Sunteți pe pagina 1din 64

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


CATEDRA HIDRAULIC,TERMOTEHNIC I INGINERIE DE ZCMNT

PROIECT
LA
TRANSPORTUL I DEPOZITAREA
HIDROCARBURILOR

Coordonator ef. lucr. dr. ing: RDULESCU RENATA

Student MARCHIDAN MARIUS


Specializarea: Inginerie de Petrol i Gaze
Grupa: 5
Anul: III

PLOIETI 2013

TRANSPORTUL I DISTRIBUTIA HIDROCARBURILOR


PRIN CONDUCTE
III FORAJ. 2013

PROIECT
INTRODUCERE..........................................................................................................................3
TEMA PROIECTULUI........................................................................................................4
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu ap; alegerea
pompelor..................................................................................................................................................9

Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor............................13


Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec................................................17
Copitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a ieiului de la parcurile
de separare (pe considerente energetice).....................................................................................22

Capitolul 5. Bilanul termic al depozitului central...............................................................49


Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la
rafinrie..................................................................................................................................................5
4

6.1 Calculul hidraulic


6.2 Calculul termic
Concluzii i propuneri..............................................................................................................62
Bibliografie.....................................................................................................................................63

INTRODUCERE
Colectarea, tranportul i depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere i a
gazelor, constituie o activitate de mare importan prin care se asigura alimentarea cu materie
prim a rafinriilor sau a combinatelor petrochimice precum i distribuirea produselor finite
ale acestora catre beneficiari.
Activitatea de colectare are drept scop economic acumularea produselor de iei brut a
mai multor sonde. Din punct de vedere tehnic, acesta se realizeaz prin intermediul
conductelorde legtur dintre sondele productive i parcul de separatoare i rezervoare.
Activitatea de depozitare rspude cerinelor tehnico economice de acumulare i
pstrare a produselor petrolieren spaii special amenajate n vederea transportului sau
distzribuirii catre beneficiar. Din punct de vedere tehnic aceasta se realizeaz prin intermediul
rezervoarelor de acumulare de diferite capaciti.
Transportul produselor petroliere reprezint activitatea economica cu ponderea cea
mai mare in cadrul general amintit, avnd drept scop economic deplasarea produselor
petroliere i a gazelor asigurnd legtura dintre producatori i consumatori. Alegerea
modalitilor de efectuare a transportului se face pe baza unui studiu tehnico economic care
are n vedere n primul rnd costul total al transportului precum i volumul total de transport.
Transportul prin conducta reprezint o serie de avantaje: continuitate i regularitate n
transport, capacitate mare de transport, posibilitate mare de automatizare, fiabilitate n
exploatare, cost redus la capaciti mari de transport m raport cu alte mijloace. Totui,
transportul prin conducte necesit un efort financiar mare din punct de vedere al investiiilor
care trebuiesc justificate economic.
Obiectul disciplinei const n studiul legilor care guverneaz produsele de transport i
depozitare a hidrocarburilor fluide sau n drumul lor ntre producator i consumator,n vederea
cunoaterii metodologiei de proiectare i exploatare n condiii optime a instalaiilor de
transport.
Datorit necesarului tot mai ridicat de conbustibil n viaa economic i industrial a
ntregii omeniri, transportul hidrocarburilor are pentru viaa economic aceeai importan pe
care o are sistemul circulator pentru organismul uman.

Introducere :
II CONTINUT:
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu ap; alegerea pompelor;
Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor;
Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec (sond parc);
Capitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a titeiului de la parcurile de
separare (pe considerente energetice);
Capitolul 5. Bilantul termic al depozitului central;
Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinrie;
6.1. Calculul hidraulic;
6.2. Calculul termic;
6.3. Calculul mecanic;
Concluzii si propuneri.
Bibliografie.

Q2, z2
P2
x1

x2

Q4, z4
P4

xn
L2

La

L1A
P1

za, qa

L4
B

LCD

LAB

zDC
D

LDE

E
DC

LBC C

Q1, z1

L5
L3

p1

p1 m

p1j

P
Lg

p2

Lt
Q5, z5

P3

p2m

Q3, z3

p2j
unde notatiile au urmtoarea semnificatie:
P1,.P5

- parcuri de sonde;

La

- lungimea conductei de ap;

qa

- debitul sursei de ap;

za

- cota topografic a sursei de ap;


4

Lij

- lungimea conductei pe portiunea ij;

Lt

- lungimea conductei de transport titei ntre depozitul central si


rafinrie;

Lg

lungimea conductei de gaze;

p, pm, pj

presiune nalt, medie, joas;

DC

- depozit central;

- rafinrie;

zi

- cotele topografice ale parcurilor i, i = 15;

SA

- sursa de ap;

Qi

- debitele de titei de la parcurile Pi.

III. DATE CUNOSCUTE: n=10


III.1. Schema sistemului de transport
III.2. Cote topografice
zS = 295 m;

IIII.3. Lungimea conductelor [km]


La = (10 +0,1 n)=11

zSA = 290 m;

Lam = (1,5 +0,1 n)=2.5

z1 = 300 m;
z2 = 170 m;

L1A = (4,4 +0,1 n)=5.4


LAB = (2,8 +0,1 n)=3.8

z3 = 180 m;

LBC = (3,2 +0,1 n)=4.2

z4 = 190 m;

LCD = (5,5 +0,1 n)=6.5

z5 = 210 m;

LDE = (3,85 +0,1 n)=4.85

zA = 160 m;

L2 = (1,1 +0,1 n)=2.1

zB = 175 m;

L3 = (1,8 +0,1 n)=2.8

zC = 160 m;

L4 = (0,7 +0,1 n)=1.7

zD = 180 m;

L5 = (3,4 +0,1 n)=4.4

zE = 160 m;

L = (62 +0,1 n)=63

zR = 180 m;

Lg = (1,2 +0,1 n)=2.2

n=10

III.4. Numrul sondelor racordate la parcul 1


x = 4 + n0,5=4+100,5=9 adica 15 sonde
III.5. Productia parcurilor
Q1 = xqam=98=72 m3 lichid / zi
qam = 8 m3 lichid / zi
Q2 = (210 +5 n)=(210+510)=260 m3 / zi
5

Q3 = (180 +5 n) =230m3 / zi
Q4 = (190 +5 n) =240m3 / zi
Q5 = (90 +5 n) =140m3 / zi
III.6. Densitatea relativ a gazelor n raport cu aerul
= 0,67
III.7. Temperatura de congelare a titeiului, Tc
Tc=10 0C
III.8. Temperatura de sigurant pentru transport
Ts = Tc + (2.7)0C
Ts =10+5=15 0C
III.9. Unele proprietti ale titeiurilor functie de temperatur (, , ), Tabelul III.1.
(Principalele proprietti ale unor titeiuri din Romnia)
Se transport titeiul TIP ZEMES de la depozit la rafinrie cu urmtoarele proprietti:
Temperatu

Densitatea

Vscozitat

Vscozitat

Punctul de

Punctul de

Coninut

ra

[g/cm3]

ea

ea

congelare

congelare

de

cinematic,

dinamic,

iei, [0C]

reziduu,

parafin,

[cSt]
38,93
16,19
11,54
9,13
6,97

[cP]
34,530
14,250
10,080
7,920
6,000

[0C]

%gr

30

15,00

[0C]
20
0,8870
30
0,8804
40
0,8738
50
0,8672
60
0,8606
-3
1 cP = 10 Pa.s

10

1 cSt = 10-6 m2/s


III.10. Ratia de solutie
r = 250 + (-1)nn , m3st/m3
r = 250 + (-1)1010=260 , m3st/m3
III.11. Impuritti
i = 0,2 + 0,01n, %
i = 0,2 + 0,0110=0,3 %
III.12. Densitatea lichidului
= (1 i ) t + ia

= (1 -0,3)856,28+0,31015=888.03 kg / m3

a = 1015 kg / m3
t = 293,15 (Tm 273,15)
6

t =887+0,001263(26+0)=888,03 kg / m3
=1,1825 0,001315 273,15
=1,1825 0,001315 900,2= -0,001263

III.13. Temperatura medie


Tm =

Tsond + 2Tparc

3
42 + 2 18
Tm =
= 26C
3

Tsond = 420C
Tparc = 180C
III.14. Vscozitatea lichidului
l = (1 i ) tT + i a

0,3)1250,25+0,30,0012=875.17
m

l =(1

III.16. Vscozitatea cinematic a apei de zcmnt


a =

a
a

III.17. Vscozitatea dinamic a apei srate


a = a (1 + 1,34 10 3 s + 6,62 106 s 2 )
a = a (1 + 1,34 10 3 20 + 6,62 10 6 202 = 1,27

a = 1 (cP)
s = 20 (kg NaCl/vagon)
III.18. La parcul 1 gazele se separ pe 3 trepte de presiune: nalt, medie, joas, la
valorile :
p1= 40 105 N/m2;

p1m= 13 105 N/m2;

p1j= 5 105 N/m2;

p2= 38 105 N/m2;

p2m= 10 105 N/m2;

p2j= 2,5 105 N/m2.

