Sunteți pe pagina 1din 41

T i t l u l III ACTUL JURIDIC SI REPREZENTAREA Capitolul I DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA ACTUL JURIDIC Articolul 195.

Noiunea actului juridic Act juridic civil este manifestarea de ctre persoane fizice i juridice a voinei ndreptate spre naterea, modificarea sau stingerea drepturilor i o ligaiilor civile. 1. Unul din elementele de inito!ii ale a"tului #u!idi" "i$il e%te manifestarea de voin. A$&nd d!ept %"op "!ea!ea' modi i"a!ea o!i %tin(e!ea uno! !apotu!i "u alte pe!%oane' $oin)a auto!ului a"tului #u!idi" "i$il t!e*uie %+ ie mani e%tat+' e,te!io!i-at+. E i"a"itatea a"e%tei $oin)e depinde de po%i*ilitatea alto! pe!%oane de a lua "uno.tin)+ de ea. P!in mani e%ta!e' $oin)a &n"etea-+ de a mai i un enomen %u*ie"ti$' de$enind un apt %o"ial' o !ealitate o*ie"ti$+' ia! te!)ii pot lua "uno.tin)+ de "on)inutul ei .i pot adopta o anumit+ "onduit+. 0ani e%ta!ea de $oin)+ t!e*uie %+ p!o$in+ de la un %u*ie"t de d!ept "i$il1 persoan fizic sau persoan juridic . 2nt!u"&t a"tul #u!idi" "i$il e%te un a"t $oliti$' "on.tient' el poate i %+$&!.it numai de un %u*ie"t "a!e a!e "apa"itatea de e,e!"i)iu ne"e%a!+ 3p!i$ito! la "apa"itatea de e,e!"i)iu a pe!%oanei i-i"e' a %e $edea a!t. a!t. 14 5 /67 "apa"itatea de e-e!"i)iu a pe!%oanei #u!idi"e 5 a!t. 61.8 Pe!%oana i-i"+' adi"+ omul p!i$it indi$idual 3a!t. 198' %+$&!.e.te a"te #u!idi"e "i$ile pe!%onal. Pe!%oana #u!idi"+' nea$&nd o $oin)+ p!op!ie &n %en% p%i:olo(i"' a")ionea-+ p!in inte!mediul uno! pe!%oane i-i"e' a*ilitate de a %+$&!.i a%emenea mani e%t+!i de $oin)+. A"e%te pe!%oane i-i"e' "a!e %+$&!.e%" a"te #u!idi"e "i$ile' p!in le(e %au p!in a"tul de "on%titui!e' &n numele .i pe %eama pe!%oanei #u!idi"e' %&nt administratorii 3a!t. 618. 0ani e%ta!ea de $oin)+ t!e*uie %+ ie &nd!eptat+ %p!e producerea efectelor juridice: naterea, modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor civile. Inten)ia de a p!odu"e e e"te #u!idi"e e%te un element ne"e%a! al a"tului #u!idi" "i$il' a%t el &n"&t a"e%te e e"te nu %e pot p!odu"e' "on o!m le(ii' de"&t da"+ o a%emenea inten)ie a e,i%tat. A"ea%t+ t!+%+tu!+ de inito!ie deo%e*e.te actul juridic civil de faptul juridic civil' "a!e e%te %+$&!.it +!+ inten)ia de a p!odu"e e e"te #u!idi"e' "a!e &n%+ %e p!odu" &n $i!tutea le(ii. A%t el' nu %unt a"te #u!idi"e a.a a")iuni "a< e e"tua!ea "on%t!u")iilo! %au lu"!+!ilo! pe te!enul altuia 3a!t. ;/4 3;88' &m*o(+)i!ea +!+ #u%t+ "au-+ 3a!t. a!t. 1;=4 5 1;498' apta ili"it+ "au-atoa!e de p!e#udi"ii 3a!t. 1;4=8 et".' deoa!e"e pent!u a p!odu"e e e"te #u!idi"e' le(ea nu "e!e e,i%ten)a unei $oin)e &nd!eptate %p!e !eali-a!ea a"e%to! e e"te. 2n e,emplele date d!eptu!ile .i o*li(a)iile "i$ile iau na.te!e' %e modi i"+ o!i %e %tin(' indi e!ent de aptul da"+ auto!ii a"e%to! a")iuni au a$ut %au nu o ata!e inten)ie. ?inalitatea a"telo! #u!idi"e e%te "!ea!ea' modi i"a!ea %au %tin(e!ea uno! drepturi i obligaii civile "on"!ete. P!in a"ea%t+ t!+%+tu!+ a"tul #u!idi" "i$il %e deo%e*e.te de a"tele #u!idi"e din alte !amu!i de d!ept 3de e,.< a"tul #u!idi" admini%t!ati$.8 Articolul 19!. Actul juridic unilateral, ilateral i multilateral "1# Actul juridic unilateral este manifestarea de voin a un ei singure pri. Actul juridic unilateral poate da natere la o ligaii pentru teri numai n cazurile prevzute de lege. "$# Actul juridic unilateral se aplic n modul corespunztor dispoziiile privind o ligaiile i contractele dac acestea nu contravine legii sau caracterului unilateral al actului juridic. "%# Actul juridic ilateral este manifestarea de voin concordant a dou pri. "&# Actul juridic multilateral este manifestarea de voin a trei sau mai multe pri. 1. A"tele #u!idi"e "i$ile %e "la%i i"+ &n un")ie de num+!ul p+!)ilo! &n a"te unilate!ale' *ilate!ale .i multilate!ale. P!in pa!te &n a"tul #u!idi" %e &n)ele(e pe!%oana "a!e' mani e%t&ndu1.i $oin)a' pe!%onal %au p!in !ep!e-entant' p!omo$ea-+ &n a"t un inte!e% #u!idi" p!op!iu .i di!e"t. E%te unilate!al a"tul #u!idi" "i$il "a!e e%te !e-ultatul mani e%t+!ii $oin)ei unei %in(u!e p+!)i. Sunt a"te "i$ile unilate!ale< te%tamentul 3a!t.1>>48' a""epta!ea %u""e%iunii 3a!t. 1@168' !enun)a!ea la %u""e%iune 3a!t.1@/68 ' p!o"u!a 3a!t./@/8' o e!ta 3a!t.6=18' p!omi%iunea pu*li"+ de !e"ompen%+ 3a!t.a!t. 1;9111;9>8' !e-olu)iunea %au !e-ilie!ea unui "ont!a"t 3a!t.a!t. 9;;19>=8 et". 2nt!u"&t a"tul #u!idi" !ep!e-int+ p!in"ipalul i-$o! al o*li(a)iilo! "i$ile' ia! "ont!a"tul e%te "el mai !+%p&ndit a"t #u!idi"' &nt!e a"e%te t!ei "ate(o!ii #u!idi"e< Aa"t #u!idi"B' Ao*li(a)iiB .i A"ont!a"tB' e,i%t+ o inte!dependen)+ %t!&n%+. 2n $i!tutea a"e%tui apt !e(lement+!ile p!e-entului "od &n mate!iile de o*li(a)ii .i "ont!a"te %unt apli"a*ile' &n anumite limite' .i a"telo! #u!idi"e. Nu pot i apli"ate a"ele di%po-i)ii p!i$ind o*li(a)iile .i "ont!a"tele "a!e p!e$+d &n mod ne"e%a! e,i%ten)a a dou+ %au mai multe p+!)i' deoa!e"e &n a"tul #u!idi" unilate!al nu e,i%t+ de"&t o %in(u!+ pa!te. E%te *ilate!al a"tul #u!idi" "i$il "a!e !ep!e-int+ !e-ultatul $oin)ei "on"o!date a dou+ p+!)i. A"tele #u!idi"e *ilate!ale' numite contracte, %unt "ele mai !e"$ent utili-ate a"te #u!idi"e &n d!eptul "i$il.

/.

;.

>.

/.

;.

>.

@.

De !e)inut "+ nu t!e*uie "on undat+ "la%i i"a!ea a"telo! #u!idi"e "i$ile &n unilate!ale .i *ilate!ale' +"ut+ &n un")ie de num+!ul p+!)ilo!' "u "la%i i"a!ea "ont!a"telo! &n unilate!ale .i %inala(mati"e 3*ilate!ale8' &n *a-a "!ite!iului e e"telo! lo! 3a %e $edea "omenta!iul la a!t.6668. E%te multilate!al a"tul #u!idi" "i$il "a!e e%te !e-ultatul a"o!dului de $oin)+ a t!ei %au mai multe p+!)i. Un a"t multilate!al tipi" e%te "ont!a"tul de %o"ietate "i$il+ 3a!t.1;;48. E%te de men)ionat "+ num+!ul p+!)ilo! a"tului #u!idi" multilate!al nu &ntotdeauna "oin"ide "u num+!ul pe!%oanelo! "e pa!ti"ip+ nemi#lo"it la ope!a)ia #u!idi"+ &n "au-+. A%t el' "ont!a"tul de "on%titui!e a unei %o"iet+)i "ome!"iale ' &n":eiat pent!u mai mul)i ondato!i de un mandata! uni" 3p!i$ito! la mandat a %e $edea a!t. a!t.1C;411C@/8' "on%tituie un a"t multilate!al' de.i e%te %+$&!.it de o %in(u!+ pe!%oan+.

Articolul 19'. Actul juridic cu titlu gratuit i actul juridic cu titlu oneros "1# Act juridic cu titlu gratuit este actul prin care se procur unei pri un folos patrimonial fr a se urmri o inerea n sc(im a unui alt folos patrimonial. "$# Act juridic cu titlu oneros este actul prin care se procur unei pri un folos patrimonial pentru o inerea n sc(im a unui alt folos patrimonial. 1. /. ;. Cla%i i"a!ea a"telo! #u!idi"e &n a"te "u titlu (!atuit .i a"te "u titlu one!o% %e !e e!+ numai la a"tele "i$ile pat!imoniale 3"a!e au un "on)inut e$alua*il &n *ani8' da! nu .i la a"tele "i$ile nepat!imoniale 3"a!e au un "on)inut nee$alua*il &n *ani8. A"tul "u titlu (!atuit e%te a"el a"t' &n "a!e a$anta#ul 3 olo%ul8 pat!imonial "on e!it uneia dint!e p+!)i nu a!e d!ept %"op o*)ine!ea a$anta#ului "o!elati$. A"te "u titlu (!atuit %unt< dona)ia 3a!t.=/98' "omodatul 3a!t.=@48' le(atul 3a!t.1>=68. A"tele "u titlu (!atuit %e "la%i i"+' la !&ndul lo!' &n acte dezinteresate .i liberaliti. P!in a"tele de-inte!e%ate' di%pun+to!ul a"e un %e!$i"iu (!atuit (!ati i"atului' da! nu1.i mi".o!ea-+ pat!imoniul p!op!iu. D!ept e,emple po! %e!$i< "omodatul' mandatul ne!emune!at 3a!t. a!t. 1C;C' 1C;;8' ide#u%iunea (!atuit+ 3a!t.11>68. Li*e!alit+)ile %unt a"ele a"te' p!in "a!e %e ope!ea-+ un t!an% e! de $alo!i pat!imoniale de la di%pun+to! la (!ati i"at' t!an% e! "a!e diminuea-+ pat!imoniul di%pun+to!ului. Sunt li*e!alit+)i dona)ia .i le(atul. A"tul "u titlu one!o% e%te a"el a"t' &n "a!e a$anta#ului pat!imonial pe "a!e o pa!te &l p!o"u!+ "eleilalte p+!)i %au unui te!)' &i "o!e%punde un a$anta# pat!imonial "o!elati$. Sunt a"te "u titlu one!o%< $&n-a!ea1"ump+!a!ea 3a!t.9@;8' %":im*ul 3a!t.=/;8' lo"a)iunea 3a!t.=9@8' ant!ep!i-a 3a!t.4>68 .. a. A$anta#ul "o!elati$ a$anta#ului "on e!it de pa!tea din a"tul "u titlu one!o% nu t!e*uie %+ ie p!o"u!at neap+!at anume a"e%tei p+!)i' "i poate i a"o!dat .i unui te!)' +!+ "a p!in a"ea%ta a"tul %+1.i pia!d+ "a!a"te!ul one!o%. Ca e,emplu poate %e!$i "ont!a"tul de a%i(u!a!e' &n "a!e a%i(u!ato!ul %e o*li(+ %+ pl+tea%"+' la p!odu"e!ea !i%"ului a%i(u!at' %uma a%i(u!at+ o!i de%p+(u*i!ea unui te!)1 *ene i"ia!ului a%i(u!+!ii 3a!t.1;C18. E,i%t+ a"te #u!idi"e "a!e' p!in e%en)a' lo! pot i numai (!atuite %au numai one!oa%e. De e,emplu' "omodatul e%te &ntotdeauna un a"t (!atuit 3a!t.=@48. Da"+ pent!u da!ea &n olo%in)+ a *unului "omodantul a! p!imi o !emune!a!e' a"e%t !apo!t .i1a! %":im*a natu!a #u!idi"+ .i a! de$eni lo"a)iune 3a!t.=9@8. Alte a"te pot i at&t (!atuite' "&t .i one!oa%e' &n un")ie de op)iunea p+!)ilo! pa!ti"ipante. A%t el mandatul' ide#u%iunea 3a!t.11>68' depo-itul 3a!t.1C=6' 1C==8' &mp!umutul 3a!t.=69' =648 pot i at&t a"te one!oa%e' "&t .i (!atuite' &n dependen)+ de aptul da"+ &n "ont!a"t %1a %tipulat %au nu o !emune!a)ie. Articolul 19). Actele juridice de conservare, de administrar i de dispoziie "1# Act juridic de conservare este actul prin care se urmrete prentmpinarea pierderii unui drept su iectiv civil. "$# Act juridic de administrare este actul prin care se urmrete o o inuit punere n valoare a unui un sau patrimoniu. "%# Act juridic de dispoziie este actul care are ca rezultat ieirea din patrimoniu a unui drept sau grevarea cu sarcini reale a unui un. 1. /. 2n un")ie de natu!a #u!idi"+' %"opul %au !olul a"tului &n (e%tiunea pat!imoniului' a"tele #u!idi"e %e "la%i i"+ &n a"te de "on%e!$a!e' de admini%t!a!e .i de di%po-i)ie. P!in acte de conservare %e &n)ele( a"tele de%tinate p+%t!+!ii unui d!ept %au p!e&nt&mpin+!ii pie!de!ii lui. A"tele &n "au-+ %unt &ntotdeauna utile pat!imoniului' deoa!e"e impli"+ ":eltuieli *+ne.ti minime a)+ de $aloa!ea d!eptului p+%t!at o!i %al$at. Ca a"te de "on%e!$a!e %unt men)ionate u!m+toa!ele< &nt!e!upe!ea p!e%"!ip)iei e,tin"ti$e p!in intenta!ea unei a")iuni 3a!t./998' &n!e(i%t!a!ea (a#ului 3a!t.>9C' >918' %oma)ia 3a!t.6198. Sunt acte de administrare a"tele %+$&!.ite pent!u a a"e *unu!ile p!odu"ti$e' +!+ a dep+.i limitele unei e,ploat+!i no!male a lo!. Ca e,emple pot %e!$i< da!ea &n lo"a)iune a *unu!ilo! 3a!t.=9@8' a%i(u!a!ea *unu!ilo! 3a!t. 1;C18' da!ea *unu!ilo! &n admini%t!a!e idu"ia!+ 3a!t.1C@;8. Se "on%ide!+ acte de dispoziie a"tele' p!in "a!e %e ope!ea-+ ie.i!ea uno! *unu!i din pat!imoniu %au (!e$a!ea uno! *unu!i' adi"+ dep+.indu1%e d!eptul de a admini%t!a' %e &n%t!+inea-+ *unu!i' %e "on%tituie d!eptu!i !eale a%up!a lo! %au %e !enun)+ la d!eptu!i. P!int!e a"tele de di%po-i)ie %e num+!+< $&n-a!ea1"ump+!a!ea' %":im*ul' "on%titui!ea

>. @.

6.

;. >.

@.

a%up!a *unu!ilo!' a unui d!ept de u-u !u"t 3a!t.;4@' ;468' u- %au a*ita)ie 3a!t.>/>8' %upe! i"ie 3a!t.>>;' >>>8' (a# 3a!t.>@>' >668' t!an-a")ia 3a!t.1;;18. Impo!tan)a p!a"ti"+ a "la%i i"+!ii &n "au-+ a a"telo! #u!idi"e "i$ile %e &n$ede!ea-+' &n %pe"ial' &n mate!ie de !ep!e-enta!e .i de "apa"itate. De e,emplu' tuto!ele' "a !ep!e-entant le(al al pe!%oanei pu%e %u* tutel+' %+$&!.e.te &n numele a"e%teia a"te de admini%t!a!e a *unu!ilo! ei' +!+ a i ne"e%a!+ pe!mi%iunea p!eala*il+ a auto!it+)ii tutela!e 3a!t.>18. 2n "eea "e p!i$e.te a"tele "e dep+.e%" d!eptu!ile de admini%t!a!e' adi"+ a"tele de di%po-i)ie 3a"te #u!idi"e "a!e du" la mi".o!a!ea a$e!ii pe!%oanei pu%e %u* tutel+8' tuto!ele a!e ne$oie de pe!mi%iunea p!eala*il+ a auto!it+)ii tutela!e 3a!t.>/8.

Un alt e,emplu e%te "ont!a"tul de mandat 3a!t.1C;C8. A%t el' mandatul (ene!al e%te $ala*il numai pent!u a"tele de "on%e!$a!e .i de admini%t!a!e7 pent!u a"tele de di%po-i)ie mandatul t!e*uie %+ ie %pe"ial 3a!t.1C;/8. Capitolul II CONDITIILE DE VALADILITATE ALE ACTULUI JURIDIC Articolul 199. *onsimmntul "1# *onsimmntul este manifestarea, e+teriorizat, de voin a persoanei de a nc(eia un act juridic. "$# *onsimmntul este vala il dac provine de la o persoan cu discernmnt, este e+primat cu intenia de a produce efecte juridice i nu este viciat. 1.Una din t!+%+tu!ile de inito!ii a "on%im)+m&ntului e%te exteriorizarea $oin)ei pe!%oanei de a &n":eia un a"t #u!idi". A"tele #u!idi"e pot i e,te!io!i-ate &n di e!ite modalit+)i< &n %"!i%' $e!*al %au p!in a")iuni "on"ludente. 0ani e%ta!ea de $oin)+ poate i expres( direct8 atun"i "&nd e%te mani e%tat+ p!in mi#loa"e "a!e pot %+ o adu"+ nemi#lo"it la "uno.tin)a te!)ilo!' %au tacit (indirect, implicit) "&nd %e e,te!io!i-ea-+ p!in apte "a!e nu "omuni"+ di!e"t $oin)a' da! pe!mit dedu"e!ea ei "u "e!titudine. Cump+!+to!ul "a!e a""ept+ $e!*al %au &n %"!i% o e!ta $&n-+to!ului %au "a!e !idi"+ m&na &n "a-ul $&n-+!ii la li"ita)ie &.i e,p!im+ $oin)a e,p!e%. 0o.tenito!ul "a!e int!+ e e"ti$ &n po%e%iunea pat!imoniului %u""e%o!al a""ept+ %u""e%iunea ta"it 3a!t.1@16 al.;8. 2n a"e%t "onte,t e%te de !e)inut "+ t+"e!ea &n %ine "a .i ina")iunea nu p!odu"e e e"te #u!idi"e. P!in natu!a ei t+"e!ea nu pe!mite %ta*ili!ea $oin)ei pe!%oanei de a %+$&!.i un a"t #u!idi". Totu.i' &n mod e,"ep)ional' )in&nd "ont de &mp!e#u!+!ile "on"!ete &n "a!e %1a p!odu%' t+"e!ea poate $alo!a "a mani e%ta!e de $oin)+. A%t el' t+"e!ea $alo!ea-+ "a a""epta!e a unei o e!te atun"i "&nd le(ea' p!a"ti"a %ta*ilit+ &nt!e p+!)i %au u-an)ele &i "on e!+ a"ea%t+ $alen)+ 3a!t.64>8. E,i%t+ unele a"te "a!e' p!in natu!a lo!' ne"e%it+ mani e%ta!ea e,p!e%+ a $oin)ei. De e,emplu' a"tele numite solemne %au formale t!e*uie %+ ie &n":eiate' %u* pedeap%a nulit+)ii' &n o!ma p!e%"!i%+ de le(e 5 o!ma %"!i%+ 3a!t. /1C8' %au o!ma autenti"+ 3a!t. /1/8. /. Consimm ntul trebuie s provin de la o persoan cu discernm nt, adi"+ a$&nd a"ultatea de a p+t!unde' de a #ude"a .i a ap!e"ia lu"!u!ile la #u%ta $aloa!e. Su*ie"tul de d!ept "i$il t!e*uie %+ "on.tienti-e-e a")iunile %ale' %+1.i dea %eama de u!m+!ile lo! .i %+ le do!ea%"+ &n "uno.tin)+ de "au-+. ;. Consimm ntul trebuie exprimat cu intenia de a produce efecte juridice. A"ea%t+ "ondi)ie !eie%e din &n%+.i e%en)a a"tului #u!idi" "i$il "a!e e%te o mani e%ta!e de $oin)+' &n!eptat+ %p!e na.te!ea' modi i"a!ea %au %tin(e!ea d!eptu!ilo! .i o*li(a)iilo! "i$ile 3a %e $edea "omenta!iul la a!t. 14@8. >. Consimm ntul nu trebuie s fie viciat. Pent!u o!ma!ea $ala*il+ a o!i"+!ui a"t #u!idi" "on%im)+m&ntul t!e*uie %+ ie li*e! .i dat &n "uno.tin)+ de "au-+. A"e%te "ondi)ii nu %unt &nt!unite atun"i "&nd "on%im)+m&ntul e%te alte!at de $i"ii< e!oa!e 3a!t.//98' dol 3a!t.//=8' $iolen)+ 3a!t.//48 %au le-iune 3a!t./;C8. Articolul $,,. -omentul de producere a efectelor consimmntului "1# -anifestarea de voin care tre uie recepionat de cealalt parte produce efecte n momentul n care parvine acesteia, indiferent de faptul dac a luat sau nu cunotin de coninutul ei. "$# -anifestarea de voin nu produce efecte n cazul n care celeilalte pri i.a parvenit anterior sau i parvine n acelai timp o declaraie de retractare. "%# /ala ilitatea manifestrii de voin nu este afectat de decesul persoanei care i.a e+primat voina, sau de lipsirea ei de capacitate de e+erciiu, dac aceste evenimente au avut loc dup e+primarea voinei. 1. E i"a"itatea $oin)ei depinde de po%i*ilitatea de%tinata!ului de a lua "uno.tin)+ de ea pent!u a putea a")iona &n "uno.tin)+ de "au-+. /. No!ma alineatului 1 %e !e e!+ la a"tele #u!idi"e *ilate!ale' multilate!ale .i a"tele unilate!ale %upu%e "omuni"+!ii. Sunt acte supuse comunicrii a"tele unilate!ale pent!u $ala*ilitatea "+!o!a e%te ne"e%a!+ "omuni"a!ea $oin)ei "+t!e o pe!%oan+ dete!minat+' de e,emplu p!o"u!a a!t. /@/' !e-olu)iune a unui "ont!a"t 3a!t. 9;98' "a!e %e deo%e*e%" de a"tele unilaterale nesupuse cominicrii, "a!e %e o!mea-+ p!in %impla e,te!io!i-a!e a $oin)ei auto!ului a"tului' +!+ %+ ie

ne"e%a!+ adu"e!ea ei la "uno.tin)a unei pe!%oane dete!minate< te%tamentul 3a!t. 1>>48' p!omi%iunea pu*li"+ de !e"ompen%+ 3a!t. 1;918 et". ;. Di%po-i)iile p!e-entului a!ti"ol %e "on"!eti-ea-+ &n !e(lement+!ile p!i$ind momentul &n":eie!ii "ont!a"tului. A%t el "ont!a"tul %e "on%ide!+ &n":eiat &n momentul p!imi!ii a""eptului de "+t!e o e!tant 3a!t. 6448 . O no!m+ %imila!+ e%te "on%a"!at+ &n Con$en)ia de la Viena din 11 ap!ilie 14=C a%up!a "ont!a"telo! de $&n-a!e1"ump+!a!e. A!t. 1= al./ din a"ea%t+ Con$en)ie %tipulea-+< Aa""epta!ea unei o e!te p!odu"e e e"te &n momentul &n "a!e indi"a)ia de a"epta!e pa!$ine o e!tantuluiB. E%te de !e)inut "+ &n "e p!i$e.te a#un(e!ea a""ept+!ii la "uno.tin)a o e!tantului' poate e,i%ta un de"ala# &nt!e momentul %o%i!ii a""ept+!ii la %ediul o e!tantului .i momentul "&nd a"e%ta ia "uno.tin)+ e e"ti$ de%p!e "on)inutul a""ept+!ii. A"e%t apt "!ea-+ p!emi%e pent!u un a*u- din pa!tea o e!tantului "a!e poate %+ p!etind+ "+ a luat "uno.tin)+ de%p!e a""epta!e la o dat+ ulte!ioa!+ "elei la "a!e &n.tiin)a!ea !e%pe"ti$+ a %o%it la %ediul lui. Pent!u a e$ita a%emenea a*u-u!i' %e p!e-um+ "+ o e!tantul "unoa.te "on)inutul a""ept+!ii ":ia! din momentul &n "a!e noti i"a!ea a""ept+!ii a pa!$enit la %ediul lui. 2n a"ela.i "onte,t e%te de men)ionat "+ &n "eea "e p!i$e.te noti i"a!ea AP!in"ipiile UNIDROIT "u p!i$i!e la "ont!a"tele "ome!"iale inte!na)ionaleB din 14=> "on%a"!+ u!m+toa!ea !e(ul+< noti i"a!ea p!odu"e e e"te &n momentul &n "a!e ea pa!$ine de%tinata!ului' adi"+ atun"i "&nd a"ea%ta i %e "omuni"+ $e!*al %au i %e li$!ea-+ la %ediul %+u' %au la ad!e%a %a po.tal+ 3a!t.48. >. !etractarea manifestrii de voin a!e "a e e"t lip%i!ea a"e%teia de e i"a"itate' "u "ondi)ia "a !et!a"ta!ea %+ a#un(+ la de%tinata! ante!io! %au "el t&!-iu "on"omitent "u mani e%ta!ea de $oin)+. A"ea%t+ !e(ul+ &.i (+%e.te "on"!eti-a!ea &n a!t.6=; al./< o e!ta poate i !e$o"at+ da"+ !e$o"a!ea a#un(e la de%tinata!ul o e!tei "el t&!-iu "on"omitent "u o e!ta. @. Deoa!e"e a"tul #u!idi" p!odu"e e e"te din momentul "&nd mani e%ta!ea de $oin)+ pa!$ine de%tinata!ului' de"e%ul auto!ului a"tului %au lip%i!ea lui de "apa"itatea de e,e!"i)iu' %u!$enite ulte!io!' nu t!e*uie %+ a e"te-e $ala*ilitatea a"tului #u!idi". 2n "a-ul de"e%ului pe!%oanei "a!e a %+$&!.it a"tul #u!idi"' d!eptu!ile .i o*li(a)iile i-$o!&te din a"e%ta t!e" a%up!a %u""e%o!ului 3a!t.a!t.1>;/' 1>>>8 2n "a-ul lip%i!ii ato!ului a"tului #u!idi" de "apa"itatea de e,e!"i)iu' tuto!ele "a !ep!e-entant le(al al a"e%tuia $a %+$&!.i a"tele #u!idi"e ne"e%a!e &n $ede!ea !eali-+!ii d!eptu!ilo! .i e,e"ut+!ii o*li(a)iilo! "e de"u!( din a"tul #u!idi" %+$&!.it de pe!%oana de"la!at+ in"apa*il+. Articolul $,1. 0mposi ilitatea determinarii esentei consimtamintului Actul juridic se considera neinc(eiat in cazul in care esenta consimtamintului nu poate fi determinata cu certitudine nici din e+primarea e+teriorizata si nici din alte circumstante ale inc(eierii sale. Deoa!e"e e i"a"itatea a"tului #u!idi" depinde de po%i*ilitatea de%tinata!ului de a lua "uno.tin)+ de mani e%ta!ea de $oin)+ e,te!io!i-at+' a"tul #u!idi" nu poate i &n":eiat da"+ "el "+!uia &i e%te ad!e%at+ mani e%ta!ea de $oin)+ nu o pe!"epe .i nu p+t!unde &n e%en)a ei' .i ni"i alte "i!"um%tan)e nu pe!mit dedu"e!ea "e!t+ .i uni$o"+ a a"e%teia. C&nd e%en)a "on%im)+m&ntului nu poate i dete!minat+' nu ne a l+m &n p!e-en)a unui ade$+!at a"t #u!idi"' &nt!u"&t nu %e poate .ti "a!e anume e e"te le1a do!it auto!ul lui. Pent!u "a mani e%ta!ea de $oin)+ %+ p!odu"+ e e"te #u!idi"e' ea t!e*uie %+ ie e,te!io!i-at+ &n a.a mod' &n"&t %+ demon%t!e-e "la! .i p!e"i% e%en)a "on%im)+m&ntului "elui "e &n":eie a"tul #u!idi". Articolul $,$. Acordul terului la nc(eierea i e+ecutarea actului juridic "1# 1ac efectul unui act juridic care tre uie ndeplinit fa de altcineva depinde de acordul unui tert, acordul sau dezacordul poate fi e+primat att fa de o parte, ct i de cealalta. "%# Acordul nu necesit formele sta ilite pentru actul juridic. 1. Le(ea p!e$ede "a-u!iile "&nd un a"t #u!idi" p!odu"e e e"te #u!idi"e numai da"+ e,i%t+ a"o!dul unui te!). A"e%t a"o!d poate i p!eala*il 5 autorizare, ncuviinare %au ulte!io! 5 confirmare, aprobare. 2n unele no!me no)iunile e$o"ate %&nt e,p!imate p!in alte %inta(me< consimm nt 3a!t.;>8' permisiune 3a!t. >/8' acceptare 3a!t. @6=8. Le(ea p!e$ede o*li(ati$itatea a"o!dului te!)ului p!i$ind &n":eie!ea anumito! "ate(o!ii de a"te #u!idi"e' "a!e atin( nemi#lo"it inte!e%ele unui te!). P!int!e a%emenea a"te %e num+!+< a"tul de di%po-i)ie al "elui ne&nd!ept+)it 3a!t. /C@8' !ep!e-enta!ea +!+ &mpute!ni"i!i 3a!t. />48' a"tele de di%po-i)ie a%up!a *unu!ilo! imo*ile p!op!ietate "omun+ &n de$+lm+.ie 3a!t. ;64 alin. /8' p!elua!ea dato!iei de la de*ito! 3a!t. @6=8 et". Pent!u alte "ate(o!ii de a"te #u!idi"e a"o!dul te!)uluii e%te ne"e%a! &n $ede!ea e,e!"it+!ii "ont!olului a%up!a "on)inutului a"e%to! a"te #u!idi"e. Ai"i &n"u$iin)a!ea e%te "e!ut+ &n $ede!ea p!ote")iei unui pa!ti"ipant la a"tul #u!idi". E%te "a-ul a"telo! #u!idi"e &n":eiate de pe!%oanele limitate &n "apa"itatea de e,e!"i)iu 3a!t. /@8' de mino!ii &n $&!%t+ de la 1> la 1= ani 3a!t. ;>8. /. E%te ne"e%a! de a a"e di e!en)ie!e &nt!e &n"u$iin)a!ea 3a"o!dul8 &n %en%ul d!eptului "i$il de auto!i-a)iile admini%t!ati$e date de o!(anele pu*li"e a*ililitate. Condi)iile .i e e"tele a"e%to! auto!i-a)ii %&nt !e(lementate de d!eptul pu*li". ;. Di%po-i)iile p!e-entului a!ti"ol %&nt apli"a*ile a"telo! #u!idi"e "a!e t!e*uie%" &ndeplinite a)+ de alt"ine$a. Te!)ul poate e,p!ima a"o!dul %+u at&t p+!)ii "a!e %+$&!.e.te a"tul #u!idi"' "&t .i p+!)ii a)+ de "a!e a"tul e%te &ndeplinit. >. A"tul #u!idi" &n":eiat "u auto!i-a!e 3a"o!d p!eala*il8 de$ine $ala*il ne"ondi)ionat din momentul &n":eie!ii lui. Da"+ lip%e.te auto!i-a!ea a"tul nu e%te ne$ala*il &n mod ine$ita*il' "i %e "on%ide!+ &n":eiat %u* "ondi)ie %u%pen%i$+< %u!$eni!ea

e e"telo! depinde de aptul da"+ $a i dat a"e%t a"o!d %au nu' adi"+ de un e$eniment $iito! .i in"e!t 3a!t. /;48. Odat+ "u da!ea "on i!m+!ii 3a"o!dului ulte!io!8 a"tul de$ine $ala*il "u e e"t !et!oa"ti$. Da"+ "on i!ma!ea e%te !e u-at+ a"tul #u!idi" de$ine &n mod de init$ ne$ala*il. @. ?iind o mani e%ta!e de $oin)+ independent+ de a"tul #u!idi" pent!u "a!e a"o!dul e%te dat' nu e%te ne"e%a! "a el %+ &m*!a"e o o!m+ p!edete!minat+' atun"i "&nd a"ea%t+ o!m+ e%te "e!ut+ pent!u a"tul #u!idi" &n "au-+. Pot!i$it principiului consensualismului, $oin)a #u!idi"+ p!odu"e e e"te indi e!ent de o!ma &n "a!e a o%t mani e%tat+< o!al' &n %"!i%' p!int!1un "ompo!tament "on"ludent' ia! uneo!i' ":ia! p!in t+"e!e 3a %e $edea "omenta!iul la a!t. /C=8. P!in u!ma!e' a"o!dul e%te $ala*il &n o!i"e modalitate nu a! i e,p!imat. Articolul $,%. Acordul preala il pentru nc(eierea actului juridic Acordul preala il este revoca il pn la nc(eierea actului juridic n msura n care nu reiese altfel din raportul juridic n a crui az a fost dat acordul preala il. 2evocarea poate fi e+primat att fa de o parte, ct i de cealalt. 1. A"o!dul p!eala*il' "a .i o!i"e mani e%ta!e de $oin)+' e%te' &n p!in"ipiu' !e$o"a*il 3$e-i a!t. /CC alin. /8. Re$o"a!ea 3!et!a"ta!ea8 a"o!dului p!eala*il a!e "a e e"t lip%i!ea a"e%tuia de e i"a"itate' da"+ !e$o"a!ea a#un(e la de%tinata! p&n+ la &n":eie!ea a"tului #u!idi". /. A"o!dul p!eala*il e%te i!e$o"a*il atun"i "&nd le(ea p!e$ede e,p!e% a"e%t lu"!u %au i!e$o"a*ilitatea e%te p!e$+-ut+ p!in a"o!dul p+!)ilo! p!i$ind !apo!tul #u!idi" pentru "a!e %e "e!e a"o!dul p!eala*il. De e,emplu' pent!u a"tele de di%po-i)ie a%up!a *unu!ilo! imo*ile p!op!ietate "omun+ &n de$+lm+.ie ete ne"e%a! a"o!dul %"!i% al tutu!o! p!op!ieta!ilo! de$+lma.i 3a!t. ;64 alin. /8. 2n "ont!a"tul de $&n-a!e1"ump+!a!e a%up!a unui *un imo*il p!o!ietate "omun+ &n de$+lm+.ie poate i p!e$+-ut+ "ondi)ia "+' odat+ dat' a"o!dul ie"+!uia din "op!op!ieta!ii de$+lma.i e%te i!e$o"a*il. ;. Ca .i &n%u.i a"o!dul p!eala*il !e$o"a!ea lui poate i e,p!imat+ at&t p+!)ii "a!e %+$&!.e.te a"tul #u!idi" "&t .i p+!)ii a)+ de "a!e a"tul #u!idi" e%te &ndeplinit. Articolul $,&. Acordul ulterior pentru nc(eierea actului juridic "1# Acordul ulterior "confirmarea#, n lipsa unor dispoziii contrare, are efect retroactiv din momentul nc(eierii actului juridic. "$# 3rin retroactivitate nu se desfiineaz actele de dispoziie pe care cel care a dat confirmarea le.a fcut anterior confirmrii sau care au avut loc n cursul e+ecutrii silite, al ndeplinirii msurii sec(estrului ori au fost luate de administratorul insolva ilitii. 1. A"tul #u!idi"' pent!u "a!e %e "e!e "on i!ma!ea' p!odu"e e e"te din momentul &n "a!e a o%t &n":eiat a"tul #u!idi"' .i nu din momentul &n "a!e a o%t dat+ "on i!ma!ea' da"+ alt"e$a nu e%te p!e$+-ut de le(e %au de a"o!dul p+!)ilo! atului #u!idi". Con i!ma!ea e%te o "ondi)ie a $ala*ilit+)ii unui a%emenea a"t #u!idi"' &n%+ e e"tele lui %u!$in din momentul "&nd mani e%ta!ea $oin)ei de a &n":eia a"tul #u!idi" pa!$ine "eleilalte p+!) 3a!t. /CC alin 18. /. P!in !et!oa"ti$itate nu %e de% iin)ea-+ a"tele de di%po-i)ie 3$e-i a!t. 14= alin.; .i "omenta!iul8 pe "a!e "el "a!e a dat "on i!ma!ea le1a +"ut ante!io! "on i!m+!ii. A"ea%t+ p!e$ede!e a!e "a %"op p!ote#a!ea te!)ilo! "ont!a e$entualei nulit+)i a a"telo! #u!idi"e e e"tuate &n a$oa!ea lo! de "+t!e "el "a!e .i1a e,p!imat a"o!dul ulte!io!. P!e$ede!ea &n "au-+ %e !e e!+ la a"tele de di%po-i)ie %+$&!.ite &nt!e momentul &n":eie!ii a"tului #u!idi" pent!u "a!e %ete ne"e%a! a"o!dul ulte!io! .i momentul e,p!im+!ii a"e%tui a"o!d. Da"+ pe!%oana "a!e t!e*uie %+ &.i e,p!ime a"o!dul a modi i"at %au a (!e$at d!eptul &n p!i$in)a "+!uia t!e*uie %+1.i e,p!ime a"o!dul' do*&ndito!ul d!eptului !e%pe"ti$ $a do*&ndi un d!ept modi i"at %au (!e$at. A"ea%t+ %itua)ie inte!$ine' de e,emplu' &n "a-ul a"tului #u!idi" &n":eiat &n numele unei alte pe!%oane +!+ a a$ea &mpute!ni"i!i pent!u !ep!e-enta!e' "a!e p!odu"e e e"te numai &n "a-ul &n "a!e !ep!e-entatul &l "on im+ ulte!io! 3a!t. />4 alin. 18. A%t el' da"+ ne&nd!ept+)itul a &n":eiat un a"t #u!idi" p!in "a!e %e &n%t!+inea-+ un *un' ia! !ep!e-entatul' ante!io! "on i!m+!ii a"e%tui a"t' a (a#at a"e%t *un' noul p!op!ieta! $e do*&ndi *unul iind (!e$at de (a#. ;. P!in !e"t!oa"i$itate de a%emenea nu %e de% iin)ea-+ a"tele de di%po-i)ie e e"tuate &mpot!i$a pe!%oanei "a!e t!e*uie %+1.i dea a"o!dul ulte!io!< 1 Ca!e au a$ut lo" &n "u!%ul e,e"ut+!ii %ilite 3a %e $edea a!t. ;@4 al Codul de p!o"edu!+ "i$il+ din /6.1/.146> 87 1 Ca!e au a$ut lo" &n "u!%ul &ndeplini!ii m+%u!ii %e":e%t!ului 3a %e $edea "apitolul EIII al Codului de p!o"edu!+ "i$il+ din ;C.C@./CC;87 1 Ca!e au o%t luate de admini%t!ato!ul in%ol$a*ilit+)ii 3a %e $edea a!t.;= al Le(ii in%ol$a*ilit+)ii n!. 6;/F/CC1FF0.O.' n!. 1;4 5 1>C din 1@.11./CC18. Articolul $,5. 4fectele actului de dispoziie al celui nendreptit "1# 5n act de dispoziie nc(eiat cu privire la un lucru de o persoan nendreptit produce efecte dac este nc(eiat cu ncuviinarea celui ndreptit. "$# Actul de dispoziie al celui nendreptit produce efecte dac cel ndreptait l confirm sau dac cel care nc(eie actul do ndete ulterior unul sau l motenete de la cel ndreptit i rspunde nelimitat pentru

