Sunteți pe pagina 1din 80

Albert FLOCON, Universul crilor: studiu istoric de la origini pn la sfritul secolului

al XVIII-lea, tras. de Radu Berceanu, posrf. de Barbu Theodorescu, Bucureti: Editura


tiin!ific" i Enciclopedic", #$%&
INTRODUCERE
Orice acti'itate u(an" este, )n ulti(" instan!", tributar" c"r!ii. *ntre+ul uni'ers, cu
trecutul i pre,entul lui, poate fi citit, studiat i tr"it din fotoliu. *nsei proiectele de 'iitor
se 'or i'i din se(nele aternute pe pa+ina alb": (untele (er+e la -aho(ed. .eopotri'"
atrac!ie i pri(e/die din partea unei ci'ili,a!ii )n )ntre+i(e li'resc": 'ia!a citit" )nlocuiete
'ia!a tr"it". 0enera!iile de scribi se adresea," +enera!iilor de c"rturari, p1n" )n ,iua c1nd
splendida bibliotec" cade prad" fl"c"rilor.
Acu(ularea at1tor scrieri poart" )n sine o de,n"de/de: (ii de 2ilo(etri de rafturi cu
c"r!i, (ilioane de titluri, (iliarde de tira/e. 3,'orul cunotin!elor a/un+e p1n" la un ade'"rat
ocean al scrierilor. Ce anu(e s" ale+i4 Ce anu(e s" )nl"turi4 i totui, aceast" 'i,iune
pesi(ist" nu cuprinde dec1t un aspect al proble(ei. -ai )nt1i ha,ardul le potri'ete bine.
Apoi afinit"!ile electi'e fa'ori,ea," )nt1lnirile fericite. i )n sf1rit, oricare i5ar fi calea,
cartea )i +"sete destinatarul. 6piritul i litera, for(a i con!inutul stabilesc acea rela!ie de
la o( la, o( prin care fiecare pri(ete dup" ne'oi i d" dup" posibilit"!i. Fiecare carte ne
)ndea(n" la e7i+en!", f"c1ndu5ne pe fiecare (ai buni. .up" o 'orb" 'eche, cartea este cu
ade'"rat acel 8speculu( hu(anae sal'ationis9 :o+linda (1ntuirii o(eneti; care apropie
peste spa!iu i ti(p pe cel care caut", de cel care descoper"< o+lind" )n care lic"rete o
speran!" de 'iitor.
.e la cea (ai lu(inoas" p1n" la cea (ai obscur", orice carte este produsul unei
necesita!i. Chiar f"r" s" aib" 'reun cititor, autorul totui a co(is5o: p"cat ("runt preferabil
altuia (ai (are. .e c1te cala(it"!i nu ar fi fost scutit" o(enirea dac" (arii +enerali, (arii
conduc"tori de oti ar fi c"utat consacrarea ca autori, la )nceputul i nu la sf1ritul carierei
lor= )ntr5ade'"r, )n ("sura )n care societ"!ile o(eneti se )nal!" i pro+resea,", (icarea lor
este )n oarecare ("sur" le+at" de e7isten!a c"r!ilor. At1t de inco(parabil este presti+iul
scrierilor, )nc1t uneori r"ul poart" chipul binelui, cri(e (ari se co(it la u(bra (arilor
te7te. Cu toate acestea, str"lucirea lor nu poate fi u(brit" dec1t 're(elnic. Lupta
pasiunilor, a intereselor, a instinctelor ancestrale a/un+e )n ulti(a instan!" la lupta ideilor
pentru un ade'"r (ai li(pede, (ai ad1nc i (ai uni'ersal, b"t"lie care se d" ne+ru pe alb,
din pa+in" )n pa+in", de la carte la carte. -"sura
#
'alorii ci'ili,a!iilor este dat" de calitatea
i nu("rul c"r!ilor produse de ci'ili,a!ia respecti'".
A scrie o istorie a c"r!ii presupune o (unca de propor!ii uriae, deoarece ansa(blul
docu(entelor :toate c"r!ile; este at1t de (are )nc1t nici o (inte, oric1t de or+ani,at", nu l5
ar putea cuprinde. O bibliotec" )ntrea+" tot nu ar fi )ndea/uns, )n lucrarea de fa!a subiectul
este redus la propor!iile (ai (odeste ale unui (ic tratat, o sinte," enciclopedic" al c"rei
te7t, ca i i(a+ini, schi!ea," (arile etape ale dru(ului parcurs de strania a'entur" a
+1ndirii u(ane (ateriali,at" )ntr5un obiect: cartea. 8>abent sua fata libelli9 :C"r!ile )i au
propriul lor destin;.
Actuala for(" a c"r!ii, foi tip"rite str1nse laolalt" )n 'olu(, nu constituie dec1t una
dintre posibilit"!ile ei. Confec!ionarea, pre,entarea sa sunt )n func!ie de ni'elul tehnic al
societ"!ilor care o produc. .up" ne'oile sociale ea poate fi un articol de (ic sau lar+
consu(. .e la petro+life p1n" la (icrofil(, (esa/ul scris a cunoscut un nu("r
considerabil de for(e. 6ubiectul pre,entei )ncerc"ri 'a fi., )n conclu,ie, parcur+erea celor
?@ sau A@ de (ilenii de istorie a o(ului care +1ndete, deci scrie, pentru a studia diferitele
obiecte )n care se e7pri(" +1ndirea (ateriali,at" i pentru a nota, )n treac"t, influen!a
reciproc" dintre societate i scriere.
#
p. A
#
.e5a lun+ul ti(pului, )n e'olu!ia c"r!ii se (anifest" dou" constante: una este
c"utarea celui (ai (ic 'olu( pentru con!inutul cel (ai (are, iar cealalt", +ri/a pentru o
carte c1t (ai re,istent" )n ti(p. A(bele sunt contradictorii i cer solu!ii de co(pro(is.
3ntr5ade'"r, se(nele i i(a+inile, suportul i felul de asa(blare tind c"tre cartea uoara,
(aniabil", (ic" p1n" la li(itele unei lecturi co(ode, )n ti(p ce durata este +arantat" de un
(aterial +reoi, inco(od dar re,istent. Totodat" lar+a difu,are a unei scrieri )i d" o ans"
supli(entar" de a sc"pa de distru+ere i uitare.
Brincipiul econo(ic de a atin+e (a7i(u( de efect cu (ini(u( de (i/loace a
preocupat i c"l"u,it )n epocile fa'orabile pe to!i cei ce s5au ocupat de editare. Ar(onia
diferitelor ele(ente ale c"r!ii: te7t, i(a+ine, h1rtie, le+"tur", adic" arhitectura ei, e7pri(",
)n e7e(plarele de calitate, esen!a unei societ"!i, ni'elul tehnic, intelectual i artistic al
acesteia.
6chopenhauer nu(ete cartea 8papiernes 0edaechtniss der -enschheit9 :(e(oria5
hirtie a u(anit"!ii;. Rolul ei esen!ial de a co(unica, incita i conser'a +1ndirea sub for("
de te7te i i(a+ini, e7plic" pro+resia +eo(etric" a titlurilor C cartea fiind ca o hidr" C
care fa'ori,ea," de,'oltarea tehnicilor de (ultiplicare, a'1ntul (i/loacelor de difu,are,
perfec!ionarea institu!iilor de siste(ati,are i conser'are, co(plicarea le+isla!iilor
na!ionale i interna!ionale. 6i(plul dialo+ )ntre autor i cititor pune )n (icare )ntre+ul
(ecanis( co(ple7 al societ"!ii (oderne.
D
.efini!ia destul de 'a+" a cu'1ntului carte )n+reuia," de ase(enea subiectul. La o
pri(a 'edere cartea este un te7t cu o oarecare lun+i(e. .ar unde pot fi atunci clasate
c"r!ile f"r" te7t i f"r" lun+i(e4 C"r!ile f"r" autor i f"r" cititor4 C"r!ile care n5au r"(as
dec1t o a(intire, un citat sau o cot" de catalo+4 Ce loc ocup" c"r!ile despre care se
'orbete f"r" a fi citite i cele care sunt citite f"r" s" se 'orbeasc" despre ele4 Ende pot fi
clasate anuarele, tabelele, periodicele4 Brourile, plachetele, foile 'olante, afiele4
Furnalele inti(e, re+istrele de socoteli4 Nu e7ist" un criteriu precis care s" despart" c"r!ile
de 8non5c"r!i9. O succesiune de +ra'uri este oare o carte4 Li(itele uni'ersului c"r!ilor sunt
instabile i )n continu" e7pansiune.
Cartea este, f"r" )ndoiala, un obiect< dar )n ce scop 4 Obiect de arta, (arf", (i/loc
de co(unicare, instru(ent de lucru, +1ndire conser'at" sau h1rtie la 2ilo+ra(. Ea este
produsul unui indi'id i al unei societ"!i, partea cea (ai bun" i cea (ai rea din o(. Ea
participa la e'eni(ente, le resi(te sau le pro'oac". Ea este reflectare, (otor i /udec"tor al
istoriei. Brieten" sau du(an, cartea are toate calit"!ile unei persoane (orale. Aceast"
co(ple7itate !ine de faptul c", )n ciuda aparen!elor, litera sa este 'ie i esen!a sa se
confund" cu 'ia!a )ns"i: ea )n+lobea," toate bo+"!iile i totodat" poart" toate
contradic!iile. Creat" de o(, ea reflect" uni'ersul i pune )n (icare lu(ea.
G
CAPITOLUL I
D
p.&
G
p.%
D
Scrierile sintetice
01nd C i(a+ine C se(n. La )nceputurile sale, istoria c"r!ii se confund" cu istoria
for(elor i a (aterialelor cu a/utorul c"rora oa(enii )i e7pri(" +1ndurile.
6crisul este pentru o(ul ci'ili,at un lucru at1t de natural )nc1t definirea lui pare
inutil". Cu toate acestea, a fi7a +1ndirea cu a/utorul cu'intelor prin se(ne (ateriale pentru
a o face 8obiecti'"9, a reali,a ce'a :scris sau tip"rit; dintr5o fra," articulat" este )n realitate
un proces care pune )n /oc )nsei funda(entele ci'ili,a!iei noastre, )n atare ("sur" )nc1t
chiar 8scrisul. . . ar putea )n cele din ur(" s"5i ser'easc" drept defini!ie 9 :Ch. >i+ounet,
Scrisul, B.E.F.;. *ntr5ade'"r, toate societ"!ile (oderne se spri/in" oarecu( pe e7isten!a te75
telor. tiin!a i arta, istoria i filosofia, dreptul i politica sunt esen!ial(ente accesibile i se
definesc prin colec!ii de scrieri. Brintr5o prescurtare din ce )n ce (ai frec'ent", +1ndirea,
8conceptul, ocolete 'orbirea pentru a se e7pri(a direct prin scriere, citit" i ea )n (od
8conceptual9, prin +rup"ri de cu'inte, p"r!i de fra," sau de,'olt"ri (ai lun+i. Chiar
dialo+ul, pentru a fi rodnic, are ne'oie de inter(ediul (ut al scrierii.
tiin!ele scrierii sunt o ra(ur" esen!ial" a istoriei. Lin+'iti, paleo+rafi, epi+rafi,
psiholo+i i (ate(aticieni contribuie, fiecare )n do(eniul lor, la l"(urirea unor chestiuni
e7tre( de co(ple7e. Ei atac" solu!ia celei (ai +rele dintre proble(e, aceea a o(ului
8trestie +1nditoare9, e'oc1nd prin istoria unei tehnici procesul )nsui al e'olu!iei +1ndirii.
O scriere e7ist" )n ("sura )n care un ansa(blu de se(ne este acceptat de un +rup
social, i dac" aceste se(ne au acelai sens pentru to!i (e(brii s"i. Elaborarea acestei
con'en!ii si(bolice ser'ete pentru a e7pri(a c1t (ai clar posibil o fra," 'orbit",
echi'alent" unei +1ndiri coerente. Aceste ansa(bluri de se(ne s5au elaborat foarte lent sau
prin (uta!ii brute )n func!ie de ni'elul tehnic i intelectual al fiec"rei societ"!i, dup"
ne'oile de constituire intern" a li(bilor de transcriere, )n trei (ari etape i anu(e: #.
scrierea sintetic"< D. scrierea analitic"< G. scrierea fonetica.
6crierile sintetice. 6tudiul scrierilor C nu(ite sintetice, 83deenschriften9, scrierile
de idei :ideo+ra(e; C este de(n de interes deoarece '"dete i(ensul efort al o(ului )n
fa!a unei lu(i ostile, pe care )ncearc" sa o do(ine prin se(ne. Nu("rul de idei posibile pe
care aceste pri(e 8scrieri9 caut" sa le e7pri(e, neli(itat )n teorie, este de fapt foarte
li(itat. Breistoria i ci'ili,a!iile
?
pri(iti'e actuale ofer" principalele (ateriale pentru studiul scrierilor sintetice. Lecturarea
lor !ine de rebus, ea fiind interpretati'". Cercet"torul (odern care le descifrea," de'ine
uor 'icti(a +1ndirii sale ra!ionale: el 8proiectea,"9 +1ndirea sa clar" i distinct" )ntr5un
con!inut obscur i prea pu!in distinct, +lobal prin defini!ie.
?
p. ##
G
Picturile rupestre. Bentru oa(enii paleoliticului, se(nele i i(a+inile se
confund". Bicturile rupestre, ani(ale desenate, scri/elite i pictate pe pere!ii +reu accesibili
ai peterilor )ntunecate, sunt pri(ele (anifest"ri ale unui li(ba/ (ateriali,at. Bietre 8
retuate 9, (ai t1r,iu sculptate, 'or )(bo+"!i i ele 'ocabularul for(elor. Cu tot ni'elul
artistic foarte ridicat, nu preocuparea estetic" pare s" fie (obilul acestor capodopere.
6copul lor este (a+ic, incantatoriu. A(prenta (1inii pe ani(alul repre,entat, s"+eata care
)l str"pun+e sunt prefi+ur"ri ale unei '1n"tori i,butite. O(ul for!ea," destinul prin i(a+ine.
*ntruc1t tie s" dea 'ia!" ani(alului prin puterea dorin!ei sale, el 'a ti ulterior s"5# i
r"pun" prin puterea bra!ului s"u. 3(a+inea este )nc"rcat" de un con!inut (a+ic, e7presie a
unei puteri obscure, coerciti'e, care5# silete s" )ndeplineasc" actele esen!iale ale e7isten!ei
sale. Repre,entarea i repre,entatul sunt unul i acelai lucru, una fiind 8dublul9,
reflectarea celuilalt.
*ns"i repre,entarea o(ului )n aceste picturi cu ani(ale, de un realis( surprin,"tor,
este adesea ciudat de si(plificat", ca i cu( o(ul s5ar te(e de confruntarea cu el )nsui.
)ncetul cu )ncetul, ansa(blul picturilor se )ndreapt", printr5o sche(ati,are din ce )n ce (ai
acut", c"tre 8 se(n9. Acest stadiu este atins )n neolitic. .esenul este atunci prefi+urarea
unei scrieri, deoarece trebuie cunoscut" se(nifica!ia sa pentru a5# 8citi9, sau alteori de'ine
orna(ent pur, f"r" nici o se(nifica!ie, o pur" preocupare estetic". Fi+ura de (ai sus arat"
stili,"ri u(ane culese de abatele Breuil.
Pietroglifele. *n unele locuri preistorice i la pri(iti'ii conte(porani e7ist" se(ne
+eo(etrice al"turi de desene fi+urati'e, s"pate )n piatr".
A
Aceste 8petro+life9 sunt
r"sp1ndite pe toate continentele, la toate latitudinile. Ele par s" pre+"teasc" si(bolurile
+rafice, care (ai t1r,iu 'or fi folosite de scrieri. Oa(eni, ani(ale, cor"bii, plu+uri, ro!i,
cruci, cercuri, discuri solare, spirale, (eandre, labirinte for(ea," o )ntrea+" tradi!ie
+rafic", care a putut foarte bine s" duc" la pri(ele scrieri picto+rafice ale 'echiului E+ipt,
Babilonului, 3ndiei. Bietro+lifele scandina'e au for(at obiectul unor studii deosebit de
aprofundate.
Gesticulaia. -i/loacele de e7pri(are ale o(ului pri(iti', studiate de etno+rafi i
lin+'iti, sunt infinit (ai nu(eroase dec1t acelea a c"ror folosin!" a p"strat5o o(ul
(odern. Li(ba/ul +estic, (i(ica, 8clic95ul :,+o(otele inspiratorii;, )(bo+"!esc i
)nlocuiesc uneori 'orbirea articulat". .oi indieni nord5a(ericani pot a'ea lun+i con'orbiri
8+estuale9 atunci c1nd ei nu 'orbesc aceeai li(b". 6e(nalele, prin fu( sau focuri, prin
ta(5ta(uri, (esa/ele prin obiecte se(nificati'e sunt tot at1tea )ncerc"ri de a crea li(ba/e
con'en!ionale, )n afara cu'1ntului i(ediat.
0estul, acest desen )n aer, pare s" stea la ori+inea unor scrieri. -ecanica (1inii, a bra!ului,
a corpului )ntre+, nu )n'ie oarecu( )n +est for(a obiectului sau a ac!iunii repre,entate :ca
i )n dans;4 Aceast" (ecanic" +estic", atunci c1nd este (ateriali,at" prin tr"s"tur" i
supor!ii s"i, nu e7pri(" oare cel (ai bine identitatea dintre subiect :dese(na(; i obiect
:dese(nat;4
B"rintele Cean5Cen5-in (Scrierea cine! i gestul o"enesc, #$G%; de(onstrea,"
c" o (are parte din cele (ai 'echi caractere chine,eti reproduc +esturile )n (od +rafic.
Enii autori au a/uns la conclu,ia c" li(ba/ul +estual precede )n toate ci'ili,a!iile 'echi
li(ba/ul articulat, care este consecin!a i nu cau,a de,'olt"rii scrierii. Este totui probabil
ca scrierea s" fie re,ultatul unui proces (ult (ai co(ple7, )n care tot felul de (i/loace de
e7pri(are se co(bin" pentru a crea o nota!ie social utili,abil". 8)ntre desen i scriere li(ita
este at1t de nestatornic", )nc1t adesea nu )ndr",neti s" te pronun!i9 :F.0, FH'rier, 3storia
scrisurilor, BaIot, #$?J;.
Nodurile. 8Nu uita, f"5!i un nod la batist"9< aceast" reco(andare este
supra'ie!uirea unei tradi!ii foarte 'echi. 6iste(ele (ne(otehnice prin noduri stau la ba,a
ori+inii scrierilor i calculului. 8Kuippus95ul incailor, folosit )n Beru precolu(bian, ser'ea
la )nre+istrarea datelor nu(erice, poate chiar i a co(bin"rilor (a+ice ale nu(erelor.
A
p. #D
?
8Kuippus95ul se co(pune dintr5o sfoar" principal" de care se lea+" fire (ai sub!iri, de
lun+i(i i culori diferite. Fiecare dintre aceste sfori poate sa aib" noduri, sa fie le+ate cu
altele, d1nd astfel un (are nu("r de co(bina!ii. Aceast" scriere cu noduri nu a fost )nc"
descifrat". 6unt (ai bine cunoscute scrierile analoa+e din 3nsulele RIfi2Iu i >aLaii, din
Africa i din A(erica, folosite i )n ,ilele noastre. -ecanis(ul lor a fost studiat de c"tre
lin+'iti i etnolo+i.
Al"turi de noduri, crest"turile f"cute )n +eneral pe be!e ser'esc uneori aducerii
a(inte, fie de natur" contabil", fie de natur" (ne(otehnic". Be!ele in dublu e7e(plar,
)nse(nate si(ultan, +arantea," )n unele ca,uri un contract :contract de brutar )n Fran!a,
certificat de i(po,it )n An+lia, contract pri(iti' (. China;. )n li(ba arab", r"d"cina 8frd9
)nsea(n" 8a face se(ne9, 8a atribui cui'a partea sa9, 8a da le+i :di'ine; 9.
&
-"rcile de proprietate se folosesc peste tot pe +lob< ele indic" apartenen!a la o
anu(it" fa(ilie, la un anu(it clan, la un anu(it trib sau o anu(it" societate secret".
-arc1nd 'itele, pri,onierii, obiectele, aceste ("rci au cuteo data o se(nifica!ie tote(ic"
:clanul este le+at atunci de un ani(al;. Aceste ("rci sunt inci,ate, pictate sau tatuate. Este,
de altfel, adesea +reu de a deosebi se(nul +eo(etric de se(nul picto+rafic.
Expri!rile "n iagini. En pas (ai departe spre o ade'"rata scriere se face atunci
c1nd o )niruire de i(a+ini caut" s" evoce desf"urarea unui e'eni(ent. Acest +en de
e7pri(are, foarte ele(entar", a supra'ie!uit )n i(a+inile din Epinal i are din nou c"utare
sub for(a 8co(ics95urilor din ,ilele noastre. La ori+ine, aceste e7pri("ri erau consacrate
nu(ai nota!iilor contiincioase ale cere(oniilor reli+ioase i(portante :)n 'echiul -e7ic,
E+ipt, Orientul antic;. Bo'estirea prin i(a+ini corespunde probabil unui stadiu al
li(ba/ului )n care cu'1ntul separat nu se afir(ase )nc", dar )n care succesiunea ideilor
separ" fa,ele unei ac!iuni.
Nara!iunile, la pri(iti'ii actuali, sunt deseori crestate pe scoar!" de (esteac"n
:cu'1ntul latin 8liber9Mcarte, ca i cu'1ntul +recesc 8biblos9, )nsea(n" scoar!" i '"desc
deci o ori+ine foarte )ndep"rtat";.
6che(ati,area se(nelor i persona/elor, i (ai ales a ac!iunilor, pare s" indice
anu(ite con'en!ii C #a"pu"s5urile i $intercounts5urile indienilor din A(erica de
Nord, po'estirile prin i(a+ini ale eschi(oilor sunt e7e(ple de scrieri sintetice
reproduc)nd p"r!i de fra,e :idei; i se(ne deri'ate din li(ba/ul +estic. #a"pu"s5urile sunt
earfe !esute cu fi+uri i )n a c"ror ur,eal" se afl" scoici. Chiar culoarea :alb: pace, ne+ru:
triste!e, rou: r",boi; este se(nificati'". 6ocotelile de iarn", $intercounts5urile locuitorilor
din .a2ota, triburi din nordul A(ericii, care nu("r" anii dup" ierni, s)nt ade'"rate anale
ale secolelor al NO3335lea i al N3N5lea. .esenele, dispuse )n spiral" pe o piele de bi,on,
relatea," e'eni(entul cel (ai i(portant al fiec"rui an.
Scrierile Aericii Centrale. Ci'ili,a!iile precolu(biene (aIa i a,tec" C
societ"!i urbane cu rela!ii sociale co(ple7e C au elaborat scrieri care repre,int" stadiul
inter(ediar )ntre scrierea sintetic" :de idei; i scrierea analitic" :de cu'inte;. *n ele se
+"sesc chiar )ncerc"ri de nota!ii fonetice. Broble(a descifr"rii lor este i (ai co(plicat"
prin faptul c" spaniolii cuceritori nu nu(ai c" au distrus, datorit" intransi+en!ei reli+ioase,
(a/oritatea (anuscriselor, dar au tulburat profund de,'oltarea natural" a acestor scrieri
)naintea eli(in"rii lor co(plete. Calendarul i nu("r"toarea sunt sin+urele ele(ente
descifrate
%
pe de5a )ntre+ul. Nu("r"toarea prin D@ i #J !ine de socoteala ti(pului: lun" de
D@ de ,ile, an de #J luni, cicluri de AD de ani.
0lifele inscrip!iilor (aIa fi+urea,", +ra'ate cu (are +ri/", pe piatra (onu(entelor
sau pictate )n rarele (anuscrise care au a/uns p1n" la noi: Code7 %resdensis, &ode'
(eresianus, &ode' )roano, &ode' &ortesianus* Aceste docu(ente, anterioare cuceririi
spaniole, sunt pictate pe foi )ndoite ca nite para'ane. Foile, confec!ionate dintr5o h1rtie din
fibra de -a+ueI, unse cu un lac alb, pre,int" 8+lifele9 aran/ate pe coloane, ca acelea care
&
p. #G
%
p. #?
A
se +"sesc pe (onu(ente. Cu toate c" li(bile (aIa sunt cunoscute prin transcrierile latine
posterioare cuceririi i prin idio(urile indi+enilor actuali, a(ericanitii nu tiu )nc" dac"
este 'orba de o scriere de idei, de cu'inte sau fonetic" i ce parte anu(e re'ine fiec"ruia
dintre aceste siste(e.
6crierea a,tec" este (ai bine cunoscut". Nici o inscrip!ie de pe (onu(ente nu a
sc"pat de distru+ere, dar au persistat un nu("r (are de (anuscrise, (ai
J
ales dintre acelea
posterioare cuceririi. .oar 'echile (anuscrise dau o idee e7act" despre procedeele de
scriere. Celelalte au suferit (ari schi(b"ri datorit" influen!ei cuceritorilor. Aceste
(anuscrise, pe piele de cerb, h1rtie sau !es"tura de bu(bac, con!in )n +eneral desene
con'en!ionale i co(entarii )n se(ne fi+urati'e care trebuie citite )n parte fonetic. 6e
i(pune lectura fonetic" )ndeosebi pentru nu(e. 6e(nele picto+rafice sunt atunci
suprapuse ca la un rebus i dau loc la cala(bururi. .e pild", nu(ele localit"!ii
Tollantcin2o :(ic tollan; se red" cu un se(n care repre,int" tufa de trestie :tollan; dar i
posteriorul o(ului :tcin5tli;. *n Bana(a, cunii au re,istat cuceritorilor i au p"strat p1n" )n
,ilele noastre o scriere picto+rafica, care ar putea fi o r"("i!" a scrierilor (aIa i a,tec".
$

CAPITOLUL II
Scrierile analitice
J
p. #A
$
p. #&
&
6crierile su(eriene, e+iptene i chine,e sunt cele (ai 'echi scrieri de cu'inte
nu(ite analitice. Apari!ia acestor scrieri inau+urea," perioada istoric" ce se deosebete de
preistorie prin ur,eala din ce )n ce (ai str1ns" a faptelor i datelor oferite de docu(ente
scrise.
Trecerea de la scrierea sintetic" la scrierea analitic" se face (ai (ult sau (ai pu!in
uor, dup" structura intern" a li(bilor de transcris, )n li(bile occidentale cu'1ntul este
cuprins )n fra,". For(a sa 'aria," dup" +en, nu("r, func!ie. Adesea este +reu de i,olat.
.i(potri'", cu'1ntul chine,, (onosilabic, nu sufer" nici o schi(bare. Este substanti',
'erb, ad/ecti', dup" locul s"u )n fra,". Este deci uor s" se dea un caracter special fiec"rui
cu'1nt, procedeu funda(ental al scrierilor analitice. Fle7iunile +ra(aticale ale cu'intelor
nu co(plic" nota!ia cu( se )nt1(pl" cu celelalte dou" scrieri 'echi, su(erian" i
e+ipteana.
Scrierea cuneifor!. Acest ter(en nu caracteri,ea," dec1t tehnica scrierii,
co(un" li(bilor, deseori foarte diferite, ale Orientului antic. Atare scrieri sunt constituite
din se(ne, co(bina!ii de 8pene9 i(pri(ate )n pl"ci de ar+ila proasp"t" cu a/utorul unei
buc"!i de le(n, ter(inat" )n triedru. 3storia scrierilor (en!ionea," o ra(ur" de trestie,
lefuit", !inut" )n pu(n, i(pri(1nd se(nele pe o t"bli!" de ar+il" proasp"t", ce se afl" )n
(1na stin+". Nu se )n!ele+e bine: #. cu( o ra(ur" de trestie cilindric" i +oal", oricu( ar fi
t"iat" la cap"t, ar putea l"sa o a(prent" de pan"< D. cu( t"bli!a de ar+il" proasp"ta, deci
(oale, ar putea fi !inut" cu (1na stin+"< G. !inerea cu toat" (1na pare nepotri'it" pentru o
opera!ie care cere (ai (ult" )nde(1nare dec1t for!". Ar+ila ars" la cuptor ca o c"r"(id"
asi+ura te7tului o re,isten!" care nu a fost atins" de nici un alt suport pentru scrierile
rapide. Este deci posibil ca toc(ai aceste facilit"!i de e7ecutare i conser'are, pre!ul ieftin
al (ateriei pri(e i si(plitatea utila/ului s" constituie principalele (oti'e ale difu,"rii i
(en!inerii scrierilor cuneifor(e :GA@@ C #@@ ).e.n.;.
T"bli!ele adunate )n unele arhi'e i biblioteci atin+ nu("rul de (ai (ulte ,eci de
(ii de e7e(plare i pentru pri(a oar" )n istorie se i(pune cu'1ntul de carte.
6crierea cuneifor(" a ser'it la notarea li(bilor 'orbite de popoare de ori+ine
foarte diferit": su(ero5a22adiene, :sau asiro5babiloniene;< 2haldi,
#@
hitit"< scrierile
protoela(ite, ache(enide i u+aritice sunt i ele de tip cuneifor(.
Suero#a$$adiana. 6u(erienii, in'adatori ai -esopota(iei )n al 3O5lea (ileniu
).e.n., au o ori+ine asiatic", pu!in cunoscut". Li(ba lor nu este nici indo5europeana, nici
se(itic", ci de tip 8asianic9. 6crierea lor s5ar fi for(at dup" cucerire. Arheolo+ii distin+
(ai (ulte epoci, ale c"ror nu(e se tra+ dup" ae,"rile caracteristice unde re,ultatele
s"p"turilor sunt (ai concludente: El Obeid, Par2a 3O, 333, 33, 3 i ./e(ad Nasr.
6crierea su(ero5a22adian" la )nceputurile sale :Par2a 333, stratul cel (ai profund;
este o scriere picto+rafic". Fiec"rui cu'1nt )i corespunde un se(n fi+urati', trasat cu '1rful
)n ar+il", repre,ent1nd obiecte curente, persona/e, p"r!i din corp< altele sunt foarte
sche(ati,ate. Au fost nu("rate D@@@ de ase(enea se(ne. Aceast" scriere de cu'inte
ser'ea unor scopuri foarte si(ple: etichete, date nu(erice, te7te co(erciale. 3n aceeai
perioad" apare cilindrul +ra'at care, derulat pe ar+ila, las" pe ea a(prenta unui desen ce se
repet" f"r" sf1rit i pecetea +ra'at" )n ad1nci(e sau )n relief, pri(e rudi(ente ale unei
tehnici de i(pri(are. 6tilul se(nelor scrierii i obiectele repre,entate se re+"sesc sculptate
pe (onu(entele epocii< artiti i scribi se adap" de la acelai i,'or: realitatea
conte(poran" lor.
En (ileniu (ai t1r,iu aspectul (aterial al acestei scrieri picto+rafice s5a schi(bat
co(plet. 6crierea de'ine cuneifor(". 6e(nul fi+urati' pri(iti' de'ine de nerecunoscut
printr5o sche(a de 8cuie9. Aceast" si(plificare constituie un pas decisi' )n tehnica
scrisului. .ar e'olu!ia intern" a scrierii, ceea ce ea se str"duiete s" e7pri(e, este i (ai
i(portant" )nc". Li(ba su(erian", at1t c1t este cunoscut", co(porta (ulte ele(ente
(onosilabice< prefi7e i sufi7e, ele(ente de fle7iune ale cu'intelor, au necesitat c"utarea
#@
p. #%
%
ele(entelor de notare fonetic". Nu(eroase cu'inte ho(ofone incit" la si(plificare +rafic",
la folosirea unui sin+ur se(n pentru cu'inte cu pronun!are ase("n"toare. Aceast" tendin!"
spre rebus conduce i ea la notarea fonetic". 8.eter(inati'ele9 sunt destinate s" uure,e
lectura. 6e(nul de plu+, precedat de deter(inati'ul 8le(n9 dese(nea," plu+ul )nsui,
precedat de deter(inati'ul 8o(9, plu+arul. Tot )n ti(pul acestei elabor"ri a scrierii
cuneifor(e notarea de sus )n /os se )ntoarce cu $@Q (er+1nd de la st1n+a la dreapta, f"r" ca
se(nul s"5i schi(be orientarea.
Broble(a se co(plic" (ai (ult prin faptul c" a22adienii, popor se(it 'ecin,
)(pru(ut" su(erienilor (ai )nt1i li(ba i scrierea, apoi doar scrierea, pentru a5i nota
propria li(b".
Fiecare se(n su(ero5a22adian este poli'alent. Asirienii i babilonenii erau sili!i s"
fac" liste care d"deau totodat" 'alorile ideo+rafice i fonetice ale se(nelor.
Cu toate (arile +reut"!i de citire, aceast" scriere prin preci,ia sa, a a'ut un foarte (are
succes, de'enind )n cel de5al D5lea (ileniu ).e.n., scrierea diplo(atic" interna!ional".
Arhi'ele diplo(atice ale faraonilor A(enofis 333 i A(enofis 3O de la El A(arna con!in
coresponden!a )n li(ba a22adian" i )n caractere cuneifor(e, pe care au a'ut5o cu
(onarhii Babilonului, Asiriei, hiti!ilor etc.
##
6ub pri(a dinastie babilonean" din secolul al NN5lea ).e.n. p1n" )n secolul al N3335
lea ).e.n., li(ba i literatura a22adian" atin+ apo+eul. Be (ii de t"bli!e, te7te cu caracter
social, reli+ios i econo(ic dau o i(a+ine precis" despre aceast" ci'ili,a!ie )ndep"rtata.
Este celebra stel" a lui >a((urabi pe care este +ra'at codul acestui re+e le+islator.
3(periul asirian :sec. N3 C sec. O3 ).e.n.; ne5a l"sat i el nu(eroase te7te, depuse
)n te(plele de la Assur, Rala2h, Arbela i (ai ales de la Nini'e. Bo+ata bibliotec" de la
Nini'e a fost fondat" de 6ar+on 33 i s5a de,'oltat sub Assurbanipal :&&J 5 &D? ).e.n.;.
Acesta din ur(" nu pre'ede oare un ade'"rat pro+ra( enciclopedic4 S Eu, Assurbanipal,
am citit toate scrierile pe care prinii, predecesorii mei, le-au strns. Eu am adunat toate
aceste tblie, am pus s !ie transcrise "i #eri!icndu-le, le-am pecetluit cu numele meu
pentru a le pstra $n palatul meuT. *ntr5ade'"r, biblioteca din Nini'e con!ine su(a
cunotin!elor din (i/locul secolului al O335lea. Cele DD.@@@ de t"bli!e de ar+il" ale acestei
biblioteci au re,istat incendierii Nini'ei de c"tre cuceritorii (e,i i caldeeni, constituind
a,i una dintre co(orile cele (ai pre!ioase de la British -useu(. Lectura acestor te7te
clasice necesit" cunoaterea a G@@ de se(ne.
O celebr" inscrip!ie trilin+'" )n neosusian", a22adian" i persepolitan" r"(as" de la
(onarhii ahe(eni,i din Bersepolis :sec. O33 5 sec. O3 ).e.n.; a dat cheia scrierilor
cuneifor(e. Li(ba persepolitan" :sau persana 'eche; este o li(b" indo5european",
str"buna persanei (oderne. Notat" )n scrierea cuneifor(" si(plificat", de siste( silabic, ea
a putut fi descifrat" )n 'irtutea principiului: orice scriere necunoscut" )n care este notat" o
li(b" cunoscuta trebuie s" fie de,le+at" (ai de're(e sau (ai t1r,iu.
Alte li%i notate "n caractere cuneifore. 6crierea su(ero5a22adian"
cuneifor(" s5a substituit unei scrieri picto+rafice 'echi nedescifrate, )n nota!ia li(bii
ela(ite. E'olu!ia acestei li(bi a dus la for(area li(bii neosusiene, li(ba care fi+urea," )n
inscrip!ia trilin+'" de la Bersepolis. 6crierea s5a si(plificat considerabil fa!" de (odelul
s"u, aa cu( se )nt1(pl" de fiecare dat" c1nd o scriere e7istent" ser'ete la nota!ia unei
li(bi noi. Ea a dus la o nota!ie silabic" de ##G se(ne :sec. O33 ).e.n.;.
>iti!ii :anii #J@@ C #G@@ ).e.n.; au fost pri(ul popor indo5european care i5a
transcris li(ba C apropiat" de +reac" i latin" C printr5o nota!ie )(pru(utat" din siste(ul
cuneifor(. Citirea acestei scrieri, pe /u("tate fonetic", pe /u("tate ideo+rafic", cu
separarea cu'intelor, a fost posibil" datorit" co(ple(entelor fonetice, care rele'" ele(ente
+ra(aticale indo5europene. 6crierea este (ai bine cunoscut" dec1t li(ba pe care o notea,",
pentru c" se cunoate sensul ideo+ra(elor, dar nu i pronun!ia lor.
##
p. #J
J
>iero+lifele hitite sunt o scriere esen!ial(ente (onu(ental", )n care fi+urea," i
se(ne silabice. Li(ba notat" este desi+ur apropiat" de hitit". Liniile de scriere sunt
ori,ontale 8bustrophedon9 :)n +recete: ca boii la arat;, (er+1nd de la st1n+a la dreapta i
de la dreapta la st1n+a pe r1ndul ur("tor :anii #G@@ C %@@;.
Scrierea egiptean!. *n+r"direa E+iptului, apropiat deertului, )n 'alea roditoare a
Nilului, a fa'ori,at de,'oltarea unei ci'ili,a!ii stabile, aproape de
#D
patru ori (ilenar". O
societate co(ple7", teocratic" s5a for(at de prin anii G@@@ ).e.n. i a folosit (ulte
docu(ente scrise. Oia!a citadin" intens", cultul (or!ilor necesit1nd i(portante resurse
'itale, ca i ad(inistra!ia co(ple7" a unei societ"!i puternic ierarhi,ate au perfec!ionat
instru(entul scrierii )ncep1nd cu cea de5a 3335a dinastie :apro7. )n D$@@ ).e.n.;< dar tot
aceiai factori au )(piedicat de,'oltarea scrierii )n for(e (ai e'oluate.
6crierea e+iptean" este tipul cel (ai pur al unei scrieri de cu'inte, repre,ent1nd prin
desene de o (are for!" e'ocatoare obiectele pe care le dese(nea," cu'intele. Cu'1ntul
8hiero+lif"9 :)n +recete: hieros M sf)nt< i +l)phein M a +ra'a; te duce i(ediat cu +1ndul la
folosirea ritual" pe care preo!ii o destinau acestor se(ne, a c"ror in'en!ie o atribuiau ,eului
Thot :in'entator al (a+iei, ,eul tutelar al tiin!elor;. Le+"tura dintre arta sculpturii, picturii
i scriere este deosebit de str1ns". Acelai spirit de obser'a!ie ascu!it i acelai sens al
(onu(entalului au inspirat opere de art" i opere scrise ce sunt adesea indisolubil le+ate.
Li(ba e+iptean" este de tip se(itic: cu'1ntul co(pus dintr5un schelet consonantic
care d" sensul este (odificat prin 'aria!ia 'ocalelor de obicei intercalate, indic1nd func!ia
+ra(atical". Aceast" structur" intern" a li(bii obli+" la introducerea nota!iei fonetice,
desco(pun1nd cu'1ntul. Ase("narea fonetic" a unor anu(ite cu'inte incit" la rebus:
aceeai picto+ra(" fi+urea," cu'inte cu pronun!ie ase("n"toare. Cu toate c" scrierea
e+iptean" are un tablou de D? de se(ne consonantice, repre,entate de altfel i ele )n scris,
ea a r"(as totui credincioas" nota!iei ideo+rafice, acele 8co(ple(ente fonetice9 fiind
)ntrebuin!ate nu(ai pentru scrierea cu'intelor care nu a'eau un se(n special. 6iste(ul de
scriere se co(plic" i (ai (ult prin 8deter(inati'e9, chei care indic" c"rei cate+orii
apar!ine cu'1ntul< de pilda cu'1ntul 8+1sc"9 tri(ite la no!iunea 8p"s"ri9 )n +eneral,
8cartuul o'al9 la no!iunea de re+e. Nu("rul total al se(nelor este de %@@ p1n" la J@@.
>erodot distin+e trei cate+orii de scrieri e+iptene: hiero+lifele, hieraticele i de(oticele.
6crierea hiero+lif" este scrierea (onu(ental" care persist" p1n" )n secolul al 3335lea. .e
obicei sculptate sau s"pate pe (onu(ente, hiero+lifele sunt dispuse cu o (are stricte!e
decorati'" )n linii re+ulate care se citesc de la dreapta la st1n+a, de la st1n+a la dreapta, de
sus )n /os i )ndreptate c"tre )nceputul r1ndului. 6e(nele )nsele, repre,ent1nd fiin!e i
lucruri, ofer" un bo+at (aterial pentru studiul istoriei ci'ili,a!iei e+iptene. 8 >iero+lifele
lineare9, pictate cu cerneal" pe sarcofa+e de le(n i pe papirusuri funerare, sunt 8o scriere
(onu(ental" ieftin" 9.
6crierea hieratic" este o 8 cursi'" 9 de u, curent. .esenul se(nelor este (ult
si(plificat cu o tendin!" la li+atur". Ea este trasat" cu cala(ul, cu cerneala nea+r" sau
roie, pe piele, !es"turi i (ai ales pe papirus. Aceast" scriere s5a si(plificat i (ai (ult
)ncep1nd din anul &A@ ).e.n., nu(indu5se, de la aceast" dat", scriere 8de(otic"9 :)n
+recete: de(os M popor;. Caracterele se lea+" unele de altele, for(1nd )n cele din ur("
ade'"rate 8 si+le 9, prescurt"ri cu a/utorul ini!ialelor.
Aceast" scriere era folosit" la notarea te7telor ad(inistrati'e i literare, apropiindu5
se de li(ba u,ual". Elti(ul docu(ent )n 8de(otic"9 datea," din ?%&. Fai(oasa stel" de la
Rosette, inscrip!ie )n hiero+life, )n de(otic" i +reac", i5a dat lui Cha(pollion :#JDD; cheia
pentru descifrarea li(bii e+iptene i i5a per(is s" re+"seasc" (arile linii ale +ra(aticii ei.
#G
Li(ba e+iptean" nu a disp"rut odat" cu aceste scrieri< ea a fost notat" )n alfabetul
copt, deri'at din alfabetul +rec.
#D
p. D@
#G
p. D#
$
Alte scrieri &ieroglifice. *n afar" de E+ipt, scrierea hiero+lific" a fost folosit" )n
re+atul -eroe :E+iptul de sus, 6udan, Ethiopia; :anul %A@ ).e.n. 5 G@@ ).e.n.;. Ea a fost
adaptat" )ncep1nd de la anul D@@ ).e.n., not"rii alfabetice a li(bii locale.
*n afar" de hiero+lifele hitite, (ai trebuie a(intite dou" scrieri nedescifrate )nc":
scrierea protoindian" >arappa i scrierea cretan".
Ci'ili,a!ia cretan" :anii G@@@ C ##@@ ).e.n.;, ba,at" )ndeosebi pe un co(er!
(ariti( prosper, nu este cu ni(ic (ai pre/os dec1t celelalte (ari ci'ili,a!ii ale Orientului
Apropiat. Arheolo+ia a dat do'e,i str"lucitoare ale ori+inalita!ii culturii ei. 6crierea cretan"
este de dou" ori necunoscut": nu se cunosc nici li(ba, nici se(nele. Nici o inscrip!ie
bilin+'" nu a 'enit s" spri/ine descifrarea ei. 0ra'at" pe pietre, 'ase, si+ilii, scris" apoi cu
cerneal" )n cursi'" pe obiecte, i )n sf1rit trasat" pe t"bli!e de lut ars, aceast" scriere
folosete (ai )nt1i #?@ de se(ne, apoi JA i, )n 'ersiunea cea (ai recent", &A. Nu("rul
restr1ns de se(ne las" s" se )ntre'ad" o notare silabic". .e cur1nd a fost propus" o lectur"
par!ial" a cretanei 8liniar" B 9.
6crierea protoindian" >arappa :'alea 3ndusului; pre,int" aceleai dificult"!i de
citire ca i precedenta, din cau,a absen!ei te7tului bilin+'. Obiectele descoperite, si+ilii de
piatr" i la(e de ara(" din anul G@@@ ).e.n., au per(is i,olarea a DA@C?@@ de se(ne.
Nu("rul lor ne duce la conclu,ia c" ne5a( +"si )n fa!a unei nota!ii par!ial ideo+rafice.
3deo+ra(ele au fost puse, )n paralel, cu scrierile su(eriene i e+iptene, i chiar cu (ai
(ult" )ndr",neal", cu scrierea de pe plachetele +ra'ate din 3nsula Batelui. Nu se '"dete
)nc" nici o le+"tur" cu scrierile indiene ulterioare.
Scrierea c&ine'!. China de a,i are ci'ili,a!ia cea (ai 'eche din lu(e, (ai (ult de
patru ori (ilenar". Ne'oia unei scrieri trebuie sa fi fost si(!it" foarte de're(e )n aceast"
i(ens" !ara a+ricol" cu popula!ii dense i orae suprapopulate, a c"rei or+ani,are social"
ri+id" era (en!inut" printr5o ad(inistra!ie co(ple7". Cele (ai 'echi docu(ente scrise apar
)n al 335lea (ileniu ).e.n. *ncep1nd de prin anul A@@ ).e.n. :Confucius; e7ist" o nu(eroas"
clas" de c"rturari i de func!ionari an+a/a!i prin concurs. *ntrebuin!area te7telor i(portante
este (ai 'eche )n China dec1t oriunde )n alt" parte< cartea tip"rit" e7ist" aici din secolul al
O35lea ).e.n. Tradi!ia atribuie in'entarea scrierii fie )(p"ratului Fu5>i :anul G@@@ ).e.n.; sau
(initrilor5secretari, fie altor 8(ici ,ei9 ai scrierii.
*n notarea pri(iti'", sforile cu noduri, ca i r"bo/ul cu crest"turi, au /ucat un rol
(ne(otehnic i(portant. A(intirea lor a fost p"strat" prin unele se(ne ale scrierii
ulterioare. .in al 335lea (ileniu ).e.n., sub dinastia Uin, siste(ul de scriere este constituit )n
liniile sale (ari. Oase i scoici di'inatorii, inscrip!ii pe piatr" i bron,, c"r!i (anuscrise pe
la(ele de ba(bus sunt suporturile acestei scrieri esen!ial(ente +ra'at" cu o trasare (asi'".
For(a caracterelor s5a (odificat considerabil cu o nou" tehnic" de scriere: traseul cu
cerneal" i cu pensula pe h1rtie :)ntre anii D@@ i #@@ ).e.n.;. 6crierea actual" a fost fi7at" )n
secolul al 3O5lea.
#?
Coreenii, /apone,ii i ana(i!ii au adoptat scrierea chine," pentru notarea li(bilor
lor.
Li(ba coreean", bo+at" )n fle7iuni, pre,enta dificult"!i pentru scrierea cu
caracterele chine,eti introduse de propa+anda budist" )n secolul al 3O5lea. -ai (ulte
caractere au dat natere atunci la o se(nifica!ie fonetic". Ad"u+ate ideo+ra(elor, ele
per(iteau s" se note,e desinen!a cu'intelor coreene. O nou" scriere fonetic" a fost
introdus" )n #??&, pan5cel. Totui, aceast" scriere a alunecat spre silabis( i ast",i se scrie
i se i(pri(" cu ideo+ra(e chine,e, re,er'1ndu5se caracterelor notarea fonetic" a
fle7iunilor.
Scrierea (apone'a. Li(ba /apone," co(pus" din cu'inte cu (ai (ulte silabe,
put1nd fi l"r+ite prin particule, afi7e sau cu'inte au7iliare, pare i(proprie pentru a fi notat"
prin ideo+ra(ele chine,e. Cu toate acestea, )n secolul al 3O5lea, odat" cu literatura
reli+ioas" budist", )i face apari!ia )n Faponia scrierea chine,". 6cribii /apone,i trebuiau s"
#?
p. DD
#@
re,ol'e proble(e si(ilare celor ridicate de utili,area scrierii su(eriene c1nd era 'orba de a
nota li(ba a22adian"< e'itarea confu,iei )n pronun!area ideo+ra(elor, crearea de ele(ente
fonetice pentru fle7iuni. 6iste(ul de scriere a r"(as (i7t, a(bi+uu< el nu a tiut niciodat"
s" treac" dincolo de notarea fonetic", cu toate silabarele 8Rana9, a celor ?J de se(ne care
teoretic ar fi fost suficiente. Cu toate acestea, ter(inolo+ia tehnic" i tiin!ific" (odern" ar
cere crearea de noi ter(eni, lua!i din li(ba chine," i nota!i ideo+rafia
.iferite )ncerc"ri de refor(", fie )n fa'oarea silabarelor, fie )n cea a 8ro(ani,"rii 9
nu au reuit, datorit" toc(ai nu("rului cresc1nd de )(pru(uturi din scrierea chine,".
#A

Scrierea anait!. Li(ba ana((it" este (onosilabica, de !ip chine,. Astfel
scrierea chine,", pu!in (odificat" a fost (ult" 're(e folosit", cu toate co(plica!iile
pro'enite din cele dou" feluri posibile de lectura, fonetic" sau ideo+rafic". Aceste lecturi
creea," dubiu dar nu(ai sensul +eneral al fra,ei este acela care trebuie s"5# l"(ureasc" pe
cititor. -isionarii cretini au creat un alfabet latin, 8VuWc n+X9, adaptat la notarea
tonurilor, infle7iunilor 'ocale f"r" de care s5ar produce cele (ai +ra'e confu,ii. Fiecare
'ocal" 'a fi pronun!at" )n dou"spre,ece feluri diferite, cu ase tonuri lun+i sau scurte.
Trebuia deci s" se pre'ad" unspre,ece accente: o considerabila co(plica!ie tipo+rafic".
#&
CAPITOLUL III
Scrierile fonetice
3n'entarea unui siste( de scriere ra!ional, care s" dea fiec"rui sunet ele(entar un
se(n, s5a reali,at o sin+ur" dat" )n Fenicia c"tre anul #A@@ ).e.n. Toate (arile fa(ilii de
scrieri fonetice, inclusi' a noastr", deri'" din aceasta. Nici o alta ci'ili,a!ie nu a putut s"
dep"easc" obstacolul tradi!iei :care uneori se lo'ete de propria ei durat";, pentru a
concepe un siste( de scriere lipsit de considera!ii (etafi,ice, pur i si(plu utilitar.
Fenicienii, 'orbind dialecte se(itice occidentale, erau +rupa!i )n cet"!ile (ariti(e
de pe (alul estic al -editeranei. Na'i+atori i co(ercian!i, ei )ntre!ineau contacte continue
#A
p. D?
#&
p. DA
##
cu lu(ea e+iptean", (esopota(ian" i e+eean". Contien!i de (ultitudinea li(bilor,
independen!i i practici, ei au preluat din siste(ele de scrieri e7istente ele(entele cele (ai
ra!ionale, ele(entele fonetice, pentru a elabora, )ncetul cu )ncetul, propria lor tehnic" de
notare, bine adaptat" la (ecanis(ul intern al li(bii )ns"i. *ntr5ade'"r, scheletele
cu'intelor se(itice, r"d"cina lor, este dat" de trei consoane< 'ocalele intercalate indic"
func!ia +ra(atical"< ho(ofoniile sunt rare< este deci o scriere care notea," nu(ai
consoanele, r"(1n1nd totui suficient de e7plicit". Ori, pri(ele alfabete erau consonantice
:alfabetul latin: alfa+etu", +rec: alfa, +eta< se(itic: alef-* Esen!ialul aci nu este for(a
literelor, e7tre( de 'ariabil", ideea c" orice +a(" de dou",eci i dou" de for(e ar fi
suficiente, ci chiar faptul de a fi conceput fonetis(ul, de a fi tiut s" desco(pun" cu'intele
)n ele(entele lor de ba,". .ocu(enta!ia istoric" a acestei perioade capitale )n in'entarea
fono+ra(elor s5a )(bo+"!it considerabil prin descoperirile arheolo+ice ale ulti(elor
decade: ea este foarte )nc1lcit", co(plicat" i )n parte )nc" obscur". Arheolo+ia a scos la
i'eal" cinci +rupuri de docu(ente de )ntindere ine+al", pri'ind protoistoria scrierilor
feniciene:
). Scrierea paleooa%itic!. O stel" cu patru linii de te7t descoperit" )n anul #$G#
)n 3ordania de,'"luie o scriere alfabetic" apropiata probabil de scrierea protosinaitic". Ea
datea," Y cu apro7i(a!ie Y din secolul N3O 5 N333 ).e.n.
*. Scrierea ugaritic!. E+arit era un ora de coast", )n apropiere de Ras 6ha(ra,
din nordul 6iriei. Nu(eroase t"bli!e de ar+il", de,+ropate )n anii #$D$ 5 #$G@ de o (isiune
tiin!ific" france,", pre,int" te7te lun+i )n caractere cuneifor(e. Aceste t"bli!e,
descifrate foarte repede, aduc do'ada bo+atei
#%
literaturi a unei 'echi ci'ili,a!ii feniciene,
notat" cu a/utorul unui alfabet consonantic, liniar, ale c"rui se(ne sunt i(pri(ate dup"
tehnica cuneifor(". Oocalele nu sunt notate. Caracterele, )n nu("r de G@, sunt de o (are
si(plitate +rafic": alfabetul este deci o crea!ie c1t se poate de contient".
+. Inscripiile protosinaitice. .escoperite )n anii #$@? 5#$@A )n ba,inul (inier al
6inaiului central, aceste inscrip!ii pro'in din a doua /u("tate a celui de5al doilea (ileniu
).e.n., perioad" )n care aceste (ine au fost e7ploatate de e+ipteni. Trasate pentru sau de
(inerii se(i!i :scla'ii e+ipteni tiau oare sa citeasc" i s" scrie4;, la intrarea )n (ine sau pe
statuetele ,ei!ei >athor, inscrip!iile se asea("n" pe de o parte cu caracterele hiero+lifelor,
iar pe de alt" parte cu unele caractere feniciene. .escifrarea lor este incert".
,. Inscripiile de la -.%los. .at1nd din secolul al NO5lea ).e.n., aceste inscrip!ii
pe la(e de (etal i pe stele de calcar sunt un a(estec de litere +eo(etrice i de hiero+life,
)n nu("r total de ##? caractere. Cu tot nu("rul (are de se(ne Y se 'orbete de un 8alfabet
pletoric9 5 este 'orba de o scriere fonetic", not1nd li(ba fenician". 6cribii foloseau, fiecare
)n felul s"u, stocul de se(ne silabice pentru notarea fonetic".
3nscrip!iile de la BIblos ar ilustra deci perioada de trecere de la scrierea silabica la
scrierea alfabetic".
/. Scrierile feniciene. -a/oritatea docu(entelor :+ra'uri pe fra+(ente de piatra,
pu(nale de bron,, ar,"toare de parfu(uri, boluri, ibrice, etc, inscrip!ii cu cerneal" pe
cioburi de cera(ic";, toate dat1nd din al 335lea (ileniu ).e.n., par a for(a 'eri+a
inter(ediar" dintre scrierea fenician" arhaic" i scrierea pseudohiero+linc" de la BIblos.
Nu a fost descifrat )nc" nici unul dintre aceste te7te palestiniene.
Scrierea fenician!. Cu )ncepere din anul #D@@ ).e.n., scrierea fenician" pare
definiti' for(ata, at1t )n siste(ul ei de notare consonantic", c1t i )n for(a celor DD de
se(ne trasate liniar de la dreapta la st1n+a. Aceast" scriere coincide cu cu'1ntul co(ercial
i politic al cet"!ilor feniciene. Te7tele sunt fie de natura co(ercial", +ra'ate cu +ri/" pe
piatr", fie de natur" pri'at", scrise pe cioburi.
Aceast" scriere fenician" arhaic" s5a r"sp1ndit rapid. Ordinea, nu(ele caracterelor
alfabetului fenician i (ai ales for(a, stau la ba,a tuturor celorlalte scrieri alfabetice.
#%
p. D&
#D
Scrierea paleoe%raic!. .in anul ##@@ p1n" )n anul D@@ ).e.n., e'reii au folosit
aceast" scriere p1n" la e7ilul babilonean :secolul al O35lea ).e.n.;, iar dup" re)ntoarcerea din
capti'itate ea s5a (ai p"strat )n unele +rupuri. -a/oritatea docu(entelor sunt cioburi
:ostra2a; acoperite cu o scriere cu pensula i cu cala(ul. Etichete de ("rfuri i docu(ente
ad(inistrati'e, ele sunt deseori un refle7 al unor e'eni(ente dra(atice, preced1nd de
e7e(plu deportarea. Aceast" scriere folosete uneori i 8(atres lectionis9 :se(ne
diacritice;, se(ne, puncte sau bare :linii;, indic1nd 'ocalele sau separa!ia cu'intelor.
#J
Scrierea fenician! clasic!. Ea fi+urea," pe docu(ente epi+rafi.ee :)ntre anii ##@@
CA@@ ).e.n.; din Cipru, 0recia, E+ipt, -alta, 6ardinia i Africa de Nord i do'edete
r"sp1ndirea acestui alfabet practic.
Folosirea din ce )n ce (ai curent" a cernelii a dat natere unei scrieri cursi'e. B1n"
)n anul #?& ).e.n., scrierea punic" :lat. poenus M fenician;, o 'arietate de scriere fenician",
era folosit" )n Carta+ina, cea (ai puternic" colonie fenician". *nainte de c"derea oraului
apare scrierea neopunica, for(a cursi'" a scrierii oficiale. 6crierea neopunica a persistat
p1n" )n ti(pul do(niei lui Tiberiu :#@@ e.n.;. O r"("i!" a acestei scrieri este 8tifina+h
9:eti(.: fenician;, scrierea tuare+ilor actuali.
Alfa%etele araeice. Notarea fenician", uor (odificat", a fost folosit" din secolul
al 3N5lea ).e.n. pentru scrierea li(bii ara(eene. Ara(eii, 'orbind o li(b" se(itic" si(pl"
i li(pede, erau st"p1nii traficului de cara'ane care str"b"teau (arile i(perii orientale ale
Asiriei i ale Bersiei. Li(ba i scrierea lor, str1ns le+at" de altfel de ad(inistra!ia ci'il" i
(ilitar" a acestor !"ri, de'in ade'"rate (i/loace de co(unica!ie interna!ional", for(1nd
fer(entul ci'ili,ator al unei 'aste re+iuni, ce !ine de la E+ipt p1n" la Taurus i Eufrat.
.ocu(entele cele (ai 'echi sunt inscrip!iile (onu(entale ale secolului al 3N5leaC O3335
lea ).e.n. 3nscrip!ia din Ta7ila, re+iune a 3ndusului, atest" )n secolul al 3O5lea ).e.n.
e7pansiunea li(bii ara(eene p1n" )n 3ndia. .ar (area diferen!" fa!" de scrierea fenician"
se face odat" cu apari!ia cursi'ei ara(eice din secolul al O335lea. Celebrele papirusuri
descoperite la Elefantina, l1n+" Assuan, sunt do'e,ile cele (ai interesante. Ele relatea,"
despre ne)n!ele+erile unei colonii (ilitare iudeo5siriene cu cei din partea locului. .up" o
perioad" de eclips", care !ine din secolul al 3O5lea p1n" )n secolul al 335lea ).e.n., datorit"
ostilit"!ilor dintre dinastiile elenistice orientale, ara(eeana reapare sub for(a unor scrieri
'ariate p1n" )n Asia Central": scrierea nabateean", pal(Irian", siriana :te7te cretine
orientale;< scrieri cate notea," iraniana :p1n" )n secolul al O335lea;, li(ba 3(periului
(on+ol, ui+ura :din secolul al N3335lea p1n" )n al NO5lea;, parta, apoi persana, sub
Arsaci,i i 6asani,i, din secolul 3 p1n" la al O3335lea e.n. :li(ba i scrierea pehle'i;.
E%raica p!trat!. Ebraica, dup" re)ntoarcerea din deportarea babilonean" :sec. 3O
).e.n.;, de'ine cu preponderen!" li(ba sa'ant" i litur+ic"< ara(eeana
#$
era li(ba 'orbit".
Bri(ele docu(ente )n ebraica p"trat" Y nu(it" astfel datorit" for(ei sale i deri'at" din
scrierea ara(eeana Y apar )n secolul al 335lea ).e.n.< ur(ea," apoi (onu(entele epi+rafice
ale pri(ului secol< osuarele din Balestina i 3talia, inscrip!iile (urale din cataco(bele din
Ro(a, din sina+o+a de la .uras5Europos :D?A;, din cea de la Bal(Ira. .in secolul 3 ).e.n.
datea," celebrele (anuscrise pe suluri de piele de la -area -oart" i papirusul Nash. .e
atunci, aceast" scriere a ser'it la copierea te7telor sfinte i se (en!ine neschi(bat" p1n" )n
,ilele noastre. Ea a fost folosit" pentru notarea li(bilor na!ionale din !"rile )n care se
r"sp1ndiser" e'reii: +er(ana, araba, spaniola, france,a, italiana, persana, t"tara. 3diul,
a(estec de ebraic", +er(an" i de li(bi sla'e, li(ba (inorit"!ilor ebraice din Europa
Oriental", este scris tot )n ebraica p"trat". Odat" cu )nfiin!area statului 3srael, ebraica 'eche
a rede'enit o li(b" 'ie, iar ebraica p"trat" este scrierea na!ional" a acestui stat. Alfabetul
ebraic con!ine DD de litere, consoane< el se citete de la dreapta la st1n+a. Bentru a feri
te7tele sfinte de orice schi(bare, punctele sau accentele preci,ea," 'ocalele, dublarea
#J
p. D%
#$
p. DJ
#G
consoanelor, accentele tari. Acest siste(, purt1nd denu(irea de 8 Tiberiada 9, actual(ente
)n 'i+oare, a ap"rut )n secolul al O3335lea.
D@
Scrierea ara%!. 8)re+uie fcut o difereniere atenta .ntre li"+a ara+, scrierea
ara+ i religia isla"ic 9 :F. 0. FH'rier;. *ntr5ade'"r, trebuie !inut sea(a c" li(ba arab" a
fost notat" uneori cu alte alfabete< scrierea arab" ser'ete i la notarea li(bilor nese(itice<
iar pe de alt" parte isla(is(ul nu cuprinde totalitatea lu(ii arabe, dep"ind5o foarte (ult )n
unele p"r!i. 6crierea arab" este, dup" scrierea latin", cea (ai r"sp1ndit" )n lu(ea actual":
preced1nd reli+ia isla(ic", ea )i datorea," )n schi(b (area sa r"sp1ndire. Ori+inea destul
de obscur" )nc" a scrierii arabe trebuie c"utat" )n alfabetul nabateean, scriere cu litere unite
)ntre ele, i el deri'at din ara(eean". O inscrip!ie trilin+'" :+reac", sirian" i arab"; de la
E,5Zabad :l1n+" Alep; atest" pentru pri(a dat" o ade'"rat" scriere arab" :A#D 5 A#G;.
Aceast" scriere preisla(ic" pare a fi luat natere de5a lun+ul dru(urilor co(erciale ale
>ed/a,5ului. Odat" cu 8>e+ira9 :&DD;, sosirea lui -aha(ed la -edina, )ncepe, paralel cu
propa+area ful+er"toare a isla(ului :Boitiers, %GD;, a'1ntul scrierii arabe. Nu(eroase
docu(ente :inscrip!ii, (one,i, (anuscrise;, (archea," dru(ul r",boinicilor5(isionari
(usul(ani. &oranul, re'ela!ia di'in", nu trebuie tradus )n alte li(bi i nici copiat )n alt"
scriere dec1t aceea a profetului. Ade,iunea la reli+ia (usul(an" cere deci un (ini(u( de
cunotin!e de li(b" arab".
.e la )nceput chiar, se de,'olt" dou" scrieri, una (onu(ental", 8cufica9, alta de u,
curent, 8nas2hi9. .iferen!a for(al" dintre aceste dou" scrieri este )n func!ie de (aterialele
folosite i de destina!ia lor.
Cufica, scriere un+hiular", dreapta, orna(ental", deri'a din instru(entele care o
trasea,": d"lti!a sculptorului i +ra'orului. 8Cufica )(pletit"9 i 8cufica )nflorit"9 sunt
ade'"rate orna(ente epi+rafice, foarte fine i aproape de ne)n!eles, practicate de sculptori
)n perioada dinastiei Abbasi,ilor :secolul al O335lea i al O3335lea;. Ele se (ai +"sesc i )n
Africa de Nord, 6pania i chiar pe (onu(ente ro(ane :catedrala din Le BuI;.
*n pri(ul secol al erei (usul(ane cufica ser'ea e7clusi' la copierea &oranului* .e
ea !ine i scrierea (a+hrebin" din Africa de Nord i din 6pania.
Nas2hi, cursi'" rotun/it", le+at", trasat" cu cala(ul, se scrie pe papirus, foaie de
pal(ier, (ai t1r,iu i pe h1rtie< din ea deri'" toate scrierile arabe (oderne. Este o scriere
rapid" i prescurtat", ade'"rat" steno+rafie. En te7t scris )n cursi'" arab" ocup" un spa!iu
(ult (ai (ic dec1t acelai te7t scris cu litere latine. 6crierile (ai noi: 8nesta[liV9 din
Bersia, 3ndia, 8sulus9 din 3(periul oto(an i alfabetul lui A'icenna, cel (ai r"sp1ndit, au
deri'at din 8nas2hi9. Alfabetul arab are aptespre,ece se(ne consonantice i notea,"
dou",eci i opt de consoane. Cele unspre,ece consoane care lipsesc sunt notate prin
ad"u+area la unele se(ne a unor 8puncte diacritice9, unul, doi, trei, fie deasupra, fie
dedesubt. 3ndica!ia 'ocalelor necesar" pentru 'ocali,area e7act" a fost introdus" )n secolul
al O3335lea. *ntrebuin!area se(nelor 'ocale era considerat" ca nepoliticoas", deoarece
punea la )ndoial" cunoaterea li(bii scrise. i ast",i )nc" este inter,is" folosirea lor )n
scrierea curent".
6crierea arab" constituie, ca i scrierea chine,", o le+"tur" )ntre popoare de li(bi
diferite, fa'ori,1nd )n!ele+erea te7telor clasice reli+ioase i literare. Ea a ser'it i ser'ete
)nc" la notarea li(bilor din afara +rupului se(itic, persana, turca :notat" )n latin" )ncep1nd
din #$#J;, berbera, af+hana, (al+aa, unele li(bi indiene, etc.
D#
Scrierile sud#seitice. Aceste scrieri au notat li(bile apropiate de araba actual",
'orbite )n Arabia 'eche Y din pri(ul (ileniu ).e.n. i din secolele ur("toare. Fru(oasele
(onu(ente epi+rafice sunt nu(eroase, constituind sin+urii (artori ai unei ci'ili,a!ii
)naintate, disp"rute pentru totdeauna.
Scrierea et&iopian!. Le+at" de ra(ura li(bii feniciene consonantice, ea a reali,at
o curioas" re)ntoarcere spre silabis(. *ntr5ade'"r, fiecare se(n consonantic ia apte for(e
D@
p. D$
D#
p. G@
#?
diferite, )n func!ie de 'ocala care )l ur(ea,". Alfabetul cuprinde DD# de caractere silabice.
El notea," li(ba oficial" de a,i, 8a(harica9, cu )ncepere din secolul al N3335lea.
Scrierile indiene. Ori+inea scrierilor din 3ndia este obscur". Nu a'e( nici o
("rturie din perioada dintre cel de5al 3335lea (ileniu ).e.n. :ci'ili,a!ia >arrapa; i secolul al
3335lea ).e.n. Bri(ele docu(ente sunt edicte +ra'ate pe st1nc" din ordinul )(p"ratului
Aso2a, conte(poran cu succesorii lui Ale7andru. 6crierea lor de,'"luie o dubl" influen!",
se(itic" i +reac".
3ndia foarte populat" se di'ide lin+'istic )n trei re+iuni: #. re+iunea -unda la est< D.
re+iunea dra'idian" la sud, )(preun" cu CeIlonul< G. re+iunea indo5european", cea (ai
i(portant" i a c"rei li(ba principal" este sanscrita. 6crierile indiene s5au de,'oltat )n aria
li(bilor indo5europene.
DD
*nainte de a fi scrise, te7tele 3ndiei 'echi, ca Vedele, erau p"strate prin procedee
(ne(otehnice, de c"tre casta brah(anilor, de preo!i i sa'an!i. Ei sunt aceia care apoi au
elaborat o notare sa'ant" i precis", dei co(plicat".
-aterialul de scriere indian este foarte felurit: scoar!" de (esteac"n sau de alte
esen!e, adesea scrobit" cu a(idon de ore,, !es"turi de bu(bac (etal i piatr" pentru
scrierile oficiale, h1rtia, 'enit" t1r,iu din China, i )n sud foile de pal(ier, adesea str1nse )n
'olu(. 3nstru(entul de scris cel (ai r"sp1ndit este 8Rala(a9, o trestie anu(e t"iat".
3ndia secolului 333 ).e.n. posed" dou" scrieri: 82harosti9 i 8brah(i9. Bri(a dispare
)n secolul al O5lea. Ea era folosit" )n nord5'estul 3ndiei, )n rela!iile cu lu(ea +reac" i scit".
6crierea brah(i :cu'1nt deri'at din nu(ele ,eului Brah(a, in'entatorul le+endar al
scrisului;, ale c"rei pri(e e7e(plare sunt conte(porane cu scrierea 2harosti, este trunchiul
co(un din care deri'" toate celelalte li(bi indiene.
-ecanis(ul de notare este 8neosilabic9. .eri'at din alfabetele consonantice
se(itice, alfabetul indian reintroduce silabis(ul pentru notarea unei li(bi deosebit de
bo+ate )n 'ocale, dintre care cea (ai frec'ent" este 'ocala a*
Fiecare dintre cele GD de consoane este )nto'"r"it" de 'ocala a: Ra, ra, ta. Oocalele
ini!iale sunt )n nu("r de patru: a, i, u, e. Bentru celelalte 'ocale )n afar" de a scurt, se(nul
consonantic este uor (odificat. -area dificultate este notarea consoanei: la sf1rit ea este
notat" printr5un se(n special< )n interiorul cu'1ntului ea este lipit" de consoana care
ur(ea,". Acest procedeu d" li+aturi +reu de citit. .ei co(plicat, neo5silabis(ul indian
este lipsit de a(bi+uitate i per(ite o notare fonetic" foarte precis". 6crierea 8na+ari9
:citadin"; are dou" sute cinci,eci de co(bina!ii. Alt" dat" scrierea sanscritei, li(ba te7telor
reli+ioase i sa'ante, scrierea na+ari este cea care notea," ast",i li(ba cea (ai r"sp1ndit"
din 3ndia 8hindi9. *n aceast" scriere cu'intele sunt le+ate printr5o bar" (are ori,ontal" )n
partea superioar" a r1ndului. Odat" cu e7pansiunea budis(ului, )ncep1nd din secolul al O5
lea ).e.n., 3ndia are o influen!" ci'ili,atorie care dep"ete cu (ult +rani!ele sale. Tibetul a
adoptat o scriere indian" pentru a5i nota li(ba 'orbit"< la fel i Tur2estanul pentru li(bile
sale indo5europene, ast",i disp"rute. 6crierile bir(an", sia(e,", lao!ian", ca(bod+iana,
/a'ane,", bali i filipe," sunt 'ariante orna(entale sau si(plificate ale scrierilor din
3ndia.
DG
CA%ITO&U& I'
DD
p. GD
DG
p. GG
#A
Alfa%etele grec 0i latin
Originile scrierilor grece0ti. S/spndirea scrierilor a dat natere la for"e noi,
care prin 0ocul concurenelor victorioase, au restrns sau au eli"inat for"ele veci, fiind
astfel de folos la caracteri!area i la deli"itarea ariilor de civili!aie, su+ aspectul lor
intelectual* 1'tensiunea scrierilor este adesea legata fie de e'tinderea unor religii ce tind
s devin universaliste, fie de i"portana unor dru"uri co"erciale, co"parti"entarea lor
.n for"e distincte corespunde unor divi!iuni naionaleT :-arcel Cohen, Scrisul-*
Ori+inea se(itic" a scrierii +receti, din care deri'" toate scrierile occidentale, este
bine cunoscut", dei (ai e7ist" unele proble(e nere,ol'ate )nc". Ea a fost elaborat" prin
transfor(area i adaptarea scrierii feniciene. Elenii, de ori+ine i de li(b" indo5european",
au 'enit, )n (ai (ulte 'aluri, s" se instale,e la sud de Balcani, )n insulele -"rii E+ee i pe
coastele Asiei -ici :pelas+i, ahei, dorieni; )n cursul celui de5al 335lea (ileniu. Ci'ili,a!ia
(inoic" a fost, probabil, aria de contact cea (ai i(portant" )ntre in'adatori i fenicieni.
3nscrip!iile )n scrierea (inoic" liniar" B ar con!ine ele(ente +receti.
Na'i+atori, co(ercian!i i coloni,atori, ca i fenicienii, +recii )nii atribuie
in'entarea scrierii lui Rad(os, le+endarul fondator al Tebei i fiu de re+e fenician.
>erodot spunea (oini2eia gra""ata :scriere fenician";. Or, for(a literelor +receti
arhaice, nu(ele i ordinea lor do'edesc i ele ade'"rul tradi!iei.
Adaptarea s5a f"cut )n /urul anului #@@@ ).e.n.< do'ada este e7isten!a (ai (ultor
tipuri de scriere re+ional". Alfabetul consonantic fenician era, prin )ns"i natura lui, inapt
pentru notarea li(bii +receti, de o structur" foarte diferit", cu 'ocale obli+atorii, lipsa lor
d1nd loc la cele (ai +ra'e confu,ii. Astfel )nc1t +recii au elaborat rapid o notare ri+uroas"
a 'ocalelor :scurte sau lun+i;, ser'indu5se pentru aceasta de se(ne consonantice feniciene
f"r" )ntrebuin!are i cre1nd trei se(ne noi.
3nscrip!iile arhaice sunt indistinct trasate de la dreapta la st1n+a sau in'ers,
c1teodat" un r1nd )ntr5un sens, iar ur("torul in'ers :8bustrophedon9;. Literele sunt
)ntotdeauna orientate )n sensul r1ndului. 6epara!ia cu'intelor nu este indicat".
Aceast" perioada, )ntre anii #@@@ i A@@ ).e.n., cunoate a'1ntul lu(ii +receti:
coloni,area re+iunilor din /urul -"rii E+ee, instalarea de cet"!i, introducerea unei noi
ordini sociale i politice, )n care indi'idul ocup" un loc )nse(nat.
D?
6crierea, )n
nu(eroasele sale 'ariante locale, este re,er'at" (ai ales u,ului public< nenu("rate
inscrip!ii lapidare o do'edesc. Alte te7te fi+urea," pe 'asele stilului 8+eo(etric9.
Literatura este oral". Iliada, epopeea acestei epoci eroice, )i perpetuea," a(intirea.
Alfa%etul grec clasic. Alfabetul +rec clasic, denu(it 8ionic9, este definiti'
constituit )ncep1nd din anul A@@ ).e.n.: dou",eci i patru de litere, 'ocale i consoane.
6crierea (er+e de la st1n+a la dreapta, f"r" separarea cu'intelor. Acest alfabet 'a )nlocui
alfabetele locale )n redactarea te7telor de le+i cu )ncepere din anul ?@G ).e.n. Adoptarea
'oluntar" a unei scrieri co(une este proba cea (ai tan+ibil" a co(unit"!ii lin+'istice, a
+raiului 3oine, ba,a unei culturi co(une. 3ntensa crea!ie intelectual" i artistic" ce se
)ntinde de5a lun+ul a trei secole, 8(iracolul +rec9, i5a f"urit acu( (i/locul s"u de e7presie
scris", (i/loc suplu, ar(onios, perfect.
Aceast" 8refor(" a scrierii9 de5abia )(plinit", alfabetul clasic, se di'ersific" din
nou, datorit" toc(ai )ntrebuin!"rii lui intense i (ultiple. Oa fi e7ceptat" nu(ai scrierea
lapidar"< un+hiular" i rectilinie, ea 'a p"stra )n ansa(blu for(ele sale tradi!ionale p1n" )n
epoca bi,antin". .i(potri'", scrierile literare practicate )n atelierele copitilor i )n coli,
scrierile publice i particulare, schi(b" repede traseul clasic adapt1ndu5l la necesit"!ile
unei scrieri rapide.
D?
p. G?
#&
Scrierile elenistice 0i %i'antine. Ale7andru cel -are, pun1nd cap"t e7isten!ei
0reciei clasice, le asi+ur" r"sp1ndirea. F"r" ale7andrini, copiti i e7e+e!i, Sr"iele
4reciei clasice ar fi fost considerate drept nite fosile enig"atice i inutileT :B. 0uillon,
Istoria literaturilor, 3.N.R.F.;. .e la >eraclit la Aristotel nu s5a p"strat nici o scriere.
Cunoaterea clasicilor se ba,ea," pe copiile eleniste conser'ate )n solul uscat al E+iptului.
Bapirusurile se ealonea," din secolul 3O ).e.n. p1n" )n secolul 3O e.n. -ai t1r,iu 'or e7ista
per+a(entele. Cel (ai 'echi papirus care s5a p"strat este un contract de c"s"torie din insula
Elefantina din anul G## ).e.n.
Cu )ncepere din epoca elenistic" apar diferite tipuri de scriere:
). Unciala greac!. Este scrierea copitilor care se )ndep"rtea," prea pu!in de
prototipul clasic< cali+rafiat" cu )n+ri/ire, ea se 'a (en!ine p1n" )n secolul al O3335lea<
*. Cursi1a. Este scrierea de afaceri. Traseul s"u este si(plificat, cur+"tor,
caracterele fiind le+ate )ntre ele<
+. Scrierea de cancelarie. Este scrierea ad(inistrati'" a Btole(eilor i a ro(anilor
din E+ipt, cu litere ce dep"esc )n sus i )n /os linia de scriere.
6crierea nu(it" 8(inuscul"9 apare )n secolul al O3335lea i )nlocuiete 8unciala9 )n
acti'itatea copitilor bi,antini. Bro'enit" din cursi'", ea se scrie pe patru linii, cu litere
lun+i dep"ind )n sus sau )n /os linia de (i/loc. Ea folosete li+aturi i abre'ieri i 'a fi
prototipul caracterelor de i(pri(erie +receti din secolele al NO35lea i al NO3335lea.
Accentul tonic :tare i slab;, accentele, se(ne de punctua!ie sunt, ca i (inuscula, crea!ii
bi,antine.
Scrieri de origine greac!. *n alte p"r!i, alfabetul +rec, co(pletat cu se(ne de
ori+ine e+iptean", de'ine alfabetul copt, instru(entul de cretinare
DA
al E+iptului cu
)ncepere din secolul al 3335lea. Tot aa se )nt1(pl" cu alfabetele +otic i sla', create i ele )n
scopul fa'ori,"rii r"sp1ndirii cretinis(ului. 6criptura are ne'oie de o scriere uor de
)n!eles. Episcopul Pulfila a adaptat, )n secolul al 3O5lea, literele +receti, co(pletate cu
c1te'a rune, pentru a5i scrie traducerea 5i+liei pentru ostro+o!ii instala!i )ntre Oistula i
-area Nea+r". Enul dintre (anuscrise, fai(osul &ode' argenteus, este cel (ai 'echi
(onu(ent al li(bii +er(anice :secolul al O35lea;. Chiril, )n secolul al O3335lea, a cretinat
pe sla'i. El a creat )n acest scop un alfabet deri'at din cel +rec, co(pus din ?@ de se(ne:
+la+oliticul, )n care a tradus (sal"ii i 1vangelia* Alfabetul nu(it chirilic este o crea!ie
din secolul al N5lea. Caracterele sale, )(pru(utate direct din Enciala +reac", sunt
co(pletate cu #% se(ne adaptate foneticii li(bilor sla'e. Trec1nd prin (ai (ulte refor(e,
acest alfabet a fost redus la G% de se(ne dup" Re'olu!ia din #$#%. -area schis(" din
secolul al 3N5lea a i(pus folosirea alfabetului latin i chirilic )n r"s"ritul Europei, dup"
linia de )(p"r!ire a celor dou" biserici, ro(an" i ortodo7": polone,ii, cehii, slo'enii, slo5
'acii, croa!ii scriu )n litere latine< ruii, bul+arii, ro(1nii :p1n" )n secolul al N3N5lea;,
s1rbii, )n litere chirilice.
2unele. F"r" a ne opri prea (ult, trebuie a(intite )n trecere i scrierile 8unic"9
:8runar9, secret )n +er(ana 'eche; i 8o+a(ic"9, pri(a +er(anic", cea de a doua celt".
Runele folosite din secolul 3 dispar odat" cu r"sp1ndirea cretinis(ului: )ntrebuin!area lor
se p"strea," p1n" )n anul J@@ )n 0er(ania, (ai t1r,iu )n An+lia i p1n" )n secolul al NO335
lea )n (a+ia popular" scandina'". 6crierea o+a(ic" este atestat" din secolul al O5lea p1n"
)n secolul al O335lea )n \ara 0alilor i )n 3rlanda. i ea deri'" din scrierea runic" i din
litere latine i are esen!ial(ente un rol (a+ic. Literele scrierii o+a(ice se pre,int" sub
for(" de crest"turi de5a lun+ul (uchiilor ascu!ite ale pietrelor t"iate.
Alte (ulte scrieri, la diferite epoci, )i tra+ ori+inea din alfabetul +rec. Astfel, tot
Orientul elenistic p1n" )n 3ran folosete caractere +receti pentru li(bile indo5europene ale
Asiei -ici.
Alfa%etul latin. S6lfa+etul latin este un alfa+et grecT, afir(" R. -arichal.
S&ivili!aia ro"an este o civili!aie elenicT, ar putea fi o e7plica!ie f"r" nuan!e. S4recia
DA
p. GA
#%
.nvins l-a .nvins pe sl+aticul ei .nvingtorT Y spunea la ti(pul s"u >ora!iu. *ntr5ade'"r,
i(periul ro(an 'a fi bilin+', i aportul +rec de la Atena la Ale7andria 'a fi decisi' pentru
tot ceea ce pri'ete scrierea. Ni(ic surprin,"tor deci )n dependen!a celor dou" scrieri, cea a
dasc"lului i cea a ele'ului :)n care ele'ul 'a fi st"p1n, iar dasc"lul rob;.
Alfabetul latin definiti', cu cele DG de litere ale sale, se 'a for(a abia in secolul 3.
6criere a )n'in+"torului )n co(peti!ia pentru Beninsula 3talic", ea )i 'a ur(a destinul
i(pun1ndu5se )ntre+ului Occident. Cele (ai 'echi scrieri italice sunt din anul J@@ ).e.n.
Alfabetul latin era una dintre nu(eroasele scrieri locale, (ai pu!in i(portant" dec1t (ulte
altele, care (iunau din Alpi p1n" )n 6icilia. 6crieri subalpine, 'enete, felsiene, etrusce
nor(ale, (esapiene,
D&
sicule, piceniene, osce, o(briene, latine, falisce, for(ea," o
babilonie de scrieri, ur(area unei babilonii lin+'istice.
Etruscii. .intre toate popula!iile italice, etruscii :3talia central" i de nord;
repre,int" +rupul cel (ai i(portant. Ci'ili,a!ia acestui popor, (ai (ult co(ercial dec1t
(ilitar, a e7ercitat o influen!" ad1nc" )n )ntrea+a 3talie. -onu(entele etrusce sunt
nu(eroase i sunt do'ada Y ca i cele #@ @@@ de inscrip!ii p"strate Y unui ni'el artistic i
intelectual ridicat. Toate aceste te7te, uneori foarte lun+i, r"(1n liter" (oart". Nu(ai
lectura lor este posibil", nu i traducerea. 6crierea etrusc" este alfabetic" :#$ consoane, ?
'ocale; i pare c" deri'" dintr5un prototip +rec arhaic, anterior coloni,"rii +receti a 3taliei
de sud. 6crierea i li(ba etrusc" dispar pu!in c1te pu!in dup" cucerirea ro(an" i se stin+
co(plet )n secolul lui Au+ustus.
E7traordinarul belu+ de scrieri locale, toate deri'ate (ai (ult sau (ai pu!in, fie
direct din +reaca arhaic", fie, )n (a/oritatea ca,urilor, din li(ba
D%
etrusc", do'edesc o
puternic" diferen!iere lin+'istic" i etnica, e7plicabil" prin constituirea tribala a +rupurilor,
)ntre care e7istau diferen!e (ult prea (arcate, pentru a putea per(ite schi(b"ri intense i
contopire.
Apropierea a fost f"cut" prin (i/loace (ilitare de c"tre Republica ro(an" cu
)ncepere din secolul al O35lea ).e.n. .in aceast" epoc" datea," pri(ele (onu(ente scrise:
ele sunt pu!ine i s"race: piatra nea+r" de la Forul din Ro(a :nedescifrat";, o fibul" de aur
din Breneste, 'asul lui .uenos. Republica ro(an" nu f"cea e7ces de literatur". Alfabetul
latin arhaic era )(p1n,it de r"("i!e etrusce. Etruscii )n'ini au fost pri(ul fer(ent
cultural pentru Ro(a, tot aa cu( 'or fi la r1ndul lor i +recii patru secole (ai t1r,iu.
Scrierile latine. Ter(enii tehnici +receti apar )n li(ba latin" )ncep1nd din anul
D@@ ).e.n., din (o(entul )n care a fost cucerit" 0recia. Bentru a5i nota, ro(anii au preluat
din alfabetul ionic literele 7 i ! i au notat consoanele aspirate prin C3, T3, P3. .e
ase(enea, notau pe 4 prin 5 i OU. For(a literelor, ordinea, nu(ele lor au r"(as de
atunci aceleai. *ncep1nd din epoca i(periala scrierile ocup" un loc de sea(". 6crierea
(onu(ental", ale c"rei nu(eroase e7e(plare sunt adunate )n &orpus inscriptionu"
latinaru", se +"sete, +ra'at" de cioplitorii )n piatra, pe toate (arile cl"diri ro(ane.
Constructori iscusi!i, ro(anii a'eau un si(! re(arcabil al publicit"!ii i(periale. Aceast"
scriere nu(it" 8capital"9 a 'ariat foarte pu!in )n for(ele sale, fiind i a,i aceea a literelor
noastre ini!iale. Cu'intele erau separate, li+aturile frec'ente.
Bentru scrierea curent" pe papirus i pe t"bli!ele de cear", aceast" scriere capital" se
transfor(" )ntr5o cursi'", i 'a de'eni 8unciala9 )n secolul al 3335lea, scrierea obinuit" a
(anuscriselor. *n uncial" caracterele se rotun/esc )n A, ., E, 0, >, -, K, O i L.
.ep"irile liniilor sunt frec'ente i (ai (arcate )n se(iuncial", care se )ndreapt" c"tre o
ade'"rat" (inuscul". Totui aceasta nu 'a fi co(plet for(at" p1n" )n secolul al O3335lea,
odat" cu (inuscula carolin". Tendin!a scriptuar" +eneral" a scrierii latine este paralel" cu
aceea a scrierii +receti.
Abia )n secolul lui 6ugustus, S... etrusca, itita i pentru a nu ascunde ni"ic, destul
de grosolana literatur latin se va .nla la rangul "arii literaturi "ulu"it ctorva
D&
p. GJ
D%
p. G$
#J
geniiT :R. Kueneau, (refa la istoria literaturilor, N.R.F.;. Aceste +enii au dat li(bii
latine caracterele sale de noble!e. .e atunci ea r"(1ne, )(preun" cu li(ba +reac", (i/locul
de co(unicare al +1ndirii occidentale, cel pu!in sub for(a sa cretin", p1n" )n pra+ul
ti(purilor (oderne.
Conclu'ii. 3storia scrierilor arat" c" societ"!ile o(eneti, )n c"utarea (i/loacelor de
co(unicare intelectual", au atins diferite trepte pri'ind si(plificarea i preci,area
siste(elor de scriere. B1n" )n pre,ent, siste(ul alfabetic fonetic este desi+ur cel (ai
eficace, cu condi!ia ca +1ndirea, conceptul, s"5i +"seasc" )n cu'1nt for(a sa cea (ai
potri'it".
E'olu!ia scrierilor prin salturi, ur(ate de lun+i r"sti(puri lipsite de schi(b"ri de
sea(", pare a fi re+ula +eneral". *(bun"t"!irile tehnicii de notare sunt aduse de popoarele
sau de (ic"rile intelectuale tinere, )n pra+ul istoriei lor. 6tructura intern" a li(bii, felurile
de +1ndire deosebite, deter(in" )ntr5o (are ("sur" (odul de notare< instru(entele de
scris, )n func!ie de ni'elul tehnicii, deter(in" i ele for(a.
DJ

*n (od sche(atic, fiecare scriere, odat" for(at", a trecut prin trei etape: notarea
legii< r!sp6ndirea religiei< ser1irea "n ulti! instan! drept i(loc de counicare c1t
(ai +eneral posibil.
.in cele A @@@ de li(bi cunoscute, doar c1te'a sute sunt li(bi scrise, 'ii sau
(oarte. Toate siste(ele de scrieri, de la e7pri(area )n i(a+ini la notarea fonetic" inte+ral",
sunt )nc" )n u, )n 'reun punct oarecare de pe +lob. Cu toate acestea, (arile siste(e de
notare fonetic" sunt indiscutabil cele (ai r"sp1ndite.
Orice scriere )i fi7ea," foarte repede tradi!ia sa pentru o anu(it" li(b". 3n ("sura
)n care (otenirea scris" se adun" i se r"sp1ndete, dispar ansele de a a(eliora notarea,
datorit" toc(ai (arii 'alori pe care fiecare o atribuie trecutului scris. Totui, aceste
schi(b"ri par uneori necesare, atunci c1nd li(ba 'orbit", care e'oluea,", s5a )ndep"rtat
prea (ult de li(ba scris". -obilul ra!ional al unei scrieri, fonetis(ul s"u, se alterea,"
pentru ca acesta Y prin defini!ie conser'ator Y a/un+e cu ti(pul s" note,e o 'ersiune
arhaic" a li(bii 'ii. .e unde +reut"!i f"r" nu("r, )n'inse Y de bine, de r"u Y prin rutina
orto+rafic". France,a i en+le,a sunt e7e(ple tipice de li(bi scrise )(b"tr1nite.
D$
C728ILE 9ANUSC2ISE
CAPITOLUL I
Cele ai 1ec&i c!ri
Bartea a doua a Universului crilor 'a schi!a de,'oltarea i rolul lor p1n" )n pra+ul
in'ent"rii i(pri(eriei. Oricare ar fi. for(a, )ntinderea, tehnica unui (anuscris, acesta 'a fi
funda(ental diferit de un i(pri(at. Brodus cu (i/loace (eteu+"reti, bucat" cu bucat",
nici un e7e(plar al aceleiai c"r!i nu 'a fi ase("n"tor cu oricare altul, deoarece nici un
(eteu+ar nu reuete s" e7ecute obiecte strict identice.
.in acest (od de producere decur+ dou" consecin!e i(portante:
#. Bartea scribului, indi'idualitatea sa dau fiec"rui (anuscris o not" deosebit", +reu
de e'aluat, )n raport cu cli(atul social )n care lucrea," acesta<
DJ
p. ?@
D$
p. ?#
#$
D. .e la o copie la alta, erorile, schi(b"rile, o(isiunile pot fi considerabile i !in )n
)ntre+i(e de cultura, +ustul i +ri/a copistului. *n aceste condi!ii, un te7t risc" s" dispar" de
)ndat" ce nu (ai interesea,", risc" s" nu (ai fie copiat, pur i si(plu, pentru c" rarele
e7e(plare care5# perpetuea," sunt p"r"site )n 'oia lor. Considera!ia pe care o (erit"
scrierile nu a fost recunoscut" dec1t de pu!in" 're(e. O istorie, pesi(ist" a c"r!ii ar trebui
s" descrie )n'erunarea cu care oa(enii i5au distrus cele (ai fru(oase opere. Cu toate
acestea, oricare ar fi (i/loacele de distru+ere i perse'eren!a distru+"torului, acesta nu 'a
reui niciodat" s" ni(iceasc" trecutul. )a+ula rasa, concep!ie ne+ati'" a spiritului, nu este
uor de reali,at. -"rturiile renasc din cenu". Bosibilitatea unei istorii a c"r!ii o do'edete.
.up" antropolo+i, rasa u(an" e7ist" de un (ilion de ani. .in aceast" (ie de
(ilenii nu(ai cinci (ilenii fac parte din perioada istoric", aceea (arcat" prin docu(ente
scrise, obiectul capitolelor ur("toare.
Cea (ai (are parte din c"r!ile celei (ai )ndep"rtate antichit"!i trebuie considerate
definiti' pierdute, deoarece aceste c"r!i erau scrise pe (ateriale perisabile: le(n, !es"turi,
piei, frun,e, papirus. *ns"i eti(olo+ia cu'1ntului carte i a cu'intelor cone7e, !in
totdeauna de aceste (ateriale. Cu'1ntul li+er :carte;, de unde li+rrie, ca i li+el, 'in din
latinescul li+er :scoar!";.
Aceast" ori+ine este aceeai pentru toate li(bile ro(anice. Cu'1ntul en+le,esc
+oo2, ca i +er(anul 5uc, deri'" din cu'1ntul +uce :frasin;, de unde i cu'1ntul
5ucsta+e :liter"< literal M bastona de frasin;, poate chiar i cu'1ntul rus: +u2va :liter";,
ca i cu'1ntul france, +ou8uin au o ori+ine co(un". Cu'1ntul: foaie, 'ine din latin":
foliu". .e unde folio, in-folio. Bibliotec" 'ine din +recescul +i+liote2e, din +i+lion,
G@
di(inuti' din +i+los :scoar!a;, de unde 5i+lie. Alte cu'inte ca: biblio(ra!ie :istoria i
enu(erarea c"r!ilor;, bibliomanie :di'ina!ie prin deschiderea la )nt1(plare a unei c"r!i;,
bibliolatrie :adorarea c"r!ilor;, bibliope( :le+"tor de c"r!i;, biblioclept :ho! de c"r!i;,
biblio!ob :du(an al c"r!ilor; i at1tea altele. Cod 'ine din latinescul code' :confec!ionat
din le(n;. O dat" cu apari!ia c"r!ilor pe per+a(ent, le+ate )n foi, cu'1ntul code' s5a
substituit cu'1ntului li+er, dar acesta dese(na (ai ales c"r!i cu socoteli i te7te /uridice,
(ai t1r,iu te7tele sacre din pri(ele 'eacuri ale e'ului (ediu cretin. 6ufi7ul grafie 'ine
din +recescul grapein :a scrie;, a desena. *n aceast" carte )ns" 'a fi e7plicat" ori+inea i a
altor cu'inte apropiate istoriei c"r!ii.
Cartea esopotaian!. Tabletele cuneifor(e din -esopota(ia i sulurile de
papirus din E+ipt pot fi considerate cele (ai 'echi c"r!i. Tabletele au sc"pat adeseori de la
distru+ere datorit" solidit"!ii lor< papirusurile s5au p"strat datorit" usc"ciunii e7cesi'e a
subsolului e+iptean )n care au fost )n+ropate.
&rile pe tablete ale ci'ili,a!iei (esopota(iene sunt deosebit de 'ariate. *ncep1nd
din epoca su(erian" apar tot felul de te7te: poe,ie i pro,", ru+"ciuni i i(nuri, (a+ie i
de'ina!ie :hepascopia e+iptean" pre,icea 'iitorul dup" culoarea, for(a, aspectul +eneral al
ficatului: epar;, istorie, drept, tiin!e, co(er!.
En corpus, traducere inte+ral" i (etodic" a docu(entelor cuneifor(e adunate,
pare ireali,abil, deoarece ar trebui traduse i publicate cca %A@ @@@ de tablete. Or, o bun"
parte dintre aceste tablete sunt con'en!ii de ordin co(ercial i /uridic, inter'enite )ntre
particulari, deci de un interes destul de relati' sau prea li(itat.
*n -esopota(ia practica scrierii era foarte r"sp1ndita< di(potri'", )n E+ipt ea er"
pri'ile+iul e7clusi' al preo!ilor. *n'"!area ei se f"cea )n colile de pe l1n+" te(ple. coli
superioare, case ale (ndirii, predau lin+'istica, teolo+ia, (a+ia, (edicina, astrono(ia i
(ate(aticile. *n acelai ti(p, te(plele ad"posteau 'aste biblioteci, precu( i arhi'e.
Arhi'ele descoperite arat" i(portan!a contractului )n 'ia!a social". Orice cu(p"rare
sau '1n,are de oarecare i(portan!", orice tran,ac!ie funciar", orice transfer de scla'i erau
)nre+istrate cu( se cu'ine pe tablete, adesea )n dublu e7e(plar, se(nate de cei interesa!i i
de (artorii lor.
G@
p. ?A
D@
Tabletele, dreptun+hiulare )n +eneral, ale c"ror di(ensiuni 'aria," )ntre D,A c( i
G%,A c( sunt adesea scrise pe a(1ndou" fe!ele. Cele (ai (ari con!in cu uurin!" ?@@ de
r1nduri )n patru coloane, pe pagin. C1nd lun+i(ea unui te7t dep"ete di(ensiunile unei
tablete, se poate 'orbi de carte. Este, de e7e(plu, ca,ul poe(ului epic despre crearea
lu(ii, En)ma elis*, care a fost adesea co(parat cu +ene,a* 6cris )n Babilon )n /urul
anului #J@@ ).e.n., acest poe( este unul dintre te7tele cele (ai se(nificati'e ale literaturii
reli+ioase din -esopota(ia. El )ncepe cu aceste cu'inte: S9a .nceput ceea ce era sus nu se
nu"ea cerT. Aceast" fra,a este )nscris" la )nceputul fiec"reia dintre cele % tablete care
for(ea," cartea, ur(at" de un nu("r de ordine. 3at" deci cu( se re,ol'" proble(a titlului
:curent; i a pa+ina!iei. Adesea c"r!ile de acest fel pre,int" si+iliul bibliotecii, i(pri(at )n
ad1nci(e.
G#
Tablete rotunde, de for(at (ic, sunt adesea )ntrebuin!ate pentru te7tele co(erciale
i /uridice. -esa/e i scrisori sunt )nchise )n )n'eliuri de p"(1nt ars, pe care trebuie s" le
sf"r(i pentru a le putea citi con!inutul. Cilindrii i pris(e cu & 5 #@ fa!ete, conuri, sunt
i(pri(ate cu (inu!io,itate, cu o scriere str1ns", relat1nd faptele r",boinice ale re+ilor
asirieni< planuri i h"r!i, astrolabe i tabele de calcule astrolo+ice, au de (ulte ori o for("
circular".
Tabletele su(eriene do'edesc )naltul ni'el literar al celei (ai 'echi ci'ili,a!ii
cunoscute: (iturile despre ori+inea lu(ii, despre potop, despre paradis, i(nuri di'ine i
re+ale, pro'erbe i aforis(e, poe(e epice i fabule sunt crea!iile perfecte ale unei literaturi
bo+ate i 'ariate. O tablet" din anul D@@@ ).e.n., un ade'"rat catalo+ literar, citea," &D de
titluri de lucr"ri i(portante.
n tabletele (ai t1r,ii, se spune adesea: Sdin spusele lui:T, de unde su(erolo+ii
conchid despre e7isten!a unor bar,i care r"sp1ndeau o literatur" oral", ce precede
)ntotdeauna literatura scris". Oariantele locale ale unui aceluiai poe( se e7plic" prin
fante,ia c1nt"re!ului a(bulant fa!" de te7tul ori+inal.
Enele te7te u+aritice, cuneifor(e alfabetice, din /urul anului #A@@ ).e.n., sunt poe,ii
apropiate de literatura reli+ioas" a e'reilor, (ai ales de (sal"i* Altele, sila+arele,
ade'"rate dic!ionare pentru folosul studen!ilor, sunt uneori redactate )n trei li(bi :u+aritic",
a22adian" i su(erian";. Nu(eroase alte te7te au fost descoperite la Ras 6ha(ra, printre
care un (anual 'eterinar, care tratea," despre bolile cailor.
Broduc!ia literar" a22adian" :adic" babilonean" i asiriana; este foarte i(portant".
Ea coincide cu do(nia lui >a((urabi )n secolul al NO3335lea ).e.n. )n Babilon i a lui
Assurbanipal i ur(ailor s"i din secolul al 3N5lea p1n" )n secolul al O335lea ).e.n. Nu("rul
tabletelor babiloniene adunate se aprecia," la A@@.@@@. .up" cucerire, babilonienii au
colec!ionat i tradus toat" (otenirea scris" a su(erienilor.
6tudiul li(bii su(eriene trebuie s" fi fost o disciplin" de ba," )n )n'"!"(1ntul
babilonean. Boe(ul epic al cre"rii lu(ii, (itul cel (ai se(nificati' al +1ndirii reli+ioase
(esopota(iene, a fost recitat ti(p de o (ie de ani )n for(a sa ini!ial" cu oca,ia
s"rb"torilor noului an.
.e un interes deosebit sunt scrierile (ate(atice, astrolo+ice i astrono(ice. Frac!ii,
siste(ele deci(al i se7a+esi(al al nu("r"torii, ecua!ii de +radul D, +eo(etria p"tratului i
a cubului, ca i )nsu("rile, tablele de )n(ul!ire, )ntrebuin!area tardi'" a se(nului ,ero, sunt
nu(ai unele dintre proble(ele re,ol'ate de (ate(aticienii a22adieni. Ni'elul
cunotin!elor astrono(ice i astrolo+ice este co(parabil cu cel al +recilor, ba,ate fiind, (ai
ales )n ulti(ele secole, pe ade'"rate teorii (ate(atice.
