Sunteți pe pagina 1din 7

Conceptul de marketing -Esenta,aparitia si evolutia marketingului -Functiile si principiile markentigului -Strategia de marketing *Referitor la notiunea de marketing exista cca

1600 definitii,dintre care: asociatia americana de marketing defineste markentingul ca o activitate prin care se dirijeaza fluxul de produse si servicii de la producator la consumatorul final Druker-definsete ca marketingul ca intregul biznes vazut din punct de vedere al rezultatului final.Acest punct de vedere trebuie sa fie al consumatorului. Kotler-defineste markentingul ca o activitate umana orientata spre satisfacerea cerintelor consumatorului prin procesul de schimb Termenu marketing provine de la englezu Market-ceea ce inseamna piata si cuprinde activitatea din domeniu comercializarii produselor si seviciilor. Evolutia markentigului a decurs in 3 faze: *orientarea spre producere (1850).In acea perioada toate firmele isi orientau activitatea asupra proiectarii si producerii produselor.Ele atrageau atentia mai mult asupra cresterii volumului de productie si imbunatatirii calitatii. *orientarea (spre vinzare) promovarii (1933).Atunci cind sa ajungem in situatia unei crize de supraproductie. Acest fapt a condus la deplasarea accentului dinspre producere spre promovarea cistigind importanta si influienta. *orientarea de marketing sau orientarea spre client (1950).Cind firmele au inceput sa fie preocupate de identificarea unor modalitati de asi satisface in cea mai mare masura consumatorul.

Esenta marketingului
Consta in: 1.Studierea complexa a piesei 2.Planificarea sortimentului de marfuri 3.Elaborarea masurilor de satisfacere deplina a consumatorului 4.Planificarea si realizarea procesului de comercializare a produsului 5.Studierea impactului asupra organizarii si dirijarii procesului de producere

Functiile si principiile
Markentingul indeplineste urmatoarele functii: *cercetarea pietii si a consumatorului piata este componenta principala al mediului economic in care isi desfasoara activitatea firmei, iar consumatorul este actorul principalinformatia despre piata pot fi obtinute numai in procesul cercetarilor de marketing. *satisfacerea cerintelor si dorintelor consumatorului aceasta functie de fapt reprezinta sensul economic de existenta a firmei

*cresterea eficientei economice.Realizarea unei activitati rentabile si profitabile este conditia de supravetuire a oricarei intreprinderi Markentingul se bazeaza pe urmatoarele principii: *orientarea activitatii firmei spre satisfacerea maxima posibila a cerintelor consumatorului *reactia flexibila a producatorului la modificarea cerintelor consumatorului *influienta directionata activa a producatorului asupra cererii de consum (prin cataloage) *asigurarea rentabilitatii firmei *controlu obligatoriu al activitatii de marketing

Strategia de marketing
Prin strategia de marketing se intelege o anumita orientare privind produsul,promovarea si distributia.Pentru elaborarea unei strategii de marketing sunt implicate in primul rind fixarea obiectivelor si apoi stabilirea ,ijloacelor necesare pentru realizarea obiectivelor.In functie dde natura obiectelor urmarite strategia de marketing se imparte in: 1.Strategia de produs 2.Strategia de promovare 3.Strategia de distributie

Strategia de produs este:


1.Patrunderea produsului pe o piata existenta.Aici se are in vedere posibilitatea de saturare a pietii cu produse (pentru firmele ce sunt la inceput de cale). 2.Desfacerea produsului existent pe piete noi.Adica trebuie de cautat consumatori noi inafara de cei vechi sau permanenti 3.Extinderea desfacerii produsului pe piata existenta.Prin imbunatatirea si si modernizarea caracteristicilor unui produs fara a I se schimba destinatia lui initiala (schimb.ambalajului,dizai) 4.Deversificarea produsului.Prin lansarea de noi produse cu noi functii si destinatii ce creeaza noi piete de desfacere 5.Diferentierea produsului.Prin adoptarea acestuia la nevoile consumatorului.

Strategia de promovare:
Este strins legata de cerere.Daca cerintele cererii sunt nefavorabile (la produsele ce sint in faza de declin) atunci este de asteptat ca efortul promovarii sa fie lipsit de eficacitati.Pe baza aceasta se cunosc urmatoarele strategii de promovare: 1.Stimularea cererii directe.Reprezinta o strategie prin care se urmareste realizarea imediata a produselor care urmareste realizarea imediata a produselor prin convingerea consumatorilor sa procure anumite produse de utilitate urgent (promitii,reduceri,oferirea cadourilor). 2.Crearea unui climat favorabil cumpararii-cere pregatirea terenului pentru vinzarile viitoare (diverse firme de prezentare). 3.Stimularea vinzarilor in perioada de cerere slaba-este characteristic pentru produsele cu character sezonier. 4.Promovarea selective a vinzarilor-se efectuiaza prin actiuni publicitare,concentrate asupra

unui numar limitat de consumatori si este recomandat pentru produsele industrial ex-(tehnologiile de fabricare sunt provocate numai specialistilor in domeniu).

Strategia de distributie:
Se clasifica in: 1.Distributia prin reteaua proprie existent (vinzarea produselor angro si cu a mai multor magazine de firma). 2.Disitributia printr-o retea noua proprie: cind reteaua proprie extinsa este insuficienta 3.Distributia prin reteaua intermedeiarilor,cind producatoru nu dispune de retea proprie sau reteaua extinsa este insuficienta si avem nevoie ca volumul de vinzari sa creasca. Mediul de marketing al intreprinderii.Sistemul de informare si creare a marketingului I.Micr-macro mediul de marketing II.Sistemul de informare in marketing III.Cercetarile de marketing I. Intreprinderea moderna actioneaza in cadrul si sub influienta mediului in care face parte.Mediul de marketing al intreprinderii reprezinta totalitatea factorilor,agentilor si tipurilor de comportament ai acestora in interiorul si sub actiunea carora actioneaza intreprindere: 3 componente 1.mediul intern 2.mediul extern 3.mediul de legatura 1.Mediul intern al intreprinderii reprezinta ansamblu conditiilor activitatilor si relatiilor prorpii din interiorul acestei : factorii mediului intern sunt: a)resursele intrprinderii (financiare,umane,material b)conducerea intreprinderii c)organizarea activitatilor (de productie,comerciale,administrative si financiare) d)elementele de marketing privind produsul,promovarea,pretul si plasamentul. 2. Mediul extern al intreprinderii este format din ansamblul agentilor si factorii din exteriorul acesteia ,2 parti component: a) micro-mediu b) macro-mediu

Micro-mediu al unei intreprinderi reprezinta totalitatea agentilor cu care intreprinderea


intra in legatura directa si permanenta pentru atingerea scopurilor sau realizarea obiectivelor,acestia sunt toti agenti economici (fizici sau juridici) cu care intreprinderea vine in contact direct asupra activitatii intreprinderii,ce sunt : a)furnizori b)consumatori c)concurenti

d)intermediary e)public

Macro-mediul reprezinta totalitatea factorilor si agentilor cu care intreprindereea se afla in


contact direct care actioneaza asupra activitatii in mod indirect,el include urmatorii factorii: a)mediul demographic b)mediul economic (care include mediul de dezvoltare a intreprinderii si situatia financiara valutara a spatiului in carea activeaza intreprinderea) c)mediul tehnologic (totoalitatea conditiilor care ne explica cum se obtin bunurile societatii d)mediul institutional (care include un sore de reglementari cu ajutorul carora se impugn diferite restrictii pentru apararea consumatorului si interesele societatii e)mediul cultural (religia,obiceiurele) pe baza carora se modeleza comportamentul consumatorului

3.Mediul de legatura-este format din ansamblu relatiilor prin care intreprinderea se


conecteaza cu mediul exter II. Ansamblu de specialist de echipamente si procedure prin care sunt culese,analizate,evaluate si distribuite correct si la timp informatii necesare managementului firmei cu scopul fundamentarii executiei si controlul deciziilor formeaza sistemul de informare marketing (SIM) Rezulta ca SIM este alcatuit din: 1.sursele de informative (ne ofera elementele necesare in vederea evaluarii mediului de marketing si sunt obtinute prin metode si tehnici specific de marketing) 2.echipamente de calcul (asigura stocarea si prelucrarea si punerea in utilizare a informative 3.utilizatorii sunt persoanele care activeaza in domeniul marketingului,aici fiind inclusi si conducerea intreprinderii. 4.fluxuriele informationale include 3 tipuri: a)informatii obtinute din evidente statistice b)informatii obtinute sau procurate in urma consultarii lucrarilor de specialitate sau in uram consultarii cu lientii c)informatiile obtinute in urma cercetarilor de marketing. Concluzie-deci SIM include pe deoparte alegerea ,prelucrarea si asigurarea cu informatii a utilizatorilor,iar pe de alta parte transmiterea deciziilor adoptate catre organelle de executie a firmei. III Orce cercetare de marketing trebuie sa fie pregatita minutios adica sa se planifice toate tipurile de prelucrari,sa se determine personalul care va activa sis a se elaboreze bugetul financiar.Etapele cercetarilor de marketing sunt: 1.identificare si definirea problemelor concrete (problema formulate concret constituie punctual de pornire a cercetarilor de marketing,apoi se releva sursele de informare pentru solutionarea acestei problem.Fara definire clara a problemei si a surselor de informare putem culege informatii gresite ira calitatea cercetarilor sa fie joasa).

2.specificarea bazei informationale este necesar de determinat clar ce volum de informatii se va culege,care domeniu al informatiei se va studia si care va fi cheltuielile p/t obtinee a informatiei. 3.planificarea cecetarilor,aici se stabileste piata pentru care firma manifesta interes,se determina tactica de studierea pietii,se selecteaza metodele de cercetare si se alcatuieste plaunul preventive al cheltuielilor 4.realizarea nemijlocita a cercetarilor se efectuiaza aplicind metodele si mijloacele selectate 5.analiza rezultatelor-rezultatele obtinute sunt folosite pentru dezvoltarea strategic a intreprinderii Concluzie-cercetarile de marketing constituie elementele component ale sistemului informational general de marketing care se desfasoara conform unui plan minutios elaborate si urmareste anumite obiective ale intreprinderii. Organizarea activitatii de marketing I.Evolutia structurilo organizatorice ale evolutiei de marketing II.Domeniile de activitate ale compartimentului de marketing III.Organzarea interna a compartimentului de marketing I. Realizarea unei structure organizatorice optice a activitatii de mk are o deosebita importanta pentru practica economikca cu particularitati de la o intreprindere la alta.Organanizarea activitatii de mk se refera la munca desfasurata in cadrul serviciului de mk de catre specialistii acestora.In evolutia mk se cunosc 3 stadii:

1.firma are in structura sa organizatorica un comaprtiment de vinzari corespunzator functiei


comerciale.In aceste conditii unele activitati asca ca cercetari de mk,programe de mk,nu pot fi realizate,caracteristica principal a acestui stadiu este orientarea spre productie,iar rolul hotaritor in comercializarea lor o au intreprinderile comerciale.

2.activitatile de mk sunt coordinate de compartimentul de vinzari in cadrul caruia apar dj


sectoare specializate pe activitati de mk.Mk este ridicat la rang de baza a intrprinderii si trasatura tipica este orientarea spre promovare.

3.este denumit stadiul de marketing integrat si este characteristic acelor structure


organizatorice in care mk constituie o functie de baza a intreprinderii careia ii corespunde o structura organizatorica independent,iar mk subordoninduse conducerii intreprinderii. II Impartirea atributiilor compartimentului de mk se efectuiaza prin structurarea lor pe principale domenii ale activitatii de mk:

1.primul domeniu de activitate cuprinde elaborarea si fundamentarea programelor de mk. Aici


se are in vedere formularea obiectivelor urmarite de catre firma si a tacticilor necesare pentru realizarea lor,elaborarea politicii generale de mk si a strategiilor de piata, controlul si evaluarea executarii programelor de mk

2.cuprinde activitati din sfera cecetarilor de mk,unde se include cercetarileprivind mediul


extern al intreprinderii,studierea nevoilor consumatorului si a comportamentului lui de cumparare.

3.cupride activitatile pentru fundamentarea deciziilor avind rolu ca organ de sinteza ce


coordoneaza activitatile desfasurate de catre celelalte compartimente ale firmei din structura organizatorica.Mk actioneaza strict specializat deoarece va supune spre aprobarea conducerii deciziile ce urmeaza a fi adoptate dupa o analiza serioasa a elementelor de mk. La toate aceste domenii trebuie activitate cele vizind activitatile in domeniul cercetarilor de mk,dezvoltarii produselor,a utilizarii sistemelor informationale si a serviciilor de mk. Gama de activitate a domeniului de mk poate fi mult mai larga,diferita de la o ramura la alta si de la o firma la alta,aceasta depinzinde de gradul de patrundere a viziunii de mk si de modul din care o asemenea diviziune este respectata de managementul firmei. III. Organizarea interna a compartimentului de mk-reprezinta constituirea in cadrul sau a unor collective ce se ocupa cu un grup distinct de probleme.Impartirea acestor problem si a atributiilor fiecarui colectiv in parte depinde de profilul firmei,de complexitatea activitatii desfasurate si de incadrarea cu personal de specialitate.In practica se cunosc urmatoarele forme de mk.

1.cea mai inalta forma de organizare este cea functional care are la baza criteriul functiilo.
Aceasta forma de organizare presupune constituirea in cadrul compartimentului de mk a unor sectoare a unor collective ale caror atributii sunt impartite dupa specificul ctivitatii de mk (programe,cercetari s.a.) Comportamentul mk Mk strategik Cercetari de mk Program de mk Prgramrea produlor Organizarea produselor Mk operational

Un asemenea tip de organizare asigura o maximizare a rezultatelor ca urmare a responsabilitatilor ce revin fiecarui colectiv in parte.

2. Organizarea dupa criteriul produselor consta in crearea in cadrul mk a unor collective


specializate in desfasurarea tuturor activitatilor de mk aferente unui produs conduse de catre responsabilul pe produsul respectiv. Comportamentul deMk Programare de Mk promovarea produselor Responsabil pe A Responsabil pe B

Responsabilul de mk denumit Manager de Produs are sarcina de a elabora si pune in practica stagiile si planurile de mk referitoare la un anumit produs sau grupe de produse.

3. Organizarea dupa criteriul pietelor este impusa de diferentierile existente in cadrul pietii
la nivelul diferitor categorii de consumatori care fac tehnici de vinzae diferita. Acest tip de organizare are in vedere pietele pe care activiaza intreprinderea care se imparte in: piata interna urbana,rurala externa tari,grupe de tari Compartimentul de Mk Program. De Mk Cercetari de Mk Responsabil pe A Resp. peA2 Resp. pe A21 Resp. pe A22 Responsabil pe B

Resp. pe A1 Resp. pe A11

Resp. pe A12

In cadrul fiecarei piete compartimentul de mk al intreprinderii delimiteaza collective specializate pe activitati si functii de mk.

4. Organizarea combinata-imbina in sine criteriile dezvoltate mai sus,pot fi combinate 1 cu al 2


sau al 2 cu al 3 Concluzie-In majoritatea cazurilor modele de organizare interna a mk sunt elaborate tinind seama de criteriul functional sau forma functionala deoarece celelalte forme impugn structuri numerice si duc le cheltuieli mari.

S-ar putea să vă placă și