Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 03 Determinarea punctului static de functionare pentru TBJ si MOS

Problema 1
Se d circuitul de mai jos pentru care se cunosc: VCC=10V,
RB=910k, RE=510, RC=!k! "B#$ul %tipul acestuia este
BC1&0' are parametrii =00 (i VBE=0!)V!
1! s se determine *S+$ul tran,istorului!
2. s se -eri.ice dac tran,istorul .unc/ionea, 0n Re1iunea
2cti- 3ormal!
3! s se desene,e 0n planul 4C$VCE dreapta de sarcin static (i
s se indice pe acesta *S+$ul tran,istorului calculat la punctul
anterior %pe desen se -or preci,a clar toate -alorile numerice 5
capetele dreptei de sarcin static, coordonatele *S+$ului'!
4ndica/ie: ecua/ia dreptei de sarcin static se o6/ine aplic7nd
"8 pe 6ucla de ie(ire, compus din VCC RC VCE (i RE!
4! presupunem c "B#$ul utili,at 0n calculele precedente s$a de.ectat (i este 0nlocuit cu acela(i tip de
tran,istor %tot BC 1&0' dar care are un di.erit, datorit dispersiei te9nolo1ice a acestui parametru: .ie noul
=;00! S se recalcule,e *S+$ul tran,istorului 0n aceste condi/ii (i s se indice pe dreapta de sarcin desenat
la punctul , noile coordonate ale *S+$ului: s se -eri.ice dac tran,istorul mai .unc/ionea, 0n Re1iunea
2cti- 3ormal!
e!ol"are
1. *unctul static de .unc/ionare al tran,itorului este compus din perec9ea de mrimi electrice:
4C 5 curentul continuu de colector
VCE 5 tensiunea continu colector emitor!
2ceste mrimi se determin 0n ordinea: a! 4C: 6! VCE
a. determinarea lui #$ se reali,ea, parcur17nd urmtoarele etape:
$ se scot 0n e-iden/ curen/ii prin terminalele tran,istoarelor
$ se scoate 0n e-iden/ tensiunea 6a, emitor a tran,istorului 5 VBE
$ se aplic teorema lui 8irk9o.. pe 6ucla de circuit care trece prin tensiunea VBE (i 3< trece prin
tensiunile VCE (i VBC ale tran,istorului respecti-!
=n urma parcur1erii acestor etape se scoate 0n e-iden/ 6ucla de circuit %cea desenat cu ne1ru':
2plic7nd "8 pe 6ucla men/ionat re,ult ecua/ia:
0 VBE 4B RB VCC 4E RE = + + %1'
>in ecua/iile de .unc/ionare ale "B# se cunosc:
4C 4E %' (i

4C
4B
%?'!
4ntroduc7nd rela/iile (i ? 0n 1, se deduce .ormula de calcul
pentru curentul 4C:
( )
RE RB
VBE VCC
4C
+

=
%;'
1
Tema 03 Determinarea punctului static de functionare pentru TBJ si MOS
*entru calculul numeric, re,isten/ele se pstrea, 0n kiloo9mi, tensiunile 0n -ol/i, iar curetnul electric se -a
e@prima 0n miliamperi:

( )
m2 A) , 1
8 101
V 1AA0
8 51 , 0 00 8 910
V ) , 0 V 10 00
4C

=
+

=
b. determinarea lui %$& se reali,ea, parcur17nd urmtoarele etape:
$ se scoate 0n e-iden/ tensiunea colector emitor a tran,istorului 5 VCE
$ se aplic teorema lui 8irk9o.. pe 6ucla de circuit care trece prin tensiunea VCE (i 3< trece prin
tensiunea VBC a tran,istorului respecti-: dac este necesar, 6ucla poate trece (i prin tensiunea VBE
%nu este ca,ul 0n aceast pro6lem'!
=n urma parcur1erii acestor etape se scoate 0n e-iden/ 6ucla de circuit %cea desenat cu ne1ru':
2plic7nd "8 pe 6ucla men/ionat re,ult ecua/ia:
0 VCE 4C RC VCC 4E RE = + + %5'
4ntroduc7nd rela/ia 0n 5, se deduce .ormula de calcul pentru
tensiunea VCE:
( ) 4C RE RC VCC VCE + = %)'
*entru calculul numeric, re,isten/ele se pstrea, 0n kiloo9mi,
curentul electric 0n miliamperi, iar teniunea se -a e@prima 0n
-ol/i:

