WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 1

WI WI WI WI WI WI WI WI WI WIL WIL WIL WIL WIL WIL

142 105 102 82 62 52 42 101 81 125 X 105 X 105 85 X 85 62

Instalare, 2-3 Scoaterea din ambalaj Legãturi hidraulice ºi electrice Primul program de spãlare Descrierea maºinii de spãlat, 4-5 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Descrierea maºinii de spãlat, 6 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Descrierea maºinii de spãlat, 7 WI 62; WI 52; WI 42 Descrierea maºinii de spãlat, 8 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 9 WI 81; WI 101 Pornire ºi programe, 10 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Personalizãri, 11 WIL 125; WIL 105; WIL 85; WIL 62; WISL 105; WISL 85 Pornire ºi programe, 12 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82 Personalizãri, 13 WI 142; WI 105; WI 102; WI 82, WI 101, WI 81 Pornire ºi programe, 14 WI 62; WI 52; WI 42 Personalizãri, 15 WI 62; WI 52; WI 42 Detergenþi ºi rufe albe, 16 Sertarul detergenþilor Ciclul de albire Prepararea rufelor Rufe deosebite Precauþii ºi sfaturi, 17 Protecþie generalã Aruncarea rezidurilor Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor Întreþinere ºi îngrijire, 18 Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea sertarului de detergenþi Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Curãþarea pompei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Anomalii ºi remedii, 19 Asistenþã, 20 Înainte de a lua legãtura cu sevice-ul Date tehnice, 20-21 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT, coperta 3 Reþeaua naþionalã de service, coperta 4

WISL 105 X WISL 85 X

1

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:39 AM

Page 2

sã se pãstreze împreunã cu

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

A furtunului de alimentare cu apã ºi înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã rece
(a se vedea figura alãturatã).

vânzãtorul.

3. Scoateþi cele 3 (numai modelele WI, WIL 62 ºi 105) sau 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (a se vedea figura de mai jos).
2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus în dreapta (a se
vedea figura alãturatã).

aflate în dotare.

5. Închideþi cu dopurile din dotare cele 3/4 orificii ale sistemelor de prindere, situate în partea posterioarã.

ca furtunul

“Date tehnice” (a se vedea pag. 20). furtunului de alimentare nu este

o suprafaþã planã ºi rigidã,

(a se vedea figura alãturatã);

2

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd

5/23/2005

9:40 AM

Page 3

Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de

a apei,

ghidajul aflat în dotare,
(a se vedea figura alãturatã).

Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.

furtunelor de furtunul de furtunul

ºtecherul în priza de curent,

legale;

“Date tehnice” de la pag. 20.

“Date tehnice” de la pag. 20. ºtecherul maºinii de spãlat. ºtecherul.

!

Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16O C.

3

sã puteþi afla timpul rezidual pânã la iniþierea programului de spãlare (a se vedea pag. Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a se vedea pag. momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât dvs. Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit. O datã selectatã întârzierea pornirii. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. WISL 105. TURAÞIE DE CENTRIFUGARE Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 4 . Indicatoare luminoase: sunt utile pentru a urmãri derularea programului de spãlare ales. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. 16). 11). WIL 85. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. “Delay timer”. WIL 62. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 4 WIL 125. Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi când aveþi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea pag. WIL 105. 5). 11). WISL 85. 5). Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Pe durata programului selectorul rãmâne ferm.

sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi . WIL 85. 5 . (centrifugare) se va aprinde.indicatorul. “Delay timer” (a se vedea pag. WISL 85. WIL 105. iniþiat. Taste/butoane pentru FUNCÞII Tastele pentru funcþii îndeplinesc ºi rolul (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. luminând intermitent indicã faptul cã zãvorul nu mai blocheazã hubloul: în acest moment îl puteþi deschide. 9). 11). Acest indicator se stinge numai dacã maºina de spãlat rufe nu este în prizã. WIL 62. apei reziduale indicatorul luminos.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 5 WIL 125. indicatorul Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. Dupã dezactivarea funcþiei. WISL 105. indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va începe sã semnalizeze.

16). Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Indicatorul HUBLOU BLOCAT. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. vã informeazã asupra posibilitãþii de deschidere a hubloului (a se vedea mai jos). WI 102. FUNCÞII Panoul de control . WI 105. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat.WI 105 Butoane FUNCÞII Indicator HUBLOU BLOCAT Butonul PORNIRE/OPRIRE Indicator PORNIRE/OPRIRE Sertarul detergenþilor Selector TURAÞIE CENTRIFUGARE Selector PROGRAME Selector TEMPERATURÃ Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. 13).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 6 WI 142. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Numai pentru modelul WI 105 Selectorul de REGLARE A TURAÞIEI DE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a regla sau pentru a exclude turaþia de centrifugare . deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). WI 82. 6 Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile.

Indicator PORNIRE/OPRIRE: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã. Indicatorul va rãmâne aprins în momentul în care maºina a acceptat programul de spãlare.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 7 Pentru WI 142 ºi WI 105 Indicatoare luminoase Indicatoarele luminoase oferã informaþii importante. Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. dupã care veþi putea deschide hubloul. FUNCÞII Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. 16). Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile.Indicator ON-OFF (Pornire .Indicator Hublou blocat Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi nu trebuie. Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare cu apã rece (a se vedea pag. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. 7 . sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi – aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã (circa 3 minute). WI 52. Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. 15) Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.Oprire) Acest indicator va lumina intermitent în momentul punerii în funcþiune a maºinii de spalat rufe (în aºteptarea stabilirii programului de spãlare). . dupã cum urmeazã: . WI 62. WI 42.

Indicator ON/OFF: este util pentru a ºti dacã maºina de spãlat este pornitã ºi dacã programul selectat a fost acceptat Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor. Taste FUNCÞII: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. deplasarea selectorului nu mai are nici o influenþã (cu excepþia poziþiei Stop/Reset). dupã cum urmeazã: . Reþineþi cã acest buton nu poate fi rotit decât în sensul acelor de ceasornic. Indicatorul ON/OFF furnizeazã informaþii foarte importante.Luminând fix indicã faptul cã maºina de spãlat rufe a acceptat programul ales de cãtre dvs. 16).Aprinderea intermitentã a acestui indicator indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi aºteaptã setãrile corespunzatoare. Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. WI 81. Notã: Dupã ce ciclul de spãlare a fost selectat ºi acceptat de maºina de spãlat.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 8 WI 101.WI&WIE&WIL COMPLET. Oprirea maºinii de spãlat nu anuleazã programul de spãlare selectat. . Butonul ON/OFF: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. 8 .

Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. (a se vedea pag. 9 . 13).WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 9 WI 101. WI 81.

Pentru a anula þineþi apãsat butonul START/RESET timp de cel puþin 2 secunde. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. WIL 85. WIL 62.WI&WIE&WIL COMPLET. Opriþi maºina apãsând butonul . pagina urmãtoare. 16). a se vedea “calcã mai uºor”. 7. indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. 6. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute în interiorul cuvei. 10 . Selectaþi turaþia de centrifugare. WISL 105. Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 10 WIL 125. WISL 85. La sfârºitul programului ales. 5. 8. WIL 105.

WIL 85. 10) Alegerea turaþiei de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului WIL 125 1200 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WIL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 105 1000 rpm 800 rpm 600 rpm nu WISL 85 800 rpm 800 rpm 600 rpm nu cincea 11 . (a se vedea Tabelul de programe de la pag.WI&WIE&WIL COMPLET. WIL 62. WISL 105.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 11 WIL 125. WIL 105. WISL 85.

Introduceþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 12 . NOTE: Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”. WI 105. Turaþiile maxime prevãzute pentru programe sunt: Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm Sintetice 800 rpm Lânã 600 rpm Mãtase nu Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã. Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a înlesni uscarea cuvei ºi evita mirosurile urâte în interior. 8. ledul nu mai semnalizeazã intermitent (rãmânând aprins) ºi începe ciclul de spãlare. Numai pentru WI 105 . Imediat ce anularea a fost acceptatã. dupã 5” selectarea se acceptã. Stabiliþi turaþia de centrifugare (numai pentru modelul WI 105) 4. Stabiliþi programul dorit 2. Introduceþi rufele în cuvã ºi închideþi hubloul. 13) 3. Maºina de spãlat rufe va împiedica în mod automat efectuarea unei turaþii superioare în raport cu cea prevãzutã (maximã) aferentã oricãrui program. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. 16) 6. stabiliþi turaþia de centrifugare aferentã programului ales. WI 82. poziþionaþi selectorul pe unul din simbolurile (Stop/Reset) ºi aºteptaþi 5”. Datele specificate în tabel au valoare indicativã. Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul . 5. indicatorul PORNIRE/OPRIRE semnalizeazã.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 12 WI 142. selectând simbolul . WI 102. ºi în acest caz puteþi închide maºina ºi selecta un alt ciclu de spãlare. (a se vedea pag. 13).WI&WIE&WIL COMPLET. 7. 9. 1. Indicatorul PORNIRE/OPRIRE lumineazã intermitent. Pentru a anula ciclul selectat. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul . indicatorul luminos de HUBLOU BLOCAT va semnaliza indicând faptul cã hubloul poate fi deschis.Stabilirea turaþiei de centrifugare: Rotind selectorul de CENTRIFUGARE. La sfârºitul programului.

