Sunteți pe pagina 1din 21

Cuprins:

Pag.
1. Determinarea tipul de producere................................................................2 2. Alegerea metodei posi ile de primire.........................................................2 !. Ela orarea rutei te"nologice pentru opera#iea aleas$ de pro%esor...........! &. Alegerea modelului M'CN de strun(it.......................................................& ). Alegerea sculelor* instrumentelor +i materialului placu#elor asc"ietoare.) ,. Determinarea regimurilor de a+c"iere analitic.........................................-. Ela orarea sc"i#ei opera#ionale.................................................................1. /. Ela orarea traiectoriei de deplasare a sculei..........................................12 0. Coordonatele mi+c$rii sculei ...........................................................1! 1.. Ela orarea programul.......................................................................1) 11. Proiectarea rutei de ela orare in CAM 1OR23....................................1Bibliografia

PROIECT de AN la CAM-CNC
Mod xecutat !eri"icat Conr#te$# %pro&at

N document. Semnt

.C ecan C. S t roncea M. M. A.

Memoriu explicativ

Coala

Coli

UTM, FIMICM
TCM-092

Scopul lucrrii: studierea metodicii de proiectare a operaiei ce se efectuiaz pe MUCN de strungit. 1. Determinarea tipul de producere Programa anuala a ntreprinderii prevede fabricarea a !!! de bucati la MUCN"adica avem producere de serie a pieselor de tip corp din fonta cenusie #$ cnform %&S' #(# )*$ +fig.#,.

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

Fig.1 Desenul pesei #. Cerinte te-nice la turnare"la toleranta dimensiunilor dupa clasa a ... de precizie" inclinarile neindicate depa 'U /)!/)#/0)*0. . 1imensiunile sunt asigurate cu instrument. 0. 1imensiuni de referinta. (. Abaterile limita neindicate ale dimensiunilor2 aleza3elor)4#(" arborelor)-#(" celorlalte5.'#(6 . $. Abaterile limita ung-iulare neindicate 5 7. /. Se admite o pozitie indiferenta a a8elor gaurilor 9. :. Acoperire2 emal ;C): !" rosie conform 'U/)#!):!*):*.
Reprezentarea 3D a piesei

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

2. Alegerea metodelor de obinere a semifabricatului 1up analiza te-nic a desenului de e8ecuie e8tragem datele iniiale pentru proiectarea semifabricatului +n continuare s6f, piesei n e8ecuie2 a, rugozitatea general < =z(!> b, clasa de precizie a suprafeelor de baz n prelucrare mecanic < .'#(6 > c, tip de producere < A2 n serie> d, material de fabricaie a piesei < fonta cenusie #$ %&S' #(# )*$> e, masa piesei < 0.# ?g> f, scara < #2# Metoda de obtinere a semifabricatului2 turnare in coc-ilii. Calculam adaosul de prelucrare2
Metoda de turnare 1imensiunile suprafe elor piesei"mm 131 130

Adaosurile de prelucrare" A, mm
@nclinrile de formare" " grade

1imensiunile suprafe elor piesei turnate" mm # $.( + A#./ , #0$./+ A#./ , ##B.(+ A#./ , #/./+ A!.* , /.0+ A!./( , /.0+ A!./( , /.0+ A!./( , **+ A#.# , #(./+ A!.: , .:+ A!.* , 0/.:+ A!.B , $!+ A# ,

'oleranele dimensiunilor" Td " mm

A
.* .* .* #.:

Td
#./ #./ #./ !.*

Turnarea in cochilii

# $ 20

*/ #0 # 0$ (* #./ #.: #.:

#.# !.: !.* !.B

# Ca alegerea metodei de turnare am inut cont de materialul piesei. 98tragem din


$ ##'

tabel clasa de precizie Di Dirul adaosurilor de prelucrare2 opiune intermediar" obinem2 clasa *" Dirul . 3.