o ligaiile succesorale. 6n cazul do ndirii sau motenirii, dac au fost nc(eiate succesiv mai multe acte de dispoziie incompati ile ntre ele, produce efecte doar actul care a fost nc(eiat primul. 1. No!ma alineatului 1 al p!e-entului a!ti"ol %e !e e!+ la "a-u!ile &n "a!e e%te &n":eiat un a"t de di%po-i)ie "u p!i$i!e la un lu"!u de o pe!%oan+ "a!e nu e%te p!optieta!ul lu"!ului .i nu e%te titula! al unui "a!e$a alt d!ept "a!e i1a! "on e!i pute!ea de a %+$&!.i a%emenea a"te. A"tul de di%po-i)ie &n "au-+ p!odu"e e e"te numai da"+ e,i%t+ &n"u$iin)a!ea 3a"o!dul p!eala*il8 "elui &nd!ept+)it. 2n"u$iin)a!ea poate i e,p!imat+ &n o!i"e o!m+. 3a %e $edea "omenta!iul la a!t. /C/8. /. Di%po-i)iile alineatului / p!e$+d u!m+toa!ele "ondi)ii de $ala*ilitate a a"tului de di%po-i)ie da"+ a"e%ta nu e%te &n":eiat "u &n"u$iin)a!ea "elui &nd!ept+)it< A. A"tul de di%po-i)ie p!odu"e e e"te da"+ e%te "on i!mat ulte!io! de "el &nd!ept+)it. E%te "a-ul' de e,%emplu' &n":eie!ii unui a"t de di%po-i)ie de "+t!e o pe!%oan+ &n numele unei alte pe!%oane +!+ a a$ea &mpute!ni"i!i %au "u dep+.i!ea &mpute!ni"i!ilo! 3a!t. />4 alin.18. D. Pe!%oana ne&nd!ept+)it+ "a!e &n":eie a"tul do*&nde.te ulte!io! *unul. De e,emplu' mandata!ul' +!+ a a$ea &mpute!ni"i!ea de a &n":eia a"te de di%po-i)ie p!i$ind *unu!ile mandantului 3$e-i a!t. 1C;/ alin./8' &n":eie un "ont!a"t de (a# al a"e%to! *unu!i. A"tul de di%po-i)ie &n "au-+ 3"ont!a"tul de (a#8 $a i $ala*il da"+ pe!%oana ne&d!ept+)it+ 3mandata!ul8 $a do*&ndi ulte!io! a"e%te *unu!i &n o!i"e mod p!e$+-ut de le(e 3a!t.;/C8. C. Pe!%oana ne&nd!ept+)it+ "a!e &n":eie a"tul mo.tene.te *unul de la "el &nd!ept+)it .i !+%punde nelimitat pent!u o*li(a)iile %u""e%o!ale. Situa)ia indi"at+ &n pun"tul p!e-ent e%te un "a- pa!ti"ula! al "elei p!e$+-ute &n pun"tul D' deoa!e"e mo.teni!ea 3%u""e%iunea8 e%te unul din modu!ile de do*&ndi!e a *unu!ilo! 3a!t. ;/C8. Condi)ia $ala*ilit+)ii a"tului de di%po-i)ie &n "a-ul mo.teni!ii e%te "a mo.tenito!ul %+ !+%pund+ nelimitat pent!u o*li(a)iile %u""e%o!ale. ;. Da"+ &n "a-ul do*&ndi!ii %au mo.teni!ii au o%t &n":eiate %u""e%i$ mai multe a"te de di%po-i)ie in"ompati*ile &nt!e ele 3de e,emplu un *un a o%t $&ndut unei pe!%oane' ia! apoi a o%t donat altei pe!%oane8' p!odu"e e e"te doa! a"tul "a!e a o%t &n":eiat p!imul. A!t. 96/ p!e$ede o no!m+ %pe"ial+ pent!u "ont!a"tele de $&n-a!e 5 "ump+!a!e' "a!e de!o(+ de la !e(ula $i-at+< da"+ $&n-+to!ul a $&ndut unul .i a"ela.i *un mo*il mai multo! pe!%oane' p!io!itate a!e "ump+!+to!ul &n a "+!ui po%e%iune a o%t dat *unul. Articolul $,!. 7 iectul actului juridic "1# 7 iect al actului juridic este o ligatia persoanei care a inc(eiat actul juridic. "$# 7 iectul actului juridic tre uie sa fie licit, sa se afle in circuit civil si sa fie determinat sau determina il cel putin in specia sa. "&# 3ot constitui o iect al actului juridic si unurile viitoare. 1. O*ie"t al a"tului #u!idi" %&nt a"ele a")iuni %au ina")iuni' la "a!e %e o*li(+ pe!%oana &n $i!tutea a"tului #u!idi" &n":eiat. O*li(a)ia poate "on%ta &n a da, a face ori a nu face. O*li(a)ia de a da' adi"+ de a t!an% e!a un d!ept !eal %e poate "on"!eti-a &n li$!+!i de m+! u!i' &n plata unei %ume de *ani "u titlu de p!e) al m+! ii p!imei de a%i(u!a!e' do*&n-ei *an"a!e et". O*li(a)ia de a a"e' &n "a!e p!e%ta)ia "on%t+ &nt!1un apt po-iti$ pe "a!e de*ito!ul %e o*li(+ %+1l %+$&!.ea%"+' %e poate "on"!eti-a &n p!e%t+!i de %e!$i"ii 3"ont!a"tul de t!an%po!t' "ont!a"tul de a%i(u!a!e' "ont!a"tele *an"a!e et".8 %au e,e"uta!ea de lu"!+!i 3"ont!a"tul de ant!ep!i-+8. O*li(a)ia de a nu a"e "on%t+ &n a*)ine!ea de la %+$&!.i!ea uno! anumite apte .i %e mate!iali-ea-+' de e,emplu' &n o*li(a)ia de a nu !e"u!(e la "on"u!en)a neloial+. De e,emplu' a!t. = al Le(ii n!. 11C;F/CCC "u p!i$i!e la p!ote")ia "on"u!en)ei 30.O. n!. 166116= din ;1.1/./CCC8 le inte!-i"e a(en)ilo! e"onomi"i %+ e e"tue-e a"te de "on"u!en)+ neloial+. /. Pent!u "a a"tul #u!idi" %+ ia iin)+ .i %+ ie $ala*il' e%te ne"e%a! "a o*ie"tul %+ e,i%te. 2n p!in"ipiu' !apo!tul o*li(a)ional %e poate na.te doa! atun"i "&nd el )ine de un *un "e e,i%t+ la momentul &n":eie!ii a"tului. Da"+ pie!de!ea *unului %e p!odu"e dup+ &n":eie!ea a"tului' o*li(a)ia $a i $ala*il o!mat+' da! $a !+m&ne' &n $ede!ea %ta*ili!ii e e"telo! #u!idi"e ale pie!de!ii' de dete!minat da"+ a"ea%ta e%te o!tuit+ %au e%te dato!at+ uno! a")iuni "ulpa*ile. Sunt &n%+ $ala*ile a"tele #u!idi"e !e e!itoa!e la *unu!ile $iitoa!e 3a %e $edea p.6 in !a8. A"ea%ta &n%eamn+ "+ nu e%te ne"e%a! "a *unul "e "on%tituie o*ie"t al o*li(a)iei %+ e,i%te la momentul na.te!ii o*li(a)iei7 e%te %u i"ient "a el %+ ie de natu!+ %+ e,i%te &nt!1un moment "a!e$a &n $iito!. ;. "biectul trebuie s fie licit. A"ea%t+ "ondi)ie "e!e "a a")iunea %au ina")iunea auto!ului a"tului #u!idi" %+ ie &n "on"o!dan)+ "u le(ea. A%t el e%te ili"it p!in o*ie"tul %+u a"tul #u!idi" p!in "a!e o pe!%oan+ %e o*li(+ %+ %+$&!.ea%"+ o in !a")iune &n %":im*ul unei %ume de *ani. Totodat+' "&nd o*ie"t al a"tului #u!idi" e%te a*)ine!ea de la %+$&!.i!ea uno! a")iuni' a"ea%ta t!e*uie %+ ie dea%emenea li"it+. De e,emplu' "on o!m Le(ii n!. 11C;F/CCC "u p!i$i!e la p!ote")ia "on"u!en)ei' e%te "on%ide!at nul o!i"e a"o!d al a(en)ilo! e"onomi"i ne"on"u!en)i' unul dint!e "a!e de)ine o %itua)ie dominant+ pe pia)+' ia! "el+lalt e%te u!ni-o!ul %au "ump+!+to!ul 3*ene i"ia!ul8 a"e%tuia' da"+ un a%t el de a"o!d poate adu"e la limita!ea "on"u!en)ei' in"lu%i$ e%te &nd!eptat %p!e limita!ea te!ito!iului $&n-+!ii %au "e!"ului de "ump+!+to!i' inte!-i"e!ea de a de% a"e m+! u!i p!odu%e de "on"u!en)i 3a!t. 9 alin. /8. >. "biectul trebuie s se afle n circuitul civil . Dunu!ile inaliena*ile "a $ia)a' %+n+tatea .i inte(!itatea "o!po!al+ a pe!%oanei umane nu pot "on%titui o*ie"t $ala*il al a"tului #u!idi" "i$il *unu!ile inaliena*ile 3$ia)a' %+n+tatea .i inte(!itatea pe!%oanl+ a pe!%oanei umane8' *unu!ile "i!"uitul "+!o!a e%te inte!-i% %au !e%t!&n% &n %"opul p!ote#+!ii %+n+t+)ii .i %e"u!it+)ii pu*li"e 3%u*%tan)e to,i"e' d!o(u!i' 8' *unu!ile "a!e p!in natu!a lo! apa!)in tutu!o! 3lumina' ae!ul' ma!ea8. @. "biectul trebuie s fie determinat sau determinabil. Da"+ o*ie"tul unei p!e%ta)ii de a da e%te un *un dete!minat indi$idual 3a!t./4> al.18< un o*ie"t de a!t+' un imo*il et".' a"tul #u!idi" t!e*uie %+ "on)ine %u i"iente elemente pent!u

indi$iduali-a!ea *unului. O de%emna!e in%u i"ient de p!e"i%+ a! putea da na.te!e unei e!o!i &n o*ie"t' e!o!i1o*%ta"ol 3a %e $edea a!t.//98. Dunu!ile dete!minate (ene!i" 3a!t./4> al./8 "a!e o!mea-+ o*ie"tul p!e%ta)iei t!e*uie %+ ie dete!minate "el pu)in &n %pe"ia lo!< (!&u' pet!ol' un automo*il de un anumit model et". A%emenea *unu!i t!e*uie %+ ie dete!minate .i %u* a%pe"tul "antit+)ii lo!. A%t el' e%te nul "ont!a"tul de $&n-a!e 5 "ump+!a!e &n "a-ul &n "a!e nu e%te %ta*ilit+ "antitatea *unului $&ndut %au modul de dete!mina!e a a"e%teia 3a!t. 99>8. 6. O*ie"t al a"tului #u!idi" pot i bunurile viitoare. 2n p!a"ti"+ a%emenea a"te #u!idi"e %e &nt&lne%" de%tul de !e"$ent. De e,emplu' un u!ni-o! %e o*li(+ %+ li$!e-e la "omanda "ump+!+to!ului p!odu%e pe "a!e nu le a!e &n %to" .i "a!e u!mea-+ %+ ie a*!i"ate. La el' o pe!%oan+ poate "ump+!a un apa!tament &nt!1un imo*il "a!e u!mea-+ a i "on%t!uit. E%te de men)ionat "+ a"tele #u!idi"e a%up!a uno! *un!i $iitoa!e "ompo!t+ anumite !i%"u!i' deoa!e"e nu e%te &ntotdeauna po%i*il de a ap!e"ia "o!e"t $aloa!ea a"e%to! *unu!i. 2n a"e%t %en%' e%te nul "ont!a"tul p!in "a!e o pa!te %e o*li(+ %+ t!an%mit+ pat!imonial %+u $iito! %au o pa!te din a"el pat!imoniu %au %+1l (!e$e-e "u u%u !u"t 3a!t. 69>8. Nul e%te .i "ont!a"tul a%up!a mo.teni!ii unui te!) &n"+ &n $ia)+ 3a!t. 69@8. A"tul a%up!a unui *un $iito! $a de$eni caduc, da"+ *unul p!e"oni-at nu $a e,i%ta' "u e,"ep)ia "ulpei uneia din p+!)i "a!e $a pune p!o*lema !e%pon%a*ilit+)ii. A%t el' &n "a-ul $&n-+!ii unui *un "e u!mea-+ a i a*!i"at' "ump+!+to!ul $a i o*li(at %+ a":ite p!e)ul numai da"+ *unul $a i e e"ti$ li$!at. Articolul $,'. *auza actului juridic "1# Actul juridic civil nc(eiat fr cauz ori fondat pe o cauz fals sau ilicit nu poate avea nici un efect. "$# *auza actului juridic se prezum pn la pro a contrara. "%# 4ste ilicit cauza care contravine legii, ordinii pu lice sau unelor moravuri. 1. Cau-a 3%"opul8 e%te o*ie"ti$ul u!m+!it la &n":eie!ea a"tului #u!idi" "i$il' e%te a"el inte!e% pe "a!e auto!ul 3p+!)ile8 a"tului #u!idi" "aut+ %+1l %ati% a"+. Cau-a a"tului #u!idi" "i$il "on%t+ din dou+ elemente< elementul obiecti i elementul subiectiv. Elementul o*ie"ti$ "on%t+ &n scopul imediat' di!e"t' numit .i %"opul o*li(a)iei' e%te a*%t!a"t .i in$a!ia*il &n "ad!ul unei anumite "ate(otii de a"te #u!idi"e "i$ile. S"opul imediat e%te< 1 "on%ide!a!ea 3!ep!e-enta!ea mintal+8 a "ont!ap!e%ta)iei "o"ont!a"tantului 5 &n "ont!a"tele %inala(mati"e "u titlu one!o%7 1 "on%ide!a!ea !emite!ii *unului 5 &n a"tele !eale7 1 inten)ia de a (!ati i"a 5 &n "ont!a"tele "u titlu (!atuit' 1 "on%id!e!ea unei &mp!#u!+!i $iitoa!e .i in"e!te de "a!e depinde %u!$eni!ea e e"telo! 5 &n "ot!a"tele aleato!ii. Elementul %u*ie"ti$ "on%t+ &n scopul mediat' numit .i %"opul a"tului #u!idi"' e%te "on"!et .i $a!ia*il de la a"t la a"t #u!idi" .i de la pe!%oan+ la pe!%oan+. S"opul mediat e%te moti$ul dete!minant al &n":eie!ii a"tului #u!idi" "i$il .i %e !e e!+ %au la &n%u.i!ile unei p!e%ta)ii %au la "alit+)ile unei pe!%oane. A%t el e!oa!ea a%up!a "alit+)ilo! e%en)iale o*ie"tului p!e%ta)iei %au a%up!a pe!%oanei ' &n "a-ul "&nd identitatea a"e%tuia e%te moti$ul dete!minant al &n":eie!ii a"tului #u!idi"' poate at!a(e nulitatea a"tului 3a!t. //98. S"opul imediat .i %"opul mediat au' de !e(ul+' domeniul %+u de apli"a!e< p!imul pe!mite de a $e!i i"a da"+ "au-a e,i%t+' ia! al doilea 5 da"+ ea e%te !eal+' li"it+ .i mo!al+. /. Pent!u a i $ala*il+ "au-a a"tului #u!idi" "i$il t!e*uie %+ &ndeplinea%"+ u!m+toa!ele "ondi)ii< a8 %+ e,i%te' *8 %+ ie !eal+' "8 %+ ie li"it+ .i mo!al+. a8 #xistena "a "ondi)ie de $ala*ilitate a "au-ei e%te o!mulat+ &n alineatul 1 al p!e-entului a!ti"ol< Ga"tul #u!idi" "i$il &n":eiat +!+ "au-+H nu poate a$ea ni"i un e e"tB. Ine,i%ten)a "au-ei )ine de %"opul imediat al a"tului. A%t el' &n "ont!a"tele %inala(mati"e o*li(a)ia unei p+!)i e%te lip%it+ de "au-+ atun"i "&nd pa!tea "ont!a"tullui nu poate p!imi "ot!ap!e%ta)ia la "a!e e%te &nd!ept+)it+. O*li(a)ia "ump+!+to!ului e%te +!+ "au-+ atun"i "&nd *unul "e "on%tituie o*ie"t al "ont!a"tului a pie!it &naintea &n":eie!ii a"e%tuia. 2n "ont!a"tele !eale %e poate $o!*i de ine,i%ten)a "au-ei atun"i "&nd !emite!ea *unului nu a a$ut lo". De e,emplu' e%te lip%it+ de "au-+ o*li(a)ia unei pe!%onae de !e%ttitui o %um+ de *ani pe "a!e &n !ealitate nu a p!imit1o. Deoa!e"e "au-a e%te un element "on%tituti$ al a"tului #u!idi" +!+ de "a!e a"e%ta nu poate e,i%ta' ine,i%ten)a "u-ei t!e*uie %an")ionat+ "u nulitatea absolut 3a!t. /198. *8 Condi)ia de $ala*ilitate a "au-ei 5 s fie real$ e%te o!mulat+ tot &n alineatul 1< Ga"tul #u!idi" "i$il .. ondat pe o "au-+ al%+H nu poate a$ea ni"i un e e"t.B Cau-a al%+ e%te %t!&n% le(at+ de e!oa!e 5 $i"iu de "on%im)+m&nt 3a!t. //98. Uneo!i "au-a al%+ e%te e":i$alent+ "u a*%en)a "au-ei< "o"ont!a"tantul "!edea &n e,i%ten)a "au-ei atun"i "&nd ea nu e,i%ta. Ca "on%e"in)+ a %imilitudinii dint!e "au-a al%+ .i e!oa!e' %an")iunea t!e*uie %+ ie' "a pent!u o!i"e $i"iu de "on%im)+m&n' nulitatea relativ 3a!t. /1=8. "8 Con o!m a"eluia.i alineat 1 Ga"tul #u!idi" "i$ilH ondat pe o "au-+ ili"it+H nu poate a$ea ni"i un e e"t. Con)inutul a"e%tei "ondi)ii e%te p!e"i-at &n alineatul ;< Ge%te ili"it+ "au-a "a!e "ont!a$ine le(ii' o!dinii pu*li"e %au *unelo! mo!a$u!i. 2n p!i$in)a "au-ei "e "onta$ine le(ii e%te de !e)inut "+ a"tul #u!idi" e%te nul doa! da"+ el "onta$ine no!melo! impe!ati$e ale le(ii .i da"+ le(ea nu p!e$ede alt el 3a!t. //C' alin.18. Le(i%la)ia Repu*li"ii 0oldo$a nu "unoa.te o de ini)ie a ordinii publice "a no)iune de d!ept "i$il. 2n do"t!in+ .i &n #u!i%p!uden)+ o!dinea pu*li"+ e%te p!i$it+ "a o totalitate de di%po-i)ii le(ale impe!ati$e de d!ept pu*li" .i de d!ept

p!i$at "e u!m+!e%" "a inalitate ap+!a!ea in%titu)iilo! .i $alo!ilo! undamentale ale %o"iet+)ii' o"!oti!ea %o"ial+ a tutu!o! pe!%oanelo!' a d!eptu!ilo! .i li*e!t+)ilo! omului' p!e"um .i de-$olta!ea e"onomi"+ a )+!ii. E%te ne"e%a! de a a"e deo%e*i!e dint!e no)iunea de o!dine pu*li"+ &n d!eptul "i$il de no)iunea de%emnat+ p!in a"eea.i %inta(m+ 5 ordine public 5 &n d!eptul penal. La el' le(ea nu p!e$ede o de ini)ie a buneleor moravuri. A"ea%t+ no)iune "e di e!+ de la o )a!+ la alta &n un")ie de t!adi)iile i%to!i"e %pe"i i"ul na)ional' !eli(io% et".' !ep!e-int+ !e(ulile de mo!al+ %o"ial+ "on%ide!ate "a undamentale pent!u o!dinea %o"iet+)ii. Dunele mo!a$u!i' %p!e deo%e*i!e de no!mele #u!idi"e' nu %&nt edi"tate &n d!eptul po-iti$' "i &.i (+%e%" !e le"ta!ea &n !ep!e-ent+!ile (ene!al !e"uno%"ute &n %o"ietate de%p!e "ompo!atamentul "u$enit' "a!e %1au "on%tituit pe pa!"u!%ul de-$olt+!ii %o"iale' iind' totodat+' in luen)ate de ptin"ipiile (ene!ale ale d!eptului .i de #u!i%p!uden)+. Pent!u a %ta*ili o "au-+ imo!al+ de%eo!i e%te ne"e%a! de a dep+.i apa!en)a o*ie"ti$+ a %"opului imediat .i de a %ta*ili moti$ul dete!minant 3%"opul mediat8 al &n":eie!ii a"tului #u!idi". A%t el' "ump+!a!ea unui imo*il' "on%ide!at+ o*ie"i$' e%te &ntotdeauna li"it+ .i mo!al+. Va i &n%+ imo!al+ "au-a unui a%emenea a"t #u!idi" da"+ "ump+!+to!ul imo*ilului inten)ionea-+ %+ in%tale-e &n el o "a%+ de tole!an)+. Cau-a ili"it+ at!a(e nulitatea a*%olut+ a a"tului #u!idi" "i$il 3a!t. //C8. ;. A"tul #u!idi" e%te $ala*il ":ia! da"+ "au-a nu e%te e,p!e%+. Cau-a nu t!e*uie do$edit+' e,i%ten)a ei iind p!e-umat+ de le(e. Sa!"ina do$edi!ii ine,i%ten)ei "au-ei in"um*+ a"elui "a!e o in$o"+. Articolul $,). 8orma actului juridic "1# Actul juridic poate fi inc(eiat ver al, n scris sau in form autentic. "$# 8orma este o condiie de vala ilitate a actului juridic numai in cazurile e+pres prevazute de lege. "%# Actul juridic care poate fi inc(eiat ver al se consider inc(eiat i in cazul in care comportamentul persoanei arat vdit voina de a.l inc(eia. "&# 9cerea se considera e+primare a vointei de a inc(eia actul juridic in cazurile prevazute de lege sau de acordul prilor. "5# 7rice modificare adus unui act juridic tre uie s im race forma sta ilit pentru acel act. "!# 3romisiunea de a inc(eia un act juridic nu tre uie s im race forma ceruta pentru acel act. 1. ?o!ma a"tului #u!idi" "i$il e%te modalitatea de e,te!io!i-a!e a mani e%t+!ii de $oin)+ "u inten)ia de a "!ea' modi i"a %au %tin(e un !apo!t #u!idi" "i$il. 2n a!ti"ol %e "on)in !e(ulile (ene!ale "u p!i$i!e la o!ma a"tului #u!idi" "i$il .i %&nt dete!minate modalit+)ile e,i%tente de e,p!ima!e a mani e%t+!ii $oin)ei de a &n":eia un a"t #u!idi" "i$il< $e!*al' &n %"!i%' &n o!m+ autenti"+' p!in a")iuni "on"ludente' p!in t+"e!e. /. Con o!m principiului consensualismului, %impla mani e%ta!e de $oin)+ e%te %u i"ient+ pent!u "a a"tul #u!idi" "i$il %+ ia na.te!e &n mod $ala*il din pun"t de $ede!e al o!mei. P!in "on%e"in)+' pent!u a p!odu"e e e"te' mani e%ta!ea de $oin)+ nu t!e*uie %+ &m*!a"e o o!m+ %pe"ial+' de"&t &n "a-u!ile e,p!e% p!e$+-ute de le(e. ;. Codi)iile de o!m+ a a"tului #u!idi" "i$il %e "la%i i"+' &n un")ie de "on%e"in)ele ne!e%pe"t+!ii ne!e%pe"t+!ii lo!' &n u!m+toa!ele "ate(o!ii< 1 o!ma "e!ut+ pent!u $ala*ilitatea a"tului #u!idi" 5 ad validatem% &n "a-ul "&nd o!ma e%te "e!ut+ de le(e "a "ondi)ie a $ala*ilit+)ii a"tului #u!idi" "i$il' ne!e%pe"ta!ea ei at!a(e nulitatea a"tului 3a!t. /11 alin /7 a!t. /1; alin.187 1 o!ma "e!ut+ pent!u p!o*a!ea a"tului #u!idi" 5 ad probationem7 ne!e%pe"ta!ea ei nu at!a(e nulitatea a"tului' "i impo%i*ilitatea do$edi!ii lui p!in p!o*a "u ma!to!i 3a!t./11 alin. 187 1 o!ma "e!ut+ pent!u opo-a*ilitate a)+ de te!)i7 ne!e%pe"ta!e a"e%tei "e!in)e %e %an")ionea-+ "u inopo-a*ilitatea' "eea "e &n%eamn+ "+ te!)a pe!%oan+ e%te &n d!ept %+ i(no!e a"tul #u!idi" "a!e t!e*uia adu% la "uno.tin)a alto! pe!%oane p!in &neplini!ea o!malit+)ilo! impu%e de le(e 3a %e $edea "omenta!iul la a!t. /1>8. >. Compo!tamentul pe!%oanei "a!e a!at+ $+dit $oin)a ei de a &n":eia un a"t #u!idi" 3a")iuni "on"ludente8 p!odu"e e e"te #u!idi"e' "on o!m alineatului ;' numai &n "a-ul "&nd a%emenea a"t #u!idi" poate u &n":eiat $e!*al. E,emple de &n":eie!e a a"telo! #u!idi"e "i$ile p!in a")iuni "on"ludente %&nt< p!o"u!a!ea m+! u!ilo! p!in automat 3a!t. =C68' !et!a(e!ea de nume!a! p!in di%t!i*uito!ul automat de *an"note 3G*an"omatB8' a""epta!ea %u""e%iunii p!in int!a!ea &n po%e%iunea pat!imoniului %u""e%o!al 3a!t. 1@16' alin. ;8' a""epta!ea o e!tei p!in a")iuni "e ate%t+ "on%im)i!ea ei 3a!t. 6=9' alin. 18. @. T+"e!ea &n %ine nu p!odu"e e e"te #u!idi"e' deoa!e"e nu pe!mite de a dedu"e "u "e!titudine $oin)a pe!%oanei de a &n":eia una a"t #u!idi" 3a %e $edea "omenta!iul la a!t. 1448. T+"e!ea %e "on%ide!+ "a e,p!ima!e a $oin)ei de de a &n":eia un a"t #u!idi" "i$il numai &n "a-u!ile e,p!e% p!e$+-ute de le(e %au de a"o!dul p+!)io!. De e,emplu' "on o!m a!t.4C>' alin.1' "ont!a"tul de lo"a)iune %e "on%ide!+ p!elun(it pe un te!men nedete!minat da"+ !apo!tu!ile "ont!a"tuale "ontinu+ ta"it dup+ e,pi!a!ea te!menului "ont!a"tului. 6. Deoa!e"e a"tul #u!idi" p!in "a!e %e ope!ea-+ modi i"+!i la a"tul #u!idi" ini)ial "on%tituie un tot &nt!e( "u a"e%ta din u!m+' e%te i!e%" "a el %+ &m*!a"e a"eia.i o!ma %ta*ilit+ pent!u a"tul ini)ial. A%t el' &n "a-ul "&nd p+!)ile unui "ont!a"t &n":eiat &n o!m+ autenti"+ "on$in %+ adu"+ modi i"+!i la a"e%t "ont!a"t' a"o!dul lo! "u p!i$i!e la modi i"+!ile &n "au-+ t!e*uie %+ ie &n":eiat &n a"eea.i o!m+. 9. &romisiunea de a nc'eia un act juridic %e poate !eali-a &n dou+ modalit+)i< p!omi%iunea unilate!al+ .i p!omi%iunea %inala(mati"+. a8 &romisiunea unilateral de a &n":eia un a"t #u!idi" e%te un a"t p!in "a!e o pe!%oan+' p!omitentul' %e an(a#a-+ &n a)a unei alte pe!%oane' *ene i"ia!' %+ &n":eie un a"t #u!idi"' "ondi)iile "+!uia %&nt de#a dete!minate' &n "a- da"+

*ene i"ia!ul $a "e!e a"e%t lu"!u. Deoa!e"e p!omi%iunea unilate!al+ %e di%tin(e de a"tul #u!idi" o!ma!ea "+!uia ea &l p!e(+te.te' &n $i!tutea p!in"ipiului "on%en%uali%mului' p!omi%iunea poate &m*!+"a o!i"e o!m+' independent de o!ma "e!uta pent!u a"tul #u!idi" de initi$. *8 &romisiunea sinalagmatic e%te atun"i "&nd dou+ pe!%oane %e an(a#a-+ !e"ip!o" %+ &n":eie ulte!io! un a"t #u!idi"' "u "ondi)ia "a o o!malitate %uplimenta!+ %+ ie &ndeplinit+ &n $iito!. De e,emplu' "on%tat&nd a"o!dul lo! a%up!a tutu!o! "ondi)iilo! e%en)iale ale "ont!a"tului' p+!)ile "on$in %+ pe! e"te-e ulte!io! "ont!a"tul lo! &n a)a unui nota!. ?o!ma p!omi%iunii %inala(mati"e de a &n":eia un a"t #u!idi" de a%emmenea poate %+ di e!e de oma a"tului de initi$. Articolul $,9. 8orma ver al a actului juridic "1# Actul juridic pentru care legea sau acordul prilor nu sta ilete forma scris sau autentic poate fi inc(eiat ver al. "$# Actul juridic care se e+ecut c(iar la inc(eierea lui poate fi inc(eiat ver al. 4+cepie fac actele juridice pentru care se cere forma autentic sau actele juridice pentru care forma scris este cerut pentru vala ilitate. 1. 2nt!1o %o"ietate "u un pute!ni" dinami%m e"onomi" "um e%te %o"ietatea mode!n+' "e!in)ele de a &nto"mi a"tele #u!idi"e &n o!me p!e%ta*ilite &n(!euia-+' &nt!1o oa!e"a!e m+%u!+' %":im*ul !apid de *unu!i .i %e!$i"ii. Dea"eea le(i%lato!ul a p!e$+-ut po%i*ilitatea &n":eie!ii unui .i! de a"te #u!idi"e &n o!m+ $e!*al+. A"e%tea %&nt toate a"tele #u!idi"e pent!u "a!e le(ea %au a"o!dul p+!)ilo! nu "e! o!ma %"!i%+ %au autenti"+. De "ele mai de%e o!i o!ma $e!*al+ %e utili-ea-+ &n "a-ul a"telo! "a!e %e e,e"ut+ ":ia! la &n":eie!ea lo!. A"e%te a"te' de o*i"ei' %e &n":eie &n "ad!ul ope!a)iilo! "otidiene &n % e!a "ome!)ului "u am+nuntul' p!e%t+!ilo! de %e$i"ii et".' "ondi)ia iind "a $aloa!ea o*ie"tului a"e%to! a"te #u!idi"e %+ nu dep+.a%"+ %uma de 1CCC de lei 3a %e $edea a!t./1C alin.18. Le(i%lato!ul a !edu% %emni i"ati$ num+!ul a"telo! #u!idi"e "e pot i &n":eiate $e!*al &n "ompa!a)ie "u Codul Ci$il ante!io!. A%t el' da"+ din e"onomia a!t.a!t.>@ .i >6 al Codului Ci$il din 146> !e-ulta "+ a"tele #u!idi"e "a!e %e e,e"ut+ ":ia! la &n":eie!ea lo! pot i %+$&!.ite &n o!m+ $e!*al+ indi e!ent de %uma lo! 3"u e,"ep)iile %tipulate de le(e8' atun"i p!e-entul "od %ta*ile.te pent!u a"e%te a"te pla onul de 1CCC de lei. Nu pot i &n":eiate &n o!m+ $e!*al+ a"tele #u!idi"e "a!e %e e,e"ut+ ":ia! la e,e"uta!ea lo! da"+ le(ea p!e$ede e,p!e% pent!u a"e%te a"te o!ma autenti"+ %au o!ma %"!i%+ "a "ondi)ie a $ala*ilit+)ii. De e,emplu' nu poate i &n":eiat &n o!m+ $e!*al+ un "ont!a"t de dona)ie a unui *un pent!u &n%t!+ina!ea "+!uia %e "e!e o!m+ autenti"+ 3a!t.=;C alin.187

/.

;.

Articolul $1,. 8orma scrsi a actului juridic "1# 9re uie s fie nc(eiate in scris actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice i persoanele fizice i dintre persoanele fizice dac valoarea o iectului actului juridic depeste 1,,, de lei, iar in cazurile prevzute de lege, indiferent de valoarea o iectului. "$# 6n cazul n care, conform legii sau nvoielii ntre pri, actul juridic tre uie nc(eiat in scris, el poate fi nc(eiat att prin ntocmirea unui singur nscris, semnat de pri, ct i printr.un sc(im de scrisori, telegrame, telefonograme, altele asemenea, semnate de partea care le.a e+pediat. "%# 5tilizarea mijloacelor te(nice la semnarea actului juridic este permis n cazul i n modul sta ilit de lege ori prin acordul prilor. "&# 1aca, din cauza unei deficiente fizice, oli sau din alte cauze, persoana nu poate semna cu propria mn actul juridic, atunci, in aza mputernicirii date de ea, actul juridic poate fi semnat de o alt persoan. :emntura terului tre uie s fie certificat de notar sau de o alt persoan mputernicit prin lege, artndu.se cauza n a crei virtute cel care a inc(eiat actul juridic nu a putut semna cu propria mn. 1. 0ultiplele .i impo!tantele a$anta#e pe "a!e le p!e-int+ o!ma %"!i%+ a a"telo! #u!idi"e "i$ile 3"!ea!ea po%i*ilit+)ii de a p!e"i-a &n te!meni "la!i "on)inutul a"tului #u!idi"' "on e!!i!ea "e!titudinii &n p!i$in)a momentului &n":eie!ii lui' a"ilita!ea "ont!olului a%up!a modului de e,e"uta!e a o*li(a)iilo! "+!o!a a"e%ta le d+ na.te!e et".8 dete!min+ utili-a!ea oa!te la!(+ a a"e%tei ome &n "i!"uitul "i$il. Pa!ti"ipan)ii la !apo!tu!ile #u!idi"e "i$ile pot &m*!+"a &n o!m+ %"!i%+ o!i"e a"t #u!idi"' da"+ le(ea nu "e!e e,p!e% o alt+ o!m+' de e,emplu' o!ma autenti"+. Pe l&n(+ !e"u!(e!ea op)ional+ a %u*ie")ilo! de d!ept "i$il la o!ma %"!i%+' a"ea%ta e%te "e!ut+ &n anumite "ondi)ii p!in le(e. Alineatul 1 al p!e-entului a!ti"ol p!e$ede o!ma %"!i%+ pent!u a"tele #u!idi"e &n":eiate de o!i"e %u*ie")i de d!ept "i$il da"+ $aloa!ea o*ie"tului a"tului #u!idi" dep+.e.te %uma de 1CCC de lei. /. Le(ea "e!e o!ma %"!i%+ pent!u unele a"te #u!idi"e indi e!ent de $aloa!ea o*ie"tului lo!. Codul Ci$il p!e$ede o*li(ati$itatea o!mei %"!i%e pent!u di e!ite "ate(o!ii de a"te #u!idi"e< "lau-a penal+ 3a!t. 6/@8' "ont!a"tul de lo"a)iune a unui *un imo*il 3a!t. =968' "ont!a"tul de a!end+ 3a!t. 41/8' "ont!a"tul de lea%in( 3a!t. 4/>8' "ont!a"tul de admini%t!a!e idu"ia!+ 3a!t. 1C@>8' "ont!a"tul de %e!$i"ii tu!i%ti"e 3a!t. 11;>8' "ont!a"tul de ide#u%iune 3a!t. 11>98' "ont!a"tul de !an":i%in( 3a!t. 119/8' "ont!a"tul de "!edit *an"a! 3a!t. 1/;68' "ont!a"tul de a%i(u!a!e 3a!t. 1;C=8 et". ;. O*li(ati$itatea o!mei %"!i%e poate i p!e$+-ut+ at&t p!in le(e "&t .i p!in a"o!dul p+!)ilo!. A%t el' p!int!1o p!omi%iune de $&n-a!e p+!)ile pot "on$eni "a a"tul de initi$ %+1l &n":eie numai &n o!m+ %"!i%+. A"o!dul p+!)ilo! a%up!a adopt+!ii o!mei %"!i%e poate i "a "ondi)ie de $aliditate a a"tului #u!idi" &n "au-+ %au poate a$ea %"op p!o*ato!' p+!)ile u!m&nd doa! %+

limite-e li*e!tatea utili-+!ii anumito! mi#loa"e de p!o*+ &n p!i$in)a a"tului #u!idi" !e%pe"ti$ 3a %e $edea a!t./11 .i "omenta!iul8. De a"eea e%te ne"e%a! %+ %e %ta*ilea%"+' de la "a- la "a-' "a!e a o%t inten)ia !eal+ a p+!)ilo! atun"i "&nd au "on$enit %+ &n":eie a"tul #u!idi" !e%pe"ti$ &n om+ %"!i%+ .i &n un")ie de a"ea%ta %+ %e de"id+ da"+ ne!e%pe"ta!ea o!mei %"!i%e at!a(e nulitatea a"tului #u!idi" %au a!e "on%e"in)e doa! &n p!i$in)a mi#loa"elo! de p!o*a!e. >. Alineatul / al p!e-entului a!ti"ol p!e$ede modalit+)ile o!mei %"!i%e ale a"telo! #u!idi"e "i$ile. A"tul #u!idi" poate &m*!+"a o!ma unui &n%"!i% %emnat de pe!%oana %au pe!%oanele "a!e &l &n":eie' %au de pe!%oanele &mpute!ni"ite pent!u a"ea%ta &n modul "u$enit. De a%emenea' a"tul #u!idi" poate i &n":eiat p!in inte!mediul al"+tui!ii mai multo! do"umente %emnate de p+!)ile "a!e le e,pedia-+< p!in %":im* de %"!i%o!i' tele(!ame tele ono(!ame' altele a%emenea. E%te "a-ul' de e,emplu' al "ont!a"telo! &n":eiate p!in "o!e%ponden)I %au A&nt!e a*%en)iB p!in %":im* de o e!t+ .i a""epta!e. Li%ta mi#loa"elo! de "omuni"a!e p!in inte!mediul "+!o!a "e a"e e,pedie!ea do"umentelo! nu e%te e,:au%ti$+' "eea "e pe!mite utili-a!ea o!i"+!o! mi#loa"e de "omuni"a!e' "u "ondi)ia %+ e,i%te po%i*ilitatea de a "on%tata e,pedie!ea "omuni"+!ii anume de pe!%oana "e &n":eie a"tul #u!idi". Pent!u unele "ate(o!ii de "ont!a"te le(ea p!e$ede modalit+)i %pe"iale ale o!mei %"!i%e. De e,emplu' do$ada &n":eie!ii "ont!a"tului de a%i(u!a!e !e-ult+ din t!imite!ea unui do"ument de a%i(u!a!e' p!e"um poli)a de a%i(u!a!e' din "e!e!ea de plat+ a p!imei o!i din &n%"!i%ul p!in "a!e %e "on%tat+ e e"tua!ea a"e%tei pl+)i 3a!t. 1;C= alin. 68. Cont!a"tul de t!an%po!t de *unu!i e%te "on%tatat p!int!1o %"!i%oa!e de t!+%u!+ 3a!t. 44>8' ia! "el de t!an%po!t de pe!%oane 5 p!int!1un *ilet 3a!t. 4=68. @.Alineatul ; p!e$ede po%i*ilitatea utili-+!ii' &n "a-ul .i &n modul %ta*ilit de le(e o!i p!in a"o!dul p+!)ilo!' a mi#loa"elo! te:ni"e la %emna!ea a"tului #u!idi". De-$olta!ea te:nolo(iilo! in o!ma)ionale din ultimii ani a adu% la !e"unoa.te!ea .i !+%p&ndi!ea tot mai la!(+ a &n":eie!ii a"telo! #u!idi"e p!in inte!mediul A%emn+tu!ii ele"t!oni"+B. Utili-a!ea A%emn+tu!ii ele"t!oni"eB e%te !e(lementat+ at&t pe plan inte!na)ional 3a %e $edea< Le(ea model a C.N.U.D.C.I. a%up!a "ome!)ului ele"t!oni"' ap!o*at+ de Aduna!ea Gene!al+ a ONU la 16.1/.1446' Di!e"ti$a 1444F4;FEC a Pa!lamentului Eu!opean .i a Con%iliului Uniunii Eu!opene din 1;.1/.1444 p!i$ind !e(imul "omunita! al %emn+tu!ilo! ele"t!oni"e8' "&t .i la ni$el na)ional. Ca e,emplu a utili-+!ii mi#loa"elo! te:ni"e la %emna!ea a"telo! #u!idi"e p!in a"o!dul p+!)ilo! pot %e!$i p!e$ede!ile "ont!a"telo! &n":eiate &nt!e *+n"i .i "lien)i !e e!ito! la utili-a!ea "a!du!ilo! *an"a!e 3a!t.1/=48' "on o!m "+!o!a o!ma!ea num+!ului pe!%onal de identi i"a!e a "lientului e":i$alea-+ "u %emn+tu!a lui manu%"!i%+. 6. Alineatul > p!e$ede po%i*ilitatea de a !e%pe"ta o!ma %"!i%+ &n "a-ul "&nd pe!%oana nu poate %emna a"tul #u!idi" "u p!op!ia m&n+. A"tul #u!idi" poate i %emnat de o alt+ pe!%oan+' &n *a-a &mpute!ni"i!ii date de pe!%oana inapt+ de a %emna. Pe!%oana "a!e %emnea-+ t!e*uie %+ ai*+ "apa"itate de e,e!"i)iu .i %emn+tu!a ei t!e*uie %+ ie "e!ti i"at+ de nota! %au de alt+ pe!%oan+ &mpute!ni"it+ p!in le(e' indi"&ndu1%e "au-a &n a "+!ei $i!tute "el "a!e a &n":eiat a"tul #u!idi" nu a putut %emna "u p!op!ia m&n+. Articolul $11. 4fectele nerespectarii formei scrise a actului juridic "1# Nerespectarea formei scrise a actului juridic face sa decada partile din dreptul de a cere, in caz de litigiu, pro a cu martori pentru dovedirea actului juridic. "$# Nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai in cazul in care acest efect este e+pres prevazut de lege sau prin acordul partilor. 1. Ne!e%pe"ta!e o!mei %"!i%e a a"tului #u!idi" "i$il poate a$ea "a "on%e"in)+ nulitatea a"tului #u!idi" &n "a- da"+ o!ma %"!i%+ e%te "e!ut+ ad validatem' %au impo%i*ilitatea do$edi!ii a"e%tui a"t p!in p!o*a "u ma!to!i' atun"i "&nd o!ma %"!i%+ e%te "e!ut+ ad probationem 3a %e $edea p. ; al "omenta!iului la a!t. /C=8. /. Ca !e(ul+ (ene!al+' ne!e%pe"t!ea o!mei %"!i%e a"tului #u!idi" "i$il nu at!a(e nulitatea lui' "i lip%e.te p+!)ile de a "e!e' &n "a- de liti(iu' de d!eptul de a "e!e p!o*a "u ma!to!i pent!u do$edi!ea a"e%tui a"t. P+!)ile %&nt &n d!ept %+ do$edea%"+ a"tul #u!idi" &n "au-+ "u toate "elelalte mi#loa"e de p!o*+ p!e$+-ute de le(e. Codul de p!o"edu!+ "i$il+ 30. O. n!. 111111@ din 1/.C6./CC;8 p!e$ede "+' &n a a!+ de depo-i)iile ma!to!ilo!' &n "alitate de p!o*e %e admit elementele de apt "on%tatate din e,pli"a)iile p+!)ilo! .i ale alto! pe!%onae inte!e%ate &n %olu)iona!ea p!i"inii' din &n%"!i%u!i' p!o*e mate!iale' &n!e(i%t!+!i audio1 $ideo' din "on"lu-iile e,pe!)ilo!. ;. Atun"i "&nd o!ma %"!i%+ e%te "e!ut+ p!in le(e "a "ondi)ie de $ala*ilitate a a"tului #u!idi" "i$il' e%te i!e%" "a %an")iunea lip%ei %ale %+ ie nulitatea a*%olut+' "a &n toate "a-u!ile "&nd %e &n"al"+ o di%po-i)ie le(al+ impe!ati$+ 3a!t. //C8. Codul "i$il p!e$ede %an")iunea nulit+)ii "a "on%e"in)+ a ne!e%pe"t+!ii o!mei %"!i%e pent!u di e!ite "ate(o!ii de a"te #u!idi"e "i$ile' p!in!e "a!e %e num+!+< "lau-a penal+ 3a!t. 6/@8' "ont!a"tul de ide#u%iune 3a!t. 11>98' "ont!a"tul de !an":i%in( 3a!t. 119/8 et". 2n unele "a-u!i le(ea p!e$ede po%i*ilitatea &nl+tu!+!ii $i"iului de o!m+ p!in e,e"uta!ea e e"ti$+ a o*li(a)iei "e "on%tituie o*ie"tul a"tului #u!idi" 3a!t. 11>98. >. Di%po-i)iile p!e-entului a!ti"ol %e apli"+ at&t &n "a-u!ile "&nd o!ma %"!i%+ a a"tului #u!idi" "i$il e%te impu%+ de le(e' "&nd .i atun"i o!ma %"!i%+ o*li(ato!ie e%te in%tituit+ p!in a"o!dul p+!)ilo! 3 a %e $edea p.; al "omenta!iului la a!t. /1C8. Articolul $1$. 8orma autentic a actului juridic 8orma autentic a actului juridic este o ligatorie in cazurile; a# sta ilite de lege< # prevazute prin acordul partilor, c(iar daca legea nu cere forma autentica.