Este activã doar cu programele dedicate tesaturilor sintetice. În cazul þesãturilor sintetice. WI 81. ci doar dupã câteva ore). dacã doriþi sã efectuaþi evacuarea apei în locul turaþiei de centrifugare. 13 . WI 105.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 13 WI 142. WI 101. WI 102. Programul poate fi completat rotind selectorul PROGRAME cu o singura unitate. mãtãsii ºi perdelelor. înainte de evacuare. WI 82. rotiþi selectorul PROGRAME pânã la simbolul . Este foarte importantã deoarece evitã ca þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se destrame (de exemplu atunci când nu puteþi extrage rufele la încheierea procesului de spãlare.WI&WIE&WIL COMPLET. 12) (Valabilã ºi pentru WI 105) ºi WI 105 Numai pentru WI 142 Funcþia „Antiºifonare” Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele cufundate în apã.

.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 14 WI 62. Dupã ce aþi scos rufele spãlate lãsaþi mereu hubloul deschis sau întredeschis pentru a se putea usca cuva.WI&WIE&WIL COMPLET. 7. La sfârºitul spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute. Opriþi maºina apãsând butonul În acest moment puteþi deschide hubloul în siguranþã. 15). 14 . Închideþi mereu robinetul de alimentare cu apã. (a se vedea pag. WI 52. WI 42. 16 Pentru descrierea funcþiei “Antiºifonare”.

WI&WIE&WIL COMPLET. 15 . pe baza tabelului de mai jos. WI 42. 14) aferent funcþiei dorite.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 15 WI 62. (a se vedea Tabelul de programe de la pag. WI 52. În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã cu maºina opritã. Programul poate fi completat cu o turaþie de centrifugare sau cu evacuarea apei fãrã turaþie de centrifugare. În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sens orar cu o unitate iar în al doilea caz este necesar ca selectorul PROGRAME sã se poziþioneze în dreptul simbolului .

105. . numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. numai pentru modelele: WIL 125. 85. Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 16 (pentru WIL 125. 105. 85. (a se vedea figura alãturatã). folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe. WISL 105 ºi 85. 105. Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. 85. (a se vedea capitolul “Personalizãri”. 85. . WISL 105 ºi 85).WI&WIE&WIL COMPLET. 105.numai pentru modelele WIL 125. 16 . . 62. 62. 105.numai pentru modelele WIL 125. WISL 105 ºi 85. întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. 62. 85. 62. WISL 105 ºi 85). 62. WISL 105 ºi 85 Folosiþi numai un program care exclude turaþia de centrifugare.numai pentru modelele WIL 125.

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 17 fãceþi-o Nu scoateþi ºtecherul maºinii din priza de curent trãgând de cablu. ci trãgând de ºtecher. Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri deoarece aceasta este foarte grea. 17 .WI&WIE&WIL COMPLET. faceþi acest lucru cu douã sau trei persoane ºi cu maximã atenþie. selectaþi o turaþie mare de centrifugare. Dacã maºina de spãlat trebuie sã fie mutatã sau transportatã.

(a se vedea figura alãturatã). Îngrijirea hubloului ºi a cuvei Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cu apã cel puþin o datã pe an.WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura alãturatã).qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 18 Scoateþi ºtecherul din prizã atunci când Înainte de orice operaþie de curãþare verificaþi ca programul de spãlare sã fie încheiat ºi scoateþi ºtecherul din prizã. 18 . (a se vedea figura alãturatã). este normal sã se scurgã puþinã apã. Nu folosiþi furtune deja folosite/uzate.

Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între 65 ºi 100 cm de pãmânt (a se vedea pag. nu a fost deblocatã corect (a se vedea pag. Programul de spãlare nu porneºte. Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag. 3). Cuva. 2). 2). “Personalizãri ºi Funcþii)). (a se vedea pag. 5) Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet. 18). (a se vedea pag. în momentul instalãrii mºinii. 2). 3). Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag.WI&WIE&WIL COMPLET. a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 19 Service ªtecherul nu este sau nu este suficient introdus în prizã astfel încât sã existe conexiune electricã. Furtunul de alimentare nu este bine înºurubat (a se vedea pag. (pentru a-l curãþa a se vedea pag. (a se vedea “Personalizãri ºi Funcþii). (“Delay timer”. 3). 19 . stoarce. Furtunul este îndoit. încontinuu. 3). 2). uºor (a se vedea pag.

05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. temperatura 60OC. Aceste informaþii se sflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea posterioarã a maºinii de spãlat. Date tehnice Model Dimensiuni WI 42 lãrgime 59.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.WI&WIE&WIL COMPLET.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. WI 142 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. temperatura 60OC.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 20 Înainte de a contacta service-ul (a se vedea pag. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 500 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe.05 MPa (0.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 3.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC. WI 82 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.05 MPa (0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 400 de rotaþii pe minut WI 52 lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 2000 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. temperatura 60OC. WIL 85/85 X lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 3.05 MPa (0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe baza normei IEC456 20 .05 MPa (0. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut programul 3. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WIL 62 EX lãrgime 59.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1200 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. baza normei IEC456 Model Dimensiuni WI 102 / WI 105 lãrgime 59.05 MPa (0. 19).5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1400 de rotaþii pe minut programul 3.05 MPa (0. temperatura 60OC. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. temperatura 60OC. WI 81 lãrgime 59. WI 101 lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 52. WIL 105/105 X lãrgime 59. WIL 125 X lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 600 de rotaþii pe minut programul 2. efectuat cu 5 kg de rufe. WI 62 lãrgime 59. efectuat cu 5 kg de rufe. temperatura 60OC. temperatura 60OC.

WI&WIE&WIL COMPLET.05 MPa (0. efectuat cu 4.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri. temperatura 60OC.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WISL 105 X lãrgime 59. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. temperatura 60OC.05 MPa (0.5 kg de rufe. .5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 21 Model Dimensiuni WISL 85 X lãrgime 59.5 kg de rufe. efectuat cu 4. baza normei IEC456 Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: . 21 .89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.

qxd 5/23/2005 9:40 AM Page 22 22 .WI&WIE&WIL COMPLET.

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 23 WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X 24 Primul program de spãlare.WI&WIE&WIL COMPLET. coperta 3 Reþeaua naþionalã de service. 33 34 Date tehnice. coperta 4 23 . 26 28 29 30 31 32 cuvei. 34 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT.

34). dopurile aflate în dotare cele patru orificii în care (a se vedea figura alãturatã) indicate în tabelul “Date tehnice”. 3. Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este (a se vedea figura alãturatã). (a se vedea pag. (a se vedea figura alãturatã) aflate în dotare. 24 . situate în partea posterioarã (a se vedea figura alãturatã). vânzãtorul.WI&WIE&WIL COMPLET. ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 24 se pãstreze împreunã cu . Scoateþi cele 4.

25 . 34). 34). (a se vedea pag. Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea pag.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 25 (a se vedea figura alãturatã). ca: legale.

Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins.WI&WIE&WIL COMPLET. Display-ul este util pentru programarea maºinii de spãlat ºi efectuarea avansãrii programelor de spãlare (a se vedea pagina alãturatã). Butonul “CENTRIFUGARE” este folosit pentru reglarea turaþiei de centrifugare pânã la excluderea acesteia. Butonul “DELAY TIMER” este folosit pentru a întârzia pornirea programului de spãlare selectat pânã la maximum 24 de ore. Butonul “PORNIRE/OPRIRE” este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat. Taste “FUNCÞII” sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Butonul “START/RESET” este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea ce a fost selectat greºit.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 26 FUNCÞII Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi. Selectorul este folosit pentru alegerea programelor de spãlare. 26 . Pe duarata programului selectorul rãmâne ferm.

34). “END”. . 27 . “F-01”.WI&WIE&WIL COMPLET. SELECTORUL va apãrea scris : “MEMO”. 28) START/RESET (Delay Timer. a se vedea pag. 29). a celui mai utilizat. (a se vedea pag. “MEMO”. “MEMO” SELECTORULUI .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 27 (a se vedea pag.