#0

" alegEnd o

laborarea rutei te!nologice

=eieDind din treptele de precizie cerute pe pies Di din precizia obinut pe semifabricat prin metoda aleas de turnare se elaboreaz procesul te-nologic Di numrul de faze te-nologice. Pentru fiecare suprafa se cere treapta de precizie
.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

corespunztoare indicat pe desenul de e8ecuie" deci fiecrei suprafee i revine numrul respectiv de faze te-nologice. Pentru cazul dat avem elaborat ruta te-nologic2 ""# $peraie de strungire cu %&%. #. 1e instalat s6f in mandrina cu 0 bacuri pe diamaetrul e8terior =140mm. . 1e strun3it frontal respectind dimensiunea #. 0. 1e strun3it interior dimensiunea respectind dimensiunea 0 si tesitura (. (. 1e strun3it frontal respectind dimensiunea $. $. 1e burg-iat dimensiunea /. /. 1e strungit interior diametrul : respectind dimensiunea * si tesitura B. :. 1e strungit interior diametrul #! si tesitura ##. *. 1e strungit canelura respectind diametrul # " raza #0 si dimensiunea #(. B. 1e frezat caneluri #/ respectind dimensiunea #: si raza #*.

"1" $peraie de strungire cu %&%.

#. . 0. (. $. /. :. *.
.
M o d Coala

1e reinstalat piesa manual pe diametrul e8terior =140mm. 1e strungit frontal respectind dimensiunea #. 1e strungit e8terior diametrul respectind dimensiunea 0 si tesitura (. 1e burg-iat diametrul $" ( gauri. 1e burg-iat ( gauri diametrul / respectind ung-uil :. 1e burg-iat gauri *.$ respectind dimensiunea *. 1e largit in diametrul B respectind dimensiunea #!. 1e largit in diametrul ##respectind dimensiunea # .
'ata

N dcument# Semnt

Memoriu explicativ

Coala

B. 1e tesit respectind diametrul #0 si ung-iul #(. #!.1e taiat filet #$. ##.1e strungit respectind raza #/.

'.Alegerea modelului ()%&


@n dependen de tipul de producere Di pentru a reduce timpul de prelucrare" vom

alege un centru de prelucrare" ce ne)ar permite prelucrarea semifabricatului dintr)o singur operaie. %entru de prelucrare DuraTurn 2##"(%

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

*rezentare produs 2 1iametrul ma8im de strungire F0(! mm Cungimea ma8ima (0/ mm 1eplasarea pe a8e +;6G, #$6$:! mm Hiteza ma8ima a arborelui principal ("!!! min)# 0"!!! min)# Hiteza de rotatie a sculelor antrenate /"!!! min)# 1eplasare cu avans rapid +;6G, ("!!!6 ("!!! mm6min Nr. de scule in capul revolver # Puterea motorului /6#B.$ ?I+0! min.6cont., Puterea motorul sculelor antrenate0.: ?I+#$J6 $J6cont., 1imensiunile masinii "0:$ 8 #":B0 8 #"*0 mm Masa masinii (" $! ?g Masina este dotata cu un cap revolver in care pot fi montate # scule

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

#.Alegerea sculelor a+c!ietoare Un rol important n procesul de asc-iere l detin sculele"de ele depinde calitatea"precizia si rugozitatea suprafetei.Ca MU clasice e8ista o problema cu patrunderea CU="dar n prezent" mai ales la MUCN se utilizeaza scule dotate cu canale speciale de transmitere a CU=. 1easemenea importanta mare o are materialul sculei" sau a placutei. Pentru strungirea de degrosare vom utiliza placute din KL*" pentru fazele de semifinisare si finisare se utilizeaza materialul KL/" deoarece ele au o duritate nalt" avnd ca element de legatura n structura metalului coninut de Cobalt. 1eci la prelucrarea piesei de tip corp se folosesc urmtoarele scule2 #. Ca strungirea de degroDare

Cu#it de degro+are de dreapta +i de st4nga +i tipul pl$cu#ei metalice.

Metoda de prelucrare cu cu#itul de degro+are . Ca strungirea de semifinisare Di finisare

Cu#it de semi%inisare +i %inisare interior +i %orma pl$cu#ei .


.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

Metoda de prelucrare cu cu#itul de semi%inisare +i %inisare interior

*entru strungiri e,terioare de degro+are-

Scula de burghiat

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

Pentru filetare vom utili a taro i de tipul! conform tabelei de mai 3os" am ales tarodul 2 ( !#C)M#!

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

..%alculul regimurilor de a+c!iere Calculm avansurile pentru suprafaa de strun/it e,terioara

C C +!.!B 0 D + !.!! D, 3 = s Ra 5 t
si pentru suprafaa de strun/it interioara2
3 = Cs t 5 d 6 2s

6
"

unde2 C=a < coeficient ce ia n cosiderare tipul prelucrrii 2 (!! pentru degroDare Di $/ pentru semifinisare" #0#)finisare conform tab. #.#! M##N> Cs" O" 8 < depinde de tipul materialului de prelucrat" pentru otel carbon CsP!"!($" OP#"(" 8P)!" " conform tab. #.# M##N> 1 < diametrul ce se prelucreaz> t < adncimea de aDc-iere. S" Avansul mm6rot 1iametrul de prelucrat
S#0# S#0!

1egroDare
!. !.#!

Semifinisare
!.#$ )

Rinisare
) )

Rina
) )

Calculul vitezei de aDc-iere2

t 3 unde2 Cv < coeficieni ce depind de natura materialului2 CvP !$" 8P!"0" OP!"/ pentru otel de constructii cu SQ# mm6rot conform tab. #.#( M##N>
H" viteza de asc-iere m6min 1iametrul de prelucrat
S#0# S#0!

7=

C8
5

"

1egroDare
*B *$

Semifinisare
#:$ )

Rinisare
) )

Rina
) )

Calculul numarului de turaie2


Coala

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

n=

#!!! 7
0.#( D

"

unde2 H < viteza de aDc-iere> 1 < diametrul ce se prelucreaz. 1egroDare


(B$ #* /

n" numarul de turatii" rot6min 1iametrul de prelucrat


S#0# S#0!

Semifinisare
:!! )

Rinisare
) )

Rina
) )

Puterea necesar se va calcula cu formula2

Ne = C N t 5 3 6 "

unde2 CN" 8" O < coeficieni ce depind de natura materialului2 CNP/.!##" 8P!"/($" OP!"(0/ conform tab. #.#$M##N.

Cota S#0# S#0!

Puterea necesar aDc-ierii" ?I degroDare semifinisare !.* ) finisare ) ) fina ) )

Calculul avansului la g0urire conform tab. #. $ M##N2

unde2 1 < diametrul gaurii> l < lungimea gaurii> CS" T" m < coeficieni ce depind de materialul de prelucrat2 CSP!.!* " TP!.: : " mP!./0:(. Calculul vitezei de aDc-iere" numrului de turaii2

9 C D 3= s l m " + , D

CvP0(.(:" TP!. $**" mP!.#0/#. Puterea necesar burg-ierii2

l m C + , 8 D " 7= 9 D

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

CNP!"!:#0" TP#" B" mP!.(*:$.


cota S*.$ S## avansul" mm6rot !.0( !.(#

Ne = N l m + , D
viteza" m6min ##! ##!

9
"

rotaii" rot6min (##B 0#*!

puterea" ?I #.: .:

Calculul vitezei la filetarea filetului metric tring-iular M#!) M##N2


8 = < p 5 :; 6

?" 8" O < coeficieni ce depind de natura materialului2 ?P#0/:/" 8P)!"#$" OP)!"$B. p)pasul filetului2 pP#.$mm 4K pentru fonta ($2 /$4K HP#!B/m6min Calculul puterii la filetarea filetului metric tring-iular2
Ne = < p 5 :; 6

?" 8" O < coeficieni ce depind de natura materialului2 ?P .!:" 8P#.(B" OP)!"##$. p)pasul filetului2 pP#.$mm 4K pentru fonta ($2 /$4K NeP .0(0?I 1. Determinarea sistemului de coordonate a (), piesei +i a sculei @n sc-emele de mai 3os sunt artate poziia centrului sistemului de coordonate a fiecrui element studiat aparte. Pentru MU" care a provenit de la un strung" sistemul se afl la intersecia a8ei arborelui principal cu suprafaa frontal a acestuia +vezi fig. #0,. Pentru semifabricat centrul este ales conform construciei acestuia +vezi fig. #(,. Scula este prins la rndul su ntr)un cap de for ce are centrul su de coordonate poziionat pe dispozitivul de prindere a acestuia +vezi fig. #$,.

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

Fig. 11 3istemul de coordonate a ma+inei unelte

Fig. 1" 3istemul de coordonate a piesei

Fig. 1# 3istemul de coordonate al sculei 4mpreun$ cu capul re8ol8er 1. laborarea sc!emei de reglare

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

Fig. 1$ 3c"ema de reglare la strungire

2. laborarea traiectoriei de deplasare a sculei 'raiectoria sculei '!# la strun3irea de degroDare interioar2

# 0 !"(

! # 0 (

8 ! /(.* /(.* /# !

z ! ** :$ :$ !

'raiectoria sculei '! la strun3irea de semifinisare interioar2

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

# 0 !"(

! # 0 (

8 ! /$.$ /$.$ /# !

z ! ** :$ :$ !

'raiectoria sculei '!0 la strun3irea de degroDare e8terioar2

# 0

! #
!"(

0 (

8 ! /$ /$ :# !

z ! ** *# *# !

'raiectoria sculei '!(la burg-iere2


#"0

! #
!"(

0 (

8 ! $( $( $( !

z ! ** :: ** !

'raiectoria sculei '!$la burg-iere2

! # 0 (

8 ! $/.$ $/.$ $/.$ !

z ! ** :: ** !

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

#"0

!"(

'raiectoria sculei '!/ la filetare2

#"0

! #
!"(

0 (

8 ! $/.$ $/.$ $/.$ !

z ! ** :: ** !

T"1 )Cuit de degroDare interioar longitudinal6transversal. T"23 Cutit de semifinisare interioar longitudinal6transversal. T"3 )Cuit de degrosare6semifinisare e8terioar. T"' )Kurg-iu. T"# )Kurg-iu. T". )'arod. 1". laborarea programului
N# %$B G0!! CR N %B! '!# R!. S (B$ CR N0 %!! ;/(.* G** CR N( G:0 CR N$ ;/# CR N/ %!! ;! G! CR N: '! R!.#$ S :!! CR N* %!! ;/$.$ G** CR NB G:0 CR N#! ;/!.$ CR N## %!! ;! G! CR N# M!! CR N#0 '!0 R!.#! S#* / CR N#( %!! ;/$ G** CR N#$ G*# CR N#/ ;:# CR N#: %!! ;! G! CR N#* '!( R!.(# S0#*! CR N#B %!! ;$( G** CR N ! %*# =** G:$ CR N # CB! CR N CB! CR
.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

N 0 N ( N $ N / N : N * N B N0! N0# N0

CB! CR %*! CR %!! ;! G! CR '!$ R!.0( S0#*! CR %!! ;$/.$ G** CR %*# =** G:$ Cf C#*! CR %*! CR %!! ;! G! CR M! CR.

%laborarea tehnologie piesei &n C'()or*s


#.9laborm piesa n softul SolidIor?s .'recem la meniul CAMIor?s Reatures Rree 0.1efinim tipul maDinii unelte (.1efinim tipul semifabricatului $. %enerm suprafeele cu a3utorul funciei""98tract Mac-inable ReaturesUU6generm operaiile Di traiectorile prin""%enerate &peration PlanUU" ""%enerate 'oolpat-UU. /.Modificm operaiile nereuDite Di trecem la simularea operaiilor. :.98tragem programaCNC .

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

.
M o d Coala

N dcument# Semnt

'ata

Memoriu explicativ

Coala

S-ar putea să vă placă și