Sunteți pe pagina 1din 22

ORDONAN DE URGEN Nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul publi judi iar !

n "aterie ivil# Text n vigoare ncepnd cu data de 15 februarie 2013 REALIZAT R! " #$A%IA &E I%' R#ATI"( %EA#) Text actua*i+at prin produ,u* infor-atic *egi,*ativ LE. E.$ERT n ba+a acte*or nor-ative -odificatoare/ pub*icate n #onitoru* ficia* a* Ro-niei/ $artea I/ pn0 *a 31 ianuarie 20131 Act de baz #B$ rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 5142005 Acte modificatoare #M1$ Legea nr1 16342005 #M2$ Legea nr1 25142011 #M3$ Legea nr1 7842012 #M4$ rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 9942012 #M5$ rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 942013 #odific0ri*e :i co-p*et0ri*e efectuate prin acte*e nor-ative enu-erate -ai ,u, ,unt ,cri,e cu font ita*ic1 ;n fa2a fiec0rei -odific0ri ,au co-p*et0ri e,te indicat actu* nor-ativ care a efectuat -odificarea ,au co-p*etarea re,pectiv0/ n for-a #M1/ #M2 etc1 #CIN NOTE: 1. rdonan2a de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 5142005 a fo,t aprobat0 cu -odific0ri prin Legea nr1 16342005 <#M1=1 2. A ,e vedea :i >ot0rrea "ur2ii "on,titu2iona*e nr1 2042005 referitoare *a co-patibi*itatea prevederi*or rdonan2ei de urgen20 a 3uvernu*ui nr1 5142005 privind a?utoru* pub*ic ?udiciar n -aterie civi*0 cu natura procedurii ?uri,dic2iona*e n fa2a "ur2ii "on,titu2iona*e1 #B Av%nd !n vedere #& potrivit alendarului de adoptare a a telor nor"ative de tran'punere a dire tivelor o"unitare !n vi(oare& Ro"%nia avea obli(a)ia tran'punerii Dire tivei *on'iliului Uniunii Europene 200+,8,*E privind !"bun#t#)irea a e'ului la ju'ti)ie !n a-ul liti(iilor tran'.rontaliere& prin 'tabilirea de re(uli "ini"ale o"une re.eritoare la a'i'ten)a judi iar# a ordat# !n adrul a e'tor ate(orii de au-e& )in%nd ont # dire tiva a #rei tran'punere trebuie a'i(urat# prevede 'tandarde "ini"e pentru a 'i'te"ul de a'i'ten)# judi iar# '# .ie on'iderat a a'i(ur%nd un a e' e.e tiv la ju'ti)ie et#)enilor 'tatelor "e"bre ale Uniunii Europene& iar preluarea a e'tor 'tandarde !n plan le(i'lativ pre'upune rearea unor ondi)ii el pu)in identi e !n plan intern& pentru a nu ondu e la apari)ia

unor di' ri"in#ri !ntre proprii et#)eni /i et#)enii elorlalte 'tate "e"bre ori per'oane are au do"i iliul ori re/edin)a obi/nuit# pe teritoriul unui 'tat "e"bru /i are ar 'oli ita a'i'ten)# judi iar# !n .a)a in'tan)elor 'au a altor autorit#)i u atribu)ii juri'di )ionale ro"%ne& av%nd !n vedere # a e'ul la ju'ti)ie 0 e1pre'ie a prin ipiilor de"o rati e !ntr0 un 'tat de drept /i a 'upre"a)iei le(ii 0 trebuie '# .ie e.e tiv& iar o'turile unei pro eduri judi iare nu trebuie '# on'tituie o piedi # !n !n er area de a apela la ju'ti)ie pentru reali-area 'au ap#rarea unui drept& ju'ti.i %nd& !n anu"ite 'itua)ii /i ondi)ii& 'u')inerea din partea 'tatului& din re'ur'e .inan iare publi e& !n te"eiul art. 115 alin. 234 din *on'titu)ia Ro"%niei& republi at#& Guvernul Ro"%niei adopt# pre-enta ordonan)# de ur(en)#. *A5. 1 Di'po-i)ii (enerale AR6. 1 Ajutorul publi judi iar repre-int# a ea .or"# de a'i'ten)# a ordat# de 'tat are are a ' op a'i(urarea dreptului la un pro e' e 7itabil /i (arantarea a e'ului e(al la a tul de ju'ti)ie& pentru reali-area unor drepturi 'au intere'e le(iti"e pe ale judi iar#& in lu'iv pentru e1e utarea 'ilit# a 7ot#r%rilor jude #tore/ti 'au a altor titluri e1e utorii. AR6. 2 214 5re-enta ordonan)# de ur(en)# e'te apli abil# !n toate a-urile !n are 'e 'oli it# ajutor publi judi iar !n .a)a in'tan)elor jude #tore/ti 'au a altor autorit#)i u atribu)ii juri'di )ionale ro"%ne de #tre ori e per'oan# .i-i # av%nd do"i iliul 'au re/edin)a obi/nuit# !n Ro"%nia 'au !ntr0un alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene. 224 5entru a deter"ina da # 'oli itantul are do"i iliul pe teritoriul Ro"%niei 'e apli # le(ea ro"%n#. 8n a-ul !n are 'oli itantul nu are do"i iliul pe teritoriul Ro"%niei& pentru a 'e 'tabili da # a e'ta are do"i iliul pe teritoriul unui alt 'tat "e"bru 'e apli # le(ea 'tatului "e"bru !n au-#. 2+4 9tabilirea do"i iliului 'au a re/edin)ei obi/nuite 'e deter"in# !n .un )ie de data depunerii ererii de ajutor publi judi iar. #M1 AR6. 2:1 <1= $re+enta ordonan20 de urgen20 e,te ap*icabi*0 :i n ca+u* cereri*or for-u*ate de per,oane fi+ice care nu au do-ici*iu* ,au re:edin2a obi:nuit0 pe teritoriu* Ro-niei ori a* a*tui ,tat -e-bru a* @niunii Europene/ n -0,ura n care ntre Ro-nia :i ,tatu* a* c0rui cet02ean e,te ,o*icitantu* ,au pe a* c0rui teritoriu :i are do-ici*iu* exi,t0 o *eg0tur0 conven2iona*0 care con2ine di,po+i2ii referitoare *a acce,u* interna2iona* *a ?u,ti2ie1 <2= $entru ,tate*e cu care Ro-nia nu are *eg0turi conven2iona*e/ acce,u* interna2iona* *a ?u,ti2ie poate fi acordat n ba+a curtoa+iei interna2iona*e/ ,ub re+erva principiu*ui reciprocit02ii1 #B AR6. +

Ajutorul publi judi iar prev#-ut de pre-enta ordonan)# de ur(en)# 'e a ord# !n au-e ivile& o"er iale& ad"ini'trative& de "un # /i a'i(ur#ri 'o iale& pre u" /i !n alte au-e& u e1 ep)ia elor penale. AR6. 3 5oate 'oli ita a ordarea ajutorului publi judi iar& !n ondi)iile pre-entei ordonan)e de ur(en)#& ori e per'oan# .i-i #& !n 'itua)ia !n are nu poate .a e .a)# 7eltuielilor unui pro e' 'au elor pe are le i"pli # ob)inerea unor on'ulta)ii juridi e !n vederea ap#r#rii unui drept 'au intere' le(iti" !n ju'ti)ie& .#r# a pune !n peri ol !ntre)inerea 'a ori a .a"iliei 'ale. AR6. 5 214 8n 'en'ul pre-entei ordonan)e de ur(en)#& prin .a"ilie 'e !n)ele(e 'o)ul,'o)ia& opiii 'au al)i de' enden)i !n linie dreapt# !n v%r't# de p%n# la 18 ani a.la)i !n !ntre)inerea 'oli itantului& pre u" /i opiii 'au al)i de' enden)i !n linie dreapt# !n v%r't# de pe'te 18 ani& dar nu "ai "ult de 2; de ani& da # 'e a.l# !n ontinuarea 'tudiilor /i !n !ntre)inerea 'oli itantului. 224 8n 'en'ul pre-entei ordonan)e de ur(en)#& 'e on'ider# "e"bru al .a"iliei /i per'oana are are do"i iliul ori re/edin)a o"un# /i (o'pod#re/te !"preun# u 'oli itantul& opiii 'au al)i de' enden)i !n linie dreapt# ai a e'teia !n v%r't# de p%n# la 18 ani a.la)i !n !ntre)inerea 'oli itantului& pre u" /i opiii 'au al)i de' enden)i !n linie dreapt# !n v%r't# de pe'te 18 ani& dar nu "ai "ult de 2; de ani& da # 'e a.l# !n ontinuarea 'tudiilor /i !n !ntre)inerea 'oli itantului. *A5. 2 <or"ele ajutorului publi judi iar /i ondi)iile de a ordare AR6. ; Ajutorul publi judi iar 'e poate a orda !n ur"#toarele .or"e$ a4 plata onorariului pentru a'i(urarea repre-ent#rii& a'i'ten)ei juridi e /i& dup# a-& a ap#r#rii& printr0un avo at nu"it 'au ale'& pentru reali-area 'au o rotirea unui drept ori intere' le(iti" !n ju'ti)ie 'au pentru prevenirea unui liti(iu& denu"it# !n ontinuare a'i'ten)# prin avo at= b4 plata e1pertului& tradu #torului 'au interpretului .olo'it !n ur'ul pro e'ului& u !n uviin)area in'tan)ei 'au a autorit#)ii u atribu)ii juri'di )ionale& da # a ea't# plat# in u"b#& potrivit le(ii& elui e 'oli it# ajutorul publi judi iar= 4 plata onorariului e1e utorului jude #tore' = d4 ' utiri& redu eri& e/alon#ri 'au a"%n#ri de la plata ta1elor judi iare prev#-ute de le(e& in lu'iv a elor datorate !n .a-a de e1e utare 'ilit#. #M2 AR6. > A?utoru* pub*ic ?udiciar ,e poate acorda/ ,eparat ,au cu-u*at/ n oricare dintre for-e*e prev0+ute *a art1 81 Aa*oarea a?utoru*ui pub*ic ?udiciar acordat/ ,eparat ,au cu-u*at/ n oricare dintre for-e*e prev0+ute *a art1 8 *it1 a= B c=/ nu poate dep0:i/ n cur,u* unei perioade de un an/ ,u-a -axi-0 ecCiva*ent0 cu 10 ,a*arii -ini-e brute pe 2ar0 *a nive*u* anu*ui n care a fo,t for-u*at0 cererea de acordare1 #M2

AR6. 8 <1= Deneficia+0 de a?utor pub*ic ?udiciar n for-e*e prev0+ute *a art1 8 per,oane*e a* c0ror venit -ediu net *unar pe -e-bru de fa-i*ie/ n u*ti-e*e dou0 *uni anterioare for-u*0rii cererii/ ,e ,ituea+0 ,ub nive*u* de 300 *ei1 ;n ace,t ca+/ ,u-e*e care con,tituie a?utor pub*ic ?udiciar ,e avan,ea+0 n ntregi-e de c0tre ,tat1 <2= &ac0 venitu* -ediu net *unar pe -e-bru de fa-i*ie/ n u*ti-e*e dou0 *uni anterioare for-u*0rii cererii/ ,e ,ituea+0 ,ub nive*u* de 800 *ei/ ,u-e*e de bani care con,tituie a?utor pub*ic ?udiciar ,e avan,ea+0 de c0tre ,tat n propor2ie de 50E1 #B 2+4 Ajutorul publi judi iar 'e poate a orda /i !n alte 'itua)ii& propor)ional u nevoile 'oli itantului& !n a-ul !n are o'turile erte 'au e'ti"ate ale pro e'ului 'unt de natur# '# !i li"ite-e a e'ul e.e tiv la ju'ti)ie& in lu'iv din au-a di.eren)elor de o't al vie)ii dintre 'tatul "e"bru !n are a e'ta !/i are do"i iliul 'au re/edin)a obi/nuit# /i el din Ro"%nia. #M1 AR6. 8:1 A?utoru* pub*ic ?udiciar ,e acord0/ potrivit pre+entei ordonan2e de urgen20/ independent de ,tarea -ateria*0 a ,o*icitantu*ui/ dac0 prin *ege ,pecia*0 ,e prevede dreptu* *a a,i,ten20 ?udiciar0 ,au dreptu* *a a,i,ten20 ?uridic0 gratuit0/ ca -0,ur0 de protec2ie/ n con,iderarea unor ,itua2ii ,pecia*e/ precu-inoritatea/ Candicapu*/ un anu-it ,tatut :i a*te*e a,e-enea1 ;n ace,t ca+/ a?utoru* pub*ic ?udiciar ,e acord0 f0r0 ndep*inirea criterii*or prev0+ute *a art1 5/ dar nu-ai pentru ap0rarea ,au recunoa:terea unor drepturi ,au intere,e re+u*tate ori af*ate n *eg0tur0 cu ,itua2ia ,pecia*0 care a ?u,tificat recunoa:terea/ prin *ege/ a dreptu*ui *a a,i,ten20 ?udiciar0 ,au *a a,i,ten20 ?uridic0 gratuit01 #B AR6. ? @a 'tabilirea venitului 'e iau !n al ul ori e venituri periodi e& pre u" 'alarii& inde"ni-a)ii& onorarii& rente& 7irii& pro.it din a tivit#)i o"er iale 'au dintr0o a tivitate independent# /i altele a'e"enea& pre u" /i 'u"ele datorate !n "od periodi & u" ar .i 7iriile /i obli(a)iile de !ntre)inere. AR6. 10 Dreptul la ajutor publi judi iar 'e 'tin(e prin "oartea p#r)ii 'au prin !"bun#t#)irea 't#rii 'ale "ateriale p%n# la un nivel are '# !i per"it# '# .a # .a)# o'turilor pro e'ului. #M1 AR6. 10:1 $re+entu* capito* nu aduce atingere prevederi*or in,tru-ente*or co-unitare ,au tratate*or interna2iona*e ncCeiate cu ,tate*e ne-e-bre a*e @niunii Europene/ care con2in prevederi referitoare *a anga?a-ente*e a,u-ate de Ro-nia privind acce,u* interna2iona* *a ?u,ti2ie n -aterie civi*0/ ob*igatoriu/ tota* :i gratuit1 #B

*A5. + *o"peten)a /i pro edura de a ordare a ajutorului publi judi iar 9E*AUNEA 1 Di'po-i)ii o"une AR6. 11 214 *ererea de a ordare a ajutorului publi judi iar 'e adre'ea-# in'tan)ei o"petente pentru 'olu)ionarea au-ei !n are 'e 'oli it# ajutorul= !n a-ul ajutorului publi judi iar 'oli itat pentru punerea !n e1e utare a unei 7ot#r%ri& ererea e'te de o"peten)a in'tan)ei de e1e utare. 224 8n a-ul !n are in'tan)a o"petent# nu 'e poate 'tabili potrivit alin. 214& o"petent# e'te jude #toria !n a #rei ir u"' rip)ie teritorial# !/i are do"i iliul 'au re/edin)a 'oli itantul. 2+4 Da # ajutorul publi judi iar e'te 'oli itat !ntr0un pro e' !n ur'& ererea 'au& dup# a-& ererile de a ordare a ajutorului publi judi iar 'e 'olu)ionea-#& da # le(ea nu prevede alt.el& de o"pletul !nve'tit u 'olu)ionarea ererii prin ipale. AR6. 12 214 Ajutorul publi judi iar 'e a ord# ori %nd !n ur'ul jude #)ii& de la data .or"ul#rii ererii de #tre per'oana intere'at#& /i 'e "en)ine pe tot par ur'ul etapei pro e'uale !n are a .o't 'oli itat. 224 *ererea pentru a ordarea ajutorului publi judi iar e'te ' utit# de ta1# de ti"bru. #M3 AR6. 1+ <1= A?utoru* pub*ic ?udiciar pentru exercitarea unei c0i de atac ,e poate acorda n ur-a unei noi cereri1 <2= "ererea pentru acordarea a?utoru*ui pub*ic ?udiciar n vederea exercit0rii unei c0i de atac ,e adre,ea+0 in,tan2ei a c0rei Cot0rre ,e atac0/ n -od ob*igatoriu/ n0untru* ter-enu*ui pentru exercitarea c0ii de atac :i ,e ,o*u2ionea+0 de urgen20 de un a*t co-p*et dect ce* care a ,o*u2ionat cau+a pe fond1 <3= $rin introducerea cererii pentru acordarea a?utoru*ui pub*ic ?udiciar/ ter-enu* pentru exercitarea c0ii de atac ,e ntrerupe o ,ingur0 dat0/ dac0 ,o*icitantu* depune n ter-en de ce* -u*t 10 +i*e n,cri,uri*e doveditoare prev0+ute *a art1 191 &e *a data co-unic0rii ncCeierii prin care ,Ba ,o*u2ionat cererea de a?utor pub*ic ?udiciar ori/ dup0 ca+/ cererea de reexa-inare/ n ,en,u* ad-iterii/ re,pectiv a* re,pingerii/ ncepe ,0 curg0 un nou ter-en pentru exercitarea c0ii de atac1 <9= ;n ca+u* ad-iterii cererii de a?utor pub*ic ?udiciar n condi2ii*e art1 8 *it1 a=/ in,tan2a co-unic0 de ndat0 ncCeierea ,o*icitantu*ui :i barou*ui de avoca2i1 Darou* e,te ob*igat ,0 de,e-ne+e n 95 de ore un avocat cu drept de a p*eda n fa2a in,tan2ei de ape* ,au/ dup0 ca+/ de recur,1 &ata de,e-n0rii avocatu*ui :i date*e de identificare a ace,tuia ,e co-unic0 in,tan2ei :i ,o*icitantu*ui n ce* -u*t 95 de ore1