Assurbanipal, nu(it de +reci 6ardanapal :&&J 5 &D? ).e.n.;, era un re(arcabil
prote+uitor al literelor. S6" citit "inunatele ta+lete din Su"er i o+scura scriere
a22adian, att de greu de stpnit* ;-a" +ucurat citind inscripiile pe piatr de
dinainte de potop:T Biblioteca de la Nini'e, )nte(eiat" de 6ar+on 33, este una dintre cele
(ai bo+ate colec!ii de scrieri (esopota(iene. 6cribii, la ordinul st"p1nilor, au transcris )n
G#
p. ?&
D#
asiriana toate c"r!ile (esopota(iene pe care au putut s" le +"seasc". 6t"p1nul din Nini'e
nu schi!ea," oare un ade'"rat pro+ra( enciclopedic4 S1u, 6ssur+anipal, a" citit toate
scrierile pe care prinii, predecesorii "ei, le-au adunat* 6" strns aceste ta+lete,
a"
GD
dispus s fie transcrise, i dup ce au fost colecionate, le-a" pecetluit cu nu"ele
"eu, pentru a le pstra .n palatul "eu.T Biblioteca ad"postea i o colec!ie de pro'erbe
bilin+'e pentru folosul studen!ilor, dintre care un pro'erb spune: SScrierea este "a"a
elocvenei i tatl artitilorT.
3(periul neo5babilonean preia dup" c"derea Nini'ei, la &DA ).e.n., (otenirea
intelectual" a asirienilor. Ea a fost )(bo+"!it" cu silabare, lucr"ri le7ico+rafice i istorice.
Tabletele din ti(pul do(niei lui Nabucodonosor relatea," despre distru+erea re+atului
iudeu.
*ntrebuin!area din ce )n ce (ai r"sp1ndit" a li(bii i scrierii alfabetice ara(eeana,
lingua franca Y li(ba de circula!ie din -esopota(ia, ca i suporturile (ai co(ode ca
pielea i papirusul, scot din u,, )ncetul cu )ncetul, cartea cuneifor(", care r"(1ne nu(ai )n
folosin!a preo!ilor conser'atori, a astrolo+ilor i +hicitorilor p1n" )n pri(ii ani ai erei
cretine.
*ntrea+a literatur" cuneifor(" a fost apoi uitat" ti(p de #& secole.
Cartea egiptean!. *n antichitate, r",boiul era la fel de rar )n E+ipt, ca pacea )n
-esopota(ia i 0recia. Acest fapt ar putea e7plica pretinsul caracter static al ci'ili,a!iei
e+iptene care s5a de,'oltat continuu, )ntr5o pace relati'", ti(p de (ai (ult de trei (ilenii.
Al"turi de alte (ateriale ca: le(n, !es"tur", piele i (ai ales piatr", e+iptenii au
creat pri(ul suport al scrierii cu ade'"rat practic, dac" nu i durabil: papirusul. Este
(aterialul cel (ai des )ntrebuin!at, nu nu(ai )n E+ipt )ncep1nd din anul G@@@ ).e.n., dar i
)n 0recia i la Ro(a din anul A@@ ).e.n., ti(p de aproape un (ileniu.
Cu'1ntul papirus, deri'at din +recescul: pap7ros, este de ori+ine e+iptean". *n toate
li(bile europene cu'1ntul care dese(nea," h1rtia se tra+e de la acest str"(o )ndep"rtat.
Cu'1ntul +recesc: 2artes dese(na o foaie de papirus, de unde cu'intele cart, art,
carte.
Bapirusul se e7tra+e din CIperus BapIrus :Linne;, care cretea alt" dat" din
abunden!" )n re+iunile (l"tinoase ale deltei Nilului, )n aa ("sur" )nc1t )n icono+rafia
e+iptean" el este si(bolul teritoriilor din nord. Trestie f"r" frun,e, de doi p1n" la patru
(etri )n"l!i(e, planta de papirus are )n '1rf un s(oc +ra!ios. Nu(ai partea )n+ropat" a
plantei, lun+" de G@ 5 ?@ c(, ser'ete la fabricarea papirusului. Acest fra+(ent al ti/ei
fibroase, de +rosi(ea unui bra!, este separat )n la(ele sub!iri, dup" ce a fost /upuit de
coa/". Ae,ate )n dou" straturi ca o re!ea sub!ire i puse la pres", la(ele ader" perfect i
dau, dup" nete,ire, b"taie cu (aiul i uscare, un bun suport pentru scris. Foile de papirus
intrau )n circuitul co(ercial dup" ce fuseser" aran/ate )n pachete de c1te D@, nu(ite de
ro(ani scapus :()n";, ter(en folosit i ast",i )n papet"rie. .e la Bliniu cel B"tr)n a r"(as
o descriere, i aceea nu prea clar", a procedeului de fabricare.
.eoarece E+iptul nu a'ea le(n, ra(urile de papirus erau un (aterial cu o
)ntrebuin!are (ultipl": cor"bii, aparate de +i(nastic", corda/e, sandale etc. .in scoar!a lui
se f"ceau 'e(inte i cu'erturi< din sucul lui se scotea o b"utur" ,aharat"< pr"/it ser'ea
drept hran", iar deeurile lui, foloseau drept co(bustibil.
Fabricarea papirusului a fost din toate ti(purile, un (onopol de stat< (onopol pe care
ro(anii, bi,antinii i arabii l5au (en!inut cu stricte!e. Cel
GG
(ai bun papirus pro'enea din
Ale7andria, de unde era transportat )n toate !"rile (editeraneene. Ro(a a'ea )ntreprinderi
pentru finisarea papirusului brut, i(portat. Co(er!ul ro(an )i cunotea #@ calit"!i diferite,
de la carta 6ugusta, sub!ire i se(itransparent", suport1nd bine scrierea, la carta
e"poretica, care ser'ea la a(bala/.
GD
p. ?%
GG
p. ?J
DD
Lipite cap la cap, aceste foi for(au apoi cartea, a c"rei lun+i(e 'aria dup" te7t.
Broble(a lipirii )nainte sau dup" scriere este contro'ersat". Cartea +ata se pre,int" sub
for(a unui sul, pe care ro(anii )l nu(eau volu"en, de la volvere :a )nf"ur";, de unde
'olu(. Cu'intele rulou, rol, control 'in de la cu'1ntul latin rotulus. Banda de papirus era
)nf"urat" )n /urul unui b"!, de obicei de le(n, uneori din filde, pe care ro(anii )l nu(eau
u"+ilicus, buricul c"r!ii. Te7tul era dispus )n coloane :pagina, de unde pa+in";
perpendiculare pe a7ul ruloului. Fiecare coloan" era co(pus" din DA 5 ?A de r1nduri. *n
c"r!ile +receti i ro(ane cu'intele nu erau desp"r!ite< ele )ncepeau uor din (i/locul unei
li+aturi, punctua!ia era rar" i nesi+ur". .ac" scribii 'oiau sa (arche,e un aliniat, ei
puneau un paragrapos, linioar" de unire )ntre ulti(ul i pri(ul cu'1nt.
Lun+i(ea (edie a ruloului nu dep"ea #@ (etri, l"r+i(ea G@ c(. Cititorul trebuia s" !in"
ruloul cu (ina dreapt" i s"5# )nf"oare cu (1na stin+", o +reutate prea (are ar fi fost
st1n/enitoare. Cu toate acestea, diferen!ele de di(ensiuni erau considerabile, (er+1nd de la
cartea de +u!unar de A c( l"r+i(e Y Bapirus #@%A# Berlin Y con!in1nd epi+ra(e, la (arele
Bapirus <arris de ?@ ( N @,?G (, o cronica a faptelor lui Ra(ses al 3335lea. Literatura
bi,antin" (en!ionea," papirusuri i (ai lun+i, ca acelea de #@@ ( ale lui Tucidide i
>o(er.
*ntrebuin!area papirusului )n E+ipt )ncepe din anul G@@@ ).e.n. Ea este atestat" prin
fi+ura scribului cu rulourile i c"li(ara sa, care apare at1t de des )n arta funerar" a acestei
epoci. Brintre altele, Bapirusul Brisse :dob)ndit de c"tre e+iptolo+ul Brisse din A'ena )n
#J?%;, aflat la Biblioteca Na!ional" din Baris, con!ine copiile crilor .nelepciunii de la
pri(a p1n" la a cincia dinastie, dat1nd chiar el din /urul anului D@@@.
&rile "orilor :ter(en (odern;, un fel de +hid turistic pentru eternitate, trebuiau s"5#
)nto'"r"easc" pe decedat p1n" la por!ile A(enti, lu(ea de apoi a e+iptenilor, d1ndu5i
for(ulele (a+ice, ru+"ciunile i ("rturisirile ce trebuiau spuse )n fa!a de(onilor i
/udec"torilor 'eniciei. -ai )nt1i sculptate pe sarcofa+e, aceste te7te, lun+indu5se, au fost
scrise apoi pe rulouri de papirus, )ncep1nd din anul #&A@ ).e.n. .ecorate cu 'iniete, cu
titluri )n culoare roie, rulourile sunt ae,ate )n sarcofa+e, sau )ncorporate )n bandeletele ce
)nf"oar" (u(ia. Cea (ai celebr" dintre aceste cri ale "orilor este (apirusul 6ni, din
/urul anului #?@@ ).e.n. :British -useu(;, care, bo+at )nlu(inat, arat" etapele c"l"toriei
defunctului, un scrib re+al, i a so!iei sale, c"tre fericirea 'enic".
Folosirea acestor te7te funerare se p"strea," p1n" )n pri(ele secole ale erei cretine.
*n!eleptul RhetI, fiul lui .uof, conduc)ndu5# pe fiul s"u BepI la coala secretarilor
re+ali, )i 'orbete aa: S6r tre+ui s te fac s iu+eti arta scrisului "ai "ult dec.t propria-
i "a": doar aa a reui s-i .nfie! fru"useeaT. Aceste Sfaturi ale lui %uof, te7t
r"sp1ndit )n 3(periul -i/lociu, arata
G?
(area sti(" pe care o a'eau e+iptenii pentru scribi,
datorit" (ai ales le+"turilor acestora cu puternicii ,ilei.
6in+urul calendar ra!ional, al nostru, cu )(p"r!irea lui )n #D luni de c1te G@ de ,ile
:plus cinci ,ile supli(entare; i de doua ori c1te #D ore pe ,i, este o in'en!ie e+iptean". .e
altfel, cunotin!ele astrono(ice i (ate(atice ale preo!ilor e+ipteni par a fi (ult e7a+erate.
.ocu(entele scrise )n aceast" pri'in!" apar (ai t1r,iu. Enul dintre cele (ai de sea(",
(apirusul /ind :c"tre anul #%@@ ).e.n.;, d" re+ulile ele(entare pentru adunare i frac!ii
ordinare. tiin!ele e7acte e+iptene erau cu (ult inferioare tiin!elor din -esopota(ia. .e
aceeai calitate este lar+a literatur" (edical", Sacest curios a"estec de tiin, "agie i
superstiieT :F. A. Pilson, =ournal of >e$ 1astern Studies-, dup" cu( reiese din Bapirusul
1+ers de la Eni'ersitatea din Leip,i+.
Literatura e+iptean" este bo+at" )n (ituri i po'eti. 3nscrip!iile lapidare i
papirusurile relatea," despre crearea lu(ii. Enul dintre ele ne spune Scu" !eul supre" /a
avea nenu"rate nu"e, dintre care unul ascuns, ceea ce era un fel de superioritate? :F. A.
Pilson;. E+iptenii pot fi considera!i drept in'entatorii nu'elei. *n ti(pul 3(periului
-i/lociu, cititorii erau (ai cu sea(" dornici de po'estiri de c"l"torie. Bo'estirea lui 6i5Nue
G?
p. ?$
DG
pare s" fi a'ut (ult succes< cinci papirusuri o atesta, fiind considerat" clasic". C"r!ile de
coal" ale Re+atului Nou dau ca e7e(ple te7te din Re+atul -i/lociu, i(it1nd adesea stilul
lor +reoi i arhaic.
O alt" carte de coal", sub for(a unei scrisori de la profesor la ele', nu spune oare:
S1ste greu sa fii soldat, este i "ai greu s lucre!i p"ntul, adevrata fericire a o"ului
este ca !iua s-i .ndrepte ini"a ctre cri, iar noaptea s citeascT4
0enul epistolar a fost )ndeosebi culti'at de c"tre litera!ii Re+atului Nou ((apirusul
6nastasi @ British -useu(;. Baladele i poe(ele de dra+oste, i(nurile c"tre soare, Nil,
A(on5Ra, poe(e (ortuare, ne5au par'enit )n (are nu("r. Te7tele istorice sunt )n +eneral
+ra'ate pe stele funerare i pe alte (ateriale durabile. Nu s5a p"strat nici un cod /uridic.
GA
CAPITOLUL II
Cartea greac! 0i roan!
Cartea greac!. Bosteritatea nu a p"strat nici un (anuscris conte(poran 'reunui
autor 'echi ro(an, +rec, ebraic sau chine,. Adesea, secole )ntre+i, uneori, (ai (ult de un
(ileniu, despart data probabil" a co(punerii te7tului de cea (ai 'eche copie p"strat". Nu
se cunoate ni(ic, afar" de 'a+i ecouri ale literaturii preho(erice. Chiar cel (ai 'echi
fra+(ent pe papirus al Iliadei datea," din secolul )nt1i ).e.n.< cea (ai 'eche copie co(5
plet", &ode' 6"+rosianus din -ilano, datea," din /urul secolului al 3O5lea. Boe(ele
ho(erice ar fi fost co(puse )ntre secolele al N35lea i al O3335lea ).e.n. Iliada i Adiseea au
fost oare co(puse )n scris4 Chestiunea este contestat". 6e pare totui ca, la )nceput, a fost
de a/uns calea oral" pentru r"sp1ndirea lor, c" poetul )nsui a dat o for(" definiti'"
'ersiunilor tradi!ionale. La r1ndul lor, rapso,ii r"sp1ndeau te7tul prin c1nturi, probabil nici
o dat" inte+ral. .e5abia )n secolul al O5lea ).e.n. tiranul Bisistrate a ordonat s" se culea+" i
s" se publice rapsodiile ho(erice.
*ntrea+a educa!ie +reac" era a7at" pe li(ba/ i pe (e(orie. Buterea cu'1ntului era
real", nu (etaforic". Opera lui >o(er era )n centrul siste(ului educati', aa cu( era
1vangelia )n educa!ia cretin". Educa!ia t1n"rului +rec era )n (1inile unui scla',
pedagogul, conduc"torul copiilor, pe care5i )n'"!a recitarea, +ra(atica, +i(nastica. *n
aceast" )n'"!"tur" de ba,", lectura i scrisul r"(1neau pe planul al doilea. 0recia antic" nu
era de loc obsedat" de cu'1ntul scris. Acesta de'ine i(portant de5abia )n secolul al O5lea
).e.n. Atunci este predat un ade'"rat )n'"!"(1nt superior, contra plat", de retori i sofiti
:de la sofos M sa'ant;. Eloc'en!a )nfl"c"rat" a unui Bericle, cea slobod" a unui Cleon i
i(portan!a lor hot"r1toare )n 'ia!a public", e7plic" rolul cresc1nd al retorilor. S&ercetarea
aparenei adevrului .n lipsa acestuiaT, )ntrebuin!area locului co(un, a antite,ei
siste(atice, erau predate de c"tre 0or+ias i al!i retori. For(alis(ul lor, rupt de orice
le+"tur" cu realitatea, 'a de'eni, c1te'a secole (ai t1r,iu, ba,a )n'"!"(1ntului ro(an.
Cel (ai (are sofist, 6ocrate, practica un )n'"!"(1nt oral sub for(" de )ntreb"ri.
;aieutica sa, arta de a )nde(na sufletele la dest"inuiri, trebuia s" duca la descoperirea
ade'"rului i a binelui. *n (od calo(nios Aristofan, )n co(edia sa >orii, )l repre,int"
'1n,1nd re!ete pentru triu(ful cau,elor nedrepte. %ivinul (laton, al c"rui stil poart" de
altfel pecetea (aestrului, )l 'a reabilita dup" ce 'a fi 'icti(a unei cri(e /udiciare, d1ndu5i
rolul principal )n toate scrierile sale.
G&
GA
p. A@
G&
p. A#
D?
.e la tra+edie la co(edie, de la retoric" la filosofle, de la epopee la poe(ul liric, de
la pa(flet la istorie, toate +enurile literare se de,'oltau din plin, i r"sp1ndirea lor, at1t
orala c1t i scris", era re,ol'at" la scara societ"!ii elenice. *ncep1nd din secolul al O5lea
).e.n., ta +i+lia, t1r+ul de c"r!i din Atena, r"spundea unor cerin!e i cartea fi+ura printre
("rfurile e7portate. Aristotel po'estete c" discursurile (arilor oratori se 'indeau cu
sutele. .io+enes Laertios spune c" >eraclit i5ar fi depus lucrarea la te(plul lui Arte(is
din Efes pentru a5i p"stra 'ersiunea ori+inal" i co(pleta, ac!iune de altfel ,adarnic" p1n"
la ur(".
6crierea pe ostra2on Y cu'1nt care dese(na, la ori+ine, scoica, iar apoi ciobul de
cera(ic" 5 s5a (en!inut )n 'ia!a politic", unde ser'ea drept buletin de 'ot. A(intirea
acestui fapt 'a fi p"strat" prin procedura abu,i'" a ostracis"ului, proscrierea ad'ersarului
politic pronun!at" cu (a/oritate de c"tre ale+"tori.
Alexandria. *ncep1nd din anul G@@ ).e.n., )n ur(a cuceririlor lui Ale7andru cel
-are, cartea i +1ndirea +reac" se r"sp1ndesc de /ur )(pre/urul -"rii -editerane i centrul
lor de difu,are se 'a stabili la Ale7andria, )n E+ipt. .eclinul spiritului creator elenic este
co(pensat prin a'1ntul unei erudi!ii i al unei tiin!e f"r" precedent.
6a'an!ii ale7andrini au )nf"ptuit o (unc" considerabil" fi71nd 'ersiunile ori+inale ale
operelor clasice, co(ent1ndu5le i co(plet1nd doctrina pita+oreic", prin crearea corpusului
co(plet al (ate(aticilor ele(entare.
(rintele +i+liografiei, Cali(ach din CIrene, (ort )n anul DGA ).e.n, co(pune
(ina2es, pri(ul catalo+ (etodic al principalilor scriitori clasici. -ai t1r,iu, fai(osul
Canon Ale7andrinus fi7ea," li(itele literaturii clasice +receti prin ale+erea a #J@ de poe!i,
A@ de filosofi, A@ de istorici i GA de oratori. Cel (ai (are critic al colii ale7andrine,
Aristarh din 6a(othrace, a co(entat poe(ele ho(erice, odat" cu (itolo+ia, arheolo+ia i
topo+rafia lor.
6le'andrina, ilustrul (u,eu i bibliotec" din Ale7andria, centrul cultural i
co(ercial al lu(ii elenistice, fondat de ulti(ii Btole(ei c"tre anul G@@ ).e.n., poseda
aproape un (ilion de 'olu(e. Era cel (ai (are depo,it
G%
al +1ndirii +receti de la >o(er
p1n" la Aristotel. E7isten!a lui ia sf1rit )n anul G$#, c1nd cretinii iau cu asalt i distru+
te(plul lui 6erapis care5l ad"postea. 3,'oare literare +reco5ro(ane (ai de,'"luie i alte
ase(enea centre intelectuale, de (ai (ic" i(portan!": Ro(a, Atena, Efes, Antiohia,
.a(asc, Ber+a(, 3erusali(.
Orice sa'ant cu oarecare reputa!ie era dator s" fi studiat sau sa fi predat la
Ale7andria: Euclid, Eratostene, Arhi(ede, Teocrit sunt e7e(plele cele (ai celebre. En
public din ce )n ce (ai lar+, citind i studiind li(ba +reac", 5 (ai ales dup" e7pansiunea
i(periului ro(an 5 , a sus!inut i a asi+urat acea (unc" de aprofundare a pri(ei literaturi
din lu(e, care nu 'a p"li dec)t pentru a face loc literaturii cretine.
Cartea roan!. Cartea latin" se pre,int" ca o rud" s"rac" al"turi de cartea +reac".
(rintele literaturii latine, Li'ius Andronicus, era un +rec luat pri,onier )n b"t"lia de la
Tarent, din anul D%D ).e.n. El scrie o 'ersiune latina a Adiseei i dra(e dup" (odel +recesc.
3storicul Fabius Bictor, scriptoru" anti8uivissi"us, scrie )n li(ba +reaca. .in secolul
ur("tor supra'ie!uiesc nu(ai c1te'a opere ale lui Blaut, scla'ul nu(id, ale lui Teren!iu
:do'ad" a (arii popularit"!i a co(ediilor lor; i cele datorate lui Borcius Cato, pri(ul
enciclopedist ro(an :c"ruia )i 'a supra'ie!ui, foarte (utilat", %e agri cultura i /etorica
ad &* <ereniu", cea (ai 'eche lucrare de pro," latin" ce s5a p"strat;. La r1ndul ei, 0recia
cucerise Ro(a, i(pun1ndu5i cultura sa oral" i scris", c1t i principalul s"u instru(ent:
sulul de papirus.
*n secolul lui Au+ustus, (ort )n anul #G, literatura latin" 'a atin+e scurtul ei apo+eu
prin Cicero, Ce,ar, Titus Li'ius, >ora!iu i O'idiu. .eclinul ei, care 'a )ncepe )n secolul
G%
p. AD
DA
ur("tor, nu se 'a (ai putea opri cu toat" str"lucirea c1tor'a spirite e(inente, ca 6eneca,
Lucian, -ar!ial, Tacit, cei doi Bliniu i 6uetoniu.
Boe(ele lui -ar!ial i alte i,'oare literare ofer" ele(entul de apreciere al
produc!iei i co(er!ului de c"r!i la Ro(a. Editorul i prietenul lui Cicero, Atticus, a'ea sub
ordinele sale nu(eroi scla'i copiti, c"r!ile lui a/un+1nd p1n" )n 0recia. TrIphon, editorul
lui -ar!ial i al lui Kuintillian, este cunoscut prin prefe!ele acestor autori. Editorul Atrectus
anun!a nout"!ile prin foi 'olante. .espre operele lui Oarro, cel (ai erudit i fertil dintre
scriitorii ro(ani, se spunea c" Sa0ungeau pn .n colurile cele "ai .ndeprtate ale lu"iiT.
Enele dintre cele A@@ :sic=; de opere ar fi fost ilustrate, ca i ale sale I"agines :scurte
bio+rafii a %@@ de personalit"!i celebre +receti i ro(ane;.
Ade'"rate libr"rii, +i+liopola, pentru c"r!i noi i de oca,ie, e7istau la Ro(a, la
Ar+iletu( i )n oraele de pro'incie, ca Brindisi, LIon i Rei(s.
*n'"!"(1ntul ro(an, cu toate )ncerc"rile de refor(", era destul de (ediocru. Chiar
)n scrierile lui Blaut, un /une fiu de fa(ilie aristocratic" pe nu(e Bistoclerus, dorind s"5#
duc" pe peda+o+ul s"u LIdus la a(anta sa, )i a(intete brutal: SBn definitiv, eu s.nt sclavul
tu, sau tu al "eu4T. ;agistrii, institutori prost pl"ti!i, ade'"ra!i fla+elatori, erau
considera!i drept plea'a societ"!ii. *n'"!"(1ntul +ra(aticienilor i al retorilor des"'1rea
educa!ia clasei superioare, a cet"!enilor de pri( ran+ (classici-, de preferin!"
GJ
)n li(ba
+reac", pred1nd, dup" i,+onirea filosofilor pe 're(ea lui Oespasian, doar re+ulile
co(plicate ale unei eloc'ente ala(bicate i for(aliste. Tacit, 3u'enal, Betronius i al!i
scriitori se pl1n+ c" nenu("ratele lecturi publice la (od", ade'"rate vernisa0e, d"unea,"
at1t calit"!ii scrierilor c1t i practicii lecturii. *n alt" parte, Cicero 'orbete despre cri
pline de "inciuni, (inciuni datorate copitilor prea pu!in scrupuloi. Obiceiul de a scrie
dup" dictare i )n caden!", preocuparea pentru re,ultatele ob!inute cu o (1n" de lucru
ser'ila e7plic" nu(eroasele +reeli i contrasensuri.
3(periul ro(an, de fapt bilin+', ar fi fost de o ariditate, i de o lips" de interes
intelectual surprin,"toare, dac" n5ar fi inter'enit aportul +recesc.
9o0tenirea greco#roan!. .. C. -ac -urtrie spune )n a sa istorie a c"r!ii:
S(entru fiecare fil de perga"ent sau de papirus a0uns p.n .n silele noastre, se poate
afir"a ca "ii de astfel de file au fost distruse pentru tot-deauna* /avagiile ti"pului,
e'cesele cuceririlor "ilitare, +igotis"ul !eloilor religioi, furia focului i a apei, lipsa de
gri0 a ignoranilor i a indolenilor, toate i-au luat di0"a lor, ceea ce s-a pstrat fiind
nu"ai o parte din docu"entele scrise alt dat?.
Chiar la Atena, )n anul ?## ).e.n., c"r!ile filosofului Brota+oras au fost arse )n pia!a
public"< la fel la Ro(a, unde Au+ustus, )(p"ratul lu"inat, a ordonat sa se confite i s" se
ard" D@@@ de lucr"ri, fiind apoi i(itat de Tiberiu, .o(i!ian i al!ii. Cotropirile barbare au
f"cut ta+ula rasa din bibliotecile ro(ane< ,elul cretin, (usul(an, (on+ol au pro'ocat
distru+eri f"r" nu("r< incendiile )nt1(pl"toare sau inten!ionate ale bibliotecilor au distrus
at1t de (ult )nc1t, )n ulti(" instan!", nu este de (irare c" a r"(as at1t de pu!in ci,
di(potri'", c" a r"(as totui destul de (ult. Bapirolo+ia, tiin!a papirusurilor, are ca scop
principal )ntoc(irea in'entarului ra("[ sitelor culturii eleniste din E+ipt, de unde pro'in
(a/oritatea celor (ai 'echi scrieri )n li(ba +reac". Nu("rul lor este de peste G@ @@@ de
fra+(ente, de la fr1nturi la suluri )ntre+i. *n (area lor (a/oritate, aceste docu(ente sunt
for(ule (a+ice, chitan!e, contracte i alte docu(ente particulare, interesante )ndeosebi la
reconstituirea 'ie!ii cotidiene a E+iptului +reco5ro(an. Totui, au fost scoase la i'eal" i
unele te7te i(portante.
Bri(ele (ari descoperiri datea," de la sf1ritul secolului trecut, c1nd, cu oca,ia
s"p"turilor f"cute )n ci(itirul ptole(eic din 0urob, lin+" El FaIu(, )n #J$$, i de la
O7IrhInchus, )n #J$%, au fost scoase la i'eal" te7tele capi5tale pentru cunoaterea
literaturii +reco5ro(ane i cretine a E+iptului. 6tenaion Voliteia (&onstituia 6tenei; de
GJ
p. AG
D&
Aristotel, cunoscut" p1n" atunci nu(ai din c1te'a citate, este una dintre cele (ai
sen,a!ionale descoperiri ale s"p"turilor de la 0urob.
Cele patru suluri ale acestui (anuscris sunt pali"pseste, suporturi rase i scrise din
nou. Be o parte era o carte de socoteli a unei +ospod"rii din anii %J i %$, cealalt" parte
ser'ind, pu!in dup" aceea, la copierea te7tului lui Aristotel, de patru ()ini diferite.
6arcofa+ele de carton din ci(itirul de la O7IrhInchus erau confec!ionate din fra+(ente de
c"r!i, aa cu( era obiceiul peste tot )n E+iptul elenist. .atorit" acestei re)ntrebuin!"ri s5a
p"strat Cedon5ul lui Blaton i 6ntiopa lui Euripide, care altfel s5ar fi pierdut. O list" de
D.D@@ de (anuscrise sau fra+(ente literare, re+"site )n nu(eroase orae i
G$
sate din E+ipt,
cuprinde #.GA% de titluri ine7istente )n alte p"r!i, sau cunoscute nu(ai din citate. Aceste
papirusuri se ealonea," pe o perioad" care se )ntinde )ntre secolele al 3O5lea ).e.n. i al
O335lea e.n. Cel (ai 'echi este (ersae de Ti(otheus din secolul al 3O5lea ).e.n.< te7tul cel
(ai 'echi )l con!ine )ns" (apirusul 6lc"an, purt1nd nu(ele pri(ului autor al coralei lirice
+receti din /urul anului &D@ ).e.n.
La fel de i(portante sunt i fra+(entele tiin!ifice, (ai cu sea(" scrierile
(ate(atice i astrono(ice de la Euclid la Btole(eu, )ntruc1t ele ne per(it o co(para!ie cu
(anuscrisele bi,antine, de'enite de ne)n!eles )n ur(a copierilor succesi'e, adeseori
sin+urele 'ersiuni de o oarecare )ntindere.
>o(er este autorul +rec a c"rui oper" a fost cel (ai bine p"strat". -area sa
r"sp1ndire se e7plic" prin rolul peda+o+ic al scrierilor sale, dintre care G&? de fra+(ente
ale Iliadei i ##$ ale Odiseei atest" (area lor difu,are. .in cele %@ de titluri cunoscute din
opera lui Eschil nu au supra'ie!uit dec)t apte tra+edii i tot at1t din cele ##G titluri ale
operei lui 6ofocle. Nici Euripide, Aristofan sau Bindar nu au a'ut o soart" (ai bun".
)ntrea+a liric" +reac" nu este cunoscut" dec)t din rare citate. 3storia, filosofia, tiin!ele +re5
ceti s)nt p"strate nu(ai )n fr)nturi. 6ute de autori nu i5au l"sat dec)t nu(ele.
%eipnosopistae (5ancetul sofitilor- al lui Athenaios, autor ale7andrin de la
sf1ritul secolului al 335lea (en!ionea,", )n decursul celor D$ de banchete ce tratea," despre
nenu("rate subiecte, peste A@@ de autori ale c"ror nu(e ar fi r"(as necunoscute f"r" acest
(anuscris. Brintre acetia fi+urea," Ale7is :anul ?@@ ).e.n.;, autor al co(ediei 9inus*
Linus, adres1ndu5se lui >ercule, )l )ntreab": S(rivete titlurile, dac te interesea!, iat pe
Arfeu, <esiod, 3oerilus, <o"er, 1piar": iat 0ocurile i tot ceea ce este necesar*
6legerea .i va dovedi gustul i priceperea?. >ercule ale+e o carte de bucate. -ai t1r,iu,
Bi,an!ul 'a p"stra o (are parte din (otenirea +reac" a/uns" p1n" )n ti(purile noastre.
Brintre le7ico+rafii bi,antini trebuie (en!ionat 6tobaeus din -acedonia :la )nceputul
secolului al O35lea;, care a l"sat o i(portant" antolo+ie filosofic" i una de poe,ie. .in
#.?G@ de cit"ri, #.##A pro'in din opere pierdute )n )ntre+i(e. 6a'antul patriarh al
Constantinopolului, Fotius :secolul al 3N5lea; 'a scrie dou" i(portante co(pila!ii,
;7rioi+lon i 9e'icon* Fotius citea," ?%@ nu(e de autori (en!iona!i i de 6tobaeus,
dintre care nu(ai #? subsist" sub o for(" c1t de c1t (ai substan!ial".
Nici literatura latin" nu este (ai bine repre,entat". 6alustiu, Titus Li'ius, Tacit,
)ntrea+a (are literatur" ro(an" este cunoscut" doar par!ial, din copii t1r,ii. -anuscrisele
ro(ane 'echi sunt i (ai rare dec)t cele +receti. Ele pro'in din E+ipt, ca (apirusul
&laudius :c"tre anul A@;, sau din s"p"turile de la Bo(pei i >erculaneu(. *n +eneral, (arii
autori latini, )n ("sura )n care scrierile lor au supra'ie!uit, sunt cunoscu!i din (anuscrisele
e'ului (ediu. Oer+iliu este p"strat )n #@@ de copii, dintre care fra+(entul cel (ai 'echi pe
papirus datea," din secolul al O5lea. El este cu patru secole anterior celei (ai 'echi copii a
&o"entariilor lui Ce,ar. 6nalele lui Tacit e7ist" )ntr5un sin+ur e7e(plar.
>erculaneu(, (ic or"el de reedin!" ro(an", )n+ropat )n la'" de erup!ia
'ulcanului Oe,u'iu )n %$, ocup" un loc deosebit )n istoria s"p"turilor. En strat de noroi
solidificat acoperise oraul. *ncep1nd din #%@$, s"p"turile au per(is s" se scoat" la i'eal"
G$
p. A?
D%
aceast" cetate ro(an" surprins" de cataclis(
?@
)n plin" acti'itate. *n vila papirusurilor au
fost descoperite #J#? suluri i fra+(ente. Aceast" 'il" apar!inea unui filosof al colii
epicureene. -a/oritatea te7telor tratea," despre aceast" filosofie i sunt scrise de autori de
o (ai (ic" )nse(n"tate. *n total D GD& de pa+ini :coloane; de te7t +rec i ?@ de pa+ini de
te7t latin au fost p"strate: printre acestea din ur(a un poe( despre b"t"lia de la Actiu(
:anul G# ).e.n.;, este (anuscrisul latin cel (ai 'echi. C1te'a t"bli!e de cear", dintre care un
octopti, for(at din J t"bli!e articulate, dau o idee despre (aterialul de scris cotidian,
destinat notelor sau socotelilor. Aceste t"bli!e, unse cu cear" nea+r", las" s" apar" le(nul
alb atunci c1nd stilerul trasea," scrierea.
.in secolul al 3O5lea )ncepe un declin 'i,ibil al c"r!ii scrise pe papirus. 3nstru(ent
de cultur" al unei societ"!i decadente, el dispare odat" cu ea. 3n'a,iile barbare, ca i pri(ii
cretini, au +"sit probabil un 'id cultural aproape co(plet.
O dat" cu apari!ia literaturii cretine, literatur" cu referin!e, ruloul de'ine (ai pu!in
practic. Cartea ia atunci for(a code'ului, cu file le+ate< este (ateriali,area unui nou +en de
lectur", lectura discontinu", lucr1nd prin cit"ri i co(entarii. Code7ul, scris la )nceput pe
papirus, apare )n secolul al 335lea. .ar, casant, fra+il, papirusul suport" +reu )ndoirea foilor
i cedea," locul per+a(entului care5l )nlocuiete cu totul )n confec!ionarea c"r!ilor
)ncep1nd din secolul al 3O5lea.
Brintr5o lent" pro+resie care durea," un (ileniu, biserica 'a for(a un nou public
culti'at, )n sensul lar+, public pe care de altfel nu 'a ti s"5# re!in" prea (ult ti(p.
?#
CA%ITO&U& III
Cartea "n Orient
Piele 0i pergaent. Bapirusul era )n antichitatea (editeranean" (aterialul
principal pentru scris< per+a(entul sau 'elinul, care are o ori+ine la fel de 'eche, nu era
)ntrebuin!at dec1t )nt1(pl"tor. Cartea cretin", sub for(" de code', carte cu file le+ate, )i
'a consacra folosirea i, p1n" )n secolul al NO5lea, )n Occident, nu se 'a face nici o scriere
i(portant" pe 'reun alt suport. Ber+a(ent i 'elin sunt sinoni(e )n antichitate. Bri(ul
cu'1nt este de ori+ine +reac": perga"ene de la Ber+a(, ora )n Asia -ic", centru cultural
unde le+enda sus!inut" i de Bliniu cel B"tr)n, situea," in'entarea acestui suport< al doilea
este de ori+ine latina, de la vitulinu" :'i!el;, pielea cea (ai tina a 'i!elului n"scut (ort,
care se nu(ea velin uterin. Aceasta din ur(a a fost folosit" (ai ales pentru (iniaturi.
*n realitate, per+a(entul nu este in'en!ia ni("nui. )ntrebuin!area pieilor ca suport
pentru scris (er+e de la pielea brut" a ani(alului, la pielea t"b"cit" i, )n sf1rit, la
per+a(ent. Ber+a(entul neted, suplu i re,istent, are calit"!i tehnice i estetice care nu au
fost dep"ite de nici un alt produs. Contrar papirusului, pe per+a(ent se poate scrie pe
a(bele fe!e. Orice piele sub!ire poate ser'i la fabricarea lui: de oaie, capr", 'i!el, ("+ar
etc. Bielea brut" este tratat" cu 'ar, )ntins", cur"!it" de carne, r",uit" i nete,it" cu piatr"
ponce.
*ntrebuin!area pielii este atestat" )n E+ipt de un fra+(ent al unui (anuscris hieratic
din ti(pul dinastiei a O35a, c"tre anul DA@@, la (u,eul din Cairo. Literatura (esopota(ian"
cunoate e7presia: "isiv pe piele< tradi!ia ebraic" cere ca )o" (9egea- s" fie scris" pe un
sul de piele,
E7ist" scrisori pe piele scrise )n li(ba ara(eic", de c"tre un ofi!er persan, datate din
anii ?## i ?@J ).e.n. .up" >erodot, +recii din Asia -ic" )ntrebuin!au dipterai, c"r!i din
piele.
?@
p. AA
?#
p. A&
DJ
Tulbur"toarea descoperire a rulourilor de piele de la -area -oart" arunc" o lu(in"
nou" asupra ori+inilor posibile ale cretinis(ului. .iscu!ia asupra acestui subiect ar,"tor
nu s5a )nchis )nc". Totui, este probabil ca aceste scrieri sa fi apar!inut unei ("n"stiri
eseniene, sect" ebraic" din secolul # ).e.n., unde co(unitatea ar fi pus scrierile sale la
ad"post de 'icisitudinile persecu!iilor, )n ca'ernele -"rii -oarte. )nchise )n urcioare de
p"(1nt, ele au re,istat distru+erilor ti(pului. Nu spune oare profetul 3ere(ia: S6a
poruncete &el fr de "oarte*** ia aceste scrieri*** i pune-le .ntr-un vas de p"nt, aa
.nct s se pstre!e "ult vre"eT4
Lu(ea +reco5ro(an" considera per+a(entul ca un (aterial (ediocru. 3n secolul al
335lea, 0alen, scriitor foarte prolific, )i reproea," luciul care
?D
obosete ochiul. Cu dou"
secole (ai t1r,iu, sf1ntul Au+ustin se 'a scu,a i el c" scrie o scrisoare pe per+a(ent. Era
la (od" ca oa(enii bine crescu!i s" scrie pe papirus.
Cu toate acestea, )n secolul al 3O5lea, per+a(entul )i pri(ete consacrarea oficial",
relatata )n istoria ecle,iastic" a lui Eusebiu din Ce,area. Conte(poran cu e'eni(entul, el
po'estete c" 8)(p"ratul Constantin cel -are a ordonat s" se scrie DE de copii ale sfintelor
scripturi pe per+a(ent, )ntr5o (anier" citea!" i )ntr5o for(" con'enabil" i uor de
transportat9, destinate bisericilor din Constantinopol, noua capital" a i(periului.
Bi,an!ul i cartea cretin" )n Orient. Cretinis(ul pri(iti', n"scut )n cli(atul
c"ut"rilor reli+ioase (onoteiste ale Orientului, s5a de,'oltat (ai )nt1i )n partea oriental"
din /urul -"rii -editerane i s5a r"sp1ndit apoi cu )ncetul spre 'est.
3(periul ro(an, unit din nou de Constantin cel -are, )i transfer" capitala la GG@ la
Constantinopol, 8noua Ro("9. Aceast" (utare s5a hot"r1t nu nu(ai pentru a pune capitala
la ad"post de in'a,iile barbarilor, dar i pentru a o ae,a )n centrul p"r!ii econo(ice i
spirituale acti'e a i(periului, )n centrul lu(ii cretine )n ascensiune. )ntr5ade'"r, )n est
e7istau patru patriarhate: 3erusali(, Ale7andria, Antiohia i Constantinopol< unul sin+ur )n
'est: Ro(a.
Rolul pri(ului i(periu cretin, ade'"rat i(periu teocratic, orientat )n acelai ti(p
spre antichitatea +reco5ro(an" i spre ci'ili,a!iile orientale, nu este recunoscut dec)t de
pu!in ti(p: atitudinea /ustificati'" ro(an" i optica defor(ant" 'oltairian" se )(bin"
pentru a5i falsifica aspectul )n ochii posterit"!ii. Bo+"!ia i presti+iul Bi,an!ului sunt de o
ase(enea i(portan!" )nc1t ti(p de cinci secole Occidentul, precedat )n Orient de
(usul(ani, ur(at )n nord de sla'i, se 'a (odela dup" e7e(plul lui i 'or )(pru(uta
ele(entele esen!iale ale ci'ili,a!iei sale.
3(periu teocratic, Bi,an!ul nu concepe separarea 'ie!ii ci'ile de cea reli+ioas".
Luptele reli+ioase sunt deosebit de 'iolente. Ere,iile i schis(ele pro'oac" secesiuni.
R"sp1ndirea cretinis(ului deter(in" apari!ia a nu(eroase biserici independente, cu
literatur" proprie: ro(an" )n Occident, nestorian", (el5chit", iacobit" )n 6iria, copt" i
ethiopian" )n Africa, ar(ean" i +eor+ian" )n p"r!ile cauca,iene. 3n acelai ti(p, o intens"
acti'itate (isionar" a tuturor acestor biserici )i 'a duce pe (isionarii cretini p1n" )n China
sau )n nordul )ndep"rtat. Enele li(bi )i 'or c1ti+a astfel pri(ele lor scrieri.
O societate puternic centrali,at", o ci'ili,a!ie urban" prosper" 'or de,'olta un
cretinis( econo(ic, care 'a sti(ula totodat" crea!ia intelectual" i produc!ia de bunuri. *n
secolul al O35lea, cel al lui 3ustinian, lu(ea bi,antin" )i atin+e apo+eul. Cu toate acestea,
contradic!iile interne, schis(ele i )(buibarea clerului i a aristocra!iei para,itare
,druncin" i(periul odat" cu pierderea teritorial" sub presiunea +er(anilor, a cretinilor din
Occident, a sla'ilor i a adep!ilor isla(ului, adesea uni!i )ntre ei. -o(entele cul(inante
ale acestei lupte, cu durat" (ai (are de un (ileniu, sunt pr"darea, )n #D@?, a
Constantinopolului de c"tre crucia!i, care, sub conducerea ne+ustorilor 'ene!ieni, )i
consacr" dec"derea econo(ic" i distru+erea definiti'", )n #?AG, de c"tre turcii (usul(ani,
act ce ratific" dispari!ia sa efecti'".
?G
?D
p. A%
?G
p. AJ
D$
Greaca este pria li%! uni1ersal! cre0tin!. 3nstru(ent intelectual de o )nalt"
calificare, (otenire de la ale7andrini, li(ba +reac" 'a furni,a ter(enii esen!iali ai
'ocabularului cretin, insufl1nd proaspetei reli+ii +eniul s"u )n pole(ica subtil". *n acelai
ti(p, li(ba latin" d" noului i(periu ar("tura /uridic" i ad(inistrati'", a c"rei pies" de
ba,a este &orpus iuris c$.lis a lui 3ustinian.
S1ste un fapt cert c .nv"ntul era foarte rspndit .n 5i!an, cu att "ai "ult
cu ct ducea la onoruri, att .n stat ct i .n +isericT, spune Louis Brehier. *ntr5o epoc" )n
care Occidentul a'ea nu(ai coli rudi(entare ("n"stireti, )n'"!"(1ntul bi,antin era
foarte diferen!iat. Eni'ersit"!ile cu )n'"!"(1nt laic (en!ineau tradi!ia elenistic" i o
)(bo+"!eau cu opere ori+inale, literatura, tiin!ele, filosofta< colile bisericii for(au
cadrele cultului i predau apolo+etica cretina. colile ("n"stireti, adeseori foarte opuse
u(anitilor, for(au no'icii.
O i(ens" produc!ie literara, reli+ioas" i laic", este rodul acestei continue
preocup"ri de a instrui. *n unele epoci, i anu(e, )n secolul al N35lea, se instaurea," un
ade'"rat +u'ern al erudi!ilor. Enul dintre aceti erudi!i, -ihail Bsellos, consul al
filosofilor, nu5i spune oare patriarhului Rerularios: Si eu ocup un tron, nu "ai puin .nalt
dec.t al tuT4 .oi )(p"ra!i, 3oan al O35lea Cantacu,ino i -anuel al 335lea Baleolo+, sunt
socoti!i printre cei (ai (ari sa'an!i ai Bi,an!ului.
Eni'ersitatea din Constantinopol, cu cele #& catedre +receti i cele #A catedre
latine ale sale, reor+ani,at" )n secolul al .O5lea, 'a dep"i )n cur1nd pe cele din Ale7andria,
Atena, Beirut. 3ncendierea Eni'ersit"!ii din Constantinopol, din ordinul lui Leon al 3335lea
3saurianul, care ar fi dat porunc" s" fie ari sa'an!ii i c"r!ile, nu este dec)t o le+end"
calo(nioas" a iconodulilor, relatat" )nc" i )n ,ilele noastre. Calitatea )n'"!"(1ntului
bi,antin atr"+ea nu(eroi orientali, ar(eni, +eor+ieni, sla'i, iar la sf1ritul secolului al
N3O5lea, occidentali dornici de a )n'"!a li(ba +reac".
Atelierele copitilor, laice i reli+ioase, erau nu(eroase. Oalens dispune )nfiin!area
unui atelier de cali+rafie pe lin+" Biblioteca din Constantinopol, cu patru copiti +reci i
trei latini. -unca de copiere din ("n"stiri, ca )n 6tudion5ul din Bi,an! sau )n ("n"stirile de
la -untele Athos, era )ndreptat" c"tre te7tele reli+ioase. -ul!i oa(eni studioi copiau
pentru ei )nii sau pentru al!ii, cu scopul de a5i ("ri 'eniturile. Transcrierea lucr"rilor
rare i pre!ioase era considerat" nu nu(ai ca o (unca util", dar chiar salutar". B1n" )n
secolul al NO5lea, acestei (unci i s5au dedicat )nal!i de(nitari, unii )(p"ra!i, to!i oa(enii
)n'"!a!i.
Co(er!ul cu c"r!i era prosper. Blotin citea," opere co"plete de autori celebri.
Bortretul autorului fi+ura adesea )n frontispiciu, ori+ine a icono+rafiei celor patru
e'an+heliti.
.e la Ale7andria, literatura bi,antin" (otenete cultul pentru for(", care adesea
)ntrece fondul< abund" pastia, lucr"rile de elocin!". Totui, ca re+ul" +eneral", cunoaterea
aprofundat" a scrierilor socotite sfinte Y sfintele scripturi Y (er+ea (1n" )n (1n" cu aceea
a te7telor antice, fa'ori,1nd o literatur" sa'ant" cu tendin!" enciclopedic". Be de alt" parte,
foarte deschis", ea pri(ete su+estii 'enite din 3ndia, Bersia, 6iria i !"rile arabe.
Obser'atori pasiona!i ai ti(pului lor, istoricii bi,antini sunt autori de bun" calitate.
Epi+ra(e, pa(flete, scrieri
??
satirice, poe(e didactice, lirice, epice, toate +enurile literare
confer" acestei literaturi (ilenare aspectul s"u 'iu. Al"turi de literatura )n +reaca clasic"
apare o nou" poe,ie c1ntat", rit(ic", )n li(ba popular", aceea a "elo!ilor, ade'"rat" arta
na!ional", care cuprinde toate te(ele reli+ioase i profane ale celor (ul!i. Al!i poe!i, dintre
care cel (ai cunoscut este Theodor Brodro(os, be!i', para,it boe(, creea," o literatur" )n
'ersuri i )n pro,", destul de apropiat" de aceea a lui Fran]ois Oillon.
Cartea bi,antin" este o crea!ie ori+inal", a'1nd un rol foarte diferit )n co(para!ie cu
cel al c"r!ii +reco5ro(ane, care nu este, )n esen!", dec1t un instru(ent de lucru intelectual.
6fintele scripturi de'in constitu!ia revelat a i(periului. Biserica 'ictorioas" trebuie s"
??
p. A$
G@
or+ani,e,e te"poralul i spiritualul, o ordine social" i o ordine reli+ioas". Adres1ndu5se
tuturor, ea trebuie sa 'orbeasc" o li(b" pe )n!elesul tuturor: o li(b" care s" satisfac"
totodat" pe intelectualul obinuit cu subtilit"!ile ale7andrine, ca i pe o(ul din popor
)ncre,"tor )n (esa/ul fericirii.
Ade'"rate pro+ra(e peda+o+ice 'or (obili,a toate for!ele creatoare. Aa5,isa
."prie a cerurilor se 'a (ateriali,a )n 'olu(e, )n for(e i culori, )n arhitectur", )n c"r!i,
'i,ibile tuturor. Cele '",ute 'or fi ase(enea cu cele ce se aud. Cu'1ntul considerat cel
adevrat 'a fi transpus prin i(a+ini subli(e.
Cur1nd aceste i(a+ini se 'or )nc"rca cu ener+ia socotit" a fi de ori+ine di'in".
Trans(is" din i(a+ine )n i(a+ine, aceast" ener+ie (iraculoas" i5ar fi a'ut ori+inea )ntr5
un arhetip conte(poran cu e'eni(entul fi+urat. 3at" deci 'echea putere a i(a+inilor
re'enit" prin inter(ediul i(a+inilor socotite sfinte. *nal!ii de(nitari ai i(periului,
(otenitorii culturii +reco5ro(ane, nu s5au )nelat. Opun1ndu5se clerului inferior,
c"lu+"rilor adesea prea pu!in instrui!i, iconoclatii 'or contesta puterea (iraculoas" a
i(a+inilor. %isputa i"aginilor, conflict insolubil, 'a sf1ia i(periul i5# 'a l"sa (icorat
)n r"s"rit de pro'inciile iconoclaste, care se )ntorc c"tre isla(< iar la apus, de pro'inciile
iconodule, care 'or for(a i(periul din Occident, sub e+ida Ro(ei.
Este pri(a oar" )n istorie c1nd o proble(" de i(a+ini ,+uduie )nsei te(eliile unui
(are i(periu.
-anuscrisele bi,antine cu (iniaturi sau f"r", se nu("r" cu (iile, fiind p"strate )n
bibliotecile din Europa sau )n ("n"stirile din Orient. *(pr"tiate, ele au sc"pat (ai uor de
distru+ere dec)t (onu(entele construite. Ele c"l"toreau ca !es"turile de lu7, e(ailurile,
fildeurile i do'edesc r"sp1ndirea at1t a co(er!ului c1t i a +1ndirii bi,antine.
Cartea bi,antin" este o carte nou" nu nu(ai prin for(a :code7ul; i prin (aterialul
s"u :per+a(entul;, ci i prin concep!ia pa+inii, considerat" ca suport at1t pentru scris c1t i
pentru pictur".
Te7t, decor, i(a+ine, le+"tur", de'in adesea ade'"rate opere de art" tot at1t de
'alabile ca i operele create de alte discipline artistice (a/ore. -area di'ersitate a acestor
c"r!i reflect" toate contradic!iile, toate tendin!ele (ediului bi,antin, loc de )nt1lnire i de
schi(b )ntre Orient i Occident, )ntre trecutul p"+1n i actualitatea cretin", )ntre fastul
teocratic i si(plitatea popular", )ntre (isticis(ul (onastic i u(anis(ul urban. Toc(ai
aceast" di'ersitate le5ar putea ser'i drept tr"s"tur" co(un". Teoria dup" care at1t )ntrea+a
pictur" a c"r!ilor bi,antine c1t i arta lor )n +eneral ar !ine de unele
?A
prototipuri dintr5un
trecut foarte )ndep"rtat nu se potri'ete cu sen,a!ia de 'italitate (ereu re)nnoit", cu
nelinitea creatoare i 'ie pe care o de+a/" istoria bi,antin" )n +eneral i (ai ales istoria
ci'ili,a!iei sale.
.e ce pictorii de (anuscrise s5ar fi (ul!u(it cu o copiere plicticoas" )ntr5un (ediu
)n continu" efer'escen!"4 .e ce altfel ar fi e7ercitat Bi,an!ul o ase(enea influen!" asupra
'ecinilor s"i, dac" nu ar fi fost o ci'ili,a!ie 'ie4 )ns"i pr"buirea sa 'a da Renaterii i
u(anis(ului for(a lor hot"r1toare. SA "are cantitate de cri au fost .ngr"dite .n care
i transportate .n toate provinciile, !ece volu"e de (laton, de 6ristotel, sau lucrri de
teologie se vindeau pentru ni"ica toat.T Aceasta este, dup" anul #?AG, constatarea
(elancolic" a istoricului +rec .ucas.
Oarecu( sche(atic, (anuscrisele ilustrate bi,antine pot fi )(p"r!ite )n trei
cate+orii:
#. -anuscrisele de lu7 aulice, adesea e7ecutate )n atelierele i(periale chiar pentru
)(p"rat sau pentru de(nitarii de sea("<
D. -anuscrisele din ("n"stiri, )n care de (ulte ori i(a+inile au (ai (ult"
i(portan!" dec)t te7tul pe care5# ur(ea," )ndeaproape. Bicturile lor se (ul!u(esc
aproape )ntotdeauna cu o icono+rafie strict cretin"< c1teodat" ele sunt pole(ice, chiar
caricaturale<
?A
p. &@
G#
G. -anuscrisele laice continu" i de,'olt" tradi!ia eleni,ant". 3lustra!iile lor sunt in-
te'te, de culoare sobr" i cu un desen abia schi!at, cu tendin!" e7plicati'".
Cele (ai 'echi (anuscrise cu (iniaturi ale secolului al O35lea sunt 4ene!a i
fra+(ente din 1vangelia lui ;atei aflate la Biblioteca Na!ional" din Baris, 4ene!a de la
Oiena i 1vangelia din /ossano apar!in1nd te,aurului catedralei din Calabria. Culorile
'ii, poleiala, punerea )n pa+in" a te7tului i a persona/elor dau acestor (anuscrise pictate
pe un per+a(ent purpuriu un aspect re+al. 1vangelia )nlu(inat" a clugrului /a+ula de
la ("n"stirea Za+ba din -esopota(ia este un alt e7e(plu al picturii reli+ioase (ai
spontane, (ai narati'e, foarte colorat", caracteristic oriental". Este datat" din anul AJ&.
/otulus-ul lui 3osua de la Biblioteca Oaticanului pro'ine din secolul al O335lea< o fri,"
ne)ntrerupt" de #@ (etri lun+i(e repre,int" istoria lui Fosua )ntr5o (anier" liber", )n spirit
destul de profan. O ulti(" lucrare din aceast" pri(" perioad" de )nflorire bi,antin" este
i(portant" prin icono+rafia sa profana i reli+ioas"< este 'orba despre )opografia cretin
a universului de Cos(as 3ndicopleustes, autor din secolul al O35lea, p"strat" la Biblioteca
Oaticanului, )ntr5un e7e(plar pare5se dat1nd dintr5o epoca ulterioar", pe care paleo+rafii )l
situea," )ntre secolele al O35lea i al N5lea. 3lustra!iile Y h"r!i, ani(ale, plante, scene din
Veciul i >oul )esta"ent Y au o )nf"!iare nobil", si+ur", (onu(ental".
A doua epoc" de aur a Bi,an!ului este, sub dinastiile -acedonenilor i Co(nenilor,
perioada cea (ai str"lucitoare a istoriei sale. Celebra &ulegere de predici ale sf1ntului
0ri+ore din Na,ian,, de la Biblioteca Na!ional" din Baris, scris" i )nlu(inat" pentru
)(p"ratul Oasile 3, trece cu ade'"rat drept cel (ai fru(os (anuscris cu picturi din acel
ti(p. Cele ?@ de co(po,i!ii in5folio pot fi co(parate cu (arile (o,aicuri ale epocii.
Culoarea so(ptuoas" se alia," unui desen si+ur pentru a for(a ade'"rate tablouri. Bsaltirea
+reac" #G$ de la Biblioteca Na!ional" din Baris do'edete contopirea ar(onioas" a
desenului
?&
clasic cu o colora!ie aprins". 5i+lia no+ilului 9eon, p"strat" la Oatican, repre5
,int" )ntr5o pictur" )naripat" pe -oise pornind la asaltul (untelui pentru a pri(i tablele
le+ii.
Fundalurile de peisa/e dispar pentru a l"sa loc fundalurilor aurite, ca )n ;enologia
lui Oasile al 335lea. C1teodat" i(a+inile i cali+rafia, ade'"rate puneri )n pa+in", re,ol'"
proble(e plastice pe care tipo+rafii le 'or )nt1lni cu cinci secole (ai t1r,iu, cu( este ca,ul
cu I"aginile sfinilor de la Biblioteca Na!ional" din Baris. *n aceeai ordine de idei trebuie
(en!ionate unele co(po,i!ii decorati'e, cu( sunt &anoanele de concordan, )n care
scrierea este cuprins" )ntr5o arhitectur" cu coloane i arcuri boltite care sunt chiar (odele
ale 'iitoarelor pa+ini de titlu i(pri(ate. &ulegerea de predici ale sf1ntului 3oan
>risosto(ul arat" prin persona/ele sale ae,ate )n frontispiciu )n plin" pa+in" pe fond aurit,
o c"utare +rafic" inspirat" din arta s(al!ului.
Brin cule+erea (redicilor Cecioarei a c"lu+"rului 3acob, ilustratorul creea," o
ade'"rat" dra(" +rafic", reflectare posibil" a unui teatru reli+ios. Culoarea, desenul,
co(po,i!ia plin" de (icare sunt supuse rit(ului po'estirii i o e7pri(" (ai bine chiar
dec)t te7tul. *n ti(pul Baleolo+ilor, printre c"r!ile de lu7 trebuie citat" cule+erea de
opuscule a lui 3oan Cantacu,ino :(i/locul secolului al N3O5lea;, cali+rafiat" de acest
)(p"rat de'enit c"lu+"r, repre,entat i )n frontispiciu )n cele dou" iposta,e.
En alt (anuscris, )(podobit cu (ai (ulte sute de co(po,i!ii, &ronica lui S27lit!Fs
din -adrid, relatea," istoria bi,antin" )ncep1nd din secolul al N35lea p1n" la Oasile al 335
lea Bul+aroctonul, fiind un i,'or de infor(a!ii despre ci'ili,a!ia bi,antin" din secolul al
N3O5lea.
?%
(saltirea <ludov de la Oiena este, f"r" )ndoial", prototipul (anuscriselor
("n"stireti )n care o ilustra!ie bo+at" ocup" (ar+inile te7tului. Foarte r"sp1ndit", este o
oper" )n special de propa+and", care pre,int", pe de o parte, pe c"lu+"rii (iloi, iar, pe de
alt" parte, pe iconoclati r"sti+nindu5# pe >ristos i (acul1nd sfintele i(a+ini. (arisianus
?&
p. &#
?%
p. &D
GD
GH este )(podobit cu GA@ de subiecte relat1nd )n i(a+ini po'estea e'an+helic", al c"rei te7t
este redus la scurte le+ende< ne)ndoios c" aici ne afl"( )n fa!a unei ne+"ri a cu'1ntului
scris )n fa'oarea i(a+inii.
&inegeticele lui Oppian, tratatul lui Nicandru despre 'indecarea (uc"turilor de
arpe, tratatul lui Apollonius din Citiu( despre 'indecarea lu7a!iilor sunt (anuscrise laice
ilustrate sobru, )n +ustul clasic al societ"!ii de c"rturari din secolul al N35lea.
Cretin"tatea oriental" a p"strat de bine de r"u i(portante lucr"ri scrise )n
nu(eroase ("n"stiri, din fericire adesea situate )n locuri inaccesibile, la ad"postul (arilor
furtuni ale istoriei. Enele biblioteci, p"r"site de secole, ca aceea a ("n"stirii ortodo7e
6f1nta Caterina de la (untele 6inai, se +"sesc i ast",i sub pa,a c"lu+"rilor aceluiai ordin.
Aici a fost +"sit )n #JA@ celebrul &ode' Sinaiticus de c"tre +er(anul Tischendorf. La
ori+ine acest code7 trebuie s" fi a'ut %G@ de foi, dintre care au r"(as G$@, restul disp"r1nd
din lips" de +ri/".
Afluen!a publicului la e7po,i!ia acestui (anuscris a fost aa de (are, )nc1t
cheltuielile de cu(p"rare au fost recuperate )n c1!i'a ani, pl"tindu5se nu(ai D pence
intrarea. El datea," din secolul al 3O5lea i este 'ersiunea cea (ai 'eche cunoscut"
actual(ente a 5i+liei* Este scris de trei scribi diferi!i )ntr5o fru(oas" uncial" +reac"<
corecturile datea," din secolul al O35lea. Biblioteca de la 6f1nta Caterina a fost
(icrofil(at" de c"tre o e7pedi!ie a(erican" )n anul #$A@. Cele G.G@@ de (anuscrise ale
sale sunt scrise: D G@@ )n li(ba +reac", A&@ )n li(ba arab", DA% )n sirian", $@ )n +eor+ian",
?# )n sla'a, & )n ethiopian". Brintre aceste te7te se +"sesc descoperiri i(portante.
Siria. Literatura cretin" sirian" este, dup" cea +reac", cea (ai i(portant" literatur"
din Orient. Cele (ai 'echi docu(ente, dintre care o 4ene! i un 1'od, datea," din secolul
al O5lea. Aceast" literatur" )n secolele al O35lea i al O335lea reflect" (arile conflicte care
au stat la ba,a bisericilor nestoriene i iacobite.
Brintre cele (ai 'echi 'ersiuni ale Veciului i >oului )esta"ent, foarte nu(eroase
sunt cele siriene, cu( ar fi de e7e(plu (esitta :'ersiunea obinuit"; i &uretonian
"anuscript de la British -useu(.
i (ai i(portant dec1t )n literatura cretin" este rolul oa(enilor de litere sirieni )n
renaterea a++asid. *ntr5ade'"r, ei sunt aceia care, )n secolul al O3335lea, dup" cucerirea
(usul(an", au pus ba,ele Y prin traducerile lor din autorii +reci Y a'1ntului literaturii
clasice arabe.
Acti'itatea (isionar" a nestorienilor i a iacobi!ilor era re(arcabil". Credin!a
nestorian" )ncura/at" de dinastia persan" a 6asani,ilor i5a +"sit nenu("ra!i adep!i p1n" )n
Asia central". .atorit" lor, din secolul al 3335lea p1n" )n secolul al O3335lea, cartea cu
(iniaturi persan" pare s" fi cunoscut o pri(" )nflorire. *n secolul al O3335lea e7ista un
episcop nestorian )n Tibet. -arco Bolo, )n secolul al N3335lea, relatea," despre
prosperitatea acestei biserici, ale c"rei cl"diri /alonau (arile dru(uri ale Asiei Centrale.
Nu(ai dup" cucerirea (on+ol", c1nd atitudinea
?J
cola+oraionist a nestorienilor a fost
aspru /udecat", (usul(anii au dat do'ada de o intoleran!" cresc1nda. *n ,ilele noastre,
nestorienii for(ea," o sect" lipsit" de i(portan!". .oar c1te'a c"r!i de ritual din Asia
Central" i r"s"ritean" ("rturisesc despre +loria trecutului.
Literatura ar(ean" este o crea!ie cretin". 6f1ntul -esrop a creat un alfabet c"tre
anul ?@@ i dup" el al!i sfini traductori au dat 'ersiuni ale 5i+liei dup" te7te +receti i
siriene. Aceste lucr"ri au dus la cristali,area li(bii i a credin!ei, factori i(portan!i )n
e7isten!a na!ional" a acestui popor.
Tradi!ia cretin" atribuie chiar sf1ntului -esrop crearea alfabetului +eor+ian. Epoca
de aur a literaturii +eor+iene este secolul al N335lea i al N3335lea, sub do(nia re+inei
Ta(ara, i ia sf1rit odat" cu )nfr1n+erea lui 0eor+e al 3O5lea de c"tre (on+oli, )n anul
#DDG.
?J
p. &G
GG
Copii. Cu'1ntul copt 'ine din cu'1ntul arab Iopt, defor(are a cu'1ntului +rec
6igiptios. Li(ba copt" este li(ba/ul popular al cretinilor din E+ipt, pres"rat cu cu'inte
+receti (ai ales pentru ter(inolo+ia cretin". 0reaca era li(ba culti'at" a unei aristocra!ii
eleni,ate. Cu )ncepere din secolul al 3O5lea, cretinis(ul copt se instaurea," foarte ad1nc
)n re+iunile din /urul ("n"stirilor i(portante, ca -"n"stirea Alb" i -"n"stirea Roie.
.up" cucerirea araba din secolul al O335lea, li(ba copta 'orbit" i scrisa se (en!ine p1n"
)n secolul al N3335lea. Ea subsist" i )n ,ilele noastre ca li(b" de ritual. *n rest ea a fost
)nlocuit" cu araba, li(ba cuceritorului.
Veciul i >oul )esta"ent, apocrife, predici, 'ie!i ale sfin!ilor, faptele (artirilor,
re+ulile ("n"stireti for(ea," o literatur" cu prec"dere reli+ioas". Cartea copt" este adesea
de o fru(use!e aspr" i plina de sa'oare. 3lustra!iile (ar+inale, letrinele: 'inietele,
chenarele e'oca 'echile fundaluri picto+rafice e+iptene. Estetica lor a(intete +rafis(ul
orna"entelor .nlnuite ale (anuscriselor irlande,e. Le+"tura copt" )n piele inci,at" sau
(odelat" este cea (ai 'eche ce se cunoate i unele e7e(plare datea," din secolul al O35
lea. Enele colec!ii ("n"stireti, fiind la ad"post de persecutorii (usul(ani fanatici, s5au
p"strat ca atare p1n" )n ti(purile noastre. Adeseori descoperite de ne+ustori pricepu!i,
adunate de erudi!i, c1te'a sute de ase(enea (anuscrise sunt p"strate ast",i )n (arile
biblioteci din lu(ea )ntrea+".
E+iptul cunoscuse arta i(pri(eriei de foarte (ult" 're(e. En te7t obscur al lui
Bliniu per(ite s" se presupun" c" ea e7ista chiar )n 're(ea lui. Aceast" i(pri(are se f"cea
pe !es"turi cu a/utorul clieelor de le(n. .e aici, acest procedeu ar fi a/uns )n Bersia, unde
atelierele 'opsitorilor i(pri(atori se nu(eau atelierele lui <ristos datorit" ori+inii copte a
acestui (eteu+. Acelai procedeu al +ra'urii )n le(n a fost )ntrebuin!at c"tre secolul al
N5lea pentru a i(pri(a pe h1rtie talis(ane cu 'ersete din &oran*
Et&iopia. -isionarii sirieni ar fi introdus )n Ethiopia literatura i reli+ia cretin" )n
secolul al 3O5lea. Li(ba 4eJes a trans(is p1n" )n ,ilele noastre literatura bisericii
ethiopiene. Aceast" literatur" consist" (ai ales din traduceri de lucr"ri ecle,iastice din
li(ba +reac" i alte traduceri f"cute dup" 'ersiuni arabe i ele cu con!inut cretin.
-anuscrisele cele (ai 'echi se afl" la Biblioteca Na!ional" din Baris i la
Biblioteca Oaticanului, dat1nd din secolul al N3335lea i al N3O5lea. Veciul
)esta"ent
?$
ethiopian con!ine dou" c"r!i supli(entare =u+ileele i 1noc2, care ar pro'eni
dintr5o 'ersiune apar!in1nd lui Lucian din Antiohia, (artir din secolul al 3O5lea.
3nspirat" din e7e(plul sirian i copt, ilustra!ia unor (anuscrise ethiopiene are un
caracter (ai ales popular, de o sa'oare pri(iti'", )n tonuri 'ii, dintre care cele (ai bune
e7e(plare datea," din secolul al NO5lea. Broduc!ia cea (ai abundent", de o calitate totui
(ai slab", se atin+e )n secolul al NO335lea.
Cartea usulan!. Ceea ce este 'alabil pentru Orientul cretin este 'alabil i
pentru Orientul (usul(an: cartea este instru(entul principal al a'1ntului reli+ios,
S&redincioii sunt toi fraiT spune &oranul* Co(unitatea reli+ioas" pri(iti'" o"na )i
+"sete de,'oltarea )n ora, unde, dup" L. -assi+non, isla(ul se i(plantase prin ne+ustorii
i (eteu+arii s"i. Oraului, centru econo(ic i intelectual, pa,nic al le+ii, i se opune
curtea, unde aristocra!ii i (ilitarii creea," un sector para,itar din ce )n ce (ai lar+. i
atunci c1nd, )n pra+ul ti(purilor (oderne, presiunea e7terioar" a lu(ii occidentale 'a
de'eni din ce )n ce (ai puternic", anta+onis(ele interioare ale isla(ului 'or crete i )i 'or
seca for!ele creatoare. Ortodo7ia intolerant" 'a pro'oca atunci acea toropeal" )(potri'a
c"reia 'or reac!iona diferitele ideolo+ii orientale. Arabii )nainte de -aho(ed nu au, se
pare, o literatur". -onu(entele epi+rafice sunt rare :'e,i partea 3, p. ?J5A@;, S&u condeiul
i cu ceea ce acesta scrieT, aa cu( spune profetul )n &oran, araba a de'enit una din
?$
p. &?
G?
principalele li(bi ale +lobului. Ea este citit" i 'orbit" de la Oceanul 3ndian la Oceanul
Atlantic< era cunoscut" )n 6pania, Baleare, 6icilia, Balcani. 6crierea arab" cunoate o
difu,are chiar (ai lar+".
.in trecutul sau no(ad, lu(ea (usul(an" Y sfera de intense schi(buri )ntre
E7tre(ul Orient i Occident Y )i 'a p"stra (area sa (obilitate< r",boinici, pelerini,
c"l"tori, co(ercian!i 'or 'ehicula idei i obiecte pe (ii de 2ilo(etri. O foarte i(portant"
literatur", la )nceput cu subiect reli+ios, de care se 'a )ndep"rta apoi, 'a lua natere )n e'ul
(ediu, i odat" cu ea o art" i o tehnic" a c"r!ii cu calit"!i re(arcabile.
Arabii 'or da la i'eal" un nou suport pentru scris: h1rtia. Cu')ntul ra"e de h1rtie,
unitate de A@@ de foi, arat" ori+inea arab" a cu'1ntului: ra"e pro'ine din cu'1ntul arab
ra"i!. *n anul %A#, pri,onierii de r",boi chine,i au instalat pri(ul atelier de fabricat
h1rtie, ini!iind astfel pe st"p1nitori )ntr5o 'eche tehnic" a !"rii lor. .up" (arile cuceriri
arabe )n Orient, folosirea h1rtiei se r"sp1ndete rapid i, )ncep1nd din secolul al N5lea,
cantit"!i i(portante sunt fabricate )n toate centrele culturale (usul(ane: Ba+dad, .a(asc,
Tripoli, Cairo. Bri(a (oar" de h1rtie din Europa func!iona la Nati'a, )n 6pania (aura,
)nainte de ##@@. 6ubstituirea per+a(entului printr5un produs 'e+etal a per(is o cobor1re
considerabil" a pre!ului de cost. Fabricarea h1rtiei pe scar" lar+" )n Occident, )ncep1nd din
secolul al N3O5lea, 'a fi una dintre condi!iile pri(ordiale pentru (ultiplicarea (ecanic" a
scrierilor.
Cu toat" interdic!ia lui O(ar, +inerele profetului, dictat" cretinilor, de a citi i scrie
li(ba &oranului, cretinii, e'reii i (e(brii altor secte tolerate, oa"eni ai crii, au
contribuit la )(bo+"!irea arabei scrise. Aceasta se for(ea," )n contactul i prin absorb!ia
'echilor culturi ale Orientului Apropiat,
A@
i cartea arab" 'a de'eni o crea!ie ori+inal"
toc(ai prin (ultiplele aporturi )n+lobate.
Ca i )n Bi,an!, noua reli+ie trebuie s" fac" fa!" proble(ei i(a+inilor. Este chiar
posibil s" fie reflectarea disputei iconoclatilor cretini. ase (ilioane de sirieni cretini
iconoclati au 'enit s" )nt"reasc" r1ndurile celor ce propo'"duiau: S(!ii-v de a
repre!enta pe &reator sau fptura lui, nu pictai dec.t ar+ori, flori i o+iecte ne.nsufleiteT.
.eparte de a fi +eneral", aceast" interdic!ie, nu are totui putere de le+e dec1t cu )ncepere
din secolul al N35lea )n 6pania i )n Africa de Nord, cu )ncepere din secolul al NO5lea la
oto(ani, i nu se 'a i(pune niciodat" )n Bersia sau )n 3ndia. -oscheea i cartea sf1nt",
&oranul, nu au niciodat" decor fi+urati'.
Cartea (usul(an" este una dintre cele (ai bo+ate in'en!ii plastice din c1te e7ist".
Contrar oric"rei cercet"ri i(itati'e i realiste, (iniaturistul ca i cali+raful creea," o
at(osfer" poetic" prin linia i culoarea plan". Cu'1ntul ara+esc )i arat" bine ori+inea.
Bictorul in'entea," pornind de la te(a te7tului, fie ca un obser'ator spiritual, fie ca un
i(a+inati' poetic, inspir1ndu5se din toate disciplinele )n'ecinate.
Cele (ai 'echi docu(ente scrise )n li(ba arab" sunt papirusuri din secolul al O335
lea descoperite )n E+ipt. Cea (ai 'eche copie co(plet" a &oranului datea," din anul #&J
al >e+irei, adic" %?J. Este scris" pe per+a(ent )n scriere cufic, aa cu( 'or fi scrise toate
(anuscrisele coranice p1n" )n secolul al N5lea.
Ori+inea c"r!ii isla(ice cali+rafiate, )nlu(inate i pictate cu (iniaturi, datea," de la
Abbasi,ii secolului al O3335lea, c1nd isla(ul )nt1lnete tradi!ia iranian". Califii )i transfer"
atunci capitala la Ba+dad, p"r"sind .a(ascul care d"duse 'echilor no(a,i pri(ele lor
ele(ente de ci'ili,a!ie artistic" de ori+ine bi,antin". Ba+dadul poseda atunci peste o sut"
de librari. O not" a unuia dintre ei, din secolul al N5lea, (en!ionea," un (are nu("r de
(anuscrise care i5au trecut prin (1n".
Nestorieni, sirieni, (anicheeni !in deseori loc de scriitori i trans(it (otenirea lor
cultural". 6ub >arun al Raid, prieten cu Carol cel -are, i sub fiul s"u Al -a(un,
Ba+dadul )i atin+e apo+eul. Acesta din ur(" a )nfiin!at Casa $nelepciunii, totodat"
bibliotec", acade(ie i birou de traduceri, care era, dup" Acade(ia din Ale7andria,
A@
p. &A
GA
institu!ia cultural" cea (ai i(portant" a lu(ii de atunci. Traducerile din +reac" i sanscrit"
)n li(ba arab" atin+ toate ra(urile tiin!ei: astrono(ia, (ate(atica, (edicina, filosofia,
istoria, dreptul. .e la 1le"ente de Euclid p1n" la Sinta'is5ul lui Btole(eu, care se 'a nu(i
de acu( )nainte cu nu(ele s"u arab 6l"agest, )ntrea+a tiin!" +reac" 'a de'eni te(elia
tiin!elor arabe. -ate(aticianul Al5RhLari,( de,'olt" calculul cu cifre cu po,i!ie
se(nificati'" de ori+ine hindus"< i nu(ele s"u a/un+e )n Occident odat" cu cu')ntul
algorit" deri'at din 6lgoritJ"i di'it , )nceputul uneia dintre c"r!ile sale traduse )n li(ba
latin".
A'icenna, prinul "edicilor, descrie )n felul ur("tor o bibliotec" din Buhara )n
secolul al N5lea: S6" intrat .ntr-o cas cu "ulte .ncperi, fiecare era prev!ut cu rafturi
pe care crile stteau .ngr"dite unele peste altele* Intr-o ca"er erau cri de li"+i i
de poe!ie, .n alta, crile de drept, i aa "ai departe, fiecare ca"er era re!ervat unei
tiine deose+ite* 6" citit catalogul vecilor greci i i-a" cerut pe cei pe care i-a" dorit,
i a" v!ut cri
DK
e care nu le "ai v!use" niciodat i pe care nu le-a" "ai rev!ut de
atunci* 6" citit aceste cri i a" luat note* Li astfel a" putut .nelege locul pe care .l
ocup fiecare o" .n tiina sa deose+it.T
Este posibil ca tradi!ia c"r!ii de lu7 (anicheean" s" fi a'ut o influen!" considerabil"
asupra c"r!ii de lu7 (usul(ane. Chiar sf1ntul Au+ustin ful+er" )n al s"u &ontra Caustu":
S6rdei toate acele perga"ente pictate i elegante, .nvelite .n piei "inunateT. 6ecole (ai
t1r,iu, printre (usul(ani, reputa!ia lui -ani !inea (ult (ai (ult de talentul s"u de pictor
dec1t de +loria lui ca fondator de reli+ie. Oricu(, operele (anicheene au fost distruse de
fanatici )n anul $DG i se spune c" din cei #? saci cu (anuscrise aprinse cur+eau aurul i
ar+intul topit.
Bri(ele e7e(plare de c"r!i ilustrate p"strate sunt de natur" tiin!ific" i pro'in din
Ba+dad. Ele datea," din secolele al N335lea i al N3335lea. i anu(e o Car"acologie de
.ioscoride i un 0alen, traduse din li(ba +reac", precu( i o &arte despre auto"ate* Ele
au ilustra!ii e7plicati'e. Ca+ulele lui BidpaI, un Esop de ori+ine hindus", ca i Ledinele lui
>ariri, po'estea unui 'a+abond cu 'orba dulce, 'or da ilustratorilor ti(p de secole
prete7tul de a5i folosi )nde(1narea )n pictarea ani(alelor i a persona/elor. Bri(ele
e7e(plare ilustrate ale acestor te7te foarte populare datea," tot din aceast" epoc".
6plendoarea Abbasi,ilor se sf1rete odat" cu /efuirea Ba+dadului, capitala lor, de
c"tre (on+oli )n anul #DAJ. Nasir5ad5.in5Tusi, un (usul(an care )nto'"r"ea ar(atele
(on+ole, spune ca a sal'at ?@@ @@@ de 'olu(e. C1te altele 'or fi fost distruse4 C1te la
>erat, unde erau G$A de coli4 C1te la Buhara, unde (anuscrisele &oranului ser'eau drept
aternut i (area (oschee drept +ra/d pentru caii cuceritorilor4
6ub Fati(i,i, Cairo, la r1ndul s"u, 'a de'eni un centru cultural i(portant.
Biblioteca de aici pare s" fi a'ut peste #@@ @@@ de 'olu(e. .up" distru+erea sa de c"tre
fanatici )n anul #@&J, +r"(e,ile sale de cenu", denu(ite )nc" "etere!ele crilor, i5au
p"strat a(intirea. Biblioteca din Tripoli, ars" de crucia!i, ar fi fost constituit" din G @@@ @@@
de 'olu(e. B. R. >itti, )n a sa <istor7 of te 6ra+s, /udeca cu se'eritate co(portarea
cretinilor care ar fi Slsat .n ur"a lor devastri i ruin, i .n .ntreg Arientul 6propiat o
"otenire de ur .ntre "usul"ani i cretiniT.
.in (i/locul secolului al O3335lea p1n" la )nceputul secolului al N3O5lea, 6pania
(usul(an" creea," o cultur" care 'a da cretinis(ului occidental ele(ente i(portante
pentru a se elibera din cadrul stri(t al +1ndirii (onastice. tiin!a i filosofia +reac",
)(bo+"!ite de +1ndirea hindus", adunat" )n corp de doctrin" de c"tre arabi, 'or da tinerelor
uni'ersit"!i din Occident, prin inter(ediul uni'ersit"!ilor arabi,ate de la C^rdoba, 6e'illa,
-ala+a, 0ranada i a 6iciliei, instru(entele +1ndirii ce le 'or per(ite s" atin+" din nou i
chiar s" dep"easc" )n secolul al NO35lea ni'elul cultural al antichit"!ii (editeraneene.
Nu(ai catalo+ul unei sin+ure biblioteci, cea de la C^rdoba, u(plea ?? de 'olu(e<
ea ar fi posedat &@@ @@@ de 'olu(e. A'erroes, filosof din secolul al N335lea, preda acolo
A#
p.&&
G&
&o"entariile lui Aristotel, care 'or de'eni ba,a +1ndirii scolastice, iar e'reul -ai(onide,
(edicina, a c"rei )n'"!"tur" 'a fi preluat" de Occident. .e ori+ine arab", cu'inte ca
al+ebr", al+orit(, cifr", alchi(ie, ,ero, ,enit, alcool, nu(e de stele ca Betel+euse, Ri+el,
Aldebaran, sunt do'e,i lin+'istice a i(portan!ei tiin!elor (usul(ane. i c1nd .on
Kui/ote
AD
cere un alge+rista :'raci; pentru a5i aduna ("dularele scr1ntite, el aduce un
o(a+iu oa(enilor de tiin!" din 6pania sara,in".
O1n,area la licita!ie a bibliotecii sa'antului /udec"tor din C^rdoba, Abu al -utif,
(ort )n anul #@##, a durat un an )ntre+ i a produs ?@ @@@ de dinari. Alte '1n,"ri la licita!ie
sunt se(nalate la -a/orca, unde bibliotecile (arilor c"rturari e'rei Abraha( ben >illel i
Leon -osconi erau )nre+istrate )n i(portante cataloa+e care au r"(as posterit"!ii.
.up" recon8uista, prea pu!ine c"r!i arabe s5au (ai p"strat. i 0ranada a '",ut cu
bucurie un foc aprins cu (anuscrisele eretice. .e5abia la sf1ritul secolului al NO33ea Filip
al 335lea s5a +1ndit s" adune r"("i!ele literaturii arabe. Cele c1te'a (ii de 'olu(e ale
bibliotecii Escurialului for(ea," a,i cea (ai bo+ata colec!ie din Europa. *n rest, "ude0ar5
ul, (usul(ana cretini,at", a de'enit (ai (ult dec)t un procedeu de stil de tran,i!ie,
constituind un ade'"rat ele(ent per(anent i po,iti' al culturii spaniole.
Cartea persan!. 3n'a,ia (on+olilor )n secolul al N3335lea aduce cartea (usul(an"
)n contact cu tendin!ele E7tre(ului Orient, (ai ales chine,e. Brin!ii (on+oli din secolul al
N3335lea a'eau la cur!ile lor copiti i pictori ini!ia!i )n arta c"r!ii chine,e. 3n secolul al NO5
lea, sub Ti(uri,i, s5a reali,at contopirea )ntre ele(entele iraniene i ale E7tre(ului Orient.
-iniaturiti i poe!i creea," atunci o arta de curte )n care )nt1(pl"rile eroului Ruste(, ale
prin!ului Chosroes i fru(oasei Ririna, sunt te(ele de predilec!ie. Beh,ad, Scel care
pictea! cu pensula lui ;aniT, deschide epoca de aur a (iniaturii persane, ilustr1nd Istoria
lui )a"erlan i /o"anul lui ;e0nun i 9eila*
6afa'i,ii 'or asi+ura Bersiei o stabilitate politic" secular". Tot Beh,ad 'a conduce,
la )nceputurile ei, coala din Tabri, p1n" )n anul #A#?. Nu(eroii ele'i ai acestei coli au
perfec!ionat o pictur" de carte rafinat", )n str1ns" le+"tur" cu arta co'oarelor i a faian!ei,
de un naturalis( (istic i poetic, destul de apropiat de )nlu(inura occidental" de la
sf1ritul secolului al NO5lea. *n aceste c"r!i so(ptuoase, te7tul este adesea redus la un (ic
p"trat )ncon/urat de o pictur" )n plin" pa+ina, cu nu(eroase fi+uri pe un fond de peisa/.
6ub ahul Abbas, Re+ele56oare al Bersiei, #AJ% 5 #&D$, se 'or (anifesta influen!ele
europene renascentiste. -iniaturistul Ali Ri,a Abb1si este cel (ai 'estit dintre artitii c"r!ii
care au interpretat operele (arilor poe!i na!ionali: La-na"e, (&artea regilor- de Firdusi,
%ivan-ul de >afi,, 5ustan-ul i 4alistan-ul de 6aadi, Re(brandt 'a copia un oarecare
nu("r dintre aceste (iniaturi persane, foarte atent la )n'"!"tura plastic" a orientalilor i la
decorul 'ie!ii lor de toate ,ilele.
*ncep)nd din secolul al N3O5lea, le+"tura c"r!ii persane este o art" ori+inal" care 'a
a'ea ad1nci repercusiuni asupra le+"turii europene din secolul al NO35lea. Bieile rine,
decorul cu arabescuri aurite, i(pri(ate cu fierul cald, )ntrebuin!area cartonului drept
suport, sunt tehnici care, trec1nd prin Turcia c"tre Oene!ia i Napoli, 'or constitui i(boldul
)ntre+ii le+"torii europene din ti(pul Renaterii.
-iniatura )n 3ndia (usul(an" se datorea,", (ai (ult dec1t oriunde )n alt" parte,
prin!ilor. *(p"ra!ii (on+oli de la .elhi erau totodat" cei ce co(andau c"r!ile de la
colec!ionari i critici. Este o art" de curte )n cel (ai strict )n!eles al cu'1ntului. Oi,irul
Abul Fahdl relatea," )n cronica sa, la capitolul S6rtele reunite ale scrierii i picturiiT
AG
, c"
)n ti(pul )(p"ratului A2bar :#AA& 5 #&@A;, o suta de pictori lucrau sub )ndru(area
personal" a su'eranului, care stabilea planul c"r!ilor ce ur(au a fi ilustrate, po,a el )nsui
i (initrii s"i, critica opera i reco(pensa pe artiti. 6ub Fehan+ir, a(atorii adunau )n
albu(e (iniaturi 'echi i (ai noi, (odele de cali+rafie, copii ale operelor europene,
AD
p. &%
AG
p. &J
G%
i(ita!ii pictate dup" +ra'uri. Bu!in c1te pu!in )ns" pictura 'a abandona pa+ina c"r!ii,
datorit" toc(ai naturalis(ului ei cresc1nd, pentru a de'eni o arta independent", consacrat"
)n special portretului, peisa/ului, +enului.
Cartea de lu7 turc" este o crea!ie ori+inala. .ei sunni!i ri+i,i, deci ad'ersari ai
fi+urati'ului, oto(anii au cunoscut i au )ncura/at cartea ilustrat". Biblioteca sultanului
con!inea c"r!i ilustrate de la )nceputul secolului al N3O5lea. 3lustrarea faptelor lui 6oli(an 3
din secolul al NO5lea este plin" de sa'oare i de obser'a!ii. 6ultanii in'it" pe artitii
occidentali 0entile Bellini, Leonardo da Oinci, -ichelan+elo, iar la Constantinopol se 'or
stabili un )ntre+ contin+ent de pictori i cali+rafi persani.
En decor floral de o deosebit" fine!e e7alt" o cali+rafie de un (are efect decorati'.
Cunosc"torii turci 'orbeau de o cali+rafie de 0oi, superioar" celei de s"+t, deoarece
odihna de 'ineri a'ea un efect d"un"tor pentru suple!ea (1inii. Aceast" cali+rafie )i
atin+ea perfec!iunea +ra!iei i ele+an!ei )n secolul lalelei, adic" la )nceputul 'eacului al
NO3335lea.
Cartea c&ine'!. S&ina este o "are care srea! toate rurile?* Bro'erbul re,u("
e7traordinara putere de absorb!ie a acestei 'echi culturi )n pri'in!a tuturor cuceritorilor pe
care i5a asi(ilat co(plet.
Cartea chine," a e7istat f"r" )ndoial" din secolul al N3O5lea ).e.n. E7isten!a ei pare
do'edit" prin caracterul tsJe :carte;, care apare pe oase di'inatorii i pe bron,urile din
aceast" epoca. Bicto+ra(a despre care este 'orba repre,int" la(e de le(n ae,ate (ar+ine
l1n+" (ar+ine cu a/utorul a dou" nururi, ce sunt de fapt pa+inile i le+"tura c"r!ii
pri(iti'e. Cu toate acestea, i tradi!ia oral" trebuie s" fi /ucat un rol i(portant )n
trans(iterea cunotin!elor, c"ci co(ple7itatea scrierii necesita studii )ndelun+ate.
Cu')ntul $en )nsea(n" totodat": scriere, desen, literatur", ci'ili,a!ie. Eroii
le+endelor chine,e nu sunt (ilitari, ci peda+o+i i )n!elep!i. Bresti+iul clasei )n'"!ate a fost
)ntotdeauna (ai (are dec1t al tuturor celorlalte. .ar, datorit" toc(ai acestui presti+iu,
litera!ii au culti'at o literatur" aristocratic", tradi!ionalist", adesea acade(ic", )ntr5o li(b"
e7clusi' literar", )n dispre!ul total al li(bii 'ii, re,er'at" nu(ai poe,iei populare. Oaloarea
estetic" a caracterelor chine,e se resi(te )n literatura )ns"i, )ndreptat" )ndeosebi c"tre (ai
fru(oasa e7pri(are a te(elor tradi!ionale. Bunul +ust cere absen!a ori+inalit"!ii i a ideilor
noi. Li(ba chine," este foarte nuan!at", e7presi'", a(bi+u", (ai apt" la sinte," dec1t la
anali,"< ea a ser'it (ai ales la elaborarea celui (ai 'echi u(anis( din lu(e.
&artea odelor, care con!ine G@@ de poe(e, este unul dintre cele (ai 'echi te7te
:secolul al O335lea ).e.n.; care au r"(as posterit"!ii. El d" infor(a!ii pre!ioase asupra
condi!iilor sociale ale ti(pului. *n acelai ti(p poe,ie popul", (it i specula!ie filosofic",
te duce cu +1ndul la Bsal(i sau la c"r!ile lui 6olo(on. Acest te7t i )nc" 'reo c1te'a au stat
ti(p de dou" (ilenii la ba,a oric"rui )n'"!"(1nt chine,, aa cu( a fost Iliada )n 0recia i
Biblia )n Occident.
A?
Trei (ari doctrine filosofice i reli+ioase au for(at +1ndirea Chinei antice i
(edie'ale: confucianisul, taoisul i %udisul. Confucius :AA#C?%$ ).e.n.; este
autorul 6nalelor pri"verilor i toa"nelor i tradi!ia )i atribuie crile canonice ale Chinei
'echi: &anonul docu"entelor, &anonul "utaiilor, &artea riturilor etc. Cu el )ncepe
ade'"rata literatur" chine,". Cole+iul doctorilor confucianiti a'ea )n anul #DA ).e.n., data
fond"rii lui, A@ de studen!i< peste trei secole nu("ra G@ @@@. Acest fapt se e7plic" prin
recrutarea func!ionarilor )n ur(a unui concurs scris, care consta nu(ai din cunoaterea
clasicilor. Acest )n'"!"(1nt a r"(as ti(p de dou",eci de secole ba,a, (odelul, care au
asi+urat Chinei stabilitatea sa, dar i5a inspirat i +roa,a de noutate.
Lao5T,), autor al )ao-te-3in5ului (&artea cii i a virtuii-, a tr"it )n secolul al O5
lea ).e.n. Filosofia sa pesi(ist" a inspirat un (isticis( a c"rui for(" )i +"sete reali,area
)n poe(ul lui Ciuan5T,u, cel care 8scrie pentru a .nela poporul9. -ai t1r,iu, din secolul
A?
p. &$
GJ
al 335lea, taois(ul trece Y odat" cu c"utarea reetei de ne"urire, a reetelor practice i a
(iilor i ,ecilor de (ii de for(ule fer(ecate Y la un (isticis( e,oteric, uneori pueril, )n
care totui c"utarea pietrei filosofale i cunotin!ele (edicale serioase indic" o +1ndire
tiin!ific" n"sc1nd".
*n aceeai epoc", )nt1lnirea dintre budis(, cunoaterea hindusa i taois( 'a da
natere )n China unei (ic"ri filosofico5reli+ioase care 'a concura confucianis(ul.
3(portan!a budis(ului este pusa )n e'iden!" prin le+enda )n care rolurile sunt in'ersate, i
dup" care Lao5T,) s5ar fi dus )n 'est, iar Buddha a a/uns ele'ul lui< nu trebuie )ns" uitat c"
Lao5T,) s5a n"scut cu dou" secole (ai t1r,iu dec1t Buddha. >indusul Ru(ara/i'a,
pri,onier al chine,ilor i cunoscut traduc"tor al te7telor sanscrite )n chine,", a adus la
cunotin!a unui public lar+, cuprin,1nd i personalul de la curte, 'reo $J de lucr"ri
i(portante. Fa5>sien, la sf1ritul secolului al 3O5lea, 'i,itea," 3ndia pentru a aduna te7te
sacre pe care le traduce dup" )ntoarcerea sa )n anul ?#?.
En recens"(1nt i(perial din secolul al 3N5lea pri'ind budis(ul )n China enu("r"
? &@@ de te(ple, ?@ @@@ de altare, D&@ A@@ de c"lu+"ri!e i c"lu+"ri. *n anul J?G au fost
i(puse ("suri se'ere de restric!ie cultului budist, i ca ur(are neoconfucianis(ul 'a
de'eni reli+ia cea (ai r"sp1ndit", dup" ce se )(bo+"!ise cu +1ndirea (etafi,ic" a cultului
inter,is.
6ub dinastia >anilor :)n /urul anului #@@ ).e.n.; se constituie pri(a biblio+rafie
na!ional", alc"tuit" de specialiti )n (edicin", strate+ie, filosofie, poe,ie, di'ina!ie,
astrono(ie. Aceast" biblio+rafie cuprinde &%% de lucr"ri scrise pe le(n sau pe ("tase.
Analele chine,e relatea," despre deschiderea unui (or(1nt princiar )n anul DJ#,
care a dus la descoperirea a (ai (ult de #@@ @@@ de la(e de ba(bus. Catalo+ul acestor
la(e a dus la un siste( de clasificare, folosit p1n" ast",i )n bibliotecile chine,e. La(ele
sunt descrise ca a'1nd ?@ de caractere, fiecare cuprin,1nd o sin+ur" coloan", unite )ntre ele
printr5un nur de ("tase. O enciclopedie ulterioar", sub do(nia Pei5lor: ar ti a'ut
J.@@@.@@@ de cu'inte. 6ub dinastia Tan enciclopediile i lucr"rile cu caracter enciclopedic
se succed )ntr5un rit( rapid. Berioada 6un continu" tradi!ia i 1nciclopedia Mu-<ai :#DDG
5#D$&; este cea (ai i(portant". Cele D@@ de rulouri ale sale con!in e7trase din clasici, din
istorie, din filosofie, din literatur", din bio+rafii etc. Ea a fost co(pus" pentru a5i a/uta pe
candida!ii la doctorat. .ar dintre enciclopedii, cea care a
AA
r"(as celebr", este, f"r"
)ndoial", MunJlo-ta-tien, co(pus" de la #?@G la #?@% de D #J@ de sa'an!i, )n ## @$A de
'olu(e i DD J%% de capitole< ea constituie su(a cunotin!elor chine,e de la ori+ine p1n"
)n anul # ?@@. *n secolul al NO335lea apar pri(ele enciclopedii ilustrate cu +ra'uri pe le(n.
.ic!ionarele se )n'ecinea," cu enciclopediile. Bri(ul ca dat" este Sono $en
(1'plicarea vecilor figuri i anali!a caracterelor co"puse- din anul #@@. Acest dic!ionar
e7plic" $ GAG de ideo+ra(e, dintre care ##&G cu o dubl" se(nifica!ie i (ai (ulte
pronun!"ri dialectale dup" di'ersele re+iuni. *n secolul al O335lea apar dic!ionare sanscrito5
chine,e. En dic!ionar din secolul al N3335lea anali,ea," DN ADA de caractere. Cel al lui -ei5
Uin5Tso din anul #&A# con!ine GG #%$ de cu'inte clasate )n D#? cate+orii, dup" nu("rul
liniilor necesare pentru a le scrie. Aceast" clasificare este folosit" )nc" pentru toate lucr"rile
le7ico+rafice.
Bri(a /u("tate a secolului al N5lea este i(portant" pentru cartea chine,". *n
aceast" epoc" )ncepe i(pri(eria oficial", un fel de i(pri(erie na!ional" chine,a, sub
conducerea lui Pon5Cao5Li, care a condus i(pri(area &anonului lui Confucius )n #G@ de
'olu(e de la $GD la $AG.
Ca i la Ale7andria i aproape )n aceeai epoc" :secolul al 335lea ).e.n.; erudi!ii
chine,i au adunat, cola!ionat i recopiat 'echile te7te. Oan der Loon citea," pe 6i5Cue:
SB"pratul #u a ordonat cancelarului 3un-Sun-<un de a facilita ct "ai "ult
pre!entarea crilor la ."prie* Bn cursul secolului ur"tor crile se .ngr"deau ca
"unii* Bn afara palatului, erau pstrate .n tre!oreriile te"plelor, ale ;arelui (reot i ale
AA
p. %@
G$
Seniorului Supre"ei erudiii, iar in interior lungile galerii, "arile sli i aparta"entele
particulare deveniser i ele depo!ite?. Toate aceste lucr"ri au dat loc unei (unci de
selec!ie, de co(para!ie i clasificare. Ori de c1te ori un autor era copiat, sa'an!ii pre,entau
un (e(oriu )(p"ratului, (en!ion1nd nu("rul de 'ersiuni i de duplicate, ar"t1nd (oti'ele
pentru autentificare i aprecieri asupra 'alorii lucr"rii, ca i o bio+rafie a autorului i chiar
i o istorie a lucr"rii.
.escoperirile lui 6ir Aurel 6tein )n anul #$@% l"(uresc istoria c"r!ii chine,e )nainte
de folosirea h1rtiei, c"tre anul #@@. -a/oritatea (anuscriselor sunt scrise cu cerneal" pe
la(e de le(n, )n ti(p ce dou" scrisori sunt scrise pe ("tase. Aceste dou" (ateriale trebuie
considerate drept cele (ai 'echi suporturi ale c"r!ii. Cli(a u(ed" a Chinei a f"cut foarte
precar" p"strarea lor. Este probabil c" obiceiul de a scrie )n coloan" de sus )n /os pro'ine
de la for(a la(elor de ba(bus, care ("soar" de la # la D c( l"!i(e i DA c( lun+i(e.
Apoi, p1n" )n #$#D, h1rtia de scrisori respecta )n traseul coloanelor sale aceste 'echi
di(ensiuni. Cu'1ntul cJi-tu :coresponden!"; )nsea(n" de fapt o tablet" de o anu(it"
lun+i(e.
*n #$@@, o alt" descoperire a lui 6ir Aurel 6tein, cea de la (eterea celor o "ie de
5udda de la Tun5>uan, localitate chine,", s5a ar"tat a fi i (ai i(portant". 6ituat" pe
'echiul dru" al "tsii, acest depo,it de peste D@@@@ de (anuscrise a r"(as neatins
aproape un (ileniu. O (are parte din (anuscrisele descoperite au fost cu(p"rate de 6tein
pentru British -useu(, altele de (isiunea B. Belliot pentru Biblioteca Na!ional" din Baris,
iar restul de J @@@ de (anuscrise au (ers la Biblioteca Na!ional" Chine," din Be2in.
-anuscrisele se )ntind pe o perioad" cuprins" )ntre secolul al 3335lea i secolul al 3N5lea<
toate sunt scrise sau i(pri(ate pe h1rtie, cele (ai (ulte )n for(" de rulouri,
A&
c1te'a
)ndoite )n acordeon. Lotul britanic cuprinde J @J@ de (anuscrise dintre care & %$? budiste,
DAJ taoiste i # @JD te7te profane. Brintre acestea din ur(" fi+urea," clasici confucianiti,
'ersiuni bilin+'e din apte li(bi diferite, c"r!i de istorie i de topo+rafie, poe,ii i
po'estiri, dou" rulouri (anicheene i D@ de docu(ente i(pri(ate. Enele dintre aceste
(anuscrise sunt ilustrate, altele au un colofon, re(arc" final" cu data i nu(ele autorului,
dintre care cel (ai 'echi este din #@ ianuarie ?@&.
-utra de Diamant este cea ai 1ec&e carte tip!rit!. .atat" din ## (ai J&J,
aceast" colec!ie de aforis(e, rulou de cinci (etri lun+i(e i de trei,eci de c( l"!i(e, este
constituit" din apte foi de h1rtie lipite cap la cap. *(podobit" cu un frontispiciu, aceast"
carte este i(pri(at" dup" tehnica tabelar". Ende s5ar fi putut +"si o ase(enea co(oar"
literar" )n Europa secolului al 3N5lea4
Ci'ili,a!ia chine,a este de cea (ai (are i(portan!" pentru istoria c"r!ii. Toate
tehnicile i (aterialele esen!iale pentru (ultiplicarea scrierilor au fost puse la punct )n
E7tre(ul Orient. Nu e7ist" nici o ("rturie c" fabricarea h1rtiei nu a ur(at dru(ul ("t"sii<
de ce oare c"r!ile i i(a+inile i(pri(ate, ca i celelalte ("rfuri, nu au a/uns p1n" )n
re+iunile de 'est ale continentului asiatic, sau cel pu!in infor(a!ii (ai precise asupra
(odului de fabrica!ie care ar fi putut per(ite o rein'entare occidental" a procedeului la un
(o(ent dat4 3n'entarea h1rtiei, suport ieftin pentru scris, f"cut" din fibrele interioare ale
scoar!ei de dud, probabil c" a incitat )nlocuirea i(a+inii sau scrierii de (1n" cu o
i(pri(are (ai rapid", cu ta(pila. Brocedeul este si(plu. .esenul :sau i(a+inea;, calchiat
in'ers pe o plan", este sculptat )n relief. Cerneala aplicat" cu o pensul" sau cu un ta(pon
nu r"(1ne dec1t pe p"r!ile )n relief ale le(nului, iar h1rtia pus" deasupra i ap"sata cu un
rulou pri(ete o copie. Ol"ria cu decora!ii stan!ate de tipar apare )n pri(ul (ileniu ).e.n.
