Sunteți pe pagina 1din 9

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING

LOGISTICA
TRANSPORTUL MARFURILOR

Bucuresti ~ 200 ~

CUPRINS!

I"

Tr#$s%&rt 'i (&)istic*! & +i,iu$e -e #$s#./(u

II"

Stu-ii -e c#, 0" T&% L&)istic# S"R"L" 2" Tr#$s.&$-& S"R"L" 1" E-2 S%e-iti&$ S"R"L" 3" Me(i$# I.%e4 S"R"L"

III"

Bi/(i&)r#5ie

0"Tr#$s%&rt 'i (&)istic*! & +i,iu$e -e #$s#./(u Tr#$s%&rtu( produselor reprezinta una dintre activitatiile esentiale ale distrbutiei fizice, considerata cea mai importanta componenta a mixului logistic, ea detinand, de obicei, aproape doua treimi din costurile aferente tuturor activitatiilor logistice. Cele cinci metode de transport sunt: calea ferata, calea maritima, caile rutiere, trasportul prin conducte si transportul aerian. Acest domeniu necesita luarea de decizii cu o frecventa foarte ridicata si care, deseori, trebuie reconsiderate la mici intervale de timp, din cauza schimbarii restrictiilor existente in momentul adoptarii lor. Deciziile privitoare la transportul produselor se inscriu pe intregul circuit al acestora si isi exercita impactul asupra tuturor activitatilor din lantul logistic. Printre cele mai importante domenii decizionale vizand transportul produselor pot fi mentionate: alegerea modalitatii de transport, alegerea rutelor de transport si programarea operativa a vehiculelor pentru transportul produselor. Selectarea celei mai potrivite modalitati pentru transportul unui produs necesita in consideratie a influentei unei multimi de criterii tangibile si intagibile,cum sunt: disponibilitatea mijloacelor de transport in locurile dorite, costul transportului, durata acestuia, siguranta in respectare termenelor, gradul de adaptabilitate la cerintele specifice de transport impuse de particularitatiile produsului, masura in care asigura mentinerea calitatilor si a integritatii produsului. unctie de aceste criterii se alege mijlocul de transport corespunzator sau o combinatie de mijloace. Alegerea celei mai eficiente rute de transport contribuie in mod substantial la cresterea calitatii transportului si, in consecinta, a sistemului logistic. Prin aceasta, se urmareste minimizarea timpului de transport sau a distantei de parcurs de mijlocul de transport pana la destinatie. !xista doua tipuri de situatii in alegerea rutei de transport, dupa cum originea si destinatia sunt situate in aceeasi localitate sau in localitati diferite. Pentru optimizarea rutelor pot fi folosite metode econometrice "programarea liniara, programarea cu numere intregi, programarea dinamica#, metode euristice etc. Cand sunt antrenate mai multe mijloace de transport pentru realizarea volumului necesar de transport sau cand un singur mijloc de transport trebuie sa faca mai multe rute, trebuie desfasurata o complexa activitate de programare operativa pentru realizarea transportului in cele mai bune conditii. Tr#$s%&rtu(, fie c$ e aerian, naval sau rutier, reprezint$ un factor important %n dezvoltarea economiei. P&n$ %n prezent, transportul, la nivel global, nu a reprezentat un adev$rat factor de leg$tur$ %ntre continente, a'a cum ar fi trebuit s$ se %nt&mple de fapt. (ajoritatea statelor cu influen)$ %ntre)in rela)ii, din acest punct de vedere, mai mult cu )$ri aflate %n apropierea lor. Dar lucrurile %ncep s$ se amelioreze.

