Sunteți pe pagina 1din 14

1.

INTRODUCERE

In ultimii 40 de ani, grupul Carrefour a crescut pentru a deeni unul din liderii
mondiali ingrupurile de distri!utie."l doilea retailer din lume si cel mai mare din Europa,
grupul operea#a in pre#ent cuurmatoarele formate principale de maga#ine$ %&permar'et(
uri, supermar'et(uri, %ard)discount(uri siconenience. *rupul Carrefour are in pre#ent
peste 1++00 de maga#ine, fie organi#ate sau franci#e.Un operator de pionierat in tari
precum ,ra#ilia -1./+0 1i C%ina -1..+0, grupul functionea#a inpre#ent in trei piete
principale$ Europa, "merica 2atina si "sia. Cu o pre#enta in 3+ de tari, peste+45 din
cifra de afaceri a grupului proine din afara 6rantei. *rupul ede un puternic
potentialpentru continuarea de#oltarii internationale in iitor, in special in marile piete
nationale, cum ar fiC%ina, ,ra#ilia, Indone#ia, 7olonia 1i Turcia.Ori de cate ori are o
pre#enta, Carrefour este in mod acti anga8at sa promoe#e de#oltareaeconomica locala.
Intrucat actiitatile de an#are cu amanuntul sunt toate despre contactul cupersoane,
grupul pune accent in mod constant pe recrutarea locala cat si pe gestionarea si
formareapersonalului la locul de munca oriunde ei lucrea#a.In mod o!isnuit, *rupul
Carrefour a fi unul dintre anga8atorii priati de conducere, in oricetara in care operea#a.
Desigur, acesta este ca#ul pentru 6ranta, locul unde grupul a fost fondat, dar este, de
asemenea adearat si pentru tari, cum ar fi ,ra#ilia, "rgentina, Colum!ia, Italia 1i
*recia.De asemenea, grupul urmareste sa spri8ine furni#orii locali, apro9imati .0(.+5
din produsele de perafturile maga#inelor sale proin de la nielul local, in functie de tara

Cap 1. Starea actuala a unitatii comerciale S.C. CARREFOUR ROMANIA -
BRASOV S.A.
1. Date despre firma
:ocietatea comercial; :.C. C"RRE6OUR RO<"NI" :.". este o societate pe
actiuni, actionarii fiind cetateni france#i.Este persoana 8uridica romana, inregistrata in
Registrul Comertului la numarul =40>//44>1?.04.@00/ -pana atunci purta denumirea de
:.C. AI7RO<" :.".0, CUI $ 11??/?0B
"cest gen de societati asigura separarea intre aerea personala a proprietarilor si
capitalul firmei, constituite si permite cresterea insemnata a acestuia, fapt ce conduce la
de#oltarea economica a societatii. Insa, e9ista si de#aanta8e, cum ar fi posi!ilitatea
manifestarii unor diergente intre interesele managerilor)salariati si cele ale
proprietarilor)actionari, in ceea ce prieste reparti#area profitului reali#at, fie pentru
de#oltarea societatii, fie pentru sporirea alorii diidendelor platite proprietarilor )
actionari.
:ediul social a fost sta!ilit in ,ucuresti, :ector 4, ,(dul Timisoara, Nr. @4 C, Cladirea
"NCAOR 72"C", Eta8 ? B In ,raso sediul se afla pe calea ,ucuresti numarul 10/.
Obiectul principal de actiitate al societatii este$ cod C"EN 4/11 $ ,, Comertul cu
amanuntul in maga#ine nespeciali#ate, cu an#are predominanta de produse alimentare,
!auturi si tutun.D
Capital Social su!scris si arsat de @41 +00 000 ronB
Mi!iunea companiei este de a fi cea mai !un; companie de En#are din Fntreaga lume si
de a satisface neoile si dorintele clientilor prin punerea la dispo#itia acestora a unei
game diersificate de produse si sericii.
Slo"anul S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A. $ ##$EN%RU O VIA%A MAI
BUNA&& # a deeni cu siguranta un g%id pentru cumparaturile #ilnice, intrucat aceasta
inseamna profesionalism din partea anga8atilor nostri, atmosfera placuta, promotii si
surpri#e dierse, toate su! acelasi acoperis.

