$ ap$rut$ n urma plas$rii individului ntr-un mediu cu totul nou, guvernat de reguli rigide, este att de puternic$, nct d$ na!tere la manifest$ri imposibil de controlat, precum accelerarea b$t$ilor inimii, transpira ia, tremurul vocii etc. Pentru a rezista, individul ncearc$ disperat s$ se supun$ noilor reguli, f$r$ a se mai gndi m$car dac$ sunt neap$rat necesare sau, mai mult, dac$ nu cumva ele sunt anume f$cute pentru a-i reduce la t$cere pe cei care gndesc diferit sau vor s$ pun$ ntreb$ri. Cu ct individul se preocup$ mai mult de a nu fi luat drept incult, plictisitor, prost sau lipsit de orice talent, cu att el este mai u!or de manipulat de c$tre cei care inten ionat i induc astfel de preocup$ri pentru a-l distrage de la gndurile !i ntreb$rile lui fire!ti. n majoritatea cazurilor, reflexul de supunere fa $ de regulile impuse de cei din jur este inoculat nc$ din copil$rie. Un "copil cuminte" vorbe!te numai cnd este ntrebat, st$ la locul lui, nu i deranjeaz$ pe cei mari, e ascult$tor. De mic, individul se obi!nuie!te cu supunerea fa $ de o autoritate, reprezentat$ n primul rnd de p$rin i, apoi de ceilal i adul i din familie sau de fra ii mai mari, de profesori !.a.m.d. El nva $ c$ este mult mai u!or s$ te supui, pentru a nu fi trimis "la col " (o form$ de izolare n fa a a doi pere i goi), ori chiar pedepsit mai aspru. Din nou, nu calific$m un astfel de sistem educa ional drept "bun" sau "r$u", ns$ cteva sfaturi generale pot rezulta de aici. Niciodat$ s$ nu-i spune i copilului: "e!ti prost", "e!ti un neispr$vit", "n-o s$ ias$ nimic din tine". Foarte pu ini se ambi ioneaz$ pentru a demonstra contrarul. Cei mai mul i ns$ r$mn cu un sentiment de inferioritate care i poate urm$ri toat$ via a, f$cndu-i victime sigure ale manipulatorilor care a!teapt$ s$ exploateze tocmai astfel de sl$biciuni. L$sa i copilul s$ pun$ chiar !i cele mai ciudate ntreb$ri !i r$spunde i-i ntotdeauna f$r$ a-l jigni. Dac$ ntrebarea este chiar prosteasc$, spune i-i simplu: "e o ntrebare proast$", dar niciodat$ "e!ti prost". Nu-l nv$ a i s$ identifice ntrebarea gre!it$ cu propria lui persoan$. Nui impune i reguli f$r$ a i le explica. nv$ a i-l s$ gndeasc$ singur. Ave i ncredere n el, respecta i-l chiar dac$ a i optat pentru rolul de p$rinte autoritar. nv$ a i-l c$ respectul fa $ de ceilal i nseamn$, n primul rnd, respectul fa $ de sine nsu!i. n acela!i timp nu-l r$sf$ a i necondi ionat, pentru c$, mai trziu, va deveni extrem de vulnerabil la influen ele anturajului, care, uneori, pot avea efecte negative foarte greu sau chiar imposibil de controlat. Revenind la influen a situa iilor sociale obi!nuite, de multe ori ea poate fi mai puternic$ dect influen a exercitat$ n mod direct de c$tre cei mai versa i manipulatori. De aceea artizanii marilor manipul$ri imagineaz$ strategii tocmai pentru crearea unor astfel de situa ii sociale, n care individul este supus presiunilor grupului din care face parte. El realizeaz$ din reflex c$ este mult mai u!or s$ te supui regulilor grupului dect s$ le ncalci !i se adapteaz$ situa iei respective imitnd comportamentul celor din jur, f$r$ a mai ncerca s$ analizeze cu deta!are respectivele reguli.

110

Tehnici de manipulare Se ajunge astfel la problema fundamental$: "Care este cea mai bun$ cale pentru a rezista manipul$rilor?" La prima vedere, solu ia ideal$ ar fi izolarea total$ de societate. n acest fel individul se poate deta!a complet de influen ele exterioare. Metoda a fost aplicat$ de unii siha!tri, care s-au retras departe de civiliza ie, au refuzat orice contact cu semenii !i !i-au dezvoltat propria lor filozofie de via $, dup$ ani ntregi de suferin $. Metoda ns$ nu poate fi generalizat$ pentru c$ omul este, n primul rnd, o fiin $ social$. Ar exista !i o variant$ mai rezonabil$ a izol$rii: individul continu$ s$ tr$iasc$ n societate, dar se poate deta!a emo ional de anumite aspecte ale vie ii. Deta!area ns$ atrage dup$ sine pierderea suportului social reprezentat de familie, de persoanele iubite, prieteni, colegi, care, ntmpina i tot timpul cu r$ceal$, vor ajunge s$ evite contactul direct cu individul. Treptat, sentimentul de singur$tate se va amplifica, putnd duce chiar la apari ia unor manifest$ri paranoide. Ne afl$m astfel n fa a unui veritabil paradox. Deta!area de societate, pentru a evita orice contact prin intermediul c$ruia am putea fi manipula i, este absurd$. n acela!i timp, implicarea total$, sincer$, plin$ de pasiune n via a social$ ne poate face extrem de vulnerabili la influen ele exercitate de artizanii manipul$rii. 'i totu!i, omul este o fiin $ social$. Marile sale mpliniri se pot atinge numai n cadrul societ$ ii. Fiecare dintre noi dore!te s$ experimenteze cele mai profunde sentimente, s$ aib$ prieteni de n$dejde, s$ poat$ ac iona a!a cum i dicteaz$ inima, s$-!i tr$iasc$ via a din plin. Acest lucru poate fi realizat !i f$r$ a c$dea victim$ manipul$rilor prezente n fiecare moment al existen ei noastre, utilizndu-se o a treia cale, prin care paradoxul de care vorbeam mai sus poate fi evitat. n acest sens, nu mai este vorba de a alege ntre deta$are $i implicare, ci de a alterna cele dou! st!ri, astfel nct perioadele de tr!ire la cote nalte s! fie urmate de scurte intervale de deta$are. Din cnd n cnd este bine s$ ncerc$m o deta!are total$ de problemele zilnice !i s$ ne analiz$m "la rece" ac iunile, sentimentele, alternativele alese ntr-o situa ie sau alta, pentru a g$si cele mai bune solu ii pentru viitor. Oscilarea permanent$ ntre ace!ti doi poli (deta!area !i impli-carea) este singura modalitate de a evita, pe ct posibil, manipul$rile zilnice. Evident, se pune problema cnd s$ ne analiz$m via a ,4a rece" !i cnd s$ tr$im din plin. Pentru c$ nu trebuie s$ ajungem obseda i de pericolul manipul$rilor. Acestea au existat, exist$ !i vor exista, ct timp va fiin a societatea uman$. Ceea ce ne intereseaz$ este ca ele s$ nu ne transforme n sclavii unor indivizi lipsi i de scrupule, s$ nu ne lipseasc$ de bucuriile simple ale vie ii, s$ nu ne transforme n ni!te "legume". Unii !i aleg timpul deta!$rii seara, nainte de culcare. Un fost profesor universitar al subsemnatului spunea, cu toat$ seriozitatea, c$ n perioada studen iei sale obi!nuia s$-!i pun$ c$ciula pe mas$, n fa a patului, !i s$-i vorbeasc$ nainte de a adormi. O considera ca pe un alter ego al s$u, !i n cadrul acelui "dialog"-monolog recapitula tot ceea ce f$cuse n timpul zilei, !i bune !i rele, pentru a analiza consecin ele !i a alege cea mai bun$ solu ie pentru a doua zi. Este un exemplu. Uneori ns$ problemele sunt complexe !i "analiza de sear$" poate conduce spre insomnii cu efect stresant. Nu poate fi dat$ o re et$ general$, ns$ exist$ diverse modalit$ i pentru a ne da seama imediat cnd se impune momentul de deta!are. Profesorul Philip Zimbardo !i colega sa Susan Andersen, de la Universitatea Stanford, California, au desf$!urat numeroase studii, n urma c$rora au cristalizat principalele metode prin care putem identifica momentele n care suntem supu!i manipul$rilor. De asemenea, ei arat$ cum ne putem deta!a n astfel de momente !i, mai ales, care sunt principalele strategii de a rezista influen elor.

111

Bogdan Ficeac n continuare vom trece n revist$ cele mai importante asemenea strategii, mpreun$ cu cteva exemple pentru fiecare.