Capitolul 1:
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA

Schema conductei de alimentare cu apa

Determinarea diametrului orientativ:


d0 =

4q a
4 40
=
= 0,118m ,
v a
1 3600

va = 1.3 (m/s).
va=1 m/s
Alegerea diametrului real (SREN 10208 Anexa 1)
D = 141,3 mm

in

d =115,9 mm
e = 12,7 mm
Determinarea vitezei reale de curgere:
v=

4q a
4 40
=
= 1,05m / s
2
d
115,9 2 10 3 3600

Determinarea cderii de presiune:

La
v2
a
+ a g ( zp1 z SA )
d
2
11000
1,052
p = 0,017
1000
+1000 9,806 ( 300 290 )
0,1159
2
p = 10,03bar
p =

Determinarea numrului Reynolds, Anexa 2 (propr. Apei), Anexa 3 (vscozitatea):

a Re =

vd

1,05 0,1159
= 10582,73
1,15 10 6

Determinarea coeficientului de rezistent hidraulic:


-

regim turbulent:
=

0,3164
0,3164
=
= 0,017
0 , 25
Re
105821,730 , 25

Determinarea presiunii de pompare a apei:


p SA = p H + p

p SA =6105+ 1092593 =16,9*105 N/m2

p hidrant = 6 105 N/m2


Determinarea puterii pompei
N=
N=

p SA qa

1692593 40
= 26866,5
0,7 3600

= 0,7
Determinarea valorii energiei consumate:
W = N t

W= 26866,5 6= 161199 w
t = 6 ore/zi
AFT Impulse Model

Title: AFT Impulse Model


Analysis run on: 26.05.2011 18:33:11
Steady-State Execution Time= 0,03 seconds
10

Total Number Of Head/Pressure Iterations= 0


Total Number Of Flow Iterations= 2
Number Of Pipes= 2
Number Of Junctions= 3
Matrix Method= Gaussian Elimination
Workspace labels
Pressure/Head Tolerance= 0,00001 relative change
Flow Rate Tolerance= 0,00001 relative change
Flow Relaxation= (Automatic) Pressure Relaxation= (Automatic)
Constant Fluid Property Model Fluid Database: AFT Standard Fluid: Water at 1 atm
Max Fluid Temperature Data= 212 deg. F Min Fluid Temperature Data= 32 deg. F
Temperature= 15 deg. C
Density= 999,1884 kg/m3
Viscosity= 0,00115 kg/sec-m Bulk Modulus= 1992,303 MPa Vapor Pressure= 0,00166 MPa
Viscosity Model= Newtonian
Atmospheric Pressure= 1 atm
Gravitational Acceleration= 1 g
Turbulent Flow Above Reynolds Number= 4000
Laminar Flow Below Reynolds Number= 2300
Total Inflow= 0,01111 m3/sec
Total Outflow= 0,01111 m3/sec
Maximum Static Pressure is 15,21 MPa at Pipe 2 Inlet
Minimum Static Pressure is 0,02686 MPa at Pipe 1 Outlet

11

12

13

Capitolul 2
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE AMESTEC
(SONDA PARC DE SEPARARE)

Calculul fractiei de lichide din amestec:


x=

Densitatea amestecului

Vl
Q
Q
= l = l
Vl + V g QT Q am

am = (1 x) g + xl

Vscozitatea cinematic
am=

g l
x g + (1 x) l

Viteza medie a amestecului


v am =

Diametrul orientativ

l + g

x l + (1 x) g

4Q am
v ec

d0 =

vec = (0,1.0,3) m/s


Diametrul real (Anexa 1)
Viteza amestecului
v am =

Numrul Reynolds

l + g

x l + (1 x) g g

v am d
am
vl viteza medie a fazei lichide dac aceasta ar curge sigur prin conduct
vg viteza medie a fazei gazoase dac aceasta ar curge sigur prin conduct
Coeficientii de rezistent hidraulic
- regim laminar
Re am =

am =

64
Re am

regim turbulent, conducte netede


14

0,3164
(Re am ) 0, 25

Cderea de presiune de-a lungul conductei de amestec


v2
L
p am = am am am + am g ( z 2 z1 )
2
d

AFT Impulse Model

Title: AFT Impulse Model


Analysis run on: 26.05.2011 18:25:48
Application version: AFT Impulse Version 4.0 (2010.02.01)
Steady-State Execution Time= 0,05 seconds
Total Number Of Head/Pressure Iterations= 0
Total Number Of Flow Iterations= 2
Number Of Pipes= 2
Number Of Junctions= 3
Matrix Method= Gaussian Elimination
Workspace labels
Pressure/Head Tolerance= 0,00001 relative change
Flow Rate Tolerance= 0,00001 relative change
Flow Relaxation= (Automatic) Pressure Relaxation= (Automatic)
Constant Fluid Property Model
Fluid Database: AFT Standard
Fluid: titei 25% apa impuritati (4tc10tmp Max Fluid Temperature Data= 60 deg. C Min Fluid
Temperature Data= 9 deg. C Temperature= 15 deg. C
Density= 893,9933 kg/m3
Viscosity= 13,57998 centipoise Bulk Modulus= 1997 MPa Vapor Pressure= 0,00113 MPa
Viscosity Model= Newtonian
Atmospheric Pressure= 1 atm
Gravitational Acceleration= 1 g
Turbulent Flow Above Reynolds Number= 4000
Laminar Flow Below Reynolds Number= 2300
Total Inflow= 8,333E-03 m3/sec
15

Total Outflow= 8,333E-03 m3/sec


Maximum Static Pressure is 1,450 MPa at Pipe 2 Inlet
Minimum Static Pressure is 0,09219 MPa at Pipe 1 Outlet

16

17

Capitolul 3
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE GAZE

2.1. Conducta de presiune nalt:

p p =
2
p

Q g2*
k2

Lg

pp = 40105 N/m2
p = 6105 N/m2
Debitul pe fiecare treapt va fi:

1
Q g * = Q1 r
3
r ratia de solutie
Modulul de debit

Q
k = 2 2 Lg
pp
p
2
g*

T
k = 0
4 p0

0,5

d 05

R aer
Z T
p
p

0,5

T0 = 273,15K, p0 = 1,013.25.105 Pa, R = 8314 J/kgK


Determinarea diametrului orientativ, d0:
Coeficientul de rezistent hidraulic:
1
=
1

100 d 3
Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte Zp = f(Tr, pr) se poate
determina din Anexa 4, sau cu relatia
18

Z p = 1+

2.2. Conducta de presiune medie:


Modulul de debit:

9 pr
6
1 2

128 Tr Tr

Q
K m = 2 2 Lg
pp
p m

0,5

Q
K j = 2 2 Lg
pp
p j

0, 5

2
g*

ppm = 16 105 N/m2


pm = 2 105 N/m2
Diametrul orientativ se deduce din Km
Diametrul real se deduce din SREN 10208
2.3. Conducta de joas presiune:
Modulul de debit:

2
g*

ppj = 8 105 N/m2


pj = 1,05 105 N/m2
Diametrul orientativ se deduce din Kj
Diametrul real se deduce din SREN 10208
AFT Arrow Model
Title: AFT Arrow Model
Execution Time= 0,10 seconds
Total Number Of Pressure Iterations= 0
Total Number Of Flow Iterations= 2
Total Number Of Enthalpy Iterations= 2
Number Of Pipes= 5
Number Of Junctions= 6
Matrix Method= Gaussian Elimination
Length March Solution Method with Mach Number Limits
Segments Per Pipe= 10
Mach Number Increment= 0,01
19

Pressure Tolerance= 0,0001 relative change


Mass Flow Rate Tolerance= 0,0001 relative change
Enthalpy Tolerance= 0,0001 relative change
Flow Relaxation= (Automatic) Pressure Relaxation= (Automatic) Resistance Relaxation=
(Automatic)
Fluid Database: AFT Standard
Fluid: Methane
Max Fluid Temperature Data= 400 deg. K Min Fluid Temperature Data= 150 deg. K
Molecular Weight =16,043 amu
Gas Constant =0,5183 kJ/kg-K Critical Pressure =4,5988 MPa
Critical Temperature =190,555 deg. K Acentric Factor =0,008
Equation of State= Redlich-Kwong Enthalpy Model= Generalized Specific Heat Ratio
Accuracy = High Atmospheric Pressure= 1 atm Gravitational Acceleration= 1 g Standard
Pressure= 0,1013254 MPa
Standard Temperature= 15,55555 deg. C Turbulent Flow Above Reynolds Number= 4000
Laminar Flow Below Reynolds Number= 2300
Total Inflow= 0,1435 kg/sec Total Outflow= 0,1435 kg/sec Total Energy Inflow= 133,3 kW
Total Energy Outflow= 133,3 kW
Total Heat Transferred Into System= 0,000 kW Maximum Pressure is 4,000 MPa at Junction
1 Outlet Minimum Pressure is 0,1963 MPa at Junction 6 Inlet
Maximum Static Temperature is 20,00 deg. C at Junction 1 Inlet
Minimum Static Temperature is 2,424 deg. C at Junction 6 Inlet

20

21

22

Capitolul 4

DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A


TITEIULUI DIN PARCURILE DE SEPARARE

In vederea dimensionarii colectorului si a stabilirii unui program optim de pompare se


vor alege mai multe variante
Titeiul recoltat de la cele 5 parcuri are aceiasi calitate parcurile vor fi echipate cu pompe
2-PN-400 care au urmatoarele caracteristici
-Debitul de pompare

Vcd=0.092 (l/s)

-Numarul de curse duble pe minut

n=70 (cd/min)

-randamentul pompei

=0.7

-Debitul pompei

qp=

-presiunea de refulare

p =200 bar

-diametru nominal al conductei de refulare

4 inch(100mm)

-presiunea maxima de aspiratie

n Vcd=16.23 (m3/h)

10 bar

-diametru nominal al conductei de aspiratie


-dmensiuni de gabarit

10 inch (250 mm)


L = 4110 mm l=1960

23

4.1. Prima varianta de pompare:


Q2, z2

P2

Q4, z4

P4

L2

L4

Q1, z1

P1

L1A

A LAB

LBC

L3

LCD

LDE

L5
Q5P
, z5 5

Q3, z3

P3

Q5, Z5

Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1-4); (2); (3-5)

- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 4;


- a doua grupa de pompare: parcul 2;
- a treia grupa de pompare: parcul 3 parcul 5;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q2 = 72 + 260 = 332 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q3+Q4 = 470 m3/zi;
- debitul celei de a III-a grupe de pompare: Q5 = 140 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 3.

