Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 6

Uneori interesul este indisolubil legat de calitatea procesuala. De exemplu,


constatarea nulitatii absolute poate fi ceruta de orice persoana interesata care poate fi
daca ne gandim la un contr oricare dintre partile contr , dar poate fi si un tert
prejudiciat de incheierea contr si atunci daca justifica un interes, implicit, justifica si
calitatea procesuala. Nulitatea absoluta poate fi ceruta de orice pers interesata. Daca o
pers nu este parte in contr trebuie sa verificam daca are un interes, si daca are, ce
interes are?
Conditia dreptului subiectiv este diferita de cea a interesului, si , atunci cand dreptul
nu este actual de ex dreptul este afectat de un termen suspensiv, acolo nici interesul nu
este actual, si se va invoca exceptia prematuritatii, iar cererea se va respinge ca
prematura, in niciun caz ca nefondata, desi nu este inca un interes actual . e va
respinge actiunea ca prematura, si nu intra in autoritatea de lucru judecat pt ca nu se
respinge ca nefondata!deci ca nu ar exista dreptul", ci pt ca nu este actual.
#rofa ne$a zis ce intra in orice manual cu conditiile dreptului subiectiv, dar daca
observam totusi, la conditiile de exercitare a actiunii civile, conditia afirmata de cod
este afirmarea unei pretentii, deci nu spune neaparat a unui drept subiectiv, trebuie sa
cer ceva de la instanta. %ai mult, daca ne ducem la textul art &' alin ' se spune ca
aceleasi conditii trebuie indeplinite si atunci cand invoc o aparare sau o exceptie. Ce
inseamna acest lucru? (nseamna ca acolo nu invoc o pretentie pt ca nu cer sa faca
paratul ceva, dar care este pretentia cand ma apar) invoc incalcarea unei norme legale,
fie de drept substantial, fie de drept substantial, deci asta e ceea ce afirm, dar afirm ca
s$a incalcat o norma de drept, afirm pe cale de exceptie. Deci e conditie de exercitare
a actiunii civile din perspectiva paratului.
Ne$a mai spus ca este vorba de conditiile generale prezentate la art &'. *ormularea
unei pretentii vine din partea reclamantului, dar la alin ' zice ca se aplica in mod
corespunzator si apararilor. De exemplu, paratul spune ca reclamantul cere pe cale de
actiune afirmand ca pretentie existenta dreptului lui la pretul imobilului vandut, cere
obligarea paratului sa ii plateasca pretul unui bun, nu neaparat imobil!pt ca la imobile
trebuie sa inchei un contr in forma autentica si ai titlu executoriu " , dar poate am
numai un antecontract cu clauze anticipatorii deci sa revenim cere reclamantul sa fie
oligat paratul la plata pretului. +ste o pretentie din perspectiva reclamantului in sensul
art &' alin , lit c". Daca paratul spune invoc nulitatea absoluta a contr si cere
respingerea actiunii, care este pretentia pe care o afirma? (nvoca incalcarea unei
norme de drept substantial la incheierea contr, de ex) nu imbraca forma autentica
prevazuta de Codul Civil, invoca nulitatea relativa fiindca i$a fost viciat
consimtamantul, deci iata, si cand se invoca o aparare trebuie sa indeplinesc toate cele
- conditii , adica si paratul trebuie sa aiba capacitate procesuala, calitate procesuala
etc. $a intrebat de unii colegi daca paratul are calitate procesuala sa invoce exceptia
lipsei calitatii procesuale pasive?.re, pt ca calitatea lui deriva din faptul ca l$ai
chemat in judecata, deci asta este cauza pt care poate invoca lipsa calitatii procesuale ,
astfel el poate spune nu cu mine trebuia sa te judeci pt ca nu eu iti datorez o suma de
bani, nu eu ma aflu in posesia bunului la actiunea in revendicare sau posesorie.
/rebuie sa retinem ca si atunci cand se invoca o aparare trebuie indeplinite cele -
conditiide la art &'. +ste foarte important sa ne gandim mereu la definitia actiunii
civile din perspectiva ofensiva a unei pretentii !cer ca celalalt sa faca ceva ", dar si din
perspectiva unei aparari. .cestea sunt conditii generale pt ca vom vedea ca avem si
conditii speciale de exercitare a unei actiuni, de exemplu exceptia lipsei prescriptiei
extinctive, exceptia autoritatii de lucru judecat , caracterul subsidiar al actiunii in
constatare ! nu pot realiza o actiune in constatare daca am una in realizare a
dreptului", unde se cere parcurgerea unei proceduri prealabile, acestea sunt conditii
speciale de exercitare a actiunii, nu le intalnim la toate actiunile, le intalnim in cazul
anumitor actiuni concrete . (n cazul de ex a invocarii de catre parat a lipsei parcurgerii
unei proceduri prealabile, actiunea va fi respinsa ca inadmisibila de ex pt lipsa
procedurii prealabile. .rt &' prevede doar conditiile generale pe care trebuie sa le
verificam la toate actiunile din justitie, dar la acestea in concret , se pot adauga si alte
conditii pe care le vom discuta la momentul potrivit.