<5= &e *a data de,e-n0rii avocatu*ui potrivit a*in1 <9= ncepe ,0 curg0 un nou ter-en pentru exercitarea c0ii de atac1 #M3 AR6. 1+:1 <1= &ac0 Cot0rrea pronun2at0 n cau+a pentru care ,Ba ncuviin2at a?utoru* pub*ic ?udiciar e,te ,upu,0 recur,u*ui/ a?utoru* pub*ic ?udiciar acordat n etapa proce,ua*0 i-ediat anterioar0 n for-a prev0+ut0 *a art1 8 *it1 a= ,e extinde de drept pentru redactarea cererii :i a -otive*or de recur,/ precu- :i pentru exercitarea :i ,u,2inerea ace,tuia1 <2= >ot0rrea pronun2at0 cu drept de recur,/ n,o2it0 de copia ncCeierii de ncuviin2are a a?utoru*ui pub*ic ?udiciar ,e co-unic0 de ndat0 barou*ui de avoca2i/ n vederea verific0rii :i confir-0rii ,au/ dac0 e,te ca+u*/ de,e-n0rii unui avocat cu drept de a p*eda n fa2a in,tan2ei de recur,1 $entru recur, avocatu* are dreptu* *a onorariu di,tinct/ ,tabi*it/ potrivit *egii/ de in,tan2a de recur,1 <3= &ac0 partea nu a beneficiat de a?utor pub*ic ?udiciar n etapa proce,ua*0 anterioar0 recur,u*ui/ ,o*icitarea a?utoru*ui pub*ic ?udiciar ,e face potrivit art1 131 <9= &e *a data de,e-n0rii ,au confir-0rii avocatu*ui potrivit a*in1 <2= ncepe ,0 curg0 un nou ter-en pentru exercitarea c0ii de atac a recur,u*ui1 &i,po+i2ii*e art1 13 a*in1 <9= te+a fina*0 ,unt ap*icabi*e n -od core,pun+0tor1 <5= In,tan2a de recur, verific0 dac0 ,e -en2in condi2ii*e pentru a?utoru* pub*ic ?udiciar acordat confor- a*in1 <1=1 &ac0 in,tan2a con,tat0 c0 nu -ai ,unt ndep*inite condi2ii*e/ di,pune/ prin ncCeiere/ ncetarea ace,tuia :i ob*igarea p0r2ii *a re,tituirea/ n tot ,au n parte/ a cCe*tuie*i*or avan,ate de ,tat ,ub for-0 de onorariu de avocat/ potrivit a*in1 <2=1 &i,po+i2ii*e art1 21 ,unt ap*icabi*e1 #B AR6. 13 214 *ererea pentru a ordarea ajutorului publi judi iar 'e .or"ulea-# !n ' ri' /i va uprinde "en)iuni privind obie tul /i natura pro e'ului pentru are 'e 'oli it# ajutorul publi judi iar& identitatea& odul nu"eri per'onal& do"i iliul /i 'tarea "aterial# a 'oli itantului /i a .a"iliei 'ale& ata/%ndu0'e !n' ri'uri doveditoare ale veniturilor a e'tuia /i ale .a"iliei 'ale& pre u" /i dove-i u privire la obli(a)iile de !ntre)inere 'au de plat#. *ererea va .i !n'o)it# /i de o de lara)ie pe propria r#'pundere a 'oli itantului !n 'en'ul de a pre i-a da # !n ur'ul ulti"elor 12 luni a "ai bene.i iat de ajutor publi judi iar& !n e .or"#& pentru e au-#& pre u" /i uantu"ul a e'tui ajutor. 224 @a pri"irea ererii pentru a ordarea ajutorului publi judi iar 'oli itantului i 'e va pune !n vedere .aptul #& !n a-ul pierderii pro e'ului& 7eltuielile de jude at# ale eleilalte p#r)i vor .i !n 'ar ina 'a& pre u" /i po'ibilitatea re'tituirii 'u"elor pri"ite u titlu de ajutor publi judi iar !n a-ul prev#-ut la art. 1> alin. 224. 2+4 An'tan)a poate 'oli ita ori e l#"uriri /i dove-i p#r)ilor 'au in.or"a)ii ' ri'e autorit#)ilor o"petente. AR6. 15

214 A'upra ererii de ajutor publi judi iar in'tan)a 'e pronun)#& .#r# itarea p#r)ilor& prin !n 7eiere "otivat# dat# !n a"era de on'iliu. 224 8"potriva !n 7eierii prin are 'e re'pin(e ererea de a ordare a ajutorului publi judi iar el intere'at poate .a e erere de ree1a"inare& !n ter"en de 5 -ile de la data o"uni #rii !n 7eierii. 2+4 *ererea de ree1a"inare 'e 'olu)ionea-# !n a"era de on'iliu de un alt o"plet& in'tan)a pronun)%ndu0'e prin !n 7eiere irevo abil#. AR6. 1; 214 Ajutorul publi judi iar poate .i re.u-at %nd e'te 'oli itat abu-iv& %nd o'tul '#u e'ti"at e'te di'propor)ionat .a)# de valoarea obie tului au-ei& pre u" /i atun i %nd a ordarea ajutorului publi judi iar nu 'e 'oli it# pentru ap#rarea unui intere' le(iti" ori 'e 'oli it# pentru o a )iune are ontravine ordinii publi e 'au elei on'titu)ionale. 224 Da # ererea pentru a #rei 'olu)ionare 'e 'oli it# ajutor publi judi iar .a e parte din ate(oria elor are pot .i 'upu'e "edierii 'au altor pro eduri alternative de 'olu)ionare& ererea de ajutor publi judi iar poate .i re'pin'#& da # 'e dovede/te # 'oli itantul ajutorului publi judi iar a re.u-at anterior !n eperii pro e'ului '# ur"e-e o a'e"enea pro edur#. 2+4 Ajutorul publi judi iar poate .i re.u-at atun i %nd 'oli itantul pretinde de'p#(ubiri pentru atin(eri adu'e i"a(inii& onoarei 'au reputa)iei 'ale& !n ondi)iile !n are a e'ta nu a 'u.erit vreun prejudi iu "aterial& pre u" /i !n a-ul !n are ererea de ur(e din a tivitatea o"er ial# 'au dintr0o a tivitate independent# de'.#/urat# de 'oli itant. AR6. 1> 214 Ori e per'oan# intere'at# va putea 'e'i-a ori %nd in'tan)a are a !n uviin)at ajutorul publi judi iar& pre-ent%nd dove-i u privire la 'itua)ia real# a elui #ruia i '0a !n uviin)at ererea= ajutorul publi judi iar nu 'e 'u'pend# !n ur'ul noilor er et#ri. 224 Da # in'tan)a on'tat# # ererea de ajutor publi judi iar a .o't .# ut# u rea0 redin)#& prin a' underea adev#rului& va obli(a& prin !n 7eiere& pe el are a bene.i iat neju'ti.i at de ajutor publi judi iar la re'tituirea u titlu de de'p#(ubire a 'u"elor de are a .o't ' utit& pre u" /i la o a"end# !n uantu" de p%n# la 5 ori 'u"a pentru are a ob)inut neju'ti.i at ' utirea. 2+4 8"potriva !n 7eierii 'e poate .a e nu"ai erere de ree1a"inare& put%ndu0 'e 'oli ita "otivat '# 'e revin# a'upra de'p#(ubirii 'au a a"en-ii ori '# 'e di'pun# redu erea a e'tora. *ererea 'e .a e !n ter"en de 5 -ile de la data o"uni #rii !n 7eierii /i 'e 'olu)ionea-# de un alt o"plet& prin !n 7eiere irevo abil#. AR6. 18 *7eltuielile pentru are partea a bene.i iat de ' utiri 'au redu eri prin !n uviin)area ajutorului publi judi iar vor .i pu'e !n 'ar ina eleilalte p#r)i& da # a ea'ta a #-ut !n preten)iile 'ale. 5artea #-ut# !n preten)ii va .i obli(at# la plata #tre 'tat a a e'tor 'u"e. AR6. 1? 214 Da # partea are a bene.i iat de ajutor publi judi iar ade !n preten)ii& 7eltuielile pro e'uale avan'ate de #tre 'tat r#"%n !n 'ar ina a e'tuia.