27).) (a se vedea pag. 5) 7-8 12 a se vedea “calcã mai uºor”. cuva. Zilnic 30’ 10 28 . pagina alãturatã.WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 28 (a se vedea pag. a se vedea pag. (pentru a le modifica. (a se vedea pag. Tipul de þesãturã ºi gradul de murdãrie Îmbrãcãminte sportivã (treninguri. 27). costume gimnasticã etc. 28).

cu excepþia programului 6 ºi evacuare apã. Apãsând din nou pe buton apare “1h”. în aceastã fazã se poate modifica valoarea “întârzierii” doar diminuând-o. Apãsând din nou valorile coboarã pânã la “OFF”. butonul 4 30 4. Reglarea “delay timerului” este activã cu toate programele. 6 29 . ceea ce indicã excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a reveni la valoarea cea mai mare). Apãsând butonul se vizualizeazã viteza maximã permisã a turaþiei de centrifugare pentru programul selectat iar icoana de pe display.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 29 Taste FUNCÞII Dacã la pornirea maºinii. adicã întârziere de o orã ºi aºa mai departe pânã la “24h”.WI&WIE&WIL COMPLET. opriþi-vã la “întârzierea” doritã. va confirma aceastã operaþie. icoana apare fixã. 5. SELECTORUL este poziþionat pe un program care prevede turaþia de centrifugare. Reglarea turaþiei de centrifugare este activã pentru toate programele. Apãsând butonul START/RESET apare din nou valoarea “întârzierii” selectate care se va diminua la fiecare orã pânã la pornirea ciclului de spãlare. iar dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã iar pe display se vizualizeazã timpul prevãzut pentru programul selectat iar simbolul va rãmâne aprins. Apãsând butonul pe display se vizualizeazã scris mesajul “OFF” iar simbolul ilumineazã intermitent. dupã circa 2 secunde selecþia va fi acceptatã: pe display simbolul rãmâne fix. opriþi-vã la valoarea doritã.

întoarceþi lucrurile pe dos ºi repetaþi programul de clãtire o datã sau de douã ori. numai câte un singur articol care sã nu depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 30 indicat. 29). 4 (a se vedea pag. Utilizaþi numai o turaþie de centrifugare delicatã. Lânã: pentru a obþine cele mai rezultate. 6 Plãpumi ºi haine: dacã cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau raþã se pot spãla în maºina de spãlat. folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.WI&WIE&WIL COMPLET. 4 30 . (a se vedea figura).

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 31 de energie electricã. 29). energie electricã. (a se vedea pag. 31 .WI&WIE&WIL COMPLET. energie electricã. Evitaþi aditivul de înmuiere.

încheiat ºi (a se vedea figura).WI&WIE&WIL COMPLET. (a se vedea figura). (a se vedea figura): este normal sã se scurgã puþinã apã. 32 .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 32 necesitã întreþinere.

este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. 25).WI&WIE&WIL COMPLET. 33 . 24). 30). (a se vedea pag. (a se vedea pag. mesajul “H2O”). (a se vedea pag. 29). 25). (a se vedea pag. a se vedea pag. bine fixat (a se vedea pag. 29).qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 33 (a se vedea pag. (a se vedea pag. 25). 24). 28). . a se vedea pag. încontinuu. 25). 24). (a se vedea pag. (a se vedea pag. stoarce. Programul de spãlare nu porneºte. (a se vedea pag. mesajul “DOOR”). 24). 24).

