P. 1
instructiuni masina INDESIT

instructiuni masina INDESIT

|Views: 18,900|Likes:
Published by Ionela Nita

More info:

Published by: Ionela Nita on Jan 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2015

pdf

text

original

WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 1

WI WI WI WI WI WI WI WI WI WIL WIL WIL WIL WIL WIL

142 105 102 82 62 52 42 101 81 125 X 105 X 105 85 X 85 62

Instalare, 2-3 Scoaterea din ambalaj Legãturi hidraulice ºi electrice Primul program de spãlare Descrierea maºinii de spãlat, 4-5 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Descrierea maºinii de spãlat, 6 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Descrierea maºinii de spãlat, 7 WI 62; WI 52; WI 42 Descrierea maºinii de spãlat, 8 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 9 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 10 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Personalizãri, 11 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Pornire ºi programe, 12 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Personalizãri, 13 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82, WI 101, WI 81 Pornire ºi programe, 14 WI 62; WI 52; WI 42 Personalizãri, 15 WI 62; WI 52; WI 42 Detergenþi ºi rufe albe, 16 Sertarul detergenþilor Ciclul de albire Prepararea rufelor Rufe deosebite Precauþii ºi sfaturi, 17 Protecþie generalã Aruncarea rezidurilor Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor Întreþinere ºi îngrijire, 18 Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea sertarului de detergenþi Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Curãþarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Anomalii ºi remedii, 19 Asistenþã, 20 Înainte de a lua legãtura cu sevice-ul Date tehnice, 20-21 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT, coperta 3 Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

WISL 105 X WISL 85 X

1

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 2

sã se pãstreze împreunã cu

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

A furtunului de alimentare cu apã ºi înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã rece
(a se vedea figura alãturatã).

vânzãtorul.

3. Scoateþi cele 3 (numai modelele WI, WIL 62 ºi 105) sau 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (a se vedea figura de mai jos).
2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus în dreapta (a se
vedea figura alãturatã).

aflate în dotare.

5. Închideþi cu dopurile din dotare cele 3/4 orificii ale sistemelor de prindere, situate în partea posterioarã.

ca furtunul

“Date tehnice” (a se vedea pag. 20). furtunului de alimentare nu este

o suprafaþã planã ºi rigidã,

(a se vedea figura alãturatã);

2

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:40 AM

Page 3

Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de

a apei,

ghidajul aflat în dotare,
(a se vedea figura alãturatã).

Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.

furtunelor de furtunul de furtunul

ºtecherul în priza de curent,

legale;

“Date tehnice” de la pag. 20.

“Date tehnice” de la pag. 20. ºtecherul maºinii de spãlat. ºtecherul.

!

Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16O C.

3

Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. WIL 62. 11). Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. 4 . WIL 105. WISL 85. “Delay timer”. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. 5). Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. WIL 85. Pe durata programului selectorul rãmâne ferm.WI&WIE&WIL COMPLET. Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a se vedea pag. WISL 105. Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi când aveþi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea pag. sã puteþi afla timpul rezidual pânã la iniþierea programului de spãlare (a se vedea pag. O datã selectatã întârzierea pornirii. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât dvs. 5). 16). Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 4 WIL 125. TURAÞIE DE CENTRIFUGARE Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 11). Indicatoare luminoase: sunt utile pentru a urmãri derularea programului de spãlare ales.

Dupã dezactivarea funcþiei. WIL 85. Acest indicator se stinge numai dacã maºina de spãlat rufe nu este în prizã. 5 . iniþiat. luminând intermitent indicã faptul cã zãvorul nu mai blocheazã hubloul: în acest moment îl puteþi deschide. (centrifugare) se va aprinde.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 5 WIL 125. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi . indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va începe sã semnalizeze. WISL 105. indicatorul Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. 9). Taste/butoane pentru FUNCÞII Tastele pentru funcþii îndeplinesc ºi rolul (a se vedea pag. “Delay timer” (a se vedea pag. WIL 62.WI&WIE&WIL COMPLET. 11).indicatorul. WISL 85. WIL 105. apei reziduale indicatorul luminos.

Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat. Indicatorul HUBLOU BLOCAT. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. 6 Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. 16). Numai pentru modelul WI 105 Selectorul de REGLARE A TURAÞIEI DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a regla sau pentru a exclude turaþia de centrifugare . Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 6 WI 142. WI 82. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. WI 102. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. vã informeazã asupra posibilitãþii de deschidere a hubloului (a se vedea mai jos). deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). FUNCÞII Panoul de control . 13).WI 105 Butoane FUNCÞII Indicator HUBLOU BLOCAT Butonul PORNIRE/OPRIRE Indicator PORNIRE/OPRIRE Sertarul detergenþilor Selector TURAÞIE CENTRIFUGARE Selector PROGRAME Selector TEMPERATURÃ Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. WI 105.

Indicator ON-OFF (Pornire . Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic.Indicator Hublou blocat Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. 7 . WI 62. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 7 Pentru WI 142 ºi WI 105 Indicatoare luminoase Indicatoarele luminoase oferã informaþii importante. dupã cum urmeazã: . . WI 42. sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi – aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã (circa 3 minute). Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor.Oprire) Acest indicator va lumina intermitent în momentul punerii în funcþiune a maºinii de spalat rufe (în aºteptarea stabilirii programului de spãlare). 15) Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.WI&WIE&WIL COMPLET. 16). Indicatorul va rãmâne aprins în momentul în care maºina a acceptat programul de spãlare. WI 52. FUNCÞII Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. dupã care veþi putea deschide hubloul.

Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat.Aprinderea intermitentã a acestui indicator indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi aºteaptã setãrile corespunzatoare.Luminând fix indicã faptul cã maºina de spãlat rufe a acceptat programul ales de cãtre dvs. Indicatorul ON/OFF furnizeazã informaþii foarte importante. 8 . 16). Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Butonul ON/OFF: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Indicator ON/OFF: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. WI 81.WI&WIE&WIL COMPLET. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. . deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). dupã cum urmeazã: .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 8 WI 101. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat.

WI&WIE&WIL COMPLET. 13). (a se vedea pag. 9 .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 9 WI 101. Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. WI 81.

Selectaþi turaþia de centrifugare. La sfârºitul programului ales.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 10 WIL 125. WIL 105. WISL 85. a se vedea “calcã mai uºor”. WIL 62. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 16). 5. pagina urmãtoare. Pentru a anula þineþi apãsat butonul START/RESET timp de cel puþin 2 secunde. Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET. WISL 105.WI&WIE&WIL COMPLET. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute în interiorul cuvei. 8. WIL 85. indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. 6. 10 . Opriþi maºina apãsând butonul . 7.

WIL 62.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 11 WIL 125. (a se vedea Tabelul de programe de la pag. WISL 85. WIL 105. WIL 85. 10) Alegerea turaþiei de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului WIL 125 1200 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu cincea 11 .WI&WIE&WIL COMPLET. WISL 105.

