Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa

I. Reflectarea n contabilitate a operaiunilor ocazionate de constituirea i plata Fondului de mediu, n cazul


n care deintorii de deeuri sunt persoane juridice:
. !a unitatea "#nztoare de deeuri reciclabile $persoan juridic%:
a% &#nzarea deeurilor ctre unitatea colectoare'"alorificatoare, cu e"idenierea distinct n factur a cotei
de () reprezent#nd fondul de mediu:
* + ) , total factur, inclusi" -&A
./lieni0 12( .&enituri din "#nzarea produselor reziduale0 , "aloarea deeurilor "#ndute $inclusi" cota de
() , Fond de mediu%
**31 .-&A colectat0 -&A aferent
b% 4ncasarea facturii, mai puin a cotei din "eniturile realizate de unitatea deintoare reprezent#nd suma
necesar constituirii fondului pentru mediu, potri"it le5ii. 6iferena dintre "aloarea total a facturii i cota
reinut prin stopaj la surs de ctre unitatea colectoare'"alorificatoare se nre5istreaz la c7eltuieli, articol
contabil:
) + *
8/lieni0 , total factur, inclusi" -&A
93 8/onturi curente la bnci0
, "aloarea facturii emise, mai puin cota de () , Fond de mediu
:(9 8/7eltuieli cu alte impozite, taxe i "rsminte asimilate0
, cota de () , Fond de mediu, reinut de colector'
"alorificator
3. !a unitatea colectoare'"alorificatoare de deeuri reciclabile:
a% Ac7iziionarea deeurilor de la unitatea deintoare, pe baza facturii primite de la aceasta:
) + *2
8Furnizori0 , total factur, inclusi" -&A
(xx
8/onturi de stocuri i producie n curs de execuie0 , "aloarea deeurilor ac7iziionate
**3:
8-&A deductibil0 , -&A aferent
b% /onstituirea fondului pentru mediu, cota acestuia rein#ndu,se prin stopaj la surs:
*2 8Furnizori0 + **1
8Fonduri speciale ; taxe i "rsminte asimilate0 ' analitic distinct 8Fond de mediu0 , e"idenierea datoriei
reprezent#nd cota de () , Fond de mediu
c% Ac7itarea facturii emise de unitatea deintoare $"#nztoare% de deeuri, mai puin cota de () , Fond de
mediu:
*2
8Furnizori0 + 93
8/onturi curente la bnci0
d% &rsarea la Fondul de mediu, a cotei reinute de unitatea colectoare'"alorificatoare:
**1
8Fonduri speciale ; taxe i "rsminte asimilate0 ' analitic distinct 8Fond de mediu0 + 93
8/onturi curente la bnci0
II. Reflectarea n contabilitate a operaiunilor aferente constituirii Fondului de mediu, n cazul n care
deintorii de deeuri sunt persoane fizice:
a% Ac7iziionarea deeurilor de la persoana fizica deintoare $"anzatoare%, pe baz de borderou de
ac7iziie:
(xx
8/onturi de stocuri i producie
n curs de execuie0 + *:3 8/reditori di"eri0'
analitic distinct 8<ersoane fizice0
b% Ac7itarea n numerar a sumelor cu"enite persoanei fizice i reinerea cotei de (), Fond de mediu:
*:3 8/reditori di"eri0'
analitic distinct 8<ersoane fizice0
+ )
9( 8/asa0
, "aloarea deeurilor ac7iziionate
, "aloarea deeurilor ac7iziionate, mai puin
cota de ()
**1 8Fonduri
speciale , taxe i "rsminte asimilate0 ' analitic distinct 8Fond de mediu0 , e"idenierea datoriei de ()
reprezent#nd Fondul de mediu
n conformitate cu Legea 105/2006, constituie venit al Fondului pentru mediu contribuia de 3 aplicat!
asupra veniturilor reali"ate din v#n"area de$eurilor feroase $i neferoase de c!tre dein!torii de astfel de
de$euri, persoane fi"ice sau %uridice& 'umele se rein prin stopa% la surs! de c!tre operatorii economici
colectori $i/sau valorificatori, autori"ai potrivit legislaiei #n vigoare privind gestionarea de$eurilor industriale
reciclabile, care au obligaia s! le vire"e la Fondul pentru mediu si totodat! s! le $i declare& n momentul
v#n"!rii de de$euri c!tre operatorii colectori $i/sau valorificatori, agenii economici au obligaia #ntocmirii
facturii, #n care se #nscrie valoarea total! a de$eurilor $i se evidenia"! $i ta(a de 3 calculat! la valoarea
de v#n"are a de$eurilor feroase $i neferoase& )entru agentul economic care vinde de$eurile, #nregistr!rile #n
contabilitate s#nt urm!toarele* contul +03 ,-enituri din v#n"area produselor re"iduale. se creditea"! cu
valoarea de$eurilor, inclusiv ta(a de 3, #n coresponden! cu contul /111 ,0lieni.& n ceea ce prive$te 1-2,
trebuie avute #n vedere prevederile articolului 1601 din Legea 5+1/2003 privind 0odul fiscal #n leg!tur! cu
m!surile de simplificare& n momentul #ncas!rii, contul /111 ,0lieni. se creditea"! #n coresponden! cu
contul 5121 ,0onturi la b!nci #n lei. pentru #ncas!rile prin virament bancar sau contul 5311 ,0asa #n lei.
pentru #ncas!rile cu numerar, cu suma facturat!, mai puin ta(a de 3 din venituri evideniat! pe factur!&
3iferena r!mas! de #ncasat, repre"ent#nd ta(a de mediu, se #nc4ide prin trecerea acesteia pe c4eltuieli,
respectiv #n contul 635 ,04eltuieli cu alte impo"ite, ta(e $i v!rs!minte asimilate., prin coresponden! direct!
cu contul /111 ,0lieni.&

S-ar putea să vă placă și