Cu'1ntul chine, pentru a i(pri(a este Min :si+iliu;. Bri(ele i(presiuni din secolul al 3O5
lea par s" fi fost, ca i )n Occident (ai t1r,iu, i(a+ini reli+ioase, a(ulete aduc"toare de
noroc, far(ece. Cronicile /apone,e relatea," ordinul )(p"r"tesei 6hoto2u :%?J 5 %&$; de a
se i(pri(a un "ilion de far(ece budiste, dintre care unele au fost p"strate. Bri(ul +ra'or
A&
p. %#
?@
cunoscut este (eteu+arul Lei Uen5-ei, c"ruia ad(inistra!ia din anul $?$ )i confer" titlul
de supra'e+hetor al +ra'urii )n le(n.
Caracterele (obile, la )nceput din cera(ic", )n secolul al N35lea, apoi din cositor,
ara(" i plu(b, din secolul al N3O5lea, nu au putut )nlocui niciodat" i(pri(area tabelar"
datorit" toc(ai (ultitudinii caracterelor. Cu toate acestea un oarecare nu("r de c"r!i,
ealon1ndu5se )ntre secolul al N35lea i al NO35lea, sunt i(pri(ate cu caractere (obile.
Lipsa de entu,ias( a tipo+rafilor chine,i pentru perfec!ionarea acestui siste( e lesne de
)n!eles, daca ne +1ndi( c" ;area 1nciclopedie din anul #%D& cu cele A @@@ de 'olu(e ale
ei a necesitat turnarea a DA@ @@@ de caractere diferite )n ara(".
Cartea chine,", )n cea (ai 'eche for(a a ei, sea("n" cu cartea +reco5ro(an"< este
for(at" dintr5o banda lun+" )nf"urat" )n /urul unui bastona. Capetele ter(inale ale
acestui bastona erau colorate diferit pentru a uura clasificarea. Aceast" for(" a fost
p"strat" (ai ales pentru c"r!ile cu i(a+ine. C"r!ile )n acordeon sunt scrise sau i(pri(ate
nu(ai pe o sin+ur" fa!". Fine!ea h1rtiei nu per(itea, de altfel, i(pri(area pe a(1ndou"
fe!ele. C1teodat" (ar+inea
A%
dreapt" a c"r!ii este cusut" sau lipit" i atunci ea se pre,int" ca
o carte occidental". Le+"turile sunt din le(n, h1rtie sau ("tase< o tafta )nflorat" este
re,er'at" c"r!ilor de lu7. Titlul scris sau i(pri(at pe o etichet" este ae,at pe un col! al
copertei.
6ub dinastia -in+ :#G&J 5 #&??; apare ro(anul istoric i de (ora'uri a c"rui
r"sp1ndire a fost uurat" (ult de a'1ntul cresc1nd al i(pri(eriei. Ro(anul &ei KEO
+rigan!i, ca'aleri r"t"citori, este o critic" popular" a func!ionarilor corup!i i, ca i Sue u
ciuan, este un s1n+eros ro(an naturalist despre (ora'urile dec",ute ale ti(pului, cu ni(ic
(ai pre/os dec)t literatura (odern" cea (ai neagr.
6ub dinastia (anciurian":#&?? 5#$#D; ro(anul de'ine un +en literar ad(is de
oa(enii de litere. *n secolul al NO3335lea apare capodopera ro(anului senti(ental <on leu
"on (Visul din (avilionul /ou;, a c"rei poe,ie alu,i'" a fost bucuria ro(antic" a
adolescen!ilor p1n" )n ,ilele noastre.
*n contact cu coloni,area occidental", chine,ii au cunoscut literatura european".
Enul din (arii lor traduc"tori, Lin Ciu :#JAD 5#$D?;, a tradus $G de lucr"ri en+le,e, DA
france,e, #$ a(ericane i & ruse. F"r" a cunoate nici o li(b" str"in", el a transcris )n
chine,a literar" traducerea oral" a unui colaborator. 6cott, .u(as, .ic2ens, >u+o, Tolstoi
etc. au fost astfel populari,a!i )n China, ca i (ul!i al!ii care au fost retradui din traduceri
/apone,e.
Re'olu!ia literar", noul val de la )nceputul secolului, a c"utat s" e7pri(e
senti(entele i ideile personale )ntr5un stil 'orbit. Cu'1ntul de ordine al noii p"turi culte:
S/evoluia .n literatur tre+uie s duc la o literatur a revoluiei? s5a tradus )n fapte i un
nou capitol se deschide pentru cartea chine,".
C!rile ilustrate. Le+enda atribuie in'entarea pensulei unuia dintre constructorii
;arelui !id, -en Tien, c"tre anul DA@ ).e.n. Bensula este )n acelai ti(p instru(entul
scrierii i al picturii. Folosirea ei cere o deosebit" si+uran!" a )ncheieturii (1inii, pensula
fiind !inut" cu bra!ul ridicat f"r" nici un fel de spri/in. Oirtuo,itatea cu care se trasea,"
se(ne i desene, f"r" posibilitatea de )ndreptare, este rodul unor e7erci!ii continue. *n
cali+rafie ca i )n pictur" opera este apreciat" dup" calitatea tr"s"turii. Bictat" pe h1rtie
absorbant" sau pe ("tase cu o cerneala fluent", orice )ncercare +rafic" cap"t" 'aloare de
se(n toc(ai datorit" si(plit"!ii (i/loacelor cu care se lucrea,".
Cel (ai 'echi rulou pictat, p"strat la British -useu(, datea," din secolul al 3O5lea
sau al O5lea. El este intitulat Instruciuni ale ;onitoarei %oa"nelor de la (alat i tradi!ia
chine," )l atribuie celebrului pictor Ru Rai5Ce. Acest rulou con!ine nou" scene din 'ia!a de
curte. *n aceeai epoc", &ele ase reguli de pictur de 6ie5>o, pictor el )nsui, fi7ea,"
pentru pri(a dat" canoanele acestei arte.
A%
p. %D
?#
Artitii chine,i, deopotri'" poe!i i pictori, creea," peisa/ele lor sub influen!a
introspec!iei budiste i taoiste. Eneori peisa/ele se )ntind pe toat" lun+i(ea ruloului i
for(ea," ade'"rate decoruri panora(ice. Adeseori (onocro(e, accentuarea tr"s"turilor )n
aceste picturi trebuie s" e7pri(e rit(ul peisa/ului, al persoanelor, al ani(alelor. *n secolul
al N5lea, sub dinastia Tan i apoi sub dinastia 6un, aceast" pictur" 'a de'eni foarte alu,i'".
Cu (arile sale de+radeuri care las" pete lar+i nelucrate pe ("tase, ea 'a de'eni
AJ
o
ade'"rat" ("rturisire i(presionist" a st"rii sufleteti a pictorilor. Bicturile acestea sunt )n
acelai ti(p poe(e a c"ror 'aloare si(bolic" entu,ias(ea," pe litera!i ca i pe artitii
plastici. 6ub dinastia -in o oarecare rutin" acade(ic" ni'elea," produc!ia artistic" la un
confor(is( pl"cut, colorat, searb"d, )n ti(p ce ia a'1nt cartea ilustrat". C"r!i ca: &ele HO
de vederi din >an2in de la #%&% i >oile elogii ale celor KEE de fru"usei de la #%J% sunt
cele (ai cunoscute e7e(ple ale c"r!ii chine,e ilustrate 5 )nc" inco(plet studiat" 5 a c"rei
istorie se )ntinde de5a lun+ul unui (ileniu.
Odat" cu scrierea i literatura ei, China trans(ite Faponiei i i(portantele canoane
ale picturii sale.
Cartea coreeana. -ac -urtrie citea," un cronicar din anul #?DD )n le+"tur" cu
aceast" carte: S>ici un te't nu tre+uie lsat nei"pri"at i nici un o" nu tre+uie s r"n
un ignorant* 9iteratura i religia vor face progrese per"anente i prin aceasta "orala va
ctiga foarte "ult* Suveranii )an i <an, care considerau c pri"a datorie a ."pratului
este s vege!e finanele i s poarte r!+oaie, nu pot fi totui "enionai alturi de
suveranul cruia i se datorea! aceast oper?. *ntre anii #?@@ i #AA@ nu (ai pu!in de ##
decrete re+ale coreene pri'esc proble(a turn"rii caracterelor (obile. Bare do'edit faptul c"
)n Coreea se i(pri(au c"r!i cu ase(enea caractere cu ?% de ani )naintea lui 0utenber+.
3ntroducerea unei scrieri si(plificate se f"cea paralel cu aceste cercet"ri. Cu toate acestea,
re,isten!a claselor culte i bo+ate de for(a!ie confucianist", i(pun)nd (en!inerea
alfabetului chine,, a )(piedicat de,'oltarea i(pri(eriei cu caractere (obile.
Cartea "n India :'e,i capitolul Istoria prescurtat a scrierilor-* 3storia c"r!ii )n
3ndia este de o ase(enea co(ple7itate i uneori de o ase(enea confu,ie, )nc1t o e7punere
(etodic" ar dep"i cadrul acestei c"r!i. 3ndia )ntrece Europa prin (ultiplicitatea li(bilor
sale. Aceste li(bi sunt notate )n scrierile cele (ai di'erse. 6e )nt1(pla chiar ca aceeai
li(b" Y sanscrita de e7e(plu Y s" fie scrisa i i(pri(at" cu siste(e de nota!ie diferit".
Cu toate c" descoperirile puternicei ci'ili,a!ii protoistorice >arappa din cel de al
3335lea (ileniu par s" le+e 3ndia de lu(ea su(erian", un hiatus de dou" (ilenii o separ" de
ci'ili,a!ia indo5europeana pe care cuceritorii ArIa au i(pus5o )n 3ndia c"tre anul J@@ ).e.n.
Veda, cule+erea lor de te7te sfinte, biblia 3ndiei, se co(pune din i(nuri i for(ule relati'e
la sacrificii. *n cursul cuceririi, 'edis(ul se 'a transfor(a )n brah(anis(. Castele:
a+ricultori, r",boinici i, la cel (ai )nalt ni'el, brah(anii, clasa sacerdotal", trebuiau s"
perpetue,e pri'ile+iile cuceritorilor, )(pin+1ndu5i pe )n'ini )n clasa cea (ai de /os, sudra.
.octrina e,oteric" a brah(anis(ului nu era accesibil" dec1t unui Mogin, )n!eleptului care a
renun!at la lu(e. Ea este for(ulat" )n Upaniade, c"r!ile S+une de studiat .n pduriT. Be de
alt" parte, brah(anis(ul a tiut s" se pun" de acord cu politeis(ul popular, i totalitatea
acestor doctrine constituie hinduis(ul.
Cea dint1i dintre reli+iile uni'ersale a fost fondat" de Buddha 6a2ia5-uni )n secolul al 3O5
lea ).e.n. Bentru a sc"pa de lu(ea plin" de dureri, de trans(i+rarea sufletelor, acesta
predica supri(area eului prin lupta )(potri'a pasiunilor, prin non'iolen!", prin (ila
AJ
p. %G
?D
uni'ersal", renun!area care duce la
A$
nirvana.

Le+endele despre 'ie!ile anterioare ale lui


Buddha, de o poe,ie franciscan", au inspirat din plin literatura co(unit"!ilor budiste.
)ripita2a (&ele trei couri- este pri(a i(a+ine literar" a )n'"!"turii lui Buddha,
acest canon ar fi fost scris c"tre anul #@@ ).e.n. )n CeIlon. Bri(ul co, (uritatea profund,
con!ine precepte (orale i de ritual, al doilea co, ;isterul profund, este for(at din predici
i dialo+uri ale lui Buddha i, )n fine, al treilea co, Spiritualitatea profund, este constituit
din fra+(ente (etafi,ice, sub for(a unei )n'"!"turi scolastice. Alte te7te 'echi, ca =ata2a,
cu cele A?% de po'estiri ale sale despre )ncarn"rile anterioare ale lui Buddha, Visele
clugrilor i Visele clugrielor, cu dialo+urile lor dintre c"lu+"rul budist Na+asena i
re+ele +rec -enandru, sunt scrise toate )n li(ba i scrierea pali :cu'1ntul pali )nse(n1nd
te7t, nara!iune prin e7celen!";.
*n contact cu lu(ea +reac", )n aceeai epoc" apare arta +reco5budist" i, odat" cu
ea, pri(ele repre,ent"ri fi+urati'e ale lui Buddha, care 'or da natere nenu("ra!ilor
Buddha ai E7tre(ului Orient. Budis(ul 'a dispare din 3ndia cu )ncepere din secolul al O35
lea, pentru a face loc brah(anis(ului ortodo7. 5agavadg-4lt este cel (ai perfect te7t
liric al acestui panteis( hindus. *n secolele al N335lea i al N3335lea, 3ndia este cotropit" de
(a(elucii (usul(ani, al c"ror i(ens i(periu se 'a fra+(enta )n secolul al N3O5lea )n
nenu("rate dinastii locale. 3ndia (usul(an" a acestei epoci este descris" de c"tre c"l"torul
arab 3bn Battuta, care a poposit la curtea din .elhi. *n secolul al NO5lea se produce o
sinte," )ntre (istica hindus" i cea isla(ic" )n doctrina refor(atorului Nana2, fondatorul
sectei si2hilor. .ar )n secolele al NO35lea i al NO335lea sub ."praii "ongoli, de ori+ine
turc" )n realitate, 3ndia (usul(an" 'a cunoate apo+eul literar i artistic purt1nd a(prenta
u(anis(ului persan.
Literatura tiin!ific" hindus" nu se deosebete )n ceea ce pri'ete for(a de literatura
propriu5,is". 3storia, bio+rafiile sunt 'ersificate cu uurin!", ca i tratatele despre subiecte
aride ca (edicina, astrono(ia, dreptul. Chiar i (ate(aticele erau colorate de poe,ie.
-arele (ate(atician Bhas2ara :secolul al N335lea; spune )n a sa 9ilvati: SCru"oas i
tnr fat cu oci strlucitori, spune-ne, tu care cunoti +ine arta inversrii nu"erelor,
care este nu"rul pe care .l d doi .n"ulit cu trei, la al crui re!ultat se adaug trei
sferturi din valoarea sa, dac se ."parte apoi cu apte, scade din re!ultat trei"ea valorii
sale, .n"ulete re!ultatul cu el .nsui, scade DP, e'trage rdcina ptrat a diferenei,
adaug opt re!ultatului o+inut i ."parte .n fine cu !ece?.
Cele optspre,ece (uranas sau po'estiri 'echi, a c"ror pri(" redactare s5ar fi f"cut
)n secolul al O335lea, sunt ade'"rate enciclopedii )n for(" de
&@
poe(e epice.
Cos(osul, istoria lu(ii, crea!ia ei i declinul, sunt descrise aici 'orbindu5se totodat" i
despre (edicin", a+ricultur", +eo+rafie, poetic" etc. Tradi!ia orala, cu +ri/a ei pentru
(e(ori,are, a deter(inat for(a rit(at", aforistic" a 'echilor co(pila!ii teolo+ice i
tiin!ifice. Acestea din ur(" au fost )(bo+"!ite cu (ulte co(entarii, care la r1ndul lor 'or
fi i ele co(entate (ai t1r,iu.
-ii de inscrip!ii indiene atest" 'echi(ea acestei ci'ili,a!ii. Ele s5au p"strat
deoarece au fost +ra'ate pe (ateriale dure: piatr", ara(", fier, aur, ar+int, bron,, cera(ic",
c"r"(id", cristal, filde. Nenu("rate (onede ofer" infor(a!ii pre!ioase. .i(potri'", din
cartea indian" a e'ului (ediu ti(puriu nu ne5a r"(as (are lucru, din cau," ca a fost scris"
A$
p. %?
_
R"sp1ndit (ai cu sea(" )n Asia, budis(ul ia natere ca o e7presie a opo,i!iei (aselor opri(ate fa!" de
siste(ul castelor, consfin!it de brah(anis(, siste( socotit de acestea nedrept, contrar le+ilor di'ine, dar a
c"rui schi(bare nu i5o puteau i(a+ina. Ap"rut pe solul i(obilis(ului (odului de produc!ie asiatic, ce
reproducea, f"r" )ncetare, neschi(bate, propriile sale condi!ii, budis(ul era o c"utare de dep"ire toc(ai a
acestei i(obilit"!i, a unei societ"!i care nu oferea altce'a dec)t per(anenti,area suferin!elor. Bro(isiunile ei
ilu,orii, pasi'itatea sa )n raport cu realit"!ile sociale, atitudinea ostil" fa!" de brah(anis(ul sus!in"tor al
siste(ului castelor ofereau alinare claselor de /os, f"r" a fi, totodat", periculoase pentru cele pri'ile+iate :n.
ed.;
&@
p. %A
?G
pe (ateriale e(ina(ente perisabile: foi de pal(ier i scoar!" de (esteac"n. Aici cu'1ntul
foaie )i cap"t" )ntrea+a sa 'aloare, foaia arborelui de'enind foaia c"r!ii. 3ndienii folosesc
dou" esen!e de pal(ier: Borassus flabelifer i CorIpha taliera. Cele doua feluri de pal(ieri
au frun,e lar+i str"b"tute de o creast" lon+itudinal". Foaia rupt" )n doua este folosit" )n
partea sa cea (ai lata: G N D@ p1n" la J N #@@ c(. Fiart" )n ap" sau )n lapte, foaia poate fi
folosit" dup" uscare. Le+"tura c"r!ii este dintre cele (ai si(ple. O sfoar" care trece prin
dou" +"uri )n (i/locul foilor le p"strea," ordinea. Ele nu sunt scrise dec)t pe o parte, )n
sensul l"!i(ii. Adeseori, pri(a i ulti(a foaie, for(1nd coper!ile le+"turii, sunt sc1ndurele
de le(n, fru(os )(podobite. -anuscrisele pe scoar!" de (esteac"n i(it" adesea for(a
alun+it" a foii de pal(ier. -anuscrisele cele (ai 'echi, scrise pe frun,e de pal(ier,
datea," din secolul al 3O5lea. Folosirea acestui suport s5a (en!inut )n sudul 3ndiei i )n
CeIlon p1n" la o epoc" relati' recent". -anuscrisul cel (ai 'echi, pe scoar!" de (esteac"n
scris )n +ra"i, este -anuscrisul 5o$er din secolul al O5lea.
-anuscrisul cel (ai 'echi pe h1rtie datea," din anul #DG#. .atorit" caracterului
sf1nt al te7tului, for(a alun+it" a (anuscriselor pe foaie de pal(ier a fost p"strat" i pentru
c"r!ile scrise pe acest nou suport. 6crierea ur(ea," (ai )ntotdeauna partea lun+" a foilor.
Folosirea h1rtiei se r"sp1ndete rapid )n 3ndia de 'est unde, )ncep1nd din secolul al NO5lea,
cartea pe foaie de pal(ier dispare cu totul. .i(potri'", )n est, folosirea foii de pal(ier se
(en!ine p1n" )n ,ilele noastre, al"turi, bine)n!eles, de h1rtie, a c"rei )ntrebuin!are se
+enerali,ea," )ncetul cu )ncetul. -usul(anii au introdus h1rtia )n 3ndia )ncep1nd din
secolul al N35lea. B1n" )ntr5o epoc" destul de recent", toate (orile de h1rtie erau )n (1inile
lor. 3ndia, cu re!inerea ei fa!" de acest (aterial, nu a creat un ter(en care s"5l dese(ne,e.
Cu'1ntul 2aga0 deri'" din cu'1ntul persan 2og-d!, care dese(nea," h1rtia fabricat" din
scoar!" de dud.
Cucerirea (usul(an" din secolul al N335lea pro'oac" de,(e(brarea unit"!ii
literale indiene< sanscrita i scrierea ei devanagari, lingua franca a 3ndiei, )nt1(pin" o
serioas" concuren!" din partea scrierilor arabo5persane. *n cele din ur(", o restr1n+ere
re+ional" )ncura/ea," de,'oltarea nu(eroaselor literaturi na!ionale. Brintre cele (ai
i(portante, trebuie (en!ionate )n nord5estul 3ndiei, +rupurile de li(b" ben+ale,", care
apar!in fa(iliei lin+'istice indo5ariene. 6crieri de o tehnic" deosebit" sunt cele ale
nu(eroaselor li(bi ori7a. Acestea sunt reali,ate cu a/utorul unui stilet (etalic, care
+ra'ea,"
&#
literele )n foaia de pal(ier. .eoarece frun,a pal(ierului are tendin!a s" se rup"
)n sensul lon+itudinal al fibrelor, scrierea are for(a rotun/it", (er+1nd )n sens contrar.
Foaia scris" este frecat" cu cerneal", care se incrustea," )n t"ieturi. )n 3ndia central" i de
nord5'est, literaturile indi i gu0a-rati , scrise i ele )ntr5o li(b" indo5arian", i literatura
sf1nt" a si2hilor, for(ea," o +rup" calitati' i cantitati' i(portant".
Brintre cele patru principale li(bi dra'idiene, li(ba i literatura ta-"ila au re,istat
ariani,"rii. Ori+inile lor par (ai 'echi dec)t cele ale sanscritei. Nu este oare 'orba, cu (ult
)naintea erei cretine, de trei acade(ii la -adura, capitala 'echiului re+at ta(il4 Cel (ai
'echi te7t p"strat este o +ra(atic" 'ersificat" )ol 3ap-pi7a", care datea," din secolul 3. En
lot i(portant de te7te literare ta(ile a a/uns p1n" la noi (ul!u(it" unor copii relati'
recente. *n 3ndia de sud, o i(portant" literatur" apar!ine +rupului scrierilor granta,
deri'ate din scrierea ta(il", care se )ntinde p1n" la Coasta -alabar.
Ti%etul. Loc de trecere, el are 'echi le+"turi cu 3ndia, Tur2estanul i China. *n
secolul al O335lea, odat" cu )nfiin!area statului tibetan i a capitalei sale Lhasa, apar o
scriere i o literatur" esen!ial(ente reli+ioase. Enele dintre traducerile tibetane din
sanscrit" sunt deosebit de i(portante, deoarece ele p"strea," te7te a c"ror 'ersiune
ori+inal" s5a pierdut. 3nfluen!a tibetan" (ai reiese i din faptul c" 'ecinii au adoptat aceast"
scriere pentru propria lor li(b"< aa au f"cut lepshii din !ara 6i22i(, na(ii, (on+olii i
chiar chine,ii din Tur2estan.
&#
p. %&
??
CeIlonul, 6ia(ul, 3ndochina, 3ndone,ia :./aLa, Bali, 6u(atera, Celebes; ofer"
nu(eroase proble(e interesante pentru istoria c"r!ii. Este suficient s" (en!ion"( c"
budis(ul i hinduis(ul au fost i aici propa+atorii scrierii i c"r!ii, aa cu( (ai t1r,iu a'ea
s" fie reli+ia (usul(an".
Tehnici deosebit de interesante )n cartea bir(an" per(it s" se preci,e,e condi!ia
social" a destinatarului. Aa, de pild", scrisorile re+ale adresate prin!ilor erau +ra'ate pe foi
de aur< daca destinatarul era de condi!ie inferioar", ele se scriau nu(ai pe h1rtie ne+ru pe
alb, sau alb pe ne+ru, iar unele doar pe foaie de pal(ier. Alte c"r!i pre!ioase erau scrise pe
filde, uneori chiar litere de sidef erau incrustate )n pagini de le(n pre!ios, ca acel
fra+(ent din ;anual pentru investirea unui preot +udist de la Biblioteca Eni'ersit"!ii din
Ca(brid+e.
&D
;aponia. -otenitoarea tehnicii chine,e, cartea /apone," se de,'olt" cu )ncepere de
la $J%, dat" la care preotul Rio5Nen aduce din China o edi!ie i(pri(at" din )ripita2a
budist". Aceste pri(e c"r!i sunt i(pri(ate pe h1rtie dup" tehnica tabelar", )n ("n"stirile
budiste. Tehnica aceasta s5a (en!inut p1n" )n secolul al N3N5lea. C"r!ile din perioada
Ra(a2ura :##$D 5 #GGG; sunt socotite printre cele (ai fru(oase e7e(plare ale i(pri(eriei
/apone,e 'echi. Le(nele +ra'ate erau p"strate )n ("n"stiri i tira/ele se f"ceau
i(pri(1ndu5se e7e(plarele, unul c1te unul, la co(anda unui credincios care pl"tea o
anu(it" su(". .ata colofon-ului nu pri'ete deci dec)t +ra'ura le(nului. Literatura laic",
tiin!ific" i artistic" este r"sp1ndit" )n continuare prin (anuscrise. *n secolul al N3O5lea,
i(pri(eriile ("n"stireti scot ade'"rate tira/e care sunt cunoscute sub nu(ele de 2o7a-
+an*
R",boiul din Coreea din #A$D 5 #A$& aduce )n Faponia o prad" i(ens", printre care
c"r!i i (aterial de i(pri(erie: caracterele sunt din le(n i din bron,. Bri(a carte
i(pri(at" cu aceste caractere este 3in-Su-%an, publicat" la RIoto )n anul #A$%. Aceeai
i(pri(erie public" >iu So-2i, lucrare de istorie, care trece drept pri(a carte profan" pur
/apone,". En alt contact cu lu(ea e7terioar" se face prin ie,ui!ii portu+he,i i spanioli,
care tip"resc, cu )ncepere din anul #A$D, la cole+iul lor din Ra,usa :>i,en;. Bri(ele
lor edi!ii )n /apone," cu caractere (obile aduse din Europa sunt o 'ia!" a sfin!ilor cu titlul:
Sanctos no go sagvio no vci nvigigac8ui i un ro(an eroic /apone, cu titlul: <ei2e
;onogatari* En cretin /apone,, 0WtW To(isi5To(a, a )n'"!at la ie,ui!i arta +ra'"rii cu
d"lti!a. Cu pri(ele caractere /apone,e, din fontele astfel ob!inute, c"lu+"rii ie,ui!i au
i(pri(at 4uia de pecador de Oora+ine. Elti(a lor lucrare este un &onte"ptus "undi din
anul #&#@, care )ncheie seria 2irisitan-nan, i(pri("ri cretine. A'erti,a!i de e7e(plul
'ecinilor lor, /apone,ii pun cu brutalitate cap"t acti'it"!ii (isionarilor, te(1ndu5se ca nu
cu('a cucerirea spiritual" sa nu fie ur(at" rapid de o cucerire econo(ic" i (ilitar". *ntre
ti(p, apari!ia unei clase bur+he,e d" un puternic i(puls de,'olt"rii tipo+rafiei. *n perioada
To2u+aLa :#&#A 5 #J&J; are loc )nflorirea c"r!ii laice. .in noua clasa se ridic" totodat"
autori i un (are nu("r de cititori. Cartea ilustrat" ocup" un loc de frunte. Este de re(arcat
faptul c" i(pri(area cu caractere (obile dispare, de,'olt1ndu5se o cursiv +ra'at" )n le(n
cu a/utorul c"reia sunt i(pri(ate c"r!ile de literatur". Centrele de editare sunt (ai )nt1i la
RI`to i asa2a, ur(ate )n secolul al NO3335lea de T`2I`. *n ceast" perioad" nu("rul de
editori librari cunoscut este de ##GJ. 6unt nenu("rate edi!iile pe spe,ele autorului< abund"
foi 'olante i opuscule. O tehnic" interesant" este aceea a 2ara$a+an5elor, foi 'olante
i(pri(ate cu pl"ci de p"(1nt ars, scrise i desenate )n prealabil: aplicare neateptat" a
tabletei cuneifor(e. Aceste foi 'olante i(pri(ate, for(a pri(iti'" de ,iar, relatea,"
e'eni(entele r",boinice, cataclis(ele, cri(ele i scandalurile )n te7t i i(a+ine.
C"tre (i/locul secolului al NO3335lea interdic!ia de a introduce c"r!i occidentale
scade. En +rup de sa'an!i, denu(it /angasu2a, studia," tiin!ele occidentale, iar
traducerile tiin!ifice pri(esc )ncura/"ri oficiale. Brin a+en!ia de co(er! olande," de la
&D
p. %%
?A
.eshi(a, insul" )n apropiere de Na+asa2i, /apone,ii intr" din nou )n le+"tur" cu i(pri(eria
european". Bro(otorul noilor tehnici, -oto+i 6ho,o, este pri(ul turn"tor de caractere
(obile
&G
/apone,e. Tot el este acela care introduce )n Faponia presele, h1rtia i )ntrea+a
tehnic" cunoscut" la acea epoc" )n Europa. .e atunci industria c"r!ii a luat un a'1nt
considerabil i Faponia este ast",i una dintre na!iunile cele (ai producti'e, nu nu(ai de
c"r!i )n orice li(b", dar i de (ateriale tipo+rafice.
Cartea (apone'! ilustrat! 0i stapa. .ei pro'enite ini!ial de la 'ecinii lor
chine,i, acestea au cunoscut o )nflorire ori+inal" pe teritoriul Faponiei, )n ceea ce pri'ete
for(a, te(ele i tehnica, )ntre anii #&A@ i #JA@. 3nfluen!a lor asupra Occidentului, de la
-anet la Bonnard, 'a fi tratat" (ai t1r,iu.
Cu'1ntul u2i7o7e :lu(e trec"toare; re,u(" tendin!ele acestei coli. Brofund
)ndr"+ostita de natur", aceast" art" este, totui, dintre toate, cea (ai pu!in naturalist".
6ta(pa /apone," (otenete de la pictura chine," puterea ei de concentra!ie care, cu
(ini(u( de (i/loace, e7pri(" (a7i(u(. Traseul cu pensula obli+" la acea tr"s"tur"
alu,i'" i definiti'" totodat", care duce c"tre e7tre(a libertate, acea pe care >o2usai :#%&@
5#J?@;, S+trnul ne+un dup desenT, o e7alt" )n for(ula: S&nd voi avea KKE ani, la
"ine punct sau linie, totul va fi viu?.
Zeci de artiti (ari ilustrea," aceast" coal", de la -oronobu :#&GJ 5 #%#?; la
>iroshi+e :#%$D 5 #JAJ;. Broduc!ia lor (er+e de la si(pla foaie la cartea co(plet"< de la
sta(pa alb5ne+ru la policro(ia cea (ai so(ptuoas". C1te'a titluri 'or fi suficiente pentru a
da o idee despre ceea ce )n!ele+ artitii prin 9u"ea trectoare . Astfel, ToIonobu: O t.nr
fe"eie agnd un poe" de creanga unui cire .nflorit, Eta(aro: O tnr "a"
oglindindu-se cu copilul su .n apa de ploaie strns .n scor+ura unui trunciu de po",
6"intiri despre "area care scade, >o2usai: )rei!eci i ase de vederi a lui Cu0i, i apoi
;angva, Scie .n fug, care sunt o ade'"rat" enciclopedie a 'ie!ii /apone,e )n ,ece (ii de
i(a+ini< >iroshi+e: Qor de gte sl+atice .n noaptea cu lun*
*n secolul al NO3335lea, c"l"torul en+le, Richard Coc2e, )n contiin!a sa de
occidental, se (ir" de indiferen!a /apone,ilor fa!" de sta(pele pe care le ofer" ne+ustorii
olande,i i en+le,i: S1i prefer o foaie de rtie cu un cal, o cora+ie sau o pasre: >ici
unul dintre ei nu ar da nici "car KE pence pentru un "inunat ta+lou cu" e Con'ertirea
sf1ntului Ba'elT.
Artitii /apone,i au la dispo,i!ia lor o (1n" de lucru inco(parabil". 0ra'orii
e7ecutori, aceia care +ra'au desenele i acuarelele (aetrilor, erau de o subtilitate i de o
)nde(1nare (anual" ui(itoare. La fel i i(pri(atorii: ei luau copii cu ruloul, care
necesitau p1n" la G@ de un+eri cu cerneal", uneori cu paiete de aur, ar+int, sidef. Cele (ai
perfec!ionate prese din ,iua de a,i nu ar putea ri'ali,a cu )nde(1narea lor. Chiar
'ocabularul tipo+rafului /apone, este o poe,ie a culorii< albul p1ntece de pete, 'erdele
(u+ure de lotus, cenua de ar+int, ,"pada floare de piersic. Aceast" culoare subtil" las"
(ari suprafe!e de h1rtie, al c"rei ton i'oriu pune )n 'aloare (ai (ult dec)t orice ne+rul
tr"s"turilor, reliefat de o palet" parci(onioas". Eta(aro ar putea 'orbi )n nu(ele tuturor
artitilor ade'"ra!i, atunci c1nd spune cu (1ndrie: S%e acord, preurile "ele sunt la fel de
"ari ca i nasul "eu, dar ceea ce produc valorea! "ult* 1ditorul care cu"pr desene
ieftine va i un negustor prost?.
&?
&G
p. %J
&?
p. %$
?&
CA%ITO&U& I'
In1a'iile
3n secolul al O5lea, partea occidental" a i(periului ro(an cade definiti'
sub st"p1nirea cotropitorilor +er(anici, care, )n cursul (arii (i+ra!ii a popoarelor, au
f"r1(i!at, transfor(at sau distrus, pu!in c1te pu!in, structura 'echii societ"!i. Ostro+o!ii,
(ai t1r,iu lo(bar,ii )n 3talia, francii )n 0alia, 'i,i+o!ii )n 6pania, an+lii i sa7onii )n -area
Britanie, 'andalii )n Africa de Nord, )nte(eia," re+ate (ai (ult sau (ai pu!in durabile pe
r"("i!ele i(periului. Acesta, )n plin" decaden!" econo(ic" i social", nu (ai are puterea
s" opun" cotropitorului (etere,ul ar(atei i contiin!ei sale. Aceast" cri," nu 'a fi
re,ol'at" dec1t dup" un lent proces de interpenetra!ie i de fu,iune, )n cursul c"ruia
societatea 'eche, )ntinerit" de noul ele(ent etnic, se 'a +"si cobor1t" la ni'elul cultural al
cuceritorului, ni'el care, apro7i(ati', corespunde, oric1t de surprin,"tor ar p"rea, celui de
sf1rit al preistoriei. Re,ultatul acestor st"ri de lucruri 'a fi ordinea feudal" i cretin" de la
)nceputul e'ului (ediu.
.ac" i(portan!a ci'ili,a!iei este considerat" )n func!ie de produc!ia ei scris", cea a
Occidentului 'a fi foarte s"rac" )n secolele ur("toare. Aceast" s"r"cie se e7plic" prin
faptul c" scrierea este un produs )ndeosebi urban, oraul fiind, prin defini!ie, locul
pri'ile+iat de produc!ie i de schi(buri at1t (ateriale c1t i intelectuale. Or, Occidentul i5
a '",ut c",1nd )n ruin" i disp"r1nd (arile sale centre culturale i odat" cu ele colile,
bibliotecile, 'ia!a intelectual". Renaterea lor 'a trebui s" atepte ase secole.
Noua societate i'it" )n ur(a in'a,iilor se constituia )n unit"!i autono(e, ba,ate (ai
ales pe econo(ia )nchis" a lu(ii rurale )n care schi(burile de bunuri i de idei erau
(ini(e. SVai de ti"pul nostru, cnd studiul literelor dispare dintre noiT, se pl1n+ea
0re+oire de Tours. En alt autor al secolului al O35lea adau+": S%ac ne pierde" elocina,
ce ne "ai r"ne spre a ne deose+i de +ar+ariR?. *ntr5ade'"r, din secolul al 3O5lea,
A((ianus -arceilinus constata cu (elancolie: S5i+liotecile, ca nite "or"inte, au fost
.ncise pentru totdeaunaT. Cea (ai (are parte a 'echii literaturi nu cade nu(ai )n uitare,
dar chiar dispare. Li(ba latin" )ns"i se corupe, se 'ul+ari,ea," i nu 'a renate dec1t )n
secolul al 3N5lea, ca o li(b" (oart", c"reia i se 'or substitui li(bile na!ionale, nu(ite
ro(anice.
<colile regionale "n Occident* <aosul societii ro"ane este att de "are, .nct
sfntul Ieroni" a putut spune: S9u"ea ro"an se pr+uete, se
&A
apropie 6nticristulT,
e7pri(1nd astfel senti(entul co(un al unei pedepse di'ine care se abate asupra unei lu(i
nedrepte. *ntr5o at(osfer" de nesi+uran!" i de incertitudine +eneral", cretinis(ul a ap"rut
ca sin+urul ele(ent stabil, ca sin+ura speran!" a unei lu(i (ai bune. *ntr5ade'"r, co(parat
cu societatea antic" scla'a+ist", pro+ra(ul sf1ntului Ba'el con!ine o pro(isiune de
libertate i de e+alitate: S>u "ai e'ist greci, nici evrei* >u "ai e'ist +r+ai, nici fe"ei,
nu "ai e'ist sclavi, nici oa"eni li+eri, cci voi toi nu "ai suntei dec.t unul .ntru Iisus
<ristosT. -ai (ult, )n Occident este 'orba despre un cretinis( deosebit de pri(iti', ai
&A
p. J@
?%
c"rui adep!i, uit1nd li(ba +reac", 'orbind prost latina, se )ndep"rtea," de i,'orul 'iu
oriental, al unui cretinis( ce coboar" adesea la ni'elul cultural cel (ai de /os.
.ar chiar i acest cretinis( nu scap" anarhiei +enerale. Contradic!iile lu(ii
a(biante se reflect" )n contradic!iile reli+ioase. .e (ulte ori clerul ro(an i clerul local se
+"sesc )n opo,i!ie unul cu altul. Oare clerul celt nu a refu,at s"5i cretine,e pe cotropitorii
an+lo5sa7oni nu(ai pentru a nu5i re+"si pe lu(ea cealalt"4 Or+ani,area reli+ioas" a
i(periului bi,antin este de (ulte ori antrenat" )n furtun"< cotropitorul +er(anic era sau
p"+1n sau de rit arian.
Biserica trebuie s"5i asi(ile,e noile realit"!i ale lu(ii barbare pentru ca, )n cele din
ur(", s" se co(plac" )n ele. Nu spune oare papa 0ri+ore cel -are :A$@5&@?; )n
)ndru("rile sale c"tre (isionari: SS fie stropite te"plele cu ap sfinit, sa se ridice
altare i sa se ae!e relicve: 1ste fr .ndoial cu neputin s se supri"e dintr-o dat
totul din nite ini"i att de aspre, cine vrea s urce un "unte, nu reuete dect "ergnd
.ncet, i nu alergnd?4 .e5abia )n secolul al O3335lea, c1nd se stabilete alian!a durabil"
dintre papalitate i re+ii franci, Occidentul )i 'a +"si noua sa for(". .e acu( )nainte,
desp"r!it de -area -editeran" bi,antin" i (usul(an", )n i(periul lui Carol cel -are, se
'or de,'olta particularit"!i sociale, reli+ioase, culturale al c"ror ansa(blu 'a for(a o
societate relati' incult", dar 'i+uroas", n"scut" dintr5o fu,iune de popoare i de institu!ii.
Aceast" societate 'a fi Europa cretin" de la )nceputul e'ului (ediu.
Episcopiile i ("n"stirile 'or r"(1ne, pentru (ult" 're(e, sin+urele focare de
cultur". Odat" cu dispari!ia or+ani,a!iei centrali,ate a bisericii 3(periului bi,antin, aceste
focare 'or tr"i )nchise )n ele )nsele, supuse instabilit"!ilor politice, re+l1ndu5i acti'itatea
dup" ini!iati'e locale, suferind influen!ele cele (ai di'erse. Cu toate acestea, puterea
e7e(plului acelora care )i caut" sal'area )n afara acestui ti(p b"tut de furtuni este
considerabil". -"n"stirile i episcopiile erau )n (ulte re+iuni sin+urele baricade )(potri'a
arbitrarului.
Biserica occidental", ca ansa(blu, se arat" ostil" (otenirii antice. O(ul i natura
erau suspec!i prin defini!ie, un profund dispre! fa!" de realitatea tran,itorie a acestei lu(i
'a )ndep"rta +1ndirea occidental" de la cercetarea tiin!ific", aceasta 'a r"(1ne p1n" )n
secolul al NO35lea pri'ile+iul Orientului. 6f1ntul Ce,arie din Arles, 3sidor de 6e'illa, papa
0ri+ore cel -are, respin+ literatura idolatrilor +reci i ro(ani. Bu!inul care (ai r"(1ne
ser'ete la )(bo+"!irea retoricei indispensabile e7erci!iului cultului i la r"sp1ndirea
credin!ei. Oer+iliu i O'idiu sunt din ce )n ce (ai p"r"si!i )n fa'oarea p"rin!ilor bisericii:
Tertulian, 3eroni(, Au+ustin. 6tudiile se 'or ("r+ini la +ra(atica, pentru e7plicarea
te7telor sfinte i la nu("r"toare pentru stabilire calendarelor
&&
litur+ice. Ni'elul intelectual
al clericilor se fi7ea," la ni'elul intelectual al societ"!ii c"reia i se adresea," i din care fac
i ei parte.
Aceast" societate )n +esta!ie se reflect" )n rarele produc!ii li'reti ale epocii, cu
di'ersitatea sa, aspri(ea sa, nep"sarea fa!" de canoanele +reco5ro(ane i cu (isticis(ul
s"u pri(iti'. .esi+ur, )ndep"rtata splendoare bi,antin" (ai proiectea," i aici c1te'a ra,e,
dar (ult (ai puternic str"lucete arta 'echiului fond celt i noul aport +er(anic, a(1ndou"
de o 'i+uroas" '1n" popular", opus" esteticii nor(ati'e i aristocratice a antichit"!ii.
3(a+inile c"r!ii occidentale sunt i(a+ini5for!"< (ult prea )nc"rcate de ener+ie (istic"
pentru a fi nu(ai si(ple ilustra!ii, ele sunt credina "ns!0i transpus! "n linii: fore 0i
culori. >ot"r1t, Occidentul 'a fi iconodul.
.e dispari!ia literaturii clasice este le+at" i dispari!ia (odului s"u de a produce i
difu,a: atelierul scla'ilor copiti i co(er!ul de c"r!i. .e aici )nainte, din lipsa de cititori,
c"r!ile )i 'or pierde caracterul de (arf", (ultiplicitatea i (obilitatea< nu 'a (ai e7ista
nici editor, nici cu(p"r"tor, nici ofert" i nici cerere. Ti(p de opt secole, p1n" la a'1ntul
oraelor din secolul al N3335lea, cu'1ntul scris 'a r"(1ne )nchis )n parohii i ("n"stiri, ale
c"ror biblioteci i ateliere de copiti sunt suficiente ne'oilor restr1nse de lectur". Clerul 'a
&&
p. J#
?J
scrie i 'a copia el sin+ur. -"n"stirile, unit"!i autono(e, )(pr"tiate prin !ar", tr"ind )n
autarhie, se inserea," perfect )n structura centrifu+" a societ"!ii prefeudale i feudale,
constituindu5i sub!irea ur,eal" de cultur".
&%
Oricare ar fi restric!iile ce se i(pun fa!" de i(a+inea cu'ioilor c"lu+"ri,
trans(i!1nd din +enera!ie )n +enera!ie flac"ra cunotin!elor, ade'"rul este ca nu(ai
("n"stirile erau )n Occident locul )n care se putea duce o 'ia!" intelectual" necesar" i
suficient" ne'oilor rudi(entare ale societ"!ii de la )nceputul e'ului (ediu i anu(e:
teolo+ia, litur+hia, cronica i le+isla!ia.
S*** <aidei s cercet" cu" pute" deveni gr"tici ai %o"nului, (erga"entul pe
care aterne" scrierea .n cinstea lui %u"ne!eu este o contiin curat, pe el sunt trecute
toate faptele noastre fru"oase, cu condeiul a"intirii, nu"ai virtuile noastre ne vor face
de"ni de ."pria %o"nului* &uitul cu care r!ui" perga"entul este ca i frica de
%u"ne!eu, care eli+erea! cugetul nostru, prin cin, de toate grosolniile, pcatele i
viciile* (iatra ponce cu care perga"entul a fost nete!it e'pri" disciplina n!uinelor
fericite:Varul, ale crui grune fine le-au al+it foile, repre!int gndul ne.ntrerupt spre
TO
sfintele concepte: /igla, care trage linie pentru a putea scrie drept este voina lui
%u"ne!eu: Stiletul care lunec de-a lungul riglei ca s trag linia este evlavia noastr
pentru cele snte: (ana crestat la vrf, gata de scris, este iu+irea fa de %u"ne!eu i
de aproapele nostru: &erneala cu care scrie" este u"ilina .nsi: &ulorile cu care este
."podo+it cartea sunt .n stare aproape sa !ugrveasc "ultele fee ale .nelepciunii
cereti: (upitrul pe care scrie" este linitea sufletului: 1'e"plarul dup care copie"
este viaa ;ntuitorului: 9ocul unde scrie" si"+oli!ea! dispreul fa de cele
p"nteti:? :-anuscris de la Catedrala din .urha(, predica 6udivi voce" de coelo-*
3at" cu( un predicator din secolul al N335lea descrie )n acelai ti(p partea tehnic" a scrierii
i sensul pe care )n!ele+ea sa5l dea acestei acti'it"!i

.
Scriptoriile. Enele ("n"stiri a'eau un scriptoriu", loc re,er'at pentru copierea
(anuscriselor. Nenu("ratele re+uli (onastice inspirate din Orient, ca aceea a lui Casian,
(isionar oriental la -arsilia c"tre anul ?@@, cea a sf1ntului Ce,ariedin Arles )n A#G, cea a
lui Colu(ban )n 3rlanda c"tre anul %@@, cea a lui Benedict din Nursia de la -onte Cassino,
)n AD&, reco(and" lectura i scrierea. Re+ula benedictin", )n si(plicitatea ei, este cea care
pre'alea,". C"lu+"rul trebuie s"5i )(part" ti(pul )ntre ru+"ciune, lucru (anual i
intelectual.
Acesta din ur(" 'a fi consacrat citirii 5i+liei, p"rin!ilor bisericii, scrierilor sfinte i
copierii de (anuscrise. Cu toate acestea, prototipul de scriptoriu(, aa cu( se 'a (en!ine
p1n" la sf1ritul e'ului (ediu, pare ca a fost Oi'ariu(5ul lui Casiodor, ale c"rui re+uli,
institutiones, pun ba,ele pe plan tehnic tradi!iei (ultiplic"rii i p"str"rii scrierilor. -a+nus
Aurelius Casiodor, aristocrat ro(an )n ser'iciul re+elui ostro+ot Teodoric, dup" ce
renun!ase la )ns"rcin"rile sale pe l1n+" curtea barbar" )n anul A?@, s5a retras )n Calabria
pentru a se dedica studiului i (1ntuirii sufletului s"u. -"n"stirea, )n,estrat" cu o
bibliotec" bo+at" )n scrieri reli+ioase i laice, a disp"rut, fie )n cursul recuceririi lui
3ustinian, fie )n cursul incursiunilor arabe (ai t1r,ii. La sf1ritul secolului al O35lea, papa
0ri+ore cel -are 'a (ai da )nc" drept pilda Oi'ariu(5ul.
*n secolul al O35lea 6aint5-aur5sur5Loire, fondat" de -aurus, discipol al sf1ntului
Benedict, sau 6an2t 5 0allen )n El'e!ia, fondat" de 0allus, benedictin irlande,, sunt
&%
p. JD
&J
p. JG
_
.ocu(entul aste re'elator pentru preistoria tiparului, cuprin,)nd infor(a!ii 'aloroase cu pri'ire la
instru(entele i tehnica reproducerii (anuscrisului. *nirarea ele(entelor (ateriale :per+a(entul, piatra
ponce, stiletul, ri+la, pana, cerneala, culorile; reconstituie i(a+inea acti'it"!ii desf"urate )ntr5un atelier de
copist la )nceputul sec. al N335lea :n. ed.;
?$
("n"stiri cu scriptoria foarte acti'e. Scriptoriu"5ul episcopului din LIon a l"sat
nenu("rate (anuscrise )ntre secolele al O5lea i al O335lea.
3(portan!a scriptoriu"5ului difer" dup" i(portan!a ("n"stirii de care apar!ine.
Blanul ("n"stirii 6an2t50allen, )n secolul al N35lea, indic" apte pupitre de5a lun+ul
pere!ilor scriptoriu"5ului. En ar"arius )(p"r!ea (unca dup" dispo,i!iile superiorului ca i
(ateriile pri(e i instru(entele. Eneori copitii erau separa!i )ntre ei prin pere!i, alteori
scriptoriu"5ul func!iona )n aer liber )n incinta ("n"stirii. Bericolul de incendiu, aceast"
obsesie a e'ului (ediu, inter,icea orice fel de lu(inare artificial". Orele de lucru erau
ordonate de lu(ina ,ilei. Aceasta se )ndeplinea )ntr5o t"cere absolut" i co(unic"rile se
f"ceau prin se(ne con'en!ionale, adesea foarte su+esti'e. .e pild", pentru a
&$
cere o carte
p"+1n", copistul f"cea (ai )nt1i se(nul +eneral pentru carte, )ntin,1nd (1na, )ntorc1nd
pa+inile< apoi, pentru a spune: p"+1n, se sc"rpina la ureche ca un c1ine.
=e'1oltarea scrierilor. SAricine va .ncerca s-i .nsueasc aceast carte, orice
"otiv ar invoca, s se gseasc .n !iua 0udecii de apoi ."preun cu cei ce vor arde .n
focurile geeneiT. Ca i (ulte altele, acest bleste(, care se poate citi )ntr5un (anuscris de
la -onte Cassino, este do'ada rarit"!ii c"r!ilor, considerate adesea drept ade'"rate co(ori.
.ificultatea schi(burilor i raritatea (anuscriselor ocup" un loc considerabil )n
coresponden!a c"rturarilor. Loup de Ferribres, cleric din secolul al 3N5lea, se scu," )n
ur("torii ter(eni pentru c" nu a tri(is un (anuscris 'olu(inos al lui Beda Oenerabilul,
corespondentului s"u: S... 1l nu poate fi ascuns nici .n sn, nici .n desag* Li ciar dac
acest lucru ar fi posi+il, el ar putea fi e'pus unei .ntlniri nefericite cu vreo +and de
tlari, pe care i-ar putea ispiti fru"useea "anuscrisului i atunci acesta ar fi pro+a+il
pierdut pentru a"ndoiT. .e altfel, din aceast" epoc" se tra+e obiceiul de a prinde )n
lan!uri c"r!ile puse la dispo,i!ia publicului )n biserici i ("n"stiri.
Nu(eroasele pali"pseste :de la +recescul palinpsestos M r",uit din nou; din secolul
al O335lea p1n" la al 3N5lea, c"r!i sp"late i scrise din nou, sunt totodat" o do'ad" a
scu(petei per+a(entului, c1t i a lipsei de sti(" de care se bucurau autorii antici. .e (ulte
ori se scriu te7te reli+ioase )n locui scrierilor clasicilor, dup" ce per+a(entul a fost sp"lat,
)n ti(p ce )n secolul al NO35lea, la r1ndul lor, te7te clasice se suprapun te7telor reli+ioase.
Enul dintre cele (ai i(portante pali(pseste este (anuscrisul 'atican &o"entariile
psal"ilor de sf1ntul Au+ustin, scris )n secolul al O335lea pe fra+(entele unei edi!ii de lu7 a
lucr"rii %e repu+lica de Cicero, scris" )n secolul al 3O5lea. En alt code7 de la Oatican,
copie par!ial" a Veciului )esta"ent, pro'enind probabil de la ("n"stirea Lorsch din
0er(ania, scris )ntr5o uncial" a secolului al O3335lea, este f"cut )n bun" parte pe foi
recuperate din cele (ai di'erse c"r!i: 6eneca, copie din secolul al O5lea, Lucan, copie din
secolul al 3O5lea, Titus Li'ius, copie din secolul al 3O5lea< >I+inus, copie din secolul al O5
lea, un fra+(ent (edical din secolul al O5lea, Fronto, copie din secolul al 3O5lea, Aulus
0ellius, copie din secolul al 3O5lea, Cicero, copie din secolul al O5lea. Eneori se )ncalec"
c1te trei te7te i (ai (ulte li(bi< )ntr5un (anuscris de la British -useu( o traducere
sirian" a predicilor sf1ntului 3oan >risosto(ul din secolul al 3N5lea acoper" o +ra(atic"
latin" din secolul al O35lea, la r1ndul ei scris" peste 6nale de C. 0ranius Licinianus, scrise
)n secolul al O5lea.
R",uirea, sp"larea i aplicarea unui nou +rund nu au ters )ntotdeauna ur(ele de
cerneal" care au p"truns ad1nc )n +rosi(ea per+a(entului. .in aceast" cau," te7tele
anterioare pot fi uneori citite i foto+rafiate :la lu(ina l"(pilor cu 'apori de (ercur;.
B1n" )n secolul al 3N5lea, codicele sunt scrise )nc" )n (odul antic, f"r" separa!ie
)ntre cu'inte, u, care nu 'a fi definiti' stabilit dec)t la sf1ritul secolului al N35lea. Acelai
lucru i pentru punctua!ie, care se 'a +enerali,a. Te7tul este scris pe una sau dou" coloane.
&$
p. J?
A@
*nainte de )ndoire, foile per+a(entului sunt pre'",ute cu linii, reglate )n interiorul
unui cadru care deter(in" (ar+inile. Acest re+la/ se face cu un
%@
stilet, care (archea,"
liniile prin presiune, tras de5a lun+ul unei ri+le.
Cele patru col!uri ale (ar+inilor sunt fi+urate prin +"uri practicate cu a/utorul unei sule
)ndoite )n dou" i asa(blate )n caiete de patru, foile for(ea," 8uaternion5ul, de unde
cu'1ntul caiet< odat" scrise, aceste caiete a/un+ la le+"tor. 6crierea sufer" i ea influen!a
e'eni(entelor< ea se provinciali!ea!. Enciala ro(an", liter" de libr"rie de for(at (are,
("sur1nd o uncie, se defor(ea," )n nu(eroase 'ariante locale al c"ror caracter co(un este
alun+irea unor litere, dep"ind )n sus sau )n /os linia. Ele tind spre "inuscul. Cele (ai
%@
p. JA
A#
i(portante sunt: scrierea insular" )n 3rlanda i An+lia, scrierea bene'entin" )n 3talia,
scrierea 'i,i+ot" )n 6pania, scrierile de tip lu'euil )n Fran!a (ero'in+ian". *n le+"tur" cu
tipul ro(an din care se tra+ toate, ele au un caracter decorati', ondulat, ascu!it, nere+ulat,
adesea sl+atic: 'echiul instru(ent al +1ndirii se (odific" pentru a trans(ite un nou (esa/.
Galia. *n ti(p ce se elaborea,", cu )ncetul, )ntre secolele al O5lea i al O3335lea o
literatur" pur reli+ioas", dispare literatura retorilor ro(ani, dintre care cel (ai bun
repre,entant era Ausonius, prefect al 0aliei :G#@5G$?;. 9iteratura episcopilor, retoric"
cretin", )i ia locul i glosa, e7plica!ia te7telor dup" sensul lor literal, (oral i (istic, este
(etoda principal". Aceast" (etod" 'ine de la Ori+ene i a fost introdus" )n Occident de
c"tre >ilaire, episcop de Boitiers. .in secolul al O5lea p1n" )n secolul al O35lea, nu(ele lui
6idonius Apollinaris, episcop de Cler(ont5Ferrand, 0re+oire de Tours, episcop de Tours,
Fortunat, episcop de Boitiers, (archea," etapele decaden!ei li(bii latine. 0re+oire de
Tours, Saprtor al popoarelor i sftuitor al regilor?, scrie Istoria francilor p1n" )n anul
A$#. El este acela care selectea," pentru pri(a dat" le+enda 'asului de 6oissons )ntr5o
li(ba )n parte latina, )n parte li(b" 'ul+ar", france,a )n de'enire. *n secolul ur("tor,
Frede+ar 'a continua aceast" cronic" care 'a fi ter(inata de un autor anoni( )n anul %D@
cu titlul 4esta /egu" Crancoru"*
Italia. Transfor(at" )n c1(p de lupt", r1nd pe r1nd de c"tre ostro+o!i, 'i,i+o!i,
bi,antini i lo(bar,i, 3talia nu5i 'a re+"si cal(ul necesar unei 'ie!i intelectuale continue
dec1t dup" alian!a dintre re+ii franci i papalitate. Nici opera lui Casiodor, nici Boethius,
care a scris )n )nchisoare a sa ;ngierile filosofiei, nici Baul .iaconul cu a sa Istoria
longo+ar!ilor, nu ne pot a("+i< la r1ndul ei, 3talia 'a trebui s" asi(ile,e popoare i
institu!ii i 'a trebui s"5i caute i ea noua sa for(". *ncerc"rile sporadice de )ncura/are a
unei 'ie!i intelectuale sunt )ntrerupte de r",boaie. *nte(eiate pe r"("i!ele 3(periului
Ro(an de Apus, statele re+elui +ot, Teodoric cel -are, care putea scrie din Ra'enna
)(p"ratului bi,antin: SI"periul nostru este o i"itaie a i"periului vostruT ca i re+ii
lon+obar,i din secolul al O335lea, folosesc colaboratori ro(ani sau ro(ani,a!i pentru a5i
c1ti+a presti+iul necesar )n e7ercitarea puterii i pentru crearea institu!iilor scrise, /uridice
i reli+ioase.
Spania. Oi,i+o!ii instala!i )n Beninsula 3beric" se lo'esc de aceleai proble(e de
+u'ernare, coabitare i de cultur" ca i cotropitorii 0aliei i 3taliei. Oechea societate
ro(an", biserica i fa(ilia +er(anic" trebuie s"5i +"seasc" un "odus vivendi. 6ula regia,
curtea din Toledo, este o replica a celei
%#
din Ra'enna. Cere(onialul bi,antin se alia," aici
cu obiceiurile barbare. La sf1ritul secolului al O35lea i )n cel ur("tor, se 'a de,'olta aici
o 'ia!" literar" destul de intens". Aceasta este le+at" de nu(ele lui 3sidor de 6e'illa,
episcop de Toledo, o( politic i cleric, ale c"rui 1ti"ologii, de o erudi!ie dubioas", aduna
un (are nu("r de cunotin!e, utili,ate (ai t1r,iu de )ntrea+a literatur" a e'ului (ediu
ti(puriu.
Nobili(ea, ostil" tendin!elor centrali,atoare ale re+ilor, tolerea," i )ncura/ea,"
cotropitorul arab, care )n'in+e )n anul %## ar(atele cretine. Totui, refu+ia!ii cretini din
6pania aduc cu ei i p"strea,", (ai ales )n sudul Fran!ei, ca i )n Catalonia cretin", un
anu(it stil al c"r!ii< nu s5a putut 'orbi )n aceast" pri'in!" despre o carte 'i,i+ot". -"n"stiri
ca aceea de la Ripoli, 6ilos, 6an Fuan de la Benia continu" aceast" tradi!ie care se 'a
co(bina, c1te'a secole (ai t1r,iu, cu aportul artei califilor )n decorul c"r!ii (aure.
(entateuul 6s+urn-a" de la Biblioteca Na!ional" din Baris !ine de tradi!ia 'i,i+ot".
Irlanda 0i Anglia. La pri(a 'edere, pare ine7plicabil c" (arele i(puls reli+ios i
cultural 'a 'eni din li(itele e7tre(e ale 'echiului i(periu ro(an. 01nditori, oa(eni ai
%#
p. J%
AD
bisericii, (isionarii an+lo5irlande,i 'or aduce, )n cursul unei in'a,ii pacifice a
continentului, at1t ele(entele de ba," ale noii culturi cretine c1t i cadrele or+ani,a!iei
sale ("n"stireti.
Cuceritorul an+lo5sa7on se instalea," )n societatea celt", destul de apropiat" de a sa
)n ceea ce pri'ete ni'elul cultural, (ai pu!in influen!at Y dac" a fost 'reodat" Y de
ro"anitate dec1t 6pania sau 0alia. Aceast" relati'" e+alitate cultural" e'it" situa!ia
u(ilitoare a celui e'oluat do(inat de cel pri(iti', )ntr5o societate c",ut" prad" anarhiei,
cretinis(ul a putut deci s"5i /oace rolul s"u (oderator, adeseori de arbitru, de ci'ili,ator,
f"r" nici o piedic" psiholo+ic". Adus din afar" de (isionarii benedictini, el a fost propa+at
de c"tre autohtoni, )ncep1nd din secolul al O35lea. 3rlanda, la ad"postul oric"rei in'a,ii, )i
confer" o nuan!" puternic local", )n care (a+ia drui,ilor este )nlocuit" cu ritualul (ai
eficient al preo!ilor cretini. *n cele din ur(", cretinis(ul 'a fi (ai uor acceptat )n for(a
sa an+lo5sa7on" de c"tre celelalte +rupuri pri(iti'e ale continentului, i aceasta pentru c"
propa+anditii lui 'orbesc i si(t la fel cu cei con'erti!i.
Brincipalii sfin!i irlande,i, sf1ntul Batriciu i sf1ntul Colu(ban, nu sunt sfin!i
(artiri, ci sfin!i intelectuali, sfin!i scribi. Bri(ul sa'ant autentic al e'ului (ediu, Beda
Oenerabilul, (ort )n anul %GA, a predat la ("n"stirea din FarroL +ra(atica, tiin!a i
istoria. Nu spune oare acest sa'ant c" sunt nenu("ra!i aceia care se duc )n 3rlanda, pentru a
practica lectura sacr4 Beste D @@@ de (anuscrise irlande,e, at1t laice c1t i reli+ioase,
atest" o literatur" 'ie, ale c"rei i,'oare 'in din ti(pul drui,ilor. Enul dintre aceste
(anuscrise 9e+or na <uidre (&artea vacii +rune- po'estete 'ia!a sf1ntului Ciaran,
)nte(eietorul ("n"stirii de la Clon(achnois, care ar fi scris ori+inalul acestei c"r!i pe
pielea 'acii sale preferate.
*n ti(purile cele (ai tulburi, ("n"stirile din insulele Lindisfarne i 3ona, ca i cele
de la Ar(a+h, .urroL, FarroL, Pear(outh, .urha(, erau pentru Europa ade'"rate
uni'ersit"!i de unde se 'or propa+a noile cunotin!e.
.e la sf1ritul secolului al O35lea peregrinatio pro %eo i5a condus pe c"lu+"rii
irlande,i s"5i con'erteasc" pe pic!ii din 6co!ia i pe +er(anii din
%D
Northu(bria. .in insula
Lindisfarne 'a porni persona/ul cel (ai i(portant, irlande,ul Colu(ban, care 'a cretina
0alia (ero'in+ian". *nte(eierea ("n"stirilor din Lu7euil, Fouarre, 0ran'al etc. /alonea,"
dru(ul sco!ilor, to'ar"ii lui, )n opera (isionar". Colo(ban )i 'a sf1ri 'ia!a la Bobbio, )n
3talia :)n anul &#?;, ulti(a etap" a acestui neobosit pelerin.
-"n"stirile de la 6aint5Ba'on )n Bel+ia, 6an2t50allen )n El'e!ia, -aien!a,
Ratisbona :Re+ensbur+;, Fulda )n 0er(ania sunt tot at1tea focare ("n"stireti de unde
aceast" cucerire pacific" 'a )ntinde i 'a i(planta puternic cretinis(ul.
T1n"rul Pinfrid, 'iitorul Bonifaciu, apostol al 0er(aniei, 'a porni dintr5o ae,are
an+lo5sa7on" din Etrecbt )n anul %DD. Refor(ator al bisericii france, (isionar, peda+o+
cretin, o( de litere, Bonifaciu )i 'a duce opera la )ndeplinire, datorit" chiar ori+inii
acesteia: )n ochii lui ade'"rul 'ine de la Ro(a, i nu superioritatea.
*n ur(a lucr"rilor bel+ianului -asai, a fost de(onstrat" )nrudirea dintre orfe'reria
an+lo5sa7on" i (iniatura denu(it" irlande!. -oti'e lineare )nl"n!uite, ani(ale,
persona/e ciudate, per(it s" se +hiceasc" o )ndep"rtat" (otenire scit". S(rotoistoria
interesea! aici direct evul "ediu i evoluia artei saleT, spune >enri Focillon. Literele
)(podobite acoper" adeseori pa+ini )ntre+i. Cali+rafia i )nlu(inurile se )ntrep"trund. O
(are preci,ie a traseului, a punerii )n pa+in", a culorii d" acestor pa+ini o calitate i o
autoritate de(n" de cele (ai fru(oase produc!ii artistice occidentale. 3nfluen!a lor, care se
'a confunda cu influen!a bi,antin", 'a fi considerabil" pentru cartea epocii carolin+iene.
Cele (ai i(portante (anuscrise )nlu(inate sunt: &artea de la %urro$ de la sf1ritul
secolului al O335lea i 5i+lia de la 3ells din secolul al O3335lea, p"strate a(1ndou" la
TrinitI Colle+e din .ublin, precu( i 5i+lia de la 9indisfarne de la British -useu(.
%D
p. JJ
AG
Al"turi de aceast" literatur" reli+ioas", de lucr"ri de drept i de cronici, al c"ror
(i/loc de e7pri(are r"(1ne latina, li(ba sa'ant" de pretutindeni, se for(ea," o literatur"
popular" +er(anic" sau celt", esen!ial(ente oral", ale c"rei sin+ure ur(e scrise, ne!in1nd
sea(a de bo+ata literatur" irlande,", sunt c1te'a fra+(ente an+lo5sa7one din epopeile
+er(anice: #idsid i 5eo$ulf din secolul al O3335lea. .ei Carol cel -are ordonase s" se
transcrie Spentru ca s se pstre!e a"intirea, strvecile poe"e +ar+are, .n care erau
cntate aventurile i r!+oaiele +trnilor regi?, nu s5a p"strat ni(ic pentru posteritate
din aceast" str"'eche poe,ie franc".
*n re,u(at, se pare c" aceast" perioad" tulbure, dintre secolele al O5lea i al O3335
lea, )nc" insuficient cercetat", co(port" un oarecare nu("r de ele(ente culturale po,iti'e
datorate (ai pu!in aristocra!iei care a c"utat s" (en!in" ci'ili,a!ia antic", c1t fu,iunii dintre
cretinis( i ele(entul barbar, ce 'a da )nceputului de e' (ediu occidental ade'"rata sa
ba," popular".
%G
%G
p. J$
A?
CA%ITO&U& '
9anuscrise roanice 0i ordine c!lug!re0ti
*ncep1nd din secolul al 3N5lea, li(ba latin" de'ine o li(b" (oart", practicat"
nu(ai de specialiti. Ea 'a r"(1ne totui principalul (i/loc de 'ehiculare a +1ndirii
occidentale p1n" )n secolul al NO35lea, epoc" )n care )ncepe ade'"ratul s"u declin. Nu(ai
cel care cunotea li(ba sa'ant" putea a'ea acces la cultura scris" a cretin"t"!ii ro(anice.
Acest acces era re,er'at nu(ai clericilor for(a!i )n colile ("n"stirilor, (ai t1r,iu ale
episcopiilor, fiind sin+ura cale posibil" pentru o pro(o'are social" )ntr5un siste( )n care
ori+inea fi7a definiti' locul fiec"rui indi'id )n ierarhie.
Ne'oile culturale ale laicilor, nobililor sau ale poporului de /os erau satisf"cute
printr5o ini!iere oral" rudi(entar", iar cele esen!iale printr5o bo+"!ie a i(a+inilor care
ducea la 'astele pro+ra(e decorati'e ale bisericilor, ade'"rate coli 'i,uale. Bo'estirea )n
i(a+ini cu con!inutul s"u totodat" (a+ic i narati' are o func!ie social" i(portant": aceea
de a da fiec"ruia senti(entul unui ade'"r i al unui bun co(un. La )nceputul e'ului (ediu,
cartea )ns"i nu (ai este at1t un instru(ent al +1ndirii, anali,ate prin scriere, c1t o
succesiune de i(a+ini, 'ehicul al +1ndirii +lobale, de(n" de )ncredere. Cioplitorii )n piatr"
i pictorii de (iniaturi creea," echi'alentul plastic al Oerbului.
Odat" cu )ncoronarea lui Carol cel -are, Occidentul )i 'a +"si pentru pri(a oar" o
fi+ur" repre,entati'". 3n'a,iile nor(ande din secolele al 3N5lea i al N5lea, oric1t de
distru+"toare ar fi, nu 'or schi(ba ni(ic esen!ial din tr"s"turile acestui Occident. Enirea
str1ns" dintre biserica ro(an" i i(periu uurea," crearea cadrelor indispensabile pentru
func!ionarea acestui (are corp social, instabil )nc". Le+isla!ia, reli+ia, ad(inistra!ia, sub
i(pulsul lui Carol cel -are, )i 'or i(pune principalele articula!ii. /enaterea carolingian
nu este un capriciu al a(atorului lu(inat de cultur", ci un act de +u'ern"(1nt care pune
ordine )n +1ndire i face do'ada totodat" c" un i(periu nu poate e7ista f"r" func!ionari
capabili, f"r" profesori, f"r" peda+o+i. Be de alt" parte, puterea bi,antin" ca i puterea
(usul(an", cei doi "ari ai epocii, spri/ini!i pe o ci'ili,a!ie scris", 'or sti(ula prin
e7e(plul lor acti'it"!ile intelectuale ale i(periului din Occident.
*(p"ratul )nsui era (ai (ult sau (ai pu!in neculti'at, dar suficient de )n!elept
pentru a )n!ele+e rolul pri(ordial al scrierilor )n or+ani,area ra!ional" a i(periului.
Capitularde, edicte pri'ind educarea cadrelor reli+ioase i laice, infi(e nu(eric, 'or fi
pro(ul+ate )n ur(a sfaturilor lui Alcuin de Uor2. Aa cu( fi+urea," )n (anualele colare,
renaterea carolin+ian" face
%?
parte din clieele ro(antice, ca i i(a+inea bunului )(p"rat
cu barba )nflorit", inspect1nd colile pri(are. Crearea colii de la Balatul din Aachen, de la
coala ("n"stireasc" de la 6aint5-artin din Tours, )ncura/area colilor din Corbie, FleurI,
Rei(s, -et,, Fulda, Osnabrcc2, Ratisbona, 6an2t50allen, Reichenau etc. (archea,"
etapele diferite ale culturii (onastice pri(iti'e, care 'a (er+e cresc1nd, )n ciuda unor
re+resiuni locale, p1n" la sf1ritul secolului al N335lea.
Este se(nificati'" che(area de c"tre Carol cel -are a an+lo5sa7onului Alcuin,
ele'ul i succesorul lui Albert la coala catedralei din Uor2, )n scopul de a prop"i
)n'"!"(1ntul. Acesta a fost nu(it (ai )nt1i )n func!ia de profesor la coala palatin", i de
abate de 6aint5-artin din Tours, cu )ncepere din anul %$&. Bentru Alcuin, care reia (etoda
lui Beda Oenerabilul, teolo+ia este )ncoronarea celor apte arte liberale. Con'ins c": Sa
%?
p. $@
AA
vor+i +ine .i este la fel de plcut lui %u"ne!eu ca i a tri fru"osT, el )ntreprinde
re'i,uirea +eneral" a c"r!ilor de ritual, iar opera sa cea (ai de sea(" este re'i,uirea
te7tului latin al 5i+liei dup" copiile 'enite din An+lia. Era i ti(pul, )ntruc1t
%A
te7tele
fuseser" destul de (utilate de c"tre clerul prea pu!in instruit din epoca (ero'in+ian".
Aceast" 5i+lie a lui 6lcuin e7ist" )nc" )ntr5o copie posterioar", &ode'ul Vallicellianus de
la Oatican.
*n /urul lui Alcuin, +ra(aticianul Betrus din Bisa, istoricul lo(bard Baul .iaconul
:Parnefried;, poetul Einhard, poetul i sa'antul +ot spaniol, ThHodulf, 'or for(a un fel de
acade(ie, )n care li(ba latin" rede'ine o li(b" ele+ant", dar f"r" un con!inut prea bo+at de
+1ndire, dup" cu( se 'ede din retorica %ialogurilor lui Alcuin: S&e d oare natere
cuv.ntuluiR @ 9i"+a* @ &e este li"+aR U 5iciul aerului* U &e este aerulR U (strtorul
vieii* U &e este viaaR U A +ucurie pentru fericii, o durere pentru cei nenorocii,
ateptarea "orii* U &e este "oarteaR U Un eveni"ent inevita+il, o cltorie nesigur... 9
etc. En discipol al lui Alcuin, >raban -aur, 'a )nte(eia scriptoriu"5ul cel (ai i(portant
al ti(pului, cel de la !n!stirea >ulda, )n care lucrau p1n" la ?@ de scribi. 6ub Carol cel
Bleu', Eri+enius 6cotus continu" tradi!ia colii palatine. Opera sa principal", B"prirea
naturii, care reco(and" Sde a porni de la studiul lucrrilor v!ute ctre conte"plarea
celor spiritualeT, 'a r"(1ne ne)n!eleas", dar 'a influen!a (ult dialectica inducti'" a
scolasticilor. Conciliul de la Tours din anul J#D reco(and" traducerea predicilor )n Sli"+a
ro"an rusticT, pri(ele contururi ale france,ei scrise.
6ub Ludo'ic cel Bios, colile din afara ("n"stirilor fiind )nchise, nici un fel de
)n'"!"(1nt nu 'a (ai fi predat laicilor< scrierile france stabilite )n cursul do(niei lui Carol
cel -are 'or ti arse. Are loc o retra+ere +eneral" c"tre ("n"stiri. Aceasta literatur" a
c"lu+"rilor este consacrat" (ai ales po'estirilor sfinte, rechi,itoriilor )(potri'a lu7ului,
c1teodat" actualit"!ii, cu( este ca,ul &ronicii lui 6++o, c"lu+"r la 6aint50er(ain5des5Bres,
care relatea," lupta Barisului )(potri'a nor(an,ilor, sau ca poe(ul lui >ucbald, care co(5
pune pentru Carol cel Bleu' #G& de he7a(etri despre cal'i!ie. .e,ordinile ce ur(ea,"
dup" tratatul de la Oerdun, pri(ul docu(ent ce con!ine un te7t )n li(ba france,", in'a,iile
un+are, sara,ine i (ai cu sea(" nor(ande, opresc )n Francia occidental" a'1ntul
carolin+ian. *n anul $#@, odat" cu refor(a benedictin" a lui Odo, abate de ClunI, 'or fi
puse totui ba,ele unei (ic"ri culturale puternice.
Scrierea. *n secolul al 3N5lea, )n ur(a unui schi(b (ai intens de c"r!i, a creterii
produc!iei lor )n scriptorii i a circula!iei scribilor, a a'ut loc o (are schi(bare, o
nor(ali,are a scrierilor re+ionale, care se unific" )ntr5un tip standard, "inuscula carolin.
Atribuirea ini!iati'ei acestei refor"e )(p"ratului sau lui Alcuin este o fante,ie. 3(portan!a
cresc1nd" a scrierilor, circula!ia lor (ai intens" sunt (oti'e suficiente pentru a e7plica
elaborarea acestei scrieri clare, cite!e, ra!ionale, care 'a ser'i p1n" )n secolul al N335lea,
c1nd scrierea +otica de'ine curent".
6crierea +otic" )ns"i nu 'a fi dec)t o carolin" (ai rapid", cursiv, scris" cu peni!a.
Ea este aceea care 'a da )n cea (ai (are parte (odelul alfabetului "inuscul al i(pri(eriei
(oderne. Este o scriere stabilit" pe patru linii, Literele f, +, p, 8 atin+ linia inferioar",
literele +, d, f, , l, s linia superioar"< u i v se confunda )nc", t este aliniat cu literele (ici.
6cris" cu cala(ul, este o scriere lent", cu pu!ine li+aturi :contrac!ii ale caracterelor;, cu
pu!ine prescurt"ri, a'1nd o separare net" a cu'intelor i a +rupelor de
%&
cu'inte, o
scriere care do'edete +ri/a pentru ordine. 1vangeliarul lui &arol cel ;are, 1vangeliile
6da, 5i+liile lui )eodulf sunt e7e(plarele cele (ai 'echi ale acestei noi scrieri de la
sf1ritul secolului al O3335lea i )nceputul secolului al 3N5lea, care 'a fi. folosit" apoi at1t )n
Fran!a, 3talia, 0er(ania c1t i )n An+lia, adic" )n aria studiilor (onastice ale bisericii
ro(ane )n epoca prero(anic" i ro(anic".
%A
p. $#
%&
p. $D
A&
Bri'it" din perspecti'a 'ie!ii ("n"stireti, scrierea, ca orice lucru care cere un efort,
este o oper" de peniten!". Ade'"rate tarife de reco(pens" i pedepse, ("soar" )n cu'inte,
)n r1nduri i )n pa+ini scrise, )n +reeli co(ise, scurtarea sau prelun+irea ederii )n
pur+atoriu. Este probabil c" descrierea scribului f"cut" de clericul en+le, -orleI se
potri'ea de cele (ai (ulte ori: S>u a" v!ut acolo dect nite sl+atici ae!ai cu o grav
autoritate: 1i pictau cu serio!itate pe crile lor asteriscuri i floriceleT.
Cartea de la )nceputul e'ului (ediu nu este nu(ai un obiect de studiu, ci adeseori
un obiect )n sine. Nu este neap"rat ne'oie s" o deschi,i pentru a a'ea 'reun folos. Eneori,
obiect (a+ic, nu(ai pre,en!a ei a/un+ea pentru (anifestarea puterii Oerbului. Aa se
)nt1(pla, de pild", cu &atac-ul sfntului &olu"cille, adic" al sf1ntului Colu(ba, p"strat
a,i la Biblioteca Acade(iei re+ale din 3rlanda. *nchisa )ntr5un pre!ios cu"das, scrin care
datea," de la sf1ritul secolului al N35lea i care a fost deschis pentru pri(a dat" )n anul
#J#G, &atac5ul, cu'1nt irlande, care )nsea(n" lupt"tor, era socotit o ade'"rat" poli!" de
asi+urare )(potri'a riscurilor b"t"liilor. E7ista o credin!" supersti!ioas" c" trecut de trei ori,
de la st1n+a la dreapta, )n /urul ar(atei +ata de lupt", de c"tre un cleric neprih"nit, el
asi+ura 'ictoria prin puterea supranatural" a sf1ntului s"u autor, putere considerat" acti'"
(ult" 're(e )nc" dup" (oartea acestuia.
Apreciate ca obiecte nespus de pre!ioase, (anuscrisele erau p"strate )(preun" cu
celelalte bo+"!ii care for(au te,aurul autorit"!ilor laice i reli+ioase. Carol cel -are nu
dispune oare )n testa(entul s"u de c"r!ile pe care le a'ea )n fa'oarea s"r(anilor,
reco(and1nd distribuirea 'alorii lor )n po(eni4
.up" cu( po'estete Einhard, Carol cel -are Sa .ntreprins un "are nu"r de
lucrri pentru ."podo+irea i folosul i"periuluiT. Capela palatin" de la Aachen, de
inspira!ie ra'ennat" si(plificat", )(bo+"!it" cu antichit"!i aduse din 3talia, este un e7e(plu
al eclectis(ului carolin+ian. 3(periul barbar )i ia podoabele de unde poate i de unde le
+"sete. Nu este de (irare c" )ntotdeauna cartea de lu7, cartea )(podobit" )n interior i
e7terior, este i ea de inspira!ie co(po,it". 3n ea se +"sesc i alternea," diferite i (ultiple
stiluri: stil orna(ental an+lo5irlande,, stil de curte bi,antin, ele(ente decorati'e +er(ano5
+alice. *nc" etero+ene, aceste di'erse aporturi se 'or contopi )n cursul secolelor ur("toare
pentru a for(a ur,eala acestui pri( stil cu ade'"rat occidental, care 'a fi arta ro(anic".
1vangeliarul lui 4odescal este interesant nu nu(ai pentru scrierea sa, dar i
pentru (iniaturile sale pe )ntrea+a pa+in". C"lu+"rul 0odescal a e7ecutat aceasta lucrare
)ntre anii %%$ i %JG, dup" cu( o do'edete o dedica!ie c"tre Carol cel -are i so!ia sa
>ilde+ard. -ari )nlu(inuri pe )ntrea+a pa+in", ale c"ror tr"s"turi ne+re sunt subliniate de
unele albe, a(intesc tehnica orfe'rilor.
%%
E'an+heliarul lui 1++o, arhiepiscop de Rei(s, a
fost )nlu(inat )n re+iunea Rei(s5ului, la )nceputul secolului al 3N5lea: la aba!ia din
>aut'illers. Co(po,i!ii re(arcabile prin ener+ia traseului ascu!it i si+ur f"cute cu
pensula, dau acestor )nlu(inuri )naripate rit(uri +rafice. Aici, ca i )n fai(oasa (saltirea
de la Utrect, 'a fi 'orba despre c"r!i copiate dup" ori+inale +receti. (saltirea de la
Utrect se face re(arcat" (ai ales prin 'er'a ,+lobie a celor #&A de schi!e )n peni!", care
scot la i'eal" un desenator f"r" pereche la acea epoc". (saltirea lui 9otar pictat" c"tre anul
J?A, 1vangeliarul de la Soissons :de sf1ntul -edard;, pri(a 5i+lie a lui &arol cel (leuv
arat" i ele )n )nlu(inurile lor pe )ntrea+a pa+in" r"("i!ele e'idente ale (odelelor
i(periului cretin din Orient. Aceast" i(ita!ie se +"sete la )nceputul 'olu(elor chiar )n
decorul arhitectural care ser'ete de chenar. Adesea foarte liber", aceast" i(ita!ie se
e7plic" prin rolul e'e"plu"5ului, al (odelului, al precedentului )n )ntrea+a +1ndire a
e'ului (ediu, +1ndire care acord" prea pu!in" i(portan!" ori+inalit"!ii. Cu toate acestea, o
(are diferen!" separa produc!iile (iniaturitilor occidentali de (odelele lor din Orient, i
anu(e sa'oarea, nai'itatea, adesea foarte e7presi'", (area di'ersitate a lucr"rilor.
Cu toat" conda(narea ostenta!iei i a lu7ului de c"tre teolo+i, de la sf1ntul 3eroni(
la 3sidor din 6e'illa, biserica nu a fost )n stare niciodat" s"5i reali,e,e idealul ei de
%%
p. $G
A%
(odestie, cel pu!in )n pri'in!a c"r!ilor. .e altfel, ea nu ar fi putut s" aprind" i(a+ina!ia
(aselor de oa(eni s"raci dec1t ar"t1ndu5i (ari (inun"!ii. Le+"turile so(ptuoase erau
necesare po(pei sale. Aceste le+"turi de orfe'r"rie i de sculptur" )n filde, sunt p"strate )n
(are nu("r nu nu(ai )n aba!iile renane, deosebit de fa'ori,ate de a'1ntul carolin+ian, dar
i )n Fran!a. 6culpturile )n filde, incluse )n (ari cadre de orfe'r"rie, sunt fie crea!ii
ori+inale, fie crea!ii de ori+ine antic" i oriental". Astfel, dipticul lui Rufus Brobanus, oferit
acestui (a+istrat ro(an cu oca,ia nu(irii sale )n func!ia de consul, a ser'it drept copert"
pentru le+"tura unui (anuscris p"strat la Berlin. En filde din secolul al 3335lea, t"iat )n
dou", acoper" )roparul aflat la Biblioteca Arsenalului din Baris. Orfe'r"ria barbarilor )i
arat" )n le+"turile de lu7 )ntrea+a dib"cie, ca, de pild", acea le+"tur" cloa,onat" a unui
e'an+heliar d"ruit de c"tre re+ina lo(bard" Theodelinda ba,ilicii din -on,a. -ai t1r,iu,
aurul lucrat, e(ailuri cloa,onate i pietrele pre!ioase (ontate )ncadrea," fildeuri sau
)ntrea+a fa!" a le+"turilor. -ai )nt1i -et,, pu!in (ai t1r,iu 6an2t50allen 'or fi centrele cele
(ai acti'e pentru crearea acestor le+"turi5obiect. (saltirea lui &arol cel (leuv pro'ine
dintr5un atelier din -et,. Ea este )(podobit" cu dou" co(po,i!ii pe filde, dintre care una
ilustrea," un psal(, iar cealalt", 'ia!a lui .a'id. Adesea aceste le+"turi erau concepute )n
acelai stil cu acela al 'aselor sfinte, f"c1nd parte, ca i ele, din te,aurul bisericilor.
*n secolul al N335lea, atelierele orfe'rilor i s("l!uitorilor din Li(o+es 'or crea
le+"turi ce 'or da c"r!ii un caracter nou, acela de p"str"toare de relic'e. Odat" cu
instaurarea cultului relic'elor, se deschid Sciudate ori!onturi pentru industria din
9i"ousin, care pro+a+il c vindea Y dup" p"rerea lui L.5-. -ichon Y att relicve ct i
relicvare?. 1vangeliarul de la ;ont-Saint-Vloi, din Biblioteca 6ainte50ene'ib'e, este un
e7e(plu.
65au p"strat pu!ine in'entare ale bibliotecilor din epoca carolin+ian". Aba!ia 6aint5
RiVuier din Bicardia poseda )n anul JJG o bibliotec" de DA& de
%J
'olu(e. Catalo+ul
bibliotecii de la ("n"stirea din Lorsch, considerabil" pentru acea epoc", (en!ionea," A$@
de lucr"ri. .e ase(enea, este cunoscut i catalo+ul ("n"stirii de la Reichenau, care,
)ntoc(it de bibliotecarul RH+inbert :(ort )n anul J?&;, enu(era ?#A lucr"ri. O bibliotec"
bo+at" a'ea sute de lucr"ri, o biblioteca (i/locie, nu(ai c1te'a du,ini.
S6l nostru este I"periul ro"anW >oi ne trage" tria din live!ile .nfloritoare ale
Italiei, din nenu"ratele ar"ate ale 4aliei i 4er"aniei, fr a uita puternicul regat al
sciilor?- e7cla(a )n'"!atul 0erbert, episcop de Rei(s, )n anul $$$, salut1nd pe fostul sau
ele', Otto 333. .escenden!ii lui Otto 3 cel -are continu" splendorile i(periale carolin+iene,
d1ndu5le )ns" un sens (ai teocratic. Chiar Otto 33, lu1nd )n c"s"torie pe prin!esa Teofano,
ea )ns"i literat" cu o bo+at" cultur", introdusese la curtea i(perial" +ustul pentru
ci'ili,a!ia bi,antin". Artitii i erudi!ii din suita prin!esei au l"sat o a(intire durabil".
Scriptoriu"5ul din Tre'es i din Reichenau traduc aceast" tendin!" spre co(po,i!ii
sole(ne, (ai ales pe planul )nlu(inurilor.
.ei unitatea politic" a Occidentului este distrus", unitatea sa reli+ioas" se afir("
(ai puternic" dec1t oric1nd )n secolele al N35lea i al N335lea. -arele ordin clunisian, apoi
cistercian, r"sp1ndete )n toat" cretin"tatea ro(anic" fer(entul (isticis(ului s"u
autoritar. ReconVuista spaniol", pri(ele cruciade transpun pe plan (ilitar i econo(ic
acest senti(ent reli+ios (ilitant al unui Occident feudal )n+hesuit. -ari constructori,
c"lu+"rii )i cl"desc bisericile de5a lun+ul dru(urilor, pe unde se perind" pelerini, (ilitari,
ne+ustori, de la (ia,"noapte spre (ia,",i, de la r"s"rit spre apus. *ntrea+a Europ", fiecare
re+iune cu caracterul ei particular, lucrea," la aceast" oper" co(un": 3lustrarea
uni'ersalit"!ii regatului lui %u"ne!eu prin uni'ersalitatea bisericii sale. At1t )n (arile sale
ansa(bluri sculpturale c1t i )n )nlu(inurile sale, estetica ro(anic" subordonea," ordinea
plastic" ordinei (etafi,ice< persona/ul, obiectul, culoarea )ns"i sunt puse )n perspecti'a
ierarhiei terestre i cereti, sunt si(bolurile i se(nele unui li(ba/ al for(elor, el )nsui
echi'alent al revelaiei cu'1ntului di'in. .ar din operele (odetilor arti,ani ai +1ndirii
%J
p. $?
AJ
(istice, cioplitori de piatr" i pictori, i,bucnete atrac!ia puternic" a lu(ii p"catului, a
realit"!ii, a lu(ii ce trebuie dispre!uit". Chiar i iconoclatii occidentali, cistercienii, nu 'or
i,b1ndi )n asaltul lor )(potri'a i(a+inilor. C"ci lu(ea ("n"stireasc" poart" )n ea )ns"i
fer(entul dec"derii sale. Elabor1nd funda!iile ei teoretice, &etatea lui %u"ne!eu ofer"
totodat" i pri(ele (ateriale ale cet"!ii p"(1nteti. Bernard de Clair'au7, (ilitant (istic
ireductibil, a!1!" curio,itatea intelectual" )n r"sun"toarea sa disput" a uni'ersalilor, i
(arele s"u ad'ersar, Abelard, pri(ul scolastic, dei poc"it i )n'ins, 'a fi unul din f"uritorii
Renaterii secolului al N3335lea. C1nd succesorul lui Bernard, abatele Arnaud5A(alric, 'a
spune crucia!ilor, )n anul #D@$, )n fa!a oraului Be,iers cucerit de la Albi+en,i: SA"ori-i
pe toi, %u"ne!eu .i va recunoate pe ai siT, el 'a ad(ite i(plicit )nfr1n+erea
ar+u(entelor sale, (ai (ult, )nfr1n+erea +1ndirii (onastice, +1ndire f"r" pri," asupra
foarte de,'oltatei ci'ili,a!ii citadine i de curte, )n special a (eridionalei re+iuni Albi.
6ecolul al N35lea i al N335lea constituie epoca de aur a acestor scriptoria. *n
re+iunile de li(b" france,", )n ClunI i C)teau7, dar i )n Li(o+es, FleurI5sur5Loire,
6aint5O(er )n Bicardia, Lie+e< )n re+iunile de li(b" +er(an", (arile ("n"stiri renane din
Colonia, la 6trasbour+, Cor'eI, Ratisbona,
%$
6al,bur+< 6ilos i Ripoli )n Catalonia<
Pinchester, CanterburI, Uor2, .urha( )n An+lia< -onte Cassino i Bene'ento )n sudul
3taliei sunt principalele centre unde )nflorete cartea ro(anic".
>rana roanic!. Aba!ia 6aint5Bertin, scriptoriu"5ul de la 6aint5O(er )n Bicardia
este locul cel (ai producti' din nord. *n str1nse rela!ii cu (arile aba!ii en+le,e, produc!ia
sa )i reflect" stilul )n secolele al N35lea i al N335lea. Viaa, sfntului A"er este cea (ai de
sea(" reali,are a acestui scriptoriu". (saltirea din 5ologna, 1vangeliile din 6"iens,
Sacra"entariul de la Saint-5ertin din Biblioteca Na!ional" din Baris, co(entariile la
(sal"i ale sf1ntului Au+ustin de la Biblioteca din .ouai, )nf"!iea," )nlu(inuri de o for!"
e7presi'", cu o (icare i o punere )n pa+in" ieite din co(un. 9i+er Cloridus de La(bert
de 6aint5O(er este una dintre rarele enciclopedii ale e'ului (ediu cu ilustra!ii )n te7t.
Copia din anul ##D@ de la Biblioteca din 0and este )(podobit" cu ilustra!ii deosebit de
)n+ri/ite.
6udul (onastic al Fran!ei se orienta c"tre arta (o,arab". Co(entariile lui Beatus
de LiHbana despre 6pocalips, copiate c"tre anul #@A@ la aba!ia 6aint56e'er de c"lu+"rul
spaniol 0arcia, este una dintre rarele do'e,i ale acestei arte (eridionale, de o fru(use!e
aspr", adaptat" subiectului, cu lar+i chenare roii i albastre i cu persona/e de o si(plitate
(onu(ental". Aceast" ci'ili,a!ie citadin" i nobila 5 (ult (ai de,'oltat" dec1t cea din
nord, care nu este p"strat" dec)t prin poe,ia trubadurilor Y )n decursul unei cruciade i a
unui r",boi de ?A de ani a fost distrus" at1t de biseric", c1t i de puterea centrali,at", )n aa
("sur", )nc1t trubadurul 6icard de -ar'e/ols a putut s" e7cla(e: SVaiW 5e!iers,
&arcassonne, (rovence i p"nt al 6genais-ului, cu" v-a" v!ut altdatR Li cu" ai
a0unsRT Epur"rile din secolul al N335lea au fost duse la e7tre( i nu(ai din procesele5
'erbale ale inchi,itorilor se (ai poate reconstitui acea ci'ili,a!ie ori+inal" i )nfloritoare.
*n epoca ro(anic" produc!ia cea (ai i(portant" de c"r!i era concentrat" la
Li(o+es, ClunI i Citeau7. .e la Li(o+es, Sacra"entariul de la 6aint5-artial, 5i+liile,
Sacra"entariile nu(ite din &aors i din ;oissac, actual(ente toate la Biblioteca
Na!ional" din Baris, par, (ai ales datorita culorilor str"lucitoare, influen!ate de industria de
e(ail din Li(o+es i de (odelele (eridionale. *n ceea ce pri'ete (anuscrisele din ClunI
i Citeau7, din re+iunea Bur+undia, ele sunt rare, deoarece (arile depo,ite ale scrierilor
cisterciene au fost /efuite de cal'initii din cursul secolului al NO35lea, iar Biblioteca 6aint5
Beni+ne de la .i/on de c"tre re'olu!ionarii din #%J$. 65au p"strat totui 5i+lia de la Saint-
5enigne :)nceputul secolului al N335lea;, 5i+lia de la Souvign7 din -oulins, care stau
("rturie a (arii influen!e a )nlu(inurilor de la ClunI asupra sculpturii ba,ilicilor
ro(anice. 5i+lia lui Stepen <arding, c"tre anul ##@@, indic" austeritatea de la Citeau7
%$
p. $A
A$
)nainte de stabilirea re+ula(entului sf1ntului Bernard. *n +eneral, )n secolul al N35lea
predo(in" )nlu(inurile cu decor"ri florale i ani(ale, iar )n secolul al N335lea cele cu
persona/e. Fonduri de aur cu frun,e ase(enea )nlu(inurilor bi,antine i otoniene apar
tardi', accentu1nd /ocul culorilor 'ii. .ra(a sacr" la FleurI, dra(e litur+ice, opere
peda+o+ice, (ai )nt1i )n li(ba latin", apoi )n li(ba 'ul+ar", sunt preferate la aba!ia 6aint5
FleurI5sur5Loire. La coala din Bec, )n Nor(andia, predau Ansel( precu( i Lanfranc din
Bado'a. Cu specula!iile lor, pre+"tesc i ei Renaterea scolastic".
J@
Chiar la sf1ritul secolului al N335lea, sub do(nia lui Ludo'ic al O335lea, la Baris,
bate ceasul c"r!ii (onastice. -"n"stirea 6aint5.enis i abatele acesteia, 6u+er, 'or
pro(o'a o art" nou", e7presie a for!elor sociale a/unse la (aturitate: arta +otic".
Gerania onastic!. Cartea (onastic" nu a cunoscut nic"ieri )n Occident o
de,'oltare at1t de ne)ntrerupt", din secolul al O3335lea p1n" )n secolul al N3O5lea, ca )n
(arile ae,"ri reli+ioase ale !"rilor de li(ba +er(an". Aceast" continuitate )i +"sete
reflectarea pe plan estetic )n persisten!a artei ro(anice. Ea se datorea,", probabil,
f"r1(i!"rii feudale, care este (inu!ios des"'1rit" dincolo de Rin, (ai (ult dec1t oriunde
)n alt" parte i care are )n structura (onastic" r"d"cini ad1nci. Aceast" tendin!" centrifu+"
s5a (en!inut f"r" o 'eritabil" contrapondere a unei puteri centrale spri/init" pe orae.
.up" arta c"r!ii i(periale, care a )nflorit )n /urul Otonilor din dinastia sa7on" i a
>enricilor din dinastia suab", cartea cu (iniaturi 'a continua s" se de,'olte )n cadrul
(onastic.
.e altfel, puterea central" a )ncercat s" pre,inte spri/inul s"u fa!" de ("n"stiri ca o
e7presie ad(inistrati'a, cre1nd /eicsa+teien, aba!ii direct dependente de puterea
i(perial". Boe,ia latin" a c"lu+"rilor i c"lu+"ri!elor ofer" c1te'a (odele de +en ca poe(ul
epic #alt2arius de 68uitania, co(pus )n anul $G@ de c"lu+"rul E22ehard la 6an2t50allen,
sau ca poe(ele i 'ie!ile sfin!ilor ale c"lu+"ri!ei >ros'ita 'on 0andershei(. *n secolul al
3N5lea, al"turi de literatura latin", apare o literatur" reli+ioas" )n li(ba profan", (ai (ult
dec1t )n !"rile de li(b" ro(anic", deoarece li(bile +er(anice sunt prea )ndep"rtate de
li(ba reli+ioas". *n aceast" cate+orie trebuie citat <eliand, epopee reli+ioas" care
po'estete )n & @@@ de 'ersuri 'ia!a lui >ristos, i traducerea 1vangeliilor )n 'ersuri de
c"lu+"rul Otfried. .in aceeai epoc" datea," &ntecul lui <ilde+rand, poe( epic laic.
-"n"stirea din Cor'eI, )n 6a7onia 3nferioar", poseda un code7 din (i/locul
secolului al N335lea, cu nu(eroase te7te de Cicero, ca i un altul al pri(elor ase c"r!i ale
6nalelor lui Tacit, cea (ai 'eche i sin+ura 'ersiune a acestei opere clasice capitale.
-isticis(ul refor(elor clunisiene i cisterciene a +"sit )n densa re!ea (onastic" un ecou
profund. -iniatura din Colonia difer" de acea de la Reichenau prin caracterul s"u
i"presionist, ca de pild" 1vangeliarul din secolul al N35lea, dedicat stare!ei >ilda< de
ase(enea, prin concep!ia sa (onu(ental", ca )n Sacra"entariul aceluiai ora, cu pa+ina
sa (are )nlu(inat" cu litere de ar+int pe fond rou, al c"rui T ini!ial repre,int" pe >ristos
r"sti+nit. Speculu" virginu" (Aglinda fecioarelor-, de Ronrad din >irsau, este )nlu(inat
pe )ntrea+a pa+in" cu i(a+ini pline de prospe!i(e ale (uncilor p"(1ntului, ale+orii ale
seceriului (istic. Aba!iile din /urul 6trasbour+ului i Col(arului au l"sat i ele c1te'a
c"r!i celebre. <ortus %eliciaru" (4rdina desftrilor- de stare!a >errada de Landsper+,
scris" c"tre sf1ritul secolului al N335lea i din care nu au (ai r"(as dec)t copii, a fost
distrus" cu oca,ia bo(barda(entului 6trasbour+ului de c"tre prusaci, )n anul #J%@.
&ode'ul 4uta-Sintra", scris c"tre ##A@ de c"lu+"rul 6intra( i )nlu(inat de c"lu+"ri!a
0uta la ("n"stirea -arbach l1n+" Col(ar, i 1vangeliarul de la ;ar+ac sunt opere
care, prin (iniaturile lor, pictate )n +uae pe fond de aur, cu (arile lor ini!iale, trebuie
le+ate de curentul renan pornit de la Reichenau
J#
cu dou" secole (ai de're(e. Astfel, o alt"
(iniatur" din secolul al N3335lea, pa+in" rupt" dintr5o carte pierdut", repre,int" patru
J@
p. $&
J#
p. $%
&@
ca'aleri )ntr5o lupt" corp la corp, care se )nscriu )n pa+in" cu ri+oarea unei co(po,i!ii
cubiste. *n secolul al N3335lea, &ar"ina 5urana Y cule+ere de c1ntece reli+ioase i laice,
latine i +er(ane, de la ("n"stirea Benedi2tbeuren din Ba'aria Y este )(podobit" cu
(iniaturi care transpun pe plan decorati' )ntrea+a poe,ie a p"durii nordice. La sf1ritul
secolului, 1vangeliarul de la ;aiena, de un for(at (onu(ental, scris cu litere de aur,
atest" influen!a )nlu(inurilor +otice france,e )n +rafia (arilor sale co(po,i!ii pe fond de
aur, unde, totui, )n decupa/ul ,i+,a+at al siluetelor, persist" tradi!ia ro(anic".
Cartea anglo#saxon!. S%oa"ne, scap-ne de furia oa"enilor din nordT. Aceast"
in'oca!ie a fost ad"u+at" po(elnicelor bisericilor en+le,e )n cursul incursiunilor dane,e.
6ecolele al O3335lea i al 3N5lea sunt pentru An+lia cretin" perioade de de'ast"ri f"r"
precedent< n"'"litorul s5a le+at cu predilec!ie de ci'ili,a!ia scris" i de repre,entan!ii ei.
Bentru a nu da dec1t un e7e(plu, ae,"rile reli+ioase din 3ona, insula )n lar+ul coastelor
sco!iene, au fost /efuite i distruse, locuitorii trai prin foc i sabie )n anii %$?, J@D, J@&,
JDA. Aceast" lips" de si+uran!" este unul din (oti'ele r"sp1ndirii c"r!ii an+lo5sa7one pe
continent de c"tre clerici refu+ia!i aici. Nordul i estul An+liei de'eneau astfel din nou o
!ara a ni("nui din punct de 'edere cultural.