Stabiliþi turaþia de centrifugare (numai pentru modelul WI 105) 4. Numai pentru WI 105 . Datele specificate în tabel au valoare indicativã. NOTE: Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. ledul nu mai semnalizeazã intermitent (rãmânând aprins) ºi începe ciclul de spãlare. 8. WI 105. (a se vedea pag. indicatorul luminos de HUBLOU BLOCAT va semnaliza indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. La sfârºitul programului. Turaþiile maxime prevãzute pentru programe sunt: Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm Sintetice 800 rpm Lânã 600 rpm Mãtase nu Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã. Stabiliþi programul dorit 2. Imediat ce anularea a fost acceptatã. stabiliþi turaþia de centrifugare aferentã programului ales. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul . 1.WI&WIE&WIL COMPLET. 13) 3. 13). Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul . 16) 6. ºi în acest caz puteþi închide maºina ºi selecta un alt ciclu de spãlare.Stabilirea turaþiei de centrifugare: Rotind selectorul de CENTRIFUGARE. Maºina de spãlat rufe va împiedica în mod automat efectuarea unei turaþii superioare în raport cu cea prevãzutã (maximã) aferentã oricãrui program. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a înlesni uscarea cuvei ºi evita mirosurile urâte în interior.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 12 WI 142. dupã 5” selectarea se acceptã. Pentru a anula ciclul selectat. poziþionaþi selectorul pe unul din simbolurile (Stop/Reset) ºi aºteptaþi 5”. indicatorul PORNIRE/OPRIRE semnalizeazã. 12 . selectând simbolul . WI 102. Introduceþi rufele în cuvã ºi închideþi hubloul. 5. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. Introduceþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. Indicatorul PORNIRE/OPRIRE lumineazã intermitent. 9. WI 82. 7.

WI 81. 13 . ci doar dupã câteva ore). înainte de evacuare. rotiþi selectorul PROGRAME pânã la simbolul . WI 101. În cazul þesãturilor sintetice. Programul poate fi completat rotind selectorul PROGRAME cu o singura unitate. Este activã doar cu programele dedicate tesaturilor sintetice. Este foarte importantã deoarece evitã ca þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se destrame (de exemplu atunci când nu puteþi extrage rufele la încheierea procesului de spãlare. WI 102. mãtãsii ºi perdelelor.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 13 WI 142.WI&WIE&WIL COMPLET. 12) (Valabilã ºi pentru WI 105) ºi WI 105 Numai pentru WI 142 Funcþia „Antiºifonare” Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele cufundate în apã. WI 105. WI 82. dacã doriþi sã efectuaþi evacuarea apei în locul turaþiei de centrifugare.

Dupã ce aþi scos rufele spãlate lãsaþi mereu hubloul deschis sau întredeschis pentru a se putea usca cuva. 16 Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”.WI&WIE&WIL COMPLET. Opriþi maºina apãsând butonul În acest moment puteþi deschide hubloul în siguranþã. Închideþi mereu robinetul de alimentare cu apã. . 15). 14 .qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 14 WI 62. (a se vedea pag. WI 42. WI 52. La sfârºitul spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute. 7.

14) aferent funcþiei dorite. WI 52. WI 42. În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã cu maºina opritã. Programul poate fi completat cu o turaþie de centrifugare sau cu evacuarea apei fãrã turaþie de centrifugare. În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sens orar cu o unitate iar în al doilea caz este necesar ca selectorul PROGRAME sã se poziþioneze în dreptul simbolului . (a se vedea Tabelul de programe de la pag.WI&WIE&WIL COMPLET. pe baza tabelului de mai jos.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 15 WI 62. 15 .

(a se vedea figura alãturatã). WISL 105 ºi 85). 62.numai pentru modelele WIL 125. 105. 85. 105. 62.numai pentru modelele WIL 125. 16 . 85. numai pentru modelele: WIL 125. 62. 85. WISL 105 ºi 85 Folosiþi numai un program care exclude turaþia de centrifugare. 105. WISL 105 ºi 85. (a se vedea capitolul “Personalizãri”. . . întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. 85. WISL 105 ºi 85). Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 85.numai pentru modelele WIL 125. 105. 105. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe. . numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg.WI&WIE&WIL COMPLET. 62. Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. WISL 105 ºi 85.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 16 (pentru WIL 125. 62.

ci trãgând de ºtecher.WI&WIE&WIL COMPLET. faceþi acest lucru cu douã sau trei persoane ºi cu maximã atenþie. 17 . Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este foarte grea. Dacã maºina de spãlat trebuie sã fie mutatã sau transportatã.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 17 fãceþi-o Nu scoateþi ºtecherul maºinii din priza de curent trãgând de cablu. selectaþi o turaþie mare de centrifugare.

