Sunteți pe pagina 1din 2

SC CORNEA IND CONSTRUCT

SRL
DIRECIA DE MANAGEMENT AL
CALITII I MEDIULUI
Sistemul Integrat de Management al Calitatii
si Mediului
COD: TE
ROCEDURI TE!NICE DE E"ECUTIE Edi#ie Nr$%
CENTRALI&ATOR agina ' din '
LISTA ROCEDURILOR TE!NICE DE E"ECUTIE
Nr (rt DENUMIREA ROCEDURII TE!NICE DE E"ECUTIE COD
ROCEDURA
1. Executarea sapaturilor PTE 01
2 Executarea umpluturilor PTE 02
3. Straturi de fundatii rutiere din balast si din balast optimal PTE 03
4 Straturi de fundatii rutiere din agregatenaturale stabilizate cu ciment PTE 04
5 Prepararea si transportul mixturilor asfaltice PTE 05
!sternerea mixturilor asfaltice cilindrate la cald PTE 0
" #onsolidare terasamente PTE 0"
$ Semnalizari si marca%e rutiere PTE 0$
& 'eparatii la imbracaminti asfaltice rutiere PTE 0&
10 Executarea zidariilor din piatra naturala PTE 10
11 Executatea zidariilor din elemente artificiale PTE 11
12 Executia tencuielilor umede PTE 12
13 (idroizolatii la lucrarile de constructii ci)ile si industriale PTE 13
14 !rmaturi PTE 14
15 #ofrarea structurilor din beton si beton armat PTE 15
1 Prepararea si transportul betonului PTE 1
1" Turnarera betonului PTE 1"
1$ 'epararea elementelor degradate din beton ale podurilor existente PTE 1$
1& *undatii pe piloti de diametru mare fara manta de protectie + barete PTE 1&
20 (idroizolatii la poduri si podete PTE 20
21 #alea pe pod PTE 21
22 Primirea + depozitarea si manipularea produselor PTE 22
23 !cti)itati de laborator PTE 23
24 !diti)area bitumului PTE 24
25 ,nstalatii sanitare PTE 25
2 ,nstalatii termice PTE 2
2" ,nstalatii electrice de %oasa tensiune PTE- 2"
2$ Executia circuitelor electrice + baliza% luminos al aeroporturilor PTE 2$
2& 'etele termice PTE 2&
30 Executia dispoziti)elor de acoperire rosturi PTE 30
31 Piloti forati de diametru mare PTE 31
32 .ucrari de canalizare cu tuburi cu >1000 mm PTE 32
33 Tratamente simple cu emulsie de bitum polimerizat PTE 33
34 Tratamente simple bituminoase cu bitum aditi)at PTE 34
35 *undatii pe piloti de diametru mare cu manta de protectie PTE 35
3 Torcretarea structurilor de beton si zidarie PTE 3
3" Executia fora%ului + armarii si betonarii coloanelor cu diametrul de 1500 mm PTE 3"
3$ /tilizarea aditi)ilor la prepararea betoanelor de ciment PTE 3$
3& Turnare beton simplu la pistele de aeroport PTE 3&
40 0iagnoza + reparatii + )erificarea capabilitatii si securitatii in exploatare a
masinilor si ec1ipamentelor
PTE 40
41 2entenanta masinilor si utila%elor de constructii PTE 41
42 /tilizarea combustibililor + lubrefiantilor si pneurilor PTE 42
43 #ontrolul dispoziti)elor de masurare si monitorizare PTE 43
44 .ucrari de constructii si instalatii executate pe timp friguros PTE 44
45 Prepararea transportul si punerea in opera a asfaltului turnat PTE 45
4 2ontare borduri prefabricate PTE 4
4" Pa)a% din piatranaturala+ pa)ele normale+pa)ele abnorme PTE 4"
4$ Punerea in opera a mixturilor PTE 4$
Ela)*rat +eri,i(at A-r*)at Re.i/ia E0em-lar
nr$ Numele 1i
-renumele
Ing
222222222
ING $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ' 3 4
5 6 %
7un(#ia Se, )ir*u DIRECTOR DM8M
Data intr9rii
:n .ig*are
;'$;%$3;;4
Data ultimei
m*di,i(9ri
Semnatura
Data
SC CORNEA IND CONSTRUCT
SRL
DIRECIA DE MANAGEMENT AL
CALITII I MEDIULUI
Sistemul Integrat de Management al Calitatii
si Mediului
COD: TE
ROCEDURI TE!NICE DE E"ECUTIE Edi#ie Nr$%
CENTRALI&ATOR agina 3 din '
4& 'emediere borduri de beton prefabricate cu mortare de reparatie PTE 4&
50 Executarea frezarii betonului si mixturilor asfaltice PTE 50
Ela)*rat +eri,i(at A-r*)at Re.i/ia E0em-lar
nr$ Numele 1i
-renumele
Ing
222222222
ING $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ' 3 4
5 6 %
7un(#ia Se, )ir*u DIRECTOR DM8M
Data intr9rii
:n .ig*are
;'$;%$3;;4
Data ultimei
m*di,i(9ri
Semnatura
Data