Pia)a de transport marf$ 'i servicii conexe "logistic$, expedi)ii etc# a *om&niei se cifreaz$ la circa +,+,- miliarde euro, potrivit .Anuarului /ransportatorilor din *om&nia , -001., publicat recent de Compass. 2a nivelul 3niunii !uropene, pia)a de transport de marf$ 'i logistic$ este estimat$ la un nivel de -40 miliarde euro. 5ncep&nd cu 6 ianuarie -001, odat$ cu integrarea oficial$ a *om&niei %n 3niunea !uropean$, pia)a de transport rutier de marf$ se deschide ca 'i oportunit$)i, dar 'i ca provoc$ri. Sectoarele principale de activitate cu cre'teri importante %n -007 fa)$ de -004 sunt retailul, produc)ia de componente auto 'i mjloace de transport 'i construc)ii. 3nul dintre sectoarele importante pentru transportatori este domeniul textil sau al confec)iilor, %n prezent %n restr&ngere, %n principal, ca efect al sc$derii activit$)ii de lohn. Pentru a se dezvolta, firmele din domeniul transporturilor trebuie s$,'i 8profesionalizeze9 activitatea "ca 'i sisteme:proceduri interne, ;no<,ho<#, s$ monitorizeze mai riguros rela)ia cost,venituri, precum 'i investi)iile 'i s$ aib$ o strategie clar$ de dezvoltare. Deciziile asupra transportului trebuie luate pentru a se asigura aprovizionarea depozitelor, intermediarilor de desfacere si beneficiarilor finali cu produse ale intreprinderii. =n miezul problemelor se afla deciziile asupra mijloacelor de transport si asupra celor ce efectueaza transportul. Cei care efectueaza transportul pot fi proprii angajati ai intreprinderii sau straini. Decizia asupra apartenentei celor care efectueaza transportul se ia in corelatie cu investitiile necesare, cu costurile curente, cu acoperirea pietei si punerea la dispozitie a serviciilor, a imaginii celor care efectueaza transportul, cu posibilitatile de control, cu disponibilitatile pe termen scurt, etc. =ntra in discutie diferite mijloace de transport, cum ar fi camioanele, furgonetele, avioanele, vapoarele, etc. Alegerea formelor de transport subintelese "via autostrada, sine, apa, aer# trebuie privita ca o decizie strategica a politicii de distributie. De regula sunt introduse tipuri de transport combinate. Decizia asupra mijloacelor de transport se ia prin metoda de comparatie costuri,performante. Costurile relevante "totale sau partiale# trebuie comparate cu criteriile de performanta " de exemplu, timp de transport, siguranta livrarii, flexibilitatea mijlocului de transport, adecvare calitativa si cantitativa a mijlocului de transport pentru performanta programata a intreprinderii, distanta geografica#. Si aici se recomanda aplicarea metodei de evaluare a punctelor, pentru a ne putea descurca intre diferitele criterii decizionale calitative si cantitative. Performanta intreprinderii se afla, in ansamblu, in fata problematicii centrale a stabilirii nivelului logistic optimal. > imbunatatire a nivelului logistic " de exemplu, timp de livrare mai scurt si pregatire de livrare mai buna# inseamna o curba a costurilor

progresiv crescatoare. Cautat este acel nivel logistic care rezolva costuri mai mari prin cifre de afaceri mai mari.

II"

