Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA 3 MACROECONOMIE

Olaru Ctlina, grupa 1057


APLICA IA 1.
Fie modelul unei economii inchise cu sector guvernamental dar fara piata
monetara, dat de relatiile:
G I C D + + = (1) ecuatie de comportament
1 0 , 0 ,
0 0
< < > + =
y y
c C C YD c C
, () ecuatie de comportament
0 , > + = TR T TR Y YD
(!) ecuatie de comportament
1 0 , 0 ,
0 0
< < > + =
y y
t T T Y t T
(") ecuatie de comportament
I I = , cu # dat (5) ecuatie de comportament
Y D = ($) conditia de echili%ru static
T TR G DP + = (7) indicatorul deficitului pu%lic
= =
dt
dY
Y
& ) (

Y D , & 0

> (') ecuatia de a(ustare dinamica


unde au fost facute urmatoarele notatii :
) * repre+inta cererea agregata,
C * repre+inta cererea pentru consum,
# * repre+inta cererea pentru investitii,
- * repre+inta cheltuielile guvernamentale de %unuri si servicii (considerate fi.e),
/) * repre+inta venitul disponi%il (real),
/ * repre+inta oferta agregata (outputul ca 012 sau 3enit 1ational), venitul oferit
este dat de venitul factorilor: salarii, venituri, profituri,
45 * repre+inta transferurile de la stat catre gospodarii si firme (sectorul privat),
su% forma: a(utorului de soma(, su%sidii catre firme, a(utoare sociale etc6,
4 * repre+inta impo+itele si ta.ele platite de catre gospodarii si firme,
)07 repre+inta datoria pu%lica (ceea ce guvernul are nevoie sa imprumute pentru a
acoperi e.cesul sau de cheltuieli (reale) fata de veniturile din ta.e si impo+ite, cu -845
* repre+inta cheltuielile totale guvernmentale, date de consumul guvernamental plus
platile transfera%ile)6
9e cunosc urmatoarele:
y
c
:0,75 , 0
C
:100 , 45:500 , y
t
:0,! , 0
T
:00 , I I = : "00 , G G = : !006
9e cere:
a) #dentificati varia%ilele endogene, respectiv e.ogene ale modelului6
%) )eterminati multiplicatorul investitiilor (al lui ;e<nes), cheltuielilor
guvernamentale, consumului autonom, transferurilor, ta.elor autonome
corespun+atoare modelului anali+at6
c) )eterminati echili%rul static in ca+ul modelului anali+at6
d) )eterminati valoarea )0 (datoria pu%lica) la echili%ru6
e) )eterminati modificarea 0#27ului la echili%ru, ca urmare:
e1) a cresterii=scaderii investitiilor cu 0 u6m6,
e) a cresterii=scaderii cheltuielilor guvernamentale cu 0 u6m6,
e!) a cresterii=scaderii consumului autonom cu 0 u6m6,
e") a cresterii=scaderii transferurilor cu 0 u6m6,
e5) a cresterii=scaderii ta.elor autonome cu 0 u6m6,
e$) a cresterii=scaderii inclintiei marginale spre consum cu 0,05,
e7) a cresterii=scaderii inclinatiei marginale spre impo+ite si ta.e cu 0,05,
f) )eterminati modificarea )0 (datoria pu%lica) la echili%ru, ca urmare:
f1) a cresterii=scaderii investitiilor cu 0 u6m6,
f) a cresterii=scaderii cheltuielilor guvernamentale cu 0 u6m6,
f!) a cresterii=scaderii consumului autonom cu 0 u6m6,
f") a cresterii=scaderii transferurilor cu 0 u6m6,
f5) a cresterii=scaderii ta.elor autonome cu 0 u6m6,
f$) a cresterii=scaderii inclinatiei marginale spre consum cu 0,05,
f7) a cresterii=scaderii inclinatiei marginale spre impo+ite si ta.e cu 0,05,
g) )eterminati modificarea 0#27ului si a )0 (datoriei pu%lice) la echili%ru, in
urmatoarele situatii:
>
0
0
= T
,
>
00
0
= T
,
ca urmare:
g1) a cresterii=scaderii investitiilor cu 0 u6m6,
g) a cresterii=scaderii cheltuielilor guvernamentale cu 0 u6m6,
g!) a cresterii=scaderii consumului autonom cu 0 u6m6,
g") a cresterii=scaderii transferurilor cu 0 u6m6,
g5) a cresterii=scaderii ta.elor autonome cu 0 u6m6,
g$) a cresterii=scaderii inclinatiei marginale spre consum cu 0,05,
g7) a cresterii=scaderii inclinatiei marginale spre impo+ite si ta.e cu 0,05,
REZOLVARE:
a) 3aria%ile endogene: /, C, 4
3aria%ile e.ogene: -, #
%) ?a echili%ru ):/, si facand inlocuirile se o%tine:
@ A
) 1 ( 1
1
0 0
G I T c TR c C
t c
Y
y y
y y
+ + +

=
(B)
Cultiplicatorul investitiilor:
10 ,
) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
1
) 1 ( 1
1
=

=

=
y y
I
t c
K
Cultiplicatorul cheltuielilor guvernamentale:
10 , = =
I G
K K
Cultiplicatorul consumului autonom:
10 ,
0
= = =
G I C
K K K
Cultiplicatorul transferurilor:
57 , 1
) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
75 , 0
) 1 ( 1
=

=

=
y y
y
TR
t c
c
K
Cultiplicatorul ta.elor autonome:
57 , 1
) 1 ( 1
0
= =

=
TR
y y
y
T
K
t c
c
K
c) Dcuatia echili%rului static este data de relatia (B) o%tinuta la punctul %) si facand
inlocuirile se o%tine
B
Y : 15,5 u6m6
d) T TR G DP + =
0
T Y t T
y
+ =
:E
75 , "5 00 5 , 15 B ! , 0 500 !00
0
= + = + = T Y t TR G DP
Y
u6m6 (BB) :E
)0F0 :E e.cedent %ugetar
e) 0entru a determina modificarea 0#27ului la echili%ru se vor face inlocuirile
corespun+atoare in relatia (B), dupa care se va calcula G/6
Y=
B
Y Y , unde
B
Y =2152,5 u6m6
e1) H # cu 0 u6m6 :E / : 1I",5 u6m6 :E H / :E G/ : " u6m6
J # cu 0 u6m6 :E / : 110,5 u6m6 :E J / :E G/ : 7" u6m6
e) H - cu 0 u6m6 :E / : 1I",5 u6m6 :E H / :E G/ : " u6m6
J - cu 0 u6m6 :E / : 110,5 u6m6 :E J / :E G/ : 7" u6m6
e!) H 0
C
cu 0 u6m6 :E / : 1I",5 u6m6 :E H / :E G/ : " u6m6
J 0
C
cu 0 u6m6 :E / : 110,5 u6m6 :E J / :E G/ : 7" u6m6
e") H 45 cu 0 u6m6 :E / : 1'" u6m6 :E H / :E G/ : !1,5 u6m6
J 45 cu 0 u6m6 :E / : 11 u6m6 :E J / :E G/ : 7!1,5 u6m6
e5) H 0
T
cu 0 u6m6 :E / : 11 u6m6 :E J / :E G/ : 7!1,5 u6m6
J 0
T
cu 0 u6m6 :E / : 1'" u6m6 :E H / :E G/ : !1,5 u6m6
e$) H y
c
cu 0,05 :E / : !$0,' u6m6 :E H / :E G/ : 0',! u6m6
J y
c
cu 0,05 :E / : 1I7I,$ u6m6 :E J / :E G/ : 717,I u6m6
e7) H y
t
cu 0,05 :E / : 1II',75 u6m6 :E J / :E G/ : 715!,75 u6m6
J y
t
cu 0,05 :E / : !!7 u6m6 :E H / :E G/ : 1'",5 u6m6
f) 0entru a determina modificarea )0 (datoria pu%lica) se vor face inlocuirile
corespun+atoare in relatia (BB), tinand cont si de re+ultatele de la punctul e), dupa care
se va calcula G)06
G)0:
B
DP DP , unde
B
DP :7"5,75 u6m6
f1) H # cu 0 u6m6 :E )0 : 75',!5 u6m6 :E G)0 : 71,$ u6m6
J # cu 0 u6m6 :E )0 : 7!!,15 u6m6 :E G)0 : 1,$ u6m6
f) H - cu 0 u6m6 :E )0 : 7!',5 u6m6 :E G)0 : 7,5 u6m6
J - cu 0 u6m6 :E )0 : 75!,15 u6m6 :E G)0 : 77," u6m6
f!) H
0
C
cu 0 u6m6 :E )0 : 75',!5 u6m6 :E G)0 : 71,$ u6m6
J
0
C
cu 0 u6m6 :E )0 : 7!!,15 u6m6 :E G)0 : 1,$ u6m6
f") H 45 cu 0 u6m6 :E )0 : 7!5, u6m6 :E G)0 : 10,55 u6m6
J 45 cu 0 u6m6 :E )0 : 75$,! u6m6 :E G)0 : 710,55 u6m6
f5) H
0
T
cu 0 u6m6 :E )0 : 75$,! u6m6 :E G)0 : 710,55 u6m6
J
0
T
cu 0 u6m6 :E )0 : 7!5, u6m6 :E G)0 : 10,55 u6m6
f$) H y
c
cu 0,05 :E )0 : 710'," u6m6 :E G)0 : 7$,"I u6m6
J y
c
cu 0,05 :E )0 : $,1 u6m6 :E G)0 : 51,'7 u6m6
f7) H y
t
cu 0,05 :E )0 : 7II,5$ u6m6 :E G)0 : 75!,'1 u6m6
J y
t
cu 0,05 :E )0 : 15,75 u6m6 :E G)0 : $1,5 u6m6
g) >
0
0
= T
4inand cont de noile date si facand inlocurile in relatia (B), se o%tine o noua
valoare de echili%ru pentru /:
@ !00 "00 0 B 75 , 0 500 B 75 , 0 100 A
) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
1
@ A
) 1 ( 1
1
0 0
+ + +

