Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT privind elaborarea Strategiei Dezvoltrii Societii Civile 2012 2015 Conform Rezoluiei Forumului ONG, ediia VI,

, Consiliul ONG a iniiat, n parteneriat cu Parlamentul i Guvernul R !oldova, o serie de activit"i pentru ela#orarea i implementarea $trate%iei &ezvolt"rii $ociet"ii Civile '()'*'()+ Pentru a asi%ura dura#ilitatea procesului i pentru a consolida spiritul participativ al tuturor p"rilor interesate a fost format un %rup intersectorial, din care f"ceau parte reprezentani ai Parlamentului Guvernului, !inisterelor de resort i reprezentani ai societ"ii civile Iar pentru ela#orarea te,nic" a documentului mem#rii Grupului intersectorial au decis formarea a trei su#%rupuri care au funcionat n #aza priorit"ilor $trate%iei &ezvolt"rii $ociet"ii Civile '()' * '()+ -edinele Grupului intersectorial, coordonate de c"tre secretariatul Parlamentului .$vetlana /rsu0 i Consiliul Naional al ONG din R !oldova .1ntonia Fonari i &orina Foca02 2 dece!brie 2011 " nt3lnirea tuturor reprezentanilor Parlamentului, Guvernului, Cancelariei de $tat i a $ocietat"ii Civile, la aceasta 4edin5", care a avut loc la Parlament, a fost dat startul aciunilor ce in de procesul de ela#orare i implementare a $trate%iei 1 fost format un %rup de lucru intersectorial, iar !arian 6upu, Preedintele Parlamentului, a dele%at7o pe 6iliana Pali,ovici, Vicepreedinta Parlamentului, s" coordoneze acest %rup 1# ian$arie 2012 7 8nt3lnirea mem#rilor Consiliului ONG cu Vice7pre4edinta Parlamentului 6iliana Pali,ovici, n vederea sta#ilirii detaliilor privind func5ionarea %rupului pentru ela#orarea $trate%iei 6a aceast" edin" s7a sta#ilit nucleul %rupului intersectorial, mul5umim Parlamentului, Guvernului 4i Cancelariei de $tat pentru sus5inere 4i desc,idere spre cooperare, contri#uind direct la finalizarea cu succes a procesului de ela#orare a $trate%iei &intre !inisterele de resort cele mai activ implicate n proces au fost !inisterului !uncii, Protec5iei $ociale, reprezentat de Vladimir !ari, !inisterul $"n"t"5ii, reprezentat de Galina 9uta, !inisterul :conomiei, reprezentat de ;atiana 9eliu, !inisterul Finan5elor, reprezentat de 6iliana Iaconi, !inisterului :ducaiei, reprezentat de Galina Gavrili", !inisterul ;ineretului 4i $portului, reprezentat de Ion &onea 1 ian$arie 2012 * 6a Parlament a avut loc prima 4edin5" a %rupului intersectorial, n cadrul c"reia au fost formate trei su#%rupuri de lucru n #aza priorit"ilor $trate%iei $7a decis ca mem#rii acestor diviziuni s" se nt3lneasc" n edine de lucru, fiind moderate de c3te un coordonator, mem#ru a unei reele de ONG2 Grupul I2 <Consolidarea Cadrului de Participare a $ociet"ii Civile la ela#orarea i monitorizarea implement"rii Politicilor Pu#lice=, coordonat de Consiliul Naional pentru Participare, $orin !ereacre i 6iudmila !alai Grupul II2 <Promovarea i consolidarea dura#ilit"ii financiare a Or%anizaiilor $ociet"ii Civile=, coordonat de Consiliul Naional al ONG din R !oldova, care a fost i iniiatorul procesului de ela#orare a $trate%iei i a asi%urat #una desf"4urare a tuturor activit"ilor, $er%iu Ostaf i Ion $c,idu Grupul III2 <&ezvoltarea spiritului civic activ i voluntariatului=, coordonat de Coaliia pentru promovarea le%ii i activit"ilor de voluntariat, Nicolae Procopie i Cristina 9alan 2 %ebr$arie 2012 8nt3lnirea coordonatorilor de %rup cu &oamna Pali,ovici, Vicepreedinta Parlamentului Fiecare coordonator a f"cut o scurt" prezentare a activit"ii %rupului de lucru, a rezultatelor i planului de aciuni pentru urm"toarea perioad"

