Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Şcolar Sanitar Baia Mare

Limba şi literature română


Prof. Anca Robotin

Numele şi prenumele elevului ………………………………… Data…………………

TEST DE VERIFICARE A LECTURII

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de


război
de Camil Petrescu
1. Ce funcţie avea Ştefan Gheorghidiu în 1916 (în incipit) şi unde se afla?
2. La ce se referă discuţia de la popota ofiţerilor şi cine afirmă „Cei care se iubesc
au drept de viaţă şi de moarte unul asupra celuilalt”?
3. Care este prima experienţă generatoare de incertitudini prin care trece
personajul, dar a doua experienţă care-l marchează?
4. La ce era student Ştefan Gheorghidiu, dar soţia lui, care e numele ei?
5. Ce o determină pe ea să se schimbe în relaţia cu soţul ei?
6. Care este numele milionarului analfabet şi unde îl cunosc cei doi?
7. De ce este atrasă soţia lui Gheorghidiu, sub influenţa unei verişoare a lui
Ştefan?
8. Cine era domnul G. şi unde îl cunoaşte Ela?
9. De ce părăseşte Ştefan Gheorghidiu Universitatea?
10.Ce declanşează în conştiinţa personajului principal excursia de la Odobeşti? Ce
sentimente îl chinuie pe Ştefan Gheorghidiu?
11.De la cine era şi ce scria pe biletul pe care-l găseşte Ştefan Gheorghidiu când
soseşte pe neaşteptate într-o noapte de la Azuga?
12.Care este capitolul care încheie „cartea întâi” a romanului şi unde se aranjează
Ştefan Gheorghidiu?
13.De ce era Ela îngrijorată la Câmpulung şi ce-i cere soţului ei?
14.Ce plănuieşte Ştefan Gheorghidiu să le facă celor doi posibili amanţi şi de ce
nu mai poate să-şi ducă la bun sfârşit planul?
15.Cu ce imagine începe „cartea a doua”? Descrieţi atmosfera.
16.Cu ce scop luptă Ştefan Gheorghidiu, sub ce ocupaţie era Ardealul? Cum este
războiul văzut de Ştefan Gheorghidiu?
17.Rezumaţi în minimum 5 rânduri capitolul „Ne-a acoperit pământul lui
Dumnezeu”.
18.Unde se întoarce Ştefan Gheorghidiu după ce e rănit şi spitalizat, cum îl
primeşte soţia lui şi ce avere lasă el Elei?

Notă: * Fiecare răspuns corect se punctează cu 0,5 puncte.


* Din oficiu se acordă 1 punct.
Succes!☺