Abia )n secolul al N5lea, odat" cu re'enirea p"cii i datorit" i(pulsului dat de
.unstan, episcop de Pinchester, cartea an+lo5sa7on" )i 'a lua un nou a'1nt. .unstan a
introdus )n An+lia refor(a clunisian", pe care a cunoscut5o la ("n"stirea din FleurI5sur5
Loire. E'an+heliare, sacra(entarii, psaltiri i alte c"r!i de ritual constituie principalele
produc!ii de carte (onastic" en+le,", al c"rui centru este Pinchester, )(preun" cu 6aint5
Albans, Uor2 i .urha(. ;inuscula carolina este scrierea principal" a acestor c"r!i )n
ti(pul epocii ro(anice. Al"turi de o ilustrare cu peni!a, ori+inar" din Rei(s, )nlu(inura
en+le," este (ai cu sea(" de ordin orna(ental, adesea baroc, foarte )nc"rcat", iar alteori,
de o si(plitate puritan". B1n" )n secolul al N3335lea, (iniaturitii (en!in estetica ro(anic"<
)n acest secol apocalipsele, bestiariile, bibliile cu (ari co(po,i!ii fi+urati'e atin+
perfec!iunea.
-onu(entul literar cel (ai i(portant din aceast" perioad" este &ronica anglo-
sa'on, colec!ie de cronici )n li(ba 'ul+ara, cel (ai 'echi docu(ent istoric scris )ntr5un
idio( +er(anic, cel an+lo5sa7on. Co(pus" )n secolele N5N33, cronica se oprete la anul
##A?, opt,eci i opt de ani dup" cucerirea nor(and", )n ur(a c"reia literatura na!ional" se
stin+e< de acu( )ncolo, clasa conduc"toare 'a 'orbi i 'a scrie france,a nor(an,ilor,
ne(aifiind tolerat" dec1t literatura latin" a clericilor, p1n" )n secolul al NO5lea. *n
ateptare, %o"esda7 5oo2 (&artea 0udecii de apoi-, nu(e popular dat )n bat/ocur"
acestui unic recens"(1nt din e'ul (ediu, 'a (arca do(ina!ia lui Pillia( Cuceritorul i a
alor s"i, asupra )ntre+ii An+lii. .up" spusele autorului &ronicii anglo-sa'one, recen,orii
lui Pilhel( nu au o(is Snici un +oscet, nici o singur .ngrditur, nici ciar - este
ruinos s spui ceea ce ei nu s-au ruinat s fac @ nu au lsat de o parte nici un +ou, nici
o vaca, nici un porc, toate au fost trecute la catastif, i apoi toate aceste scrieri i-au fost
pre!entateT. Nu(ele oficial dat acestui recens"(1nt: Scriptura )esauri /egis )i arat"
JD
prea bine scopul. Aceste dou" 'olu(e, scrise )n latin", sunt ast",i p"strate la Arhi'ele
britanice.
*n re,u(at, cartea (onastic" ro(anic" este (ai pu!in un instru(ent intelectual c1t
un refle7 al +1ndirii cretine, )n )ntre+i(e )ndreptat" c"tre aa5nu(ita lu(e de apoi.
6i(bolis(ul i(a+inilor sale este la fel de i(portant, poate chiar (ai i(portant, pentru
)n!ele+erea con!inutului, dec1t te7tul )nsui= E7perien!a (onastic" nu a (ai +"sit niciodat"
de atunci un (i/loc de co(unicare )n stare s" o apropie at1t de (ult de )n!ele+erea
profan".
JG
JD
p. $J
JG
p. $$
&#
CAPITOLUL 4I
Cartea gotic! 0i ora0ul
*ncep1nd de la (i/locul secolului al N335lea, rolul i destinul c"r!ii se schi(b".
Enele dup" altele, diferitele re+iuni ale Occidentului cretin a/un+ la for(e de 'ia!" social"
(ai diferen!iate, for(e care cer scrieri, c"r!i (ai nu(eroase, (ai speciali,ate.
9ectura sacr este o acti'itate spiritual" pentru care cadrul (onastic este perfect
adaptat. .ar de )ndat" ce cititorul sau scribul nu (ai cred pe cu'1nt, de )ndat" ce i unul i
altul 'or s" defineasc" li(ba/ul i con!inutul sau, de )ndat" ce caut" do'e,i i contest"
principiul autorit"!ii, din acest (o(ent se nate lupta ideilor, ad'ersari i parti,ani
)nfrunt1ndu5se, fiecare cu c"r!ile lor: iat" disputaia i scena ei, oraul, )n care
S***indivi!i+ila )rinitate este fr"iat i rspndit .n +ucele pe la rscruciT, dup"
e7cla(a!ia plin" de spai(" a lui Etienne de Tournai.
Oraul, )n+hesuit )n interiorul (etere,elor sale, se str)n+e la picioarele catedralei, )n
pia!", loc de )ncruciare a nu(eroaselor dru(uri. Clericii, ne+ustorii, (eseriaii, clien!ii,
pierde5'ar" sunt un public bun, dar un public (obil, 'ersatil, (ultifor(. Oraul )i 'a
deschide pia!a ("rfii celei (ai fra+ile i totui celei (ai durabile, i anu(e c"r!ii.
01nditorul cel (ai sin+uratic )i 'a c"uta norocul aici: acela de a a'ea un public. Loc de
produc!ie i de schi(b, oraul suport" cartea i o pro'oac". Actul i cu'1ntul se
r"sp1ndesc, se (ultiplic", )ntr5o dialectic" ce sare de la cau,e (ultiple la efecte nepre5
'",ute.
Oraul are contractele sale, corpora!iile, tehnicile sale calificate, socotelile i
(esa/ele lui. El nu ar putea s"5i )ndeplineasc" func!iunea lui f"r" aceste scrieri de tot
soiul. Co(ple7itatea sa interpune scrisul )ntre oa(eni< ea lipsete rela!iile o(eneti de
caracterul lor direct personal i de for!a lor ine'itabil", pe care le au )ntotdeauna la sate.
Or"eanul, la ad"postul h1rtiei scrise, poate ale+e. SStadluft "act freiT Y spune dictonul
+er(an din e'ul (ediu: la ora se respir li+ertatea. Or"enii schi(b" (ai pu!in ser'icii
dec1t ("rfuri, obiecte. Obiectul cere nor(e: +reutate, di(ensiuni, calitate< el este re,ultatul
cunotin!elor, tehnicilor, lucr"rilor (ultiple< pentru a ispiti, trebuie s" se pre,inte bine<
(oneda )i este ("sura. Or"eanul tie c" ale+erea lui /udicioas" cere o bun" infor(are.
Noutatea nu )l sperie. El prefer" do'ada credin!ei i dreptul obiceiului. El )i c1nt"rete
cu'intele, ase(enea ("rfurilor.
Oraul cu libert"!ile sale )l s(ul+e pe o( din condi!ia sa de ser', )l transfor(" pe
nobil )n notabil.
J?
Fur"(1ntul de credin!", a fi o(ul cui'a, este aici )nlocuit cu dreptul de cet"!ean,
dreptul de a de'eni o(ul unei co(unit"!i, al tuturor. Co(una se unete cu re+ele )(potri'a
seniorilor, c"ci re+ele repre,int" le+alitatea, ordinea pe un teritoriu (ai 'ast, na!iunea, al
c"rei /udec"tor i ad(inistrator supre( este.
J?
p. #@@
&D
Oraul )n el )nsui este o (are coal", iar coala str",ii pri(a ei treapt". Toat"
lu(ea )n'a!" aici )n (od constant, )n'a!" s" tr"iasc". Fiecare tie c" locul cel bun se cap"t"
cu pre!ul unei ucenicii. Bro(o'area social" depinde de pro(o'area colar" la toate
ni'elele. Oraul trebuie deci s" cree,e nenu("rate institu!ii peda+o+ice dup" chipul i
ase("narea corpului s"u social co(ple7, pentru a5i )ndru(a fiii c"tre (uncile de
r"spundere. Contra,ise, puse sub se(nul )ntreb"rii, (e(oria, obiceiurile, tradi!ia sunt prea
fira'e: )n'"!"(1ntul, infor(area au ne'oie de arhi'e, de codice, de c"r!i.
Oraul uurea," po'ara o(ului care (uncete. *i las" (ai (ult ti(p liber< acest 'id
)i d" senti(entul sin+ur"t"!ii. El )ndea(n" la refle7iune asupra condi!iei u(ane< or"eanul
se pri'ete< o+linda, speculu", este un obiect urban. O(ul de la ora este filosof, prieten al
ade'"rului pe care )l caut" peste tot cu lanternele sale: c"r!ile Y c"l"u,e )n labirintul obscur
al str",ilor )ntortocheate.
Opera e'ului (ediu a/uns la apo+eu, opera +otic" prin e7celen!", catedrala, biserica
din oraul episcopului, p"strea," )n )nsui nu(ele ei cu'1ntul latin catedra, scaun, /il!
sensul de loc de unde pornete .nvtura. Aceast" ne+un catedral, dup" cu'1ntul lui
Oerlaine, si(boli,ea," prea bine prin )ndr",nea!" ei )n"l!are 'ertical", prin lipsa de ("sur"
fa!" de ne'oile reale, prin acu(ularea construc!iei de5a lun+ul +enera!iilor, chiar i prin
neter(inarea ei, a'1ntul for!elor creatoare ale oraului, ale bo+"!iilor sale, ale tehnicilor i
+1ndirii sale. Ea este o su(". Catedrala din Chartres, ora al uneia dintre pri(ele (ari coli
(edie'ale, nu con!ine oare J @@@ de i(a+ini, at1t sculptate c1t i pictate dup" un pro+ra(
sa'ant stabilit4 6u((u( de i(a+ini, catedrala corespunde 6u((ei, catedral de idei.
Su""a )eologiae a lui To(a d[AVuino nu )ncearc" oare s" )(pace )ntr5o (are sinte,"
tiin!a lui Aristotel cu )n'"!"tura bisericii4 i, p"str1nd si(etria, %ivina &o"edia a lui
.ante nu ar fi ea oare Su""a poetica4
=i1i'iunea uncii. Recens"(1ntul (eteu+urilor f"cut la Baris )n anul #D&J de
c"tre Etienne Boileau, la ordinul re+elui Ludo'ic 3N, )n 'ederea stabilirii statutului lor
/uridic, enu(era #D#. .i'i,iunea (uncii, perfec!ionarea tehnicilor erau deci destul de
a'ansate i )ntreceau cu (ult (eteu+"ria rudi(entar" de la )nceputul e'ului (ediu. *n
a(bian!a unei societ"!i )n e7pansiune, cre1nd or+anis(e speciali,ate, apte pentru
satisfacerea noilor ne'oi, se de,'olt" i feno(enul (uncii intelectuale, instru(entul s"u
principal: cartea< ea, ca i oricare alt" (unc", se supune re+ulilor +enerale ale 'ie!ii sociale.
Brosperitatea i declinul societ"!ilor deter(in" prosperitatea i declinul culturilor i
'ice'ersa. Orice ansa(blu social )i creea," cultura sa necesar" i suficient" totodat". *n
aceast" cultur" se e7pri(" elanurile i conflictele sale, se pre+"tesc schi(b"rile 'iitoare.
Edificiul cultural al societ"!ii r"(1ne, )n cele din ur(", ("rturia cea (ai concret" a ca,nei
i luptei oa(enilor pe acest t"r1(: trecutul )!i de,'"luie 'iitorul. Bentru Occident, perioada
care !ine
JA
de la ##A@ la #DA@ este, ne)ndoios, un (o(ent de o 'aloare e7cep!ional", )n care
for!ele creatoare de toate felurile )l 'or ridica la ran+ul de societate (a/or".
SIlla "agna totius "undi fa+ricaT :acest (are antier al uni'ersului; dup"
for(ularea lui 0erhoch din Reichersber+, este ani(at de un a'1nt de lucru entu,iast. *n
aceast" 'ast" fabric" apare o nou" cate+orie de lucr"tori, un nou corp (eteu+"resc, acela
al intelectualilor. Ce este un intelectual4 Abelard, (ort la ##?D, for(ulase de/a aceast"
contiin!" a unei noi st"ri: S;-a" .ntors la "eseria pe care o cunotea", incapa+il s
lucre! cu "inile, a" fost o+ligat s " servesc de cuvntT. 3ntelectualul este un
profesionist al spiritului< el +1ndete i pred". A(1ndou" aceste acti'it"!i sunt unite )ntre
ele )n (od necesar, deoarece a doua este do'ada hot"r1toare a pri(ei, aceea )n care
indi'idul )nt1lnete societatea i i se inte+rea,". FacVues Le 0off, e7pun1nd situa!ia
intelectualilor din e'ul (ediu, spune: S6cestor "eteugari ai spiritului, antrenai .n
avntul ur+an al secolului al XII-lea, nu le "ai r"ne dec.t s se organi!e!e .n snul
"arii "icri corporative .ncununate de "icarea co"unal* 6ceste corporaii de
JA
p. #@#
&G
profesori i studeni vor fi, .n sensul strict al cuvntului, universitile* 6ceasta va fi opera
secolului al XII-lea?.
Traduc!torii. Tre,irea intelectual" a Occidentului )ncepe prin (unca intens" a
traduc"torilor. -anuscrisele +receti i (anuscrisele arabe sunt foarte c"utate. ocul
r",boinic al cruciadelor a dat natere, prin reac!ie, la o curio,itate sporit". Cretinii 'or sa5
i cunoasc" ad'ersarul, a c"rui co(portare, institu!ii i bo+"!ii le5au aprins i(a+ina!ia.
Zone de coe7isten!", (ai (ult sau (ai pu!in panice, s5au ar"tat deosebit de per(eabile
+1ndirii necredincioilor: 6icilia i sudul 6paniei. *n 6icilia, re+ii nor(an,i i (ai ales
Frederic al 335lea de 6uabia, pro(otor al absolutis(ului (odern i unul dintre pri(ii liber5
cu+et"tori, au )ncura/at puternic o lu(e intelectual" trilin+'", latin", +reac" i arab", care
)ndeplinete o (unc" re(arcabil" de e7plorare. Chiar Frederic al 335lea a scris o carte: %e
natura aviu" et arte venendi cu" avi+us, care este pri(ul tratat tiin!ific despre p"s"ri i
dresarea oi(ilor. *n 6pania, dup" recucerire, i anu(e dup" c"derea oraului Toledo
:#@J%;, echipe de traduc"tori lucrea,", prote/a!i i )ncura/a!i de c"tre episcopul RaI(ond
:##DAC##A#;. 6ub )ndru(area lui Betru Oenerabilul, una dintre ele 'a traduce &oranul:
S;-a" dus deci s gsesc specialiti .n li"+a ara+: %up "ulte rug"ini i cu "uli
+ani, i-a" convins s traduc din ara+ .n latin povestea i doctrina acestui pctos i a
legii sale, care se nu"ete Coran* Li pentru ca traducerea s fie pe deplin fidel
originalului, a" apelat i la un sara!inT. .ar traduc"torii se interesea," )n special de
filosofie i tiin!e: )n pri(ul r1nd, de Aristotel, i de ur(aul s"u arab 3bn Rod :A'erroes;,
din apropiata C^rdoba, i de 3bn ina, :A'icenna;, autorul Canonului, cartea de ba," a
)ntre+ii (edicine occidentale< de Euclid, de Btole(eu, de >ipocrat i de 0alen, principalii
autori tiin!ifici +reci ale c"ror te7te 'or fi traduse din arab" )n latin".
Edificiul intelectual. *n ciuda antiintelectualis(ului unui sf1nt Bernard, care,
adres1ndu5se clericilor din Baris, le spune: SCugii din snul 5a+ilonu-lui:Vei gsi "ult
"ai "ulte .n pduri dec.t .n criT, atrac!ia puternic"
J&
a (arilor coli, apoi a uni'ersit"!ilor,
se arat" ire,istibil". Acest nou (ediu al +1ndirii conte(porane, :"odernii;, a'ea un
senti(ent 'iu al continuit"!ii intelectuale, ba,at pe bo+atele (ateriale ale traduc"torilor.
Bernard de Chartres )l re,u(" )n fai(oasa for(ul": SSunte" nite pitici cocoai pe u"erii
unor uriai?* Aceti (oderni 'or relua, 'or re+1ndi (otenirea +reac", ro(an", arab"< o
'or pune fa!" )n fa!" cu )n'"!"turile bisericii i 'or )ncerca o (are sinte," care 'a fi
scolastica. Albert cel -are din Colonia 'a defini do(eniul filosofiei ca fiind acela al
ra!iunii, do(eniul teolo+iei ca fiind acela al re'ela!iei. To(a d[AVuino, continuatorul s"u,
'a ar"ta c" Sscopul filosofiei nu este de a ti ce au gndit oa"enii, ci de a cunoate
adevrul lucrurilorT. *n a sa Su"ina contra 4entiles ca i )n a sa Su""a )eologiae 'a
c"uta s"5i )(pace pe Aristotel cu Scriptura* Cu toate conda(n"rile repetate, care corespund
(ai totdeauna cu cri,ele uni'ersitare, ca i cu toate contro'ersele pe care le isc", )n'"!"tura
lor 'a r"(1ne, )n tot cursul secolului al N3335lea, calea, re+al" de acces spre ade'"r,
considerat ca o crea!ie continua, veritas, filia te"poris :ade'"rul, 'l"starul 're(ii;. -etoda
acestei )n'"!"turi, scolastica, fi7ea," pentru pri(a data re+ulile (inu!ioase ale unui
"eteug "ai greu dect toate, i anu"e "eteugul de a gndi* Universitatea din (aris,
Sla"pa strlucitoare .n casa %o"nului?, 'a fi uni'ersitate scolastic" prin e7celen!".
*n'"!"tura o7onian" cu Robert 0rosseteste, episcop de Lincoln i cancelar de O7ford, i
Ro+er Bacon preconi,ea," c" tiin!ele e7peri(entale trebuie s" spri/ine tiin!ele
speculati'e, c" ra!iona(entul trebuie s" se ba,e,e pe e7perien!a concret". Eni'ersitatea din
Bononia, 5ononia, "ater studioru", cu( afir(" inscrip!ia de pe (onedele acestui ora,
este celebr" prin facultatea ei de drept. La 6alerno i -ontpellier, at1t de aproape de lu(ea
arab", refu+iu al e'reilor din 6pania, 'iitorii (edici 'or )n'"!a teoria i practica (eseriei
lor. O ade'"rat" internaional a )n'"!a!ilor, a c"ror patrie este tiina, lea+" )ntre ele
J&
p. #@D
&?
diferitele !"ri, )ntr5o (icare continu" de schi(buri de ar+u(ente, de profesori, de studen!i.
.in aceste uni'ersit"!i Y cu( spune Ro+er 0al Y Sse vor trage instituiile noastre actuale*
1le le "ai poart .nc i ast!i nu"ele, ."pririle facultilor noastre sunt .nc acele din
evul "ediu, i .nv"ntul secundar care duce la ele poart .nc pecetea, .n spirit i
intenii, a creaiilor "edievale.T
*ntr5o lupt" pe dou" fronturi, c1nd )(potri'a puterii bisericeti, c1nd a celei laice,
a!1!1ndu5se una )(potri'a celeilalte, uni'ersit"!ile i5au c1ti+at statutul lor /uridic, fiscal i
peda+o+ic, care, cel pu!in pentru un ti(p, le +arantau independen!a. Aceast" independen!"
'a re+resa )n secolele ur("toare, pentru a disp"rea definiti', uneori )n acelai ti(p cu
)n'"!"(1ntul de calitate, atunci c1nd uni'ersit"!ile 'or de'eni institu!ii re+ale.
Bolo+na )n anul ##A?, Baris )n anul #D@@ i O7ford )n #D#? pri(esc pri'ile+ii< )n
decursul secolului 'or ur(a Bado'a )n anul #DDD, Napoli )n #DD?, Ca(brid+e )n #DG#,
6ala(anca )n #DA?, -ontpellier )n #DJG, Coi(bra )n #D$@. *n secolul ur("tor >eidelber+,
Colonia, Oiena, Bado'a, Bra+a, Craco'ia, Basel, )n total peste A@ de uni'ersit"!i, ap"rute
)nainte de #?@@, do'edesc cantitati' elanul intelectual al societ"!ii (edie'ale.
C!ri noi. Este e'ident c" apari!ia (asi'" a unei noi profesiuni, aceea a oa(enilor
instrui!i, care cu sutele i cu (iile se )n+r"("desc )n /urul centrelor de )n'"!"(1nt, cere
crearea unor instru(ente bine adaptate, speciali,ate:
J%
c"r!ile de lucru. Nu("rul (are
necesar al acestor instru(ente schi(b" destina!ia lor, con!inutul i for(a, le pro'oac"
diferen!ierea.
-area lor cantitate confer" c"r!ilor noi calit"!i. Chiar aspectul acestor c"r!i este
foarte diferit de c"r!ile5obiect ("n"stireti i re+ale. 3(uabilul in-folio este )nlocuit, de cele
(ai (ulte ori, cu in-8uarto-ul sau chiar cu in-octavo5ul (ai uor de (1nuit. *ntrebuin!area
le+"turii de piele pe sc1nduric" de le(n se +enerali,ea,". .ar criteriul cel (ai con'in+"tor
al unei schi(b"ri radicale )n destinul c"r!ii este apari!ia altor scrieri (ai rapide, (ai (ici,
(ai str1nse, scrieri al c"ror traseu, for(", arata c" sunt scrise de oa(eni e7ersa!i pentru
cititori antrena!i. Chiar instru(entul de scris este (ai bine adaptat cerin!elor unui scris
rapid: pana de +1sca )nlocuiete cala(ul. Nu("rul de c"r!i f"r" orna(ente, c"r!i de te7t,
)ntrece nu("rul c"r!ilor ilustrate< c"r!ile sunt adesea '1ndute, a'1nd locul pentru letrine i
(iniaturi l"sat )n alb. Or+ani,area ra!ional" a corpului c"r!ii face pro+rese< tabele (ai
nu(eroase, indicele, nu(erotarea caietelor, tabela cu abre'ieri, acestea din ur(a din ce )n
ce (ai nu(eroase. Co(entariile, adeseori foarte abundente )n anali,a scolastic", sunt
diferen!iate net de te7t chiar prin felul scrierii< co(entariile sunt ae,ate fie pe (ar+ini, fie
)ntre r1nduri. .ar (ai ales confec!ionarea c"r!ii 'a fi )ncredin!at" unor ade'"ra!i
profesioniti, or+ani,a!i )n corpora!ii dependente de uni'ersit"!i: librarii.
Scrierile. E'eni(entul cel (ai de sea(" )n acest do(eniu este reapari!ia unei
scrieri cursi'e, care disp"ruse din antichitate din lips" de necesitate. >enri Birenne spune
c" Sscrierea cursiv corespunde unei civili!aii .n care scrierea este indispensa+il vieii
colective cit i aceleia a indivi!ilor,:c scrierea cursiv va reaprea: i anu"e .n
"o"entul .n care progresul social, de!voltarea econo"iei i a culturii laice vor generali!a
din nou nevoia scrisuluiT. i scrisul de libr"rie se )ndep"rtea," de (odelul s"u, (inuscula
carolin", pentru a de'eni scris +otic cu cele dou" 'ariante principale: litera de !orm i
litera de lucru. Cele dou" scrieri, chiar prin for(a lor, reiau 'erticalitatea, ascu!iul, arcul
fr1nt al arhitecturii +otice Y do'ad" a unui senti(ent estetic +eneral, al unui Sspirit al
for"elorT. .ar )ntrebuin!area unei pene cu '1rful lat i dorin!a de a str1n+e c1t (ai (ult
se(nele )ntr5un sin+ur r1nd 'or fi suficiente pentru a e7plica tendin!a +eneral" de a fi+ura
literele prin tr"s"turi 'erticale. Litera de for(", cu (odelul (are, cali+rafiat" cu )n+ri/ire,
ser'ete (ai ales la scrierea (anuscriselor de lu7< litera de lucru ser'ete la scrierea
curent" a celor cu func!ii< este (ai rapid trasat" i (ai (ic".
J%
p. #@G
&A
9e0te0ugurile c!rii. Eni'ersitatea or+ani,ea,", cel pu!in )n parte, 'ia!a
profesional" a personalului s"u au7iliar, copiti, (iniaturiti, le+"tori, librari, precu( i cei
ce pre+"tesc per+a(entul. En (eteu+ar putea de altfel s" )ndeplineasc" sin+ur (ai (ulte
dintre aceste func!ii. Cartea, produs de pri(" necesitate, intr" )n circula!ia produc!iei
(edie'ale< de'ine produs co(ercial, dar i produs prote/at. En ade'"rat siste( de lucru cu
bucata, pFcia este pus la punct. %.cia este constituit" dintr5o foaie de per+a(ent )ndoit" )n
patru. Ea este nu nu(ai unitatea de lucru, dar i unitatea de pre! de '1n,are sau de loca!ie.
O pFcia con'enabil" trebuia s" aib" un (ini(u( de te7t. Acesta este fi7at de Eni'ersitatea
din Bolo+na la #& coloane, &D de r1nduri
JJ
pe pa+in" i GD de litere pe r1nd. .esi+ur c"
acest (ini(u( de te7t poate 'aria. *n ca, de ur+en!", se pot pune la lucru tot at1!ia copiti
c1te caiete de patru foi co(port" lucrarea.
Eni'ersitatea, a'1nd tot interesul sa posede copii f"r" +reeli, supra'e+hea,"
corectarea te7telor. .up" notele luate la cursuri, acele relationes, se constituie un
e'e"plar, prototip al c"r!ii de (ultiplicat. Acest e'e"plar este supus (ai )nt1i aprob"rii
uni'ersit"!ii, care e7ercit" astfel un drept de control i 'e+hea," )n acelai ti(p la calitatea
c"r!ilor. 1'e"plarul este apoi dat librarului, )n 'ederea (ultiplic"rii. Corpora!ia librarilor,
staionarilor :de la cu'1ntul latin statio, atelier de copist;, este supusa unui re+ula(ent
(inu!ios. Ca tot ce pri'ete cele scrise, acest re+ula(ent este elaborat de uni'ersitate, la
Baris, )ncep1nd din anul #DA$. Cel din #G?D spune )ntre altele: TIte", ei nu au voie, pentru
vn!area crilor, s plteasc vn!torului i s cear cu"prtorului, fie ca sunt
profesori sau studeni la (aris, "ai "ult de H +ani de carte, iar dac sunt strini, "ai "ult
de T* Ite", nu vor face pentru ei, i nici pentru altcineva, nici o .nelegere pentru vreun
tain de vin (Xde vino recipendo-, "ai "ult dec.t a fost sta+ilit de ctre universitate:
Ite", fiecare dintre ei va ae!a la fereastr o foaie de perga"ent, scris .n caractere
li"pe!i i vi!i+ile, unde vor indica toate e'e"plarele pe care le posed, cu preul ta'ei
pentru fiecare dintre ele:?* En alt statut, din anul #GDG, stipulea,": S>ici un li+rar nu va
refu!a e'e"plarele vreunei cri celui care ar vrea s le transcrie, contra unei retri+uii
cinstite: >ici un li+rar nu-i va .nciria crile "ai scu"p dec.t s-a fi'at de ctre
universitate:?. Cu'1ntul Stationarius s5a p"strat )n u, )n An+lia, unde librarii se nu(esc
stationers. Acetia, de altfel, nu au fost niciodat" at1t de se'er le+a!i de re+ula(entele
uni'ersitare ca cei din Fran!a i 3talia. *n 0er(ania, libr"ria apare t1r,iu. Aici )n'"!"(1ntul
a r"(as (ulta 're(e neor+ani,at, studen!ii copiindu5i sin+uri c"r!ile docentului lor.
&artea i"po!itelor din KPYP (en!ionea," la Baris #% (iniaturiti, to!i i(po,abili,
efi de atelier, dintre care unul, >onore, proprietarul casei, pl"tete de dou" ori (ai (ult
i(po,it dec1t confra!ii lui. Cartea de lu7, destinat" i ea unei clientele laice, nobile i
bur+he,e, ia o de,'oltare considerabil".
*n ur(a acestei cereri cresc1nde de c"r!i, industria i co(er!ul per+a(entului se
e7tind foarte (ult. -ai alb, (ai suplu, (ai sub!ire dec)t per+a(entul 'echi, velinul per(ite
confec!ionarea c"r!ilor, a c"ror suprafa!" util" fa!" de un 'olu( e+al se apropie de cartea
(odern". Acest per+a(ent a(eliorat a fost confec!ionat (ai )nt1i )n 3talia. i cei care
confec!ionau per+a(entul erau supui /urisdic!iei uni'ersit"!ii, prin inter(ediul
func!ionarilor rectorieni, care 'e+heau la calitatea pieilor i(portate, fi7au pre!ul de '1n,are
i percepeau o ta7". Aceast" opera!ie, care se nu(ea a rectoria perga"entul, a'ea loc )n
Blace des -athurins, apoi )n sala rectorului.
6e pare c" )nfiin!area pri(elor ateliere pari,iene de le+"torie coincide cu a'1ntul
)n'"!"(1ntului. .in anul ##A@, un nu("r (are de le+"turi )n piele a lucr"rilor scolastice
do'edesc prosperitatea acestei profesiuni. Enele dintre ele se inspir" din (odelele hispano5
(aure de C^rdoba, altele sunt decorate cu
J$
fier +ra'at dup" (oti'e din decorul (edie'al
sculptat i pictat< +rifoni, sirene, p"s"ri fantastice. *n secolul al N3335lea, 'or fi )nlocuite cu
JJ
p. #@?
J$
p. #@A
&&
decorul de inspira!ie +otic". Ca ur(are a caracterului interna!ional al uni'ersit"!ilor i al
clientelei lor, aceste le+"turi nu 'or fi p"strate nu(ai la Biblioteca Na!ional", din Baris dar
i la Ca(brid+e, Rarlsruhe, -cnchen. .ecorul cu fierul la rece este reali,at cu un poanson
+ra'at, i(pri(at la cald )n piele. .ei (a/oritatea c"r!ilor de lu7 sunt )(br"cate cu le+"turi
din !es"turi scu(pe, )n (od e7cep!ional ele puteau a'ea i o le+"tur" )n piele, ca,ul
cunoscute (saltiri a re+elui Ludo'ic cel 6f1nt i a re+inei Blanca de Castilia.
-i%liotecile. *n anul #DA%, Robert de 6orbon, duho'nicul lui Ludo'ic cel 6f1nt, a
fondat unul dintre nu(eroasele cole+ii care ad"posteau studen!ii bursieri. Cole+iul s"u
a'ea o bibliotec" a c"rei "are li+rrie era constituit" din lucr"ri u,uale, le+ate cu lan! de
pupitre, i a c"rei "ic li+rrie practica )(pru(utul )n schi(bul unei su(e ce repre,enta
'aloarea lucr"rii. Nu(ele de 6orbona p"strea," aceast" a(intire. Biblioteca Cole+iului de
Na'arra era una dintre cele (ai i(portante biblioteci ale Eni'ersit"!ii din Baris. Aceste
biblioteci sa'ante, )ntre!inute i co(pletate prin dona!ii de c"r!i i dispo,i!ii testa(entare )n
bani, 'or de'eni )n cur1nd institu!ii per(anente ale tuturor (arilor uni'ersit"!i.
.atorit" ini!iati'ei re+elui Ludo'ic cel 6f1nt, pri(ul re+e al Fran!ei care citete i
scrie curent, 'a fi creat" o bibliotec" se(ipublic" la Baris. 0eoffroI de Beaulieu )i descrie
ori+inea i scopul: S6tunci cnd se afla .nc .n rile de peste "ri, au!ind vor+indu-se de
un "are sultan al sara!inilor care .nde"na struitor pe celtuiala lui, la cutarea i
transcrierea, precu" i la ae!area .ntr-o +i+liotec a crilor de orice fel ce puteau fi de
folos .nvailor din patrie, punndu-le la .nde"na acestora ori de cte ori aveau nevoi
de ele, piosul rege a otrt, ca i"ediat ce se va .ntoarce .n Crana s se copie!e, pe +anii
si, toate crile utile i autentice ale sfintelor scripturi pe care le puteau gsi prin
"nstiri: 1l a pregtit un loc cu adevrat potrivit, la (aris, .n te!aurul capelei sale,
unde a strns nu"eroase te'te: 6colo studia el .nsui: i acorda cu +unvoin i altora
.ngduina de a studia odat cu el?. .ar aceast" bibliotec" a fost )(pr"tiat" dup" (oartea
re+elui, obicei care s5a (en!inut p1n" la sf1ritul secolului ur("tor, c1nd Carol al O5lea a
)nfiin!at pri(a bibliotec" re+al" per(anent".
C!rile profane. Al"turi de literatura sa'ant" i odat" cu ea, apare literatura
profan" Y (ai )nt1i oral", apoi repede scris" de clerici i laici Y la )nde(1na tuturor acelora
care nu cunosc li(ba latin", dar care 'or s" se infor(e,e, s" se distre,e, s" se ini!ie,e.
Te(ele sunt at1t de natur" popular"< c1t i cult", p"+1ne sau cretine, (itice sau istorice<
succesul unora este at1t de (are )nc1t, trec1nd prin nu(eroase (eta(orfo,e, ele se 'or
p"stra ti(p de secole i 'or trece dintr5o li(b" )ntr5alta, nu nu(ai traduse, dar chiar scrise
din nou. .intr5o dat" se deschide )ntre+ e'antaiul +enurilor literare. Nu ne propune( s"
schi!"(, nici ("car )n liniile +enerale, istoria literar". -en!ion"( )ns" c" nu("rul c"r!ilor
este )n func!ie de nu("rul autorilor i, )n cele din ur(", de cererea social". *n aceast"
pri'in!", din
$@
secolul al N335lea p1n" )n cel de5al N3O5lea, Fran!a a pri(it (ult, dar a'ea s"
ofere u(anit"!ii i (ai (ult.
Ro(anele ca'alereti< ciclurile lui Roland< ro(anul de curte< ro(anele lui
Ale7andru cel -are< ro(anele tebane, troiene< ro(anele bretone< Re+ele Artur, 0raal5ul<
/o"an de la /ose :'ersiunea opti(ist" a lui Lorris i 'ersiunea pesi(ist" a lui Fean de
-eun+;< poe,ia liric" a trubadurilor, apoi a tru'erilor< liris(ul dra(atic a lui Rutebeuf,
pri(ul poet bleste(at< satira, cu (icile fabule, apoi /o"an de /enart, (orala, cu c"r!ile ei
de sentin!e i (anualele de bun" cu'iin!"< cultul Fecioarei -"ria at1t de apropiat de iubirea
pur", de,interesat", cu nu(eroasele (inuni ale Fecioarei i c"r!ile de ru+"ciune< teatrul
litur+ic, (isterele, pati(ile, apoi teatrul pur i si(plu cu farsa i otia< cronicile )ncep1nd
cu Oillehardouin i Foin'ille p1n" la Froissart< literatura sa'ant" pus" i ea la )nde(1na
necunosc"torilor prin lucr"ri de co(pila!ie< bestiarii, o+lin,i, lapidare, )n toat" aceast"
bo+ata produc!ie literar" se a(estec" curentele de curte, sa'ante, bur+he,e, populare.
$@
p. #@&
&%
S;arele antier al universuluiT se deschide i neini!ia!ilor, tuturor acelora care nu 'orbesc
i nu citesc dec)t li(ba 'ul+ar". Acest a'1nt nu !ine nu(ai de aria france,". 3talia,
0er(ania, An+lia, tot Occidentul cretin, cunosc (ic"ri literare ase("n"toare, ad"p1ndu5
se de la i,'oarele france,e, aa cu( i Fran!a o face la r1ndul ei de la ele. -isticii +er(ani,
(aestrul Ec2art, 6uso, Tauler, poe!ii italieni .ante, Betrarca, Boccaccio, +1nditorii en+le,i
Bacon, .uns 6cot, PIcliffe sunt din acest punct de 'edere (odele. Fruntariile e'ului
(ediu erau c1t se poate de teoretice i ideile, ca i oa(enii, nu le luau )n sea(".
C!rile cu picturi. Aa cu( totul se lea+" pe antierul uni'ersului, cartea cu picturi
reflect" (arile principii de construc!ie, culoare, at(osfer". Oillard de >onnecourt :#DA@;,
arhitect c"l"tor )ntre re+iunea sa natal" Ca(bresis i En+aria, a p"strat )n carnetul s"u de
note c1te'a interesante secrete profesionale, traseuri re+ulatoare, puncte cardinale pe care
se spri/in" orice cl"dire bine construit". .e la sculptur" la (iniatur"< de la (iniatur" la
tapiserie, de la tapiserie la 'itralii< de la si(bol la ale+orie, de la ale+orie la realitate, de la
realitate la poe,ie 'or fi stabilite cone7iuni nu(eroase ce 'or da c"r!ii ilustrate aceast"
bo+"!ie )n care fi+urea," transcendentul odat" cu i(anentul, sinte,", su((" a lu(ii,
adun1nd totul, chiar i (iraculosul.
Aceste noi c"r!i cu i(a+ini nu (ai sunt obiecte (iraculoase< ele i5au pierdut
atrac!ia (a+ic". 3dentitatea pri(iti'" dintre supranatural i fi+ura!ie s5a pierdut pe dru(ul
dintre scriptoriu" i atelierul .nlu"inatoruiui. Lucr"torul c"r!ii caut" s" c1ti+e (ai cur1nd
p1inea ,ilnica dec)t ."pria cerurilor. El este contient c" pictea,", c" trebuie s" picte,e
(ai bine i altfel dec)t confra!ii lui. El p"r"sete transcrierea e'e"plelor< el in'ent", se
in'enta, po'estete )n for(e i culori (inun"!iile lu(ii. Fru(use!ea lucrului 'a fi )n func!ie
de bo+"!ia clientului, i nu(ai +eniul s"u 'a fi )n plus.
Bier,1ndu5i calitatea ei de obiect sacru, cartea de'ine se(nul e7terior al puterii, al
bo+"!iei, al cunoaterii, al cucerniciei. Re+i, nobili, bur+he,i, to!i au ne'oie de aceste
ade'"rate catedrale, te(ple ale )n!elepciunii, palate ale drept"!ii, +r"dini paradi,iace, care
/ustific" )n ochii lor i ai tuturor locul de!inut )n lu(e. Cu( e st"p1nul, aa e i cartea.
Obiect de 'aloare, (arf", +1ndirea altuia poate fi cu(p"rat" cu bani, intr1nd )n
patri(oniu ca
$#
oricare bun (obil. *n testa(entul doa(nei de Ra(olle sunt scrise
ur("toarele cu pri'ire la fiica ei: SBn ca! c se cstorete, tre+uie s ia un +r+at cu
ro+, doctor 0urisconsult, i .n acest scop .i las aceast +ogat i fru"oas co"oar,
aceste "inunate i preioase volu"e, .n locul unei pri din dota ei?. *n S"inunatele i
preioasele volu"e? fi+urea," nu nu(ai nu(ele autorului cu for(ula ic incipit:, !in)nd
loc de titlu i e'plicit: for(ul" ter(inal"< i uneori nu(ele )nlu(in"torului: S=ean
(ucelle, 6nciau de Sens, =a8uet ;aci au pictat aceast carte* 6ceste rnduri aurite care
v stau .naintea ocilor au fost scrise .n anul KNPT:?< dar i acela al proprietarului:
S6ceast carte, nu"it Tipicul sfintelor slu/be este a noastr, &arol al V-lea, cu nu"ele
nostru, pe care a" pus s o traduc, s fie scrisa i sfrit .n anul ;&&&9XXIIIT.
.ac" fi+urile din 6pocalipsul de la &a"+rai, din secolul al N3335lea, au fost ("rite
un secol (ai t1r,iu la di(ensiunile prodi+ioase ale tapiseriilor 6pocalipsului de la 6ngers,
)n (saltiria lui 9udovic cel Sf.nt, ele(entele arhitecturale ale 6fintei Capele au fost reduse
la di(ensiunile celor %J de (iniaturi, )n care fondul de aur pune )n contrast for(ele precise
ale unui desen )n ne+ru )nt"rite de culorile albe, roii, albastre, )n tente unifor(e, )n +enul
picturii lu(inoase a 'itraliilor. *n traducerea france," a Istoriei Ierusali"ului de 0uillau(e
de TIr :c"tre #DA@;, pe dosul unor pa+ini se +"sesc interesante instruc!iuni )n ar+oul
pari,ian al scribului c"tre acela care 'a )nlu(ina letrinele: T6ici, cu" "esagerul ara+ vrea
s vor+easc pentru califul 1giptului i la intrare gsete sara!ini care p!esc porile cu
sa+ia .n "n* %incolo, cu" .l gsete pe calif e!nd .ntr-un 0il de aur .n palatul su i
cu" ara+ul .ngenuncie i .i srut piciorulT. *n &ronicile de la Saint-%enis, din
Biblioteca 6aint50ene'ie'e, redactate )n france," de c"lu+"rul pri(at, picturile de for(at
$#
p. #@%
&J
(ic sunt e7ecutate pe un fond de aur cadrilat. Ena din ele, ocup1nd toat" l"r+i(ea pa+inii,
repre,int" pe autor, d"ruind ca o(a+iu cartea sa re+elui Filip cel *ndr",ne!. Brintre
nu(eroasele +i+lii "orali!atoare, te7te condensate, adesea )n li(b" 'ul+ara, foarte
nu(eroase i(a+ini redau eposul biblic. 5i+lia lui 9udovic cel Sfnt, dispersat" )ntre
Biblioteca Na!ional" din Baris, Biblioteca Bodleiana de la O7ford i British -useu(, este
co(pus" din A@@@ de (edalioane pictate pe fond de aur )n +enul 'itraliilor, c1te J pe o
pa+in". 5i+lia .n i"agini, a c"rei parte principal" se +"sete la Biblioteca Bierpont -or+an
din NeL Uor2, a cunoscut tot felul de a'enturi: scris" i pictat" la Baris c"tre anul #DA@, ea
a a/uns, probabil, la curtea france," din Napoli c"tre anul #G@@. Bernard de -acie/oLs2i,
episcopul Craco'iei, o tri(ite )n anul #&@# ahului persan Abbas cel -are. Ea a/un+e la
destina!ie )n G ianuarie #&@J, adus" de a(basada papii Cle(ent al O335lea. ahul Abbas a
pus s" se adau+e o descriere )n persan" a picturilor i o nu(erotare arab". *n #JG?, 'olu(ul
a fost cu(p"rat, la Londra, de c"tre Tho(as Bhillips, de la un +rec, 3. Athanasion. C1te'a
foi din aceast" biblie se +"sesc la Biblioteca Na!ional" din Baris. Richard de Fourni'al:
traduc"tor al fabulelor latine i(itate dup" Esop, e7plic" )n prefa!a lucr"rii sale Msopet cu(
trebuie s" pri'eti aceste (iniaturi: S&nd se arat cipul vreunei poveti cu )roia sau
vreo alta, vede" vite0ii de alt data ca i cu" ar fi ast!iT.
*n secolul al N3O5lea, sub re+ii dinastiei Oalois, un ef de atelier, Fean Bucelle,
despre care a( (ai 'orbit, introduce nu(eroase nout"!i )n )nlu(inura
$D
pari,ian". -ai )nt1i
fondurile aurite cedea," adesea locul celor de culoare cu p"trate decorate. Obiecte i
persona/e sunt pictate )n de+radeu, uneori )n tonuri cenuii< c"ci tenta de culoare a unei
)nlu(inuri (onu(entale nu (ai este la (od". Ele(ente de arhitectur" )n racursiuri, 'enite
din 3talia, 'ia A'i+non, capitala papilor din #G@A, poate chiar i decoruri de teatru, sunt
)nceputul unor ade'"rate peisa/e. Bictura, scrisul i decora!ia sunt net separate )n pa+in".
.ecorul cu antene, (ari bare ce )ncadrea," coloanele de te7t i care se prelun+esc )n
delicate orna(ente florale pe toat" l"r+i(ea (ar+inilor, 'ine din An+lia i din nordul
Fran!ei. )n acest decor (ar+inal sunt r"sp1ndite o (ul!i(e de (ici (oti'e: flori, insecte,
p"s"ri, persona/e, (a/oritatea f"r" nici o le+"tur" cu te7tul. Ba+ina trebuie sa fie plin", i ea
'a fi din ce )n ce (ai bo+at". Ele+ant", si+ur" de sine, uneori pre!ioas", afl"( aici o art"
care 'rea s" plac". Fai(osul 5reviar de la 5elleville, 5i+lia lui /o+ert de 5ill7ng, &artea
de rugciuni a =eannei dJ1vreu' sunt c1te'a din lucr"rile atribuite lui Fean Bucelle i
colaboratorilor lui.
6ub 3oan cel Bun i Carol al O5lea, se stabilesc la Baris pictori fla(an,i. Atrai de
practica pe care o ofer" ne+o!ul de carte al acestui ora, ei aduc aici concep!iile lor
ori+inale, de un naturalis( sa'uros. Arta c"r!ii pari,iene 'a asi(ila aportul noilor 'eni!i tot
aa cu( 'a asi(ila aportul italian, i, la )nceputul secolului al NO5lea, se 'a putea 'orbi
despre o ade'"rat" coal pari!ian, )n )n!elesul (odern al cu'1ntului. 3oan cel Bun )l 'a
pune pe Fean de Cis s" traduc" te7te i co(entarii ale 5i+liei, ale c"rei )nlu(inuri 'or
r"(1ne de altfel neter(inate din cau,a de,astrului de la Boitiers i a capti'it"!ii re+elui.
Aceste picturi, de o calitate e7cep!ional", ca i schi!ele pa+inilor neter(inate sunt atribuite
lui Fean de Bru+es. Bictori din antura/ul acestui (aestru au lucrat pentru Carol al O5lea i
pentru fra!ii lui Filip cel *ndr",ne!, Fean de BerrI i Ludo'ic de An/ou. Brin nu(eroasele
lor co(en,i, aceti principi litera!i i oa(eni culti'a!i contribuie la a'1ntul c"r!ii pictate. O
&etate a lui %u"ne!eu de sf1ntul Au+ustin, tradus" )n france," de Raoul de Bresle )n #G%&,
o 5i+lie a lui &arol al V-lea, )(podobit" cu un portret al re+elui )n frontispiciu, sunt
ilustrate cu picturi apropiate de stilul lui Fean de Bru+es. A Istorie ro"an de Titus Li'ius,
de ase(enea tradus", carte de for(at (are, pictat" pentru Carol al O5lea, con!ine c1te'a
foi, so(ptuoase prin punerea lor )n pa+ina i 'esele prin detaliile lor sa'uroase. *n
nenu("rate (edalioane i cadre se al"tur" ro(ani, pari,ieni, fla(an,i. *n poe,iile lui
0uillau(e de -achaut, (ari desene reliefate sunt ade'"rate peisa/e ani(ate )n care
ale+oria i unele (ici scene realiste din 'ia!a la !ar" se )(bin" fericit. -iniaturistul arat"
$D
p. #@J
&$
Scu" 6"orul care a ascultat >atura .i aduce lui 4uillau"e pe trei din copiii si: %ulce-
4.nd, (lcerea i Sperana:T. ;arile cronici ale Cranei :#G%A 5 #G%$; sunt ilustrate cu
nu(eroase picturi )n tonuri +ri, uor reliefate pe fond de aur i culori, ale c"ror persona/e,
uneori pitoreti, par c" /oac" si(ultan )ntr5un decor de teatru.
Carol al O5lea i5a str1ns biblioteca sa )n palatul Lu'ru, )n )urnul li+rriei.
Ori+inalul unui Inventar al crilor regelui, stpnul nostru, ce se gsesc .n castelul
9uvru, )ntoc(it )n anul #G%G de 0iles -alet, ca(erier, a fost p"strat i cuprinde $#@
'olu(e< nu(eroase biblii latine, aproape toate )nlu(inate i lu7os le+ate< printre c"r!ile
laice, tratate de astrolo+ie, +eo(ancie, chiro(ancie ,
$G
traduceri din (edicina arab",
po'estiri france,e )n 'ersuri i pro,"< O'idiu, Lucan, Boethius sunt sin+urii autori latini.
En nou in'entar constat" cu patru,eci de ani (ai t1r,iu pierderea a apro7i(ati'
D@@ de 'olu(e luate de (ai (arii re+atului. Aceast" bibliotec" pare c" a fost cu(p"rat" cu
un pre! de ni(ic )n #?D$ de c"tre Bedford, )nalt co(isar en+le, la Baris, i c" a fost
transportat" )n An+lia. 6oarta c"r!ilor coincide uneori cu cea a re+atelor.
$?
CA%ITO&U& 'II
C!ri anuscrise 0i ari colecionari
Epoca r",boiului de #@@ de ani :#GG% C#?AG: anul c"derii Constan!inopolului; este
i cea a ulti(ei tres"riri a feudalit"!ii )n Fran!a. Tendin!ele autono(iste ale acestei
or1nduiri )nc" se (ai afir(" drept ur(are a dificult"!ilor r",boaielor e7terne: contradic!iile
n"sc1nde la ora, re'oltele !"r"neti i nesi+uran!a +eneral" a !"rii. C1nd )n #?%&, cu
a/utorul tehnicienilor el'e!ieni ai r",boiului (odern, Ludo'ic al N35lea, pgnul universal,
)n'in+e la -orat, pe Carol Te(erarul, ulti(ul (are feudal, era ca'aleris(ului s5a sf1rit.
01ndirea, literatura reflect" tendin!ele contradictorii ale unei ordini sociale 'echi )n
lupt" cu una nou". Biserica, ,+uduit" de -area 6chis(", cunoate anticip"rile Refor(ei cu
PIcliffe i >us. Literatura culti'" retra+erea doct", retorica, pre!io,itatea. Eni'ersitatea, )n
contro'ers" cu aristotelicienii, propo'"duiete )(preun" cu Nicolaus Cusanus ignorana
$G
p. #@$
$?
p. ##@
%@
doct . *n acelai ti(p, o (icare din ce )n ce (ai ire,istibil" atra+e i alte spirite c"tre
i,'oare, c"tre critica te7telor, c"tre p"r"sirea tradi!iilor feudale )n toate do(eniile:
Renaterea i E(anis(ul. Cercetarea feno(enului i,olat, a faptelor precise, a o(ului fi,ic
i (oral, a'1nd contiin!a c" i se cu'ine totul, descoperirea lu(ii lar+i, f"cut" pentru el i
dup" chipul lui, sunt principalele tr"s"turi ale noului spirit, subsu(at ordinii sociale care ia
natere )n orae. Acesta triu(f" (ai )nt1i )n 3talia, )n Flandra, )n 0er(ania, apoi )n Fran!a
i, )n cele din ur(", (ai (ult sau (ai pu!in, )n tot Occidentul. -area produc!ie de ("rfuri,
intensa circula!ie a capitalurilor sunt )nso!ite de o intens" circula!ie a noilor idei, cre1nd
acea at(osfer" de entu,ias( care )nde(na pe un Elrich 'on >utten s" e7cla(e cu bucurie:
SSe tre!esc "inile, e o +ucurie s trietiW?
F"r" )ndoiala, ulti(ii (ari feudali, prin!ii (ari i (ici, 'or fi )n Fran!a, in 3talia, )n
0er(ania i )n En+aria, colec!ionari adeseori fastuoi, uneori pasiona!i, c1teodat"
protectori st1n/enitori ai artitilor i ai sa'an!ilor, dei cu c1te'a rare e7cep!ii, ade'"rata
putere creatoare nu (ai este dependent" de ei, ci doar folosit"< c"ci preten!ia la puterea
politic" ca i puterea politica )ns"i are ne'oie, de acu( )ncolo, de presti+iul culturii.
