P. 1
instructiuni masina INDESIT

instructiuni masina INDESIT

|Views: 18,588|Likes:
Published by Ionela Nita

More info:

Published by: Ionela Nita on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2015

pdf

text

original

WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 1

WI WI WI WI WI WI WI WI WI WIL WIL WIL WIL WIL WIL

142 105 102 82 62 52 42 101 81 125 X 105 X 105 85 X 85 62

Instalare, 2-3 Scoaterea din ambalaj Legãturi hidraulice ºi electrice Primul program de spãlare Descrierea maºinii de spãlat, 4-5 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Descrierea maºinii de spãlat, 6 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Descrierea maºinii de spãlat, 7 WI 62; WI 52; WI 42 Descrierea maºinii de spãlat, 8 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 9 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 10 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Personalizãri, 11 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Pornire ºi programe, 12 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Personalizãri, 13 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82, WI 101, WI 81 Pornire ºi programe, 14 WI 62; WI 52; WI 42 Personalizãri, 15 WI 62; WI 52; WI 42 Detergenþi ºi rufe albe, 16 Sertarul detergenþilor Ciclul de albire Prepararea rufelor Rufe deosebite Precauþii ºi sfaturi, 17 Protecþie generalã Aruncarea rezidurilor Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor Întreþinere ºi îngrijire, 18 Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea sertarului de detergenþi Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Curãþarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Anomalii ºi remedii, 19 Asistenþã, 20 Înainte de a lua legãtura cu sevice-ul Date tehnice, 20-21 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT, coperta 3 Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

WISL 105 X WISL 85 X

1

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 2

sã se pãstreze împreunã cu

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

A furtunului de alimentare cu apã ºi înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã rece
(a se vedea figura alãturatã).

vânzãtorul.

3. Scoateþi cele 3 (numai modelele WI, WIL 62 ºi 105) sau 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (a se vedea figura de mai jos).
2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus în dreapta (a se
vedea figura alãturatã).

aflate în dotare.

5. Închideþi cu dopurile din dotare cele 3/4 orificii ale sistemelor de prindere, situate în partea posterioarã.

ca furtunul

“Date tehnice” (a se vedea pag. 20). furtunului de alimentare nu este

o suprafaþã planã ºi rigidã,

(a se vedea figura alãturatã);

2

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:40 AM

Page 3

Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de

a apei,

ghidajul aflat în dotare,
(a se vedea figura alãturatã).

Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.

furtunelor de furtunul de furtunul

ºtecherul în priza de curent,

legale;

“Date tehnice” de la pag. 20.

“Date tehnice” de la pag. 20. ºtecherul maºinii de spãlat. ºtecherul.

!

Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16O C.

3

11). sã puteþi afla timpul rezidual pânã la iniþierea programului de spãlare (a se vedea pag. 5). momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât dvs. WIL 62. 11). 5).WI&WIE&WIL COMPLET. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. “Delay timer”. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. WIL 85. WIL 105.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 4 WIL 125. WISL 105. Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a se vedea pag. Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi când aveþi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea pag. 4 . WISL 85. O datã selectatã întârzierea pornirii. Pe durata programului selectorul rãmâne ferm. TURAÞIE DE CENTRIFUGARE Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. 16). Indicatoare luminoase: sunt utile pentru a urmãri derularea programului de spãlare ales.

WISL 85. “Delay timer” (a se vedea pag. Acest indicator se stinge numai dacã maºina de spãlat rufe nu este în prizã. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi . WIL 85. Taste/butoane pentru FUNCÞII Tastele pentru funcþii îndeplinesc ºi rolul (a se vedea pag. apei reziduale indicatorul luminos. Dupã dezactivarea funcþiei.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 5 WIL 125. 11).WI&WIE&WIL COMPLET. indicatorul Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. iniþiat. indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va începe sã semnalizeze. 5 .indicatorul. 9). WIL 105. WISL 105. WIL 62. (centrifugare) se va aprinde. luminând intermitent indicã faptul cã zãvorul nu mai blocheazã hubloul: în acest moment îl puteþi deschide.

deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). 13). Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. WI 105. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Numai pentru modelul WI 105 Selectorul de REGLARE A TURAÞIEI DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a regla sau pentru a exclude turaþia de centrifugare .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 6 WI 142.WI&WIE&WIL COMPLET. vã informeazã asupra posibilitãþii de deschidere a hubloului (a se vedea mai jos). Indicatorul HUBLOU BLOCAT. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. 16). Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. WI 102. FUNCÞII Panoul de control .WI 105 Butoane FUNCÞII Indicator HUBLOU BLOCAT Butonul PORNIRE/OPRIRE Indicator PORNIRE/OPRIRE Sertarul detergenþilor Selector TURAÞIE CENTRIFUGARE Selector PROGRAME Selector TEMPERATURÃ Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. 6 Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat. WI 82.

Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat.Oprire) Acest indicator va lumina intermitent în momentul punerii în funcþiune a maºinii de spalat rufe (în aºteptarea stabilirii programului de spãlare).Indicator ON-OFF (Pornire . WI 52. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. 16). 15) Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. WI 62. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi – aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã (circa 3 minute).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 7 Pentru WI 142 ºi WI 105 Indicatoare luminoase Indicatoarele luminoase oferã informaþii importante. 7 . dupã care veþi putea deschide hubloul. WI 42. dupã cum urmeazã: .Indicator Hublou blocat Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã.WI&WIE&WIL COMPLET. . Indicatorul va rãmâne aprins în momentul în care maºina a acceptat programul de spãlare. FUNCÞII Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.

WI 81.WI&WIE&WIL COMPLET. Indicator ON/OFF: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 8 WI 101.Aprinderea intermitentã a acestui indicator indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi aºteaptã setãrile corespunzatoare. . Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. dupã cum urmeazã: . Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat. deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). 8 . Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.Luminând fix indicã faptul cã maºina de spãlat rufe a acceptat programul ales de cãtre dvs. Butonul ON/OFF: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Indicatorul ON/OFF furnizeazã informaþii foarte importante. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. 16).

9 .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 9 WI 101.WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea pag. Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. WI 81. 13).

La sfârºitul programului ales. pagina urmãtoare. 8. 5. Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET. indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. a se vedea “calcã mai uºor”. WISL 85. WIL 85. WIL 62. Pentru a anula þineþi apãsat butonul START/RESET timp de cel puþin 2 secunde. WISL 105. Selectaþi turaþia de centrifugare.WI&WIE&WIL COMPLET. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 10 WIL 125. Opriþi maºina apãsând butonul . Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute în interiorul cuvei. WIL 105. 7. 6. 10 . 16).

WIL 105. WIL 62. WIL 85.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 11 WIL 125. (a se vedea Tabelul de programe de la pag. WISL 85. 10) Alegerea turaþiei de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului WIL 125 1200 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu cincea 11 . WISL 105.

