Sunteți pe pagina 1din 40

Cursul I I

Concepul i tipologia auditului intern


Prezentarea genezei auditului intern
1929 odat cu criza economic din SUA auditul intern tradiional
Produsul: controlul de calitate al operaiunilor contabile
Piaa int: controlorii din cadrul entitilor
IIA -1941- Orlando, lorida
19!"- #eclaraia iniial a res$onsa%ilitilor emis de IIA auditul intern modern
Produsul: evaluarea controlului intern i servicii de consultan intern
& Motto: servicii pentru management
Piaa int: top management i comitetul de audit
19'( )ourtmanc*e identi+ic auditul intern neo-modern
Produsul: asigurarea privind gardul de control deinut, obinut prin realizarea planului de audit
fundamentat pe risc
Piaa int: servicii pentru satisfacerea nevoilor consiliului de administraie, manageemntului
general, auditorilor externi i managementului operaional
Originea etimologic
,timolo-ic denumirea de audit este de ori-ine latin .i $ro/ine de la cu/0ntul audire care are semni+icaia
de 1a asculta23
4n lim%a en-lez audit 5nseamn /eri+icare, re/izie conta%il, %ilan3 #e alt+el, cu/0ntul audit 5n 5nelesul
$rezentat a +ost $o$ularizat $e continentul euro$ean de ctre ca%inetele an-lo-sa6one de e6$ertiz conta%il3
Geneza fenomenului
A$ariia auditului intern este oarecum recent .i se situeaz 5n $erioada crizei economice din 1929 din
Statele Unite ale Americii3 A+late su% im$actul crizei economice, entitile au im$us o analiz a tuturor
conturilor, 5n /ederea reducerii ta6elor .i a altor cate-orii de costuri necesare 5m%untirii $er+ormanei3 )u
toate acestea, multe dintre ele +oloseau ser/iciile )a%inetelor de Audit ,6tern, or-anisme inde$endente care
a/eau ca o%iecti/ e/aluarea modului de 5ntocmire .i $rezentare a situaiilor +inanciare3
Pentru a nlesni activitatea Cabinetelor de Audit Etern, s-a *otr0t e+ectuarea unor acti/iti
$re-titoare misiunii de certi+icare a situaiilor +inanciare3 #eoarece acti/itile $re-titoare ce /izau:
in/entarierea $atrimoniului, ins$ecia conturilor, /eri+icarea soldurilor, e+ectuarea di+eritelor sonda7e,
ma7orau costul auditrii, entitile au *otr0t e+ectuarea lucrrilor $re-titoare iar $entru realizarea
certi+icrii a$elau la )a%inetele de Audit ,6tern, ca%inete care a/eau dre$tul la su$er/izarea 5ntre-ii
acti/iti3
4n aceste condiii au ap!rut auditorii interni, mem%rii ai entitii auditate care des+.urau activit!i de
audit dar "ar! a ntocmi sinteze sau concluzii# recomand$nd managementului soluii pentru
ndeplinirea obiectivelor i urm!rind modul de implementare a recomand!rilor propuse3
Geneza profesiei
Or-anizarea .i des+.urarea acestei $ro+esii a +ost le-at de a$ariia 5n anul 19%1 a Institutului Internaional
al Auditorilor Interni 8IIA93 Or-anizaie care aducea 5n $rim $lan rezultatele o%inute 5n urma acti/itii
des+.urate de auditorii interni, rezultate utilizate mai a$oi 5n deciziile mana-erilor
uncia de audit intern s-a instituit 5n anii &'( n Anglia i )rana, +iind $uternic in+luenat de ori-inile
sale de control +inanciar-conta%il3
Activitatea de audit n *om$nia este de dat relati/ recent .i se 5nscrie 5n $rocesul de re+orm a
mana-ementului or-anizaiilor din sectorul $u%lic, 5n /ederea 5m%untirii $er+ormanelor acti/itii
entitilor, cre.terea e+icacitii .i e+icienei 5n utilizarea resurselor alocate3
Prezentarea genezei auditului intern n Romnia
)actorii determinani:
:ediul concurenial din ce 5n ce mai dinamic;
Pro%lematica -eneral de -sire a unor soluii /ia%ile $entru 5m%untirea $er+ormanelor o%inute;
A$ariia com$aniilor multinaionale $e $iaa rom0neasc $recum .i a $ractiilor re+eritoare la auditul
intern
Inter-rarea <om0niei 5n Uniunea ,uro$ean ca .i mem%ru cu dre$turi de$line a im$us un e+ort
-eneral de $er+ecionare .i 5m%untire a mana-ementui, at0t al or-anizaiilor din sectorul $u%lic c0
.i din sectorul $ri/at, $e +ondul armonizrii cadrului normati/ intern cu le-islaia eurro$ean
Particularit!i ale genezei auditului intern n *om$nia
+u este caracterizat de un proces natural ci este un $roces im$us
,raiectoria evoluiei auditului intern a "ost invers! celei de pe plan internaional $e $lan
internaional +uncia de audit intern s-a dez/oltat $ornind de la marile 5ntre$rinderi e6tinz0ndu-se
a$oi la or-anizaiile din sectorul $u%lic, 5n <om0nia auditul intern a /izat 5n $rimul r0nd or-anizaiile
din sectorul $u%lic;
Definirea auditului internliteratura de specialitate-1/2
13 4n acce$iunea $rimei de+iniii, =ac>ues <enard, eoria i practica auditului intern, !"##"$ auditul intern
re$rezint ?un dis$oziti/ intern din cadrul 5ntre$rinderii? care are ca sco$:
a$recierea e6actitii .i a sinceritii in+ormaiilor, 5n s$ecial a celor conta%ile;
asi-urarea securitii +izice .i conta%ile a o$eraiunilor;
-arantarea inte-ritii $atrimoniului;
emiterea de 7udeci asu$ra e+icacitii sistemului de in+ormare3
23 O $rim de+iniie a auditului 5n <om0nia 8@oma :arin, 199!9 auditul n general const! n eaminarea
pro"esional! a unei in"ormaii n vederea eprim!rii unei opinii responsabile i independente prin raportarea
lor la un criteriu -standard. de calitate
A3 Institutul rancez al Auditorilor )onsultani Interni consider c auditul intern reprezint!# n interiorul unei
"irme /o activitate independent! de apreciere a controlului operaiilor/0
1e"inirea auditului intern2literatura de specialitate-232
43 #e+iniia ela%orat de ctre Institutul Auditorilor Interni 2 I0I0A, 5n anul 1999, /izeaz urmtoarele as$ecte:
?auditul intern este o acti/itate inde$endent .i o%iecti/ care d unei entiti o asi-urare 5n ceea ce $ri/e.te -radul
de control asu$ra o$eraiunilor, o 5ndrum $entru a-i 5m%unti o$eraiunile, .i contri%uie la adu-area unui $lus de
/aloare3 Auditul intern a7ut or-anizaia s 5.i atin- o%iecti/ele e/alu0nd, $rintr-o a%ordare sistematic .i metodic
$rocesele sale de mana-ement al riscurilor, de control, .i de -u/ernare a or-anizaiei, +c0nd $ro$uneri $entru a le
consolida e+icacitatea?3
40 5tandardelor Internaionale pentru Practica Pro"esional! a Auditului Intern susine c ?auditul intern este
o acti/itate inde$endent, menit s contri%uie la 5m%untirea e+icacitii $roceselor de mana-ement al riscurilor,
control .i -u/ernan?3
AUDIU! I"#$" #%# &A 'I$O%U! D# GA() &A$# #%# $A$#O$I AG$#A*I! DA$ POA#
D# $#GU!+ %+ #,I# #-P!O(IA
A3 #e+inirea auditului intern
,ipul de audit
intern
Auditul public intern Auditul intern al societ!ilor comerciale
1omeniul de
aplicare
,ntitilor $u%lice Societilor comerciale
Actul normativ Be-ea ("2C2DD2 $ri/ind auditul $u%lic intern
re$u%licat
Eotr0rea )amerei Auditorilor inanciari din
<om0nia nr3''C193D432DD" $entru a$ro%area
Formelor de audit Intern
1e"iniia activitate funcional independent i
obiectiv, de asigurare i consiliere,
conceput s adauge valoare i s
mbunteasc activitile entitii publice%
a&ut entitatea public s i ndeplineasc
obiectivele, printr'o abordare sistematic i
metodic, evalueaz i mbuntete
eficiena i eficacitatea managementului
riscului, controlului i proceselor de
guvernant
(uditul intern este o activitate independent
i obiectiv care d unei entiti o asigurare
n ceea ce privete gradul de control asupra
operaiunilor, o ndrum pentru a'i
mbunti operaiunile , i contribuie la
adugarea unui plus de valoare) (uditul
intern a&ut aceast organizaie s i ating
obiectivele evalund, printr'o abordare
sistematic i metodic, procesele sale de
management al riscurilor, de control i de
guvernare a organizaiei, fcnd propuneri
pentru a le consolida eficacitatea
,r!s!turi
caracteristice
Activitate funcional independent i
obiectiv%
1e Asi-urare .i consiliere%
Pentru a aduga valoare i a mbuntii
activ entitii
Evalueaz! i mbun!t!ete eficiena i
eficacitatea managementului riscului,
controlului i proceselor de guvernan%
Activitate independent i obiectiv%
Asigurare privind gradul de control deinut
Accent pe procesele de management al
riscurilor, de control i de guvernare a
organizaie%
Auditul intern la instituii $u%lice .i la entiti $ri/ate
I
0

6
o
n
e
n
t
u
l

a
p
a
r
i

i
e
i

Auditul intern al societ!ilor comerciale din
*om$nia
Auditul public intern din *om$nia
S$re deose%ire de e/oluia +uncie de audit intern
din $ractica mondial, unde aceasta a $rins contur
dez/olt0ndu-se dins$re sectorul $ri/at s$re cel
$u%lic, 5n <om0nia ne-am con+runtat cu o situaie
in/ers3 4nce$uturile au +ost marcate de dez/oltarea
auditului entitilor $u%lice, iar ulterior necesitatea
acestuia a +ost con.tientizat .i de entitile $ri/ate3
OUG "!C1999, art32D: ncepnd cu exerciiul
financiar al anului "##* entitile economice ale
cror situaii financiare sunt supuse auditului
financiar sunt obligate s organizeze i s asigure
exercitarea activitii profesionale de audit intern,
portivit normelor legale n vigoare
4n <om0nia auditul public intern sau auditul intern al
entitilor publice .i-a +cut a$ariia 5n anul 1999, $rin
OG 119CA13D'31999 $ri/ind auditul intern .i controlul
+inanciar $re/enti/3 4nce$utul a +ost marcat de anumite
con+uzii care au +ost clari+icat de-a lun-ul tim$ului
$rin a$ariia altor acte normati/e care .i-au sta%ilit ca
.i o%iecti/ sta%ilirea unui cadru %ine delimitat, 5n care
s se des+.oare auditul $u%lic intern
(uditul intern la instituii publice i la entiti private
I
I
0

*
e
p
e
r
e

n

a
c
d
r
u
l

n
o
r
m
a
t
i
v

c
a
r
e

l
e

c
o
o
r
d
o
n
e
a
z
!Auditul intern al societ!ilor comerciale din
*om$nia
Auditul public intern din *om$nia
- 2((% 2 )A< emite Eotr0rea
nr3A!CAD31132DD4 $ri/ind asimilarea
Standardelor Internaioanle de Audit
Intern cu a$lica%ilitate de la 1 ianuarie
2DD!
- 2((7- CA)* 2emite emite Eotr0rea
nr3''C193D432DD" $u%licat 5n :3O+3
213D(32DD" +ocietile comerciale ale
cror situaii financiare anuale sunt
supuse auditului financiar potrivit legii
sau opiunii acionarilor, organizeaz
activiattea de audit intern potrivit
normelor prevzute la art)*) al
prezentei ,otrri
- 2((7 2 Be-ea A1C199D- re$u%licat 5n
:3O+3 Fr3 44(C293D(32DD" $recizaz la
art31(D, alin829 +ocietile comerciale
ale cror situaii financiare anuale sunt
- 1999 2 89: 119 $ri/ind auditul intern .i
controlul +inanciar $re/enti/
- 2((2 2 Be-ea ("2C2DD2- $ri/ind auditul $u%lic
intern
)onine $re/ederi $ri/ind or-anizarea auditului $u%lic
intern
- 2((; 2 Ordinul :inistrului inanelor nr3A'C2DDA
$enzru a$ro%area Formelor -enerale $ri/ind
e6erciatrea acti/itii de audit $u%lic intern
- 2((%- OG A"C2DD4 $entru modi+icarea .i
com$letarea re-lementrilor $ri/ind auditul
$u%lic intern
- 2((4 O:P 1"D2C2DD!- care re-lementez
$artea de consiliere din cadrul acti/itii de
audit intern, +iind $re/zut structura normelor
de consiliere cu res$ecti/ele elemente
com$onente3
- 2(11 Be-e nr3 191C2D11 de modi+3 a Be-ii
supuse auditului financiar, potrivit legii
sau ,otrrii acionarilor, vor organiza
auditul intern potrivit normelor
elaborate de -amera (uditorilor
.inanciari din Romnia n acest scop)
("2C2DD2
- dec 2(11- legea '7232((2 2republicata
Auditul intern la instituii $u%lice .i la entiti $ri/ate
I
I
I
0

A
r
i
a

d
e

a
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
a
t
e

Auditul intern al societ!ilor
comerciale din *om$nia
Auditul public intern din *om$nia
)on+orm le-ii A1C199D re$u%licat,
societile comerciale ale cror
situaii +inanciare sunt su$use
auditului +inanciar, $otri/it le-ii sau
*otr0rii acionarilor /or or-aniza
auditul intern3 Aceasta nu 5nseamn
c celelalte societi comerciale sunt
e6cluse din s+era auditului intern,
+iind la latitudinea mana-ementului
acestor societi comerciale, care nu
se 5ncadreaz 5n cate-oria de mai sus,
de a-.i or-aniza auditul intern
Potri/it le-ii ("(C2DD2 $rin entitate
$u%lic se 5ntele-e : Hentitate public
autoritatea $u%lic, instituia $u%lic,
com$aniaCsocietatea naional, re-ia
autonom, societatea comercial la care
statul sau o unitate administrati/-
teritorial este acionar ma7oritar .i care
are $ersonalitate 7uridic, $recum .i
entitatea +inanat 5n $ro$orie de $este
!DI din +onduri $u%lice;2
<ters= g$ entitate public / autoritatea
$u%lic, instituia $u%lic, re-ia
autonom, com$aniaCsocietatea
naional, societatea comercial la care
statul sau o unitate
administrati/teritorial este acionar
ma7oritar .i care are $ersonalitate 7uridic
&adrul de referin. al auditului intern
13 conceptul de audit intern, care $recizeaz c0te/a elemente indis$ensa%ile:
auditul intern e+ectueaz misiuni de asi-urare .i consiliere;
domeniile sale de res$onsa%ilitate sunt riscul, controlul intern .i administrarea entitii;
+inalitatea auditului intern este aceea de a adu-a /aloare or-anizaiilor;
13 codul deontologic, care +urnizeaz auditorilor interni $rinci$iile .i /alorile ce le $ermit s-.i orienteze
$ractica $ro+esional 5n +uncie de conte6tul s$eci+ic;
13 normele -standardele. pro"esionale pentru practica auditului intern# care 5.i -*ideaz auditorii 5n
/ederea 5nde$linirii misiunilor .i 5n -estionarea acti/itilor;
13 modalit!ile practice de aplicare, care comenteaz .i e6$lic normele 8standardele9 .i recomand cele mai
%une $ractici;
13 spri>inul pentru dezvoltarea pro"esional!, constituit 5n $rinci$al din lucrri .i articole de doctrin, din
documente ale coloc/iilor, con+erinelor .i seminariilor3
Cadrul general al Practicii Pro"esionale a Auditului Intern societi comerciale
1E)I+I*EA
A91I,9?9I
I+,E*+
AC,I@I,ABI
1E
A5I:9*A*E
AC,I@
I,ABI
1E
C8+5I
?IE*E
10C819? 1E8+,8?8:IC
+8*6E 1E
AP?ICA*E
20105,A+1A*1E 1E CA?I)ICA*E
@izeaz! caracteristicile serviciilor de audit intern# precum
i ale participanilor ce des"!oar! activit!i de audit
intern# compun$ndu-se din patru standarde principale
-1(((# 11((# 12((# 1;((.
2020 5,A+1A*1E 1E PE*)8*6A+BA
1escriu tipul activit!ilor de audit intern i o"er! criterii
calitative n "uncie de care trebuie s! "ie evaluate
rezultatele prest!rii acestor servicii# compun$ndu-se din
apte standarde principale -2(((# 21((# 22((# 2;((# 2%((#
24((# 2'(( .
20;0 5,A+1A*1E 1E I6P?E6E+,A*E
5unt stabilite pe cele dou! categorii de misiuni de audit
intern= misiuni de asigurare-A. i misiuni de consiliere
-C.
;0 :CI19*I P*AC,ICE 1E D+1*96A*E
%0 681A?I,ABI P*AC,ICE 1E AP?ICA*E A
C819?9I 1E E,ICA A 5,A+1A*1E?8* P*EC96
<I P*868@A*EA :CI19*I AE9,A,8A*E 1E
1EF@8?,A*E P*8)E5I8+A?A
Cadrul general al Practicii Pro"esionale a Auditului Intern instituii $u%lice
1E)I+I*EA
A91I,9?9I
I+,E*+
AC,I@I,ABI
1E
A5I:9*A*E
AC,I@I,ABI
1E
C8+5I?IE*E
10C819? 1E8+,8?8:IC
+
8
*
6
E
1
E
A
P
?
I
C
A
*
E

5,A+1A*1E 1E CA?I)ICA*E
5,A+1A*1E 1E *EA?IFA*E
5,A+1A*1E 1E I6P?E6E+,A*E
;0 :CI19*I P*AC,ICE 1E D+1*96A*E
%0 681A?I,ABI P*AC,ICE 1E AP?ICA*E A
C819?9I 1E E,ICA A 5,A+1A*1E?8*
P*EC96 <I P*868@A*EA :CI19*I
AE9,A,8A*E 1E 1EF@8?,A*E
P*8)E5I8+A?A
ipologia auditului intern *0"
A3 Auditul de re-ularitate 8de con+ormitate9
- corespunde primei etape de dezvoltare n evoluia funciei de audit intern
%e urmre/te compararea realit.ii e0itente pe teren cu un sistem referen.ial 1ine sta1ilit2
Auditorul 5.i sta%ile.te un sistem re+erenial com$us din re-uli, $roceduri interne, or-ani-rame, sisteme de
in+ormare, metode, dar .i din dis$oziii .i re-lementri le-ale -enerale $recum .i s$eci+ice domeniului de acti/itate
5n care or-anizaia 5.i deruleaz acti/itatea 5n care uermre.te concomitent re-ularitatea .i con+ormitatea cu acest
sistem $utem admite concatenarea celor dou ti$uri de audit de con+ormitate .i de re-ularitate3
@i$olo-ia auditului intern 2C2
J3 Auditul de e"icacitate -auditul operaional sau al per"ormanei.
- pe msura evoluiei funciei de audit intern i obiectivele acesteia cunosc concomitent un progres, se
dezvolt, devin mai complexe
Auditorul intern a 5n/at s a$recieze metodele, $rocedurile, s emit un dia-nostic, o o$inie at0t cu $ri/ire
la modul de a$licare al acestor re-uli, c0t .i asu$ra calitii lor3 Ast+el a$are un nou domeniu, acela al analizei
$rocedurilor, metodelor 5n /ederea sta%ilirii 5n ce msur acestea sunt o$ortune, mai e6act s a$recieze e+icacitatea
.i e+iciena acestora3
Cerbert ?0 -1979. Auditul de $er+orman este acel audit al $er+ormanei mana-ementului unei or-anizaii de a
-estiona resursele or-anizaiei $e care o coordoneaz cu e+icacitate, e+icien .i economicitate3 #e-a lun-ul
e/oluiei auditului intern, auditul de $er+orman a cunoscut mai multe +orme cum ar +i auditul opera.ional sau
auditul de management2
' -e este eficacitatea 1
' -e este eficiena 1
Arrens A3, Boe%%ecKe 82DDA9 : +'ar prea c ar fi mai uor de definit criteriile eficienei dect cele ale eficacitii
dac eficiena este definit ca fiind reducerea costurilor fr o diminuare a eficacitii )
Pro%lematica sta%ilirii criteriilor $entru e/aluarea e+icacitii .i e+icienei o$eraiunilor .i acti/itilor din
cadrul unei or-anizaii este destul de su1iecti3) ceea ce ar $utea ridica uneori semene de 5ntre%are asu$ra
o%iecti/itii e+icacitii .i e+icienei 5n cadrul unui audit de $er+orman3 #in acest $unct de /edere, auditul
de con+ormitate este considerat mai o%iecti/ ca .i cel de e+icacitate 8o$raional sau de $er+orman93
a9 Auditul de management se +ocalizeaz $e calitatea criteriilor care tre%uie res$ectate, o+erind un dia-nostic
asu$ra $rocesului de ela%orare .i armonizare a deciziilor .i de comunicare a lor ctre toate sectoarele .i
$ersoanele interesate 8O$rean I3 2DD"9
a9 Auditul operaional se concentreaz asu$ra riscurilor .i ameninrilor care a+ecteaz di+erite sectoare de
acti/itate din cadrul or-nanizaiei, +c0nd recomandri $entru eliminarea de+icienelor, $entru ameliorarea
controlului intern din sectorul res$ecti/, 5n sco$ul cre.terii $er+ormanei .i atin-erii o%iecti/elor 8O$rean,
2DD" 9
LLL ,endine Unii autori identi+ic o nou ramur a auditului intern .i anume auditul strategic care are 5n /edere
urmrirea cores$ondenei dintre $oliticile .i strate-iile or-anizaiei, 5ntre acestea tre%uind s e6iste o coeren.
glo1al
@i$olo-ia auditului $u%lic intern 5n <om0nia
Be-ea ("2C2DD2
Auditul de sistem care re$rezint o e/aluare de $ro+unzime a sistemelor de conducere .i control intern, cu
sco$ul de a sta%ili dac acestea +uncioneaz economic, e+icace .i e+icient, $entru identi+icarea de+icienelor
.i +ormularea de recomandri $entru corectarea acestora;
Auditul performan.ei care e6amineaz dac criteriile sta%ilite $entru im$lementarea o%iecti/elor .i
sarcinilor entitii $u%lice sunt corecte $entru e/aluarea rezultatelor .i a$reciaz dac rezultatele sunt
con+orme cu o%iecti/elor;
Auditul de regularitate care re$rezint e6aminarea aciunilor asu$ra e+ectelor +inanciare $e seama
+ondurilor $u%lice sau a $atrimoniului $u%lic, su% as$ectul res$ecttii ansam%lului $rinci$ilor, re-ulilor
$rocedurale .i metodolo-ice care le sunt a$lica%ile
Auditul intern la instituii publice2 reglement!ri metodologice
Etapele 6isiunii Proceduri 1ocumente elaborate
Preg!tirea misiunii P-(1 8rdinul de
serviciu
Ordinul de ser/iciu
P-(2 1eclaraia de
independen!
#eclaraia de inde$enden
P-(; +oti"icarea
declan!rii misiunii
de audit intern
Foti+icarea declan.rii misiunii de audit intern
P-(% Colectarea i
prelucrarea
in"ormaiilor
preliminare
)olectarea in+ormaiilor
P-(4 Analiza
riscurilor
Bista centralizatoare a o%iectelor audita%ile
Identi+icarea riscurilor
Sta%ilirea +actorilor de risc, $onderile acestora .i a$recierea
ni/elului
Sta%ilirea ni/elului riscului .i a $uncta7ului total al riscului
)lasarea o$eraiilor 5n +uncie de analiza riscului
@a%elul $unctelor tari .i $unctelor sla%e
@ematica 5n detaliu a o$eraiilor audita%ile
P-(' Elaborarea
programului de
audit intern
Pro-ramul de audit
Pro-ramul inter/enei l a+aa locului
P-(7 <edina de
descGidere
:inuta .edinei de desc*idere
Etapele 6isiunii Proceduri 1ocumente elaborate
Intervenia la "aa locului
P-(H Colectarea
dovezilor
?iste de veri"icare
?iste de control
CGestionare de control intern
,este i "oi de lucuru
Interviuri
)oaia de identi"icare i analiz! a problemei
P-(9 Constatarea i
raportarea
iregularit!ilor
)ormular de constatare i raportare a iregularit!ilor
P-1( *evizuirea
documentelor de
lucru
+ota centralizatoare a docuemntelor de lucru
P-11<edina de
ncGidere
Planul de aciune i calendarul implement!rii
reconad!rilor
6inuta edinei de ncGidere
Etapele 6isiunii Proceduri 1ocumente elaborate
*aportul de audit public intern P-12 Elaborarea
proiectului de raport
de audit public
intern
Proeictul raportului de audit public intern
P-1; ,ransmiterea
proiectului de raport
Adres! de transmitere
P-1% *euniunea de 6inute reuniunii de reconciliere
conciliere
P-14 *aportul "inal
de audit
*aportul de audit intern "inal
P-1' 1i"uzarea
raportului de audit
public intern
+ota de prezentare a raportului spre aprobare
+ota de trasmitere
9rm!rirea recomand!rilror
P-17 9rm!rirea
recomand!rilor
)i! de urm!rire a recomand!rilor
5upervizarea misiunii
P-1H<edina de
ncGidere
?ista de supervizare a docuemtnelor
)ia de evaluare a misiunii de audit intern
)ia de evaluare a mis0 de audit intern de c!tre
structura auditat!
Proceduri 1ocumente elaborate
Procedura de plan de audit intern Plan de audit intern
Procedura de ordin de misiune Ordin de misiune
Procedura ordinului de serviciu Ordin de ser/iciu
Procedura noti"icarea privind declanarea misiunii
de audit intern
Foti+icare $ri/ind declan.area misiunii de audit intern
Procedura colectarea i prelucrarea in"ormaiilor )olectarea in+ormaiilor tre%uie s includ
identi+icarea $rinci$alelor elemente ale conte6tului
economic 5n care entitatea auditat 5.i des+.oar
acti/itatea
)unoa.terea cadrului le-islati/ normati/ care
re-lementeaz acti/itatea entitii audiatte;
Identi+icarea sistemelor de control $entru o
e/aluare $reala%il a $unctelor +orte .i sla%e;
<einerea constatrilor semni+icati/e .i
recomandrilor din dosarul $ermanent .i ra$oartele
de audit intern $recedente, rele/ante $entru
sta%ilirea o%iecti/elor misiunii de audit intern;
Identi+icarea .i e/aluarea riscurilor semni+icati/e;
Identi+icarea surselor $oteniale de in+ormaii care
ar $utea +i +olosite ca $ro%e ale auditului ;
Proceduri #ocumente ela%orate
Procedura identi"icarea i analiza riscurilor @a%el analiza riscurilor
Procedura elaborarea programului misiunii de audit Pro-ramul misiunii de audit
Procedura edina de descGidere Ordinea de zi
Procedura colectarea probelor de audit oi de lucru
i. de identi+icare .i analiz a $ro%lemei
Procedura revizuirea documentelor de lucru Fota centralizatoare a docuemntelor de lucru
Procedura elaborarea proiectului de raport de audit
intern
Proiect ra$ort de audit intern
Procedura reuniunea de conciliere )alendarul de im$lementare a recomandrilor
:inuta reuniunii de conciliere
Procedura monitorizarea misiunii #ocumentele din dosarul misiunii de audit intern
Procedura di"uzarea raportului de audit intern A/izare .i trasmitere ra$ort de audit intern
.i Planul de aciune $entru im$lementarea recomandrilor ;
Procedura monitorizarea implement!rii
recomand!rilor
i.a de urmrire a recomandrilor;
*eglement!ri metodologice ale auditului intern observaii
Stadiul de dez/oltare al metodolo-ie auditului intern este mai a/ansat 5n cazul entitilor $u%lice acesta
a/0nd la dis$oziie o serie de -*iduri metodolo-ice care re$rezint modele $ractice .i care +aciliteaz
considera%il dez/oltarea .i ada$tarea unor metodolo-ii de audit s$eci+ice la ni/elul +iecrei entiti;
)onsiderm c ar +i necesar realizarea de ctre )A< a unor -*iduri metodolo-ice ale auditului intern
$entru $rinci$alele acti/iti s$eci+ice unor societi comerciale, $recizm c aceste -*iduri ar tre%ui s ai%
caracter de recomandare .i nu unul o%li-atoriu;
Analiza com$arati/ a $rocedurilor de audit intern $rocedurile $re/zute de )A< nu includ o $rocedur
semni+icati/ P<O),#U<A #, SUP,<MINA<, A :ISIUFII considerm c aceast $rocedur este
deose%it de im$ortant urmrindu-se monitorizarea .i asi-urarea calitii auditului intern, iar o calitate
ridicat im$lic o /aloare adu-at, o condiie esenial care 7usti+ic e6istena $ro+esiei de auditor intern;

:9@E*+A+,A C8*P8*A,I@A
S@<U)@U<A )U<S
13 )once$tul de -u/ernan cor$orati/
23 Princi$iile -u/ernanei cor$orati/e
A3 )oduri de -u/ernan cor$orati/ - )odul )ad%urO
43 :odele de -u/ernan cor$orati/
!3 )adrul $entru Gu/ernana )or$orati/ 5n <om0nia
(3 <es$onsa%ilitatea social cor$orati/
Conceptul de guvernan! corporativ!
,timolo-ic $ro/ine din -reaca /ec*e de la cu/0ntul 1451ernaien2 a$oi din lim%a latin 1go1ernace2, $entru
a desemna conducerea unei cor%ii $e mare;
4n anii o$tzeci ai secolului douzeci s-a /or%it de 1neI public managementJ .i de Kcorporate
gouvernanceJ# care au semnalat o nou o$tic de conducere a 5ntre$rinderilor, $u%lice sau $ri/ate;
:overnance 5nseamn, $entru tim$ul nostru, acea conducere care coreleaz aciunea di+eriilor +actori
umani .i materiali, 5ntr-o 5ntre$rindere, de orice natur 8industrial, +inanciar, cultural, educaional etc39,
5n /ederea succesului acesteia 5n atin-erea sco$urilor $e care .i le-a $ro$us;
A%ordarea -o/ernance se do/ede.te a +i calea s$re o autoor-anizare mai a$t s -enereze $er+ormane
com$etiti/e 5n e$oca -lo%alizrii3
1e"inirea noional!
Gu/ernare cor$orati/ $oate +i de+init ca ansam%lul relaiilor unei com$anii cu acionarii si, sau mai $e
lar-, cu societatea $e ansam%lu3 Pinancial @imes, 199"Q
Gu/ernare cor$orati/ s$eci+ic distri%uia dre$turilor .i res$onsa%ilitilor dintre di+eritele cate-orii de
$ersoane im$licate 5n com$anie cum ar +i: consiliul de administraie, directorii, acionarii .i alte cate-orii, .i
sta%ile.te re-ulile .i $rocedeele de luare a deciziilor $ri/ind acti/itatea unei com$anii3 PO,)# a$rilie 1999Q
Gu/ernare cor$orati/ se re+er la $romo/area corectitudinii, trans$arenei .i res$onsa%ilitii la ni/el de
com$anie3 P=3 Rol+enso*n, $re.edinte al Rorld JanKQ3
Gu/ernare cor$orati/ este ramura economiei care studiaz modul 5n care com$aniile $ot de/eni mai
e+iciente $rin +olosirea unor structuri instituionale cum ar +i actele constituti/e, or-ani-ramele .i cadrul
le-islati/3 Aceast ramur se limiteaz 5n cele mai multe cazuri la studii $ri/ind modul 5n care deintorii de
aciuni $ot s asi-ure .i s moti/eze directorii com$aniilor ast+el 5nc0t s $rimeasc %ene+iciile a.te$tate de
$e urma in/estiiilor lor3 PSSS3encOco-o/3com, :at*iesen, 2DD2 Q33
@otalitatea sistemelor .i $roceselor im$lementate $entru a conduce .i a controla o com$anie cu sco$ul de a-i
cre.te $er+ormana .i /aloarea3 Practic, se re+er la e+iciena sistemelor de mana-ement, insistant $e rolul
Jordului de conducere, $e res$onsa%ilitatea i remunerarea mem%rilor, credi%ilitatea situaiilor +inaciare, si
$e e+icienta sistemelor de mana-ement al riscului;
In $rinci$iu se re+er la su$ortul de decizie .i de control dintr-o com$anie, o%inut $rin re-uli i $roceduri
+ormale i in+ormale, interne sau im$use e6tern de ctre or-anismele com$etente, im$lementate at0t la ni/el
strate-ic c0t i o$eraional;
:ulte com$anii au o $ri/ire restr0ns, oarecum 5ndre$tat s$re latura etic .i s$re -radul de trans$aren
im$use com$aniilor listate la %urs, +r s +ac le-atura cu ma6imizarea /alorii com$aniei;
Gu/ernana cor$orati/ insist $e $rinci$iile etice .i $e res$onsa%ilitatea social, dar toate re-ulile i
$rocedurile $e care le $romo/eaz au un sco$ +inal: cre/terea 3alorii companiei6
Studii recente +ac le-tura 5ntre $er+ormana com$aniilor .i e+iciena modelului de -u/ernan cor$orati/3
In/estitorii acord mai nou o mare im$ortan sistemelor de -u/ernan cor$orati/ im$lementate intr-o
com$anie i sunt dis$u.i s $lteasc 5n $lus $entru rezultate %une 5n acest domeniu3
)once$tul de Gu/ernanta )or$orati/ a a$rut .i s-a dez/oltat 5n secolul trecut, +iind in+luenat $e r0nd de
medii economice %azate $e $ro$rietate +amilial, ca$ital %ancar, in/estitori instituionali sau societi
anonime, medii dinamizate de scandalurile de rsunet care au a/ut loc 5n tim$3 In mod sur$rinztor, acelea.i
momente de criz au a/ut un e+ect %ene+ic in $ri/ina identi+icrii cilor de 5m%untire a conce$tului de
-u/ernant cor$orati/, care s cores$und noii eta$e 5n e/oluia economiei;
)once$tul de Gu/ernan )or$orati/ continu s +ie 5ntr-un $roces de ada$tare la cerinele unei economii
moderne, la -lo%alizarea tot mai e/ident a /ieii sociale i totodat la necesitile de in+ormare a
in/estitorilor i a terilor $ri interesate 5n acti/itatea com$aniilor3
1elimit!ri noionale
Gu/ernana )or$orati/ 8)or$orate Go/ernance9 este o condiie $entru sta%ilitatea economic;
$erce$ia in/estitorilor asu$ra sc*im%rii .i re+ormei economice;
re+orma instituional 8in/estitorii $re+er rile 1%ine -u/ernate293
<es$onsa%iliti:
/olatilitatea $ieei, com%inat cu $resiunea din $artea acionarilor i nesi-urana economic, /or crea
$remizele riscului ca to$ mana-ementul s acioneze incorect din $unct de /edere etic3
Im$ortana unui model e+icient de -u/ernan co$orati/ care s controleze i s e/alueaze
$er+ormana com$aniei, satis+c0nd 5n aceali tim$ ne/oile tuturor $arior interesate i im$licit
cre0nd /aloare adu-at, /a creste si mai mult3
Un 1-ru$ $entru sc*im%area de direcie2 8turn around9 este esenial $entru: ,TPBI)A<,; O<I,F@A<,;
,BIJ,<A<, <,SU<S,; BIPSA #, ,TP,<@INU 4F :AFAG,:,F@ VI :OFI@O<INA<,
Potri/it de+iniiei date de Or-anizaia $entru )oo$erare .i #ez/oltare ,conomic 8O,)#9, 1-u/ernana
cor$orati/ $recizeaz distri%uia dre$turilor .i res$onsa%ilitilor di+eritelor cate-orii de $ersoane im$licate
5n com$anie: consiliul de administraie, directorii, acionarii .i alte cate-orii .i sta%ile.te re-ulile .i
$rocedeele de luare a deciziilor $ri/ind acti/itatea unei com$anii2;
)a set de re-uli $e %aza crora com$aniile sunt conduse .i controlate, -u/ernana cor$orati/ este rezultatul
unor norme, tradiii .i modele com$ortamentale dez/oltate de +iecare sistem le-islati/;
,6em$le de acte care contra/in -u/ernanei cor$orati/e sunt: :s$larea %anilor, utilizarea in+ormaiilor
con+ideniale $entru a o%ine c0.ti-uri la tranzacionarea titlurilor etc3;
Una din $re/ederile s$eci+ice conce$tului este necesitatea separ!rii consiliului de administraie de
managementul "irmei3 )onsiliul de administraie ar tre%ui s urmreasc acti/itatea mana-ementului i s
se asi-ure c acesta +ace o ra$ortare corect ctre acionari3 Acest lucru nu se $oate 5nt0m$la atunci c0nd
),O ul 8)*ie+ e6ecuti/e o++icer9 este una si aceeasi $ersoana cu $resedintele consiliului de administratie3
Acesta este un model s$eci+ic :arii Jritanii3
1e ce este necesar! guvernana corporativ!L
13 5tabilirea obiectivelor activit!ii ntreprinderii0 Orice entitate este o or-anizaie 5n cadrul creia se
intersecteaz interesele multor -ru$uri in/estitoriCacionari, salariai, conducerea e6ecuti/ a societii,
autoriti $u%lice etc3 iecare din aceste -ru$uri are interese di+erite ca ni/el de $rioritate, orizont de tim$
sau c*iar coninut3 r un mecanism adec/at $rin care aceste interese di+erite se acomodeaz reci$roc .i se
e6$rim 5n o%iecti/e comune ale 5ntre$rinderii, aceasta nu $oate +unciona
13 +ecesitatea alinierii intereselor investitorilor3acionarilor cu interesele celor ce conduc nemi>locit
societatea -problema agentului.0 In/estitorii nu $ot 5n mod e/ident s $artici$e la administrarea curent a
5ntre$rinderii, care este 5ncredinat unor administratori; ace.tia la r0ndul lor $ot utiliza s$eciali.ti $entru
conducerea de zi cu zi a societii3
4n cazul 5n care nu e6ist mecanisme de su$ra/e-*ere .i control adec/ate $entru mana-eri, ace.tia au
tendina s acorde $rioritate intereselor $ersonale 5n detrimentul intereselor acionarilor3
Gu/ernana cor$orati/ 5ncearc s asi-ure $e de o $arte un control .i o in+ormare c0t mai %un a
acionarilor cu $ri/ire la aciunile conducerii e6ecuti/e .i a $er+ormanei entitii, c0t .i sisteme de
stimulente care s alinieze interesele conducerii e6ecuti/e cu cele ale acionarilor3
:ecanisme adec/ate de -u/ernan cor$orati/ o+er si-uran .i $rotecie in/estitorilor3 4ncrederea
acestora se traduce 5n ultim instan $rin reducerea costului de acces la ca$ital al entitilor, $rin s$orirea
lic*iditii aciunilor acestora .i 5n consecin $rin e6$ansiunea $ieelor de ca$ital3
)rizele declan.ate de sl%iciuni ale -u/ernanei cor$orati/e $ot a/ea la r0ndul lor e+ecte de/astatoare asu$ra
com$aniilor .i $ieelor de ca$ital3 Gu/ernana cor$orati/ este ast+el str0ns le-at de dinamica $ieelor de
ca$ital .i de dinamica economiei 5n -eneral3
4n condiiile -lo%alizrii $ieelor de ca$ital, concurena $entru atra-erea de +onduri im$une 5n tot mai mare
msur ado$tarea de standarde .i $roceduri de -u/ernan cor$orati/ recunoscute la ni/el internaional
acest as$ect +iind deose%it de im$ortant $entru economiile 5n +ormare .i cele 5n tranziie, care au de o%icei
de recu$erat un *andica$ de credi%ilitate 5n oc*ii in/estitorilor3
&ercettori 7n domeniul gu3ernan.ei corporati3e comparate au identificat cinci 8uctori importan.i9
13 Anga>aii 5m$reun cu structurile 5n care acestia acioneaz 8sindicate sau %locuri sindicale9;
13 Consiliile de administraie care re$rezint or-anul de conducere a 5ntre$rinderii si care a$ro% strate-ia
com$aniei;
13 Comitetul director, mana-ementul de /0r+ care este res$onsa%il cu trans$unerea 5n $ractic a deciziilor
strate-ice luate;
13 Acionarii care se $ot e6$rima $rin intermediul /otului -arantat de deinerea de aciuni dar care au i
$osi%ilitatea de a ie.i din +irm $rin /0nzarea aciunilor 5n cazul 5n care nu sunt de acord cu decizia luat;
13 :uvernele care im$un re-uli naionale $ri/ind -u/ernana cor$orati/
eoriile fundamentale 7n gu3ernan.a corporati3
13 ,E8*IA A:E+,9?9I -Agent ,GeorM9, care se re+er la relaia dintre in/estitorCacionar .i
mana-erCadministrator, e6tinz0ndu-se a$oi la toat -ama de relaii e6istente 5ntre cei im$licai direct sau
indirect 5n acti/itatea unei com$anii3
13 ,E8*IA A16I+I5,*A,8*I?8* -5teIardsGip ,GeorM. descrie rolul mana-ementului de conducere
5n meninerea .i dez/oltarea /alorii or-anizaiei, de.i acesta +uncioneaz tem$orar 5n cadrul acesteia
13 ,E8*IA )AC,8*I?8* I+,E*E5ABI- :*9P C8I+,E*E5A, -5taNeGolder ,GeorM. este le-at de
mana-ementul or-anizaional i etica a+acerilor cu adresa%ilitate direct la /alori i elemente de moralitate
+olosite 5n mana-ementul or-anizaional - identi+ic, de+inete, descrie i recomand modele i metode
$entru o a%ordare inte-rati/ de ctre mana-eri a -ru$urilor denumite +actori interesai 5n mana-ementul
a+acerilor3
13 P8?I,ICA )I*6EI3
Principiile gu3ernan.ei corporati3e
13 Acionarii tre%uie s $artici$e din $lin la mana-ementul Companiei $rin Adunrile acionarilor;
23 Acionarii tre%uie s ia $arte la $ro+itul )ompanieiO
A3 Actionarii tre%uie s %ene+icieze de un 5nalt ni/el de lic*iditate $entru aciunile tranzacionate;
43 )onducerea cor$orati/ tre%uie s asi-ure din /reme in+ormaii de$line i ade/rate des$re Companie,
inclusi/ situaiile +inanciare i indicatorii economici3
Principiile glo1ale ale gu3ernan.ei corporati3e ela1orate de O#&D9
13 )adrul -u/ernanei cor$orati/e ar tre%ui s $romo/eze trans$arena .i e+iciena $ieelor, concordana cu
re-ulile .i le-ile, $recum .i cu se-re-area res$onsa%ilitilor 5ntre di+eritele conduceri, re-lementri .i
autoriti;
13 )adrul -u/ernanei cor$orati/e ar tre%ui s $rote7eze .i s +aciliteze e6erciiul dre$turilor acionarilor;
13 )adrul -u/ernanei cor$orati/e ar tre%ui s asi-ure tratamentul ec*ita%il al tuturor acionarilor, inclusi/ al
minoritii .i al acionarilor strini3 @oi acionarii ar tre%ui s ai% o$ortunitatea s o%in des$-u%iri
e+ecti/e $entru 5nclcarea dre$turilor lor;
13 )adrul -u/ernanei cor$orati/e ar tre%ui s recunoasc dre$turile acionarilor sta%ilite $rin le-e sau $rin
an-a7amente a$ro%ate .i s 5ncura7eze coo$erarea 5ntre or-anizaii .i acionari 5n crearea /alorii, a locurilor
de munc .i a susinerii 5ntre$rinderilor sntoase din $unct de /edere +inanciar;
13 )adrul -u/ernanei cor$orati/e ar tre%ui s asi-ure o dez/luire a in+ormaiilor $rom$t .i +ia%il,
re+eritoare la toate $ro%lemele materiale ce $ri/esc cor$oraia, inclusi/ situaia +inanciar, $er+ormana,
$ro$rietatea .i conducerea com$aniei
13 )adrul -u/ernanei cor$orati/e ar tre%ui s asi-ure 5ndrumarea strate-ic a com$aniei, o monitorizare
e+icace a mana-ementului de ctre consiliul de administraie, $recum .i res$onsa%ilitatea consiliului3
Principiile 23-4 cu privire la 5uvernana -orporativ urmresc:
armonizarea .i inte-rarea e6$erienei rilor mem%re ale or-anizaiei, ale instituiilor +inanciare .i
economice internaionale 5n coo$erarea -lo%al;
cre.terea sectorului $ri/at ca +urnizor de ca$ital, $ia .i locuri de munc;
con/er-ena intereselor $e $ieele interne .i internaionale
Princi$iile O,)#, ado$tate 5n 1999, sunt cele mai utilizate $e $lan internaional, deoarece:
e6ist in+ormaii $entru toi acionarii;
res$onsa%ilitile sunt sta%ilite .i ec*ili%rate;
e6ist studii realizate de $ro+esioni.ti ai $ieei de ca$ital, recunoscute internaional
- Princi$iile O,)# cu $ri/ire la Gu/ernana )or$orati/ care +aciliteaz comunicarea .i asi-ur com$ati%ilizarea
structurilor instituionale la ni/el naional .i internaional im$lic trei $lanuri de a%ordare, ast+el:
,+ectele asu$ra cre.terii $ieelor +inanciare;
#ialo-ul $olitic su$ortul;
Glo%alizarea 5nele-erea unitar a /alorilor
Princi$iile O,)# $ri/ind Gu/ernana )or$oratist re/izuite 5n anul 2DD43
4n esen, $rinci$iile cor$orati/e se re+er la : trans$arena in+ormaiilor, $rotecia acionarilor,
res$onsa%ilitatea )onsiliului de Administraie3
+e are n vedere:
conducerea n ansamblu a ntregii entitii prin acceptarea tuturor componentelor interne, care
funcioneaz mpreun, i care n final vor fi integrate conducerii%
implementarea managementului riscurilor din cadrul entitii !3RM$ a sistemului de management
financiar i control intern !M.-$, inclusi/ a auditului intern 8AI9
-odurile de bun practic
4n practica internaional, cele mai multe soluii de implementare a politicii i principiilor guvernanei
corporative au luat forma codurilor de bun practic%
Primul -od de -onducere -orporativ, 5n 1992, care conine 19 recomandri, i 5i re/ine lui +6R (4R6(7
-(489R:, $re.edintele com$aniei )ad%urO, care s-a a+lat la %aza )odului Jursei Bondoneze;
;n 9niunea 3uropean au +ost ado$tate $este <= de coduri, res$ecti/ a$roa$e +iecare ar are cel $uin un
cod de -u/ernan cor$orati/;
4n <om0nia e6ist:
un &od al gu3ernan.ei corporati3e realizat de Ini.iati3a pri3ind Gu3ernan.a &orporati3 pe
Democra.ia #conomic din $om:nia2
&od de gu3ernan. &orportati3 *ursa de ,alori *ucure/ti
)O#UB )A#JU<W
13 )onsiliul de administraie ar tre%ui s se reuneasc 5n mod re-ulat, s dein controlul e+icace .i total asu$ra
com$aniei .i s monitorizeze mana-ementul e6ecuti/
13 Ar tre%ui s e6iste o se-re-are a res$onsa%ilitilor conducerii care s +ie acce$tat 5n 5ntrea-a or-anizaie
$entru a se asi-ura ec*ili%rul $uterii .i autoritatea, ast+el 5nc0t niciun indi/id s nu ai% $uterea a%solut de
decizie
13 )onsiliul de administraie ar tre%ui s includ directori none6ecuti/i 5n msura 5n care $ers$ecti/ele acestora
s $oat +i luate 5n considerare
13 )onsiliul de administraie ar tre%ui s ai% un $ro-ram +ormal, ce tre%uie s cu$rind $ro%lemele
semni+icati/e ce necesit decizia consiliului de administraie, ast+el 5nc0t conducerea .i controlul com$aniei
s +ie %ine sta%ilite
13 Ar tre%ui s e6iste o $rocedur a$ro%at $entru directori, 5n $romo/area sarcinilor s$eci+ice, ast+el 5nc0t s
$oat $rimi consiliere $ro+esional inde$endent, dac este cazul, ser/icii su$ortate de com$anie
(3 @oi directorii ar tre%ui s ai% acces la consilierea .i ser/iciile secretariatului com$aniei, care este
res$onsa%il 5n +aa consiliului de administraie $entru asi-urarea $rocedurilor ce tre%uie urmate de ctre
acesta, $recum .i $entru re-ulile .i re-lementrile ce tre%uie a$licate
(3 #irectorii none6ecuti/i ar tre%ui s aduc o 7udecat inde$endent 5n ceea ce $ri/e.te $ro%lemele de
strate-ie, $er+orman, resurse, inclusi/ a numirilor-c*eie .i a standardelor de conduit
(3 :a7oritatea directorilor none6ecuti/i ar tre%ui s +ie inde$endeni +a de mana-ement .i +r o%li-aii +a
de o res$ecti/ com$anie, ceea ce ar $utea s inter+ereze, din $unct de /edere material, cu e6erciiul
7udecatei inde$endente, +r a $une la socoteal comisioanele .i aciunile acestora
93 #irectorii none6ecuti/i ar tre%ui s +ie numii 5n +uncie, 5n termeni s$eci+ici, .i renumirea acestora nu ar
tre%ui s se +ac automat3
93 #irectorii none6ecuti/i ar tre%ui s +ie selectai 5n urma unui $roces +ormal .i at0t acest $roces, $recum .i
numirea acestora ar tre%ui s re$rezinte o $reocu$are a 5ntre-ului consiliu de administraie
93 )ontractele de ser/icii ale directorilor nu ar tre%ui s de$.easc o $erioad de trei ani +r a$ro%area
acionarilor
93 Ar tre%ui s +ie dez/luite toate in+ormaiile rele/ante re+eritoare la remuneraia directorilor, a $re.edintelui
consiliului de administraie, $recum .i a celor mai %ine $ltii directori din :area Jritanie3
93 <emuneraia directorilor e6ecuti/i ar tre%ui s +ie su$us recomandrilor comitetului de remuneraie, care ar
tre%ui s +ie alctuit, cel $uin ca ma7oritate, din directori none6ecuti/i
143 Xine de datoria consiliului de administraie s $rezinte o e/aluare ec*ili%rat .i inteli-i%il a $oziiei
com$aniei
143 )onsiliul de administraie tre%uie s se asi-ure c este meninut o relaie o%iecti/ .i $ro+esional cu
auditorii
143 )onsiliul de administraie ar tre%ui s sta%ileasc un comitet de audit alctuit din cel $uin trei directori non-
e6ecuti/i cu termeni de re+erin scri.i, care s descrie clar autoritatea .i sarcinile acestui comitet3
143 #irectorii ar tre%ui s-.i e6$lice $ro$riile res$onsa%iliti 5n $re-tirea conturilor alturi de o declaraie a
auditorilor, ce $rezint ra$ortarea res$onsa%ilitilor
143 #irectorii ar tre%ui s ra$orteze asu$ra e+icacitii sistemului de control intern al com$aniei3
143 #irectorii ar tre%ui s ra$orteze +a$tul c $ro$ria com$anie re$rezint o $reocu$are continu, 5m$reun cu
$resu$unerile susinute sau cali+icrile ce sunt necesare
A3anta8ele oferite de codurile de gu3ernan. corporati39
stimuleaz dez%aterile $ri/ind $ro%lemele de -u/ernan cor$orati/;
5ncura7eaz com$aniile s ado$te standarde recunoscute de -u/ernare;
o+er e6$licaii in/estitorilor $ri/ind cerinele de -u/ernare .i $racticile de -u/ernan cor$orati/
$ot asi-ura %aza conce$tual .i in+ormaional necesar 5m%untirii re-lementrilor $ieei de ca$ital .i a
le-ii com$aniei)
;actorii care influen.eaz gu3ernan.a corporati39
-radul de dis$ersie al ca$italului +ie el uman, +inanciar sau material;
rolul $ieei de ca$ital .i res$ecti/ al $ieei %ancare 5n +inanarea acti/itii entitilor;
$rotecia le-al a acionarilor minoritari;
modalitile de control asu$ra acti/itii mana-erilor;
re$rezentarea intereselor salariailor, mana-erilor;
-radul de cor$oratism al economiei naionale
681E?E 1E :9@E*+A+A C8*P8*A,I@A
13 :odelul de -u/ernan cor$orati/ american 8an-lo-sa6on9
23 :odelul de -u/ernan cor$orati/ -erman 8continental euro$ean9
A3 :odelul de -u/ernan cor$orati/ 7a$onez 8e6tins 7a$onez9
43 :odelul clasic al res$onsa%ilitilor -u/ernanei cor$orati/e
!3 :odelul )OSO
(3 :surarea ni/elului -u/ernanei cor$orati/e
6odelul de guvernan! corporativ! american -anglo-saon.
se %azeaz $e dominaia $ersoanelor inde$endente .i acionarilor indi/iduali care nu sunt le-ai de
