Sunteți pe pagina 1din 1

Programul saptamanal

Duminica orele 18: activitati cu tinerii la SCOALA DUMINICALA


Anul I nr. 1 6 octombrie 2013
Duminica a XX-a dup Rusalii
( Invierea fiului vaduvei din Nain )
Vaduva din Nain lan!ea" #a nu $tia ca e%i$ta inviere" Dar&
ro'a'il& $i daca ar fi $tiut& tot ar fi lan$" Omene$te" Se
de$artea de unicul ei fiu" (utea fi 'ucuroa$a) Sfantul (avel
$fatuie$te: *Sa nu ne intri$tam ca $i ceilalti care nu au nade+de*"
Adica $a nu mer!em ana la indoiala"
(rin invierea fiului vaduvei din Nain& Ii$u$ a $fintit valoarea le!aturilor de familie $i de rudenie" Dar a invatat,o e vaduva
$i de$re inviere" (e ea $i e cei care au a$i$tat la minune" Dar $a urmarim mai de aroae evenimentul" Dua ce a vor'it cu
femeia& man!aind,o& i,a dat de indata $i o ro'a a eficacitatii man!aierii Sale" Sre $tuefactia tuturor& entru care acel *Nu
lan!e* era natural $i fire$c& fiindca a$a $e $une& de$i $e $une de!ea'a& ceea ce a urmat a fo$t de,a dretul uimitor&
nea$tetat" Ii$u$ a inceut $a,i vor'ea$ca mortului: , *-inere& tie iti .ic& $coala,te*& ca $i cum $,ar fi temut ca nu cumva
tanarul& au.ind& $a creada ca $e vor'e$te altcuiva& l,a reci.at: -ie iti .ic& tie care e$ti mort& tie iti .ic: $coala,te& ridica,te/
Mantuitorul 0 ca re!ula !enerala , n,a intervenit in de$tinul oamenilor" Ace$ta a fo$t randuit de Dumne.eu $a,$i ai'a ciclul
$au: na$terea& viata cu imlinirile ei& $i moartea ca un $far$it fire$c al vietii" Mantuitorul a la$at ca ace$t $far$it fire$c randuit
de Dumne.eu $a ramana& $a $e de$fa$oare a$a cum a fo$t el randuit de la inceut" Ace$te cateva interventii imotriva mortii
le,a facut& cum am aratat in ace$t ca.& intotdeauna cu un anume $co" Altfel& moartea ramane& dua cum $une tot Sfantul
(avel& *ultimul dintre vra+ma$i care va fi do'orat1* (I Cor" 12& 34)& dar acea$ta $e va intamla la invierea mortilor" Atunci
moartea va fi do'orata definitiv" De ce $i in momentul invierii fiului vaduvei din Nain& $i in intalnirile cu Mantuitorul $i cu
fatele lui minunate& cei ce a$i$tau erau curin$i de frica $i cutremur& de $aima $i mirare)A$tfel de $tari $uflete$ti $unt
efectul intalnirii cu mi$terul" -oti $untem credincio$i& $i ao$tolii erau& dar atunci cand te intalne$ti fata in fata cu ceva
e%traordinar& arca devii dintr,o data un alt om" Mi$terul rovoaca in tine o $tare $ufletea$ca deo$e'ita& care nu oale fi
e%rimata rin cuvinte" Vaduva din Nain a trait o mare 'ucurie" Si tanarul ei fiu de a$emenea" #a a avut 'ucuria e care n,o
utem avea toti" Invierea fiului ei $,a facut doar $re a ne invata ca e%i$ta inviere" Nu numai entru Ii$u$& care va invia ca
Dumne.eu& ci $i entru toti ceilalti" Nu moare nimeni& murind" Sufletul traie$te" S,a utut intoarce inaoi/ Si daca $ufletul
traie$te& in$eamna ca tre'uie $a,i urtam de !ri+a" (lan!em la moartea celor dra!i" Sa lan!em cu $eranta" Sa ne ru!am
entru ei" Viata amantea$ca e$te timul $i locul e care ne re!atim entru confruntarea cu +udecata de dincolo& viata
va.uta ca un ra.'oi& in care vom invin!e rin fatele noa$tre cele 'une& rintr,o concetie $anatoa$a de$re viata $i
nemurire" IPS Antonie Plamadeala