Sunteți pe pagina 1din 32

RECEIVER DIGITAL HD

Manualul Utilizatorului
Cuprins

Instrucţiuni importante de siguranţă . ..................................................................................... 2

Telecomanda .............................................................................................................................................. 4

Programare telecomandă universală ..................................................................................... 6

Panoul frontal . ............................................................................................................................................. 7

Panoul din spate ....................................................................................................................................... 8

Instrucţiuni de instalare ...................................................................................................................... 9

Ghidul funcţiilor din meniu .............................................................................................................. 15

Întrebări frecvente ................................................................................................................................... 20

Coduri TV pentru împerecherea telecomenzii universale ................................... 22

-1-
Instrucțiuni importante de siguranță

Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile cuprinse în acest manual și să-l păstrați pentru consultare
ulterioară.
• Deconectaţi receiverul de la sursa de curent înainte de a-l conecta la alte echipamente.
• Nu deconectaţi cablurile de semnal și AV în timp ce aparatul este pornit.
• Scoateţi cablul de alimentare din priză dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată de
timp.
• Atunci când mutaţi aparatul dintr-un mediu cald într-unul rece, sau viceversa, opriţi aparatul și porniţi-l
după 1-2 ore.
• Feriți aparatul de ploaie sau orice alt lichid. Nu așezaţi obiecte ce conțin lichide pe aparat. Dacă intră
lichid în aparat, scoateţi cablul de alimentare imediat pentru a evita apariția flăcărilor sau șocurilor
electrice.
• Pentru a asigura o ventilație bună, nu acoperiţi gurile de ventilaţie cu ziare, cârpe, perdele sau alte astfel
de obiecte.
• Nu așezaţi obiecte grele deasupra aparatului.
• Deconectaţi cablul de alimentare înainte de curăţarea aparatului. Ștergeţi suprafaţa exterioară a aparatului
cu o cârpă uscată.

-2-
Instrucțiuni importante de siguranță

Mediul de instalare

• Pentru o ventilație bună păstraţi minimum 10 cm distanță între aparat și alte obiecte.
• Nu așezați obiecte ce produc căldură în jurul aparatului (ex. lumânări, radiator, calorifer, sobă,
amplificator).
• Temperatura camerei în care se află receiverul trebuie să fie moderată.
• Evitați umiditatea ridicată.
• Evitați lumina directă a soarelui.
• Evitați vibraţiile puternice.

Instrucţiuni pentru priza electrică şi cablul de alimentare

• Asiguraţi-vă că priza electrică se află în apropierea aparatului și că este bine fixată.


• Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile ude.
• Pentru a evita incendiile sau șocurile electrice cauzate de un scurtcircuit, ce pot pune în pericol
siguranţa personală sau cauza daune casei, nu folosiţi un cablu de alimentare defect și contactaţi un
reprezentant Telekom Romania pentru înlocuirea acestuia.

Instrucţiuni pentru telecomandă şi baterie


• Plasaţi bateriile în compartimentul pentru baterii ţinând cont de polaritatea indicată prin simbolurile
afișate.
• Dacă telecomanda nu este folosită timp îndelungat, scoateţi bateriile pentru a evita scurgerea
lichidului din interior, ce poate coroda alte componente din interiorul telecomenzii.
• Înlocuiţi bateriile atunci când acestea se uzează și evitaţi poluarea mediului înconjurător aruncându-le
în locurile speciale de colectare.

-3-
TELECOMANDA

2 1

4 5
6 7
8
9 0
!

@
% #
$
^

( &
a *
b )
Note: e
c
• Butoanele de pe panoul frontal al f d
receiverului au aceleași funcții ca și g
cele de pe telecomandă.

• Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile


afișate pe ecran.

-4-
Buton Funcţie
1 STB standby Comutare între modul de funcționare și standby al
receiverului
2 TV standby Comutare între modul de funcționare și standby al TV-ului
3 0-9 Butoanele numerice
4 HELP Afișare fereastră cu informații de contact
5 CANCEL Ieşire din meniu sau din fereastra pop-up
6 BACK Înapoi la canalul vizionat anterior sau la meniul anterior
7 INFO Afișare informații detaliate despre program
8 MUTE Dezactivare/restaurare sunet
9 VOL +/- Reglare volum receiver
0 CH +/- Schimbare canal cu o poziție înainte/înapoi
! OK Afișare listă canale/Confirmare operațiune
@ pqt u Navigare Sus, Jos, Stânga, Dreapta
# FAVORITES Afișare listă canale favorite
$ MENU Afișare meniu principal
% PLANNER Afișare fereastră emisiuni planificate
^ Colored buttons Funcții care depind de aplicații specifice
& HD Afișare listă canale HD
* Messages Afișare fereastră mesaje
( GUIDE Afişare Ghid Electronic de Programe
) MOSAIC Buton inactiv
a ASPECT RATIO Afişare fereastră de configurare rezoluţie TV
b LIST Afişare listă de canale
c TV vol +/- Reglare Volum Televizor
d Interactive Buton inactiv
e TV Input Selectare sursă Televizor
f TV TXT Afişare Teletext Televizor
g Radio Buton inactiv

-5-
PROGRAMARE TELECOMANDĂ UNIVERSALĂ

Se foloseşte secvenţa <<ROŞU + ALBASTRU>> <9> <9> <1 > <prima cifră> <a doua cifră>
<a treia cifră> <a patra cifră> << TV Standby>>
1. Se apasă butoanele ROŞU şi ALBASTRU simultan pentru 3 secunde; În cele 3 secunde iniţiale LED-ul
va rămâne stins. După 3 secunde LED-ul va pulsa de 2 ori şi apoi va rămâne aprins;
2. Se introduce codul “991” urmat de cel de 4 cifre din lista de TV-uri.
• Doar 4 cifre sunt permise. Când o cifră este apăsată, LED-ul se va stinge pe durata apăsării
• Dacă secvenţa introdusă este validă, telecomanda va execută o clipire de confirmare şi se va întoarce
la modul normal de funcţionare. Toate butoanele universale se vor programa automat.
• Dacă secvenţa introdusă nu este validă, telecomanda va execută o eroare.
• Dacă în 10 secunde de la introducerea primei cifre, nu se introduc alte cifre, telecomanda iese din
modul de programare cu o clipire de eroare
3. Dacă secvenţa a fost făcută corect, televizorul se va închide (la apăsarea lungă a tastei Standby)
Codurile TV pentru împerecherea telecomenzii universale le puteţi găsi la finalul documentului.

-6-
PANOU FRONTAL

1 4 5

2 3 6 7

Buton Funcţie
1 STANDBY Comută receiverul între modurile ON (PORNIT) și OFF (OPRIT).
2 CHANNEL DOWN Utilizat pentru schimbarea canalului cu o poziție înapoi.
3 CHANNEL UP Utilizat pentru schimbarea canalului cu o poziție înainte.
Utilizat pentru afișarea stării curente, cum ar fi ora și informații despre
4 DISPLAY
funcționarea echipamentului.
5 LED POWER Pornit (verde), Oprit (roșu).
Roșu - receiver-ul primește semnal; Stins - nu primește semnal;
6 LED SEMNAL Intermitent roșu - atunci când receiver-ul primește instrucțiuni de la
telecomandă.
Fantă card
7 Utilizată pentru introducerea cardului de vizionare în receiver.
vizionare

B Partea frontală a aparatului se poate schimba fără atenţionare prealabilă.

-7-
PANOul din spate

3 5

1 2 4 6 7

Buton Funcţie
1 Cable IN Utilizat pentru conectarea mufei de la splitterul de semnal sau router.
Utilizat pentru conectarea prin cablu HDMI la mufa HDMI a televizorului,
2 DV-OUT (HDMI)
pentru imagini de calitate superioară.
3 S/PDIF (Optic) Utilizat pentru conectarea unui amplificator digital.
SCART PENTRU
4 Utilizat pentru conectarea televizorului prin intermediul cablului SCART.
TV
5 RCA Utilizat pentru conectarea televizorului prin intermediul cablului RCA.
6 RJ45 (LAN) Utilizat pentru conectarea cablului Ethernet.
Utilizat pentru conectarea receiverului la sursa de alimentare cu energie
7 Power IN
electrică.

B Partea din spate a aparatului se poate schimba fără atenționare prealabilă.

-8-
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Instalarea cardului de vizionare Note:


• Împingeţi cardul până atinge capătul
Fanta pentru cardul de vizionare se află pe slotului pentru a asigura un bun contact.
panoul frontal al receiverului. Introduceţi • Ţineţi minte numărul de card, pentru orice
orizontal cardul potrivit direcţiei indicate de eventualitate.
săgeată. • Nu îndoiţi și nu deterioraţi cardul.
• Nu așezaţi cardul în lumina directă
a soarelui sau într-un mediu cald.
• Folosiţi o cârpă uscată și moale pentru a curăţa
suprafaţa cardului. Nu îl introduceţi în lichid sau
într-un agent de curăţare.
• În cazul în care cardul de vizionare nu mai
Receiver digital HD
funcţionează vă rugăm să contactaţi Telekom
Romania Communications S.A..
Card de vizionare

2. Conectarea sursei de semnal

Conectarea receiverului la splitterul de semnal sau router va fi realizată de către un reprezentant Telekom
Romania. Se va conecta portul CABLE IN al receiverului la splitterul de semnal sau router cu ajutorul unui
cablu RF.
Cablu RF

Receiver digital HD

-9-
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

3. Conectarea TV-ului

Televizorul poate fi conectat la receiver în două moduri: prin intermediul cablului DV-OUT (HDMI) sau prin
intermediul cablului SCART. Dacă aveţi un sistem audio surround, îl puteţi conecta prin intermediul ieşirii
S/PDIF.

Receiver
digital HD
TV
Cablu DV-OUT(HDMI)

BNotă: Asiguraţi-vă că televizorul dumneavoastră este setat pe modul input/sursă HDMI.


DV-OUT (HDMI), sau high-definition multimedia interface (interfață multimedia de înaltă definiție), este o interfață
care permite transmiterea unui semnal digital audio și video cu ajutorul unui singur cablu. La conectarea cu
cablul DV-OUT (HDMI), nu trebuie să conectați cablurile audio, ci doar să realizați conexiunea prin DV-OUT
(HDMI)/DVI.

Dacă televizorul dvs. nu are un port DV-OUT (HDMI), puteți viziona imaginile pe televizor conectând un capăt
al cablului SCART la receiver și celălalt capăt la televizor.

BNotă: Asiguraţi-vă că televizorul dumneavoastră este setat pe modul input/sursă SCART.


- 10 -
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

4. Conectarea la sursa de alimentare

Introduceţi un capăt al cablului de alimentare în portul de input al receiverului și celălalt capăt în priză.
Asigurați-vă în prealabil că priza este funcțională. Când porniţi receiverul veţi vedea mesajul „Please
wait” (Aşteptaţi) şi apoi va fi afişat canalul cu numărul cel mai mic.

Receiver digital HD

Cablu de alimentare

Priză

Consumul de electricitate în standby


Potrivit Regulamentului Comisiei Europene 1275/2008 privind reglementarea consumului de electricitate
al receiverelor de satelit, atunci când aparatele de acest tip se află în standby și nu sunt folosite pentru o
perioadă de timp, este obligatoriu să intre în starea de standby pasiv, în care acestea au un consum de
electricitate de 0,5W. Pentru a fi în conformitate cu aceste reglementări, receiverul va intra în modul de
standby pasiv după aproximativ 6 ore de la închiderea acestuia din panoul frontal sau din telecomandă.
În plus, vă puteți comuta receiverul în starea de standby pasiv prin apăsarea butonului de standby de pe
telecomandă timp de 5 secunde, dacă sunteți în modul vizualizare, sau timp de 3 secunde, dacă receiverul
este în standby activ. Pentru a reporni receiverul, apăsați butonul de pe panoul frontal sau telecomandă,
apoi așteptați câteva momente până când receiverul își va relua activitatea. Astfel, veți contribui la un
consum mult mai mic de electricitate atunci când nu folosiți receiverul.
- 11 -
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

5. Configurarea inițială

După efectuarea paşilor 1-4 ai instalării, la prima pornire a receiverului, parametrii principali de funcţionare
trebuie să se actualizeze. Vă rugăm să aşteptaţi încheierea acestei operaţiuni înainte de a continua configurarea.

Pentru a putea urmări programe TV sau pentru a utiliza ghidul TV, este necesară o configurare completă a
receiverului. Pentru a efectua o configurare completă, trebuie să treceţi prin toate ecranele de configurări.
Până la finalizarea întregului proces de configurare vor funcţiona numai butoanele necesare pentru aceste
operaţiuni.

Mai întâi va apărea un ecran pentru selectarea limbii meniului, apoi un ecran cu un mesaj în care vi se solicită
să verificaţi dacă toate dispozitivele sunt pornite şi apoi un ecran pentru setările iniţiale, din care puteţi
modifica o parte din parametri, dacă este cazul. În final, vor apărea ecranul pentru selectarea semnalului
transponderului şi ecranul pentru puterea şi calitatea semnalului.

a. Selectarea limbii meniului

- 12 -
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

b. Lista de configurare

c. Verificarea semnalului - se selectează EntryPoint 57

- 13 -
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

d. Ecranul pentru puterea şi calitatea semnalului

Informaţii despre emisiuni


Informaţiile cu privire la emisiuni apar pe ecran de fiecare dată când schimbaţi canalul. De asemenea,
puteţi accesa aceste informaţii apăsând butonul „INFO“ în timp ce vizionaţi programul respectiv. Astfel,
puteţi să vă informaţi cu privire la
conţinutul programului vizionat, dar şi
despre programele care vor urma pe
canalul respectiv sau pe alte canale,
pentru o perioadă de timp specificată.
Acest ecran afişează programele care
încep la ora locală şi cele din următoarele
24 de ore. Mesajul va rămâne pe ecran în
funcţie de durata de timp definită în setări.

- 14 -
GHIDUL FUNCŢIILOR DIN MENIU

Intro:
Toate funcţiile receiverului dumneavoastră de Cablu Digital se regăsesc în meniu. Aceste opţiuni sunt:
Ghid de programe, Planner, Setări, Profile Utilizator, Mesaje, Ajutor şi Căutare. Apăsaţi tasta Menu pentru a
afişa meniul principal de fiecare dată când doriţi să folosiţi aceste funcţii.
Butoanele colorate sunt utile atunci când navigaţi prin programe, iar funcţiile lor sunt indicate întotdeauna
pe ecran.

Vedere de ansamblu asupra meniului:

1. GHIDUL DE PROGRAME

Aici puteţi răsfoi informaţiile despre programele săptămânii şi puteți înregistra comanda de a viziona
viitoare programe. Această secţiune de meniu este împărţită în 3 submeniuri: Toate canalele, Genul
emisiunii şi Genul programului.Dacă emisiunea a început deja, cu ajutorul butonului OK veţi fi transferat
direct la canalul respectiv. Dacă emisiunea nu a început, veţi putea accesa informaţiile.
Apăsând butonul „i” sau „Info” veţi primi informaţii despre conţinutul emisiunii.
- 15 -
GHIDUL FUNCŢIILOR DIN MENIU

‡ Cu ajutorul butoanelor cu săgeţi în sus şi în jos puteţi parcurge lista de canale.


‡ Cu ajutorul butoanelor cu săgeţi în stânga şi în dreapta puteţi parcurge lista de programe.
‡ Cu ajutorul butonului albastru, puteţi parcurge următoarele 24 de ore.
‡ Cu ajutorul butonului galben puteţi accesa anterioarele 24 de ore.
‡ Cu ajutorul butonului verde puteți sorta
lista de canale în funcție de genul acestora.
‡ Dacă emisiunea nu a început, veţi putea
accesa informaţiile despre conţinutul
acesteia şi aveţi posibilitatea de a activa un
mesaj de reamintire.
‡ Dacă informaţiile cu privire la lista de
emisiuni nu sunt disponibile, va apărea
mesajul „The information is not accessible”
(Informaţiile nu sunt disponibile).

2. PLANIFICARE (PLANNER)

Prin apăsarea butonului PLANNER de


pe telecomandă se va afișa o listă cu
toate programele pe care le-aţi selectat
pentru o vizionare ulterioară. În acest
ecran, puteţi parcurge toate programele
selectate, având posibilitatea de a le
anula.

Pentru a seta un mesaj de reamintire


pentru un program viitor, accesaţi
- 16 -
GHIDUL FUNCŢIILOR DIN MENIU

programul respectiv cu ajutorul ghidului TV. Marcaţi programul dorit şi apăsaţi ‘OK’. Va apărea un ecran
cu informaţii despre conţinutul programului, iar dvs. aveţi opţiunea de a activa un mesaj de reamintire.

3. SETĂRI

Aici puteţi modifica preferinţele legate de:

• Parental Control – Aici puteţi bloca


acele canale pe care nu doriţi
să le accesaţi, să stabiliţi nivelul
ratingului parental şi să schimbaţi
PIN-ul dumneavoastră. PIN-ul inițial
al meniului, configurat în mod
automat, este “0000”; în cazul în care
îl modificați este important să rețineți
noul PIN.
• User Setup - Puteţi configura lista de canale preferate şi modifica limba ghidului de programe,
formatul audio din cadrul emisiunilor, durata bannerului, tipul de screen saver, rezoluţia ecranului etc.
• System Setup - Puteţi vizualiza informaţii despre diagnostic, să configuraţi parametrii semnalului sau
tipul de output TV şi testa semnalul. În plus, puteţi reconfigura setările sistemului la cele iniţiale din
fabrică şi şterge toate canalele favorite şi să configuraţi funcţia de standby automat a receiverului
dumneavoastră.

ATENŢIE!
Vă recomandăm să folosiţi cu atenţie funcţia de revenire la setările din fabrică, pentru a nu pierde în
mod accidental toate configurările personalizate.
- 17 -
GHIDUL FUNCŢIILOR DIN MENIU

4. PROFIL UTILIZATOR

Aici puteţi realiza 4 profiluri de utilizator,


câte unul pentru fiecare membru al
familiei dumneavoastră. Ştergerea numelui
predefinit se face cu ajutorul săgeţii
stânga de pe telecomandă şi redenumirea
utilizatorului cu ajutorul tastelor 0-9.

Pentru fiecare utilizator puteţi configura


câte o listă de 30 de canale pe care le
puteţi aranja în ordinea dorită. Navigarea
în acest meniu se face cu ajutorul săgeţilor
sus/jos/stânga/dreapta, iar selecţia se
face cu ajutorul tastei OK.

- 18 -
GHIDUL FUNCŢIILOR DIN MENIU

5. MESAJE 6. AJUTOR

Aici puteţi vizualiza toate mesajele primite de la Aici puteţi accesa informaţii despre programarea
Telekom Romania în legătură cu oferte curente, telecomenzii dumneavoastră universale şi cele
modificări ale grilei de programe sau alte informații mai uzuale coduri TV, puncte de contact Telekom
de interes general. Puteţi şterge aceste mesaje Romania şi răspunsuri pentru cele mai frecvente
după vizualizarea lor. întrebări legate de funcţionarea serviciului Telekom
TV Cablu Digital.

7. CĂUTARE – ÎN CURÂND

Dacă vreți să vedeți o emisiune sau un film, dar nu vă mai amintiți canalul TV care transmite emisiunea
sau filmul, prin opţiunea Căutare nu veți mai avea această problemă. Căutați emisiunea sau filmul dorit
indiferent dacă vă amintiți doar titlul, actorii sau câteva litere, accesând meniul Căutare.

- 19 -
ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce fac dacă LED-ul panoului frontal este stins?


• Verificaţi cablul de alimentare astfel încât să fie atașat receiverului și introdus corespunzător într-o priză
funcţională.

Ce fac dacă nu am imagine?


• Verificaţi cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat corespunzător la receiver și la TV.

Ce fac dacă nu am sunet?


• Verificaţi cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat corespunzător.
• Apăsaţi tasta MUTE pentru a reactiva volumul dacă aparatul este în modul Mute.
• Apăsaţi tasta V+ pentru a crește volumul dacă acesta este setat pe minimum.
• Selectaţi limba potrivită a programului.

Ce fac dacă nu am nici imagine și nici sunet simultan?


• Verificaţi cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat corespunzător.
• Verificaţi modul de input/sursă al televizorului astfel încât acesta să fie
HDMI/SCART.
• Apăsaţi tasta „ON/OFF” pentru a comuta aparatul în modul de operare dacă acesta este în regimul de
așteptare (standby).

Ce fac dacă pe ecran apare mesajul “Lipsă semnal”?


• Verificaţi cablul de semnal astfel încât să fie conectat corespunzător.
• Parametrii de program sunt setaţi greșit. Resetaţi parametrii corect sau sunați la Serviciul de Relații cu
Clienții (1234)

- 20 -
ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce fac dacă programul nu poate fi vizualizat?


• Cardul de vizionare poate fi inserat necorespunzător. Inseraţi cardul de vizionare conform instrucțiunilor.
• Este posibil să nu fiți abonat la canalul selectat. Contactaţi un reprezentant Telekom Romania.

Ce fac dacă aparatul se oprește brusc?


• Ventilaţia este insuficientă sau aparatul se află în preajma unui obiect ce produce căldură. Așezaţi
aparatul într-un spaţiu răcoros și bine ventilat.

Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?


• Asiguraţi-vă că telecomanda este îndreptată către panoul din faţă și că semnalul IR nu este obstrucționat
în niciun fel.
• Verificați dacă bateriile au suficientă putere și, dacă nu, înlocuiţi bateriile.

ATENŢIE!
Dacă nu reușiţi să soluţionaţi problema în urma consultării soluţiilor de mai sus, contactaţi un
reprezentant Telekom Romania. Pentru a reduce riscul unui șoc electric, nu îndepărtaţi carcasa.
Mentenanţa și service-ul echipamentelor trebuie întreprinse de către personal calificat.
- 21 -
CODURI TV PENTRU ÎMPERECHEREA
TELECOMENZII UNIVERSALE
0 Allorgan 0105 AudioSonic 0264 Bestar 0368
888 0006 Allstar 0108 Audioton 0266 Bestar-Daewoo 0369
A Amitech 0130 Audiovox 0268 Bestwell 3560
A.R. Systems 0012 Amoi 0132 Audioworld 0269 Binatone 0378
Accent 0019 Amplivision 0138 Ausind 0276 Black Diamond 0384
Acer 0028 Amstrad 0140 Autovox 0280 Black Star 0386
Acme 3521 AmTRAN 3785 Aventura 0287 Black Stripe 3613
Acoustech 5094 Anam 0146 Awa 0296 Blacktron 3526
Acoustic Solutions 0032 Anam National 0147 Axxent 0302 Blackway 0388
Action 0033 Anasonic 4602 Axxon 0303 Blaupunkt 0390
Acura 0036 Andersson 0148 Ayomi 3525 Blue Media 3378
ADA 0038 Anglo 0151 B Blue Sky 0395
ADC 0040 Anitech 0154 B&D 3609 Blue Star 0396
Adcom 0041 Ansonic 0156 Baier 0308 Boca 0399
Addison 0043 AOC 0165 Baihe 0309 Boman 0402
ADL 0045 Aolinpike 0168 Baile 0310 Bondstec 0403
Admiral 0046 Apex Digital 0170 Baird 0311 Boots 0405
Advent 0054 Apollo 0171 Bang & Olufsen 0314 Bork 3615
Adyson 0058 Arc En Ciel 0178 Baohuashi 0316 BPL 0413
AEA 3606 Arcam 0179 Baosheng 0318 Brandt 0416
AEG 0059 Arcam Delta 3524 Barco 0319 Brandt Electronique 0417
Aftron 3470 Arcelik 4791 BARON 3959 Brillian 0422
Agashi 0063 Ardem 0184 Basic Line 0325 Brimax 3797
Agazi 3522 Arena 3375 Bastide 0327 Brinkmann 0423
AGB 0064 Aristona 0192 Bauer 0329 Brionvega 0424
Aiko 0069 ART 0199 Baur 0331 Britannia 0425
Aim 0070 Art Mito 3737 Baysonic 0333 Broksonic 0432
Airis 0071 Arthur Martin 0200 Bazin 0335 Brother 0433
Aiwa 0072 ASA 0202 Beaumark 0340 Bruns 0435
Akai 0074 Asberg 0205 Beijing 0345 BskyB 0436
Akashi 0075 Asora 0213 Beko 0346 BSR 0437
Akiba 0078 Astar 0218 Belson 0355 BTC 0439
Akira 0079 Astra 0221 Belstar 0357 Bush 0445
Akito 0082 Asuka 0227 Bennett 3612 Buxtron 5095
Akura 0083 ATD 0229 BenQ 0359 C
Alaron 0085 Atec 0230 Bensten 3559 Caihong 0462
Alba 0086 Atlantic 0233 Beon 0361 Caishi 0465
Alcyon 0093 Atori 0237 Berthen 0363 Cameron 4032
Alkos 3523 Auchan 0240 Best 0364 Camper 3911

- 22 -
Capsonic 0486 Condor 0627 Digatron 0751 Electroband 0888
Carad 0488 Conia 0628 Digihome 0758 Electrograph 0889
Carena 0489 Conrac 0632 Digiline 0759 Electrohome 0890
Carrefour 0492 Conrowa 0634 DigiLogic 0760 Elekta 0895
Carver 0494 Contec 0635 DigiMax 3808 Elektra 0896
Cascade 0496 Continental Edison 0637 Digital Device 0770 Element 3477
Casio 0499 Cosmel 0647 Digital Life 0772 Elfunk 0899
Cat 0500 Crosley 0655 Digitek 0779 ELG 0900
Catha 4094 Crown 0658 Digitex 0780 Elin 0902
Cathay 0501 CS Electronics 0663 Digitor 0781 Elite 0903
CCE 0504 CTC 0664 Digix 3520 Elmak 0907
Celebrity 0509 C-Tech 0449 DiK 0787 Elonex 4019
Celestial 0511 CTX 0665 Dixi 0807 Elta 0910
cello 0514 Curtis 0666 DL 0810 Emerson 0917
Centrex 0516 Curtis Mathes 0667 DMTech 0813 e-motion 3496
Centrum 0519 CWN 0668 Domeos 0817 Emperor 0921
Centurion 0520 CWR-Tech 4778 Dongda 0820 Envision 0933
Century 0521 Cybertron 0675 Donghai 0821 Enzer 0934
CGE 0523 Cytronix 0681 Drean 0832 Epson 0937
Changcheng 0526 D DSE 0833 Erisson 4057
Changfei 0527 D.Boss 3619 DTS 0837 Erres 0942
Changfeng 0528 Daewoo 0692 Dual 0838 ESA 0943
Changhai 0529 Dainichi 0694 Dual-Tec 3528 ESC 0945
Changhong 0530 Dansai 0699 Dumont 0840 Ether 0948
Chengdu 0535 Dansette 0701 Duongjie 4101 Etron 0949
Chimei 3563 Dantax 0702 Durabrand 0842 Eurofeel 0954
Ching Tai 0541 Datron 4201 Dux 0843 EuroLine 0955
Chuangjia 4096 Datsura 0703 D-Vision 0684 Euroman 0956
Chun Yun 0545 Dawa 0707 DVX 0847 Europa 0957
Chunfeng 0546 Daytek 0708 DX Antenna 0849 Europhon 0959
Chung Hsin 0547 Dayton 0709 Dynatron 0855 Evesham 0972
Chungfeng 0548 Daytron 0710 Dynex 3476 Evolution 0973
Chunsun 0549 De Graaf 0716 Dyon 4769 Excel 3628
Cimline 0552 DEC 0717 E Excello 0975
Cinex 0563 Decca 0718 E:max 0856 Expert 0976
City 0569 Deitron 0722 Easy Living 0860 Exquisit 0978
Clarivox 0576 Denko 0730 Ecco 0864 F
Clatronic 0581 Denver 0733 ECE 0865 Fagor 0983
Clayton 0582 Desmet 0738 Edison-Minerva 0871 Fagor Life 4102
CMS 0590 DGM 3566 Elbe 0880 Feilang 0990
CMS Hightec 0591 Diamant 0746 Elbe-Sharp 3529 Feilu 0991
Coby 0597 Diamond 0747 Elcit 0883 Feiyan 0992
Commercial DiBoss 0749 Electa 3530 Feiyue 0993
Solutions 0615 Dick Smith Electrion 4787 Fenmenti 4103
Concorde 0626 Electronics 0750 ELECTRO TECH 3531 Fenner 0994
- 23 -
Ferguson 0996 G-Hanz 3397 Heran 3828 iDEAL 3641
Fidelity 0998 Giant 1113 Hewlett Packard 1229 IISonic 1334
Filsai 1000 Gold 3823 Hicon 1232 Iiyama 1335
Finlandia 1003 Goldfunk 1135 Hifivox 1233 Imperial 1346
Finlux 1004 GoldHand 1136 Higashi 1234 Imperial Crown 1347
Fintec 1006 Goldline 1138 Highlander 3829 Indesit 1349
Firstar 1007 GoldStar 1140 Highline 1236 Indiana 1350
Firstline 1008 Gooding 1141 Hikona 1237 Ingelen 1354
Fisher 1009 Goodmans 1142 HiLine 3533 Ingersol 1355
Flint 1014 Gorenje 1144 Hinari 1243 Ingersoll 3642
FNR 1016 GP 1147 Hisawa 1247 Inno Hit 1358
Formenti 1023 GPM 1149 Hisense 1249 Innova 1359
Formenti-Phoenix 1024 Gradiente 1151 Hitachi 1251 Innovation 1360
Fortress 1027 Graetz 1152 Hitachi Fujian 1252 Innowert 1362
Fraba 1030 Granada 1154 Hitec 1253 Inotech 1364
Friac 1040 Grandin 1156 Hitsu 1257 Insignia 1368
Frontech 1042 Great Wall 4105 Hoeher 1262 Inspira 4296
Fujicom 1048 Gronic 1160 Hoher 4504 Interactive 3534
Fujimaro 1050 Grundig 1162 Home Electronics 1265 Interbuy 1376
Fujimaru 3575 Grunkel 1164 Hongmei 1272 Interfunk 1377
Fujitsu 1052 GVA 3510 Hongyan 1274 Internal 1379
Fujitsu General 1053 H Hornyphon 1277 International 1380
Fujitsu Siemens 1054 H&B 1171 Hoshai 1278 Intervision 1386
Funai 1056 Haaz 1172 HP 1283 IR 4110
Furi 1057 Haier 1175 Hua Tun 1286 Irradio 1396
Furichi 1058 Haihong 1176 Huafa 1287 IRT 1397
Futronic 1061 Haiyan 1177 Huanghaimei 1288 Isukai 1402
Future 3632 Halifax 1179 Huanghe 1289 ITC 1404
G Hallmark 1180 Huanglong 1290 ITS 1405
Gaba 4059 Hammerstein 3636 Huangshan 1291 ITT 1406
Galaxi 1068 Hampton 1183 Huanyu 1292 ITT Nokia 1407
Galaxis 1069 Hankook 1188 Huaqiang 1293 ITV 1408
Galeria 3633 Hanns.G 3478 Huari 1294 J
Gateway 1076 Hannspree 1189 Hugoson 1297 JCB 1421
GBC 1078 Hanseatic 1190 Huijiaban 4108 JDV 1423
Geant Casino 1082 Hantarex 1192 Humax 1298 Jean 1424
GEC 1083 Hantor 1193 Hygashi 1308 JEC 1426
Geloso 1087 Harwa 1203 Hyper 1309 JGC 1434
General 1090 Harwood 1204 Hypson 1312 Jiahua 1435
General Electric 1091 Hauppauge 1206 Hyundai 1315 JiaLiCai 1436
General Technic 1095 Havermy 1208 I Jinfeng 1438
Genesis 1096 HCM 1210 Iberia 1320 Jinhai 1439
Genexxa 1097 Hedzon 3637 ICE 1324 Jinque 1440
Gericom 1103 Hema 1222 ICeS 1325 Jinta 1441
GFM 3820 Hemmermann 1223 ICT 1328 Jinxing 1442
- 24 -
JMB 1445 Konig 1547 Loewe 1660 Megas 1792
JNC 1446 Konka 1548 Loewe Opta 3540 Megatron 1795
Jocel 1448 Kontakt 1549 Logik 1661 MEI 1796
JTV 3645 Korpel 1552 Logix 1663 Meile 1797
Jubilee 1460 Korting 1554 Longjiang 1664 Melectronic 3654
Juhua 1461 Kosmos 1557 Luker 1673 Melvox 1799
JVC 1464 Kotron 1560 Luma 1674 Memorex 1800
K Koyoda 1561 Lumatron 1676 Memory 1801
Kaige 1470 Kross 1571 Lux May 1680 Memphis 1802
Kaisui 1471 KTV 1572 Luxor 1683 Mercury 1804
Kambrook 1473 Kuaile 1573 LXI 1686 Mermaid 1806
Kamosonic 3535 Kulun 1577 M Merritt 3655
Kamp 1475 Kunlun 1578 M Electronic 1688 Metronic 1809
Kangchong 1476 Kuro 1579 Madison 1698 Metz 1810
Kanghua 1477 Kyoshu 1583 MAG 1701 MGA 1811
Kangli 1478 Kyoto 1585 Magnadyne 1702 Micromaxx 1822
Kangwei 4115 L Magnafon 1703 Microspot 3849
Kangyi 1479 L&S Electronic 1588 Magnavox 1706 Microstar 1827
Kapsch 1483 LaSAT 1597 Magnum 1709 MicroTEK 1829
Karcher 1484 Lavis 1602 Mandor 1717 Mikomi 1833
Kathrein 1486 Layco 4117 Manesth 1718 Minato 1835
Kawa 1487 Leader 1604 Manhattan 1719 Minerva 1838
Kawasho 1489 Lecson 1606 Maqma 1722 Ministry Of Sound 4247
KDS 1494 Legend 1609 Marantz 1724 Minoka 1840
Ken Brown 1499 Lenco 1615 Marelli 1729 Mirai 1849
Kendo 1500 Lenoir 1617 Mark 1731 Mitsai 3851
Kennedy 1504 Lentec 3405 Marks and Spencer 3585 Mitsubishi 1855
Kennex 1505 Lesa 1622 Mascom 1738 Mivar 1857
Kenstar 3756 Levis Austria 3648 Master’s 1742 Monaco 1868
Kenwood 1507 Lexsor 1626 Mastro 1743 Moree 4565
Keymat 3499 Leyco 1627 Masuda 1744 Morgans 3970
Khind 1511 LG 1628 Matsui 1750 Morgan’s 1875
KIC 1512 LG/Goldstar 3536 Matsushita 1751 Motion 1877
Kingsbrook 3917 Liesenk 3537 Matsuviama 1752 Motorola 1878
Kingsley 1520 Liesenk & Tter 1630 Maxam 3651 MTC 1889
Kiota 1522 Liesenkotter 1631 Maxdorf 1756 MTEC 1890
Kioto 1523 Life 3538 Maxent 1757 MTlogic 1892
Kiton 1525 Lifetec 1633 Maxim 1759 Mudan 1896
KLL 1531 Lloyd’s 1648 MCE 1766 Multistandard 1904
Kneissel 1535 Local Calcutta TV 1651 McMichael 1768 Multisystem 4121
Kobra 1537 Local Chennai TV 1652 Meck 1775 Multitec 1906
Kolin 1541 Local Delhi TV 3411 Mediator 1784 Multitech 1907
Kolster 1543 Local India TV 1653 Medion 1787 Murphy 1911
Kongque 1545 Local Malaysia TV 1656 Medison 1788 Musikland 1915
Konichi 1546 Lodos 1659 MegaDrive 4297 Mx Onda 1919
- 25 -
MyCom 3659 O Papouw 3664 Promax 2275
Myryad 1922 O.K.Line 4301 PARK 3951 Proscan 2279
N Oceanic 2061 Pathe 2168 Prosco 2280
NAD 1926 Odeon 2064 Pathe Marconi 2169 Prosonic 2282
Naiko 1930 Odys 4066 Pausa 2171 Protech 2284
Nakimura 1933 Okana 4122 Peng Sheng 2181 Proton 2288
Nanbao 1934 Okano 2065 Penney 2182 Protron 2289
Nansheng 1935 OKI 4067 Pensonic 3778 Proview 2290
Naonis 1936 Olevia 2067 Perdio 2185 ProVision 2291
NAT 1941 Omega 2072 Perfekt 2186 Pvision 2300
National 1942 Omni 2074 Petters 2189 Pye 2302
NEC 1950 ONCEAS 3544 Philco 2192 Pymi 2304
Neckermann 1951 Onei 4302 Philharmonic 2194 Q
NEI 1952 Onida 2081 Philips 2195 Qingdao 2308
NEO 3947 Onimax 2082 Phocus 2198 Quadro 4071
Nesco 1960 Onn 3663 Phoenix 2199 Quandra Vision 3546
Netsat 1966 Onwa 2087 Phonola 2201 Quasar 2320
NetTV 1967 Onyx 3864 Phonotrend 2202 Quelle 2322
Network 1968 Opera 2090 Pilot 2207 Questa 2324
Neufunk 1970 Optimus 2095 Pioneer 2212 R
New Tech 1979 Optonica 2099 Pionier 2213 Radialva 2329
New World 1980 Orava 2101 Plantron 2219 Radio 4128
Newave 1981 Orbit 2103 Playsonic 2224 Radiola 2330
Nicamagic 1994 Orion 2111 Polar 4303 Radiomarelli 2331
Nikai 4566 Orline 2113 Polaroid 2230 Radionette 2332
Nikkai 1998 Ormond 2114 Policom 2231 RadioShack 2333
Nikkei 1999 Orsowe 2116 Polyvision 4304 Radiotone 2334
Nikko 2000 Osaki 2118 Poppy 2236 Rank 2345
Nimbro 4065 Osio 2121 Portland 2238 Rank Arena 2346
Nintaus 2006 Oso 2122 Powerpoint 2241 RBM 2350
Noblex 2013 Osume 2123 Prandoni Prince 4125 RCA 2351
Nobliko 2014 Otic 2125 Precision 2244 Realistic 2354
Nogamatic 2016 Otto Versand 2126 Premier 2248 Recco 2358
Nokia 2017 Oulin 4123 President 2250 Recor 2359
Norcent 2020 P Prima 2253 Rectiligne 2362
Nordic 2021 Pacific 2135 PrimeView 3513 Red Star 3669
Nordmende 2022 Packard Bell 2138 Princess 3514 Rediffusion 2364
Nordvision 3543 Pael 2140 Pringston 2259 Redstar 2366
Normerel 2024 Palladium 2145 Prinz 2260 Reflex 2368
Nortek 3862 Palsonic 2147 Profekt 4126 Relisys 2374
Novak 2033 Panache 4069 Profex 2269 Remotec 2377
Novatronic 2035 Panama 2149 Profi 2270 Reoc 2379
Novex 4567 Panasonic 2153 Profilo 2272 Revox 2383
Novita 2037 Panavision 2154 Profitronic 2273 Rex 2385
Nu-Tec 2048 Panda 2155 Proline 2274 RFT 2386
- 26 -
Rhapsody 2387 Seleco 2528 Soemtron 2647 Supersonic 2787
Ricoh 2390 Semivox 2529 Sogo 2650 SuperTech 2789
Rinex 2392 Semp 2530 Solavox 2654 Supervision 2791
R-Line 2327 Sencora 2531 Sonawa 2663 Supra 2792
Roadstar 2398 Sentra 2534 Songba 2665 Supratech 2793
Robotron 2401 Serie Dorada 2538 Songdian 4136 Supreme 2795
Rodex 3671 Serino 2539 Sonic 2666 Susumu 2797
Rolsen 3921 Shancha 2546 Soniko 2669 Sutron 2798
Rolson 2410 Shanghai 2547 Soniq 2670 SVA 2800
Rowa 2416 Shanshui 4133 Sonitron 2671 Svasa 2801
Royal 2419 Shaofeng 2549 Sonneclair 2673 Swedx 2803
Royal Lux 2420 Sharp 2550 Sonoko 2675 Swisstec 2806
RTF 3548 Shen Ying 2552 Sonolor 2676 Sydney 2808
Rukopir 3672 Shencai 2553 Sontec 2677 Sylvania 2809
S Sheng Chai 3922 Sontech 3435 Symphonic 2810
Saba 2429 Sheng Chia 2554 Sony 2679 Synco 2811
Sagem 2434 ShengCai 4217 Sound & Vision 2680 Sysline 2815
Saige 2435 Shenyang 2555 Soundesign 2684 Sytong 2820
Saisho 2437 Sherwood 2557 Soundwave 2689 T
Saivod 2439 Shinelco 4074 Sova 2690 T+A 2821
Salora 2443 Shintoshi 2564 Sowa 2691 Tacico 2823
Salsa 2444 Shivaki 2567 Soyea 2692 Tactus 2825
Sambers 2445 Shorai 2569 Soyo 2693 Tai Yi 2833
Sampo 2446 Show 2570 Spectra 2697 Taishan 2835
Samsung 2448 Siam 2572 Spectroniq 2701 Talent 2838
Sandra 2454 Siarem 2573 Squareview 2703 Tandberg 2842
Sanjian 2455 Siemens 2574 Srypton 4138 Tandy 2843
Sansui 2458 Siera 2576 Ssangyong 2706 Targa 2847
Santon 2459 Siesta 2577 Staksonic 2712 Tashiko 2850
Sanyo 2462 Silva 2591 Standard 2713 Tatung 2852
Sanyuan 2464 Silva Schneider 2592 Starlite 2728 TCL 2856
Save 3673 Silver 2594 Stenway 2739 TCM 2857
SBR 2492 SilverCrest 2595 Stern 2741 Teac 2860
Sceptre 2498 Singer 2599 Stevison 2742 Teachimagen 4140
Schaub Lorenz 2500 Sinotec 2600 Strato 2745 Tec 2861
Schneider 2501 Sinudyne 2601 Strong 2748 Tech Line 2863
Scotch 2506 Skantic 2605 Stylandia 2752 Techica 2865
Scott 2508 SKY 2610 Sunic Line 3677 Technica 2868
Sears 2514 SKY Brasil 3923 Sunkai 2762 Technics 2869
Seaway 2515 Skysonic 2627 Sunny 2764 Technika 2870
Seelver 2520 Skyworth 2631 Sunstar 2768 TechniSat 2873
SEG 2522 Sliding 2635 Sunstech 2769 Technisson 2874
SEI 2524 SLX 2638 Sunwood 2772 Techno 4076
Sei-Sinudyne 2525 Smaragd 2641 Superla 2782 Technol Ace 2875
Seitech 3433 S-Media 3515 Superscan 2786 Technosonic 2878
- 27 -
Technotrend 2879 Tongtel 3010 Videotechnic 3173 Wyse 3288
Techvision 4307 Top Show 3681 Videoton 3174 X
Techwood 2884 Topline 3016 Vidtech 3179 Xenius 3297
Tecnimagen 2885 Toshiba 3021 Viewsonic 3186 Xiahua 3299
Teco 2886 Tosumi 3023 Viore 3192 Xianghai 3300
Tedelex 2889 Towada 3028 Visiola 3197 Xiangyang 3301
Teiron 2891 Toyoda 3030 Vision 3198 Xiangyu 3302
Tek 2892 Trakton 3036 Vistar 3207 Xihu 3303
Teknika 2895 Trans Continens 3037 Vistron 3773 Xinaghai 3304
Teleavia 2901 TRANS-continents 3039 Visual Innovations 4773 Xingfu 3305
Telecor 2910 Transfec 4143 Vito 4310 Xinghai 3306
Telefunken 2914 Transonic 3041 Vivax 3601
Telefusion 2915 Transtec 3042 Vivo 4353 Xingyu 3926
Telegazi 2917 Triad 3049 Vizio 3211 Xinrisong 3308
Telemeister 2924 Trident 3054 Vortec 3217 Xiron 4079
Telesonic 2930 Trio 3056 Voxson 3220 Xlogic 3310
Telestar 2931 Tristar 3057 VU 4078 XMS 3312
Teletech 2934 Triumph 3058 Vue 3225 Xomax 3905
Teleton 2935 TVS 3081 W Xoro 3315
Televideon 2938 TVTEXT 95 3082 Walker 4311 Xrypton 3317
Teleview 2939 U Waltham 3230 Xuelian 3320
Televiso 2941 Uher 3089 Wards 3231 Y
Temco 2946 Ultravox 3095 Warumaia 3232 Yakumo 3324
Tempest 2948 UMC 3099 Watson 3233 Yamaha 3326
Tennessee 2952 Unic :Line 3100 Watt Radio 3234 Yamishi 3328
Tensai 2954 Union 3781 Waycon 3237 Yapshe 3329
Tenson 2955 United 3106 Wega 3238 Yingge 3334
Tesla 3680 Unitronic 4513 Wegavox 3239 Yokan 3335
Tesmet 3550 Universal 3113 Weipai 3241 Yoko 3336
Tevion 2962 Universum 3115 Welltech 3244 Yonggu 3339
Texet 2963 Univox 3116 Weltblick 3245 Yorx 3340
Thomson 2972 V Weltstar 3247 Yousida 3343
Thorn 2974 V7 Videoseven 3130 Westinghouse 3249 Ytawai 3344
Thorn-Ferguson 2976 VANGUARD 3450 Weston 3251 Yuhang 3345
Tiane 2980 Venturer 3143 Wharfedale 3255 YU-MA-TU 3603
Tiankeban 4142 Venus 4308 White Westinghouse Yüsmart 4777
Tiny Digital 2987 Vestel 3148 3258 Z
TMK 2994 Vexa 3149 Wilson 3260 Zanussi 3349
TML 2995 Vibrant 3154 Winco 3263 Zenith 3356
Tobo 2999 Victor 3155 Windsor 3265 Zepto 4081
Tokai 3001 Videocon 3163 Windstar 3266 ZhuHai 3364
Tokaido 3002 Videologic 3165 Windy Sam 3267 Ziggo 4007
Tokyo 3004 Videologique 3166 Wintel 3271 Zonda 3369
Tomashi 3006 Videosat 3170 World-of-Vision 3282
Tongguang 3008 VideoSystem 3172 Woxter 3286
- 28 -
Contact
Pentru orice dificultăți tehnice, vă rugăm să vă adresați Informațiile cuprinse în acest manual se actualizează
Serviciului de Relații cu Clienții, zilnic, 24/24, prin apel periodic. Pentru a avea acces la ultima versiune de
telefonic la 1234 (gratuit în rețeaua Telekom Romania) manual, vă rugăm să verificați pagina de internet
sau 0800 836523 (gratuit din orice rețea). www.telekom.ro