Adeseori, )n (arile colec!ii din secolele al NO5lea i al NO35lea, piesa rar", pre!ul ei,
str"lucirea ei au o i(portan!" (ai (are dec)t con!inutul. *ncep1nd din #?A@, ostilitatea sau
indiferen!a bibliofililor fa!" de cartea tip"rit" este re'elatoare< )n ochii lor aceasta apare
'ulVar", fiind accesibil" prea (ultora.
$A
Enul dintre (arii colec!ionari de c"r!i de la )nceputul secolului al N3O5lea, Richard
de BurI, cancelar al An+liei, )n cele D@ de capitole ale c"r!ii sale /*ilobiblon, enun!",
pentru pri(a oar", re+ulile ideale pe care trebuie sa le ur(e,e ade'"ra!ii iubitori de c"r!i:
pa,nici eterni ai ade'"rului, nici un sacrificiu s" nu li se pare prea (are, pentru
achi,i!ionarea lor, nici o +ri/a nu trebuie ne+li/at" pentru a le p"stra. Oer'a lui satiric" se
)ndreapt" bine)n!eles, )(potri'a acelora care nu )(p"rt"esc dra+ostea sa, uneori
fetii,ant", fa!" de c"r!i, ca de e7e(plu: Stur"a degenerat a clugrilorT sau acel licean
(ucos, cu un+hii ne+re ca s(oala, c"ruia Spuin .i pas c "nnc +rn! sau fructe pe
cartea descis: lsnd sa-i cad pe carte resturile prn!uluiT. %*ilobiblon a a'ut un
succes durabil, fiind i(pri(at la Colonia )ncep1nd din #?%G< ulti(a edi!ie datea," din
#$#D. .atoriile (ari pe care autorul le f"cuse pentru cu(p"rarea de c"r!i au )(piedicat,
dup" (oartea lui :#G?A;, )ndeplinirea dorin!ei sale de a dona c"r!ile Eni'ersit"!ii din
O7ford< biblioteca a fost astfel )(pr"tiat".
La )nceputul secolului al NO5lea, pari,ianul Fean Le Be+ue, +refier al Ca(erei de
Conturi din Baris, se )ndeletnicete cu o ade'"rat" anchet" asupra tehnicii )nlu(inurii.
Copia," (ai )nt1i cele (ai cunoscute tratate ale e'ului (ediu, acelea ale c"lu+"rului
Teofil, Scedula diversaru" artiu" i a lui >eraclius, %e colori+us et arti+us /o"anoru"<
apoi, )n c"l"toriile sale )n 3talia i Flandra, 'i,itea," ateliere, sta de 'orb" cu (aetrii i
adun" noi docu(ente< )n fine, la Baris, el frec'entea," atelierele lui Fean Larcher, FacVues
Cona i Antoine de Co(pie+ne. Acesta din ur(", a/uns la b"tr1ne!e, este dup" Le Be+ue,
illu"inatoru" li+roru" anti8uus o"o :'echi )nlu(inator de c"r!i;. *n acel ti(p arta era
considerat" esen!ial(ente o tehnic", i )nsuirea re!etelor de atelier, a secretelor (aetrilor,
principalul obiect de ucenicie. Nu spune oare i Cennino Cennini, autor al unui celebru
tratat, conte(poran cu Le BH+ue, ca este ne'oie de treispre,ece ani de studii )nainte de a
cunoate (eseria4
.in co(pila!ia (aestrului Le Bb+ue, reiese c" Barisul a pri(it la fel de bine pe
fla(an,i i pe italieni< ceea ce do'edete odat" (ai (ult ca o art" )nfloritoare este rodul
unor )nt1lniri fericite. Cel (ai 'estit artist france,, Fean FouVuet, ori+inar din Touraine, nu
ar fi putut s"5i elabore,e arta sa ori+inal" f"r" acea fu,iune de )n'"!"turi 'enite din. nord i
din sud. Chiar )naintea lui, odat" cu fra!ii de Li(bur+, ori+inari din -oselle, preceda!i de
Fean Beaune'eu din Oalenciennes, pictura de peisa/, apoi chiar portretul, i5au f"cut
apari!ia )n carte i, odat" cu ele, toate proble(ele pe care le ridic" pictura de i(ita!ie. Fean
$A
p. ###
%#
Colo(be i Fean Bourdichon, ele'i ai lui Fean FouVuet, 'or )ncheia )n Fran!a pleiada
str"lucit" a acestor pictori de (anuscrise, de fapt ade'"ra!i pictori care, )n lipsa altui
(aterial, au )(podobit pa+inile c"r!ilor cu lucr"rile lor.
-anuscrisul cu (iniaturi, obiect bibliofil, conceput ca atare, )i 'a pierde cu ti(pul
unitatea indisolubil" a diferitelor sale co(ponente: te7t, orna(ent, i(a+ini care d"duser"
p1n" acu( acea unic" fru(use!e a c"r!ilor cu (iniaturi. Adesea te7tul 'a de'eni un prete7t.
Orna(entul 'a fi un fili+ran cuprin,1nd totul, apoi un tal(e5bal(e de obiecte co(une,
e7erci!iu de )nalta coal". 3(a+inea 'a de'eni tablou, uneori oper" +enial" a celor (ai (ari
artiti, restul c"r!ii ne(aifiind dec)t un cadru, de (ulte ori st1n/enitor.
$&
Cartea cu picturi
a pierit )n ur(a contradic!iilor ei interne, din i(posibilitatea de a inte+ra tabloul, lu(e )n
sine, )n pa+ina c"r!ii. .e la Oan EIc2, de la pictorii din 6iena i Floren!a, pictura s5a
eliberat de arhitectur" i de carte, de'enind autono(". .ei surprin,"toarele specula!ii
picturale ale lui Fean FouVuet i sinceritatea sa de te"ut :E. -1le; reduc literal(ente la
,ero con!inutul pa+inilor pe care se +"sesc, ce de'in (odeste foi i(pri(ate, datorit"
s"r"ciei (i/loacelor folosite, ele 'or reda totui pa+inii fru(use!ea i se(nifica!ia ei total".
9anuscrisele cu iniaturi "n >rana. Fean de BerrI :(ort la #?#&; era dup" F.
Borcher Scel "ai fastuos, cel "ai laco" i cel "ai agitat dintre colecionariT. Betisac,
tre,orierul s"u, a pl"tit cu 'ia!a pun+"iile st"p1nului care Sn-a cruat pe ni"eni, nici
+ogat, nici srac i a secerat i cules totul din calea sa: dup cu" vei vedea i au!i
plngerile +ieilor oa"eni care vor striga dup r!+unare?. Ceea ce nu #5a )(piedicat
deloc sa continue i sa spun" S"eterului lucrtorilor si sculptori i pictori, "aestrului
6ndre 5eauneveu, s fac noi i"agini i picturi, cci de astfel de lucruri avea "are
poft:T, dup" cu( relatea," Froissart, (artor i(pasibil, dar reprobator, despre acest
-ecena care sacrifica )n fa'oarea colec!iilor sale bun"starea supuilor i linitea re+atului.
Biblioteca ducelui con!inea peste G@@ de (anuscrise, al c"ror in'entar (inu!ios a par'enit
posterit"!ii odat" cu o trei(e din 'olu(e. Brintre cele (ai de sea(" trebuie (en!ionat"
(saltirea pentru 5ourges, care este )(podobit" cu dou",eci i patru de picturi de
Beaune'eu< (reafru"oasele Are care sunt )(podobite de (ai (ul!i pictori, printre care
FacVue(art de >esdin, fra!ii de Li(bur+, fra!ii Oan EIc2 :)(p"r!it )n G p"r!i, o parte a
(anuscrisului a disp"rut )n ti(pul ocupa!iei #$?@ 5 #$??, a doua parte a ars pe /u("tate )n
ti(pul incendiului Bibliotecii de la Torino, restul de piese se afl" la Biblioteca Na!ionala
din Baris;. Cea (ai fru(oas" reuita a lui Fean de BerrI este desi+ur (anuscrisul
(rea+ogatele Are de la (u,eul Conde din ChantillI, ale c"rui foi calendaristice pictate de
Baul, FeaneVuin i >er(an de Li(bur+ repre,int" ae,"ri re+ale i princiare, iar )n pri(ul
plan al fiec"rei co(po,i!ii, (uncile i pl"cerile 'ie!ii de la !ar", corespun,1nd
anoti(purilor. Fai(osul )Zrence des %ucs, de la Biblioteca Arsenalului din Baris, aflat
ti(p de c1!i'a ani )n posesia lui Fean de BerrI, (anuscris pictat de un artist necunoscut,
este o carte absolut unic" prin unitatea ce se de+a/" din sobrietatea punerii )n pa+in" a
te7tului, picturilor i orna(entelor.
Odat" cu pictorii (en!iona!i (ai sus, al!ii, necunoscu!i, poarta nu(e de (anuscrise:
ca 8Boucicaut9, 8Bedford9, 8Rohan9, )n lipsa altor infor(a!ii dec1t a operelor lor,
de(onstr1nd (area 'italitate a colii franco-fla"ande i a diferitelor ateliere care o
constituie. Brintre c"r!ile cu (iniaturi din aceast" epoc", Arele "arealului de 5oucicaut,
pentru u,ul Barisului, sunt f"r" )ndoial", una din (arile reuite datorit" caracterului
heraldic i decorati' al co(po,i!iilor ei pe )ntrea+a pa+ina, )n culori 'ii, tratate )n +enul
tapiseriilor. Broprietarul lor, Fean Le -ein+re, ,is Boucicaut, (areal al Fran!ei, era un
(ilitar care luptase )n Brusia, 6pania, Africa. Bri,onier la turci dup" cruciada catastrofal"
de la Nicopole, apoi +u'ernator al 0eno'ei, pri,onier la en+le,i dup" A,incourt, Fean Le
-ein+re a (urit )n capti'itate. Cartea sa trece )n secolul ur("tor )n colec!ia .ianei de
$&
p. ##D
%D
Boitiers. Co(pus )n ti(pul ocupa!iei
$%
en+le,e, 5reviarul lui Fean de Lancaster, duce de
Bedford i re+ent al Fran!ei, pro'ine dintr5un alt atelier pari,ian. El are )n cele %#D file ale
sale, ?& de picturi )n /u("tate de pa+ina, ? G@@ picturi (ici i foarte (ulte litere cu
)nlu(inuri. \in1nd sea(a de nu("rul de picturi, este 'orba )n (od obli+a5toriu de o (unc"
colecti'". &artea de vntoare a lui 0aston Bhoebus este atribuit" aceluiai atelier. .in
acest te7t, foarte apreciat de contele de Fci7, s5au p"strat G% de (anuscrise. 0el al ducelui
de Bedford, cu J% de picturi repre,ent1nd scene de '1n"toare, este un e7e(plar foarte
fru(os, ilustr1nd perfect noul senti(ent al naturii care cucerete pe artitii ti(pului. *n el
se +"sesc (ulte obser'a!ii culese i scrise cu art", nai'itate i buna dispo,i!ie, )n Arele lui
/oan, printre cele ## picturi pe )ntrea+a pa+in", fi+urea," A? de picturi (ai (ici, ?&$
subiecte (ar+inale, dou" co(po,i!ii de o calitate e7cep!ional", =elirea lui <ristos i
/posatul .n faa 0udectorului* Aceasta din ur(" are accente dureroase, o for!" e7presi'",
co(po,i!ia sa )n cline a(intind de Bietd din A'i+non.
Biblioteca ducilor de Bur+undia, 3oan f"r" Fric", Filip cel Bun i Carol Te(erarul
se ridic" de la D?J de e7e(plare, la (oartea pri(ului, )n anul #?D@, la G D##, la (oartea
celui de al doilea, )n #?&%, i la (ult (ai (ulte, la (oartea ulti(ului, )n #?%%. Ea trecea
drept Scea "ai +ine .n!estrat din toat lu"ea cretinT. Ordinul 9na de aur , )n cadrul
c"ruia aceti 'ite/i continuau /ocurile unui ca'aleris( c",ut )n desuetudine, ar aduce parc"
un prinos industriei l1nii din Flandra, oilor lor de tuns, ade'"rat" bo+"!ie i putere a
cur!ilor din .i/on i Bru+es. Aceast" bibliotec" este f"!i orientat" c"tre Flandra. Fra!ii de
Li(bur+, Fan 'an EIc2, autor al fai(oaselor Are din )orino distruse )n ti(pul incendiului
bibliotecii acestui ora, erau atrai la curte< LoIset Liedet, Oille( Orelaut i Fean Le
Ta'ernier sunt al!i (iniaturiti care au lucrat pentru Filip cel Bun. Liedet i atelierul lui au
lansat (iniaturi a c"ror icono+rafie este dintre cele (ai interesante pentru studiul
costu(elor, arhitecturii i peisa/elor fla(ande. Enele dintre lucr"rile sale cele (ai tipice
sunt un Froissart, aflat acu( la Biblioteca (unicipal" din ProclaL, un 3enaud de
;ontau+an :a,i la Biblioteca Arsenalului din Baris; i Visul pelerinului :Biblioteca
Na!ional" din Baris;. 3nteresant de (en!ionat c" cel care furni,ea," (anuscrise bibliotecii
ducale este 'iitorul prototipo+raf al Bru+es5ului, Colard -ansion. Brintre copiti, sa'an!i i
litera!i, trebuie a(inti!i Fean PauVuelin, .a'id Aubert i Fehan -iHlot. -iHlot a l"sat
(anuscrise )nlu(inate pe h1rtie< este se(nul unei alte epoci. .up" (oartea lui Carol
Te(erarul, o parte din bibliotec" a fost '1ndut"< in'entarul din Bru7elles din #?J% nu
(en!ionea," dec1t A?& 'olu(e. Bartea adunat" la .i/on a fost donat" de c"tre Ludo'ic al
N35lea +u'ernatorului La Tre(oille i se +"sete ast",i la Biblioteca Na!ional" din Baris.
Toate (arile orae din Flandra, ca i cele din nordul Fran!ei, posedau ateliere prospere de
(iniaturi, care apro'i,ionau o clientel" bur+he," din ce )n ce (ai nu(eroas".
Bunul re+e RenH d[An/ou :(ort la #?J@;, poet i totodat" pictor, este, )(preun" cu
Charles d[OrlHans :poetul;, sin+urul creator autentic printre prin!ii litera!i ai secolului al
NO5lea, a(1ndoi poe!i nostal+ici, fiind lipsi!i de noroc )n politic". Cartea celebr" a re+elui
Rene d[An/ou Ini"a de iu+ire aprins, de la Biblioteca Na!ional" din Oiena, )(podobit" cu
fru(oase (iniaturi
$J
ro(antice, este un poe( )nc1nt"tor, i(itat dup" Lancelot, care ne
)nf"!iea," coana dup" a'enturi a doi tineri ca'aleri, 8.orin!" sincer"9 i 83ni(" de iubire
aprins"9.
Brin do(nia sa napolitan", Rene d[An/ou a fost )n str1ns" le+"tur" cu 3talia
Renaterii. En (anuscris de la Biblioteca Arsenalului din Baris, tri(is re+elui Rene
d[An/ou de c"tre +eneralul Facopo Antonio -arcello :aliatul s"u 'ene!ian i )n acelai ti(p
cel de al aptespre,ecelea (e(bru al Ordinului Ca'alerilor 6e(ilunii;, po'estete (artiriul
sf1ntului -auriciu din An+ers, patronul ordinului i sf1ntul oraului An+ers. -iniaturile
acestui (anuscris, ce )nc1nt" de la pri(a 'edere, par a fi e7ecutate )n atelierul lui
-ante+na la Bado'a. 6crisul este co(pus )ntr5un fru(os caracter ro(an. 3ni!ialele, cu
$%
p. ##G
$J
p. ##?
%G
groteti i (ari chenare albe, sunt reali,ate )ntr5o (anier" ce se opune bo+"!iei, adesea
baroce, a (anuscriselor franc ofla(ande. En alt docu(ent, ast",i la Biblioteca Roche+ude
de la Albi, o 4eografie de 6trabon, f"cea parte din nu(eroasele daruri pe care acest
principe pasionat de astrono(ie i +eo+rafie le pri(ea din 3talia. Fru(osul (anuscris este
)(podobit cu dou" co(po,i!ii, dedica!ii )n +ustul lui -ante+na, dintre care una repre,int"
pe autorul (iniaturii, 0uarinus, d"ruind (anuscrisul lui -arcello, iar cealalt" pe acelai
-arcello, oferind (anuscrisul lui Rene d[An/ou. i (ai re(arcabil dec1t aceste picturi este
te7tul, scris )ntr5o pur" (anier" u(anist", i letrinele, ini!iale (aiestuoase )nl"n!uite cu
(oti'e florale, tratate )n basorelief, surprin,"toare anticipa!ie a literelor construite
+eo(etric de c"tre teoreticienii propor!iilor de la )nceputul secolului al NO35lea. 3nteresat
de li(bile orientale, Rene d[An/ou poseda D? de (anuscrise turceti i arabe. 3n ca(era sa
era a+"!at Sun "are ta+lou cu alfa+etele scrierilor tuturor rilor cretintii i sara!ineT.
*n )ratatul despre luptele cavalereti de la Biblioteca Na!ional" din Baris, re+ele Rene
descrie re+ulile ideale ale acestor lupte. El este ilustrat cu acuarele, care par a fi e7ecutate
chiar de (1na lui Rene d[An/ou. Este unul dintre pri(ele (anuscrise i(portante ce sunt
ilustrate pe h1rtie.
Cele dou" 'olu(e din 6nticiti iudaice de Fosephus Fla'ius, )ncepute din ordinul
lui Fean de BerrI i sf1rite c"tre #?%@ pentru FacVues d[Ar(a+nac, co(port" sin+ura
("rturie si+ur" a lucrului unui pictor re(arcabil: S6ceast carte cu douspre!ece
istorioare, pri"ele trei de "iniaturistul ducelui =ean de 5err7 i ur"toarele nou de
"na pictorului i "iniaturistului +unului rege 9udovic al XI-lea, =ean Cou8uet, nscut
la )ours9. Aici cu'1ntul istorioare are sensul de picturi. Cu'1ntul )nsui )ntrebuin!at )n
(od curent pune accentul pe con!inutul narati' al picturilor, di'ertis(ent al unei lecturi
plicticoase. Odat" cu pictorii ti(pului s"u, FouVuet descoper" proble(a traducerii picturale
i +eo(etrice a spa!iului de trei di(ensiuni )n lu(ea real". El o re,ol'" )ntr5o (anier"
foarte personal" prin folosirea unei perspecti'e curbe, sin+urul procedeu ra!ional de
reco(pensare )ntr5o i(a+ine fi7", a clieelor succesi'e, pe care ochiul le )nre+istrea,", )n
fa!a peisa/elor f"r" (ar+ini. -eseria 'irtuo,, el i5a desf"urat spontan +eniul pe pa+inile
c"r!ilor. *nalta lui lec!ie nu a fost )n!eleas", )n afar" de (i+ala unei e7ecu!ii care 'a de'eni,
uneori, la succesorii s"i, o )nde(1nare str"lucit". Opera aceluiai artist este Arele lui
1stienne &evalier, bo+at feudal< din cartea odinioar" des(e(brat", se afl" ast",i la
ChantillI ?@ de foi< alte trei sunt la Baris, dou" la Londra, trei )n A(erica, altele lipsesc,
te7tul c"r!ii fiind pierdut odat"
$$
cu decuparea picturilor. %eca"eronul de Boccaccio, de la
Biblioteca de stat din Ba'aria, este ilustrat tot de (1na (aestrului. Aceast" carte fusese
pictat" pentru ur(aul lui Estienne Che'alier, Laurens 0irard, )n postul de contrelor
+eneral al finan!elor. Nu(ele acestuia fi+urea," de (ai (ulte ori )n picturi sub for(a unei
ana+ra(e SSur l7 nJa regard? :de ei n5are +ri/a;, ana+ra(" care repre,int" un )ntre+
pro+ra(. -arile &ronici ale Cranei, copie prescurtat" dup" &ronicile de la Saint-%enis,
oferite lui Carol al O335lea )n #?AJ, sunt i ele )(podobite cu A# de picturi de FouVuet,
inspirate din peisa/e ale ti(pului, pre,entate cu e7actitate i cu o bun"'oin!" f"r"
co(ple,en!".
E le'ul s"u, Fean Colo(be, este un artist e7presi', (ai aspru, destul de ine+al, opera
sa cea (ai se(nificati'" fiind Istoria distrugerii )roiei, 'ersiune a 'echiului ro(an
ca'aleresc. aptespre,ece picturi pe )ntrea+a pa+ina i ai,eci i cinci (ai (ici, )n parte
neter(inate, unele nu(ai desenate, per(it cunoaterea desenului si+ur i 'i+uros al acestui
(aestru, a c"rui estetic" precede (anieris(ul colii de la Fontainebleau, O bun" parte a
co(po,i!iilor repre,int" ("celuri )n decorul unei arhitecturi de co(ar. Copleit de
co(en,i, Colo(be se pl1n+e de acest lucru< )ntr5una din picturile sale din 4esta
ro"anoru", el brodea," )n ti'ul unui costu( fe(inin fra,a S)i"p pierdut pentru
&olo"+eT, iar alt"dat", )n Cloarea darurilor, pictea," pe (ar+inea unui cort cu'intele S."i
pierd ti"pul servindu-v?*
$$
p. ##A
%?
Cu totul altfel este opera altui ele' al lui FouVuet, Fean Bourdichon, (ort )n #AD#,
la %@ de ani dup" in'en!ia tiparului. .up" spusele lui E. -1le, Sel avea la )ours un atelier
i"portant i nu"eroi elevi de talente inegale* %ecorarea crilor de rugciuni se
ase"na acolo cu o industrie* &u"prtorii gseau totdeauna ceea ce cutau i, fr
.ndoial, la diverse preuriT. Ceea ce a constituit succesul picturilor sale a fost sua'itatea
acade(ic" a persona/elor, finisa/ul, dac" nu (i+ala (eteu+ului, 'arietatea realist" a
chenarelor cu flori i insecte, pictate aie'ea, i in+enio,itatea punerilor )n pa+in". Cu
si+uran!", cu(p"r"torul )i petrecea pl"cut ti(pul unei slu/be reli+ioase cu o astfel de carte
de ru+"ciuni )n (1n". -anuscrisul ;arile Are ale 6nei de 5retania este opera sa cea (ai
ad(irat", pl"tit", la #? (artie #A@J, cu &@@ de +albeni, pre! ce do'edete fa'oarea de care
s5au bucurat )n toate ti(purile artitii facili.
C!ri anuscrise "n Italia. Cu )ncepere din (i/locul secolului al N3O5lea, (ediul
)n care se de,'olt" cartea italian" se deosebete )n (ulte pri'in!e de cel )n care se 'a
de,'olta cartea france," sau chiar cea fla(and". E'ul (ediu se )ncheie odat" cu
descoperirea bo+"!iilor antichit"!ii +reco5ro(ane, )n acelai ti(p )n care era (odern"
)ncepe prin descoperiri +eo+rafice. O1n"torii de (anuscrise i cei de )na'u!ire caut"
si(ultan. Totul pare la )nde(1n". Banca de'ine nobil": nobilul de'ine condottiere,
antreprenor (ilitar. Contabilitatea, in'en!ie italian", introduce o nou" ri+oare )n schi(buri,
ri+oare care reflect" de altfel +1ndirea, !inuta, ac!iunea. Be plan estetic, aceast" se'eritate
)nsea(n" ne'oia perfec!iunii. .es"'1rirea este considerat" o func!ie a nu(erelor de aur i
Oitru'iu este profetul ei. Lauren!iu de -edici, -a+nificul :#??J 5 #?$D;, principe i
bancher florentin, e7pri(" acest senti(ent )n celebra sa for(ul": SAa"enii de snge no+il,
fii de negustori parvenii, sunt singurii care pot duce lucrurile pn la perfeciune.
#@@
3talia a r"(as (ult ti(p o pro'incie bi,antin" prin estetica )nlu(inurilor, i
irlande," prin scris i decor. (saltirea din 5o++io, din secolul al N35lea, scris" )ntr5o
("n"stire )nfiin!at" de irlande,i, este unul din pu!inele e7e(plare ale c"r!ii (onastice
r"(as" din e'ul (ediu ti(puriu. *n secolele al N35lea si al N335lea, bibliile de for(at
neobinuit, bibliile uriae, sunt produc!ii caracteristice nordului 3taliei. *n sud, Bene'ento i
-onte Cassino sunt sin+urele centre i(portante. *n fine, )n secolul al N3335lea, c"r!ile de
drept ale Eni'ersit"!ii din Bolo+na constituie sectorul cel (ai acti' al unei produc!ii de aici
)nainte laice.
*n secolul al N3O5lea, -ilano, 6iena, Floren!a i Napoli sunt totodat" centre
econo(ice i(portante i ino'atoare din punct de 'edere estetic. Celebritatea a nu(eroase
nu(e de artiti '"dete faptul c" ilustrarea c"r!ii nu (ai este o pioas" oper" anoni(", ci
opera unor oa(eni care re'endic" +lorie i )i asu(" responsabilit"!i. *n 3talia, pictura din
secolul al N3O5lea p1n" )n secolul al NO35lea este reflectat" de lucr"rile (iniaturitilor,
contrar c"r!ii france,e, unde Y ca ur(are a bo+"!iei Y sporadica pictur" pare s" depind" de
)nlu(inur". 6e(nificati' este, )n +eneral, c" (arii pictori dispre!uiesc )nlu(inura pe care o
las" )n sea(a a/utoarelor din prea/(a lor sau artitilor speciali,a!i.
3nfluen!a lui 0iotto se si(te la Bolo+na i -ilano. Nicolo di 0iaco(o este
repre,entantul cel (ai tipic al (iniaturii lui 0iotto cu noua sa orientare spa!ial" i
concep!ie asupra corpului o(enesc )n (icare. 6i(one -artini din 6iena aplic" i c"r!ii
re+ulile picturii siene,e pe panouri, at1t de apropiat" de )nlu(inur" france," a ti(pului.
Broduc!iile do(inante ale c"r!ii )nlu(inate italiene din acea epoc" sunt c"r!ile de
c1nt i c"r!ile de ritual, antifonare de ("ri(e uria". 3ni!ialele )(podobite cu persona/e,
principalul lor orna(ent, au incitat pe a(atori la decupa/e s"lbatice.
*n aceeai epoc", Napoli cunoate o )nflorire de scurt" durat", (ul!u(it"
)ncura/"rilor lui Robert d[An/ou pentru cartea pictat".
Cartea )(podobit" atin+e )ns" apo+eul la Floren!a i )n nordul 3taliei la sf1ritul
secolului al N3O5lea i )nceputul secolului al NO35lea. Loren,o -onaco i ele'ii s"i
#@@
p. ##&
%A
:Francesco d[Antonio del Cherico i al!ii; au l"sat nu(eroase c"r!i cu picturi, r"sp1ndite
prin toate (arile biblioteci europene, fapt care atest" acti'itatea lor c1t se poate de
co(ercial". *n lucr"rile lor, se poate distin+e o cert" influen!" fla(and". *n secolul al NO5
lea, centrele c"r!ilor de lu7 pictate se afl" la -ilano, Ferrara i Floren!a. Nu(ele cel (ai
cunoscut )n acest din ur(" ora este acela a lui Atta'ante. Operele lui cele (ai cunoscute,
influen!ate de Oerrocchio i 0hirlandaio, sunt o carte de ru+"ciuni, ce se afl" )n catedrala
din LIon, o alta, capodopera sa :acu( la Biblioteca re+al" din Bru7elles;, pictat" pentru
-atei Cor'in, re+e al En+ariei, i tot pentru acesta o carte a lui -artianus Capella %e
>uptiis ;ercurii et (ilologiae, actual(ente la Biblioteca 6an -arco din Oene!ia. -ai
trebuie a(inti!i i fra!ii 0herardo i -onte del Fora, care dau (anuscriselor de (are lu7
ale Renaterii for(a lor cea (ai des"'1rit". )nainte, )n (i/locul secolului, 0irola(o din
Cre(ona traduce pentru pri(a dat" estetica pictural" a lui -ante+na reali,at" )n
(iniaturile unei c"r!i de ru+"ciune de la catedrala din -anto'a :de co(parat cu
(anuscrisele lui Rene d[An/ou :'e,i pa+ina ##A;.
#@#
5orso dJ1ste @ biblie )nfru(use!at"
cu (ulte orna(ente, scris" )n li(ba france," cu litere (ari, pentru Nicolo 333 d[Este din
Ferrara Y cu cele o (ie de picturi ale sale, este unul din (onu(entele c"r!ii renascentiste
ale colii din Ferrara. 6unt cunoscute nu(ele a patru (iniaturiti: printre acetia Taddeo
Cri'elli, care )(preun" cu 0u+liel(o 0iraldi, sunt artitii cei (ai celebri ai acestei coli.
Cartea a costat A &@@ de lire (arche,ane, pre!ul a D ?@@ chintale de +r1u. Cartea de
ru+"ciune a '"du'ei ducelui 0alea,,o 6for,a din -ilano :c"tre #?$@; este socotit" printre
capodoperele (iniaturii din ti(pul Renaterii. La )nceputul secolului al NO35lea, c"r!ile de
ru+"ciune ale lui Ercole 3 i (ielul cardinalului 3ppolito sunt ulti(ele c"r!i cu picturi de
oarecare i(portan!".
La (i/locul secolului al NO35lea, )n persoana lui 0iulio Clo'io, supra'ie!uiesc, la
Ro(a Y ora lo'it de o ciudat" sterilitate artistic" )n toate do(eniile Y tradi!iile florentine.
*n ceea ce pri'ete c"r!ile de ritual, te7tul 'a fi scris cu litere (ari, pe care italienii
le nu(esc liter scolastic< nu(ai pentru lucr"rile clasice, litera u(anist", (inuscula
carolin" de'ine caracterul de scriere preferat. Orna(entele (ar+inale sunt dispuse dup" o
+eo(etrie strict", adesea cu )(pletituri cu decora!ii florale, net separate de te7t i de
picturi, acestea fiind tratate dup" re+ulile (arilor co(po,i!ii (urale. Eneori te7tul )ncurc"
)ntr5at1t pe (iniaturist )nc1t el )l dispune pe o foaie pictat" )n relief i incorporat" )n
co(po,i!ia pa+inii. *ntr5un bre'iar de la Ferrara din #?%@, al Bibliotecii Cole+iului de la
>ar'ard, un per+a(ent pictat, suport al te7tului, pare a a'ea rostul de a ascunde o parte din
decorul ce i(ita un basorelief ri+uros )n (anier" antic"< acest decor este 'i,ibil nu nu(ai
pe (ar+ini, dar i prin unele +"uri pictate. -ar+inile per+a(entului pictat s)nt nere+ulate i
for(ea," un profil caricatural. O (usc" pictat" trece peste te7t. O letrin" cu un persona/ se
rea,e(", la r1ndul ei, de per+a(entul pictat. )ntr5un cu'1nt: )(binarea (ai (ultor spa!ii.
Cele trei di(ensiuni pictate de la )nceput )i )ndea(n" pe artiti la /ocuri sa'ante. 3ni!ialele
au adesea vetustioris litterae "aiestas :(aiestatea 'echii litere;, dup" e7presia lui Betrarca.
Litere (aiestuoase, capitale ro(ane inserate )ntr5un p"trat, pictate )n basorelief, cu sau f"r"
un fond de 'i!" de 'ie sau arabescuri. Aceste litere apar (ai )nt1i )n picturile (urale i de
e'alet ale lui -asaccio, -asolino i -ante+na.
Uani0ti 0i ecenai. Renaterea este o (icare intelectual" i artistic" care )i
ur(ea," destinul )n afara cadrului oficial al societ"!ii e'ului (ediu, )n afara uni'ersit"!ilor
i a corpora!iilor, adesea chiar )(potri'a lor. *ncep1nd din secolul al NO5lea, intelectualul
este (ai tot ti(pul )n c"utarea protectorilor i nu a clien!ilor. 6upri(area statutului
corporati' social, libertatea indi'idului s)nt cucerite cu pre!ul unei noi dependen!e.
Creatorul depinde de capriciul sau de bunul plac al (ecenei i chiar dac" de'ine e+al
nobilului, el nu are nici o putere pentru a5i 'alorifica drepturile )n ca, de conflict. B1n" )n
secolul al NO3335lea, el 'a trebui s" suporte lo'iturile de cio(a+ ale ser'itorilor )n ca, de
#@#
p. ##%
%&
ne(ul!u(ire a nobilului. .i(potri'", el 'a fi considerat +enial daca acesta 'a fi (ul!u(it.
:Cu')ntul geniu aplicat unei fiin!e o(eneti este o n"scocire a acestei epoci.;
#@D
Betrarca, pri(ul u(anist, a fost un bibliofil pasionat i un norocos '1n"tor de
(anuscrise. *n nenu("ratele sale c"l"torii prin Europa, el a cu(p"rat sau a copiat te7te
clasice c",ute )n uitare, pe care le5a adunat, )ncep1nd din #GG%, )n biblioteca lui din
Oaucluse, En+" A'i+non. En Oer+iliu din biblioteca sa, )nlu(inat de 6i(one -artini, pe
atunci la curtea papal" din A'i+non, se afl" la Biblioteca A(bro,iana din -ilano. Iiiada i
Adiseea, adnotate de poet, se +"sesc la Biblioteca Na!ional" din Baris. -oartea #5a surprins
)n anul #G%? la Bado'a, aplecat pe o carte. Biblioteca lui a trecut prin (1inile fa(iliilor
Carrara, Oisconti, 6for,a i a re'enit )n Fran!a dup" r",boaiele italiene ale lui Ludo'ic al
N335lea, trec1nd de la Blois la Fontainebleau, pentru a a/un+e, )n cele din ur(", la Baris.
Burist, el e7pri(" )n scrisorile sale nenu("rate pl1n+eri )(potri'a Srului pe care .l aduc
copitii, a cror ignoran i lene stric totulT. Alt"dat", dup" un popas la Lie+e, pentru a
copia un te7t de Cicero, ei spune f"r" e7a+erare: S;i-a fost .ntotdeauna foarte greu .n
acest ora +ar+ar s gsesc puin cerneal, i atunci cnd o gsea" se"na cu
ofranul?. Boccaccio, conte(poranul i prietenul lui, depl1n+e para+ina )n care s)nt l"sate
bibliotecile (onastice, i dup" ce a 'i,itat5o pe acea odinioar" celebr" de la -onte
Cassino, Sel se .ndeprtea! cu ini"a .ndurerat i cu ocii plini de lacri"iT, c"ci pioii
c"lu+"ri au t"iat (ar+inile c"r!ilor, pentru a le transfor(a )n i(a+ini sfinte destinate
'1n,"rii, l"s1nd restul )ntr5o de+radare deplin". Brietenul s"u Ben'enuto din 3(ola, care
relatea," faptul, adau+": S6cu" deci, o" studios, sparge-i capul de "ai scrie criT.
Bo++io Bracciolini :(ort la #?A%; era un alt '1n"tor de (anuscrise. 6ecretar papal
)n ti(pul conciliului de la Constan!a, Bo++io relatea," descoperirea unor (anuscrise
necunoscute ale lui Kuintilian, Oalerius Flaccus i Cicero )n ("n"stirea de la 6an2t50allen
S.ngropate .ntr-un fel de ascun!i .ntunecos i infect .n adncul unui turn .n care nu ar fi
fost aruncat nici "car un conda"nat la "oarte?. 6criitorul el'e!ian C.F. -aIer,
inspir1ndu5se din acest episod, a scris o nu'el" )nc1nt"toare. Antonio Banor(ita :(ort )n
#?%#; scrie cu oarecare rea5credin!", despre o carte pe care a cu(p"rat5o cu #D@ de +albeni,
)ntr5o scrisoare c"tre Alfons al O5lea, re+ele Napoliului< S&ine a procedat "ai +ineR
(oggio sau euR 6cesta pentru a-i cu"pra o vil la Clorena, a vndut un )itus 9ivius pe
care .l transcrisese splendid cu "na lui, pe cnd eu a" pus .n vn!are o proprietate
pentru a-K cu"pra?. Bo+ata bibliotec" a lui Bo++io 'a )(bo+"!i dup" (oartea sa pe aceea
a fa(iliei -edici. Acelai Alfons al O5lea 'a renun!a la o ca(panie )(potri'a florentinilor
)n schi(bul unui alt (anuscris a lui Titus Li'ius.
Niccolo Niccoli era consilierul literar al lui Cosi(o de -edici. El a'ea o bibliotec"
de J@@ de (anuscrise, dintre care unele copiate de (1na lui Betrarca. .up" (oartea lui,
Cosi(o lichidea," contul i )ncorporea," aproape /u("tate din c"r!i )n biblioteca sa, iar
cealalt" /u("tate )n aceea a ("n"stirii 6an -arco, care 'a de'eni )n ),,) pria
%i%liotec! pu%lic! italian!, -i%lioteca 9arciana. Cu aceast" oca,ie, sa'antul To((aso
Barentucelli a alc"tuit catalo+ul unei biblioteci ideale. Acelai, a/uns pap" sub nu(ele de
Nicolae al O5lea, 'a cheltui su(ele str1nse cu oca,ia anului /ubiliar #?A@, pentru a aduna
##@@ (anuscrise, pri(ul fond al Bibliotecii Oaticanului. Cosi(o sus!ine de ase(enea i
Acade(ia Blatonician" a lui -arsilio Ficino, instalat" rustic l1n+" Fiesole, departe de
,+o(otul oraului. Ficino traduce acolo .ialo+urile lui Blaton. .in ordinul
#@G
lui Cosi(o,
ti(p de dou",eci i dou" de luni, ?A de copiti scriu sub supra'e+herea lui Oespasiano da
Bisticci D@@ de (anuscrise, floarea literaturii u(aniste, care 'or for(a Biblioteca
Acade(iei platoniciene de la Floren!a.
Bisticci :(ort la #?$J;, ne+ustor de (anuscrise, copist i cunosc"tor erudit, era un
du(an declarat al i(pri(eriei. El a tiut s" insufle aceast" ostilitate i protectorilor s"i,
#@D
p. ##J
#@G
p. ##$
%%
care refu," c"r!ile i(pri(ate )n colec!iile lor, ceea ce nu a )(piedicat i(pri(eria florentin"
de a fi )n secolul al NO5lea una dintre cele (ai )nfloritoare din 3talia. Bro(otor de altfel al
culturii u(aniste, scris" cu litere inspirate de (inuscula carolin", i(pri(eria )i datorea,"
pri(ele (odele ale literelor ro(ane. Federi+o de -ontefeltri, condotier i duce de Erbino,
era un alt client ilustru al (arelui e7pert i ne+ustor, care i5a or+ani,at biblioteca de la
Erbino. .e altfel Bisticci spune )n -e(oriile sale c": Stoate crile erau de pri"a calitate
i scrise cu pana, de s-ar fi aflat o singura carte i"pri"at, i-ar fi fost ruine .ntr-o
ase"enea tovrieT.
.up" c"derea Constantinopolului, Occidentul sa'ant, cuprins parc" de re(uc"ri, a
readus )n aten!ie studiile +receti. Ceea ce 3(periul de R"s"rit nu a putut niciodat" s"
ob!in" )n ti(pul e7isten!ei sale, 'a ob!ine i(ediat prin dispari!ia sa: o si(patie acti'a i o
recunotin!" ui(it" de (otenirea sa cultural". Nu(eroase (isiuni, printre care a+en!i
co(erciali i diplo(atici ai fa(iliei -edici, ai +eno'e,ilor i 'ene!ienilor, c"l"toresc )n
Balcani, )n 0recia i )n Asia -ic" pentru a aduce (anuscrise pe care turcii, odat" dep"it"
furia destructi'", le '1nd sau le las" pe (1na ne+ustorilor.
E(i+ran!ii +reci, -anuel ChrIsoloras, 0eor+ios din Trebi,onda, Theodor 0a,a,
0eor+ios 0e(istos i Bessarion de Trebi,onda, predau +reaca, filosofia lui Aristotel i (ai
cu sea(a aceea (ai poetic" a lui Blaton. 3oannes Bessarion, a/uns cardinal ro(an, 'a l"sa
drept (otenire )n #?%D, %?& de (anuscrise +receti Oene!iei, unde 'or for(a pri(ul fond
al Bibliotecii 6an5-arco. 3oan Lascaris :(ort la #AG?;, ur(a al )(p"ra!ilor bi,antini, este
unul dintre prietenii lui Lauren!iu -a+nificul. El a adus dintr5o c"l"torie )n Orient D@@ de
(anuscrise de la ("n"stirea -untelui Athos, care 'or )(bo+"!i biblioteca fa(iliei de
-edici. El a condus )n anul #A#J )ntoc(irea bibliotecii lui Francisc 3 i a or+ani,at la
Ro(a, din ini!iati'a lui Leon al N5lea, pri(a i(pri(erie )n li(ba +reac". Ruda lui,
Constantin Lascaris, stabilit la -essina, este autorul pri(ei +ra(atici +receti tip"rite :la
-ilano, #?%&;. Colec!ia sa de (anuscrise a )(bo+"!it Biblioteca Escurialului.
Zelul elenitilor entu,iati a a'ut ca re,ultat constituirea unor colec!ii considerabile
de (anuscrise +receti, pro'enite din 3(periul bi,antin, sudul 3taliei i, )ncep1nd cu secolul
trecut, din E+ipt. Biblioteca Na!ional" din Baris st" )n frunte cu ?J@@ de e7e(plare, ur(at"
de Biblioteca Oaticanului cu G &@@< Laurentiana de la Floren!a cu # @@@, Biblioteca 6an5
-arco de la Oene!ia cu # @@@, Biblioteca de la O7ford cu # @@@, British -useu( cu %@@,
Biblioteca de 6tat din -iinchen cu &@@ i Biblioteca Escurialului cu A@@ de (anuscrise.
Lauren!iu -a+nificul dotea," Floren!a cu 9aurentiana, care posed" )n (o(entul
inau+ur"rii )n #?%#, G@@@ de (anuscrise. 3nstalat" )n #AD? )ntr5o sal" construit" de
-ichelan+elo, 9aurentiana a fost reunit" cu ;arciana, for(1nd de la #J@J fai(oasa
Bibliotec" -ediceo5Laurentiana. Brintre apropia!ii -a+nificului, Bicco della -irandola, i
el un pasionat colec!ionar de (anuscrise, este cel (ai ilustru repre,entant al +1ndirii care
preconi,ea,"
#@?
o sinte," )ntre doctrina cretin" i noile cunotin!e literare i tiin!ifice de
inspira!ie platonician".
0io'anni Aurispa :(ort )n #?A$;, u(anist i c"l"tor, era un obinuit al cur!ii de la
Ferrara. *n ti(pul conciliului de la Basel, el descoper" )n 0er(ania co(entariile lui
.onatus asupra lui Teren!iu i alte te7te latine. .ou" c"l"torii )n Orient )i per(it s" aduc"
G@@ de (anuscrise +receti, printre care Eschil, 6ofocle, Apollonios din Rodos, Blaton,
Bindar, Blutarh etc.
Ungaria. -atei Cor'in :(ort )n #?$@;, (en!ionat (ai sus, re+e al En+ariei, era un
celebru bibliofil al ti(pului, !in1nd sea(a i de su(ele fabuloase pe care le consacra
cu(p"r"rii de c"r!i. Aceste c"r!i, nu(ai (anuscrise, pro'eneau (ai ales din 3talia, dar i
din 0recia sau alte !"ri. Re+ele )ntre!inea )n per(anen!" patru copiti la Floren!a i a
cu(p"rat nu(eroase (anuscrise de la Bisticci. 6e pare c" a cheltuit )n acest scop GG @@@
de florini de aur pe an. Le+"turile, ornate cu fierul la cald i rece, s)nt e7ecutate de un
#@?
p. #D@
%J
(aestru le+ator de la curtea din Budapesta. Aceast" bibliotec", de # @@@ p1n" la # A@@ de
'olu(e, s(ul+e sa'antului Brassicanus e7cla(a!ii entu,iaste: SQei ne"uritori, cine ar
putea .nelege ce +ucurie a fost pentru "ine un ase"enea spectacolR >u credea" c "
aflu .ntr-o +i+liotec ci, cu" se spune, .n snul lui Iupiter, aa de "ulte cri veci se
gseau acolo:T. Fefuit" de turci dup" b"t"lia de la -ohecs, )n #AD&, doar c1te'a ,eci din
aceste (anuscrise de (are lu7, corviniene9, s5au (ai p"strat, fiind ast",i socotite printre
co(orile bibliotecilor na!ionale de la Oiena i Budapesta.
Gerania. .e la epoca ro(an", at1t de str1ns le+at" de a'1ntul (onastic, pasiunea
pentru carte decade )n pro'inciile +er(ane i producerea ei de c"tre profesioniti laici,
pentru o clientel" bur+he,", este un feno(en t1r,iu. .e5abia )n secolul al N3O5lea, sub
Carol al 3O5lea i fiul s"u Pen,el, la curtea din Bra+a ia natere o pictur" a (anuscriselor
str1ns le+at" )n fapt de (anuscrisele italiene ale Trecento5ului, prin ale+erea ele(entelor
decorati'e al c"ror (oti' de ba," este frun,a de acant. -iniaturile sunt e7ecutate cu peni!a,
)(podobite cu acuarele, ca de pild" 1vangeliarul lui =oann din )roppau :#G&J;, &artea
de rugciuni a lui =oann din >eu"ar2t, i (ai t1r,iu, 5i+lia de la Viena i 5i+lia din
6nvers* )nlu(inura )n 0er(ania central" i de sud continu" tradi!ia Boe(iei, )n ti(p ce
0er(ania renan" )n secolul al NO5lea se inspir" din e7e(plele franco5fla(ande. Re+ulile
benedictine ale ("n"stirii din -etten con!in pri(ele e7e(plare ale unei picturi de peisa/.
Enul din pri(ii (iniaturiti, al c"rui nu(e e cunoscut, este pictorul din Colonia, 6tephan
Lochner :(ort la #?A#;. .ar al"turi de cartea de lu7, de obicei reli+ioas", )nflorete i o
art" popular" f"r" preten!ii, cu con!inut profan sau uneori reli+ios: Biblia pauperu",
Speculu" unu'nae salvationis, cronic" i fabul". 3lustrarea acestor c"r!i, rapid", sintetic"
i e7presi'", pre+"tete ne(i/locit +ra'urile )n le(n ale pri(elor i(pri("ri tabelare. *n
atelierul lui .iebold Lauber din >a+enau, la (i/locul secolului al NO5lea, se produce acest
+en de (anuscrise la o scar" aproape industrial". Ena dintre c"r!ile laice, pe drept
fai(oas", este cule+erea -innesfn+er, (anuscrisul -anesse de la (i/locul secolului al
N3O5lea, aflat ast",i la Biblioteca din >eidelber+, constituind unul dintre cele (ai
i(portante
#@A
i,'oare icono+rafice ale epocii i totodat" e7presia artistic" cea (ai
puternica a acestui curent popular.
Brintre creatorii bibliotecilor +er(ane, )n afara re+ilor din Boe(ia i Ludo'ic al 3335
lea, elector palatin, ele(entul bur+he, este preponderent: un institutor din Ba(ber+, la
sf1ritul secolului al N3335lea, un (edic din Erfurt, la )nceputul secolului al N3O5lea,
+1nditorul Nicolaus Cusanus din -oselle, istoricul 6chedel din Ncrnber+, cancelarul
uni'ersit"!ii din >eidelber+, un sindic din Au+sbur+, (a+istratul (unicipal din Ncrnber+,
Birc2hei(er, prietenul lui .crer i celebrul u(anist F. Reuchlin :(ort )n #ADD;, prieten cu
Eras( i Luther.
Anglia. .up" cucerirea nor(anda, An+lia a fost supus" influen!ei continentale.
A'1ntul literaturii an+lo5sa7one a stat pe loc< latina, li(b" sa'ant", de'ine totodat" li(b"
ad(inistrati'"< france,a cuceritorului este 'orbit" de clasa conduc"toare. Abia cu 0eoffroI
Chaucer :(ort )n #?@@; i ale sale &anter+ur7 )ales se 'a face a(estecul dintre li(ba
cuceritorului i li(ba popular" an+lo5sa7on", pentru ca li(ba en+le," s" poat" da natere
unei noi literaturi. 6ecolul al N3O5lea asista la a'1ntul c"r!ii litur+ice +otice )nlu(inate,
locali,at" )n estul An+liei< (saltirea din (eter+oroug
,
(saltirea lui /o+ert de 9isle i
(saltirea reginei ;ar7* .ecora!ia acestor c"r!i este esen!iai(ente orna(ental", resi(!indu5
se absen!a unor ade'"ra!i pictori.
Fai(oasa 5i+lie a lui #7cliffe este pri(a traducere a Vulgatei )n en+le,",
)ntreprins" la )nde(nul i de c"tre cei din /urul (arelui refor(ator de la O7ford :(ort )n
#GJ?;. Folosirea acestei traduceri a fost inter,is" la )nceputul secolului al NO5lea, i
nenu("ra!i lolar!i, parti,ani ai refor(atorului, au c",ut prad" ru+ului, fiind ari odat" cu
#@A
p. #D#
%$
bibliile lor, c"ci, dup" cu( spune un act al parla(entului de la >a(pton Court, )n #?#?:
S)oi cei care citesc Scriptura .n li"+a "atern, vor pierde totul, p"nt i +ani S.
*n secolul al NO5lea, >u(phreI duce de 0loucester era cel (ai i(portant
colec!ionar de c"r!i. El )ntre!inea raporturi continue cu u(anitii italieni don1nd biblioteca
sa Eni'ersit"!ii O7ford.
R",boiul celor doua ro,e :#?AAC#?JA;, politica antipapal" a lui >enric al O35lea i
>enric al O3335lea :(ort la #A?%; atra+ dup" ele distru+eri considerabile de c"r!i :(ai ales
dup" seculari,area ("n"stirilor;, distru+eri care dep"esc cu (ult pe cele de pe continent.
Bibliotecile de la CanterburI, O7ford, .urha( i (ulte altele au fost declarate papistae i
+olite p1n" i de rafturi, de b"ncile pe care se ae,au cititorii, c"r!ile fiind arse, '1ndute la
c1ntar.
*n re,u(at, )n tot Occidentul, cercetarea intelectual" or+ani,at", )nceput" din plin
de uni'ersit"!ile e'ului (ediu, decade< doar (icarea u(anitilor, infi(" nu(eric i )n
ser'iciul unor puternici (ecena!i, (ai ales )n 3talia, )i ia locul. E7plorarea trecutului +reco5
ro(an este sti(ulat" i descoperirile din toate do(eniile artelor plastice sunt e7peri(entate
pe cartea de lu7. B1n" la )nceputul secolului al NO35lea, cartea tip"rit", socotit" 'ul+ar",
at1t prin con!inutul c1t i prin pre,entarea ei, are un rol (ini( )n (arile colec!ii. Ea nu5i
'a putea cuceri locul dec1t ca ur(are a ne'oilor altor straturi sociale, (ai (odeste i (ai
lar+i, a c"ror satisfacere 'a fi )ns"i ra!iunea e7isten!ei ei: nu("rul (are, pre!ul sc",ut.
#@&
#@&
p. #DD
J@