Identificarea discontinuit! ilor De obicei, marile minciuni sunt ascunse sub un nveli! de aparent$ normalitate. 'i totu!i "camuflajul" nu poate fi niciodat$ perfect. ntotdeauna, mai devreme sau mai trziu, apare ceva "n neregul$", ceva ce "nu se potrive!te". De fiecare dat$, astfel de momente trebuie s$ reprezinte pentru noi semnale de alarm$. Jim Jones, liderul sectei Templul poporului, cel care a determinat sinuciderea colectiv$ a peste nou$ sute de oameni, le promitea adep ilor s$i o via $ idilic$ n jungla Guyanei: climat blnd, mncare din abunden $, munc$ u!oar$, s$n$tate !i via $ ve!nic$. Realitatea a fost exact pe dos: climat ucig$tor, munc$ extenuant$, hran$ insuficient$, n ari, boli, decese. Unii dintre sectan ii care nu fuseser$ nc$ subjuga i total voin ei lui Jones !i-au dat seama nc$ din momentul sosirii n Guyana c$ promisiunile pastorului sunt vorbe n vnt. 'i totu!i marea majoritate a adep ilor nega eviden ele !i credea nestr$mutat n cuvintele lui Jones care le spunea c$, oricum, via a lor putea fi considerat$ un rai n compara ie cu "infernul" ce pusese st$pnire pe lume. Cei care au reu!it s$ se salvaze naintea tragediei finale au fost tocmai cei care !i-au dat seama c$ "ceva nu se potrive!te", c$ exist$ o discrepan $ evident$ ntre promisiunile pastorului !i realitatea nconjur$toare. La rndul s$u, Richard Clark, cel care a condus prin jungl$ un grup de evada i din Jonestown, chiar n diminea a de dinaintea tragediei, spunea: "nc$ de cnd am cobort din avion am sim it c$ nu era n regul$ ceva." Regimurile comuniste au colapsat atunci cnd tot mai mul i oameni au nceput s$ simt$ discrepan ele uria!e dintre promisiunile n$l $toare ale ideologilor !i nr$ut$ irea continu$ a traiului de zi cu zi. O escrocherie de propor ii, descris$ ntr-un cotidian romnesc la nceputul lui 1996, a e!uat din cauza unui am$nunt minor ce a atras aten ia uneia dintre poten ialele victime. Astfel conducerea unei regii autonome din Bucure!ti a intrat n contact cu un grup de oameni de afaceri romni !i italieni, care urm$reau ncheierea unor contracte fabuloase cu respectiva regie. Ei sus ineau c$ vor contribui cu sute de milioane de dolari, ceea ce, evident, reprezenta o !ans$ unic$ pentru viitorii lor parteneri. La un moment dat, unul dintre negociatorii regiei autonome a observat c$ un membru important al celuilalt grup nu are c$r i de vizit$. Sc$pare minor$, dar de neacceptat pentru un om de afaceri serios. Convins c$ "nu se potrive!te ceva", negociatorul a dispus verificarea partenerilor, care s-au dovedit a fi ni!te escroci. Exemplele sunt nenum$rate, dar esen a problemei r$mne una singur$. Atunci cnd sim im c$ "nu se potrive!te ceva", c$ "nu e n regul$ ceva", c$ "nu merge ceva", este momentul s$ ne deta!$m !i s$ analiz$m lucrurile lucid, cu obiectivitate !i calm, pentru a vedea care este sursa real$ a respectivei discontinuit$ i. Trebuie s$-i judec$m !i s$-i evalu$m pe cei cu care intr$m n contact nu numai dup$ ceea ce spun, ci !i dup$ ceea ce fac. Iar cnd distan a de la vorb$ la fapt$ este considerabil$, nseamn$ c$ "nu merge ceva". Foarte mul i escroci !i datoreaz$ succesele unei abilit$ i nn$scute de a-!i nv$lui interlocutorii n vorbe frumoase !i n promisiuni ce nu au nici o leg$tur$ cu realitatea.

112

Tehnici de manipulare n general, cnd sim im c$ n adncul sufletului nostru persist$ o nemul umire (semn al disonan ei cognitive), nseamn$ c$ este momentul unei analize "la rece" a situa iei n care ne afl$m, pentru a lua ct de repede posibil o decizie n privin a viitorului. Neglijarea acestor nemul umiri interne, ignorarea lor conform principiului "las$ c$ trece" ne pot duce uneori n situa ii ce par f$r$ sc$pare. n fond, libertatea de op iune, n adev$ratul sens al cuvntului, impune mai nti analiza obiectiv$ a situa iei, pentru ca abia dup$ aceea s$ fie c$utat$ solu ia optim$. Alternnd tr$irile intense cu momentele de deta!are destinate analizelor, ne putem dezvolta un anume scepticism !i un sim critic n m$sur$ s$ ne ofere posibilitatea de a depista la timp influen ele nedorite c$rora le suntem supu!i.

Observarea normalit! ii aparente Cele mai eficiente tehnici de manipulare se bazeaz$ pe crearea unei aparen e de normalitate. Pentru a avea succes, agen ii de influen $ trebuie s$ ac ioneze n a!a fel nct s$ nu atrag$ aten ia celor din jur. Raportndu-ne la subcapitolul precedent, ei sunt foarte aten i s$ nu le dea ocazia celorlal i de a observa c$ "nu se potrive!te ceva". Cer!etorii, chiar !i cnd venitul lor lunar l dep$!e!te de cteva ori pe cel mediu pe economie, se mbrac$ ntotdeauna n zdren e, umbl$ murdari, !i pun n eviden $ r$nile (de multe ori inten ionat) pentru a strni mila trec$torilor. Marii escroci se mbrac$ ntotdeauna elegant, folosesc un limbaj elevat, se comport$ aidoma oamenilor de afaceri veritabili. De multe ori, poten ialele victime nici nu mai verific$ identitatea celor cu care stau de vorb$ de team$ s$ nu-i "ofenseze". ntotdeauna cei care !i asum$ o alt$ identitate ncearc$ s$ se comporte, s$ vorbeasc$, s$ se mbrace precum cei pe care i imit$, pentru ca poten ialelor victime s$ le fie indus sentimentul de normalitate menit s$ adoarm$ vigilen a. Comportamentul civilizat, respectul !i sentimentele de prietenie fa $ de cei din jur nu sunt echivalente cu a le acorda, necondi ionat, o ncredere absolut$. ntotdeauna, un minim sim critic este bine venit. Chiar !i cei mai apropia i nou$ tind, uneori, s$ ne exploateze sl$biciunile pentru a-!i satisface un interes, sau cum spun b$trnii, ncearc$ "s$ ne apuce un deget, pentru a ne lua toat$ mna". La nivel macrosocial, toate regimurile, indiferent de ce orientare ar fi acestea, ncearc$ s$ induc$ oamenilor obi!nui i sentimentul de normalitate, n m$sur$ s$ justifice ac iunile guvernamentale !i s$ confere un spor de autoritate suprastructurii. Acest lucru se realizeaz$, n principal, prin controlul informa iilor, n anii cincizeci, guvernul Statelor Unite a refuzat s$ avertizeze cet$ enii din Nevada asupra pericolului c$derilor radioactive produse n urma testelor nucleare. Oamenii au crezut n starea de formalitate" !i nu !i-au p$r$sit a!ez$rile, pentru ca abia mult mai trziu s$ fie dezv$luit$ inciden a crescut$ a cazurilor de cancer din Nevada. n cazul accidentului nuclear de la Cemobl, autorit$ ile au refuzat s$ ofere informa ii opiniei publice, iar cnd dezastrul nu a mai putut fi ascuns, au ncercat s$-l minimalizeze ct de mult posibil. Echipele de interven ie nu au fost avertizate asupra pericolului real la care se expun, locuitorii din mprejurimi au fost lini!ti i cu comunicate false, iar dup$ zece ani s-a dovedit c$ mii de oameni au murit nevinova i, n chinuri groaznice, tocmai din dorin a guvernului de a p$stra aparen a de "normalitate", pentru a nu-!i !ifona "imaginea". 113

Bogdan Ficeac n Romnia postrevolu ionar$, !i nu numai, cuvntul de ordine n toate ministerele este p$strarea secretului asupra tuturor nemplinirilor !i e!ecurilor, pentru a da impresia popula iei c$ tranzi ia decurge "normal". De cte ori ziarele independente public$ documente compromi $toare la adresa suprastructurii, prima m$sur$ este demararea unei anchete pentru a se depista scurgerea de informa ii. Din p$cate, n majoritatea cazurilor, aceasta r$mne !i singura m$sur$ luat$ de guvernan i. De multe ori, ncrncenarea autorit$ ilor de a p$stra aparen a de normalitate ajunge s$ frizeze absurdul. Astfel, dup$ revolu ia din decembrie 1989, Romnia a fost zguduit$ de demisiile r$sun$toare ale unor importan i func ionari de stat (!eful G$rzii Financiare, !eful Inspectoratului General de Poli ie, !eful Serviciului de Contrainforma ii al Armatei etc), care au ncercat, prin gesturile lor, s$ arate c$ "nu merge ceva n ar$", respectiv c$ fenomenul corup iei a cuprins cele mai nalte straturi ale suprastructurii. Reac ia Puterii, n toate aceste cazuri, a fost debarasarea de ace!ti func ionari incomozi, care au stricat impresia de "normalitate". Sondajele de opinie arat$ c$ efectul a fost exact contrar celui urm$rit de autorit$ i. Omul obi!nuit resimte tot mai acut pericolul corup iei, al coagul$rii structurilor crimei organizate n sferele nalte ale Puterii, n ciuda mesajelor lini!titoare venite "de sus", conform c$rora, "totul este normal". Revenind la presa independent$, n orice stat civilizat, ea este considerat$ "cinele de paz$ al democra iei", n sensul c$ menirea ei este aceea de a sanc iona prompt orice discontinuitate, orice fapt "ce pare n neregul$". Din acest motiv, presa se afl$ ntr-o permanent$ opozi ie cu tendin a autorit$ ilor de a p$stra aparen a de normalitate. Iar acuzele venite din partea autorit$ ilor, conform c$rora ziarele independente sunt vinovate de imaginea proast$ a suprastructurii n ochii cet$ enilor, pentru c$ nu reflect$ n paginile lor !i faptele pozitive (cte ar fi acestea), nu reprezint$ dect tot o tehnic$ de manipulare (cea a " intelor false"), prin care se ncearc$ transferarea e!ecurilor autorit$ ilor n sarcina presei, n realitate, responsabilitatea pentru imaginea proprie revine n ntregime autorit$ ilor, n timp ce menirea ziarelor independente, dup$ cum spuneam, este aceea de a observa discontinuit$ ile, pentru a-i oferi cititorului posibilitatea s$ analizeze obiectiv situa iile !i s$ se poat$ hot$r n perfect$ cuno!tin $ de cauz$ cu ce forma iune politic$ va vota atunci cnd va veni vremea alegerilor. Un alt exemplu de aplicare a acestei tehnici privind "aparen a de normalitate" n Romnia postdecembrist$ este dat de interviurile acordate presei de c$tre cei incrimina i n raportul "Apartamentul" (raport efectuat de o comisie parlamentar$ special$, avnd ca obiect repartizarea ilegal$ de locuin e unor nal i demnitari). Cei intervieva i au r$spuns cu non!alan $ c$ ei au ob inut locuin ele n mod "normal", ca urmare a unor cereri f$cute, "ca tot omul", forurilor n drept s$ acorde respectivele spa ii locative. n acest caz, aparen a de normalitate a fost contrazis$ flagrant de criza de locuin e existent$ n Romnia acelei perioade. Cei incrimina i au utilizat respectiva tactic$ tocmai pentru a ascunde traficul de influen $ !i ilegalit$ ile prin care !i-au ob inut locuin ele !i, din p$cate, ca n multe alte cazuri flagrante, nu s-a luat nici o m$sur$ n privin a lor. Spunem din p$cate, pentru c$ perpetuarea unei asemenea st$ri are repercusiuni mult mai grave dect ar p$rea la prima vedere. Treptat, n con!tiin a public$ se insinueaz$ ideea c$ adev$rata stare de "normalitate" n Romnia este cea n care structurile crimei organizate se afl$ la putere, n care orice ilegalitate este permis$ dac$ ai "spatele asigurat". Oamenii ajung la concluzia c$ este mult mai simplu !i mai profitabil s$ i cau i protectori pentru a nc$lca legea, dect s-o respec i. Se creeaz$ astfel un nou sistem de valori, o nou$ mentalitate, ce nu au nimic comun cu cele existente n $rile cu democra ie autentic$. Iar trecerea spre o normalitate real$ va fi mult mai grea !i mai chinuitoare. Dac$ va mai fi vreodat$... Revenind la modalit$ ile propriu-zise de detectare a normalit$ ii aparente n via a de zi cu zi !i la strategiile de evitare a influen ei manipulatorilor n astfel de cazuri, trebuie remarcat$ dificultatea !i caracterul complex al acestora. Artizanii manipul$rii depun eforturi 114

Tehnici de manipulare considerabile pentru a evita apari ia oric$rei discontinuit$ i. 'i totu!i posibilit$ i de ap$rare exist$. Respectarea unor reguli de protocol foarte rigide nu impune neap$rat supunerea necondi ionat$ fa $ de acestea. Respectarea oric$ror legi, norme !i regulamente, scrise sau nescrise, nu nseamn$ abandonarea judec$rii lor cu un ochi critic, mai ales n cazurile n care ele afecteaz$, chiar !i ntr-o mic$ m$sur$, drepturi fundamentale precum cele la liber$ exprimare, asociere sau informare. Testarea unor asemenea reguli se poate face printr-o minor$ nc$lcare a lor pentru a observa consecin ele. Dac$ reac ia este dispropor ionat de mare !i de violent$, nseamn$ c$ "nu e n regul$ ceva" !i trebuie s$ reevalu$m situa ia, eventual prin adunarea unor informa ii suplimentare referitoare la cei cu care am intrat n contact sau la respectiva situa ie social$. n general, o anumit$ relaxare dublat$ de un spirit nonconformist sunt necesare n asemenea situa ii pentru p$strarea capacit$ ii de analiz$ lucid$, n m$sur$ s$ sesizeze aparen a de normalitate.

Sesizarea falsei similarit! i Marii artizani ai manipul$rii nu se mul umesc doar cu controlul total al victimelor. Ei devin cei mai buni prieteni ai acestora, le capteaz$ afec iunea !i respectul, putnd astfel s$ le influen eze mult mai eficient. Cu trei decenii n urm$, n Statele Unite, un anume George Whitmore Jr. a recunoscut asasinarea a doi activi!ti sociali!ti, dup$ ce fusese supus unor interogatorii ndelungate. El nu numai c$ a scris o m$rturisire de !aizeci !i una de pagini, dar a dorit s$-!i exprime n mod public admira ia fa $ de anchetator, pe care ajunsese s$-l respecte mai mult dect pe propriul lui p$rinte. Pentru anchetator, aceste sentimente de admira ie reprezentau dovada suprem$ a abilit$ ii sale de a intra "pe lungimea de und$" a acuzatului, de a-i capta ncrederea !i de a-l determina, n cele din urm$, s$ fac$ m$rturisiri complete. Evenimentele ulterioare au demonstrat f$r$ dubiu c$ Whitmore fusese adus n situa ia de a recunoa!te un dublu asasinat pe care, de fapt, nu el l comisese! Pentru a fi eficien i, manipulatorii ncearc$, n primul rnd, "s$ se bage sub pielea" victimei. Ei imit$ felul de a se comporta al celuilalt, i mp$rt$!esc idealurile !i temerile, i capteaz$ ncrederea !i prietenia. Apoi, aten ia se mut$ imperceptibil dar continuu spre zona ce l intereseaz$ pe manipulator. Victima se mi!c$ mai greu, ns$ ncrederea pe care deja o are n noul prieten o face s$ nu sesizeze deplasarea, mai ales cnd partenerul !tie exact cnd s$ foloseasc$ un gest prietenesc sau un zmbet de ncurajare. n final, victima sufer$ o transformare complet$, de care nici m$car nu-!i d$ seama. Variante ale unor asemenea procedee se ntlnesc, spre exemplu, n rela ia dintre anchetator !i de inut sau ntre de inut !i colegii s$i de celul$, veterani, n cadrul procedeelor de sp$lare a creierului despre care am vorbit ntr-un capitol anterior. Dar falsa similaritate apare !i n situa ii dintre cele mai simple, cnd manipulatorul ac ioneaz$ uneori din instinct, f$r$ un plan dinainte stabilit. n subcapitolul precedent vorbeam despre legarea unor prietenii. Fiec$ruia dintre noi i se pare "normal" ca noul amic s$ aib$ acelea!i idealuri, acelea!i obiceiuri, acela!i mod de a se mbr$ca sau de a vorbi. ntr-un anume fel ne recunoa!tem n el, primim o confirmare a faptului c$ ceea ce facem, gndim sau sim im noi este corect, de vreme ce !i al ii se manifest$ la fel. Treptat, ncrederea pe care o 115

Bogdan Ficeac avem n noi n!ine se transfer$ asupra noului prieten, iar spiritul critic se diminueaz$ tot mai mult. Devenim astfel victime u!oare ale celor care folosesc aceast$ tehnic$ a falsei similarit$ i. Pentru a ne feri de astfel de situa ii este necesar s$ analiz$m cu aten ie comportamentul noului partener de rela ie, s$ vedem dac$ supraliciteaz$ ntr-un anume context !i de ce, s$ facem diferen a ntre ceea ce vorbe!te sau promite !i ceea ce face cu adev$rat, s$-i cerem, din cnd n cnd, cte o dovad$ ct de mic$, dar concret$, de prietenie. Este adev$rat c$ exacerbarea unui asemenea comportament critic fa $ de orice nou$ cuno!tin $ ar putea s$ ne mpiedice s$ tr$im din plin. Permanenta nencredere n ceilal i, b$nuielile, teama de a nu fi n!ela i nu pot r$mne nesesizate prea mult timp de c$tre cei din jur !i ar putea s$ ne izoleze. Probabil, n marea majoritate a cazurilor, este mai bine s$-i privim pe oameni cu ncredere, chiar cu riscul de a fi dezam$gi i mai trziu. Pentru c$ toate astea in, n ultim$ instan $, de farmecul vie ii. De fapt, secretul supravie uirii decente nu const$ n a ne comporta ca !i cum am tr$i ntr-o lume de du!mani, ci de a nv$ a din gre!elile noastre !i ale celorlal i Acceptnd c$ am gre!it n anumite situa ii, chiar !i numai pentru faptul c$ ne-am lasat am$gi i, ne va fi mult mai u!or, dup$ aceea, s$ ne ferim.

Identificarea competen ei aparente Dincolo de credibilitatea real$ a unei persoane, pe cei din jur i impresioneaz$ competen a, ncrederea !i siguran a de sine pe care aceasta o manifesta. Oamenii puternici fascineaz$ nu numai prin ceea ce spun, ci !i prin tonalitatea vocii, prin gesturi, prin postur$. Cineva care se uit$ direct n ochii interlocutorului, st$ foarte aproape de acesta !i vorbe!te r$spicat, reu!e!te foarte u!or s$ se impun$. Pe de alt$ parte, cei u!or influen abili manifest$ o permanent$ stare de incertitudine, att prin ceea ce spun, ct, mai ales, prin ceea ce nu spun. Ezit$ri minore precum pauzele n vorbire sau blbielile pot fi u!or de manipulat pentru c$ ele exprim$, n acel moment, o judecat$ confuz$, deci o vulnerabilitate sporit$ a celui n cauz$. Multe dintre manualele destinate vnz$torilor din $rile occidentale le ofer$ acestora sfaturi privind exploatarea celor mai nensemnate gesturi !i ezit$ri ale poten ialilor cump$r$tori. Foarte mul i manipulatori !i creeaz$ cu aten ie o imagine de indivizi puternici, competen i, siguri pe ei n!i!i, destinat$ s$-i intimideze pe cei cu care vin n contact. Liderii sectelor extremiste !i construiesc o aur$ de mister indescifrabil n jurul lor, folosesc un limbaj specific, "accesibil doar ini ia ilor" (chiar dac$ nu semnific$ nimic concret), tocmai pentru a-i putea subjuga mult mai u!or pe novici. Conduc$torii sistemelor totalitare, de asemenea, !i bazeaz$ ideologia pe "fundamente !tiin ifice", se comport$ ca veritabile figuri mesianice, mai presus de orice b$nuial$, se erijeaz$ n de in$tori ai adev$rului absolut, dincolo de "n elegerea" maselor de manevr$. Pn$ !i cele mai nesemnificative gesturi sunt supuse necesit$ ii de a-!i crea o imagine de competen $ absolut$. Astfel orice activist este obi!nuit din start s$ se adreseze celor din afara ierarhiei, indiferent de vrsta sau competen a real$ a acestora, cu "tu", "m$i" sau chiar s$ foloseasc$ expresii triviale pentru a-!i demonstra "superioritatea".

