Sunteți pe pagina 1din 7

Cuprins

Introducere 9 Capitolul 1. TEHNOLOGII DE PROCESARE A INFOR A!IEI ECONO ICE "N SISTE E INFOR ATICE. NO!I#NI DE $A%& 13 1.1. Clasificarea informaiei economice 14 1.2. Procesul tehnologic de procesare a informaiei economice n sisteme informatice. Noiuni de baz 1! 1.3. "spectul intern #i e$tern al P%P"&'( fa de sistemul informatic 2) 1.4. Clasificarea tehnologiilor informaionale 23 Concluzii 2! ntreb ri de recapitulare 2* Capitolul '. #NIFICAREA (l STANDARDI%AREA "N INFOR ATIC& 2+ Necesitatea unui 2. Necesitatea 3) 31 31

2.1. 2.2.

ni,el comun de nelegere( pentru diferii participani la procesul de creare a -&' concrete compatibilit ii -&' de diferite ni,eluri ierarhice n ,ederea integr rii lor ntr/un spaiu informaional comun al societ ii Concluzii -arcini pentru consolidarea #i ,erificarea cuno#tinelor

Capitolul ). PRE%ENTAREA GRAFIC& A DIFERITELOR SISTE E* STR#CT#RI* PROCESE TEHNOLOGICE. NO!I#NI DE $A%& (l REG#LI GENERALE 32 3.1. 0ormatele #i dimensiunile lor 33 3.2. 1iniile desenului tehnic 3* 3.3. Chenarul #i #tampila de identificare 3+ 3.4. 'fectuarea lucr rilor grafice la calculator n mediul Po2erPoint 39 3.4.1. 'lemente de construcii geometrice n e$ecutarea figurilor grafice n mediul Po2erPoint. 'tapa preg titoare 4) 3.4.2. '$ecutarea lucr rilor grafice n baza utiliz rii #abloanelor e$istente n mediul Po2erPoint 4!

3.4.3.
lucr rilor grafice originale 3care nu sunt asigurate cu #abloane4

'$ecutarea 4. Crearea obiectelor !* *1 *2

3.4.4.

geometrice( bazate pe utilizarea segmentelor de linii drepte #i a arcelor de cerc Concluzii ntreb ri de recapitulare Capitolul +. S#PORT#RI DE INFOR A!II. PRE%ENTAREA LOR GRAFIC&. STANDARDE DE PRE%ENTARE 4.1. %ipuri de suporturi informaionale #i clasificarea lor 4.2. -imboluri grafice standardizate ale suporturilor informaionale Concluzii -arcin pentru consolidarea #i ,erificarea cuno#tinelor Capitolul ,. SCHE E STR#CT#RALE. PRE%ENTAREA GRAFIC& A SCHE ELOR !.1. Cerine generale de realizare a schemelor structurale !.2. Prezentarea grafic a mi5loacelor tehnice !.3. -chema general a flu$urilor informaionale n sistemul statisticii de stat !.4. 'laborarea schemelor structurale 3organigrame4 n 6icrosoft Po2erPoint

*3 *3 +) +1 +4

+! +! +. .! .9 Crearea schemei 9) Crearea schemei 9! Concluzii 9. -arcini pentru 99

!.4.1. !.4.2. !.4.3. !.4.4.

structurale n mediul Po2erPoint 2))3 structurale n mediul Po2erPoint 2))+

consolidarea #i ,erificarea cuno#tinelor

Capitolul -. PROCESE TEHNOLOGICE INFOR A!IONALE CENTRALI%ATE* DESCENTRALI%ATE (l I.TE 1)1 *.1. Procese tehnologice de procesare a informaiei economice dup ni,elul de centralizare 1)1 *.2. 7ncie tendine contemporane n organizarea %& pe baza centraliz rii unor componente ale lor 1)+ -.'.1* "sigurarea proteciei #i securit ii resurselor

i nformaionale *.2.2.-egment de &nfrastructur &nformaional orientat la asigurarea securit ii datelor Concluzii 1111 reb ri de recapitulare

1)9 112 11* 11+

Capitolul /. PRE%ENTAREA GRAFIC& A PROCES#L#I TEHNOLOGIC DE PROCESARE A INFOR A!IEI 11. 7.1. Prezentarea grafic a procesului tehnologic de procesare a informaiei 119 +.1.1. Prezentarea grafic a operaiilor tipice ale etapei primare i preg titoare a P%P"&' 123 +.1.2. Prezentarea grafic a operaiilor etapei de baz #i finale ale P%P"&' 13) 7.2. elaborarea schemelor grafice ale P%P"&' n mediul 61C89-90% Po2erPoint 134 +.2.1. 'tapa preg titoare 134 +.2.2. 'laborarea schemei grafice a procesului tehnologic centralizat de procesare a informaiei economice 13* +.2.3. Prezentarea grafic a procesului tehnologic descentralizat de procesare a informaiei economice 14! Concluzii 14+ -arcini pentru consolidarea #i ,erificarea cuno#tinelor 14+ Capitolul 0. TEHNOLOGIA PREL#CR&RII INFOR A!IEI ECONO ICE "N REGI DE DIALOG C# CALC#LATOR#L 1!) 0.1. 'sena regimului de dialog 1!1 8.2. -chem #i tabele de dialog 1!3 8.3. -chema procesului tehnologic de procesare a informaiei n regim de dialog 3pe baza unui e$emplu concret4 1!9 Concluzii 1*3 :ntreb ri de recapitulare 1*4 Capitolul 1. TEHNOLOGIA PREL#CR&RII A#TO ATI%ATE A INFOR A!IEI ECONO ICE NEFOR ALI%ATE 1*! 9.1. 8olul #i locul informaiei neformalizate n gestiunea economic 9.2. Necesitatea cre rii sistemului infoimaional/administrati, 1*+ 9.3. -ubsistemele de baz ale -&" 1*9

1*!

9.4. 6acrostructura -&" #i propriet ile sistemice 1+! 9.!. Particularit ile proiect rii P%P"&' pentru informaia te$tual 9.!.1. 1imba5ul informatic 9.!.2. -tructura documentelor de intrare 9.!.3. &nterfaa utilizatorului. 1imba5ul utilizatorului 9.!.4. &nde$area automatizat a documentelor #i
interog rilor neformalizate 3te$tuale4 9.!.!. "lgoritmul inde$ rii automatizate 9.*. "dministraia -&" 9.+. "sigurarea informaional a procesului preg tirii #i realiz rii deciziilor cu a5utorul -&" Concluzii ntreb ri de recapitulare 192 194 19* 2)2 2)* 2)*

1+. 1+9 1.! 1.9

Capitolul 10. TEHNOLOGII INFORM !ION LE NEFORM"L RI#TE $l %ER#%ECTI&ELE 'E(&OLT)RII #I#TEMELOR INFOR ATICE 2). 1).1. 'sena tehnologiilor informaionale neformulariste 2). 1).2. Perspecti,ele de baz ale dez,olt rii -&'( n conte$tul temei 212 Concluzii 214 :ntreb ri *+ ,+capitula,+
Capitolul 11.

21-

TEHNOLOGIA INFOR A!ONAL& CA SISTE . INDICII CALIT&!II TEHNOLOGIEI INFOR A!IONALE 21+ 11.1. Propriet ile sistemice principale ale %& 21. 11.2. ;azele conceptuale ale %& 22) 11.3. Caracteristica calitati, a %& 223 11.4. Criteriile calit ii( restricii 224 11.4.1. <radul plenitudinii funcionale a %& 22! 11.4.2. <radul de oportunitate a prelucr rii informaiei 229 11.4.3. <radul de oportunitate a li,r rii de informaie 231 Concluzii 232 ntreb ri de recapitulare 233 Capitolul 1'. PARTIC#LARIT&!ILE PROIECT&RII TI. FACTORII CARE INFL#EN!EA%& SELECTAREA SOL#!IILOR DE PROIECT 234 12.1. "specte tehnologice( condiionate de documentaia de proiectare 234

12.2.
asupra soluiilor de proiect

12.3.

P%P"&' 12.4. ;azele estim rii soluiilor de proiect n domeniul elabor rii P%P"&' 12.!. "legerea ,ariantelor de P%P"&' Concluzii :ntreb ri de recapitulare Capitolul 1). INTERPRETAREA GRAFIC& A DATELOR TA$ELARE2 DIAGRA E* GRAFICE* H&R!I & 3.1. Necesitatea interpret rii grafice a datelor

0actorii de influen 23* =ocumentarea 23. 239 241 243 244

24! 24! =escrierea metodelor 24. 6etode cartografice 2!! =omeniile de 2!! 7nele metode de 2!9 2*! 2*! 2**

13.2. 13.3.

grafice n 6icrosoft 9ffice de interpretare a informaiilor

13.3.1.
aplicare a metodelor de interpretare cartografic a datelor

13.3.2.

interpretare cartografic a informaiei Concluzii :ntreb ri de recapitulare -arcini pentru consolidarea #i ,erificarea cuno#tinelor

Titlu2 Tehnologii de procesare a informaiei economice Autor2 Ilie Costa Locul* editura* anul edi3iei2 Ch.: ASEM, 20 Cota2 00! "0#$.%&'C #$ Locali4are2 (epo)it Central " e*.&, Sala de lect+r, -r. "$ e*.&, Sala de lect+r, -r.$ ". e*.&, Impr+m+t "# e*.& Cuprins2 Click pentru a descarca cuprinsul

Capitolul 1+. REG#LI GENERALE DE PERFECTARE A DOC# ENTA!IEI TEHNICE 2*+

14.1. 14.2. 14.3.

prezentare grafic procesului de preg tire #i inserare n te$t a figurilor grafice grafice n te$tul documentelor 2+4 ntreb ri de recapitulare consolidarea #i ,erificarea cuno#tinelor

.+n+,al+
2.)

0,+2i+,i

6etode mi$te de 2*+ 9rganizarea 2*. &ntegrarea figurilor 2+1 Concluzii 2+! -arcin pentru 2+! Concluzii 2+* /i0lio.,a1i+ 2.2