224 An'tan)a poate di'pune !n'#& odat# u 'olu)ionarea au-ei& obli(area p#r)ii are a bene.i iat de ajutor publi judi iar la re'tituirea& !n tot 'au !n parte& a 7eltuielilor avan'ate de #tre 'tat& da # prin o"porta"entul nedili(ent avut !n ti"pul pro e'ului a au-at pierderea pro e'ului ori da # prin 7ot#r%re jude #torea' # '0a on'tatat # a )iunea a .o't e1er itat# abu-iv. AR6. 20 8n a-ul !n are per'oana are !ndepline/te ondi)iile prev#-ute la art. 8 alin. 214 'au 224 .a e dovada #& anterior !n eperii pro e'ului& a par ur' pro edura de "ediere a liti(iului& bene.i ia-# /i de re'tituirea 'u"ei pl#tite "ediatorului u titlu de onorariu. De a ela/i drept bene.i ia-# /i per'oana are !ndepline/te ondi)iile prev#-ute la art. 8 alin. 214 'au 224& da # 'oli it# "edierea dup# !n eperea pro e'ului& dar !nainte de pri"a -i de !n.#)i/are. 9u"a la a #rei re'tituire partea are dreptul 'e 'tabile/te de in'tan)#& prin !n 7eiere pronun)at# potrivit art. 15. AR6. 21 214 Di'po-itivul !n 7eierii uprin-%nd obli(a)ia de plat# a 'u"elor prev#-ute la art. 1> alin. 224 /i art. 18 on'tituie titlu e1e utoriu. 224 8n a-ul !n are titlul e1e utoriu e'te te"ei pentru e1e utarea unei rean)e bu(etare& a e'ta va .i o"uni at din o.i iu or(anelor o"petente. AR6. 22 214 <ondurile ne e'are a operirii 7eltuielilor pentru a ordarea ajutorului publi judi iar de #tre 'tat !n ondi)iile pre-entei ordonan)e de ur(en)#& denu"it !n ontinuare .ondul pentru ajutor publi judi iar& 'e on'tituie din 'u"ele prev#-ute la art. 25 alin. 214 /i art. 2; alin. 214 din @e(ea nr. 13;,1??> privind ta1ele judi iare de ti"bru& u "odi.i #rile /i o"plet#rile ulterioare. 224 <ondul pentru ajutor publi judi iar 'e uprinde di'tin t !n bu(etul de venituri /i 7eltuieli al Bini'terului Cu'ti)iei. #M1 <3= Fu-e*e repre+entnd onorarii*e avocatu*ui/ expertu*ui/ traduc0toru*ui/ interpretu*ui/ executoru*ui ?udec0tore,c ,au -ediatoru*ui ,e p*0te,c n cont bancar/ prin vira-ent ,au n nu-erar/ prin co-parti-ente*e econo-ice a*e tribuna*e*or1 #B 9E*AUNEA a 20a A'i'ten)a prin avo at AR6. 2+ Ajutorul publi judi iar 'ub .or"a a'i'ten)ei prin avo at 'e a ord# on.or" prevederilor uprin'e !n @e(ea nr. 51,1??5 pentru or(ani-area /i e1er itarea pro.e'iei de avo at& republi at#& u "odi.i #rile /i o"plet#rile ulterioare& re.eritoare la a'i'ten)a judi iar# 'au a'i'ten)a judi iar# (ratuit#. 9E*AUNEA a +0a Ajutorul publi judi iar 'ub .or"a pl#)ii onorariului e1pertului& tradu #torului 'au interpretului

AR6. 23 214 8n a-ul !n uviin)#rii ererii de ajutor publi judi iar& 'ub .or"a pl#)ii onorariului e1pertului& tradu #torului 'au interpretului& prin !n 7eierea de !n uviin)are a a'i'ten)ei 'e 'tabile/te /i onorariul provi-oriu uvenit a e'tora. 224 Dup# pre'tarea 'ervi iului pentru are '0a pl#tit onorariul provi-oriu& in'tan)a va 'tabili onorariul de.initiv. AR6. 25 8n 7eierea pronun)at# de in'tan)# u privire la onorariul provi-oriu /i& dup# a-& la 'u"ele e repre-int# di.eren)# !ntre onorariul provi-oriu /i el de.initiv on'tituie titlu e1e utoriu. 9E*AUNEA a 30a Ajutorul publi judi iar 'ub .or"a pl#)ii onorariului e1e utorului jude #tore' AR6. 2; 214 8n a-ul !n uviin)#rii ererii de ajutor publi judi iar 'ub .or"a pl#)ii onorariului e1e utorului jude #tore' & prin !n 7eierea de !n uviin)are a a'i'ten)ei 'e 'tabile/te /i onorariul provi-oriu uvenit e1e utorului jude #tore' & !n .un )ie de o"ple1itatea do'arului la a ea dat#. 224 *ererea !"preun# u !n 7eierea de !n uviin)are 'e tri"it& de !ndat#& a"erei teritoriale a e1e utorilor jude #tore/ti din ir u"' rip)ia teritorial# a a elei in'tan)e. 2+4 *ole(iul dire tor al a"erei teritoriale a e1e utorilor jude #tore/ti are obli(a)ia de a de'e"na& !n ter"en de + -ile& un e1e utor jude #tore' & #ruia !i tran'"ite& odat# u !n/tiin)area de'e"n#rii& !n 7eierea prev#-ut# la alin. 214. 5re/edintele are obli(a)ia de a o"uni a /i bene.i iarului ajutorului publi judi iar nu"ele e1e utorului jude #tore' de'e"nat. Dene.i iarul ajutorului publi judi iar poate 'oli ita el !n'u/i de'e"narea unui anu"it e1e utor jude #tore' & o"petent din pun t de vedere teritorial. #M1 AR6. 2> <1= &up0 ndep*inirea atribu2ii*or pe care *egea :i ,tatutu* *e prev0d n ,arcina executoru*ui ?udec0tore,c/ in,tan2a va ,tabi*i/ *a cererea executoru*ui ?udec0tore,c/ onorariu* definitiv/ n func2ie de co-p*exitatea cau+ei :i de vo*u-u* activit02ii de,f0:urate/ n *i-ite*e onorarii*or ,tabi*ite potrivit *egii1 #B 224 8n 7eierea pronun)at# de in'tan)# u privire la onorariul provi-oriu /i& dup# a-& la 'u"ele e repre-int# di.eren)a dintre onorariul provi-oriu /i el de.initiv on'tituie titlu e1e utoriu& .#r# !ndeplinirea vreunei alte ondi)ii 'au .or"alit#)i. AR6. 28 214 E1e utorul jude #tore' de'e"nat potrivit art. 2; alin. 2+4 '# a orde ajutorul publi judi iar nu poate re.u-a a ea't# 'ar in# pro.e'ional# de %t !n ade on.li t de intere'e 'au pentru alte "otive ju'ti.i ate. 224 Re.u-ul neju'ti.i at de a prelua a-ul 'au de a ontinua e1e utarea on'tituie abatere di' iplinar#& !n ondi)iile le(ii. AR6. 2?