116

Tehnici de manipulare Pute i s$ ncerca i !i singuri un experiment. Atunci cnd un func ionar v$ vorbe!te t$ios, la per tu, r$spunde i-i n acela!i fel. De multe ori l ve i vedea cum !i ndulce!te tonul vocii !i trece la pronumele de polite e. Cum se poate rezista unor situa ii n care cei cu care venim n contact exercit$ o putere de fascina ie greu de evitat? Primul pas este acela de a analiza r$spunsurile "programate" pe care ace!tia le a!teapt$ de la noi !i de a refuza rostirea lor n caz c$ nu sunt justificate. Niciodat$ nu trebuie s$ accepta i un lucru ce vi se pare "ciudat" doar din cauza presiunii !i a insisten elor celuilalt. n marea majoritate a cazurilor, o amnare este bine venit$ pentru judecarea la rece a situa iei. n acela!i timp, refuzul de a accepta necondi ionat premisele impuse de cineva, cu aparen $ de credibilitate sau competen $, v$ poate stimula ncrederea n propria dumneavoastr$ persoan$, echilibrul !i gndirea lucid$. Dac$ v$ considera i o persoan$ u!or influen abil$, gndi i-v$ c$ totu!i fiecare fiin $ uman$, cu calit$ ile !i defectele ei, este unic$ n felul s$u. Poate c$ tocmai cei care vi se par puternici au la rndul lor sl$biciuni ascunse, mult mai grave dect simpla dumneavoastr$ timiditate, de care ei ncearc$ s$ profite. Reacti-va i-v$ n memorie un episod din via a dumneavoastr$ n care v-a i sim it puternic($), n care v-a i bucurat de respectul !i admira ia celor din jur. P$stra i aceast$ imagine numai pentru dumneavoastr$, ca pe un secret intim, !i gndi i-v$ la ea ori de cte ori ve i ncerca un sentiment de sl$biciune. Va fi dovada de necontestat c$ pute i fi o persoan$ puternic$, la fel cu cei care v$ fascineaz$ ntr-un moment sau altul al vie ii, sau chiar mai presus de ei. Nu v$ mai gndi i la amintirile nepl$cute, elimina i incertitudinile !i analizele interioare descurajante. Concentra i-v$ aten ia asupra a ceea ce ave i de f$cut n mod concret, n loc s$ v$ pierde i timpul cu tot felul de ndoieli fa $ de propria dumneavoastr$ persoan$. Asemenea dialoguri interne v$ pot face extrem de vulnerabil($) n fa a manipulatorilor care !tiu extrem de bine cum s$ le observe !i s$ le exploateze. Ac ionnd, analiznd, negociind, refuznd s$ colabora i sub presiune, ve i fi mult mai greu de influen at.

Sesizarea confuziei cognitive De multe ori, la nivel macrosocial, dar nu numai, indivizii sunt integra i unei "lumi mai bune" prin exploatarea erorilor din vechiul mod de via $, dar, mai ales, prin controlul informa iilor. Artizanii manipul$rii apeleaz$ la analogii false, la distorsiuni semantice, la etichet$ri retorice, ajungnd pn$ la rescrierea istoriei sau la "reinventarea" unor !tiin e fundamentale, pentru a motiva noul sistem social. n acest mod, individul e mpiedicat s$ perceap$ realitatea a!a cum este, limitndu-se la a tr$i ntr-o lume iluzorie, n care simbolurile nlocuiesc concretul. n coagularea societ$ ilor bazate pe ideologia comunist$, un rol fundamental l-a avut reconsiderarea istoriei, pe principiul orwellian, conform c$ruia "cel care controleaz$ prezentul controleaz$ trecutul, iar cel care controleaz$ trecutul controleaz$ !i viitorul". n capitolul dedicat sistemelor totalitare am v$zut, pe larg, cum s-a ac ionat pentru crearea "omului nou", pentru impunerea unei noi mentalit$ i, pentru redefinirea culturii !.a.m.d. ns$ utilizarea confuziei cognitive se aplic$ !i n cazuri de manipul$ri medii sau mici, pentru a c!tiga controlul asupra individului. 117

Bogdan Ficeac n general, ori de cte ori sesiza i c$ o explica ie este neclar$, c$ unele generalit$ i sunt extrem de vagi, c$ mesajele transmise de diver!i vorbitori sunt retorice, confuze ori neconforme cu realitatea, nseamn$ c$ "nu merge ceva". n majoritatea cazurilor, pentru a escamota realitatea sau pentru a-!i ascunde obiectivele reale, diver!i indivizi ncearc$ s$ apeleze la noi construc ii semantice, la etichet$ri neobi!nuite sau la teorii cu aparen $ de fundamentare !tiin ific$. Spre exemplu, pentru c$ tranzi ia n Romnia postrevolu ionar$ a nregistrat nenum$rate poticneli, ea a fost calificat$ drept "original$", aceast$ etichet$ fiind considerat$ suficient$ pentru a motiva e!ecurile "inevitabile", dar !i pentru a induce ideea c$, de!i "original$", tranzi ia exist$ !i avanseaz$ triumfal. Nici unul dintre utilizatorii acestei etichete nu a explicat vreodat$, n mod concret, ce n elege prin termenul de "original". Dac$ analiz$m programele partidelor de pe scena politic$ romneasc$ vom vedea c$ multe, chiar !i dintre cele cu aderen $ semnificativ$ la electorat, nu au o doctrin$ clar$, aceasta fiind nlocuit$ cu generalit$ i extrem de vagi !i de confuze. 'i exemplele pot continua la nesfr!it. Pentru a sc$pa de tentativele de influen are prin inducerea unor astfel de confuzii cognitive, cea mai eficient$ cale este aceea de a pune mereu ntreb$ri. Atunci cnd ceva vi se pare neclar, ntreba i pn$ v$ l$muri i. Foarte mul i agen i de influen $ ncearc$ evitarea unor r$spunsuri concrete prin crearea unui sentiment de jen$ n interiorul celui care este nel$murit. Fie indirect, printr-o privire sever$ sau ironic$, fie direct, prin fraze, uneori chiar brutale, de genul: E$ti prea prost s! n elegi! Cum po i s! pui asemenea ntreb!ri? Te credeam mai de$tept! E$ti prea nervos ca s! judeci cu luciditate! !.a.m.d. n astfel de cazuri, cel mai indicat este s$ aplica i "metoda Ion Roat$", ntrebnd la modul foarte nevinovat: Domnule, explica ia dumneavoastr! este excelent!, dar prea elevat! pentru mine. A i putea s! repeta i concret, n cteva cuvinte, ce a i vrut s! spune i? Evident, n func ie de situa ie !i de interlocutor, pute i folosi un ton serios sau mucalit, pute i reformula ntrebarea, pute i g$si alte variante. Esen ial este s$ ntreba i.

Sesizarea confuziei emo ionale Cel mai puternic instrument de manipulare a individului este apelul la sentimentele sale. Artizanii manipul$rii elaboreaz$ strategii, uneori extrem de complexe, pentru a trece de bariera ra iunii c$tre emo iile individului, pentru a-i exploata cele mai ascunse dorin e sau temeri, mergnd pn$ la activarea instinctului fundamental de conservare. Ei urm$resc cu aten ie ce anume a!teapt$ subiec ii ntr-o anume situa ie social$, care sunt sursele de team$ sau de inducere a unui sentiment de vinov$ ie, ce interese sau dorin e intime se manifest$, mai mult sau mai pu in vizibil, la un anumit moment dat. Cunoscnd toate acestea, este foarte u!or apoi pentru manipulatori s$ vin$ n ntmpinarea necesit$ ilor emo ionale ale indivizilor, s$ le cucereasc$ ncrederea !i s$-i subjuge, f$r$ ca ei s$-!i dea seama. Sau dac$ realizeaz$ c$ au fost manipula i, de cele mai multe ori este prea trziu pentru a mai face ceva. Diane Louie, o supravie uitoare a tragediei din jungla Guyanei (a f$cut parte din grupul de fugari, condus prin jungl$ de Clark, n diminea a de dinaintea masacrului), povestea o amintire dureroas$ din via a ei. ntr-o zi s-a mboln$vit din cauza unui virus intestinal !i a fost dus$ la infirmeria din Jonestown. Ceva mai trziu, Jim Jones a venit la patul ei !i a ntrebat-o: Cum te mai sim i? Ea s-a cufundat n p$turi, evitnd s$-l priveasc$ n ochi. Ai vrea s! m!nnci ceva anume?, a continuat Jones. Diane !i-a amintit atunci de locuin a ei mizerabil$, de gndacii din mncare, de munca istovitoare, de toate promisiunile cu care Jones i-a n!elat pe ea !i pe ceilal i !i a r$spuns: Nu. Totul e n regul!. M! simt mai bine. Mult mai trziu avea 118