05 MPa (0.WI&WIE&WIL COMPLET.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0. 34 .05 MPa (0. . temperatura 60OC. temperatura 60OC.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri pânã la 1. temperatura 60 C.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4. O Programe de control pe programul 2. efectuat cu 4. efectuat cu 5 kg de rufe.200 de rotaþii pe minut programul 2. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe. Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de siguranþã: . O WIE 127 X lãrgime 59.400 de rotaþii pe minut O Viteza de centrifugare pânã la 1. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice Viteza de centrifugare Programe de control pe programul 2.05 MPa (0.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri. temperatura 60 C.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 800 de rotaþii pe minut WIE 107 lãrgime 59.05 MPa (0.05 MPa (0. 33).5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1. efectuat cu 5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Model Dimensiuni WIE 147 X lãrgime 59.5 kg de rufe.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.05 MPa (0. efectuat cu 4.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 127 X lãrgime 59.5 bari) capacitatea cuvei 40 litri capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.400 de rotaþii pe minut programul 2.5 kg de rufe. temperatura 60 C. baza normei IEC456 efectuat cu 5 kg de rufe.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri.5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W WISE 147 X lãrgime 59.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 53. temperatura 60OC.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0.5 bari) capacitatea cuvei 46 litri pânã la 1.5 bari) presiune minimã 0.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 34 Înainte de a contacta Unitatea Service: (a se vedea pag.5 cm înãlþime 85 cm profunzime 40 cm de la 1 la 4.200 de rotaþii pe minut programul 2.000 de rotaþii pe minut programul 2. Date tehnice Model Dimensiuni WIE 87 lãrgime 59.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 35 Sumar: Pagina 1 . modelele: WIE 87 WISE 107 X WIE 107 WISE 127 X WIE 127 X WIE 147 X . WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X WISL 105 X WISL 85 X Pagina 23 .Instrucþiuni de modelele: WI 142 WI 105 WI 102 WI 82 WI 62 WI 52 WI 42 WI 101 WI 81 folosire maºina de spãlat rufe.Instrucþiuni de folosire maºina de spãlat rufe.

L. 0723 948 467.L. SATU-MARE MEHEDINÞI MUREª. sect.L. MICADAN S. DIMOS S.F. Bucureºti Tel. POLUL NORD S.R. MITTY ET CO.R.R.R.L. 47 60044 Fabriano/Italia Tel. ACINST S. VALOTIS COM S.L. CALARAªI IAªI MARAMUREª.MACARAU IONEL ELECTROTERM SERVICE S. MEGASTAR EXIM S.(0732) 6611 .L. BISTRIÞA NEAMÞ OLT PRAHOVA SIBIU.F. PETROSTAR S.L. 0788 418 131 Program: Luni . COMANEªTI) BRÃILA BRAªOV BUCUREªTI BUZÃU CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA DÂMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA. RIO SERVICE S. PRIMEX S.F. FRIGOLUX S. CARSTEA FRIGO MAT S. ELFRIG STAR 2002 S.L.WI&WIE&WIL COMPLET.L.F.L. INTERPRESTV S.R. ELFRIG STAR 2002 S.R.R.R. 2.R.R.SAVULESCU TEO 93 S.R. P. MARELVI IMPEX S.L.R. Sâmbãtã: 900-1300 ZONA ACOPERITÃ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU (ONEªTI.L.L.L. COSTUL UNUI APEL ESTE DE TARIF LOCAL) B-dul Dimitrie Pompei nr. QUASAR SERVICE S. SERVISTEF S. ANDASIL IMPEX S. P.R. TEHNOFRIG ISTRITA S.L. mobile: 0744 596 198.R. LUPU MITREA PREST S.L.L.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni. P.R. VÂLCEA SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VASLUI VRANCEA UNITATEA SERVICE POLLSTAR COMPANY S. IND.R. SUSEANU MARIAN FRIGO CLIMA LUX SERVICE S.R.F.R.R. VIO CONSTRUCT S. SERVICE NIL S. P.R.L.Vineri: 900-1800.F.L.L.R. P. P. 6.R.R.R. LAZAR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd.BUZATU VIOREL MACOM S.L.R.R. sector 2 022113 Bucureºti .qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 37 NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: REÞEAUA DE SERVICE MICADAN 080 10 00 101 (APELABIL NUMAI DIN REÞEAUA ROMTELECOM.L.L.R. et 3.L.R.L. MICADAN S.L.L. Basarabia 28A.L.

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 38 Manual de instalare ºi utilizare MAºINA DE SPÃLAT RUFE WI WI WI WI WI WI WI WI WI 142 105 102 101 82 81 62 52 42 WIL WIL WIL WIL WIL WIL 125 X 105 X 105 85 X 85 62 WISL 105 X WISL 85 X WIE 87 WIE 107 WIE 127 X WIE 147 X WISE 107 X WISE 127 X .

qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 39 !!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: .VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI. DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. IAR PRODUCÃTORUL. . ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE.WI&WIE&WIL COMPLET. .PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE). .

WI&WIE&WIL COMPLET.qxd 5/23/2005 9:41 AM Page 40 Fiºa tehnicã pentru maºinile de spãlat rufe INDESIT WI 105 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful