Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIAL

Anul colar 2013-2014


Disciplina Isori!
"lasa a V-a
Nu#!l! i pr!nu#!l! !l!$ului%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Daa sus'in!rii !sului%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Pentru rezolvarea corect a tuturor cerinelor din Partea I i din Partea a II-a se acord
90 de puncte. Din oficiu se acord 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de ! de minute.
(ARTEA I )40 *! punc!+
A& ,nc!rcui'i li!ra cor!spun-.oar! r.spunsului cor!c%
1& Primul rege al dacilor a fost:
a. Decebal b. Burebista c. Traian 4 punc!
2& Capitala Daciei era la:
a. Sarmisegetuza b. Roma c. Ortie 4 punc!
3& Dacia a fost cucerit de romani !n anul:
a. "#" b. "#$ c. "#% 4 punc!
4& &le'andru cel (are a fost regele:
a. (acedoniei b. )mperiului Roman c. Daciei 4 punc!
/& &le'andru )oan Cuza a !nfptuit *nirea Principatelor Rom+ne !n anul:
a. "%#" b. ",$- c. "-", 4 punc!
0& Sa1ili'i cor!spon*!n'a 2nr! c!l! *ou. coloan!% 20 punc!

". .tefan cel (are a. Dacia
/. (ircea cel Btr+n b. (oldo0a
1. Decebal c. )mperiul Roman
2. Traian d. 3ara Rom+neasc

"......4 /.....4 1......4 2...... .
(ARTEA a II-a )/0 *! punc!+
A& "o#pl!a'i3 ur#.orul or4ani-aor 4ra5ic% )20 *! punc!+
(orr! Nu#!l! *o#niorului
ara6.ril! un*! a *o#ni
0& "ii'i3 cu a!n'i!3 ur#.oar!l! surs! isoric!% 30 punc!
55Dacii ocup ambele maluri ale )strului5 cu deosebirea c parte din ei5 care locuiesc
!ncoace de )stru5 spre teritoriul ocupat de tribali5 sunt !ngloba6i !n 7u0ernm+ntul (oesiei i
sunt cunoscu6i sub numele de moesi. Cei care se afl spre miaznoapte de flu0iu se numesc
daci5 unii !i zic ge6i sau traci5 cci apar6in neamului dac care odinioar a populat cu aezri
!mpre8urimile muntelui R9odope: ;Cassius Dio5 Istorie Roman<
55 Burebista5 brbat get5 lu+nd conducerea neamului su5 a ridicat poporul copleit de ne0oi
din cauza rzboaielor prin 0ia6 cumptat i ascultare de porunci.== ;Strabon, Geografia)
". Transcrie6i din te't zona ocupat de daci. / punc!
......................................................................................................................................................
/. Ce zon au populat5 dup prerea autorului5 dacii> / punc!
......................................................................................................................................................
1. Cum mai sunt denumi6i dacii> / punc!
......................................................................................................................................................
2. ?n ce secol a trit Burebista> / punc!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
$. Transcrie6i din te't cele dou metode prin care Burebista a ridicat poporul su.
/ punc!
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
%. (en6iona6i un popor cu care au intrat !n conflict geto@dacii. / punc!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0ARE7 DE EVALUARE 8I DE N9TARE
S! punc!a-. oricar! al! 5or#ul.ri6 #o*ali.'i *! r!-ol$ar! cor!c. a c!rin'!lor&
Nu s! acor*. punca:! in!r#!*iar!3 al!l! *!c; c!l! pr!ci-a! !<plici prin 1ar!#& Nu
s! acor*. 5rac'iuni *! punc&
S! acor*. 10 punc! *in o5iciu& Noa 5inal. s! calcul!a-. prin 2#p.r'ir!a punca:ului
oal acor*a p!nru !s la 10&
(ARTEA I )40 *! punc!+
A& C+te 4 punc! pentru fiecare dintre urmtoarele rspunsuri: " A b4 / A a4 1 A c4 2 A a4 $@b.
;4p&</= 20 punc!<
0& C+te / punc! pentru stabilirea urmtoarelor coresponden6e: "@b4 /@d4 1@a4 2@c.
;/p&<4= 20 *! punc!<
(ARTEA a II-a )/0 *! punc!+
A& C+te 23/ punc! pentru identificarea corect a numelui domnitorului i c+te 23/ punc!
pentru identificarea 6rii !n care a domnit.
.tefan cel (are@ (oldo0a4 (i9ai Biteazul@ 3rile Rom+ne;3ara Rom+neasc i (oldo0a<4
Blad 3epe@3ara Rom+neasc4 )ancu de Cunedoara@Transil0ania.
;2&/p&<>= 20 punc!<
0& Toal% 30 *! punc!
". / punc! pentru transcrierea corect: D ambele maluri ale )strului:.
/. / punc! pentru identificarea corect a zonei: D spre miaznoapte de flu0iul )stru:.
1. / punc! pentru men6ionarea termenului de Dge6i:.
2. / punc! pentru identificarea corect a secolului: secolul ) !. Cr.
$. C+te 23/ punc! pentru transcrierea corect a celor dou metode: D0ia6 cumptat: i
Dascultare de porunci:. ;23/p&<2= / punc!+
%. / punc! pentru men6ionarea poporului: roman

7ATRI"EA DE S(E"I?I"AIE
"LASA a V-a3 IST9RIE
"97(ETENE
)91i!ci$! *!
R!5!rin'.+

1&2 S.
or*on!-!
cronolo4ic
!$!ni#!n!l!
isoric!
su*ia!
2&1 S.
i*!ni5ic! i
s. 5olos!asc.
in5or#a'ii
pro$!ni! *in
surs!
isoric!&
3&2 S.
o1s!r$! i s.
co#par!
5ap!
isoric!3
pun;n* 2n
!$i*!n'.
sc@i#1.ril!
sur$!ni!&
3&1 S.
*!scri! 2nr-
o #ani!r.
si#pl. i
clar. un
5ap6 proc!s
isoric
5olosin*
surs!
isoric!
in*ica!
4&2 S.
5olosasc.
!r#!nii
isorici 2n
5or#ular!a
unor
!nun'uri
"on'inuuri
A!o-*acii i
ro#anii
B B B
?i4uri *!
$oi!$o-i i
*o#ni
B B B
?.uriori ai
Ro#;ni!i
#o*!rn!&
B B