Tehnici de manipulare s$ declare: Am $tiut atunci c!, dac! acceptam vreo favoare, i-a$ fi apar inut pentru totdeauna. De aceea n-am vrut s!-i datorez nimic. Cum spuneam, Diane Louie a fost unul dintre foarte pu inii supravie uitori ai tragediei finale. n sistemele totalitare, o strategie extrem de complex$ este pus$ n mi!care pentru exploatarea sentimentului de vinov$ ie. Sunt imaginate noi p$cate, se ntocmesc dosare, individul este permanent amenin at cu ceea ce ar putea s$ i se ntmple dac$ nu respect$ normele impuse de regim. Dar strategia este aplicat$, n continuare, !i dup$ colapsul respectivelor sisteme. n Romnia postrevolu ionar$, !antajul a devenit o veritabil$ politic$ de stat. Primul val a fost reprezentat de amenin $rile cu publicarea dosarelor ntocmite de securitate. Cum, ntre timp, opinia public$ !i-a pierdut interesul fa $ de trecutul mai mult sau mai pu in tulbure al diferitor personalit$ i, s-a trecut la cel de-al doilea val, reprezentat de amenin area cu dosarele penale. n mod voit, pe de o parte s-a perpetuat haosul legislativ, iar pe de alta aparatul de justi ie a fost f$cut ineficient prin aruncarea lui ntr-o criz$ f$r$ precedent. n acest mod, declan!area urm$ririi penale, n marea majoritate a cazurilor n care sunt implicate personalit$ i importante, a r$mas n ntregime la latitudinea celor afla i la putere. n consecin $, ori de cte ori interesele Puterii o cer, dosarele penale ale unor opozan i sunt trimise justi iei. n acela!i timp, cnd acelea!i interese o cer, procesele sunt stinse !i afacerile mu!amalizate pn$ la noi ordine. Dar manipul$rile bazate pe confuzia emo ional$ nu se limiteaz$ numai la exploatarea sentimentelor de vin$ sau de team$. Extrem de subtil$ este exploatarea dorin elor intime ale indivizilor. O locuin $ confortabil$, o deplasare n str$in$tate, o func ie important$ !.am.d., oferite la momentul oportun, pot crea sentimente de recuno!tin $ extrem de puternice, prin care chiar !i cei mai aprigi du!mani pot fi redu!i la t$cere. De asemenea, diversele cadouri, atragerea n anumite afaceri, n care mirajul banilor poate ntuneca ra iunea, pot deveni mai trziu instrumente extrem de eficiente pentru !antajul sentimental !i chiar pentru cel cu conota ie penal$. Necesit$ ile sexuale ale indivizilor !i cele mai ascunse dorin e ale acestora n domeniu pot fi !i ele exploatate pentru a genera posibilit$ i de !antaj ulterioare. Scandalul de la "Sexi Club", din Bucure!ti, este elocvent n acest sens. De!i, n nenum$rate interviuri, oficialit$ ile au vorbit despre zeci de casete pe care fuseser$ nregistrate, cu camere ascunse, delirurile sexuale ale unor importante personalit$ i ale vie ii publice romne!ti, respectivele nregistr$ri nu au constituit niciodat$ obiectul vreunei anchete serioase, ele fiind destinate exclusiv !antajului la nivel nalt. Cobornd la nivelul str$zii, trebuie remarcat c$ pn$ !i cel mai banal cer!etor se bazeaz!, n activitatea lui, pe inducerea unui sentiment de vin$ (al$turi de mil$) n sufletele trec$torilor, pentru faptul c$ ei sunt bine mbr$ca i, n general bine hr$ni i, n timp ce el sufer$ de foame sau de frig. La fel, nenum$ra i escroci se dau drept gunoieri, controlori, poli i!ti, angaja i ai unor asocia ii de caritate etc, exploatnd sentimentele pe care oamenii le au fa $ de respectivele institu ii sau organiza ii. Pentru a sesiza ncerc$rile de manipulare ce se fac asupra noastr$ pe baza confuziei emo ionale, ar trebui s$ ne inducem cteva momente de deta!are, de analiz$ lucid$, ori de cte ori sim im c$ abuzeaz$ cineva de sentimentele noastre, cnd avem un disconfort psihic, sau cnd sesiz$m c$ "ceva nu este n ordine". ncercnd s$ g$sim cauzele acestor activ$ri emo ionale, am putea, n multe cazuri, s$ vedem dac$ sentimentele avute n acel moment sunt provocate cu un scop anume sau au o motiva ie ce nu ine neap$rat de manipulare.

119

Bogdan Ficeac 'i totu!i, este foarte greu s$ ac ion$m astfel n toate mprejur$rile, deoarece ar trebui s$ apel$m la momentele de deta!are cel pu in de cteva ori pe zi. O asemenea metod$ se impune doar atunci cnd ntr-adev$r sim im c$ presiunea emo ional$ a atins cote ngrijor$toare. n rest, cel mai indicat ar fi s$ ne lu$m cteva m$suri elementare de precau ie. Nu v$ dezv$lui i niciodat$, mai ales n prezen a str$inilor sau a unor cuno!tin e ntmpl$toare, dorin ele intime, punctele vulnerabile, temerile sau incertitudinile. Vorbi i ct mai pu in despre trecutul dumneavoastr$, nu v$ l$sa i antrena i n confesiuni ce nu !i au rostul, evita i s$ v$ deschide i sufletul n fa a oricui. Chiar !i cel mai bun prieten se poate folosi, cndva, de secretele pe care i le-a i dest$inuit numai lui. Evita i tenta iile de orice fel. n general, darurile nu cad din cer. Gndi i-v$, nainte de a accepta generozitatea cuiva, la ce v-ar putea duce un firesc sentiment de recuno!tin $. n Eneida lui Vergiliu, marele preot al Troiei, Laocoon, ncercnd s$-i conving$ pe concet$ enii s$i s$ nu introduc$ n cetate calul de lemn l$sat de ahei pe $rm, n care se afla Odiseu mpreun$ cu solda ii s$i, s-a adresat mul imii cu o fraz$ devenit$ celebr$: Timeo danaos el dona ferentes (M! tem de danai chiar $i cnd aduc daruri). Dup$ cum se !tie, din nefericire, temerea b$trnului preot s-a dovedit ntemeiat$. Nu ar fi r$u s$ v$ aminti i acest episod ori de cte ori cineva la care nu v$ a!tepta i v$ ofer$ daruri.

Jocul de-a "alegerea" n $rile cu sistem concuren ial veritabil, cei mai versa i vnz$tori nu se mul umesc doar a-l determina pe client s$ cumpere unul dintre produsele oferite de ei, ci continu$ discu ia pentru a-l convinge c$ "a f$cut cea mai bun$ alegere". n acest fel se creeaz$ o leg$tur$ subtil$ ntre ei !i cump$r$tor, care l va determina pe acesta s$ le devin$ client permanent. Mai mult, ndat$ ce simt c$ omul este decis s$ fac$ o cump$r$tur$ n magazinul lor, i prezint$ mai multe sortimente, cu pre uri din ce n ce mai ridicate !i de calitate superioar$, accentund pe faptul c$ "alegerea i apar ine". Evident, au grij$ s$-i induc$ sentimentul c$ posibilitatea de alegere se refer$ la ce anume s$ cumpere, nu la dac! s$ cumpere ceva ori nu. n caz c$ respectivul cump$r$tor nclin$ s$ ia un produs ieftin, i prezint$ n continuare calit$ ile suplimentare ale m$rfurilor de acela!i gen, dar mai scumpe, sugerndu-i c$ depinde numai de el dac$ vrea s$ ia un lucru prost la un pre mic sau accept$ s$ dea c iva bani n plus pentru a avea o marf$ ntradev$r de calitate. Tehnica respectiv$ nu se aplic$ doar n domeniul comercial. O variant$ a ei este reprezentat$ de strategia "fructului oprit". Liderii unor secte extremiste, precum !i conduc$torii unor organiza ii cu iz ocult imagineaz$ tot felul de ritualuri ini iatice, care s$ presupun$ ct mai multe eforturi din partea novicelui pentru a le parcurge. n acest mod, satisfac ia final$ a noului adept, precum !i fidelitatea sa fa $ de sect$ sau organiza ie vor fi incomparabil mai mari dect n cazul unei accept$ri formale. Psihologii Jack !i Sharon Brehm au publicat n 1981 rezultatul unor studii prin care se constat$ c$, cu ct sunt mai severe restric iile impuse individului, cu att dorin a acestuia de a le nfrunta este mai mare. Tenta ia "fructului oprit" i d$ individului sentimentul c$ nu are dect o op iune, celelalte fiind nedemne de aten ie. Tehnica a fost aplicat$ !i de multe partide extremiste, care, mai ales atunci cnd au fost scoase n afara legii, au reu!it s$ adune un num$r record de adep i, n special prin exagerarea persecu iilor la care au fost supuse sau chiar prin inventarea unor pogromuri ori atentate la adresa membrilor lor. 120

Tehnici de manipulare Pentru a rezista acestui joc de-a "alegerea", este necesar s$ lu$m n considerare, ntotdeauna, !i variante despre care nu ni se vorbe!te. Spre exemplu, imagina i-v$ c$ sunte i ntr-un bombardier !i vi se adreseaz$ ntrebarea: Cte bombe ar trebui s! arunc!m? Una, dou!, sau zece? Nu este necesar s$ spune i cte. Pute i foarte bine alege un r$spuns neindus de ntrebare: Nici una. De asemenea trebuie s$ analiz$m de fiecare dat$, cu aten ie, situa ii n care suntem ademeni i cu "fructul oprit". De multe ori, de exemplu, pre urile unor produse sunt artificial ridicate doar pentru c$ acestea se vnd ntr-un magazin din care cump$r$ snobii sau, mai bine zis, "lumea bun$". Exist$ ns$ nenum$rate alte magazine, unde se pot g$si acelea!i m$rfuri, de aceea!i calitate, la pre uri sensibil mai mici, doar c$ despre ele nu se vorbe!te. n general, atunci cnd cineva ne impune s$ ac ion$m ntr-un anume fel, putem s$-i test$m inten iile, m$car cu o opozi ie formal$, pentru a-i vedea reac iile. Atunci cnd ni se ofer$ posibilitatea de a alege ntre mai multe variante este indicat s$ ne gndim dac$ nu exist$ !i o alta nemen ionat$ de interlocutor, ns$, poate, mult mai favorabil$ nou$. n anumite situa ii, interlocutorul poate insista vehement asupra unei variante numai ca s$ ne trezeasc$ suspiciunea !i s$ ne determine s$ alegem o a doua posibilitate, favorabil$ pentru el. Testa i-l, acceptndu-i varianta! Dac$ are un plan ascuns, va fi luat prin surprindere !i se va da de gol. n orice caz, gndi i-v$ c$ aproape ntotdeauna exist$ o solu ie ce nu a fost luat$ n calcul. Poate fi chiar cea de care ave i nevoie.

