Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de tiine Economice


Brandul
Nestl
Stundent: Etve Anca-Lorena
Boiteanu Claudia
Management :
!ru"a: #$#%
Braov& '(%(
%
CU)*+S


Ca",% storicul +estl-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'
Ca",' )rinci"iile in A.aceri,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$
Ca",$ Brand-urile +estl-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/
Ca",/ +estl- in comunitate,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0
/,%Cam"anii +estle:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1
+estl- *om2nia i-a 3nsuit 3ntreaga tradiie a !ru"ului 3n de4voltarea de "rograme
educaionale i de in.ormare& i este im"licat5 3n "roiecte comunitare& individual sau 3n
cardul asociatilor din care .ace "arte,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#
/,%,6 7Clu8uri de miscare si distractie9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#
Ca",0 Consumer Services,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%(
Ca",1 *es"onsa8ilitate sociala,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%
Ca",# )olitica de mediu:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%
#,% Concentrarea "e consumul de a"a:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%
#,/ +oi te:nologii care com8at ga4ele cu e.ect de sera si acidi.icarea aerului:,,,,,,,,%'
Ca",; Conclu4ii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%'
Bi8liogra.ie:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%$
Cap.1 Istoricul Nestl
'
n %#00& <enr= +estl-& un .armacist& a inventat o .ormula de :rana "entru 8e8elusii care nu
"uteau sa .ie ala"tati, )rimul sau succes a .ost un co"il "rematur care nu "utea tolera la"tele mamei
sale si nici un alt su8titut o8isnuit, >aloarea "roduselor sale a .ost recunoscuta du"a ce .ormula sa a
salvat viata co"ilului si& in curand& Farine Lact-e <enri +estl- se vindea in a"roa"e toata Euro"a,
n %;(6& +estl- .u4ionea4a cu com"ania anglo-elvetiana Condensed Mil? Com"an=, La
ince"utul anilor %;((& com"ania avea .a8rici in Statele Unite& Marea Britanie& germania si S"ania, Al
@oilea *a48oi Mondial a generat& din "atea guvernului& o noua cerere de "roduse lactate, La s.arsitul
ra48oiului& se du8lase,
+estl- a resimtit e.ectele ra48oiului imediat, )ro.iturile au sca4ut de la '( de milioane de dolari
in %;$#& la 0 milioane de dolari in %;$;, Fa8ricile s-au sta8ilit in tarile in curs de de4voltare& in s"ecial
in America Latina, n mod ironic& ra48oiul a aAutat "rin introducerea celui mai nou "rodus al
com"aniei& +esca.e& care a .ost o 8autura 7de serie9 a militarilor americani, )roductia si van4arile
+estle au crescut& ast.el in conditiile economice din tim"ul ra48oiului,
S.arsitul celui de-al doilea *a48oi Mondial a .ost ince"utul unei .a4e dinamice "entru +estl-,
Cresterea s-a accelerat si au .ost ac:i4itionate alte com"anii, n %;/1& a avut loc .u4iunea cu
condimentele si su"ele Maggi, Au urmat: Cross B Blac?Cell in %;6(& Findus in %;0$& Li88=Ds in %;1%
si Stou..erDs in %;1$, @iversi.icarea s-a "rodus o data cu "reluarea de actiuni de la LDEreal in %;1/,
Cresterea +estl- in tarile in de4voltare a com"ensat "artial incetinirea de4voltarii "e "ietele
traditionale, Com"ania si-a asumat un al doilea risc in a.ara industriei alimentare "rin ac:i4itia Alcon
La8oratories nc,