Timpul zilnic de pompare:

tz =

20 20
=
= 6.667 ore
ng
3
Se alege tz = 7 ore

Numarul de pompe necesare la fiecare parc:

npc1 =

Q1
72
=
= 0,63
q p t z 16,23 7

Se alege npr1 = 1 pompa

npc 2 =

Q2
260
=
= 2,28
q p t z 16,23 7

Se alege npr2 = 3 pompe

npc 3 =

Q3
230
=
= 2,02
q p t z 16,23 7

Se alege npr3 = 3 pompe

npc 4 =

Q4
240
=
= 2,11
q p t z 16,23 7

Se alege npr4 = 3 pompe

24

DC

npc 5 =

tevc1 =

Q1
72
=
= 4,43 ore
q p npr1 16,23 1

Se alege tevr1 = 5 ore

tevc 2 =

Q2
260
=
= 5,33 ore
q p npr 2 16,23 3

Se alege tevr2 = 6 ore

Q3
230
=
= 4,72 ore
q p npr 3 16,23 3

tevc 4 =
tevc 5 =

Se alege npr5 = 2 pompe

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:

tevc 3 =

Ora

Q5
140
=
= 1,23
q p t z 16,23 7

Se alege tevr3 = 5 ore

Q4
240
=
= 4,92 ore
q p npr 4 16,23 3

Se alege tevr4 = 5 ore

Q5
140
=
= 4,31 ore
q p npr 5 16,23 2

Se alege tevr3 = 5 ore

Diagrama de pompare
3

P
1

2
3
4
5

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:

qev1 =
qev 2 =

Nr.

crt.
1

[m /zi]
72

Q1
72
=
= 14,4 m 3 /h
tevr1
5

Q2
260
=
= 43,33 m 3 /h
tevr 2
6

qev 3 =

Q3
230
=
= 46 m3 /h
tevr 3
5

qev 4 =

Q4
240
=
= 48 m 3 /h
tevr 4
5

qev 5 =

Q5 140
=
= 28 m3 /h
tevr 5
5

npc

npr

0,63

1
25

tev

qev

[ore]
5

[m3/h]
14,4

24

2
3
4
5

260
230
240
140

2,28
2,02
2,11
1,23

3
3
3
2

6
5
5
5

43,33
46
48
28

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


Dimensionarea tronsonului 01-A
Determinarea diametrului orientativ:

d 01 A =

4 qev1
4 14,4
=
= 0,0713 m = 71,93 mm
vec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d01-A = 73,7 mm
D01-A = 88,9 mm = 3 in
e01-A = 7,6 mm
Dimensionarea tronsonului 02-A
Determinarea diametrului orientativ:

d 02 B =

4 qev 2
4 43,33
=
= 0,1237 m = 123,7 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d02-A = 123,9 mm
D02-A = 141,3 mm = 5 9/16 in
e02-A = 8,7 mm
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:

d 03 B =

4 qev 3
4 46
=
= 0,1316 m = 131,6 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d03-B = 131,7 mm
D01-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
e01-B = 4,8 mm

Dimensionarea tronsonului 04-C


Determinarea diametrului orientativ:

26

d 04 C =

4 qev 4
4 48
=
= 0,1302 m = 130,2 mm
vec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d04-C = 131,7 mm
D04-C = 168,3 mm = 6 5/8 in
e04-C = 18,3 mm
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:

d 05 D =

4 qev 5
4 28
=
= 0,0995 m = 99,5 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d05-D = 101,1 mm
D05-D = 114,3 mm = 4 in
e05-D = 7,1 mm

Dimensionarea conductelor colector:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s


Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d AB =

4 ( qev1 + qev 2 )
4 57,73
=
= 0,1428 m = 142,8 mm
vec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dA-B = 149,3 mm
DA-B = 168,3 mm = 5 9/16 in
eA-B = 9,5 mm
Dimensionarea tronsonului B-C
Determinarea diametrului orientativ:

d B C =

4 max( qev1 + qev 2 ; qev 3 )


4 57,73
=
= 0,1428 m = 142,8 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dA-B = 149,3 mm
DA-B = 168,3 mm = 5 9/16 in
eA-B = 9,5 mm

Dimensionarea tronsonului C-D


27

Determinarea diametrului orientativ:

dC D =

4 max( qev1 + qev 2 ; qev 3 + qev 4 )


4 94
=
= 0,1823 m = 182,3 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dC-D = 182,5 mm
DC-D = 219,1 mm
eC-D = 18,3 mm
Dimensionarea tronsonului D-E
Determinarea diametrului orientativ:

dDE =

4 max ( qev1 + qev 2 ; qev 3 + qev 4 ; qev 5 )


4 94
=
= 0,1823m = 182,3 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dC-D = 182,5 mm
DC-D = 219,1 mm
eC-D = 18,3 mm

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la conducta colectoare:

v1 A =

4 qev1
4 14,4
=
= 0,937 m/s
2
d1 A 0,0737 2 3600

v2 A =

4 qev 2
4 43,33
=
= 0,998 m/s
2
d 2 A 0,12392 3600

v3 B =

4 qev 3
4 46
=
= 0,939 m/s
2
d3 B 0,13162 3600

v 4C =
v5 D =

4 qev 4
4 48
=
= 1 m/s
2
d 4 C 0,13022 3600

4 qev 5
4 28
=
= 0,968 m/s
2
d5 D 0,10112 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la conducta colectoare.

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=18,510-6 m2/s

Re1 A =

v1 A d1 A 0,937 0,0737
=
= 3732 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Re 2 A =

v 2 A d 2 A 0,998 0,1239
=
= 6683 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6
28

Re 3 B =

v3 B d 3 B 0,939 0,1316
=
= 6679 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Re 4 C =
Re5 D =

v 4 C d 4 C 1 0,1302
=
= 7037 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

v5 D d 5 D 0,968 0,1011
=
= 5289 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:

1 A =

0,3164
0,3164
=
= 0,040
0.25
(Re1 A )
37320.25

2 A =

0,3164
0,3164
=
= 0,034
0.25
(Re 2 A )
66830.25

3B =

0,3164
0,3164
=
= 0,034
0.25
(Re1 A )
66790.25

4 C =

0,3164
0,3164
=
= 0,034
0.25
(Re 4 C )
7037 0.25

5 D =

0,3164
0,3164
=
= 0,037
0.25
(Re5 D )
52890.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura de la parcuri la


conducta colectoare:

8
qev2 1 L1 A
8
14,42 5400
(iL)1 A = 2 1 A
= 2
0,040
= 131,38 m
g
d15 A
9,806
0,07375 36002
8
qev2 2 L2
8
44,332 2100
(iL) 2 A = 2 2 A 5
= 2
0,034
= 25,94 m
g
d2 A
9,806
0,12815 36002
(iL)3 B =

8
qev2 3 L3
8
462 2800

0
,
034

= 32,55 m
3 A
2g
d35 B
2 9,806
0,13165 3600 2

(iL) 4 C =

8
qev2 4 L4
8
482 1700

0
,
034

= 22,70m
4C
2g
d 45 A
2 9,806
0,13025 36002

(iL)5 D

8
qev2 5 L5
8
282 4400
= 2 5 D 5
= 2
0,037
= 77,07 m
g
d5 A
9,806
0,10115 36002

Presiunea la depozitul central:


am = 850 kg/m3
pE = amgH =8509,80610=0,833105 Pa = 0,833 bar

29

Intervalul de ore 00-05


Pompeaza parcurile 1 i 2 i timpul de pompare este: tp = 5 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B =

4 qev1
4 14,4
=
= 0,249 m/s
2
d A B 0,14282 3600

vB C =

4 (qev1 + qev 2 )
4 57,73
=
= 1m/s
2
dBC
0,14282 3600

vC D =

4 (qev1 + qev 2 )
4 57,73
=
= 0,614 m/s
2
dC D
0,18232 3600

vD E =

4 (qev1 + qev 2 )
4 57,73
=
= 0,614 m/s
2
dDE
0,18232 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colectoare:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am= 18,510-6 m2/s

Re A B =

v A B d A B 0,249 0,1428
=
= 1922 < 2300 regim laminar
am
18,5 10 6

Re B C =

v B C d B C 1 0,1428
=
= 7718 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

ReC D =

vC D dC D 0,614 0,1823
=
= 6050 > 2300 regim turbulent
am
18,5 106

Re D E =

v D E d D E 0,614 0,1823
=
= 6050 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale conductei


colectoare:

A B =

64
64
=
= 0,033
1922
Re A B

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,033
0.25
(Re B C )
77180.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,035
0.25
(ReC D )
60500.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,035
0.25
(Re D E )
60500.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale conductei
colectoare:

(iL) A B =

8
qev2 1 LAB
8
14,42 3800

0
,
033

= 2,79 m
A B
2g
d A5 B
2 9,806
0,14285 36002
30

(iL) B C =

8
(qev1 + qev 2 ) 2 LBC
8
57,732 4200

0
,
033

= 49,61
BC
2g
d B5 C
2 9,806
0,14285 36002

(iL)C D =

8
( qev1 + qev 2 ) LCD = 8 0,035 57,732 6500 = 24,01 m

CD
2g
dC5 D
2 9,806
0,18235 36002

(iL) D E =

8
( qev1 + qev 2 ) LDE = 8 0,035 57,732 4850 = 17.92 m

DE
2g
d D5 E
2 9,806
0,18235 36002

Presiunea la fiecare parc:

p1 = p E + am g [iL1 A + iL AB + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z1 )] =

= 0,83310 5 + 850 9,806 [131,38 + 2,79 + 41,69 + 24,01 +17,920 + (160 300) ] = 73,91 105 Pa = 7,31 bar
p 2 = p E + am g [iL2 A + iL AB + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z 2 )] =

