Sunteți pe pagina 1din 2

Judectoria Economic de Circumscripie mun. Chiinu, bd. tefan cel Mare, nr.73 Reclamant: SRL AutoControl 6526, r.

Anenii Vechi, s. Mereui c f !""#6"""##!26, c d 222#2"23$%""#7! &n 'C (M)biasbanca* +A fil. nr. 6 Anenii Vechi c b M,''M-22555, Prt: SRL Narcis 2""%, mun. Chiinu str. -ra.)ma #5 c f !""$6"7"!%223

CERERE DE C E!ARE "N J#DECA$% &pri'ind ncasarea sumei datorate( n fapt, la data de "! au.ust 2"!" +/0 (Aut)C)ntr)l* i +/0 (1arcis* au &ncheiat C)ntractul de trans2)rt nr. 2". 3n c)nf)rmitate cu 2ct. 2.5. al c)ntractului sus4meni)nat +/0 ( Aut)C)ntr)l* 5cruul6 se )bli. s trans2)rte marfa &n termenul stabilit, iar +/0 ( 1arcis * 5clientul6 s achite 2lata 2entru ser7iciile de trans2)rt &n termen de !5 8ile din m)mentul semnrii facturii fiscale i a actului de 2restare a ser7iciil)r. 3ntru e9ecutarea )bli.aiunil)r c)ntractuale +/0 (Aut)C)ntr)l* a 2restat ser7icii de trans2)rt, fa2t certificat 2rin eliberarea urmt)arel)r facturi fiscale: A;"2"22$# din 23."%.2"!", A;"2"3!2 din 27 au.ust 2"!", A;"2"2336 din "% se2tembrie 2"!". +uma t)tal a ser7iciil)r 2restate c)nstituie 5% 7%5, 72 lei, sum care a f)st achitat d)ar 2arial cu titlu de a7ans &n mrime de 3" """ lei. <)t)dat, meni)nm fa2tul c la data de 26 au.ust 2"!" +/0 (Aut)C)ntr)l*, +/0 (1arcis* i +/0 (Alc)nstil* au &ncheiat un c)ntract de cesiune de crean nr. ! % din 26 au.ust 2"!". 3n ba8a acestui c)ntract +/0 ( 1arcis * a 2reluat de la +/0 (Alc)nstil* dat)ria fa de +/0 ( Aut)C)ntr)l * &n mrime de 2% 6!7,!% lei. Astfel, suma debit)are +/0 (1arcis* fa de +/0 (Aut)C)ntr)l* c)nstituie )* +,-./, lei0 0a data de 25 )ct)mbrie 2"!", +/0 (Aut)C)ntr)l* a e92ediat &n adresa 2&r&tului =retenia nr. !$$3 2rin care a s)licitat achitarea sumei de 57#"2,$" lei, 2recum i 2enalitatea &n sum de 2763,2" lei i d)b&nda de &nt&r8iere 36%,32 lei. 3ns, 2retenia a rmas fr rs2uns. 0a data de !!.!!.2"!! a f)st e92ediat ) scris)are de &ns)ire 2rin care s4a s)licitat &n m)d re2etat achitarea dat)riei. 3n urma acestei scris)ri +/0 ( 1arcis* a achitat la dat de 23.!!.2"!" i la data de "!.!2.2"!" a c&te !" """ lei. >a2t c)nfirmat 2rin Actul de 7erificare. Astfel, la m)ment suma dat)riei +/0 (1arcis* fa de +/0 (Aut)C)ntr)l* c)nstituie 1* +,-./, lei0 ?inem s meni)nm c 2ers)ana le8at &ntr4un dre2t al ei 2)ate cere re2ararea inte.ral a 2re@udiciului cau8at. <)t)dat, c)nf)rm 2ct. 2.6 al C)ntractului &n ca8ul &n carea +/0 (1arcis* nu achit &n termen sumele dat)rate, acesta este )bli.at s achite su2limentar ) 2enalitate &n mrime de ",3 A 2entru fiecare 8i de &nt&r8iere ceea ce c)nstituie 2"#3!,3" lei c)nf)rm urmt)rului calcul:
Suma datoriei )* +,-./, lei 1* +,-./, lei $6$AL Perioada de ntrziere (zile) -)02,0-,2, 3 ,202-0-,2, 4) 5ile ,202-0-,2, 3 -+0,-0-,22 )) 5ile Cuantumul penalitii ",3A ",3A Suma penalitii de ntrziere 222/10)4 lei 42*2.+* lei 2*14)0,1 lei