n %;#/& +estl- s-a lansat intr-o noua runda de ac:i4itii& cea mai im"ortanta .iind gigantul
alimentar american Carnation, )rima Aumatate a anilor D;( s-a demonstrat .avora8ila "entru +estl- :
8arierele comerciale au .ost des.iintate si "ietele mondiale s-au de4voltat mai mult sau mai "utin ca
4one de sc:im8 integrate, @in %;;0& au .ost ac:i4itionate: San )ellegrino F%;;1G& S"illers )et.oods
F%;;#G& Hoe F'(((G si *alston )urina F'(('G, S-au .acut doua ac:i4itii im"ortante in America de +ord&
am8ele in '((': in iulie a.acerea americana cu ing:etata a +estl- a .u4ionat cu @re=erDs& iar in august&
a cum"arat C:e. America& nc cu '&0 miliarde de dolari,
Cap.2 Principiile in Afaceri
$
@in %#01& cand <enr= +estl- a de4voltat "rima :rana cu la"te "entru co"ii si a salvat viata
co"ilului unui vecin& com"ania +estl- a avut ca sco" construirea unei a.aceri 8a4ate "e valori umane si
"rinci"ii solide, n tim" ce "rinci"iile cor"orative ale +estl- continua sa evolue4e si sa se ada"te4e la
sc:im8arile lumii& .ilo4o.ia de 8a4a este nesc:im8ata de la originile com"aniei,
+estl- este atasat urmatoarelor "rinci"ii in a.aceri& in toate tarile in care isi des.asoara activitatea&
tinand seama de legislatia locala si de "racticile culturale si religioase:
I E8iectivele in a.aceri ale +estl- sunt sa isi "roduca si sa isi comerciali4e4e "rodusele in asa .el
incat sa cree4e valoare care sa re4iste "e termen lung "entru actionari& angaAati& consumatori si
"arteneri de a.aceri,
I +estl- nu este in .avoarea "ro.itului "e termen scurt daca acest lucru a.ectea4a de4voltarea "e
termen lung,
I +estl- recunoaste interesul legitim al consumatorilor sai .ata de com"ortamentul si actiunile
com"aniei din s"atele 8randurilor in care ei isi "un increderea si .a"tul ca .ara consumatorii sai
com"ania nu ar eJista,
I +estl- crede ca legislatia este cel mai e.icient a"arator al com"ortamentului res"onsa8il,
I Com"ania +estl- este constienta de .a"tul ca succesul unei cor"oratii este o re.lectie a
"ro.esionalismului& com"ortamentului si atitudinii res"onsa8ile a managementului si angaAatilor sai,
@e aceea& recrutarea oamenilor "otriviti si instruirea si de4voltarea "ermanenta sunt cruciale,
I +estl- continua sa isi mentina devotamentul de a urma si res"ecta toate legile locale a"lica8ile in
ca4ul .iecarei "iete "e care este "re4ent,
Cap.3 Brand-urile Nestl
/
Su8 motto-ul K!ood Food& !ood Li.eK& +estl- o.er5 consumatorilor din toat5 lumea:
L M5rci de calitate i "roduse 3nsoite de Sigiliul de Calitate +estl-& care este vi4i8il "e orice am8alaA
i re"re4int5 un "rivilegiu .oarte im"ortant al consumatorului - dre"tul la cea mai 8un5 calitate
L <rana ce le satis.ace nevoia 4ilnic5 de a duce o via5 s5n5toas5 i activ5
L novaie la nivelul "roduselor alimentare& ce duce la o 8un5stare total5& graie cercet5rii i
de4volt5rii
L )re4ena "roduselor - C:erever& C:enever and :oCever FKoriunde& oric2nd& oricumKGM
L )roduse ce ne satis.ac gusturile locale& dar care se ridic5 la standarde glo8ale
L Bene.icii sociale "rin "artici"area la activit5i i s"onsori45ri locale,
)roto.oliul +estl- este .ormat dintr-o gama larga si diversi.icata de "roduse& multe dintre ele
lider in sectorul lor de activitate: +esca.e Fcea mai consumata ca.ea in lume si in *omaniaG& Maggi
F8a4e "entru mancaruri si su"e instantG& Hoe Fcea mai a"reciata na"olitana din *omaniaG& +esNui?
Fmarca nr % de "e "iata cerealelor "entru mic deAunBcacao "entru co"iiG& gama de "roduse +estl-
Hunior Flideri "e "iata nutritiei "entru 8e8elusiG, @aca mai adaugam la acestea si marci "recum OitOat&
Lion sau Fitness vedem ca +estle este o com"anie cu marci "uternice,
Cafea: +esca.-& TasterDs C:oice& *icor-& *ico..=& +es"resso& Bon?a& Po-gas& Loumidis
Apa: +estl- )ure Li.e& +estl- ANuarel& )errier& >ittel& ContreJ& S,)ellegrino& AcNua )anna&
Levissima& +estl- >era& ArroC:ead& )oland S"ring& @eer )ar?& Al Man:al& E4ar?a& <-"ar& ce
Mountain& Pe":=r:ills& San Bernardo& Que4ac,
Alte bauturi: +estea& +esNui?& +escau& Milo& Carnation& Li88=Ds& Caro,
Shelf stable: +estl-& +ido& +es"ra=& +in:o& Carnation& Mil?maid& La Lec:era& MoRa& Olim&
!loria& Svelt=& Molico& +estle Emega )lus& Bear Brand& Co..e-Mate,
Produse inhetate: +estl-& Sveltesse& La LaitiSre& La Lec:era& S?i& Toco& Svelt=& Molico& LC%&
C:iNuitin
Inhetata: Antica !elateria del Corso& @rumstic?UEJtrVme& La Cremeria& MaJi8onUTandem&
Mega& Moven"ic?& Sin )ararUSem )ararU+on,
!ancare pentru copii: +estl-& +an& Lactogen& Be8a& +estogen& C-r-lac& +eslac& +estum& !uigo4&
!ood Start,
6
Produse eneri"ante: )oCerBar& )ria,
#ealth nutrition: +eutren& Clinutren& )e"tamen& Mo8ulen Bouillons& sou"s& seasonings& "asta&
saucesBulion& su"e& condimente& "aste& sosuri Maggi& Buitoni& T:om=& Winiar=
Ali$ente inhetate %se$ipreparate& pi""a': Stou..erDs& Lean Cuisine& <ot )oc?ets& Buitoni&
Maggi
Produse conelate %produse reci din carne& paste& pi""a& sosuri': +estl-& Buitoni& <erta& Toll
<ouse
Ciocolata& produse de cofetarie& biscuiti: +estl-& Crunc:& Cailler& !ala?UMil?=8ar& Oit Oat&
Smarties& Baci& Butter.inger& Aero& )olo,
Ser(icii culinare si produse profesioniste: C:e.& @avigel& MinorDs& Santa *ica
#rana pentru ani$ale: )urina Fris?ies& Fanc= Feast& Al"o& !ourmet& Mon )etit& FeliJ& @og
C:oC& Cat C:oC& )ro )lan& )urina E+E& Bene.ul& Tid= Cats,
Ca$panii )ar$aceutice: Alcon& !alderma& La8oratories nneov,
Co$panie asociata: LDEreal,
+estle a "atruns "e "iata romaneasca in %;;6& in momentul de .ata avand "este #6( de angaAati in
sediile din Bucuresti si Timisoara,
)orto.oliul +estl- *om2nia 3n '((# e re"re4entat de ca.ea& 85uturi calde& cacao instant& siro" cu
gust de ciocolat5& na"olitane& 8atoane de ciocolat5& "roduse culinare& alimente "entru sugari& cereale
"entru mic deAun& 8atoane de cereale i :ran5 "entru animale de com"anie,
Cap.* Nestl in co$unitate
Cor"oratia +estl- a de4voltat com"anii nationale "uternice& care sunt integrate "er.ect vietii sociale&
culturale si economice a tarilor in care o"erea4a, Ast.el& in intreaga lume& oamenii care care lucrea4a in
+estl- sunt im"licati in numeroase "rograme si "roiecte menite sa intareasca natiunea si comunitatea
locala, Acestea includ "rograme de educare in nutritie& "roiecte de sanatate& asistenta in agricultura&
.inantarea cau4elor carita8ile& educatie si training& arta si cultura& activitati .i4ice& aAutoare umanitare&
"rograme de "revenire a virusului <> si donatii de :rana,
0
*.1Ca$panii Nestle:
*.1.1Dezvolta creativitatea copilului tau+: +estle +esNui? a lansat cam"ania de
in.ormare 7@e4volta creativitatea co"ilului tau9 X9& "rin care isi "ro"une sa sustina mamele si sa le
aAute cu s.aturi utile "entru de4voltarea co"ilului, )lat.orma 9@e4volta creativitatea co"ilului tauX9 se
va des.asura "e "arcursul intregului an si va consta in comunicarea "ermanenta cu mamele& "rin
organi4area de intalniri si sc:im8uri de eJ"erienta intre acestea& "recum si "rin recomandari o.erite de
catre s"ecialisti,
Mamele isi doresc in "rimul rand sa ai8a co"ii sanatosi si .ericiti si toate "reocu"arile lor 4ilnice au
dre"t sco" .inal acest lucru, )rin "lat.oma de comunicare 7@e4volta creativitatea co"ilului tauX9
+esNui? cacao instant se declara aliatul mamelor in cresterea si de4voltarea armonioasa a co"iilor,
7E8iectivul nostru este comun cu cel al mamelor si urmarim ca la .inal sa aducem 4am8etul "e c:i"ul
co"iilor, >om in.orma mamele cu "rivire la nutritia cores"un4atoare si la activitatile in care ar tre8ui
sa ii im"lice "e co"ii "entru a le stimula creativitatea9& a declarat Ana-Maria Stanca, Senior Brand
Manager Beverages in cadrul Nestl.