Gndirea de qrup Succesul manipul$rilor pe scar$ larg$ depinde, n primul rnd, de modul n care individul a fost cufundat n anonimatul masei de manevr$. Liderii sistemelor totalitare, precum !i conduc$torii unor secte extremiste depun eforturi considerabile spre a inocula n min ile celor pe care i manevreaz$ sentimentul fidelit$ ii necondi ionate fa $ de respectivul grup social. Repetnd la nesfr!it preceptele teoriei bazate pe mp$r irea oamenilor n "buni" !i "r$i", ei i fac pe adep i s$ cread$ sincer c$ fac parte din grupul social "bun", "corect", n timp ce restul lumii este alc$tuit din "r$i" !i "tic$lo!i". Orice idee ce nu corespunde respectivei ideologii este calificat$ drept eretic$ sau drept o expresie a tr$d$rii. Manipularea se realizeaz$ n special prin controlul informa iilor, dar !i prin izolarea grupului, pentru a evita orice contacte ale membrilor s$i cu lumea exterioar$. n capitolul dedicat sistemelor totalitare am v$zut, pe larg, n ce mod se face controlul informa iilor, pentru a permite accesul oamenilor obi!nui i numai la !tirile ce sus in politica regimului. De asemenea, am v$zut cum se redefnesc istoria, morala, filozofia, limba, cum se modific$ sistemul educa ional, cum se d$ o nou$ nf$ i!are ora!elor, satelor !.a.m.d., totul pentru a-l rupe complet pe individ de influen ele vechiului mod de via $ (de "mentalit$ ile burghezomo!iere!ti", "reac ionare") !i pentru a-l transforma n "omul nou". Acelea!i tehnici se aplic$, la scar$ redus$ !i n diverse variante, n orice sect$ religioas$ extremist$. O dat$ ce individul nu mai are nici un contact cu exteriorul !i nici o posibilitate de acces la surse alternative de informa ie, identitatea lui se evapor$ !i el va fi integrat grupului. Comportamentul, gndirea !i chiar sentimentele lui se vor adapta noilor standarde, sisteme de valori, legi !i regulamente. Pentru a sc$pa de chinul interior, determinat de fenomenul disonan ei cognitive, el va ajunge s$ cread$ sincer n noua ideologie sau viziune asupra vie ii, 121

Bogdan Ficeac n noile reguli de grup !i va fi mult mai preocupat de alinierea la modul de gndire general, dect de exprimarea unor p$reri critice sau de analiza obiectiv$ a situa iilor. Cu timpul va avea chiar impresia c$ particip$ efectiv la luarea deciziilor, c$ hot$rrile luate "n unanimitate" sunt cele "corecte", c$ noua lume n care tr$ie!te este "cea mai bun$ dintre toate". 'i chiar dac$ nu este totalmente supus noii ideologii, izolarea fa $ de lumea exterioar$, intoxicarea cu informa ii a!a-zis "corecte" !i contactul permanent cu o politic$ ce mparte totul n "alb" !i "negru", "bun" !i "r$u", "corect" !i "incorect" i vor forma un mod de gndire foarte greu de readus la normalitate. Izolarea este aplicat$ !i n situa ii dintre cele mai comune, pentru a influen a individul s$ fac$ un lucru sau altul. Poli ia !i interogheaz$ suspec ii n camere goale, f$r$ nici un fel de mobilier; pu!c$riile, spitalele de boli nervoase, centrele de reeducare sunt locuri izolate, sectele extremiste se retrag n campusuri unde contactul cu lumea exterioar$ este inexistent. Tehnica inocul$rii unei "gndiri de grup", atunci cnd ea este aplicat$ unui ntreg sistem social, e greu de sesizat, dar nu imposibil. Greu n special din cauza faptului c$ cel care sesizeaz$ la un moment dat c$ "nu merge ceva", se vede pus n situa ia de a se a!eza "mpotriva curentului general". 'i totu!i, dac$ n sistemele totalitare o astfel de atitudine ar atrage dup$ sine pedepse severe, n sistemele democratice ea este posibil$ f$r$ urm$ri, iar n sistemele democratice n curs de cristalizare (precum cele din statele postcomuniste) este chiar bine venit$, pentru a impulsiona formarea unei mentalit$ i noi, deschise confrunt$rii autentice de idei. Cum putem sesiza dac$ suntem victime ale acestor tehnici de impunere a unei "gndiri de grup"? n primul rnd printr-o analiz$ la rece a comportamentului, a gndirii !i a sentimentelor noastre. Dac$ am ajuns s$ credem necondi ionat n anumite idei, de!i suntem pu!i n fa a a numeroase fapte concrete ce le contrazic, dac$ i consider$m pro!ti sau du!mani pe cei care au alte p$reri dect ale noastre, dac$ ne limit$m numai la anumite surse de informa ie, ce ne sus in concep iile, dac$ ajungem s$ d$m r$spunsuri standard, al c$ror n eles profund nici m$car nu ne este prea clar, nseamn$ c$ ne afl$m sub influen a total$ a manipulatorilor ce ne-au inoculat politica mp$r irii tuturor faptelor !i ideilor n "albe" !i "negre", n "corecte" !i "incorecte". n via a real$ exist$ nenum$rate tonuri de gri, nenum$rate variante !i nimeni nu se poate crede de in$torul adev$rului absolut. Dialogul autentic, schimbul de idei, recunoa!terea gre!elilor, analiza lucid$ a faptelor sunt pa!i importan i spre evadarea din mrejele unui asemenea tip de manipulare pe scar$ larg$. Gndi i-v$ atunci cnd lua i o decizie dac$ ea reprezint$ op iunea dumneavoastr$ intim$. Nu cumva a i luat-o pentru c$ "a!a trebuie" sau pentru c$ o asemenea hot$rre a!teapt$ de la dumneavoastr$ cei care deja v$ manevreaz$ a!a cum vor ei? Ata!amentul necondi ionat fa $ de anumite idei, n ciuda tuturor eviden elor ce demonstreaz$ contrarul, nu reprezint$ un semn al loialit$ ii, ci o dovad$ de rigiditate !i chiar de succes al manipul$rii la care este supus individul. Accepta i n cadrul discu iilor, nu doar formal, !i p$rerile celorlal i !i analiza i-le cu aten ie, atunci cnd sunt sus inute de argumente concrete. De multe ori v$ pot oferi solu ii la care poate chiar !i dumneavoastr$ v-a i gndit, dar le-a i respins pentru c$ nu erau "pe linie" sau nu conveneau "politicii generale". ncerca i s$ ie!i i de sub influen a celor care judec$ doar n "alb" !i "negru", a celor care i consider$ du!mani personali pe to i cei care au p$reri diferite de ale lor. Ie!i i de sub influen a celor care sus in pn$ n pnzele albe idei contrazise de realitate, care nu accept$ dialogul, care se erijeaz$ n de in$tori ai adev$rului absolut.

122

Tehnici de manipulare Cristaliza i-v$ propriile dumneavoastr$ opinii prin observarea atent$ a realit$ ii, prin culegerea informa iilor din ct mai multe surse. Nu uita i c$ premisa fundamental$ a democra iei este asigurarea accesului tuturor cet$ enilor la surse alternative de informa ie. Numai astfel omul obi!nuit poate s$-!i aleag$ reprezentan ii n deplin$ cuno!tin $ de cauz$. Numai astfel alegerile generale pot fi considerate libere !i corecte. Aminti i-v$ cu ct$ nver!unare, ani de zile dup$ revolu ia din Romnia a fost refuzat$ acordarea licen elor de emisie unor posturi particulare de televiziune, ce nu puteau fi controlate de autorit$ i. Aminti i-v$ ct de u!or au fost chema i minerii la Bucure!ti, din cauza controlului informa ional total exercitat de puternicii zilei. La !ase ani dup$ revolu ie, cnd televiziunile !i posturile de radio particulare au nceput s$ se dezvolte, asemenea manipul$ri de anvergur$ nu mai sunt posibile (sau, oricum, ar fi posibile cu mult mai mult efort din partea autorit$ ilor). nv$ a i din gre!elile trecutului, pentru a nu mai gre!i din nou.

