Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Folosind seriile de date nregistrate pentru trei variabile GDP Produsul intern brut, L
Populaia ocupat i K Capitalul fi s!au esti"at para"etrii unui "odel de regresie
folosind #$ie%s& 'n tabelul de "ai (os sunt pre)entate re)ultatele esti"rii para"etrilor&
Dependent $ariable* L+G,GDP-
.et/od* Least 01uares
0a"ple* 2345 6775
8ncluded observations* 92
$ariable
Coefficien
t 0td& #rror t!0tatistic Prob&
C 22&763:6 9&77;:96 9&;;5;7; 7&7723
L+G,L- !7&<6::7; 7&6:7626 !6&259734 7&7:99
L+G,K- !7&797353 7&72<274 !6&7<2697 7&7933
=>?#@D 7&22::72 7&725:<: ;&233:7< 7&7777
?!s1uared 7&3342;5 F!statistic
233<&79
<
Durbin!Aatson stat 7&46<795 Prob,F!statistic-
7&77777
7
a. 0crieBi ecuaBia "odelului de regresie folosind esti"aiile din tabelul alturat& (0.5p)
b. Co"entai re)ultatele obinute din punct de vedere econo"etric i econo"ic& ,1p)
c. >estaBi ipote)a de necorelare a erorilor folosind un prag de se"nificaBie de <C,
56 . 1 =
u
d
,
) 21 . 1 =
l
d
& (0.5p)
2& Pentru un "odel econo"etric bifactorial s!au obinut n ur"a anali)ei ur"toarele date*
1800
'
= y y i

013 , 0 0 0
0 029 , 0 018 , 0
0 018 , 0 035 , 0
) (
1 '
X X
,

=
90
150
170
'
y X
,

=
80 0 0
0 50 25
0 25 41
) (
'
X X
&
a. 0criei ecuaia de regresie, esti"ai para"etrii "odelului i interpretai valorile
acestora& (0.5p)
b. >estai se"nificaia para"etrilor "odelului de regresie,
) 02 , 2 =
critic
t
& (1p)
c. Deter"inai puterea de eplicare a "odelului, i - Di testai validitatea
acestuia,
24 , 3 =
critic
F
-& (1p)
d. #sti"ai un interval de ncredere pentru y dac u&"& i 2,< u&"& (1p)
e. #plicaBi cu" se poate deter"ina un interval de ncredere pentru & (0.5p)
f. DiscutaBi conceptul de "ulticoliniaritate Di i"plicaBiile acesteia pentru un "odel de
regresie& CalculaBi pentru "odelul de "ai sus "atricea de corelaBie a variabilelor
eplicative Di co"entaBi "ulticoliniaritatea pentru acest "odel& (0.5p)
1
3. Pentru seria de ti"p , fiind valoarea vn)rilor lunare ale fir"ei de telefonie "obil E, s!
a obBinut ur"toarea corelogra" *
@ull FGpot/esis* E /as a unit root
#ogenous* Constant
Lag Lengt/* 2 ,Huto"atic based on 08C, .HELHGI2:-
t!0tatistic Prob&J
Hug"ented DicKeG!Fuller test statistic !4&27435: 7&7777
>est critical values* 2C level !9&:;9:7<
<C level !6&54<346
27C
level !6&<4:<:2
J.acKinnon ,233;- one!sided p!values&
a. DecideBi dac seria t
x
are un co"porta"ent de serie staBionar& (0.5p)
b. HlegeBi procesul H?.H potrivit, scrieBi ecuaBia Di esti"aBi para"etrii acestuia n
ipote)a pre)enBei unui )go"ot alb t

de "edie 7 Di varianB 2, Dtiind c


02 . 0 ) ( =
t
x E
& (1p)
2
c. ?eali)aBi o predicBie privind valoarea vn)rilor la "o"entul , dac
Di (0.5p)
d. Presupunnd c fir"a E fu)ionea) cu fir"a L,care co"erciali)ea) produse
soft%are-, iar valoarea vn)rilor fir"ei L este o serie de ti"p t
y
de tip H?.H,6,2-,
deter"inaBi tipul procesului liniar H?.H,p,1- care descrie evoluBia vn)rilor
cu"ulate ale celor dou fir"e&
(0.5p)
3