cor$oraie $rin relaii de a+aceri 8>outsiders?$3 )a$italul social este dis$ersat la o mulime de acionari care
se intereseaz $re$onderent de di/idende3 Acionarii sunt Ha-resi/i .i re/oluionari2 5n sensul accelerrii
im$lementrii $oliticilor e+icace, +iind $redis$u.i $entru reor-anizarea ra$id a su%di/iziunilor ne$ro+ita%ile
.i +inanarea unor noi acti/iti $ro+ita%ile3
Avanta>e= asi-ur mo%ilitatea in/estiiilor .i $lasrii lor din domeniile nee+iciente .i a+late 5n sta-nare 5n
cele care se dez/olt e+icace3
1ezavanta>e= +ocalizarea e6cesi/ asu$ra $ro+ita%ilitii 5n detrimentul dez/oltrii .i im$lementrii
strate-iilor de dez/oltare3
modelul este $redominant 5n SUA .i :area Jritanie3
6odelul de guvernan! corporativ! german -continental european.
Se %azeaz $e concentrarea 5nalt a ca$italului, 5ns, s$re deose%ire de modelul american, cel -erman se
mani+est $rin +a$tul c acionarii ma7oritari sunt le-ai de cor$oraie $rin interese comune .i iau $arte la
conducerea .i controlul 5ntre$rinderii !>insiders?$)
Avanta>ul acestui model const 5n +a$tul c acionarii sunt orientai s$re o strate-ie $e termen lun- .i
sta%ilitate 5n %usiness3
1ezavanta>ul= acionarii nu sunt +le6i%ili la luarea unor decizii $rom$te le-ate de lic*idarea sau
comercializarea unor se-mente ine+iciente ale %usinessului3
6odelul de guvernan! corporativ! >aponez -etins >aponez.
Se $articularizeaz $rin coeziunea la ni/el de com$anii .i la ni/el de a+aceri a unor -ru$uri industriale
numite *oldin-uri3
:odelul 7a$onez 5n care statul are un rol acti/ s-a mani+estat 5n decursul anilor $rin $artici$area la
$lani+icarea strate-ic a com$aniilor
&omparaie 7ntre modelele de gu3ernan! corporati3!
6odelul
anglo-saon
6odelul
continental european
6odelul
etins >aponez
8rientat spre piaa bursier! 8rientat spre piaa bancar! 8rientat spre piaa bancar!
Pazat pe dreptul de
proprietate al acionarilor
Pazat pe dreptul de
proprietate al acionarilor i
corelaia dintre 5alariai i
companie
Pazat pe interesele p!rilor interesate
-staNeGolders.# n principal 4eiretsu -grup de
a"aceri.
5tructura acionariatului
dispersat!
5ructura acionariatului
concentrat!
5tructura acionariatului concentart!#
- deinerea ncruciat! de aciuni.
Kone tier sMstemJ
Poard o" 1irectors
Q directori eecutivi
Q directori non eecutivi
KtIo tier sMstemJ Consiliul
supervizor Consiliul de
administraie
Consiliul de administraie incluz$nd
reprezentani ale p!rilor interesate
Comisie de cenzori
6ecanisme de control= intern 6ecanisme de control= intern 6ecanisme de control= intern
5istem contabil=
:enerallM Accepted
Accounting
5tandards- :AAP
5istem contabil=
International )inancial
*eporting 5tandards -I)*5
5istem contabil= Combinaie ntre
reglement!rile :AAP si I)*5
6odelul clasic al responsabilit!ilor guvernanei corporative
Institutul Auditorilor Interni din 6area Pritanie i Irlanda a emis nanul 2((2 K+oua agend! a
re"ormei guvernanei corporativeJ# care identi"ic! apte piloni ai guvernanei corporative i anume=
directorii e0ecuti3i6
managementul de conducere6
comitetele specializate6
directorii non-e0ecuti3i6
auditorii interni6
auditorii e0terni6
ac.ionarii2
6odelul C858
,e &ommittee of %ponsoring Organizations of t<e read=a5 &ommission sau @-ontrolul 6ntern /
-adrul 6ntegrat?, are o structur ierar,ic alctuit din cinci componente:
13 mediul de control;
23 e/aluarea riscului;
A3 acti/itile de control,
43 in+ormarea .i comunicarea;
!3 monitorizarea3
Comitetul de 5ponsorizare 8rganizatiilor Comisiei ,readIaM -C858. este o or-anizaie /oluntar din
sectorul $ri/at, cu sediul 5n USA, dedicat s o+ere asisten conducerii e6ecuti/e .i a -u/ernrii entitilor de
la as$ectele critice ale -u/ernrii or-anizatorice, etica de a+aceri, de control intern, -estionarea riscurilor,
+raud, .i de ra$ortare +inanciar3 )OSO a sta%ilit un model comun de control intern 5n ra$ort cu care
com$aniile .i or-anizaiile $ot e/alua sistemele de control ale acestora3
Modelul -2+2 arat cum o organzatie tre1uie s-/i cldeasc sistemele de control pornind de la 1az
spre 3:rful organiza.iei) cu aplicare specific mai mult pentru auditul intern, iar monitorizarea s fie
asigurat de la 3:rf spre 1az) folosind comunicaia i informaia, o1.inute de auditorii interni) pentru a
asigura managementul de conformitatea /i eficacitatea opera.iunilor efectuate2
)OSO a $u%licat un nou model intitulat @-adrul de Management al Riscurilor ;ntreprinderii? )OSO-
,<:, care detaliaz elementele eseniale ale mana-ementului riscurilor 5ntr-o com$anie si, 5n relaie cu
modelul )OSO anterior, contextul proceselor de management i gu3ernarea corporati32
,lementele com$onente ale -u/ernanei cor$orati/e, 5n /ersiunea modelului -2+2
13 Acionarii directorii mana-erii $rocesului
23 #imensiunile con+ormrii $er+ormanei - res$onsa%ilitii
A3 Be-islaia .i re-lementarea cor$orati/ conturile +inale standardele etice
43 Auditul e6tern
!3 )omitetul de audit
(3 Auditul intern
"3 Per+orman, an-a7ament .i a%iliti
:O#,BUB GUM,<FAF@,I )O<PO<A@IM,
6!surarea nivelului guvernanei corporative
)entrele de cercetare, a-eniile de ratin- S@AF#A<# Y POO<ZS, :OO#WZS .i I@)E au dez/oltat,
o serie de sisteme de msurare a gu3ernan.ei corporati3e la ni3elul unei companii, piee sau c,iar ri,
prin acordarea unor calificative0scoruri ast+el:
+istemul cu *" criterii compozite privind elementele guvernanei corporative, cu o scal de la 1-1D
utilizat de Standard Y PoorZs .i :oodOZs;
+corul 5M6 ' 5overnance Metrics 6nternational, cu (DD de /aria%ile luate 5n considerare, -ru$ate 5n
o$t cate-orii, cu o scal de la 1-1D;
+corul -5A ' -orporate 5overnance Auotient, calculat de 6nternational +,are,older +ervices)
5istemul 5tandard R PoorSs
%istemul %tandard > Poor?s $entru a$recierea conducerii cor$orati/e urmre.te dou com$onente:
A0 ACBI8+A*I
C. LEGISLATIE,
*E:9?I i
*E:?E6E+,A*I
G. CONSILIUL DE
DIRECTORI
C. CONTURILE
FINALE
E. COMITETUL DE AUDIT
D. AUDITUL
EXTERN
B. PERFORMANTA
B. CONFORMARE
F. AUDITUL
INTERN
G. MANAGEMENTUL
RISCURILOR
B. RESPONSABILITATE
Obiective
Politici
Strategii
Planuri
Indicatori de
$er+orman c*eie
<a$oarte de
$er+orman
*E:I5,*9?
*I5C9*I?8*
P*8CE19*I
8PE*ABI8+A?E
:0 Preg!tire pro"esional!
i dezvoltare
Rapoartele directorilor
Analiza performantei
Conturile finale
Politicile de contabilitate
G. DECLARAIILE DE
CONTROL INTERN
G. DEZVL!R!LE
GUVERNANEI CORPORATIVE
G. DECLARAIILE DE
AUDIT INTERN
A0 6A+A:E*II
:0 5I5,E6E?E 1E
C8+,*8? I+,E*+
:0 6A+A:E6E+,9? 1E
PE*)8*6A+BA
A0 PE*58+A?9? 8PE*ABI8+A? <I PE*58+A?9? 1I+
P*I6A ?I+IE
C0 5,A+1A*1E?E E,ICE
G3 AFGA=A:,F@ VI AJIBI@UXI
scorul rii se realizeaz $rin analiza e+icacitii in+rastructurii le-ale de re-lementare .i in+ormare a
$ieei, asu$ra calitii conducerii cor$orati/e a com$aniei, 5n ra$ort cu modul 5n care acioneaz
mediul e6tern, res$ecti/ la ni/el macroeconomic;
scorul companiei se acord 5n +uncie de e+icacitatea interaciunii dintre mana-eri, acionari .i alte
$ersoane interesate, la ni/el microeconomic;
Pentru $ractica conducerii cor$orati/e sunt im$ortante at0t com$onentele microeconomice c0t .i cele
macroeconomice3
%corul care se acord com$aniilor, reflect gradul n care compania ader la standardele de conducere
corporativ recunoscute internaional, respectiv codurile i principiile de bun practic ale acesteia
5tabilirea scorului com$aniei are n vedere elementele concrete ale guvernanei corporative# ast"el=
A3 5tructura propriet!ii# 5n le-tur cu care sunt analizate:
a9 trans$arena structurii $ro$rietii;
%9 concentrarea .i in+luena structurii $ro$rietii asu$ra com$aniei3
A3 *elaiile staNeGolderilor -)actorilor interesai. c0nd analiza /izeaz:
a9 re-ularitateaCaccesul la in+ormaii $ri/ind Adunarea General a Acionarilor;
%9 $rocesul de /ot .i modul de 5nt0lnire a acionarilor;
c9 dre$turile de $ro$rietate3
A3 ,ransparena "inanciar! i diseminarea in"ormaiilor# care reune.te:
a9 calitatea .i coninutul in+ormaiilor considerate $u%lice;
%9 $ro-ramarea .i accesul la diseminarea in+ormaiilor;
c9 inde$endena .i $oziia auditorilor com$aniei3
A3 5tructura i procesul de conducere# 5n le-tur cu care sunt analizate:
a9 structura .i e+iciena conducerii;
%9 rolul .i com$onena conducerii;
c9 rolul .i -radul de inde$enden a directorilor e6ecuti/i;
d9 retri%uia administratorilor .i a conducerii, metodele de e/aluare .i succesiune3
Cadrul pentru :uvernan! Corporativ! in *om$nia
4n <om0nia, unde cultura antre$renorial este sczut este recomanda%il s se $un accent $e -u/ernana
cor$orati/, $rin ra$ortri .i auditri, $entru a se o%ine trans$arena +inanciar;
:odul de conducere .i de control al com$aniilor in+lueneaz sistemul de desc*idere .i de +inanare al unei
com$anii, ceea ce +aciliteaz cre.terea +lu6urilor de ca$ital, di/ersi+icarea .i li%eralizarea $ieelor +inanciare
Cadrul legal este "iat de dou! acte normative complementare:
13 ?egea societ!ilor comerciale 8nr3 A1C199D, re$u%licat9 sta%ile.te re-ulile de or-anizare .i +uncionare
$entru cinci ti$uri de societi omerciale, $recum .i modul de or-anizare .i +uncionare al di+eritelor or-ane
de conducere ale acestora adunarea -eneral a acionarilor, consiliul de administraie, comitetul de
direcie3 Se sta%ilesc de asemenea o%li-aii minime $ri/ind $u%licarea in+ormaiilor .i trans$arena 5n
acti/itile +irmelor, $recum .i $rocedurile de 5nre-istrare .i e/iden 5n re-istrul acionarilor care asi-ur
$rotecia dre$tului de $ro$rietate asu$ra aciunilor3
8rdonana de urgen! nr0 2H32((2# privind valorile mobiliare# serviciile de investiii "inanciare i
pieele reglementate 8care 5nlocuie.te Be-ea $ri/ind /alorile mo%iliare .i %ursele de /alori nr3 !2C199493
Aceast re-lementare sta%ile.te cerine s$eci+ice de +uncionare .i standarde su$erioare de trans$aren
$entru societile comerciale 1$u%lice2, care au un numr mare de acionari .i ale cror aciuni se
tranzacioneaz $e o $ia or-anizat3 )omisia Faional a Malorilor :o%iliare .i Jursa de Malori au
atri%uii de monitorizare .i control al modului 5n care societile res$ect $re/ederile le-ale cu im$act asu$ra
-u/ernanei cor$orati/e3
1e"iciene n practica guvernanei corporative din *om$nia
$ri/atizarea lent, care a meninut mult /reme o %un $arte a societilor comerciale 5ntr-o situaie
1e6ce$ional2 din $unctul de /edere al acionariatului .i im$licit al +uncionrii mecanismelor de
conducere;
e6trema dis$ersare a acionariatului rezultat din a$licarea $ro-ramului de $ri/atizare 5n mas, care a
determinat o li$s de acti/ism a acestuia;
li$sa de $re-tire .i e6$erien a marii ma7oriti a acionarilor rom0ni, care nu-.i cunosc dre$turile .i
mi7loacele $rin care .i le $ot $rote7a;
sl%iciunea instituiilor $ieei de ca$ital, care nu au reu.it s $re/in c0te/a cazuri de +raude de $ro$orii ce
au su%minat 5ncrederea in/estitorilor $e $ieele de ca$ital;
sla%a ca$acitate a sistemului de 7ustiie din <om0nia de a trata cazurile le-ate de a%uzuri .i 5nclcri ale
dre$turilor acionarilor3
,rebuie avute n vedere=
con+lictele de interese;
structurile economico-sociale 8$oliticieni, acionari, mana-eri, salariai etc39;
$olitici .i mecanisme e+iciente;
distorsiuni de re-lementare .i instituionale;
reducerea a%uzurilor .i coru$iei;
eliminarea tuturor discriminrilor3
Introducerea :uvernanei Corporative n *om$nia implic!=
$rinci$iul e-alitii de tratament $entru acionari;
ado$tarea $rinci$iilor O,)#;
armonizarea celor dou com$onente de %az $e $iaa de ca$ital: <,F@AJIBI@A@,A .i <IS)UB;
$ac*etul le-islati/ actualizat
Una dintre necesitile ada$trii economiei rom0ne.ti la mecanismele economiei de $ia o re$rezint
asigurarea unor mi>loace adecvate de prote>are a intereselor acionarilor minoritari3 Pe l0n-
caracterul etic al msurilor care 5.i $ro$un 5nde$linirea acestui deziderat, $rin intermediul lor se $oate da
5ncredere in/estitorilor 5n ac*iziia de aciuni 5n cazul noilor emisiuni, ceea ce determin 5ns.i
+uncionalitatea $ieei de ca$ital din <om0nia;
Cadrul creat de guvernana corporativ! trebuie=
s -aranteze $rotecia i s /eri+ice res$ectarea dre$turilor acionarilor, aa cum sunt ele $re/zute de le-e;
s asi-ure tratamentul ec*ita%il al tuturor acionarilor;
s asi-ure trans$area, o$ortunitatea i acurateea tuturor materialelor ce $ri/esc situaia societii, i s
asi-ure orientarea strate-ic a societii $recum i monitorizarea mana-ementului de ctre )onsiliul de
Administraie 8)A9 i rs$underile )A +at de societate i acionari3
4n cadrul conce$telor de -u/ernan cor$orati/, un loc central 5l ocu$ trans$arena in+ormaiilor +inanciar-
conta%ile, deoarece se a+l la %aza 5ntre-ului $roces decizional;
In+ormaia +inanciar-conta%il tre%uie s atin- o anumit calitate s contri%uie la administrarea e+icient a entitii
.i la cre.terea /alorii de $ia a acesteia3
Gu/ernaa cor$orati/ $oate +i $ri/it 5n sens restr0ns .i 5n sens lar-
Dn sens restr$ns se $oate de+ini ca ansam%lul de mi7loace economie .i le-islati/e care a7ut la asi-urarea
intereselor in/estitorilor3 Ast+el ti$urile de in/estiii din economia unui stat au un rol im$ortant 5n orientarea .i
susinerea unei -u/ernri cor$orati/e $uternice .i ec*ili%rate3 4n acest +el G) se constituie 5n +a$t ca una dintre
e6$resiile re-imului dre$turilor de $ro$rietate3 <es$ecti/ul re-im e6ist 5n orice ti$ de mecanism economic .i are 5n
$rinci$al rolul de 5ntrire al caracterului s$eci+ic al mecanismului economic
Dn sens larg re$rezint ansam%lul de norme .i mecanisme de control a$licate, cu sco$ul de a $rote7a .i a armoniza
interesele, 5n multe cazuri contradictorii ale tuturor cate-oriilor de $artici$ani la acti/itatea economic
8staKe*olderi9 des+.urat 5n cadrul entitlor3 A%ordarea 5n sens lar- a G) are a/anta7ul c rele/ ansam%lul
e+ectelor $e care di+eritele aran7amente instituionale, create $entru a$rarea interesele in/estitorilor, le au at0t $e
$iaa ca$italului, c0t .i $e $iaa +orei de munc3
4n concluzie a%ordarea 5n sens restr0ns se re+er doar la la asi-urarea intereselor in/estitorilor , 5n tim$ ce a%ordarea
-u/ernrii 5n sens lar- se $reocu$ de $rote7area tuturor $artici$anilor la acti/itatea economic
*E5P8+5API?I,A,E 58CIA?A C8*P8*A,I@A 2 C5*
,ste un conce$t care se re+er la o $rezumti/ datorie $e care com$aniile 8ca actori sociali9 ar a/ea-o +a de toate
$rile im$licate 5n des+.urarea aciunilor $resu$use de acti/itatea lor economic3
)once$tul se re+er la toate cate-oriile de com$anii, de la micro5ntre$rinderi $0n la multinaionale3
Prin datorie se 5nele-e +a$tul c res$ecti/a com$anie tre%uie s acioneze 5n con+ormitate cu o%li-aiile $e care le
are +a de $rile im$licate .i res$ect0nd ni.te $rinci$ii morale acce$tate de-a lun-ul tradiiei
AF@I)EI@A@, RR II
Aciune res$onsa%il din $unct de /edere social
)once$tul, a$rut dup! cel de-al doilea *!zboi 6ondial, odat cu cre.terea economic .i cu e6acer%area
rolului 7ucat de com$aniile mari 5n societate, tre%uie delimitat de acela de aciune res$onsa%il din $unct de /edere
social3
Acest din urm conce$t a a$rut cu mult 5naintea secolului TT .i se re+er mai de-ra% la un $unct sin-ular
din strate-ia unei com$anii /iza/i de $rile im$licate, +r +i necesar /reun an-a7ament +a de acestea sau +a de
/alorile sociale $ree6istente3
Prin contrast, res$onsa%ilitatea social cor$orati/ re$rezint tocmai un an-a7ament luat +a de societate .i
$rile im$licate 5n ceea ce $ri/e.te aciunile din s+era acti/itii economice3
19!A- 19"1
In conte6t american, $aternitatea conce$tului de )S< este atri%uita lui EoSard JoSen, in 194;, in lucrarea 1Social
<es$onsa%ilities o+ t*e JusinessmanH3
#e+initia res$onsa%ilitatii sociale $resu$une decizii si actiuni e+ectuate de conducatori $entru ratiuni
economice sau te*nice3 )omitetul $entru #ez/oltarea ,conomica 8),#9 a$ro+undeaza conce$tul de )S<, inca din
1971 si +ace re+erinta la trei aspecte:
13 $rimul cu$rinde res$onsa%ilitatile %azate $e inde$linirea +unctiilor esentiale ale intre$rinderii,
relati/e la $roductie, locuri de munca si crestere economica;
23 al doilea in-lo%eaza $e $rimul, include notiunea e6tinsa de res$onsa%ilitate, cu o sensi%ilitate la
e/olutiile societatii si a.te$tarile cu luarea in consideratie a $ro%lemelor de $rotectie a mediului,
relatiilor sociale sau a in+ormatiilor $ri/ind consumatorii; in +ine,
A3 al treilea tine seama de e6ercitarea res$onsa%ilitatilor care a$ar si conduc la ameliorarea mediului,
cum ar +i: tintele $entru locurile de munca in +a/oarea $o$ulatiilor de+a/orizate
19'D-1999
)once$tul de res$onsa%ilitate societala a intre$rinderii 8)or$orate Social <es$onsa%ilitO9 a a$arut in 5090A0 in anii
19H(, in tim$ ce, in ,uro$a, utilizarea sa este mai recenta3
4n cu/0ntul su adresat $artici$anilor la orumul ,conomic :ondial, la data de ;1 ianuarie 1999, +ostul
secretar -eneral al Or-anizaiei Faiunilor Unite [o+i Annan a lansat o $ro/ocare liderilor economiei mondiale de a
se altura iniiati/ei 5lobal -ompac 6nitiative , iniiati/ ce 5.i $ro$une s reuneasc com$anii, a-enii ale
Faiunilor Unite, or-anizaii sindicale .i ale societii ci/ile, 5n 7urul susinerii $rinci$iilor uni/ersale cu $ri/ire la
societate .i mediul 5ncon7urtor 3
2( IUBI, 2DDD
)aza operaional! a acestei iniiati/e 5nce$e la data de 2' iulie 2(((3Ba aceasta au aderat com$anii, or-anizaii
sindicale internaionale, or-anizaii ale societii ci/ile a/0nd dre$t sco$ $rinci$al 5n $romo/area celor 1D $rinci$ii
uni/ersale din s+era dre$turilor omului, $roteciei mediului .i anticoru$iei
Prin +ora aciunii collecti/e, iniiati/a 5lobal -ompact, urmre.te $romo/area ceteniei cor$oratiste
res$onsa%ile, ast+el 5nc0t, sectorul de a+aceri s de/in $arte a soluiilor $ro/ocrilor ridicate de +enomenul
-lo%alizrii3
& )ele zece $rinci$ii uni/ersale $romo/ate de 5lobal -ompact 6nitiative deri/ din #eclaraia
Uni/ersal a #re$turilor Omului, #eclaraia Or-anizaiei :ondiale a :uncii asu$ra Princi$iilor
+undamentale .i a #re$turilor de :unc, #eclaraia de la <io asu$ra dez/oltrii .i $roteciei mediului
5ncon7urtor .i )on/eniei Faiunilor Unite 5m$otri/a )oru$iei3
& 5lobal -ompact 6nitiative, cere com$aniilor s ado$te, s susin .i s a$lice 5n s+era lor de
in+luen, un set de /alori 5n domeniul dre$turilor omului,standardelor de munc, $rote7rii mediului .i
anticoru$iei:
I+IBIA,I@A 1E *AP8*,A*E :?8PA?A- P<,N,F@A<, G<I
4nce$ut ca un $roiect ),<,S 5n anul 199", G<I $romo/eaz /iziunea c ra$ortrile com$aniilor asu$ra
$er+ormanelor economice,sociale .i de mediu tre%uie s re$rezinte o rutin com$ara%il cu cea a ra$ortrilor de ti$
+inanciar3 :isiunea G<I const 5n cre.terea com$ara%ilitii .i credi%ilitii ra$oartelor asu$ra dez/oltrii
sustena%ile la ni/elul com$aniilor din 5ntrea-a lume3
4n realizarea /iziunii sale, G<I a dez/oltat .i 5m%untit Cadrul de *aportare asupra 1ezvolt!rii
1urabile, al crui instrument $rinci$al se constituie 5ntr-un -*id de ra$ortare asu$ra as$ectelor dez/oltrii
dura%ile3G*idul , su% +orma unor $rinci$ii .i indicatori, este dis$oni%il ca %un $u%lic3
Pentru asi-urarea unui 5nalt -rad al calitii te*nice,al credi%ilitii .i rele/anei, )adrul de <a$ortare este
5m%untit 5n mod continuu $rintr-un e+ort multi-$artit3Peste 1((( de organizaii n peste '( de !ri# "olosesc
acest cadru n raport!rile anuale asupra per"ormanelor economice#sociale i de mediu0