1. In%titui!ea p!in le(e a o!mei autenti"e o*li(ato!ii pent!u unele a"te #u!idi"e "i$ile a!e di e!ute inalit+)i< a8 aten)iona!ea p+!)ilo! a%up!a impo!tan)ei pe "a!e o p!e-int+ a"tul #u!idi" pent!u pat!imoniul lo!' de e,emplu &n "a-ul "ont!a"tului de ipote"+ 3a!t. >6=' alin. /87 *8 a%i(u!a!ea li*e!t+)ii .i "e!titudinii "on%im)+m&ntului' de e,emplu &n "a-ul te%tamentului 3a!t. 1>@=8 "8 e,e!"ita!ea unui "ont!ol al %o"iet+)ii' p!in auto!it+)ile pu*li"e' a%up!a a"telo! "e p!e-int+ o impo!tan)+ #u!idi"+ (ene!al+' de e,emplu' a"tul de "on%titui!e a unei %o"iet+)i "ome!"iale 3a!t. 1C9' alin. 18. Ptint!e a"tele #u!idi"e "a!e t!e*uie %+ ie &n":eiate &n o!m+ autenti"+ %e num+!+ u!m+toa!ele< p!o"u!a pent!u &n":eie!ea a"telo! #u!idi"e &n o!m+ autenti"+ 3a!t. /@/ alin./8' p!o"u!a de %u*%titui!e 3a!t./@; alin. /8' "ont!a"tul de ipote"+ 3a!t. >6= alin./8' "ont!a"tul de $&n-a!e1"ump+!a!e a &nt!ep!inde!ii 3a!t. =1=8' "ont!a"tul de !ent+ 3a!t. =>48 et". /. 2n a a!+ de "a-u!ile "&nd o!ma autenti"+ e%te impu%+ de le(e' p+!)ile pot "+dea de a"o!d %+ &n":eie o!i"e a"t #u!idi" &n a"ea%t+ o!m+. Con%e"in)ele ne!e%pe"t+!ii unui a%emenea a"o!d %&nt a"elea.i "a .i pent!u ne!e%pe"ta!ea o!mei autenti"e "e!ute impe!ati$ de le(e 3a!t. /1;8. ;. Autenti i"a!ea a"telo! #u!idi"e "i$ile %e e e"tuea-+' de !e(ul+' de "+t!e nota!i &n "on o!mitate "u Le(ea 1@>; F/CC/ "u p!i$i!e la nota!iat 30. O. n!.1@>11@9 din /1.11./CC/8. A"eea.i le(e p!e$ede "a-u!ile "&nd a"tele #u!idi"e %&nt autenti i"ate de alte pe!%oane a*ilitate p!in le(e de a de% +.u!a a"ti$itate nota!ial+. A%t el' a"tele #u!idi"e 3&n a a!+ de "ont!a"tele de &n%t!+ina!e de *unu!i imo*ile .i "ont!a"tele de (a#8 &n":eiate de pe!%oanele i-i"e .i #u!idi"e ale Repu*li"ii 0oldo$a pe te!ito!iul alto! %tate %&nt autenti i"ate de "on%ulii Repu*li"ii 0oldo$a 3a!t. ;68. Con o!m a!t. ;9 al a"eleia.i le(i autenti i"a!ea uno! a"te #u!idi"e e%te e e"tuat+ de pe!%oanele "u un")ii de !+%punde!e a*ilitate ale auto!it+)ilo! pu*li"e lo"ale 3autenti i"a!ea te%tamentelo!' uno! elu!i de p!o"u!i' "ont!a"telo! de &n%t!+ina!e a *unu!ilo! imo*ile8. >. Codul "i$il p!e$ede po%i*ilitatea autenti i"+!ii uno! a"te #u!idi"e "i$ile .i de alte pe!%oane. De e,emplu' a!t. /@/ alin. >' @ p!e$ede "ondi)iile eli*e!+!ii p!o"u!ilo! "a!e %&nt e":i$alate "u "ele autenti i"ate nota!ial. S&nt a%imilate "u a"tele #u!idi"e autenti i"ate nota!ial te%tamentele autenti i"ate de pe!%oanele indi"ate &n a!t. 1>@4. Articolul $1%. 4fectele nerespectrii formei autentice "1# Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic. "$# 1ac una dintre prti a e+ecutat total sau parial actul juridic pentru care se cere forma autentic, iar cealalt parte se esc(iveaz de la autentificarea lui notarial, instana de judecat are dreptul, la cererea prii care a e+ecutat total sau parial actul juridic, s l declare vala il dac el nu conine elemente care contravin legii. 0n cazul acesta, nu se cere autentificarea notarial ulterioara a actului juridic. "%# 3artea care s.a esc(ivat nentemeiat de la autentificarea notarial a actului juridic este o ligat sa repare celeilalte pri prejudiciul cauzat prin ntrzierea autentificrii. 1. Con%e"in)a ne!e%pe"t+!ii o!mei autenti"e a a"tului #u!idi" "i$il at!a(e nulitatea lui a*%olut+ 3a!t. /198' %u!$enind e e"tele p!e$+-ute de le(e 3a!t. /148. Di%po-i)iile p!e-entului a!ti"ol %e apli"+ at&t &n "a-u!ile "&nd le(ea "e!e e,p!e% o!ma autenti"+' "&t .i atun"i "&nd a"ea%ta !e-id+ &n a"o!dul p+!)ilo!. /. Di%po-i)iile alineatului / %&nt %imila!e "u "ele "a!e e!au %tipulate &n a!t. >4 al Codului Ci$il din 146> .i au au "a %"op ap+!a!ea inte!e%elo! p+!)ii de *un+ "!edin)+ a a"tului #u!idi" &n "a-ul &n "a!e "ealalt+ pa!te %e e%":i$ea-+ de la autenti i"a!ea lui nota!ial+. Pa!tea "a!e a e,e"utat total %au pa!)ial a"tul #u!idi" &n "au-+ poate "e!e in%tan)ei de #ude"at+ %+ &l de"la!e $ala*il' "u "ondi)ia "a a"tul %+ nu "on)in+ elemente "a!e "ont!a$in le(ii. 2n a"e%t "a- :ot+!&!ea in%tan)ei de #ude"at+ $a &nlo"ui autenti i"a!ea nota!ial+ a a"tului #u!idi". ;. Alineatul ; "on)ine o p!e$ede!e nou+' "a!e nu e!a "uno%"ut+ Codului Ci$il ante!io!< pa!tea "a!e %1a e%":i$at ne&ntemeiat de la autenti i"a!ea nota!ial+ e%te o*li(at+ %+ !epa!e p+!)ii de *un+ "!edin)+ p!e#udi"ial "au-at p!in &nt&!-ie!ea autenti i"+!ii. A"e%t p!e#udi"iu $a in"lude .i ":eltuielile de #ude"at+ pe "a!e le1a %u e!it pa!tea de *un+ "!edin)+ &n le(+tu!+ "u de"la!a!ea a"tului #u!idi" $ala*il de "+t!e in%tan)a de #ude"at+. Articolul $1&. 0nregistrarea actului juridic "1# Actul juridic ce are ca o iect unuri imo ile urmeaz sa fie inregistrat n modul sta ilit prin lege. "$# 3oate fi sta ilit prin lege condiia inregistrrii unor alte acte juridice. 1. Alineatul 1 %ta*ule.te o*li(a)ia de &n!e(i%t!a!e a a"telo! #u!idi"e "i$ile "a!e au "a o*ie"t *unu!ile imo*ile. A"e%te *unu!i %&nt enume!ate &n a!t. /==. P!e$ede!ile alineatului 1 al p!e-entului a!ti"ol %&nt "ompletate p!in di%po-i)iile a!t. /4C' "a!e %ta*ile.te !e(ulile p!i$ind &n!e(i%t!a!ea d!eptu!ilo! a%up!a *unu!ilo! immo*ile .i p!in di%po-i)iile alto! le(i. Le(ea "ada%t!ului *unu!ilo! imo*ile 1@>;F144= 30.O. n!. >>1>6 din /1.C@.144=8 &n a!t. a!t. >' @ p!e$ede o*li(ati$itatea &n!e(i%t!+!ii *unu!ilo! imo*ile .i d!eptu!ilo! a%up!a lo!. 2n !e(i%t!ul *unu!ilo! imo*ile' &n a a!+ de d!eptu!ile pat!imoniale a%up!a *unului imo*il' %e &n%"!iu %u* o!m+ de men)iune aptele #u!idi"e "a!e pot du"e la %tin(e!ea %au na.te!ea d!eptu!ilo! pat!imoniale a%up!a *unului imo*il. Le(ea p!i$ind p!e)ul no!mati$ .i modul de $&n-a!e1"ump+!a!e a p+m&ntului 1;C=F1449 30.O. n!. @91@= din C>.C4.14498 %tipulea-+ "+ &n te!men de ; luni de al data autenti i"+!ii nota!iale a "ont!a"tului de $&n-a!e1"ump+!a!e a te!enului' p!e-int+ a"e%t "ont!a"t o!(anului "ada%t!al te!ito!ial &n al "+!ui !a-+ de a")iune e%te %ituat te!enul' pent!u &n!e(i%t!a!ea d!eptului de p!op!ietate a%up!a lui 3a!t. > alin.@' a!t. @ alin. ;8. /. 2n!e(i%t!a!ea a"telo! #u!idi"e "a!e au "a o*ie"t *unu!i imo*ile a!e meni!ea %+ a%i(u!e pu*li"itatea a"e%to! a"te. 2n!e(i%t!a!ea "on%t+ &n &n%"!ie!ea &nt!1un !e(i%t!u pu*li" uni" a in o!ma)iei de%p!e toate a"tele #u!idi"e "a!e au "a o*ie"t

*unu!i imo*ile' "eea "e pe!mite de a a$ea o in o!ma)ie deplin+ .i $e!idi"+ "u p!i$i!e la p!op!ieta!ul *unului imo*il' (!e$+!ile a"e%tui *un et". S"opul a"e%tei "e!in)e de o!m+ a a"tului #u!idi" e%te p!ote")ia te!)ilo!' deoa!e"e a"e.tia au inte!e%ul' "&nd a"tele #u!idi"e %e !e e!+ la *unu!i imo*ile' %+ "unoa%"+ e,a"t %itua)ia a"e%to! *unu!i' ope!a)iile de "on%titui!e' modi i"a!e' t!an%mite!e %au %tin(e!e a d!eptu!ilo! !eale !e%pe"ti$e. ;. Alineatul / p!e$ede po%i*ilitatea %ta*ili!ii p!in le(e a "ondi)iei &n!e(i%t!+!ii .i a uno! alte a"te #u!idi"e. Le(ea p!e$ede o*li(a)ia &n!e(i%t!+!ii de %tat a %o"iet+)ilo! "ome!"iale' "a!e au la *a-a lo! un a"t #u!idi"' "a!e e%te actul de constiutire 3a %e $edea a!t.a!t. 1C9 51C4 .i "omenta!iile8. Con o!m a!t. =1= "ont!a"tul de $&n-a!e1"ump+!a!e a &nt!ep!inde!ii "a "omple, pat!imonial uni" %e &n!e(i%t!ea-+ la Came!a 2n!e(i%t!+!ii de Stat. >. Ca !e(ul+ (ene!al+' "on%e"in)a ne!e%pe"t+!ii "ondi)iei de &n!e(i%t!a!e a a"telo! #u!idi"e "on%t+ &n inopozabilitatea lo! a)+ de te!)i. A"ea%t+ o!malitate nu a e"tea-+ $ala*ilitatea a"tului #u!idi" %au admi%i*ilitatea anumito! mi#loa"e de p!o*+ .i inte!$ine de#a dup+ na.te!ea $ala*il+ a a"tului #u!idi". 2nt!e p+!)i a"tul #u!idi" !e%pe"ti$ &.i p!odu"e' de !e(ul+' toate e e"tele' da! e i"ien)a p!a"ti"+ a a"tului e%te ani:ilat+ %u*%tan)ial da"+ nu %e &ndepline.te "e!in)a de &n!e(i%t!a!e. A%t el' lo"ata!ul &n "ad!ul unui "ont!a"t de lo"a)iune a unui imo*il pe un te!men "e dep+.e.te ; ani nu poate opune d!eptu!ile %ale p!i$ind a"e%t imo*il lo"ata!ului ulte!io! al a"eluia.i imo*il' "a!e a &n%"!i% &n%+ mai &nainte "ont!a"tul de lo"a)iune &n !e(i%t!ul *unu!ilo! imo*ile 3a!t. =96 alin. /8. Inopo-a*ilitatea e%te "on%e"in)a ne!e%pe"t+!ii "ondi)iei de &n!e(i%t!a!e a a"telo! #u!idi"e at&t &n "a-u!ile e,p!e% %tipulate de le(e' "&t .i atun"i "&nd le(ea nu p!e$ede e,p!e% "on%e"in)ele ne!e%pe"t+!ii a"e%tei "ondi)ii. Ne!e%pe"ta!ea o*li(a)iei de &n!e(i%t!a!e a a"telo! #u!idi"e at!a(e nulitatea lo! numai &n "a-ul &n "a!e a"e%t e e"t e%te e,p!e% p!e$+-ut de le(e. @. 2n unele "a-u!i le(ea impune o*li(a)ia de &n!e(i%t!a!e "a "ondi)ie de $ala*ilitate a a"tului #u!idi" p!i$ito! la un *un imo*il. A%t el' "ont!a"tul de ipote"+ %e p!e-int+ pent!u &n!e(i%t!a!e la o!(anul "ada%t!al te!ito!ial &n te!men de ; luni de la data &n":eie!ii lui. Ne!e%pe"ta!ea te!menului at!a(e nulitatea "ont!a"tului 3a!t. >9C alin. /8. >. 2n!e(i%t!a!ea e%te o "ondi)ie a na.te!ii e e"telo! uno! a"te #u!idi"e' "um e%te "a-ul a"telo! #u!idi"e "i$ile t!an%lati$e de p!op!ietate a%up!a *unu!ilo! imo*ile. D!eptul de p!op!ietate a%up!a a"e%to! *unu!i %e do*&nde.te la data &n%"!ie!ii &n !e(i%t!ul *unu!ilo! imo*ile' "u e,"ep)iile p!e$+-ute de le(e 3a!t.;/1 alin. /8. Articolul $15. 4fectele esc(ivrii de la inregistrarea actului juridic "1# 1ac actul juridic ce urma s fie inregistrat este nc(eiat n forma cerut de lege, ns partea o ligat se esc(iveaz de la nregistrarea acestuia sau dac a e+pirat termenul sta ilit de lege pentru nregistrare, instanta de judecat, la cererea prii interesate, este n drept s dispun prin (otrre nregistrarea actului juridic. 6n cazul acesta, actul juridic se nregistreaz n aza (otrrii instanei de judecat. "$# 3artea care s.a esc(ivat nentemeiat de la nregistrarea actului juridic este o ligat s repare celeilalte pri prejudiciul cauzat prin ntrzierea nregistrrii actului juridic. 1. 2n %"opul ap+!+!ii p+!)ii de *un+ "!edin)+ a a"tului #u!idi" "i$il' &n "a-ul &n "a!e "ealalt+ pa!te %e e%":i$ea-+ de la &n!e(i%t!a!ea a"e%tuia %au da"+ a e,pi!at te!menul %ta*ilit de le(e pent!u &n!e(i%t!a!e' le(ea pe!mite p+!)ii de *un+ "!edin)+ %+ "ea!+ in%tan)ei de #ude"at+ di%pune!ea &n!e(i%t!+!ii a"tului #u!idi". Condi)ia e%te "a a"e%ta %+ ie &n":eiat &n o!ma "e!ut+ de le(e' de e,emplu' &n o!m+ %"!i%+ %au &n o!m+ autenti"+. 2n "a-ul a"e%ta' a"tul #u!idi" %e &n!e(i%t!ea-+ &n *a-a :ot+!&!ii in%tan)ei de #ude"at+. /. No!ma p!e-entului a!ti"ol e%te a%em+n+toa!e "u "ea a a!t. /1; "u p!i$i!e la e%":i$a!ea de la autenti i"a!ea nota!ial+ a a"tului #u!idi". E,i%t+ &n%+ o deo%e*i!e %u*%tan)ial+ &nt!e a"e%te dou+ ipote-e< &n "a-ul e%":i$+!ii de la autenti i"a!ea nota!ial+ a a"tului #u!idi" o "ondi)ie ne"e%a!+ e%te "a a"tul #u!idi" %+ ie e,e"utat total %au pa!)ial' pe "&nd &n "a-ul e%":i$+!ii de la &n!e(i%t!a!ea a"tului #u!idi" a%emenea "ondi)ie nu %e impune. ;. Con o!m alineatului /' pa!tea de *un+ "!edin)+ e%te &nd!ept+)it+ %+ "ea!+ de la pa!tea "a!e %1a e%":i$at ne&ntemeiat de la &n!e(i%t!a!ea a"tului #u!idi" p!e#udi"iul "au-at p!in &nt&!-ie!ea &n!e(i%t!+!ii a"tului #u!idi". A"e%t p!e#udi"iu $a in"lude .i ":eltuielile de #ude"at+ pe "a!e le1a %u e!it pa!tea de *un+ "!edin)+ &n le(+tu!+ "u de"la!a!ea a"tului #u!idi" $ala*il de "+t!e in%tan)a de #ude"at+. Capitolul III NULITATEA ACTULUI JURIDIC Articolul $1!. Actele juridice nule i anula ile "1# Actul juridic este nul n temeiurile prevzute de prezentul cod "nulitate a solut#. "$# Actul juridic poate fi declarat nul, n temeiurile prevzute de prezentul cod, de ctre instana de judecat sau prin acordul prilor "nulitate relativ#. 1. Nulitatea e%te %an")iunea "a!e %e apli"+ &n "a-ul &n "a!e la &n":eie!ea a"tului #u!idi" "i$il nu %e !e%pe"t+ "ondi)iile de $ala*ilitate. Nulitatea e%te mi#lo"ul p!e$+-ut de le(e pent!u a a%i(u!a !e%pe"ta!ea "ondi)iilo! de $ala*ilitate a a"tului #u!idi". 2n m+%u!a &n "a!e un a"t #u!i"i" "on"!et nu !e%pe"t+ a"e%te "ondi)ii' el e%te lip%it de e e"tele %ale p!in inte!madiul nulit+)ii. /. Nulitatea a"tului #u!idi" "i$il %e "la%i i"+ &n absolut .i relativ &n un")ie de natu!a inte!e%ului #u!idi" o"!otit p!in di%po-i)ia le(al+ &n"+l"at+ la &n":eie!ea a"tului #u!idi".

E%te absolut a"ea nulitate "a!e %an")ionea-+ ne!e%pe"ta!ea' la &n:eie!ea a"tului #u!idi"' a unei no!me "a!e o"!ote.te un interes general, obtesc. E%te relativ a"ea nulitate "a!e %an")ionea-+ ne!e%pe"ta!ea' la &n":eie!ea a"tului #u!idi"' a unei no!me "a!e o"!ote.te un interes particular, individual, personal. A"tul #u!idi" nul 3nulitate a*%olit+8 nu e%te $ala*il ni"i un moment .i nu p!odu"e ni"i un e e"t. A"tul #u!idi" anula*il 3nulitate !elati$+8 p&n+ nu e%te anulat &.i p!odu"e toate e e"tele %ale7 din momentul &n%+ "e nulitatea lui e%te p!onun)at+' a"e%te e e"te "ad' ele iind di%t!u%e .i pent!u t!e"ut. ;. Su* a%pe"t te!minolo(i"' nulitatea a*%olut+ e%te de%emnat+ &n le(i%la)ie .i do"t!in+ p!in o!mulele< Aa"tul e%te nulB' Anul de d!eptB %au Aa"tul $a i nulB' ia! nulitatea !elati$+ 5 p!in o!mulele< Aa"tul e%te anula*ilB' Aa"tul poate i anulatB' a"tul poate i de"la!at nulB. >. P!int!e temeiu!ile nulit+)ii a*%olute p!e$+-ute de p!e-entul "od %e num+!+ u!m+toa!ele< 1 lip%e.te un element e%en)ial pent!u o!ma!ea a"tului #u!idi"' p!e"um "on%&m)+m&ntul 3a!t. 1448' o*ie"tul 3a!t. /C68' "au-a 3a!t. /C98' o!ma "e!ut+ ad validatem 3a!t.a!t. /11' /1;87 1 p!in o*ie"tul %au "au-a %a a"tul #u!idi" "ont!a$ine no!melo! impe!ati$e' o!dinii pu*li"e' %au *unelo! mo!a$u!i 3a!t. //C87 1 a"tul #u!idi" e%te i"ti$ %au %imulat 3a!t. //187 1 a"tul #u!idi" e%te &n":eiat de o pe!%oan+ +!+ "apa"itate de e,e!"i)iu 3a!t. ///87 1 a"tul #u!idi" e%te &n":eiat de un mino! &n $&!%t+ de la 9 la 1> ani 3a!t. //;87 1 nu e%te !e%pe"tat+ o*li(a)ia de &n!e(i%t!a!e a a"tului #u!idi" "a "ondi)ie de $ala*ilitate 3 a %e $edea a!t. /1> .i "omenta!iul' a!t. >9C alin./8. @. P!int!e temeiu!ile nulit+)ii !elati$e p!e$+-ute de p!e-entul "od %e num+!+ u!m+toa!ele< 1 a"tul #u!idi" e%te &n":eiat de un mino! &n $&!%t+ de la 1> la 1= ani %au de o pe!%oan+ limitat+ &n "pa"itatea de e,e!"i)iu 3a!t. //>87 1 a"tul #u!idi" e%te &n":eiat de o pe!%oan+ +!+ di%"e!n+m&nt %au "a!e nu &.i putea di!i#a a")iunile 3a!t. //@87 1 a"tul #u!idi" e%te &n":eiat "u &n"+l"a!ea limitei &mpute!ni"i!ilo! 3a!t. //687 1 a"tul #u!idi" e%te a e"tat de $i"ii de "on%im)+m&nt< e!oa!e 3a!t. //98' dol 3a!t. //=8' $iolen)I 3a!t. //48' le-iune 3a!t. /;C8' &n)ele(e!e dolo%i$+ &nt!e dint!e !ep!e-entantul unei p+!)i .i "ealalt+ pa!te 3a!t. /;187 1 a"tul #u!idi" e%te &n":eiat "u &n"+l"a!ea inte!di")iei de a di%pune de un *un 3a!t. /;/8. 6. 2n p!in"ipiu' nulitatea p!e%upune emite!ea unei :ot+!&!i #ude"+to!e.ti. Totu.i' pent!u a"tele #u!idi"e anula*ile' le(ea p!e$ede po%i*ilitatea de"la!+!ii nulit+)ii p!in a"o!dul p+!)ilo!. C&nd p+!)ile %&nt de a"o!d' nulitatea poate i :ot+!&t+ pe "ale amia*il+' +!+ a i ne"e%a!+ inte!$en)ia o!(anului #u!i%di")ional. 9. Da"+ a"tul #u!idi" lo$it de nulitate nu poate i de% iin)at pe "ale amia*il+' pa!tea int!e%at+ &n de"la!a!ea nulit+)ii t!e*uie %+ %e ad!e%e-e &n in%tan)a de #ude"at+ 3aciunea n nulitate8. Ne"e%itatea a")iunii &n nulitate %e &n$ede!ea-+ mai ale% atun"i "&nd &n *a-a a"tului una %au mai multe p+!)i au %+$&!.it p!e%ta)ii. E%te i!e%" "+ !e%titui!ea p!e%ta)iilo! e e"tuate %e poate o*)ine doa! &n temeiul unei :ot+!&!i #ude"+to!e.ti. =. Nulitatea poate i in$o"at+ nu numai pe "alea a")iunii &n nulitate' da! .i pe "alea excepiei' "a mi#lo" de ap+!a!e a)+ de a")inea &n e,e"uta!e intentat+ de "ealalt+ pa!te. Articolul $1'. Nulitatea a solut a actului juridic "1# Nulitatea a solut a actului juridic poate fi invocat de orice persoan care are un interes nscut i actual. 0nstana de judecat o invoc din oficiu. "$# Nulitatea a solut nu poate fi nlturat prin confirmarea de ctre pri a actului lovit de nulitate. "%# Aciunea n constatare a nulitii a solute este imprescripti il. 1. Nulitatea a*%olut+ poate i in$o"at+ de o!i"e pe!%oan+ inte!e%at+. P!in Ao!i"e pe!%oan+ inte!e%at+B nu %e &n)ele(e &n%+ o!i"ine a!e un inte!e% o!e"a!e &n de"la!a!ea nulit+)ii. Inte!e%ul t!e*uie %+ &ndeplinea%"+ anumite "ondi)ii< 1 %+ ie !e"uno%"ut de le(e7 nu poate i in$o"at un inte!e% "e "ont!a$ine le(ii' o!dinii pu*li"e %au *unelo! mo!a$u!i7 1 %+ ie &n %t!&n%+ le(+tu!+ "u "au-a nulit+)ii7 1 %+ ie n+%"ut .i a"tual7 nu poate i temei pent!u de"la!a!ea nulit+)ii un inte!e% $iito!' e$entual' in"e!t' %au "a!e %1a epui-at "+t!e momentul in$o"+!ii nulit+)ii. /. Deoa!e"e nulitatea a*%olut+ e%te %an")iunea pent!u ne!e%pe"ta!ea no!mei "e o"!ote.te un inte!e% (ene!al' e%te i!e%" %+ %e a"o!de unui "e!" "&t mai la!( de pe!%oane .i o!(ane de %tat po%i*ilitatea apli"+!ii a"e%tei %an")iuni. ;. 2nt!u"&t' de !e(ul+' a"tele #u!idi"e p!odu" e e"te #u!idi"e numai &nt!e p+!)i' anume a"e%tea au' &n p!imul !&nd' inte!e% %+ in$o"e nulitatea a*%olut+. >. P+!)ilo! a"tului #u!idi" %&nt a%imila)i av nzii cauz ai a"e%to!a' adi"+ pe!%oanele inte!e%ate &n m+%u!a &n "a!e %itua)ia lo! e%te a e"tat+ de a"tul &n "au-+. A%t el' a":i-ito!ul unui imo*il &n":i!iat' )inut &n $i!tutea a!t. 4CC al p!e-entului "od %+ !e%pe"te "ont!a"tul de lo"a)iune &n":eiat de o%tul p!op!ieta!' a! putea' &n anumite "ondi)ii' %+ in$o"e nulitatea "ont!a"tului de lo"a)iune. 2n "a-ul &n "a!e a":i-ito!ul $a o*)ine de"la!a!ea nulit+)ii' imo*ilul $a i li*e! de lo"a)iune. @. A"tele #u!idi"e %&nt opo-a*ile te!)ilo! .i de"i e,i%t+ %itua)ii &n "a!e te!)ii pot a$ea un inte!e% !e"uno%"ut de le(e de a in$o"a nulitatea a*%olut+. Al doilea "ump+!+to! al unui imo*il poate in$o"a nulitatea a*%olut+ a a"tului de $&n-a!e1 "ump+!a!e p!in "a!e p!imul "ump+!+to! a do*&ndit a"ela.i imo*il' iind"+ a!e un inte!e% !e"uno%"ut de le(e "a in%tan)a #ude"+to!ea%"+ %+ de% iin)e-e a"tul #u!idi" &n "au-+.

6. Rep!e-entantul le(al poate intenta a")iunea &n "on%tata!ea nulit+)ii a*%olut+ din numele pe!%oanei &n al "+!ei inte!e% e%te %ta*ilit+ a"ea%t+ %an")iune. A%t el' &n $i!tutea a!t.a!t.;/' ;; al p!e-entului "od' tuto!ele' &n "alitate de !ep!e-entant le(al al pe!%oanei lip%ite de "apa"itate de e,e!"i)iu %au al mino!ului &n $&!%t+ de p&n+ la 1> ani' ap+!+ d!eptu!ile .i inte!e%ele pe!%oanelo! tutelate' in"lu%i$ &n in%tan)a de #ude"at+. 2n "ad!ul a"e%to! &mpute!ni"i!i' tuto!ele poate in$o"a nulitatea a*%olut+ a a"telo! #u!idi"e &n":eiate de pe!%oanele +!+ "apa"itate de e,e!"i)iu 3a!t. ///8 .i "elo! &n":eiate de un mino! &n $&!%t+ de p&n+ la 1> ani 3a!t. //;8. 9. La el' "!edito!ii p+!)ilo! pot a$ea inte!e%ul %+ "ea!+ apli"a!ea a"ea%tei %an")iuni7 ei pot "e!e de"la!a!ea nulit+)ii pe "alea a")iunii o*li"e &n "ondi)iile a!t. @44 al p!e-entului "od 3a %e $edea de a%emenea "omenta!iul la a!t. /1=8. =. P!o"u!o!ul poate intenta a")iuni &n ap+!a!ea d!epu!ilo! .i li*e!t+)lio! le(itime la "e!e!ea pe!%oanelo! "a!e nu %e pot ad!e%a &n #ude"at+' din moti$e &ntemeiate' pe!%onal' %au poate intenta din o i"iu a")iuni &n ap+!a!ea inte!e%elo! pe!%oanelo! in"apa*ile. De a%emenea' p!o"u!o!ul e%te &n d!ept %+ ad!e%e-e &n in%tan)+ o a")iune &n ap+!a!ea d!eptu!ilo! .i inte!e%elo! %tatului .i ale %o"iet+)ii 3a %e $edea a!t. 91 al Codului de p!o"edu!+ "i$il+8. 4. In%tan)a de #ude"at+ poate in$o"a nulitatea a*%olut+ din o i"iu' de"la!&nd ine i"a"itatea a"tului #u!idi" ":ia! da"+ p+!)ile nu .tiu %au nu $o! %+ apli"e a"ea%t+ %an")iune. 1C. Nulitatea a*%olut+ nu poate i a"ope!it+ p!in "on i!ma!e 3!e e!ito! la "on i!ma!e 5 a %e $edea p. 6 al "omenta!iului la a!t. /1=8. Inadmi%i*ilitatea "on i!m+!ii a"tului lo$it de nulitate a*%olut+ e%te ne"e%a!+ pent!u a %e !eali-a inalitatea di%po-i)iei le(ii &n"+l"ate la &n":eie!ea a"e%tui a"t #u!idi"' o"!otindu1%e un inte!e% (ene!al' o*.te%". 11. A")iunea &n "on%tata!ea nulit+)ii a*%olute e%te imp!e%"!ipti*il+' adi"+ poate i intentat+ indi e!ent de te!menul %"u!% de la data &n":eie!ii a"tului #u!idi". Deoa!e"e nulitatea a*%olut+ a!e "a %"op o"!oti!ea unui inte!e% (ene!al' %o"ial' e%te ne"e%a! "a ea %+ poat+ i in$o"at+ o!i"&nd' +"&ndu1%e de!o(a!e de la no!ma (ene!al+ p!e$+-ut+ de a!t. /69 alin. 1 al p!e-entului "od. Numai p!in &nl+tu!a!ea o!i"+!ei limite &n timp poate i a%i(u!at+ p!ote#a!ea e i"ient+ a a"e%tui inte!e%. Articolul $1). Nulitatea relativ a actului juridic "1# Nulitatea relativ a actului juridic poate fi invocat doar de persoana n al crei interes este sta ilit sau de succesorii ei, de reprezentantul legal sau de creditorii c(irografari ai prii ocrotite pe calea aciunii o lice. 0nstana de judecat nu poate s o invoce din oficiu. "$# Nulitatea relativ poate fi acoperit prin voina e+pres sau tacit a persoanei n al crei interes este sta ilit nulitatea. /oina de a confirma actul juridic lovit de nulitate tre uie s fie cert i evident. "%# 3entru confirmarea actului juridic lovit de nulitate relativ, voina nu tre uie s fie e+primat n forma cerut pentru nc(eierea actului juridic respectiv. "&# 1ac fiecare parte poate invoca nulitatea actului juridic sau dac mai multe persoane pot cere declararea nulitii, confirmarea actului juridic de ctre o persoan nu le impiedica pe celelalte sa invoce nulitatea. 1. Sta*ilit+ pent!u o"!oti!ea inte!e%ului indi$idual' pa!ti"ula! al unei pe!%oane "on"!ete' le(ea %ta*ile.te un "e!" dete!minat de pe!%oane "a!e pot intenta a")iunea &n anula!e %au opune e,"ep)ia nulit+)ii !elati$e. Va putea in$o"a nulitatea !elati$+' &n p!imul !&nd' &n%+.i pe!%oana &n al "+!ei inte!e% e%te %ta*ilit+ %an")iunea nulitat+)ii !elati$e. /. Su""e%o!ii pe!%oanei &nd!ept+)ite %+ in$o"e nulitatea !elati$+ pot "e!e anula!ea a"tului #u!idi"' numai da"+ a")iunea &n anula!e nu e%te %t!i"t le(at+ de pe!%oana "elui &nd!ept+)it. De e,emplu' %u""e%o!ii %o)ilo! de"eda)i nu $o! i &nd!ept+)i)i %+ intente-e a")iunea &n anula!ea "+%+to!iei pent!u $i"ii de "on%im)+m&nt. ;. A")iunea &n anula!e poate i intentat+ din numele pe!%oanei &n al "+!ei inte!e% e%te %ta*ilit+ %an")iunea nulit+)ii !elati$e de "+t!e !ep!e-entantul ei le(al. Rep!e-entant le(al e%te pe!%oana "e %+$&!.e.te a"te #u!i"i"e &n numele !ep!e-entatului &n *a-a &mpute!ni"i!ilo! "e !e-ult+ din le(e 3a %e $edea a!t. />/ alin. 1 .i "omenta!iul8. >. C!edito!ii ":i!o(!a a!i ai p+!)ii &n a "+!ei inte!e% e%te %ta*ilit+ nulitatea !elati$+ pot in$o"a a"ea%t+ nulitate pe "alea a")iunii o*li"e. Creditori c'irografari %&nt a"ei "!edito!i "a!e nu %e *u"u!+ de ni"i o (a!an)ie %pe"ial+ 3de e,emplu' d!ept de (a#8 &n p!i$in)a *unu!ilo! de*ito!ului. 2n "o!e%punde!e "u p!e$ede!ile a!t. @44 al p!e-entului "od' &n "a-ul &n "a!e pe!%oana &nd!ept+)it+ %+ intente-e o a")iune &n nulitate !elati$+ !e u-+ %au omite %+ e,e!"ite a"e%t d!ept &n dauna unui "!edito! al %+u a "+!ui "!ean)+ e%te "e!t+' li":id+ .i e,i(i*il+' a"e%t "!edito! poate intenta &n numele de*ito!ului %+u a%emenea a")iune. @. In%tan)a de #ude"at+ nu poate in$o"a din o i"iu nulitate !elati$+ a.a "um o poate a"e &n "a-ul nulit+)ii a*%olute. 2n%+ in%tan)a de #ude"at+' &n $i!tutea !olului di!i(uito! "a!e &i in"um*+ "on o!m a!t. 4 al Codului de p!o"edu!+ "i$il+' t!e*uie %+1i e,pli"e p+!)ii inte!e%ate d!eptul %+u de a in$o"a a"ea%t+ nulitate .i %+1i a"o!de %p!i#in &n e,e!"ita!ea a"e%tui d!ept. 6. Nulitatea !elati$+ poate i a"ope!it+ p!in "on i!ma!e de "el "a!e e%te &nd!ept+)it %1o in$o"e. Confirmarea e%te a"tul #u!idi" p!in "a!e "el &nd!ept+)it %+ in$o"e nulitatea !enun)+ la d!eptul de a "e!e anula!ea a"tului %au de a opune nulitatea pe "ale de e,"ep)ie. P!in natu!a %a "on i!ma!ea e%te un a"t #u!idi" "a!e p!e-int+ u!m+toa!ele "a!a"te!e< 1 e%te unilate!al' deoa!e"e &.i p!odu"e toate e e"tele &n !e-ultatul mani e%t+!ii $oin)ei unei %in(u!e p+!)i7 1 e%te a*di"ati$' deoa!e"e !ep!e-int+ !enun)a!ea la un d!ept7 1 a!e "a!a"te! a""e%o!iu' deoa!e"e nu a!e o e,i%ten)+ de %ine %t+t+toa!e' "i %e !e e!+ &n mod ne"e%a! la un alt a"t #u!idi". Pent!u a i $ala*il+ "on i!ma!ea t!e*uie %+ &ndeplinea%"+ u!m+toa!ele "ondi)ii< 1 %+ emane de la pa!tea &nd!ept+)it+ %+ in$o"e nulitatea' iind"+ poate %+ !enun)e la un d!ept doa! titula!ul a"e%tuia7 1 temeiul nulit+)ii a"tului %+ i &n"etat la momentul "on i!m+!ii' deoa!e"e' iind ea &n%+.i un a"t #u!idi"' "on i!ma!ea t!e*uie %+ !ep!e-inte o mani e%ta!e de $oin)+ ne$i"iat+7 1 %+ ie +"ut+ &n "uno.tin)+ de "au-+' adi"+ auto!ul "on i!m+!ii %+ "unoa%"+ $i"iul.

Ca .i o!i"e a"t #u!idi" "on i!ma!ea e%t o mani e%ta!e de $oin)+ "a!e poate i "omuni"at+ &n di e!ite modalit+)i. Con i!ma!ea poate i expres %au tacit. Con i!ma!ea e,p!e%+ poate i e,p!imat+ &n o!m+ %"!i%+ %au &n o!m+ autenti"+. Con i!ma!ea e%te ta"it+ atun"i "&nd pe!%oana' &n al "+!ei inte!e% e%te in$o"at+ nulitatea' %+$&!.e.te apte "a!e demon%t!ea-+ &n mod "e!t .i e$ident $oin)a %a. Con i!ma!ea ta"it+ poate !e-ulta din e,e"uta!ea $olunta!+ a a"tului anula*il' p!e"um .i din alte a")iuni ale "elui &nd!ept+)it %+ in$o"e nulitatea' da"+ a"e%tea a!at+ $+dit $oin)a de a "on i!ma a"tul &n "au-+. ?iind ea &n%+.i un a"t #u!idi"' "on i!ma!ea a"tului #u!idi" lo$it de nulitate nu t!e*uie %+ ie &n mod ne"e%a! e,p!imat+ &n o!ma "e!ut+ pent!u a"tul #u!idi" !e%pe"ti$. 9. Da"+ la &n":eie!ea a"tului #u!idi" au o%t &n"+la"ate di%po-i)iile le(ale "e o"!oteau dou+ %au mai multe p+!)i ale a"e%tui a"t' ie"a!e din a"e%te p+!)i poate in$o"a nulitatea. De e,emplu' &nt!u1un "ont!a"t de $&n-a!e1"ump+!a!e $&n-+to!ul e%te mino! &n $&!%t+ de la 1> la 1= ani' ia! "ump+!+to!ul' de.i ma#o!' a o%t $i"tima unei e!o!i. 2n a"e%t "a- am*ele p+!)i pot in$o"a nulitatea !elati$+' da! ie"a!e o in$o"+ din moti$ele %ale' deoa!e"e au o%t &n"+l"ate di%po-i)ii le(ale "e o"!oteau inte!e%e di e!ite ale am*elo! p+!)i. Cau-ele de anula!e ope!ea-+ &n mod independent una de alta. Re%pe"ti$' da"+ una din p+!)i "on i!m+ a"tul #u!idi" anula*il' a"ea%t+ "on i!ma!e nu lea(+ "ealalt+ pa!te 3"elelalte p+!)i8' deoa!e"e d!eptul a"e%teia 3a"e%to!a8 de a in$o"a nulitatea pent!u temeiu!ile %ale "ontinu+ %+ e,i%te. =. A")iunea &n nulitate !elati$+' %p!e deo%e*i!e de "ea &n nulitate a*%olut+' e%te p!e%"!ipti*il+' adi"+ ea t!e*uie intentat+ &n te!menul de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+. Te!menul (ene!al de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+' "on o!m a!t. /69' e%te de ; ani. P!in de!o(a!e de la !e(ula (ene!al+' a!t. /;; %ta*ile.te te!mene de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+ %pe"iale pent!u a")iunile &n anula!ea a"telo! #u!idi"e a e"tate de e!oa!e 3a!t. //98' &n":eiate p!in dol 3a!t. //=8' &n":eiate p!in $iolen)+ 3a!t. //48 .i &n":eiate p!in le-iune 3a!t. /;C8. Articolul $19. 4fectele nulitii actului juridic "1# Actul juridic nul nceteaz cu efect retroactiv din momentul nc(eierii. 1ac din coninutul su rezult c poate nceta numai pentru viitor, actul juridic nu va produce efecte pentru viitor. "$# 8iecare parte tre uie s restituie tot ceea ce a primit n aza actului juridic nul, iar n cazul imposi ilittii de restituire, este o ligat s plteasc contravaloarea prestaiei. "%# 3artea i terii de un.credin au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin actul juridic nul. 1. P!in e e"tele efectele nulitii actului juridic %e &n)ele( "on%e"in)ele #u!idi"e ale apli"+!ii %an")iunii nulit+)ii' a*%olute %au !elati$e' a"tului #u!idi" &n":eiat "u &n"+l"a!ea "ondi)iilo! de $ala*ilitate %ta*ilite de le(e %au de p+!)i. Nulitatea a!e meni!ea %+ !e%ta*ilea%"+' pe "&t e%te po%i*il' %itua)ia #u!idi"+ a p+!)ilo! .i a te!)ilo! e,i%tent+ la momentul &n":eie!ii a"tului. De a"eea' nulitatea t!e*uie %+ ope!e-e nu numai pent!u $iito!' "i .i pent!u t!e"ut' "u e e"t !et!oa"ti$. Ret!oa"ti$itatea e%te &nl+tu!a!ea e e"telo! a"tului #u!idi" "a!e %1au p!odu% &nt!e momentul &n":eie!ii a"tului .i a"ela al de% iin)+!ii lui. Ret!oa"ti$itatea e%te "on%e"in)a ne"e%a!+ a %an")iunii nulit+)ii7 &nt!1ade$+! nulitatea nu .i1a! putea !eali-a inalitatea da"+ a! pe!mite %+ e,i%te' ":ia! .i numai pent!u t!e"ut' e e"te ale a"tului #u!idi" "ont!a! le(ii %au $oin)ei p+!)ilo!. /. Natu!a #u!idi"+ a anumito! a"te #u!idi"e "i$ile impli"+ e,"ep)ii de la !e(ula !et!oa"ti$it+)ii. E%te "a-ul "ont!a"telo! "u e,e"uta!e "ontinu+ %au %u""e%i$+ 3"e "ompo!t+ o e,e"uta!e e.alonat+' &n timp a p!e%ta)iilo! de a"ela.i el !epetate &n inte!$ale de timp !e(ulate %au ne!e(ulate8. A"e%te "ont!a"te nu pot i de% iin)ate de"&t pent!u $iito!. Un "ont!a"t de lo"a)iune 3a!t.a!t. =9@ 5 41C8' &n $i!tutea "+!uia lo"ato!ul a a%i(u!at olo%in)a unui *un' ia! lo"ata!ul a pl+tit ":i!ia' nu poate i de% iin)at pent!u t!e"ut' deoa!e"e *ene i"iul olo%in)ei e%te i!e$e!%i*il .i de"i !e%titui!ea ":i!iei nu %e #u%ti i"+' deoa!e"e ea a! adu"e la &m*o(+)i!ea +!+ #u%t+ "au-+ a lo"ata!ului 3a!t.a!t. 1;=4 5 1;498. ;. Alineatul / "on%a"!+ !e(ula !epune!ii p+!)ilo! &n %itua)ia ante!ioa!+ 5 restitutio in integrum ( "eea "e impli"+ !e%titui!ea !e"ip!o"+ a p!e%ta)iilo!' da"+ &n temeiul a"tului nul %1au e e"tuat p!e%ta)ii' a%t el &n"&t p+!)ile a"tului #u!idi" %+ a#un(+ &n %itua)ia "a!e e,i%ta &naintea &n":eie!ii a"tului. A"ea%t+ !e(ul+ apa!e "a un mi#lo" de a%i(u!a!e a e i"ien)ei p!a"ti"e a !e(ulii !et!oa"ti$it+)ii. >. Re%titui!ea p!e%ta)iilo! t!e*uie %+ ie e e"tuat+ &n natu!+. De e,emplu' &n "a-ul nulit+)ii unui a"t de $&n-a!e 5 "ump+!a!e' "ump+!+to!ul t!e*uie %+ !e%tituie *unul' ia! $&n-+to!ul e%te )inut %+ !e%tituie p!e)ul. S&nt &n%+ "a-u!i "&nd' din di e!ite moti$e' p+!)ile %au una din p+!)i nu poate %+ !e%tiuie p!e%ta)ia &n natu!+. Atun"i p+!)ile %au pa!tea &n impo%i*ilitate e%te )inut+ %+ !e%tituie "ont!a$aloa!ea p!e%ta)iei. Cuantumul "ont!a$alo!ii p!e%ta)iei $a i %ta*ilit p!in a"o!dul p+!)ilo!' ia! &n "a-ul &n "a!e p+!)ile nu $o! a#un(e la un a"o!d 5 $a i %ta*ilit de "+t!e in%tan)a de #ude"at+. @. ?iind %t!&n% le(at+ de !e(ula !et!oa"ti$it+)ii' restitutio in integrum "unoa.te' &n p!in"ipiu' a"elea.i e,"ep)ii "a .i !et!oa"ti$itatea e e"telo! nulit+)ii. 6. 2n $i!tutea p!in"ipiului !elati$it+)ii a"telo! #u!idi"e 3a"tul #u!idi" p!odu"e e e"te numai &nt!e p+!)i8' nulitatea p!odu"e e e"te numai &n p!i$in)a p+!)ilo! "a!e au &n":eiat a"tul. E e"tele nulit+)ii pot a$ea' &n%+' impa"t .i a%up!a te!)ilo!' atun"i "&nd a"e.tea au do*&ndit d!eptu!i de la pa!tea &mpot!i$a "+!eia %1a de"la!at nulitatea. 2nt!u"&t nimeni nu poate t!an%mite mai multe d!eptu!i de"&t a!e el &n%u.i' e%te i!e%" "a odat+ "u de% iin)a!ea d!eptului do*&ndit p!in a"tul #u!idi" de una din p+!)i %+ &n"ete-e .i d!eptul %u*do*&ndito!ului. Alt el %pu%' anula!ea a"tului ini)ial at!a(e .i nulitatea a"tului %u*%e"$ent. 9. Le(ea p!e$ede e,"ep)ii de la a"ea%t+ !e(ul+. E%te "a-ul %u*do*&ndito!ului de *un+ "!edin)+ .i "u titlu one!o% a%up!a unui *un mo*il. Con o!m a!t. ;;1 do*&ndito!ul de *un+ "!edin)+ do*&nde.te d!eptul de p!op!ietate a%up!a *unului mo*il .i &n "a-ul "&nd "el "a!e a di%pu% de *un nu e!a p!op!ieta!ul lui. De e,emplu' A a &n":eiat "u D un "ont!a"t de depo-it 3a!t. 1C=68. D' iind depo-ita!' $inde 3de.i nu a!e d!eptul %1o a"+8 *unul depo-itat lui C "a!e e%te de *un+ "!edin)+ 3nu .tie "+ D nu e%te p!op!ieta!ul *unului8. Apoi "ont!a"tul de depo-it e%te de"la!at nul 3de e,emplu' &n $i!tutea unui $i"iu de "on%im)+m&nt8. Con o!m !e(ulii (ene!ale' anula!ea "ont!a"tului ini)ial 3"ont!a"tului de depo-it8 a! t!e*ui %+ at!a(+ .i