13) 3. Stabiliþi turaþia de centrifugare (numai pentru modelul WI 105) 4. 13). ledul nu mai semnalizeazã intermitent (rãmânând aprins) ºi începe ciclul de spãlare.Stabilirea turaþiei de centrifugare: Rotind selectorul de CENTRIFUGARE. selectând simbolul . 16) 6. Imediat ce anularea a fost acceptatã. 1. 5. 8. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a înlesni uscarea cuvei ºi evita mirosurile urâte în interior. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul . Maºina de spãlat rufe va împiedica în mod automat efectuarea unei turaþii superioare în raport cu cea prevãzutã (maximã) aferentã oricãrui program. 12 . WI 82. Pentru a anula ciclul selectat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 12 WI 142. (a se vedea pag. ºi în acest caz puteþi închide maºina ºi selecta un alt ciclu de spãlare. 7. indicatorul PORNIRE/OPRIRE semnalizeazã. Stabiliþi programul dorit 2. Datele specificate în tabel au valoare indicativã. dupã 5” selectarea se acceptã. Introduceþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Turaþiile maxime prevãzute pentru programe sunt: Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm Sintetice 800 rpm Lânã 600 rpm Mãtase nu Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã. Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul . stabiliþi turaþia de centrifugare aferentã programului ales. WI 105. Numai pentru WI 105 . poziþionaþi selectorul pe unul din simbolurile (Stop/Reset) ºi aºteptaþi 5”. 9.WI&WIE&WIL COMPLET. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. NOTE: Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. indicatorul luminos de HUBLOU BLOCAT va semnaliza indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. WI 102. La sfârºitul programului. Introduceþi rufele în cuvã ºi închideþi hubloul. Indicatorul PORNIRE/OPRIRE lumineazã intermitent.

ci doar dupã câteva ore). În cazul þesãturilor sintetice. înainte de evacuare. Este activã doar cu programele dedicate tesaturilor sintetice.WI&WIE&WIL COMPLET. rotiþi selectorul PROGRAME pânã la simbolul . WI 101. 13 .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 13 WI 142. WI 81. Este foarte importantã deoarece evitã ca þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se destrame (de exemplu atunci când nu puteþi extrage rufele la încheierea procesului de spãlare. WI 105. dacã doriþi sã efectuaþi evacuarea apei în locul turaþiei de centrifugare. WI 82. WI 102. mãtãsii ºi perdelelor. 12) (Valabilã ºi pentru WI 105) ºi WI 105 Numai pentru WI 142 Funcþia „Antiºifonare” Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele cufundate în apã. Programul poate fi completat rotind selectorul PROGRAME cu o singura unitate.

7.WI&WIE&WIL COMPLET. 16 Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. Închideþi mereu robinetul de alimentare cu apã.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 14 WI 62. 15). Dupã ce aþi scos rufele spãlate lãsaþi mereu hubloul deschis sau întredeschis pentru a se putea usca cuva. 14 . (a se vedea pag. Opriþi maºina apãsând butonul În acest moment puteþi deschide hubloul în siguranþã. WI 52. . WI 42. La sfârºitul spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute.

14) aferent funcþiei dorite. WI 42. Programul poate fi completat cu o turaþie de centrifugare sau cu evacuarea apei fãrã turaþie de centrifugare. 15 . În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sens orar cu o unitate iar în al doilea caz este necesar ca selectorul PROGRAME sã se poziþioneze în dreptul simbolului . WI 52. În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã cu maºina opritã.WI&WIE&WIL COMPLET. pe baza tabelului de mai jos. (a se vedea Tabelul de programe de la pag.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 15 WI 62.

Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. (a se vedea figura alãturatã). 16 . 85.numai pentru modelele WIL 125. 105. Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. numai pentru modelele: WIL 125. WISL 105 ºi 85. 105. 85. 105. numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. WISL 105 ºi 85. 105. . 85. . WISL 105 ºi 85 Folosiþi numai un program care exclude turaþia de centrifugare. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. 62. (a se vedea capitolul “Personalizãri”. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe. 85.numai pentru modelele WIL 125. 62. 62. 62. . Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 105. WISL 105 ºi 85). 62.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 16 (pentru WIL 125. WISL 105 ºi 85). 85.numai pentru modelele WIL 125.WI&WIE&WIL COMPLET.

selectaþi o turaþie mare de centrifugare. Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este foarte grea. 17 . faceþi acest lucru cu douã sau trei persoane ºi cu maximã atenþie. ci trãgând de ºtecher.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 17 fãceþi-o Nu scoateþi ºtecherul maºinii din priza de curent trãgând de cablu. Dacã maºina de spãlat trebuie sã fie mutatã sau transportatã.

este normal sã se scurgã puþinã apã.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 18 Scoateþi ºtecherul din prizã atunci când Înainte de orice operaþie de curãþare verificaþi ca programul de spãlare sã fie încheiat ºi scoateþi ºtecherul din prizã. (a se vedea figura alãturatã). Nu folosiþi furtune deja folosite/uzate. (a se vedea figura alãturatã). Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cu apã cel puþin o datã pe an. (a se vedea figura alãturatã). 18 .WI&WIE&WIL COMPLET.

Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. Furtunul de alimentare nu este bine înºurubat (a se vedea pag. Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag. 3). 2).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 19 Service ªtecherul nu este sau nu este suficient introdus în prizã astfel încât sã existe conexiune electricã. 3). încontinuu. Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag. (a se vedea pag. 2). “Personalizãri ºi Funcþii)). 19 . în momentul instalãrii mºinii. (a se vedea “Personalizãri ºi Funcþii).WI&WIE&WIL COMPLET. Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100 cm de pãmânt (a se vedea pag. Cuva. 5) Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet. 3). 3). (a se vedea pag. 18). 2). (pentru a-l curãþa a se vedea pag. uºor (a se vedea pag. a se vedea pag. Furtunul este îndoit. (“Delay timer”. 2). Programul de spãlare nu porneºte. stoarce. nu a fost deblocatã corect (a se vedea pag.

efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 3. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. WI 142 lãrgime 59.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1400 de rotaþii pe minut programul 3. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3. 19).5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.WI&WIE&WIL COMPLET.05 MPa (0. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. Date tehnice Model Dimensiuni WI 42 lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe baza normei IEC456 20 . temperatura 60OC. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. Aceste informaþii se sflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea posterioarã a maºinii de spãlat. WI 101 lãrgime 59. temperatura 60OC. WI 62 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 500 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.05 MPa (0.05 MPa (0. WIL 105/105 X lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 3. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WIL 62 EX lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 400 de rotaþii pe minut WI 52 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. WI 82 lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 20 Înainte de a contacta service-ul (a se vedea pag. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.05 MPa (0. WIL 125 X lãrgime 59. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. WI 81 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. temperatura 60OC. WIL 85/85 X lãrgime 59. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WI 102 / WI 105 lãrgime 59.

89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri. temperatura 60OC.5 kg de rufe. temperatura 60OC.WI&WIE&WIL COMPLET.05 MPa (0.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 4. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2. . efectuat cu 4. baza normei IEC456 Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WISL 105 X lãrgime 59.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 21 Model Dimensiuni WISL 85 X lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. 21 .5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 22 22 .

coperta 3 Reþeaua naþionalã de service.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 23 WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X 24 Primul program de spãlare. 34 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT. 33 34 Date tehnice.WI&WIE&WIL COMPLET. coperta 4 23 . 26 28 29 30 31 32 cuvei.

3. Scoateþi cele 4. 34). situate în partea posterioarã (a se vedea figura alãturatã).WI&WIE&WIL COMPLET. vânzãtorul. dopurile aflate în dotare cele patru orificii în care (a se vedea figura alãturatã) indicate în tabelul “Date tehnice”. 24 . (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 24 se pãstreze împreunã cu . ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator. (a se vedea figura alãturatã) aflate în dotare. Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este (a se vedea figura alãturatã).

(a se vedea pag. 34).WI&WIE&WIL COMPLET. Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã. (a se vedea pag. 34).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 25 (a se vedea figura alãturatã). 25 . ca: legale.

Display-ul este util pentru programarea maºinii de spãlat ºi efectuarea avansãrii programelor de spãlare (a se vedea pagina alãturatã).WI&WIE&WIL COMPLET. 26 .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 26 FUNCÞII Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi. Butonul “START/RESET” este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. Butonul “PORNIRE/OPRIRE” este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Selectorul este folosit pentru alegerea programelor de spãlare. Butonul “CENTRIFUGARE” este folosit pentru reglarea turaþiei de centrifugare pânã la excluderea acesteia. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Pe duarata programului selectorul rãmâne ferm. Butonul “DELAY TIMER” este folosit pentru a întârzia pornirea programului de spãlare selectat pânã la maximum 24 de ore. Taste “FUNCÞII” sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 27 (a se vedea pag. SELECTORUL va apãrea scris : “MEMO”. “F-01”. a se vedea pag. “MEMO”. a celui mai utilizat. 29). (a se vedea pag. 28) START/RESET (Delay Timer. 34). 27 . . “MEMO” SELECTORULUI . “END”.WI&WIE&WIL COMPLET.

28). cuva. (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. 27). Tipul de þesãturã ºi gradul de murdãrie Îmbrãcãminte sportivã (treninguri. (pentru a le modifica. Zilnic 30’ 10 28 .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 28 (a se vedea pag. a se vedea pag. 27). pagina alãturatã. costume gimnasticã etc.) (a se vedea pag. 5) 7-8 12 a se vedea “calcã mai uºor”.

va confirma aceastã operaþie. Apãsând din nou pe buton apare “1h”. în aceastã fazã se poate modifica valoarea “întârzierii” doar diminuând-o. Apãsând butonul se vizualizeazã viteza maximã permisã a turaþiei de centrifugare pentru programul selectat iar icoana de pe display. Apãsând din nou valorile coboarã pânã la “OFF”. Reglarea “delay timerului” este activã cu toate programele. iar dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã iar pe display se vizualizeazã timpul prevãzut pentru programul selectat iar simbolul va rãmâne aprins.WI&WIE&WIL COMPLET. Apãsând butonul START/RESET apare din nou valoarea “întârzierii” selectate care se va diminua la fiecare orã pânã la pornirea ciclului de spãlare. dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã: pe display simbolul rãmâne fix. cu excepþia programului 6 ºi evacuare apã.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 29 Taste FUNCÞII Dacã la pornirea maºinii. Apãsând butonul pe display se vizualizeazã scris mesajul “OFF” iar simbolul ilumineazã intermitent. 5. opriþi-vã la “întârzierea” doritã. ceea ce indicã excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a reveni la valoarea cea mai mare). opriþi-vã la valoarea doritã. Reglarea turaþiei de centrifugare este activã pentru toate programele. butonul 4 30 4. 6 29 . SELECTORUL este poziþionat pe un program care prevede turaþia de centrifugare. adicã întârziere de o orã ºi aºa mai departe pânã la “24h”. icoana apare fixã.

29). 4 30 . Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. (a se vedea figura). Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 4 (a se vedea pag. 6 Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat.WI&WIE&WIL COMPLET. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 30 indicat.

energie electricã. 31 .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 31 de energie electricã. (a se vedea pag. 29). energie electricã.WI&WIE&WIL COMPLET. Evitaþi aditivul de înmuiere.

încheiat ºi (a se vedea figura). (a se vedea figura).WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura): este normal sã se scurgã puþinã apã.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 32 necesitã întreþinere. 32 .

stoarce. (a se vedea pag. mesajul “H2O”). 24). 33 . 30). (a se vedea pag. 29). (a se vedea pag. 28). 25). (a se vedea pag. încontinuu. bine fixat (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 33 (a se vedea pag. 24). 25). 29).WI&WIE&WIL COMPLET. 25). 24). mesajul “DOOR”). . este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. Programul de spãlare nu porneºte. (a se vedea pag. 24). 25). (a se vedea pag. 24). (a se vedea pag. (a se vedea pag. a se vedea pag. a se vedea pag.

5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 127 X lãrgime 59. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 4.200 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC. O Programe de control pe programul 2. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.400 de rotaþii pe minut programul 2. 34 . Model Dimensiuni WIE 147 X lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe. Date tehnice Model Dimensiuni WIE 87 lãrgime 59. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 kg de rufe.400 de rotaþii pe minut O Viteza de centrifugare pânã la 1. temperatura 60 C.5 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 34 Înainte de a contacta Unitatea Service: (a se vedea pag.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 147 X lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.000 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60 C.5 kg de rufe. 33). efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.WI&WIE&WIL COMPLET.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.05 MPa (0.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.05 MPa (0. temperatura 60 C.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri. .200 de rotaþii pe minut programul 2. O WIE 127 X lãrgime 59.05 MPa (0.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri. efectuat cu 4.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WIE 107 lãrgime 59. Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .05 MPa (0.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 35 Sumar: Pagina 1 . WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X WISL 105 X WISL 85 X Pagina 23 .Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe.Instrucþiuni de modelele: WI 142 WI 105 WI 102 WI 82 WI 62 WI 52 WI 42 WI 101 WI 81 folosire maºina de spãlat rufe. modelele: WIE 87 WISE 107 X WIE 107 WISE 127 X WIE 127 X WIE 147 X .WI&WIE&WIL COMPLET.

et 3.L.L. BISTRIÞA NEAMÞ OLT PRAHOVA SIBIU. P.R.L.R. MARELVI IMPEX S.R.R.R.L. VALOTIS COM S. COSTUL UNUI APEL ESTE DE TARIF LOCAL) B-dul Dimitrie Pompei nr. P. RIO SERVICE S.R.L.L.L. 0788 418 131 Program: Luni .R. CALARAªI IAªI MARAMUREª.L.R. P.R.Vineri: 900-1800. sect.R. LUPU MITREA PREST S.SAVULESCU TEO 93 S. MICADAN S.R.BUZATU VIOREL MACOM S.MACARAU IONEL ELECTROTERM SERVICE S.L. P.R.L.L.R.R.L. SUSEANU MARIAN FRIGO CLIMA LUX SERVICE S.R.F. QUASAR SERVICE S. PETROSTAR S.R. mobile: 0744 596 198.F. 0723 948 467.L.F. DIMOS S. MICADAN S.R.L.F. Basarabia 28A. VÂLCEA SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VASLUI VRANCEA UNITATEA SERVICE POLLSTAR COMPANY S.L.L.WI&WIE&WIL COMPLET. ANDASIL IMPEX S.R.L. SERVICE NIL S. INTERPRESTV S. sector 2 022113 Bucureºti . ACINST S. PRIMEX S. 6. FRIGOLUX S. COMANEªTI) BRÃILA BRAªOV BUCUREªTI BUZÃU CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA DÂMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA. MITTY ET CO.L.R.R. POLUL NORD S.F.R.R. SATU-MARE MEHEDINÞI MUREª.L.R.R. 47 60044 Fabriano/Italia Tel.L. TEHNOFRIG ISTRITA S. ELFRIG STAR 2002 S. Sâmbãtã: 900-1300 ZONA ACOPERITÃ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU (ONEªTI.L.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.R. P.L. VIO CONSTRUCT S.L. P.R. 2.R.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 37 NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: REÞEAUA DE SERVICE MICADAN 080 10 00 101 (APELABIL NUMAI DIN REÞEAUA ROMTELECOM. LAZAR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd.L.L.L. Bucureºti Tel. SERVISTEF S. IND.F.R.(0732) 6611 .L. CARSTEA FRIGO MAT S. ELFRIG STAR 2002 S.L. MEGASTAR EXIM S.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 38 Manual de instalare ºi utilizare MAºINA DE SPÃLAT RUFE WI WI WI WI WI WI WI WI WI 142 105 102 101 82 81 62 52 42 WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WISL 105 X WISL 85 X WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X .

PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI. .VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 39 !!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. . IAR PRODUCÃTORUL.PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE).WI&WIE&WIL COMPLET. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 40 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT WI 105 .WI&WIE&WIL COMPLET.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->