WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 1

WI WI WI WI WI WI WI WI WI WIL WIL WIL WIL WIL WIL

142 105 102 82 62 52 42 101 81 125 X 105 X 105 85 X 85 62

Instalare, 2-3 Scoaterea din ambalaj Legãturi hidraulice ºi electrice Primul program de spãlare Descrierea maºinii de spãlat, 4-5 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Descrierea maºinii de spãlat, 6 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Descrierea maºinii de spãlat, 7 WI 62; WI 52; WI 42 Descrierea maºinii de spãlat, 8 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 9 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 10 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Personalizãri, 11 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Pornire ºi programe, 12 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Personalizãri, 13 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82, WI 101, WI 81 Pornire ºi programe, 14 WI 62; WI 52; WI 42 Personalizãri, 15 WI 62; WI 52; WI 42 Detergenþi ºi rufe albe, 16 Sertarul detergenþilor Ciclul de albire Prepararea rufelor Rufe deosebite Precauþii ºi sfaturi, 17 Protecþie generalã Aruncarea rezidurilor Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor Întreþinere ºi îngrijire, 18 Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea sertarului de detergenþi Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Curãþarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Anomalii ºi remedii, 19 Asistenþã, 20 Înainte de a lua legãtura cu sevice-ul Date tehnice, 20-21 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT, coperta 3 Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

WISL 105 X WISL 85 X

1

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 2

sã se pãstreze împreunã cu

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

A furtunului de alimentare cu apã ºi înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã rece
(a se vedea figura alãturatã).

vânzãtorul.

3. Scoateþi cele 3 (numai modelele WI, WIL 62 ºi 105) sau 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (a se vedea figura de mai jos).
2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus în dreapta (a se
vedea figura alãturatã).

aflate în dotare.

5. Închideþi cu dopurile din dotare cele 3/4 orificii ale sistemelor de prindere, situate în partea posterioarã.

ca furtunul

“Date tehnice” (a se vedea pag. 20). furtunului de alimentare nu este

o suprafaþã planã ºi rigidã,

(a se vedea figura alãturatã);

2

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:40 AM

Page 3

Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de

a apei,

ghidajul aflat în dotare,
(a se vedea figura alãturatã).

Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.

furtunelor de furtunul de furtunul

ºtecherul în priza de curent,

legale;

“Date tehnice” de la pag. 20.

“Date tehnice” de la pag. 20. ºtecherul maºinii de spãlat. ºtecherul.

!

Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16O C.

3

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 4 WIL 125. Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a se vedea pag. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. WIL 105. TURAÞIE DE CENTRIFUGARE Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. WISL 85. Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Pe durata programului selectorul rãmâne ferm. 5). 4 . sã puteþi afla timpul rezidual pânã la iniþierea programului de spãlare (a se vedea pag. WISL 105. 11). Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi când aveþi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea pag. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. O datã selectatã întârzierea pornirii. WIL 62. Indicatoare luminoase: sunt utile pentru a urmãri derularea programului de spãlare ales. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. 11). WIL 85. 16). 5). Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. “Delay timer”. momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât dvs.

“Delay timer” (a se vedea pag. 11). WISL 105. 9). WIL 62. Acest indicator se stinge numai dacã maºina de spãlat rufe nu este în prizã. WIL 85. WIL 105. Dupã dezactivarea funcþiei. indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va începe sã semnalizeze.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 5 WIL 125. iniþiat. indicatorul Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. WISL 85. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi .indicatorul.WI&WIE&WIL COMPLET. 5 . apei reziduale indicatorul luminos. luminând intermitent indicã faptul cã zãvorul nu mai blocheazã hubloul: în acest moment îl puteþi deschide. Taste/butoane pentru FUNCÞII Tastele pentru funcþii îndeplinesc ºi rolul (a se vedea pag. (centrifugare) se va aprinde.