3n c)nf)rmitate cu art. 6"2 alin. 2 CC /M, &n ca8ul &n care )bli.aia nu este e9ecutat, debit)rul este inut s4l des2.ubeasc 2e credit)r 2entru 2re@udiciul cau8at astfel. -e asemenea, c)nf)rm art. 6!$ alin. 2 CC /M )bli.aiil)r 2ecuniare li se a2lic d)b&n8i 2e 2eri)ada &nt&r8ierii, iar d)b&nda de &nt&r8iere re2re8int $A 2este rata d)b&n8ii 2re78ut de art. 5%5 CC /M dac le.ea sa c)ntractul nu 2re7ede altfel. Bste admis 2r)ba 2re@udiciului mai redus. Astfel, d)b&nda de &nt&r8iere 2entru ne)n)rarea )bli.aiunil)r c)ntractuale ale 2&r&tului fa de reclamant c)nstituie: -)1*.1+ lei0
Suma Perioada de Rata de Rata Rata medie Suma

datoriei, lei

ntrziere, zile

refinanare stabilit de BNM 7A 7A

)* +,-./, lei 1* +,-./, lei $otal

-)02,0-,2, 3 ,202-0-,2, 4) 5ile ,202-0-,2, 3 -+0,-0-,22 )) 5ile

procentual (art !"#, alin $ CC RM) $A $A

dobnzii, lei

!6 A !6 A

!635.5% lei $"!,76 lei 2537.3# lei

(%& '($,#( lei ) "!*)+,!% zile ) #% zile-$,#(,'& lei (,& '($,#( lei ) "!*)+,!% zile ) %% zile-#(",&! lei

C)nf)rm C)ntractului 2&r&tul dat)rea8 reclamantului suma t)tal de )*1,)0-* lei, i anume 37#"2.$" lei cu titlu de dat)rie de ba8, !7365."3 lei cu titlu de 2enalitate de &nt&r8iere, 2537.3# lei cu titlu de d)b&nd de &nt&r8iere. -e asemenea, c)nsiderm necesar a2licarea msuril)r de asi.urare a aciunii, &n ca8 c)ntrar ar face im2)sibil e9ecutarea h)tr&rii @udect)reti, de)arece +/0 (1arcis* e7it, &n m)d direct )n)rarea )bli.aiei de 2lat a dat)riei e9istente. Astfel, 2&r&tul se eschi7ea8 s achite dat)ria acumulat c)nfirmat 2rin actele ane9ate la 2re8enta cerere. 3n aceste &m2re@urri, aciunile +/0 (1arcis* de ne)n)rare a )bli.aiil)r i eschi7are de la satisfacerea 2reteniil)r sunt cu rea credin i indic direct c 2&r&tul creea8 dificulti &n s)lui)narea 2re8entei cau8e i ca urmare 7a fi im2)sibil e9ecutarea h)tr&rii @udect)reti 2e 7iit)r. <)t)dat, a7&nd &n 7edere c suma dat)rat este semnificati7 i 2entru 2rima dat au f)st stabilite relaii de c)lab)rare cu +/0 (1arcis*, dar care de la &nce2ut s4au d)7edit a fi ru4inteni)nate c)nsiderm necesar a2licarea msuril)r de asi.urare a aciunii. 3n c)nf)rmitate cu art. %6 alin. ! C=C /M @udect)rul sau instana @udect)reasc este &n dre2t s decid am&narea sau eal)narea 2lii ta9ei de stat 2entru una sau 2entru ambele 2ri, in&nd c)nt de situaia l)r material. /eieind din cele e92use, &n c)nf)rmitate cu art.art. % ,!#, 6"2, 6!$ CC /MC art.art. #, 5, 7, %6, !66, !67, !7#4!7% CC /M S6L7C7$%!: 20 a admite aciunea 2e de2lin, ca &ntemeiat. -0 a &ncasa din c)ntul +/0 (1arcis* &n beneficiul +/0 ( Aut)C)ntr)l* dat)ria de ba8 &n sum 1*+,-./, lei 10 a &ncasa din c)ntul +/0 (1arcis* &n beneficiul +/0 (Aut)C)ntr)l* d)b&nda de &nt&r8iere &n sum de -)1*.1+ lei0 +0 a &ncasa din c)ntul +/0 (1arcis* &n beneficiul +/0 (Aut)C)ntr)l*2enalitatea de &nt&r8iere &n sum de 2*14).,1 lei0 )0 a &ncasa din c)ntul +/0 (1arcis* &n beneficiul +/0 ( Aut)C)ntr)l* ta9a de stat &n mrime de 2*2/.2) lei0 40 &n 7ederea asi.urrii aciunii a dis2une a2licarea sechestrului 2e bunurile m)bile, im)bile, mi@l)acele bneti aflate la c)nturile bancare ale +/0 (1arcis*, inclusi7 2e bunurile debit)rului aflate la tere 2ers)ane, &n limita 7al)rii aciunii i ta9ei de stat. *0 a eal)na 2lata ta9ei de stat &n c)nf)rmitate cu 2re7ederile art. %6, alin.! C=C /M 2&n la emiterea h)tr&rii.
Anexe: !. 2. 3. #. 5. 6. 7. %. -)7ada achitrii ta9ei de stat. +cris)area de &ns)ire nr. 2"3% din !!.!!.2"!" =retenia nr. !$$3 din 25 )ct)mbrie 2"!" C)ntract de trans2)rt a bunuril)r nr. 2" din "!."%.2"!" C)ntract de cesiune de crean nr. ! % din 26."%.2"!" >acturile fiscale Actul de 7erificare. =r)cura de re2re8entare.

D7REC$6R

888888