1999-2DD(
Dn anul 1999 Pro-ramul Faiunilor Unite $entru :ediu de/ine $artener G<I,asi-ur0nd acesteia o $lat+orm
-lo%al3)onsiliul de conducere ),<,S decide 5n 2DD1 ca G<I s de/in o instituie inde$endent, iar din 2DD2
aceasta este relocat 5n Olanda3
Iniiati/a 5lobal -ompact .i G<I au 5n comun im$ortante similitudini: a%ordarea multi$artit cu luarea 5n
considerare a intereselor tuturor $rilor interesate;am%ele iniiati/e sunt as$iraionale, au un caracter /oluntar,
menite s /in 5n com$letarea cadrului de re-lementare .i nu s 5l 5nlocuiasc, -sindu-.i rdcinile 5n con/eniile
internaionale sociale sau de $rotecie a mediului 3
)ea de-a treia generaie a gGidului de raportare este $ro$us 5n anul 2DD(3Pe l0n- acesta , sunt date
$u%licitii o serie de su$lemente sectoriale la acest -*id, menite s nuaneze cadrul de ra$ortare 5n domeniile
mineritului, industriei automo%ilelor,sectorului %ancar, al a-eniilor $u%lice etc3
Un alt element al Cadrului de raportare 5l constituie a.a numitele Protocoale - re$rezint reeta +iecrui
indicator .i include termenii c*eie, metodolo-iile de $relucrare a datelor, s+era de cu$rindere
CA1*9? 1E *AP8*,A*E - Principii de raportare
a0 6aterialitatea -pragul de semini"icaie.
In+ormaiile cu$rinse 5n ra$oartele asu$ra dez/oltrii dura%ile tre%uie s cu$rind indicatori care s re+lecte
im$actul economic,social .i de mediu al or-anizaiei res$ecti/e sau care $ot in+luena a$recierea .i deciziile $rilor
interesate2 'aterialitatea 7nseamn aprecierea msurii 7n care un su1iect) respecti3 un indicator de3ine
semnificati3 /i rele3ant pentru a fi inclus 7n raport2

4n rapoartele "inanciare# materialitatea re$rezint $ra-ul in+ormaional ce determin sau in+lueneaz
deciziile economice ale in/estitorilor34n cazul ra$oartelor de dez/oltare dura%il, materialitatea nu se rezum doar la
cu$rinderea 5n acestea a as$ectelor +inanciare ci $resu$une considerarea as$ectelor economice, sociale .i de mediu,
res$ecti/ a%ilitatea res$ecti/ei or-anizaii de a-.i atin-e o%iecti/ele +r a com$romite ca$acitatea -eneraiilor
/iitoare de a .i le atin-e $e ale sale3

Pentru a determina materialitatea unui raport se utilizeaz o com%inaie de +actori interni .i e6terni,
incluz0nd misiunea , /alorile or-anizaiei, strate-ia com$etiti/,+actori critici $entru succesul or-anizaiei,+actori de
risc, $reocu$rile e6$rimate 5n mod direct de ctre $rile interesate, a.te$trile de ordin social mai lar-i, $recum .i
in+luena e6ercitat de res$ecti/a or-anizaie asu$ra +urnizorilor .i asu$ra clientilor3
<a$oartele tre%uie s su%linieze $er+ormana or-anizaiei /is a /is de su%iectele ,res$ecti/ indicatorii care
ras$und cel mai %ine $rinci$iului materialitii
P0Contetul dezvolt!rii durabile
In+ormaiile $ri/ind $er+ormanele unei or-anizaii tre%uie incluse 5n conte6tul dez/oltrii dura%ile3
O%iecti/ul constant al ra$ortrilor 5l constituie modul 5n care o or-anizaie ras$unde sau intenioneaz s
contri%uie 5n /iitor la mbun!t!irea sau deterioarea condiiilor economice#sociale i de mediu0Pentru a testa
dac o or-anizaie rs$unde acestui $rinci$iu, se /eri+ic dac:
-$rezint modul 5n care este 5nele-e conce$tul dez/oltrii dura%ile .i i.i +i6eaz o%iecti/e 5n acest sens;
-or-anizaia 5.i $rezint $re+ormanele 5n conte6tul lar- al dez/oltrii dura%ile, din $ers$ecti/a recunoscut
la ni/elul sectorului economic 5n care 5.i des+.oar acti/itatea3
-$er+ormanele sunt comunicate 5ntr-o manier care s sur$rind im$actul acti/itilor sale 5n conte6tul
-eo-ra+ic 5n care este $rezent3
-ra$ortul descrie modul 5n care $ro%lemele sustena%ilitii se relaioneaz cu strate-ia $e termen lun- a
or-anizaiei, cu riscurile,o$ortunitile .i as$ectele reelelor de +urnizori0
c0 Abordarea participativ!
Or-anizaia tre%uie s identi+ice $rile interesate 5n acti/itile sale .i s e6$lice cum 5ntele-e s se adreseze
intereselor .i ne/oilor lor le-itime3:sura 5n care or-anizaia rs$unde acestui deziderat este dat de urmtoarele:
-aceasta identi+ic .i de+ine.te $rile interesate +a de care se consider res$onsa%il;
-ra$ortul conine as$ecte le-ate de $rocesele $rin care $rile interesate sunt an-a7ate 5n acti/itile curente, $recum
.i 5n $rocesele s$eci+ice ra$ortului asu$ra dez/oltrii dura%ile;
d0 Completitudinea
A%ordarea as$ectelor .i indicatorilor ce dau caracterul de materialitate a unui ra$ort,de+inirea limitelor 8entitilor
de ti$ul su%sidiarelor, su%contractorilor9 acestuia sunt menite s asi-ure re+lectarea as$ectelor rele/ante ale
im$actului economic,social .i de mediu, $ermit0nd tuturor $rilor im$licate s e/alueze $er+ormanele unei
or-anizaii 5n $erioada de ra$ortare3 Acest as$ect este /eri+icat $rin:
-ra$ortul a +ost ela%orat lu0ndu-se 5n considerare 5ntre-ul lan al entitilor constituit din +urnizori .i
clieni,aco$er .i $rioritizeaz toate in+ormaiile rele/ante 5n ra$ort cu $rinci$iile enunate;
-ra$ortul include toate in+ormaiile rele/ante re+eritoare la toate entitile asu$ra crora 5.i e6ercit controlul3
in+ormaiile din ra$ort re+lect toate e/enimentele .i aciunile semni+icati/e din $erioada de ra$ortare .i
estimri rezona%ile ale im$actului unor e/enimente din trecut care ar $utea +i de nee/itat sau ire/ersi%ile;
-din ra$ort nu sunt omise in+ormaii rele/ante care ar $utea in+orma sau in+luena e/aluarea .i deciziile
di/erselor $ri interesate, sau care au un $uternic im$act economic,social sau de mediu
1e"inirea C5*
+ecesitate
6odelul clasic economic al +irmelor a $us 5n $rinci$al, accentul $e: $roductie, e6$loatarea resurselor, interesele
indi/iduale, un interes minor al -u/ernului si o /iziune -enerala a %usiness-ului ca un sistem 5nc*is3
6odelul socio-economic accentueaza atentia care tre%uie acordata calitatii /ietii, conser/arii resurselor, intereselor
societatii si $ri/este %usiness-ul ca $e un sistem desc*is
Ce reprezint! responsabilitatea sociala a corporatiei -C5*. LL
"ilantropie din $artea unei cor$oratii, adica actiuni cu caracter umanitar menite sa \5ndulceasca\ im$actul
acti/itatii sale]
sim$la respectare a legislatiei eistente, adica minimum o%li-atoriu $entru ca +irma res$ecti/a sa $oata
e6ista ]
politica de TPublic *elations\, adica 5nca un instrument \+ormal\ $rin care o com$anie 5si asi-ura un loc 5n
com$etitia economiei de $iata ]
1e"initie= modalitatea 5n care o +irm 5si des+asoara acti/itatea 5n cadrul sistemului le-islati/ si a re-lementarilor
sta%ilite de societate, 5n con+ormitate cu dre$turile uni/ersale ale omului3
)S< re$rezint un conce$t $rin care com$aniile inte-reaz,/oluntar, $reocu$rile de ordin social .i de
$rotecie a mediului in o$eraiunile lor de zi cu zi, $recum .i 5n relaiile cu $rile interesate 8staKe*olders9,
$e msur ce acestea sunt tot mai con.tiente c un com$ortament res$onsa%il conduce la un succes de durat
5n a+aceri3
Princi$ala +uncie a unei com$anii este aceea de a crea /aloare $rin $roducerea de %unuri .i ser/icii 5n
+uncie de ne/oile $ieei,-ener0nd ast+el,$ro+it $entru $ro$rietariCacionari3 Presiunile sociale .i ale $ieei au
condus la o sc*im%are a /alorilor .i orizonturilor la care acestea se ra$orteaz 3
Provoc!ri
enomenul -lo%alizrii a creat noi o$ortuniti $entru com$anii, dar, totodat a condus la cre.terea
com$le6itii or-anizaionale,com$aniile tre%uind s-.i asume noi res$onsa%iliti, mai ales 5n rile 5n curs
de dez/oltare3
^ )onsiderentele le-ate de ima-ine .i re$utaie ca$t o im$ortan tot mai mare, $e msur ce
consumatorii .i or-anizaiile ne-u/ernamentale au ne/oie de in+ormaii asu$ra modului 5n care com$aniile
5.i -estioneaz im$actul eonomic,social .i de mediu,5n de+inirea com$ortamentului $e care 5l au +a de un
$rodusCser/iciu3
^ Identi+icarea +actorilor de risc,a +actorilor de succes,$resu$une ca $e l0n- ra$ortrile de ti$
+inanciar,s +ie com$letate cu in+ormaiiCra$oarte ce mer- dincolo de ra$ortrile tradiionale3
^ Pe msur ce cunoa.terea .i ino/area de/in tot mai im$ortante $entru com$etiti/itatea com$aniilor,
acestea sunt interesate 5n atra-erea .i meninerea unei +ore de munc com$etente3
enomenul -lo%alizrii a creat noi o$ortuniti $entru com$anii, dar, totodat a condus la cre.terea
com$le6itii or-anizaionale,com$aniile tre%uind s-.i asume noi res$onsa%iliti, mai ales 5n rile 5n curs
de dez/oltare3
^ )onsiderentele le-ate de ima-ine .i re$utaie ca$t o im$ortan tot mai mare, $e msur ce
consumatorii .i or-anizaiile ne-u/ernamentale au ne/oie de in+ormaii asu$ra modului 5n care com$aniile
5.i -estioneaz im$actul eonomic,social .i de mediu,5n de+inirea com$ortamentului $e care 5l au +a de un
$rodusCser/iciu3
^ Identi+icarea +actorilor de risc,a +actorilor de succes,$resu$une ca $e l0n- ra$ortrile de ti$
+inanciar,s +ie com$letate cu in+ormaiiCra$oarte ce mer- dincolo de ra$ortrile tradiionale3
^ Pe msur ce cunoa.terea .i ino/area de/in tot mai im$ortante $entru com$etiti/itatea com$aniilor,
acestea sunt interesate 5n atra-erea .i meninerea unei +ore de munc com$etente3
Programul C5* *om$nia Programul C5* *om$nia
cu$rinde trei com$onente :
13 $o$ularizarea unui domeniu c/asi-necunoscut, li$sit de critic .i analiz 5n mass media rom0nesti: conce$te,
teorii, modele de )S<, dez%ateri actuale
23 $roducerea de analiz, iniierea unor $ro-rame de cercetare care s o+ere o ima-ine real a $ieei rom0nesti a
in/estiiilor sociale $recum si a $racticilor com$aniilor rom0nesti 5n relaiile cu -ru$urile cointeresate
A3 o+erirea de ser/icii 5n domeniul eticii 5n a+aceri: seminarii, trainin-, consultan3
4ntr-un studiu e+ectuat de ctre )S< <om0nia, asu$ra $racticilor de res$onsa%ilitate social 5n r0ndul com$aniilor
rom0ne.ti, rele/ o situaie de +a$t oarecum 5n-ri7ortoare, dar .i un $uternic $otenial de siner-ie cu $racticile 5n
domeniu, la ni/el -lo%al:

(1I dintre res$ondeni susin c +irmele lor nu sunt auditate social .i nu $u%lic ra$oarte sociale3
24I dintre com$anii sunt auditate social3 #intre com$aniile auditate social $redomin multinaionalele3
A"I dintre res$ondenii s$un c +irmele lor $u%lic ra$oarte sociale3 8cu toate acestea, marea ma7oritate a
acestor com$anii nu au $u%licate ra$oarte sociale $e site-uri39
1(,"I dintre oamenii de a+aceri nu au auzit de com$anii rom0ne.ti care ra$orteaz social3
"(I, oamenii de a+aceri a+irm c +irmele lor au coduri etice
A!I dintre res$ondeni mrturisesc c +irma lor nu e/alueaz $ro-ramele de in/estiii sociale
Princi$alele metode de e/aluare a in/estiiilor sociale sunt, 5n ordinea im$ortanei, %u-etul in/estit 8"DI9,
articole de $res 8!!,(I9 .i ra$ortri ale OFG-urilor $artenere 5n $roiecte sociale 84'I9
#aca /or%im des$re res$onsa%ilitatea sociala a com$aniilor, ine/ita%il /or%im si des$re Hra$ortarea sociala23 )ele
doua sunt strans le-ate, +iind $arti ale aceluiasi sistem: mana-ementul de etica si con+ormitate3 Insa, asa cum a/em
o multitudine de +eluri in care se +ace )S<, la +el di+era si modul in care se +ace ra$ortare sociala3
5tudiu de caz 2 *AP8*,A*EA 58CIA?A
,6ista e+orturi de a standardiza ori re-lementa cadrul de ra$ortare sociala3 ranta, de e6em$lu, a introdus o
re-lementare $rin care com$aniile sunt o%li-ate sa ra$orteze masurile $e care le iau cu $ri/ire la consecintele
sociale si de mediu ale acti/itatii lor3
Punctele 2 si A ale articolului 14' din #ecretul Fr3 221 din 2D e%ruarie 2DD2 s$eci+ica destul de clar care
sunt in+ormatiile care tre%uie sa a$ara intr-un ast+el de ra$ort3
In 2DD", Gu/ernul +rancez a decis a%ro-area $unctului 2 din res$ecti/ul articol, dar $resiunea $entru
ra$ortare sociala asu$ra com$aniilor +ranceze continua sa-si +aca simtita $rezenta3
#anemarca, s$re deose%ire de ranta, a $re+erat sa ado$te in luna mai a anului 2DD' un HPlan de Actiune
$entru )S<2, care continua $olitica Gu/ernului danez $ri/ind dez/oltarea sustena%ila si care traseaza in mod
e6$licit liniile de ra$ortare3
Fu este o le-e, dar are +orta unei le-i $entru toti cei care doresc sa se alinieze $oliticii res$onsa%ile a
Gu/ernului danez3
Pe de o $arte, e6ista o tendinta -lo%ala $rintre marile com$anii in a a$ela la un model standardizat3 Pornind de la
ideea ca este ne/oie de acelasi model la ni/el -lo%al $entru o cat mai mare trans$arenta si e+icienta, aceste com$anii
a$eleaza la sistemul G<I GA dez/oltat de Glo%al <e$ortin- Initiati/e3 Pe de alta $arte, sunt com$anii care $re+era sa
+oloseasca un model $ro$riu, s$ecial realizat $entru a cores$unde standardelor SA 'DDD sau AA 1DDD3
#incolo de %ene+iciile $e care cu si-uranta ca le introduce un sistem standardizat de ra$ortare, e6ista si un
$osi%il dezavanta>= or-anizatiile care ado$ta un ast+el de sistem ar $utea de/eni interesate doar sa %i+eze la
ca$itolul \ra$ortare2, in loc sa e/alueze $ro-ramele de )S< si ulterior sa comunice $er+ormantele3 #intr-
o responsa1ilitate asumata, ra$ortarea sociala ar $utea de/eni o ne3oie de piata care mentine un 7ucator economic
in cadrul de+init de cei care +olosesc un anumit sistem 8indi+erent ca este /or%a de G<I GA, SA 'DDD, AA 1DDD sau
altul93 #orinta com$aniilor de a de/eni cat mai %une in ceea ce +ac ar $utea dis$area tre$tat, sin-ura lor $reocu$are
+iind aceea de a ras$unde unor structuri ri-ide3 <a$ortarea sociala, $e lan-a +a$tul ca
asi-ura evaluarea si comunicarea modului in care lucreaza companiile, contri%uie si la construirea
credibilitatii3
Fu e su+icient sa renunti la %ecurile o%isnuite sau sa le o+eri an-a7atilor $osi%ilitatea sa munceasca +ara a-si
+ace -ri7i $entru si-uranta co$iilor3
,ste necesar ca staKe*olderii 8de la actionari si an-a7ati $ana la OFG-uri si comunitate9 sa +ie con/insi ca
re$ecti/ele actiuni asi-ura dez/oltarea dura%ila a com$aniei si a comunitatii
#e re-ula, com$onentele unei raportari sociale decur- din strate-ia com$aniei3 #aca aceasta include
as$ecte de etica si con+ormitate, atunci /a +urniza o mare $arte din indicatorii rele/anti $entru ra$ortarea sociala3
In cazul in care o or-anizatie doreste sa incea$a de la zero un $roces de ra$ortare sociala, lucrurile sunt mai
com$licate: este ne/oie de un audit de etica si con+ormitate, care sa e/alueze starea de Hsanatate2 or-anizationala si
sa identi+ice $otentialele riscuri3 Urmeaza a$oi crearea acelor mecanisme 8$olitici interne, coduri de conduita $entru
an-a7ati, structuri de monitorizare si re-lementare, trainin--uri s$eci+ice $entru constientizarea sc*im%arii culturii
or-anizationale de catre toti an-a7atii, masuri de -reenin-9 $entru a $utea a/ea ce sa se ra$orteze
#esi multi le con+unda, aceste doua conce$te sunt di+erite3 $aportarea este intre-ul $roces de e/aluare si de
comunicare a rezultatelor acestei e/aluari3 $aportul de &%$ este in sc*im% documentul +inal $rin care se $rezinta
concluziile $rocesului de ra$ortare3 #istinctia intre cele doua conce$te este im$ortanta $entru ca ea +ace di+erenta
intre cei care $ractica ra$ortarea sociala $entru ca /ad in ea un %ene+iciu si cei care o +ac doar ca sa comunice3
Pentru a intele-e mai %ine di+erenta, ne $utem -andi la doua com$anii americane: Rall-:art si ,F<OF3
Am%ele au sau au a/ut $ro-rame de etica si con+ormitate3 In sc*im%, Rall-:art c*iar a actionat3 A renuntat
la cola%orarea cu acele com$anii din Asia care +oloseau co$ii dre$t muncitori, c*iar daca asta i-a adus $ierderi3
,F<OF in sc*im% a /o$sit -ardul ast+el incat sa dea im$resia ca totul este in re-ula in interior si a ra$ortat
$er+ormante +inanciare si sociale +alse
Paii *aport!rii 5ociale
10 Auditul de etica si con"ormitate
Auditul de etica si con+ormitate se adreseaza in mod s$ecial mana-ementului or-anizatiilor si are a/anta7ul ca
identi+ica $otentiale riscuri si $ro$une $osi%ile solutii3 Pe de alta $arte, aceasta e/aluare tre%uie sa +ie realizata
e6clusi/ de auditori e6terni $entru a res$ecta $rinci$iile inde$endentei si inte-ritatii3
<ezultatul auditului de etica si con+ormitate, im$reuna cu strate-ia or-anizatiei o+era o lista de indicatori de urmarit
in cadrul ra$ortarii sociale
20 U5taNeGolder AnalMsisS
Acest ti$ de analiza e menit sa identi+ice acei staNeGolderi relevanti $entru o or-anizatie si im$actul asu$ra lor3 #e
e6em$lu, $entru o com$anie care $roduce ciment, mediul constituie un staKe*older e6tern3 In sc*im%, $entru o
com$anie de consultanta cu !DD de an-a7ati, mediul nu mai este un staKe*older la +el de im$ortant ca, de e6em$lu,
$ro$rii an-a7ati3 Asta nu inseamna ca mediul dis$are dintre staKe*olderii com$aniei res$ecti/e, ci doar ca $onderea
$e care o are in ra$ortare /a +i mai mica3
O clari+icare: mediul este un staKe*older, dar nu unul care $oate contri%ui in mod direct la misiunea de ra$ortare
$entru ca, lo-ic, nu $oate comunica3 On--urile care se ocu$a cu $rotectia mediului re$rezinta ceea ce eu am numit
HstaNeGolderi rationali2 si, ca atare, $ot $artici$a in mod direct la $rocesul de ra$ortare3
;0 Evaluarea dimensiunilor raportarii sociale
Acest $as consta in sta%ilirea $erioadei de tim$ aco$erite de ra$ortare, in construirea sc*eletului $e %aza caruia se
/a realiza analiza, $recum si in sta%ilirea +actorilor care /or contri%ui la acest $roces3
#e re-ula, ra$ortarile sociale aco$era o $erioada de un an3 In +unctie de domeniul de acti/itate 8$etro-c*imie, de
e6em$lu9 acestea $ot aco$eri si o $erioada de ( luni 8atat cat dureaza semestrul +iscal, ast+el incat sa coincida cu
ra$ortarile +inanciare si sa o+ere in/estitorilor o ima-ine mai clara asu$ra $er+ormantei or-anizationale93
%0 Eercitiul de raportare
,6ercitiul de ra$ortare 8Social <e$ortin- :ission9 $resu$une mai mullte as$ecte:
analiza indicatorilor anterior identi+icati;
monitorizarea lor $e o $erioada determinata;
cola%orarea cu staKe*olderii rationali $entru a +ace corectii si $entru a $reintam$ina e/entuale con+licte intre
interesele lor 8StaKe*older :ana-ement93
#e +a$t, acesta este $asul cel mai im$ortant $entru ra$ortarea sociala3
40 Comunicarea raportului "inal
Ultimul $as il constituie a$ro%area de catre mana-ement a ra$ortului +inal, $u%licarea acestuia $e site-ul
or-anizatiei si transmiterea lui tuturor staKe*older-ilor rele/anti3 <a$ortul +inal include in+ormatii des$re masurile
ado$tate, des$re cum s-a +acut monitorizarea lor si des$re cum a +ost trans$usa /iziunea or-anizatiei in acele
masuri3 A$oi se reia $rocesul de ra$ortare3
ara a mai insista asu$ra detaliilor, %ene+iciul cel mai im$ortant $e care il o+era ra$ortarea sociala este ca o
companie devine credibila in "ata staNeGolderilor3
A+irmatiile -ratuite des$re res$onsa%ilitate, $e care au ince$ut sa le +aca din ce in ce mai multe com$anii,
sunt eliminate3 Bocul lor e luat de o comunicare tras$arenta si $ermanenta cu staKe*olderii3
Porto+oliul de clienti creste atunci cand acestia simt ca sunt im$licati in $rocesul $rin care le este o+erit un
ser/iciu sau un $rodus3 , un +el de -arantie ca acel ser/iciu sau $rodus este mai %un decat altul +iindca si tu ai
contri%uit la cum a +ost realizat
,endinte in practica C5* 2
Impact
E vorba de o etapa in care responsabilitatea sociala si de mediu poate aduce avanta>e decisive pentru
constructia de brand si pentru strategia de marNeting a unei companii0
In consecinta, or-aniOatiile care a$lica )+R ' inseamna organizatii care creeaza un impact pozitiv in viata
oamenilor, la trei niveluri:
la ni/el indi/idual - a7untand indi/izii sa-si satis+aca ne/oile, o%iecti/ele sau as$iratiile $ersonale;
la ni/elul comunitatilor - a7untand dez/oltarea unor miscari culturale, sustinand cauze, realizand
cone6iuni;
la ni/el -lo%al - -asind solutii $entru amenintarile la adresa mediului, stimuland stiluri de /iata mai
H/erzi2 etc
10 1e la presiunea e0ercitata de sus in 8os# la motoarele alimentate de puterea consumatorilor
#in ce in ce mai mult, consumatorii ocolesc stucturile institutionale si +ormale de a+aceri, $entru a-si
construi $ro$riul mod de a +ace lucrurile3 O mare $arte din aceasta tendinta este stimulata de dez/oltarile din
domeniul te*nolo-iei di-itale3
20 1e la a educa# la a face posi1il
;0 1e la Tmunca in silozuriT# la practicile cola1orati3e
%0 1e la ce spui# la ce faci
40 1e la raportarea de &%$# la un comportament transparent al 1randului
Concluzii In toate aceste tendinte# teGnologia digitala si# in particular# social media au un rol etrem de
important de >ucat0 C5*-ul si social media sunt niste aliati naturaliO acest lucru macar este sigur0 Ambele
vorbesc despre responsa1ilitate# transparenta si implicare0
*E5P8+5API?IFA*EA C8*P8*A,I@A EC8-58CIA?A P*I+ A91I,9? 1E 6E1I9
?a nivel mondial# preocup!rile privind dez3oltarea sustena1il s-au concretizat printr-o cretere
eponenial! a ncrederii entit!ilor n sistemele de auditare a impactului asupra mediului i per"ormanei de
mediu# "undamentate pe in"ormaiile "urnizate de conta1ilitatea 3erde# ca avanta> competitiv n poziionarea
strategic!0
4n 199A, )onsiliul Uniunii ,uro$ene a ado$tat *otr0rea nr3 1'A(C9A, con+orm creia entit!ile din
sectorul industrial pot adera voluntar la sistemul de management i audit de mediu0
Pe plan european# modelul promovat prin aceast! Got!r$re este cunoscut drept #co-'anagement
and Audit %c<ema @#'A%A) "iind acceptat i eperimentat pe baz! de voluntariat n consens cu atept!rile i
interesele staNeGolderilor0
5tandardul internaional I58 1%((1
- prevede auditarea etern! de mediu# ca o condiie de certi"icare a activit!ii
- HH0((( de organizaii din ntreaga lume i-au aliniat sistemele de management al mediului 0
- Etinz$nd cadrul acestuia# multe entit!i au implementat audit intern de mediu i apeleaz! n prezent la
ambele sisteme de auditare
Impactul problematicii prin revizuirea literaturii de specialitate -1I+ PP,.
Eistena mai multor opiuni de implementare a auditului de mediu# ca instrument al managementului
entit!ii
doar audit intern# capabil s! indice corect operaiunile i procesele care se cer mbun!t!ite# dar
insu"icient de transparent i credibil n a"ara entit!iiO
doar audit e0tern# independent# capabil s! o"ere certi"icare credibil! entit!ii i staNeGolderilor eterni#
dar costisitor i# poate# incapabil s! sesizeze aspectele interne de detaliu ce trebuie mbun!t!ite
pentru a Kcur!aJ amprenta ecologic! a entit!iiO
o com1ina.ie a celor dou forme de auditare# prelu$nd avanta>ele "iec!rei "orme de audit i minimiz$nd
dezavanta>ele n scopul obinerii unui maim de credibilitate i bene"icii economice i ecologice sau
ignorarea total a auditrii impactului /i performan.ei de mediu# opiune incompatibil! cu cerinele
dezvolt!rii sustenabile micro i macroeconomice# dar mani"estat! n multe entit!i# inclusiv n
*om$nia0
Consideraii de concept i de necesitate privind auditul de mediu
,/olutie cronolo-ica- 1C9
Dn anii S7(# n 5tatele 9nite ale Americii au ap!rut primele ncerc!ri de auditare a mediului
ncon>ur!tor# ca suport# "urnizor i Kbene"iciarJ al activit!ii entit!ilor industriale0
Auditul de mediu s-a dezvoltat din raiuni de reducere a costurilor de remediere i a penaliz!rilor
recunoscute n cazul accidentelor industriale cu impact asupra mediului i omului# precum i din
cerina de a gestiona impactul i per"ormana de mediu0
Paradoal# conta1ilitatea 3erde# principalul "urnizor de in"ormaii "inanciar-contabile din zona social!
i de mediu# s-a dezvoltat conceptual i practic n CGina i n !rile dezvoltate ale Europei0
Dn 59A# preocup!rile pentru o contabilitate de mediu au ap!rut n 1992# sub presiunea
staNeGolderilor eterni interesai de prevenirea polu!rii# dar convini c! managerii nu vor aciona n
aceast! direcie dec$t dac! vor constata c! bene"iciile "inanciare i sociale obinute prin protecia
mediului sunt mai mari dec$t costurile implicate0
&onceptual) contabilitatea verde a cptat consisten 5n con+runtarea direct cu cerinele utilizatorilor
in+ormaiilor -enerate3
#ac) ini.ial, conta%ilitatea /erde era recunoscut ca un ansam%lu de te*nici de ameliorare a in+ormaiilor
$rezentate utilizatorilor, ulterior acest ansam%lu de te*nici s-a ada$tat 5m%untirii -estiunii mediului
natural, $entru ca 5n $rezent s rs$und lo-icii dez/oltrii sustena%ile3
,a este dedicat at0t utilizatorilor e6terni, $rin intermediul situaiilor +inanciare 5n care entitatea o+er
/oluntar in+ormaii re+eritoare la mediu, c0t .i -estiunii interne $rin $roducerea de in+ormaii utile $rocesului
decizional de ansam%lu, de $rodus, de $roces etc3
Practicarea conta1ilit.ii 3erzi determin colectarea de date 5n /ederea e/alurii costurilor .i riscurilor
naturale, cu identi+icarea e6ternalitilor care ar tre%ui recunoscute de entitate .i dez/oltarea de strate-ii
con/er-ente dez/oltrii sustena%ile3
2rganismul internaional care are ca principal obiectiv $romo/area $u%licrii in+ormaiilor re+eritoare la
dez/oltarea sustena%il este :lobal *eporting Initiative -:*I.0 Acesta a ela%orat un cadru conta%il
conce$tual marcat $uternic de conce$ia IASJ .i ASJ, ado$tat /oluntar de ctre entiti .i %azat $e
$rinci$ii de trans$aren, inclusi/itate .i auditare a domeniilor /izate: economic, social .i ecolo-ic3
@rans$arena .i inclusi/itatea au 5n /edere identi+icarea tuturor $rilor interesate 5n ra$ortarea $e aceste trei
dimensiuni .i traducerea corect a ne/oilor in+ormaionale cu rezultat direct 5n $rezentarea in+ormaiilor3
)redi%ilitatea .i 5ncrederea 5n in+ormaiile ast+el $rezentate se o%in $rin e6$rimarea unei o$inii ec*ili%rate,
rezona%ile .i $ro+esionale o+erit 5n $rocesul de auditare
(uditul de mediu a fost promo3at de ctre companiile multinaionale care au a$licat $roceduri s$eci+ice at0t
la ni/el cor$orati/, c0t .i orizontal, la ni/elul +ilialelor din alte state dec0t cel de ori-ine, con+runt0ndu-se cu
re-lementri di+erite, 5n +uncie de $oliticile a$licate de statele 5n care .i-au creat structuri o$eraionale .i
+uncionale3
Pe msura dez/oltrii $rocedurilor de auditare a mediului .i odat cu mani+estarea e/ident a crizelor socio-
economice .i de mediu s-a lr-it s"era de aplicare pe vertical!# $rin solicitarea de certi+icate 1/erzi2
tuturor $artenerilor de a+aceri im$licai 5n $rocesul de +urnizare de %unuri .i ser/icii 5ncor$orate 5n $rodusele
+inale ale com$aniilor multinaionale
?a nivel mondial# auditul de mediu a devenit un instrument important pentru crearea de avanta>e
competitive entit!ilor care l organizeaz!# mani"estate prin= identi"icarea unor piee poteniale#
bene"icii pentru staNeGolderii interni i eterni# c$tiguri sustenabile# economii "inanciare#
mbun!t!irea imaginii publice a entit!ii etc0
4in raiuni de responsabilizare a indivizilor sau a colectivitilor, societatea are tendina tot mai evident
de a se evalua prin diferitele $ractici de audit3 4n ceea ce $ri/e.te mediul natural, auditul de mediu s-a
dezvoltat ca un instrument prin care entit!ile i garanteaz! con"ormitatea cu normele de mediu din
perspectiva propriei evalu!ri i in"orm!ri# dar i a cre!rii avanta>ului competitiv n contetul actualei
crize globale a mediului0
4nc de la e6ercitarea $rimelor auditri de mediu, la ni/el naional, euro$ean .i internaional s-au cristalizat
di/erse $ractici, $roceduri, o%iecti/e .i sco$uri, care acum se re-sesc 5n conce$tul de audit de mediu, ca
noiune de sine stttoare, com$onent a celei mai noi a%ordri a auditului: sistemul de audit integrat0
2 definiie reprezentativ este cea oferit n 1BBC , de &onfedera.ia Industriei *ritanice @&onfederation of
*ritis< Industr5 - &*IA) con+orm creia auditul de mediu const 7n e0aminarea sistematic a rela.iei
proceselor) procedurilor /i acti3it.ilor entit.ii cu mediul 7ncon8urtor0 4ntr-o a%ordare e6tins, aceast
relaie include emisiile de -aze, restriciile le-ale $ri/ind utilizarea $m0ntului .i a$elor, e+ectele asu$ra
comunitii 5n/ecinate, conser/area .i $rote7area $eisa7elor naturale, res$ectarea $rinci$iilor ecolo-iei,
$erce$ia $u%lic asu$ra entitii 5n conte6t local etc3
ormal, auditul de mediu a +ost conce$tualizat 5n 1991 de ctre Camera Internaional! de Comer
-International CGamber o" Commerce - ICC.# ca instrument de management care asigur documentarea
sistematic i evaluarea periodic a modului n care entitatea, ec,ipamentele i te,nologiile implicate n
activitatea acesteia prote&eaz mediul natural3
)om$let0nd s+era noional, Consiliul Comunit!ilor Europene -CCE# 199;. de+ine.te auditul de mediu
ca $e un instrument de management constnd n evaluarea sistemic, documentat, obiectiv i periodic a
performanei entitii, a sistemului de management i a proceselor gndite s prote&eze mediul, cu scopul
de a controla practicile cu impact asupra mediului i de a aprecia conformitatea acestora cu politicile
entitii3
Audit de conformitate ) cel mai uzual tip de audit# ce const! n veri"icarea concordanei dintre politicile
promovate de entitate i legislaia de mediuO
Audit pe o1iecte# descris ca o evaluare a modului n care activit!ile entit!ii r!spund unei probleme de
mediu -poluarea# utilizarea energiei etc. sau ca o apreciere a unui anumit aspect n relaie cu mediul
-amplasamentul unei cl!diri# procurarea de resurse etc0.O
Audit de siguran.) realizat pentru plani"icarea aciunilor ce trebuie conduse n condiii de risc i3sau
de "or! ma>or!# recunoscut "iind impactul asupra mediului a proceselor industriale i a eventualelor
situaii de riscO
Audit pozi.ionat) condus pentru un aspect anume al activit!ii unei entit!i n scopul de a identi"ica
actualele i3sau posibilele probleme cu impact asupra mediuluiO