Re.u-ul neju'ti.i at al bene.i iarului 'au renun)area unilateral# /i neju'ti.i at# a a e'tuia la e1e utarea !n eput# de e1e utorul de'e"nat du e la !n etarea ajutorului publi 'ub .or"a pl#)ii onorariului e1e utorului jude #tore' . AR6. +0 214 E1e utorul jude #tore' e'te dator '# depun# toate dili(en)ele pentru du erea la !ndeplinire a e1e ut#rii !n au-a !n are a .o't de'e"nat& '# "ani.e'te on/tiin io-itate /i probitate pro.e'ional#& '# !ndeplinea' # u eleritate de"er'urile prev#-ute de le(e& u re'pe tarea drepturilor p#r)ilor& a obli(a)iilor 'ale pro.e'ionale /i a nor"elor pro edurale. 224 E1e utorului jude #tore' are a ord# ajutor publi judi iar !i e'te inter-i' '# 'oli ite 'au '# pri"ea' # alte 'u"e de bani 'au alte .oloa'e de la partea a'i'tat#. AR6. +1 214 8"potriva "odului de !ndeplinire a obli(a)iilor pro.e'ionale de #tre e1e utorul jude #tore' de'e"nat partea a'i'tat# poate .a e pl%n(ere la in'tan)a are a !n uviin)at ajutorul publi judi iar. 8n a-ul !n are pl%n(erea e'te (#'it# !nte"eiat#& in'tan)a 'e'i-ea-# ole(iul dire tor al a"erei teritoriale a e1e utorilor jude #tore/ti !n vederea !nlo uirii e1e utorului. 224 Odat# u !nlo uirea e1e utorului jude #tore' & or(anele de ondu ere ale a"erei teritoriale a e1e utorilor jude #tore/ti vor lua "#'uri de veri.i are a a tivit#)ii e1e utorului !nlo uit /i& da # e'te a-ul& de 'an )ionare& potrivit le(ii. AR6. +2 214 8n a-ul !n are bene.i iarul a'i'ten)ei judi iare renun)# la ontinuarea e1e ut#rii 'ilite& e1e utorul jude #tore' are obli(a)ia de a !n/tiin)a a"era teritorial# a e1e utorilor jude #tore/ti& pre u" /i in'tan)a are a !n uviin)at ajutorul publi judi iar. 224 8n a e't a-& pre u" /i !n ori e alt# 'itua)ie !n are e1e utorul de'e"nat nu .inali-ea-# e1e utarea 'ilit#& in'tan)a 'tabile/te onorariul propor)ional u a tele de e1e utare e.e tuate& 7iar 'ub nivelul "ini" 'tabilit potrivit art. 2> alin. 214. 9E*AUNEA a 50a Ajutorul publi judi iar 'ub .or"a .a ilit#)ilor la plata ta1elor judi iare AR6. ++ 8n a-ul !n uviin)#rii ererii de a ordare a .a ilit#)ilor la plata ta1elor judi iare& prin !n 7eiere 'e vor 'tabili .ie ' utirea de plat#& .ie& dup# a-& ota de redu ere& ter"enele de plat# /i uantu"ul ratelor. AR6. +3 214 8n a-ul !n are ta1ele judi iare datorate 'unt "ai "ari de %t dublul venitului net lunar pe .a"ilie al 'oli itantului din luna anterioar# .or"ul#rii ererii de ajutor publi judi iar& e/alonarea pl#)ii 'e va .a e a't.el !n %t rata lunar# datorat# '# nu dep#/ea' # ju"#tate din venitul net pe .a"ilie& da # in'tan)a nu apre ia-# ne e'ar a 'e a orda o alt# .or"# de ajutor& "ai .avorabil#. 224 E/alonarea pl#)ii ta1elor judi iare 'e poate .a e !n el "ult 38 de rate lunare. *A5. 3

A'i'ten)a e1trajudi iar# AR6. +5 214 A'i'ten)a prin avo at poate .i /i e1trajudi iar# /i on't# !n a ordarea de on'ulta)ii& .or"ularea de ereri& peti)ii& 'e'i-#ri& ini)ierea altor a'e"enea de"er'uri le(ale& pre u" /i !n repre-entarea !n .a)a unor autorit#)i 'au in'titu)ii publi e& altele de %t ele judi iare 'au u atribu)ii juri'di )ionale& !n vederea reali-#rii unor drepturi 'au intere'e le(iti"e. A'i'ten)a e1trajudi iar# trebuie '# ondu # la .urni-area unor in.or"a)ii lare /i a e'ibile 'oli itantului& !n on.or"itate u prevederile le(ale !n vi(oare re.eritoare la in'titu)iile o"petente& /i& da # e'te po'ibil& la ondi)iile& ter"enele /i pro edurile prev#-ute de le(e pentru re unoa/terea& a ordarea 'au reali-area dreptului ori intere'ului pretin' de 'oli itant. 224 A'i'ten)a e1trajudi iar# 'e a ord# on.or" prevederilor @e(ii nr. 51,1??5& republi at#& u "odi.i #rile /i o"plet#rile ulterioare. AR6. +; Avo atul are a a ordat a'i'ten)# e1trajudi iar# nu poate a orda a'i'ten)# judi iar# a eleia/i per'oane& pentru valori.i area ori ap#rarea a eluia/i drept 'au intere'& !n a-ul !n are bene.i iarul a'i'ten)ei e1trajudi iare .or"ulea-# erere de 7e"are !n jude at# pentru valori.i area ori ap#rarea a elui drept 'au intere'. AR6. +> Bodul de plat# /i nivelul re"unera)iei avo a)ilor pentru 'ervi iile de a'i'ten)# e1trajudi iar# 'e 'tabile' prin proto ol !n 7eiat !ntre Bini'terul Cu'ti)iei /i Uniunea Na)ional# a Darourilor din Ro"%nia. *A5. 5 Or(ani-area& oordonarea /i ontrolul a tivit#)ii de a ordare a ajutorului publi judi iar AR6. +8 214 *oordonarea /i ontrolul a tivit#)ii de a ordare a ajutorului publi judi iar 'e .a de Bini'terul Cu'ti)iei. 224 <inan)area a tivit#)ii de a ordare a ajutorului publi judi iar 'e .a e de la bu(etul de 'tat& prin bu(etul Bini'terului Cu'ti)iei. 9u"ele ne e'are ajutorului publi judi iar 'e 'tabile' anual prin le(ea bu(etului de 'tat. 2+4 5rin ipalele atribu)ii ale Bini'terului Cu'ti)iei !n do"eniul oordon#rii /i ontrolului a tivit#)ii de a ordarea a ajutorului publi judi iar 'unt$ a4 e1er it# ontrolul /i a'i(ur# oordonarea& 'ub a'pe t .un )ional /i or(ani-atori & !n eea e prive/te "odul !n are 'e a ord# ajutorul publi judi iar= b4 ia "#'uri pentru in.or"area publi ului u privire la 'i'te"ul de ajutor publi judi iar= #M1 c= ,tabi*e:te/ prin protoco* ,au prin ordin/ potrivit *egii/ va*oarea ,au/ dup0 ca+/ *i-ite*e onorarii*or pentru acordarea a,i,ten2ei de c0tre avocat :i/ re,pectiv/ pentru executoru* ?udec0tore,cG #B

d4 evaluea-# ne e'it#)ile bu(etare pentru a ordarea a'i'ten)ei judi iare /i propune bu(etul& pentru a .i in lu'& 'eparat& !n bu(etul Bini'terului Cu'ti)iei= e4 entrali-ea-# datele /i in.or"a)iile re.eritoare la a ordarea ajutorului publi judi iar= .4 !nto "e/te riteriile 'tati'ti e pentru eviden)a datelor /i in.or"a)iilor privind a ordarea ajutorului publi judi iar. AR6. +? 214 Datele /i in.or"a)iile re.eritoare la a ordarea ajutorului publi judi iar 'e entrali-ea-#& 'e ad"ini'trea-# /i 'e a tuali-ea-# de Bini'terul Cu'ti)iei. 224 8n vederea !nto "irii /i a tuali-#rii eviden)ei& in'tan)ele jude #tore/ti /i Uniunea Na)ional# a Darourilor din Ro"%nia tran'"it Bini'terului Cu'ti)iei& tri"e'trial& 'itua)ii privind ererile de a ordare a ajutorului publi judi iar /i& re'pe tiv& a a'i'ten)ei e1trajudi iare& uprin-%nd date re.eritoare la !n uviin)area /i re'pin(erea ererilor& !nlo uirea avo a)ilor& a e1e utorilor jude #tore/ti& pre u" /i ori e alte in.or"a)ii 'oli itate de Bini'terul Cu'ti)iei !n vederea !ndeplinirii obli(a)iilor e !i revin potrivit pre-entei ordonan)e de ur(en)#. AR6. 30 214 Bini'terul Cu'ti)iei poate .a e veri.i #ri& din o.i iu 'au la 'e'i-area ori #rei per'oane intere'ate& u privire la realitatea 'itua)iei "ateriale a elui are a bene.i iat de a'i'ten)# e1trajudi iar#. Eeri.i #rile pot .i .# ute ori %nd& ti"p de 2 ani de la data a ord#rii a e'teia. 224 8n a-ul !n are on'tat# # bene.i iarul ajutorului publi judi iar 'au al a'i'ten)ei e1trajudi iare a pre-entat date .al'e 'au a a' un' date !n le(#tur# u 'itua)ia 'a "aterial#& Bini'terul Cu'ti)iei va 'e'i-a or(anele .i' ale o"petente& !n vederea obli(#rii a e'tuia la re'tituirea 'u"elor de are a bene.i iat !n "od neju'ti.i at. *A5. ; Re(uli 'pe iale privind a ordarea ajutorului publi judi iar et#)enilor 'tatelor "e"bre ale Uniunii Europene 'au altor per'oane are au do"i iliul ori re/edin)a obi/nuit# pe teritoriul unui 'tat "e"bru /i .or"ularea unei ereri de a'i'ten)# judi iar# #tre un alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene AR6. 31 214 *ererea de a ordare a ajutorului publi judi iar& .or"ulat# de et#)eni ai unui 'tat "e"bru al Uniunii Europene 'au de per'oane are au do"i iliul 'au re/edin)a obi/nuit# !n unul dintre a e'te 'tate& altul de %t Ro"%nia& 'e depune !n'o)it# de do u"ente ju'ti.i ative$ a4 .ie prin inter"ediul autorit#)ii entrale a 'tatului "e"bru de do"i iliu 'au de re/edin)# al 'oli itantului= b4 .ie prin inter"ediul autorit#)ii entrale ro"%ne= 4 .ie dire t la in'tan)a ro"%n# o"petent# potrivit art. 11. 224 *ererea& pre u" /i !n' ri'urile doveditoare 'e depun tradu'e !n li"ba ro"%n#. AR6. 32 *%nd ererea e'te depu'# prin inter"ediul autorit#)ii entrale ro"%ne& a ea'ta are obli(a)ia tran'"iterii #tre in'tan)a o"petent#.

AR6. 3+ 214 8n 'itua)iile re(le"entate de pre-enta 'e )iune& !n a-ul !n are& la data .or"ul#rii ererii de ajutor publi judi iar& nu 'e poate deter"ina in'tan)a o"petent# potrivit art. 11& ererea 'e 'olu)ionea-# de 6ribunalul Du ure/ti. 224 A'i'ten)a e1trajudi iar# 'e a'i(ur#& !n 'itua)ia prev#-ut# la alin. 214& de Daroul Du ure/ti. AR6. 33 Ajutorul publi judi iar !n uviin)at potrivit pre-entului apitol in lude& !n a.ara .or"elor prev#-ute la art. ;& ur"#toarele$ a4 7eltuielile pentru tradu erea !n' ri'urilor depu'e de bene.i iar /i are au .o't 'oli itate de in'tan)# 'au de autoritatea u atribu)ii juri'di )ionale !n vederea 'olu)ion#rii au-ei= b4 a'i(urarea unui interpret !n pro edurile !n .a)a in'tan)ei,autorit#)ii u atribu)ii juri'di )ionale= 4 7eltuielile depla'#rii !n Ro"%nia& pe are bene.i iarul a'i'ten)ei 'au o alt# per'oan# trebuie '# o .a # la ererea in'tan)ei ori a autorit#)ii u atribu)ii juri'di )ionale ori !n a-ul !n are le(ea prevede pre-en)a obli(atorie a uneia dintre a e'te per'oane. AR6. 35 214 *et#)enii ro"%ni& pre u" /i et#)enii 'tr#ini /i apatri-ii& u do"i iliul 'au re/edin)a obi/nuit# pe teritoriul Ro"%niei& bene.i ia-# de on'ultan)# juridi # (ratuit# din partea autorit#)ii entrale ro"%ne& !n ondi)iile pre-entei ordonan)e de ur(en)#& !n vederea ob)inerii a'i'ten)ei juridi e !n au-e de o"peten)a in'tan)elor unui alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene 'au pentru e1e utarea unei 7ot#r%ri pe teritoriul unui alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene& !n ondi)iile prev#-ute de le(ea a elui 'tat. Autoritatea entral# ro"%n# a'i't# 'oli itantul& a'i(ur%ndu0'e a ererea& o"pletat# on.or" ane1ei are .a e parte inte(rant# din pre-enta ordonan)# de ur(en)#& '# .ie !n'o)it# de toate do u"entele one1e pretin'e de autoritatea o"petent# a 'tatului 'oli itat. 224 Autoritatea entral# ro"%n# a'i(ur# tradu erea ererii /i a do u"entelor one1e ne e'are. 6radu erea 'e .a e$ a4 .ie !n li"ba o.i ial# a 'tatului "e"bru 'oli itat= b4 .ie !n una dintre li"bile a elui 'tat e ore'punde uneia dintre li"bile in'titu)iilor *o"unit#)ii= 4 .ie !n una dintre li"bile a eptate de 'tatul "e"bru 'oli itat& potrivit Dire tivei 2*E4 nr. 8,200+ de !"bun#t#)ire a a e'ului la ju'ti)ie !n liti(iile tran'.rontaliere prin 'tabilirea unor nor"e "ini"e o"une privind a'i'ten)a judi iar# a ordat# !n a't.el de liti(ii. 2+4 Autoritatea entral# ro"%n#& !n ter"en de 15 -ile de la data pri"irii ererii /i a do u"entelor one1e& tradu'e on.or" alin. 224& le tran'"ite autorit#)ii de pri"ire o"petente a a elui 'tat "e"bru. AR6. 3; 214 Autoritatea entral# ro"%n# poate re.u-a tran'"iterea unei ereri de a'i'ten)# juridi # !ntr0un alt 'tat "e"bru da # o a't.el de erere e'te v#dit ne!nte"eiat# 'au e1 edea-# do"eniului de apli are al Dire tivei 2*E4 nr. 8,200+.

224 8n a-ul !n are ererea de a'i'ten)# juridi # .or"ulat# /i tran'"i'# potrivit art. 35 e'te re'pin'# de autoritatea o"petent# a 'tatului "e"bru 'oli itat& autoritatea entral# ro"%n# va ere 'oli itantului re'tituirea 7eltuielilor de tradu ere. AR6. 3> *ererile /i do u"entele one1e& tran'"i'e 'au pri"ite !n on.or"itate u prevederile pre-entului apitol& 'unt ' utite de .or"alitatea le(ali-#rii 'au de ori e alt# .or"alitate e 7ivalent#. AR6. 38 9e de'e"nea-# Bini'terul Cu'ti)iei a autoritate entral# ro"%n# !n "ateria a ord#rii ajutorului publi judi iar& !n 'en'ul Dire tivei 2*E4 nr. 8,200+. AR6. 3? *ererile pentru a ordarea ajutorului publi judi iar& .or"ulate on.or" pre-entului apitol& 'e !nto "e' potrivit .or"ularului de erere prev#-ut !n ane1a are .a e parte inte(rant# din pre-enta ordonan)# de ur(en)#. *A5. > Di'po-i)ii .inale /i tran-itorii #M1 AR6. 50 <1= $entru ducerea *a ndep*inire/ n ca*itate de autoritate centra*0/ a unor ob*iga2ii re+u*tate din pre+enta ordonan20 de urgen20 ,au a,u-ate n cadru* cooper0rii ?udiciare interna2iona*e/ prin in,tru-ente*e interna2iona*e *a care Ro-nia e,te parte/ #ini,teru* Hu,ti2iei poate ncCeia/ potrivit *egii/ conven2ii de co*aborare cu! a= avoca2i/ pentru furni+area unor ,ervicii de con,u*tan20/ a,i,ten20 :i4,au repre+entare/ dup0 ca+G #B b4 e1e utori jude #tore/ti= 4 tradu #tori /i interpre)i. 224 5entru !ndeplinirea altor atribu)ii are !i revin din apli area pre-entei ordonan)e de ur(en)#& Bini'terul Cu'ti)iei poate !n 7eia proto oale u Uniunea Na)ional# a Darourilor din Ro"%nia& u Uniunea Na)ional# a E1e utorilor Cude #tore/ti& u or(anele repre-entative ale altor pro.e'ii ori u alte in'titu)ii 'au autorit#)i. #M2 AR6. 50:1 Fu-e*e repre+entnd *i-ite*e de venit :i *i-ita -axi-0 ce ,e poate acorda ca a?utor pub*ic ?udiciar/ prev0+ute *a art1 7 :i/ re,pectiv/ art1 5 a*in1 <1= :i <2=/ ,e pot -odifica prin Cot0rre a 3uvernu*ui1 #M1 AR6. 50:2 ;n ,itua2ia n care/ prin Cot0rre ?udec0torea,c0 definitiv0 :i irevocabi*0/ beneficiaru* a?utoru*ui pub*ic dobnde:te bunuri ,au drepturi de crean20 a c0ror va*oare/ re,pectiv cuantu-/ dep0:e:te de 10 ori cuantu-u* a?utoru*ui

pub*ic acordat/ ace,ta e,te ob*igat ,0 re,tituie a?utoru* pub*ic1 $rocedura de re,tituire e,te cea prev0+ut0 *a cap1 III din pre+enta ordonan20 de urgen201 #B AR6. 51 Alineatul 214 al arti olului 2; din @e(ea nr. 13;,1??> privind ta1ele judi iare de ti"bru& publi at# !n Bonitorul O.i ial al Ro"%niei& 5artea A& nr. 1>+ din 2? iulie 1??>& u "odi.i #rile /i o"plet#rile ulterioare& 'e "odi.i # /i va avea ur"#torul uprin'$ FAR6. 2; 214 9u"ele provenind din ta1ele judi iare de ti"bru& a"en-ile judi iare& i"po-itele !n a'ate din onorariile avo a)ilor& ale notarilor publi i /i ale e1e utorilor jude #tore/ti on'tituie venituri la bu(etul de 'tat /i 'e uprind di'tin t !n bu(etul de venituri /i 7eltuieli al Bini'terului Cu'ti)iei /i vor .i .olo'ite pentru .inan)area 'i'te"ului de ajutor publi judi iar.F AR6. 52 5re-enta ordonan)# de ur(en)# intr# !n vi(oare la +0 de -ile de la data publi #rii !n Bonitorul O.i ial al Ro"%niei& 5artea A. AR6. 5+ @a data intr#rii !n vi(oare a pre-entei ordonan)e de ur(en)# 'e abro(# art. >3 0 81 din *odul de pro edur# ivil#& republi at& u "odi.i #rile /i o"plet#rile ulterioare& alin. 214 al art. 21 din @e(ea nr. 13;,1??> privind ta1ele judi iare de ti"bru& publi at# !n Bonitorul O.i ial al Ro"%niei& 5artea A& nr. 1>+ din 2? iulie 1??>& u "odi.i #rile /i o"plet#rile ulterioare& /i art. 2?5 alin. 2114 lit. b4 din @e(ea nr. 5>1,200+ privind *odul .i' al& publi at# !n Bonitorul O.i ial al Ro"%niei& 5artea A& nr. ?2> din 2+ de e"brie 200+& u "odi.i #rile /i o"plet#rile ulterioare. AR6. 53 214 5re-enta ordonan)# de ur(en)# tran'pune Dire tiva *on'iliului 200+,8,*E de !"bun#t#)ire a a e'ului la ju'ti)ie !n liti(iile tran'.rontaliere prin 'tabilirea unor nor"e "ini"e o"une privind a'i'ten)a judi iar# a ordat# !n a't.el de liti(ii& publi at# !n Curnalul O.i ial al Uniunii Europene @ nr. 2; din +1 ianuarie 200+. 224 5revederile pre-entei ordonan)e de ur(en)# are tran'pun prevederile Dire tivei 2*E4 nr. 8,200+ prevalea-# a'upra di'po-i)iilor on)inute !n a ordurile bilaterale /i "ultilaterale !n 7eiate de 'tatele "e"bre& in lu'iv$ a4 A ordul european privind tran'"iterea ererilor de a'i'ten)# judi iar#& 'e"nat la 9tra'bour( la 2> ianuarie 1?>>& "odi.i at prin 5roto olul adi)ional la A ordul european privind tran'"iterea ererilor de a'i'ten)# judi iar#& 'e"nat la Bo' ova !n 2001= b4 *onven)ia privind .a ilitarea a e'ului interna)ional la ju'ti)ie& !n 7eiat# la Ga(a la 25 o to"brie 1?80. ANEHA 1 <ORBU@AR pentru ererea de a'i'ten)# judi iar# !n alt 'tat "e"bru al Uniunii Europene

An'tru )iuni$ 1. 8nainte de o"pletarea .or"ularului ererii& v# ru(#" '# iti)i u aten)ie a e'te in'tru )iuni. 2. 5er'oana are o"pletea-# ererea trebuie '# o.ere toate in.or"a)iile 'oli itate !n a e't .or"ular. +. Ori e in.or"a)ie i"pre i'#& inade vat# 'au in o"plet# poate !nt%r-ia pro edura 'olu)ion#rii ererii du"neavoa'tr#. 3. An luderea unor in.or"a)ii .al'e 'au in o"plete !n erere poate avea on'e in)e le(ale& iar ererea pentru a'i'ten)# judi iar# poate .i re'pin'#& put%nd .i atra'#& de a'e"enea& r#'punderea penal#. 5. E# ru(#" '# ata/a)i toate do u"entele doveditoare. ;. E# ru(#" '# lua)i la uno/tin)# # a ea't# erere nu are e.e t a'upra ter"enului de introdu ere a unei a )iuni !n ju'ti)ie. >. E# ru(#" '# data)i /i '# 'e"na)i ererea.
A1. Datele personale ale solicitantului Numele i prenumele ...................................................... Data i locul naterii ................................................... CNP ................................................................... ... Adresa (domiciliul sau reedina) ........................................ ....................................................................... ... Tel/fax/email ........................................................... A . Dac! este ca"ul# datele personale ale repre"entantului le$al (p!rinte# tutore# curator etc.) (se completea"! %n ca"ul %n care solicitantul este repre"entat le$al) Numele i prenumele ...................................................... Data i locul naterii ................................................... CNP ................................................................... ... Adresa ................................................................ ... Tel/fax/email ........................................................... A&. Dac! este ca"ul# datele personale ale a'ocatului solicitantului (se completea"! %n ca"ul %n care solicitantul are de(a un a'ocat) Numele i prenumele ...................................................... Adresa ................................................................ ... Tel/fax/email ........................................................... ). *nformaii pri'itoare la liti$iul pentru care se solicit! asistena (udiciar! +! ru$!m ataai copii ale tuturor documentelor do'editoare. )1. Natura liti$iului (di'or# liti$iu de munc! etc.) ) . +aloarea liti$iului# dac! aceasta poate fi exprimat! %n ,ani# precum i moneda %n care este exprimat! 'aloarea liti$iului )&. Descrierea situaiei pentru a c!rei soluionare se solicit! a(utor pu,lic (udiciar (inclu"-nd instana competent!# termenul# pro,atoriul etc.)

C. Detalii pri'ind procedura +! ru$!m ataai copii ale tuturor documentelor do'editoare. C1. Calitatea %n care suntei sau urmea"! s! fii %n proces (reclamant sau p-r-t) Descriei o,iectul preteniei supuse (udec!ii ........................... ....................................................................... ... Numele i datele de contact ale p!rii ad'erse ........................... ....................................................................... ... C . Dac! este ca"ul# moti'e speciale pentru soluionarea de ur$en! a cererii C&. +! ru$!m specificai ce c.eltuieli ar tre,ui s! acopere (se ,ifea"!)/ 0 101 a) asisten! a'ocaial!2 0 101 ,) plata expertului2 0 101 c) plata traduc!torului sau a interpretului folosit %n cursul procesului2 0 101 d) plata onorariului executorului (udec!toresc2 0 101 e) scutiri# reduceri# ealon!ri sau am-n!ri la plata taxelor (udiciare i/sau a cauiunilor pre'!"ute de le$e# inclusi' a taxelor i cauiunilor datorate %n fa"a de executare silit!. C3. +! ru$!m specificai dac! a(utorul pu,lic (udiciar este solicitat pentru a o,ine/ 0 101 Asisten! a'ocaial! %n cadrul procedurilor extra(udiciare 0 101 Asisten! a'ocaial! %nainte de %nceperea procesului 0 101 Asisten! a'ocaial! (consultan! i/sau repre"entare) %n cadrul procedurilor %n curs de desf!urare. 4n acest ca"# specificai/ - num!rul de %nre$istrare - termenele de (udecat! - instana - adresa instanei 0 101 Asisten! a'ocaial! %n cadrul procedurilor de introducere a unei c!i de atac %mpotri'a unei .ot!r-ri (udec!toreti. 4n acest ca"# specificai/ - instana - data .ot!r-rii - moti'ul solicit!rii asistenei - calea de atac %mpotri'a .ot!r-rii 0 101 Asisten! a'ocaial! %n cadrul procedurii de executare silit!. 4n acest ca"# specificai/ - instana - data pronun!rii .ot!r-rii sau a emiterii altui titlu executoriu. C5. 6pecificai dac! a'ei orice form! de asi$urare sau alte drepturi i facilit!i care ar putea acoperi c.eltuielile de (udecat! %n tot sau %n parte. 4n acest ca" oferii detalii/ ............................................ ....................................................................... ... ....................................................................... ...

D. 6ituaia familial! Cu c-te persoane locuii7 00000000 1000000001

+! ru$!m specificai relaiile acestora cu dumnea'oastr! 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 1 Numele i 1 8elaia cu 1 Data naterii1 6e afl! aceast!1 6e afl! 1 1 prenumele 1 solicitantul1 (%n ca"ul 1 persoan! %n 1 solicitantul 1 1 1 1 minorilor) 1 %ntreinerea 1 %n %ntreinerea 1 1 1 1 1 solicitantului71 acestei persoane71 1000000000000010000000000000100000000000000100000000000000001 0000000000000000001 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 101 1 101 1 1000000000000010000000000000100000000000000100000000000000001 0000000000000000001 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 101 1 101 1 1000000000000010000000000000100000000000000100000000000000001 0000000000000000001 A'ei %n dumnea'oastr!7 %ntreinere o alt! persoan! care nu locuiete cu

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 1 Numele i prenumele 1 8elaia cu solicitantul 1 Data naterii 1 1 1 1 (%n ca"ul minorilor) 1 10000000000000000000000001000000000000000000000000000001 000000000000000000000001 1 1 1 1 10000000000000000000000001000000000000000000000000000001 000000000000000000000001 1 1 1 1 10000000000000000000000001000000000000000000000000000001 000000000000000000000001 1 1 1 1 10000000000000000000000001000000000000000000000000000001 000000000000000000000001 6untei dumnea'oastr!7 %n %ntreinerea unei persoane care nu locuiete cu

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 1 Numele i prenumele 1 8elaia cu solicitantul 1 100000000000000000000000000000000000001 00000000000000000000000000000000000000001 1 1 1

100000000000000000000000000000000000001 00000000000000000000000000000000000000001 1 1 100000000000000000000000000000000000001 00000000000000000000000000000000000000001 1 1 100000000000000000000000000000000000001 00000000000000000000000000000000000000001

9. *nformaii financiare +! ru$!m oferii toate informaiile despre dumnea'oastr!# partenerul de 'ia! sau soul dumnea'oastr!# orice persoan! pe care o a'ei %n %ntreinere sau# dup! ca"# %n a c!rei %ntreinere suntei. Dac! primii alte contri,uii financiare fa! de cele ale persoanei %n a c!rei %ntreinere suntei i care nu locuiete cu dumnea'oastr!# specificai-le %n cadrul punctului 9.1 :Alte 'enituri:. Dac! oferii asisten! financiar! altei persoane dec-t aceleia care se afl! %n %ntreinerea dumnea'oastr! i locuiete cu dumnea'oastr!# '! ru$!m specificai acest lucru %n cadrul punctului 9.& :Alte c.eltuieli:. +! ru$!m ataai toate documentele do'editoare ale situaiilor descrise mai sus. +! ru$!m specificai moneda %n care exprimai 'alorile pecuniare din ta,el# dac! acestea sunt exprimate %n alt! moned! dec-t leu. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 19.1. Detalii despre 1*. 6olicitantul1**. 6oul sau1***. Persoane1*+. Persoane 1 1'enitul lunar 1 1partenerul 1aflate %n 1care %l au %n1 1 1 1de 'ia! 1%ntreinere 1 %ntreinere 1 1 1 1 1 1pe solicitant1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 16alarii# 1 1 1 1 1 1indemni"aii/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Profit din afaceri/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Pensii/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1+enituri/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1)eneficii din partea 1 1statului/ 1 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0001 11. alocaii/ 1 1 1 1 1

100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1 . a(utor de oma( 1 1 1 1 1i asi$ur!ri 1 1 1 1 1sociale/ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1+enituri pro'enite 1 1 1 1 1din drepturile 1 1 1 1 1asupra unor ,unuri 1 1 1 1 1mo,ile sau imo,ile/ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Alte 'enituri/ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1T;TA</ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001

1 1 1

1 1 1 1

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 19. . +aloarea 1*. 6olicitant 1**. 6oul sau1***. Persoane1*+. Persoane 1 1propriet!ilor 1 1partenerul 1aflate %n 1care %l au %n1 1 1 1de 'ia! 1%ntreinere 1 %ntreinere 1 1 1 1 1 1pe solicitant1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1*mo,ilul %n care 1 1 1 1 1 1locuii/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Alt imo,il/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Terenuri/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 19conomii/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Aciuni/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1+e.icule cu motor/ 1 1 1 1 1

100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Alte ,unuri/ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1T;TA</ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 19.&. C.eltuieli 1*. 6olicitant 1**. 6oul sau1***. Persoane1*+. Persoane 1 1lunare 1 1partenerul 1aflate %n 1care %l au %n1 1 1 1de 'ia! 1%ntreinere 1 %ntreinere 1 1 1 1 1 1pe solicitant1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1*mpo"ite/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Contri,uii la 1 1 1 1 1 1asi$ur!rile sociale/1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Taxe locale/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1C.eltuieli 1 1 1 1 1 1ipotecare/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1C.irii i costuri 1 1 1 1 1 1pentru %ntreinere/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1C.eltuieli pentru 1 1 1 1 1 1educaie/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1C.eltuieli pentru 1 1 1 1 1 1%ntreinerea 1 1 1 1 1 1copiilor/ 1 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 18ate/ 1 1 1 1 1

100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 18estituirea de 1 1 1 1 1%mprumuturi/ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1;,li$aii le$ale de 1 1 1 1 1%ntreinere fa! de 1 1 1 1 1alte persoane/ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1Alte c.eltuieli/ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001 1T;TA</ 1 1 1 1 100000000000000000000100000000000000010000000000000100000000000001 00000000000001

1 1

1 1 1

Declar pe propria r!spundere c! informaiile oferite sunt ade'!rate i complete i %mi asum o,li$aia de a declara de %ndat! autorit!ii competente s! soluione"e cererea orice sc.im,!ri sur'enite %n situaia mea financiar!. <ocul %ntocmirii .......................... Data ...................................... 6emn!tura .................................

000000000000000