Obiectie '(permar)etului !unt*
<entinerea po#itiei de lider pe piata pe segmentul de A&permar'etB
"ccelerarea e9pansiuniiB
2ansarea de noi formate de maga#ine care sa permita pre#enta in orase cu
o populatie mai mica de 1+0 000 de locuitori si optimi#area metrilor
patraticonstruiti
De#oltarea unui spirit po#iti si a unui comportament comercial comun
tutror anga8atilor, indifernt de post.

Valorile or"ani+atiei*
:olidaritate
. GUnitate intre toti mem!rii grupului Carrefour,indifferent de meserie, functie, forma de
comert
Responsa!ilitate
. G"sumarea consecintelor actiunilor noastre fata de anga8ati, clienti, companie, alte
organi#atii simediul incon8urator.D
Respect
. GRespectarea anga8atilor,furni#orilor si clientilor nostril. Intelegerea si
respectareamodului de iata, o!iceiurilor si culturii fiecaruia.
7rogres
. G6aori#area progresului si de#oltarii de noite%nologii care sa spri8ine actiitatea
oamenilor. 6aori#areainoatiilor si inlesnirea sc%im!arilor prin promoarea unei politici
de pionerat in domeniul retail(ului.
2i!ertate
. GRespectarea li!ertatii de alegere a clientilor prinoferirea unei game diersificate de
produse si marci, alaturide oferirea de informatii complete si o!iectie.
:timulareainitiatiei si li!ertatii de actiune a fiecarui anga8at.
Integritate
. GRespectarea anga8amentelor fata de clienti,anga8ati, furni#ori, atat la niel indiidual
cat si la nielulintegrarii companiei.
*enero#itate
. GCu a8utorul cunostintelor si fortei companieinoastre creem aloare, pe care o
impartasim anga8atilor,clientilor, furni#orilor si actionarilor nostri.D

@. :curt istoric
Conceptul de %ipermar'et a fost inentat de Carrefour acum +3 de ani in anul
1.+. in 6ranta de catre familiile 6ournier si Deffore&.
In 1.40 se construieste primul :upermar'et Carrefour in "nnecc&, 6ranta, urmand ca trei
ani mai tar#iu sa se construiasca primul A&permar'et Carrefour, tot in 6ranta in :ainte(
*eneiee.
In anul 1.4. Carrefour incepe sa se lanse#e si in e9terior, in ,elgia, urmand ca in anul
1.?. sa a8unga pe piata "siei, iar mai tar#iu in Romania in anul @001.
Crearea societatii are loc in martie 1..., iar primul A&permar'et Carrefour <ilitari se
desc%ide pe @/ iunie @001, in ,ucuresti.
Tot in ,ucuresti se desc%id si Carrefour Or%ideea si Carrefour Colentina pe @4
septem!rie @003, respecti @3 fe!ruarie @004.
In acelasi an se desc%ide pe @1 octom!rie Carrefour ,raso, urmand ca un an mai tar#iu
sa(si faca aparitia in 7loiesti.
In @004 se mai desc%ide un Carrefour la ,ucuresti si inca unul in Constanta.
In @00/ Carrefour se lansea#a pe piata ieseana,in Centrul Comercial 6elicia, pe 10
octom!rie, iar @ #ile mai tar#iu si la Clu8.
Carrefour este primul care a adus acest concept in Romania, punand !a#ele pietei
de retail. Industria retailului a adus sc%im!ari ma8ore atat in productie si distri!utie cat si
in o!iceiurile de consum ale oamenilor. Carrefour poate fi considerat unul dintre pionerii
noii piete create in Romania, piata, care a inceput sa se de#olte din ce in ce mai mult
8ucand un rol semnificati in economia tarii. 7iata de retail in care !randul Carrefour se
inscrie este una foarte dinamica, preferintele consumatorilor fiind din ce in ce mai
ariate, iar acestia din ce in ce mai e9igenti.
*rupul Carrefour este cel mai mare distri!uitor european si cel de(al doilea la
niel mondial operand mai multe tipuri de maga#ine $ %ipermar'eturi, supermar'eturi,
%ard discount si maga#ine de ecinatate. 7re#ent in 3@ de tari din lume cu peste ..+00
maga#ine, grupul Carrefour numara peste 4/1.000 de anga8ati.
Carrefour operea#a in pre#ent in Romania 3 formate de maga#ine$
@+ de %ipermar'eturi Carrefour
++ de supermar'eturi Carrefour <ar'et
? maga#ine de pro9imitate, de tip franci#a, Carrefour E9press "ngst$ HUn prieten
aproape de tineI