18 . (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea figura alãturatã). Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cu apã cel puþin o datã pe an.WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura alãturatã). este normal sã se scurgã puþinã apã. Nu folosiþi furtune deja folosite/uzate.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 18 Scoateþi ºtecherul din prizã atunci când Înainte de orice operaþie de curãþare verificaþi ca programul de spãlare sã fie încheiat ºi scoateþi ºtecherul din prizã.

WI&WIE&WIL COMPLET. 5) Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet. 2). (pentru a-l curãþa a se vedea pag. încontinuu. Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag. Programul de spãlare nu porneºte. Cuva. în momentul instalãrii mºinii. 3). stoarce. 2). 3). uºor (a se vedea pag. 18). “Personalizãri ºi Funcþii)).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 19 Service ªtecherul nu este sau nu este suficient introdus în prizã astfel încât sã existe conexiune electricã. 3). Furtunul este îndoit. Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100 cm de pãmânt (a se vedea pag. (a se vedea “Personalizãri ºi Funcþii). Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. nu a fost deblocatã corect (a se vedea pag. 19 . (“Delay timer”. 3). a se vedea pag. 2). Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag. (a se vedea pag. Furtunul de alimentare nu este bine înºurubat (a se vedea pag. 2). (a se vedea pag.

5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3.05 MPa (0. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WI 102 / WI 105 lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 2.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3. Aceste informaþii se sflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea posterioarã a maºinii de spãlat. WI 101 lãrgime 59. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. temperatura 60OC. temperatura 60OC. WIL 125 X lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 400 de rotaþii pe minut WI 52 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe baza normei IEC456 20 .5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.05 MPa (0. WIL 105/105 X lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 3. temperatura 60OC. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 500 de rotaþii pe minut programul 2.WI&WIE&WIL COMPLET.05 MPa (0.05 MPa (0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. WI 62 lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. WI 82 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. WI 142 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut programul 2.05 MPa (0. 19).5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. WIL 85/85 X lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. efectuat cu 5 kg de rufe.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 20 Înainte de a contacta service-ul (a se vedea pag. temperatura 60OC. WI 81 lãrgime 59. Date tehnice Model Dimensiuni WI 42 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.05 MPa (0. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WIL 62 EX lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1400 de rotaþii pe minut programul 3.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 3. temperatura 60OC. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.

5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. .5 kg de rufe.05 MPa (0.WI&WIE&WIL COMPLET.05 MPa (0.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. 21 . baza normei IEC456 Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. efectuat cu 4.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2. efectuat cu 4.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri.5 kg de rufe.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 21 Model Dimensiuni WISL 85 X lãrgime 59. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WISL 105 X lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 22 22 .

coperta 3 Reþeaua naþionalã de service. 34 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT. 26 28 29 30 31 32 cuvei.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 23 WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X 24 Primul program de spãlare. 33 34 Date tehnice.WI&WIE&WIL COMPLET. coperta 4 23 .

ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator. dopurile aflate în dotare cele patru orificii în care (a se vedea figura alãturatã) indicate în tabelul “Date tehnice”. situate în partea posterioarã (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea pag. Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este (a se vedea figura alãturatã). Scoateþi cele 4. 3.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 24 se pãstreze împreunã cu . 34).WI&WIE&WIL COMPLET. vânzãtorul. (a se vedea figura alãturatã) aflate în dotare. 24 .

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 25 (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea pag. (a se vedea pag. 34).WI&WIE&WIL COMPLET. Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã. ca: legale. 34). 25 .

Butonul “START/RESET” este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. Selectorul este folosit pentru alegerea programelor de spãlare. 26 . Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Butonul “PORNIRE/OPRIRE” este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 26 FUNCÞII Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi. Taste “FUNCÞII” sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Butonul “CENTRIFUGARE” este folosit pentru reglarea turaþiei de centrifugare pânã la excluderea acesteia. Display-ul este util pentru programarea maºinii de spãlat ºi efectuarea avansãrii programelor de spãlare (a se vedea pagina alãturatã).WI&WIE&WIL COMPLET. Pe duarata programului selectorul rãmâne ferm. Butonul “DELAY TIMER” este folosit pentru a întârzia pornirea programului de spãlare selectat pânã la maximum 24 de ore.