Structurile impersonale n sistemele totalitare, orice semn de opozi ie este pedepsit sever. De asemenea, n nchisori, n spitalele de boli mintale, n sectele extremiste, n caz$rmi sau n lag$rele de concentrare, conduc$torii acestora au un control aproape total asupra existen ei celorlal i. Nici o mpotrivire la reguli nu este admis$. Atunci cnd presiunea unui sistem autoritar asupra oamenilor obi!nui i devine insuportabil$, apare ntrebarea dac$ este posibil$ ori nu vreo cale de salvare sau de r$zvr$tire. Autorit$ ile din astfel de sisteme !i iau de obicei m$suri de siguran $, prin angajarea n toate posturile-cheie ale suprastructurii a unor oameni fideli lor, pe care i pot coordona cu u!urin $. n asemenea cazuri, opozan ii sunt mai tot timpul oameni obi!nui i, care nu pot face mare lucru f$r$ a fi pedepsi i. Mult mai u!oar$ este lupta mpotriva unor astfel de sisteme din afara lor. Asta dac$ pot fi g$site c$i de evadare. 'i totu!i, chiar !i n situa iile cele mai lipsite de speran $ exist$ posibilitatea organiz$rii unei rezisten e interne, ce ar putea da rezultate. Primul pas este analiza atent$ a sistemului pentru a vedea ce schimb$ri anume sunt posibile. Apoi, cei care formeaz$ nucleul rezisten ei ncep s$ testeze concep iile !i sentimentele intime ale celor din jur, comenteaz$ unele lucruri minore, c$rora regimul nu le acord$ prea mult$ importan $ (pentru a demonstra celorlal i c$ pozi ia critic$ este totu!i posibil$, dar f$r$ a se expune prea mult, n caz c$ informeaz$ cineva autorit$ ile). Apoi ncearc$ s$ stabileasc$ pun i de leg$tur$ cu cei din jur, axndu-se pe discutarea problemelor ce i fr$mnt$ !i pe ace!tia, mp$rt$!indu-le nemul umirile, captndule ncrederea, determinndu-i s$-!i deschid$ tot mai mult sufletul. De ndat$ ce se formeaz$ un grup de opozan i, nemul umirile acestora fa $ de sistem vor fi exprimate n revendic!ri ale grupului, ce vor fi mult mai greu de anihilat de c$tre autorit$ i dect r$zvr$tirile individuale. n acest mod structurilor impersonale ale regimului li se opun revendic$rile impersonale ale unei anumite organiza ii. Astfel, o minoritate puternic$ poate lupta mult mai eficient mpotriva majorit$ ii. n continuare, de ndat$ ce minoritatea s-a f$cut cunoscut$, ea poate determina Puterea s$ accepte unele concesii, lucru ce i spore!te prestigiul !i i aduce noi adep i. O astfel de 123

Bogdan Ficeac strategie are destul de pu ine !anse de succes ntr-un sistem totalitar, ns$ variante ale ei sunt aplicate frecvent n statele ce asigur$ un anume grad de libert$ i cet$ ene!ti. Ea este caracteristic$ nfiin $rii !i func ion$rii unor organiza ii cet$ ene!ti, unor grup$ri ale minorit$ ilor na ionale sau rasiale !.a.m.d. Concluzia ce trebuie re inut$ din acest subcapitol este c$ rezisten a colectiv! e mult mai eficient! dect opozi ia individual!, indiferent ct de cunoscut$ ar fi persoana n cauz$. Din p$cate, acest lucru nu este luat n considerare de diver!ii veleitari care bntuie scena politic$ a statelor postcomuniste. Fragmentarea spectrului politic, sciziunile determinate doar de vanit$ ile personale ale unor lideri sau ale altora nu fac dect s$ reduc$ drastic posibilitatea apari iei unor forma iuni politice puternice, care s$ impulsioneze decisiv tranzi ia spre sisteme democratice autentice. n statele cu un grad nalt de civiliza ie, deja scena politic$ este dominat$ de un num$r foarte redus de partide, n multe cazuri numai dou$, astfel nct stabilitatea sistemului este mult mai mare, iar dezorientarea electoratului e minim$. Observarea atent$, deta!at$, a scenei politice poate releva cu destul$ u!urin $ care partide ncearc$ s$ atrag$ electoratul, prin diverse tehnici de manipulare, doar pentru satisfacerea orgoliilor sau a intereselor strict personale ce i anim$ pe unii lideri de partid ori pe membrii acestora !i care au ntr-adev$r un cuvnt de spus n promovarea mecanismelor democratice autentice !i n asigurarea unei cre!teri reale a bun$st$rii tuturor cet$ enilor.

n acest capitol am trecut n revist$ principalele strategii de identificare a tehnicilor de manipulare !i de rezisten $ mpotriva lor. Se cuvine totu!i o scurt$ recapitulare, oferind astfel celor interesa i instrumente ct mai eficiente pentru a se sustrage presiunii permanente exercitate de agen ii de influen $. De aceea vom ncheia aceast$ carte cu o list$ cuprinznd dou$zeci !i dou$ de sfaturi necesare pentru a rezista manipul$rilor.

124

Tehnici de manipulare

Dou$zeci !i dou$ de sfaturi practice pentru a rezista manipul $rilor

1. ncerca i s$ juca i cu dumneavoastr$ n!iv$, din cnd n cnd, rolul de "avocat al diavolului", comb$tndu-v$ propria imagine, concep iile pe care le considera i de nezdruncinat, prejudec$ ile, comportamentul, sentimentele. Ve i ajunge astfel s$ v$ cunoa!te i mai bine, s$ v$ descoperi i punctele slabe ori rigidit$ ile, dar poate !i calit$ i pe care nu vi lea i pus n valoare. ncerca i s$ v$ privi i cu al i ochi, mereu din alte perspective, pentru a n elege mai bine care este p$rerea celorlal i despre dumneavoastr$. 2. Exersa i rostirea unor expresii precum: "Am gre!it", "mi pare r$u", "E vina mea", "Am nv$ at ceva din gre!eala asta". 3. Fi i aten i la perspectiva din care al ii ncearc$ s$ prezinte, s$ ncadreze o problem$, o situa ie, o anume opinie. Acceptnd necondi ionat premisele lor, le oferi i din start un avantaj substan ial. Fi i preg$ti i pentru eventualitatea de a respinge de la bun nceput, n ntregime, punctul lor de vedere !i de a veni cu varianta dumneavoastr$. Feri i-v$ s$ trece i la discutarea detaliilor nainte de a vedea dac$ problema, n totalitatea ei, nu este cumva gre!it pus$. De multe ori agen ii de influen $ !i atrag interlocutorul n discu ii pe marginea unei probleme, pentru ca abia cnd e prea trziu acesta s$-!i dea seama c$ ntreaga problem$ era artificial creat$. Spre exemplu, dup$ revolu ia din 1989, regimul de la Bucure!ti a f$cut nenum$rate presiuni asupra ziari!tilor pentru discutarea articolelor pe care ar fi trebuit s$ le cuprind$ legea presei. Ziarele independente ns$ au pus problema cu totul altfel: era ntr-adev$r necesar$ legea presei sau apari ia ei ar fi putut justifica un nou val de cenzur$ informa ional$? 4. Accepta i pierderile pe termen scurt (n bani, timp, efort, sau chiar respect fa $ de propria dumneavoastr$ persoan$) pentru a v$ p$stra independen a. L$sndu-v$ atra!i cu u!urin $ de mirajul unor avantaje imediate, pute i c$dea n capcane foarte periculoase, iar suferin a produs$ de apari ia disonan ei cognitive va fi incomparabil mai mare dect cea provocat$ de nemul umiri sau de necazuri trec$toare. Accepta i micile pierderi !i gndi i-v$ c$ ele v$ sunt nv$ $tur$ de minte pentru a nu mai gre!i n viitor. 5. Pune i imediat piciorul n prag atunci cnd sunte i nemul umit, agasat, sau cnd suferi i din cauza comportamentului unei persoane apropiate. Exersa i-v$ n a spune:,,Pot tr$i !i f$r$ dragostea (prietenia) ta, chiar dac$ la nceput mi va fi greu. Dac$ vrei s$ mai fim mpreun$ (prieteni), nceteaz$ s$ mai faci lucrul $sta !i obi!nuie!te-te s$ faci asta", sau: "Pot supravie ui f$r$ favorurile dumneavoastr$, dac$ vre i s$ r$mnem n rela ii bune, gndi i-v$ s$ m$ trata i cu mai mult respect" !.a.m.d. n caz c$ nu sunte i luat($) n serios, chiar dup$ avertismente repetate, preg$ti i-v$ s$ v$ deta!a i (desp$r i i) total de persoana respectiv$. 6. Evita i ntotdeauna s$ lua i hot$rri pripite, mai ales n situa ii care v$ sunt neclare. Mul i agen i de influen $ exagereaz$ graba cu care trebuie s$ r$spunde i, presndu-v$, pentru a nu v$ da timp de gndire. Judeca i problema la rece, lua i-v$ un r$gaz suficient, c$uta i surse suplimentare de informa ii asupra subiectului !i abia apoi pune i-v$ semn$tura.

125

Bogdan Ficeac 7. ntotdeauna cnd ceva vi se pare neclar, insista i cu ntreb$rile pn$ ce v$ l$muri i complet. Nu-i l$sa i pe agen ii de influen $ s$ v$ fac$ s$ v$ sim i i prost !i astfel s$ v$ reduc$ la t$cere, n foarte multe cazuri, explica iile superficiale sunt semne ale unor tentative de manipulare, dar !i ale superficialit$ ii !i incompeten ei celui chipurile atot!tiutor. 8. Exersa i-v$ n descifrarea sensurilor ascunse ale lucrurilor sau situa iilor ntlnite la fiecare pas, indiferent ct de banale ar p$rea: rolul uniformelor, substratul diverselor rela ii interper-sonale, inten iile reale ale diver!ilor vorbitori, rolul nescris al unor legi !i regulamente. ncerca i s$ v$ explica i ce s-a urm$rit prin promovarea unor anumite concep ii arhitectonice, care sunt tentativele de manipulare prin afi!area diverselor simboluri sau sigle, ce interese se ascund sub unele alian e de circumstan $, prin ce mijloace este ob inut acceptul sau ata!amentul unora sau al altora fa $ de anumite idei, organiza ii sau lideri, cum ac ioneaz$ asupra individului presiunea grupului social din care face parte, ce se poate citi printre rnduri n articolele din ziare !.a.m.d. Poate fi un joc interesant, dar !i foarte util. 9. Fi i atent($) la regulile impuse de gazde, atunci cnd sunte i n rolul oaspetelui. Uneori respectarea instinctiv$ a acestora (pentru a nu da dovad$ de impolite e) v$ poate limita drastic libertatea de exprimare, de ac iune !i chiar de alegere. Privi i cu deta!are regulile de protocol, respecta i-le, dar nu ntr-o asemenea m$sur$, nct s$ renun a i la a v$ mai expune deschis p$rerile. ncerca i din cnd n cnd s$ juca i rolul nonconfor-mistului. Reac iile celor din jur v$ vor putea demonstra dac$ au sau nu inten ii ascunse. 10. Nu acorda i credit solu iilor simple n cazul unor probleme personale, sociale sau politice complexe. 11. Aminti i-v$ c$ nu exist$ dragoste sau prietenie totala, necondi ionat$, din partea unui str$in, la prima vedere. Fi i foarte aten i la cei care ncearc$ s$ vi se "bage sub piele" !i ncerca i s$ afla i ce anume urm$resc s$ ob in$ de la dumneavoastr$. ns$ chiar !i n cadrul rela iilor obi!nuite de prietenie sau de iubire, re ine i c$ acestea pot fi verificate numai n timp. De asemenea, este imposibil ca ele s$ reziste dac$ unul numai d$, iar cel$lalt doar prime!te. ncrederea, adev$rata dragoste sau prietenie au la baz$ reciprocitatea !i respectul fa $ de cel$lalt. 12. Dac$ ajunge i ntr-o situa ie social$ nou$, ntr-un anturaj nou, ntr-o companie nefamiliar$, ncerca i imediat s$ afla i de pe ce pozi ie pute i intra n contact cu cei din jur !i care sunt principalii agen i de influen $ ai grupului. Intra i pe "lungimea de und$" a acestora, afla i ct mai multe am$nunte despre ei, "citi i-le" preferin ele, orgoliile, preocup$rile, flata i-i dac$ e cazul, ncerca i s$ descifra i ce urm$resc !i apoi c$uta i solu iile cele mai bune pentru a rezolva problemele ce se pot ivi. 13. Evita i situa iile total nefamiliare, n care nu v$ pute i manifesta libertatea de ac iune sau de exprimare. Dac$ totu!i v$ afla i ntr-o asemenea situa ie, ncepe i cu testarea limitelor ce v$ sunt impuse. Accepta i un pre mai mic pentru a v$ elibera, n loc s$ v$ supune i unor suferin e greu de suportat pe care vi le-ar putea provoca r$mnerea ntr-o astfel de situa ie. 14. Nu v$ dezv$lui i sentimentele, dorin ele ascunse, sl$bi-ciunile sau limitele n fa a oricui. Aminti i-v$ c$, uneori, chiar !i cel mai bun prieten v$ poate tr$da sau v$ poate exploata cu ajutorul acestor dest$inuiri. 15. Obi!nui i-v$ cu momentele de deta!are emo iona$, mai ales atunci cnd dori i s$ analiza i cu aten ie $ anumit$ problem$. Exersa i-v$ n p$strarea calmului !i a sngelui rece, n confrunt$rile cu cei care ncearc$ s$ va manipuleze. De foarte multe ori ei urm$resc s$ v$ 126

Tehnici de manipulare enerveze special pentru a v$ crea momente de vulnerabilitate de care s$ se foloseasc$ n a v$ ngenunchea. 16. Nu v$ l$sa i la cheremul l$comiei !i al satisfacerii orgoliului personal. Agen ii de influen $ !tiu foarte bine cum s$ v$ exploateze aceste sl$biciuni pentru a profita de pe urma dumneavoastr$ sau chiar pentru a v$ supune n cele din urm$. Rezista i ademenirilor, lingu!elilor, brfelor, iar dac$ v$ sim i i nesigur($) !i nu !ti i cum s$ proceda i, gndi i-v$ la persoana pe care o considera i un exemplu de onestitate !i st$pnire de sine !i imagina i-v$ cum ar proceda aceasta n locul dumneavoastr$. 17. Accepta i schimbul de idei, analiza i la rece opiniile sau concep iile ce nu coincid cu ale dumneavoastr$, mai ales cnd sunt sus inute de argumente concrete, ncerca i s$ v$ pune i n locul celor cu care v$ confrunta i ideile, pentru a vedea mai bine unde gre!esc ei sau unde gre!i i dumneavoastr$. 18. Identifica i momentele n care sim i i un sentiment de vin$ !i ncerca i s$-i afla i originea. Vede i dac$ nu v$ este indus n mod artificial pentru a v$ determina s$ ac iona i ntrun anume fel. n general, nu lua i decizii pentru a sc$pa de sentimentul de vin$. Accepta i-l ca pe o component$ inevitabil$ a firii umane, dar nu ac iona i sub imperiul s$u. 19. Ac iona i pe deplin con!tient n toate situa iile. Nu lua i decizii doar pentru c$ "a!a trebuie" sau pentru c$ a!a v-a intrat n reflex. ncerca i s$ vede i care anume reflexe corespund convingerilor dumneavoastr$ intime !i care v-au fost impuse prin diverse tehnici de manipulare. 20. Gndi i-v$ c$, uneori, consecven a poate conduce la rigiditate. Dac$ n urma unei analize deta!ate v$ da i seama c$ a i gre!it, nu persista i n gre!eal$ doar de dragul consecven ei. 21. Autorit$ ile legitime trebuie respectate, dar cei care se erijeaz$ n autorit$ i f$r$ a avea legitimitate trebuie supu!i unei analize atente pentru a vedea care sunt interesele ascunse ce i anim$ !i pentru a g$si calea de a-i respinge. 22. Vocifer$rile sau reac iile emo ionale nu sunt suficiente pentru contracararea actelor de inechitate sau de injusti ie. Pentru a lupta mpotriva oric$ror abuzuri trebuie s$ v$ asuma i deschis op iunea !i s$ le nfrunta i pn$ la cap$t, indiferent de consecin e.

Lista prezentat$ mai sus con ine dou$zeci !i dou$ de sfaturi, ns$ ea constituie doar un nceput. O pute i completa dumneavoastr$ n!iv$ cu concluziile proprii extrase din aceast$ carte sau rezultate n urma observa iilor din via a de zi cu zi. Apoi pute i analiza din nou toate aceste metode, le pute i practica, le pute i perfec iona, le pute i adapta situa iilor concrete n care v$ afla i la un moment dat, le pute i mp$rt$!i celor din jurul dumneavoastr$ sau le pute i ignora. Alegerea v$ apar ine...

127

Bogdan Ficeac

Referin e bibliografice

Aronson, Elliot, Akert, Robin M. & Wilson, Timothy D., Social Psychology: The Heart and The Mind, New York, Harper Collins, 1994 Aronson, Elliot, Social Animal, San Francisco, W.H. Freeman, 1981 Cialdini, R.B., Influence: Science and Practice (ed. III), New York, Harper Collins, 1993 Conway, Fio & Siegelman, Jim, The Awesome Power of The Mind-Probers, Science Digest, sept. 1983 Hart, R., Friedrich, G. & Brooks, W., Overcoming Resistance to Persuasion, New York, Harper & Row, 1975 Hassen, S., Combatting Cult Mind Control, Rochester VT, Park Street, 1988 Kapferer, Jean-Noel, Zvonurile, Bucure!ti, Humanitas, 1993 Keen, Sam, Faces ofthe Enemy, San Francisco, Harper & Row, 1986 Le Bon, Gustave, Psihologia mul imilor, Bucure!ti, Anima, 1990 Lifton, R.J., Thought Reform and The Psychology of Totalism, New York, W.W. Norton, 1969 Lutz, W., Double-Speak, New York, Harper & Row, 1983 Mares, William, The Marine Machine, New York, Doubleday, 1971 Marks, John, The Searchfor The Manchurian Candidate, New York, McGraw-Hill, 1980 Milburn, M.A., Persuasion and Politics: The Social Psychology of Public Opinion, Pacific Grove CA, Brooks/Cole, 1991 Milgram, S., The Individual in a Social Work: Essays and Experiments (ed. II), New York, McGraw-Hill, 1992 Pease, A., Limbajul Trupului, Bucure!ti, Polimark, 1995 Pratkanis, A.R. & Aronson, E., Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion, New York, Freeman, 1991 Schrag, R, Mind Control, New York, Pantheon Books, 1978 Schwitzgebel, R.L., & Schwitzgebel, R.K. (Ed.), Psychotechnology: Electronic Control of Mind and Behavior, New York, Hoit, 1973 128

Tehnici de manipulare Weinstein, N.D., Psychiatry & the C.I.A., Washington D.C., American Psychiatric Press, 1990 Zimbardo, P.G., Ebbesen, E., & Maslach, C, Influencing Attitudes and Changing Behavior, Menlo Park CA, Addison Wesley, 1977 Zimbardo, P.G., Mind control: Political Fiction and Psychological Reality. n P. Stansky (Ed.), On Nineteen Eighty-four, New York, Freeman Press, 1984 Zimbardo, RG. & Leippe, M.R., The Psychology of Attitude Change and Social Influence, New York, McGraw-Hill, 1991 Zimbardo, P.G., The Tactics and Ethics of Persuasion. E. McGinnies & B. King (Eds.), Attitudes, Conflict, and Social Change, New York, Academic Press, 1972

129

Bogdan Ficeac

CUPRINS

Argument cu regizori !i figuran i Scurt$ clasificare a manipul $rilor Studiu de caz: Trntirea u !ii n fa $ !i amu irea presei independente Remodelarea gndirii ntr-un sistem totalitar Eminen ele negre ale propagandei Strategiile de influen $ ale NKDV (KGB) pentru $rile din lag$rul sovietic Controlul total asupra individului Sp$larea creierului Fascinanta putere a manipul $rilor neurolingvistice Cum este manipulat $ mass-media n conflictele interna ionale Reziaten a la manipulare Dou$zeci !i dou$ de sfaturi practice pentru a rezista manipul $rilor Referin e bibliografice

4 16 30 34 51 59 73 88 99 105 109 125 128

130