= 0,83310 5 + 850 9,806 [ 25,94 + 2,79 + 41,69 + 24,01 +17,920 + (160 170 ) ] = 9,36 10 5 Pa = 9,36 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W100 05 =

W1 00 05 =

p1 qev1

tp =

7,31 10 5 14,4
5 = 20885 Wh = 20,885 kW h
0,7 3600

p1 qev1
9,36 10 5 44,33
tp =
5 = 82327Wh = 82,327 kW h

0,7 3600
Intervalul de ore 05-06

Pompeaza parcul 2 i timpul de pompare este: tp = 1 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B =

4 qev 2
4 43,33
=
= 0,768m/s
2
d A B 0,1428 2 3600

v B C =

4 qev 2
4 43,33
=
= 0,768 m/s
2
d B C 0,1428 2 3600

vC D =

4 qev 2
4 43,33
=
= 0,471m/s
2
d C D 0,1823 2 3600

v D E =

4 qev 2
4 43,33
=
= 0,471 m/s
2
d D E 0,18232 3600

31

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=18,510-6 m2/s

Re A B =

v A B d A B 0,768 0,1428
=
= 5928 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Re B C =

v B C d B C 0,768 0,1428
=
= 5928 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,471 0,1823
=
= 4641 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Re D E =

v D E d D E 0,471 0,1823
=
= 4641 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale conductei colector:

A B =

0,3164
0,3164
=
= 0,036
0.25
(Re A B )
59280.25

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,036
0.25
(Re B C )
5928 0.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,038
0.25
(Re C D )
46410.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,038
0.25
(Re D E )
46410.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale conductei
colector:

(iL) A B =
(iL) B C
(iL) C D

qev2 2 LBC
8
8
43.332 4200
= 2 B C
= 2
0,036
= 8,99m
g
d B5 C
9,806
0,14285 3600 2

qev2 2 LCD
8
8
43,332 6500
= 2 C D
= 2
0,038
= 14,69 m
g
d C5 D
9,806
0,18235 3600 2

(iL) D E =

qev2 2 L AB
8
8
43,332 3800

0
,
036

= 8,13 m
A B
2g
d A5 B
2 9,806
0,14285 3600 2

qev2 2 LDE
8
8
43,332 4850

0
,
038

= 10,96 m
D E
2 g
d D5 E
2 9,806
0,18235 3600 2

Presiunea la fiecare parc:

p 2 = p E + am g [iL2 A + iL AB + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z 2 )] =

= 0,83310 5 + 850 9,806 [ 25,94 + 8,13 + 8,99 +14,69 +10,96 + (160 170 ) ] = 5,72 10 5 Pa = 5,72 bar
Energia consumata la fiecare parc:

32

W2 05 06 =

p 2 qev 2

tp =

5,72 10 5 43,33
1 = 9835 Wh = 9,835 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 10-15


Pompeaza parcurile 3 i 4 i timpul de pompare este: tp = 5 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v B C =

4 qev 3
4 46
=
= 0,797 m/s
2
d B C 0,1428 2 3600

vC D =

4 (qev 3 + qev 4 )
4 94
=
= 1m/s
2
dCD
0,18232 3600

v D E =

4 ( qev 3 + qev 4 )
4 94
=
= 1 m/s
2
d D E
0,18232 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=18,510-6 m2/s

Re B C =

v B C d B C 0,797 0,1428
=
= 6151 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Re C D =

v C D d C D
1 0,1823
=
= 9854 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Re D E =

v D E d D E 1 0,1823
=
= 9854 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale conductei colector:

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,035
0.25
(Re B C )
61510.25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,031
0.25
(Re C D )
9854 0.25

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,031
0.25
(Re D E )
9854 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale conductei
colector:

(iL) B C

qev2 3 LBC
8
8
46 2 4200
= 2 B C
= 2
0,035
= 33,41 m
g
d B5 C
9,806
0,14285 3600 2

(
qev 3 + qev 4 ) LCD
8
8
94 2 6500
= 2 C D
= 2
0,031
= 56,4m
g
d C5 D
9,806
0,18235 3600 2
2

(iL) C D

(
qev 3 + qev 4 ) LDE
8
8
94 2 4850
= 2 D E
= 2
0,031
= 42,08 m
g
d D5 E
9,806
0,18235 3600 2
2

(iL ) D E

33

p3 = p E + am g [iL3B + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z 3 )] =

= 0,83310 5 + 850 9,806 [32,55 + 33,41 + 56,4 + 42,08 + (160 180 ) ] = 12,87 10 5 Pa =12,87 bar
p4 = p E + am g [iL4 C + iLC D + iLD E + ( z E z 2 )] =

= 0,83310 5 + 850 9,806 [ 22,7 + 56,4 + 42,08 + (160 190)] = 8,43 10 5 Pa = 8,43 bar

Energia consumata la fiecare parc:

p3 qev 3

W110 15 =

W2 10 15 =

tp =

p 4 qev 4

12,87 10 5 46
5 = 117464 Wh = 117,46 kW h
0,7 3600

tp =

8,43 10 5 48
5 = 80285 Wh = 80,285 kW h
0,7 3600
Intervalul de ore 16-21

Pompeaza parcul 5 i timpul de pompare este: tp = 5 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conducte colectoare:

v D E =

4 qev5
4 28
=
= 0,297 m/s
2
d D E 0.18232 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colector:

Se cunoate vscozitatea amestecului: am=18,510-6 m2/s

Re D E =

v D E d D E 0,297 0,1823
=
= 2926 > 2300 regim turbulent
am
18,5 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale conductei colector:

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,043
0.25
(Re D E )
2926 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale conductei
colector:

(iL) D E =

qev2 5 LDE
8
8
282 4850

0
,
043

= 5,17 m
D E
2 g
d D5 E
2 9,806
0,18235 3600 2

Presiunea la fiecare parc:


34

p5 = p E + am g [iL5 D + iLD E + ( z E z 5 )] =

= 0,83310 5 + 850 9,806 [ 77,07 + 5,17 + (160 210 ) ] = 3,52 105 Pa = 3,52 bar

Energia consumata la fiecare parc:

W516 21 =

p5 qev 5

tp =

3,52 10 5 28
5 = 18055 Wh = 18,055 kW h
0,7 3600

4.2. A II-a varianta de pompare:


Q2, z2

P2

Q4, z4

P4

L2

L4

Q1, z1

P1

L1A

A LAB

LBC

L3

LCD

LDE

DC

L5
Q5P
, z5 5

Q3, z3

P3

Q5, Z5

Pompeaza pe rnd parcurile n grupe de pompare astfel: (1-3-5); (2-4);


- prima grupa de pompare: parcul 1 parcul 2 parcul 5
- a doua grupa de pompare: parcul 3 parcul 4;
- debitul primei grupe de pompare: Q1 + Q2+Q5 = 72+ 260+140 = 472 m3/zi;
- debitul celei de a II-a grupe de pompare: Q3 +Q4 = 230+240=470 m3/zi;
- numarul de grupe de pompare: ng = 2.

In vederea dimensionarii colectorului si a stabilirii unui program optim de pompare se vor


alege mai multe variante
Titeiul recoltat de la cele 5 parcuri are aceiasi calitate parcurile vor fi echipate cu pompe
2-PN-400 care au urmatoarele caracteristici
35

-Debitul de pompare

Vcd=0.092 (l/s)

-Numarul de curse duble pe minut

n=70 (cd/min)

-randamentul pompei

=0.7

-Debitul pompei

qp=

n Vcd=16.23 (m3/h)

-presiunea de refulare

p =200 bar

-diametru nominal al conductei de refulare

4 inch(100mm)

-presiunea maxima de aspiratie

10 bar

-diametru nominal al conductei de aspiratie

10 inch (250 mm)

-dmensiuni de gabarit

L = 4110 mm l=1960

-inaltime fara amortizor sferic de pulsatie

1655mm

- inaltime cu amortizor sferic de pulsatie

2625mm

Timpul zilnic de pompare:

tz =

20 20
=
= 10 ore
ng
2

Se alege tz = 10 ore

Numarul de pompe necesare la fiecare parc:


npc1 =

Q1
72
=
= 0,444
q p t z 16,23 10

Se alege npr1 = 1 pompa

npc 2 =

Q2
260
=
= 1,602
q p t z 16,23 10

Se alege npr2 = 2 pompe

npc 3 =

Q3
230
=
= 1,417
q p t z 16,23 10

Se alege npr3 = 2 pompe

npc 4 =

Q4
240
=
= 1,479
q p t z 16,23 10

Se alege npr4 = 2 pompe

npc 5 =

Q5
140
=
= 0,863
q p t z 16,23 10

Se alege npr5 = 1 pompe

Timpul de evacuare a productiei de la fiecare parc:


tevc1 =

Q1
72
=
= 4,436 ore
q p npr1 16,23 1

Se alege tevr1 = 5 ore

Q2
260
=
= 8,01 ore
q p npr 2 16,23 2

Se alege tevr2 = 9 ore

Q3
230
=
= 7,086 ore
q p npr 3 16,23 2

Se alege tevr3 = 8 ore

tevc 2 =
tevc3 =

36

tevc 4 =

Q4
140
=
= 7,39 ore
q p npr 4 16,23 2

Se alege tevr4 = 8 ore

t evc5 =

Q5
140
=
= 8,626 ore
q p npr 5 16,23 1

Se alege tevr5 = 9 ore

Diagrama de pompare
Ora/

2
3
4
5

Debitul de evacuare pentru fiecare parc:


qev1 =

Q1
72
=
= 14,4 m 3 /h
tevr1
5

qev 2 =

Q2
260
=
= 28,889 m 3 /h
tevr 2
9

qev 3 =

Q3
230
=
= 28.75 m 3 /h
tevr 3
8

qev 4 =
qev 5 =

Nr.

crt.
1
2
3
4
5

[m3/zi]
72
260
230
240
140

Q4
240
=
= 30m 3 /h
tevr 4
8

Q5 140
=
= 15.556 m 3 /h
tevr 5
9

npc

npr

0,444

1
2
2
2
1

1,602
1,417
1,479
0,863
37

tevr

qev

[ore]
5
9
8
8
9

[m3/h]
14,4
28,889
28,75
30
15.556

24

Dimensionarea conductelor de legatura de la parcuri la conducta colectoare:


Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului 01-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 01 A =

4 qev1
4 14,4
=
= 0,071 m = 71 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d01-A = 73,7 mm
D01-A = 88,9 mm = 3 in
e01-A = 7,6 mm
Dimensionarea tronsonului 02-A
Determinarea diametrului orientativ:
d 02 A =

4 qev 2
4 28,889
=
= 0,101 m = 101 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d02-A = 101,5 mm
D02-A = 114,3 mm = 4 1/2 in
e02-A = 6,4 mm
Dimensionarea tronsonului 03-B
Determinarea diametrului orientativ:
d 03B =

4 qev3
4 28,75
=
= 0,101 m = 101 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d03-B = 101,5 mm
D01-B = 114,3 mm = 4 1/2 in
e01-B = 6,4 mm
Dimensionarea tronsonului 04-C
Determinarea diametrului orientativ:
d 04C =

4 qev 4
4 30
=
= 0,103 m = 103 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d04-C = 103,1 mm
38

D04-C = 114,3 mm = 4 1/2 in


e04-C = 5,6 mm
Dimensionarea tronsonului 05-D
Determinarea diametrului orientativ:
d 05D =

4 qev 5
4 15,556
=
= 0,074 m = 74 mm
v ec
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


d05-D = 74,7 mm
D05-D = 88,9 mm = 3 in
e05-D = 7,1 mm
Dimensionarea conductelor colector:
Se alege viteza economica: vec=1 m/s
Dimensionarea tronsonului A-B
Determinarea diametrului orientativ:

d AB =

4 max( qev1 + qev 2 )


=
v ec

4 (28,889 + 14,4)
= 0,124 m = 124 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dA-B = 125,5 mm
DA-B = 141,3 mm = 5 9/16 in
eA-B = 7,9 mm
Dimensionarea tronsonului B-C
Determinarea diametrului orientativ:

d BC =

4 max( qev1 + qev 2 ; qev 3 )


=
v ec

4 (14,4 + 28,889)
= 0,124 m = 124 mm
1 3600

Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88


dB-C = 127,1 mm
DB-C = 141,3 mm
eB-C = 7,1 mm
Dimensionarea tronsonului C-D
Determinarea diametrului orientativ:

d C D =

4 max( qev1 + qev 2 ; qev 3 + qev 4 )


4 | (28,75 + 30)
=
= 0,144 m = 144 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
39

dC-D = 146,3 mm
DC-D = 168,3 mm = 6 5/8
eC-D = 11 mm
Dimensionarea tronsonului D-E
Determinarea diametrului orientativ:

d DE =

4 max( qev1 + qev + qev 5 ; qev 2 + qev 4 )


4 59,99
=
= 0,146m = 146 mm
v ec
1 3600
Alegerea diametrului real conform STAS 715/8-88
dD-E = 149,3 mm
DD-E = 168,3 mm = 6 5/8 in
eD-E = 9,5 mm

Diametrele interioareale ale conductelor sunt trecute n schema urmatoare [mm]:


Q2, z2

P2

Q4, z4

P4

101,5

103,1

Q1, z1

P1 73,7

A 125,5 B 127,1

101,5

149,3

149,3

DC

74,7
Q5P
, z5 5

Q3, z3

P3

Q5, Z5

Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la conducta


colectoare:

v1 A =

4 qev1
4 14,4
=
= 0.938 m/s
2
d1 A 0,0737 2 3600

v 2 A =

4 qev 2
4 28,889
=
= 0.992 m/s
2
d 2 A 0,10152 3600

40

v 3 B =

4 qev 3
4 28,75
=
= 0,987 m/s
2
d 3 B 0,10152 3600

v 4 C =

4 qev 4
4 30
=
= 0,998 m/s
2
d 4C 0,10312 3600

v 5 D =

4 qev 5
4 15,556
=
= 0,986 m/s
2
d 5 D 0,0747 2 3600

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la conducta


colectoare.
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=17,310-6 m2/s
Re1 A =

v1 A d1 A 0,998 0,0737
=
= 3994 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Re 2 A =

v 2 A d 2 A 0,992 0,1015
=
= 5818 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Re3B =

v 3B d 3B 0,987 0,1015
=
= 5790 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Re 4C =

v 4C d 4C 0,998 0,1031
=
= 5875 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Re 5D =

v 5D d 5D 0,986 0,0747
=
= 4257 > 2300 regim turbulent
am
17,3 106

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de la


parcuri la conducta colectoare:

1A =

0,3164
0,3164
=
= 0,04
0 , 25
(Re1A )
3994 0, 25

2A =

0,3164
0,3164
=
= 0,036
0.25
(Re 2A )
58180.25

3B =

0,3164
0,3164
=
= 0,036
0.25
(Re 3B )
5790 0.25

4C =

0,3164
0,3164
=
= 0,036
0.25
(Re 4C )
58750.25

5D =

0,3164
0,3164
=
= 0,039
0.25
(Re 5D )
4257 0.25

Calculul presiunile sub forma de termeni de naltime pe conductele de legatura de


la parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

8
qev2 1 L1 A
8
14,4 2 5400
= 2 1 A
= 2
0,04
= 130,721 m
g
d15 A
9,806
0,0737 5 3600 2
41

(iL) 2 B =

8
qev2 2 L3
8
28,752 2100

0
,
036

= 37,59 m
3 B
2g
d 35 B
2 9,806
0,10155 36002

(iL) 4C =

8
qev2 4 L4
8
30 2 1700

0
,
036

= 30,273m
4 C
2g
d 45C
2 9,806
0,10315 3600 2

(iL) 5 D =

8
qev2 5 L5
8
15,556 2 4400

0
,
039

= 114,359 m
5 D
2g
d 55 D
2 9,806
0,0747 5 3600 2

Presiunea la depozitul central:


am = 850 kg/m3
pE = amgH =8509,80610=0,83351105 Pa = 0,83351 bar
Intervalul de ore 01-06
Pompeaza parcurile 1,2 i 5 i timpul de pompare este: tp = 5 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B =

4 (qev1 + qev 2 )
4 43,289
=
= 0,972 m/s
2
d A B
0,12552 3600

v B C =

4 (qev1 + qev 2 )
4 43,289
=
= 0,948 m/s
2
d B C
0,12712 3600

vC D =

4 ( qev1 + qev 2 )
4 43,289
=
= 0,715m/s
2
dC D
0,14632 3600

v D E =

4 ( qev1 + qev 2 + qev5 )


4 58,845
=
= 0,934 m/s
2
d D E
0,14932 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=17,3 10-6 m2/s
Re AB =

v AB d AB 0,927 0,1255
=
= 7051 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Re BC =

v BC d B C 0,948 0,1271
=
= 6962 > 2300 regim turbulent
am
17.3 10 6

ReC D =

v C D d C D 0,715 0,1463
=
= 6049 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Re DE =

v D E d D E 0,934 0,1493
=
= 8057 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

42

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

AB =

0,3164
0,3164
=
= 0,0345
0 , 25
(Re AB )
70510, 25

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,0346
0 , 25
(Re B C )
6962 0, 25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,036
0.25
(ReC D )
6049 0.25

DE =

0,3164
0,3164
=
= 0,033
0.25
(Re D E )
8057 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B

8
(qev1 + qev 2 ) 2 LAB
8
43,289 2 3800
= 2 A B
= 2
0,0345
= 50,37 m
g
d A5 B
9,806
12555 3600 2

(iL) BC

(qev1 + qev 2 ) 2 LBC


8
8
43,289 2 4200
= 2 B C
= 2
0,0346
= 52,421 m
g
d B5 C
9,806
0,12715 3600 2

(iL)C D

8
(qev1 + qev 2 ) 2 LCD
8
43,289 2 6500
= 2 C D
= 2
0,036
= 41,586 m
g
d C5 D
9,806
0,14635 3600 2

8
( qev1 + qev 2 + qev 5 ) 2 LDE
8
58,8452 4850

0
,
033

= 48,22 m
D E
2g
d D5 E
2 9,806
0,14935 3600 2
Presiunea la fiecare parc:

(iL) D E =

p1 = p E + am g [iL1 A + iL AB + iL B C + iLC D + iL D E + ( z E z1 )] =

= 0,83351 10 5 + 850 9,806 [130,721 + 50,37 + 52,421 + 41,586 + 48,22 + (160 300 ) ] = 16,11 10 5 Pa = 1
p 2 = p E + am g [iL2B + iL AB + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z 2 )] =

= 0,83351 105 + 850 9,806 [37,59 + 50,37 + 52,421 + 41,586 + 48,22 + (160 170 ) ] = 19,19 105 Pa = 19,
p5 = p E + am g [iL5d + iL D E + ( z E z 5 )] =
= 0,83351 105 + 850 9,806 [114,359 + 48,22 + (160 210 ) ] = 10,22 105 Pa = 10.22 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W10106 =

p1 qev1

tp =

16,11 105 14,4


5 = 46038 Wh = 46,038 kW h
0,7 3600

43

W20106 =
W50106 =

p5 qev 5

p3 qev 2

tp =

tp =

28,889 105 28,75


5 =109975Wh =109,975kW h
0,7 3600

10,22 105 15,556


5 = 31534 Wh = 31,534 kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 06-10