3. 2ocali#are si date de contact
:.C. C"RRE6OUR RO<"NI" :.". ) ,R":OJ se afla pe :tr. Calea ,ucuresti
nr.10/, ,raso, 8ud.,raso, cod +00@...
Centrul comercial Carrefour ,raso dispune de o po#itionare strategica in centrul
tarii, la intrarea in orasul ,raso dinspre ,ucuresti. :e afla intr(o #ona turistica
importanta, aflandu(se la numai @0 'm de Jalea 7ra%oei, 10 'm de 7oiana ,raso, 3+
'm de Castelul de la ,ran. <ediul demografic este foarte important, astfel Centrul
Comercial Carrefour ,raso ofera produse locuitorilor din orasul ,raso, dar si din
orasele si 8udetele apropiate. 2a finele lunii octom!rie @00+ la un an de la intrarea pe
piata !rasoeana, Carrefour ,raso depasise numarul de 1.3+0.000 de clienti - !onuri
fiscale0.
.

Aarta C"RRE6OUR
Date contact $
Telefoane$ 0@4?.304.300B 03/4.14+.400
6a9$ 0@4?.3@@.//4
ORAR
,uni-Sambata* ?$00 ( @@$00
-uminica* ?$00 ( @@$00

4.7rofilul maga#inului
Dupa inaugurare, pe data de @1 octom!rie @004, Carrefour ,raso a reusit sa
ridice standardele de calitate oferite la acel moment pe piata.
7iata de diferentia#a in functie de enit, arsta, grad de cultura. "stfel Comple9ul
Comercial Carrefour ,raso dispune de aproape toate tipurile de produse pentru
satisafcerea oricarui tip de clienti si indiferent de patura sociala din care face parte.
Din punct de edere comportamental, se adresea#a clientilor care utili#ea#a in
mod normal, frecent, produsele maga#inului, care cunosc produsele sau or sa incerce
cea nou aflat la promotie.
A&permar'et(ul C"RRE6OUR se adresea#a persoanelor, care doresc sa cumpere
o diersitate de produse, la !ucata sau !a9, in special persoanelor fi#ice.
Cumparatorii fideli ai maga#inului sunt de doua feluri$ cei care in o data sau de
doua ori pe luna, la salariu, cand se aproi#ionea#a pentru toata luna, si cei care prefera
sa cumpere pentru o #i sau doua, dorind produse proaspete, acestia nefiind in cri#a de
timp.
+. Incadrarea cu personalul
7ersonalul Carrefour este organi#at pe departamente speciali#ate. 6iecare
departament dispune de personal inalt calificat pe postul pe care este anga8at.
7rincipalele categori de anga8ati sunt$
K manageri pe toate cele 4 departamente comerciale
K manageri pe departamentele necomerciale, la departamentul de mar'eting, la resurse
umane, la casele de marcat, intretinere si securitate etc.
K specialist conta!il
K receptioneri
K specialist in preenirea incendiilor
K doctor sanitar(eterinar
K casieri, !rutari, cofetari, macelari, !ucatari
K lucratori intretinere
K manipulatori utila8e de ridicat si transport marfuri
K lucratori comerciali -asea#a marfa pe rafturi0
Carrefour inesteste foarte mult in tineri, pe care ii integrea#a in programe locale
de formare, si face periodic ealuari in interiorul companiei, pentru a detecta oamenii cu
potential eoluti. In acest fel, fiecaruia dintre anga8atii Carrefour li se ofera sansa de a(si
de#olta o cariera in marea distri!utie.

4. Organigrama Carrefour
Structura or"ani+atorica a societatii poate fi urmarita pe organigrama de mai 8os.
Este o structura ierar%ic)liniara, care are aanta8ul simplitatii si al claritatii in definirea
responsa!ilitatilor.
"cest mod de im!inare a elementelor structurii organi#atorice si a raporturilor e9istente
intre compartimentele firmei sunt adoptate de toate maga#inele C"RRE6OUR.
/. Concurenta
7o#itia produselor si sericiilor C"RRE6OUR comparati cu cele ale concurentilor prin
prisma raportului pret > calitate
7rincipalii concurenti ai %&permar'et(ului sunt$ L"U62"ND, RE"2, ,I22",
:E2*RO:, <ETROU C":A M C"RRN.