V 9) , ; V 0; , 5 V 10 m2 A) , 1 ' k 51 , 0 k , % V 10 VCE = = + =
>eci *unctul Static de +unc/ionare al tran,istorului 6ipolar este: *S+: %#$'1()*m+: %$&'4(,*%' %&'
2. "ran,istorul 6ipolar .unc/ionea, 0n Re1iunea 2cti- 3ormal dac tensiunea VCE, calculat 0n *unctul
Static de +unc/ionare, respect condi/ia:
( ) V 1 VCC VCE V 5 , 0 < <
%A'
*entru -alorile numerice ale tensiunilor implicate 0n rela/ia A, acesta de-ine:
V 9 V 9) , ; V 5 , 0 < <
,
deci este ade-rat (i 0n consecin/ tran,istorul .unc/ionea, 0n Re1iunea 2cti- 3ormal! >ac, tran,istorul
nu ar .unc/iona 0n aceast re1iune, atunci nu ar putea .i utili,at 0n circuitele de ampli.icare!
3. Dreapta de sarcin- static- repre,int mul/imea *unctelor Statice de +unc/ionare pe care le poate a-ea
tran,istorul 6ipolar! 2ceast dreapt se desenea, 0n planul 4C$VCE, iar ecua/ia dreptei este dat de rela/ia 5,
0n care s$a introdus rela/ia :
( ) 0 VCC VCE 4C RC RE = + +
%9'
4ntersec/ia acestei drepte cu a@ele planului se determin ast.el:
$ intersec/ia cu a@a BC: 0n rela/ia 9 se consider 4C=0m2 VCE=VCC! %10!a'
$ intersec/ia cu a@a BD: 0n rela/ia 9 se consider VCE=0V
RE RC
VCC
4C
+
=
! %10!6'

Tema 03 Determinarea punctului static de functionare pentru TBJ si MOS


Ein7nd cont de -alorile numerice din
pro6lem, dreapta de sarcin static
intersectea, a@a BC la 10V, iar a@a BD la
?,)9m2! *unctul static de .unc/ionare
repre,entat de -alorile din rela/ia & se a.l pe
aceast dreapt, a(a cum este pre,entat 0n
.i1ura alturat! =n aplica/ii, este
recomanda6il ca *S+$ul s .ie plasat la
mijlocul dreptei de sarcin static, pentru a .i
sutuat c7t mai n interiorul Re1iunii 2cti-e
3ormale $ -e,i .i1ura!

4. Curetul 4C se recalculea, cu ajutorul .ormulei
de calcul ;:
( )
m2 55 , ?
k &5 , 11)
V ?995
k 51 , 0 ;5 8 910
V ) , 0 V 10 ;5
4C

=
+

=
"ensiunea VCE se recalculea, cu ajutorul .ormulei de calcul ):
V ?A , 0 V ) , 9 V 10
m2 55 , ? ' k 51 , 0 k , % V 10 VCE
= =
= + =
3oul *S+ se deplasea, 0n e@terioul Re1iunii 2cti-e 3ormale 5 -e,i .i1ura alturat, deci tran,istorul nu mai
poate ampli.ica 0n acest ca,, de(i circuitul de polari,are nu s$a sc9im6at! >in acest calcul, se remarc .aptul
c acest circuit de polari,are nu este per.ormant, deoarece *S+$ul tran,istorului -aria, 0n .unc/ie de -aloarea
parametrului al tran,istorului! >in acest moti-, 0n mod u,ual se utili,ea, circuitul de polari,are cu di-i,or
re,isti- 0n 6a,, care asi1ur independen/a *S+$ului tran,istorului de parametrul al tran,istorului!
Problema 2
Se d circuitul de mai jos pentru care se cunosc: VCC=10V,
RF1=100k, RF=100k, RS=1,5k, R>=5,1k! "ran,istorul
GBS are parametrul k=0!5m2HV

(i tensiunea de pra1 V
"I
=1V! S se
determine *S+$ul tran,istorului (i s se -eri.ice dac acesta
.unc/ionea, 0n re1iunea de satura/ie!
e!ol"are
?
Tema 03 Determinarea punctului static de functionare pentru TBJ si MOS
*unctul static de .unc/ionare al tran,itorului este compus din perec9ea de mrimi electrice:
4> 5 curentul continuu de dren
V>S 5 tensiunea continu dren surs!
2ceste mrimi se determin 0n ordinea: a! 4>: 6! V>S
a. determinarea lui #D se reali,ea, parcur17nd urmtoarele etape:
$ se scot 0n e-iden/ curen/ii prin terminalele tran,istoarelor
$ se scoate 0n e-iden/ tensiunea 1ril surs a tran,istorului 5 VFS
$ se aplic teorema lui 8irk9o.. pe 6ucla de circuit care trece prin tensiunea VFS (i 3< trece prin
tensiunile V>S (i VF> ale tran,istorului respecti-!
$ se presupune c tran,istorul GBS .unc/ionea, 0n re1iunea acti- normal (i pe 6a,a ecua/iei de
.unc/ionare a tran,istorului speci.ic acestei re1iuni (i a ecua/iei o6/inute 0n etapa precedent, se
determin mai 0nt7i tensiunea VFS (i apoi curentul 4>!
=n urma parcur1erii acestor etape se scoate 0n e-iden/ 6ucla de circuit %cea desenat cu ne1ru':
2plic7nd "8 pe 6ucla men/ionat re,ult ecua/ia:
0 VFS 4@ 1 RF 4> RS = + %1'
=n rela/ia de mai sus, curentul 4@ repre,int curentul care trece prin
re,isten/ele RF1 (i RF! 2cest curent trece prin am6ele re,isten/e
deoarece curentul de 1ril 4F a tran,istorului este e1al cu 02 (i dac
s$ar aplica teorema lui 8irk9o.. 1 0n nodul 0n care sunt conectate
re,isten/ele RF1, RF (i tran,istorul, atunci s$ar ajun1e la conclu,ia
c re,isten/ele RF1 (i RF au un curent comun!
Valoarea lui 4@ se poate determina aplic7nt teorema lui 8irk9o.. pe
6ucla .ormat din elementele RF1, RF (i sursa de tensiune VCC 5
-e,i .i1ura alturat! 2plic7nd "8 pe 6ulca men/ionat re,ult:
0 VCC 4@ RF 4@ 1 RF = + %'

de unde, curentul 4@ se determin cu rela/ia:
m2 05 , 0
k 00
V 10
RF 1 RF
VCC
4@ =

=
+
=
%?'
=n continuare, se presupune c tran,istorul GBS .unc/ionea, 0n re1iunea de satura/ie 5 re1iunea 0n care
poate ampli.ica 5 ca, 0n care .unc/ionarea sa este descris de ecua/ia:
( )

V"I VFS k 4> = %;'


;
Tema 03 Determinarea punctului static de functionare pentru TBJ si MOS
Rela/iile 1 (i ; .ormea, un sistem de ecua/ii 0n necunoscutele VFS (i 4>! >in acest sistem, se -a determina
mai 0nti tensiunea VFS! *entru aceasta, 0n sistemul respecti- se introduc -alorile numerice:
( )

=
= +

V 1 VFS
V
m2
5 , 0 4>
0 VFS m2 05 , 0 k 100 4> k 5 , 1
%5'
apoi se elimin necunoscuta 4> 0 VFS 5 VFS ?

=
V
?
1
V
V
)
& 5
VFS
, 1

>in cele solu/ii se ale1e solu/ia care este mai mare dec7t -aloarea tensiunii de pra1 V"I, deci:
VFS=V %)'
=n ca,ul 0n care am6ele solu/ii ale lui VFS ar .i .ost su6 -aloarea V"I, atunci tran,istroul ar .i .unc/ionat 0n
re1iunea de 6locare, iar curentul 4> ar .i .ost 02!
Curentul 4> se determin pe 6a,a ecua/iei ;: ( ) m2 5 , 0 V 1 V
V
m2
5 , 0 4>

= = %&'
b. determinarea tensiunii %DS se reali,ea, parcur17nd urmtoarele etape:
$ se scoate 0n e-iden/ tensiunea dren surs a tran,istorului 5 V>S
$ se aplic teorema lui 8irk9o.. pe 6ucla de circuit care trece prin tensiunea V>S (i 3< trece prin
tensiunea VF> a tran,istorului respecti-: dac este necesar, 6ucla poate trece (i prin tensiunea VFS
%nu este ca,ul 0n aceast pro6lem'!
=n urma parcur1erii acestor etape se scoate 0n e-iden/ 6ucla de circuit %cea desenat cu ne1ru':
2plic7nd "8 pe 6ucla men/ionat re,ult ecua/ia:
0 V>S 4> R> VCC 4S RS = + + %A'
( ) 4> RS R> VCC V>S + = %9'
*entru calculul numeric, re,isten/ele se pstrea, 0n kiloo9mi,
curentul electric 0n miliamperi, iar teniunea se -a e@prima 0n -ol/i:

V & , ) V ? , ? V 10 m2 5 , 0 ' k 5 , 1 k 1 , 5 % V 10 V>S = = + =
%10'
>eci *unctul Static de +unc/ionare al tran,istorului GBS este:
*S+: %#D'0(.m+: %DS'*(/%' %11'
! tran,istorul GBS .unc/ionea, 0n re1iunea de satura/ie dac este 0ndeplinit condi/ia:
V"I VFS V>S > %1'
Ein7nd cont de -alorile numerice re,ultate, condi/ia 11 este satis.cut ),&VJV$1V, deci tran,istorul GBS
.unc/ionea, 0n re1iunea de satura/ie!
5
Tema 03 Determinarea punctului static de functionare pentru TBJ si MOS
Problema 3 s se re.ac pro6lema 1 pentru circuitul alaturat!
VCC=10V, RB=910k, RC=;!&k! "B#$ul are parametrii =00 (i
VBE=0!)V!
)