Audit corporati3) are n vedere ntreaga entitate# cu toate politicile# structurile# procedurile i practicile
eiO
Audit Ddue diligenceE este un audit e"ectuat Kla cerereJ# const$nd n eprimarea unei opinii
pro"esioniste i autorizate n leg!tur! cu posibilele riscuri i sarcini "inanciare i de mediu mani"estate
naintea unei proceduri de "uzionare# acGiziie sau dezinvestire0 5ituaia "recvent nt$lnit! i utilizat!
ca eemplu de risc constatat n urma unor studii due diligence de mediu este acGiziia unui teren
contaminat care# pentru a "i eploatat agricol# necesit! costuri de remediereO
Audit opera.ional utilizat pentru aprecierea unor activit!i care intereseaz! mai multe departamente
sau unit!i ale unei companii# cum ar "i managementul deeurilor# al utiliz!rii resurselor de energie
etc0O
Auditul produsului sau al ciclului de 3ia. al produsului const! n analiza impacturilor produsului
asupra mediului# de-a lungul stadiilor caracteristice ale ciclului s!u de via!= proiectare# producie#
utilizare i renunare# inclusiv reutilizare i reciclare0
Principiul integr!rii auditului "ace ca toate "ormele de audit descrise n literatura de specialitate s! se aplice
i din perspectiva mediului ncon>ur!tor0
Auditul e0tern de mediu are ca obiectiv evaluarea condiiilor de mediu la nivel local# regional#
naional i i eprim! opiniile ntr-un raport privind situaia mediului0
Auditul intern de mediu se concentreaz!# n principal pe dou! direcii=
Evaluarea impactului politicii promovate de entitate# printr-un studiu sistematic al
activit!ilor# obiectivelor# serviciilor# practicilor cu impact asupra mediuluiO
Auditul sistemului de management# printr-o veri"icare a procedurilor i structurilor
prin care politica de mediu este condus! de c!tre entitate0
Dn ultimii dou!zeci de ani# multe companii au r!spuns in"luenei staNeGolderilor# n sensul de a-i
dovedi responsabilitatea "a! de mediu0 9nele dintre ele -*oMal 1utcG 5Gell# PritisG Petroleum#
9nilever# :lao5mitGVline# Pearson etc0. au nceput s! publice in"ormaii re"eritoare la mediu
utiliz$nd raportarea corporativ!# "ie ca parte integrant! a raportului anual# "ie ca rapoarte de mediu
voluntare# de sine st!t!toare0
Cerinele raport!rii "inanciare autorizeaz! recunoaterea i prezentarea complet! a problemelor de
mediu# actuale i3sau poteniale0
Dn !rile recunoscute ca "iind preocupate de problemele actuale de mediu# raport!rile corporative cu
component! de mediu au "ost adoptate iniial de companiile publice# pentru ca apoi entit!ile private
s! adere i ele la raport!ri consecvente de mediu# cerin! impus! de acceptare i participare n a"aceri
sustenabile0
9nele entit!i au avansat c!tre integrarea in"ormaiilor re"eritoare la mediu n procesele de adoptare
a deciziilor prin intermediul certi"ic!rilor benevole sub cerinele standardului de management al
mediului I58 1%((1# precum i implement$nd sisteme complete de management al mediului0 Ca o
component! a acestei operaiuni complee de integrare# entit!ile "olosesc auditul de mediu
Argumentele 7n fa3oarea auditului de mediu se situeaz! pe latura dezvolt!rii sustenabile i poziion!rii
"avorabile a entit!ii=
-1. descoperirea timpurie a unor probleme de mediu asupra c!rora entitatea poate aciona nainte
ca ele s! devin! semni"icative sau de nenl!turat# evit$nd ast"el a"ectarea ma>or!# riscurile i
costurile de remediere a mediului# cu mbun!t!irea substanial! a imaginii publice a entit!iiO
-1. prote>area investiiilor entit!ii prin procedurile i sistemele create n procesul de auditare cu
scopul de a mbun!t!i permanent activit!ile de mediuO
-;. resursele proprii investite de entit!i n teGnologii care s! prote>eze mediul sunt semni"icative i trebuie
gestionate cu responsabilitate pentru a realiza guvernana sustenabil!
22 Argumentele 7mpotri3a auditului de mediu se mani+est atunci c0nd sunt identi+icate necon+ormiti sau
c*iar 5nclcri +la-rante ale re-lementrilor de mediu3 4n asemenea situaii, entitatea este o%li-at le-al s
ra$orteze di/er-enele +a de norme, ceea ce conduce la sanciuni, $enalizri +inanciare sau c*iar la
5nc*iderea ei3
@otodat, im$lementarea .i e+ectuarea auditului de mediu im$lic o serie de costuri le-ate de $re-tirea
$entru auditarea de mediu, antrenarea .i moti/area $ersonalului $entru a des+.ura un audit intern $rinci$ial
sau onorarii sus%staniale $entru un audit e6tern3
Alternative i perspective de abordare a auditului de mediu
)0m$ul cercetrilor $ri/ind auditul de mediu este destul de restr0ns3 )ercetrile de $0n acum se circumscriu
conce$tului -eneral de audit .i mai $uin laturii sale de mediu3 Autorii lucrrilor de s$ecialitate cu acest su%iect
$erce$ auditul de mediu ca $e o cate-orie standardizat a $racticii de mana-ement al mediului, +r s discute
des$re +actorii asociai utilizrii di+eritelor ti$uri de audituri de mediu3
Auditul specializat de mediu an-a7eaz colectarea, con+runtarea, analiza, inter$retarea .i $rezentarea
in+ormaiilor necesare $entru:
-1. aprecierea per"ormanei n contetul cerinelor i obiectivelor stabilite pentru un anume aspectO
-2. evaluarea gradului de con"ormitate cu legislaia de mediu i politica entit!ii i
-;. m!surarea per"ormanei n concordan! cu cerinele standardelor de management al mediului0
4n acest sco$, misiunea de audit al mediului se or-anizeaz din $ers$ecti/a circumstanelor %ine identi+icate,
ada$tat mrimii entitii, acti/itilor des+.urate .i cores$unztor culturii cor$orati/e
&adrul general de organizare a unei misiuni de audit de mediu
,repte Activit!i
Pregtirea
auditului
Anga>ament deplin "a! de managementul entit!iiO
5tabilirea obiectivelor# scopurilor generale i priorit!ilor de mediu ce vor "i auditateO
Alegerea ecGipei care s! asigure obiectivitatea i competenele pro"esionale ale misiunii0
Auditul
propriu-zis
Audit!ri la "aa locului# cu aplicarea corect! i sistematic! a protocoalelor i
priorit!ilor stabiliteO
@eri"icarea documentelor# >urnalelor# conturilor etcO
Eaminarea politicilor aplicateO
1iscuii# interviuri# cGestionareO
Inspecii0
A?,E*+A,I@E CA*AC,E*I5,ICI ?I6I,E
+u organizeaz!
audit de mediu
Entitatea poate adopta m!suri pozitive n leg!tur!
cu mediul
+u veri"ic! sistematic i nu
evalueaz! periodic impactul
asupra mediului
8rganizeaz!
audit intern
1etermin! con"ormitatea cu reglement!rile i
emite recomand!ri pentru reducerea impactului
negativ de mediu
Eamineaz! provizioanele pentru evenimente
incerte i valideaz! calitatea contabilit!ii de
mediu
5atis"ace numai cerinele
staNeGolderilor interni# "ie
ei manageri sau simpli
anga>ai
+u corespunde cerinelor
de implementare E6A5
-oblig! la audit etern de
mediu.
8rganizeaz!
audit etern
1etermin! con"ormitatea cu reglement!rile de
mediu
Eamineaz! impactul problemelor de mediu
asupra situaiilor "inanciare
Eprim! o opinie asupra per"ormanei globale
Este obiectiv i independent "iind eecutat de o
persoan! din a"ara entit!ii
8"er! asigurare asupra legalit!ii activit!ii#
prezent$nd o situaie de mediu ce r!spunde
cerinelor staNeGolderilor eterni
Atrage costuri ridicate sub
"orma onorariilor acordate
ecGipei de auditori eterni
+u sesizeaz! aspectele cu
impact negativ asupra
mediului# eistente n
structurile cele mai
pro"unde ale entit!ii
8rganizeaz! at$t
audit intern# c$t
i etern
Este alternativa cu cea mai mare e"icacitate
Combin! cunotinele temeinice venite din
interiorul entit!ii cu eperienele auditorilor
eterni maimizeaz! e"ectele bene"ice de
mediu i crete credibilitatea etern!
<s$unde intereselor tuturor staKe*olderilor 8interni
.i e6terni93
Este cea mai costisitoare
alternativ! de organizare a
auditului de mediu# dar i cea mai
e"icient! din punct de vedere al
bene"iciilor i credibilit!ii
Post-
auditarea
Evaluarea concluziilor i rezultatelorO
*aportarea cu recomand!riO
Preg!tirea planului de aciuneO
9rm!rirea implement!rii m!surilor de ameliorare sau mbun!t!ire0
Su% im$actul crizei -lo%ale .i im$licit al crizei de mediu, se mani+est tot mai accentuat cerina de a di/ul-a
rezultatele auditului3
Prima solicitare 5n acest sens a /enit din $artea )onsiliului )omunitilor ,uro$ene 8),)9 5n 199D .i a +ost
susinut $rin Sc*ema de Audit .i :ana-ement al :ediului 8,:AS9, ado$tat de ),) 5n 199A .i care im$une
$artici$anilor s $u%lice situaii $ri/ind mediul3
P<O,SIOFIS@I )OF@AJIBI
1in perspectiv! cultural! i tradiional!# pro"esionitii contabili sunt disociai de aspectele de mediu i
de conservare a acestuia0 Ca "urnizori de in"ormaii i rapoarte i n calitate de girani ai acurateei
output-urilor "inanciar-contabile pe baza c!rora se construiesc i adopt! decizii# ei sunt din ce n ce
mai implicai n problemele de mediu0
In"luena pro"esionitilor contabili provine de la accesul lor la in"ormaiile "inanciare i de
per"orman!# pe care le analizeaz!# le raporteaz! i le comunic! pentru "uncionarea procesului
decizional i de evaluare a per"ormanei0
1e asemenea# sunt cei care pot ncura>a transparena# decizia corect! privind procurarea i consumul
de resurse i recunoaterea impactului activit!ilor asupra mediului "!r! s! ncalce standardele i
reglement!rile contabile eistente0
8rganizaia Internaional! a Dnaltelor Instituii de Audit# prin grupul s!u de lucru pe probleme de auditarea
mediului a identi"icat trei perspective ale auditului orientat pe probleme de mediu0 Acestea sunt=
a2 Auditul situa.iilor financiare se concentreaz $e as$ectele rele/ante 5n le-tur cu mediul, ce au im$act
asu$ra com$onentelor de detaliu ale acestora, ca de e6em$lu: aciunile de $re/enire, sto$are sau remediere a
distru-erilor mediului; conser/area resurselor re-enera%ile .i nere-enera%ile; consecine ale 5nclcrii le-islaiei de
mediu .i ale unor o%li-aii de mediu im$use de stat 8ta6e cu su$ort ecolo-ic, o%li-aii $entru $a-u%e $ro/ocate de
$ro$rietarii anteriori etc393
12 Auditul de conformitate 5n le-tur cu mediul este 5n msur s o+ere -aranii c acti/itile or-anizate la
ni/elul su$us auditrii sunt 5n concordan cu le-ile, standardele .i $oliticile de mediu3
c2 Auditarea performan.ei de mediu include certi+icri re+eritoare la indicatorii de eco-$er+orman, corect
re-sii 5n $er+ormana -lo%al a entitii .i $ro-ramele de mediu conduse 5n mod economic, e+icient .i e+icace3
Auditul de mediu - abordare managerial!
Aplicarea auditului de mediu activit!ilor unei entit!i se "ace n paralel cu modul n care respectiva
entitate utilizeaz! auditul calit!ii0 Dn dorina de asumare a procesului mbun!t!irii permanente#
entit!ile care se bazeaz! pe auditul calit!ii au garania c! aprecierea calit!ii se "ace constant# iar n
cazul semnal!rii unor de"ecte de produs sau de"iciene n activitate sunt luate m!surile corective
adecvate0
Ele "olosesc de asemenea plani"icarea pe termen lung i monitorizeaz! progresele nregistrate pentru
obinerea rezultatelor scontate0 Dn mod similar# entit!ile care utilizeaz! auditul de mediu ncearc! s!
se asigure c! impactul asupra mediului este m!surat continuu# c! obiectivele de mediu sunt
ndeplinite i c! sunt ntreprinse m!suri de ameliorare atunci c$nd apar probleme0
6anagementul se des"!oar! pe dou! componente ma>ore= meninerea i mbun!t!irea continu! a
activit!ii0
Actuala con>unctur! mondial! impune respectarea principiilor dezvolt!rii sustenabile# ceea ce
nseamn! tratarea cu maim! responsabilitate i competen! a problemelor de mediu
Dn ara noastr! eist! o organizaie certi"icat! n acest sens# dar nu avem aez!ri nregistrate E6A50
Ca termene de comparaie sunt = 9ngaria cu 1H organizaii i 21 de aez!ri# :recia# cu '2 de
organizaii i %'2 de aez!riO :ermania# prima clasat! n aceast! evaluare# cu 1%17 organizaii i 1H'2
aez!ri
Dn opinia noastr!# cerinele adresate *om$niei prin protocolul de aderare 9E# situaia mediului
natural# descris! n ci"re i vizibil! la tot pasul# precum i implementarea principiilor dezvolt!rii
sustenabile# impun un management de mediu contient# sub "orma 5istemul de 6anagement al
6ediului -566. care permite entit!ilor s! ating!# s! realizeze i s! demonstreze mbun!t!irea
continu! a per"ormanei de mediu0 566 "ace parte dintr-un proces integrat de management de mediu#
caracterizat printr-o serie de "aze ce includ auditarea mediului i care sunt standardizate la nivel
internaional# european i naional0
Aceste "aze sunt=
Adoptarea unei politici de mediu care s! con"irme i s! promoveze mbun!t!irea permanent!
a per"ormanei de mediuO
Acceptarea unei veri"ic!ri sistematice pentru identi"icarea problemelor semni"icative de mediu
i a e"ectelor acestoraO
Elaborarea unor programe de mediu cu obiective# eluri i aciuni clare i preciseO
Adoptarea unui 566 pentru a implementa aciunile necesare ndeplinirii obiectivelorO
8rganizarea periodic! a auditului de mediu pentru a m!sura per"ormana i impactul asupra
mediuluiO
Dntocmirea unei declaraii de mediu asupra eco-per"ormaneiO
8binerea unei certi"ic!ri independente a raportului de mediu# prin auditare etern!
Aplicarea auditului de mediu activit!ilor unei entit!i se "ace n paralel cu modul n care respectiva
entitate utilizeaz! auditul calit!ii0 Dn dorina de asumare a procesului mbun!t!irii permanente#
entit!ile care se bazeaz! pe auditul calit!ii au garania c! aprecierea calit!ii se "ace constant# iar n
cazul semnal!rii unor de"ecte de produs sau de"iciene n activitate sunt luate m!surile corective
adecvate0
Ele "olosesc de asemenea plani"icarea pe termen lung i monitorizeaz! progresele nregistrate pentru
obinerea rezultatelor scontate0 Dn mod similar# entit!ile care utilizeaz! auditul de mediu ncearc! s!
se asigure c! impactul asupra mediului este m!surat continuu# c! obiectivele de mediu sunt
ndeplinite i c! sunt ntreprinse m!suri de ameliorare atunci c$nd apar probleme0
6anagementul se des"!oar! pe dou! componente ma>ore= meninerea i mbun!t!irea continu! a
activit!ii0
Actuala con>unctur! mondial! impune respectarea principiilor dezvolt!rii sustenabile# ceea ce
nseamn! tratarea cu maim! responsabilitate i competen! a problemelor de mediu
Aplicarea auditului de mediu activit!ilor unei entit!i se "ace n paralel cu modul n care respectiva
entitate utilizeaz! auditul calit!ii0 Dn dorina de asumare a procesului mbun!t!irii permanente#
entit!ile care se bazeaz! pe auditul calit!ii au garania c! aprecierea calit!ii se "ace constant# iar n
cazul semnal!rii unor de"ecte de produs sau de"iciene n activitate sunt luate m!surile corective
adecvate0
Ele "olosesc de asemenea plani"icarea pe termen lung i monitorizeaz! progresele nregistrate pentru
obinerea rezultatelor scontate0 Dn mod similar# entit!ile care utilizeaz! auditul de mediu ncearc! s!
se asigure c! impactul asupra mediului este m!surat continuu# c! obiectivele de mediu sunt
ndeplinite i c! sunt ntreprinse m!suri de ameliorare atunci c$nd apar probleme0
6anagementul se des"!oar! pe dou! componente ma>ore= meninerea i mbun!t!irea continu! a
activit!ii0
Actuala con>unctur! mondial! impune respectarea principiilor dezvolt!rii sustenabile# ceea ce
nseamn! tratarea cu maim! responsabilitate i competen! a problemelor de mediu
Auditul de mediu - abordare managerial! la ni3el european
Ba ni/el euro$ean, $reocu$rile le-ate de mediul natural sunt +oarte serioase .i susinute $rintr-un
1irectorat :eneral de 6ediu -1:Environment. al )omisiei ,uro$ene care $romo/eaz, im$lementeaz
.i certi+ic Eco-Auditul sau Sc*ema de ,co-:ana-ement .i Audit3
4ntr-o e/aluare cantitati/ e+ectuat de ),, dominat de ci+re .i raionamente unilaterale, li$site de conotaii
calitati/e, *om$nia se plaseaz! n ealonul in"erior al !rilor membre 9E care au implementat i
certi"icat E6A5 p$n! la ;10(;02((93 Ast+el, ne situm 5naintea Bituaniei .i Jul-ariei, care nu au entiti
sau a.ezri 8uniti administrati/-teritoriale: 7udee, munici$ii, ora.e, comune .iCsau zone industriale cu
im$act asu$ra mediului9 certi+icate ,:AS3
Situ0ndu-ne $e com$onenta mana-erial de 5m%untire $ermanent, se +ace remarcat diagrama 1eming#
cunoscut! drept ciclul P1CA -Plan-1o-CGecN-Act.=
Planificare _ sta%ilirea o%iecti/elor .i a direciilor de aciune $entru a o%ine rezultatele dorite;
(ciune _ im$lementarea $lanului .i determinarea $er+ormanei 5n noile condiii;
-ontrol _ monitorizarea .i e/aluarea e+ectelor aciunii 5ntre$rinse .i ra$ortarea rezultatelor s$re a +i
com$arate cu o%iecti/ele .i rezultatele scontate;
(meliorare _ identi+icarea cilor de sc*im%are necesare 5m%untirii $rocesului, 5n toate cele $atru
stadii ale sale, 5nainte ca el s +ie reluat3
,sena ciclului P#)A este %ucla +eed%acK-ului, realizat du$ +iecare 5nc*idere a cercului, ast+el 5nc0t
mana-erii s identi+ice .i s 5m%unteasc $rocesele .i $rocedurile care nu cores$und o%iecti/elor3
6odelul de dezvoltare continu!# prezentat sugestiv prin diagrama 1eming# st! la baza construciei
standardului de management al calit!ii -I58 9(((=2(((# I589((1=2((H. i a "ost preluat i n
standardul de management al mediului -I58 1%((1=2((%.# al c!rui corespondent european este
E6A50
Auditul de mediu - abordare managerial! #'A% 3s2 I%O 1FCC1
E6A5 I58 1%((1
*eglementare operabil! n spaiul 9E 5tandard internaional
5olicit! analiza iniial! a impactului de mediu +u solicit! analiza iniial! a impactului de mediu
9rm!rete mbun!t!irea per"ormanei prin cele mai
bune teGnici disponibile
Dmbun!t!irea continu! a 566 re"lectat! n creterea
eco-per"ormanei
Impune declaraia public! de mediu# cu vizibilitate
direct! asupra politicii i programelor de mediu
5ugereaz! comunicarea etern!# "!r! condiii de
"orm!# dar impune accesul la politica de mediu
&iclul PD&A pentru %istemul 'anagementului de 'ediu
S:: $resu$une o ameliorare continu a $er+ormanelor entitii, un control intern .i e6tern $eriodic, dar .i
instruirea an-a7ailor .i a cola%oratorilor $rin $ro-rame 5n domeniul com%aterii $olurii solului sau +ormri
s$eciale $entru $osturile de munc e6$use la riscuri de $oluare3
Auditul de mediu $resu$une un dia-nostic $eriodic o+erit de auditori a-reai .i ela%orarea unei declaraii de
mediu3 #eclaraia de mediu re$rezint documentul care de+ine.te o%iecti/ele de reducere a im$actului
acti/itilor entitii asu$ra mediului 5ncon7urtor .i realizeaz o sc*em directoare 5n domeniul $roteciei
mediului, ce o+er o /iziune $e termen mediu .i lun- cu $ri/ire la e/oluiile $re/zute 5n relaia cu mediul
natural
)undamentarea i implementarea unui 566 transparent i auditabil implic! abordarea progresiv! a
metodologiilor# instrumentelor i standardelor de management i reducere a impactului asupra
mediului# valabile n cadrul strategiei de dezvoltare sustenabil!0
Credibilitatea etern! a unei entit!i se construiete pe o >udecat! comple!# realizat! prin abordarea
corelat! a aspectelor economice# sociale i de mediu asupra c!rora eist! o garantare rezonabil! i
pro"esionist! certi"icat! de c!tre auditori0
#acca latura economic este re-lementat su% as$ect conta%il .i de audit, $alierele social .i de mediu sunt
standardizate, dar /oluntare3
4n o$inia noastr, este necesar ca entitile din <om0nia s acorde im$ortan 5n e-al msur at0t as$ectelor
economice, c0t .i celor sociale .i de mediu, im$actul ne-ati/ necontrolat al celor din urm +iind distru-tor
8dis$ariia su$ortului natural de des+.urare a acti/itii, de-radarea masi/ a condiiilor de mani+estare a
resursei umane, modi+icarea sau c*iar e$uizarea unor resurse naturale indis$ensa%ile etc39
Partial= Codul de guvernanta P@P 2 cu titlu recomandativ
,otal= 5W@EC8- disponibil 2 entitate economica patrimoniala
Asociatia Nona :etro$olitana Oradea
prima organizatie inregistrata 3M(+