Pompeaza parcurile 2 i 5 i timpul de pompare este: tp = 4 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B =

4 qev 2
4 14,4
=
= 0,649 m/s
2
d A B 0,12552 3600

v B C =

4 qev 2
4 14,4
=
= 0,632 m/s
2
d B C 0,12712 3600

vC D =

4 ( qev 2 )
4 14,4
=
= 0,477m/s
2
d C D 0,14632 3600

v D E =

4 ( qev 2 + qev 5 )
4 44,445
=
= 0,705 m/s
2
d D E
0,14932 3600

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=17,3 10-6 m2/s
Re AB =

v AB d AB 0,927 0,1255
=
= 4705 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Re BC =

v B C d B C 0,948 0,1271
=
= 4646 > 2300 regim turbulent
am
17.3 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,715 0,1463
=
= 4036 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Re DE =

v D E d D E 0,934 0,1493
=
= 6085 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

AB =

0,3164
0,3164
=
= 0,0382
0 , 25
(Re AB )
47050, 25

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,0383
0 , 25
(Re BC )
4646 0, 25

C D =

D E =

0,3164
0,3164
=
= 0,04
0.25
(Re C D )
4036 0.25

0,3164
0,3164
=
= 0,036
0.25
(Re D E )
44880.25
44

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:

(iL) A B

8
q L
8
14,4 2 3800
= 2 A B ev 2 5 AB = 2
0,0345
= 28,82 m
g
d A B
9,806
12555 3600 2
2

(iL) BC =

8
qev 2 LBC
8
14,4 2 4200

0
,
0346

= 25,83 m
B C
2g
d B5 C
2 9,806
0,12715 3600 2

(iL) C D =

8
qev 2 LCD
8
14,4 2 6500

0
,
036

= 20,491 m
C D
2g
d C5 D
2 9,806
0,14635 3600 2

8
(qev 2 + qev 5 ) 2 LDE
8
44,4452 4850
(iL) D E = 2 D E
=

0
,
033

= 29,507 m
g
d D5 E
2 9,806
0,14935 3600 2
Presiunea la fiecare parc:
p 2 = p E + am g [iL2B + iL AB + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z 2 )] =

= 0,83351 105 + 850 9,806 [ 37,59 + 24,82 + 25,83 + 20491 + 31,841 + (160 170 ) ] = 11,72 105 Pa = 11,72
p5 = p E + am g [iL5d + iL D E + ( z E z 5 )] =
= 0,83351 10 5 + 850 9,806 [114,359 + 31,841 + (160 210 ) ] = 8,85 105 Pa = 8,85 bar

Energia consumata la fiecare parc:


W20610 =

p3 qev 2

W50610 =

tp =

p5 qev 5

28,889 105 28,75


4 =19757 Wh =19,757kW h
0,7 3600

tp =

10,22 105 15,556


4 = 21856 Wh = 21,856kW h
0,7 3600

Intervalul de ore 12-20


Pompeaza parcurile 3 i 4 i timpul de pompare este: tp = 8 ore
Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v B C =

4 qev 3
4 28,889
=
= 0,629 m/s
2
d BC 0,12712 3600

vC D =

4 ( qev 3 + qev 4 )
4 58,75
=
= 0,971m/s
2
dC D
0,14632 3600

v D E =

4 ( qev3 + qev 4 )
4 58,75
=
= 0,932 m/s
2
d D E
0,14932 3600
45

Calculul numarului Reynolds pe diversele tronsoane ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=17,3 10-6 m2/s
Re BC =

v B C d B C 0,948 0,1271
=
= 4624 > 2300 regim turbulent
am
17.3 10 6

Re C D =

v C D d C D 0,715 0,1463
=
= 8209 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6

v DE d DE 0,934 0,1493
=
= 8044 > 2300 regim turbulent
am
17,3 10 6
Calculul coeficientilor de rezistivitate hidraulica pe diversele tronsoane ale
Re DE =

conductei colector:

B C =

0,3164
0,3164
=
= 0,0384
0 , 25
(Re B C )
46240, 25

C D =

0,3164
0,3164
=
= 0,033
0.25
(Re C D )
8209 0.25

DE =

0,3164
0,3164
=
= 0,033
0.25
(Re DE )
8044 0.25

Calculul presiunilor sub forma de termeni de naltime pe diversele tronsoane ale


conductei colector:
2

(iL) BC =

(iL) C D =

qev3 LBC
8
8
28,752 4200

0
,
0348

= 25,613 m
B C
2g
d B5 C
2 9,806
0,12715 3600 2

8
(qev 3 + qev 4 ) 2 LCD
8
58,752 6500

0
,
033

= 70,967 m
CD
2g
d C5 D
2 9,806
0,14635 3600 2

8
(qev 3 + qev 4 ) 2 LDE
8
58,752 4850
(iL) D E = 2 D E
=

0
,
033

= 48,085 m
g
d D5 E
2 9,806
0,14935 3600 2
Presiunea la fiecare parc:
p3 = p E + am g [iL3B + iLB C + iLC D + iLD E + ( z E z3 )] =
p4 = p E + am g [iL4 C + iLC D + iLD E + ( z E z 4 )] =

= 0,83351 105 + 850 9,806 [ 49,699 + 25,613 + 70,967 + 48,085 + (160 180 ) ] = 15,37 105 Pa = 15,37 bar
0,83351 105 + 850 9,806 [30,273 + 70,967 + 48,085 + (160 190 ) ] = 10,78 105 Pa = 10,78 bar

46

Energia consumata la fiecare parc:


W31220 =

p3 qev 3

W41220 =

tp =

p5 qev 4

28,889 105 28,75


8 =140254 Wh =140,254kW h
0,7 3600

tp =

10,22 105 30
8 =102661 Wh =102,661kW h
0,7 3600

Energia consumata la parcuri n 24 ore:


W1 = W10106 = 46,038 kW h
W2 = W20106 + W20610 = 129,732kW h
W3 = W3-12-20 =140,254 kW h
W4 = W4-12-20 =102,661kWh
W5 = W50106 + W50610 =53,39kWh

W I = Wi = 472,075 kW h
i =1

AFT Impulse Model


Title: AFT Impulse Model
Analysis run on: 17.05.2011 12:19:05
Steady-State Execution Time= 0,06 seconds
Total Number Of Head/Pressure Iterations= 0
Total Number Of Flow Iterations= 2
Number Of Pipes= 14
Number Of Junctions= 15
Matrix Method= Gaussian Elimination
Workspace labels
Pressure/Head Tolerance= 0,00001 relative change
Flow Rate Tolerance= 0,00001 relative change
Flow Relaxation= (Automatic) Pressure Relaxation= (Automatic)
Constant Fluid Property Model Fluid Database: AFT Standard Fluid: titei zemes
Max Fluid Temperature Data= 15 deg. C Min Fluid Temperature Data= 10 deg. C Temperature= 15 deg. C
Density= 890,3 kg/m3
Viscosity= 0,04216 kg/sec-m Bulk Modulus= 1990 MPa Vapor Pressure= 0,0012 MPa Viscosity Model=
Newtonian
Atmospheric Pressure= 1 atm
Gravitational Acceleration= 1 g
Turbulent Flow Above Reynolds Number= 4000
Laminar Flow Below Reynolds Number= 2300
Total Inflow= 0,01250 m3/sec
Total Outflow= 0,01250 m3/sec
Maximum Static Pressure is 10,53 MPa at Pipe 26 Inlet
Minimum Static Pressure is 0,01267 MPa at Pipe 21 Outlet

47

48

49

Capitolul 5
BILANTUL TERMIC AL DEPOZITULUI CENTRAL
n cadrul depozitului central titeiul curat este depozitat n rezervoare metalice
cilindrice verticale cu capacitati corespunzatoare conform STAS 6579 71.
Pentru depairea temperaturii de congelare i asigurarea transportului titeiului spre
rafinarie acesta se ncalzete cu ajutorul serpentinelor la o temperatura T = 60 C. Aburul de
ncalzire va fi de tip saturat produs n agregate de tip ABA.
Rezervoarele au urmatoarele capacitati:
- capacitatea nominala: 1000 m3;
- capacitatea efectiva: 1062 m3;
- diametrul interior al primei virole: D = 12370 mm;
- numarul virolelor: n = 6;
- naltimea partii cilindrilor: H = 8840 m;
- grosimea capacului: 5mm;
- grosimea fundului: 5 mm;
- grosimea mantalei: 5mm;
- inclinarea capacului: 1/20.
Cantitatea de titei curat n parcul central:
Qiei net = (1 i ) ( Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q ) 5 =

= (1-0,29)( 72 + 260 + 230 + 240 + 140 ) = 668,82 m3/zi


Numarul de rezervoare n care se depoziteaza titeiul curat:
nc =

Qiei _ net
V

669
= 0,669 Se alege nr = 1 rezervor
1000

Calculul cantitatii totale de caldura


Q = QI + QII + QIII
- QI reprezinta caldura necesara ridicarii temperaturii titeiului la temperatura de
siguranta Ts la temperatura de ncalzire T;
- QII reprezinta cantitatea totala de caldura necesara topirii parafinei cristalizate;
- QIII reprezinta cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura.
50

Temperatura de siguranta:
Ts = Tc + 5 C = 10 + 5 = 15 C = 288,15 K
Temperatura de ncalzire:
T = 60 C = 333,15 K
Temperatura medie:
Tm =

T + 2 TS 333,15 + 2 288,15
=
= 303.15 K
3
3

Caldura necesara ridicarii temperaturii titeiului la temperature de siguranta:


QI = t ct V ( T Ts ) = 887.032 0,639 1000 ( 333,15 288,15) = 25.51 10 6 kcal

unde:
- ct caldura specifica a titeiului;
ct = 0.4825 + 0.00077 ( Tm 100 ) = 0,4825 + 0,00077 ( 303,15 100 ) = 0,639 kcal/h

- V volumul titeiului din rezervor.


Cantitatea totala de caldura necesara topirii parafinei:
QII = t V = 887.032 1000 0,06 40 = 2.129 10 6 kcal/h

- caldura latenta de vaporizare;


- reprezinta continutul de parafina.

= 40 kcal/kg

= ( 4...8) 0 0 se alege

= 6% = 0,06

Cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura:


QIII = K S ( Tm Text )

unde:
K este coeficientul global de schimb de caldura;
S suprafata rezervorului;
Text temperatura mediului exterior.
K S = K g S f + K og S og + K l S l

unde:
Kg coeficientul global de schimb de caldura pentru fundul rezervorului;
k g =1 kcal/m 2 ho C

Kog coeficient de oglinda;


k og =1.5 kcal/m 2 ho C

Kl coeficientul lateral.
kl = 5 kcal/m 2 ho C
51

Cantitatea de caldura necesara compensarii pierderilor de caldura se determina n doua


cazuri:
- Pe timp de vara: Text=25C;
- Pe timp de iarna: Text= - 15C.
Rezervorul avnd o forma cilindrica suprafetele de fund i de oglinda sunt egale.
S f = S og =

D2
4

12,37 2
4

= 120,17 m 2

S l = D h = 12,37 8,321 = 323.36 m 2


h=

V
1000
=
= 8.321 m
Sf
120,17

KS = 1120,17 + 1,5120,17 + 5323,36 =1917,2 kcal/hC


Pe timp de vara:
QIII = 1917,2 (303.15 258.15) = 9586 kcal
Q = QI + QII + QIII =25.51106 + 2.129106 + 9586 =27.65106 kcal
Pe timp de iarna:
QIII = 1917,2 (303.15 + 283.15) = 86274 kcal
Q = QI + QII + QIII =25.51106 + 2.129106 + 86274 =27.73106 kcal
Numarul de agregate necesare ncalzirii titeiului
Debitul de aer necesar (kg abur/ora); p = 8 at, t = 175 C
Qabur =

iabur=560 kcal/kg

Q
iabur

(entalpia aburului).

Pe timp de vara:
Qabur =

27.65 10 6
= 49375 kg cal/h
560

Qabur =

27.73 10 6
= 48518 kg cal/h
560

Pe timp de iarna:

Cantitatea de apa necesara producerii aburului, pentru raportul de conversie


1/1:
52

Pe timp de vara:
Qap =

Qabur 49375
=
= 49.375 m 3 /h
1000
1000

Qap =

Qabur 48518
=
= 48.518 m 3 /h
1000
1000

Pe timp de iarna:

Debitul de gaze necesar producerii aburului:


Qg =

Q
p cal

unde: pcal = 8760 k cal/ m st puterea calorica a gazului


Pe timp de vara:
Qg =

Q
27.65 10 6
=
= 2804.26 m 3 /h
p cal
8760

Pe timp de iarna:
Qg =

Q
27.73 10 6
=
= 2812.37 m 3 /h
p cal
8760

Lungimea serpentinelor de ncalzire


Lungimea serpentinelor de ncalzire:
L=

S sp

419,61
= 394,93 m
0,3382

unde:
Ssp aria suprafetei serpentinei;
d diametrul serpentinei; d = 338,2 mm.
S sp =

Q
+ T fc

Tab
K ab t
2

Tab + Ts
2

27.73 10 6
= 463.27 m 3
448,15 + 375,15 448,15 + 288,15
1376

2
2

unde:
- Kab-t coeficientul global de schimb de caldura abur titei;
Kab-t =1600 W/m2K = 1376 kcal/ m2hK
1 kW =860 kcal/h
- Tab temperatura de ncalzire a aburului;
Tab = 175 C = 448,15 K
- Tfc temperatura finala a condensului;
Tfc = 375,15 K
53

Timpul de racire al titeiului din rezervor


Pe timp de vara: Text = 25 C
=

T Text
t ct V
ln
KS
TS Text

333.15 298.15
887.032 0,639 1000
=
ln
1917,2

288.15 298.15

= 370.37 ore

Pet imp de iarna: Text = -10 C

T Text
t ct V
ln
KS
TS Text

887.032 0,639 1000 333.15 263.15


=
ln
= 304.40 ore
1917,2
288.15 263.15

54

Capitolul 6

PROIECTAREA CONDUCTEI DE TRANSPORT DE LA


DEPOZITUL CENTRAL LA RAFINARIE
Transportul titeiului curat de la depozitul central la rafinarie se face cu pompele 2PN-400, echipate cu
camaa de 7 1 4 " i au urmatoarele caracteristici:
- volumul pe cursa dubla:
Vcd=30,6 l/c.d.
- numarul de curse duble pe minut:
ncd=50 c.d./minut
- randamentul:
= 0,7
- debitul pompei:
qp = Vcd ncd = 30,6 10-3 50 60 0,7 =64,26 m3/h
- presiunea de pompare maxima:
pp = 70 bar
6.1. Calculul hidraulic al conductei de transport

Q2
pD pR
8
= 2 t5 Lt + t g ( z R z D )
t g
g d

Determinarea debitului total de titei curat la depozitul central:


Qt = (1- i)( Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5) = (1-0,43)(72 + 260 + 230 + 240 + 140) =
=536,94 m3/zi = 22,37 m3/h

Numarul de pompe:

npc =

Qt
536,94
=
= 0,464
q p t z 64,26 18

Se alege npr = 1 pompa

unde:
- tz: timpul zilnic de pompare
tz = 18 ore

Determinare diametrului orientativ:

Se alege viteza economica: vec=1 m/s

d0 =

4 Qt
4 22,37
=
= 0,089 m = 89 mm
v ec
1 3600

55

Determinarea diametrului real, conform STAS 715/8 88:


d = 92,1 mm
D = 114,3 mm = 4 1/2 in
e = 11,1 mm

Viteza reala:

v=

4 Qt
4 22,37
=
= 0,760 m/s
d 3600 0,102 2

Temperatura medie pe conducta:


Pe timp de vara:

Tm =

TD + 2 TR 60 + 2 18
=
= 32 C
3
3

TD temperatura la depozitul central:


TD = 60 C
TR temperatura la rafinarie:
TR = 18 C
Pe timp de iarna:

Tm =

TD + 2 TR 60 + 2 2
=
= 21,33 C
3
3

TD temperatura la depozitul central:


TD = 60 C
TR temperatura la rafinarie:
TR = 2 C

Densitatea medie pentru temperatura medie:


Pe timp de vara:

t = 293,15 (Tm 273,15) = 902,02 0,0037 ( 305,15 273,15) = 901,90 kg/m 3


= 1,1875 0,001315273,15 = 1,1875 -0,001315902.02 = 0,0037
Pe timp de iarna:

t = 293,15 (Tm 273,15) = 902,02 0,0037 ( 294,48 273,15) = 901,94 kg/m 3


= 1,1875 0,001315273,15 = 1,1875 -0,001315902.02 = 0,0037

Vscozitatea titeiului pentru temperatura medie:


Pe timp de vara:
log[log(106lTm+0,8)]=A+Blog Tm => Tm=20,82510-6 m2/s

constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C + 0.8)] = A + B log T 1

log[log(106 vt 2C + 0.8)] = A + B log T 2


56

Pe timp de iarna:
log[log(106lTm+0,8)]=A+Blog Tm => Tm=21,47510-6 m2/s
constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C + 0.8)] = A + B log T 1

log[log(106 vt 2C + 0.8)] = A + B log T 2

Calculul numarului Reynolds:


Pe timp de vara:

Re =

v d 0,760 0,0921
=
= 3361 regim turbulent
vTm
20,825 10 6

Pe timp de iarna:

Re =

v d 0,760 0,0921
=
= 3259 regim turbulent
vTm
21,475 10 6

Coeficientul de rezistenta hidraulica:


Pe timp de vara:

0,3164 0,3164
=
= 0,041
Re0, 25
33610, 25

Pe timp de iarna:

0,3164 0,3164
=
= 0,041
Re 0, 25 32590, 25

Panta hidraulica:
Pe timp de vara:

i=

Qt2
8
8
22,37 2

0
,
041

= 0,019
2g
d 5 2 9,806
3600 2 0,09215
Pe timp de iarna:

i=

Qt2
8
8
22,37 2

0
,
041

= 0,019
2g
d 5 2 9,806
3600 2 0,1025

Presiunea de pompare:
Pe timp de vara:

PD = PR + t g [ i Lt + ( z R z E ) ] = 0,884 10 5 + 901,90 9,806 [ 0,019 64300 + (180 160 ) ] =


110,7105 Pa = 110,7 bar

PR = H t g = 10 901,90 9,806 = 88440 Pa = 0,884 bar


Pe timp de iarna:

57

PD = PR + t g [ i Lt + ( z R z E ) ] = 0,884 105 + 901,94 9,806 [ 0,019 64300 + (180 160 ) ] = =


110,7105 Pa = 110,7 bar

PR = H t g = 10 901,94 9,806 = 88444 Pa = 0,884 bar

Numarul de statii de pompare:

nsc =

N=

PD 110,7
=
= 1,58
pp
70

Se alege nsr = 2 statii

Puterea necesara pomparii:

p p Qt

m t t z

k ns =

70 105 22,37
1,1 2 = 7383,78 W h = 7,383 kW h
0,96 0,75 18 3600

unde:
- m - este randamentul motorului

m = 0.96
- t - este randamentul transmisiei

t = 0.75
- k - coeficientul de supra sarcina
k=1.1

Energia consumata pe zi:


W = Ntz320 = 7,38318320 = 42526 kWh/zi

6.2. Calculul mecanic al conductei de transport


Grosimea de perete a tevii se determina pe baza teoriei efortului unitar.

e=

PD D
+ a1 + a2 = + a1 + a2
2 a

unde:
- coeficientul de calitate al mbinarii sudate: =(0,7...0,9)

Se alege: =0,9;

- a1 ados pentru neuniformitatea grosimii peretelui: a1=(0,125...0,15) mm


Se alege:

a1=0,130 mm;

- a2 adaos pentru coroziune: a2=(0,5...1) mm

Se alege:

a2=0,75 mm;

- a efortul unitar admisibil:

a =

c
c

2,07 108
= 1,182 108 N/m 2
1,75

- c efortul unitar de curgere: c =2,07108 N/m2


58

c coeficient de siguranta: c=(1,67...2) Se alege: c=1,75;

e=

PD D
110,7 105 114,3
+ a1 + a2 =
+ 0,13 + 0,75 = 6,82 mm < 7,1 mm
2 a
2 0,9 1,182 108

e=6,82 mm < 7,1 mm => conducta a fost corect dimensionata.

6.3. Calculul termic al conductei de transport

Trasarea variatiei temperaturii de-a lungul conductei:


Pe timp de vara:

T j = Text + ( TD Text ) e a j = 18 + ( 60 18) e 0,146 j = 18 + 42 e 0,146 j


a=

K d
2 0,0921 3600
=
= 0,146
tm cmt Qt 901,90 29,42 0,536

- temperatura la depozitul central: TD =60 C


- temperatura exterioara: Text = 18 C
- coeficientul global de schimb de caldura: K=2 W/m2K
- caldura specifica a titeiului pentru temperatura medie: cmt

cmt = 0,4825 + 0,00077 (Tm 100) = 0,4825 + 0,0077 (305,15 100) = 0,640 Kcal/kgC
Pe timp de iarna:

T j = Text + ( TD Text ) e a j = 2 + ( 60 2 ) e 0,146 j = 2 + 58 e 0,146 j


a=

K d
2 0,0921 3600
=
= 0,146
tm cmt Qt 901,94 29,42 0,536

- temperatura la depozitul central: TD =60 C


- temperatura exterioara: Text = 2 C
- coeficientul global de schimb de caldura: K=2 W/m2K
- caldura specifica a titeiului pentru temperatura medie: cmt

cmt = 0,4825 + 0,00077 (Tm 100) = 0,4825 + 0,0077 (294,48 100) = 0,632 Kcal/kgC

Calculul hidraulic al conductei considernd proprietatile fluidelor ca fiind zonal constante:

- lungimea tronsonului:
L = 5 km = 5000 m
- determinarea numarului de tronsoane:

j=

Lt
64300
=
= 12,86
L 5000

Avem 13 tronsoane din care 12 de 5 km i unul de 3,3 km.

Calculul temperaturii medii pe fiecare tronson:

Tmj =

T j + 2 T j +1
3
59

[C]

Densitatea titeiului pentru temperatura medie pe ficare tronson:

tj = 293,15 (Tmj 273,15) [kg/m3 ]


293,15 = 887 kg/m 3
= 1,1825 0,001315273,15=1,1825-0,001313887 = 0,016

Vscozitatea titeiului pentru temperatura medie pe fiecare tronson:


log[log(106Tj+0,8)]=A+Blog Tmj

constantele A i B se determina din sistemul de ecuatii:

log[log(106 vt1C + 0.8)] = A + B log T 1

log[log(106 vt 2C + 0.8)] = A + B log T 2


0,88 = A + B 2,46
0,85 = A + B 2,48
( 1)

0,88 0,85 = B 2,46 B 2,48


0,03 = - B0,02 => B = - 1,5
0,88 = A 1,52,46 => A =4,57

A = 4,57

B = 1,5
tj = 1010

/10

4 Qt
4 22,37
=
= 0,932 m/s
2
d
0,09212 3600

Numarul Reynolds pe fiecare tronson:

Re j =

0,8

Viteza medie pe fiecare tronson:

v=

( 4 , 57 1, 5log Tmj )

v d
vtj

Rezistenta hidraulica pe fiecare tronson:


- regim turbulent:

j =

0,3164
Re0j , 25

- regim laminar:
60

j =

Panta hidraulica pe fiecare tronson:

ij =

64
Re j

8
Qt2

j
2g
d5

Pierderea de sarcina pe fiecare tronson:


hLj = i j L

Pierderea totala de sarcina:


13

13

j =1

j =1

hL = hLj = L i j

Presiunea de pompare:
Pe timp de vara:

13

PE = PR + t g hLj + ( z R z E ) =
j =1

= 0,884 10 5 + 901,9 9,806 [1110 + (180 160) ] = 100,82 105 Pa = 100,82 bar
PR = H t g = 10 901,9 9,806 = 88440 Pa = 0,884 bar
Pe timp de iarna:

13

PE = PR + t g hLj + ( z R z E ) =
j =1

= 0,884 105 + 901,94 9,806 [1535 + (180 160 ) ] = 136.63 105 Pa = 136.63 bar
PR = H t g = 10 901,94 9,806 = 88444 Pa = 0,884 bar

61

Pe timp de vara

Tabelul 6.3.1

Nr.

Lung.

tronson
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tronson
km
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

tj

tj

Rej

C
2
49,73
41,97
36,11
31,68
28,36
25,81
23,90
22,46
21,37
20,54
19,92
19,45

C
3
44,53
38,06
33,15
29,42
26,65
24,53
22,94
21,73
20,18
20,12
19,60
19,21

Kg/m3
4
890,65
890,76
890,84
890,89
890,94
890,97
891,00
891,02
891,03
891,04
891,05
891,06

10-6m2/s
5
3,65
5,86
8,53
11,48
14,39
17,16
19,63
21,77
23,57
25,03
26,19
27,10

m/s
6

7
23517
14647
10062
7477
5965
5002
4372
3942
3641
3429
3277
3167

13

3,3

19,09

18,91

891,06

27,83

TX

Tmj

tj

Tj
0

Tmj
0

0,932

3084

regim
8
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent

ij

hLj

9
0,025
0,028
0,031
0,034
0,036
0,037
0,038
0,039
0,04
0,041
0,041
0,042

10
0,012
0,013
0,014
0,016
0,017
0,017
0,018
0,018
0,019
0,019
0,019
0,02

m
11
60
65
70
80
85
85
90
90
95
95
95
100

turbulent
0,042
0,02
Pierderea totala de sarcina hidraulica, m
Presiunea de pompare, bar

100
1110
100,82

Pe timp de iarna
Nr.

Lung.

tronson
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tronson
km
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

C
2
45,82
35,11
27,01
20,90
16,28
12,79
10,15
8,15
6,65
5,51
4,65
4,00

C
3
38,68
29,71
22,93
17,82
13,95
11,03
8,81
7,15
5,89
4,93
4,21
3,67

Kg/m
4
890,75
890,89
891,00
891,08
891,14
891,19
891,22
891,25
891,27
891,29
891,30
891,31

10 m /s
5
5,59
11,21
19,65
30,64
43,47
57,05
70,48
82,78
93,67
103,02
110,7
116,87

13

3,3

3,51

3,26

891,21

121,808

tj
3

-6

62

Rej

m/s
6

7
15355
7657
4368
2801
1974
1504
1217
1036
916
833
775
734

0,932

704,69

regim
8
turbulent
turbulent
turbulent
turbulent
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar
laminar
laminar

ij

hLj

9
0,028
0,033
0,038
0,043
0,032
0,042
0,052
0,061
0,07
0,076
0,082
0,087

10
0,013
0,015
0,018
0,020
0,015
0,020
0,025
0,029
0,033
0,036
0,039
0,041

m
11
65
75
90
100
75
100
125
145
165
180
195
205

laminar
0,09
0,043
Pierderea totala de sarcina hidraulica, m
Presiunea de pompare, bar

215
1535
136,63

CONCLUZII
Proiectarea sistemului de transport i de depozitare este un calcul complex care are
n vedere realizarea unei scheme tehnice de transport i depozitare, astfel nct cheltuielele
efectuate pentru aceasta, sa fie ct mai reduse, dar cu un andament maxim.
Unii dintre parametrii care intervin n calcul depind de proprietatile fluidului
transportat, deci de respectivele proprietati (densitate, vscozitate, ratia gaze-solutie,
presiune, temperatura e.t.c.) i este valabila numai pentru fluidul transportat entru care sa
facut calculul.
Calculul variantelor de pompare a necesitat o atentie deosebita din partea
proiectantului deoarece trebuie sa se ajunga la o varianta ct mai eficienta din punct de
vedere economic, ct i din punct de vedere al timpului de pompare i evacuare a produselor
petroliere.
Aceasta operatiune se face printr-un sistem de parcuri, conducte de legatura, depozit
i n cele din urma, rafinarie, acest sistem putnd fi adoptat la procesele automatizate,
uurnd n acest fel responsabilitatea personalului angajat.
Tinnd cont de faptul ca transportul produselor petroliere prin conducte are costul
cel mai redus, acesta are prioritate fata de alte metode de transport. ntretinerea sistemului
este uoara, el necesita revizii tehnice periodice de cteva ori pe an de catre persoane
autorizate.

63

Bibliografie:
1) Oroveanu T., Stan Al., Talle V.: Transportul petrolului Editura tehnica Bucureti,
1985.
2) Bulau L.:Colectarea, transportul i depozitarea titeiului I.P.G. Ploieti, 1978.
3) Oroveanu T., Stan Al., Trifan G.:Colectarea transportul i depozitarea produselor
petroliere i gazului Editura E.T.P.Bucureti 1985

64