Sunteți pe pagina 1din 8

Elaborarea planurilor de trezorerie presupune asocierea unui sistem de retratare cu un sistem de previziune Bugetul de trezorerie porneste de la bugetul activitatii

de investitii,de aprovizionare, de desfacere, avand rolul de a converti informatiile din aceste sectiuni in fluxuri de incasari si plati lunare

Intocmirea planurilor de trezorerie se bazeaza pe informatii din contabilitate ca sursa cea mai sigura si mai precisa,dar se are in vedere faptul ca aceste informatii sunt tardive in raport cu timpul real, rapiditatea informatiei fiind indispensabila responsabilului cu trezoreria.

De asemenea in elaborarea planurilor de trezorerie trebuie sa avem in vedere studiile statistice,utile pentru determinarea previziunilor de flux cu caracter de repetabilitate, in special,pentru incasarile din vanzari. Totodata in elaborarea planurilor de trezorerie,o importanta deosebita o are sistemul de comunicatii cu bancile, care trebuie sa fie rapid si sa faciliteze actualizarea previziunilor de zi cu zi pentru a se lua decizile corespunzatoare. Banca ofera informatii certe cu privire la datele exacte ale unor viramente , cu timpul necesar pentru operarea diferitelor instrumente de decontare.

Pe baza unui sistem fiabil de informatii se pot stabili , in principal, urmatoarele tipuri de planuri de trezorerie: Planul anual(bugetul de trezorerie) Planuri intermediare(3 pana la 6 luni) Previziuni zilnice

Bugetul de trezorerie reflecta fluxurile de numerar cu reflectare lunara si cumulata a deficitului sau excedentului relatia: =dupa + + T - -R

in care: =stocul de numerar al perioadei t; =veniturile periodei t =imprumuturile perioadei t T =titlurile de plasament in perioada t =platile perioadei t R =ramburasarile de imprumuturi in perioada t

In general structura fluxurilor bugetului de trezorerie reflecta fluxurile de numerar din activitatea de exploatare si din activitatea in afara exploatarii astfel:
1.Soldul initial al trezoreriei 2.Incasari din exploatare(+) -venituri din vanzarea productiei -venituri din vanzarea de marfuri -subventii de exploatare -alte venituri din exploatare 3.Plati pentru exploatare(-) -costul cumpararilor de marfuri -achizitii materii prime, materiale consumabile,lucrari si servicii executate de terti -cheltuieli cu personalul -impozite si taxe -alte cheltuieli de exploatare 4.Soldul din activitatea de exploatare(2-3) 5.Incasari in afara exploatarii -venituri financiare
-cresterea capitalului social in numerar -cresterea creditelor pe permen lung -subventii pentru investitii -sume din vanzarea de active -alte incasari 6.Plati in afara exploatarii(-) -cheltuieli financiare -rambursare credite -investii -impozit pe profit -dividende -alte plati 7.Soldul activitatii in afara exploatarii(56) 8.Soldul trezoreriei la finele lunii(1+4+7) -excedentul(+) -deficit(-)

In practica financiara romaneasca, ca anexa a bugetului de venituri si cheltuieli se intocmeste bugetul activitatii de trezorerie in care pe an si pe trimestre se stabileste soldul fluxurilor de trezorerie determinate conform IAS 7, prin doua metode: -metoda directa -metoda indirecta

Metoda directa

Fluxurile de numerar din activitati de exploatare

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii

-incasarile de la clienti in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii; -incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri; -platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii; -plati in numerar catre si in numele angajatilor; -platile in numerar sau restituiri de impozit e profit,doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitile de investitii si de finantare.

- plati in numerar pentru achizitioarea de terenuri,mijloace fixe,imobilizari necorporale; -incasari in numerar din vanzarea de terenuri, cladiri,mijloace fixe si imobilizari necorporale; -plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi; -incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu se de creanta ale altor intreprinderi -avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre terti; -incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxurile de numerar din activitatile financiare

-veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu; -platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii; -veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite, ipoteci si alte imprumuturi; -ramburasarile in numerar ale unor sume importante; -platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar .

Fluxurile de numerar total Numerar la inceputul perioadei Numerar la sfarsitul perioadei