= + + +

= G I T c TR c C
t c
Y
y y
y y
:E
5 , "$7
B
= Y
u6m6
#n mod asemanator se procedea+a si pentru )0, facand inlocuirile in relatia (BB):
75 , 5I 0 5 , "$7 B ! , 0 500 !00
0
= + = + = T Y t TR G DP
Y u6m6 :E )0E0
:Edeficit %ugetar
#n continuare se va proceda ca la punctele e) si f)6
g1) H # cu 0 u6m6 :E / : 50I,5u6m6 :E H / :E G/ : "u6m6 :E )0 : "7,15u6m6
J # cu 0 u6m6 :E / : "5,5u6m6 :E J / :E G/ : 7"u6m :E )0 : 7,!5u6m6
g) H - cu 0 u6m6 :E / : 50I,5u6m6 :E H / :E G/ : "u6m6:E )0: $7,15u6m6
J - cu 0 u6m6 :E / : "5,5u6m6 :E J / :E G/ : 7"u6m:E)0: 5,!5u6m6
g!) H 0
C
cu 0 u6m6 :E / : 50I,5u6m6 :E H / :E G/ : "u6m6 :E
)0 :"7,15u6m6
J
0
C
cu 0 u6m6 :E / : "5,5u6m6 :E J / :E G/ : 7"u6m6 :E
)0:7,!5u6m6
g") H 45 cu 0 u6m6 :E / : "II u6m6 :E H / :E G/ : !1,5 u6m6 :E
)0 : 70,!u6m6
J 45 cu 0 u6m6 :E / : "!$ u6m6 :E J / :E G/ : 7!1,5 u6m6 :E
)0 : "I, u6m6
g5) H 0
T
cu 0 u6m6 :E / : $!$ u6m6 :E J / :E G/ : 7!1,5 u6m6 6 :E
)0 : "I, u6m6
J
0
T
cu 0 u6m6 :E / : "II u6m6 :E H / :E G/ : !1,5 u6m6 :E
)0 : 70,!u6m6
g$) H y
c
cu 0,05 :E / : 7" u6m6 :E H / :E G/ : 5$,5 u6m6 :E
)0 : 717,u6m6
J y
c
cu 0,05 :E / : 5" u6m6 :E J / :E G/ : 71!,5 u6m6 :E
)0 : 1!,'u6m6
g7) H y
t
cu 0,05 :E / : I1,5 u6m6 :E J / :E G/ : 717$,5 u6m6 :E
)0 : 71,I!u6m6
J y
t
cu 0,05 :E / : $7I u6m6 :E H / :E G/ : 11,5 u6m6 :E
)0 : 1!0,5u6m6
>
00
0
= T
9e va proceda in mod asemanator ca+ului anterior, cand
0
0
= T
6
@ !00 "00 ) 00 ( B 75 , 0 500 B 75 , 0 100 A
) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
1
@ A
) 1 ( 1
1
0 0
+ + +

= + + +

= G I T c TR c C
t c
Y
y y
y y
:E
5 , 7'
B
= Y
u6m6
5 , 1$ 00 5 , 7' B ! , 0 500 !00
0
= + + = + = T Y t TR G DP
Y u6m6 :E )0E0
:Edeficit %ugetar
g1) H # cu 0 u6m6 :E / : '",5u6m6 :E H / :E G/ : "u6m6 :E
)0 : 15,$5u6m6
J # cu 0 u6m6 :E / : 7"0,5u6m6 :E J / :E G/ : 7"u6m :E
)0 : 177,'5u6m6
g) H - cu 0 u6m6 :E / : '",5u6m6 :E H / :E G/ : "u6m6:E
)0: 17,$5u6m6
J - cu 0 u6m6 :E / : 7"0,5u6m6 :E J / :E G/ : 7"u6m:E
)0: 157,'5u6m6
g!) H 0
C
cu 0 u6m6 :E / : '",5u6m6 :E H / :E G/ : "u6m6 :E
)0 :15,$5u6m6
J
0
C
cu 0 u6m6 :E / : 7"0,5u6m6 :E J / :E G/ : 7"u6m6 :E
)0:177,'5u6m6
g") H 45 cu 0 u6m6 :E / : '1" u6m6 :E H / :E G/ : !1,5 u6m6 :E
)0 : 175,'u6m6
J 45 cu 0 u6m6 :E / : 751 u6m6 :E J / :E G/ : 7!1,5 u6m6 :E
)0 : 15",7 u6m6
g5) H 0
T
cu 0 u6m6 :E / : '1" u6m6 :E H / :E G/ : !1,5 u6m6 6 :E
)0 : 175,' u6m6
J 0
T
cu 0 u6m6 :E / : 751 u6m6 :E J / :E G/ : 7!1,5 u6m6 :E
)0 : 15",7u6m6
g$) H y
c
cu 0,05 :E / : !0'7, u6m6 :E H / :E G/ : !0",7 u6m6 :E
)0 : 7!,'"u6m6
J y
c
cu 0,05 :E / : 5'," u6m6 :E J / :E G/ : 75",1 u6m6 :E
)0 : "1,"'u6m6
g7) H y
t
cu 0,05 :E / : 5'!,75 u6m6 :E J / :E G/ : 71I',75 u6m6 :E
)0 : 7'0",!1u6m6
J y
t
cu 0,05 :E / : !01 u6m6 :E H / :E G/ : !',5 u6m6 :E
)0 : "",75u6m6
APLICA IA 3.
Fie modelul unei economii inchise cu sector guvernamental si piata monetara, dat
de relatiile:
G I C D + + = (1)
()
0 , > + = TR T TR Y YD
(!)
1 0 , 0 ,
0 0
< < > + =
y y
t T T Y t T
(")
0 , 0 , 0 ,
0 0
> < > + + = I i i I r i Y i I
r y r y (5)
G G = , cu G dat ($)
Y D = (7)
T TR G DP + = (')
0 , 0 , 0 ,
0 0
> < > + + = M m m M r m Y m M
r y r y
D
(I)
M M
D
=
(10)
0 , 0 , > < + =
r y r y
D
b b r b Y b B
(11)
B B
D
=
(1)
B M V + = (1!)
= =
dt
dY
Y
& ) (
1
Y D ,& 0
1
> (1")
= =
dt
dr
r
& ) (

M M
D
,& 0

> (15)
9e cunosc urmatoarele:
75 , 0 =
y
c
,
100
0
= C
, 45 : 500 ,
! , 0 =
y
t
,
00
0
= T
,
0 , 0 =
y
i
, 1000 =
r
i ,
'0
0
= I
, G G = : !00 , C : '00 ,
" , 0 =
y
m
, 000 =
r
m ,
00
0
= M
6
9e cere:
a) #dentificati varia%ilele endogene, respectiv e.ogene ale modelului6
%) )eterminati echili%rul pe piata %unurilor si serviciilor (cur%a IS)6
c) )eterminati multiplicatorul investitiilor (al lui ;e<nes), cheltuielilor
guvernamentale, consumului autonom, transferurilor, ta.elor autonome
corespun+atoare cur%ei IS6
d) )eterminati echili%rul pe piata monetara (cur%a LM)6
e) )eterminati echili%rul static la nivelul economiei6
f) )eterminati valoarea )0 (datoria pu%lica) la echili%ru6
g) )eterminati modificarea cur%elor IS, LM si respectiv a 0#27ului si ratei
do%an+ii la echili%ru, ca urmare:
g1) a cresterii=scaderii investitiilor cu 0 u6m6,
g) a cresterii=scaderii cheltuielilor guvernamentale cu 0 u6m6,
g!) a cresterii=scaderii consumului autonom cu 0 u6m6,
g") a cresterii=scaderii transferurilor cu 0 u6m6,
g5) a cresterii=scaderii ta.elor autonome cu 0 u6m6,
1 0 , 0 ,
0 0
< < > + =
y y
c C C YD c C
g$) a cresterii=scaderii inclintiei marginale spre consum cu 0,05,
g7) a cresterii=scaderii inclinatiei marginale spre impo+ite si ta.e cu 0,05,
h) )eterminati modificarea )0 (datoria pu%lica) la echili%ru, ca urmare:
h1) a cresterii=scaderii investitiilor cu 0 u6m6,
h) a cresterii=scaderii cheltuielilor guvernamentale cu 0 u6m6,
h!) a cresterii=scaderii consumului autonom cu 0 u6m6,
h") a cresterii=scaderii transferurilor cu 0 u6m6,
h5) a cresterii=scaderii ta.elor autonome cu 0 u6m6,
h$) a cresterii=scaderii inclintiei marginale spre consum cu 0,05,
h7) a cresterii=scaderii inclinatiei marginale spre impo+ite si ta.e cu 0,05,
REZOLVARE:
a) 3aria%ile endogene: /, C, 4, #, r
3aria%ile e.ogene: -, ,
D
M
D
B
%) Dchili%rul pe piata %unurilor si serviciilor se reali+ea+a atunci cand ):/ (7), si
facand inlocuirile in aceasta relatie cu relatiile (1)7($), se o%tine cur%a IS:
r
i t c
i
G I T c TR c C
i t c
Y
y y y
r
y y
y y y

+ + + +

=
) 1 ( 1
@ A
) 1 ( 1
1
0 0 0 (BBB)
Facand inlocuirile numerice se o%tine ecuatia cur%ei IS:
r Y
0 , 0 ) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
1000
@ !00 '0 00 B 75 , 0 500 B 75 , 0 100 A
0 , 0 ) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
1

+ + + +

=
:E
r Y '0 , 1I7 I5 , 15"! + =
(B)
c) Cultiplicatorul investitiilor:
1I ,
0 , 0 ) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
1
) 1 ( 1
1
=

=

= =
y y y
I
i t c dI
dY
K
Cultiplicatorul cheltuielilor guvernamentale:
1I ,
0 , 0 ) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
1
) 1 ( 1
1
=

=

= =
y y y
G
i t c dG
dY
K
Cultiplicatorul consumului autonom:
1I ,
0 , 0 ) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
1
) 1 ( 1
1
0
0
=

=

= =
y y y
C
i t c dC
dY
K
Cultiplicatorul transferurilor:
$" , 1
0 , 0 ) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
75 , 0
) 1 ( 1
=

=

= =
y y y
y
TR
i t c
c
dTR
dY
K
Cultiplicatorul ta.elor autonome:
$" , 1
0 , 0 ) ! , 0 1 ( 75 , 0 1
75 , 0
) 1 ( 1
0
0
=

= =
y y y
y
T
i t c
c
dT
dY
K
d) Dchili%rul pe piata monetara se reali+ea+a atunci cand
M M
D
=
(10) si, facand
inlocuirile in aceasta relatie cu relatia (I), se o%tine cur%a LM:
r
m
m
m
M M
Y
y
r
y

=
0
(BBBB)
Facand inlocuirile numerice, se o%tine ecuatia cur%ei LM:
r Y
" , 0
000
" , 0
00 '00

=
:E r Y 5000 1500 + = (BB)
e) Dchili%rul static la nivelul economiei se reli+ea+a atunci cand ecuatia cur%ei IS
egalea+a ecuatia cur%ei LM6 Kstfel, din relatiile (B), (BB) se o%tine:
r r 5000 1500 '0 , 1I7 I5 , 15"! + = +
:E
015$ , 0 = r
:E
5$ , 1
B
= r
L
#nlocuind valoarea ratei do%an+ii in una din relatiile (B), (BB), se o%tine valoarea 0#27
ului la echili%ru: 157'
B
= Y u6m6
f)
00 157' B ! , 0 500 !00
0
+ = + = + = T Y t TR G T TR G DP
y :E
$ , 1$
B
= DP
u6m E0 :E deficit %ugetar
g) 0entru a determina modificarea cur%elor IS si LM, respectiv a 0#27ului si a ratei
do%an+ii la echili%ru ca urmare a diferitelor cresteri sau scaderi ale elementelor
componente, se vor face inlocuirile corespun+atoare in relatiile (BBB), (BBBB), dupa
care se vor calcula G/ si Gr, dupa relatiile:
G/:
B
Y Y , unde 157'
B
= Y u6m6
Gr:
B
r r , unde
5$ , 1
B
= r
L
g1) H # cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 75 , 15'7 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
0!1! , 0 = r
:E r H :E Gr:0,0157
/ : 1$5$,5 u6m6 :E H / :E G/ : 7',5 u6m6
J # cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 15 , 1500 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
00005 , 0 = r
:E r J :E Gr:0,01555
/ : 1500,5 u6m6 :E J / :E G/ : 777,75 u6m6
g) H - cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 75 , 15'7 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
0!1! , 0 = r
:E r H :E Gr:0,0157
/ : 1$5$,5 u6m6 :E H / :E G/ : 7',5 u6m6
J - cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 15 , 1500 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
00005 , 0 = r
:E r J :E Gr:0,01555
/ : 1500,5 u6m6 :E J / :E G/ : 777,75 u6m6
g!) H 0
C
cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 75 , 15'7 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
0!1! , 0 = r
:E r H :E Gr:0,0157
/ : 1$5$,5 u6m6 :E H / :E G/ : 7',5 u6m6
J 0
C
cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 15 , 1500 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
00005 , 0 = r
:E r J :E Gr:0,01555
/ : 1500,5 u6m6 :E J / :E G/ : 777,75 u6m6
g") H 45 cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 ' , 157$ + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine:
07" , 0 = r
:E r H :E Gr:0,011'
/ : 1$!7 u6m6 :E H / :E G/ : 5I u6m6
J 45 cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 1 , 1511 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
00!I , 0 = r
:E r J :E Gr:70,0117
/ : 151I,5 u6m6 :E J / :E G/ : 75',5 u6m
g5) H
0
T
cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 ' , 157$ + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine:
07" , 0 = r
:E r H :E Gr:0,011'
/ : 1$!7 u6m6 :E H / :E G/ : 5I u6m6
J 0
T
cu 0 u6m6
#9:
r Y '0 , 1I7 1 , 1511 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
00!I , 0 = r
:E r J :E Gr:70,0117
/ : 151I,5 u6m6 :E J / :E G/ : 75',5 u6m
g$) H y
c
cu 0,05
#9:
r Y !'0 $ , 171! + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine:
0'15 , 0 = r
:E r H :E Gr:0,0$5I
/ : 1'I,5 u6m6 :E H / :E G/ : 51,5 u6m6
J y
c
cu 0,05
#9:
r Y 0"0 $ , 1"07 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine :
0!1 , 0 = r
:E r J :E Gr:70,0"$'
/ : 1!"" u6m6 :E J / :E G/ : 7!" u6m
g7) H y
t
cu 0,05
#9:
r Y 0!0 15 , 1"!1 + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine:
0!1 , 0 = r
:E r J :E Gr:70,0!'7
/ : 1!'",5 u6m6 :E J / :E G/ : 71I!,5 u6m6
J y
t
cu 0,05
#9:
r Y !I0 I5 , 1$'" + =
?C: nu se modifica :E r Y 5000 1500 + =
Dgaland relatiile de mai sus se o%tine:
070' , 0 = r
:E r H :E Gr:0,055
/ : 1'5" u6m6 :E H / :E G/ : 7$ u6m6
h) 0entru a determina modificarea )0 (datoria pu%lica) se vor face inlocuirile
corespun+atoare in relatia de la punctul f), tinand cont si de re+ultatele de la punctul
g), dupa care se va calcula G)06
G)0:
B
DP DP , unde
B
DP :1$,$ u6m6
h1) H # cu 0 u6m6 :E )0 : 10!,5 u6m6 :E G)0 : 7!,55 u6m6
J # cu 0 u6m6 :E )0 : 1"I,I5 u6m6 :E G)0 : !,!5 u6m6
h) H - cu 0 u6m6 :E )0 : 1!,05 u6m6 :E G)0 : 7!,55 u6m6
J - cu 0 u6m6 :E )0 : '!,05 u6m6 :E G)0 : 7"!,55 u6m6
h!) H
0
C
cu 0 u6m6 :E )0 : 10!,5 u6m6 :E G)0 : 7!,55 u6m6
J
0
C
cu 0 u6m6 :E )0 : 1"I,I5 u6m6 :E G)0 : !,!5 u6m6
h") H 45 cu 0 u6m6 :E )0 : 1',I u6m6 :E G)0 : ,! u6m6
J 45 cu 0 u6m6 :E )0 : 1",15 u6m6 :E G)0 : 7,"5 u6m6
h5) H
0
T
cu 0 u6m6 :E )0 : '',I u6m6 :E G)0 : 7!7,7 u6m6
J
0
T
cu 0 u6m6 :E )0 : 1$",15 u6m6 :E G)0 : !7,55 u6m6
h$) H y
c
cu 0,05 :E )0 : 51,15 u6m6 :E G)0 : 775,"5 u6m6
J y
c
cu 0,05 :E )0 : 1I$,' u6m6 :E G)0 : 70, u6m6
h7) H y
t
cu 0,05 :E )0 : 115,"5 u6m6 :E G)0 : 711,175 u6m6
J y
t
cu 0,05 :E )0 : 1!$,5 u6m6 :E G)0 : I,I u6m6