)rin intermediul cam"aniei 7@e4volta creativitatea co"ilului tauX9 +esNui? va a8orda cresterea
intr-o maniera di.erita& atat din "unct de vedere .i4ic& dar mai ales din "unct de vedere al eJ"erientei
"ersonale "e care le "resu"une de4voltarea mentala a acestora, @eci4ia +esNui? de a vor8i des"re
de4voltarea co"ilului se a.la in stransa legatura cu caracteristicile de 8a4a ale "rodusului care contine
un miJ de noua micronutrienti Y >itaminele B%& B$& B6& B0& B;& C& E& Calciu& Magne4iu,
!ai a lansat de curand "romotia Z!ai i$plineste destineX9, Aceasta se adresea4a
"arintilor ce doresc sa isi sustina co"iii "entru a deveni eJcelenti "ro.esionisti "e viitor, Cu aAutorul
"remiului cel mare in valoare de #(,((( de euro o.erit de Maggi& orice "arinte isi "oate inscrie co"ilul
la .acultate si de ce nu& c:iar la un master in strainatate, TaJele& ca4area si 8anii de 8u4unar vor .i
asigurati de Maggi "entru viitorul "ro.esionist al .amiliei,
*.1.2Mic dejun cu cereale: este un "rogram initiat in '((6 de +estle *omania in
"arteneriat cu Societatea *omana de )ediatrie si im"lementat cu s"riAinul Ministerului Educatiei&
Cercetarii si Tineretului, )rogramul "romovea4a im"ortanta micului deAun 4ilnic si 8ene.iciile
consumului de cereale "entru sanatatea organismului,
Com"ania se im"lica activ si in activitati studentesti& sustinand "rogramele:
7Pilele Carierei9 de4voltat in "arteneriat cu ASEC Bucuresti,
1
7C:eia Succesului9 de4voltat in "arteneriat cu Hunior Ac:ievement *omania,
*.1.3E usor! Zambetul planetei sta in puterea ta!: n calitate de mem8ru activ
A*AM& com"ania +estle alaturi de alte com"anii& sustine un "rogram educational "rivind
managementul deseurilor de am8alaAe, La Timisoara& +estle investeste in cursuri de .ormare
"ro.esionala in domeniile .inanciar& al calitatii si resurselor umane adresate studentilor de la .acultati
cu "ro.il te:nic si economic,
*.1.*Cata muzica incape intr-o cana+: +esca.e $ in % a lansat& in "arteneriat cu MT>& un
"roiect neconventional "entru a testa inventivitatea tinerilor "asionati de mu4ica, Cam"ania 7Cata
mu4ica inca"e intr-o cana9& s-a des.asurat in "erioada %# a"rilie - ' mai '((; su8 .orma unui concurs
online& care a sur"rins originalitatea "artici"antilor, Tinerii au u"loatat "e site-ul mtv,ro .ilmulete si
"o4e "rin care ilustrau cata mu4ica "ot introduce ei intr-o cana, Concursul s-a adresat tuturor celor care
au avut curaAul de a se eJ"rima li8er& iar alegerea castigatorilor s-a .acut "rin intermediul votarii
online,
+estl- *om2nia i-a 3nsuit 3ntreaga tradiie a !ru"ului 3n de4voltarea de "rograme educaionale i
de in.ormare& i este im"licat5 3n "roiecte comunitare& individual sau 3n cardul asociatilor din care .ace
"arte,
*.1., -Cluburi de $iscare si distractie+
)rogram educaional iniiat de +estl- *om2nia i derulat 3n "arteneriat cu Academia +aional5 de
Educaie Fi4ic5 i S"ort Bucureti i ns"ectoratul colar al Munici"iului Bucureti, )rogramul are ca
o8iectiv "romovarea activit5ii .i4ice 4ilnice 3n r2ndul co"iilor i a 8ene.iciilor acesteia "entru
de4voltarea organismului i meninerea unui "si:ic 8un,
Cap., Nestl .o$/nia
Nestl .o$/nia se im"lic5 activ 3n "romovarea industriei alimentare i re"re4entarea intereselor
economice& sociale i administrative ale acesteia la .orurile de deci4ie at2t la nivel naional c2t i
internaional, Cum succesul 3n aceste direcii necesit5 un e.ort concertat& +estl- *om2nia este mem8ra:
.0!A1I!2N3A este singura voce recunoscut5 a industriei alimentare& 3n dialog cu autorit5ile
#
locale& euro"ene i "arteneri sociali, Federaia are ca misiune de4voltarea de aciuni care s5 contri8uie
la 3nt5rirea& creterea i succesul "e termen lung al mem8rilor s5i& res"ect5 interesele consumatorilor i
"romovea4a "rinci"iile de concurenta loiala,
AS0CIA4IA .0!5N6 A CA)212I %A.C' re"re4int5 interesele im"ortatorilor de ca.ea i ale
industriei de "relucrare a ca.elei 3n *om2nia, A*C se im"lic5 3n "romovarea industriei i 3i asum5
rolul de "urt5tor de cuv2nt i conduc5tor al acesteia, Asociaia dorete s5 contri8uie la de4voltarea
eJ"erienei 3n domeniul ca.elei& o.erindu-le mem8rilor i consumatorilor "osi8ilit5i de a-i 3m8un5t5i
cunostintele si com"etentele in domeniu,
AS0CIA4IA .0!5N6 A P.078C630.I10. 72 #.AN6 P2N3.8 ANI!A12 72
C0!PANI2 %A.PAC' re"re4int5 i susine interesele comune ale "roduc5torilor i im"ortatorilor de
:ran5 "entru animale de com"anie, Asociaia 3i "ro"une s5 susin5 un dialog continuu cu toate
instituiile statului a8ilitate s5 reglemente4e "re4ena "e "iaa rom2neasc5 a unor "roduse "et.ood&
con.orme reglementarilor UE,
AS0CIA4IA .0!5N6 P2N3.8 A!BA1A92 :I !27I8 %A.A!' a .ost 3n.iinat5 3n ianuarie
'((%& ca organi4aie inde"endent5 non-"ro.it a com"aniilor rom2neti i str5ine care activea45 3n
domeniul "roducerii de am8alaAe i de 8unuri de consum am8alate 3n *om2nia, Asociaia .uncionea45
ca o coaliie "entru coo"erarea cu autorit5ile rom2ne& 3n vederea de4volt5rii unui sistem e.icient de
management al deseurilor,
IN32.NA3I0NA1 A7;2.3ISIN< ASS0CIA3I0N .0!ANIA %IAA' este un "arteneriat
strategic unic& care a"5r5 interesele comune ale tuturor celor im"licai 3n "rocesul de creare al unei
m5rci: agenii de "u8licitate& mass-media& agenii i .irme de mar?eting direct& c2t i "racticani
individuali, Asociaia a devenit a"5r5tor al m5rcii deoarece toate as"ectele unei comunic5ri comerciale
res"onsa8ile& care contri8uie la re"utaia unei m5rci& au nevoie de li8ertatea de a se de4volta .5r5
restrictii neAusti.icate,
C0NSI1I81 .0!5N A1 P8B1ICI364II %.AC' este o organi4aie "ro.esional5& non-
guvernamental5& non-"ro.it i inde"endent5& creat5 3n %;;;& cu sco"ul de a de4volta o "u8licitate
decent5& onest5 i corect5 3n *om2nia& 8a4at5 "e Codul de )ractic5 3n )u8licitate, Consiliul *om2n al
)u8licit5ii 3i "ro"une s5 cree4e i s5 de4volte - 3n limitele cadrului legal - o guvernare etic5 3n
"u8licitate 8a4at5 "e auto-reglementare& 3n s"iritul com"etiiei corecte& s5 asigure "rotecia
consumatorului i a interesului "u8lic 3n general 3m"otriva e.ectelor negative ale "u8licit5ii, +estl-
*omania este mem8ru al Consiliului din '((%,
;
CA!2.A 72 C0!2.4 21;24IA = .0!5NIA este re"re4entana local5 "entru *om2nia a
Camerei de Comer Elveia - Euro"a Central5& coordonatorul local "entru SCiss m"ort )romotion
)rogramme i unul din mem8rii SCissC:am& cu sediul 3n Puric:& Elveia, Este activ5 3n *om2nia din
decem8rie '(((& iar mem8rii activi aco"er5 o varietate mare de domenii de activitate& "recum industria
8etonului& industria alimentar5& .armaceutic5& mass-media& trans"orturi aeriene& agricultur5& energie
etc,
C0NSI1I81 IN;2S3I30.I10. S3.6INI %CIS' este o asociaie a celor mai im"ortani
investitori str5ini din *om2nia, Misiunea sa este de a dialoga cu .actorii de deci4ie relevani "entru
3m8un5t5irea climatului de investiii din *om2nia, Consiliul a .ost 3n.iinat 3n %;;1 i are "este %(( de
mem8ri& a c5ror investiie cumulat5 3n *om2nia de"5ete suma de %% miliarde euro& re"re4ent2nd
a"roJimativ #([ din volumul total al investiiilor str5ine din ar5,
Cap.> Consu$er Ser(ices
+estl- s-a devotat sa o.ere consumatorilor "roduse alimentare de o calitate su"erioara care sa .ie
sigure& gustoase si accesi8ile, Stam"ila de garantie a com"aniei +estl- este un sim8ol al acestui
devotament,
Se incearca& de asemenea& sa se o.ere un contact constant cu consumatorii, Acest lucru se a"lica in
modul cum sunt "re4entate "rodusele si cum ras"unde com"ania intre8arilor si nelamuririlor
consumatorilor, Cand <enr= +estl- si-a "re"arat "rimele cutii cu .ormula "entru 8e8elusi "entru
van4are& si-a "us adresa "e "ac:ete& ast.el incat oamenii sa stie unde sa mearga daca au intre8ari,
Asta4i& Consumer *elations:i" )anel& "rin sloganul 7Tal? to +estl- 9 eJ"rima acelasi devotament,
+estl- a de4voltat o retea la nivel glo8al& numita +estl- Consumer Services& care se interesea4a de
consumatori, S"ecialistii din cadrul acestui serviciu au o arie de eJ"erti4a larga& de la nutritie&
siguranta alimentara& eJ"erti4a culinara, Ei .urni4ea4a& ast.el& servicii "rom"te& e.iciente si servicii de
calitate su"erioara la care se astea"ta consumatorii de la +estl-,
Acesti eJ"erti sunt invatati cum sa vor8easca cu consumatorii si& mai ales& sa asculte, Ascultarea
consumatorilor aAuta com"ania sa inteleaga ce vor oamenii, +estl- .oloseste insig:t-urile o8tinute din
%(
relatia cu consumatorii in de4voltarea "roduselor, Com"aniei +estl- ii "asa de clientii sai& deoarece
succesul ei de"inde de intam"inarea nevoilor si aste"tarilor lor,
Cap.? .esponsabilitate sociala
+estl- este com"ania "rinci"ala de "roduse alimentare si 8auturi si se straduieste sa isi adecve4e
te:nologia ast.el incat sa nu a.ecte4e mediul inconAurator, 7)olitica de Mediu a +estl- 9 a .ost
"u8licata "entru "rima data in %;;% si actuali4ata in %;;;, Aceasta a asigurat ca "re4ervarea resurselor
naturale si minimi4area deseurilor au devenit o "arte integranta a activitatilor de 4i cu 4i in toate
activitatile +estl-, n '((/ ci.rele arata continua im8unatatire in acest domeniu,
Cap.@ Politica de $ediu:
@.1 Concentrarea pe consu$ul de apa:
@atorita concentrarii s"orite asu"ra "ro8lemei consumului de a"a in '((/& acest consum a sca4ut&
in activitatile com"aniei +estl-& cu %16 de mii de metrii cu8i de a"a, n acelasi tim"& volumele de
"roductie au ramas nesc:im8ata& reducand& asadar consumul de a"a cu #,# la suta la 6,$ m$ "e tona de
"roduse,
@.2 Consumul de energie duce la scaderea preturilor:
Com"arativ cu anul '(($& consumul de energie s-a redus de la ;/,/ la ;(,# "eta Aouli, Aceste ci.re
re"re4inta economii de $&0 la suta "e tona de "roduse si ci.rele sunt si mai semni.icative de-a lungul
tim"ului: din %;;#& a.acerile +estl- si-au redus consumul de energie cu $( la suta "e tona de "rodus,
+estl- s-a dedicat reali4arii economiei de energie si "e viitor si si-a sta8ilit target-uri interne "entru
im8unatatirea continua,
@.3 Curatirea apei reziduale:
Cand a"a nu "oate .i re.olosita& este tratata si se intoarce in mediu, )entru a identi.ica noi
o"ortunitati in managerierea a"ei re4iduale& a .ost des.asurat un studiu glo8al al tuturor .acilitatilor de
tratare a a"ei in '((/& si au .ost alocate 0( de milioane de dolari "entru o "erioada de trei ani "entru
continuarea investitiilor, Sco"ul com"aniei +estl- este acela de a continua reusitele anterioare de
reducere a cantitatii de a"a re4iduala generata& cu /( la suta din %;;#,
%%
@.* Noi tehnoloii care co$bat a"ele cu efect de sera si acidificarea aerului:
)rinci"alele ga4e care contri8uie la incal4irea glo8ala in activitatile +estl- sunt: dioJidul de car8on
FCE'G si o cantitate mica de ga4e de re.rigerare& care sunt trans.ormate in 7ec:ivalenti ai CE'9"entru
com"aratie, @e la ince"utulnegocierilor care au dus la 7)rotocolul O=oto9 in %;;1& volumul "roductiei
+estl- a crescut cu /' la suta& la $$,$ milioane de tone, n aceeasi "erioada& emisia de CE' de la
.a8ricile com"aniei +estl- s-au redus cu %( la suta,
@., Recuperarea subproduselor si reducerea deseurilor:
A"roJimativ #( la suta din su8"rodusele re4ultate din "roductie au .ost recu"erate "entru
re.olosire& .ie ca material "entru reciclat& :rana "entru animale& com"ost sau sursa de energie, *estul
de '( la suta a .ost inde"artat intr-un mod care a"ara mediul, n medie& s-au o8tinut %$ ?g de deseuri la
.iecare tona de "roduse,
Ca recunoastere a continuei im8unatatiri a "oliticii de mediu& +estl- a .ost desemnata in @oC
Hones Sustaina8ilit= World ndeJ '((6& "entru al "atrulea an consecutiv si "entru "rima oara inclus in
@oC Hones STE\\ Sustaina8ilit= indeJ& care este cel mai strict,
Cap.A Conclu"ii
+estl-& de-a lungul de4volt5rii sale istorice& de la o a.acere de dimensiuni mici "2n5 la a .i liderul
mondial "e "iaa "roduselor alimentare& a demonstrat o mare ca"acitate de a se ada"ta la mediul eJtern
3ntr-o continu5 sc:im8are& .5r5 a-i "ierde 3ns5 "rinci"iile .undamentale i valorile de 8a45& at2t de
im"ortante "entru succesul "e termen lung,
+estl- *om2nia 3i "ro"une s5 .ie considerat5 cea mai 8un5 com"anie de "roduse alimentare din
*om2nia& at2t de c5tre consumatori& c2t i de clienii s5i& datorit5 calit5ii i "ro.esionalismului
serviciilor o.erite,
+estl- este o com"anie res"onsa8il5& "ermanent "re4ent5 3n viaa social5& cultural5 i economic5 a
comunit5ii 3n care activea45,
%'
Bibliorafie:
:tt":UUCCC,nestle,roUindeJ,as"
:tt":UUCCC,e-scoala,roUcomunicareUmaggi,:tmlM
:tt":UUCCC,nestle,comU
:tt":UUro,Ci?i"edia,orgUCi?iU+estl[C$[A;
:tt":UUCCC,nestle-Caters,comU
:tt":UUCCC,8a8=mil?action,orgU"agesU8o=cott,:tml

%$