Sunteți pe pagina 1din 7

12.

Aprovizionarea presupune
a) Comenzile sa con in produse care ndeplinesc specifica iile corespunztoare;
b) S plteasca pre uri corespunztoare;
c) Comanda s con in cantit ile de produse i termene de aprovizionare corespunztoare;
d) Actualizarea informa iilor legate de furnizor astfel nct comanda s con in date reale;
e) Produsele comandate s se ob in n timp util;
f) nregistrarea comenzilor aprobate complet i corect;
g) Prevenirea lansrii comenzilor neaprobate.
Identifica i i enumera i riscurile posibile ce pot sa apar i defini i proceduri de control intern care pot
diminua apari ia riscurilor respective.
RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN
a) specifica iile s fie necorespunztoare evizuirea specifica iilor e!istente de ctre
personalul te"nic.
#onitorizarea problemelor de produc ie legate
de specifica iile materialelor folosite.
Specifica iile trebuie s cuprind date ale
perioadei curente $comenzi rapide$ stoc
corespunztor$ pre ul materialului.
Comunicarea specifica iilor de produc ie
departamentului de aprovizionare.
evizuirea corespunztoare i aprobarea
contractelor i comenzilor.
b) informa ii incomplete legate de pre %b inerea de oferte competitive pentru fiecare
aprovizionare periodic.
&olumul produc iei aprovizionat s fie
determinat prin analiza indicatorului de utilizare
a unor materiale similare
evizuirea corespunztoare a comenzilor de
aprovizionare.
#onitorizarea variantelor de pre $ amnun it.
c) informa ie indisponibil sau incorect legat
de nivelul stocului sau nivelul produc iei
#en inerea unor date corecte n eviden a
stocurilor.
Corelarea programrii produc iei cu informa iile
legate de stoc i cerin ele legate de termenele de
livrare din comenzi evizuirea corespunzatoare
a comenzilor de aprovizionare
'olosirea previziunii
d) informa iile dintro comand sunt neclare
Comenzile nu sunt introduse n sistem n timp
util
(miterea de copii ale comenzilor emise
personalului corespunztor.
Prenumerotarea comenzilor
&erificarea periodic a intrarilor n sistem.
1
Investigarea intrrilor de date
e) Informa ie indisponibil sau incorect a
produselor comandate i neprimite
Specificarea modului de transport i a datei de
livrare n comanda de aprovizionare
Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare
Corelarea informa iei produc iei recep ionate i
informa iile legate de comenzi date
)rmrirea comenzilor neonorate de furnizor
f) Comenzile date pot fi pierdute Prenumerotarea i nregistrarea corect a
comenzilor
c) Proceduri inadecvate de prevenire a
utilizrii neautorizate
Proceduri de aprobare a comenzilor
*esemnarea de personal autorizat care s aprobe
comenzile
#en inerea unei securit i a comenzilor de
aprovizionare
14. eceptia presupune+
a) Asigurarea ca se primesc numai materiale comandate;
b) Asigurarea ca se primesc numai materiale de calitatea specificata in ordinele de ac"izitii;
c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt corect
inregistrate;
d) Prote,area materialelor primate;
e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare$ stoc si dispozitiile de ac"izitie
sunt consecvente;
f) eturnarea prompte a materialelor necorespunzatoare;
g) *ocumentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre deposit si de la deposit;
") (!istenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp;
i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase.
Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care
pot diminua aparitia riscurilor respective.
iscurile posibile ce pot sa apara$ sunt riscuri legate de natura operatiilor tratate. Conturile anuale
reflecta operatiile tratate de catre intreprindere. *atele punctuale prezentate din contabilitate sunt
purtatoare de riscuri particulare. *atele punctuale sunt complementare celor repetitive dar sunt puse in
evidenta la intervale de timp mai mult sau mai putin regulate$ ca de e!emplu la inventare fizice$
evaluare la sfarsitul e!ercitiului. Aceste sunt purtatoare de riscuri semnificative atunci cand
descoperirea lor nu este facuta la timp si deci este necesar ca auditorul sa le cunoasca din timp pentru
a-si organiza controalele din timp.
2
RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN
Informatiile legate de ordinele de
cumparare sunt indisponibile
departamentului de receptie.
.ransmiterea ordinelor de ac"izitie depart.de
receptie pentru a se putea compara din punct de
vedere cantitativ si valoric materialele primite cu
cele comandate
&erificarea facturilor primite cu ordinele de
ac"izitie
Specificatiile cuprinse in ordinele de
achizitie nu sunt clare
Inspectarea materialelor primite pentru a se
constata ca indeplinesc cerintele de calitate
dorite
#onitorizarea permanenta a eventualelor
probleme de productie aparute ca urmare a
prelucrarii unor materiale a caror calitate este
sub standard
iscul netestarii materialelor primite cu
specificatii ce se regasesc in ordinele de
achizitii.
(!istenta unor proceduri de testare a materialelor
primite
isc de neintocmire a acestor documente
!e pierdere a acestor documente
!iferente intre evidenta receptionerului si a
gestionarului
isc de supraincarcare cu responsabilitati a
unui singur anga"at. isc de sub#supra$
evaluare a stocului

Proceduri de implemenare a acestordocumente la
cele doua nivele
Prenumerotare a acestor documente
econciliere periodica a celor dou documente
cu ordinele de ac"izitie si facturile primite
/umirea unor persoane autorizate pentru aceste
nivele
Prote"are fizica inadecvata a bunurilor
primite
Asigurarea protectei materialelor primite
0uarea la cunostiinta a coditiilor de stocare
pentru fiecare categorie de materiale
isc de inregistrare distorsionata a
informatiilor
econcilierea periodica1e!.+ la fiecare
aprovizionare) a facturii de cumparare cu
ordinele de ac"izitie si stocul.
%erificare inadecvata sau neefectuata la
timp a materialelor primite
#entinerea si controlul periodic asupra
procedurilor de testare a materialelor primite.
isc de neinregistrare sau inregistrare
incorecta si sau incompleta
isc de pierdere a documentatiei de
transfer
(!istenta documentatiilor de transfer; toate
materialele ce se transfera sa fieinsotite de o
asemenea documentatie; verificarea la primire in
depozit a documentatiei cu materialele primite.
Prenumerotarea acestor documente.
3
Investigarea numerelor lipsa
/umararea periodica a materialelor si
compararea acestora cu necesarul normal ce ar
trebui sa e!iste in depozit la un anumit moment
dat
Ine&istenta sau folosirea inadecvata a
procedurilor de transfer in productie a
materialelor
isc de pierdere a acestor cereri de transfer
'&istenta de materiale transferate fara acte
.ransferul materialelor in productie doar pe baza
unor cereri de tranfer aprobate
Prenumerotarea acestor documente
&erificare in cadrul dep. de productie ca toate
materialele receptionate sunt in conforitate cu
cererile de transfer.
(erespectarea unor astfel de conditii Crearea si respectarea unor proceduri de protectie
a muncii in conformitatea cu legislatia in vigoare
(!istenta unor proceduri precise legate de
pastrarea materialelor periculoase
.
23. Activitatea de vinzare $ la nivelul unei entitati$ presupune+
a) Implementarea strategiilor de mar4eting;
b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta;
c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu
prelucrarea lor.
Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern
care pot diminua aparitia riscurilor respective.
REZOLVARE:
&5nzarea$ ca activitate cu con inut problematic comple! prin intermediul te"nicilor i
modalit ilor specifice$ are drept scop fructificarea cu ma!imum de eficien a rezultatelor produc iei$
trecerea acesteia n consumul final n cel mai scurt timp posibil$ contribuind astfel la valorificarea
ntregului poten ial te"nico-productiv de care dispune firma n permanenta misiune de a oferi
cumprtorului marf de calitate$ la termenele i n condi iile solicitate i nu n ultimul rnd asigur
un c tig real cel pu in pe msura eforturilor.
&5nzarea produselor se poate face+
-pe baz de contract comercial nc"eiat anticipat la cererea clientului
-pe baz de comand anticipat ferm$ urmat sau nu de onorarea imediat a acesteia
4
-la cecere neprogramat$ dar previzibil$ din magazinele i depozitele proprii sau ale re elei
comerciale publice.
Calea prin care se v5nd produsele este n func ie de natura produselor$ sfera de utilitate$
caracteristicile i poten ialul de cumprare ale clien ilor$ cile de distribu ie utilizate$ modalit ile
practicate de productor-furnizor pentru desfacerea produselor sale .
Indiferent de calea prin care se asigur v5nzarea produselor$ un rol definitoriu n e!tinderea
v5nzrilor n economia de pia revine ac iunii de promovare$ a celei de informare a viitorilor
utilizatori despre caracteristicile produselor$ a condi iilor de e!ecu ie i de desfacere etc.
0ivrrile c5tre diferi i clien i se pot face fie din stocurile de produse finite$ fie din produc ia
curent. ntreprinderea productoare trebuie s- i programeze un raport corespunztor ntre volumul
produc iei de fabricat n timp i nivelul stocurilor de produse finite care urmeaz a fi asigurat pentru
realizarea unei desfaceri continue i evitarea rupturilor de stoc.
RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN
De a vinde bunuri clienilor
ndoielnici
Verificarea clientului prin cerere de
referine Client din partea bncii sau a
colaboratorilor cunoscuti, Verificarea
permanent a soldului clienilor i
stabilirea unui sold maxim
De a vinde bunuri pentru preuri
care nu sunt autorizate i a acorda
reduceri care nu sunt n
concordan cu procedurile
societii.
Verificarea notei de comanda (dac are
nr.de nre!istrare i este fcut de
persoana autori"at#, a preurilor i a
reducerilor (dac sunt acordate de
persoana autori"at#
De a triite bunuri care nu sunt
con!ore cu coanda
$unurile trimise trebuie s aib
comen"i semnate de persoane
autori"ate
De a triite bunuri necon!ore din
punct de vedere cantitativ "i
calitativ al coenzii
%xaminarea bunurilor din punct de
&edere cantitati&, calitati& i al
comen"ii
De a realiza v#nzri !r a pune la
zi situaia stocurilor
Completarea fiei de ma!a"ie
De a accepta coenzi !r a avea
stocuri disponibile
Verificarea ni&elului stocurilor prin
asi!urarea unui stoc minim stabilit
De a !ace livrri de bunuri care nu
sunt $recunoscute%de ctre clieni
din punct de vedere calitativ&
Verificarea semnturii de primire de
c'tre client a facturii sau a
documentului care atest li&rarea
(
cantitativ i al coenzii (a&i"ul de nsoire a mrfii#
De a avea clieni ndoielnici !r a
nre'istra un provizion
Verificarea scadenarului soldurilor
clieni i urmrirea recuperrii
debitelor restante de la clienii
ndoielnici
(l)i e!ectuate care nu sunt
nre'istrate
Verificarea nre!istrrii plilor,
respecti& a facturilor emise
26. Activitatea de dezvoltare a te"nologiei in cadrul unei entitati presupune+
a) Identificarea te"nologiilor e!istente sau dezvoltarea unei noi te"nologii in vederea
satisfacerii cererii reclamate de studiile de mar4eting;
b) #entinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a te"nologiilor
care ar putea afecta entitatea;
c) Asigurarea ca dezvoltarea te"nologiilor este in spiritual sustinerii licentelor sau
patentelor e!istente;
d) epartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte.
Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern
care pot diminua aparitia riscurilor respective.
RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN
Lipsa de plani!icare pentru !iecare
activitate "i urrirea respectrii
ei
)orme de comunicare ntre
departamentele de de"&oltare i
mar*etin! prin care se stabilesc
foarte clar oportunitatea i
necesitatea utili"rii de resurse ale
firmei pentru de"&oltarea de noi
te+nolo!ii
*ne+isten)a unor proceduri,note
interne de stabilire a necesit)ilor
reale ale departaentului de
ar-etin' pentru a solicita
dezvoltarea de te.nolo'ii
copatibile cu rezultatele dorite
,roceduri de anali" pentru a msura
capacitatea de finanare a acestor
de"&oltri, inclusi& calcule
comparati&e
*ne!icien)a,incapacitatea,lipsa de
e+perien),lipsa de pre'tire
pro!esional continu pentru
asiilirea noilor te.nolo'ii a
personalului care des!"oar aceste
activit)i de dezvoltare a
-suri de urmrire a respectrii
planificrilor propuse i totodat
planuri de re"er& n ca"ul n care
aceste planificri nu se respect,
inclusi& msuri de sancionare pentru
.
te.nolo'iei sau subdiensionarea
acestor departaente
cei responsabili
*ne+isten)a,ine!icien)a procedurilor
de urrire a rezultatelor
activit)ilor de dezvoltare a
te.nolo'iiilor n corela)ie cu
costurile 'enerate de acestea
,roceduri de instruire a personalului
implicat prin perfecionare
profesional continu n funcie de
proiectele n care sunt implicai
/tilizarea unor resurse prea ari
pentru capacitatea !irei de a
aterializa aceste te.nolo'ii n
activitatea sa econoic
/e"&oltarea de metode pentru
msurarea re"ultatelor acestor
te+nolo!ii n urma implementrii lor n
producie.
0