nulitatea "ont!a"tului %u*%e"$ent 3"ont!a"tului de $&n-a!e1"ump+!a!e8' C iind o*li(at %+ !e%tituie *unul. Totu.i' d!eptul de p!op!ietate al lui C $a i men)inut &n $i!tutea a!t. ;;1' deoa!e"e a"e%ta e%te do*&ndito! de *un+ "!edin)+. O no!m+ pa!ti"ula!+ in%tituit+ &n $ede!ea ap+!+!ii te!)ului do*&ndito! de *un+ "!edin)+ %e "on)ine &n a!t. //C alin.;. =. 2n di%po-i)ia alin. ; e%te e%te !e le"tat unul din p!in"ipiile d!eptului "i$il 1 p!in"ipiul o"!oti!ii *unei "!edin)e' adi"+ al p!ote#+!ii pe!%oanei "e e,e!"it+ d!eptu!ile .i e,e"ut+ o*li(a)iile &n mod one%t' loial' +!+ dol %au !aud+. 2n "a-ul nulit+)ii a"tului #u!idi"' pa!tea de *un+ "!edin)+ e%te &nd!ept+)it+ %+ "ea!+ de%p+(u*i!i. A"ea%ta !eie%e din !e(ula (ene!al+ "on%a"!at+ &n a!t.1> alin.1' "on o!m "+!eia pe!%oana le-at+ &nt!1un d!ept al ei poate "e!e !epa!a!ea inte(!al+ a p!e#udi"iului "au-at a%t el. 2n "eea "e pi$e.te &ntinde!ea de%p+(u*i!ii pe "a!e o poate p!etinde pa!tea de *un+ "!edin)+' alin. / al a!t. 1> %tipulea-+ "+ p!e#udi"iul in"lude ":eltuielile pe "a!e pe!%oana le-at+ &n d!ept le1a %upo!tat %au u!mea-+ %+ le %upo!te la !e%ta*ili!a d!eptului &n"+l"at' pie!de!ea %au dete!io!a!ea *unu!ilo! %ale' p!e"um .i *ene i"iul neo*)inut din "au-a &n"+l"+!ii d!eptului %+u. Pa!tea de *un+ "!edin)+ poate %+ *ene i"ie-e de di%po-i)ia alin. ;' &n %pe"ial' &n "a-u!ile &n "a!e "ulpa "eleilalte p+!)i e%te mani e%t+' adi"+ &n "ad!ul a"telo! &n":eiate p!in dol 3a!t. //=8' $iolen)+ 3a!t.//48' &n)ele(e!e dolo%i$+ dint!e !ep!e-entantul unei p+!)i .i "ealalt+ pa!te 3a!t./;187 da! .i &n "a-u!ile "&nd "ealalt+ pa!te a .tiut %au t!e*uia %+ .tie de%p!e a"eea "+ a"tul e%te lo$it de nulitate 3a!t. /// alin./' a!t.//; alin./' a!t. //> alin./8. 2nt!u"&t e e"tele nulit+)ii %e pot !+% !&n(e .i a%up!a te!)ilo! 3$e-i p. 6 %up!a8' te!)ii de *un+ "!edin)+ de a%emenea %&nt &nd!ept+)i)i %+ p!imea%"+ de%p+(u*i!i &n "a-ul nulit+)ii a"tului #u!idi". Articolul $$,. Nulitatea actului juridic ce contravine legii, ordinii pu lice sau unelor moravuri "1# Actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative snt nule dac legea nu prevede altfel. "$# Actul juridic sau clauza care contravin ordinii pu lice sau unelor moravuri snt nule. "%# Nulitatea clauzei nu atrage nulitatea intregului act juridic dac se poate presupune ca acesta ar fi fost nc(eiat i n lipsa clauzei declarate nul. 1. Di%po-i)iile p!e-entului a!ti"ol %&nt o "ontinua!e a p!e$ede!ilo! a!t. /C6. alin./ "a!e %tipulea-+ "+ o*ie"tul a"tului #u!idi" "i$il t!e*uie %+ ie li"it .i ale a!t. /C9 "on o!m "+!uia e%te nul a"tul #u!idi" ondat pe o "au-+ ili"it+' adi"+ "a!e "ont!a$ine le(ii' o!dinii pu*li"e %au *unelo! mo!a$u!i 3$e-i p.; al "omenta!iului la a!t. /C6 .i p./ al "omenta!iului la a!t. /C98. /. Re(ula (ene!al+ "on%a"!at+ &n alin. 1 !eie%e din p!in"ipiul le(alit+)ii .i a!e "a inalitatea !e%pe"ta!ea p!e$ede!ilo! le(ii .i de"i ap+!a!ea inte!e%ului' pent!u o"!oti!ea "+!uia %1a in%tituit di%po-i)ia le(al+ !e%pe"ti$+. San")iunea ne!e%pe"t+!ii a"etei no!me e%te nulitatea a*%olut+. E%te "la! &n%+ "+ nu o!i"e &n"+l"a!e a le(ii at!a(e nulitatea a*%olut+. No!ma a"e%tui alineat p!e$ede "+ %&nt lo$ite de nulitate a*%olut+ a"tele #u!idi"e "a!e "ont!a$in normelor imperative' adi"+ a"elo! no!me "a!e p!e%"!iu &n mod e,p!e% o "onduit+ o*li(ato!ie' o o*li(a)ie de la "a!e %u*ie"tul nu %e poate %u%t!a(e %au n1o poate o"oli 3no!me one!ati$e8' %au "a!e' p!in di%po-i)ia lo!' inte!-i" %+$&!.i!ea uno! a")iuni 3no!me p!o:i*iti$e8. A%emenea no!me %e "on)in at&t &n p!e-entul "od' "&t .i &n alte a"te le(i%lati$e. ;. Le(ea poate p!e$edea alte e e"te de"&t nulitatea a*%olut+ a a"telo! #u!idi"e "a!e "ont!a$in no!melo! impe!ati$e. E%te' de e,emplu' "a-ul a!t. /11 "a!e p!e$ede e e"tele ne!e%pe"t+!ii o!mei %"!i%e a a"tului #u!idi" .i al a!t. //1 alin. / "a!e p!e$ede e e"tele a"tului #u!idi" %imulat. Totodat+' pent!u &n"+l"a!ea uno! no!me impe!ati$e le(ea p!e$ede &n "alitate de %an")iune nulitatea !elati$+ .i nu "ea a*%olut+. >. Dup+ "um %1a men)iont mai %u% 3$e-i p./ al "omenta!iului la a!t. /C98' le(i%la)ia Repu*li"ii 0oldo$a nu "unoa.te o de ini)ie ni"i a o!dinii pu*li"e ni"i a *unelo! mo!a$u!i. A"e%te no)iuni nu e,i%tau &n Codul "i$il p!e"edent. A!t. @1 al Codului "i$il din 146> "on)inea no)iunea de convenie nc'eiat cu un scop contrar intereselor statului i societii, "a!e &n linii (ene!ale poate i p!i$it+ "a o no)iune %imila!+ "elei a a"tului #u!idi" "a!e "ont!a$ine o!dinii pu*li"e %au *unelo! mo!a$u!i. 2nt!u"&t no!ma dat+ a!e "a inalitate o"!oti!ea $alo!ilo! undamentale ale %o"iet+)ii .i a o%t in%tituit+ &n inte!e% (ene!al' %an")iunea pent!u &n":eie!ea a"telo! #u!idi"e "a!e "ont!a$in o!dinii pu*li"e %au *unelo! mo!a$u!i e%te nulitatea a*%olut+. @. Re(ulile p!e-entului a!ti"ol %&nt apli"a*ile at&t a"tului #u!idi" &n &nt!e(ime' "&t .i unei p+!)i %au unei "lau-e a a"tului. 2n un")ie de &ntinde!ea ine i"a"it+)ii' nulit+)ile %e &mpa!t &n nulit+)i totale .i nulit+)i pa!)iale. Nulitatea e%te total atun"i "&nd ea de% iin)ea-+ a"tul #u!idi" &n &nt!e(ime. De e,emplu' "ont!a"tul de dona)ie &n":eiat de o pe!%oan+ +!+ "apa"itate de e,e!"i)iu e%te lo$it de nulitate a*%olut+' deoa!e"e "ont!a$ine le(ii inte(!al. Nulitatea e%te parial da"+ ine i"a"itatea %e limitea-+ doa! la o pa!te %au la o "lau-+ a a"tului #u!idi". De e,emplu' nulitatea unei "ondi)ii ili"ite %au imo!ale in%e!ate &nt!1un "ont!a"t de dona)ie e%te o nulitate pa!)ial+. 2n p!in"ipiu' nulitatea unei p+!)i %au a unei "lau-e a a"tului #u!idi" nu at!a(e ne$ala*ilitatea &nt!e(ului a"t. 2n%+ men)ine!ea a"elo! e e"te ale a"tului "a!e nu "ont!a$in le(ii' o!dinii pu*li"e %au *unelo! mo!a$u!i e%te impo%i*il+ da"+ %e do$ede.te "+ a"tul nu a! i o%t &n":eiat +!+ pa!tea o!i "lau-a lo$it+ de nulitate. Cel "a!e in$o"+ nulitatea total+' de.i numai o pa!te %au o "lau-+ a a"tului "ont!a$in le(ii' o!dinii pu*li"e %au *unelo! mo!a$u!i' t!e*uie %+ demon%t!e-e "+ "lau-a o!i pa!tea !e%pe"ti$+ a dete!minat "on%im)+m&ntul p+!)ilo!. P&n+ la p!o*a "ont!a!+ o!i"e pa!te o!i "lau-+ nul+ e%te p!e-umat+ "a nedete!minant+ &n &n":eie!ea a"tului #u!idi" luat &n &nt!e(ime. Articolul $$1. Nulitatea actului juridic fictiv sau simulat "1# Actul juridic nc(eiat fr intenia de a produce efecte juridice "actul juridic fictiv# este nul.

"$# Actul juridic nc(eiat cu intenia de a ascunde un alt act juridic "actul juridic simulat# este nul. 2eferitor la actul juridic avut n vedere de pri se aplica regulile respective. "%# 6n cazul trecerii unului do ndit n aza unui act juridic fictiv la un ter de un.credin, se consider c trecerea a avut loc in aza unui temei juridic vala il. 1. A"tele #u!idi"e i"ti$e .i "ele %imulate au meni!ea %+ "!ee-e o apa!en)+ #u!idi"+ pent!u te!)i .i impli"+< 1 o ne"on"o!dan)+ inten)ionat+ &nt!e $oin)a !eal+ .i $oin)a de"la!at+7 1 a"ea%t+ ne"on"o!dan)+ a!e "a %"op am+(i!ea te!)ilo!. 0oti$ele a"telo! #u!idi"e i"ti$e .i %imulate pot i di e!ite< o"oli!ea uno! di%po-i)ii le(ale impe!ati$e' !auda!ea i%"ului %au a "!edito!ilo!' a%"unde!ea a)+ de pu*li" a anumito! ope!a)ii #u!idi"e et". /. A"tul #u!idi" &n":eiat +!+ inten)ia de a p!odu"e e e"te #u!idi"e 3a"tul #u!idi" i"ti$8 e%te lo$it de nulitate a*%olut+' deoa!e"e &n "a-ul a"e%tui a"t lip%e.te unul din elementele de inito!ii ale a"tului #u!idi" "on% in)it &n a!t. 14@ 5 inten)ia de a da na.te!e' modi i"a' %au %tin(e d!eptu!i .i o*li(a)ii "i$ile. 0ani e%ta!ea de $oin)+ &n "a-ul a"tului #u!idi" i"ti$ e%te al%+ .i a!e "a %"op indu"e!ea &n e!oa!e a alto! pe!%oane' "!e&nd apa!en)a e,i%ten)ei a"tului #u!idi" &n !ealitate. De e,emplu' pent!u a e$ita apli"a!ea m+%u!ilo! de e,e"uta!e %ilit+ a%up!a *unu!ilo! %ale' pe!%oana &n":eie un "ont!a"t de dona)ie "u o !ud+ de a %a' +!+ inten)ia de a t!an%mite p!op!ietatea' "i doa! &n %"opul "!e+!ii apa!en)ei %+$&!.i!ii a"tului &n "au-+. ;. A"tul #u!idi" %imulat impli"+ e,i%ten)a de apt a dou+ a"te' dint!e "a!e unul e%te apa!ent .i nu e%te menit %+ p!odu"+ ni"i un e e"t' ia! altul e%te %e"!et' "a!e di e!+ de "el apa!ent p!i$ito! la natu!a' p+!)ile %au "on)inutul ope!a)iei #u!idi"e. Simula)ia poate i subiectiv %au obiectiv. Simula)ia e%te %u*ie"ti$+ atun"i "&nd %e !e e!+ la p+!)ile a"tului #u!idi". E%te "a-ul inte!pune!ii de pe!%oane. De e,emplu' o pe!%oan+ $!ea %+1.i e,tind+ p!op!ietatea' "ump+!&nd te!enu!ile de p+m&nt din $e"in+tate' da! %e teme "+ p!op!ieta!ii a"e%to!a $o! "e!e un p!e) e,a(e!at da"+ el %e $a p!e-enta &n pe!%oan+. Atun"i el &n%+!"inea-+ un te!) %+ p!o"u!e a"e%te te!enu!i' "a!e' &n apa!en)+' a")ionea-+ &n numele .i pe "ontul p!op!iu' da! de apt a")ionea-+ pe "ontul mandantului %+u a%"un%' "a!e $a de$eni p!op!ieta!ul e e"ti$ al *unu!ilo!. Simula)ia e%te o*ie"ti$+ atun"i "&nd %e !e e!+ la natu!a %au "on)inul a"tului #u!idi". De e,emplu' %e &n":eie un a"t %imulat de dona)ie a unei p+!)i de imo*il' a%"un-&nd un "ont!a"t de $&n-a!e1"ump+!a!e' pent!u a eluda d!eptul de p!eem)iune a "elo!lal)i "op!op!ieta!i ai a"e%tui imo*il 3a!t. ;@/8. 2n alte "a-u!i %imula)ia a!e "a o*ie"t numai un element %au o "lau-+ a "ont!a"tului. De e,emplu' &n %"opul !aud+!ii i%"ale' &n a"tul autenti i"at nota!ial %e indi"+ un anumit p!e)' ia! p!int!1un a"o!d %e"!et p+!)ile "on$in "+ ope!a)ia %e $a e "tua la un p!e) mai &nalt de"&t "el indi"at &n a"tul apa!ent. >. 2n "a-ul &n "a!e a"tul #u!idi" %e"!et 3a$ut &n $ede!e de p+!)i8 "o!e%punde "ondi)iilo! de $ala*ilitate p!e$+-ute de le(e el poate i !e"uno%"ut $ala*il' apli"&ndu1%e p!e$ede!ile le(ale "e !e(lementea-+ a%emenea a"te. 2n "a- "ont!a! a"tul $a i lo$it de nulitate a*%olut+ %au !elati$+' &n dependen)+ de p!e$ede!ile no!mei le(ale &n"+l"ate. @. No!ma alineatului ; a!e "a %"op ap+!a!ea te!)ului do*&ndito! de *un+ "!edin)+. P!in de!o(a!e de la !e(ula pot!i$it "+!eia anula!ea a"tului ini)ial at!a(e .i nulitatea a"tului %u*%e"$ent' &n "a-ul anul+!ii a"tului #u!idi" i"ti$' a"tul #u!idi" &n *a-a "+!uia *unul a t!e"ut la te!) $a i "on%ide!at $ala*il 3a %e $edea' de a%emenea' p.p. 6 .i 9 al "omenta!iului la a!t. /148. Articolul $$$. Nulitatea actului juridic nc(eiat de o persona fr capacitate de e+erciiu "1# Actul juridic nc(eiat de o persoan fr capacitate de e+erciiu este nul. "$# 3ersoana cu capacitate de e+erciiu deplin este o ligat s repare prejudiciul cauzat celeilalte pri prin nc(eierea actului juridic nul dac se demonstreaz c a tiut sau tre uia s tie c cealalt parte nu are capacitate de e+erciiu. 1. P!e$ede!ile p!e-entului a!ti"ol %e apli"+ pe!%oanelo! "a!e nu au aptitudinea de a do*&ndi p!in apta p!op!ie .i de a e,e!"ita d!eptu!i "i$ile' de a1.i a%uma pe!%onal o*li(a)ii "i$ile .i de a le e,e"uta 3 a %e $edea a!t. 148. A"e%te pe!%oane %&nt< 1 mino!ii &n $&!%t+ de p&n+ la 9 ani. 2n numele a"e%to!a a"tele #u!idi"e %&nt &n":eiate de "+t!e !ep!e-entan)ii lo! le(ali 5 p+!in)i' adoptato!i %au' dup+ "a-' tuto!e 3a!t. ;;87 1 pe!%oanele "a!e &n u!ma unei tul*u!+!i p%i:i"e nu pot "on.tienti-a %au di!i#a a")iunile %ale .i %&nt de"la!ate de in%tan)a de #ude"at+ in"apa*ile 3inte!-i.ii #udi"ia!i8. 2n numele a"e%to!a a"tele #u!idi"e %&nt &n":eiate de "+t!e tuto!e 3a!t.a!t. />' ;;8. La &n":eie!ea a"telo! #u!idi"e de "+t!e tu!o!e e%te ne"e%a! de !e%pe"tat p!e$ede!ile a!t. >/ "a!e %tipulea-+ o*li(a)ia tuto!elui de a o*)ine pe!mi%iunea p!eala*il+ a auto!it+)ii tutela!e pent!u &n":eie!ea anumito! a"te #u!idi"e .i p!e$ede!ile a!t. >; "a!e %ta*ile%" inte!di")ia pent!u tuto!e de a &n":eia a"te #u!idi"e "u titlu (!atuit p!in "a!e "el pu% %u* tutel+ %e o*li(+ %au !enun)+ la d!eptu!i. 2nt!u"&t o"!oti!ea pe!%oanelo! in"apa*ile e%te de un inte!e% (ene!al' %o"ial' a"tele #u!idi"e &n":eiate de a"e%te pe!%oane %&nt lo$ite de nulitate a*%olut+. /. Nulitatea a"tului #u!idi" &n":eiat de pe!%oana +!+ "apa"itate de e,e!"i)iu at!a(e e e"tele p!e$+-ute de a!t. /14< ie"a!e pa!te t!e*uie %+ !e%tiutie tot "e a p!imit &n *a-a a"tului #u!idi"' ia! &n "a-ul impo%i*ilt+)ii de !e%titui!e 5 %+ pl+tea%"+ "ont!a$aloa!ea p!e%ta)iei. ;. 2n a a!+ de !epune!ea p+!)ilo! &n %itua)ia ante!ioa!+' nulitatea a"tului #u!idi" &n":eiat de o pe!%oan+ in"apa*il+ at!a(e o*li(a)ia p+!)ii "u "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+ de a !epa!a p!e#udi"iul "au-at pe!%oanei in"apa*ile' da"+ %e $a demon%t!a "+ a .tiut %au t!e*uia %+ .tie de%p!e in"apa"itatea "eleilalte p+!)i. 2ntinde!ea de%p+(u*i!ii %e %ta*ile.te "on o!m !e(ulii a!t. 1> alin./.

Reie.ind din p!in"ipiul (ene!al al !+%punde!ii "i$ile' "on o!m "+!uia $ino$+)ia p+!)ii "a!e a "au-at p!e#udii"u %e p!e-um+' o*li(a)ia de a do$edi "+ nu a .tiut .i nu a t!e*uit %+ .tie de%p!e in"apa"itatea "eleilalte p+!)i &i in"um*+ p+!)ii "u "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+. P&n+ la p!o*a "ont!a!+ %e p!e-um+ "+ pa!tea "u "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+ a .tiut %au t!e*uia %+ .tie "+ "ealalt+ nu a!e "apa"itate de e,e!"i)iu. A"ea%t+ %olu)ie %e impune .i p!in anolo(ie "u a!t. //; alin. /. Articolul $$%. Nulitatea actului juridic nc(eiat de un minor n vrst de la ' la 1& ani "1# Actele juridice nc(eiate de un minor n virst de la ' la 1& ani, cu e+cepia celor stipulate la art. $$ alin."$#, snt nule. "$# 3ersoana cu capacitate de e+erciiu deplin este o ligat s repare prejudiciul cauzat minorului dac nu demonstreaz c nu a tiut i nu tre uia s tie c cealalt parte nu are capacitatea de e+erciiu necesar nc(eierii actului juridic. 1. Re(ula (ene!al+ p!i$ind "apa"itatea de e,e!"i)iu a mino!ului &n $&!%t+ de la 9 la 1> ani e%te pe$+-ut+ &n a!t. // alin.1< a"tele #u!idi"e pent!u .i &n numele a"e%to! pe!%oane %&nt &n":eiate de p+!in)i' adoptato!i %au tuto!e 3!e e!ito! la &n":eie!ea a"telo! #u!idi"e de "+t!e tuto!e 5 a %e $edea de a%emenea a!t. a!t. >/' >;8. A"tele #u!idi"e &n":eiate de mino!ul &n $&!%t+ de la 9 la 1> ani %&nt lo$ite de nulitate a*%olut+. /. P!in de!o(a!e de !e(ula (ene!al+' mino!ul &n $&!%t+ de la 9 la 1> ani e%te &n d!ept %+ &n":eie de %ine %t+t+to! a"tele #u!idi"e %tipulate &n a!t. // alin. /< 1 a"te #u!idi"e de mi"+ $aloa!e "a!e %e e,e"ut+ la momentul &n":eie!ii lo!7 1 a"te #u!idi"e de o*)ine!e (!atuit+ a uno! *ene i"ii 3 a %e $edea a!t. 149 alin. 1 .i "omenta!iul8 "a!e nu ne"e%it+ autenti i"a!e nota!ial+ 3a %e $edea a!t. /1/ .i "omenta!iul8 %au &n!e(i%t!a!ea de %tat a d!eptu!ilo! ap+!ute &n temeiul lo! 3a %e $edea a!t. /1> .i "omenta!iul87 1 a"te de "on%e!$a!e 3a %e $edea a!t. 14= alin.1 .i "omenta!iul8. ;. E e"tele nulit+)ii a"tului #u!idi" %+$&!.it de mino!ul &n $&!%t+ de la 9 la 1> ani %&nt< 1 !epune!ea p+!)ilo! &n %itua)ia ante!ioa!+ 3a!t. /14 alin./8 .i 1 o*li(a)ia p+!)ii "u "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+ de a !epa!a p!e#udi"iul "au-at mino!ului. 2n alin. / e%te %tipulat+ e,p!e% o*li(a)ia pe!%oanei "u "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+ de a do$edi "+ nu a .tiut .i nu t!e*uia %+ .tie "+ "ealalt+ pa!te nu a!e "apa"itatea de e,e!"i)iu ne"e%a!+ &n":eie!ii a"tului #u!idi"' pent!u a i e,one!at+ de o*li(a)ia de !epa!a!e a p!e#udi"iului. Articolul $$&. Nulitatea actului juridic nc(eiat de un minor n virst de la 1& la 1) ani sau de o persoan limitat n capacitatea de e+erciiu "1# Actul juridic nc(eiat de un minor n virst de la 1& la 1) ani sau de o persoan limitat n capacitatea de e+erciiu fr acordul prinilor, adoptatorilor sau al curatorului, dac acest acord este cerut de lege, poate fi declarat nul de instana de judecat=, la cererea parinilor, adoptatorilor sau a curatorului. "$# 3ersoana cu capacitate de e+ercitiu deplin este o ligat s repare prejudiciul cauzat celeilalte pri dac se demonstreaz c a tiut sau tre uia s tie c cealalt parte nu are capacitatea de e+erciiu necesar nc(eierii actului juridic. 1. Su*ie")ii la "a!e %e !e e!+ p!e-en-ul a!ti"ol %&nt< 1 mino!ul &n $&!%t+ de la 1> la 1= ani7 1 pe!%oana "a!e &n u!ma "on%umului a*u-i$ de al"ool' de d!o(u!i .i alte %u*%tan)e p%i:ot!ope &n!+ut+)e.te %ta!ea mate!ial+ a amiliei %ale .i e%te limitat+ de "+t!e in%tan)a de #ude"at+ &n "apa"itatea de e,e!"i)iu 3a!t. /@8. /. Re(ula (ene!al+ p!i$ind "apa"itatea de e,e!"i)iu a minorului n v rst de la )* la )+ ani %e "on)ine &n a!t. /1 alin.1' "a!e di%pune "+ el' &n p!in"ipiu' &n":eie a"te #u!idi"e pe!%onal da! "u &n"u$iin)a!ea p+!in)ilo!' adoptato!ilo! %au a "u!ato!ului. 2n"u$iin)a!ea e%te mani e%ta!ea de $oin)+ unilate!al+ p!in "a!e o pe!%oan+ &.i d+ a"o!dul %+u pent!u &n":eie!ea unui a"t #u!idi" de "+t!e alt+ pe!%oan+. Le(ea nu "e!e o anumit+ o!m+ pent!u &n"u$iin)a!e7 ea poate i %"!i%+ %au $e!*al+' e,p!e%+ .i ":ia! ta"it+' da! $+dit+ .i "e!t+. A"tele #u!idi"e &n":eiate de mino!ul &n $&%t+ de la 1> la 1= ani +!+ &n"u$iin)a!ea pe!%oanelo! %u% numite %&nt lo$ite de nulitate !elati$+. ;. Le(ea p!e$ede o %e!ie de e,"ep)ii de !e(ula (ene!al+' &n $i!tutea "+!o!a a"tele #u!idi"e' &n un")ie de "apa"itatea de e,e!"i)iu a mino!ului' %e &mpa!t &n< 1 a"te pe "a!e mino!ul "a!e a &mplinit $&!%ta de 1> ani le poate &n":eia $ala*il %in(u!' +!+ &n"u$iin)a!ea p+!in)ilo!' adoptato!ilo! %au a "u!ato!ului 3a!t. /1 alin./87 1 a"te pent!u %+$&!.i!ea "+!o!a e%te ne$oie' &n a a!+ de &n"u$iin)a!ea p+!in)ilo!' adoptato!ilo! %au a "u!ato!ului' .i de pe!mi%iunea p!eala*il+ a auto!it+)ii tutela!e 3a!t. >/87 a"e%te a"te pot i de"la!ate nule nu numai pe moti$ul lip%ei &n"u$iin)+!ii p+!in)ilo!' adoptato!ilo! %au a "u!ato!ului da! .i din "au-a lip%ei pe!m%iunii auto!it+)ii tutela!e' "a a"te "e "ont!a$in no!melo! impe!ati$e 3a!t. //C alin.18. 1 a"te pe "a!e mino!ul &n $&!%t+ de al 1> la 1= ani nu le poate &n":eiea "u ni"i un el de &n"u$iin)a!e 3a!t. >;87 &n "a-ul &n":eie!ii uno! a%t el de a"te' ele $o! i lo$ite de nulitate &n $i!tutea a!t. //C alin.1.

>. Re e!ito! la "apa"itatea de e,e!"i)iu a persoanelor limitate n capacitatea de exerciiu, a!t. /@ alin. / %tipulea-+ "+ a"e%te pe!%oane au d!eptul %+ &n":eie a"te #u!idi"e "u p!i$i!e la di%pune!ea de pat!imoniu' %+ p!imea%"+ .i %+ di%pun+ de $enitu!ile %ale doa! "u a"o!dul "u!ato!ului. 2n "a-ul &n":eie!ii uno! a%emenea a"te de "+t!e pe!%oana "u "apa"itate de e,e!"i)iu limitat+ +!+ a"o!dul "u!ato!ului' a"e%te a"te $o! i lo$ite de nulitate !elati$+ &n "o!e%punde!e "u alin. 1 al p!e-entului a!ti"ol. Pent!u a"tele #u!idi"e %ipulate &n a!t. >/' pe l&n(+ &n"u$iin)a!ea "u!ato!ului' e%te "e!ut+ .i pe!mi%iunea p!eala*il+ a auto!it+)ii tutela!e. A"tele #u!idi"e &n":eiate "u &n"+l"a!ea di%po-i)iilo! a!t. >/ $o! i lo$ite de nulitate &n $i!tutea no!mei a!t. //C alin.1' "a a"te "e "ont!a$in no!melo! impe!ati$e. Tot &n temeiul a!t. //C alin.1 $o! i nule .i a"tele #u!idi"e &n":eiate "u &n"+l"a!ea p!e$ede!ilo! a!t. >;. @. Pe!%oanele "a!e pot intenta a")iunea &n anula!e "on o!m alin.1 %&nt< %&nt p+!in)ii' adoptato!ii .i "u!ato!ul. P!in de!o(a!e de la no!ma (ene!al+ a a!t. /1=' nulitatea &n *a-a no!mei date poate i in$o"at+ .i de "u!ato!ul mino!ului &n $&!%t+ de la 1> la 1= ani %au al pe!%oanei "u "apa"itate de e,e!"i)iu limitat+. 6. E e"tele nulit+)ii a"tului #u!idi" %+$&!.it de mino!ul &n $&!%t+ de la 9 la 1> ani %&nt< 1 !epune!ea p+!)ilo! &n %itua)ia ante!ioa!+ 3a!t. /14 alin./8 .i 1 o*li(a)ia p+!)ii "u "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+ de a !epa!a p!e#udi"iul "au-at "eleilalte p+!)i da"+ %e demon%t!ea-+ "+ a .tiut %au t!e*uia %+ .tie "+ "ealalt+ pa!te nu a!e "apa"itatea de e,e!"i)iu ne!"e%a!+ &n":eie!ii a"tului #u!idi". Articolul $$5. Nulitatea actului juridic nc(eiat de o persoan fr discernmnt sau care nu i putea dirija aciunile Actul juridic nc(eiat de o persoan cu capacitate de e+erciiu deplin ntr.un moment n care nu putea s contientizeze aciunile sale ori s le dirijeze poate fi declarat nul de instana de judecat. 1. No!ma p!e-entului a!ti"ol %e !e e!+ la pe!%oanele "u "apa"itatede e,e!"i)iu deplin+. Situa)ia !e(lementat+ de p!e-entul a!ti"ol %e deo%e*e.te de in"apa"itatea pe!%oanei de"la!at+ de in%tan)a de #ude"at+ &n $i!tutea aptului "+ pe!%oana' &n u!ma unei tul*u!+!i p%i:i"e 3*oli mintale %au de i"ien)e mintale8' nu poate "on.tienti-a %au di!i#a a")iunile %ale 3a!t. /> alin.18. 2n "a-ul a"telo! #u!idi"e &n":eiate de pe!%oana de"la!at+ in"apa*il+ t!e*uie %+ e,i%te de"i-ia in%tan)ei de #ude"at+ p!i$ind de"la!a!ea in"apa"it+)ii pe!%oanei' p!onun)at+ ante!io! &n":eie!ii a"tului #u!idi" lo$it de nulitate' "eea "e nu e%te ne"e%a! &n %utua)ia !e(lementat+ de p!e-en-ul a!ti"ol. San")iunea a"tului #u!idi" &n":eiat de pe!%oana de"la!at+ in"apa*il+ e%te nulitatea a*%olut+ 3a!t. /// alin.18' pe "&nd %an")iunea a"tului #u!idi" &n":eiat &n "ondi)iile p!e-entului a!ti"ol e%te nulitatea !elati$+. /. Nulitatea a"tului #u!idi" a lat %u* in"iden)a p!e-entului a!ti"ol e%te "au-at+ de aptul "+ pe!%oana !e%pe"ti$+ e!a lip%it+ de di%"e!n+m&nt' adi"+ nu a$ea a"ultatea de a p+t!unde' de a #ude"a .i a ap!e"ia lu"!u!ile la #u%ta lo! $aloa!e' %au nu e!a &n %ta!e %+ &n)elea(+ %en%ul a")iunilo! %ale %au %+ le di!i#e-e. Cau-ele "a!e pot (ene!a a%emenea %ta!e a pe!%oanei %&nt de di e!it+ natu!+7 ele pot i at&t e,te!ioa!e 3t!aum+ i-i"+' *oal+' moa!tea pe!%oanelo! ap!opiate' "alamitate natu!al+ et".8' "&t .i p!o$o"ate de &n%+.i pe!%oan+ 3%ta!e de e*!ietate8 .i nu au impo!tan)+ #u!idi"+. ;. No!ma dat+ poate i apli"at+ p!in anlo(ie .i &n "a-ul &n":eie!ii a"tului #u!idi" de "+t!e o pe!%oan+ #u!idi"+' da"+ pe!%oana i-i"+ "a!e !ep!e-enta pe!%oana #u!idi"+ nu putea %+ "on.tienti-e-e a")iunile %ale %au %+ le di!i#e-e. Articolul $$!. Nulitatea actului juridic nc(eiat cu inclcarea limitei mputernicirilor 6n cazul n care atri uiile persoanei privind nc(eierea actului juridic snt limitate prin contract, iar mputernicirile organului persoanei juridice . prin actul de constituire, n comparaie cu cele stipulate prin mandat, lege sau cu cele deduse din circumstanele n care se nc(eie actul juridic, acesta, nc(eiat fr respectarea limitelor impuse, poate fi declarat nul numai n cazul n care se demonstreaza c cealalt parte a tiut sau tre uia s tie despre limitri. 1. No!ma a!t. //6 !ep!e-int+ o de!o(a!e de la !e(ula (ene!al+ "on% in)it+ &n a!t. />4 alin.1' "on o!m "+!eia' da"+ o pe!%oan+ &n":eie un a"t #u!idi" &n numele unei alte pe!%oane "u dep+.i!ea &mpute!ni"i!ilo! pent!u !ep!e-enta!e' a"tul #u!idi" p!odu"e e e"te pent!u !ep!e-entat numai &n "a-ul &n "a!e a"e%ta &l "on i!m+ ulte!io!. Pent!u $ala*ilitatea a"tului #u!idi" &n":eiat "u dep+.i!ea at!i*u)iilo! %ta*ilite p!in "ont!a"t %au p!in "ont!a"tul de "on%titui!e a pe!%oanei #u!idi"e nu e%te ne"e%a!+ "on i!ma!ea lui de "+t!e !ep!e-entat7 a%emenea a"t #u!idi" e%te $ala*il da"+ nu $a i de"la!at de "+t!e in%tan)a de #ude"at+ nul &n "ondi)iile a!t. //6. /. No!ma p!e-entului a!ti"ol a o%t edi"tat+ &n %"opul a%i(u!+!ii %ta*ilit+)ii "i!"uitului "i$il .i "ome!"ial .i in%tituie p!e-um)ia $ala*ilit+)ii a"tului #u!idi" &n":eiat &n "on o!mitate "u mandatul' le(ea .i &n "ondi)iile o*i.nuite de %+$&!.i!e a uno! a%emenea a"te #u!idi"e. A"e%t a"t #u!idi" poate i anulat numai da"+ pe!%oana "a!e in$o"+ nulitatea $a demon%t!a "+ "ealalt+ pa!te a .tiut %au t!e*uia %+ .tie de%p!e limit+!ile impu%e p!int!1un "ont!a"t %au p!in a"tul de "on%tui!e a pe!%oanei #u!idi"e. ;. A"tul #u!idi" &n":eiat "u dep+.i!ea at!i*u)iilo! %ta*ilite p!in "ont!a"t %au p!in a"tul de "on%titui!e a pe!%oanei #u!idi"e e%te lo$it de nulitate !elati$+. Ce!"ul pe!%oanelo! "a!e pot in$o"a nulitatea %e %ta*ile.te "on o!m p!e$ede!ilo! a!t. /1= alin.1. >. Le(ea "on)ine unele no!me %pe"iale !e e!itoa!e la limita!ea &mpute!ni"i!ilo! de !ep!e-enta!e. A%t el' a!t. 1/@ alin. 6 %tipulea-+ "+ p!e$ede!ile a"tului de "on%titui!e "a!e limitea-+ d!eptul a%o"ia)ilo! de a !ep!e-enta %o"ietatea &n nume "ole"ti$ nu %&nt opo-a*ile te!)ilo! de *un+ "!edin)+. Duna1"!edin)+ %e p!e-um+. P!in u!ma!e' a"tul #u!idi" &n":eiat de un a%o"iat al

a"e%tei %o"iet+)i e%te $ala*il indi e!ent de p!e$ede!ile a"tului de "on%titui!e "a!e limitea-+ d!eptul a%o"iatului de a !ep!e-enta %o"ietatea ' da"+ "ealalt+ pa!te nu a .tiut .i nu t!e*uia %+ .ie de%p!e a"e%te p!e$ede!i. Articolul $$'. Nulitatea actului juridic afectat de eroare "1# Actul juridic nc(eiat n aza unei erori considera ile poate fi declarat nul de instana de judecat. "$# 4roarea este considera il daca la nc(eiere a e+istat o fals reprezentare referitor la; a# natura actului juridic< # calitile su staniale ale o iectului actului juridic< c# prile actului juridic "partenerul sau eneficiarul#, n cazul n care identitatea acestora este motivul determinant al nc(eierii actului juridic. "%# 4roarea asupra motivului este considera il doar n cazul n care motivul este inclus n o iectul actului juridic. "&# 4roarea imputa ila celui al crui consimmnt este viciat nu poate servi temei pentru anularea actului juridic. "5# 3ersoana n al crei interes a fost declarat nulitatea este o ligat s repare celeilalte pri prejudiciul cauzat, dar nu mai mult dect eneficiul pe care aceasta l.ar fi o inut dac actul juridic nu ar fi fost declarat nul. 3rejudiciul nu se repar n cazul n care se demonstreaz c cel ndreptit la despgu ire tia sau tre uia s tie despre eroare. "!# Actul juridic nc(eiat su influena erorii nu poate fi contestat dac cealalt parte este de acord s.l e+ecute n conformitate cu dorina prti care intenioneaz s conteste actul. 1. E!oa!ea e%te !ep!e-enta!ea al%+ a !ealit+)ii la &n":eie!ea unui a"t #u!idi" "i$il. E!oa!ea poate i de fapt %au de drept. E!oa!ea de apt e%te e%te !ep!e-enta!ea (!e.it+ a unei %itua)ii apti"e la &n":eie!ea a"tului #u!idi" 3!e e!ito! la o*ie"tul a"tului' "alit+)ile lui' pe!%oana "o"ont!a"tantului et".8. E!oa!ea de d!ept e%te o !ep!e-enta!e (!e.it+ a e,i%ten)ei %au "on)inutului no!melo! de d!ept 3"u e,"ep)ia no!melo! impe!ati$e o!i a "elo! "e p!i$e%" o!dinea pu*li"+8. A"tul #u!idi" &n":eiat &n *a-a e!o!ii e%te lo$it de nulitate !elati$+. Pent!u "a e!oa!ea %+ "on%tiutie temei de anula!e a a"tului #u!idi" "i$il e%te ne"e%a! "a ea %+ ie considerabil' &n %en%ul "+ elementul a%up!a "+!uia !ep!e-enta!ea e%te al%+ %+ ie dete!minant pent!u &n":eie!ea a"tului' a%t el &n"&t' da"+ a! i o%t "uno%"ut+ !ealitatea' a"tul nu %1a! i &n":eiat. /. Pent!u "a e!oa!ea %+ ie "on%ide!a*il+ e%te ne"e%a! "a !ep!e-enta!ea al%+ %+ %e !e e!e la u!m+toa!ele elemente< A. ,atura actului juridic. E!oa!ea "a!e %e !e e!+ la a"e%t element 3error in negatio8 e%te "on%ide!at+ "a "ea mai (!a$+ o!m+ a e!o!ii 3numit+ &n do"t!in+ eroare$obstacol8 .i &n unele %i%teme de d!ept na)ionale e%te %an")ionat+ "u nulitate a*%olut+. E!oa!ea &n p!i$in)a natu!ii a"tului #u!idi" e%te' de e,emplu' atun"i "&nd o pa!te "!ede "+ &n":eie un anumit a"t #u!idi" ia! "ealalt+ pa!te "on%ide!+ "+ &n":eie un alt a"t #u!idi" 3o pe!%oan+ inten)ionea-+ %+ $&nd+ un *un' ia! "ealalta "!ede "+ p!ime.te a"e%t *un "u tilu de dona)ie8. D. Calitile substaniale ale obiectului actului juridic. E!oa!ea "a!e %e !e e!+ la a"e%t element 3 error in substantiam8 )ine de a"ele "alit+)i al o*ie"tului "a!e )in de &n%+.i e%en)a lui .i +!+ de "a!e el nu a! i "eea "e e%te. La a"e%te "alit+)i %e at!i*uie at&t &n%u.i!ile mate!iale ale o*ie"tului' "&t .i alte elemente "a< autenti"itatea' apa!tenenen)a' $e":imea' aptitudinea de a %e!$i de%tina)iei a$ute &n $ede!e et". Cole(iul "i$il al Cu!)ii de Apel' #ude"&nd o "au-+ p!i$ind anula!ea unui "ont!a"t de $&n-a!e1"ump+!a!e a unei od+i lo"ati$e la "e!e!ea "ump+!+to!ului' a men)inut de"i-ia in%tan)ei #ude"+to!e.ti p!in "a!e "ont!a"tul a o%t de"la!at nul pe moti$ul "+ odaia lo"ati$+ a$ea o %up!a a)+ mai mi"+ de"&t "ea indi"at+ &n "ont!a"t. Da-&ndu1%e pe a!t. @4 alin.1 al Codului "i$il din 146>' "a!e p!e$edea "+ "on$en)ia &n":eiat+ dato!it+ unei e!o!i "a!e a!e o &n%emn+tate e%en)ial+ poate i de"la!at+ nul+' in%tan)a a "on%ide!at "+ %up!a a)a %pa)iului lo"ati$ liti(io% a!e o &n%emn+tate e%en)ial+ la &n":eie!ea "ont!a"tului 3Cu!tea de Apel. Cule(e!e de p!a"ti"+ #udi"ia!+ /CC11/CC/' C:i.in+u' /CC/' p.;61;=8 . C. &rile actului juridic (partenerul sau beneficiarul). E!oa!ea a%up!a p+!)ilo! "u "a!e %1a &n":eiat a"tul #u!idi" 3error in personam) p!odu"e e e"te numai &n "a-ul &n "a!e identitatea a"e%to!a e%te moti$ul dete!minant al &n":eie!ii a"tului #u!idi". A"tele #u!idi"e &n "a!e pe!%oana "o"ont!a"tantului e%te de"i%i$+ la &n":eie!ea lo! 3 intuitu personae) %&nt de%tul de nume!oa%e. A"e%tea pot i "ont!a"te "u titlu (!atuit' "a!e %e &n":eie &n "on%ide!a)ia pe!%oanei (!ati i"ate. C&nd un donato!' do!ind %+ a"+ o dona)ie unei pe!%oane pe "a!e o "on%ide!+ o !ud+ de a %a' a"e &n !ealitate o dona)ie unei pe!%oane %t!+ine' e!oa!ea donato!ului "on%tiuie un $i"iu' deoa!e"e ai"i "alitatea de !ud+ e%te moti$ul dete!minant al dona)iei. P!int!e a"tele intuitu personae %e num+!+ .i a"te "u titlu one!o%7 a"e%tea %&nt' de e,emplu' "ont!a"tele &n "a!e identitatea i-i"+' identitatea "i$il+' p!e(+ti!ea p!o e%ional+' e,pe!ien)a' talentul' "apa"it+)ile intele"tuale .i alte "alit+)i pe!%onale ale "o"ont!a"tantului %&nt de"i%i$e la &n":eie!ea a"tului< "ont!a"tele de &mp!umut' de mandat' de depo-it' de %o"ietate "i$il+' de t!an-a")ie' de ant!ep!i-+ et". ;. 2n p!in"ipiu' e!oa!ea a%up!a moti$ului &n":eie!ii a"tului #u!idi" nu e%te "on%ide!a*il+' iind"+ moti$ul' "a ata!e' nu a!e impo!tan)+ #u!idi"+ .i nu a e"tea-+ $ala*ilitatea a"tului #u!idi". A%t el' da"+ o pe!%oan+ "ump+!+ o "!a$at+' "!e-&nd "+ ea %e a%o!tea-+ "u un "o%tum al %+u' ia! &n !ealitate "uloa!ea ei nu i1a "on$enit' a"ea%t+ e!oa!e nu poate %e!$i "a temei pent!u anula!ea a"tului de $&n-a!e1"ump+!a!e. E!oa!ea a%up!a moti$ului e%te "on%ide!a*il+ doa! &n "a-ul &n "a!e moti$ul e%te in"lu% &n o*ie"tul a"tului #u!idi". Pe!%oana "a!e a "ump+!at &nt!1un ma(a-in de anti":it+)i un o*ie"t de a!t+ la un p!e) oa!te !idi"at' "on%ide!&nd (!e.it "+ a"e%t o*ie"t a

apa!)inut unui pe!%ona# i%to!i"' nu poate "e!e anula!ea a"tului' ":ia! da"+ moti$ul apa!ten)ei o*ie"tului pe!%ona#ului i%to!i" a o%t dete!minant' da"+ a"ea%t+ "alitate a o*ie"tului nu a o%t %tipulat+ la &n":eie!ea a"tului. Solu)ia a! i di e!it+ da"+ %1a! i %pe"i i"at &n a"t "+ o*ie"tul a o%t "ump+!at din moti$ul "+ a apa!)inut unui pe!%ona# i%to!i". >. Nu poate %e!$i "a temei pent!u anula!ea a"tului #u!idi" e!oa!ea "a!e e%te imputa*il+ "elui al "+!ui "on%im)+m&nt e%te $i"iat+. E!o!ea e%te imputa*il+ a"e%tuia da"+ el a mani e%tat u.u!in)+ %au ne(li#en)+' nu a luat m+%u!ile elementa!e de p!e"au)ie' nu .i1a &ndeplinit o*li(a)ia de a %e in o!ma. 2n a"e%t "a- e!oa!ea e%te ine,"u-a*il+. E%te %au nu imputa*il+ e!oa!ea pe!%oanei a "+!ei "on%im)+m&nt e%te $i"iat %e ap!e"ia-+ &n un")ie de "i!"um%tan)ele "on"!ete ale "au-ei' !eie.ind din $&!%ta' e,pe!ien)a' p!o e%ia pe!%oanei &n "au-+. @. Pe!%oana &n a "+!ei inte!e% a o%t p!onun)at+ nulitatea e%te o*li(at+ %+ !epa!e "eleilalte p+!)i p!e#udi"iul "au-at. Le(ea %ta*ile.te &ntinde!ea de%p+(u*i!ii la "a!e poate p!etinde pa!tea p!e#udi"iat+7 de%p+(u*i!ea nu e%te mai ma!e de"&t *ene i"iul pe "a!e "el &nd!ept+)it la de%p+(u*i!e l1a! i o*)inut da"+ a"tul #u!idi" nu a! i o%t de"la!at nul .i nu in"lude p!e#udi"iul e e"ti$ %upo!tat 3a %e $edea a!t. 1>8. Pa!tea "+!eia i1a o%t "au-at p!e#udi"iu p!in anula!ea a"tului #u!idi" a e"tat de e!oa!e a!e d!eptul la de%p+(u*i!e numai da"+ "+ ea e%te de *un+1"!edin)+. P!e#udi"iul nu %e !epa!+ da"+ %e demon%t!ea-+ "+ a"ea%t+ pa!te .tia %au t!e*uia %+ .tie de%p!e e!oa!e. 6. P+!)ile uni a"t #u!idi" a e"tat de e!oa!e pot !emedia pe "ale amia*il+ e e"tele e!o!ii. De e,emplu' "ump+!+to!ul &nt!1un a"t de $&n-a!e1"ump+!a!e inten)ionea-+ %+ in$o"e nulitatea a"tului pe moti$ul e!o!ii &n "alit+)ile %u*%tan)iale ale o*e"tului a"tului. 2n%+ &nainte de a i intentat+ a")iunea &n anula!e p+!)ile "on$in "a $&n-+to!ul %+ !edu"+ p!e)ul o*ie"tului. Da"+ $&n-+to!ul e%te de a"o!d %+ !edu"+ p!e)ul &n "on o!mitate "u do!in)a "ump+!+to!ului' a"e%ta din u!m+ nu mai poate "onte%ta a"tul &n "au-+. 9. Do$ada e!o!ii in"um*+ "elui "e in$o"+ a"e%t $i"iu de "on%im)+m&nt. ?iind un apt #u!idi"' e!oa!ea poate i do$edit+ "u o!i"e mi#loa"e de p!o*+. Articolul $$). Nulitatea actului juridic nc(eiat prin dol> "1# Actul juridic a crui nc(eiere a fost determinat de comportamentul dolosiv sau viclean al uneia din pri poate fi declarat nul de instana de judecat c(iar i n cazul n care autorul dolului estima c actul juridic este avantajos pentru cealalt parte. "$# 1aca una dintre pri trece su tcere anumite mprejurri la a cror dezvluire cealalt parte nu ar mai fi nc(eiat actul juridic, anularea actului juridic poate fi cerut numai n cazul n care, n aza principiului unei.credine, se putea atepta ca cealalt parte s dezvluie aceste mprejurri. "%# 6n cazul n care dolul este comis de un ter, actul juridic poate fi anulat numai dac se demonstreaz c cealalt parte a tiut sau tre uia s tie despre dol. 1. Dolul "on%t+ &n indu"e!ea &n e!oa!e a unei pe!%oane p!in mi#loa"e dolo%i$e %au $i"lene pent!u a o dete!mina %+ &n":eie un a"t #u!idi". Dolul a!e dou+ elemente "on%tituti$e< 1 elementus subiectiv, "a!e "on%t+ &nten)ia de a indu"e &n e!oa!e o pe!%oan+ pent!u a o dete!mina %+ &n":eie un a"t #u!idi"7 da"+ indu"e!ea &n e!oa!e a o%t p!o$o"at+ neinten)ionat' nu e,i%t+ dol7 1 elementul obieciv, "a!e "on%t+ &n utili-a!ea di e!ito! mi#loa"e $i"lene pent!u !eali-a!ea inten)iei de indu"e &n e!oa!e< manope!e $i"lene' min"iuni' ma.ina)ii et". /. Pent!u "a dolul %+ ie temei de anula!e a a"tului #u!idi" e%te ne"e%a! "a e!oa!ea %+ ie dete!minant+ pent!u &n":eie!ea a"tului #u!idi"' adi"+ mi#loa"ele $i"lene utili-ate de una dint!e p+!)i %+ ie de a.a natu!+' &n"&t %+ ie e$ident "+ +!+ a"e%te mi#loa"e' "ealalt+ pa!te n1a! i &n":eiat a"tul. A"e%te mi#loa"e pot i "ele mai di e!ite. De e,emplu' "on%tiutuie dol indu"e!ea "ump+!+to!ului &n e!oa!e de "+t!e $&n-+to!ul unei m+! i "u a#uto!ul unui "e!ti i"at de o!i(ine al%' apt "a!e l1a dete!minat pe "ump+!+to! %+ &n":eie a"tul de $&n-a!e1"ump+!a!e. De a%emenea e%te dol &n "a-ul %pe"ul+!ii' p!o it+!ii "u !ea1"!edin)+ de a e")iunea unei pe!%oane pent!u a o dete!mina %+ a"+ o dona)ie %au un te%tament. E%te ne"e%a! "a mi#loa"ele dolo%i$e %+ p!e-inte o anumit+ (!a$itate pent!u a putea p!odu"e e e"tele unui $i"iu de "on%im)+m&nt. A%t el e,a(e!a!ea de "+t!e $&n-+to! a "alit+)ilo! m+! ii %ale de o*i"ei nu "on%tituie dol. ;. Sp!e deo%e*i!e de e!oa!ea p!op!iu1-i%+' "a!e ope!ea-+ "a temei de anula!e a a"tului #u!idi" numai da"+ %e !e e!+ la elementele a"tului #u!idi" e,p!e% %tipulate &n le(e 3a %e $edea a!t. //9 alin./ .i "omenta!iul8' e!oa!ea p!o$o"at+ de dol at!a(e anula*ilitatea a"tului #u!idi"' o!i"a!e a! i elementul a"tului #u!idi" la "a!e %e !e e!+ a"ea%t+ e!oa!e. A%t el' a"tul #u!idi" a e"tat de dol poate i anulat ":ia! da"+ e!oa!ea $i"timei "ade a%up!a moti$ului' "eea "e' de !e(ul+' e%te impo%i*il &n "a-ul e!o!ii p!op!iu1-i%e3a %e $edea a!t. //9 alin.; .i "omenta!iul8. >. Dolul e%te un apt o*ie"ti$ .i p!odu"e e e"te #u!idi"e p!in %ine &n%u.i. 0oti$ele pent!u "a!e pa!tea &n "ulp+ a indu% &n e!oa!e "ealalt+ pa!te nu au impo!tan)+ #u!idi"+. Dolul e%te temei de anula!e a a"tului #u!idi" ":ia! da"+ auto!ul dolului e%tima "+ a"tul #u!idi" e%te a$anta#o% pent!u "ealalt+ pa!te. @. De "ele mai multe o!i mi#loa"ele dolo%i$e %e e,p!im+ p!in apte po-iti$e. S&nt &n%+ "a-u!i "&nd dolul %e !eali-ea-+ p!in a*)ine!ea de la a")iuni' omi%iuni 3dol prin reticen). E%te dol p!in !eti"en)+ atun"i "&nd una din p+!)i t!e"e %u* t+"e!e inten)ionat anumite &mp!e#u!+!i "a!e p!e-int+ inte!e% e%en)ial' dete!minant pent!u "ealalt+ pa!te .i pe "a!e auto!ul dolului' da"+ e!a lioal .i de *un+ "!edin)+' t!e*uia %+ le "omuni"e. Uneo!i &n%+.i le(ea dete!min+ "a!a"te!ul dolo%i$ al omi%iunilo!. E%te' de e,emplu' "a-ul "ont!a"tului de a%i(ua!e 3a %e $edea a!t. 1;198. 6. 2n p!in"ipiu' dolul p!o$ine de la "ealalt+ pa!te a a"tului #u!idi". 2n%+ dolul "a!e e%te "omi% de un te!) de a%emenea poate %e!$i "a temei de anula!e a a"tului #u!idi" da"+ "ealalt+ pa!te a .tiut %au t!e*uia %+ .tie de%p!e manope!ele dolo%i$e ale

te!)ului .i nu l1a a$e!ti-at pe "o"ont!a"tant %au ":ia! a o%t in%ti(ato! o!i "ompli"e al te!)ului. De a%emenea dolul te!)ului "on%tituie temei de anula!e a a"telo! #u!idi"e unilate!ale' &nt!u"&t &n a"e%te a"te "ealalt+ pa!te nu e,i%t+. 9. Ca .i &n "a-ul e!o!ii' do$ada dolului in"um*+ "elui "a!e &l in$o"+. ?iind un apt #u!idi"' dolul poate i do$edit "u o!i"e mi#loa"e de p!o*+. =. Natu!a du*l+ a dolului 5 $i"iu de "on%im)+m&nt .i apt "au-ato! de p!e#udi"iu 5 "ompo!t+ .i o %an")iune du*l+. Ca $i"iu de "on%im)+m&nt dolul at!a(e nulitatea !elati$+ a a"tului #u!idi" "u e e"tele !e%pe"ti$e p!e$+-ute de le(e 3a!t. /148. Ca deli"t "i$il dolul (ene!ea-+ d!eptul p+!)ii $+t+mate la de%p+(u*i!i 3a!t. 1;4=8. Articolul $$9. Nulitatea actului juridic nc(eiat prin violen "1# Actul juridic nc(eiat n urma constrngerii prin violen fizic sau psi(ic poate fi declarat nul de instana de judecat c(iar i n cazurile cnd violena a fost e+ercitat de un ter. "$# /iolena este temei de anulare a actului juridic numai n cazul n care se demonstreaza ca este de natur s determine o persoan s cread c ea, soul, o rud sau o alt persoan apropiat ori patrimoniul lor snt e+pui unui pericol iminent. "%# 6n sensul prezentului articol, nu e+ist violen atunci cnd autorul ei nu a utilizat vreun mijloc ilicit. 1. Violen)a e%te "on%t!&n(e!ea %au amenin)a!ea unei pe!%oane "u un !+u in#u%t "a!e &i p!odu"e o teme!e "a!e o dete!min+ %+ &n":eie un a"t #u!idi"' pe "a!e alt el nu l1a! i &n":eiat. Violen)a 5 $i"iu de "on%im)+m&nt p!e%upune dou+ elemente "on%tituti$e< 1 elementul obiectiv' "a!e "on%t+ &n amen)a!ea "u un !+u7 1 elementul subiectiv' "a!e "on%t+ &n teme!ea' "a "on%e"in)+ a amenin)+!ii' "a!e a e"tea-+ "on%im)+m&ntul. R+ul "u "a!e %e amenin)+ poate i de natu!+ pat!imonial+ 3de e,.' di%t!u(e!ea unui *un8' i-i"+ 3de e,.' $+t+ma!ea inte(!it+)ii "o!po!ale8 %au mo!al+ 3de e,.' "omp!omite!ea !eputa)iei8. 2n a a!+ de pe!%oana amenin)at+ !+ul poate p!i$i pe %o)' o !ud+ %au alt+ pe!%oan+ ap!opiat+. /. Sp!e deo%e*i!e de dol' "a!e' de !e(ul+' p!o$ine de la "ealalt+ pa!te' .i numai &n anumite "ondi)ii poate emana de la te!)i 3a %e $edea a!t. //= alin.; .i "omenta!iul8' &n p!i$in)a $iolen)ei le(ea p!e"i-ea-+ e,p!e% "+ ea e%te temei de anula!e .i atun"i "&nd e%te e,e!"itat+ de un te!). Din pun"t de $ede!e #u!idi" e%te indi e!ent da"+ ea eman+ de la "ealalt+ pa!te a a"tului #u!idi" %au de la un te!). ;. Pent!u "a $iolen)a %+ %e!$ea%"+ "a temei de anula!e a a"tului #u!idi" t!e*uie %+ ie &nt!unite u!m+toa!ele "ondi)ii< 1 $iolen)a t!e*uie %+ ie dete!minant+ pent!u &n":eie!ea a"tului #u!idi"7 1 pe!i"olul la "a!e e%te %upu%+ $i"tima %au pat!imoniul ei t!e*uie %+ ie iminent. Ap!e"ie!ea e,i%ten)ei a"e%to! "ondi)ii %e a"e &n ie"a!e "a- "on"!et' !eie.ind din &mp!e#u!+!ile &n":eie!ii a"tului #u!idi" .i pe!%oana $i"timei 3$&!%ta' e,pe!ien)a' o!)a i-i"+ %au mo!al+ et".8. >. Violen)a 1 $i"iu de "on%im)+m&nt e%te atun"i "&nd amenin)a!ea "u un !+u e%te in#u%t+' nele(itim+. Nu "on%tituie $iolen)+ aptul de a amenin)a "u olo%i!ea unei "+i le(itime %au "u e,e!"ita!ea unui d!ept. De e,emplu' "!edito!ul &l amenin)+ pe de*ito! "+ &l $a da &n #ude"at+ da"+ a"ela nu $a &ndeplini o*li(a)iile %ale "ont!a"tuale. @. A"tul &n":eiat p!in $iolen)+ e%te lo$it de nulitate !elati$+. Nulitatea !e-ultat+ din $iolen)+ poate i a"ope!it+ p!in "on i!ma!e 3a!t. /1= alin. /8 numai dup+ &n"eta!ea $iolen)ei' a%t el &n"&t a"tul #u!idi" al "on i!m+!ii %+ nu ie el &n%u.i $i"iat. 6. Do$ada $iolen)ei in"um*+ "elui "e in$o"+ a"e%t $i"iu de "on%im)+m&nt. ?iind un apt #u!idi"' $iolen)a poate i do$edit+ "u o!i"e mi#loa"e de p!o*+. Articolul $%,. Nulitatea actului juridic nc(eiat prin leziune "1# Actul juridic pe care o persoan l.a nc(eiat din cauza unui concurs de mprejurri grele de care a profitat cealalt parte, in condiii e+trem de nefavora ile, poate fi declarat nul de instana de judecat. "$# 0nstana de judecat poate menine actul juridic dac prtul ofer o reducere a creanei sale sau o despgu ire pecuniar ec(ita il. 1. Le-iunea e%te p!e#udi"iul mate!ial pe "a!e &l %u e!+ una din p+!)ile a"tului #u!idi" "i$il din "au-a di%p!opo!)iei $+dite de $aloa!e e,i%tente &n momentul &n":eie!ii a"tului &nt!e p!e%ta)ia la "a!e %1a o*li(at .i p!e%ta)ia pe "a!e a! u!ma %+ o p!imea%"+ &n lo"ul ei. Le-iunea "a temei de anula!e a a"tului #u!idi" p!e%upune dou+ elemente "on%tituti$e< 1 elementul obiectiv, "a!e "on%t+ &n di%p!opo!)ia $+dit+ de $aloa!e &nt!e "ont!ap!e%ta)ii "eea "e a"e "a a"tul #u!idi" %+ ie e,t!em de ne a$o!a*il pent!u una din p+!)i7 1 elementul subiectiv, "a!e "on%t+ &n p!o ita!ea de %ta!ea de ne$oie "!eat+ de un "on"u!% de &mp!e#u!+!i (!ele &n "a!e %e a l+ "ealalt+ pa!te. Le-iunea e,i%t+ numai &n "ont!a"tele %inala(mati"e' one!oa%e .i "omutati$e .i e%te e,"lu%+ &n "ont!a"tele (!atuite' &n "ele unilate!ale .i &n "ele aleato!ii. /. Pent!u "a le-iunea %+ %e!$ea%"+ "a temei pent!u anula!ea a"tului #u!idi" e%te ne"e%a! %+ ie &nt!unite u!m+toa!ele "ondi)ii< 1 %ta!ea de ne"e%itate &n "a!e %e a l+ pa!tea "e i$o"+ nulitatea %+ ie dete!minant+ pent!u &n":eie!ea a"tului #u!idi"' a%t el &n"&t' da"+ nu %1a! a la &n a%emenea &mp!e#u!+!i' pa!tea dat+ nu a! i &n":eiat a"e%t a"t %au nu l1a! i &n":eiat &n a%emenea "ondi)ii7

a"tul #u!idi" %+ ie &n":eiat &n "ondi)ii nu pu! .i %implu ne a$o!a*ile' "i e,t!em de ne a$o!a*ile pent!u una din p+!)i7 di%p!opo!)ia dint!e "ont!ap!e%ta)ii %+ e,ite &n momentul &n":eie!ii a"tului #u!idi" .i nu &nt!1un moment ulte!io!7 &n "a- "ont!a! a! e,i%ta %itua)ia de impreviziune da! nu de le-iune7 1 %+ %e demon%t!e-e "+ "ealalt+ pa!te a p!o itat de %ta!ea de ne"e%itate &n "a!e %e (+%ea pa!tea "e in$o"+ le-iunea. E%te le-iune' de e,emplu' &n "a-ul "&nd o pe!%oan+' p!o it&nd de %ta!ea mate!ial+ oa!te (!ea "au-at+ de lip%a mi#loa"elo! de e,i%ten)+ a altei pe!%oane' o dete!min+ %+ $&nd+ un o*ie"t p!e)io% la un p!e) e,"e%i$ de mi" &n "ompa!a)ie "u $aloa!ea !eal+ a o*ie"tului %au o dete!min+ %+ ia un &mp!umut "u o do*&nd+ e,"e%i$ de ma!e. ;. Le-iunea at!a(e nulitate !elati$+ a a"tului #u!idi". 2n "o!e%punde!e "u !e(ula (ene!al+ "on%a"!at+ &n a!t. /14' e e"tul nulit+)ii e%te !epune!ea p+!)ilo! &n %itua)ia ante!ioa!+. Le(ea p!e$ede po%i*ilitatea men)ine!ii a"tului #u!idi" le-iona!' &n "a-ul &n "a!e %e $o! lua m+%u!i &n $ede!ea !e%ta*ili!ii e":ili*!ului "ont!ap!e%ta)iilo!. In%tan)a de #ude"at+ poate di%pune o !edu"e!e a "!ean)ei "!edito!ului %au o de%p+(u*i!e pe"unia!+ e":ita*il+ o e!it+ p+!)ii p!e#udi"iate. De e,emplu' in%tan)a poate o*li(a p&!&tul %+ pl+tea%"+ p+!)ii le-ate o de%p+(u*i!e pent!u !epa!a!ea p!e#udi"iului "au-at p!in $&n-a!ea la un un p!e) e,"e%i$ de mi" %au %+ !edu"+ do*&nda e,"e%i$+ pent!u &mp!umut. >. Do$ada le-iunii in"um*+ "elui "a!e o in$o"+. ?iind un apt #u!idi"' le-iunea poate i do$edit+ "u o!i"e mi#loa"e de p!o*+. Articolul $%1. Nulitatea actului juridic nc(eiat n urma nelegerii dolosive dintre reprezentantul unei pri i cealalt parte "1# Actul juridic nc(eiat n urma nelegerii dolosive dintre reprezentantul unei pri i cealalt parte poate fi declarat nul de instana de judecat. "$# *ererea de anulare, n cazul prevazut la alin."1#, poate fi depus n termen de un an de la data la care cel interesat a aflat sau tre uia s afle despre nc(eierea actului juridic. 1. 2n a"tul #u!idi" &n":eiat p!in !ep!e-entant 3a!t. />/8 a"e%ta din u!m+ nu mani e%t+ $oin)a %a p!op!ie' %"opul lui e%te de a "omuni"a $oin)a !ep!e-entatului. 2n "a-ul &n)ele(e!ii dolo%i$e dint!e !ep!e-entant .i "ealalt+ pa!te $oin)a !ep!e-entatului nu e%te mani e%tat+' ea e%te &nlo"uit+ "u $oin)a !ep!e-entantului' "eea "e at!a(e nulitatatea a"e%tui a"t #u!idi". A"tul #u!idi" &n":eiat &n u!ma &n)ele(e!ii dolo%i$e dint!e !ep!e-entantul unei p+!)i .i "ealalt+ pa!te e%te lo$it de nulitate !elati$+. /. 2n)ele(e!ea dolo%i$+ dint!e !ep!e-entantul unei p+!)i .i "ealalt+ pa!te p!e%upune %+$&!.i!ea de "+t!e !ep!e-entant &n mod inten)ionat' "u !ea1$oin)+ a uno! a")iuni "e "ont!a$in $oin)ei !ep!e-entatului. Ne(li#en)a !ep!e-entantului .i &n":eie!ea a"tului #u!idi" &n "ondi)ii ne a$o!a*ile pent!u !ep!e-entat' la el "a .i dep+.i!ea &mpute!ni"i!ilo! date de !ep!e-entat nu "ad %u* in"iden)a p!e-entului a!ti"ol. S"opul &n)ele(e!ii dolo%i$e 3o*)ine!ea *ene i"iilo! de "+t!e p+!)ile a"e%tei &n)ele(e!i' "au-a!ea p!e#udi"iilo! !ep!e-entatului et".8 nu a!e impo!tan)+ #u!idi"+. ;. Alineatul / %ta*ile.te te!mennul de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+ pent!u a")iunea &n anula!e a a"tului #u!idi" &n":eiat &n u!ma &n)ele(e!ii dolo%i$e dint!e !ep!e-entantul unei p+!)i .i "ealalt+ pa!te. P!in de!oa(a!e de la !e(ula (ene!al+ p!i$ind te!menul de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+ "a!e e%te de ; ani 3a!t. /698' no!ma dat+ %ta*ile.te un te!men de p!e%"!ip)ie de un an. A"e%t te!men &n"epe %+ "u!(+ de la data la "a!e "el inte!e%at a a lat %au t!e*uia %+ a le de%p!e &n":eie!ea a"tului #u!idi". Articolul $%$. Nulitatea actului juridic nc(eiat cu ncalcarea interdiciei de a dispune de un un Actul juridic prin care s.a dispus de un un referitor la care, prin lege sau de instana de judecat, sau de un alt organ a ilitat, este instituita, in favoarea unor persoane, o interdicie cu privire la dispoziie poate fi declarat nul de instana de judecat la cererea persoanelor n favoarea crora este instituit interdicia. 1. No!ma p!e-entului a!ti"ol %e !e e!+ la a"tele #u!idi"e de di%po-i)ie 3a!t. 14=8' p!in "a!e %e di%pune de un *un' !e e!ito! la "a!e e%te in%tiutit+ o inte!di")ie &n a$oa!ea uno! pe!%oane. Inte!di")ia poate i in%tiutit+ prin lege, de instana de judecat, sau de un alt organ abilitat. /. Le(ea %ta*ile.te inte!di")ii p!i$ind a"tele de di%po-i)ie &n $ede!ea o"!oti!!i inte!e%elo! uno! "ate(o!ii de pe!%oane. A%t el' %&nt inte!-i%e a"tele "u titlu (!atuit p!in "a!e "el pu% %u* tutel+ %au "u!atel+ %e o*li(+ %au !enun)+ la d!eptu!i 3a!t.>;8. A"ea%t+ inte!di")ie e%te in%tiutit+ &n a$oa!ea pe!%oanelo! in"apa*ile' "elo! "u "apa"itate de e,e!"i)iu !e%t!&n%+ %au limitat+ 3a %e $edea a!t.a!t. /C 5//' />'/@8. S&nt inte!-i%e a"tele de di%po-i)ie a%up!a *unu!ilo! imo*ile p!op!ietate "omun+ &n de$+lm+.ie +!+ a"o!dul %"!i% al "op!op!ieta!ilo! de$+lma.i 3a!t. ;648. De*ito!ului (a#i%t &i e%te int!e-i% %+ &n":eie a"te #u!idi"e de &n%t!+ina!e a *unu!ilo! (a#ate +!+ auto!i-a)ia "!edito!ului (a#i%t 3a!t.>99 alin;8. E%te inte!-i% o!i"e a"t de di%po-i)ie al de*ito!ului a%up!a unui *un din ma%a de*itoa!e e e"tuaut dup+ intenta!ea p!o"e%ului de in%ol$a*ilitate 3a!t. =; al Le(ii in%ol$a*ilit+)ii n!. 6;/F/CC1FF0.O.' n!. 1;4 5 1>C din 1@.11./CC18. ;. Inte!di")ia de a &n":eia a"te #u!idi"e de di%po-i)ie poate i in%tituit+ de "+t!e in%tan)a de #ude"at+. Con o!m a!t. 19@ la Codului de p!o"edu!+ "i$il+' in%tan)a de #ude"at+ e%te &n d!ept< a8 %+ pun+ %e":e%t!u pe *unu!ile p&!&tului7 *8 %+ inte!-i"+ p&!&tului %+$&!.i!ea uno! anumite a"te7 "8 %+ inte!-i"+ alto! pe!%oane %+$&!.i!ea uno! anumite a"te &n p!i$in)a o*ie"tului &n liti(iu. >. A"tul #u!idi" de di%po-i)ie &n":eiat "u &n"+l"a!ea inte!di")iei de a di%pune de un *un e%te lo$it de nulitate !elati$+. 2n p!e-entul a!ti"ol %e %tipulea-+ e,p!e% "+ a")iunea &n anula!e poate i intentat+ de pe!%oana &n a$oa!ea "+!eia e%te in%tiuit+

1 1

inte!di")ia< "op!op!ieta!ul &n "a-ul unui a"t #u!idi" p!e$+-ut de a!t. ;64' "!edito!ul (a#i%t &n "a-ul a"telo! #u!idi"e p!e$+-ute de a!t. >99 alin.; et". Articolul $%%. 9ermenul naintrii aciunii privind anularea actului juridic "1# 3ersoana ndreptit are dreptul s cear anularea actului juridic pentru temeiurile stipulate la art.$$', $$) i $%, n termen de ! luni de la data cnd a aflat sau tre uia s afle despre temeiul anulrii. "$# 6n temeiul stipulat la art.$$9, cererea de anulare poate fi depus n termen de ! luni de la data cnd a incetat violenta. 1. A")iunea &n nulitate !elati$+' %p!e deo%e*i!e de "ea &n nulitate a*%olut+' e%te p!e%"!ipti*il+' adi"+ ea t!e*uie intentat+ &n te!menul de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+. P!in p!e-entul a!ti"ol %&nt in%tituite te!mene %pe"iale de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+ pent!u a")iunile &n anula!e a uno! "ate(o!ii de a"te #u!idi"e. A"e%te te!mene de!o(+ de la !e(ula (ene!al+ p!i$ind te!menul de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+ "a!e e%te de ; ani 3a!t. /6=8 .i "on%tiutie 6 luni p!i$ito! la a")iunile &n anula!ea< 1 a"tului #u!idi" a e"tat de e!oa!e 3a!t. //98' 1 a"tului #u!idi" &n":eiat p!in dol 3a!t. //=8' 1 a"tului #u!idi" a e"tat de le-iune 3a!t. /;C8 .i 1 a"tului #u!idi" &n":eiat p!in $iolen)+ 3a!t. //48. /. O p!o*lem+ impo!tant+ &n "ea "a!e p!i$e.te p!e%"!ip)ia a")iunii &n anula!ea unui a"t #u!idi" e%te a"ea a datei de la "a!e ea &n"epe %+ "u!(+. Con o!m !e(ulii (ene!ale' te!menul de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+ &n"epe %+ "u!(+ de la data "&nd pe!%oana a "+!ei d!ept a o%t &n"+l"at a a lat %au t!e*uia %+ a le de%p!e &n"+l"a!ea d!eptului. P!i$ito! la a")iunile &n anula!ea a"tului #u!idi" a"ea%t+ dat+ $a!ia-+ &n un")ie de temeiul a")iunii &n anula!e. 2n "a-ul a")iunilo! &n anula!ea a"tului #u!idi" a e"tat de e!oa!e' a"tului #u!idi" &n":eiat p!in dol .i a"tului #u!idi" a e"tat de le-iune te!menul de p!e%"!ip)ie &n"epe %+ "u!(+ de la data "&nd "el &nd!ept+)it a a lat %au t!e*uia %+ a le de%p!e temeiul anul+!ii' ia! &n "a-ul a")iunii &n anula!ea a"tului #u!idi" &n":eiat p!in $iolen)+ 5 te!menul de p!e%"!ip)ie &n"epe %+ "u!(+ da la data "&nd a &n"etat $iolen)a. ;. P!e$ede!ile p!e-entului a!ti"ol t!e*uie%" p!i$ite &n an%am*lu "u p!e$ede!ile a!t. /9/ alin. @. Capitolul IV ACTELE JURIDICE INCJEIATE SUD CONDITIE Articolul $%&. Actul juridic nc(eiat su condiie Actul juridic se consider nc(eiat su condiie cnd apariia i ncetarea drepturilor su iective civile i a o ligaiilor corelative depind de un eveniment viitor i nesigur ca realizare. 1. Condi)ia e%te un e$eniment $iito! .i ne%i(u! "a !eali-a!e de "a!e depinde e,i%ten)a na.te!ea %au de% iin)a!ea a"tului #u!idi". Condi)ia' "a modalitate a a"tului #u!idi"' p!e-int+ u!m+toa!ele "a!a"te!e< A. E%te un e$eniment $iito! %au un e$eniment "a!e de#a a %u!$!nit' &n%+ deoa"amdat nu e%te "uno%"ut p+!)ilo!. Nu e%te "ondi)ie da"+ e%te "e!t' ":ia! +!+ "a p+!)ile %+ .tie' "+ e$enimentul nu %e $a p!odu"e. D. E%te un e$eniment ne%i(u!. In"e!titudinea &n p!i$in)a %u!$eni!ii e$enimentului $iito! deo%e*e.te condiia de termen' "a!e e%te un e$eniment $iito! .i %i(u! "a !eali-a!e' de "a!e depinde p!odu"e!ea %au %tin(e!ea e e"telo! unui a"t #u!idi". A%t el' o*li(a)ia "e u!mea-+ a i e,e"utat+ la moa!tea unei anumite pe!%oane e%te o o*li(a)ie "u te!men' iind ne&ndoelni" "+ a"e%t e$eniment %e $a p!odu"e' ":ia! da"+ nu %e poate "unoa.te data de"e%ului. Da"+ &n%+ p!odu"e!ea e e"telo! unui a"t #u!idi" e%te "ondi)ionat+ de moa!tea unei pe!%oane p&n+ la o anumit+ dat+' %&ntem &n a)a unui a"t "u "ondi)ie %u%pen%i$+ 3a %e $edea a!t. /;4 .i "omenta!iul8' neput&ndu1%e .ti "u %i(u!an)+ da"+ de"e%ul %e $a &nt&mpla %au nu p&n+ la a"ea%t+ dat+. C. Condi)ia t!e*uie %+ ie !e-ultatul $oin)ei p+!)ilo!' "a mani e%ta!e a p!in"iliului li*e!t+)ii "ont!a"tuale. Da"+ e i"a"itatea a"tului #u!idi" e%te "ondi)ionat+ de p!odu"e!ea unui e$eniment $iito! .i ne%i(u! prin lege' nu e%te "ondi)ia' "a modalitate a a"tului #u!idi"' &n %en%ul %t!i"t1#u!idi" al a"e%tei no)iuni. D. De !eali-a!ea e$enimentului $iito! .i ne%i(u! depinde eficacitatea actului juridic 5 p!odu"e!ea %au &n"eta!ea !et!oa"ti$+ a e e"telo! lui' da! nu &n%+.i e,i%ten)a a"tului #u!idi" a e"tat de a"ea%t+ modalitate. A"tul #u!idi" "a ata!e e,i%t+ deoa!e"e' p!in ipote-+' &nt!une.te toate elementele e%en)iale "e!ute de le(e 3"on%im)+m&nt' "apa"itate' o*ie"t' "au-+ .i' e$entual' o!m+8' da! apa!i)ia %au di%pa!i)ia !et!oa"ti$+ a e e"telo! a"tului %&nt "ondi)ionate de p!odu"e!ea unui e$eniment $iito! .i in"e!t. /. 2n un")ie de le(+tu!a dint!e $oin)a p+!)ilo! .i !eali-a!ea %au ne!eali-a!ea "ondi)iei' a"ea%ta poate i "au-al+' mi,t+ .i pote%tati$+. E%te cauzal a"ea "ond)ie "+!ei !eali-a!e depinde de &nt&mpla!e' iind totalmente independent+ de $oin)a p+!)ilo!. E%te "a-ul a"tului #u!idi" %u*o!donat unui e$eniment natu!al' %au "a!e depinde e,"lu%i$ de $oin)a unui te!). De e,emplu' o*li(a)ia de a i!i(a un te!en' da"+ p&n+ &nt!1o dat+ anumit+ nu $a ploua' e%te o o*li(a)ie %u* "ondi)ie "au-al+.

E%te potestativ a"ea "ondi)ie a "+!ei !eali-a!e depinde e,"lu%i$ de $oin)a p+!)ilo! 3a %e $edea a!t. /;@ alin./ .i "omenta!iul8. E%te mixt "ondi)ia a "+!ei !eali-a!e depinde de $oin)a uniea din p+!)i .i de $oin)a unui te!). R+%punde a"e%tei de ini)ii' de e,emplu' "ondi)ia "a una din p+!)i %+ &n":eie un alt a"t #u!idi"< "ump+!a!ea unui *un "u "ondi)ia $&n-+!ii altui *un %au "u "ondi)ia o*)ine!ii unui &mp!umut. Articolul $%5. *ondiia nul "1# 4ste nul condiia care contravine legii, ordinii pu lice i unelor moravuri sau condiia a crei ndeplinire este imposi il. Actul juridic nc(eiat su astfel de condiie este nul n ntregime. "$# *ondiia a crei survenire sau nesurvenire depinde de voina prilor actului juridic este nul. Actul juridic nc(eiat su o astfel de condiie este nul. 1. Dup+ "um e%te nul a"tul #u!idi" "e "ont!a$ine le(ii' o!dinii pu*li"e %au *unelo! mo!a$u!i' tot a.a e%te nul+ .i "ondi)ia' "a modalitate a a"tului #u!idi"' atun"i "&nd e%te ili"it+' imo!al+ %au "ont!a!+ o!dinii pu*li"e 3a %e $edea a!t. //C .i "omenta!iul .i p./ al "omenta!iului la a!t./C98. /. Condi)ia e%te imposibil "&nd e$enimentul a$ut &n $ede!e de p+!)i e%te a*%olut i!eali-a*il &n &mp!e#u!+!ile %au "u mi#loa"ele e,i%tente la data &n":eie!ii a"tului #u!idi". E%te i!e%" "a o a%emenea "ondi)ie %+ ie nul+' deoa!e"e %u*o!dona!ea &ndeplini!ii o*li(a)iei unui e$eniment de%p!e "a!e %e .tie din "apul lo"ului "+ e%te impo%i*il de !eali-at e":i$alea-+ "u lip%a inten)iei de a %e o*li(a. Impo%i*ilitatea poate i i-i"+' da"+ %e dato!ea-+ uno! "au-e de o!din mate!ial %au natu!al 3de e,emplu' "ondi)ia de a t!an% o!ma ie!ul &n au!8' %au #u!idi"+ da"+ e%te dete!minat+ de impedimente de de o!din le(i%lati$ 3de e,emplu' "ondi)ia %+$&!.i!ii unui a"t #u!idi" de "+t!e o pe!%oan+ in"apa*il+8. Impo%i*ilitatea %e ap!e"ia-+ la data &n":eie!ii a"tului #u!idi"' deoa!e"e un apt impo%i*il de !eali-at la un moment dat poate de$eni !eali-a*il ulte!io!' ie dato!it+ de-$olt+!ii .tiin)ei .i te:ni"ii' ie dato!it+ modi i"+!ii le(i%la)iei. ;.Condi)ia impo%i*il+' ili"it+' imo!al+ %au "ont!a!+ o!dinii pu*li"e e%te %an")ionat+ "u nuiutate a*%olut+. Nulitatea e%te total+' adi"+ in%e!a!ea &n a"tul #u!idi" a unei "lau-e "ondi)ionale at!a(e nulitatea &nt!e(ului a"t #u!idi". A"ea%t+ no!m+ e%te o de!o(a!e de la !e(ula (ene!al+' "on o!m "+!eia nulitatea "lau-ei nu at!a(e nulitatea &nt!e(ului a"t #u!idi" da"+ %e poate p!e%upune "+ a"e%ta a! i o%t &n":eiat .i &n lip%a a"e%tei "lau-e 3a!t. //C alin.;8. >. Alineatul / e%te "on%a"!at "ondi)iei potestative 5 "ondi)iei a "+!ei %u!$eni!e %au ne%u$eni!e depinde de $oin)a p+!)ilo! a"tului #u!idi". 2n p!in"ipiu' a"tul #u!idi"' &n":eiat %u* o "ondi)ie a "+!ei %u!$eni!e depinde e,"lu%i$ de $oin)a unei p+!)i' e%te nul. De.i te,tul le(ii nu p!e"i-ea-+' e%te $ala*il a"tul #u!idi" "u "ondi)ie pote%tati$+ pent!u "!edito!. 2n a$oa!ea a"e%tei %olu)ii optea-+ at&t #u!i%p!uden)a' "&t .i do"t!ina. 2nt!1ade$+!' nu e,i%t+ ni"i un impediment "a de*ito!ul %+ %e o*li(e %u* "ondi)ia "a "!edito!ul %+ %+$&!.ea"+' %au' din "ont!a' %+ %e a*)in+ de la %+$&!.i!ea uno! a")iuni. A"tul #u!idi" &n":eiat %u* "ondi)ie pote%tati$+ pent!u de*ito! e%te lo$it de nulitate' odat+ "e %u!$eni!ea a"e%tei "ondi)ii depinde e,"lu%i$ de $oin)a de*ito!ului. De e,emplu' $a i nul a"tul de $&n-a!e1"ump+!a!a!e &n "a!e $&n-+to!ul A&.i a%um+ o*li(a)iaB de a $inde *unul Aatun"i "&nd $a $!eaB' &nt!u"&t a%uma!ea unei o*li(a)ii %u*o!donat+ totalmente a!*it!a!ului de*ito!ului e":i$alea-+ "u nea%uma!ea $!eunei o*li(a)ii. A"e%t a"t #u!idi" e%te lo$it de nulitate a*%olut+. Articolul $%!. *ondiia pozitiv "1# 1ac actul juridic este nc(eiat su condiia survenirii unui eveniment oarecare ntr.un termen determinat, condiia se consider nerealizat dac acest termen a e+pirat i evenimentul nu a survenit. "$# 1ac termenul nu este determinat, condiia poate fi ndeplinit oricnd. *ondiia poate fi recunoscut nerealizat atunci cnd este evident c survenirea ulterioara a evenimentului este imposi il. 1. Condi)ia pozitiv e%te "ondi)ia "+ %e $a p!odu"e un anumit e$eniment. 2n p!e-entul a!ti"ol %&nt i,ate !e(ulile p!i$ind dete!mina!ea momentului &n "a!e %e poate "on%ide!a "+ o "ondi)ie po-iti$+ e%te "+-ut+' adi"+ nu mai e%te !eali-a*il+ &n mod de initi$. Re(ulile %&nt di e!ite &n un")ie de apul da"+ p+!)ile au i,at %au nu un te!men pent!u !eali-a!ea "ondi)iei. /. Da"+ p+!)ile au i,at un te!men &n de"u!%ul "+!uia "ondi)ia $a t!e*ui %+ %e !eali-e-e pent!u a p!odu"e e e"te' atun"i "ondi)ia %e poate "on%ide!a ne!eali-at+< 1 "&nd te!menul i,at a e,pi!at &nainte "a "ondi)ia %+ %e i !eali-at' ":ia! da"+ ea %e $a !eali-a ulte!io!' iind"+ $oin)a p+!)ilo! a o%t de a "on%ide!a "a $ala*il+ numai !eali-a!ea &mplinit+ p&n+ la e,pi!a!ea te!menului i,at. A%t el "&nd %e %ta*ile.te "a "ondi)ie t!an%mite!ea p!op!iet+)ii unui *un dete!minat indi$idual 3a!t./4> alin.18' de e,emplu' un imo*il anumit' "ondi)ia %e "on%ide!+ ne!eali-at+ da"+ p!op!ietatea nu a o%t t!an%mi%+ p&n+ la data i,at+' ":ia! da"+ a o%t t!an%mi%+ ulte!io!. 1 "&nd' &nainte de e,pi!a!ea te!menului i,at' !eali-a!ea "ondi)iei a de$enit impo%i*il+ &n mod "e!t pe $iito!. A%t el' &n e,emplul dat "ondi)ia %e "on%ide!+ ne!eali-at+ da"+ *unul dete!minat indi$idual a pie!it 3imo*ilul a o%t demolat8 &nainte de a"ea%t+ dat+' a%t el &n"&t e%te %i(u! "+ p!op!ietatea nu mai poate i t!an%mi%+. ;. Da"+ p+!)ile n1au i,at ni"i un te!men pent!u !eali-a!ea "ondi)iei' atun"i' &n p!in"ipiu' !eali-a!ea ei t!e*uie a.teptat+ la in init .i "ondi)ia nu %e poate ni"i"&nd "on%ide!at+ "a de initi$ ne!eali-at+. Condi)ia poate i !e"uno%"ut+ "a de initi$ ne!eali-at+ atun"i "&nd e%te e$ident "+ %u!$eni!ea ulte!ioa!+ a e$enimentului e%te impo%i*il+. De e,emplu' da"+ %e pune d!ept "ondi)ie "+%+to!ia unei pe!%oane' +!+ a i,a te!menul &n "a!e a"ea%t+ "+%+to!ie $a t!e*ui %+ ai*+ lo"' "ondi)ia %e $a

"on%ide!a de initi$ ne!eali-at+' da"+ a"ea pe!%oan+ moa!e &nainte de a %e "+%+to!i' doa!e"e e%te "e!t "+ "ondi)ia nu %e mai poate !eali-a. Articolul $%'. *ondiia negativ "1# 6n cazul n care actul juridic este nc(eiat su condiia nesurvenirii unui eveniment anumit ntr.un termen determinat, condiia se consider realizat c(iar i pn la e+pirarea acestui termen dac este evident c survenirea ulterioar a evenimentului este imposi il. "$# 1ac termenul nu este determinat, condiia se consider realizat doar atunci cnd va fi evident c evenimentul nu va surveni. 1. 2n p!e-entul a!ti"ol e%te !e(lementat+ !eali-a!ea "ondi)iei negative. Condi)ia ne(ati$+ e%te "ondi)ia "+ nu %e $a p!odu"e un anumit e$eniment. /. Da"+ p+!)ile au i,at un te!men pent!u ne%u!$eni!ea e$enimentului' atun"i "ondi)ia %e "on%ide!+ !eali-at+< 1 da"+ te!menul i,at %1a epui-at +!+ "a e$enimentul %+ %e p!odu"+' ":ia! da"+ el %e p!odu"e ulte!io!7 1 da"+' ":ia! .i p&n+ la e,pi!a!ea te!menului i,at de$ine e$ident "+ e$enimentul nu $a mai putea a$ea lo". De e,emplu' "ondi)ia "+ o pe!%oan+ nu %e $a "+%+to!i timp de un an e%te !eali-at+' ie "&nd a t!e"ut un an +!+ "a pe!%oana %+ %e "+%+to!ea%"+' ie' da"+ &naintea e,pi!+!ii te!menului de un an' pe!%oana moa!e' a%t el &n"&t e%te "e!t "+ nu poate a$ea lo" "+%+to!ia. ;. Da"+ p+!)ile n1au i,at un te!men pent!u "a %+ nu %u!$in+ un anumit e$eniment' atun"i "ondi)ia $a !+m&ne ne!eali-at+ un timp inde init' .i nu $a i "on%ide!at+ !eali-at+ de"&t &n "a-ul "&nd $a i e$ident "+ e$enimentul nu %e mai poate p!odu"e. Articolul $%). 0nadmisi ilitatea influenei asupra realizrii condiiei "1# 3ersoana care a nc(eiat un act juridic su condiie determinat nu are dreptul, pna la realizarea condiiei, s efectueze aciuni capa ile s mpiedice e+ecutarea o ligaiilor sale. "$# 1ac condiia se realizeaz, iar persoana a intreprins deja aciunile menionate la alin."1#, ea este o ligat sa repare celeilalte pri prejudiciul cauzat astfel. 1. Di%po-i)iile p!e-entului a!ti"ol au "a %"op de a a%i(u!a "a lu"!u!ile %+ de"u!(+ no!mal .i de a e,"lude ame%te"ul "u !ea1 "!edin)+ .i neloial al uneiea din p+!)i &n de% +.u!a!ea e$enimentelo!. Pe!%oana "a!e a &n":eiat un a"t #u!idi" %u* "ondi)ie nu poate %+$&!.i' &naunte de &ndeplini!ea "ondi)iei' a")iuni "a!e a! a e"ta e,e"uta!ea o*li(a)iilo! %ale. Da"+ p!in a")iuni "ulpa*ile %+$&!.ite &naintea &ndeplini!ii "ondi)iei de*ito!ul &mpiedi"+ e,e"uta!ea o*li(a)iilo! %ale' el poate "au-a p!in a"ea%ta p!e#udi"ii "!edito!ului. /. La %u!$eni!ea "ondi)ei pa!tea' "a!e a %+$&!.it a")iuni "apa*ile %+ &mpiedi"e e,e"uta!ea o*li(a)iilo! %ale' e%te o*li(at+ %+ !epa!e "eleilalte p+!)i p!e#udi"iul "au-at p!in a")iunile %ale. Pent!u "a %an")iunea p!e$+-ut+ &n alineatul / %+ ie apli"at+ t!e*uie %+ ie &ndeplinite u!m+toa!ele "ondi)ii< 1 "ondi)ia dete!minat+ de p+!)i %+ %e !eali-e-e7 1 pa!tea "a!e a %+$&!.it a")iunile &n "au-+ %+ %e a le &n "ulp+. 2ntinde!ea de%p+(u*i!ii pe "a!e o poate p!edinde pa!tea de *un+1"!edin)+ %e %ta*ile.te "on o!m p!e$ede!ilo! a!t. 1> alin./. P!e$ede!ile p!e-entului a!ti"ol t!e*uie%" p!i$ite &n an%am*lu "u "ele &n%"!i%e &n a!t. />1. Articolul $%9. Actul juridic inc(eiat su condiie suspensiv Actul juridic se consider nc(eiat su condiie suspensiv dac apariia drepturilor su iective civile i a o ligaiilor corelative prevzute de el depinde de un eveniment viitor i incert sau de un eveniment survenit, ns deocamdat necunoscut prilor. 1. Condi)ia e%te suspensiv atun"i "&nd e e"tele a"tului #u!idi" %&nt %u*o!donate unui e$eniment $iito! .i in"e!t %au unui e$eniment %u!$enit da! ne"uno%"ut p+!)ilo! la momentul &n":eie!ii a"tului #u!idi". A%t el' $&n-a!ea poate i %u*o!donat+ o*)ine!ii unui &mp!umut' dona)ia poa!e i "ondi)ionat+ de "+%+to!ia donata!ului. 2n "a-ul "ondi)iei %u%pen%i$e a"tul #u!idi" e%te $ala*il o!mat' da! e i"a"itatea %a deplin+ depinde de po!odu"e!ea unui apt ulte!io! 5 &mplini!ea "ondi)iei. At&t timp "&t "ondi)ia %u%pen%i$+ nu %1a &mplinit' d!eptu!ile .i o*li(a)iile p+!)ilo! %e a l+ %u%pendate &n e,i%ten)a lo!. /. Din a"tele #u!idi"e &n":eiate %u* "ondi)ie de"u!( u!m+toa!ele "on%e"in)e< 1 "!edito!ul nu poate "e!e e,e"uta!ea o*li(a)iei. De e,emplu' &nt!1un a"t de $&n-a!e1"ump+!a!e "u "ondi)ie %u%pen%i$+ "ump+!+to!ul nu poate "e!e p!eda!ea *unului' p&n+ la %u!$eni!ea "ondi)iei7 1 de*ito!ul nu dato!ea-+ nimi"7 da"+ totu.i a pl+tit' el poate "e!e !e%titui!ea pl+)ii "a nedato!at+7 1 &n a"tele t!an%lati$e %au "on%tituti$e de d!eptu!i !eale nu a!e lo" t!an%mite!ea %au "on%titui!ea a"e%to! d!eptu!i. De e,emplu' &n%t!+in+to!ul %u* "ondi)ia %u%pen%i$+ !+m&ne p!op!ieta!ul *unului &n%t!+inat' "u "on%e"in)ele "e de"u!( din a"e%t titlu' in"lu%i$ !e e!ito! la !i%"ul piei!ii o!tuite 3da"+ *unul pie!e &naintea %u!$eni!ii "ondi)iei %u%pen%i$e' $&n-+to!ul nu poate p!etinde "ump+!+to!ului plata p!e)ului87

"!edito!ul poate %+$&!.i a"te de di%po-i)ie 3de e,emplu' do*&ndito!ul %u* "ondi)ie %u%pen%i$+ poate %+ &n%t!+ine-e %au %+ (a#e-e *unul8' da! "ondi)ionat' "+"i' &n $i!tutea unui p!in"ipiu (ene!al al d!eptului' nimeni nu poate "eda mai multe d!eptu!i de"&t a!e el &n%u.i. A":i-ito!ul nou $a de$eni titula! al d!eptului a e"tat de a"eea.i "ondi)ie7 1 te!menul de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+ nu &n"epe %+ "u!(+ 3a!t. /9/ alin./8. ;. -ac condiia suspensiv a survenit ' %e "on%ide!+' !et!oa"ti$' "+ a"tul a o%t pu! .i %implu. 2n p!in"ipiu' p!in %u!$eni!ea "ondi)iei %u%pen%i$e a"tul #u!idi" &.i p!odu"e e e"tele din momentul &n":eie!ii %ale' "a .i "&nd nu a! i o%t a e"tat de a"ea%t+ "ondi)ie. Lo"ul d!eptu!ilo! .i o*li(a)iilo! "ondi)ionale &l iau d!eptu!ile .i o*li(a)iile pu!e .i %imple. A"tul de$ene e i"a"e "u e e"t !et!oa"ti$. A!ti"olul dat nu "on)ine ni"i o p!e$ede!e e,p!e%+ !e e!ito! la %oa!ta a"telo! de di%po-i)ie %+$&!.ite de "!edito! 3do*&ndito!8 .i "elo! %+$&!.ite de de*ito! 3&n%t!+in+to!8 &naintea %u!$eni!ii "ondi)iei %u%pen%i$e' da"+ "ondi)ia %e !eali-ea-+. Ju!i%p!uden)a .i do"t!ina alto! )+!i' le(i%la)iile "+!o!a "on)in di%po-i)ii %imila!e 3?!an)a' RomInia et".8' "on%ide!+ "+ a"tele de di%po-i)ie %+$&!.ite de "!edito! 3do*&ndito!8 %e "on%olidea-+ !et!oa"ti$' ia! "ele %+$&!.ite de de*ito! 3&n%t!+in+to!8 %e de% iin)ea-+ !et!oa"ti$. La dete!mina!a e e"telo! a"telo! de di%po-i)ie %+$&!.ite de de*ito! 3&n%t!+in+to!8' "a!e p!o$i-o!iu a !+ma% p!op!ieta!ul *unului &n%t!+inat' t!e*uie de )inut "ont de di%po-)iile a!t.;14' "a!e %tipulea-+ "+ %":im*a!ea p!op!ieta!ului nu a e"tea-+ d!eptu!ile te!)ilo! a%up!a *unului do*&ndit "u *un+1"!edin)+ ante!io! t!an%mite!ii d!eptului de p!op!ietae. >. -ac condiia suspensiv nu s$a realizat 3 !e e!ito! la condiia nerealizat 5 a %e $edea a!t. /;68' p+!)ile %e (+%e%" &n %itua)ia &n "a!e a! i o%t da"+ n1a! i &n":eiat a"tul. Ne!eali-a!ea "ondi)iei %u%pen%i$e' "a .i !eali-a!ea ei p!odu"e e e"t !et!oa"ti$. Da"+ p!e%ta)iile !e"ip!o"e au o%t de#a e e"tuate &nt!e p+!)i 3de e,emplu' %1a pl+tit un a$an%8' ele t!e*uie !e%tituite. A"tele de di%po-i)ie %+$&!.ite de de*ito! 3&n%t!+in+to!8 %e "on%olidea-+ !et!oa"ti$' "ele %+$&!.ite de "!edito!ul $i!tual 3do*&ndito!8' din "ont!a' %e de% iin)ea-+ !et!oa"ti$. @. Da"+ e e"tele a"tului #u!idi" %&nt %u*o!donate unui e$eniment de#a %u!$enit da! &n"+ ne"uno%"ut de p+!)i' "ondi)ia %u%pen%i$+ $a i !eali-at+ atun"i "&nd p+!)ile $o! lua "uno.tin)+ de p!odu"e!ea e$enimentului. Da"+ %u!$eni!ea e$enimentului p!odu% de$ine "uno%"ut+ uneia din p+!)i' ea t!e*uie %+ in o!me-e &nt!1un te!men !e-ona*il "ealalt+ pa!te 3"elelalte p+!)i8 de%p!e a"ea%ta. Condi)ia %u%pen%i$+ &n "au-+ %e "on%ide!+ !eali-at+ &n momentul "&nd am*ele p+!)i' &n a"tele #u!idi"e *ilate!ale' %au toate p+!)ile' &n a"tele #u!idi"e multilate!ale' iau "uno.tin)+ de %u!$eni!ea e$enimentului "+!uia &i %&nt %upu%e e e"tele a"tului #u!idi". Articolul $&,. Actul juridic nc(eiat su condiie rezolutorie Actul juridic se consider nc(eiat su condiie rezolutorie dac realizarea condiiei atrage desfiinarea actului juridic i resta ilirea situaiei e+istente pn la nc(eierea lui. 1. Condi)ia e%te rezolutorie atun"i "&nd !eali-a!ea ei at!a(e de% iin)a!ea a"tului #u!idi". A%t el' a"tul de $&n-a!e1"ump+!a!e poate i %upu% unei "ond)ii !e-oluto!ii de neplat+ a p!e)ului la o anumit+ %"aden)+. A"tul #u!idi" &n":eiat %u* "ondi)ie !e-oluto!ie e%!e $ala*il .i e i"a"e din momentul &n":eie!ii lui. E i"a"itatea a"e%tui a"t #u!idi" e%te &n%+ p!o$i-o!ie' a%t el &n"&t !eali-a!ea "ondi)iei !e-oluto!ii at!a(e de% iin)a!ea !et!oa"ti$+ a lui. /. A"tul #u!idi" &n":eiat %u* "ondi)ie !e-oluto!ie p!odu"e u!m+toa!ele "on%e"in)e< 1 "!edit!ul poa!e "e!e e,e"uta!ea o*li(a)iei' ia! de*ito!ul' !e%pe"ti$' e%te o*li(at %1o e,e"ute7 1 &n a"tele t!an%lati$e %au "on%tituti$e de d!eptu!i !eale a"e%te d!eptu!i %e t!an%mit %au %e "on%tiutie. Do*&ndito!ul de$ine imediat p!op!ieta!ul *unului t!an%mi% "u toate "on%e"in)ele "e de"u!( din a"e%t titlu' in"lu%i$ !e e!ito! la %upo!ta!ea !i%"u!ilo!7 1 do*&ndito!ul poate &n%t!+ina %au (a#a *unul %u* !e-e!$a e e"tului !et!oa"ti$ al !eali-+!ii "ondi)iei7 1 te!menul de p!e%"!ip)ie e,tin"ti$+ &n"epe %+ "u!(+ &n "on o!mitate "u !e(ula (ene!al+ 3a!t. /9/ alin.18. ;. -ac condiia rezolutorie s$a realizat ' &n p!in"ipiu' o*li(a)ia %e de% iin)ea-+ !et!oa"ti$. P!in "on%e"in)+' p+!)ile %&nt o*li(ate %+ !e%tiutie !e"ip!o" p!e%ta)iile p!imite. Da"+ !e%titui!ea nu %e pote a"e &n natu!+' ea %e $a e e"tua p!in e":i$alent. Re(ula !et!oa"ti$it+)ii nu ope!ea-+ &n "a-ul a"telo! #u!idi"e "u e,e"uta!e "ontinu+ %au %u""e%i$+. A%t el' &nt!1un "ont!a"t de lo"a)iune 3a!t.a!t.=9@ 5 41C8' !e%titui!ea !e"ip!o"+ p!e%ta)iilo! e%te impo%i*il+' iind"+ lo"ata!ul nu poate !e%titui *ene i"iul olo%in)ei' dea"eea ni"i !e%titui!ea ":i!iei nu a! i #u%ti i"at+. A"tele de di%po-i)ie ale "!edito!ului 3do*&ndito!ului8 %+$&!.ite &nainte de %u!$eni!ea "ondi)iei !e-oluto!ii %e de% iin)ea-+ !et!oa"ti$ 3%u* !e-e!$a p!ote")iei d!eptu!ilo! te!)ilo! a%up!a *unului do*&ndit "u *un+1"!edin)+ 5 a!t. ;148 ' &n timp "e a"tele de di%po-i)ie ale de*ito!ului 3&n%t!+in+to!ului8 %&nt "on%olidate !et!oa"ti$. >. -ac condiia rezolutorie nu s$a realizat, a"tul #u!idi" "ondi)ional %e t!an% o!m+ &n unul pu! .i %implu' +"&nd %+ di%pa!+ in"e!titudinea "e e,i%ta &n p!i$in)a e i"a"it+)ii %ale de initi$e. Toate e e"tele a"tului "a!e %1au p!odu% !+m&n &n $i(oa!e' a"tul iind de initi$ "on%olidat. Articolul $&1. ?una.credin la survenirea condiiei "1# 1ac survenirea condiiei a fost reinut cu rea.credin de partea pentru care survenirea condiiei este dezavantajoas, condiia se consider survenit. "$# 1ac la survenirea condiiei a contri uit cu rea.credin partea pentru care survenirea condiiei este avantajoas, condiia nu se consider survenit.

1. 2n p!e-entul a!ti"ol &.i (+%e.te mani e%ta!ea unul din p!in"ipiile (ene!ale ale d!eptului "i$il 1 p!in"ipiul o"!oti!ii *unei "!edin)e' adi"+ al p!ote#+!ii pe!%oanei "e e,e!"it+ d!eptu!ile .i e,e"ut+ o*li(a)iile &n mod one%t' loial' +!+ dol %au !aud+. Re(ulile p!e-entului a!ti"ol %e !e e!+' &n %pe"ial' la a"tele #u!idi"e "u condiie mixt 3a %e $edea p./ al "omenta!iului la a!t. /;>8' &n "a!e !eali-a!ea "ondi)iei depinde pa!)ial de $oin)a uneia din p+!)i. A"e%t te,t "ompletea-+ p!e$ede!ile a!t. /;@ alin./' "a!e inte!-i" "ondi)ia pote%tati$+< da"+ !eali-a!ea "ondi)iei' &n p!in"ipiu' nu t!e*uie %+ depind+ de $oin)a e,"lu%i$+ a uneia din p+!)i' atun"i' e%te i!e%" "+ ni"iuna din p+!)i nu t!e*uie %+ in luen)e-e "u !ea1"!edin)+ a%up!a %u!$eni!ii %au ne%u!$eni!ii "ondi)iei. /. Re(ulile p!e-entului a!ti"ol %e apli"+ &n "a-u!ile "&nd p!in a")iunile %ale "ulpa*ile una din p+!)i !e)ine %u!$eni!ea unei "ondi)ii "a!e &i e%te de-a$anta#oa%+' %au din "ont!a' "ont!i*uie la %u!$eni!ea "ondi)iei "a!e &i e%te a$anta#oa%+. De e,emplu' "ompo!ta!ea "u !ea1"!edin)+ a de*ito!ului unei o*li(a)ii de plat+ !e-ultat+ dint!1un a"t #u!idi" &n":eiat %u* "ondi)ia o*)ine!ii de "+t!e de*ito! a unui &mpumut %e poate mani e%ta &n nee e"tua!ea de "+t!e a"e%ta a tutu!o! o!malit+)ilo! ne"e%a!e &n $ede!ea o*)ine!ii &mp!umutului' %au &n !e u-ul ne#u%ti i"at al p!opune!ii de &mptumut. Da"+ p!in "ompo!ta!ea %a "u !ea1"!edin)+ de*ito!ul !e)ine p!odu"e!ea e$enimentului "a!e "on%tiutie "ondi)ia na.te!ii o*li(a)iei %ale 3"ondi)ie %u%pen%i$+8' "!edito!ul a!e dou+ op)iuni< 1 da"+ "ondi)ia totu.i %u!$ine' el poate "e!e !epa!a!ea p!e#udi"iului "on o!m di%po-i)iilo! a!t./;=7 1 poate %+ "ea!+ "on%ide!a!ea "ondi)iei "a %u!$enit+' at!+(&nd p!in "on%e"in)+ e,i(i*ilitatea "!ean)ei. De a%emenea' de*ito!ul p!in a")iuni "ulpa*ile poate "ont!i*ui la p!odu"e!ea unui e$eniment "a!e "on%tituie o "ondi)ie !e-oluto!ie &n %"opul de a de% iin)a e e"tele a"tului #u!idi" "a!e nu &i e%te a$anta#o%. 2n a"e%t "a- "!edito!ul poate "e!e !e"unoa.te!ea a"e%tei "ondi)ii "a ne%u!$enit+ pent!u a men)ine e e"tele a"tului' e i"a"itatea "+!uia a o%t ani:ilat+ &n mod a!ti i"ial. A"elea.i e e"te %u!$in .i &n "a-ul "&nd "!edito!ul p!in a")iunile %ale de !ea1"!edin)+ &mpiedi"+ !eali-a!ea unei "ondi)ii !e-oluto!ii %au p!o$oa"+ %u!$eni!ea unei "ondi)ii %u%pen%i$e. ;. Pent!u "a %an")iunile &n%"!i%e &n p!e-entul a!ti"ol %+ ie apli"a*ile e%te ne"e%a! "a a")iunile pe!%oanei' "a!e a "ont!i*uit la %u!$eni!ea "ondi)iei' %au' din "ont!a' la &nt&!-ie!ea %u!$eni!ii ei' %+ ie "ulpa*ile. Da"+ a%emenea a")iuni au a$ut lo" &n "ad!ul e,e!"it+!ii unui d!ept' nu %e poate $o!*i de "ulp+ .i' p!in u!ma!e a"e%te %an")iuni nu %e $o! apli"a. Capitolul V REPREZENTAREA SI PROCURA Articolul $&$. 2eprezentarea "1# 5n act juridic poate fi nc(eiat personal sau prin reprezentant. 6mputernicirile reprezentantului rezult din lege, din act juridic sau din mprejurrile n care acioneaz. "$# Actul juridic nc(eiat de o persoana "reprezentant# n numele unei alte persoane "reprezentat# n limitele mputernicirilor d natere, modific sau stinge drepturile i o ligaiile civile ale reprezentatului. "%# 1ac actul juridic este nc(eiat n numele unei alte persoane, prii cu care a contractat reprezentantul nu i se poate opune o lips a mputernicirilor dac reprezentatul a creat astfel de mprejurri n virtutea crora aceast parte presupunea cu un.credin e+istena unor asemenea mputerniciri. "&# 1ac la nc(eierea unui act juridic reprezentantul nu prezint mputernicirile sale, actul produce efecte nemijlocit pentru persoana reprezentat doar n cazul n care cealalt parte tre uia, pornind de la mprejurrile n care s.a nc(eiat actul, s presupun e+istena reprezentrii. Aceeai regul se aplic i atunci c=nd pentru cealalt parte persoana contractantului nu are importan. "5# 4ste interzis nc(eierea prin reprezentant a actului juridic care, dup natura lui, urmeaz a fi nc(eiat nemijlocit de persoana contractant sau a crui nc(eiere prin reprezentant este interzis e+pres de lege. 1. *onsideraii preliminare. 2n p!in"ipiu' ie"a!e a"t #u!idi" e%te de%tinat %+ p!odu"+ e e"te pe %eama pe!%oanelo! "a!e au luat pa!te la &n":eie!ea lui .i "a!e %unt p+!)i7 toate "elelalte pe!%oane "a!e nu au pa!ti"ipat la &n":eie!ea a"tului %unt te!)i a)+ de a"e%ta' ia! a"tul !e%pe"ti$ nu $a p!odu"e ni"i un e e"t pe %eama lo!. Suntem' a%t el' &n p!e-en)a p!in"ipiului !elati$it+)ii e e"telo! a"tului #u!idi" "a!e d+ e,p!e%ie ideii e,p!imate &nt!1un $e":i ada(iu #u!idi"' pot!i$it "+!uia res inter alios acta aliis ne.ue nocere ne.ue prodesse potest 3a"tul #u!idi" &n":eiat &nt!e anumite pe!%oane nu poate ni"i %+ p!e#udi"ie-e .i ni"i %+ p!o ite alto! pe!%oane8. 2n a"e%t "onte,t t!e*uie %u*liniat "+ %unt p+!)i' .i de"i e e"tele a"telo! #u!idi"e %e p!odu" a)+ de ele' pe!%oanele "a!e pa!ti"ip+ &n mod i-i" .i di!e"t la &n":eie!ea a"telo!' %emnIndu1le. E%te &n%+ po%i*il "a' dato!it+ uno! "on%ide!a)ii de o!din p!a"ti"' p+!)ile unui a"t #u!idi" %+ pa!ti"ipe la &n":eie!ea a"e%tuia p!in inte!mediul alto! pe!%oane. 2n a"e%te "a-u!i' e e"tele a"telo! #u!idi"e a%t el &n":eiate %e p!odu" &n pe!%oana "elui !ep!e-entat7 din pun"t de $ede!e #u!idi" "on%ide!Indu1%e "+ la &n":eie!ea a"tului a luat pa!te &n%u.i !ep!e-entatul. Rep!e-enta!ea a o%t de init+ &n lite!atu!a #u!idi"+ "a iind a"el p!o"edeu p!in "a!e o pe!%oan+' numit+ !ep!e-entant' &n":eie un a"t #u!idi" &n numele .i pe %eama altei pe!%oane' numite !ep!e-entat' a%t el &n"It e e"tele a"tului %e p!odu" di!e"t .i nemi#lo"it &n pe!%oana .i pat!imoniul a"e%teia din u!m+. P!in !ep!e-enta!e' mani e%ta!ea de $oin)+ a !ep!e-entatului' "a!e de$ine pa!te a !apo!tului #u!idi"' e%te &nlo"uit+ de mani e%ta!ea de $oin)+ a !ep!e-entantului. Rep!e-entantul "a!e pa!ti"ip+ la &n":eie!ea a"tului e%te un %implu inte!media! &n ope!a)iunea #u!idi"+ !e%pe"ti$+ 5 el nu de$ine pa!te &n !apo!tul #u!idi"' ia! e e"tele a"tului &n":eiat %e p!odu" &n pe!%oana !ep!e-entatului.

Rep!e-enta!ea "on%tituie o e,"ep)ie apa!ent+ de la p!in"ipiul !elati$it+)ii e e"telo! a"tului #u!idi" "i$il' &n %en%ul "+ a"tul #u!idi" &n":eiat p!in !ep!e-enta!e %e p!odu" a)a de !ep!e-entat' ia! nu a)+ de !ep!e-entant' de.i anume a"e%ta din u!m+ e%te "el "a!e &n":eie &n !ealitate a"tul #u!idi". In%titu)ia !ep!e-ent+!ii e%te !e(lementat+ &n p!in"ipal &n Codul "i$il' atIt p!in di%po-i)ii "u "a!a"te! (ene!al 3a!t./>/1/@1 din "od8' "It .i p!in di%po-i)ii %pe"iale "a!e "on"!eti-ea-+ apli"a!ea a"e%tei in%titu)ii &n unele mate!ii' &ndeo%e*i la "ont!a"tul de mandat 3a!t.1C;C11C@/ din "od8' da! .i &n %itua)ia !ep!e-ent+!ii pe!%oanelo! lip%ite de "apa"itate de e,e!"i)iu 3a!t.// alin.1 .i a!t.;; alin./ din "od8' pe!%oanelo! #u!idi"e 3a!t.61 alin.1' a!t.1/@' a!t.1;=' a!t.1@@' a!t.164' a!t.1=48' %o"iet+)ilo! "i$ile 3a!t.1;>@ din "od8 o!i &n mate!ia %olida!it+)ii "!edito!ilo! 3a!t.@/4 din "od8 %au de*ito!ilo! 3a!t.@>4 din "od8' p!e"um .i a (e%tiunii de a a"e!i 3a!t.1;9=11;== din "od8. De a%emenea' di%po-i)ii "u p!i$i!e la !ep!e-enta!e "up!ind .i Codul de p!o"edu!+ "i$il+ 3a!t.9@1=18' Codul amiliei 3a!t.61 alin./ .i a!t.1>6 alin.68' p!e"um .i o %e!ie de alte a"te no!mati$e. Rep!e-enta!ea &ndepline.te un !ol impo!tant .i a!e o deo%e*it+ utilitate &n !apo!tu!ile #u!idi"e. A%t el' da"+ n1a! e,i%ta !ep!e-enta!e' pe!%oanele lip%ite de "apa"itatea de e,e!"i)iu' de"i "a!e nu pot &n":eia pe!%onal un a"t #u!idi" $ala*il' nu %1a! putea *u"u!a de ni"i un a$anta# al $ie)ii #u!idi"e. P!in a"e%t p!o"edeu #u!idi" le(ea o"!ote.te in"apa*ilii 3mino!ii %u* 1> ani .i alte pe!%oane lip%ite de "apa"itate de e,e!"i)iu8' dIndu1le un !ep!e-entant le(al "a!e "u $oin)a %a &nlo"uie.te $oin)a ne"on.tient+ a "elo! lip%i)i de "apa"itate de e,e!"i)iu .i &n":eie a"te #u!idi"e &n numele .i pe %o"oteala a"e%to!a din u!m+' "a!e a%t el $o! do*Indi d!eptu!i .i a%uma o*li(a)iile %p!e olo%ul lo!' "a titula!i de d!eptu!i .i o*li(a)ii. 2n%+' utilitatea !ep!e-ent+!ii %e &n$ede!ea-+ .i &n "a-ul pe!%oanelo! "u deplin+ "apa"itate de e,e!"i)iu "+!o!a le d+ po%i*ilitatea %+ &n":eie a"te #u!idi"e 3 +!+ a lua pa!te' &n pe!%oan+' la o!ma!ea lo!8' p!in !ep!e-entant "on$en)ional' a"ilitInd a%t el "on%ide!a*il %":im*u!ile e"onomi"e &nt!e pe!%oane a late la ma!e di%tan)+ unele de altele' pe!mi)Ind o &n%emnat+ e"onomie de timp .i e o!t' .i a%i(u!Ind totodat+ olo%i!ea de "+t!e "ei inte!e%a)i a pe!%oanelo! "u p!e(+ti!e de %pe"ialitate &nt!1un anumit domeniu et". Tot p!in p!o"edeul !ep!e-ent+!ii pe!%oanele #u!idi"e pot &n":eia a"te p!in &mpute!ni"i)ii 3o!(anele8 lo!. Un "a- apa!te &n "a!e poate un")iona !ep!e-enta!ea &l "on%tituie (e%tiunea de a a"e!i. Dup+ "um %e .tie' ea "on%t+ &n %+$I!.i!ea de "+t!e o pe!%oan+ 3(e!ant8 a unui a"t #u!idi" %au a unui apt &n inte!e%ul altei pe!%oane 3(e!at8' +!+ "a a"ea%ta %+ i dat (e%to!ului de a a"e!i $!eo &mpute!ni"i!e. Da"+ a"tul %+$I!.it pe %eama altei pe!%oane a o%t ne"e%a! .i util' el p!odu"e de &ndat+ e e"te a)+ de a"ea%t+ pe!%oan+ 3a!t.1;=9 din "odul "i$il8. E%te un "a- de !ep!e-enta!e +!+ &mpute!ni"i!e' a"tul p!odu"Indu1.i e e"tele di!e"t &n pe!%oana .i pat!imoniul (e!atului 3!ep!e-entatului8' p!in $oin)a util mani e%tat+ a (e!antului 3!ep!e-entantului8 .i &n pute!ea le(ii' "a!e $alidea-+ a%emenea a"te. /. 8elurile reprezentrii. P!in"ipalul "!ite!iu de "la%i i"a!e a !ep!e-ent+!ii &l "on%tituie i-$o!ul &mpute!ni"i!ii. A%t el' pot!i$it a!t./>/ alin.1 din Codul "i$il' &mpute!ni"i!ile !ep!e-entantului !e-ult+ din le(e' din a"t #u!idi" %au din &mp!e#u!+!ile &n "a!e a"e%ta a")ionea-+. Dup+ p+!e!ea noa%t!+' o!mula!ea te,tului de le(e e%te "!iti"a*il+' &nt!u"It &mpute!ni"i!ile !ep!e-entantului a! putea !e-ulta din anumite &mp!e#u!+!i numai &n m+%u!a &n "a!e le(ea %au un a"t le at!i*uie anumite "on%e"in)e #u!idi"e1. 2n "on%e"in)+' putem a i!ma' +!+ !i%"ul de a (!e.i "+' !ep!e-enta!ea poate i &n %i%temul no%t!u de d!ept de dou+ elu!i< le(al+ .i "on$en)ional+. Rep!e-enta!ea e%te le(al+ atun"i "Ind le(ea &mpute!ni"e.te o pe!%oan+ %+ %+$I!.ea%"+ anumite a"te #u!idi"e &n numele .i pe %eama altei pe!%oane. 2n a"ea%t+ ipote-+' "a-u!ile .i &ntinde!ea &mpute!ni"i!ilo! !ep!e-entantului %unt dete!minate p!in le(e. Rep!e-enta!ea e%te "on$en)ional+ "Ind &mpute!ni"i!ea %e a"o!d+ de "+t!e !ep!e-entat !ep!e-entantului p!int!1un "ont!a"t. E,emplul tipi" de a%t el de !ep!e-enta!e &l "on%tituie mandatul. Rep!e-enta!ea le(al+ %au "on$en)ional+ %e nume.te .i #udi"ia!+' atun"i "Ind o pe!%oan+' numit+ !ep!e-entant' &ndepline.te a"tele p!o"e%uale &nt!1un p!o"e% .i pa!ti"ip+ la !apo!tu!ile p!o"e%uale &n numele .i pent!u o alt+ pe!%oan+' numit+ !ep!e-entat. Do"t!ina a mai "la%i i"at !ep!e-enta!ea .i &n un")ie de pa!ti"ipa!ea %au lip%a de pa!ti"ipa!e a $oin)ei !ep!e-entantului la %ta*ili!ea !apo!tu!ilo! #u!idi"e de !ep!e-enta!e. 2n !apo!t de a"e%t "!ite!iu' di%tin(em !ep!e-enta!ea $olunta!+ .i !ep!e-enta!ea o*li(ato!ie %au ne"e%a!+. 2n p!ima "ate(o!ie int!+ "a-u!ile de !ep!e-enta!e &ntemeiate pe $oin)a !ep!e-entatului' "a!e pa!ti"ip+ la !ep!e-enta!e' ie &nainte de %+$I!.i!ea a"tului #u!idi" p!in a"o!da!ea &mpute!ni"i!ii' ie ulte!io!' p!in !ati i"a!e 3"on i!ma!e8. Cea de a doua "ate(o!ie "up!inde a"ele "a-u!i &n "a!e !apo!tu!ile #u!idi"e de !ep!e-enta!e %e %ta*ile%" independent de $oin)a !ep!e-entatului 3!ep!e-enta!e le(al+' (e%tiunea de a a"e!i8. 2n ine' dup+ "!ite!iul o*ie"tului %+u' adi"+ din pun"tul de $ede!e al a"telo! #u!idi"e o!i al *unu!ilo! la "a!e %e !e e!+' !ep!e-enta!ea poate i "la%i i"at+ &n (ene!al+ %au %pe"ial+. Ea e%te (ene!al+ "Ind p!i$e.te toate a"tele #u!idi"e pe "a!e o pe!%oan+ le poate %+$I!.i p!in !ep!e-entant %au toate *unu!ile a"e%tei pe!%oane. A%t el' %p!e e,emplu' !ep!e-enta!ea mino!ului %u* 1> ani de "+t!e p+!in)i %au tuto!e e%te (ene!al+ %u* am*ele a%pe"te' deoa!e"e a!e "a o*ie"t toate a"tele #u!idi"e %u%"epti*ile de a i &n":eiate &n numele .i pe %eama mino!ului de "+t!e !ep!e-entantul %+u le(al' p!e"um .i toate *unu!ile din pat!imoniul a"e%tuia. Rep!e-enta!ea e%te %pe"ial+ "Ind a!e "a o*ie"t o anumit+ "ate(o!ie de a"te 3de e,emplu' a"te de admini%t!a!e8 %au un anumit a"t 3"um a! i' un a"t de $In-a!e1"ump+!a!e8 o!i unele *unu!i %au un *un %in(ula! din pat!imoniul !ep!e-entatului. Rep!e-enta!ea poate i %pe"ial+ din am*ele pun"te de $ede!e' &n %en%ul "+ ea poate a$ea "a o*ie"t un %in(u! a"t #u!idi" "u p!i$i!e la un %in(u! *un. ;. 4fectele reprezentrii. Rep!e-enta!ea (ene!ea-+ t!ei %e!ii de !apo!tu!i #u!idi"e< &nt!e !ep!e-entat .i !ep!e-entant' &nt!e !ep!e-entat .i te!)ul pa!te &n a"t .i &nt!e !ep!e-entant .i a"ela.i te!). Ca ata!e' e e"tele !ep!e-ent+!ii t!e*uie e,aminate a)+ de ie"a!e dint!e "ele t!ei pe!%oane' an(a#ate &n "ele t!ei %e!ii de !apo!tu!i #u!idi"e. #fectele fa de reprezentat. Ca u!ma!e a !ep!e-ent+!ii' e e"tele a"tului #u!idi" &n":eiat de !ep!e-entant %e p!odu" di!e"t &n pe!%oana .i pat!imoniul !ep!e-entatului' &n p!in"ipiu "a .i "Ind a"e%ta a! i %+$I!.it pe!%onal a"tul !e%pe"ti$. 2n a"e%t %en%' a!t./>/ alin./ din Codul "i$il p!e$ede "+' a"tul #u!idi" &n":eiat de o pe!%oana 3!ep!e-entant8 &n numele unei alte pe!%oane
1

Le(iuito!ul a p!eluat' &n mod nein%pi!at dup+ p+!e!ea noa%t!+' di%po-i)iile a!t.6> alin./ din "odul "i$il ante!io!' pot!i$it "+!o!a G&mpute!ni"i!ea poate %+ !e-ulte din &mp!e#u!+!ile &n "a!e a")ionea-+ !ep!e-entantul 3$In-+to! &n "ome!)ul "u am+nuntul' "a%ie!' ..a.m.d.8B.

3!ep!e-entat8 &n limitele &mpute!ni"i!ilo! d+ na.te!e' modi i"+ %au %tin(e d!eptu!ile .i o*li(a)iile "i$ile ale !ep!e-entatului. A%t el' !ep!e-entatul de$ine pa!te &n !apo!tu!ile %ta*ilite de !ep!e-entant de la data &n":eie!ii a"tului' ":ia! da"+ a a lat a"e%t lu"!u ulte!io! .i ":ia! da"+ ne!e(ula!itatea ini)ial+ a !ep!e-ent+!ii a o%t &nl+tu!at+ a*ia mai tI!-iu' p!in !ati i"a!e. Ca pa!te .i *ene i"ia! al a"tului' !ep!e-entatul !+%punde a)+ de te!)i pent!u p!e#udi"iile "au-ate de !ep!e-entant "u o"a-ia &n":eie!ii a"tului' independent de !+%punde!ea p!op!ie pe "a!e !ep!e-entantul .i1o an(a#ea-+ &nt!1o a%emenea %itua)ie a)+ de a"eia.i te!)i. #fectele fa de reprezentant. Ne iind pa!te &n a"t' !ep!e-entantul nu de$ine pe!%onal ni"i "!edito!' ni"i de*ito! a)+ de te!) .i ni"i nu poate %+ p!etind+ de la a"e%ta din u!m+ e,e"uta!ea a"tului' a a!+ numai da"+ a! a$ea o &mpute!ni"i!e %pe"ial+ &n a"e%t %en% din pa!tea !ep!e-entatului. De a"eea el nu poate "e!e !e-olu)iunea' anula!ea o!i !e$o"a!ea a"tului' ":ia! da"+ a! i &ndeplinite "ondi)iile a"e%to!a. De a%emenea' ni"i te!)ul "ont!a"tant nu %e poate &nd!epta &mpot!i$a !ep!e-entantului "u $!eo a")iune i-$o!It+ din a"t' a a!+ de "a-ul "Ind a"e%ta .i1a! i a%umat o o*li(a)ie pe!%onal+ al+tu!i de !ep!e-entat. #fectele fa de ter. Te!)ul "ont!a"tant 5 pa!te &n a"tul &n":eiat p!in !ep!e-enta!e 5 %ta*ile.te !apo!tu!i #u!idi"e di!e"te numai "u !ep!e-entantul. El %e o*li(+ numai a)+ de a"e%ta .i tot a%t el numai lui poate %+1i p!etind+ d!eptu!ile !e-ultate din a"t. >. Actele care pot forma o iectul reprezentrii . A!t./>/ alin.1 !a-a &ntIia din Codul "i$il %ta*ile.te !e(ula pot!i$it "+!eia un a"t #u!idi" poate i &n":eiat pe!%onal %au p!in !ep!e-entant. P!in u!ma!e' "ele mai multe a"te #u!idi"e $o! putea i &n":eiate p!in !ep!e-enta!e. E%te inte!-i%+' &n%+' &n":eie!ea p!in !ep!e-entant a a"telo! #u!idi"e "a!e' dup+ natu!a lo!' u!mea-+ a i &n":eiate nemi#lo"it de pe!%oana "ont!a"tant+ %au a "+!ui &n":eie!e p!in !ep!e-entant e%te inte!-i%+ e,p!e% de le(e 3a!t./>/ alin.@ din "od8. P!int!e a%emenea a"te putem enume!a te%tamentul' "+%+to!ia' adop)ia' !e"unoa.te!ea mate!nit+)ii .i a pate!nit+)ii et". La dete!mina!ea % e!ei a"telo! "a!e int!+ &n "ate(o!ia "elo! "e nu pot i &n":eiate de"It pe!%onal %e $a )ine %eama "a!a"te!ul d!eptu!ilo! pe "a!e le "on e!+ .i a o*li(a)iilo! pe "ale le impune un a%emenea a"t pe!%oanei "ont!a"tante. De "ele mai multe o!i inadmi%i*ilitatea !ep!e-ent+!ii $a de"u!(e &n mod ne"e%a! din "ondi)iile de $aliditate a a"tului impu%e de le(e' "um a! i' de e,emplu' %emn+tu!a pe!%onal+ a "elui "e %e o*li(+' et". @. :u iectele reprezentrii. Dup+ "um am mai a!+tat' pot i !ep!e-entate atIt pe!%oanele i-i"e "&t .i pe!%oanele #u!idi"e. 2n "eea "e p!i$e.te &n%+ po%i*ilitatea de a i(u!a "a !ep!e-entan)i e,i%t+ unele &n(!+di!i &n a"e%t %en%. A%t el' &n ipote-a unei !ep!e-ent+!i le(ale' pe!%oanele i-i"e $o! putea i(u!a "a !ep!e-entan)i doa! da"+ po%ed+ "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+' .i a"ea%ta deoa!e"e $aliditatea a"tului &n":eiat %e $a ap!e"ia &n !apo!t de mani e%ta!ea de $oin)+ a !ep!e-entantului. 2n ipote-a &n%+ a !ep!e-ent+!ii "on$en)ionale' &nt!u"It $aliditatea a"tului %e $a ap!e"ia &n p!in"ipal p!in p!i%ma $oin)ei !ep!e-entatului' a! putea i(u!a &n "alitate de !ep!e-entan)i .i pe!%oanele "u "apa"itate de e,e!"i)iu limitat+' "u "ondi)ia de a a$ea "apa"itatea p!e$+-ut+ de le(e pent!u a putea !ep!e-enta o alt+ pe!%oan+. A%t el' de e,emplu' un mino! "u "apa"itate de e,e!"i)iu limitat+ $a t!e*ui %+ ai*+ &n"u$iin)a!ea p!eala*il+ a p+!in)ilo! %au "u!ato!ului pent!u a &n":eia $ala*il' %u* a%pe"tul "apa"it+)ii' "ont!a"tul de mandat &n temeiul "+!uia u!mea-+ %+ &n":eie pent!u mandant a"te #u!idi"e "u te!)ii. Pe!%oanele #u!idi"e $o! putea i(u!a "a !ep!e-entan)i "u "ondi)ia !e%pe"t+!ii p!in"ipiului %pe"ialit+)ii "apa"it+)ii lo! de olo%in)+ %au' alt el %pu%' "u "ondi)ia "a o a%emenea a"ti$itatea %+ nu "ont!a$in+ a"telo! lo! "on%tituti$e .i %"opului &n $ede!ea "+!uia au o%t "!eate. 2n % I!.it' men)ion+m "+ le(ea in%tituie unele &n(!+di!i .i &n "a-ul !ep!e-ent+!ii #udi"ia!e. A%t el' pot!i$it a!t.96 alin.1 din "odul de p!o"edu!+ "i$il+ nu pot i !ep!e-entan)i de"It pe!%oanele "u "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+' ia! pot!i$it a!t.9= din a"ela.i "od nu $o! putea i !ep!e-entan)i &n #ude"at+ #ude"+to!ii' p!o"u!o!ii' o i)e!ii de u!m+!i!e penal+' poli)i.tii' deputa)ii' "u e,"ep)ia "a-u!ilo! pa!ti"ip+!ii lo! la p!o"e% &n "alitate de &mpute!ni"i)i ai a"e%to! auto!it+)i %au &n "alitate de !ep!e-entan)i le(ali' p!e"um .i pe!%oanele "a!e au a"o!dat %au a"o!d+ &n p!i"ina !e%pe"ti$+ a%i%ten)+ #udi"ia!+ uno! pe!%oane ale "+!o! inte!e%e %unt &n "ont!adi")ie "u inte!e%ele pe!%oanei pe "a!e o !ep!e-int+' %au "a!e au pa!ti"ipat &n a"ea p!i"in+ &n "alitate de #ude"+to!' de p!o"u!o!' de o i)e! de u!m+!i!e penala' de e,pe!t. Rep!e-entantul din !apo!tu!ile #u!idi"e de !ep!e-enta!e nu t!e*uie "on undat "u "omi%iona!ul din "ont!a"tul de "omi%ion %au inte!media!ul din "ont!a"tul de inte!medie!e. 2n p!imul "a- deo%e*i!ea !e-id+ &n aptul "+ de.i "omi%iona!ul lu"!ea-+ &n "ontul .i la &n%+!"ina!ea "omitentului "ont!a"tul "u te!)ul e%te &n":eiat &n nume p!op!iu' "omi%iona!ul iind "el "a!e de$ine pa!te &n a"tul &n":eiat "u te!)ul. 2n "el de1al doilea "a-' inte!media!ul nu pa!ti"ip+ la &n":eie!ea p!op!iu1-i%+ a a"tului' el iind doa! un mi#lo"ito! la &n":eie!ea a"e%tuia &nt!e "lient .i te!). Nu poate i "on%ide!at !ep!e-entant ni"i "u!ato!ul unui mino! &n $I!%t+ de la 1> la 1= ani %au a unei pe!%oane limitate de in%tan)a #ude"+to!ea%"+ &n "apa"itatea de e,e!"i)iu' deoa!e"e el doa! &.i d+ "on%im)+mIntul la &n":eie!ea a"telo! #u!idi"e pe "a!e pe!%oana "e %e a la %u* "u!atel+ nu a!e d!eptul %+ le &n":eie de %ine %t+t+to!. 6. 6mputernicirea de a reprezenta . Pent!u "a a"tul #u!idi" &n":eiat de !ep!e-entant %+1.i p!odu"+ e e"tele di!e"t &n pe!%oana .i pat!imoniul !ep!e-entatului e%te ne"e%a! "a !ep!e-entantul %+ ai*+ o &mpute!ni"i!e &n a"e%t %en%' ie din pa!tea !ep!e-entatului &n%u.i 3!ep!e-enta!e "on$en)ional+8' ie numai de la le(e 3!ep!e-enta!e le(al+8. 0ai mult' pent!u "a !ep!e-enta!ea %+ ie $ala*il+ !ep!e-entantul t!e*uie %+ lu"!e-e &n "alitate de !ep!e-entant al altei pe!%oane 3!ep!e-entat8' &n numele .i pe %eama a"e%teia. 2n a"e%t %en%' !ep!e-entantul $a t!e*ui %+ adu"+ la "uno.tin)a pe!%oanei "u "a!e &n":eie a"tul "alitatea %a de !ep!e-entant' pent!u "a a"ea pe!%oan+ %+ .tie "+ !apo!tul #u!idi" nu %e o!mea-+ &nt!e ea .i !ep!e-entant "i &nt!e ea .i pe!%oana !ep!e-entat+. Da"+ !ep!e-entantul nu adu"e aptul la "uno.tin)a "eleilalte p+!)i %au da"+ el i(no!+ "alitatea %a de !ep!e-entant' !ep!e-enta!ea nu mai poate a$ea lo"' ia! !apo!tul #u!idi" %e o!mea-+ di!e"t .i e,"lu%i$ &nt!e !ep!e-entant .i "ealalt+ pa!te. 2n lite!atu!a #u!idi"+ %1a a!+tat "+' pent!u "a !ep!e-enta!ea %+1.i p!odu"+ e e"tele "a!e &i %unt %pe"i i"e' !ep!e-entantul t!e*uie %+1.i e,p!ime "la! inten)ia de a &n":eia a"tul #u!idi" &n numele .i pe %eama !ep!e-entatului 3 contemplatio domini8. El t!e*uie %+1.i e,te!io!i-e-e +!+ e":i$o" a"ea%t+ inten)ie' pent!u "a pe!%oana inte!e%at+ &n %+$I!.i!ea a"tului %+ ai*+ "on.tiin)a limpede "+ t!atea-+ "u un !ep!e-entant' ia! nu "u &n%+.i pa!tea di!e"t inte!e%at+. Da"+ !ep!e-entantul nu p!o"edea-+ a%t el' el de$ine pa!te &n a"t .i &.i a%um+ pe!%onal o*li(a)iile' +!+ %+ poat+ an(a#a &n $!eun el pe !ep!e-entat. S1a mai a!+tat' de

a%emenea' "+' la !Indul %+u' .i te!)ul "ont!a"tant t!e*uie %+ lu"!e-e .i el "u inten)ia "a a"tul pe "a!e &l &n":eie %+1.i p!odu"+ e e"tele &n pe!%oana .i pat!imoniul !ep!e-entatului. Cu alte "u$inte' "on%e"in)ele #u!idi"e ale !ep!e-ent+!ii t!e*uie %+ ie !e-ultatul $oin)ei "omune &n a"e%t %en% atIt a !ep!e-entantului "It .i a te!)ului "ont!a"tant. De.i "odul "i$il nu %tatuea-+ &n mod e,p!e% o a%emenea "ondi)ie a !ep!e-ent+!ii ea poate i u.o! dedu%+ din di%po-i)iile a!t./>/ alin.>' pot!i$it "+!o!a' da"+ la &n":eie!ea unui a"t #u!idi" !ep!e-entantul nu p!e-int+ &mpute!ni"i!ile %ale a"tul p!odu"e e e"te nemi#lo"it pent!u pe!%oana !ep!e-entat+ doa! &n "a-ul &n "a!e "ealalt+ pa!te t!e*uia' po!nind de la &mp!e#u!+!ile &n "a!e %1a &n":eiat a"tul' %+ p!e%upun+ e,i%ten)a !ep!e-ent+!ii. 2n "on%e"in)+' &n mate!ia !ep!e-ent+!ii' !ep!e-entantul $a t!e*ui %+ p!e-inte te!)ului "ont!a"tant &mpute!ni"i!ile %ale' &n "a- "ont!a! e e"tele ope!a)iunii &n":eiate p!odu"Indu1%e di!e"t a%up!a %a. Da! le(ea p!e$ede .i o e,"ep)ie de la a"ea%t+ !e(ul+' "Ind a"tul a%t el &n":eiat &.i p!odu"e e e"tele di!e"t &n pe!%oana !ep!e-entatului' .i anume &n ipote-a &n "a!e !eie.ind din &mp!e#u!+!ile &n":eie!ii a"tului te!)ul "ont!a"tant t!e*uia %+ p!e%upun+ e,i%ten)a !ep!e-ent+!ii' ":ia! da"+ pe!%oana "ont!a"tantului nu a!e pent!u el ni"i o impo!tan)+ 3a!t./>/ alin.> din "od8. 9. 2eprezentarea aparent. 2n ipote-a &n "a!e o pe!%oan+ &n":eie a"te #u!idi"e &n numele .i pe %eama altei pe!%oane' da! &i lip%e.te &mpute!ni"i!ea le(al+ %au "on$en)ional+ &n a"e%t %en% a"tele !e%pe"ti$e nu p!odu" e e"te a)+ de G!ep!e-entatB' "u e,"ep)ia "a-ului "Ind a"e%ta din u!ma "on i!m+ 3!ati i"+8 a"tul a%t el &n":eiat &n "ondi)iile %tipulate de a!t./>4 din "odul "i$il. E,i%t+' totu.i' .i %itua)ii &n "a!e &n anumite "ondi)ii %pe"iale 3.i +!+ a %e putea $o!*i de (e%tiune de a a"e!i8 un a"t #u!idi" &n":eiat &n lip%a unei &mpute!ni"i!i &n a"e%t %en% poate p!odu"e e e"te a)+ de pe!%oana &n numele .i pe %eama "+!eia %1a &n":eiat a"tul. A%t el' pot!i$it a!t./>/ alin.; din "od' da"+ a"tul #u!idi" e%te &n":eiat &n numele unei alte pe!%oane' p+!)ii "u "a!e a "ont!a"tat !ep!e-entantul nu i %e poate opune o lip%+ a &mpute!ni"i!ilo! da"+ !ep!e-entatul a "!eat a%t el de &mp!e#u!+!i &n $i!tutea "+!o!a a"ea%t+ pa!te p!e%upunea "u *un+1"!edin)+ e,i%ten)a uno! a%emenea &mpute!ni"i!i. Alt el %pu%' G!ep!e-entatulB $a %upo!ta e e"tele a"tului &n":eiat &n numele .i pe %eama %a de o alt+ pe!%oan+ &n "a-u!ile &n "a!e p!in "ompo!ta!ea %a in%u l+ te!)ilo! "ont!a"tan)i "!edin)a e,i%ten)ei uno! &mpute!ni"i!i pe "a!e le1a a"o!dat. A"ea%t+ %olu)ie &.i (+%e.te #u%ti i"a!ea &n "ompo!tamentul "ulpa*il al G!ep!e-entatuluiB "a!e "!eea-+' &n a"e%t el' apa!en)a unei !ep!e-ent+!i. 2n a%emenea %itua)ii' dup+ "um %1a a!+tat .i &n lite!atu!a de %pe"ialitate' "ea mai ade"$at+ modalitatea de !epa!a!e a p!e#udi"iului "au-at de (!e.eala' ne(li#en)a %au imp!uden)a G!ep!e-entatuluiB o "on%tituie e i"a"itatea a)+ de el a a"tului !e%pe"ti$. A%t el' de pild+' da"+ !ep!e-entatul a &mpute!ni"it pe !ep!e-entantul %+u %+ &mp!umute o anumit+ %um+ de *ani' ne(li#Ind %+ %pe"i i"e &n p!o"u!+ "+ ea e%te $ala*il+ numai pent!u un %in(u! &mp!umut' el $a i o*li(at %+ %upo!te "on%e"in)ele .i ale alto! &mp!umutu!i +"ute de !ep!e-entant +!+ %+ i e,i%tat &n !ealitate o &mpute!ni"i!e &n a"e%t %en%' .i a"ea%ta "a o "on%e"in)+ a "ulpei in omittendo a !ep!e-entatului. Solu)ia $a i a"eea.i &n "a-ul "Ind !ep!e-entatul a %emnat &n al* o p!o"u!+' de "a!e ulte!io! !ep!e-entantul a a*u-at' at!i*uindu1.i &mpute!ni"i!i pe "a!e a"e%ta nu a "on%im)it %+ i le a"o!de. Con%ide!+m "+ pent!u a da e i"ien)+ di%po-i)iilo! a!t./>/ alin.; din "od !e e!itoa!e la !ep!e-enta!ea apa!ent+ t!e*uie do$edit+ "ulpa G!ep!e-entatuluiB' "ulp+ &n lip%a "+!eia an(a#a!ea a"e%tuia p!in a"tul &n":eiat +!+ &mpute!ni"i!e a! i e,"e%i$+. Si(u!' &n anumite "ondi)ii $a i %u i"ient+ ":ia! .i %impla pa%i$itate a G!ep!e-entatuluiB' "a!e' .tiind "+ alt+ pe!%oan+ &n":eie %au $!ea %+ &n":eie a"te #u!idi"e &n numele .i pe %eama %a' nu ia atitudine pent!u a &nl+tu!a o!i"e e":i$o" 3non redamatio luneta cum scientia et patientia sat est ad inducendum mandatum8. Articolul $&%. 2eprezentantul limitat n capacitatea de e+erciiu Actul juridic nc(eiat de reprezentant este vala il i n cazul n care reprezentantul este limitat n capacitatea de e+erciiu. 1. 3articularitile condiiilor de validitate ale actului juridic nc(eiat prin reprezentare . *apacitatea. 2nt!u"It ade$+!ata pa!te &n a"tul &n":eiat p!in !ep!e-enta!e e%te !ep!e-entatul' "ondi)iile de $aliditate ale a"e%tuia %e e,aminea-+ &n pe!%oana !ep!e-entatului. 2n "on%e"in)+' .i "apa"itatea ne"e%a!+ pent!u $aliditatea a"tului #u!idi" %+$I!.it de !ep!e-entant %e $a ap!e"ia numai &n pe!%oana !ep!e-entatului' "+"i a"tul p!odu"e e e"te numai a)+ de el. A"ea%ta e%te .i %emni i"a)ia di%po-i)iei a!t./>; din "od' pot!i$it "+!eia' a"tul #u!idi" &n":eiat de !ep!e-entant e%te $ala*il .i &n "a-ul &n "a!e !ep!e-entantul e%te limitat &n "apa"itatea de e,e!"i)iu. A%t el' de e,emplu' pent!u &n":eie!ea $ala*il+ a unui a"t de di%po-i)ie &n numele .i pe %eama !ep!e-entatului' a"e%ta din u!m+ t!e*uie %a ai*+ "apa"itate de e,e!"i)iu deplin+. Rep!e-entantul &n%+ $a putea &n":eia &n mod $ala*il a"tul ":ia! da"+ nu a!e o ata!e "apa"itate' iind %u i"ient %+ ai*+ di%"e!n+mIntul ne"e%a! pent!u a1.i da %eama de %emni i"a)ia .i "on%e"in)ele a")iunii %ale. P!in u!ma!e' un mino! "u "apa"itate de e,e!"i)iu limitat+ poate a"e pent!u pe!%oana ma#o!+ pe "a!e o !ep!e-int+ un a"t de di%po-i)ie' +!+ a a$ea ne$oie de &n"u$iin)a!ea p!eala*il+ a p+!in)ilo! %au tuto!elui o!i de &n"u$iin)a!ea p!eala*il+ a auto!it+)ii tutela!e. 2n lite!atu!a #u!idi"+ %1a a!+tat' &n%+' "+ e%te ne"e%a! "a !ep!e-entantul %+ ai*+ "apa"itatea p!e$+-ut+ de le(e pent!u a putea !ep!e-enta o alt+ pe!%oan+. A%t el &n "a-ul luat "a e,emplu mai %u%' mino!ul "u "apa"itate de e,e!"i)iu limitat+ t!e*uie %+ ai*+ &n"u$iin)a!ea p!eala*il+ a p+!in)ilo! %au tuto!elui pent!u a &n":eia $ala*il' %u* a%pe"tul "apa"it+)ii' "ont!a"tul de mandat &n temeiul "+!uia u!mea-+ %+ &n":eie pent!u !ep!e-entat 3mandant8 a"te #u!idi"e "u te!)ii. Articolul $&&. :u stituirea reprezentantului

"1# 2eprezentantul tre uie s nc(eie personal actele juridice pentru care este mputernicit. 4l poate s transmit mputernicirile unui ter numai n cazul n care este mputernicit de reprezentat sau n cazul n care aceasta o cer interesele reprezentatului. "$# 2eprezentantul care a transmis unui ter mputernicirile este o ligat s aduc faptul c=t mai cur=nd la cunotina reprezentatului, precum i informaia necesar despre su stituitor. 6n cazul n care nu ndeplinete aceast o ligaie, reprezentantul poart rspundere pentru aciunile su stituitorului ca pentru aciuni proprii. 1. :u stituirea reprezentantului. Deoa!e"e de%emna!ea !ep!e-entantului' indi e!ent da"+ e%te !e-ultatul $oin)ei !ep!e-entatului %au unei di%po-i)ii le(ale' %e a"e )inIndu1%e %eama de "alit+)ile pe!%onale ale a"e%tuia' adi"+ intuitu personae' !ep!e-entantul $a t!e*ui %+ &n":eie pe!%onal a"tele #u!idi"e pent!u "a!e e%te &mpute!ni"it 3a!t./>> alin.1 !a-a I din "odul "i$il8. El $a putea %+1.i %u*%tituie o alt+ pe!%oan+ &n &ndeplini!ea %a!"inii %ale' p!in t!an%mite!ea unei p+!)i %au a tutu!o! &mpute!ni"i!ilo! p!imite' numai &n "a-ul &n "a!e un a%emenea d!ept i1a o%t "on e!it de "+t!e !ep!e-entat %au &n "a-ul &n "a!e %u*%titui!ea e%te impu%+ de inte!e%ele !ep!e-entatului 3a!t./>> alin.1 !a-a a II1a din "od8. 2n p!imul "a-' po%i*ilitatea %u*%titui!ii poate !e-ulta ie din &n%+.i a"tul (ene!ato! al !ep!e-ent+!ii' ie dint!1un a"t ulte!io! a"e%tuia. 2n "eea "e p!i$e.te "ea de a doua ipote-+' "Ind %u*%titui!ea e%te impu%+ de inte!e%ele !ep!e-entatului' e,p!im+m %e!ioa%e !e-e!$e a)+ de !eda"ta!ea te,tului "a!e a! pe!mite' &n opinia noa%t!+' anumite a*u-u!i din pa!tea !ep!e-entatului &n "ondi)iile &n "a!e le(ea nu %ta*ile.te ni"i un "!ite!iu o*ie"ti$ pent!u %u*%titui!e "i la%+ a"ea%t+ de"i-ie la li*e!a ap!e"ie!e a !ep!e-entantului. Con%ide!+m "+ a! i indi"at+ &n a"ea%t+ ipote-+ apli"a!ea di%po-i)iilo! din mate!ie de mandat' pot!i$it "+!o!a mandata!ul t!e*uie %+ t!an%mit+ &mpute!ni"i!ile %ale "+t!e un te!)' da"+ inte!e%ele mandantului o "e!' atun"i "Ind din "au-a uno! "i!"um%tan)e imp!e$i-i*ile nu poate e,e!"ita mandatul .i nu a!e po%i*ilitate %a1l in o!me-e &n timp util de%p!e a"ea%ta pe mandant 3a!t.1C;6 alin./ din "odul "i$il8. Ca e e"t al %u*%titui!ii %e modi i"+ %u*ie"tele !apo!tului de !ep!e-enta!e. 2nt!u"It o a%emenea modi i"a!e a! putea a e"ta pe!%oana !ep!e-entat+' le(ea %ta*ile.te pent!u !ep!e-entant o*li(a)ia de a adu"e "It mai "u!Ind la "uno.tin)a !ep!e-entatului atIt aptul %u*%titui!ii' "It .i in o!ma)ii de%p!e %u*%tituito! &n toate "a-u!ile &n "a!e !ep!e-entantul t!an%mite unui te!) &mpute!ni"i!ile %ale 3a!t./>> alin./ !a-a I din "od8. Le(ea a!e &n $ede!e a"ele in o!ma)ii "a!e a! a$ea $!eo &n!Iu!i!e a%up!a e,e!"it+!ii &mpute!ni"i!ilo!' .i anume< numele .i p!enumele 3denumi!ea8 %u*%tituito!ului' domi"iliul 3%ediu8 a"e%tuia' alte "alit+)i pe!%onale %au p!o e%ionale !ele$ante &n &ndeplini!ea &mpute!ni"i!ilo!. 2n "a-ul &n "a!e !ep!e-entantul nu &ndepline.te a"ea%t+ o*li(a)ie' el $a pu!ta !+%punde!e pent!u a")iunile %u*%tituito!ului "a pent!u a")iunile p!op!ii 3a!t./>> alin./ !a-a a II din "od8. 0en)ion+m' "+ &n "a-ul &n "a!e po%i*ilitatea %u*%titui!ii e%te p!e$+-ut+ &n a"tul "a!e a (ene!at !apo!tul de !ep!e-enta!e' !ep!e-entantul $a !+%punde doa! pent!u $ina "e1i !e$ine &n p!i$in)a ale(e!ii te!)ului / .i pent!u modul &n "a!e i1a t!an%mi% in%t!u")iunile 3a!t.1C;6 alin.> din "odul "i$il8. Con%ide!+m' de a%emenea' "+ &n %itua)ia &n "a!e a"tul "a!e pe!mite %u*%titui!ea a!at+ .i te!)ul "a!e u!mea-+ a %u*%titui nu $a putea i an(a#at+ ni"i un el de !+%punde!e a !ep!e-entantului. Articolul $&5. /iciile de consimm=nt, o ligaia cunoaterii "1# @a declararea nulitii pentru viciu de consimm=nt a actului juridic nc(eiat de reprezentant, se are n vedere doar consimm=ntul acestuia. "$# 1ac reprezentantul mputernicit prin procura a acionat n conformitate cu anumite indicaii ale reprezentatului, ultimul nu are dreptul s invoce necunoaterea de ctre reprezentant a unor circumstane pe care reprezentatul le cunotea sau tre uia s le cunoasc. 1. 3articularitile condiiilor de validitate ale actului juridic nc(eiat prin reprezentare . *onsimm=ntul. Dup+ "um am a!+tat' &nt!u"It ade$+!ata pa!te &n a"tul &n":eiat p!in !ep!e-enta!e e%te !ep!e-entatul' "ondi)iile de $aliditate ale a"e%tuia %e e,aminea-+ &n pe!%oana !ep!e-entatului. E%te &n%+ la el de ade$+!at "+ de.i !ep!e-entantul &n":eie a"tul #u!idi" &n numele .i pe %eama !ep!e-entatului el nu e%te un in%t!ument pa%i$ o!i un %implu pu!t+to! de "u$Int al a"e%tuia. A"tul de $oin)+ ne"e%a! pent!u %+$I!.i!ea ope!a)iei apa!)ine !ep!e-entantului' "a!e mani e%t+ &n a"e%t %en% o "e!t+ ini)iati$+. Dup+ "um %1a %u*liniat .i &n do"t!in+' li*e!tatea de ini)iati$+ a !ep!e-entantului $a!ia-+ &n un")ie de elul !ep!e-ent+!ii .i de limitele &mpute!ni"i!ii' da! ea nu poate lip%i "u de%+$I!.i!e. Pe de alt+ pa!te' %p!e deo%e*i!e de $oin)a !ep!e-entantului' a "+!ei pa!ti"ipa!e e%te de e%en)a !ep!e-ent+!ii' !olul $oin)ei !ep!e-entatului &n "on%titui!ea .i un")iona!ea !ep!e-ent+!ii $a!ia-+ &n !apo!t "u elul !ep!e-ent+!ii' putInd uneo!i lip%i "u de%+$I!.i!e' +!+ "a p!in a"ea%ta %+ &mpiedi"e e i"a"itatea !ep!e-ent+!ii. A%t el' da"+ &n "a-ul !ep!e-ent+!ii "on$en)ionale pa!ti"ipa!ea $oin)ei p!op!ii a !ep!e-entatului e%te a*%olut ne"e%a!+ .i a"ea%t+ $oin)+ dete!min+' p!in p!o"u!+' limitele &mpute!ni"i!ii !ep!e-entantului' la !ep!e-enta!ea le(al+ $oin)a !ep!e-entatului nu pa!ti"ip+ &n ni"i un el' ia! limitele &mpute!ni"i!ii %unt i,ate de le(e. O %itua)ie %imila!+ e,i%t+ &n "a-ul (e%tiunii de a a"e!i. Dup+ "um %1a %u*liniat .i &n lite!atu!a de %pe"ialitate' %ta*ili!ea !olului $oin)ei !ep!e-entatului .i a !ep!e-entantului &n di e!itele elu!i de !ep!e-ent+!i e%te impo!tant+ pent!u dete!mina!ea $alidit+)ii a"tului #u!idi" &n":eiat de !ep!e-entant' &n numele .i pe %eama !ep!e-entatului. A%t el' &n ipote-a !ep!e-ent+!ii "on$en)ionale' "Ind la %ta*ili!ea !apo!tului de !ep!e-enta!e pa!ti"ip+ deopot!i$+ $oin)a !ep!e-entatului .i $oin)a !ep!e-entantului' lip%a "on%im)+mIntului %e ap!e"ia-+ atIt &n pe!%oana !ep!e-entatului "It .i &n pe!%oana !ep!e-entantului. 2n ipote-a !ep!e-ent+!ii le(ale' "Ind la &n":eie!ea a"tului #u!idi" pa!ti"ip+ numai $oin)a

E%te $o!*a de a.a numita "ulp+ in eligendo.

!ep!e-entantului' "a &n "a-ul tuto!elui "a!e a")ionea-+ &n numele .i pe %eama mino!ului %u* 1> ani o!i a in"apa*ilului' pent!u $aliditatea a"tului inte!e%ea-+ numai e,i%ten)a $oin)ei !ep!e-entantului. O alt+ p!o*lem+ le(at+ de $aliditatea "on%im)+mIntului dat la &n":eie!ea unui a"t p!in !ep!e-enta!e o "on%tituie ap!e"ie!ea $i"iilo! de "on%im)+mInt. 2n a"ea%t+ mate!ie' anula!ea a"tului &n":eiat p!in !ep!e-enta!e %e $a putea "e!e doa! pent!u $i"ie!ea "on%im)+mIntului !ep!e-entantului' nu .i a !ep!e-entatului 3a!t./>@ alin.1 din "odul "i$il8 ;. 0ai mult ":ia!' da"+ !ep!e-entantul &mpute!ni"it p!in p!o"u!a a a")ionat &n "on o!mitate "u anumite indi"a)ii ale !ep!e-entatului' ultimul nu a!e d!eptul %+ in$o"e ne"unoa.te!ea de "+t!e !ep!e-entant a uno! "i!"um%tan)e pe "a!e !ep!e-entatul le "uno.tea %au t!e*uia %+ le "unoa%"+ 3a!t./>@ alin./ din "od8. Cu alte "u$inte' &n ipote-a men)ionat+' pent!u anula!ea unui a"t &n":eiat p!in !ep!e-enta!e pent!u $i"ii de "on%im)+mInt nu e%te %u i"ient "a "on%im)+mIntul !ep!e-entantului %+ i o%t $i"iat &n modu!ile p!e$+-ute de le(e' "i mai e%te ne"e%a! "a o a%emenea $i"ie!e %+ nu i o%t dete!minat+ de anumite "i!"um%tan)e pe "a!e !ep!e-entatul le "uno.tea %au t!e*uia %+ le "unoa%"+. Articolul $&!. 6mputerniciri de reprezentare "1# Acordarea mputernicirilor se efectueaz prin e+primarea voinei fa de persoana care se mputernicete sau fa de ter n a crui privin va avea loc reprezentarea. "$# 1eclaraia de acordare a mputernicirilor nu tre uie efectuat n forma cerut pentru actul juridic care urmeaz s fie nc(eiat n aza mputernicirilor. Aceast dispoziie nu se aplic dac astfel rolul protector al cerinelor de form este ani(ilat. 1. 6mputerniciri de reprezentare. 2n ipote-a !ep!e-ent+!ii "on$en)ionale' pent!u "a a"tul #u!idi" &n":eiat de !ep!e-entant %+1.i p!odu"+ e e"tele di!e"t &n pe!%oana .i pat!imoniul !ep!e-entatului e%te ne"e%a! "a !ep!e-entantul %+ ai*+ o &mpute!ni"i!e &n a"e%t %en% din pa!tea !ep!e-entatului. Pot!i$it di%po-i)iilo! a!t./>6 alin.1 din "od' a"o!da!ea &mpute!ni"i!ilo! %e e e"tuea-+ p!in e,p!ima!ea $oin)ei a)+ de pe!%oana "a!e %e &mpute!ni"e.te %au a)+ de te!)ul &n a "+!ui p!i$in)+ $a a$ea lo" !ep!e-enta!ea. E,p!ima!ea $oin)ei poate &m*!+"a' dup+ "a-' o!ma unui a"t #u!idi" ie autenti"' ie %u* %emn+tu!+ p!i$at+' unei %"!i%o!i' et". o!i poate i +"ut+ ":ia! .i &n mod $e!*al >. A"ea%t+ "on"lu-ie !e-ult+' &n mod e$ident din p!e$ede!ile a!t./>6 alin./ !a-a I din "od "on o!m "+!o!a Gde"la!a)ia de a"o!da!e a &mpute!ni"i!ilo! nu t!e*uie e e"tuat+ &n o!ma "e!ut+ pent!u a"tul #u!idi" "a!e u!mea-+ %+ ie &n":eiat &n *a-a &mpute!ni"i!ilo!B. Di%po-i)ia men)ionat+ nu %e apli"+' pot!i$it a!t./>6 alin./ !a-a a II1a din "od' da"+ &n a"e%t mod !olul p!ote"to! al "e!in)elo! de o!m+ e%te ani:ilat. Dup+ opinia noa%t!+ a"e%te p!e$ede!i $o! da na.te!e la nume!oa%e inte!p!et+!i .i' pe "ale de "on%e"in)+' la a*u-u!i' iind mult mai indi"at de a %upune de"la!a)ia de a"o!da!e a &mpute!ni"i!ilo! o!mei "e!ute de le(e pent!u a"tul "a!e u!mea-+ %+ ie &n":eiat &n *a-a a"e%to!a. O a%emenea !eda"ta!e a te,tului a! pune "ap+t "ont!o$e!%elo! inutile .i a! a%i(u!a "oo!dona!ea di%po-i)iilo! a!t./>6 alin./ "u "ele ale a!t./@/ alin./ din "odul "i$il. Articolul $&'. 1urata mputernicirilor "1# 1ac sunt acordate printr.o declaraie adresat unui ter, mputernicirile rm=n vala ile pentru acesta p=n la anularea lor de ctre persoana care le.a acordat. "$# 6n cazul n care o persoan, prin comunicare special adresat unui ter sau prin comunicare pu lic, a anunat c mputernicete o alt persoan cu dreptul de a o reprezenta, ultima are dreptul de reprezentare n primul caz fa de terul indicat, iar n al doilea caz fa de orice alt persoan. 6mputernicirile de reprezentare se pstreaz p=n la anulare n ordinea n care sunt acordate. 1. 1urata mputernicirilor acordate printr.o declaraie adresat unui ter . Pot!i$it a!t./>9 alin.1 din "odul "i$il' &mpute!ni"i!ile a"o!date p!int!1o de"la!a)ie ad!e%at+ unui te!) !+mIn $ala*ile pent!u a"e%ta pIn+ la anula!ea lo! de "+t!e pe!%oana "a!e le1a a"o!dat. Pent!u a &n"eta !ep!e-enta!ea $a i ne"e%a!+ noti i"a!ea te!)ului a%up!a anul+!ii &mpute!ni"i!ilo!. A%t el iind' toate a"tele #u!idi"e &n":eiate de !ep!e-entant "u te!)ul !e%pe"tInd limitele &mpute!ni"i!ilo! p!imite $o! p!odu"e e e"te a)+ de !ep!e-entat. A"o!da!ea &mpute!ni"i!ilo! poate i +"ut+ p!int!1o "omuni"a!e ad!e%at+ unui te!)' ie p!int!1o "omuni"a!e pu*li"+. 2n p!imul "a- pe!%oana &mpute!ni"it+ a!e d!eptul de !ep!e-enta!e a)+ de te!)ul indi"at' ia! &n al doilea "a- a)+ de o!i"e alt+ pe!%oan+. 2mpute!ni"i!ile de !ep!e-enta!e %e p+%t!ea-+ pIn+ la anula!e &n o!dinea &n "a!e %unt a"o!date 3a!t./>9 alin./ din "od8. Articolul $&). -odificarea sau retragerea mputernicirilor 1espre modificarea sau retragerea mputernicirilor terii tre uie anunai prin mijloace adecvate. 6n cazul nerespectrii acestei cerine, modificarea sau retragerea mputernicirilor nu poate fi opus terilor, cu e+cepia
;

E,i%t+' totu.i' .i po%i*ilitatea anul+!ii a"tului &n":eiat p!in !ep!e-enta!e pent!u $i"ie!ea "on%im)+mIntului !ep!e-entatului' .i anume &n ipote-a &n "a!e a"tul a o%t &n":eiat &n u!ma &n)ele(e!ii dolo%i$e dint!e !ep!e-entant .i te!)ul "ont!a"tant 3a!t./;1 din Codul "i$il8. > De !e(ul+' &n%+' %e !eda"tea-+ un &n%"!i% 3p!o"u!+8 pent!u "a &n !apo!t de a"e%ta %+ %e poat+ $e!i i"a &mpute!ni"i!ile "on e!ite !ep!e-entantului .i limitele &n "a!e a"e%ta poate "ont!a"ta &n numele !ep!e-entatului.

cazurilor n care se va dovedi c acetia tiau sau tre uiau s tie despre modificarea sau retragerea mputernicirilor n momentul nc(eierii actului juridic. 1. -odificarea sau retragerea mputernicirilor. A!t./>= din "odul "i$il %ta*ile.te !e(ula pot!i$it "+!eia te!)ii t!e*uie anun)a)i p!in mi#loa"e ade"$ate de%p!e modi i"a!ea %au !et!a(e!ea &mpute!ni"i!ilo! !ep!e-entantului' &n "a- "ont!a! modi i"a!ea %au !et!a(e!ea &mpute!ni"i!ilo! nu le $a i opo-a*il+' ia! a"tele a%t el &n":eiate $o! p!odu"e e e"te a)+ de !ep!e-entat. Re(ula %tipulat+ de a!t./>= e%te apli"a*il+ numai &n "a-ul te!)ilo! de *un+ "!edin)+' "a!e nu .tiau .i ni"i nu a! i t!e*uit %+ .tie de%p!e modi i"a!ea %au !et!a(e!ea &mpute!ni"i!ilo! &n momentul &n":eie!ii a"tului #u!idi". A.ada!' le(ea o"!ote.te te!)ii de *un+1"!edin)+ "a!e au &n":eiat a"te #u!idi"e "u !ep!e-entantul "+!uia i1a &n"etat !ep!e-enta!ea +!+ .ti!ea lo!' p+%t!Ind $aliditatea a"e%to! a"te. De.i le(ea nu de ine.te .i ni"i nu a"e o enun)a!e' ni"i m+"a! e,empli i"ati$+' a Gmi#loa"elo! ade"$ateB p!in "a!e modi i"+!ile &mpute!ni"i!ilo! !ep!e-entantului t!e*uie "omuni"ate te!)ilo!' "on%ide!+m "+ ele $o! t!e*ui %+ ie de natu!+ a pe!mite &n mod e e"ti$ lua!ea la "uno.tin)+ de "+t!e te!)ele pe!%oane a $oin)ei !ep!e-entatului. Articolul $&9. 6nc(eierea actului juridic fr mputerniciri de reprezentare "1# 1ac o persoan nc(eie un act juridic n numele unei alte persoane fr a avea mputerniciri pentru reprezentare sau cu depirea mputernicirilor, actul juridic produce efecte pentru reprezentat numai n cazul n care acesta l confirm ulterior. 6n acest caz, actul juridic poate fi confirmat at=t e+pres, c=t si prin aciuni concludente. "$# 1ac cealalt parte se adreseaz reprezentatului cu o cerere despre confirmarea actului, confirmarea poate fi fcut numai printr.o declaraie e+pres adresat nemijlocit acestei pari. 1ac declaraia despre confirmare nu este trimis celeilalte pri n termen de $ sptm=ni de la data primirii cererii, se consider c reprezentatul a refuzat s confirme actul juridic. "%# 3=n la confirmare, partea care a nc(eiat actul juridic cu reprezentantul lipsit de mputerniciri, n cazul n care nu a tiut despre lipsa mputernicirilor, poate renuna la actul juridic printr.o declaraie adresat reprezentatului sau reprezentantului. 1. Actul juridic nc(eiat fr mputerniciri de reprezentare sau cu depirea acestor mputerniciri . 2n mod o*i.nuit' da"+ o pe!%oan+ &n":eie a"te #u!idi"e &n numele .i pe %eama altei pe!%oane' da! &i lip%e.te &mpute!ni"i!ea &n a"e%t %en%' o!i da"+ a$Ind &mpute!ni"i!e' dep+.e.te limitele ei' a"tele !e%pe"ti$e nu p!odu" e e"te a)+ de !ep!e-entat @. 2n a"e%t %en%' di%po-i)iile a!t./>4 alin.1 din Codul "i$il' p!e$+d "+ da"+ o pe!%oan+ &n":eie un a"t #u!idi" &n numele unei alte pe!%oane +!+ a a$ea &mpute!ni"i!i pent!u !ep!e-enta!e %au "u dep+.i!ea &mpute!ni"i!ilo!' a"tul #u!idi" p!odu"e e e"te pent!u !ep!e-entat numai &n "a-ul &n "a!e a"e%ta &l "on i!m+ ulte!io!. Un a"t #u!idi" $a i "on%ide!at &n":eiat +!+ &mpute!ni"i!e atIt &n "a-ul &n "a!e pe!%oanei "a!e l1a &n":eiat nu i1au o%t a"o!date &n modul p!e$+-ut de le(e &mpute!ni"i!i de !ep!e-enta!e' in"lu%i$ &n ipote-a &n "a!e a"o!da!ea a"e%to!a nu %1a +"ut &n o!ma "e!ut+ de le(e' "It .i &n "a-u!ile "Ind de.i &mpute!ni"i!ile au o%t le(al a"o!date $ala*ilitatea lo! a &n"etat' "a' de e,emplu' &n ipote-ele men)ionate de a!t./@@ alin.1 din "od. Dep+.i!ea limitelo! &mpute!ni"i!ilo! %e poate mani e%ta &n p!i$in)a natu!ii #u!idi"e a a"tului &n":eiat 3e,.< !ep!e-entantul a o%t &mpute!ni"it %+ a"+ o $In-a!e &n%+ &n":eie un a"t de dona)ie8' &n p!i$in)a ale(e!ii pe!%oanelo! "u "a!e !ep!e-entantul "ont!a"tea-+' &n "a-ul &n "a!e "e!"ul a"e%to!a e%te %t!i"t dete!minat p!in &mpute!ni"i!ile a"o!date o!i &n p!i$in)a uno! alte "ondi)ii impu%e de !ep!e-entat p!in a"o!da!ea &mpute!ni"i!ilo! 3e,.< !ep!e-entantul a o%t &mpute!ni"it %+ "ont!a"te-e un &mp!umut de la *an"a E' &n%+ !ep!e-entantul' p!in dep+.i!ea limitelo! &mpute!ni"i!ilo!' a "ont!a"tat &mp!umutul de la *an"a K8' et". Dup+ "um am a!+tat mai %u% a"tul #u!idi" &n":eiat de !ep!e-entant "u dep+.i!ea &mpute!ni"i!ii %au &n lip%a o!i"+!ei &mpute!ni"i!i nu $a p!odu"e e e"te a)+ de pe!%oana &n numele .i pe %eama "+!eia a o%t %+$I!.it de"It da"+ a"ea%ta din u!m+ &l $a "on i!ma ulte!io!. 2n lite!atu!a de %pe"ialitate %1a men)ionat ":ia! "+ pe!%oana "a!e a &n":eiat a"te #u!idi"e pe %eama altei pe!%oane +!+ &mpute!ni"i!e %au "u dep+.i!ea a"e%to!a $a putea a"e &n mod $ala*il un an(a#ament pe!%onal a)+ de pe!%oana "u "a!e a "ont!a"tat' p!omi)Indu1i %+ o*)in+ "on i!ma!ea a"tului #u!idi" de "+t!e !ep!e-entat 6. Da"+ pe!%oana &n numele .i pe %eama "+!eia a o%t &n":eiat a"tul !e u-+ "on i!ma!ea a"e%tuia' a"tul nu1.i $a mai p!odu"e e e"tele i!e.ti' ia! mani e%t+!ile de $oin)+ ale !ep!e-entantului .i ale te!)ului "ont!a"tant !+mIn a)+ de el res inter alios acta' neputInd a$ea ni"i o "on%e"in)+ #u!idi"+ &n pe!%oana %au pat!imoniul %+u. Da"+ "on i!m+ &n%+ a"tul' a"e%ta &.i p!odu"e toate "on%e"in)ele a)+ de !ep!e-entant .i de te!)ul "ont!a"tant' (ene!Ind &nt!e p+!)i a"elea.i e e"te "a .i "Ind nu a! i e,i%tat ne!e(ula!itatea &n p!i$in)a !ep!e-ent+!ii' "+"i "on i!ma!ea &nl+tu!+ piedi"a e,i%tent+ pIn+ atun"i &n "alea deplinei lui e i"a"it+)i. Ca u!ma!e a "on i!m+!ii' a"tul &.i p!odu"e e e"tele de la data &n":eie!ii lui' ia! nu de la data "on i!m+!ii. A"ea%ta %e e,pli"+ p!in &mp!e#u!a!ea "+ a"tul ia na.te!e ":ia! pe data &n":eie!ii lui' p!in mani e%ta!ea de $oin)+ p!op!ie a !ep!e-entantului' ia! "on i!ma!ea %e m+!(ine.te doa! %+ &nl+tu!e piedi"a e,i%tent+ pIn+ atun"i &n "alea deplinei e i"a"it+)i a a"tului9. Totu.i' &n p!i$in)a te!)ilo! "a!e nu au pa!ti"ipat la &n":eie!ea a"tului "on i!ma!ea nu $a putea a$ea e e"t !et!oa"ti$' "i $a ope!a de la data "Ind a o%t %+$I!.it+. A"ea%ta &n%eamn+ "+ "on i!ma!ea nu poate %+ $+t+me-e d!eptu!ile do*Indite de te!)i ex intervallo' adi"+ &nt!e data a"tului &n":eiat de !ep!e-entant .i data "on i!m+!ii' pe moti$ul "+ a"tul
@

2n anumite "ondi)ii %pe"iale un a"t #u!idi" %+$I!.it &n lip%a o!i"+!ei &mpute!ni"i!i $a putea p!odu"e e e"te a)+ de pe!%oana &n numele .i pe %eama "+!eia %1 a &n":eiat. Pent!u am+nunte a %e $edea "omenta!iile a!t./>/ alin.; .i > din "od. 6 Con$en)ie de port$fort. 9 A %e $edea &n a"e%t %en% .i "omenta!iul a!t./C> din "od.

+"ut +!+ &mpute!ni"i!i e%te +"ut de o pe!%oan+ +!+ "alitate. Da"+ a"tul ulte!io! de "on i!ma!e %au !epudie!e nu poate $+t+ma d!eptu!ile te!)ilo! de *un+1"!edin)+' &n %":im* putem %pune "+ el poate p!o ita a"e%to!a p!in "on i!ma!e' "on%olidInd a"tele lo! &n mod !et!oa"ti$. Con i!ma!ea' iind un a"t unilate!al' &.i p!odu"e e e"tele p!in %impla mani e%ta!e de $oin)+ a !ep!e-entatului = .i nu ne"e%it+ $!eo mani e%ta!e de $oin)+ a !ep!e-entantului %au a te!)ului "ont!a"tant. 0en)ion+m "+ a"e%ta din u!m+ $a putea' pIn+ la "on i!ma!e' %+ !enun)e la a"tul #u!idi" pe "a!e l1a &n":eiat' p!int!1o de"la!a)ie ad!e%at+ !ep!e-entatului %au !ep!e-entantului' "u "ondi)ia &n%+ %+ nu i .tiut de%p!e lip%a de &mpute!ni"i a !ep!e-entantului 3a!t./>4 alin./ din Codul "i$il8. ?iind' &n p!in"ipiu' un a"t #u!idi"' "on i!ma!ea 5 %p!e a i ope!ant+ 5 t!e*uie %+ &ndeplinea%"+' la data %+$I!.i!ii ei' toate "ondi)iile de $aliditate ale o!i"+!ui a"t #u!idi". Con i!ma!ea poate i e,p!e%+ 3"on%emnat+ p!int!1un &n%"!i%8 %au ta"it+ 3a!t./>4 alin.1 !a-a a II1a din "od8. CInd e%te ta"it+ "on i!ma!ea !eie%e din anumite a")iuni "on"ludente ale !ep!e-entatului' din "a!e !e-ult+ ne&ndoielni" $oin)a lui de a ap!o*a a"tul &n":eiat &n numele .i pe %eama %a' "um a! i' de e,emplu' e,e"uta!ea $olunta!+ 3total+ %au pa!)ial+8 a o*li(a)iilo! "a!e &i in"um*+ p!in a"tul !e%pe"ti$. 2n "eea "e p!i$e.te o!ma "on i!m+!ii' "on%ide!+m "+ atun"i "Ind le(ea impune o anumit+ o!m+ pent!u a"o!da!ea &mpute!ni"i!ilo! de !ep!e-enta!e &n $ede!ea &n":eie!ii a"tului .i "on i!ma!ea a"e%tuia %e $a putea a"e numai &n a"ea o!m+. 0ai men)ion+m' de a%emenea' "+ pot!i$it a!t./>4 alin./ din "od' da"+ te!)ul "ont!a"tant %e ad!e%ea-+ !ep!e-entatului "u o "e!e!e de%p!e "on i!ma!ea a"tului' "on i!ma!ea poate i +"ut+ numai p!int!1o de"la!a)ie e,p!e%+ ad!e%at+ nemi#lo"it a"e%tuia. 2n "a-ul &n "a!e &n te!men de / %+pt+mIni de la data p!imi!ii "e!e!ii !ep!e-entatul nu $a t!imite te!)ului "ont!a"tant de"la!a)ia de%p!e "on i!ma!e' %e "on%ide!+ "+ !ep!e-entatul a !e u-at %+ "on i!me a"tul #u!idi". De.i le(ea p!e$ede un te!men &n "a!e t!e*uie %+ %e a"+ "on i!ma!ea doa! &n "a-ul &n "a!e te!)ul "ont!a"tant %e ad!e%ea-+ !ep!e-entatului "u o "e!e!e &n a"e%t %en% 3/ %+pt+mIni8' "on%ide!+m "+ .i &n toate "elelalte "a-u!i "on i!ma!ea a"tului $a t!e*ui +"ut+ &nt!1un te!men !e-ona*il !apo!tat la natu!a %pe"i i"+ a ie"+!ui a"t. O alt+ p!o*lem+ le(at+ de "on i!ma!e o "on%tituie o*ie"tul a"e%teia. A%t el' &nt!u"It e%te po%i*il "a !ep!e-entantul %+ i %+$I!.it +!+ &mpute!ni"i!e %au "u dep+.i!ea a"e%teia unul %au mai multe a"te #u!idi"e' "on i!ma!ea poate a$ea "a o*ie"t unul' "Ite$a %au toate a"tele &n":eiate de !ep!e-entant. 2n lite!atu!a #u!idi"+ %1a a!+tat "+ "on i!ma!ea e%te indi$i-i*il+' "Ind a!e "a o*ie"t un %in(u! a"t #u!idi" %au "Ind' %+$I!.indu1%e mai multe a"te #u!idi"e' a"e%tea %unt le(ate &nt!e ele &n mod indi%olu*il' a%t el &n"It nu pot i de"It %au toate "on i!mate' %au toate !epudiate. Articolul $5,. 2spunderea reprezentantului care a acionat fr mputerniciri "1# 3ersoana care a nc(eiat un act juridic n calitate de reprezentant, n cazul n care nu poate demonstra c a avut mputerniciri, este o ligat, la alegerea celeilalte pri, s e+ecute actul juridic sau s repare prejudiciul cauzat dac reprezentatul refuz s confirme actul juridic. "$# 1ac reprezentantul nu tia despre lipsa mputernicirilor, el este o ligat numai la repararea prejudiciului care se datoreaz faptului c cealalt parte era convins c mputernicirile e+ist i numai n msura n care vala ilitatea actului juridic prezenta interes pentru cealalt parte. "%# 2eprezentantul care a acionat fr mputerniciri este e+onerat de rspundere dac cealalt parte tia sau tre uia s tie despre lipsa mputernicirilor. 2eprezentantul nu poart rspundere nici n cazurile c=nd era limitat n capacitatea de e+erciiu, cu e+cepia cazurilor c=nd a acionat cu ncuviinarea curatorului. 1. 2spunderea reprezentantului care a acionat fr mputerniciri . Un a"t #u!idi" &n":eiat de !ep!e-entant "u dep+.i!ea &mpute!ni"i!ii %au &n lip%a o!i"+!ei &mpute!ni"i!i nu p!odu"e e e"te a)+ de pe!%oana &n numele .i pe %eama "+!eia a o%t %+$I!.it de"It da"+ a"ea%ta &l "on i!m+ ulte!io!. 2n a"e%t "onte,t %e pune p!o*lema ap+!+!ii d!eptu!ilo! .i inte!e%ele te!)ilo! de *un+1"!edin)+ "a!e au "ont!a"tat &n "ondi)iile &n "a!e nu "uno.teau aptul "+ !ep!e-enta!ea e%te impe! e"t+. Codul "i$il %olu)ionea-+ a"ea%t+ p!o*lem+ p!in o*li(a!ea pe!%oanei "a!e a &n":eiat un a"t #u!idi" &n "alitate de !ep!e-entant .i "a!e nu poate a"e do$ada &mpute!ni"i!ilo! %ale &n a"e%t %en% de a e,e"uta a"tul #u!idi" a%t el &n":eiat %au de a !epa!a p!e#udi"iul "au-at te!)ului "ont!a"tant 3a!t./@C alin.1 din "od8. Da"+ te!)ul "ont!a"tant $a opta &n %en%ul e,e"ut+!ii de "+t!e !ep!e-entant a a"tului &n":eiat' pe!%oana "a!e a &n":eiat a"tul &n "alitate de !ep!e-entant de$ine pa!te &n a"t .i $a e,e"uta pe!%onal o*li(a)iile "e i-$o!+%" din a"e%ta. De.i le(ea la%+ la latitudinea te!)ului "ont!a"tant ale(e!ea modalit+)ii "on"!ete p!in "a!e $a !+%punde pe!%oana "a!e a &n":eiat a"tul &n "alitate de !ep!e-entant' e,e!"ita!ea a"e%tei op)iuni $a i po%i*il+ numai &n m+%u!a &n "a!e a"ea%ta din u!m+ a! putea i pa!te &n a"tul &n":eiat +!+ &mpute!ni"i!i. Pot!i$it a!t./@C alin./ din "od' !ep!e-entantul "a!e nu .tia de%p!e lip%a &mpute!ni"i!ilo! $a !+%punde numai &n m+%u!a &n "a!e $ala*ilitatea a"tului #u!idi" &n":eiat p!e-enta inte!e% pent!u te!)ul "ont!a"tant. E%te de men)ionat' de a%emenea' "+ &n a"e%t "a- !ep!e-entantul $a putea i o*li(at doa! la !epa!a!ea p!e#udi"iului "a!e %e dato!ea-+ aptului "+ te!)ul "ont!a"tant e!a "on$in% "+ &mpute!ni"i!ile e,i%t+. 2n % I!.it' a!t./@C alin.; din "od %ta*ile.te doua "au-e de &nl+tu!a!e a !+%punde!ii pe!%oanei "a!e a a")ionat +!+ &mpute!ni"i!e. 2n p!imul !Ind' !+%punde!ea !ep!e-entantului "a!e a a")ionat +!+ &mpute!ni"i!i nu $a i an(a#at+ &n "a-ul &n "a!e te!)ul "ont!a"tant .tia %au t!e*uia %+ .tie de%p!e lip%a &mpute!ni"i!ilo!. O a%emenea e,one!a!e de !+%punde!e apa!e "a i!ea%"+ atIt &n ipote-a &n "a!e te!)ul a "uno%"ut .i a""eptat &n":eie!ea a"tului de "+t!e !ep!e-entant +!+ &mpute!ni"i!ile "o!e%pun-+toa!e' el a%umIndu1.i !i%"ul "a a"tul a%t el &n":eiat %+ nu ie "on i!mat ulte!io! de "+t!e !ep!e-entat' "It .i &n
=

De.i le(ea nu o p!e$ede &n mod e,p!e%' "on%ide!+m "+ "on i!ma!ea $a putea %+ emane atIt de la !ep!e-entat' "It .i de la %u""e%o!ii %+i.

ipote-a &n "a!e a! i putut "unoa.te lip%a de &mpute!ni"i!ilo! de !ep!e-enta!ea depunInd minime dili(en)e &n a"e%t %en%' de e,emplu p!in $e!i i"a!ea &n%"!i%ului "a!e ate%t+ &mpute!ni"i!ile "on e!ite !ep!e-entantului. 2n al doilea !Ind' !+%punde!ea !ep!e-entantului nu $a i an(a#at+ ni"i atun"i "Ind a"e%ta e!a limitat &n "apa"itatea de e,e!"i)iu' "u e,"ep)ia "a-u!ilo! "Ind a a")ionat "u &n"u$iin)a!ea "u!ato!ului. Articolul $51. Actul juridic nc(eiat cu sine "contrapartida# 2eprezentantul nu are dreptul, n msura n care nu i este permis n mod e+pres, s nc(eie acte juridice n numele reprezentatului cu sine nsui, nici n nume propriu, nici n calitate de reprezentant al unui ter, cu e+cepia cazului n care actul juridic const e+clusiv n e+ecutarea unei o ligaii. 1. Actul juridic nc(eiat cu sine "contrapartida# . A"tul #u!idi" "u %ine &n%u.i a o%t de init &n do"t!in+ "a ope!a)iunea #u!idi"+ &n":eiat+ pent!u dou+ p+!)i di e!ite de $oin)a unei %in(u!e pe!%oane' "a!e a")ionea-+ &nt!1o du*l+ "alitate. O ata!e ope!a)ie e,i%t+ &n ipote-a &n "a!e a"eea.i pe!%oan+ &n":eie un a"t pe de o pa!te "a !ep!e-entant al unei alte pe!%oane' ia! pe de alt+ pa!te' pent!u %ine 3in proprio8' p!e"um .i &n "a-ul "Ind a"eea.i pe!%oan+ apa!e "a !ep!e-entant al am*elo! p+!)i "ont!a"tante 3a.a1numita du*l+ !ep!e-enta!e8. A%t el' !ep!e-entantul "a!e "ump+!+ pent!u %ine un *un "u $In-a!ea "+!uia a o%t &n%+!"inat de !ep!e-entat %au pe!%oana "a!e &n":eie un "ont!a"t de lo"a)iune "a !ep!e-entant atIt al lo"ato!ului "It .i al lo"ata!ului %+$I!.e.te un a.a1-i% "ont!a"t "u %ine &n%u.i. Din pun"t de $ede!e te:ni"o1#u!idi" a"tul "u %ine &n%u.i nu e%te de ne"on"eput' deoa!e"e a"ela.i indi$id poate a")iona' pe t+!Im #u!idi"' &n mai multe "alit+)i' e,p!imInd inte!e%ele uno! pe!%oane di e!ite' %u%"epti*ile de a i(u!a "a p+!)i di%tin"te &nt!1un a"t. O a%emenea ope!a)iune a! p+!ea ":ia! %+ %impli i"e &n":eie!ea unui a"t. 2n p!a"ti"+ &n%+ a"tul "u %ine &n%u.i p!e-int+ !i%"ul $+t+m+!ii d!eptu!ilo! !ep!e-entatului din p!i"ina "on li"tului de inte!e%e "e %e poate i$i &nt!e !ep!e-entat .i !ep!e-entant o!i pa!tea pe "a!e a"e%ta din u!m+' de a%emenea' o !ep!e-int+. 2nt!1ade$+!' &nt!1o a%emenea %itua)ie !ep!e-entantul a! putea i i%pitit %+ dea p!e"+de!e inte!e%elo! p!op!ii atun"i "Ind &n":eie "u %ine &n%u.i a"tul #u!idi"' &n "a!e i(u!ea-+ .i "a !ep!e-entant al altei pe!%oane' %au %+ a$o!i-e-e pe una dint!e p+!)i &n dauna "eleilalte' &n "a-ul du*lei !ep!e-ent+!i. Pent!u "on%ide!entele de mai %u%' Codul "i$il inte!-i"e !ep!e-entantului %+ &n":eie a"te #u!idi"e &n numele !ep!e-entatului "u %ine &n%u.i' atIt &n nume p!op!iu' "It .i &n "alitate de !ep!e-entant al unui te!) 3a!t./@1 din "od8. Da! deoa!e"e a"tul "u %ine &n%u.i nu e%te %u*minat de un $i"iu de %t!u"tu!+' "i e%te p!ime#dio% numai p!in "on li"tul de inte!e%e pe "a!e &l poate p!ile#ui &nt!e !ep!e-entat .i !ep!e-entant' le(ea &l "on%ide!+ $ala*il o!i de "Ite o!i !ep!e-entatul a auto!i-at e,p!e% pe !ep!e-entant %+ &n":eie o ata!e ope!a)ie #u!idi"+ %au "Ind a"tul #u!idi" &n":eiat "on%t+ e,"lu%i$ &n e,e"uta!ea unei o*li(a)ii' &n a"ea%t+ ipote-+ le-a!ea inte!e%elo! !ep!e-entatului iind "u de%+$I!.i!e e,"lu%+. 2n o!i"e "a- %an")iunea ne%o"oti!ii p!o:i*i)iei "u p!i$i!e la a"tul "u %ine &n%u.i nu poate i de"It nulitatea !elati$+' %u%"epti*il+ de a i in$o"at+ numai de pe!%oana o"!otit+ p!in in%titui!ea a"e%tei p!o:i*i)ii' adi"+ de !ep!e-entat. Articolul $5$. 3rocura "1# 3rocura este nscrisul ntocmit pentru atestarea mputernicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentani. "$# 3rocura eli erat pentru nc(eierea de acte juridice n forma autentic tre uie s fie autentificat notarial. "%# 3rocurile autentificate, conform legii, de autoritile administraiei pu lice locale sunt ec(ivalate cu procurile autentificate notarial. "&# :unt ec(ivalate cu procurile autentificate notarial procurile eli erate de; a# persoane care se afl la tratament staionar n spitale, sanatorii i n alte instituii medicale militare, n cazul n care sunt autentificate de efii acestor instituii, de adjuncii n pro leme medicale sau de medicul.ef, sau de medicul de garda< # militari, iar n punctele de dislocare a unitilor militare, instituiilor sau instituiilor de nvm=nt militar unde nu e+ist irouri notariale sau alte organe care ndeplinesc acte notariale, de salariai i de mem ri ai familiilor lor i ale militarilor, autentificate de comandantul "eful# unitii sau al instituiei respective< c# persoane care ispesc pedeapsa n locuri de privaiune de li ertate, autentificate de eful instituiei respective< d# persoane majore care se afl n instituii de protecie social a populaiei, autentificate de administraia instituiei respective sau de conductorul organului de protecie social respectiv. "5# 3rocurile eli erate pentru primirea salariului sau a altor drepturi la locul de munc, a pensiilor, indemnizaiilor, urselor, a corespondenei, inclusiv a coletelor i mandatelor neti, pot fi autentificate de administraia de la locul de munc sau de studii al persoanei care eli ereaz procura, de organizaia de e+ploatare a locuinelor de la domiciliul persoanei care eli ereaz procura sau de administraia instituiei medicale n care este internat persoana care eli ereaz procura. 1. *onsideraii generale. Te!menul de p!o"u!+ a!e un du*lu &n)ele%. 2nt!1o p!im+ a""ep)iune el de%emnea-+ a"tul #u!idi" unilate!al %upu% "omuni"+!ii p!in "a!e !ep!e-entatul &mpute!ni"e.te pe !ep!e-entantul %+u' &n "ad!ul !ep!e-ent+!ii "on$en)ionale' %+ &n":eie unul %au mai multe a"te #u!idi"e "u te!)e pe!%oane. 2nt!1o a doua a""ep)iune' p!o"u!a e%te &n%"!i%ul &n "a!e %e "on%emnea-+ &mpute!ni"i!ea "on e!it+ de !ep!e-entat. Anume &n a"ea%t+ din u!m+ a""ep)iune te!menul de

Gp!o"u!+B e%te olo%it .i &n "odul "i$il' "a!e &n a!t./@/ alin.1 de ine.te p!o"u!a d!ept un &n%"!i% "a!e e%te &nto"mit pent!u ate%ta!ea &mpute!ni"i!ilo! "on e!ite de !ep!e-entat unui %au mai multo! !ep!e-entan)i. P!o"u!a %e !eda"tea-+ &n %pe"ial pent!u "a te!)ii %+ ie &n m+%u!+ %+ $e!i i"e &mpute!ni"i!ile "on e!ite !ep!e-entantului' p!e"um .i limitele &n "a!e a"e%ta poate "ont!a"ta &n numele !ep!e-entatului. To"mai de a"eea p!o"u!a $a t!e*ui %+ ie p!e-entat+ te!)ilo! ie de "+t!e !ep!e-entant' ie de "+t!e !ep!e-entat. De.i' de !e(ul+' p!o"u!a %e d+ &n temeiul unui "ont!a"t de mandat' ea nu %e "on und+ "u mandatul' iind un a"t #u!idi" di%tin"t. P!o"u!a &.i poate a$ea i-$o!ul .i &n alte "ont!a"te 3de e,emplu' &nt!1un "ont!a"t de mun"+ %au &nt!1un a"t "on%tituti$ al unei pe!%oane #u!idi"e 5 &n a"e%te "a-u!i de "ele mai multe o!i &n p!a"ti"+ %e &n":eie un a"t denumit Gdele(a)ieB' da! "a!e e%te e":i$alentul unei p!o"u!i8. Deoa!e"e p!o"u!a e%te un a"t #u!idi" unilate!al &nto"mi!ea p!o"u!ii nu e%te "ondi)ionat+ de a""epta!ea !ep!e-entantului' &n%+ &ndeplini!ea %au nu a ope!a)iunii p!e$+-ute &n p!o"u!e depinde de mani e%ta!ea %a de $oin)+. P!o"u!a poate ate%ta &mpute!ni"i!ile "on e!ite unuia %au mai multo! !ep!e-entan)i 4 3a!t/@/ alin.1 din "od8. Pe de alt+ pa!te' %u*liniem "+ p!o"u!a $a putea i dat+ .i unui %in(u! !ep!e-entant de "+t!e mai mul)i !ep!e-enta)i' "u "ondi)ia &n%+ %+ e,i%te un inte!e% "omun &n &n":eie!ea a"tului %au ope!a)iunii "a!e o!mea-+ o*ie"tul p!o"u!ii 3de e,emplu' %+ !ep!e-inte mai multe pe!%oane &n "ad!ul unui p!o"e% &n "a!e nu e,i%t+ o "ont!a!ietate de inte!e%e &nt!e pe!%oanele !ep!e-entate8 1C. /. 8elurile procurii. P!o"u!ile pot i "la%i i"ate dup+ "!ite!iul &ntinde!ii .i o*ie"tului &mpute!ni"i!ilo! "on e!ite &n t!ei "ate(o!ii< (ene!ale' %pe"iale .i pent!u un %in(u! a"t. P!o"u!a e%te (ene!al+ "Ind !ep!e-entantul p!ime.te &mpute!ni"i!ea de a %e o"upa de toate t!e*u!ile !ep!e-entatului &n":eind &n a"e%t %"op toate a"tele #u!idi"e "a!e $o! i ne"e%a!e .i "a!e pot i %+$I!.ite p!in !ep!e-entant 3a"e%t tip de p!o"u!+ %e eli*e!ea-+' de !e(ul+' de o pe!%oan+ "a!e plea"+ pe o pe!ioad+ &ndelun(at+' l+%Ind (e%tiunea &nt!e(ii %ale a$e!i pe %eama !ep!e-entantului8. P!o"u!a e%te %pe"ial+ "Ind !ep!e-entantul e%te &mpute!ni"it %+ e e"tue-e anumite ope!a)iuni dete!minate 3de e,emplu' ope!a)iuni de admini%t!a!e a unui imo*il8 %au %+ &n":eie numai o anumit+ "ate(o!ie de a"te 3de e,emplu' a"te de a":i-i)iona!e de mate!ie p!im+8. P!o"u!a e%te dat+ pent!u un %in(u! a"t "Ind a!e "a o*ie"t &n":eie!ea unui anumit a"t %au o anumit+ ope!a)iune "a!e e%te e,p!e% p!e$+-ut+ &n "on)inutul p!o"u!ii' "um a! i' p!o"u!a eli*e!at+ pent!u &n":eie!ea unui a"t de $In-a!e1"ump+!a!e a unui autotu!i%m dete!minat %au pent!u !idi"a!ea unui "olet' et". ;. *ondiii de form. P!o"u!a $a putea i dat+ doa! &n o!m+ %"!i%+ 3a!t./@/ alin.1 din Codul "i$il8. 2n%"!i%ul $a i &nto"mit &n "ondi)iile p!e$+-ute de a!t./1C din Codul "i$il .i $a t!e*ui %+ "on)in+ anumite elemente pent!u a putea i $ala*il "a p!o"u!+' .i anume< datele de identi i"a!e ale !ep!e-entatului .i !ep!e-entantului' o*ie"tul .i limitele &mpute!ni"i!ilo! "on e!ite !ep!e-entantului' data &nto"mi!ii 3a!t./@> alin./ din "od8. CInd pent!u $aliditatea a"tului #u!idi" le(ea "e!e "on%emna!ea lui &nt!1un &n%"!i% autenti"' p!o"u!a eli*e!at+ &n $ede!ea &n":eie!ii a"elui a"t t!e*uie' de a%emenea' autenti i"at+ nota!ial 3a!t./@/ alin./ din "od8' &nt!u"It' de $!eme "e autenti"itatea a"tului e%te impu%+ de le(iuito! pent!u %al$(a!da!ea unui inte!e% o*.te%" o!i pent!u o"!oti!ea p+!)ilo! &mpot!i$a unui "on%im)+mInt u.u!ati" la un a"t de o &n%emn+tate deo%e*it+' e%te i!e%" "a auto!ul a"tului %+ ie o*li(at %+ &ndeplinea%"+ a"elea.i "e!in)e de o!m+ atun"i "Ind &n)ele(e %+ &n":eie a"tul p!in !ep!e-entant. Numai &n a"e%t mod $a putea i a%i(u!at+ pe deplin !eali-a!ea %"opului u!m+!it p!in edi"ta!ea autenti"it+)ii11. Sunt e":i$alate "u p!o"u!ile autenti i"ate nota!ial p!o"u!ile autenti i"ate' "on o!m le(ii' de auto!it+)ile admini%t!a)iei pu*li"e lo"ale 3a!t./@/ alin.; din "od8. A%t el' pot!i$it a!t.;9 lit.e8 din Le(ea "u p!i$i!e la nota!iat' pe!%oanele "u un")ie de !+%punde!e a*ilitate ale auto!it+)ilo! admini%t!a)iei pu*li"e lo"ale pot e e"tua' p!int!e altele' .i autenti i"a!ea p!o"u!ilo! pent!u p!imi!ea pen%iilo! .i a indemni-a)iilo!' p!e"um .i pent!u p!imi!ea %umelo! inde,ate din depune!ile *+ne.ti ale "et+)enilo! &n Dan"a de E"onomii. De a%emenea' a$Ind &n $ede!ea anumite &mp!e#u!+!i neo*i.nuite' e,"ep)ionale &n "a!e %e poate a la pe!%oana "a!e do!e.te %+ &nto"mea%"+ o p!o"u!+ "e ne"e%it+ autenti i"a!e nota!ial+' "odul "i$il p!e$ede po%i*ilitatea autenti i"+!ii a"e%teia de "+t!e alte pe!%oane de"It nota!ul' e":i$alInd1o totodat+ "u p!o"u!ile autenti i"ate nota!ial. A%t el' %unt e":i$alate "u p!o"u!ile autenti i"ate nota!ial< 3a8 p!o"u!ile &nto"mite de pe!%oanele "a!e %e a l+ la t!atament %ta)iona! &n %pitale' %anato!ii .i &n alte in%titu)ii medi"ale milita!e' "u "ondi)ia %+ ie autenti i"ate de .e ii a"e%to! in%titu)ii' de ad#un")ii &n p!o*leme medi"ale %au de medi"ul1.e ' o!i de medi"ul de (a!da 3a!t./@/ alin.> lit.a8 din "od87 3*8 p!o"u!ile &nto"mite de milita!i .i autenti i"ate de "omandantul 3.e ul8 unit+)ii %au al in%titu)iei de &n$+)+mInt milita! 3a!t./@/ alin.> lit.*8 te-a I din "od87 3"8 p!o"u!ile eli*e!ate de %ala!ia)ii unit+)ilo!' in%titu)iilo! milita!e %au in%titu)iilo! de &n$+)+mInt milita!' p!e"um .i p!o"u!ile &nto"mite de mem*!i ai amiliilo! !e%pe"ti$ilo! %ala!ia)i .i ai amiliilo! milita!ilo!' da"+ %unt autenti i"ate de "omandantul 3.e ul8 unit+)ii %au al in%titu)iei de &n$+)+mInt milita!. P!o"u!ile men)ionate $o! putea i autenti i"ate de "+t!e "omandantul 3.e ul8 unit+)ii %au al in%titu)iei de &n$+)+mInt milita! numai "u "ondi)ia "a &n pun"tele de di%lo"a!e a unit+)ilo!' in%titu)iilo! %au in%titu)iilo! de &n$+)+mInt milita! %+ nu e,i%te *i!ou!i nota!iale %au alte o!(ane "a!e &ndepline%" a"te nota!iale 3a!t./@/ alin.> lit.*8 te-a a II1a din "od87 3d8 p!o"u!ile &nto"mite de pe!%oanele "a!e &.i i%p+.e%" pedeap%a &n lo"u!i de p!i$a)iune de li*e!tate' da"+ %unt autenti i"ate de .e ul in%titu)iei !e%pe"ti$e 3a!t./@/ alin.> lit."8 din "od87 3e8 p!o"u!ile eli*e!ate de pe!%oanele ma#o!e "a!e %e a l+ &n in%titu)ii de p!ote")ie %o"ial+ a popula)iei' autenti i"ate de admini%t!a)ia in%titu)iei !e%pe"ti$e %au de "ondu"+to!ul o!(anului de p!ote")ie %o"ial+ !e%pe"ti$ 3a!t./@/ alin.> lit.d8 din "od8.
4

Pent!u anumite pa!ti"ula!it+)i ale p!o"u!ii dat+ mai multo! !ep!e-entan)i a %e $edea "omenta!iile a!t.1C;9 din Codul "i$il' "a!e %e $a apli"a p!in analo(ie &n toate %itua)iile "Ind e,i%t+ mai mul)i !ep!e-entan)i .i nu numai la "ont!a"tul de mandat. 1C A"ea%t+ po%i*ilitate e%te p!e$+-ut+ e,p!e% de a!t.@; alin.1 din Le(ea "u p!i$i!e la nota!iat n!.1>@;1EVF/CC/ 30. O . al R. 0oldo$a n!.1@>11@9F/CC/8. 11 Ve-i .i "omenta!iile a!t./>6 alin./ din Codul "i$il.

2n "eea "e ne p!i$e.te "on%ide!+m "+ num+!ul p!ea ma!e de pe!%oane a*ilitate %+ autenti i"e p!o"u!ile &nto"mite de pe!%oanele .i &n &mp!e#u!+!ile men)ionate mai %u% e%te de natu!+ a ant!ena nume!oa%e a*u-u!i' "a!e a! ani:ila !olul p!ote"to! al "e!in)ei o!mei autenti"e impu%+ de le(e uno! a%emenea tipu!i de p!o"u!i. Pot i ima(inate %u i"iente ipote-e &n "a!e pe!%oanele ":emate %+ autenti i"e p!o"u!ile a! putea a*u-a de po-i)ia lo! p!o itInd de p!e!o(ati$ele pe "a!e le(ea le a"o!d+. 0ult mai indi"at a! i' dup+ p+!e!ea noa%t!+' "a .i &n %itua)iile de mai %u% autenti i"a!ea p!o"u!ilo! %+ ie e e"tuat+ tot de "+t!e nota!i' "u atIt mai mult "u "It le(ea 1/ le pe!mite &ndeplini!ea a"telo! nota!iale ":ia! &n a a!a *i!oului nota!ial .i &n a a!a o!elo! de p!o(!am. Sin(u!ele e,"ep)ii "a!e a! #u%ti i"a autenti i"a!ea p!o"u!ilo! de "+t!e alte pe!%oane a! putea i "ele &n "a!e &n lo"ul &n "a!e %e a l+' &n &mp!e#u!+!ile de mai %u%' pe!%oana "a!e do!e.te %+ &nto"mea%"+ p!o"u!a nu e,i%t+ *i!ou!i nota!iale. 2n a"e%te din u!m+ %itua)ii "on%ide!+m "+ "el mai indi"at a! i "a p!o"u!ile %+ ie autenti i"ate de "+t!e pe!%oane anume in$e%tite din "ad!ul auto!it+)ilo! admini%t!a)iei pu*li"e lo"ale. 2n % I!.it' pent!u a %impli i"a p!o"edu!ile de multe o!i (!eoaie .i "o%ti%itoa!e a autenti i"+!ii nota!iale' le(ea pe!mite pe!%oanelo! %+ apele-e &n "a-ul p!o"u!ilo! eli*e!ate pent!u e e"tua!ea anumito! ope!a)iuni "omune' de la!(+ !+%pIndi!e' la o autenti i"a!e G%impli i"at+B. A%t el' pot!i$it a!t./@/ alin.@ din Codul "i$il' p!o"u!ile eli*e!ate pent!u p!imi!ea %ala!iului %au a alto! d!eptu!i la lo"ul de mun"+' a pen%iilo!' indemni-a)iilo!' *u!%elo!' a "o!e%ponden)ei' in"lu%i$ a "oletelo! .i mandatelo! *+ne.ti' pot i autenti i"ate de admini%t!a)ia de la lo"ul de mun"+ %au de %tudii al pe!%oanei "a!e eli*e!ea-+ p!o"u!a' de o!(ani-a)ia de e,ploata!e a lo"uin)elo! de la domi"iliul pe!%oanei "a!e eli*e!ea-+ p!o"u!a %au de admini%t!a)ia in%titu)iei medi"ale &n "a!e e%te inte!nat+ pe!%oana "a!e eli*e!ea-+ p!o"u!a. E%te de o*%e!$at "+ enume!a!ea ope!a)iunilo! pent!u "a!e le(ea pe!mite a%emenea autenti i"a!e e%te limitati$+. Articolul $5%. 3rocura de su stituire "1# 3ersoana creia i este eli erat procura poate eli era o procur de su stituire numai dac acest drept este stipulat e+pres n procur sau dac este n interesul reprezentantului. "$# 6n toate cazurile, procura de su stituire tre uie autentificat notarial. 1. 3rocura de su stituire. Dup+ "um am a!+tat .i "u o alt+ o"a-ie' deoa!e"e de%emna!ea !ep!e-entantului %e a"e )inIndu1%e %eama de "alit+)ile pe!%onale ale a"e%tuia' el $a t!e*ui %+ e e"tue-e pe!%onal ope!a)iunea %au %+ &n":eie a"tele #u!idi"e pent!u "a!e e%te &mpute!ni"it. Rep!e-entantul $a putea %+1.i %u*%tituie o alt+ pe!%oan+ &n &ndeplini!ea %a!"inii %ale' p!in t!an%mite!ea unei p+!)i %au a tutu!o! &mpute!ni"i!ilo! p!imite' numai &n "a-ul &n "a!e un a%emenea d!ept i1a o%t "on e!it de "+t!e !ep!e-entat %au &n "a-ul &n "a!e %u*%titui!ea e%te impu%+ de inte!e%ele !ep!e-entatului. Di%po-i)iile a!t./@; alin.1 din "odul "i$il nu a" alt"e$a de"It %+ !eia !e(ula %ta*ilit+ de a!t./>> din "od' p!e$+-Ind "+ pe!%oana "+!eia &i e%te eli*e!at+ p!o"u!a poate eli*e!a o p!o"u!+ de %u*%titui!e numai da"+ a"e%t d!ept e%te %tipulat e,p!e% &n p!o"u!+ %au da"+ e%te &n inte!e%ul !ep!e-entantului1;. P!o"u!a de %u*%titui!e $a t!e*ui &ntotdeauna autenti i"at+ nota!ial 3a!t./@; alin./ din "od8. 2nt!u"It di%po-i)ia te,tului de le(e men)ionat e%te impe!ati$+ nu %e $o! putea &nto"mi p!o"u!i de %u*%titui!e &n modalit+)ile men)ionate de a!t./@/ alin.;1@ din "od. P!o"u!a de %u*%titui!e $a putea i autenti i"at+ nota!ial numai dup+ p!e-enta!ea de "+t!e !ep!e-entant a p!o"u!ii de *a-+ &n "a!e e%te men)ionat d!eptul de %u*%titui!e o!i dup+ p!e-enta!ea do$e-ilo! !e e!itoa!e la aptul "+ mandata!ul 3!ep!e-entantul8 p!o"u!ii de *a-+ a o%t %ilit de &mp!e#u!+!i %+ a"+ a"ea%ta pent!u a apa!+ inte!e%ele pe!%oanei "a!e a eli*e!at p!o"u!a 3a!t.@; alin.; din Le(ea "u p!i$i!e la nota!iat8. P!in p!o"u!a de %u*%titui!e !ep!e-entantul ini)ial $a putea t!an%mite o pa!te %au toate &mpute!ni"i!ile "a!e i1au o%t "on e!ite' pe o du!at+ e(al+ "u te!menul de $ala*ilitate a p!o"u!ii de *a-+ %au mai %"u!t+. 2n toate "a-u!ile' p!o"u!a de %u*%titui!e nu $a putea &n%+ "on)ine mai multe &mpute!ni"i!i de"It p!o"u!a de *a-a' ia! te!menul ei de $ala*ilitate nu $a putea dep+.i te!menul de $ala*ilitate al p!o"u!ii de *a-+. Odat+ "u &n"eta!ea $ala*ilit+)ii p!o"u!ii de *a-+ $a &n"eta .i $ala*ilitatea p!o"u!ii de %u*%titui!e 3a!t./@@ alin.; din "od8. Articolul $5&. 9ermenul procurii "1# 3rocura se eli ereaz pe un termen de cel mult % ani. 1ac termenul nu este indicat n procur, ea este vala ila timp de un an de la data ntocmirii. "$# 4ste nul procura n care nu este indicat data ntocmirii. "%# 3rocura eli erat pentru nc(eierea unor acte juridice n afara 2epu licii -oldova i autentificat notarial este vala il p=n la anularea ei de ctre persoana care a eli erat.o. 1. 9ermenul procurii. Du!ata p!o"u!ii e%te limitat+ de le(e. A%t el' pot!i$it a!t./@> alin.1 !a-a I din "odul "i$il' p!o"u!a %e poate eli*e!a pe un te!men de "el mult ; ani. P!o"u!a &nto"mit+ pent!u un te!men mai ma!e $a i $ala*il+ doa! pIn+ la &mplini!ea te!menului de ; ani. Da"+ &n p!o"u!+ nu %1a indi"at te!menul de $ala*ilitate' ea $a i $ala*ila timp de un an de la data &nto"mi!ii 3a!t./@> alin.1 !a-a I din "od8. 2nt!u"It toate te!menele de $ala*ilitate a p!o"u!ii &n"ep %+ "u!(+ de la data &nto"mi!ii a"e%teia' le(ea "on%ide!+ nul+ p!o"u!a &n "a!e nu e%te indi"at+ data &nto"mi!ii 3a!t./@> alin./ din "od8.
1/ 1;

A!t.;= alin./ din Le(ea "u p!i$i!e la nota!iat. 2nt!u"It p!o"u!a de %u*%titui!e !ep!e-int+ mi#lo"ul te:ni"o1#u!idi" p!in "a!e %e !eali-ea-+ %u*%titui!ea !ep!e-entantului' t!imitem "u p!i$i!e la alte "on%ide!a)iuni a%up!a a"e%tui %u*ie"t la "omenta!iile a!t./>> din "odul "i$il.

P!in e,"ep)ie de la !e(ula in%tituit+ de a!t./@> alin.1 din "od' p!o"u!a eli*e!at+ pent!u &n":eie!ea uno! a"te #u!idi"e &n a a!a Repu*li"ii 0oldo$a .i autenti i"at+ nota!ial e%te $ala*il+ pIn+ la anula!ea ei de "+t!e pe!%oana "a!e a eli*e!at1o 3a!t./@> alin.; din "odul "i$il8. E%te $o!*a' *ine&n)ele%' de o p!o"u!+ &n "a!e nu e%te indi"at te!menul de $ala*ilitate. 2n "eea "e ne p!i$e.te' "on%ide!+m ne#u%ti i"at+ di e!en)a de t!atament #u!idi" &nt!e p!o"u!ile eli*e!ate pent!u &n":eie!ea uno! a"te #u!idi"e &n a a!a Repu*li"ii 0oldo$a .i "ele eli*e!ate pent!u &n":eie!ea de a"te #u!idi"e &n inte!io!ul )+!ii. Articolul $55. 6ncetarea vala ilitii procurii "1# /ala ilitatea procurii nceteaz n cazul; a# e+pirrii termenului< # anulrii de ctre persoana care a eli erat.o< c# renunrii persoanei creia i este eli erat< d# dizolvrii persoanei juridice care a eli erat procura< e# dizolvrii persoanei juridice creia i este eli erat procura< f# decesului persoanei fizice care a eli erat procura, declarrii ei drept incapa il, limitat n capacitatea de e+erciiu ori disprut fr de veste< g# decesului persoanei fizice creia i este eli erat procura, declarrii ei incapa il, limitat n capacitatea de e+erciiu sau disprut fr de veste. "$# 3ersoana care a eli erat procura o poate anula n orice moment, iar persoana creia i este eli erat procura poate renuna la ea n orice moment. 7rice clauz contrar este nul. "%# 7 dat cu ncetarea vala ilitii procurii, nceteaz vala ilitatea procurii de su stituire. 1. 6ncetarea vala ilitii procurii. Vala*ilitatea p!o"u!ii &n"etea-+ p!in e,pi!a!ea te!menului %tipulat &n p!o"u!+ %au p!e$+-ut de le(e. De a%emenea' p!o"u!a eli*e!at+ pent!u &n":eie!ea uno! a"te dete!minate &n"etea-+ p!in &n":eie!ea a"e%to!a' alt el %pu% p!in e,e"uta!ea &mpute!ni"i!ilo! p!imite. 2nt!u"It p!o"u!a e%te un a"t #u!idi" unilate!al' !ep!e-entatul "a!e a eli*e!at1o $a putea o!i"Ind %+ o anule-e 3!e$o"e8 1>' ":ia! da"+ e%te dat+ "u te!men' o!i"e "lau-+ p!in "a!e a"e%ta a! !enun)a la d!eptul %+u de "e!e anula!ea p!o"u!ii iind "on%ide!at+ nul+ 3a!t./@@ alin./ din "odul "i$il8. 0en)ion+m "+ anula!ea poate i nu numai total+ da! .i pa!)ial+ 3de e,emplu' p!o"u!a dat+ pent!u $In-a!ea "a%ei .i autotu!i%mului %e anulea-+ &n p!i$in)a "a%ei8. De a%emenea' $ala*ilitatea p!o"u!ii poate %+ &n"ete-e .i p!in !enun)a!ea la ea a pe!%oanei "+!eia &i e%te eli*e!at+. Vala*ilitatea p!o"u!ii &n"etea-+ din momentul anul+!ii ei de "+t!e pe!%oana "a!e a eli*e!at1o %au a !enun)+!ii pe!%oanei "+!eia &i e%te eli*e!at+ .i nu din momentul in o!m+!ii de%p!e a"e%t lu"!u a "eleilalte p+!)i1@. Vala*ilitatea p!o"u!ii &n"etea-+ .i &n "a-ul de"e%ului uneia dint!e p+!)i' de"la!+!ii ei d!ept in"apa*il+' limitat+ &n "apa"itatea de e,e!"i)iu o!i di%p+!ut+ +!+ de $e%te 3a!t./@@ alin.1 lit. 8 .i (8 din "od8. 2n mod "o!e%pun-+to!' p!o"u!a $a &n"eta.i "a u!ma!e a di-ol$+!ii pe!%oanei #u!idi"e "a!e a eli*e!at %au "+!eia &i e%te eli*e!at+ p!o"u!a 3a!t./@@ alin.1 lit.d8 .i e8 din "od8. 2nt!u"It p!o"u!a de %u*%titui!e a!e un "a!a"te! de!i$at' o dat+ "u &n"eta!ea $ala*ilit+)ii p!o"u!ii de *a-+ $a &n"eta .i $ala*ilitatea a"e%teia. La &n"eta!ea $ala*ilit+)ii p!o"u!ii' pe!%oana "+!eia &i e%te eli*e!at+ p!o"u!a %au %u""e%o!ii ei %unt o*li(a)i %+ !e%tituie imediat p!o"u!a 3a!t./@9 alin./ din "od8. Articolul $5!. 0nformarea despre anularea i ncetarea vala ilitii procurii 3ersoana care a eli erat procura este o ligat s informeze despre anularea i ncetarea vala ilitii procurii pe cel cruia i.a eli erat procura i pe terii cunoscui de el cu care reprezentantul urma s contracteze. Aceeai o ligaie o au succesorii celui care a eli erat procura n cazurile stipulate la art.$55 alin."1# lit. d# si f# . 1. 0nformarea despre anularea i ncetarea vala ilitii procurii . P!o*lema in o!m+!ii de%p!e anula!ea .i &n"eta!ea p!o"u!ii %e a l+ &nt!1o anumit+ "o!ela)ie "u "ea p!i$ind &n"et+!ii $ala*ilit+)ii a"e%teia. A%t el' de.i $ala*ilitatea p!o"u!ii &n"etea-+ din momentul anul+!ii ei de "+t!e pe!%oana "a!e a eli*e!at1o' pent!u "a p!o"u!a %+ &n"ete-e e e"ti$ %unt ne"e%a!e noti i"+!i &n a"e%t %en% "+t!e mandata! .i te!)i. A%t el' e%te no!mal %+ %e p!e%upun+ "+' atIta $!eme "It "el "+!uia i1a o%t eli*e!at+ p!o"u!a nu a "uno%"ut &n"eta!ea a"e%teia' el $a "ontinua %+ a")ione-e &n a"ea%t+ "alitate +!+ a i %e putea a"e $!eo imputa!e. Pe de alt+ pa!te pent!u "a e e"tele unei %itua)ii #u!idi"e %+ &n"ete-e' e%te ne"e%a! "a $oin)a "elui &nd!ituit a1i pune "ap+t %+ %e e,te!io!i-e-e &nt!1un mod %u%"epti*il de a pe!mite lua!ea ei &n "on%ide!a)ie &n "ad!ul !apo!tu!ilo! #u!idi"e. Pent!u a"e%te "on%ide!ente' di%po-i)iile a!t./@@ !a-a I din "odul "i$il o*li(+ pe!%oana "a!e a eli*e!at p!o"u!a %+ in o!me-e de%p!e anula!ea a"e%teia atIt pe "el "+!uia i1a eli*e!at1o "It .i pe te!)ii "uno%"u)i de el "u "a!e !ep!e-entantul u!ma %+ "ont!a"te-e' &n "a- "ont!a!' anula!ea ne iindu1le opo-a*il+. De a%emenea' o*li(a)ia de a in o!ma!e de%p!e &n"eta!ea $ala*ilit+)ii p!o"u!ii e,i%t+ .i &n "a-ul di-ol$+!ii pe!%oanei #u!idi"e %au de"e%ului pe!%oanei i-i"e "a!e a eli*e!at p!o"u!a' de"la!+!ii ei d!ept in"apa*il+ %au limitat+ &n "apa"itatea de e,e!"i)iu' &n%+' de a"ea%t+ dat+' ea !e$ine %u""e%o!ului pe!%oanei #u!idi"e di-ol$ate
1>

De.i "odul "i$il olo%e.te te!menul de Ganula!eB' "on%ide!+m mai pot!i$it pe "el de G!e$o"a!eB' deoa!e"e' pe de o pa!te' e%te mai pot!i$it &n mate!ia anali-at+' ia!' pe de alt+ pa!te' nu "!eea-+ "on u-ie "u in%titu)ia anul+!ii a"telo! #u!idi"e pent!u nulitate !elati$+. 1@ Ve-i .i "omenta!iul a!t./@6 din "odul "i$il.

%au a pe!%oanei i-i"e de"edate' tuto!elui pe!%oanei de"la!ate in"apa*ile o!i "u!ato!ului pe!%oanei limitate &n "apa"itatea de e,e!"i)iu 3a!t./@@ !a-a a II1a din "od8. Articolul $5'. 4fectele ncetrii vala ilitii procurii "1# Actele juridice nc(eiate de reprezentant p=n la momentul c=nd acesta a aflat sau tre uia s afle despre ncetarea vala ilitii procurii rm=n vala ile pentru reprezentant i pentru succesorii lui, cu e+cepia cazului n care acetia demonstreaz c cealalt parte a tiut sau tre uia s tie c procura a ncetat. "$# @a ncetarea vala ilitii procurii, persoana creia i este eli erat procura sau succesorii ei sunt o ligai s restituie imediat procura. 1. 4fectele ncetrii vala ilitii procurii . 2n %"opul p!ote#+!ii te!)ilo! de *un+1"!edin)+ "e au &n":eiat a"te #u!idi"e "u !ep!e-entantul "+!uia i1au &n"etat &mpute!ni"i!ile' le(ea "on%ide!+ $ala*ile toate a"tele #u!idi"e &n":eiate de a"e%ta pIn+ la momentul "Ind a a lat %au t!e*uia %+ a le de%p!e &n"eta!ea $ala*ilit+)ii p!o"u!ii. A"tele a%t el &n":eiate &.i $o! p!odu"e e e"tele atIt a)+ de !ep!e-entat "It .i a)+ de %u""e%o!ii %+i' "u e,"ep)ia "a-ului &n "a!e a"e.tia demon%t!ea-+ "+ "a te!)ul "ont!a"tant a .tiut %au t!e*uia %+ .tie "+ p!o"u!a a &n"etat 3a!t./@9 alin.1 din "odul "i$il8. Din momentul in o!m+!ii' "el "+!uia i1a o%t eli*e!at+ p!o"u!a $a !+%punde pent!u e$entualele a"te &n":eiate +!+ &mpute!ni"i!e. La &n"eta!ea $ala*ilit+)ii p!o"u!ii' pe!%oana "+!eia &i e%te eli*e!at+ p!o"u!a %au %u""e%o!ii ei %unt o*li(a)i %+ !e%tituie imediat p!o"u!a 3a!t./@9 alin./ din "od8' p!e%upunIndu1%e "+ &n lip%a a"e%teia te!)ii nu a! mai t!ata "u !ep!e-entantul de"It da"+ a! i de !ea1"!edin)+ %au in%u i"ient de p!uden)i .i de"i &n "ulp+. Articolul $5). 2eprezentarea comercial "1# 2eprezentantul comercial este persoana care reprezint de sine stttor i permanent interesele ntreprinztorului la nc(eierea actelor juridice n vederea gestionarii afacerii. "$# 2eprezentarea comercial concomitent a diferiilor participani la nc(eierea actului juridic se admite doar dac e+ist un acord e+pres ntre pri n acest sens i n alte cazuri prevzute de lege, reprezentantul comercial fiind inut s e+ecute atri uiile cu diligena unui un proprietar. "%# 2eprezentantul comercial este n drept s cear plata remuneraiei convenite, precum i compensarea c(eltuielilor de e+ecutare a procurii n pri egale de la persoanele reprezentate concomitent n condiiile alin."$#, dac prin contract nu s.a prevzut altfel. "&# 2eprezentarea comercial se efectueaz n az de contract, nc(eiat n scris, cu indicarea mputernicirilor reprezentantului, iar n cazul lipsei acestor mputerniciri, i n az de procur. "5# 2eprezentantul comercial este o ligat s nu divulge informaiile confideniale ce i.au devenit cunoscute n urma reprezentrii, c(iar i dup ncetarea procurii comerciale. "!# :pecificul reprezentrii comerciale n anumite domenii ale activitii de ntreprinztor se sta ilete prin lege. 1. 2eprezentarea comercial. A!t./@= alin.1 din "odul "i$il de ine.te !ep!e-entantul "ome!"ial "a iind a"ea pe!%oan+ "a!e !ep!e-int+ de %ine %t+t+to! .i pe!manent inte!e%ele &nt!ep!in-+to!ului la &n":eie!ea a"telo! #u!idi"e &n $ede!ea (e%tiona!ii a a"e!ii. 2n &n)ele%ul p!e$ede!ilo! a!t./@= din "od' pot de$eni !ep!e-entan)i "ome!"iali atIt pe!%oanele #u!idi"e' "on%tituite pot!i$it le(ii' "It .i pe!%oanele i-i"e' da"+ au "alitatea de &nt!ep!in-+to!i indi$iduali. De !e(ul+' !ep!e-entan)ii "ome!"iali &n":eie &n "ontul &nt!ep!in-+to!ilo! di e!ite a"te dint!1un domeniu dete!minat' &n "a!e de)in "uno.tin)e de %pe"ialitate' le(+tu!i de a a"e!i .i alte in o!ma)ii %pe"i i"e domeniului !e%pe"ti$. 0ai mult ":ia!' &n anumite domenii' &n":eie!ea anumito! a"te #u!idi"e e%te po%i*il+ doa! de "+t!e pe!%oanele "a!e de)in un un %tatut %pe"ial o!i %unt li"en)ia)i pent!u e e"tua!ea anumito! ope!a)iuni 3"um a! i' de e,emplu' *!oLe!ii din "ad!ul *u!%elo! de $alo!i' pa!ti"ipan)ii p!o e%ioni.ti la pia)a $alo!ilo! mo*ilia!e8. Deoa!e"e !ep!e-enta!ea "ome!"ial+ e%te o %pe"ie a !ep!e-ent+!ii' ni"i &n a"ea%t+ mate!ie' de !e(ul+' nu e%te admi%+ du*la !ep!e-enta!e la &n":eie!ea unui a"t. A%t el' opt!i$it a!t./@= alin./ din Codul "i$il' !ep!e-enta!ea "ome!"ial+ "on"omitent+ a di e!i)ilo! pa!ti"ipan)i la &n":eie!ea a"tului #u!idi" %e admite doa! da"+ e,i%t+ un a"o!d e,p!e% &nt!e p+!)i &n a"e%t %en% .i &n alte "a-u!i p!e$+-ute de le(e' !ep!e-entantul "ome!"ial iind )inut %+ e,e"ute at!i*u)iile "u dili(en)a unui *un p!op!ieta! 16. Rep!e-enta!ea "ome!"ial+ %e e e"tuea-+ &n *a-a unui "ont!a"t &n":eiat &n o!m+ %"!i%+. De !e(ul+' e%te $o!*a de un "ont!a"t de mandat ie de o %pe"ie a a"e%tuia. Cont!a"tul !e%pe"ti$ $a t!e*ui %+ "on)in+ &mpute!ni"i!ile "on e!ite !ep!e-entantului p!e"um .i limitele pute!ilo! a"e%tuia. 2n m+%u!a &n "a!e a%emenea p!e"i-+!i lip%e%" din "ont!a"t' !ep!e-entantului "ome!"ial i %e $a eli*e!a o p!o"u!+ 3a!t./@= alin.> din "od8. Cont!a"tul de !ep!e-enta!e "ome!"ial+ e%et p!e-umat a i "u titlul one!o%. 2n lip%+ de p!e$ede!e "ont!a!+' !ep!e-entantul "ome!"ial e%te &n d!ept %+ "ea!+ plata !emune!a)iei "on$enite' p!e"um .i !e%titui!ea tutu!o! ":eltuielilo! +"ute "u o"a-ia e,e"ut+!ii &mpute!ni"i!ilo! 3p!o"u!ii8. 2n "a-ul &n "a!e !ep!e-entantul "ome!"ial !ep!e-int+ "on"omitent mai multe p+!)i' el $a i &n d!ept %+ %oli"ite plata !emune!a)iei .i "ompen%a!ea ":eltuielilo! e e"tuate &n p+!)i e(ale de la pe!%oanele !ep!e-entate "on"omitent' "u e,"ep)ia "a-ului &n "a!e p!in "ont!a"t %1a p!e$+-ut alt el 3a!t./@= alin.> din "od8.
16

Dup+ opinia noa%t!+' a! i o%t mai indi"at a %e utili-a e,p!e%ia G*un "ome!"iantB "a!e e%te mai pot!i$it+ &n "onte,t .i "a!e' de alt el e%te utili-at+ ":ia! &n "od la "apitolul !e e!ito! la a(en)ii "ome!"iali .i "omi%iona!ii p!o e%ioni.ti.

Dat iind %pe"i i"ul a"ti$it+)ilo! "ome!"iale' !ep!e-entantul "ome!"ial a!e o*li(a)ia %+ %+ nu di$ul(e in o!ma)iile "on iden)iale "e i1au de$enit "uno%"ute &n u!ma !ep!e-ent+!ii' ":ia! .i dup+ &n"eta!ea a"e%teia 3a!t./@= alin.@ din "od8. Spe"i i"ul !ep!e-ent+!ii "ome!"iale &n anumite domenii ale a"ti$it+)ii de ant!ep!eno!iat e%te %ta*ilit p!in le(i %pe"iale 3de e,emplu' pent!u *!oLe!i .i i!mele de *!oLe!a# 5 Le(ea p!i$ind *u!%ele de m+! u!i n!.11191EIIIF/6.C/.1449 30.O . al R. 0oldo$a n!.9CF/@.C9.144=87 pent!u pa!ti"ipan)ii p!o e%ioni.ti la pia)a $alo!ilo! mo*ilia!e 5 Le(ea "u p!i$i!e la pia)a $alo!ilo! mo*ilia!e n!. 1441EIVF1=.11.144= 30.O . al R.0oldo$a n!./91/=F/;.C;.144487 pent!u a(en)ii de a%i(u!a!e' "omi%a!ii de a$a!ie .i mi%i)ii de a%i(u!a!e 5 Le(ea "u p!i$i!e la a%i(u!a!i n!.1@C=1EIIF1@.C6.144; 30.O . al R. 0oldo$a n!.@F1@.C4.144>8' et".8.