7rincipalii concurenti ai %&permar'et(ului sunt$ L"U62"ND si RE"2.
Dintre aceste maga#ine, C"RRE6OUR, in topul celor mai mici preturi se situea#a pe
locul 1.
?. Oferta unitatii
Diersitatea articolelor, stocurile permanente, raportul pret(calitate,
profesionalismul anga8atilor, ofertele si promotiile precum si calitatea sericiilor sunt
argumentele maga#inului Carrefour in fata clientilor. *ama produselor comerciali#ate
este e9trem de generoas;, acestea proenind de la produc;tori naOionali sau din importuri
(6ranOa, Italia, :pania, 7olonia, :loacia, *ermania 1i C%ina.
:ericiile pe care le Carrefour le ofera clientilor sunt$
K7osi!ilitatea platii cu !onuri de masa
KCardul de credit Carrefour
K2irarea gratuita pentru olumele mari si distante de ma9im 30 'm.
K,ancul de pro!a
K,orna de pret
KReturnarea produselor
KCa!ina de pro!a
KRetusuri gratuie
KDeelopare foto
K7ungi gratuite
K,a!& care center
K,outiPue de mac%ia8.

Raionarea
Ca 1i celelalte %ipermar'eturi, 1i Carrefour este structurat pe departamente 1i
raioane pentru fiecare dintre acestea e9istEnd cEte un 1ef.
Carrefour detine o arietate larga de produse. "ici se gasesc raioane dierse$
$RO-USE A,IMEN%ARE
Bacanie .a!tronomie !i pati!erie
<acelarie
2egume si fructe
7roduse congelate
,rutarie si cofetarie
<e#eluri si !ran#eturi
7roduse pescaresti
Tot aici eti gasi an#are asistata un rac
pentru cafea, pra8ituri, ciocolata, !iscuiti si
mancare pentru animale. In plus, eti aea
oca#ia sa a satisfaceti curio#itatea saurand
delicioase mancaruri traditionale, precum$
specialitati orientale asiatice, me9icane, italiene,
etc.
$RO-USE NEA,IMEN%ARE
Carrefour a ofera o gama de produse diersificate dupa cum urmea#a $
$rodu!e electroca!nice !i electronice %e/tile
"paratura de !ucatarie - mi9ere, cuptoare cu
microunde,storcatoare de fructe,
etc0Consuma!ile, accesorii IT si *:<
"paratura AI(6I.
"rticole de casa
2en8erie
Camasi, 8eans, papuci de casa si pla8a, sosete
Te9tile dama, !ar!ati si copii.
Ba+ar I"iena !i 0rumu!ete

"rticole mena8
"rticole pentru masina
"rticole sportie
Carti, <u#ica si 6ilme
=ucarii
Decoratiuni pentru casa
7roduse papetarie
"rta mesei
Cosmetice
,outiPue <ac%ia8
7roduse !aie
7roduse Ingri8ire par
7roduse Ingri8ire Corp
Intretinerea ca!ei
7roduse pentru Intretinerea casei
Detergenti si 7arfumante.
$RO-USE,E A,IMEN%ARE $ROAS$E%E
7rincipala noastra gri8a este ca toate produsele pe care i le oferim sa fie de cea mai !una
calitate, intotdeauna pe masura asteptarilor dumneaoastraI
In acest departament puteti gasi o multime de produse$ fructe, legume, carne, peste,
paine. Toate acestea sunt de o calitate si de oprospetime ireprosa!ile. 7roduse alimenatre
proaspete includ raioanele$ macelarie, gastronomie,legume, fructe, me#eluri si !ran#eturi
cu serire asistata, produse panificatie
$RO-USE A,IMEN%ARE
2a raionul cu autoserire eti putea alege dintre cele mai proaspete produse din lapte
sideriate din lapte -cascaal, margarina, unt etc...0, care pot fi saurate la micul de8un
alaturi deme#eluri traditionale si specialitati din carne care fac deliciul oricarei mese.
Categoria estecompletata de o selectie atenta de tipuri de peste si semipreparate din peste
-salate de icre,specialitati marine0, pui proaspeti, legume si produse congelate, precum si
ing%etata simpla sau cutopping, care completea#a cele mai gustoase meniuri. 7roduse
alimentare$ produse lactate,congelate, me#eluri si !ran#eturi cu autoserir
$RO-USE -E ,AR. CONSUM
Raionul !auturi a propune o crama special amena8ata unde eti gasi o gama ariata
deinuri auto%tone, dar si inuri fine din toata lumea. Tot in acest raion eti gasi o gama
larga de apeminerale, sucuri, !ere si !auturi alcoolice aran8ate ideal pentru a fi usor
reperate. Impartit in maimulte #one, departamentul include si !iscuiti, !om!oane, produse
rac, cafea sau produse din import@4 proenind din import din 6ranta, C%ina, Italia,
<e9ic, etc... 7roduse de larg consum inseamna$produse alimentare de !a#a, ducliuri,
consere, detergenti, !auturi, tigari, mancare animale.
E,EC%ROCASNICE
Departamentul este structurat intr(o #ona special amena8ata si pune la dispo#itia clientilor
ogama de electrocasnice mici si mari. Electrocasnice mici$ placa de par, !lender, epilator,
mi9er ertical. Electrocasnice mari$ telei#or, cuptor cu microunde, aspirator, ro!ot,
entilator.

