Sunteți pe pagina 1din 6

Nota de receptie si constatare diferente

Unitatea: Denumirea unitatii/Punctului de lucru Nr. NIR: NI-123


Gestiunea: Denumirea gestiunii Data: 02.02.2017

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am receptionat valorile materiale furnizate de: …S.C……………………………, delegat: ………………..,
auto nr.: ……………………, pe baza documentelor insotitoare: …Factura/Aviz/etc…………….., constatand:

Nr. Cantitate Cantitate P.U. achizitie Val. achizitie Val. TVA


Denumire produse sau a servicii /Cod U.M.
Crt. inscrisa in doc. primita (fara TVA) (fara TVA) (aferenta)
0 1 2 3 4 5 6(=4x5) 7(=6xTVA%)
1
2
3
4
5
Total - - 0.00 0.00
Camp optional, utilizabil in cazul in care exista observatii.
Observatii: Model nota de receptie pus la dispozitie de www.2invoice.ro

Numele si prenumele membrilor comisiei de receptie Semnatura Numele si prenumele gestionarului

Pagina 1 din 6
Camp info.
suplimentare
8

Semnatura

Pagina 2 din 6
Nota de receptie si constatare diferente

Unitatea: Denumirea unitatii/Punctului de lucru Nr. NIR: NI-123


Gestiunea: Denumirea gestiunii Data: 02.02.2017

Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am receptionat valorile materiale furnizate de: …S.C……………………………, delegat: ………………..,
auto nr.: ……………………, pe baza documentelor insotitoare: …Factura/Aviz/etc…………….., constatand:

Nr. Cantitate Cantitate P.U. achizitie Val. achizitie Val. TVA


Denumire produse sau a servicii /Cod U.M.
Crt. inscrisa in doc. primita (fara TVA) (fara TVA) (aferenta)
0 1 2 3 4 5 6(=4x5) 7(=6xTVA%)
1
2
3
4
5
Total - - 0.00 0.00
Camp optional, utilizabil in cazul in care exista observatii.
Observatii: Model nota de receptie pus la dispozitie de www.2invoice.ro

Numele si prenumele membrilor comisiei de receptie Semnatura Numele si prenumele gestionarului

Pagina 3 din 6
Determinarea cantitatii s-a facut prin: Pe cantarul numarul:
Determinarea calitatii s-a facut prin proba: nr.:

Expeditor: Caraus: Insotitor:


Statia de expeditie: Statia de destinatie:
Data eliberarii: Data expedierii: Data sosirii:

Delegatii furnizorului, carausul care au participat la receptie:

Participanti la receptie:
Reprezentat al Numele si prenumele Calitatea Buletin/C.I. Semnatura

Diferente (+/-)
Tip. Doc.
(Operatie) Denumirea bunului receptionat Cod U.M. Cantitate Pret Unitar

Concluziile comisiei de receptie:


Puncul de vedere al delegatului furnizorului /carausului:

Alte mentiuni:

Pagina 4 din 6
Camp info.
suplimentare
8

Semnatura

Pagina 5 din 6
Valoare

Pagina 6 din 6