Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Analiza tehnologiilor co erciale Mega I age ! Ion Mihalache

Valentin Ci"r#ea

$"c"re%ti& '()*

C"+rin%

Introducere..........................................................................................................pg. 2 Capitolul 1 Prezentarea magazinului..................................................................pg. 2 Capitolul 2 Amplasarea magazinului.................................................................pg. 4 Capitolul 3 Caracteristicile designului exterior si interior.................................pg. 5 Capitolul 4 Gestiunea spatiului comercial.........................................................pg. 10 Capitolul 5 Te nici de etalare a mar!urilor.......................................................pg. 12 Concluzii...........................................................................................................pg. 14

Introducere
"ucrarea #Analiza te nologiilor comerciale la $ega Image % Ion $i alac e i&i propune s' prezinte (n cele sase capitole ale sale principalele aspecte ale amplasamentului) design*ului exterior) design*ului interior) gestiunea sortimentului) sistemele de amena+are a spa,iului) gestiunea spaiului, tehnologii de etalare a mrfurilor &i te nici de merc andising ale acestui supermar-et. .n capitolul 1 este realizat' o scurt' prezentare a lantului de magazine &i detalii cu pri/ire la pro/enien,a &i destina,ia produselor. Capitolului 3 (i re/ine o importan,' mai mare (ntruc0t sunt prezentate detaliat aspectele designului interior si exterior.

Cap. 1 Prezentarea magazinului


$ega Image isi propune sa !ie prima alegere a clientilor in ceea ce pri/este alimentele proaspete) calitatea produselor si sortimentatia unica si di/ersi!icata) toate o!erite intr*un mediu am1iant cat mai placut. In tot ceea ce !ace) $ega Image pune pe primul loc calitatea si prospetimea) alaturi de o am1ianta speci!ica cu un caracter incon!unda1il) originala) menita) in primul rand) sa asigure clientilor con!ort si un acces cat mai !acil la toate produsele o!erite in cadrul unei sortimentatii !oarte /ariate. In!iintata in 1225) $ega Image a !ost una dintre primele retele de supermar-eturi aparute pe piata locala. $ega Image este mem1ra a 3el aize Group) societate in!iintata in 4elgia in anul 1564. In martie 2000) grupul 1elgian a ac izitionat 517 din actiunile $ega Image) ulterior pac etul de actiuni ma+orandu* se la 807. "a s!arsitul lunii iunie 2004 grupul 1elgian a preluat integral reteaua de magazine $ega Image. A/and o experienta de peste 140 de ani in retail) 3el aize
3

Group a adus atat o noua identitate /izuala companiei) exprimata in principal prin sc im1area logo*ului) cat si o noua /iziune de dez/oltare. $ega Image detine pe piata locala doua !ormate de magazine9 unele cu supra!ete de aproximati/ 1.000 de metri patrati) si magazine cu un !ormat mai redus) a/and supra!ete de /anzare de pana la 600 de metri patrati. $ega Image se a!la intr*un proces continuu de modernizare) urmand !ocusul companiei pe produse proaspete precum si pe di/ersi!icarea gamei de produse. Prin in/estitii continue in te nologii per!ormante) cum ar !i cuptoare pentru produse de pani!icatie) rotisoare de ultima generatie) noi tipuri de ra!turi pentru o expunere cat mai e!icienta a produselor) $ega Image continua dez/oltarea magazinelor sale pentru a o!eri o experienta de cumparaturi cat mai placuta clientilor. In 2008 $ega Image a ac izitionat reteaua "a :ourmi ce cuprindea 14 supermar-eturi localizate in 4ucuresti. In 2002 $ega Image a ac izitionat 4 magazine apartinand Prodas ;olding) integrandu*le in reteaua $ega Image. In decem1rie 2002 $ega Image a lansat un nou concept de supermar-et pe piata romana9 <ed $ar-et * un lo= cost supermar-et ce se 1azeaza pe costuri reduse si simplitate. 4 in "a s!arsitul anului 2012 reteaua $ega Image cuprindea 88 de supermar-eturi) din care 55 in 4ucuresti >inclusi/ Il!o/?) 2 in Ploiesti) Constanta si 13 in restul tarii toate respectand linia impusa inca de la intrarea pe piata % calitate si ser/icii la cele mai inalte standarde su1 garantia si semnul unei singure marci9 $ega Image.

Cap. 2 Amplasarea magazinului

Primele

aspecte

care

tre1uie

luate

in

considerare

la

alegerea

amplasamentului) /izeaza studierea caracteristicilor zonei in care urmeaza a !i amplasat magazinul) analizarea oportunitatii amplasarii intr,un anumit tip de centru comercial >de proximitate) de cartier sau principal?) si e/aluarea potentialelor amplasamente in care s*ar putea realiza respecti/a implantare. In cazul supermar-et*ului $ega Image % Ion $i alaec e) acesta se a!la in pe 1ule/ardul cu acelasi nume) Ion $i alac e) sector 1) 4ucuresti. $agazinul este desc is de luni pana sam1ata intre orele 05.30 si 22.00 si duminica !unctioneaza dupa programul 05.00*21.00. Pentru a a+unge la acest supermar-et exist' mai multe posi1ilit',i) dat !iind !aptul c' se a!la pe un 1ule/ard !oarte circulat. Ast!el) se poate a+unge cu tram/aiul 41 sau auto1uzele 300) 205 si 252. A/anta+ul principal al acestui magazine este zona de locuinte iar singura concurenta directa care exista in zona era magazinul :ourmi de langa Piata 1 $ai dar care a !ost cumparat de grupul ce conduce si lantul de magazine $ega Image) iar la capatul 1ule/ardului spre nord exista alt magazin $ega Image. Cel mai aproapiat @permar-et care ar putea pune pro1leme acestui magazin ar !i Carre!our Ar ideea dar din cauza tra!icului de pe podul Grant) ma+oritatea locuitorilor din zona pre!era sa*si cumpere produsele de 1aza de la acest supermar-et.

Cap. 3 Caracteristiciile designului exterior si interior


Designul exterior
Prezentarea exterioara este modul prin care imaginea !irmei comunica cu clientul) de aceea designul tre1uie sa !ie realizat ast!el incat sa !ie placut clientului.

In cadrul designului exterior distingem urmatoarele componente9 !atada) caile de acces) !irma si /itrarea. Fata#a magazinului este o !orma ma+ora de promo/are a /anzarilor pentru comerciantul en*detail. Pentru magazinul $ega Image aceasta este in linie dreapta) paralel cu axul strazii cu existenta unor mici /ize pentru intrare. 3in punct de /edere al constructiei aceasta este o !atada !ormata numai din geamuri ceea ce permite posi1ilului cumparator sa /ada aglomeratia din zona caselor de marcat. Bxist' o singur' cale de acces (n magazin) aceasta !iind cu /edere la strad'. Fir a este mi+locul de comunicare e!icienta cu mediul sau extern. In cazul supermar-etului nostru aceasta este reprezentata prin 1annere imense de*a lungul !atadei si prin em1lema acestuia reprezentata de un leu. Con!erind !unctie estetica) -itrarea este clientilor sa /ada in interiorul magazinului. prezenta si in cadrul supermar-etului $ega Image. Aceasta este !ormata din geamuri inalte ce permit

Designul interior
Blementele pricipale ale designului interior sunt9 *Pardoseala >pla!onul in!erior? *Peretii interiori *Pla!onul >planseul superior? *Iluminarea *Accesul relational *Cemnalizarea interioara .ar#o%eala asigura conditii de intretinere a curateniei si de protectie a mar!urilor expusi si a ec ipamentului comercial existent) ast!el pardoseala tre1uie sa !ie9 rezistenta la tra!icul intens al clientilor usor de curatat si de uscat) !ara o1stacole pentru clienti si personalul din magazin.
8

Incepand cu partea constructi/a) pardoseala este speci!ica acestor tipuri de magazine si este !ormata din gresie de dimensiuni medii) acesta !iind principalul material !olosit in ast!el de spatii !iind necesara deoarece usureaza curatenia acesteia. Aceasta are un aspect de al1*gal1ui pentru a o!eri o rezistenta mai mare la mizeria care se produce din cauza circulatiei intense a clientilor. In zona scarilor pardosela este !ormata din marmura de culoare al1*cenusie. Aici s*a utilizat marmura in loc de gresie) pentru a o!eri mai multa siguranta in cazul unei umezeli a pardoselii) in ciuda di!erentei de culori dintre acestea

. .la/on"l contri1uie la atmos!era incaperilor. Dn scop secundar al pla!onului este de a ascunde instalatia electrica) conductele sanitare si alte elemente de in!rastructura. In superma-etul $ega Image se pare ca din cauza structurarii acestuia) la parter unde se a!la ma+oritatea produselor alimentare s*a !olosit un pla!on inalt) pentru a crea o am1ianta spatioasa) iar la eta+ s*a !olosit un pla!on +os din cauza circulatiei scazute a cumparatorilor) pentru reducerea c eltuielilor cu electricitatea. .ere0ii interiori sunt !olositi pentru a segmenta spatiul magazinului departa+and zonele de /anzare de cele care spri+ina /anzarea. 3e regula) sunt !acuti

10

din structuri metalice o1ligatorii si placi din rigips termoizolant reprezentand o modalitate de amena+are care economiseste timp si con!era spatiului un 1un gust. Acce%"l relational Cu toate ca este doar un supermar-et) supra!ata li1era este relati/ mare) mai putin in zona legumelor si !ructelor) zonele /izate sunt usor accesi1ile) de exemplu culoarele dintre ra!turi sunt mari) permitand ast!el circulatia mai multor clienti simultan.

Il" inarea se realizeaza prin neoane dispuse in linii de*a lungul magazinului si prin spoturi de dimensiuni mari) dar cele din urma sunt utilizate numai la parterul magazinului) mai ales in zona de iesire a magazinului.

11

Se nalizarea interioar' este una sla1a deoarece spatiul este relati/ mic in comparatie cu numarul produselor comercializate.

Cap. 4 Gestiunea spaiului comercial


Cistemul de amena+are este in!luen,at de mai mul,i !actori) printre care pro!ilul magazinului &i m'rimea acestuia) comportamentul consumatorilor) particularit',ile zonei comerciale (n care opereaz' punctul de /0nzare) o1iecti/ele urm'rite &i 1ugetele permise. $'rimea) !orma &i modul (n care este repartizat spa,iul unui magazin indic' modul (n care sunt asigurate !unc,iile magazinului si e/entualele dis!unc,ionalita,i (n acest sens. Procesele des!'&urate (n cadrul s'lii de /0nzare) !ace parte din categoria proceselor principale ale te nologiei comerciale &i includ prezentarea produselor>etalare) marcare) pre,uri pe mo1ilierul comercial) demonstra,ii?) (ncasarea contra/alorii produsului)/0nzarea &i eli1erarea produsului. Importan,a unei utiliz'ri optime a spa,iului unui punct de /0nzare este determinat' de numeroase considerente) semni!icati/e (n acest sens !iind urm'toarele9moti/e ra,ionale care constau (n !aptul c' spa,iul reprezint' o resurs' !undamental' a comer,uluiE in/esti,iile antrenate de o1,inerea &i exploatarea spa,iului comercialE cantitatea de m'r!uri p'strat' (n magazin este dependent' de spa,iul disponi1ilE m'rimea spa,iului existent in!luen,eaz' c eltuielile cu personalulE o reparti,ie adec/at' a spa,iilor permite cre&terea renta1ilit',ii. .n cazul nostru) spa,iul alocat este speci!ic acestui tip de mgazin) exploatarea spa,iului este !'cut' la maximum &i (n condi,ii optime. Blementele decorati/e) nu (ncarc' am1ientul) &i nici nu pericliteaz' zona de acces sau de prezentare a m'r!urilor

12

A/and in /edere ca $ega Image este doar un supermar-et putem spune ca gestiunea spatiului este una destul de 1una a/and in /edere gama destul de mare de produse comercializate. Fedispunand de un spatiu mai mare) gestiunea spatiului s* a realizat ast!el9 la parter sunt asezate produsele alimentare !olosite pentru consumul zilnic deoarece este doar un supermar-et si pe ast!el de produse se 1azeaza acest tip de magazin) cu e!ectul sa economiseasca timpul cumparatorului si sa*l con/inga sa aleaga din nou /izitarea magazinului in sc im1ul concurentei din zona. Pentru a nu creea con!uzie in randul consumatorilor in legatura cu continuarea magazinului si la eta+) s*au dispus produse si pe scari. "a eta+ se comercializeaza produse cu o utilizare mai rara cum ar !i detergentii) sapunurile) 1auturile alcoolice) dulciurile.

13

Cap. 5 e!nici de etalare a mar"urilor


Btalarea mar!urilor reprezinta un ansam1lu de procedee si reguli de prezentare a mar!urilor) !iind o componenta de 1aza a te nologiei comerciale si a/and rolul de a pune in /aloare articolul) de a modi!ica dorinta de cumparare a unui client si de a !urniza in!ormatii despre utilizarea produsului. Pentru a realiza o etalare esentiala se pot com1ina di/erse elemente pentru o1tinerea de e!ecte cat mai placute) cum ar !i9 Culoarea 9 *culorile calde #/inG in !ata *culorile reci #se ducG in spate 3ecorul % prin modul de prezentare a produselor etalate) are un rol acti/. Acest e!ect speci!ic) o1tinut prin di!erite com1inatii pe o anumit' tematica) creeaza am1ianta necesara si diri+eaza pri/irea catre articolele etalate. Cpatiul * dispunerea produselor se !ace utilizandu*se di!erite !orme de linii9 linia /erticala * su1liniaza !orta si soliditateaE linia orizontala * sinonima cu odi na) calmul) mo1ilitateaE "umina % se !oloseste iluminatul !luorescent de al1 natural. Ca te nici de etalare utilizate) se regaseste expunerea desc isa) speci!ica magazinelor cu raioane) cumparatorul a/and posi1ilitatea de a atinge si de a analiza produsele. Ca sortiment de produse pentru analiza te nicilor de etalare am ales G1ereaG din cadrul raionului de 1auturi alcoolice.

14

In ceea ce pri/este raionul pentru 1ere acesta este pozitionat exact cum a+ungi la eta+ul magazinului in partea dreapta. Produsele sunt expuse printr*o etalare directa) /izi1ila pentru cumparator.

Ca modalitati de etalare pentru expunerea 1erii este utilizata prezentarea mixta) prin intermediul careia se elimina di!erenta dintre cele trei ni/eluri>ni/elul solului) ni/elul din dreptul mainilor) ni/elul din dreptul oc ilor?. In ceea ce pri/este pro!unzimea linearului) acesta cuprinde destul de multe re!erinte cum ar !i9 Drsus) ;eine-en) Cil/a) 3a1) Peroni) 4a/aria) Tu1org) Ciucas) 4ec-Hs. 3eteminarea !acing*ului si a capacitatii linearului ne*a ridicat pro1leme intrucat merc andising*ul este nesatis!acator) nepermitandu*ne s' realizam calculele datorita !aptului ca produsele lipseau de la ra!t sau erau expuse mai putine produse de la o !irma la alta.
15

Concluzii
Cupermar-et*ul $ega Image se 1ucura de o ascensiune in cadrul supermar-et*urilor si a reusit ast!el sa isi asigure propii sai clienti. Cite*ul supermar-etului promo/eaza ideea ca personalul reprezinta c eia succesului companiei. 3ar) cu toate acestea) in practica acest lucru nu se realizeaza deoarece nu se acorda o atentie sporita personalului si salariile sunt !oarte mici. Ce spune ca un lucrator de raion nu rezista mai mult de 2*3 luni din cauza programului

16

intens de lucru si a salariului !oarte mic. Asta ar !i si cauza sla1ei organizari a produselor pe ra!t. Putem a!irma ca mec andisingul nu este realizat cum tre1uie iar acest lucru este un lucru !undamental deoarece dupa cum stim) acesta cuprinde ansam1lul metodelor intreprinse in scopul promo/arii si sustinerii acti/itatii comerciale la punctul de /anzare) in scopul optimizarii /anzarilor. Acest lucru) si anume sla1a atentie acordata merc andisignului in!luenteza atat /anzarile ipermar-etului cat si cele ale !irmelor ce isi expun produsele in supermar-et) nemultumindu*i pe producatori.

17

#i$liogra"ie
$irela Acta/ia Iisan) Te nologii comerciale) Bditura ACB) 4ucuresti 2004 111htt+2334445 ega,i age5ro3 111htt+2334445ancaale6an#re%c"5ro37log3" ilinta,#e,la, ega,i age3 111htt+2334445#e%+re/ir e5co 3co +an8For" 5+h+9i#:;(<(=to+ic:>';

18