%E1%I,E
Te9tilele includ$ sosete, articole mo!ilier !e!e, articole igiena !e!e.
Raionarea Carrefour
10. <i8loace de promoare la locul an#arii
Compania Careefour prin actiit;Oile sale promoOionale imprim; atEt produselor
cEt 1i imaginii sale elemente distincte care s; le confere identitate 1i
personalitate.Compania Carrefour folose1te Fn politica promoOional; aproape toate
te%nicile promoOionale$
promoarea prin TJ ) prin spoturi promoOionale generale sau a9ate pe un anumit
produs aflat la promoOieB
promoarea prin reclama radio ) pentru promoOiile anumitor produseB
promoarea prin reiste de specialitateB
promoarea prin intermediul afisa8ului stradal de mici si mari dimensiuniB
promoarea prin intermediul tErgurilor 1i e9po#iOiilor de specialitateB
promoarea prin intermediul agendelor, pi9urilor si a altor materiale
personali#ate.
Qn priinOa promo;rii m;rfurilor Fn interiorul maga#inului, la Carrefour se
folosescurmatoarele te%nici$

promoarea prin anuntarea de catre anga8aOii de la sericiul de informaOii
apromoOiilor oferiteB
promoare prin e9po#itii de marfuri in interiorul maga#inului ( pre#inta mai multe
produse dintr(o grupa de marfuri inrudite. :unt organi#ate intr(un loc distinct
cumo!ilier adecat grupei si cu un !ogat sortiment de articole si cu material
informati interesant.
promoarea prin demonstratii practice, practicat; mai ales la
marfurileelectrocasnice si elecroniceB
promoarea prin marca ) la locul de an#are se organi#ea#; un stand separatcu
!una iluminare pentru a scoate in eidenta produsele respectie, mo!ilier special
si suporti de pre#entare

Cap. 2. -irectii de per0ectionare a unitatii comerciale
Directiile de perfectionare pe care le am in edere pentru maga#inul Carrefour din,raso
sunt urmatoarele$
1.studierea gamei de produse 1i diersificarea acesteia Fn funcOie de cerinOele pieOeiB
@.Fnlocuirea produselor ec%i cu altele noi, mai practice 1i mai economiceB
3.pe lEng; cercetarea intern; Fn rEndul anga8aOilor este necesar; o cercetare e9tern;care sa
i#e#e cump;r;torul. Cercetarea tre!uie f;cut; pentru aflarea opiniei acestuia Fnleg;tur;
cu produsele maga#inului, aspectul acestuia, etc., 1i luarea deci#iilor in funcOiede anali#a
acestei cercet;riB
4.m;rirea num;rului locurilor de parcare, care Fn #ilele de sEm!;t; 1i uneori duminicaeste
neFnc;p;toareB
+.iluminarea insuficient; 1i neasigurarea pa#ei in pacareB
4.acordarea unui spri8in real si a unei posi!ilitati de de#oltare personala a
anga8aOilor,care sa(i a8ute sa performe#e in cele mai !une conditiiB
/.atragerea potenOialilor clienOi prin dierse oferte, concursuri de fidelitate, etc.B
?.menOinerea imaginii de8a e9istente despre maga#in ) mediu prietenos, atent 1i
fle9i!il,dedicat planurilor celor %arnici 1i Fntreprin#;tori.6irma este preg;tit; s; fac; faO;
concurenOei, fie la niel regional sau naOional.7rincipalul atu pe care se !a#ea#; firma este
competitiitatea, susOinut; printr(unmanagement performant.