“MEMO” SELECTORULUI . 34). a celui mai utilizat. a se vedea pag. . 28) START/RESET (Delay Timer. “END”. 27 .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 27 (a se vedea pag. “MEMO”. 29). (a se vedea pag. SELECTORUL va apãrea scris : “MEMO”. “F-01”.WI&WIE&WIL COMPLET.

a se vedea pag. 27).WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea pag. 27). pagina alãturatã. 5) 7-8 12 a se vedea “calcã mai uºor”. cuva. (pentru a le modifica. 28).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 28 (a se vedea pag. Zilnic 30’ 10 28 .) (a se vedea pag. costume gimnasticã etc. Tipul de þesãturã ºi gradul de murdãrie Îmbrãcãminte sportivã (treninguri.

Apãsând butonul se vizualizeazã viteza maximã permisã a turaþiei de centrifugare pentru programul selectat iar icoana de pe display. 5. ceea ce indicã excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a reveni la valoarea cea mai mare). SELECTORUL este poziþionat pe un program care prevede turaþia de centrifugare. Apãsând butonul pe display se vizualizeazã scris mesajul “OFF” iar simbolul ilumineazã intermitent. Reglarea turaþiei de centrifugare este activã pentru toate programele. dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã: pe display simbolul rãmâne fix. va confirma aceastã operaþie. cu excepþia programului 6 ºi evacuare apã. în aceastã fazã se poate modifica valoarea “întârzierii” doar diminuând-o.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 29 Taste FUNCÞII Dacã la pornirea maºinii. opriþi-vã la “întârzierea” doritã.WI&WIE&WIL COMPLET. adicã întârziere de o orã ºi aºa mai departe pânã la “24h”. Apãsând din nou pe buton apare “1h”. Reglarea “delay timerului” este activã cu toate programele. opriþi-vã la valoarea doritã. Apãsând butonul START/RESET apare din nou valoarea “întârzierii” selectate care se va diminua la fiecare orã pânã la pornirea ciclului de spãlare. Apãsând din nou valorile coboarã pânã la “OFF”. 6 29 . butonul 4 30 4. iar dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã iar pe display se vizualizeazã timpul prevãzut pentru programul selectat iar simbolul va rãmâne aprins. icoana apare fixã.

(a se vedea figura).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 30 indicat. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.WI&WIE&WIL COMPLET. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 6 Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. 4 (a se vedea pag. 29). Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. 4 30 . întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg.

Evitaþi aditivul de înmuiere. (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 31 de energie electricã. energie electricã.WI&WIE&WIL COMPLET. 31 . energie electricã. 29).

(a se vedea figura). încheiat ºi (a se vedea figura). (a se vedea figura): este normal sã se scurgã puþinã apã.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 32 necesitã întreþinere. 32 .

24). 29). (a se vedea pag. 24). . 25). este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. 30). 25). încontinuu. (a se vedea pag. (a se vedea pag. a se vedea pag. (a se vedea pag. mesajul “DOOR”). bine fixat (a se vedea pag. (a se vedea pag. a se vedea pag. 28). 24). 24). mesajul “H2O”).WI&WIE&WIL COMPLET. 29). 33 . stoarce. (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 33 (a se vedea pag. (a se vedea pag. 24). 25). (a se vedea pag. Programul de spãlare nu porneºte. 25).

200 de rotaþii pe minut programul 2.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. O Programe de control pe programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri. efectuat cu 4. temperatura 60 C. temperatura 60 C.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.05 MPa (0. temperatura 60 C. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe.5 kg de rufe.5 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 4. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1. Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: .5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WIE 107 lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. Model Dimensiuni WIE 147 X lãrgime 59.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 34 Înainte de a contacta Unitatea Service: (a se vedea pag.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.400 de rotaþii pe minut O Viteza de centrifugare pânã la 1. efectuat cu 5 kg de rufe. 33).400 de rotaþii pe minut programul 2. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.WI&WIE&WIL COMPLET.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1. Date tehnice Model Dimensiuni WIE 87 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.05 MPa (0. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.05 MPa (0.200 de rotaþii pe minut programul 2.05 MPa (0. O WIE 127 X lãrgime 59. . 34 .000 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 127 X lãrgime 59.05 MPa (0.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 147 X lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 35 Sumar: Pagina 1 .WI&WIE&WIL COMPLET.Instrucþiuni de modelele: WI 142 WI 105 WI 102 WI 82 WI 62 WI 52 WI 42 WI 101 WI 81 folosire maºina de spãlat rufe.Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe. WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X WISL 105 X WISL 85 X Pagina 23 . modelele: WIE 87 WISE 107 X WIE 107 WISE 127 X WIE 127 X WIE 147 X .

SERVISTEF S.L.R.L.R.R.L.L. ANDASIL IMPEX S. VALOTIS COM S. MITTY ET CO.R. SUSEANU MARIAN FRIGO CLIMA LUX SERVICE S. FRIGOLUX S.L. P. ELFRIG STAR 2002 S.WI&WIE&WIL COMPLET.BUZATU VIOREL MACOM S. ELFRIG STAR 2002 S. LUPU MITREA PREST S. Bucureºti Tel.L.R. RIO SERVICE S.(0732) 6611 . 2.R. Basarabia 28A. P. CARSTEA FRIGO MAT S.R.L.R. mobile: 0744 596 198.R. CALARAªI IAªI MARAMUREª. MICADAN S. TEHNOFRIG ISTRITA S.R. 47 60044 Fabriano/Italia Tel. Sâmbãtã: 900-1300 ZONA ACOPERITÃ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU (ONEªTI. INTERPRESTV S. et 3. SERVICE NIL S.L.F. 6.L.R. ACINST S. MARELVI IMPEX S. sector 2 022113 Bucureºti .R.L. P. QUASAR SERVICE S.R.F. 0788 418 131 Program: Luni . sect.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.F. COSTUL UNUI APEL ESTE DE TARIF LOCAL) B-dul Dimitrie Pompei nr.F.L.R. 0723 948 467.R.R.F.L.R.F. IND.R.L.R. POLUL NORD S.L. COMANEªTI) BRÃILA BRAªOV BUCUREªTI BUZÃU CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA DÂMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA. PETROSTAR S.L. P.R. P.L.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 37 NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: REÞEAUA DE SERVICE MICADAN 080 10 00 101 (APELABIL NUMAI DIN REÞEAUA ROMTELECOM.R.L.L.R.L.L.R.L. MICADAN S.L.L.Vineri: 900-1800. SATU-MARE MEHEDINÞI MUREª.R.L.SAVULESCU TEO 93 S.R.L. PRIMEX S.MACARAU IONEL ELECTROTERM SERVICE S.R. LAZAR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd. BISTRIÞA NEAMÞ OLT PRAHOVA SIBIU.R. P.L. VÂLCEA SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VASLUI VRANCEA UNITATEA SERVICE POLLSTAR COMPANY S. MEGASTAR EXIM S. VIO CONSTRUCT S. DIMOS S.L.R.L.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 38 Manual de instalare ºi utilizare MAºINA DE SPÃLAT RUFE WI WI WI WI WI WI WI WI WI 142 105 102 101 82 81 62 52 42 WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WISL 105 X WISL 85 X WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X .

VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. IAR PRODUCÃTORUL.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 39 !!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . .PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE).PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. .WI&WIE&WIL COMPLET. ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI. PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE. .

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 40 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT WI 105 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->