WI 82. 6 Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. WI 105. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. vã informeazã asupra posibilitãþii de deschidere a hubloului (a se vedea mai jos). Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 6 WI 142. 13). FUNCÞII Panoul de control . Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.WI&WIE&WIL COMPLET.WI 105 Butoane FUNCÞII Indicator HUBLOU BLOCAT Butonul PORNIRE/OPRIRE Indicator PORNIRE/OPRIRE Sertarul detergenþilor Selector TURAÞIE CENTRIFUGARE Selector PROGRAME Selector TEMPERATURÃ Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). Numai pentru modelul WI 105 Selectorul de REGLARE A TURAÞIEI DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a regla sau pentru a exclude turaþia de centrifugare . Indicatorul HUBLOU BLOCAT. 16). Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. WI 102.

16).Oprire) Acest indicator va lumina intermitent în momentul punerii în funcþiune a maºinii de spalat rufe (în aºteptarea stabilirii programului de spãlare). Indicatorul va rãmâne aprins în momentul în care maºina a acceptat programul de spãlare. WI 52. 15) Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. FUNCÞII Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. WI 62.Indicator Hublou blocat Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. dupã cum urmeazã: . Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic.WI&WIE&WIL COMPLET. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 7 Pentru WI 142 ºi WI 105 Indicatoare luminoase Indicatoarele luminoase oferã informaþii importante. 7 . dupã care veþi putea deschide hubloul. . WI 42.Indicator ON-OFF (Pornire . sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi – aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã (circa 3 minute). Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat.

8 . Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). Butonul ON/OFF: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.Luminând fix indicã faptul cã maºina de spãlat rufe a acceptat programul ales de cãtre dvs. dupã cum urmeazã: . Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat.Aprinderea intermitentã a acestui indicator indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi aºteaptã setãrile corespunzatoare. Indicator ON/OFF: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Indicatorul ON/OFF furnizeazã informaþii foarte importante. 16). WI 81. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 8 WI 101.WI&WIE&WIL COMPLET.

Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 9 WI 101. WI 81. (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. 9 . 13).

pagina urmãtoare. 7. Opriþi maºina apãsând butonul . WIL 85. 5. a se vedea “calcã mai uºor”. 6. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET. La sfârºitul programului ales. WISL 105. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute în interiorul cuvei. 16). Selectaþi turaþia de centrifugare.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 10 WIL 125. Pentru a anula þineþi apãsat butonul START/RESET timp de cel puþin 2 secunde. indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. 8. 10 .WI&WIE&WIL COMPLET. WISL 85. WIL 105. WIL 62.

10) Alegerea turaþiei de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului WIL 125 1200 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu cincea 11 . WIL 105. WIL 85. WISL 105. WISL 85. WIL 62. (a se vedea Tabelul de programe de la pag.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 11 WIL 125.

ºi în acest caz puteþi închide maºina ºi selecta un alt ciclu de spãlare. 13). Introduceþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Stabiliþi turaþia de centrifugare (numai pentru modelul WI 105) 4. ledul nu mai semnalizeazã intermitent (rãmânând aprins) ºi începe ciclul de spãlare. Datele specificate în tabel au valoare indicativã. stabiliþi turaþia de centrifugare aferentã programului ales. indicatorul luminos de HUBLOU BLOCAT va semnaliza indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. Pentru a anula ciclul selectat. 1. 5. 13) 3. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul . La sfârºitul programului. WI 82.Stabilirea turaþiei de centrifugare: Rotind selectorul de CENTRIFUGARE. Imediat ce anularea a fost acceptatã.WI&WIE&WIL COMPLET. Stabiliþi programul dorit 2. WI 105. Numai pentru WI 105 . Introduceþi rufele în cuvã ºi închideþi hubloul. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. WI 102. 7. selectând simbolul .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 12 WI 142. indicatorul PORNIRE/OPRIRE semnalizeazã. NOTE: Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. dupã 5” selectarea se acceptã. Maºina de spãlat rufe va împiedica în mod automat efectuarea unei turaþii superioare în raport cu cea prevãzutã (maximã) aferentã oricãrui program. 12 . (a se vedea pag. 16) 6. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a înlesni uscarea cuvei ºi evita mirosurile urâte în interior. 9. poziþionaþi selectorul pe unul din simbolurile (Stop/Reset) ºi aºteptaþi 5”. Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul . Indicatorul PORNIRE/OPRIRE lumineazã intermitent. 8. Turaþiile maxime prevãzute pentru programe sunt: Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm Sintetice 800 rpm Lânã 600 rpm Mãtase nu Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã.

mãtãsii ºi perdelelor. Este foarte importantã deoarece evitã ca þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se destrame (de exemplu atunci când nu puteþi extrage rufele la încheierea procesului de spãlare. Este activã doar cu programele dedicate tesaturilor sintetice.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 13 WI 142. rotiþi selectorul PROGRAME pânã la simbolul . În cazul þesãturilor sintetice. 13 . Programul poate fi completat rotind selectorul PROGRAME cu o singura unitate. dacã doriþi sã efectuaþi evacuarea apei în locul turaþiei de centrifugare.WI&WIE&WIL COMPLET. 12) (Valabilã ºi pentru WI 105) ºi WI 105 Numai pentru WI 142 Funcþia „Antiºifonare” Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele cufundate în apã. WI 101. WI 81. WI 102. înainte de evacuare. WI 105. ci doar dupã câteva ore). WI 82.

7. (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 14 WI 62. Dupã ce aþi scos rufele spãlate lãsaþi mereu hubloul deschis sau întredeschis pentru a se putea usca cuva.WI&WIE&WIL COMPLET. 15). . WI 42. WI 52. 16 Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. Închideþi mereu robinetul de alimentare cu apã. La sfârºitul spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute. 14 . Opriþi maºina apãsând butonul În acest moment puteþi deschide hubloul în siguranþã.

WI 42.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 15 WI 62. În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sens orar cu o unitate iar în al doilea caz este necesar ca selectorul PROGRAME sã se poziþioneze în dreptul simbolului . (a se vedea Tabelul de programe de la pag. WI 52. 15 . 14) aferent funcþiei dorite.WI&WIE&WIL COMPLET. Programul poate fi completat cu o turaþie de centrifugare sau cu evacuarea apei fãrã turaþie de centrifugare. În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã cu maºina opritã. pe baza tabelului de mai jos.

62. . 85. 62. 105. 85. 105. 62. numai pentru modelele: WIL 125. 85. WISL 105 ºi 85 Folosiþi numai un program care exclude turaþia de centrifugare. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. (a se vedea capitolul “Personalizãri”. 62. 85. 85. Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. 62. WISL 105 ºi 85.numai pentru modelele WIL 125. 16 . Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate.numai pentru modelele WIL 125. Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. WISL 105 ºi 85. 105. (a se vedea figura alãturatã). .numai pentru modelele WIL 125. WISL 105 ºi 85). numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. 105.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 16 (pentru WIL 125. WISL 105 ºi 85). 105. .WI&WIE&WIL COMPLET. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.

WI&WIE&WIL COMPLET. 17 . ci trãgând de ºtecher. selectaþi o turaþie mare de centrifugare. Dacã maºina de spãlat trebuie sã fie mutatã sau transportatã.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 17 fãceþi-o Nu scoateþi ºtecherul maºinii din priza de curent trãgând de cablu. Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este foarte grea. faceþi acest lucru cu douã sau trei persoane ºi cu maximã atenþie.