Stu-ii -e c#,

0" T&% L&)istic# S"R"L" ofera un portofoliu larg de servicii: transport maritim, rutier, aerian, cale ferata, asistenta pentru formalitatile de vamuire sau %ndeplinirea si depozitare marfa. !ste o firma ce activeaza in domeniul transporturilor de marfuri, axandu,se in special pe promovarea serviciilor multimodale containerizate door,to,door. ?rupul %si desfasoara activitatea %n trei locatii, deschise %n: Bucuresti "sediul central si biroul comercial#@ C&$st#$t# "biroul operational#. Pentru derularea eficienta a operatiunilor de manipulare a containerelor, cea mai mare parte a activitatii se desfasoara %n incinta Portului Constanta "portul vechi#, %n zona terminalelor@ C(u67N#%&c# "al doilea birou comercial#. =deea infiintarii acestei firme a venit in urma unei amanuntite analize de piata referitoare la potentialul de crestere al mediului de afaceri si implicit al pietei de transport din *omania, potential in crestere accentuata in perioada urmatoare, in special dupa intrarea *omaniei in 3niunea !uropeana. Scopul principal in acest proiect este de a veni in intampinarea dorintelor clientilor locali si externi, cu o atentie deosebita asupra producatorilor locali, in vederea oferirii de solutii specifice la probleme specifice. Datorita monitorizarii atente a fiecarui transport din momentul incarcarii marfurilor in container pana la livrarea finala la sediul beneficiarului, toti clientii nostri se bucura din partea firmei de o comunicare permanenta si de informatii tot timpul actualizate. Pe langa transportul containerizat multimodal, ofera clientilor si consultanta referitoare la intocmirea dosumentelor comerciale, modalitati de plata, relatia cu banca si cu companiile de asigurari si in acelasi timp au posibilitatea de a servi clientilor drept interfata atat cu autoritatile portuare si vamale, cat si cu furnizorii de transport intern si operatorii portuari. Pentru a ramane competitivi, ne bazam atat pe experienta cat si pe inovatie, incercand in mod continuu sa gasim solutii de transport mai bune, cat mai convenabile si adaptate pe specificul activitatii fiecarui client in parte. Prin experienta acumulata, toti membrii echipei noastre inteleg foarte bine natura complexa a activitatii de transport si cerintele specifice ale fiecarui sector de activitate din domeniul comertului exterior. 2" Tr#$s.&$-& S"R"L" este o firma de transport si speditie lider, specializata in domeniul

transportului international rutier. irma dispune de oficii in Alagoevgrad:Aulgaria:, Atena si Corint:?recia: si (unchen:?ermania:. Aceasta ofera servicii de maxima eficacitate si rapiditate in toate tarile 3niuni !uropene, atitudine colegiala, parteneriat si colaborare de lunga durata, precum si servicii si hotarari care duc la reducerea cheltuielilor de transport si maresc posibilitatile afacerii. /ransmondo se bucura de un renume si prestigiu bun intre partenerii bulgari si straini, dispune de un parc auto propriu, nou si care corespunde tuturor criteriilor 3niunii !uropene, echipat cu o aparatura ?PS moderna, de pozitionare, ce ofera -+ de ore informatii despre marfa transportata irma ofera o gama larga de servicii de transport si de speditie: , transport rutier automobilistic@ , incarcaturi de grupaj@ , incarcaturi complete@ ,transport specializat@ , incarcaturi periculoase AD*@ , operatii de tranzit@ , paza" oferita de firme specializate in domeniu#@ , toata gama de asigurari@ , consultatii individuale@ , efectuari de incarcaturi de tranzit si reexport@ , pregatirea tuturor documentelor de transport si vama@ Preturile competitive si calitatea serviciilor de transport , timpul scurt de livrare, informatii despre incarcatura pe timpul cursului, realizarea cerintelor clientilor sunt intotdeauna in central atentiei. Deasemenea efectueaza transporturi internationale, ale caror i$c#rc#turi su$t #si)ur#te. Asigurarile efectuate corespund tuturor cerintelor si standartelor europene si internationale. *iscurile acoperite de asigurare se desemneaza de specificul incarcaturi, ambalajul ?rupul, genul de transport, punctul initial si final al destinatiei. 1 " E-2 S%e-iti&$ 8 )ru%u( e-2 coroboreaza munca a sute de angajati pentru a oferi solutii optime de transport si logistica, totul pentru a satisface exigentele clientilor la cele mai inalte standarde europene. Tr#$s%&rt %#(eti,#t B firma ofera servicii de transport la standarde europene din *om&nia spre destinatii din 3ngaria, Austria, ?ermania, =talia, ranta, Spania, Aelgia, >landa si 3C, %n regim frecvent, si spre !lvetia, Polonia, Cehia, Slovacia, tarile scandinave %n regim ocazional. , Preaviz de %ncarcare de +D ore. Se plaseaza comanda cu doua zile %nainte si apoi marfa va fi %ncarcata la timp. , (arfurile sunt preluate si livrate %n concordanta cu termenele anuntate de client. , (onitorizare constanta a camioanelor. Printr,un soft modern "DEnafleet# se optimizeaza monitorizarea eficienta a flotei. Comunicarea continua camion , dispecerat este asigurata prin tehnologia informationala DEnafleet si telefonia mobila. 5n orice moment doreste, clientul poate sa stie unde este marfa sa. , Calitate la standarde europene. ?rupul e-2 si,a stabilit prioritatile referitor la calitatea

serviciilor pe care doreste sa le ofere: promptitudine, punctualitate, eficienta.

Tr#$s%&rt -e .#r5uri +r#c , Servicul acesta este dedicat momentan %n special aprovizionarii cu combustibil a pompelor de alimentare Diesel -+ precum si realizarii unor transporturi interne de zahar. 5n viitor, %nsa, se preconizeaza o dezvoltare a acestui tip de transport si pentru alte tipuri de marfuri vrac. /ransportul hidrocarburilor de la furnizori catre pompele de alimentare se asigura prin cisternele e-2, special dotate pentru acest tip de transport, iar cel de zahar este un serviciu pe care grupul il ofera momentan doar pe rute interne.

Tr#$s%&rt s%eci#(i,#t 8 ser+icii -e tr#$s%&rt %ers&$#(i,#te %e c(ie$t , Pentru clientii care doresc sa transporte marfuri de volum sau utilaje, grupul e-2 le ofera optiunea camioanelor tip megatrailer. irma dispune, %n prezent, de un numeros parc auto compus din camioane cu prelata tip perdea si tavan hidraulic, pe care le pune la dispozitia clientului %n aceleasi conditii avantajoase ca si camioanele normale, pe toate rutele europene. =n componenta parcului auto propriu intra si tipul de camion cutie mobila. Prestand servicii de transport pentru companii din domeniul automotive, e-2 ofera experienta %n realizarea transportului pentru acest tip de %ncarcatura. C&c#7c&(# R&.#$i# 7 5ncep&nd cu anul 6FF+ grupul a initiat colaborarea cu Coca,Cola *omania. Din -000 s,au pus la dispozitie camioane dedicate personalizate cu logo,ul Coca Cola. 5n plus, s,a creat la Aucuresti un birou care se ocupa de managementul acestei flote. Tr#$s%&rt r#%i- 7 c#.i&$ete9 /usuri si c#--2 7 $u.it 6ust i$ ti.e , =ndustria producatoare de automotive sunt printre clientii care solicita si beneficiaza %n cel mai scurt timp posibil de acest serviciu. Punctele forte ale acestui serviciu sunt: , reactie foarte , respectarea orelor , monitorizarea , siguranta transportului prompta la cerintele de %ncarcare si eficienta a clientilor@ descarcare@ transportului@

+.MELINDA IMPE: S"R"L" 7 Principala activitate a firmei este tr#$s%&rtu( rutier -e .*r5uri9 i$ter$ 'i i$ter$#;i&$#(9 s%e-i;ie 'i (&)istic* . Serviciul de transport al firmei (elinda =mpex si,a %nceput activitatea %n anul 6FF7 cu un autovehicol destinat transportului de m$rfuri, iar %n decursul anilor a cunoscut o

dezvoltare accentuat$, ajung&ndu,se la un parc auto compus din +6 de autovehicole proprii, av&nd m$rcile MAN9 MERCEDES7BEN<9 RENAULT 'i =OLKS>AGEN, cu o capacitate nominal$ %ntre 6,4 'i -- tone. De asemenea, firma ofera transporturi in regim de platforma catre partenerii clientilor din tara si strainatate. =n prezent filiala detine o capacitate de transport de peste 470 de tone. 5n anul -00+ autovehiculele societ$)ii au parcurs %n total %este 0"?@0"000 A.. =mplementarea 'i aplicarea eficient$ al sistemului de management al calit$)ii, conform normelor ISO 000, asigur$ de asemenea buna func)ionare a activit$)ii firmei.

I="

BIBLIOGRAFIE!

BBB"tr#$s%&rt7(&)istic#"r& BBB",i#ru(5i$#$ci#r"r& BBB"t&%7(&)istic#"r& BBB"tre$s.&$-&"r& BBB"e-2s%e-iti&$"r& BBB".e(i$-#"r&