&edinele 'r$p$rilor de l$cr$ edinele Grupului I: <Consolidarea Cadrului de Participare a $ociet"ii Civile la ela#orarea i monitorizarea implement"rii Politicilor Pu#lice= ( %ebr$arie 2012 * Prima edin" de lucru n cadrul c"reia mem#rii Grupul I s7au nt3lnit pentru a sta#ili viziunea i procedura de func5ionare a su#%rupului ) !artie 2012 -edin" a avut ca su#iect de discuie prioritar, definirea pro#lemei i determinarea cauzelor %radului sc"zut de participare a mem#rilor societ"ii civile n procesul de iniiere i implementare a politicilor pu#lice 1* 1+ !artie 2012 $u#iectele din cadrul edinei $u#%rupului s7au a>at pe sta#ilirea cauzelor i soluiilor privind transparena decizional" a institu5iilor pu#lice 1u fost analizate modele de #une practici privind implementarea le%ii transparenei decizionale 2* 20 !artie 2012 6a edin" a fost discutat" Prioritatea I, a $trate%iei &ezvolt"rii $ociet"ii Civile '()' * '()+ 1ndrei 9ri%,in a ela#orat un document n #aza deciziilor edinelor i a studiilor propuse de %rup edinele Grupului II: <Promovarea i consolidarea dura#ilit"ii financiare a Or%anizaiilor $ociet"ii Civile= 10 %ebr$arie 2012 6a prima edin" a %rupului a fost sta#ilit" viziunea %rupului, modalitatea de funcionare i o list" de documente n #aza c"rora urmeaz" s" se lucreze 20 %ebr$arie 2012 $u#iectele din ordinea de zi a edinei s7au a>at pe analiza pro#lemelor specifice cu care se confrunt" or%anizaiile societ"ii civile din R !oldova, s7au discutat valorile i principiile cooper"rii dintre societatea civil" i autorit"ile pu#lice 2( %ebr$arie 2012 8nt3lnirea a fost or%anizat la !inisterul !uncii, Proteciei $ociale i Familiei, a fost prezent" !inistra Valentina 9uli%a, reprezentani ai &ireciilor !inisterelor, mem#rii %rupului de lucru i constituen5ii interesai de su#iect 6a edin" au fost discutate particularit"ile procesului de finanare a or%anizaiilor societ"ii civile, mecanismul de contractare a serviciilor sociale de c"tre stat 6a eveniment au fost prezeni i e>peri de la Centrul :uropean pentru &rept Necomercial, care au prezentat e>periena "rilor /: privind dura#ilitatea financiar" a sectorului ne%uvernamental ) !artie 2012 * 8n #aza unui document ela#orat de coordonatorul %rupului au fost analizate procedeele privind deducerea donaiilor, facilit"ile fiscale pentru or%anizaiile societ"ii civile, contractarea serviciilor sociale de c"tre stat 1# !artie 2012 $u#iectele de discuie din cadrul edinei, sta#ilirea coninutului componentei II a $trate%iei i a o#iectivelor, aciunile i a unor indicatori de performan" 15 !artie 2012 Prin prisma priorit"5ii II a $trate%iei &ezvolt"rii $ociet"ii Civile '()' 7 '()+ a avut loc o nt3lnire cu !inistra !inisterului !uncii, Proteciei $ociale i Familiei i efii de &irec5iei, unde s7 a discutat componentele mecanismului de contractare, s7au analizat instrumentele care au fost apro#ate p3n" la ora actual" Reprezentanii !inisterului au prezentat necesit"ile i au e>pus asupra formelor prin care societatea civil" ar putea oferi suport 2 !artie 2011 1 fost o nt3lnire de evaluare i revizuire privind realiz"rile i deficienele n ela#orarea $trate%iei &ezvolt"rii $ociet"ii Civile '()' * '()+ $7a discutat importana includerii practicilor pozitive re%ionale n ceea ce privete dura#ilitatea financiar" a or%anizaiilor edinele Grupului III: <&ezvoltarea spiritului civic activ i voluntariatului= ) %ebr$arie 2012 * 6a nt3lnirea su#%rupului s7a discutat conte>tul i factorii determinani ai priorit"ii III din $trate%ia &ezvolt"rii $ociet"ii Civile 8n paralel s7au discutat aciunile care necesit" a fi incluse n Planul de activitate privind implementarea $trate%iei $u#%rupul III a mai avut doua nt3lniri tematice cu !inisterele2

15 %ebr$arie 2012 a avut loc o 4edin5a cu reprezentan5ii !inisterului !uncii, Protec5iei $ociale si Familiei 1) %ebr$arie a avut loc o 4edin5a cu !inisterul :duca5iei pentru a discuta punerea n aplicare a le%ii voluntariatului, ac5iuni care urmeaz" a fi incluse in Planul de ac5iuni pentru implementarea $trate%iei &ezvolt"rii $ociet"ii Civile '()' 7 '()+ 2 %ebr$arie 2011 * 8n cadrul edinei s7a discutat componentele care ar tre#ui s" fac" parte din prioritatea III a $trate%iei &ezvolt"rii $ociet"ii Civile, conte>tul i aciunile documentului Coordonatorii %rupurilor de lucru au comunicat n permanen" cu 1ndrei 9ri%,idin, Consultatul pentru ela#orarea $trate%iei &ezvolt"rii $ociet"ii Civile '()' * '()+ Comunicarea cu reprezentanii societ"ii civile a fost asi%urat" de secretariatul Consiliului Naional al ONG, iar informarea Guvernului, !inisterelor, Comisiilor parlamentare a fost asi%urat" de &irecia Informaional 1nalitic" &iscuiile din cadrul edinelor au fost desf"urate n #aza unui set de documente pe care le putei %"si pe pa%ina Consiliului Naional al ONG din R !oldova ,ttp2??consiliulon% md?ro?advocac@?s,oABall?C