18 . (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea figura alãturatã). Nu folosiþi furtune deja folosite/uzate.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 18 Scoateþi ºtecherul din prizã atunci când Înainte de orice operaþie de curãþare verificaþi ca programul de spãlare sã fie încheiat ºi scoateþi ºtecherul din prizã. este normal sã se scurgã puþinã apã.WI&WIE&WIL COMPLET. Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cu apã cel puþin o datã pe an.

stoarce.WI&WIE&WIL COMPLET. Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100 cm de pãmânt (a se vedea pag. “Personalizãri ºi Funcþii)). 19 . 2). Furtunul de alimentare nu este bine înºurubat (a se vedea pag. Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag. (“Delay timer”. (a se vedea pag. Cuva. încontinuu. 2). 2). 18). 3). 5) Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet. (a se vedea pag. a se vedea pag. 3). Programul de spãlare nu porneºte.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 19 Service ªtecherul nu este sau nu este suficient introdus în prizã astfel încât sã existe conexiune electricã. 3). Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag. Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. (a se vedea “Personalizãri ºi Funcþii). nu a fost deblocatã corect (a se vedea pag. Furtunul este îndoit. 3). 2). (pentru a-l curãþa a se vedea pag. uºor (a se vedea pag. în momentul instalãrii mºinii.

efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. efectuat cu 5 kg de rufe. WIL 125 X lãrgime 59. WI 142 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WIL 62 EX lãrgime 59. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1400 de rotaþii pe minut programul 3. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe baza normei IEC456 20 .5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC. temperatura 60OC. Aceste informaþii se sflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea posterioarã a maºinii de spãlat. temperatura 60OC. WIL 85/85 X lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0. Date tehnice Model Dimensiuni WI 42 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WI 102 / WI 105 lãrgime 59. WI 62 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.05 MPa (0. WI 82 lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut programul 2. WIL 105/105 X lãrgime 59. WI 81 lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 500 de rotaþii pe minut programul 2.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 3. temperatura 60OC.05 MPa (0. 19).5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 400 de rotaþii pe minut WI 52 lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 3. efectuat cu 5 kg de rufe.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 20 Înainte de a contacta service-ul (a se vedea pag. WI 101 lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3. temperatura 60OC.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.WI&WIE&WIL COMPLET. temperatura 60OC. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.

5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. 21 . efectuat cu 4. .5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WISL 105 X lãrgime 59.05 MPa (0. temperatura 60OC.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 4.5 kg de rufe. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri. baza normei IEC456 Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .WI&WIE&WIL COMPLET.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 21 Model Dimensiuni WISL 85 X lãrgime 59.5 kg de rufe.

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 22 22 .WI&WIE&WIL COMPLET.

33 34 Date tehnice. 26 28 29 30 31 32 cuvei. 34 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT. coperta 3 Reþeaua naþionalã de service. coperta 4 23 .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 23 WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X 24 Primul program de spãlare.WI&WIE&WIL COMPLET.

34).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 24 se pãstreze împreunã cu . ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator. Scoateþi cele 4.WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea pag. vânzãtorul. dopurile aflate în dotare cele patru orificii în care (a se vedea figura alãturatã) indicate în tabelul “Date tehnice”. 24 . situate în partea posterioarã (a se vedea figura alãturatã). Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este (a se vedea figura alãturatã). 3. (a se vedea figura alãturatã) aflate în dotare.

(a se vedea pag. 34). (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 25 (a se vedea figura alãturatã). 34). 25 . ca: legale. Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.WI&WIE&WIL COMPLET.

Taste “FUNCÞII” sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Butonul “CENTRIFUGARE” este folosit pentru reglarea turaþiei de centrifugare pânã la excluderea acesteia. Pe duarata programului selectorul rãmâne ferm. Display-ul este util pentru programarea maºinii de spãlat ºi efectuarea avansãrii programelor de spãlare (a se vedea pagina alãturatã).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 26 FUNCÞII Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi. Selectorul este folosit pentru alegerea programelor de spãlare. Butonul “DELAY TIMER” este folosit pentru a întârzia pornirea programului de spãlare selectat pânã la maximum 24 de ore.WI&WIE&WIL COMPLET. Butonul “PORNIRE/OPRIRE” este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. 26 . Butonul “START/RESET” este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit.

SELECTORUL va apãrea scris : “MEMO”. a se vedea pag. “END”. 27 .WI&WIE&WIL COMPLET. a celui mai utilizat. “MEMO” SELECTORULUI . “F-01”. 29). 34). . 28) START/RESET (Delay Timer. “MEMO”.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 27 (a se vedea pag. (a se vedea pag.

WI&WIE&WIL COMPLET. cuva. 27). 5) 7-8 12 a se vedea “calcã mai uºor”.) (a se vedea pag. pagina alãturatã. 27). 28). Zilnic 30’ 10 28 . a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 28 (a se vedea pag. Tipul de þesãturã ºi gradul de murdãrie Îmbrãcãminte sportivã (treninguri. costume gimnasticã etc. (a se vedea pag. (pentru a le modifica.

Apãsând butonul pe display se vizualizeazã scris mesajul “OFF” iar simbolul ilumineazã intermitent. Apãsând din nou valorile coboarã pânã la “OFF”. Reglarea “delay timerului” este activã cu toate programele. butonul 4 30 4. icoana apare fixã. dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã: pe display simbolul rãmâne fix. iar dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã iar pe display se vizualizeazã timpul prevãzut pentru programul selectat iar simbolul va rãmâne aprins.WI&WIE&WIL COMPLET. cu excepþia programului 6 ºi evacuare apã. SELECTORUL este poziþionat pe un program care prevede turaþia de centrifugare. în aceastã fazã se poate modifica valoarea “întârzierii” doar diminuând-o. Apãsând butonul se vizualizeazã viteza maximã permisã a turaþiei de centrifugare pentru programul selectat iar icoana de pe display. Apãsând din nou pe buton apare “1h”. Reglarea turaþiei de centrifugare este activã pentru toate programele. adicã întârziere de o orã ºi aºa mai departe pânã la “24h”. opriþi-vã la “întârzierea” doritã. 5. Apãsând butonul START/RESET apare din nou valoarea “întârzierii” selectate care se va diminua la fiecare orã pânã la pornirea ciclului de spãlare. opriþi-vã la valoarea doritã. 6 29 . ceea ce indicã excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a reveni la valoarea cea mai mare).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 29 Taste FUNCÞII Dacã la pornirea maºinii. va confirma aceastã operaþie.

29). (a se vedea figura). 4 30 .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 30 indicat. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate.WI&WIE&WIL COMPLET. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe. numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. 4 (a se vedea pag. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. 6 Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã.

29). 31 . energie electricã. (a se vedea pag. Evitaþi aditivul de înmuiere.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 31 de energie electricã. energie electricã.

(a se vedea figura): este normal sã se scurgã puþinã apã.WI&WIE&WIL COMPLET. 32 . (a se vedea figura).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 32 necesitã întreþinere. încheiat ºi (a se vedea figura).

Programul de spãlare nu porneºte. stoarce. 28). 24). mesajul “DOOR”). mesajul “H2O”). 24). a se vedea pag. (a se vedea pag. 29). a se vedea pag. (a se vedea pag. (a se vedea pag. 29).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 33 (a se vedea pag. 25). 25).WI&WIE&WIL COMPLET. 24). (a se vedea pag. 25). 24). bine fixat (a se vedea pag. (a se vedea pag. (a se vedea pag. . 25). (a se vedea pag. (a se vedea pag. 30). 24). este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. încontinuu. 33 .

34 .89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. temperatura 60OC.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri.5 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 4.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. temperatura 60 C. efectuat cu 4. Date tehnice Model Dimensiuni WIE 87 lãrgime 59.5 kg de rufe.05 MPa (0. efectuat cu 5 kg de rufe.200 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. efectuat cu 5 kg de rufe. Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: . temperatura 60 C.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. temperatura 60OC. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2. 33).5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WIE 107 lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1.400 de rotaþii pe minut programul 2.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 147 X lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 127 X lãrgime 59. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.WI&WIE&WIL COMPLET.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.05 MPa (0. O WIE 127 X lãrgime 59.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.000 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60 C. . temperatura 60OC.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 34 Înainte de a contacta Unitatea Service: (a se vedea pag. O Programe de control pe programul 2.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 kg de rufe.05 MPa (0.200 de rotaþii pe minut programul 2. Model Dimensiuni WIE 147 X lãrgime 59.400 de rotaþii pe minut O Viteza de centrifugare pânã la 1.

modelele: WIE 87 WISE 107 X WIE 107 WISE 127 X WIE 127 X WIE 147 X .Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 35 Sumar: Pagina 1 . WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X WISL 105 X WISL 85 X Pagina 23 .Instrucþiuni de modelele: WI 142 WI 105 WI 102 WI 82 WI 62 WI 52 WI 42 WI 101 WI 81 folosire maºina de spãlat rufe.

L.(0732) 6611 .MACARAU IONEL ELECTROTERM SERVICE S. PETROSTAR S. LAZAR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd.L. CARSTEA FRIGO MAT S.R.L. MEGASTAR EXIM S.F.SAVULESCU TEO 93 S.R.L. PRIMEX S.L.R.R.L.F. QUASAR SERVICE S. 47 60044 Fabriano/Italia Tel.L.F. sector 2 022113 Bucureºti . sect. ANDASIL IMPEX S. TEHNOFRIG ISTRITA S.L.R.L. mobile: 0744 596 198.R.L.L. SUSEANU MARIAN FRIGO CLIMA LUX SERVICE S.BUZATU VIOREL MACOM S. P.R. COMANEªTI) BRÃILA BRAªOV BUCUREªTI BUZÃU CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA DÂMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA. FRIGOLUX S.L. COSTUL UNUI APEL ESTE DE TARIF LOCAL) B-dul Dimitrie Pompei nr.L. et 3.R. 0723 948 467. ELFRIG STAR 2002 S. INTERPRESTV S.R.L.L. SATU-MARE MEHEDINÞI MUREª. DIMOS S.L.R.L.L.F.R.R. P. ACINST S. Sâmbãtã: 900-1300 ZONA ACOPERITÃ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU (ONEªTI. IND. 0788 418 131 Program: Luni .L. POLUL NORD S.L.R.L.R.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.L.L. Bucureºti Tel. ELFRIG STAR 2002 S.R. MICADAN S.R. SERVISTEF S.L. MICADAN S. VÂLCEA SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VASLUI VRANCEA UNITATEA SERVICE POLLSTAR COMPANY S. BISTRIÞA NEAMÞ OLT PRAHOVA SIBIU.R. P.Vineri: 900-1800.R.R.R. 6.L.L.R. P. VALOTIS COM S.R.F.R. VIO CONSTRUCT S.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 37 NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: REÞEAUA DE SERVICE MICADAN 080 10 00 101 (APELABIL NUMAI DIN REÞEAUA ROMTELECOM.R. 2. P.L.R. MITTY ET CO.R. RIO SERVICE S.WI&WIE&WIL COMPLET.R.R. P. LUPU MITREA PREST S.L. CALARAªI IAªI MARAMUREª. MARELVI IMPEX S.F. SERVICE NIL S. Basarabia 28A.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 38 Manual de instalare ºi utilizare MAºINA DE SPÃLAT RUFE WI WI WI WI WI WI WI WI WI 142 105 102 101 82 81 62 52 42 WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WISL 105 X WISL 85 X WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X .

PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE).PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.WI&WIE&WIL COMPLET. PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. . DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI. . IAR PRODUCÃTORUL. .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 39 !!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: .VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 40 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT WI 105 .WI&WIE&WIL COMPLET.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful