WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 1

WI WI WI WI WI WI WI WI WI WIL WIL WIL WIL WIL WIL

142 105 102 82 62 52 42 101 81 125 X 105 X 105 85 X 85 62

Instalare, 2-3 Scoaterea din ambalaj Legãturi hidraulice ºi electrice Primul program de spãlare Descrierea maºinii de spãlat, 4-5 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Descrierea maºinii de spãlat, 6 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Descrierea maºinii de spãlat, 7 WI 62; WI 52; WI 42 Descrierea maºinii de spãlat, 8 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 9 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 10 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Personalizãri, 11 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Pornire ºi programe, 12 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Personalizãri, 13 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82, WI 101, WI 81 Pornire ºi programe, 14 WI 62; WI 52; WI 42 Personalizãri, 15 WI 62; WI 52; WI 42 Detergenþi ºi rufe albe, 16 Sertarul detergenþilor Ciclul de albire Prepararea rufelor Rufe deosebite Precauþii ºi sfaturi, 17 Protecþie generalã Aruncarea rezidurilor Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor Întreþinere ºi îngrijire, 18 Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea sertarului de detergenþi Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Curãþarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Anomalii ºi remedii, 19 Asistenþã, 20 Înainte de a lua legãtura cu sevice-ul Date tehnice, 20-21 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT, coperta 3 Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

WISL 105 X WISL 85 X

1

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 2

sã se pãstreze împreunã cu

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

A furtunului de alimentare cu apã ºi înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã rece
(a se vedea figura alãturatã).

vânzãtorul.

3. Scoateþi cele 3 (numai modelele WI, WIL 62 ºi 105) sau 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (a se vedea figura de mai jos).
2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus în dreapta (a se
vedea figura alãturatã).

aflate în dotare.

5. Închideþi cu dopurile din dotare cele 3/4 orificii ale sistemelor de prindere, situate în partea posterioarã.

ca furtunul

“Date tehnice” (a se vedea pag. 20). furtunului de alimentare nu este

o suprafaþã planã ºi rigidã,

(a se vedea figura alãturatã);

2

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:40 AM

Page 3

Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de

a apei,

ghidajul aflat în dotare,
(a se vedea figura alãturatã).

Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.

furtunelor de furtunul de furtunul

ºtecherul în priza de curent,

legale;

“Date tehnice” de la pag. 20.

“Date tehnice” de la pag. 20. ºtecherul maºinii de spãlat. ºtecherul.

!

Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16O C.

3

Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. O datã selectatã întârzierea pornirii. Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi când aveþi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea pag. “Delay timer”. 11). WIL 85. WIL 62. TURAÞIE DE CENTRIFUGARE Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. 4 . 11). Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. WISL 105. 16). Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Indicatoare luminoase: sunt utile pentru a urmãri derularea programului de spãlare ales. Pe durata programului selectorul rãmâne ferm. 5). WIL 105.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 4 WIL 125. 5). sã puteþi afla timpul rezidual pânã la iniþierea programului de spãlare (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a se vedea pag. WISL 85. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât dvs.

11). WIL 85. Dupã dezactivarea funcþiei. indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va începe sã semnalizeze. 5 .WI&WIE&WIL COMPLET. Acest indicator se stinge numai dacã maºina de spãlat rufe nu este în prizã. WIL 62. WISL 105. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 5 WIL 125.indicatorul. indicatorul Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. “Delay timer” (a se vedea pag. iniþiat. WISL 85. apei reziduale indicatorul luminos. WIL 105. luminând intermitent indicã faptul cã zãvorul nu mai blocheazã hubloul: în acest moment îl puteþi deschide. (centrifugare) se va aprinde. 9). Taste/butoane pentru FUNCÞII Tastele pentru funcþii îndeplinesc ºi rolul (a se vedea pag.

Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. vã informeazã asupra posibilitãþii de deschidere a hubloului (a se vedea mai jos). 16).WI&WIE&WIL COMPLET. Indicatorul HUBLOU BLOCAT. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. FUNCÞII Panoul de control . Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. 6 Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. WI 82. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 6 WI 142. WI 102. 13). deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). Numai pentru modelul WI 105 Selectorul de REGLARE A TURAÞIEI DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a regla sau pentru a exclude turaþia de centrifugare . WI 105. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins.WI 105 Butoane FUNCÞII Indicator HUBLOU BLOCAT Butonul PORNIRE/OPRIRE Indicator PORNIRE/OPRIRE Sertarul detergenþilor Selector TURAÞIE CENTRIFUGARE Selector PROGRAME Selector TEMPERATURÃ Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag.

Oprire) Acest indicator va lumina intermitent în momentul punerii în funcþiune a maºinii de spalat rufe (în aºteptarea stabilirii programului de spãlare). Indicatorul va rãmâne aprins în momentul în care maºina a acceptat programul de spãlare. dupã cum urmeazã: .Indicator ON-OFF (Pornire . Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. 16).WI&WIE&WIL COMPLET. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. 15) Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi – aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã (circa 3 minute). WI 42.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 7 Pentru WI 142 ºi WI 105 Indicatoare luminoase Indicatoarele luminoase oferã informaþii importante. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. FUNCÞII Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. dupã care veþi putea deschide hubloul. 7 . WI 62. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. .Indicator Hublou blocat Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. WI 52.

Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. 8 . .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 8 WI 101. 16). Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat.Aprinderea intermitentã a acestui indicator indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi aºteaptã setãrile corespunzatoare. Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat. Indicatorul ON/OFF furnizeazã informaþii foarte importante. dupã cum urmeazã: . WI 81. Butonul ON/OFF: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Indicator ON/OFF: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor.WI&WIE&WIL COMPLET.Luminând fix indicã faptul cã maºina de spãlat rufe a acceptat programul ales de cãtre dvs.

13).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 9 WI 101. Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. 9 . WI 81.

WIL 105. 5. Selectaþi turaþia de centrifugare. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. 7. Pentru a anula þineþi apãsat butonul START/RESET timp de cel puþin 2 secunde. 6. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute în interiorul cuvei. 10 . La sfârºitul programului ales. WISL 105. WIL 85. 8. pagina urmãtoare. Opriþi maºina apãsând butonul .WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 10 WIL 125. WIL 62. Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET. 16). a se vedea “calcã mai uºor”. WISL 85.

WIL 85. WIL 62. 10) Alegerea turaþiei de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului WIL 125 1200 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu cincea 11 . (a se vedea Tabelul de programe de la pag. WISL 85.WI&WIE&WIL COMPLET. WIL 105. WISL 105.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 11 WIL 125.

Numai pentru WI 105 . WI 82. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. 8. 13). ºi în acest caz puteþi închide maºina ºi selecta un alt ciclu de spãlare. 16) 6. Imediat ce anularea a fost acceptatã. indicatorul PORNIRE/OPRIRE semnalizeazã. Indicatorul PORNIRE/OPRIRE lumineazã intermitent. 13) 3. WI 102. Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul . La sfârºitul programului. Datele specificate în tabel au valoare indicativã. ledul nu mai semnalizeazã intermitent (rãmânând aprins) ºi începe ciclul de spãlare. 7. Maºina de spãlat rufe va împiedica în mod automat efectuarea unei turaþii superioare în raport cu cea prevãzutã (maximã) aferentã oricãrui program. dupã 5” selectarea se acceptã. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a înlesni uscarea cuvei ºi evita mirosurile urâte în interior. Pentru a anula ciclul selectat.WI&WIE&WIL COMPLET. indicatorul luminos de HUBLOU BLOCAT va semnaliza indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 12 WI 142. WI 105. selectând simbolul . Turaþiile maxime prevãzute pentru programe sunt: Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm Sintetice 800 rpm Lânã 600 rpm Mãtase nu Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã.Stabilirea turaþiei de centrifugare: Rotind selectorul de CENTRIFUGARE. poziþionaþi selectorul pe unul din simbolurile (Stop/Reset) ºi aºteptaþi 5”. 5. 1. 9. NOTE: Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. Stabiliþi turaþia de centrifugare (numai pentru modelul WI 105) 4. 12 . (a se vedea pag. Stabiliþi programul dorit 2. Introduceþi rufele în cuvã ºi închideþi hubloul. stabiliþi turaþia de centrifugare aferentã programului ales. Introduceþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.

WI&WIE&WIL COMPLET. WI 81. WI 82. WI 102. 13 . Programul poate fi completat rotind selectorul PROGRAME cu o singura unitate. ci doar dupã câteva ore). WI 105. înainte de evacuare. În cazul þesãturilor sintetice. 12) (Valabilã ºi pentru WI 105) ºi WI 105 Numai pentru WI 142 Funcþia „Antiºifonare” Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele cufundate în apã. dacã doriþi sã efectuaþi evacuarea apei în locul turaþiei de centrifugare.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 13 WI 142. rotiþi selectorul PROGRAME pânã la simbolul . Este foarte importantã deoarece evitã ca þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se destrame (de exemplu atunci când nu puteþi extrage rufele la încheierea procesului de spãlare. mãtãsii ºi perdelelor. Este activã doar cu programele dedicate tesaturilor sintetice. WI 101.

14 . WI 52. 16 Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. Dupã ce aþi scos rufele spãlate lãsaþi mereu hubloul deschis sau întredeschis pentru a se putea usca cuva. 15).WI&WIE&WIL COMPLET. La sfârºitul spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute. (a se vedea pag. Închideþi mereu robinetul de alimentare cu apã. 7.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 14 WI 62. WI 42. . Opriþi maºina apãsând butonul În acest moment puteþi deschide hubloul în siguranþã.

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 15 WI 62. WI 42. În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã cu maºina opritã. Programul poate fi completat cu o turaþie de centrifugare sau cu evacuarea apei fãrã turaþie de centrifugare. 15 . 14) aferent funcþiei dorite. (a se vedea Tabelul de programe de la pag. pe baza tabelului de mai jos.WI&WIE&WIL COMPLET. WI 52. În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sens orar cu o unitate iar în al doilea caz este necesar ca selectorul PROGRAME sã se poziþioneze în dreptul simbolului .

. 105. WISL 105 ºi 85 Folosiþi numai un program care exclude turaþia de centrifugare. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. 85. Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. 85.numai pentru modelele WIL 125. (a se vedea figura alãturatã). folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe. Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. 105. (a se vedea capitolul “Personalizãri”. 85. WISL 105 ºi 85). 62. WISL 105 ºi 85. 62. . numai pentru modelele: WIL 125. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 62. 62. 85. 105.numai pentru modelele WIL 125. 16 . . numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. 105. 85. 62.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 16 (pentru WIL 125. WISL 105 ºi 85. 105. WISL 105 ºi 85).numai pentru modelele WIL 125.WI&WIE&WIL COMPLET.

17 .WI&WIE&WIL COMPLET. ci trãgând de ºtecher. faceþi acest lucru cu douã sau trei persoane ºi cu maximã atenþie. selectaþi o turaþie mare de centrifugare. Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este foarte grea.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 17 fãceþi-o Nu scoateþi ºtecherul maºinii din priza de curent trãgând de cablu. Dacã maºina de spãlat trebuie sã fie mutatã sau transportatã.

(a se vedea figura alãturatã). Nu folosiþi furtune deja folosite/uzate. este normal sã se scurgã puþinã apã. (a se vedea figura alãturatã). Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cu apã cel puþin o datã pe an.WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura alãturatã).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 18 Scoateþi ºtecherul din prizã atunci când Înainte de orice operaþie de curãþare verificaþi ca programul de spãlare sã fie încheiat ºi scoateþi ºtecherul din prizã. 18 .

3). (a se vedea pag. Programul de spãlare nu porneºte. 2).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 19 Service ªtecherul nu este sau nu este suficient introdus în prizã astfel încât sã existe conexiune electricã. “Personalizãri ºi Funcþii)). 2). Furtunul de alimentare nu este bine înºurubat (a se vedea pag. Furtunul este îndoit. Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag. 2). 2). în momentul instalãrii mºinii.WI&WIE&WIL COMPLET. (pentru a-l curãþa a se vedea pag. 18). Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100 cm de pãmânt (a se vedea pag. 5) Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet. stoarce. a se vedea pag. nu a fost deblocatã corect (a se vedea pag. 19 . (“Delay timer”. încontinuu. Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag. 3). (a se vedea pag. 3). (a se vedea “Personalizãri ºi Funcþii). Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. 3). Cuva. uºor (a se vedea pag.

5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Aceste informaþii se sflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea posterioarã a maºinii de spãlat. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. 19).5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0. temperatura 60OC. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. temperatura 60OC. temperatura 60OC. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WI 102 / WI 105 lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 3. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WIL 62 EX lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.WI&WIE&WIL COMPLET.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1400 de rotaþii pe minut programul 3.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 3. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 500 de rotaþii pe minut programul 2. WI 62 lãrgime 59. WI 142 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.05 MPa (0. WI 82 lãrgime 59.05 MPa (0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 20 Înainte de a contacta service-ul (a se vedea pag.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 400 de rotaþii pe minut WI 52 lãrgime 59. temperatura 60OC. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe baza normei IEC456 20 .5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. WI 81 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0. Date tehnice Model Dimensiuni WI 42 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. WIL 85/85 X lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. WIL 125 X lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut programul 2. WIL 105/105 X lãrgime 59.05 MPa (0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. WI 101 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.

5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WISL 105 X lãrgime 59.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 21 Model Dimensiuni WISL 85 X lãrgime 59. efectuat cu 4. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2.5 kg de rufe.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri. efectuat cu 4. temperatura 60OC.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.5 kg de rufe.05 MPa (0. 21 . .5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.WI&WIE&WIL COMPLET. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri. baza normei IEC456 Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 22 22 .

34 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT. 26 28 29 30 31 32 cuvei. coperta 3 Reþeaua naþionalã de service.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 23 WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X 24 Primul program de spãlare. 33 34 Date tehnice. coperta 4 23 .WI&WIE&WIL COMPLET.

dopurile aflate în dotare cele patru orificii în care (a se vedea figura alãturatã) indicate în tabelul “Date tehnice”. (a se vedea figura alãturatã) aflate în dotare. ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator.WI&WIE&WIL COMPLET. situate în partea posterioarã (a se vedea figura alãturatã). Scoateþi cele 4. (a se vedea pag. vânzãtorul. 24 . Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este (a se vedea figura alãturatã). 3.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 24 se pãstreze împreunã cu . 34).

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 25 (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea pag. 34). 34). ca: legale. Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã. 25 .WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea pag.

Butonul “DELAY TIMER” este folosit pentru a întârzia pornirea programului de spãlare selectat pânã la maximum 24 de ore. 26 . Butonul “START/RESET” este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. Butonul “PORNIRE/OPRIRE” este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Taste “FUNCÞII” sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 26 FUNCÞII Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi. Display-ul este util pentru programarea maºinii de spãlat ºi efectuarea avansãrii programelor de spãlare (a se vedea pagina alãturatã). Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Pe duarata programului selectorul rãmâne ferm.WI&WIE&WIL COMPLET. Butonul “CENTRIFUGARE” este folosit pentru reglarea turaþiei de centrifugare pânã la excluderea acesteia. Selectorul este folosit pentru alegerea programelor de spãlare.

. SELECTORUL va apãrea scris : “MEMO”. (a se vedea pag. 29). a celui mai utilizat. a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 27 (a se vedea pag. 28) START/RESET (Delay Timer. 34). “F-01”.WI&WIE&WIL COMPLET. “MEMO” SELECTORULUI . 27 . “MEMO”. “END”.

27). Tipul de þesãturã ºi gradul de murdãrie Îmbrãcãminte sportivã (treninguri. cuva.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 28 (a se vedea pag. (pentru a le modifica. 5) 7-8 12 a se vedea “calcã mai uºor”.WI&WIE&WIL COMPLET. 27). Zilnic 30’ 10 28 . costume gimnasticã etc.) (a se vedea pag. pagina alãturatã. a se vedea pag. 28). (a se vedea pag.

6 29 . butonul 4 30 4. Reglarea turaþiei de centrifugare este activã pentru toate programele. Apãsând din nou pe buton apare “1h”. opriþi-vã la “întârzierea” doritã. opriþi-vã la valoarea doritã. 5.WI&WIE&WIL COMPLET. în aceastã fazã se poate modifica valoarea “întârzierii” doar diminuând-o. dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã: pe display simbolul rãmâne fix. Apãsând butonul START/RESET apare din nou valoarea “întârzierii” selectate care se va diminua la fiecare orã pânã la pornirea ciclului de spãlare. Apãsând butonul se vizualizeazã viteza maximã permisã a turaþiei de centrifugare pentru programul selectat iar icoana de pe display.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 29 Taste FUNCÞII Dacã la pornirea maºinii. SELECTORUL este poziþionat pe un program care prevede turaþia de centrifugare. iar dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã iar pe display se vizualizeazã timpul prevãzut pentru programul selectat iar simbolul va rãmâne aprins. Reglarea “delay timerului” este activã cu toate programele. adicã întârziere de o orã ºi aºa mai departe pânã la “24h”. ceea ce indicã excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a reveni la valoarea cea mai mare). va confirma aceastã operaþie. cu excepþia programului 6 ºi evacuare apã. Apãsând butonul pe display se vizualizeazã scris mesajul “OFF” iar simbolul ilumineazã intermitent. Apãsând din nou valorile coboarã pânã la “OFF”. icoana apare fixã.

folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe. (a se vedea figura). Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 29). Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 30 indicat. numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg.WI&WIE&WIL COMPLET. 4 (a se vedea pag. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. 6 Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. 4 30 .

31 .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 31 de energie electricã. (a se vedea pag. 29). Evitaþi aditivul de înmuiere.WI&WIE&WIL COMPLET. energie electricã. energie electricã.

32 . (a se vedea figura).WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 32 necesitã întreþinere. încheiat ºi (a se vedea figura). (a se vedea figura): este normal sã se scurgã puþinã apã.

25). (a se vedea pag. (a se vedea pag. 29). bine fixat (a se vedea pag. 24). 29). 33 . (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 33 (a se vedea pag. (a se vedea pag. 28).WI&WIE&WIL COMPLET. 25). (a se vedea pag. 25). 24). 24). . Programul de spãlare nu porneºte. (a se vedea pag. mesajul “DOOR”). este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. a se vedea pag. stoarce. a se vedea pag. încontinuu. 25). 24). 30). 24). (a se vedea pag. (a se vedea pag. mesajul “H2O”).

05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.5 kg de rufe. temperatura 60 C. temperatura 60OC.000 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WIE 107 lãrgime 59.WI&WIE&WIL COMPLET. Date tehnice Model Dimensiuni WIE 87 lãrgime 59. 33).5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. efectuat cu 4.200 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.05 MPa (0.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 147 X lãrgime 59.05 MPa (0. Model Dimensiuni WIE 147 X lãrgime 59. 34 .05 MPa (0.400 de rotaþii pe minut programul 2. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: . efectuat cu 5 kg de rufe. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1. .05 MPa (0.5 kg de rufe. O WIE 127 X lãrgime 59. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60 C. efectuat cu 4.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 127 X lãrgime 59.200 de rotaþii pe minut programul 2.5 bari) presiune minimã 0. O Programe de control pe programul 2. temperatura 60 C. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.05 MPa (0.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 34 Înainte de a contacta Unitatea Service: (a se vedea pag. temperatura 60OC.400 de rotaþii pe minut O Viteza de centrifugare pânã la 1.

WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X WISL 105 X WISL 85 X Pagina 23 .Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe. modelele: WIE 87 WISE 107 X WIE 107 WISE 127 X WIE 127 X WIE 147 X .WI&WIE&WIL COMPLET.Instrucþiuni de modelele: WI 142 WI 105 WI 102 WI 82 WI 62 WI 52 WI 42 WI 101 WI 81 folosire maºina de spãlat rufe.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 35 Sumar: Pagina 1 .

PRIMEX S.R.R.R. MICADAN S.L. SUSEANU MARIAN FRIGO CLIMA LUX SERVICE S. LUPU MITREA PREST S.L.F. 6. DIMOS S.R. P. et 3.R.F.R. ACINST S.L.L. PETROSTAR S. COSTUL UNUI APEL ESTE DE TARIF LOCAL) B-dul Dimitrie Pompei nr.L. SERVISTEF S.MACARAU IONEL ELECTROTERM SERVICE S.L. SATU-MARE MEHEDINÞI MUREª.R.L.R.L.Vineri: 900-1800.R. VIO CONSTRUCT S.R.L. POLUL NORD S.R. 0788 418 131 Program: Luni .L. FRIGOLUX S.L.L.R.R. MICADAN S.L. IND.R.R. P. CALARAªI IAªI MARAMUREª.L.L. 0723 948 467.R. MEGASTAR EXIM S.L.R.F. COMANEªTI) BRÃILA BRAªOV BUCUREªTI BUZÃU CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA DÂMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA. sector 2 022113 Bucureºti . ANDASIL IMPEX S. SERVICE NIL S.L.L.F. Basarabia 28A.R. ELFRIG STAR 2002 S. Bucureºti Tel. ELFRIG STAR 2002 S. MITTY ET CO. VÂLCEA SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VASLUI VRANCEA UNITATEA SERVICE POLLSTAR COMPANY S.F.L. P.R.L.R.SAVULESCU TEO 93 S.R. INTERPRESTV S. P. QUASAR SERVICE S. P. mobile: 0744 596 198.R. RIO SERVICE S. 47 60044 Fabriano/Italia Tel.L.(0732) 6611 .Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni. BISTRIÞA NEAMÞ OLT PRAHOVA SIBIU.L. TEHNOFRIG ISTRITA S. VALOTIS COM S. 2. CARSTEA FRIGO MAT S. LAZAR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd.L.R.L.L.R.L. Sâmbãtã: 900-1300 ZONA ACOPERITÃ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU (ONEªTI.L.WI&WIE&WIL COMPLET.F.R.L.R.R. sect. MARELVI IMPEX S.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 37 NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: REÞEAUA DE SERVICE MICADAN 080 10 00 101 (APELABIL NUMAI DIN REÞEAUA ROMTELECOM.BUZATU VIOREL MACOM S.R. P.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 38 Manual de instalare ºi utilizare MAºINA DE SPÃLAT RUFE WI WI WI WI WI WI WI WI WI 142 105 102 101 82 81 62 52 42 WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WISL 105 X WISL 85 X WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X .

ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE). DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. . LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE.VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC.PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. . PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. .WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 39 !!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . IAR PRODUCÃTORUL. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 40 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT WI 105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful