Sunteți pe pagina 1din 3

Descrierea preturilor km 3+750

1- A1 Drum tehnologic
Se masoara la km.
Cuprinde:
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- marcarea suprafetei de excavat;
- executarea sapaturii, incarcarea si transportul;
- sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, unde este cazul;
- compactarea umpluturii.
- verificarea topografica a profilului proiectat;
- dezafectarea drumului de acces;
- obtinerea tuturor aprobarilor pentru realizarea drumului de acces si daca este cazul, pentru depozitele provizorii sau definitive;
- reamenajarea suprafetei depozitelor si a drumurilor de acces dupa terminarea lucrarilor,;
olumul va fi calculat geometric din sectiunile transversale conform proiectului.
2- B2 Epiuri
3- B4 Saltele si gabioane. Se masoara la metru cub !m
"
#.
Cuprinde : -procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;
- transportul materialor de la furnizori la locul de punere in opera;
- trasarea, marcarea limitelor lucrarii;
- amenajarea suprafetei inainte ca gabioanele sa fie executate;
- executarea sapaturii, incarcarea, si transportul pamantului in zona de depozitare;
- constructia si montarea gabioanelor;
- procurarea si transportul pietrei brute;
- asternerea stratului de pietrei brute;
- inchiderea gabioanelor;
4- A6. Epuismente
Cuprinde : - trasarea si marcarea gropii de fundatie;
- sapatura in groapa de fundatie;
- evacuarea, transportul si imprastierea pamantului in depozit;
- epuismentul apei din groapa de fundatie- se masoara in ore;
- procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare sprijinirilor;
- executia sprijinirilor;
- recuperarea materialelor de sprijinire, transportul si depozitarea acestora dupa executia lucrarilor;
5- A2. Sapaturi

Se masoara la mc !m
"
# de sapatura.
Cuprinde: $ procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- marcarea suprafetei de excavat;
- executarea sapaturii, incarcarea si transportul pamantului;
- sprijinire perete vertical rezultat in urma sapaturii, unde este cazul;
- verificarea topografica a profilului proiectat;
olumul va fi calculat geometric pe profilurile transversale si longitudinale.
6- A5. Demolare beton
%ceasta descriere se aplica pentru spargerea fundatiilor sau a altor elemente existente din beton simplu, beton
armat sau din zidarie de piatra care trebuiesc inlaturate pentru eliberarea amplasamentului.
&ucrarile constau din:
1
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;
- toate transporturile si manipularile necesare;
- identificarea elementelor din beton care trebuiesc sparte
- marcarea limitelor de spargere a betonului sau zidariei;
- spargerea zidariei sau betonului;
- incarcarea betonului spart, transportul, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport si imprastierea betonului
in depozit;
'- E11 Sprijiniri grele h2!"" m
Se masoara la mp.
Cuprinde:
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;
toate operatiunile privind aprovizionarea, transportul si manipularea materialelor
- procurarea materialelor necesare confectionarii sprijinirilor;
- confectionarea sprijinirilor;
- montarea si demontarea sprijinirilor;
- transportul materialului necesar sprijinirilor
#- $2 %ucrari &e co'rare
Se masoara la mp.
Cuprinde :
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;
toate operatiunile privind aprovizionarea, transportul si manipularea materialelor
- confectionarea cofrajelor
- montarea si demontarea cofrajelor
-transportul si manipularile cofrajelor(schelelor(esafodaje
-verificarea dimensiunilor elementelor cofrate
(- $3a %ucrari &e armare )B3*
Cuprinde :
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;
toate operatiunile privind aprovizionarea, transportul si manipularea materialelor
- confectionarea de bare sau carcase;
- transportul si manipularile otelului beton si barelor sau carcaselor confectionate
- imbinarile intre bare;
- verificarea pozitiei armaturilor;
1"- $4a. %ucrari &e betonare $#+1"
Cuprinde :
- procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, etc.
- prepararea betonului, transportul si manipularea;
- turnarea si vibrarea betonului;
- protectie betonului in timpul intaririi;
- verificarea calitatii betonului in statia de preparare si pe santier;
- prelevarea de probe si incercarile de laborator.
Se masoara la metru cub !m
"
#.
11- $4b. %ucrari &e betonare $16+2"
Cuprinde : - procurarea, transportul si manipularea materialelor: agregate, ciment, apa, aditivi, etc.
- prepararea betonului, transportul si manipularea;
- turnarea si vibrarea betonului;
- protectie betonului in timpul intaririi;
- verificarea calitatii betonului in statia de preparare si pe santier;
- prelevarea de probe si incercarile de laborator.
Se masoara la metru cub !m
"
#.
2
12- E6 Drenuri in spatele culeei sau ,i& &e sprijin
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;
toate operatiunile privind aprovizionarea, transportul, manipularea materialelor si executia drenului in spatele zidurilor de sprijin.

13- E* Barbacane
Se masoara la ml.
Cuprinde:
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport;
toate operatiunile privind aprovizionarea, transportul, manipularea materialelor si montarea barbacanelor.
14- B5. -mpluturi balast
Se masoara la metru cub !m
"
#.
Cuprinde:
- procurarea tuturor materialelor, utilajelor, echipamentelor si a fortei de munca necesare, asigurarea mijloacelor de transport;
- toate operatiunile privind aprovizionarea, transportul si manipularea materialelor;
- punerea in opera:
) asternerea balastului in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini
) stropirea si compactarea pana la atingerea gradului de compactare prescris
) curatarea suprafetei
) verificarea cotelor de nivel
- prelevarea de probe si efectuarea testelor necesare;
- nivelarea si verificarea topografica a cotelor;
- curatarea terenului adiacent afectat de lucrari.
15- D#a Demolare - remontare parapet metalic
Se masoara la ml.
Cuprinde: $dezmembrarea parapetului degradat
- repararea, curatirea de rugina
- tratare, vopsire;
- montare parapet;
*retul include si placutele reflectorizante !ochi-de-pisica# fixate pe lisele de parapet.
16- D( Dirijare si semnali,are pro.i,orie lucrari
Cuprinde :
- procurare set semafoare;
- excavatii la fundatii, cofraje stalpi;
- fundatii stalpi ! turnare beton sau ce este specificat in planuri #;
- procurare stalp , indicator, piese legatura;
- procurarea altor piese necesare executiei indicatorului;
- montare indicatoare;
1*- D1" Semnali,are &e'initi.a
/arcaj longitu&inal
Cuprinde :
- procurarea materialelor, manoperei, utilajelor si echipamentelor;
- curatarea suprafetei stratului de uzura inaintea executarii marcajului;
- executarea premarcajului si a marcajului longitudinal final;
- toate transporturile si manipularile necesare efectuarii lucrarilor definitive ca si pentru curatarea si
semnalizarea drumului pe timpul executiei lucrarii, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;
3