Sunteți pe pagina 1din 36

Introducere

Elaborarea acestui proiect contribuie la consolidarea materiei teoretice a bazelor proiectrii mainilor, conceperea mai profunda a procesului de calcul proiectare executare a organelor de maini si acumularea cunostintelor necesare pentru elaborarea proiectelor de curs la disciplinele de specialitate si a celui de diploma. Pentru funcionarea normala a mainii este necesar de asigurat un regim stabil de temperatura, deoarece degajarea abundenta de cldura si e acuarea proasta a caldurii pot pro oca defecte. Caldura degajata inrautateste calitatea lubrifiantilor, fapt ce pro oaca uzura. !e numeste reductor , mecanismul format din transmisii dintate sau melcate si ser este pentru transmiterea relatiei de la arborele motorului la arborele motorului la arborele masinii de lucru. "eductorul este un mecanism care iteza ung#iulara si mareste momentul de rotaie in mecanismele cu aciune de la motorul electric la masina de lucru. "eductorul are menirea de a micsora iteza si corespunzator de a mari momentul relatiei a arborelui in cu cel condus. "eductoarele se clasifica dupa$ %ipul transmisiei& 'intate& (elcate& )umarul de drepte *cu o treapta, cu doua trepte, etc+& %ipul rotilor dintate*cilindrice, conice, cilindro,conice+& -sezarea arborilor reductorului in spatiu*orizontal, ertical+. -ngrenajele conice se refera la tipurile de angrenaje cu axe concurente.

Dezavantajele$
a+ Existenta unor forte de apasare in medie zece ori mai mare decit forta tangentiala utila, ceea ce incarca mult arborii si lagarele transmisiei. b+ .mposibilitatea asigurarii unui raport de transmisie riguros constant, din cauza alunecarilor elastice. c+ /zarea rotilor de frictiune randamentele mai scazute, executarea mai complicata in legatura cu forma conica a rotii este mai dificila. .n legatura cu aparitia fortelor axiale este ne ooie de o fixare mai complexa a arborelui. 0uncionarea oricarui reductor este insotita de uzura, care este un proces de modificare treptata a dimensiunilor si a formei pieselor la frecare. /zura poate a ea loc, cind intre suprafeele de contact nimeresc particole dure, care deterioreaz metalul. "eductorul pe larg se intrebuinteaza in diferite ramuri ale industriei constructoare de maini, de aceea exista si mai multe tipuri de maini. Pentru a micora dimensiunile organelor de maini, in industria constructoare de maini se intrebuinteaza motoarele reductoarele ce constau dintr,un agregat in care sunt unite motorul si reductorul.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

TEMA DE PROIECTARE Sarcina tehnic nr.3


Mecanismul de acionare a malaxatorului elicoidal
5

'

2 1

1' Motor electric (M)'* 2' +ran!mi!ie prin curea lat, (+D, tran!mi!ie de!c-i!,'* .' /eductor cu roi dinate conice (C0N'* 1' Cupla2 (C'* 3' 4unc,r * 6' Mala5or elicoidal (0%, or6an de lucru'.

Fig. 1 Date iniiale: Date pentru proiectare Fora de traciune a tamburului F. kN Viteza benzii elevatorului v, m ! Diametrul tamburului D, mm Durata de $uncionare a mecani!mului de acionare %, ani

Varianta 1 1,2 ",# 2"" &

1 ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC I CALCULUL CINEMATIC AL MECANISMULUI DE ACIONARE


Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

1.1 Alegerea motorului electric 1.1.1 Se determin, puterea nece!ar, or6anului de lucru (0%' din cadrul ma7inii proiectate 9ol, [ k8 ] : 9ol = Ft v ol , unde Ft e!te $ora de traciune a 0%, Ft =1,2 [ kN ] * v ol ; viteza liniar, a 0%, vol = ",# [ m s ] . Pol =1,2 ",# = ",<6 [ kW ] * 1.1.2 Determinarea randamentului orientativ al mecani!mului de acionare (M=', ma : ma = c con . rul a , unde c ; randamentul cupla2ului, accept,m c = ",<6 * con ; e!te randamentul an6rena2ului reductorului, accept,m con = ",<. . rul ; randamentul unei perec-i de rulmeni, accept,m rul = ",<< a ; randamentul tran!mi!iei prin an6rena2 cilindric, accept,m a = ",<# . Valorile pentru c , con , rul , a !e ale6 din >tab. 2.1, pa6. 12? ma = ",<6 ",<. ",<< . ",<# = ",#3 . 1.1.. Se determin, puterea nece!ar, pe arborele conducator al reductorului nec , [ k8 ] : (M)' 9me
Pol ",<6 = = 1,123 [ kW ] . ma ",#3 1.11 Se determin, puterea nominal, a M) ; 9nom , [ k8 ] .
nec Pme =

@n con$ormitate cu recomand,rile >A, pa6. 1.? 7i Bn core!pundere cu >A, tab. S., ane5a 2?, accept,m Bn continuare Pnom =1,1 [kW ] . 1.2 Determinarea 7i di!tribuirea raportului total de tran!mitere al M= 1.2.1 Se determin, turaia arborelui 0% ; n ol , [min 1 ] :
nol = ." wol 2 vol wol = d

unde v ol ; viteza 0%, vol = ",# [ m s ] * d C diametrul e5terior al mala5atorului, d Dol C viteza un6-iulara, 2 ",# wol = = # [m s]
nol

= ",2 [ m]

",2 ." # = = &6,1. min 1 .,11

].

1.2.2 Se determin, raportul de tran!mitere ale M= pentru M), i ma :


ima = nnom <2" = = 12,". nol &6,1.

1.2.. Se determin, rapoartele de tran!mitere ale treptelor M=: i ma = i red i td , unde i red , i td !unt rapoartele de tran!mitere ale reductorului 7i, re!pectiv, ale
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

tran!mi!iei prin an6rena2 cilindric de!c-i!. @n con$ormitate cu recomand,rile >A, pa6. 11? 7i 7i Bn core!pundere cu >A, tab. 2.2, pa6. 13? accept,m ired = 1 . Din relaia de mai !u! determin,m valoarea i td :
itd = ima 12,". = = .,""&3 . ired 1

=!t$el, Bn $inal,e!te ale! motorul electric 1=M1""%6E. din > tab. S., ane5a 2? pa6.132 ( Pnom = 1,1 [ kW ]* nnom = <2" [min 1 ]) * rapoartele de tran!mitere: ired = 1 * reductorul cilindric itd = .,""&3 * tran!mi!ia prin lan i ma =12,". . mecani!mul de acionare 1. Determi!area "arametrilor ci!ematici #i $e %or&' ai ar(orilor MA @n core!pundere cu !c-ema cinematic, a M= pentru calculul cinematic vom avea urm,toarea !c-em, de calcul: Motor electricCuplajReductorTransmitere deschisOr an de lucru Se prezinta un r,!pun! tabelar pentru ace!t calcul. Ta(elul 1.) C Parametrii cinematici !i de "or# ai M$
9=/=M)
+/F%

=/40/)

C0NS)CF+GVG+=+)= %)HI+F/G%0/ )%)M)N+)%0/M)C=NGSMF%FG D)


=CJG0N=/) C0NF0/M SCK)M)G CGN)M=+GC) Motor electricCuplajReductorTransmitere deschisOr an de lucru
nec Pme = Pme =1,123

9uterea P, [kW]

me % %% ol Vitaza un6-iular, , [s-1] me % %% ol me


n2 = nol =
nnom = <2"
n1 = nnom = <2"

P 1 =P mec c rul = 1,123 ",<6 ",<< = 1,"&


P2 = P 1 con rul = 1,"& ",<. ",<< = ",<< Pol = F v = 1,2 ",# = ",<6

+uraia n, [min-1]

nom =

nnom <2" = = <6,. ." ."


w1 = wnom = <6,.

n1 <2" = = ."3,< itd .,""&3 n2 ."3,< = = &6,1&6 ired 1


Tnom =

2 =
ol =

n2 ."3,< = = .2,"2 ." ."


nol &6,1&6 = = #,""3 ." ."

Mome ntul de

Pme 1". 1,123 1". = = 11,6# nom <6,.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

tor!iune T, [Nm]

% %% ol

T1 = T2 = Tol =

. P 1,"& 1". 1 1" = = .. 2 .2,"2

P2 1". ",<< 1". = = 12. ol #,""3 Pol 1". ",<6 1". = = 12" ol #,""3

2 CALCULUL DE PROIECTARE AL ANGRENA*ULUI CONIC


).1

Alegerea materialului a!gre!a+ului #i $etermi!area te!,iu!ilor


a$mi,i(ile

2.1.1 =le6erea materialului roilor dinate, a durit,ii 7i tratamentului termic.


Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

=le6erea materialului, tratamentul termic 7i a durit,ii perec-ii de roi care an6reneaz, poate $i e$ectuat, con$orm recomand,rilor din >A, tab. ..2, pa6.1#?, iar propriet,ile mecanice ale materialului ale! C >A, tab. ..., pa6. 1<?. Con$orm ace!tor recomand,ri ale6em marca oelului pentru $abricarea pinionului 7i a roii dinate C oel 1", duritatea C .""K41 . Di$erena durit,ilor medii K41med K42 med = 2"....1" . 9ropriet,ile mecanice ale oelului 1" vor $i: 1<2...22# K41 . ; duritatea ; tratamentul termic: Bmbun,t,ire ; dimen!iunile limit, ale !emi$abricatului: D lim 12" [ mm] * !e determin, duritatea medie a dinilor pinionului 7i roii dinate: pinion ; K41med = roat, ; K42 med 2.1.2 Se determin, ten!iunile de contact pentru pinion []K1 7i roat, [ ] K 2 , [ N mm 2 ] con$orm >A, tab. ..2, pa6. 1#?: pinion ; [ ] K1 = 1,#K41med + 6& = 1,# 21" + 6& = 113 [ N mm 2 ] * roat, ; [ ] K 2 = 1,#K4 2 med + 6& = 1,# 1#" + 6& = .<1[ N mm 2 ] . 2.1.. Se determin, ten!iunile admi!ibile de Bn covoiere pentru pinion []F1 7i roat, [ ] F 2 , [ N mm. ] , con$orm >A, tab. ..2, pa6. 1#: pinion ; [ ] F1 = 1,".K41med = 1,". 21" = 216,. [ N mm 2 ] * roat, ; [ ] F 2 = 1,".K42 med = 1,". 1#" = 1#3,1 [ N mm 2 ] . Deoarece tran!mi!ia e!te rever!ibil,, []F !e mic7oreaz, cu 23L >A, pa6. 1<?: pinion ; [ ] F1 = ",&3 216,. = 162,2 [ N mm 2 ] * roat, ; [ ] F2 = ",&3 1#3,1 = 1.<," [ N mm 2 ] . 2.1.1 Se prezinta un r,!pun! tabeler pentru ace!t calcul:
K4min + K4ma5 1<2 + 22# = = 21" * 2 2 = 21" ( 2"...3"' 1#" .

Ta(elul ).1 ; Caracteristicile mecanice ale materialului transmisiei. K41med []K []F D lim , +ratament )lementul Marca >mm? tran!mi!iei oelului termic K4 2 med [ N mm 2 ] 12" 1.9inion 1" 21" 113 162,2 2./oat, diat, 1#" .<1 1.<," @mbun,t,ire

).) ).).1

Dime!,io!area a!gre!a+ului cu ro&i $i!&ate co!ice Din conditia de rezi!tenta la tor!iune !e determin, parametrul pricipal ; diametrul de divizare e5terior d e 2 , [ mm] :

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

d e 2 163 .

ired T2 1". ' & , 2 & [ ] & 2

unde i red e!te raportul de tran!mitere al reductorului, ired = 1 * +2 ; momentul de tor!iune, care acioneaz, a!upra arborelui condu! al reductorului, T2 = 12. [ Nm] * [ ] K 2 ; ten!iunea admi!ibil, de contact a materialului roii dinate [ ] K 2 = .<1," [ N mm2 ] * M K ; coe$icientul neuni$ormit,ii di!tribuirii !rcinii pe lun6imea dintelui, accept,m M K =1," * & ; coe$icientul $ormei roilor dinate conice, accept,m K = 1," *

1 12. 1" . d e 2 = 163 1," = 212,3 [ mm] . 1," .<1," 2 Con$orm 7irului de numere normale >A, tab. S1, ane5a 2?, accept,m d e 2 = 21"," [ mm] . ).).) Se determin, un6-iurile conurilor de divizare a pinionului 1 7i 2: o o o 2 = arct ired = arct 1 = &3,<6 * 1 = <" 2 = 11,"1 . ).). Se determin, l,imea e5terioar, a 6eneratoarei conului de divizare / e [ mm] :
.

Re =

de2 21" = = 12.,& [ mm]. 2 !in 2 2 !in &3,<6 o

).).-

Se determin, l,imea coroanei danturate a pinionului 7i a roii dinate b, [ mm] : ( = ",2#3 Re = ",2#3 12.,& = .3,2 [ mm] . Con$orm 7irului de numere normale >A, tab. S1, ane5a 2?, accept,m ( = .6," [mm] . ).).. Din conditia de rezi!tenta !e determin, modulul de an6renare e5terior m e , [ mm] :
11 T2 1" . ' F F d e 2 ( [ ] F 2

me

unde ' F e!te coe$icientul di!tribuirii neuni$orme a !arcinii pe lun6imea coroanei [A, pa ...] danturate, accep,m ' F =1,"* T2 momentul de tor!iune ce acioneaz, arborele condu! al reductorului, T = 12. [ta(.1.2, pa ,6]* F coe$icientul $ormei dinilor , F = ",#3* [ 2, pa .6&]* [ ] F 2 ten!iunea admi!ibil, de Bncovoiere a roii dinate mai puin rezi!tent ,

[ ] F 2 = 1#3,1 [ N

mm 2 *
me =
.

[ ta(.2.1, pa &]*

=ccept,m modulul me = 1,3 [ mm]. ).)./ Se determin, num,rul de dini a roii dinate ) 2 7i apinionului, d ) 2 = e 2 = 21" = 16" )1 = ) 2 = 16" = 1". mte 1,3 ired 1 ) 2 = 1" dini. =ccept,m ) 2 = 16" dini 7i

11 12. 1" 1 =1,"< [ mm]. ",#3 21" .6 1.<,"3

)1 :

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

).).0

i $a, de Se de termin, raportul de tran!mitere ireal 7i veri$ic,m abaterea raportul de tran!mitere ale! initial i red *
ireal = ireal ired 1," 1," ) 2 16" = = 1"* i = 1"" 1 * i = 1"" = " )1 1" i red 1

).).1

Se determin, valorile reale ale un6-iurilor conurilor de divizare a pinionului 1 7i roii 2 :


2 = arct ireal = arct 1 = &3,<6 * 1 = <" 2 = <" &6 =11,"1 .

Diametrul

).).2 Se determin, parametrii 6eometrici de baz, ai tran!mi!iei. Ta(elul ).); 9arametii 6eometrici de baz, al an6rena2ului conic [mm]. PARAMETRUL Pi!io! Roat' d = m ) = 1 , 3 1" = 6" d = m ) divizare e1 e 1 e2 e 2 = 1,3 16" = 21" e5terior interior Ge!eratoarea co!ului $e $i3i4are L'&imea coroa!ei $a!turate
d ae1 = d e1 + 2me co! 1 = = 6" + 2 1,3 co! 11 = 62,<1

d ae 2 = d e 2 + 2me co! 2 = = 21" + 2 1,3 co! &6 = 21",&


d "e 2 = d e 2 2,1me co! 2 = = 21" 2,1 1,3 co! &6 = 2.<,1

d "e1 = d e1 2,1me co! 1 = = 6" 2,1 1,3 co!11 = 36,3

Re =

d e2 21" = = 12.,& 2 !in 2 2 !in &6


( = .6,"

@n $inal !e determin, diametrul cercului de divizare median al pinionului roii danturate d 2 [ mm] :
d 1 = ",#3& d e1 = ",#3& 6" = 31,12 [ mm]* d 2 = ",#3& d e 2 = ",#3& 21" = 2"3,6# [ mm].

d1

7i

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

Fi6ura 2.1;parametrii 6eometrici de baz, al an6rena2ului cu roi dinate conice . ). Calculul $orelor in an6rena2

Fora tan6enial,: pinion; roat,; Fora radial,: pinion; roat,; Fora a5ial,: pinion; roat,; ).).-.1

Ft1 = Ft 2*

Ft 2 =

2T2 1" . 2 12. 1" . = = 1.<3,.1 [ N ]. ",#3& d 2 ",#3& 2"3,&#

Fr1 = ",.6 Ft1 co! 1 = ",.6 1.<3,.1 co!11,"1 = 1#&,23 [ N ]*

Fr 2 = Fa1 =12",33 [ N ]*

Fa1 = ",.6 Ft1 !in 1 = ",.6 1.<3,.1 !in 11,"1 =12",33 [ N ]*

Fa 2 = Fr1 = 1#&,23 [ N ].

Calcul de veri$icare a an6rena2ului Se veri$ic, ten!iunea de contact [ ] & 2 , [ N mm 2 ] :


h2
Ft 2 i 2 real + 1," = 1&" ' & ' & ' & [ ] & 2 , d e2 (
= 1,"* ..6]
Coala

unde

' &

e!te coe$icientul di!tribuirii !arcinii Bntre dini,!e accept, ' & [ , pa

Mod Coala Nr. Document

Semnat. Data

16 Mod Foaia N

Ft 2
' &

tan6enial, de an6renare , Ft 2 = <"3,& [ N ]* [ p.2..., pa .1"] ;coe$icientul !arcinii dinamice, care depinde de viteza peri$eric, a roii. Determin,m prealabil viteza peri$eric, a roii dinate , [m s ] :
; $ora

Se !tabile7te 6radul a <;lea de precizie pentru an6rena2ul proiectat [ [ , ta(.1.1, pa . 2#] 7i !e accept, ' & =1,"3* , "i .1.2, pa . 2<] 2 M,rimile [] & 2 , [ N mm ]* ' &* & * d e 2 , [mm]* (, [ mm]* ireal [ pa .2.2.1., pa .#]* 2 , [ s 1 ] ; viteza un6-ilar, a arborelui condu! [ta(.1.2, pa .6].
& 2 = 1&"
1.<3,.1 1 2 +1 1 1,"3 1 = .<. N mm 2 . 1 21" .6

2 d e 2 #,""3 21" = = ",<6 [ m s ]. 2 1". 2 1" .

=7a cum & 2 > [ ] & 2 ,iar acea!t, !upra!arcin, nu dep,7e!te 3L ,putem trece la urm,toarea etap, a calcului de veri$icare. ).-.) Se veri$ic, ten!iunile de Bncovoiere a dinilor F , [ N mm 2 ] :
F 2 = *F 2
Ft 2 ' F ' F ' F [ ] F 2 * F ( me = F 1 *F 1 *F 2 [ ] F 1 ,

F1 Fnde me , [ mm] e!te modulul e5terior al an6ren,rii* ' F * (, [mm] ; l,imea dinate * Ft 2 , [ N ] ; $ora tan6enial, Bn an6rena2 [ta(.2.2., !i p.2...]*
' F ;coe$icientul

coroanei

di!tribuirii !arcinii Bntre dini, !e accept, ' F =1,"* [ , pa ..6] ' F ; coe$icientul !arcinii dinamice, !e accept, ' F =1,1.* [ , ta(.1.1 pa .2#] *F 1 !i *F 2 ;coe$icienii de $orm, a dinilor pinionului 7i roii dinate, care !e determin, Bn dependen, de num,rul ec-ivalent de dini ai pinionului 7i roii dinate
)1 !i ) v 2 :

) v1 = )1

co! 1

= 1"

co!11,"1

= 11,2.*

)v 2 = ) 2

co! 2

= 16"

Deci !e accept, *F1 = .,& !i *F 2 = .,6.*

[, ta(. 1.&, pa

co! &6
.."]

= 666,66.

[ ] F 1 !i [ ] F 2
roii dinate, [ N
F 2 = .,6.

; ten!iunile admi!ibile de Bncovoiere ale pinionului 7i

mm 2 .

[ta(. 2.1, pa

.& ]

1.<3,.1 1 1 1,1. =1"6 N mm 2 * 1 .6 1,3

F 1 = 1"6 .,& .,6. = 1"#,"1 N mm 2 .

).-.

Se prezint, un r,!pun! tabelar pentru ace!t calcul:

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

+abelul 2.. C /ezultatele calculului de dimen!ionare a an6rena2ului cu roi dinate conice.

C=%CF%F% D) DGM)NSG0N=/) =% =NH/)N=NF%FG


9arametrul %un6imea e5terioar, a 6eneratoarei conului de divizare Re , mm Modulul(e5terior' mte , mm %,imea coroanei danturate b,mm: Forma $iletului Num,rul de dini : )1 pinion, )2 roat,, Valoarea 12.,& 9arametrul, mm Diametrul cercului de divizare: d e1 pinion, d e2 roat,, Diametrul cercului e5terior: d ae1 pinion, d ae 2 roat,, Diametrul cercului interior: d "e1 pinion, d "e 2 roat,, Diametrul cercului median: d1 pinion, d2 roat,, Valoarea 6" 21" 62,<1 21",& 36,3 2.<,11 31,12 2"3,&

1,3 .6 dreapt,

1" 16"

Fn6-iul conului de divizare: 1 pinion, 11,"1O 2 roat,, &3,<6O 9arametrul +en!iunile de contact & , N mm 2 +en!iunile de Bncovoiere, F 1
N mm 2

C=%CF%F% D) V)/GFGC=/) =% =NH/)N=NF%FG


Valori admi!ibile Valori calculate Not, .<1 .<. P2 L 216,. 1"#,"1 ;3" L 1#3,1 1"6

F 2

;1. L

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

C=%CF%F% =/40/G%0/
..1 Calculul de predimen!ionare Din condiia de rezi!ten, la ra!ucire 7i Bn con$ormitate cu recomand,rile [ , pa . 33] !e determin, prealabil diametrele minime ale arborilor:
+eter min area preala(il a diametrelor ar(orilor , [ mm].

+abelul ..1

=/40/)%) ;9GNG0N
d1 p T1 1". .. 1" . . = = = 2.,.2, [ mm] ",2 [ ] ",2 1.
.

=/40/)%) /0JGG DGNJ=+)


d1a T2 1" . 12. 1" . . = = = .1,.., [ mm] ",2 [ ] ",2 1.
.

!e accept, d1 p = 21, [ mm]

!e accept, d1a = .2, [ mm]

unde T1 !i T2 !unt momentele de tor!iune pe arbori (vezi tab. 1.2'* k = 12...2" [ N mm 2 ] ten!iunea admi!ibil, la tor!iune [ , pa .33]

.) Calculul de dimen!ionare .).1 )laborarea !c-iei de dimen!ionare a reductorului conic @n core!pundere cu !c-ema cinematic, a reductorului conic >!arcin, te-nic,? !e elaboreaz, !c-ia ace!tuia, luBnd Bn con!ideraie recomand,rile >A,pa6.3#;63?. 9entru determminare poziiilor de aplicare a reaciunilor Bn reazeme, prealabil calculam di!tana de la partea $rontal, a rulmentului pQn, la punctul de aplicare a reaciunilor a, [mm] :
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

unde valorile d,D,+ [mm] 7i e !unt prezentate Bn tab...2 Ta(elul .) C $le erea preala(il a rulmen#ilor.
Sc-ema rulmentului (H0S+ 2&.63;#&' Simbolizarea d ." D 62 Dimen!iunile, mm T B 1&,3 16 C 11 e ",.6 13S 0)15A 1" #" 2" 1# 16 ",.# R

d ++ a = ",3 T + e , .

0)5/A

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

6igura .1 C ,chi#a reductorului conic

." + 62 a p = ",31&,3 + ",.6 11 .

1" + #" aa = ",3 2" + ",.# 1# .

@n continuare, Bn core!pundere cu $i6. ..1 (a- (', determin,m urm,toarele m,rimi nece!are pentru calcul: C1 = C2 = Re co! 2 + 2 . = 12.,& co! &3,<6 + 2 # = 13,& /mm0
Rm = Re ( .6 = 12.,& = 1"3,& /mm0 2 2 1 p = (1,3 2," )Tp = 2 1&,3 = .3 /mm0

1a = 2( C1 + Ta ) = 2( 13,& + 2") = 1.1,1 /mm0

=!t$el, valorile di!tanelor de aplicare a reaciunilor Bn reazeme !unt: ; pentru pinion l1 p = ( !in 2 = .6," !in &3,<6 .3 /mm0 l2 p = 1 p + 2a p = .3 + 2 11," = 6. /mm0 ; pentru roata
l2 a = 1a 1.1,1 + Rm co! 2 aa = + 1"3,& co! &3,<6 1#," &. /mm0 2 2
l1a = 1a 2aa l2 a = 1.1,1 + 2 1#," &. = 22,1

/mm0

Valorile de calcul a di!tanelor de aplicare a reaciunilor Bn reazeme pentru pinion 7i pentru roat, !e determin, 6ra$ic 7i cu a2utorul relatiei unde: l2di!tana determinat, 6ra$ic*
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

:l

calc

=l +

T a 2

T; l,imea rulmentului* a;di!tanta de la partea $rontal, a rulmentului pQn, la punctul de aplicare a reaciunilor. ; pentru pinion ; pentru roata
l1 = .3 [ mm]* l 2 = ## [ mm]. l1 = &3 [ mm]*

l 2 =121 [ mm].

; pentru pinion

l1

calc calc

= 2& [ mm]*

l2 l1

= #" [ mm].

calc calc

; pentru roat,

= &1[ mm]*

l2

= 12" [ mm].

..2.2.Calculul de dimen!ionare a arborelui;pinion +ate ini#iale3 d1 = 31,12 /mm0 C diametrul cercului median >tab. 2.., pa6.11?* Ft =1.<3,.1 /N0 * Fr = 1#&,2 /N0 * Fa =12",3 /N0 C $orele Bn an6rena2 >pa6.<?* l1 p = 2& /mm0 * l2 p = #" /mm0 C di!tanele de aplicare a reaciunilor Bn reazeme >pa6.13?.

6igura .) C ,chema de calcul a ar(orelui2pinion4 ..2.2.1Determin,m $orele de reaciune Bn reazemele A 7i B ($i6. ..2'. Pla!ul 3ertical 7YOZ8

$v

Fr l1 p Fa d = " R5v l 2 p + Fr l1 p Fa 1 = " R5v = 2 l2 p

d1

2,
Coala

Mod Coala Nr. Document

Semnat. Data

16 Mod Foaia N

R5v =

1#&,2 2& 12",3 31,12 #"

2 = 123,6 /N0
d1 2,

5v

Fr ( l1 p + l2 p ) Fa d = " R $v l 2 p + Fr ( l1 p + l2 p ) Fa 1 = " R $v = 2 l2 p

R$v =

1#&,2 ( 2& + #" ) 12",3 31,12 #"

2 = 612,6 /N0

Veri$icarea: Pla!ul ori4o!tal 79OZ8

Fv = " Fr + R$v R5v = " 1#&,2 + 612,6 123,6 = ".


Ft l1 p l2 p = 1.<3 2& = 1&",# /0, #"

$o

= " R5o l2 p + Ft l1 p = " R5o =

5o

= " R $o l2 p + Ft ( l1 p + l 2 p ) = " R $o =

Ft ( l1 p + l2 p ) l2 p

1.<3 ( 2& + #" ) = #"

=1#63,#

/N0. Veri$icarea: Fo = " Ft R $o + R5o = " 1.<3 1#63,# + 1&",# = ". /eaciunile !umare Bn reazemele A 7i B vor $i: 2 2 R $ = R $o + R $v = 1#63,# 2 + 612,6 2 =1<6.,&< /N0 * 2 2 R5 = R5o + R5v = 1&",# 2 +123,6 2 = 1#&,26 /N0 . ..2..Calculul de dimen!ionare a arborelui condu! +ate ini#iale3 d 2 = 2"3,& /mm0 C diametrul cercului median >tab. 2.., pa6.11?* Ft =1.<3,.1 /N0 * Fr =12",33 /N0 * Fa = 1#&,23 /N0 C $orele Bn an6rena2 >pa6.<?* l1a = &1 /mm0 * l2 a = 12" /mm0 C di!tanele de aplicare a reaciunilor Bn reazeme >pa6.13?.

6igura .- C ,chema de calcul a ar(orelui condus4 ..2...1Determin,m $orele de reaciune Bn reazemele C 7i D ($i6. ..1'. Pla!ul 3ertical 7YOZ8

Cv

Fa d 2 Fr l1a d2 2 = " R+v ( l1a + l2 a ) Fr l1a + Fa = " R+v = , 2 l1a + l2 a


Coala

Mod Coala Nr. Document

Semnat. Data

16 Mod Foaia N

+v

Veri$icarea: Fv = " RCv Fr R+v Pla!ul ori4o!tal 79OZ8

1#&,23 2"3,& 12",33 &1 2 R+v = = 21&,36 /N0 1<1 Fr l2 a + Fa d1 d2 2, = " RCv ( l1a + l2 a ) + Fr l2 a + Fa = " RCv = 2 l1a + l2 a 12",33 12" + 1#&,23 2"3,& 2 = ..#,11 /N0 RCv = 1<1
= " ..#,11 12",33 21&,36 = ".

M
M

Co

= " R+o ( l1a + l2 a ) + Ft l1a = " R+o =


= " RCo ( l1a + l2 a ) Ft l2 a = " RCo

+o

Veri$icarea: Fo = " RCo Ft + R+o = " #&6,63 1.<3,.1 + 31#,61 = ". /eaciunile !umare Bn reazemele C 7i D vor $i: 2 2 RC = RCo + RCv = #&6,63 2 + ..#,112 = <.<,3< /N0 * 2 2 R+ = R+o + R+v = 31#,6# 2 + 21&,36 2 = 362,16 /N0 . ..2...2Con!truirea dia6ramelor momentelor Bncovoietoare ($i6. ..3', /Nm0. Pla!ul 3ertical 7Y OZ8 Sectorul G " > 6 % > l1a 7v = RCv = ..#,11 /N0 . 9entru 9entru

Ft l1a 1.<3,.1 &1 = = 31#,6# /N0 , l1a + l2 a 1<1 F l 1.<3,.1 12" = t 2a = = #&6,63 /N0 . l1a + l 2 a 1<1

8v

M v ( l1a ) = RCv l1a = ..#,11 ","&1 = 21 /Nm0 . Sectorul GG l1a > 6 %% > ( l1a + l2 a )
7v = RCv Fr = ..#,11 12",33 = 21&,36

6 % = ", M v ( ") = RCv " = " 6 % = l1a ,

= " RCv 6 % + M v = " M v = RCv 6 % .

/Nm0.

/N0.

8v

d2 Mv = " 2 d M v = RCv 6 %% + Fr ( 6 %% l1a ) + Fa 2 . 2 = " RCv 6 %% + Fr ( 6 %% l1a ) + Fa


6 %% = l1a ,

9entru

M v ( l1a ) = RCv l1a + Fr ( l1a l1a ) + Fa

d2 = 2

9entru 6 %% = ( l1a + l2 a ) ,

= ..#,11 ","&1 + " + 1#&,23 ",2"3 = &.,<1 /Nm0. 2


d2 = 2

M v ( l1a + l2 a ) = RCv ( l1a + l2 a ) + Fr l2 a + Fa

= ..#,11 ",1<1 + 12",33 ",12 + 1#&,23 ",2"3 = " 2

Pla!ul ori4o!tal 7XOZ8

7o = RCo = #&6,63

Sectorul G

" > 6 % > l1a

/N0.
Coala 16 Mod Foaia N

Mod Coala Nr. Document

Semnat. Data

9entru 9entru

M o ( l1a ) = RCo l1a = #&6,63 ","&1 = 62,21 /Nm0 .


l1 p > 6 %% > ( l1 p + l 2 p )

6 % = ", M o ( " ) = RCo " = ". 6 % = l1a ,

8o

= " RCo 6 % M o = " M o = RCo 6 % .

Sectorul GG

7o = RCo Ft = #&6,63 1.<3,.1 = 31#,&

8o

= " RCo 6 %% Ft ( 6 %% l1a ) M o = "


M o = RCo 6 %% Ft ( 6 %% l1a ).

/N0.

M o ( l1a ) = RCo l1a Ft ( l1a l1a ) =

9entru

6 %% = l1a ,

9entru 6 %% = ( l1a + l2 a ) , M o ( l1a + l2 a ) = RCo ( l1a + l2 a ) Ft l2 a = #&6,63 ",1<1 1.<3,.1 ",12 = ". ..2.... Se determin, momentul de Bncovoiere rezultant ($i6. ..3' Bn !eciunile caracteri!tice ale arborilor (1T.' M re) . , /Nm0 Bn con$ormitate cu relaia:
2 M re) . = M o + M v2 , 2 2 2 2 M re) .1 = M re) .. = M o Mo 1 + M v1 = . + M v . = "*
2 2 M re).2 = M o 62,21 2 + 21 2 = 66,& 2 + M v2 =

= #&6,63 ","&1 " = 62,21

/Nm0.

/Nm0*

.2 = M o 22 + M v 22 = 62,212 + &.,<12 = <6,61 /Nm0. M re)


..2...1Con!truim dia6rama momentului de tor!iune pentru arborele condu!, care e!te e6al cu T2 = 12. /Nm0 7i acioneaz, de la locul $i5,rii roii dinate conice Bn direcia de ie7ire a arborelui condu! ($i6. ..3'. ..2...3 Determinarea 7i con!truirea dia6ramei momentului ec-ivalent ($i6. ..3' Bn !eciunile caracteri!tice (1T.' M ech. , /Nm0 din relaia:
2 M ech. = M re) . + ( ",&3 T ) , 2

2 M ech.1 = M re) = " + ( ",&3 12.) = <2,23 .1 + ( ",&3 T2 ) 2 2 2 M ech.2 = M re) = .2 + ( ",&3 T2 ) 2 2

/Nm0* 66,& 2 + ( ",&3 12.) = 11.,#. /Nm0 *

.2 = M re) 2 .2 + ( ",&3 T2 ) 2 = <6,61 2 + ( ",&3 ") 2 = <6,61 /Nm0* M ech


2 M ech.. = M re) = ". .. + ( ",&3 T. ) 2

..2...6Veri$ic,m diametrul arborelui Bn !eciunea cea mai !olicitat,. Con$orm momentului ec-ivalent de Bncovoiere ma5im, preciz,m valoarea diametrului Bn !eciunea critic, a arborelui din condiia de rezi!ten, la Bncovoiere:
d .

unde [ ] i e!te ten!iunea admi!ibil, la Bncovoiere. @n con$ormitate cu ciclul de $uncionare pul!ator, accept,m [ ] i = &3," /N9mm:0* >1, tab. S2, ane5a 2?
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

M ech. 1" . , ",1 [ ] i

/mm0

C momentul ec-ivalent de Bncovoiere Bn !eciunea cea mai !olicitat,, .2 = 11.,#. /Nm0 . care core!punde valorii ma5ime M ech Deci, pentru !eciunea : (valoarea diametrului determinat, prealabil pentru ace!t !ector core!punde d1a = .2 /mm0 >tab. ..1, pa6.16?' vom avea:
M ech.

d1a =

.2 1". M ech 11.,#. 1". =. = 21,&3 /mm0 d1a = .2 /mm0 > 21,&3 /mm0 . ",1 [ ] i ",1 &3,"

Condiia !e re!pect,. @n acela7i timp, Bn con$ormitate cu recomand,rile >1, pa6.&6?, diametrul arborelui;pinion d1 p , /mm0 trebuie ma2orat cu cca. 1"L. a , /mm0 va core!punde treptei arborelui !ub Deoarece Bn continuare d1 rulment 7i 6arnitur,, ace!ta !e precizeaz, Bn con$ormitate cu diametrul inelului interior al rulmentului. =!t$el, con$orm >1, tab. S6, ane5a 2? accept,m d1a = ."," /mm0.

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

6igura .. C ,chema de calcul a ar(orelui condus4


Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

Proiectarea co!,tructi3' a ar(orilor Determin,m dimen!iunile 6eometrice ale $iec,rei trepte Bn con$ormitate cu recomand,rile >1, tab. 6.2;6.., pa6.&#?. Ta(elul . C +eterminarea preala(il a diametrelor ar(orilor- /mm04 TREAPTA AR:ORELUI AR:ORELE PINION ;"i 4 <4=- a> d . p = d 2 p + 2 " = ."," /mm0 G;a C !ub rulmeni >pa6.1<?* l1 p !e determin, 6ra$ic. GG;a C !ub un element al d1 p = 21* /mm0 tran!mi!iei de!c-i!e !au !emicupla2 d 2 p = d1 p + 2 " =2#* /mm0 GGG;a C !ub 6arnitura capacului l 2 p !e determin, 6ra$ic. de!c-i! al rulmentului GV;a C um,rul de !pri2in pentru d 1 p !e determin, con!tructiv* rulment TREAPTA AR:ORELUI AR:ORELE CONDUS ;"i 4 <4=- (> ;a d 1 a = d .a + 2 " = 13, /mm0 G C !ub roat, dinat, d . a = d 2 a + 2 " = 1" * /mm0 GG;aC !ub rulmeni l. a = T (unde T e!te l,imea rulmentului'. ;a GGG C !ub un element al d1a = .2. /mm0 tran!mi!iei de!c-i!e !au @n con$ormitate cu > tab..2. ? !emicupla2 d 2 a = d1a + 2 " = .&* /mm0 VG;a C !ub 6arnitura capacului l 2 p !e determin, 6ra$ic. de!c-i! al rulmentului d 3 a = d 1 a + 2 " = 31* /mm0 V;a l3 a !e determin, con!tructiv

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

6igura ./ C Construc#ia ar(orilor pentru reductorul cu an renaj conic3 a> arbore;pinion* (> arbore condu!. ? @aloarea tesiturii (utucului f !i te!iturii rulmentului r se determin 8n dependen# de diametrul treptei d4

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

- CALCULUL DE ;ERI6ICARE A RULMENILOR


-.1Determi!area $uratei $e %u!c&io!are !ece,are "e!tru MA 9entru determinarea duratei de $uncionare nece!are 1h , /ore0 e!te nevoie de durata de $uncionare 1, /ani0 a mecani!mului de acionare prezent, Bn !arcina te-nic,. =!t$el, durata de $uncionare calculat, Bn ore 1h , /ore0 : 1h = 1 .63 21 ' ) ' h = & .63 21 ",& ",66 2#.." /ore0 , unde 1 = & /ani0 >Sarcina te-nic,?* ' ) = ",& C coe$icientul zilelor lucr,toare >1, pa6.#1?* ' h = ",66 C coe$icientul orelor lucr,toare >1, pa6.#1?. -.)Determi!area ca"acit'&ii $i!amice "orta!te !ece,are rulme!&ilor -.).1 Capacitatea portant, dinamic, nece!ar, pentru rulmenii arborelui pinion:
Crc = RAp ., .. 3&. 1
2B 2B unde 1 , /s 0 e!te viteza un6-iular, a arborelui pinion, 1 = 1"" /s 0 >tab. 1.2, pa6.3?* RAp , /N0 e!te !arcina dinamic, ec-ivalent, a arborelui pinion. 1' /elaia pentru determinarea !arcinii dinamice ec-ivalente depinde de raportul:

1h /N0, 1" 6

Ra1 3#6,# e = ",." < e = ",.6* @ Rr1 1," 1<6.,&< Ra 2 &"&,.3 e = 1,13 > e => e = ",.6, @ Rr 2 1," 1#&,26

unde

/N0 e!te !arcina a5ial, a rulmentului >1, tab. &.1, pa6.#3?, care !e determin, Bn dependen, de componenta a5ial, a !arcinii radiale a rulmentului Rs , /N0, >1, tab. &.1, pa6.#1?: Rs1 = ",#.e Rr1 = ",#. ",.6 1<6.,&< = 3#6,# /N0 * Rs 2 = ",#.e Rr 2 = ",#. ",.6 1#&,26 = 113,6 /N0 * Ra1 = Rs1 = 3#6,# /N0 * Ra 2 = Rs1 + Fa1 = 3#6,# +12",33 = &"&,.3 /N0 . Fa1 =12",33 /N0 C $ora a5ial, Bn an6rena2 >p. 2.., pa6.<?* Rr , /N0 C!arcina radial, a rulmentului, care core!punde $orei de reaciune !umare din reazeme.=ccept,m Rr1 = R$ = 1<6.,&< /N0, Rr 2 = R5 = 1#&,26 /N0* e =",.6* * =1,63* >1, tab. S6, ane5a 2? @ =1," C coe$icientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior.
Ra ,

@n con$ormitate cu recomand,rile >1, pa6. #"? ale6em urm,toarele relaii pentru determinarea !arcinilor dinamice ec-ivalente pentru cazul arborelui pinion RAp , /N0 : RAp1 = C @ Rr1 ' s ' t = ",1 1," 1<6.,&< 1,1 1," =1"<<,& /N0 *
RAp 2 = ( C @ Rr 2 + * Ra 2 ) ' s ' t = ( ",1 1," 1#&,26 + 1,63 &"&,.3) 1,1 1," =

/N0, unde C e!te coe$icientul !arcinii radiale, accept,m C = ",1 ' s C coe$icientul de !i6uran,, accept,m ' s =1,1

= 1<"6,#

>1,tab.&.1, pa6.#1?* >1, pa6.#1?*


Coala

Mod Coala Nr. Document

Semnat. Data

16 Mod Foaia N

't

C coe$icientul de temperatur,, accept,m


Crc = RAp 2 .,.. 3&. 1

' t =1,"

>1, pa6.#1?.

1h 2#.." = 1<"6,#.,.. 3&. 1"" = 1&<"1,#3 /N0 . 6 1" 1"6

2' /elaia pentru determinarea !arcinii dinamice ec-ivalente depinde de raportul:


Ra1 61<,.# e = ",.1 < e = ",.#* @ Rr1 1," 1<6.,&< Ra 2 &.<,<. e = 1,31 > e => e = ",.#, @ Rr 2 1," 1#&,26

unde

/N0 e!te !arcina a5ial, a rulmentului >1, tab. &.1, pa6.#3?, care !e determin, Bn dependen, de componenta a5ial, a !arcinii radiale a rulmentului Rs , /N0, >1, tab. &.1, pa6.#1?: Rs1 = ",#.e Rr1 = ",#. ",.# 1<6.,&< = 61<,.# /N0 * Rs 2 = ",#.e Rr 2 = ",#. ",.# 1#&,26 =13.,& /N0 * Ra1 = Rs1 = 61<,.# /N0 * Ra 2 = Rs1 + Fa1 = 61<,.# +12",33 = &.<,<. /N0 . Fa1 =12",33 /N0 C $ora a5ial, Bn an6rena2 >p. 2.., pa6.<?* Rr , /N0 C!arcina radial, a rulmentului, care core!punde $orei de reaciune !umare din reazeme.=ccept,m Rr1 = R$ = 1<6.,&< /N0, Rr 2 = R5 = 1#&,26 /N0* e =",.#* * = 1,36* >1, tab. S6, ane5a 2? @ =1," C coe$icientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior.
Ra ,

@n con$ormitate cu recomand,rile >1, pa6. #"? ale6em urm,toarele relaii pentru determinarea !arcinilor dinamice ec-ivalente pentru cazul arborelui pinion RAp , /N0 : RAp1 = C @ Rr1 ' s ' t = ",1 1," 1<6.,&< 1,1 1," =1"<<,& /N0 *
RAp 2 = ( C @ Rr 2 + * Ra 2 ) ' s ' t = ( ",1 1," 1#&,26 + 1,36 &"&,.3) 1,1 1," =

/N0, unde C e!te coe$icientul !arcinii radiale, accept,m C = ",1 ' s C coe$icientul de !i6uran,, accept,m ' s =1,1 ' t C coe$icientul de temperatur,, accept,m ' t =1,"

=1###,##

>1,tab.&.1, pa6.#1?* >1, pa6.#1?* >1, pa6.#1?.

-.).) Capacitatea portant, dinamic, nece!ar, pentru rulmenii arborelui condu!:


Crc = RAa .,.. 3&. 2 1h /N0, 1" 6

2B 2B unde 2 , /s 0 e!te viteza un6-iular, a arborelui pinion, 2 = 21,# /s 0 >tab. 1.2, pa6.3?* RAa , /N0 e!te !arcina dinamic, ec-ivalent, a arborelui condu!. 1' Determin,m raportul pentru ale6erea relaiei de determinare a lui RAa :

Ra1 2#",& Ra 2 &6&,<3 e = ".." < e = "..6* e = 1,.6 > e = ",.6 @ Rr1 1," <.<,3< @ Rr 2 1," 362,16

unde

Ra , /N0

e!te !arcina a5ial, a rulmentului >1, tab. &.1, pa6.#3?, (!imilar


Rs1 = ",#.e Rr1 = ",#. ",.6 <.<,3< = 2#",&

pinion':

/N0*
Coala

Mod Coala Nr. Document

Semnat. Data

16 Mod Foaia N

Rs 2 = ",#.e Rr 2 = ",#. ",.6 362,16 = 16#,"6 Ra1 = Rs1 = 2#",& Fa 2 = 1#&,23

/N0* /N0. /N0 C $ora a5ial, Bn an6rena2 >p. 2.., pa6.<?* Rr , /N0 C!arcina radial, a rulmentului, care core!punde $orei de reaciune !umare din reazeme. =ccept,m Rr1 = RC = <.<,3< /N0, Rr 2 = R+ = 362,16 /N0* e =",.6* * =1,63* >1, tab. S6, ane5a 2? @ =1," C coe$icientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior. @n con$ormitate cu recomand,rile >1, pa6. #"? ale6em urm,toarele relaii pentru determinarea !arcinilor dinamice ec-ivalente pentru cazul arborelui condu! RAa , /N0 : RAa1 = C @ Rr1 ' s ' t = ",1 1," <.<,3< 1,1 1," = 326,1& /N0 *
RAa 2 = ( C @ Rr 2 + * Ra 2 ) ' s ' t = ( ",1 1," 362,16 + 1,63 &6&,<3) 1,1 1," =

Ra 2 = Rs1 + Fa 2 = 2#",& + 1#&,23 = &6&,<3

/N0*

/N0, unde C e!te coe$icientul !arcinii radiale, accept,m C = ",1 pa6.#1?* ' s C coe$icientul de !i6uran,, accept,m ' s =1,1 ' t C coe$icientul de temperatur,, accept,m ' t =1,"
Crc = RAa 2 .,.. 3&. 2

=2"##,<

>1,

tab.

&.1,

>1, pa6.#1?* >1, pa6.#1?.

1h 2#.." = 2"##,<.,.. 3&. .2,"2 = 1.#<1,2 /N0 . 6 1" 1" 6

2' Determin,m raportul pentru ale6erea relaiei de determinare a lui unde


Ra , /N0

RAa :

Ra1 2<6,.1 Ra 2 &#.,6 e = "..1 < e = "..#* e = 1,1 > e = ",.# @ Rr1 1," <.<,3< @ Rr 2 1," 362,16

e!te !arcina a5ial, a rulmentului >1, tab. &.1, pa6.#3?, (!imilar


Rs1 = ",#.e Rr1 = ",#. ",.# <.<,3< = 2<6,.1 Rs 2 = ",#.e Rr 2 = ",#. ",.# 362,16 =1&&,1

pinion':

Ra 2 = Rs1 + Fa 2 = 2<6,.1 + 1#&,23 = &#.,6 /N0 . /N0* Fa 2 = 1#&,23 /N0 C $ora a5ial, Bn an6rena2 >p. 2.., pa6.<?* Rr , /N0 C!arcina radial, a rulmentului, care core!punde $orei de reaciune !umare din reazeme. =ccept,m Rr1 = RC = <.<,3< /N0, Rr 2 = R+ = 362,16 /N0* e =",.#* * = 1,36* >1, tab. S6, ane5a 2? @ =1," C coe$icientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior. @n con$ormitate cu recomand,rile >1, pa6. #"? ale6em urm,toarele relaii pentru determinarea !arcinilor dinamice ec-ivalente pentru cazul arborelui condu! RAa , /N0 : RAa1 = C @ Rr1 ' s ' t = ",1 1," <.<,3< 1,1 1," = 326,1& /N0 *

Ra1 = Rs1 = 2<6,.1

/N0* /N0*

RAa 2 = ( C @ Rr 2 + * Ra 2 ) ' s ' t = ( ",1 1," 362,16 + 1,36 &#.,6 ) 1,1 1," =

/N0, unde C e!te coe$icientul !arcinii radiale, accept,m C = ",1 pa6.#1?* ' s C coe$icientul de !i6uran,, accept,m ' s =1,1 ' t C coe$icientul de temperatur,, accept,m ' t =1,"

=2"26,..

>1,

tab.

&.1,

>1, pa6.#1?* >1, pa6.#1?.


Coala

Mod Coala Nr. Document

Semnat. Data

16 Mod Foaia N

-. Alegerea %i!al' a rulme!&ilor Se ale6e rulmentul Bn $uncie de diametrul inelului interior !i prin compararea capacit,ii portante C rc cu cea de baz, Cr , [ N ] ( ta(., 1 , 6, ane.a $2) , din condiia:
C rc C r *

Ta(elul .) C $le erea "inal a rulmen#ilor >1, tab. S6, ane5a 2?.
Sc-ema rulmentului (H0S+ 2&.63;#&' Simbolizarea 0)5/A 0)15A d ." 1" D 62 #" Dimen!iunile, mm T B 1&,3 2" 16 1# C 11 16 e ",.6 ",.# 13S R

. PROIECTAREA CONICE

CONSTRUCTI;<

ROII

DINATE

%uQnd Bn con!ideraie recomand,rile >1, pa6.#<;<1? ale6em metoda de obinere a !emi$abricatului prin 7tanare, iar ampla!area butucului roii dinate $a, de reazeme C a!imetric, ($i6. 3.1'. 6igura ..1 C Construc#ia ro#ii din#ate conice o(#inut prin !tan#are

Ta(elul ..1 C +eterminarea parametrilor constructivi ai ro#ii din#ate conice /mm0 . )%)M)N+F% 9=/=M)+/F% /)%=JG= D) C=%CF% /0JGG Diametrul d ae 2 = 12" [ mm ] (vezi calculul an6rena2ului, tab. 2.., cercului pa6.11'. e5terior (" = ",6 ( = ",6 .6 = 21,6, accept,m (" = 22 unde %,imea ( =.6," >tab. 2.., pa6.11?. Coroana , = 2,3 me + 2 /mm0 = 2,3 1,3 + 2," = 6* danturat, Hro!imea +e7itura 4utucul Diametrul interior Diametrul
, " 1,2 me = 1,2 1,3 = 2.

@n core!pundere cu >1, tab. S1, ane5a 2?, accept,m , = 6 7i , " =1,# " = ( ",6 ",& ) me = ( ",6 ",& ) 1,3 = ",<1,1, accept,m
" =1.

d1a = 13

(con!trucia arborilor, $i6. ..6'.


Coala

d (ut = 1,33d1a = 1,33 13 = 6<,&3

Mod Coala Nr. Document

Semnat. Data

16 Mod Foaia N

e5terior %,imea Hro!imea Di!cul /aze de rotun2ire

@n core!pundere cu >1, tab. S1, ane5a 2?, accept,m Din con!iderente con!tructive 7i Bn core!pundere cu >1, tab. S1, ane5a 2?, accept,m l(ut = 3<.
@n core!pundere cu >1, tab. S1, ane5a 2?, accept,m C = 11
R 3
C = ( ",. ",1)( = ( ",. ",1 ) .6," = ",. .6 = 1",#.

l(ut = (1,2 1,3) d1a = (1,2 1,3) 13 = 1,. 13 = 3#,3.

d (ut = &".

/mm0, accept,m prealabil

R = 6,".

/ CALCULUL ASAM:L<RILOR PRIN PENE


/.1Calculul a,am(l'rilor "ri! "a!' "e!tru ar(orele="i!io! Date iniiale: d1 p = 21," /mm0 7i l1 p =31," /mm0 !unt diametrul 7i lun6imea treptei arborelui, pe care e!te in!talat, pana* >$i6...6? Ft =1.<3,.1 /N0 e!te $ora tan6enial, Bn an6rena2. >pa6.<?

6igura /.1 C $sam(larea prin pan paralel pe ar(orele2pinion4 /.1.1 9redimen!ionare penei @n con$ormitate cu diametrul d1 p , /mm0 con$orm >1, tab. S<, ane5a 2? !tabilim dimen!iunile !eciunii tran!ver!ale ale penei ($i6. 6.1': ( = #," /mm0 * h = &," /mm0 * t1 = 1," /mm0 * t2 = .,. /mm0 . %un6imea penei l , /mm0 !e !tabile7te Bn dependen, de lun6imea treptei arborelui, pe care e!te in!talat, pana C l1 p , /mm0: l = l1 p ( 31" ) = 31," (1" ) = 11 /mm0 . =ccept,m con$orm 7irului de lun6imi ale penei !tandardizat C l =11," /mm0. Deci, ale6em prealabil urm,toarea pan,: Pan D5E511 H0S+ 2..6";&".
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

/.1.) Calculul de veri$icare a penei 9enele paralele, utilizate la proiectarea reductoarelor, !unt veri$icate la !trivire. Condiia de rezi!ten, la !trivire:
s =
Ft [ ] s , $s

unde

$s ,
le" ,

/mm:0 e!te !upra$aa de !trivire, care !e determin, din relaia: $s = ( ",<1 h t1 ) le" = ( ",<1 &," 1," ) ..," = #3,11 /mm:0 * /mm0 C lun6imea de lucru e$ectiv, a penei cu !upra$ee $rontale
le" = l ( = 11," #," = ..,"

rotun2ite:
:

[ ] s , /N9mm 0 C ten!iunea admi!ibil, la !trivire. 9entru buc7, de oel 7i !arcini lini7tite [ ] s = 11"1<" /N9mm:0 >1, pa6.##?. Ft 1.<3,.1 s = = = 16,.# /N9mm:0 < [ ] s .
$s #3,11

/mm0*

Deoarece ten!iunea de !trivire !e a$l, Bn limitele admi!ibile, accept,m urm,toarea pan,: Pan !>">#1 H0S+ 2..6";&". /.)Calculul a,am(l'rilor "ri! "a!' "e!tru ar(orele co!$u, Date iniiale: d1a = .2," /mm0 7i l1a = 63," /mm0 C diametrul 7i lun6imea treptei arborelui !ub butucul elementului tran!mi!iei de!c-i!e* >$i6...6? d 1 a = 13 /mm0 7i l(ut = 3<," /mm0 C diametrul interior 7i lun6imea butucului roii dinate* >tab. 3.1? Ft =1.<3,.1 /N0 e!te $ora tan6enial, Bn an6rena2. >pa6.<?

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

6igura /.) C $sam(lrile prin pan ale ar(orelui condus4 /.).1 9redimen!ionarea penelor Secionarea A=A. @n con$ormitate cu diametrul d 1 a , /mm0 con$orm >1, tab. S<, ane5a 2? !tabilim dimen!iunile !eciunii tran!ver!ale ale penei ($i6. 6.2': ( =11," /mm0 * h = <," /mm0 * t1 = 3,3 /mm0 * t 2 = .,# /mm0 . %un6imea penei l1 , /mm0 !e !tabile7te Bn dependen, de lun6imea butucului roii dinate C l(ut , /mm0: l1 = l(ut ( 3) = 3<," ( 3) = 31 /mm0 . =ccept,m con$orm 7irului de lun6imi ale penei !tandardizat C l =31," /mm0. Deci, prealabil ale6em urm,toarea pan,: Pan BF5G531 H0S+ 2..6";&". Secionarea :=:. @n con$ormitate cu diametrul d1a , /mm0 con$orm >1, tab. S<, ane5a 2? !tabilim dimen!iunile !eciunii tran!ver!ale ale penei ($i6. 6.2': ( =1"," /mm0 * h =#," /mm0 * t1 = 3 /mm0 * t 2 = .,. /mm0 . %un6imea penei l. , /mm0 !e !tabile7te Bn dependen, de lun6imea treptei arborelui, pe care e!te in!talat, pana C l.a , /mm0: l. = l.a ( 31" ) = 63 ( 3...1") = 6"...33 /mm0 . =ccept,m con$orm 7irului de lun6imi ale penei !tandardizat C l =3#," /mm0. Deci, prealabil ale6em urm,toarea pan,:
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

Pan 1"5#53# H0S+ 2..6";&". /.).) Calculul de veri$icare a penei Condiia de rezi!ten, la $or$ecare:
s =
Ft [ ] s , $s

unde $s , /mm:0 C !upra$aa de $or$ecare: $s = ( ",<1 h t1 ) le" = ( ",<1 <," 3,3) 1"," = 11#,1 /mm:0 * Seciunea A=A $s = ( ",<1 h t1 ) le" = ( ",<1 #," 3) 3"," = 126 /mm:0 * Seciunea :=: le" , /mm0 C lun6imea de lucru e$ectiv, a penei cu !upra$ee $rontale rotun2ite: le" = l1 ( = 31," 11," = 1"," /mm0 * Seciunea A=A le" = l. ( = 3#," #," = 3"," /mm0 * Seciunea :=: =!t$el, Seciunea A=A Seciunea :=:
Ft 1.<3,.1 = = 11,&# /N9mm:0 < [ ] s . $s 11#,1 F 1.<3,.1 s = t = = 11,"& /N9mm:0 < [ ] s . $s 126

s =

Deoarece ten!iunile de $or$ecare pentru ambele !eciuni !e a$l, Bn limitele admi!ibile, accept,m urm,toarele pene: Seciunea A=A Pan 1#>$>.H0S+ 2..6";&". Seciunea :=: Pan 1%>1>.1 H0S+ 2..6";&".

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

0 CAPACELE LATERALE PENTRU RULMENTI SI PARAMETRII LOR GEOMETRICI.


Capacele !unt ale!e in dependenta de $unctia lor in a!amblarea data a reductorului !i deci !a ale! capacul in$undat care e ampla!at in partea !tin6a a reductorului !i capacul !trapun! care !e ampla!eaza in partea dreapta a reductorului cu parametrii 6eometrici !tandardizati de!i6ur ale!i din tab.S2" !i tab. S1< ( =ne5a2'. 0.1. Parametrii geometrici ai ca"acelor?

6igura /.1. Sc-ema reprezent,rii capacelor

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

=ce!te capace ca !i alte elemente care !unt prezentate in de!en !unt ale!e in dependenta de parametrii 6eometrici ceruti pe care !e a!ambleaza ace!te elemente !i deci !e ale6 din =ne5a2 con$orm !tandardului. Nr de !uruburi a ace!tor capace !a ale! in $unctie de !arcinile pe care le !uporta reductorul !i a!t$el pentru ambele capace am ale! cite !a!e !uruburi .

1. ALEGEREA ULEIULUI SI A SISTEMULUI DE UNGERE


Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

9entru mic7orarea pierderilor de $recare 7i a inten!it,i uz,rii !upra$eelor de contact, de a!emenea pentru prote2area lor contra 6rip,rii 7i coroziunii 7i pentru evacuarea mai e$icient, a c,ldurii din zona $rec,rii, trebuie a!i6urat, o un6ere e$icient,. 1.1. U!gerea tra!,mi,iilor cu a!gre!a+e @n con!trucia de ma7ini modern, e!te utilizat, cu !ucce! metoda de un6ere a an6rena2elor prin barbotare Bn baie de ulei. %a rotirea roilor dinate uleiul Bmpro7cat de roi !e !cur6e pe !upra$aa interioar, a corpului. @n interiorul corpului !e $ormeaz, o cea, din pic,turi de ulei, cu care !unt acoperite !upra$eele tuturor pie!elor din interiorul lui. Metoda de un6ere prin barbotare Bn baie de ulei e!te utilizat, la viteza roilor dinate de la ".. pQn, la 12.3 m9s. %a viteze mai mari uleiul e!te aruncat de pe dini de c,tre $orele centri$u6ale, iar pierderile la ame!tecarea uleiului !e m,re!c con!iderabil. =le6erea tipului lubri$iantului !e bazeaz, pe e5periena de e5ploatare a ma7inilor. 9rincipiul de ale6ere a uleiului e!te urm,torul: cu cQt !unt mai Bnalte ten!iunile de contact, cu atQt mai Bnalt, trebuie !, $ie vi!cozitatea uleiului. Vi!cozitatea uleiului !e va mic7ora odat, cu cre7terea vitezei peri$erice. @n ace!t an6rena2 !e vor $olo!i uleiuri de tipul %2H2$2F=, pentru ten!iunile de contact & < 6"" N mm 2 . unde % C indu!trial* H C !i!teme 6reu !olicitate* $ C ulei cu auditivi* F= C indicele vi!cozit,ii uleiului. @n reductoarele conice dinii roii dinate conice !au pinionului conic trebuie !, $ie !cu$undai Bn Bntre6ime Bn baia de ulei ( "i . R# R1", ane.a $1 ).

@NCAEIERE
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

9rezenta lucrare e!te o e5punere conci!, cu !copul de a Bn!u7i memorarea tematic, a laturilor teoretice 7i practice le6ate de di!ciplina BMeca!ica a"licat'C. @n ace!t memoriu e5plicativ !e conin calcule privind proiectarea reductorului conic, care e!te $olo!it la tran!miterea mi7c,rii de rotaie Bntre doi arbori a5ele c,rora !e inter!ecteaz, !ub un un6-i de <"O. @n primul capitol, reie7ind din datele iniiale, !;a ale! motorul electric 7i !;a calculat acionarea electromecanic,. @n capitolele doi 7i trei !;a ale! materialul pentru roata dinat, conic,, !;a calculat ten!iunile admi!ibile 7i !;a proiectat an6rena2ul conic. +ot aici au $o!t calculai parametrii 6eometrici a roii dinate conice (condu!e' 7i a pinionului(conduc,tor'. Dup, calculele obinute !;a !c-iat arborii, roata dinat, 7i !c-ema reductorului. @n capitolele urm,toare: !;a veri$icat arborele condu! la di$erite !olicit,ri* !;a ale! 7i !;a veri$icat rulmenii, capacele pentru rulmeni 7i penele. Gn capitolul 6 !; a determinat parametrii 6eometrici a capacelor reductorului. @n cele din urm, !;a ale! tipul lubri$iantului 7i !;a de!cri! metoda de un6ere a an6rena2ului, barbotarea Bn baia de ulei. @n acea!t, lucrare a $o!t dat, o analiz, de!pre locul 7i condiiile Bn care !e a$l, $iecare pie!, proiectat,, !;a !i!tematizat 7i Bnt,rit cuno7tinele teoretice. 9roiectul !e inc-eie cu partea 6ra$ica: pe o coala de $ormatul =1 e!te elaborat de!enul de an!amblare (vedere 6enerala a reductorului'.

:I:LIOGRA6IE
Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

1. :o$!ariuc I.D DulgEeru ;. &e'ani'a A(li'a) * +ndr,mar de (r-ie')are*

Coala Mod Coala Nr. Document Semnat. Data 16 Mod Foaia N

S-ar putea să vă placă și