Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA S.C. Expert conta Saguna S.

A Produs, lucrare (comandă)


Număr Data Cod Cod Nr. comandă BON DE CONSUM
document Ziua Luna Anul predător primitor Cod propus (COLECTIV)
001

Nr. Denumirea valorilor materiale Cont Cantitatea Cantitatea Preţ


Cod U.M. Valoare
crt. (inclusiv sort, marcă, profil, dimensiune) necesară eliberată unitar
Debitor Creditor

Data şi semnătura Şef compartiment, Gestionar, Primitor,

Cod 14-3-4/aA 1/2 A4 t2