Coparticiparea procesuala
Desi in cod este tratata la participanti, trebuie sa o discutam la conditiile de exercitare
a actiunii civile pt ca in anumite situatii sunt obligat sa ma judec cu anumite persoane.
0evenind la exemplul dat cu constatarea nulitatii contr de vanzare $cumparare ceruta
de un tert, cu cine trebuie sa ma judec? +vident ca cu ambii contractanti , sau cu toti
contractantii daca sunt mai multi. Daca introduc o actiune de partaj, trebuie sa ma
judec cu toti partajantii. Deci, sunt situatii in care legea imi determina cine cu cine
trebuie sa se judece., cand am mai multe persoane care treuie sa se judece. De aceea
profa a zis sa discutam coparticiparea procesuala acum.
Deja stim ce inseamna parti si cine sunt partile. #articipantii la procesul civil nu sunt
numai partile, partile fiind partile raportului de drept substantial ,creditor$debitor, care
in raportul de drept procesual civil sunt reclamant$parat in prima instanta, apelant$
intimat daca se exercita in apel, recurent$intimat in recurs, revizuient$intimat in
revizuire, contestator$intimat in constatare etc. .cestia sunt partile, dar pot sa
intervina si terti voluntar sau fortat) intervenient principal, intervenient accesoriu,
chemat in garantie, vom vedea cand vom face participantii.
(n afara de parti care pretind ceva sau impotriva carora se pretinde ceva , cine mai
participa la proces? (n mod obligatoiu participa instanta de judecata care este un
participant fara sa fie parte, martorii, expertii, interpretii,traducatorii, procurorul,
executorii judecatoresti etc.
#artile sunt partile raportului juridic dde drept substantial dedus judecatii.
Ce inseamna coparticipare sau litisconsortiul procesual? Daca ne uitam in NC#C,
institutia este reglementata in doua articole) 12 si 63.
Care sunt conditiile litisconsortiului procesual? .vem chiar o definitie legala in art 12
unde se spune ca %ai multe persoane pot fi 4mpreun5 reclamante sau p6r6te dac5
obiectul procesului este un drept ori o obliga7ie comun5, dac5 drepturile sau
obliga7iile lor au aceea8i cauz5 ori dac5 4ntre ele exist5 o str6ns5 leg5tur5. Din
aceasta definitie rezulta ca pot sa am mai multi reclamanti, situatie in care vorbesc de
coparticipare procesuala activa, sau pot sa am mai multi parati avand astfel
coparticipare procesuala pasiva , sau pot sa am mai multi reclamanti si mai multi
parati avand astfel coparticipare mixta.
#entru a avea coparticipare procesuala nu este suficient sa am mai multe parti de o
parte si de alta a cererii de chemare in judecata, ci trebuie sa subziste cele trei conditii
ce rezulta din textul de lege, si anume)
,. +ste un drept sau o obligatie comuna ) de exemplu am ' vanzatori care sunt
proprietari in devalmasie si instraineaza imobilul. 9bligatia de predare este o obligatie
comuna.
'. Daca drepturile si obligatiile lor au aceeasi cauza )fapta ilicita delictuala, si chem in
judecata si comitentul si prespusul, au aceeasi cauza? D., este fapta ilicita cauzatoare
de prejudicii a prespusului, deci pot sa chem in judecata atat prepusul cat si
comitentul care raspunde pt acesta.
&. Daca intre ele exista o stransa legatura) in aceasta situatie nu se cere neaparat sa am
aceeasi cauza sau obligatie comuna, ci pot sa invoc ' drepturi distincte, dar intre ele
sa existe o stransa legatura. De exemplu)cgem in judecata si debitorul principal si
garantul !fidejusorul", poate ca s$a obligat in solidar cu debitorul principal, si cer sa
fie obligati in solidar sa imi plateasca imprumutul. (ntra$adevar nu pot sa spun ca au
aceeasi cauza pana la urma pt ca cauza din partea debitorului principal este ca el a
imprumutat suma de bani, iar din partea fidejusorului ca etse garant: este adevarat ca
din partea creditorului chestiunea aceasta nu etse importanta, numai din perspectiva
raporturilor dintre fidejusor si debitorul principal. Dar daca vine fidejusorul si spune
ca clauza prin care a garantat imprumutul este lovita de nulitate relativa pt ca i$a fost
viciat consimtamantul la incheierea contractului, am doua cauze aflate intr$o stransa
legatura. Deci, iata, intr$o astfel de situatie am putea discuta eventual de o stransa
legatura.
Dupa cum este vorba de o pluralitate de cereri sau de persoane, litisconsortiul poate fi)
$subiectiv) cand vorbim de mai multe parti
$obiectiv) cand vorbim de pluralitate de cereri
Despre coparticiparea subiectiva a dat deja o serie de exemple.
Un exemplu de coparticipare obiectiva este cand un reclamant il cheama in judecata
pe un parat!deci nu am pluralitate de subiecte",dar formuleaza impotriva acestuia mai
multe cereri principale. De ex spune ) cer in principal sa se constate nulitatea unui
contr si sa fim pusi in situatia anterioara, dar daca nu se va dovedi motivul de nulitate,
cer ca paratul sa fie obligat la executarea prestatiei. unt ' capete de cerere principale.
.m intr$adevar principal$subsidiar, dar fiecare capat de cerere este unul principal pt
ca cer in principal nulitatea si cer in principal si plata pretului. #rin ce se deosebeste
aici de o cerere accesorie? #t ca as putea sa le cer pe fiecare distinct. Nu treuie sa
confundam cererea principala si cererea accesorie cu cererea principala si cererea
subsidiara pt ca la cererea principala$subsidiara amandoua sunt principale pt ca in
masura in care nu obtin exact ce am vrut cer altceva dar care este tot un capat
principal de cerere. De ex daca cer pretul este un capat principal de cerere. Daca cer
nulitatea contr este tot un capat principal de cerere. igur ca daca nu se va anula contr
si nu sunt pus in situatia anterioara , atunci macar prestatia pretului lui o merit. .r fi
un capat accesoriu cand se cere in principal capital si accesoriu dobanzi . .ceasta este
pluralitate de cereri fara sa fie o pluralitate subiectiva pt ca aici nu am un litiscosortiu
procesual subiectiv pt ca nu am mai multe parti) am un singur reclamant si un singur
parat.
De ce este important sa disting intre litisconsortiul obiectiv si cel subiectiv pt ca sunt
diferite efectele litisconsortiului subiectiv.
;itisconsortiu obiectiv inseamna pluralitate de cereri, nu neaparat si pluralitate de
persoane.
.rt ,33 NC#C vorbeste despre cererea formulata de mai multi reclamanti si spune)
!," Dac5 mai mul7i reclaman7i, prin aceea8i cerere de chemare 4n judecat5, formuleaz5
preten7ii proprii 4mpotriva aceluia8i p6r6t, invoc6nd raporturi juridice distincte 8i
neaflate 4ntr$o leg5tur5 care s5 fac5 necesar5 judecarea lor 4mpreun5, determinarea
instan7ei competente se face cu observarea valorii sau, dup5 caz, a naturii ori
obiectului fiec5rei preten7ii 4n parte.
!'" Dispozi7iile alin. !," sunt aplicabile 8i atunci c6nd unul sau mai mul7i reclaman7i
formuleaz5, prin aceea8i cerere de chemare 4n judecat5, preten7ii 4mpotriva mai multor
p6r67i, invoc6nd raporturi juridice distincte 8i f5r5 leg5tur5 4ntre ele.
.parent as avea un litisconsortiu subiectiv pt ca as avea o pluralitate de reclamanti la
alin ,, sau am o pluralitate si de reclamanti si de parati la alin ', dar nu este
indeplinita conditia sa existe una dintre cele & conditii) nu exista nicio legatura intre
ele, nu au aceeasi cauza, nu au un drept sau o obligatie comuna, nu au o stransa
legatura, dimpotriva spune textul NU +<(/. N(C(9 ;+=./U0..
+xemplu) am un debitor inglodat in datorii, are ,3 creditori, si toti ,3 il cheama in
judecata in acelasi proces, am un litiscosortiu procesual subiectiv? Nu, pt ca nu ma
intereaza faptul ca acelasi debitor s$a imprumutat de la ,3 creditori diferiti: fiecare
creditor are cu el un raport juridic distinct de ceilalti si nu are absolut nicio legatura cu
ceilalti.
Deci iata, la art ,33 nu am un litiscosortiu subiectiv pt ca nu imi este indeplinita a
doua conditie, cele ' conditii trebuie sa fie cumulative, nu este suficient sa am o
pluralitate de persoane, ci si intre obiectul cererilor trebuie sa existe o stransa legatura.
.rt ,&2 vorbeste despre conexitate. >om relua cand vom vori despre competenta pt ca
stim de la procedura penala ca conexitatea este o
min '6$'? cam asa

S-ar putea să vă placă și