WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 1

WI WI WI WI WI WI WI WI WI WIL WIL WIL WIL WIL WIL

142 105 102 82 62 52 42 101 81 125 X 105 X 105 85 X 85 62

Instalare, 2-3 Scoaterea din ambalaj Legãturi hidraulice ºi electrice Primul program de spãlare Descrierea maºinii de spãlat, 4-5 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Descrierea maºinii de spãlat, 6 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Descrierea maºinii de spãlat, 7 WI 62; WI 52; WI 42 Descrierea maºinii de spãlat, 8 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 9 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 10 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Personalizãri, 11 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Pornire ºi programe, 12 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Personalizãri, 13 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82, WI 101, WI 81 Pornire ºi programe, 14 WI 62; WI 52; WI 42 Personalizãri, 15 WI 62; WI 52; WI 42 Detergenþi ºi rufe albe, 16 Sertarul detergenþilor Ciclul de albire Prepararea rufelor Rufe deosebite Precauþii ºi sfaturi, 17 Protecþie generalã Aruncarea rezidurilor Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor Întreþinere ºi îngrijire, 18 Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea sertarului de detergenþi Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Curãþarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Anomalii ºi remedii, 19 Asistenþã, 20 Înainte de a lua legãtura cu sevice-ul Date tehnice, 20-21 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT, coperta 3 Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

WISL 105 X WISL 85 X

1

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 2

sã se pãstreze împreunã cu

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

A furtunului de alimentare cu apã ºi înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã rece
(a se vedea figura alãturatã).

vânzãtorul.

3. Scoateþi cele 3 (numai modelele WI, WIL 62 ºi 105) sau 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (a se vedea figura de mai jos).
2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus în dreapta (a se
vedea figura alãturatã).

aflate în dotare.

5. Închideþi cu dopurile din dotare cele 3/4 orificii ale sistemelor de prindere, situate în partea posterioarã.

ca furtunul

“Date tehnice” (a se vedea pag. 20). furtunului de alimentare nu este

o suprafaþã planã ºi rigidã,

(a se vedea figura alãturatã);

2

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:40 AM

Page 3

Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de

a apei,

ghidajul aflat în dotare,
(a se vedea figura alãturatã).

Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.

furtunelor de furtunul de furtunul

ºtecherul în priza de curent,

legale;

“Date tehnice” de la pag. 20.

“Date tehnice” de la pag. 20. ºtecherul maºinii de spãlat. ºtecherul.

!

Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16O C.

3

Pe durata programului selectorul rãmâne ferm. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât dvs. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. WIL 105. 5). sã puteþi afla timpul rezidual pânã la iniþierea programului de spãlare (a se vedea pag. WISL 105. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. 5).WI&WIE&WIL COMPLET. Indicatoare luminoase: sunt utile pentru a urmãri derularea programului de spãlare ales. Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a se vedea pag. 11). “Delay timer”. WISL 85. O datã selectatã întârzierea pornirii. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. WIL 85.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 4 WIL 125. 16). Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi când aveþi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea pag. 4 . TURAÞIE DE CENTRIFUGARE Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. WIL 62. Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. 11).

“Delay timer” (a se vedea pag. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi . Acest indicator se stinge numai dacã maºina de spãlat rufe nu este în prizã. indicatorul Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. luminând intermitent indicã faptul cã zãvorul nu mai blocheazã hubloul: în acest moment îl puteþi deschide. 9). iniþiat. Taste/butoane pentru FUNCÞII Tastele pentru funcþii îndeplinesc ºi rolul (a se vedea pag. 5 . WISL 105. (centrifugare) se va aprinde.WI&WIE&WIL COMPLET. WIL 105. 11). WIL 85.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 5 WIL 125. Dupã dezactivarea funcþiei. apei reziduale indicatorul luminos.indicatorul. indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va începe sã semnalizeze. WISL 85. WIL 62.

deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). vã informeazã asupra posibilitãþii de deschidere a hubloului (a se vedea mai jos). Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat. FUNCÞII Panoul de control . Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 6 WI 142. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Indicatorul HUBLOU BLOCAT. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. WI 82.WI 105 Butoane FUNCÞII Indicator HUBLOU BLOCAT Butonul PORNIRE/OPRIRE Indicator PORNIRE/OPRIRE Sertarul detergenþilor Selector TURAÞIE CENTRIFUGARE Selector PROGRAME Selector TEMPERATURÃ Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 16). 6 Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. Numai pentru modelul WI 105 Selectorul de REGLARE A TURAÞIEI DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a regla sau pentru a exclude turaþia de centrifugare . 13). WI 102.WI&WIE&WIL COMPLET. WI 105.

Indicatorul va rãmâne aprins în momentul în care maºina a acceptat programul de spãlare. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic.Indicator ON-OFF (Pornire .Oprire) Acest indicator va lumina intermitent în momentul punerii în funcþiune a maºinii de spalat rufe (în aºteptarea stabilirii programului de spãlare).Indicator Hublou blocat Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. 15) Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi – aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã (circa 3 minute).WI&WIE&WIL COMPLET. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. 16).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 7 Pentru WI 142 ºi WI 105 Indicatoare luminoase Indicatoarele luminoase oferã informaþii importante. . WI 52. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. dupã cum urmeazã: . FUNCÞII Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. WI 42. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã. dupã care veþi putea deschide hubloul. WI 62. 7 .

WI 81. dupã cum urmeazã: . Indicator ON/OFF: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat. Butonul ON/OFF: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 8 WI 101. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 8 .Luminând fix indicã faptul cã maºina de spãlat rufe a acceptat programul ales de cãtre dvs. Indicatorul ON/OFF furnizeazã informaþii foarte importante. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile.Aprinderea intermitentã a acestui indicator indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi aºteaptã setãrile corespunzatoare.WI&WIE&WIL COMPLET. 16). .

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 9 WI 101. (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. WI 81. Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. 9 . 13).

WISL 85. WISL 105. WIL 85. indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. WIL 62. Pentru a anula þineþi apãsat butonul START/RESET timp de cel puþin 2 secunde. a se vedea “calcã mai uºor”. 10 . WIL 105. La sfârºitul programului ales. Opriþi maºina apãsând butonul . Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET. 6. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute în interiorul cuvei.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 10 WIL 125. 5. 7. 8. Selectaþi turaþia de centrifugare.WI&WIE&WIL COMPLET. pagina urmãtoare. 16).

WISL 105.WI&WIE&WIL COMPLET. WIL 85.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 11 WIL 125. WIL 105. WIL 62. (a se vedea Tabelul de programe de la pag. 10) Alegerea turaþiei de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului WIL 125 1200 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu cincea 11 . WISL 85.

dupã 5” selectarea se acceptã. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul . WI 82. poziþionaþi selectorul pe unul din simbolurile (Stop/Reset) ºi aºteptaþi 5”. ºi în acest caz puteþi închide maºina ºi selecta un alt ciclu de spãlare. Introduceþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.Stabilirea turaþiei de centrifugare: Rotind selectorul de CENTRIFUGARE. Turaþiile maxime prevãzute pentru programe sunt: Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm Sintetice 800 rpm Lânã 600 rpm Mãtase nu Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã. ledul nu mai semnalizeazã intermitent (rãmânând aprins) ºi începe ciclul de spãlare. 9. 7. Imediat ce anularea a fost acceptatã. Maºina de spãlat rufe va împiedica în mod automat efectuarea unei turaþii superioare în raport cu cea prevãzutã (maximã) aferentã oricãrui program.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 12 WI 142. 16) 6. Datele specificate în tabel au valoare indicativã. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul . Indicatorul PORNIRE/OPRIRE lumineazã intermitent. Numai pentru WI 105 . Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a înlesni uscarea cuvei ºi evita mirosurile urâte în interior. 1. 12 . 13) 3. Pentru a anula ciclul selectat. NOTE: Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. Stabiliþi programul dorit 2. 13). WI 102. (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. 8. stabiliþi turaþia de centrifugare aferentã programului ales. indicatorul luminos de HUBLOU BLOCAT va semnaliza indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. Stabiliþi turaþia de centrifugare (numai pentru modelul WI 105) 4. indicatorul PORNIRE/OPRIRE semnalizeazã. 5. WI 105. selectând simbolul . Introduceþi rufele în cuvã ºi închideþi hubloul. La sfârºitul programului.

ci doar dupã câteva ore). WI 101. dacã doriþi sã efectuaþi evacuarea apei în locul turaþiei de centrifugare.WI&WIE&WIL COMPLET. înainte de evacuare. WI 82. WI 102. Programul poate fi completat rotind selectorul PROGRAME cu o singura unitate. rotiþi selectorul PROGRAME pânã la simbolul . WI 105. Este activã doar cu programele dedicate tesaturilor sintetice.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 13 WI 142. Este foarte importantã deoarece evitã ca þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se destrame (de exemplu atunci când nu puteþi extrage rufele la încheierea procesului de spãlare. În cazul þesãturilor sintetice. 13 . mãtãsii ºi perdelelor. 12) (Valabilã ºi pentru WI 105) ºi WI 105 Numai pentru WI 142 Funcþia „Antiºifonare” Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele cufundate în apã. WI 81.

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 14 WI 62. 16 Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. (a se vedea pag. 7. WI 52. La sfârºitul spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute. .WI&WIE&WIL COMPLET. WI 42. 14 . Dupã ce aþi scos rufele spãlate lãsaþi mereu hubloul deschis sau întredeschis pentru a se putea usca cuva. Închideþi mereu robinetul de alimentare cu apã. 15). Opriþi maºina apãsând butonul În acest moment puteþi deschide hubloul în siguranþã.

15 . Programul poate fi completat cu o turaþie de centrifugare sau cu evacuarea apei fãrã turaþie de centrifugare. WI 52. În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã cu maºina opritã.WI&WIE&WIL COMPLET. WI 42. În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sens orar cu o unitate iar în al doilea caz este necesar ca selectorul PROGRAME sã se poziþioneze în dreptul simbolului .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 15 WI 62. (a se vedea Tabelul de programe de la pag. pe baza tabelului de mai jos. 14) aferent funcþiei dorite.

numai pentru modelele: WIL 125. 85. 105.numai pentru modelele WIL 125. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 85. WISL 105 ºi 85 Folosiþi numai un program care exclude turaþia de centrifugare.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 16 (pentru WIL 125.WI&WIE&WIL COMPLET.numai pentru modelele WIL 125. 62.numai pentru modelele WIL 125. Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. 105. . (a se vedea figura alãturatã). WISL 105 ºi 85. . WISL 105 ºi 85). 62. WISL 105 ºi 85. 85. 85. 105. Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. . numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. 62. (a se vedea capitolul “Personalizãri”. 85. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. 105. 62. 16 . folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe. WISL 105 ºi 85). 62. 105.

WI&WIE&WIL COMPLET. Dacã maºina de spãlat trebuie sã fie mutatã sau transportatã. selectaþi o turaþie mare de centrifugare. faceþi acest lucru cu douã sau trei persoane ºi cu maximã atenþie. ci trãgând de ºtecher. 17 . Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este foarte grea.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 17 fãceþi-o Nu scoateþi ºtecherul maºinii din priza de curent trãgând de cablu.

Nu folosiþi furtune deja folosite/uzate.WI&WIE&WIL COMPLET. Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cu apã cel puþin o datã pe an. (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea figura alãturatã). 18 . este normal sã se scurgã puþinã apã.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 18 Scoateþi ºtecherul din prizã atunci când Înainte de orice operaþie de curãþare verificaþi ca programul de spãlare sã fie încheiat ºi scoateþi ºtecherul din prizã. (a se vedea figura alãturatã).

2). (“Delay timer”.WI&WIE&WIL COMPLET. 2). 3). 18). 3). Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. 3). în momentul instalãrii mºinii. Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag. Furtunul de alimentare nu este bine înºurubat (a se vedea pag. a se vedea pag. uºor (a se vedea pag. (a se vedea pag. nu a fost deblocatã corect (a se vedea pag. 3). (pentru a-l curãþa a se vedea pag. stoarce. 2). încontinuu. 19 . Cuva. Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag. Programul de spãlare nu porneºte. Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100 cm de pãmânt (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 19 Service ªtecherul nu este sau nu este suficient introdus în prizã astfel încât sã existe conexiune electricã. Furtunul este îndoit. “Personalizãri ºi Funcþii)). (a se vedea pag. (a se vedea “Personalizãri ºi Funcþii). 5) Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet. 2).

5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe baza normei IEC456 20 .5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 500 de rotaþii pe minut programul 2. Aceste informaþii se sflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea posterioarã a maºinii de spãlat.05 MPa (0. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.05 MPa (0. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. WI 62 lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WI 102 / WI 105 lãrgime 59. temperatura 60OC. WI 142 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 20 Înainte de a contacta service-ul (a se vedea pag.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3.05 MPa (0.05 MPa (0. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. temperatura 60OC.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Date tehnice Model Dimensiuni WI 42 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.WI&WIE&WIL COMPLET.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 3. efectuat cu 5 kg de rufe. WI 81 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WIL 62 EX lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. WIL 125 X lãrgime 59. WI 101 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 400 de rotaþii pe minut WI 52 lãrgime 59.05 MPa (0. WIL 105/105 X lãrgime 59. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 3.05 MPa (0.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe. WI 82 lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.05 MPa (0.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut programul 2. WIL 85/85 X lãrgime 59.05 MPa (0. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1400 de rotaþii pe minut programul 3. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2. 19).

89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WISL 105 X lãrgime 59. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 4. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC. efectuat cu 4.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri.05 MPa (0.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 kg de rufe. baza normei IEC456 Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .5 kg de rufe.WI&WIE&WIL COMPLET.05 MPa (0. 21 . .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 21 Model Dimensiuni WISL 85 X lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 22 22 .

26 28 29 30 31 32 cuvei. coperta 3 Reþeaua naþionalã de service.WI&WIE&WIL COMPLET. 33 34 Date tehnice. coperta 4 23 . 34 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 23 WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X 24 Primul program de spãlare.

WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura alãturatã) aflate în dotare. 34). 24 . (a se vedea pag. situate în partea posterioarã (a se vedea figura alãturatã). 3. vânzãtorul. ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator. Scoateþi cele 4. Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este (a se vedea figura alãturatã). dopurile aflate în dotare cele patru orificii în care (a se vedea figura alãturatã) indicate în tabelul “Date tehnice”.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 24 se pãstreze împreunã cu .

34). (a se vedea pag. 25 . 34).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 25 (a se vedea figura alãturatã).WI&WIE&WIL COMPLET. Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã. (a se vedea pag. ca: legale.

Taste “FUNCÞII” sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Selectorul este folosit pentru alegerea programelor de spãlare. Butonul “PORNIRE/OPRIRE” este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Butonul “START/RESET” este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit.WI&WIE&WIL COMPLET. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Butonul “CENTRIFUGARE” este folosit pentru reglarea turaþiei de centrifugare pânã la excluderea acesteia. Pe duarata programului selectorul rãmâne ferm. 26 . Butonul “DELAY TIMER” este folosit pentru a întârzia pornirea programului de spãlare selectat pânã la maximum 24 de ore.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 26 FUNCÞII Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi. Display-ul este util pentru programarea maºinii de spãlat ºi efectuarea avansãrii programelor de spãlare (a se vedea pagina alãturatã).

“F-01”. (a se vedea pag. 28) START/RESET (Delay Timer. 29). “MEMO”. 34).WI&WIE&WIL COMPLET. . “END”.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 27 (a se vedea pag. a se vedea pag. SELECTORUL va apãrea scris : “MEMO”. “MEMO” SELECTORULUI . 27 . a celui mai utilizat.

5) 7-8 12 a se vedea “calcã mai uºor”. (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 28 (a se vedea pag. costume gimnasticã etc. (pentru a le modifica.) (a se vedea pag. 28). 27). cuva.WI&WIE&WIL COMPLET. a se vedea pag. 27). pagina alãturatã. Tipul de þesãturã ºi gradul de murdãrie Îmbrãcãminte sportivã (treninguri. Zilnic 30’ 10 28 .

cu excepþia programului 6 ºi evacuare apã. Apãsând din nou valorile coboarã pânã la “OFF”. Apãsând butonul START/RESET apare din nou valoarea “întârzierii” selectate care se va diminua la fiecare orã pânã la pornirea ciclului de spãlare.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 29 Taste FUNCÞII Dacã la pornirea maºinii. icoana apare fixã. dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã: pe display simbolul rãmâne fix. va confirma aceastã operaþie. opriþi-vã la “întârzierea” doritã. iar dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã iar pe display se vizualizeazã timpul prevãzut pentru programul selectat iar simbolul va rãmâne aprins. în aceastã fazã se poate modifica valoarea “întârzierii” doar diminuând-o. Reglarea “delay timerului” este activã cu toate programele. Apãsând din nou pe buton apare “1h”. 5. opriþi-vã la valoarea doritã. butonul 4 30 4. 6 29 . adicã întârziere de o orã ºi aºa mai departe pânã la “24h”. Apãsând butonul se vizualizeazã viteza maximã permisã a turaþiei de centrifugare pentru programul selectat iar icoana de pe display. Reglarea turaþiei de centrifugare este activã pentru toate programele. Apãsând butonul pe display se vizualizeazã scris mesajul “OFF” iar simbolul ilumineazã intermitent. ceea ce indicã excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a reveni la valoarea cea mai mare). SELECTORUL este poziþionat pe un program care prevede turaþia de centrifugare.WI&WIE&WIL COMPLET.

29). 4 (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 30 indicat. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura). numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. 6 Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. 4 30 .

energie electricã. energie electricã. (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 31 de energie electricã. 31 . 29). Evitaþi aditivul de înmuiere.WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 32 necesitã întreþinere. încheiat ºi (a se vedea figura). 32 . (a se vedea figura).WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura): este normal sã se scurgã puþinã apã.

25). 25). (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 33 (a se vedea pag. 29). (a se vedea pag. . 24). (a se vedea pag. a se vedea pag. stoarce. 25).WI&WIE&WIL COMPLET. este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. 24). (a se vedea pag. 24). 30). mesajul “DOOR”). 24). bine fixat (a se vedea pag. 25). 24). 29). (a se vedea pag. mesajul “H2O”). a se vedea pag. (a se vedea pag. Programul de spãlare nu porneºte. 33 . (a se vedea pag. 28). încontinuu. (a se vedea pag.

200 de rotaþii pe minut programul 2. 33).5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.05 MPa (0.000 de rotaþii pe minut programul 2.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WIE 107 lãrgime 59. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60 C.5 kg de rufe.400 de rotaþii pe minut programul 2.5 bari) presiune minimã 0. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 147 X lãrgime 59. Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .05 MPa (0.400 de rotaþii pe minut O Viteza de centrifugare pânã la 1.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. Model Dimensiuni WIE 147 X lãrgime 59. Date tehnice Model Dimensiuni WIE 87 lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.WI&WIE&WIL COMPLET. efectuat cu 5 kg de rufe.200 de rotaþii pe minut programul 2. 34 . . temperatura 60OC. efectuat cu 4. efectuat cu 4.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.05 MPa (0.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. efectuat cu 5 kg de rufe. O Programe de control pe programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 127 X lãrgime 59.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 34 Înainte de a contacta Unitatea Service: (a se vedea pag. temperatura 60OC. temperatura 60 C. temperatura 60 C.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri. O WIE 127 X lãrgime 59. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1.

modelele: WIE 87 WISE 107 X WIE 107 WISE 127 X WIE 127 X WIE 147 X .Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 35 Sumar: Pagina 1 .Instrucþiuni de modelele: WI 142 WI 105 WI 102 WI 82 WI 62 WI 52 WI 42 WI 101 WI 81 folosire maºina de spãlat rufe. WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X WISL 105 X WISL 85 X Pagina 23 .WI&WIE&WIL COMPLET.

LAZAR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd. MARELVI IMPEX S.R. COMANEªTI) BRÃILA BRAªOV BUCUREªTI BUZÃU CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA DÂMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA. CARSTEA FRIGO MAT S. BISTRIÞA NEAMÞ OLT PRAHOVA SIBIU. SUSEANU MARIAN FRIGO CLIMA LUX SERVICE S. mobile: 0744 596 198.L. Sâmbãtã: 900-1300 ZONA ACOPERITÃ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU (ONEªTI.L.R. RIO SERVICE S.L.R.R. 47 60044 Fabriano/Italia Tel.R.L.L.L. SERVISTEF S. 2.R. ELFRIG STAR 2002 S. MICADAN S.F. sector 2 022113 Bucureºti . VALOTIS COM S. SERVICE NIL S. QUASAR SERVICE S.L.(0732) 6611 . et 3.L.L.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.R. ACINST S.L. INTERPRESTV S. ELFRIG STAR 2002 S. P.R. TEHNOFRIG ISTRITA S. MITTY ET CO. P. P.L.R. PRIMEX S.L.SAVULESCU TEO 93 S.R.L. FRIGOLUX S. P. VIO CONSTRUCT S.L.L. POLUL NORD S.L.L. 0723 948 467.R.R.L.L.BUZATU VIOREL MACOM S. P. VÂLCEA SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VASLUI VRANCEA UNITATEA SERVICE POLLSTAR COMPANY S. COSTUL UNUI APEL ESTE DE TARIF LOCAL) B-dul Dimitrie Pompei nr.L.R.R.L.F.F.R.F.R.R. IND.R. 0788 418 131 Program: Luni . 6.F.R.L. LUPU MITREA PREST S.R. PETROSTAR S.R.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 37 NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: REÞEAUA DE SERVICE MICADAN 080 10 00 101 (APELABIL NUMAI DIN REÞEAUA ROMTELECOM. Bucureºti Tel.R.F. P.Vineri: 900-1800.L.L. sect. DIMOS S. CALARAªI IAªI MARAMUREª. MEGASTAR EXIM S.WI&WIE&WIL COMPLET.R.L.R.R.L.MACARAU IONEL ELECTROTERM SERVICE S.L. SATU-MARE MEHEDINÞI MUREª.L. Basarabia 28A. MICADAN S.R.R. ANDASIL IMPEX S.R.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 38 Manual de instalare ºi utilizare MAºINA DE SPÃLAT RUFE WI WI WI WI WI WI WI WI WI 142 105 102 101 82 81 62 52 42 WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WISL 105 X WISL 85 X WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X .WI&WIE&WIL COMPLET.

LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE. DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI.PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE). PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT.WI&WIE&WIL COMPLET. ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 39 !!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: .PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. . IAR PRODUCÃTORUL. . .VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 40 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT WI 105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful