WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 1

WI WI WI WI WI WI WI WI WI WIL WIL WIL WIL WIL WIL

142 105 102 82 62 52 42 101 81 125 X 105 X 105 85 X 85 62

Instalare, 2-3 Scoaterea din ambalaj Legãturi hidraulice ºi electrice Primul program de spãlare Descrierea maºinii de spãlat, 4-5 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Descrierea maºinii de spãlat, 6 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Descrierea maºinii de spãlat, 7 WI 62; WI 52; WI 42 Descrierea maºinii de spãlat, 8 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 9 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 10 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Personalizãri, 11 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Pornire ºi programe, 12 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Personalizãri, 13 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82, WI 101, WI 81 Pornire ºi programe, 14 WI 62; WI 52; WI 42 Personalizãri, 15 WI 62; WI 52; WI 42 Detergenþi ºi rufe albe, 16 Sertarul detergenþilor Ciclul de albire Prepararea rufelor Rufe deosebite Precauþii ºi sfaturi, 17 Protecþie generalã Aruncarea rezidurilor Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor Întreþinere ºi îngrijire, 18 Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea sertarului de detergenþi Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Curãþarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Anomalii ºi remedii, 19 Asistenþã, 20 Înainte de a lua legãtura cu sevice-ul Date tehnice, 20-21 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT, coperta 3 Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

WISL 105 X WISL 85 X

1

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 2

sã se pãstreze împreunã cu

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

A furtunului de alimentare cu apã ºi înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã rece
(a se vedea figura alãturatã).

vânzãtorul.

3. Scoateþi cele 3 (numai modelele WI, WIL 62 ºi 105) sau 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (a se vedea figura de mai jos).
2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus în dreapta (a se
vedea figura alãturatã).

aflate în dotare.

5. Închideþi cu dopurile din dotare cele 3/4 orificii ale sistemelor de prindere, situate în partea posterioarã.

ca furtunul

“Date tehnice” (a se vedea pag. 20). furtunului de alimentare nu este

o suprafaþã planã ºi rigidã,

(a se vedea figura alãturatã);

2

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:40 AM

Page 3

Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de

a apei,

ghidajul aflat în dotare,
(a se vedea figura alãturatã).

Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.

furtunelor de furtunul de furtunul

ºtecherul în priza de curent,

legale;

“Date tehnice” de la pag. 20.

“Date tehnice” de la pag. 20. ºtecherul maºinii de spãlat. ºtecherul.

!

Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16O C.

3

WIL 62. TURAÞIE DE CENTRIFUGARE Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Indicatoare luminoase: sunt utile pentru a urmãri derularea programului de spãlare ales. Pe durata programului selectorul rãmâne ferm. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. 4 . 16). WISL 85. 11).WI&WIE&WIL COMPLET. WISL 105. O datã selectatã întârzierea pornirii. 11).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 4 WIL 125. WIL 105. “Delay timer”. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi când aveþi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea pag. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât dvs. WIL 85. 5). Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. sã puteþi afla timpul rezidual pânã la iniþierea programului de spãlare (a se vedea pag. Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a se vedea pag. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. 5).

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 5 WIL 125. 9). WIL 62. WIL 85. 11). Acest indicator se stinge numai dacã maºina de spãlat rufe nu este în prizã. apei reziduale indicatorul luminos.WI&WIE&WIL COMPLET. indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va începe sã semnalizeze. Dupã dezactivarea funcþiei. indicatorul Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi . Taste/butoane pentru FUNCÞII Tastele pentru funcþii îndeplinesc ºi rolul (a se vedea pag. luminând intermitent indicã faptul cã zãvorul nu mai blocheazã hubloul: în acest moment îl puteþi deschide. WISL 105. WISL 85. iniþiat. 5 . “Delay timer” (a se vedea pag. (centrifugare) se va aprinde.indicatorul. WIL 105.

Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). Numai pentru modelul WI 105 Selectorul de REGLARE A TURAÞIEI DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a regla sau pentru a exclude turaþia de centrifugare . Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 6 WI 142. 16). Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic.WI&WIE&WIL COMPLET. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat. 6 Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. WI 102. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile.WI 105 Butoane FUNCÞII Indicator HUBLOU BLOCAT Butonul PORNIRE/OPRIRE Indicator PORNIRE/OPRIRE Sertarul detergenþilor Selector TURAÞIE CENTRIFUGARE Selector PROGRAME Selector TEMPERATURÃ Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. vã informeazã asupra posibilitãþii de deschidere a hubloului (a se vedea mai jos). 13). FUNCÞII Panoul de control . WI 82. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. WI 105. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Indicatorul HUBLOU BLOCAT.

sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi – aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã (circa 3 minute).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 7 Pentru WI 142 ºi WI 105 Indicatoare luminoase Indicatoarele luminoase oferã informaþii importante.WI&WIE&WIL COMPLET. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. Indicatorul va rãmâne aprins în momentul în care maºina a acceptat programul de spãlare. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. WI 52. . dupã care veþi putea deschide hubloul. Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic.Indicator ON-OFF (Pornire . FUNCÞII Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. WI 62.Indicator Hublou blocat Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. 7 . Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. 15) Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.Oprire) Acest indicator va lumina intermitent în momentul punerii în funcþiune a maºinii de spalat rufe (în aºteptarea stabilirii programului de spãlare). 16). dupã cum urmeazã: . WI 42.

Butonul ON/OFF: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. 16). Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. WI 81. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat.Luminând fix indicã faptul cã maºina de spãlat rufe a acceptat programul ales de cãtre dvs. deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). dupã cum urmeazã: .WI&WIE&WIL COMPLET. 8 .Aprinderea intermitentã a acestui indicator indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi aºteaptã setãrile corespunzatoare. Indicator ON/OFF: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Indicatorul ON/OFF furnizeazã informaþii foarte importante. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. . Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 8 WI 101.

13).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 9 WI 101. (a se vedea pag. Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”.WI&WIE&WIL COMPLET. 9 . WI 81.

Selectaþi turaþia de centrifugare. WIL 85. 5. 10 . pagina urmãtoare. WIL 105.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 10 WIL 125. 7. Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET. Pentru a anula þineþi apãsat butonul START/RESET timp de cel puþin 2 secunde. WISL 85. 6. 16). La sfârºitul programului ales. 8. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute în interiorul cuvei.WI&WIE&WIL COMPLET. a se vedea “calcã mai uºor”. Opriþi maºina apãsând butonul . indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. WISL 105. WIL 62.

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 11 WIL 125. WIL 85. (a se vedea Tabelul de programe de la pag. WIL 62. WISL 105.WI&WIE&WIL COMPLET. 10) Alegerea turaþiei de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului WIL 125 1200 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu cincea 11 . WISL 85. WIL 105.

ledul nu mai semnalizeazã intermitent (rãmânând aprins) ºi începe ciclul de spãlare.WI&WIE&WIL COMPLET. La sfârºitul programului. Stabiliþi turaþia de centrifugare (numai pentru modelul WI 105) 4. 1. Introduceþi rufele în cuvã ºi închideþi hubloul. selectând simbolul . Maºina de spãlat rufe va împiedica în mod automat efectuarea unei turaþii superioare în raport cu cea prevãzutã (maximã) aferentã oricãrui program. NOTE: Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. WI 102. (a se vedea pag. 8. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. dupã 5” selectarea se acceptã. 9. Datele specificate în tabel au valoare indicativã. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul . WI 105. Imediat ce anularea a fost acceptatã. indicatorul luminos de HUBLOU BLOCAT va semnaliza indicând faptul cã hubloul poate fi deschis.Stabilirea turaþiei de centrifugare: Rotind selectorul de CENTRIFUGARE. poziþionaþi selectorul pe unul din simbolurile (Stop/Reset) ºi aºteptaþi 5”. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a înlesni uscarea cuvei ºi evita mirosurile urâte în interior. 5. Stabiliþi programul dorit 2. Indicatorul PORNIRE/OPRIRE lumineazã intermitent. indicatorul PORNIRE/OPRIRE semnalizeazã. 13) 3. 16) 6. WI 82. Introduceþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Turaþiile maxime prevãzute pentru programe sunt: Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm Sintetice 800 rpm Lânã 600 rpm Mãtase nu Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã. Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul . 7. 12 . 13).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 12 WI 142. stabiliþi turaþia de centrifugare aferentã programului ales. Numai pentru WI 105 . Pentru a anula ciclul selectat. ºi în acest caz puteþi închide maºina ºi selecta un alt ciclu de spãlare.

ci doar dupã câteva ore). WI 101. Programul poate fi completat rotind selectorul PROGRAME cu o singura unitate. rotiþi selectorul PROGRAME pânã la simbolul .WI&WIE&WIL COMPLET. mãtãsii ºi perdelelor. WI 102.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 13 WI 142. Este foarte importantã deoarece evitã ca þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se destrame (de exemplu atunci când nu puteþi extrage rufele la încheierea procesului de spãlare. WI 105. dacã doriþi sã efectuaþi evacuarea apei în locul turaþiei de centrifugare. 12) (Valabilã ºi pentru WI 105) ºi WI 105 Numai pentru WI 142 Funcþia „Antiºifonare” Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele cufundate în apã. WI 82. WI 81. În cazul þesãturilor sintetice. Este activã doar cu programele dedicate tesaturilor sintetice. înainte de evacuare. 13 .

Dupã ce aþi scos rufele spãlate lãsaþi mereu hubloul deschis sau întredeschis pentru a se putea usca cuva. 16 Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 14 WI 62.WI&WIE&WIL COMPLET. Opriþi maºina apãsând butonul În acest moment puteþi deschide hubloul în siguranþã. La sfârºitul spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute. WI 52. 14 . WI 42. 7. (a se vedea pag. . Închideþi mereu robinetul de alimentare cu apã. 15).

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 15 WI 62. În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã cu maºina opritã. WI 42. Programul poate fi completat cu o turaþie de centrifugare sau cu evacuarea apei fãrã turaþie de centrifugare. În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sens orar cu o unitate iar în al doilea caz este necesar ca selectorul PROGRAME sã se poziþioneze în dreptul simbolului . (a se vedea Tabelul de programe de la pag.WI&WIE&WIL COMPLET. 14) aferent funcþiei dorite. 15 . pe baza tabelului de mai jos. WI 52.

numai pentru modelele: WIL 125. 105. (a se vedea capitolul “Personalizãri”. 62. 62.numai pentru modelele WIL 125. 85. WISL 105 ºi 85.numai pentru modelele WIL 125. 85. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. WISL 105 ºi 85). 85. . 16 . 62. numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. 105. (a se vedea figura alãturatã). 105. . 62. 105. . WISL 105 ºi 85. WISL 105 ºi 85). Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 16 (pentru WIL 125. 105. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate.WI&WIE&WIL COMPLET. 85. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.numai pentru modelele WIL 125. WISL 105 ºi 85 Folosiþi numai un program care exclude turaþia de centrifugare. 85. Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. 62.

Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este foarte grea. faceþi acest lucru cu douã sau trei persoane ºi cu maximã atenþie. ci trãgând de ºtecher. 17 .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 17 fãceþi-o Nu scoateþi ºtecherul maºinii din priza de curent trãgând de cablu. Dacã maºina de spãlat trebuie sã fie mutatã sau transportatã.WI&WIE&WIL COMPLET. selectaþi o turaþie mare de centrifugare.

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 18 Scoateþi ºtecherul din prizã atunci când Înainte de orice operaþie de curãþare verificaþi ca programul de spãlare sã fie încheiat ºi scoateþi ºtecherul din prizã.WI&WIE&WIL COMPLET. Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cu apã cel puþin o datã pe an. este normal sã se scurgã puþinã apã. (a se vedea figura alãturatã). Nu folosiþi furtune deja folosite/uzate. 18 . (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea figura alãturatã).

Cuva. (a se vedea pag. în momentul instalãrii mºinii. 19 . (a se vedea “Personalizãri ºi Funcþii). 3). Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag. 2). 18). Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100 cm de pãmânt (a se vedea pag. Programul de spãlare nu porneºte. nu a fost deblocatã corect (a se vedea pag. 2). 3). a se vedea pag. 3). uºor (a se vedea pag. (“Delay timer”.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 19 Service ªtecherul nu este sau nu este suficient introdus în prizã astfel încât sã existe conexiune electricã. 2). 3). Furtunul de alimentare nu este bine înºurubat (a se vedea pag. (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. încontinuu. “Personalizãri ºi Funcþii)). 5) Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet. Furtunul este îndoit. (pentru a-l curãþa a se vedea pag. Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag. 2). stoarce.

5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. WIL 85/85 X lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 3.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. efectuat cu 5 kg de rufe. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WIL 62 EX lãrgime 59. WIL 125 X lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1400 de rotaþii pe minut programul 3.05 MPa (0.05 MPa (0. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.05 MPa (0.05 MPa (0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3. WI 142 lãrgime 59. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. WI 81 lãrgime 59. WI 101 lãrgime 59. WI 82 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 500 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC.05 MPa (0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2. temperatura 60OC. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WI 102 / WI 105 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.WI&WIE&WIL COMPLET. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3. Date tehnice Model Dimensiuni WI 42 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. Aceste informaþii se sflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea posterioarã a maºinii de spãlat.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut programul 2. 19).5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 400 de rotaþii pe minut WI 52 lãrgime 59. WI 62 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 3. temperatura 60OC.05 MPa (0. temperatura 60OC. WIL 105/105 X lãrgime 59. temperatura 60OC. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe baza normei IEC456 20 .5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC. temperatura 60OC. temperatura 60OC.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 20 Înainte de a contacta service-ul (a se vedea pag.

.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WISL 105 X lãrgime 59.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. baza normei IEC456 Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 4. temperatura 60OC. temperatura 60OC.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 21 Model Dimensiuni WISL 85 X lãrgime 59. efectuat cu 4.05 MPa (0.5 kg de rufe.5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.WI&WIE&WIL COMPLET.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri. 21 . Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.05 MPa (0.

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 22 22 .WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 23 WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X 24 Primul program de spãlare. coperta 4 23 . 34 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT. 26 28 29 30 31 32 cuvei.WI&WIE&WIL COMPLET. coperta 3 Reþeaua naþionalã de service. 33 34 Date tehnice.

3. vânzãtorul.WI&WIE&WIL COMPLET. 34). 24 . situate în partea posterioarã (a se vedea figura alãturatã).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 24 se pãstreze împreunã cu . dopurile aflate în dotare cele patru orificii în care (a se vedea figura alãturatã) indicate în tabelul “Date tehnice”. Scoateþi cele 4. (a se vedea pag. (a se vedea figura alãturatã) aflate în dotare. Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este (a se vedea figura alãturatã). ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator.

34). (a se vedea pag. ca: legale. (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 25 (a se vedea figura alãturatã). Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.WI&WIE&WIL COMPLET. 25 . 34).

Pe duarata programului selectorul rãmâne ferm. Taste “FUNCÞII” sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Butonul “DELAY TIMER” este folosit pentru a întârzia pornirea programului de spãlare selectat pânã la maximum 24 de ore. 26 . Butonul “PORNIRE/OPRIRE” este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Display-ul este util pentru programarea maºinii de spãlat ºi efectuarea avansãrii programelor de spãlare (a se vedea pagina alãturatã).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 26 FUNCÞII Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi. Butonul “CENTRIFUGARE” este folosit pentru reglarea turaþiei de centrifugare pânã la excluderea acesteia. Butonul “START/RESET” este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. Selectorul este folosit pentru alegerea programelor de spãlare.WI&WIE&WIL COMPLET.

“MEMO” SELECTORULUI . 34). 28) START/RESET (Delay Timer. . “END”. 27 . SELECTORUL va apãrea scris : “MEMO”.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 27 (a se vedea pag. 29). “F-01”. (a se vedea pag. “MEMO”. a se vedea pag. a celui mai utilizat.

Zilnic 30’ 10 28 . 27). cuva. (pentru a le modifica. pagina alãturatã.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 28 (a se vedea pag. costume gimnasticã etc.) (a se vedea pag. (a se vedea pag. 27).WI&WIE&WIL COMPLET. 5) 7-8 12 a se vedea “calcã mai uºor”. a se vedea pag. 28). Tipul de þesãturã ºi gradul de murdãrie Îmbrãcãminte sportivã (treninguri.

Apãsând din nou valorile coboarã pânã la “OFF”. adicã întârziere de o orã ºi aºa mai departe pânã la “24h”. în aceastã fazã se poate modifica valoarea “întârzierii” doar diminuând-o. opriþi-vã la “întârzierea” doritã. icoana apare fixã. 6 29 . Apãsând butonul se vizualizeazã viteza maximã permisã a turaþiei de centrifugare pentru programul selectat iar icoana de pe display. Apãsând din nou pe buton apare “1h”. Reglarea turaþiei de centrifugare este activã pentru toate programele.WI&WIE&WIL COMPLET. 5. va confirma aceastã operaþie. ceea ce indicã excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a reveni la valoarea cea mai mare). opriþi-vã la valoarea doritã. SELECTORUL este poziþionat pe un program care prevede turaþia de centrifugare. cu excepþia programului 6 ºi evacuare apã. Apãsând butonul pe display se vizualizeazã scris mesajul “OFF” iar simbolul ilumineazã intermitent. butonul 4 30 4. Apãsând butonul START/RESET apare din nou valoarea “întârzierii” selectate care se va diminua la fiecare orã pânã la pornirea ciclului de spãlare. Reglarea “delay timerului” este activã cu toate programele.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 29 Taste FUNCÞII Dacã la pornirea maºinii. iar dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã iar pe display se vizualizeazã timpul prevãzut pentru programul selectat iar simbolul va rãmâne aprins. dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã: pe display simbolul rãmâne fix.

Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. 4 30 . întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. 29). 4 (a se vedea pag. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 6 Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat.WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura). folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 30 indicat.

29).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 31 de energie electricã. (a se vedea pag. 31 .WI&WIE&WIL COMPLET. energie electricã. energie electricã. Evitaþi aditivul de înmuiere.

(a se vedea figura): este normal sã se scurgã puþinã apã. (a se vedea figura).WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 32 necesitã întreþinere. 32 . încheiat ºi (a se vedea figura).

33 . 24). mesajul “H2O”). 29).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 33 (a se vedea pag. (a se vedea pag. (a se vedea pag. 29). 25). (a se vedea pag. . 24). (a se vedea pag. 24). a se vedea pag. bine fixat (a se vedea pag. (a se vedea pag. stoarce. a se vedea pag. (a se vedea pag. 25). este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. încontinuu. 25). (a se vedea pag. 24). 24). 28). mesajul “DOOR”). 30). Programul de spãlare nu porneºte. 25).WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea pag.

200 de rotaþii pe minut programul 2.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. O Programe de control pe programul 2.05 MPa (0.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 147 X lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.05 MPa (0.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 34 Înainte de a contacta Unitatea Service: (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET.400 de rotaþii pe minut O Viteza de centrifugare pânã la 1. . efectuat cu 4.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri. temperatura 60 C. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. Date tehnice Model Dimensiuni WIE 87 lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WIE 107 lãrgime 59.5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.05 MPa (0.000 de rotaþii pe minut programul 2. 34 .5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1. Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: . temperatura 60 C.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.400 de rotaþii pe minut programul 2.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 4.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 127 X lãrgime 59.200 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC. O WIE 127 X lãrgime 59.5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Model Dimensiuni WIE 147 X lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60 C.5 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. 33).05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.

WI&WIE&WIL COMPLET.Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe. modelele: WIE 87 WISE 107 X WIE 107 WISE 127 X WIE 127 X WIE 147 X . WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X WISL 105 X WISL 85 X Pagina 23 .Instrucþiuni de modelele: WI 142 WI 105 WI 102 WI 82 WI 62 WI 52 WI 42 WI 101 WI 81 folosire maºina de spãlat rufe.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 35 Sumar: Pagina 1 .

R. MITTY ET CO. RIO SERVICE S.BUZATU VIOREL MACOM S. SERVISTEF S. IND. PRIMEX S.L.R.R.L.R.L.R. POLUL NORD S.L.L.L.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 37 NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: REÞEAUA DE SERVICE MICADAN 080 10 00 101 (APELABIL NUMAI DIN REÞEAUA ROMTELECOM. SERVICE NIL S. SUSEANU MARIAN FRIGO CLIMA LUX SERVICE S.F.L. ELFRIG STAR 2002 S.R.R. mobile: 0744 596 198.L.L.F. P.R.L.L. 0723 948 467.L. P.R.R.F. Sâmbãtã: 900-1300 ZONA ACOPERITÃ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU (ONEªTI.R. P. MEGASTAR EXIM S. sect. VÂLCEA SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VASLUI VRANCEA UNITATEA SERVICE POLLSTAR COMPANY S. MICADAN S.L.R.R. COMANEªTI) BRÃILA BRAªOV BUCUREªTI BUZÃU CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA DÂMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA. ACINST S.R. LUPU MITREA PREST S. MICADAN S. QUASAR SERVICE S.L. MARELVI IMPEX S. Bucureºti Tel.SAVULESCU TEO 93 S. 6.L. VALOTIS COM S.L.(0732) 6611 .F.L.R. P. INTERPRESTV S. 2.R. ANDASIL IMPEX S.R. P. ELFRIG STAR 2002 S.L. FRIGOLUX S.R.L. LAZAR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd. CARSTEA FRIGO MAT S.R.L.L. DIMOS S.R. PETROSTAR S.R.MACARAU IONEL ELECTROTERM SERVICE S.L.Vineri: 900-1800.R.WI&WIE&WIL COMPLET.L. TEHNOFRIG ISTRITA S. 0788 418 131 Program: Luni .R.R.F.R.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.R.L. 47 60044 Fabriano/Italia Tel. P.L. sector 2 022113 Bucureºti . Basarabia 28A. et 3. SATU-MARE MEHEDINÞI MUREª. COSTUL UNUI APEL ESTE DE TARIF LOCAL) B-dul Dimitrie Pompei nr. CALARAªI IAªI MARAMUREª.R.L. VIO CONSTRUCT S.L.R. BISTRIÞA NEAMÞ OLT PRAHOVA SIBIU.L.F.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 38 Manual de instalare ºi utilizare MAºINA DE SPÃLAT RUFE WI WI WI WI WI WI WI WI WI 142 105 102 101 82 81 62 52 42 WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WISL 105 X WISL 85 X WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X .WI&WIE&WIL COMPLET.

ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR. IAR PRODUCÃTORUL. . .PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 39 !!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . .PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI.WI&WIE&WIL COMPLET. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 40 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT WI 105 .