Sunteți pe pagina 1din 7

S.C TRIO S.R.

L
-UMBRELA-

Realizat de:

Corbu Ionela
Patraşcu Elena-Mădălina
Rugină Mihaela

Grupa 1221
PROIECT MARKETING-UMBRELA

CUPRINS

1. Rezumat introductiv...................................................................................3
2. Elementele specifice mediului de Marketing.........................................3
Micromediul...................................................................................................4
Macromediul..................................................................................................4
Mediul economic........................................................................................4
Mediul Politico-legal..................................................................................4
3. Scurta istorie a umbrelei.............................................................................4
4. PIAŢA..........................................................................................................5
4.1 Identificarea pieţei/identificare, descriere, evoluţie, structura.................5
4.2 Caracterizarea pieţei (profil consumator) ................................................6
5. Tendinţe........................................................................................................7

2
PROIECT MARKETING-UMBRELA

1. Rezumat introductiv
Proiectul are ca temă umbrelă de ploaie ROYAL, produsă de firma S.C. TRIO SRL, care are ca
obiect de activitate producerea de umbrele de diferite tipuri (de ploaie, de plajă, de grădină, pentru
cărucioare). Studiul de fezabilitate întocmit a avut în vedere atât caracteristicile pieţei, cât şi ale
produsului, preţul, modalităţile de promovare şi de distribuţie.
Societatea S.C. TRIO SRL este o societate nou înfiinţată în Iaşi, cu sediul pe str. Carpaţi nr. 4,
bl. 908A, sc A, parter. Obiectul de activitate al societăţii este fabricarea de umbrele. Deşi realizează
toate tipurile de umbrele, după un studiu al pieţei judeţului Iaşi, societatea s-a oprit în cele din urmă
asupra umbrelelor de ploaie pentru femei, piaţa ţintă fiind reprezentată de femeile cu vârsta cuprinsă
între 15 şi 55 de ani, energice, dinamice şi cu venituri medii, segment reprezentativ din punct de vedere
al dimensiunii, putând aduce societăţii veniturile previzionate.
Obiectivul ei este de a-şi creşte pe viitor cota de piaţă, devenind un concurent de temut pentru
celelalte societăţi producătoare de umbrele.
Pentru atingerea acestui obiectiv societatea S.C. TRIO SRL realizează o gamă variată de
umbrele de ploaie şi anume: umbrele fashion, glamour, freetime, agresive, intrigante şi seducătoare,
toate fiind de tip long, medium şi mini, uni sau multicolore, cu deschidere manuală sau automată, din
poliester, nylon sau bumbac.
În stabilirea preţului, am luat în considerare totalitatea factorilor care îl influenţează: tipul
cererii pentru produs, costurile necesare în producerea umbrelelor, preţurile practicate de concurenţă,
precum şi preţul psihologic (pe care ar fi dispus să îl plătească clientul). Totodată, ne-am definit
obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, stabilind strategiile posibile de aplicat pentru îndeplinirea
acestora.
Pentru selectarea canalelor de distribuţie, am parcurs mai multe etape, care s-au finalizat prin
încheierea unor contracte cu firmele distribuitoare. Referitor la strategia de distribuţie, am optat pentru
utilizarea canalelor de distribuţie indirecte, scurte, multiple, distribuţia fiind selectivă. Astfel,
magazinele alese pentru desfacerea produselor sunt cele specializate în comerţul cu costume dama, dar
au prestanta şi renume pe piaţa Iaşului şi chiar pe piaţa mondială, distingându-se prin calitatea
produselor oferite, dar şi prin preţurile practicate şi între care există şi o anumită concurenta: Steilman,
Nichi Fashion, Dacon Emerald, Irina Schrotter Fashion House, Tina R.

2.Elementele specifice mediului de Marketing


Mediul de marketing este alcătuit din două componente: Micromediul şi Macromediul
Întreprinderii:

3
PROIECT MARKETING-UMBRELA

Micromediul cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intră în relaţii directe. Acestea
sunt:
Furnizorii de mărfuri (sau agenţi economici) ce asigură resursele necesare de materii prime,
echipamente şi maşini;
Prestatorii de servicii reprezentaţi de firme sau persoane particulare care oferă o gamă largă de
servicii utile realizării obiectivelor firmei;
Clienţii care sunt consumatori, utilizatori industriali, întreprinderi comerciale sau agenţii
guvernamentale pentru care bunurile produse de întreprindere le sunt oferite spre consum;
Concurenţii sunt firme sau persoane particulare care îşi dispută aceeaşi categoriie de clienţi, iar
în situaţii frecvente aceeaşi furnizori sau prestatori de servicii;
Macromediul reprezintă totalitatea factorilor ce constituie climatul general în care aceasta îşi
desfăşoară activitatea.
Pentru întreprindere mediul tehnologic este important din cauza următoarelor motive:
*Creează noi moduri de satisfacere a nevoilor consumatorilor, astfel noile produse din categoria
Royal sunt mai complexe decât modelele anterioare diferenţiindu-le calitatea şi design-ul.
* Modificarea naturii concurentei a dus că întreprinderea să creeze noi modele de umbrele Royal
cu îmbunătăţiri de ultima oră şi fiind mult mai accesibile decât cele anterioare sau ale concurenţei.
Mediul economic reprezintă baza de susţinere de cumpărare şi cerere, indiferent dacă persoanele
sunt consumatori finali sau intermediari. Pentru a caracteriza acest mediu luăm în considerare nivelul
şi evoluţia veniturilor clienţilor ce pot influenţa consumul direct proporţional. Cu cât veniturile sunt
mai mari cu atât consumul este mai mare, iar dacă acestea scad şi consumul va scade.
Mediul Politico-legal include sistemul guvernamental şi sistemul juridic în care funcţionează
întreprinderea. Cele două sisteme vizează în principal protejarea consumatorilor, protejarea
concurentei şi societăţii.

3. Scurta istorie a umbrelei


Umbrela este unul dintre accesoriile cele mai comune în zilele noastre, fiind considerată de cele mai
multe ori banală. Deşi este atât de larg răspândită, umbrela nu este în nici un caz o invenţie modernă,
având o istorie ce se întinde de-a lungul câtorva mii de ani. Termenul de „umbrelă” derivă din
latinescul „umbra”, întrucât aceste accesorii au fost iniţial folosite pentru protecţie împotriva razelor
solare.
Inventate acum mai bine de 4000 de ani, umbrelele se regăsesc în sculpturi antice pe monumente din
Egipt, China şi India.
De-a lungul timpului, umbrela a cunoscut o varietate de forme şi a fost confecţionată din diferite
materiale, precum piele, mătase şi bumbac, tratate cu ulei sau ceară, şi chiar pene, imitând penajul
4
PROIECT MARKETING-UMBRELA

păsărilor de apă, în cazul pălăriei, şi lemn, răchită, bambus, oase de balenă, iar mai apoi diferite metale,
în cazul scheletului. Umbrelele timpurii erau grele, dificil de manevrat, incomode şi foarte scumpe.

4. PIAŢA

4.1 Identificarea pieţei/identificare, descriere, evoluţie, structura

Piaţa reprezintă sfera de manifestare şi confruntare a cererii şi ofertei şi a realizării lor prin intermediul
vânzarii-cumpararii. În marketing, întotdeauna, se operează cu o piaţă concurenta, localizabila sub
aspect geografic, identificabil sub aspect socio-demografic, descriptibila sub aspect economic şi
monetar, inteligibila sub aspect cultural, accesibilă sub aspect juridic şi politic, şi determinată precis în
raport cu o anumită întreprindere şi un anumit produs. Într-o economie de piaţă satisfacerea nevoilor
clienţilor este deosebit de importantă pentru succesul şi durabilitatea unei companii În sistemul de piaţă
o afacere prospera dacă îşi îndeplineşte sarcinile particulare în mod efectiv şi eficient Aceasta gândire
ne-a făcut să acţionăm în sensul realizării unor produse de calitate superioară, astfel încât clienţii noştri
să fie mereu mulţumiţi
Un prim obiectiv urmărit este acela de a găsi un echilibru între ceea ce ne propunem noi şi ceea ce
cauta consumatorul. Pentru aceasta va fi nevoie de o cercetare riguroasă a pieţei. Vrem să oferim
consumatorilor produse de cea mai bună valoare posibilă, să ne atragem cât mai mulţi clienţi.
Produsul nostru îşi propune să surclaseze mărcile concurente şi să ocupe locul întâi în preferinţele
cumpărătorilor. Ca în orice domeniu de activitate, este normal că tendinţele producătorilor să coincidă
cu cererea pieţei. Prin urmare, exista o vastă paleta de materiale, unele mai grozave decât altele. Pentru
alegerea optimă a umbrelelor folosite, ne orientăm după cele de "dincolo" şi diversitatea lor în funcţie
de material cu implicaţiile ei.
Astfel piaţa umbrelelor, prezintă un raport cerere-oferta destul de neechilibrat, neexistând, cel puţin pe
piaţa din Moldova un număr de ofertanţi care să acopere cererea existenta. O anumită fracţiune din
cadrul populaţiei este formată din consumatori, persoane fizice, atât familii cât şi persoane
necăsătorite, şi cealaltă din non-consumatori. Din totalul populaţiei cei care reprezintă clienţii
produselor sunt persoanele obişnuite, iubitoare de natură şi escapade, persoane care sunt dispuse să îşi
petreacă într-un mod cât mai natural şi neconvenţional timpul liber.
Domeniile de referinţă, obiectivele şi acţiunile marketingului sunt orientate preponderent spre piaţă,
strategiile de marketing, deciziile şi programele de marketing fundamentându-se pornind de la
informaţia de piaţă, care urmează a fi corelată ulterior cu posibilităţile întreprinderii.
Din perspectiva marketingului, se acordă o importanţă deosebită consumatorilor şi nevoilor acestora,
fără a se neglija celelalte categorii de agenţi ai pieţei, care influenţează eficienţa acţiunilor de

5
PROIECT MARKETING-UMBRELA

marketing.
Pe acest principiu se bazează şi societatea S.C. TRIO SRL, societate tânără, în plină afirmare şi
dezvoltare, bazată pe o echipă tânără şi dinamică, având drept principală preocupare calitatea şi
mulţumirea clientului.

Design

Preţ
Cu
lo
Rezistenţă ar
er
ân
e a M

e
at
M

ilit
at
al

t
m ă ri
er

U
e
M
i

4.2 Caracterizarea pieţei (profil consumator)

Consumatorii sunt cei care formează piaţa şi spre care se îndreaptă principalele eforturi ale firmei şi ale
specialiştilor noştri de marketing. Din acest motiv, cunoaşterea cumpărătorilor a caracteristicilor
generale şi specifice, a dorinţelor, a nevoilor şi atitudinilor acestora este esenţială nu numai pentru
specialistul de markerting, ci pentru întreg personalul firmei. Specialiştii firmei prin ansamblul
atribuţiilor specifice prin cercetării speciale aduc cea mai seminificativa contribuţie la cunoaşterea
consumatorilor şi cumpărătorilor. Punerea la punct a componentelor de marketing se bazează pe o
cunoaştere detaliată a comportamentului consumatorului. Comportamentul de consum priveşte toate
evoluţiile cognitive, afective şi comportamentale prin care trece utilizatorul din momentul în care ia
decizia de cumpărare până în momentul în care se dispensează de produsul utilizat Cunoaşterea
cumpărătorului se realizează prin intermediul cercetărilor de marketing
Piaţa umbrelelor se caracterizează în funcţie de vârsta, venituri şi activităţile individuale ale fiecărei
persoane Cererea umbrelelor, determinată de dorinţa oamenilor de a călători şi de a-şi petrece cât mai
mult timp în mijlocul naturii, la mare.
Cumpărătorii produsului sunt împărţiţi în două categorii esenţiale:
- Cumpărători individuali, care cumpără pentru satisafcerea nevoilor de consum, propiu sau ale altora
(cadouri cu diferite ocazii);

6
PROIECT MARKETING-UMBRELA

- Cumpărători organizaţionali care cumpără pentru realizarea obiectivelor organizaţiilor (în cazul
nostru, la mare).
Comportamentul de cumpărare diferă semnificativ pentru cele două categorii de cumpărători motiv
pentru care marketingul vine cu abordări distincte ale acestora.
Populaţia totală (N) a judeţului Iaşi este de 813.943, din care populaţia de gen masculin este de
402.092 şi de gen feminine 411.851.
N = 813.943 persoane
Această populaţie este formată din consumatori (C) şi nonconsumatori (NC).
N = C + NC persoane
Consumatorii sunt acele persoane care utilizează produsele noastre. Consumatorii reprezintă 70% din
populaţie, adică:
C = 70% * N = 70% * 813.943 = 569.760 persoane
Nonconsumatorii reprezintă 30% din populaţie şi pot fi nonconsumatori relativi (NCR) sau absoluţi
(NCA).
Ca şi concurenţi din judeţul Iaşi nu avem, însă pe piaţa ieşeană au ajuns umbrelele prin importuri atât
din străinătate cât şi din alte judeţe: Fem, Terapia Ranbaxy, Slazenger, K-Karp, dar sunt foarte multe
branduri mari naţionale şi internaţionale care distribuie şi acest produs, cum ar fi Leonardo, Avon
cosmetics, Bamboo, Bata, Oriflame.

5. Tendinţe
Dacă pe timp de iarnă umbrela este uitată în dulap, primăvara sau toamna e aproape imposibil să facem
asta. E vremea aşadar să ne gândim cam ce fel de umbrele vom purta în 2010.
În primul rând, ele vor fi neapărat colorate, aşa cum bineînţeles fashion-icon Rihanna ştie deja.
Umbrelele transparente au cam ieşit din uz, fiind înlocuite de cele cu imprimeuri florale vii. Specific
anului acesta va fi bordura umbrelei, în stil vintage, care va simula broderia, amintind de domniţele
cochete ale vremurilor medievale. Pentru ţinutele sport, vor fi la mare căutare tot umbrelele
multicolore, de obicei cu dungi de diverse forme.

• Printuri florale – florile au menirea de a înviora ziua oricui


• Transparent vs opac– Sunt foarte chic, au un aer urban şi îţi permit să vezi cât de cât în jurul tău
oricât de tare ar ploua afară iar tu ai încerca să îţi apropii cât se poate de mult de corp.
• Şarm şi eleganta-. Îţi oferă un aer elegant, stilat, feminin iar vara sunt perfecte pentru o ieşire la
un eveniment monden sau de ce nu la o petrecere la grădina cu prietenii.
• Exotic – simpatice şi numai bune de luat în vacanţă, umbrelele cu printuri exotice cu frunze de
palmier sau floarea soarelui sunt extrem de actuale.
7

S-ar putea să vă placă și