Sunteți pe pagina 1din 28

N-2 N-1 N N/N-1 N-1/N-2

1 Cifra de Afaceri #DIV/0! #DIV/0!


2 Numar salariati #DIV/0! #DIV/0!
3
Productivitatea
medie anuala
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 Ch. cu personalul #DIV/0! #DIV/0!
5
Salariul mediu
anual
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6
Ch. Cu Salariile la
1000 de lei Cifra
de Afaceri
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
6/22/2014 1:20
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
Selectati anii si introduceti date doar in casutele gri !!!
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
EFICIENTA UTILIZARII RESURSELOR UMANE
NR. CRT Indicatori
VALORI INDICI (%)
N/N-2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
Selectati anii si introduceti date doar in casutele gri !!!
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
EFICIENTA UTILIZARII RESURSELOR UMANE
INDICI (%)
N-2 N-1 N N-2 N-1
1
ACTIVE
IMOBILIZATE
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2
Imobilizari
necorporale
#DIV/0! #DIV/0!
3
Imobilizari
corporale
#DIV/0! #DIV/0!
4
Imobilizari
financiare
#DIV/0! #DIV/0!
5
ACTIVE
CIRCULANTE
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 Stocuri #DIV/0! #DIV/0!
7 Creante #DIV/0! #DIV/0!
8
Investitii fin. pe
termen scurt
#DIV/0! #DIV/0!
9
Casa i conturi la
bnci
#DIV/0! #DIV/0!
10
TOTAL ACTIV
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
N-2 N-1 N N-2 N-1
1
CAPITALURI
PROPRII
#DIV/0! #DIV/0!
2
DATORII TOTALE
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3
Datorii > 1 an
#DIV/0! #DIV/0!
4
Datorii < 1 an
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
5
Obligatii pe
termen scurt
#DIV/0! #DIV/0!
6
Credite bancare pe
termen scurt
#DIV/0! #DIV/0!
7
TOTAL PASIV
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
CORECT CORECT CORECT
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
ANALIZA RATELELOR DE STRUCTURA A ACTIVULUI
NR. CRT Indicatori
VALORI (u.m.) RATELE DE STRUCTURA (%)
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
RATELE DE STRUCTURA A PASIVULUI
NR. CRT Indicatori
VALORI (u.m.) RATELE DE STRUCTURA (%)
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
VERIFICARE VERIFICARE
Note: Cheltuielile in Avans se includ, in functie de lichiditatea lor, fie la Imobilizari Financiare, fie la Creante.
Provizioanele si Veniturile in Avans se includ, in functie de exigibilitatea lor, fie la Datorii > 1 an, fie la Obligatii
pe Termen Scurt.
Introduceti date doar in casutele albe de la categoria Valori !!!
N
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
N
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
ANALIZA RATELELOR DE STRUCTURA A ACTIVULUI
RATELE DE STRUCTURA (%)
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
RATELE DE STRUCTURA A PASIVULUI
RATELE DE STRUCTURA (%)
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
VERIFICARE
Note: Cheltuielile in Avans se includ, in functie de lichiditatea lor, fie la Imobilizari Financiare, fie la Creante.
Provizioanele si Veniturile in Avans se includ, in functie de exigibilitatea lor, fie la Datorii > 1 an, fie la Obligatii
pe Termen Scurt.
Introduceti date doar in casutele albe de la categoria Valori !!!
N-2 N-1 N
1 Capitaluri Permanente 0 0 0
2 Fondul de rulment (FR) 0 0 0
3
Nevoia de Fond de
rulment (NFR)
0 0 0
4 Trezoreria Neta 0 0 0
CORECT CORECT CORECT
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
CHEIE DE VERIFICARE
Analiza indicatorilor de echilibru financiar
NR. CRT Indicatori
VALORI (u.m.)
N-2 N-1 N
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
TIP POLITICA FOND DE RULMENT
Politica FR poate fi: de tip Conservator, Moderata,
Agresiva sau Riscanta
Analiza politicii Fondului de Rulment
N-2 N-1 N
1 Rata lichiditatii generale #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 Rata lichiditatii partiale #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 Rata lichiditatii imediate #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 Rata solvabilitatii globale #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 Rata solvabilitatii globale II #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza indicatorilor de lichiditate si solvabilitate
NR. CRT Indicatori
VALORI
Atentie: valorile de referinta pot fi diferite de cele prezentate, in functie de specificul activitatii.
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
>2
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza indicatorilor de lichiditate si solvabilitate
-
-
0.3-0.5
Atentie: valorile de referinta pot fi diferite de cele prezentate, in functie de specificul activitatii.
>60%
VALORI REFERINTA
Alegeti domeniul...
N-2 N-1 N
1
Durata de Rotatie a
Activelor Circulante
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2
Durata de Rotatie a
Stocurilor
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3
Durata de Recuperare a
Creantelor
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4
Perioada de Plata a
Obligatiilor pe Termen scurt
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6
Ciclul de Conversie a
Numerarului
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
N-2 N-1 N
1 Sold Mediu Anual Stocuri
2 Sold Mediu Anual Clienti
3 Sold Mediu Anual Furnizori
4
Durata de Rotatie a
Activelor Circulante
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5
Durata de Rotatie a
Stocurilor
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6
Durata de Recuperare a
Creantelor
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7
Perioada de Plata a
Datoriilor catre Furnizori
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Valoare decalaj de plata (zile)
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
TIP DECALAJ DE PLATA
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza ratelor de activitate pe baza soldurilor medii anuale
NR. CRT Indicatori
VALORI (zile)
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza ratelor de activitate
NR. CRT Indicatori
VALORI (zile)
TIP DECALAJ DE PLATA
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Valoare fonduri eliberate/imobilizate ca urmare a cresterii/scaderii
Duratei de Rotatie a Activelor Circulante (u.m.)
N-1 comparativ cu N-2 N comparativ cu N-1
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
N-2 N-1 N
1 Rezultat Brut
2 Rezultat Net
3 Rezultat din Exploatare
4 Venituri din exploatare
5 Venituri Totale
6
Rata Rentabilitatii
Economice (ROA)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7
Rata Rentabilitatii
Financiare (ROE)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8
Rata Profitabilitatii din
Exploatare
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 Rata Profitabilitatii Nete #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
Introduceti date doar in casutele gri !!!
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza Rentabilitatii si a Profitabilitatii
NR. CRT Indicatori
VALORI
N-2 N-1
1 Cheltuieli Fixe
2 Cheltuieli Variabile
3
Cifra de Afaceri in Punctul
Critic
#DIV/0! #DIV/0!
4 Momentul Critic (zile) #DIV/0! #DIV/0!
5
Marja de Securitate
Absoluta
#DIV/0! #DIV/0!
6 Marja de Securitate Relativa #DIV/0! #DIV/0!
7 Levierul din Exploatare #DIV/0! #DIV/0!
N-2 N-1
1 Cheltuieli cu Dobanzile
2
Datorii Financiare pentru
care s-au platit dobanzi
(datorii catre institutiile de
credit)
3
Rata Medie a Dobanzii la
Credite
#DIV/0! #DIV/0!
4
Rata Rentabilitatii
Economice
#DIV/0! #DIV/0!
N-2 N-1
1 Gradul de Indatorare #DIV/0! #DIV/0!
2
MODELUL ION ANGHEL
(functie scor)
#DIV/0! #DIV/0!
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza Riscului Economic (de exploatare)
NR. CRT Indicatori
VALORI
Introduceti date doar in casutele gri !!!
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
Analiza Riscului Financiar
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
Introduceti date doar in casutele gri !!!
VALORI
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza Riscului de Faliment
NR. CRT Indicatori
VALORI
5 Levierul Financiar #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! Interpretare Model Ion Anghel
NR. CRT Indicatori
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
Introduceti date doar in casutele gri !!!
N NR. CRT
1
2
#DIV/0!
3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
N
#DIV/0!
#DIV/0!
N
#DIV/0! <60%
#DIV/0! >2.05
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza Riscului Economic (de exploatare)
VALORI
SCENARIU: cu cat va creste/scadea Rezultatul din Exploatare in anul viitor ultimului an al
analizei daca Cifra de Afaceri ar creste/scadea cu X% ?
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
Introduceti date doar in casutele gri !!!
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
Estimare crestere scadere Cifra de Afaceri (%)
Analiza Riscului Financiar
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
Introduceti date doar in casutele gri !!!
Crestere scadere Rezultat din Exploatare(%)
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Indicatori
VALORI
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Analiza Riscului de Faliment
Comentarii
N-2 N-1 N
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VALORI
Valoare Rezultat din Exploatare in cazul indeplinirii
scenariului presupus (u.m.)
#DIV/0!
#DIV/0! -
VALORI
REFERINTA
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
Introduceti date doar in casutele gri !!!
VALOARE
#DIV/0!
#DIV/0!
SCENARIU: cu cat va creste/scadea Rezultatul din Exploatare in anul viitor ultimului an al
analizei daca Cifra de Afaceri ar creste/scadea cu X% ?
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
Introduceti date doar in casutele gri !!!
***Program realizat de ANDREI-Ovidiu LUNGU***
"CIFRELE NU MINT NICIODATA !"
Analiza Riscului Financiar
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
DENUMIRE FIRMA ANALIZATA:
Comentarii
N
#DIV/0!
Instructiuni de utilizare si specificatii functionale ale programului

1. Descriere:
Programul ANAFIN a fost conceput pentru analiza economico-financiara si diagnosticul financiar la nivelul societatiilor comerciale, pe ba
Pentru a fi utilizat, analistul financiar introduce date, pe baza carora programul va efectua o serie de calcule si verifica
recomandari sau solutii cu privire la situatia economico-financiara a companiei supusa analizei.

Pentru a utiliza softul este necesar sa aveti bilantul si contul de profit si pierdere din ultimii 3 ani ai companiei pe care

2. I ntroducerea datelor:
2.1. In primul rand se deschide rubrica "Resurse Umane" si se completeaza denumirea firmei. Apoi se
recent, N-1 anul anterior si N-2 anul anterior lui N-1. La restul rubricilor anii se vor modifica automat. Dupa acestea, urmeaza
pot fi modificate, valorile sunt calculate de program. ATENTIE: datele de la aceasta rubrica sunt necesare si pentru generarea unor indicatori de la alte rubrici !


2.2. Se trece la a doua rubrica: "Structura Bilantiera". Aici casutele care se completeaza sunt doar cele de culoare ALBA de la categoria "VALORI". Restul nu pot fi modificate.
ATENTIE: pentru utilizarea corecta a programului, Cheltuielile in Avans se includ, in functie de lichiditatea lor, fie la Imobilizar
exigibilitatea lor, fie la Datorii > 1 an, fie la Obligatii pe Termen Scurt. Subventiile pentru investitii din cadrul Venitur
Patrinoniul Public din categoria Capitalurilor, daca exista, se include la Capitaluri Proprii. Daca aceste elemente exista in
ATENTIE: Datele de la aceasta rubrica sunt necesare si pentru generarea unor indicatori de la alte rubrici !

2.3. In cadrul rubricii "Echilibru Financiar" nu se introduc valori. Acestea sunt generate automat de program.

2.4. La rubrica "Lichiditate si Solvabilitate", la subcategoria "Valori referinta" se alege domeniul de activitate al firmei: Productie si comert sau Prestari
program au doar scop orientativ. Valorile indicatorilor de lichiditate trebuie analizate si in functie de specificul activita
sectorului.
2.5. La rubrica "Activitate", programul calculeaza Ratele de Activitate pe baza datelor din Bilant, insa nivelul Activelor Circulante si al Obligatiilor
in decursul anului. De aceea pentru o analiza cat mai riguroasa, recomandam calcularea soldurilor medii anuale ale conturilor
categoria " Analiza indicatorilor de Activitate pe baza Soldurilor Medii Anuale", iar programul va calcula indicatorii si pe

2.6. In ceea ce priveste rubrica "Profitabilitate", aici se introduc de catre utilizator
rentabilitate si profitabilitate. Celelalte casute nu pot fi modificate. ATENTIE: datele de la aceasta rubrica sunt necesare si pentru generarea unor indicatori de la rubrica Riscuri !

2.7. Ultima rubrica a programului este rubrica intitulata "Riscuri". Aici se analizeaza pe baza datelor, trei tipuri de riscuri la care este supusa compania:
Faliment. Indicatorii fiecarui tip de risc sunt prezentati spre interpretare in cate un tabel diferit.
2.7.1. Pentru a fi generati corect indicatorii Riscului Economic
Variabile = Cheltuieli Aferente Cifrei de Afaceri. Aceste date se preiau fie din Nota Explicativa la situatiile financiare anuale intitulata "Analiza Rezultatului din Exploatar
cheltuielilor de exploatare in una din cele doua categorii (Fixe sau Variabile). In cazul in care nu aveti la dispozitie datele, puteti sari peste aceasta etapa.
variabile, indicatorii generati de program nu sunt relevanti ! Analiza Riscului Economic cuprinde si un
si valori absolute, cu cat ar creste/scadea Rezultatul din Exploatare daca Cifra de Afaceri ar creste/scadea cu x%, unde "x"
exercitiu al analizei (N+1). In dreptul indicatorului "Estimare crestere scadere Cifra de Afaceri (%)" introduceti valoarea
daca estimati ca Cifra de Afaceri va scadea cu x%, introduceti "-x".
2.7.2. Pentru a analiza Riscul Financiar al intreprinderii, introduceti date in casutele gri din tabelul "Analiza Riscului Financiar".
reprezentate, de obicei, de totalitatea creditelor bancare (pe termen scurt si pe termen lung) la inceputul perioadei de anal
2.7.3. Analiza Riscului de Faliment nu presupune introducere de noi data, indicatorii fiind calculati pe baza datelor introduse la celelalte rubrici.

2.7.3. Analiza Riscului de Faliment nu presupune introducere de noi data, indicatorii fiind calculati pe baza datelor introduse la celelalte rubrici.


3. Cheile de Verificare si alte Valori Logice generate de program:
3.1. La rubrica "Structura Bilantiera" exista cate o cheie de verificare a datelor din fiecare an. Daca Total Activ nu este egal cu Total Pasiv, programul va genera
introdus corect datele sau situatiile financiare din care le-ati extras nu sunt bine intocmite.

3.2. La rubrica "Echilibru Financiar" exista, de asemenea, cate o cheie de verificare pentru fiecare an cu scopul de a asigura corectitudinea rezultatelor. Trezor
Fond de Rulment minus Nevoia de Fond de Rulment sau Casa si Conturi la Banci minus Credite Bancare pe Termen Scurt. Indiferen
valoarea GRESIT, inseamna ca datele nu au fost introdus corect, iar valorile generate nu sunt nici ele corecte.
La subcategoria "Analiza Politicii Fondului de Rulment" , in functie de datele introduse, se va genera pentru fiecare an una
interpretate de analistul financiar, insa in principiu Politica de Tip Conservator inseamna faptul ca Fondul de Rulment finan
Rulment acopera intr-o foarte mare masura Stocurile (intre 75% si 100%), Politica Agresiva inseamna faptul ca F
Rulment are valori negative.

3.3. La rubrica "Analiza Ratelor de Activitate", subcategoria "Decalaje" poate genera trei valori: FAVORABIL, NEFAVORABIL sau NU EXISTA. Un decalaj de plata Favorabil apare a
Recuperare a Creantelor este mai mica decat "Perioada de Plata a Obligatiilor pe Termen Scurt", iar un decalaj NEFAVORABIL a
Recuperare a Creantelor" este egala cu "Perioada de Plata a Obligatiilor pe Termen Scurt".

3.4. La rubrica Riscuri, in cazul Analizei Riscului Financiar programul genereaza scurte Comentarii in functie de val
Analizei Riscului de Faliment, programul genereaza o scurta interpretare a rezultatelor functiei scor calculata dupa Modelul Ion Anghel, mai exact
rezultatul este cuprins intre 0-2.05 (in acest caz analistul financiar trebuie sa analizeze si alti indicatori pentru a putea ev

4. I ndicatori :
Utilizarea acestui program presupune posesia unor cunostiinte de specialitate solide. Cu toate acestea, am decis sa prezentam
utilizatori cu mai putine cunostiinte de analiza economico-financiara.

4.1. Productivitatea Medie Anuala: raportul dintre Cifra de Afaceri Anuala si numarul mediu de salariati din anul respectiv. Cand Productivitatea Medie Anuala c
Cheltuielilor salariala la 1000 de lei Cifra de Afaceri scade si reflecta o crestere a eficientei utilizarii resurselor umane

4.2.Capitalurile Permanente, Fondul de Rulment, Nevoia de Fond de Rulment si Trezoreria Neta: Capitalurile Permanente
lung (>1an) . Fondul de Rulment reprezinta excedentul de resurse permanente in raport cu nevoile de acelasi tip, destinat finantarii unei parti din Activele
Capitaluri Permanente- Active Imobilizate sau Active Circulante-Datorii pe Termen Scurt. Nevoia de Fond de Rulment
+ Creante + Investitii pe Termen Scurt - Obligatii pe Termen Scurt. Acest indicator permite urmarirea echilibrului curent prin c
Valoarea pozitiva a NFR reprezinta o situatie normala in activitatea unei intreprinderi daca provine din expansiunea activita
rotatia lenta a stocurilor si creantelor superioara duratei de rotatie a datoriilor de exploatare. Trezoreria Neta
Conturi la Banci si Credite Bancare pe Termen Scurt. Cand Fondul de Rulment acopra Nevoia de Fond de Rulment rezulta o Trezor
Rulmenet este mai mic decat Nevoia de Fond de Rulment inseamna ca este nevoie de credite bancare pe termen scurt.
4.2.3. Politica Fondului de Rulment: poate fi de 4 tipuri:
- Politica de Tip Conservator: atunci cand Fondul de Rulment finanteaza integral Stocurile si o parte din Creante;
- Politica Moderata: cand Fondul de Rulment finanteaza Stocurile integral sau peste 75%;
- Politica Agresiva: cand Fondul de Rulment are valori foarte mici sau este 0;
- Politica Riscanta: atunci cand Fondul de Rulment are valori negative.
'
4.3. Lichiditate si Solvabilitate: Lichiditatea reprezinta calitatea activelor de a fi imediat disponibile pentru a acoperi cheltuielile.
si reflecta masura in care Activele Circulante ofera garantia acoperirii Datoriilor pe termen Scurt.
activitati in care miscarea stocurilor este foarte inceata, stocurile lor nefiind foarte lichide datorita unui ciclu lung de
intre Activele Circulante mai putin Stocurile si Datoriile Pe termen Scurt. Lichiditea Imediata
in Casierie si in Conturile Bancare. Solvabilitatea Patrimoniala exprima in ce masura firma isi finanteaza activele din fondurile proprii. Se poate calcula fie ca raport intre Total Activ si To
intre Activele Circulante mai putin Stocurile si Datoriile Pe termen Scurt. Lichiditea Imediata
in Casierie si in Conturile Bancare. Solvabilitatea Patrimoniala exprima in ce masura firma isi finanteaza activele din fondurile proprii. Se poate calcula fie ca raport intre Total Activ si To
Capitaluri Proprii si Total Pasiv .

4.4. Ratele de Activitate: Durata de Rotatie a Activelor Circulante exprima perioada de timp necesara transformarii in lichiditati a Activelor Circulante si se calculeaza ca raport intre Active
(Stocuri si Creante, restul fiind lichide, nu se iau in calcul) si Cifra de Afaceri totul inmultit cu T (de obicei 360 de zi
Stocurilor si se calculeaza ca raport intre Stocuri si Cifra de Afaceri totul inmultit cu T. Durata de Recuperare a Creantelor
Cifra de Afaceri totul inmultit cu T. Perioada de Plata a Obligatiilor pe Termen Scurt se calculeaza ca raport intre Obligatiile pe Termen Scurt si Cifra de Afaceri totul inmnultit cu T
creantelor este mai mare decat perioada de plata a obligatiilor pe termen scurt, firma inregistreaza decalaje de plata nefavo
obligatiilor pe termen scurt, firma inregistreaza decalaje de plata favorabile. Durata de rotatie a stocurilor + Durata de recuperare a creantelor
numerarului este diferenta intre Ciclul Operational si Perioada de Plata a Obligatiilor pe Termen Scurt. Intre marimea ciclului de Conver
Ciclu de Conversie a Numerarului indelungat avand in spate o Nevoie de Fond de Rulment semnificativa. De asemenea, atunci can
consecinta eliberarea unor fonduri la nivelul Activelor Curente, iar cand duratele de rotatie cresc, avem de a face cu incetinirea vitezei de rotatie, ceea ce v
Activelor Curente. Nivelul acestor fonduri este calculat de program in tabelul intitulat "Valoare fonduri eliberate/imobilizate ca urmare a cresterii/scaderii Duratei de Rotatie a Activelor Circulante (u.m.)"
de Afaceri(1) / T * ( Durata de Rotatie a Activelor Circulante(1) - Durata de Rotatie a Activelor Circulante(0) ), unde 0 si 1 r

4.5. Rentabilitate si Profitabilitate: analiza rentabilitatii se poate realiza in marimi absolute, urmarind dinamica indicatorilor de rezultate ( Rezultat din Explo
Extraordinar, Rezultat Brut, Rezultat Net) si in marimi relative, prin intermediul Ratelor de Rentabilitate si Profitabilitat
Total Activ totul inmultit cu 100, Rata Rentabilitatii Financiare (Return on Equity) ca raport intre Rezultatul Net si Capitaluri Proprii totul inmultit cu 100,
Exploatare si si Veniturile din Exploatare totul inmultit cu 100, iar Rata Profitabilitatii Nete

4.6. Riscuri: Exista trei tipuri de riscuri la nivelul unei intreprinderi care pot fi analizate in detaliu cu ajutorul acestui program.
4.6.1. Riscul Economic sau de Exploatare se analizeaza prin intermediul urmatorilor indicatori:
este 0 si se calculeaza astfel: Ca0= Cheltuieli Fixe/ Rata Marjei Variabile, unde Rata Marjei Variabile este 1
Mometul Critic masoara perioada de timp necesara pentru atingerea nivelului Critic al Cifrei de Afaceri. Cu cat Momentul Critic este mai mar
Ca0/Cifra de Afaceri * T, unde T este de obicei 360 de zile. Marja de securitate absoluta se mai numeste Indicator de Pozitie si se calculeaza ca diferenta intre Cifra de Afaceri Realizata si Cifra de Afaceri Critic
Marja de Securitate Relativa se calculeaza ca raport intre (Cifra de Afaceri realizata minus Cifra de Afaceri Critica) si Cifra de Afaceri realizata.
mic !!! Levierul din Exploatare masoara variatia Rezultatului din Exploatare aferenta variatiei cu 1 procent a Cifrei de Afaceri.
Levierul din exploatare este inversul marjei de Securitate Relativa !
4.6.2. Riscul Financiar: este cuantificat prin intermediul Levierului Financiar conform caruia atunci cand Rentabilitatea Economica (ROA) este mai mic
contractate de entitate, cu cat Gradul de Indatorare Creste, cu atat Rentabilitatea Financiara Scade. Levierul Financiar se c
Proprii., unde Rata Dobanzii este rata medie a dobanzii la creditele contractate calculata ca raport intre Cheltuielile cu Do
4.6.3. Riscul de Faliment: se aprecieaza cu ajutorul Gradului de Indatorare calculat ca raport intre Datorii Totale si Total Pasiv totul inmultit cu 10
realizata de Ion Anghel. Autorul a construit scorul pornind de la un esantion de 276 de firme, repartizat in doua grupuri
Analiza efectuata pe acestea a fost foarte riguroasa, functia construita avand o rata de succes apriorica de 97% si fiind sus
y= 5,667 + 6,3718 * X1 + 5,3932 * X2 - 5,1427 * X3 - 0.0105 * X4, unde X1 este Rata Profitabilitatii Nete, X2 este Ponderea Trez
Totale in Cifra de Afaceri.

5. Cel mai important:
Informatiile generate de acest program sunt utile doar daca sunt interpretate de un o persoana care detine cunostiinte de Ana
efectua analize complexe, se pot identifica probleme, se pot gasi solutii pentru acestea, se pot contura decizii sau se pot e
stadiul in care se afla aceasta din punct de vedere al situatiei economico-financiare.

Pentru ca programul sa calculeze corect toti indicatorii de analiza si diagnostic financiar
rubriciile "Resurse Umane", "Structura Bilantiera", "Profitabilitate" trebuie obligatoriu introduse. In caz contrar programul

6. Autor:
Andrei-Ovidiu Lungu
Telefon: 0766284293
Andrei-Ovidiu Lungu
Telefon: 0766284293
E-mail: andreilunguovidiu@yahoo.com

ATENTIE: vanzarea, inchirierea sau orice alte actiuni neautorizate de comercializare ale acestui program constituie infractiu
programului
financiara si diagnosticul financiar la nivelul societatiilor comerciale, pe baza informatiilor oferite de situatiile financiare intocmite de acestea.
Pentru a fi utilizat, analistul financiar introduce date, pe baza carora programul va efectua o serie de calcule si verificari. Dupa aceea, rezultatele generate de program se interpreteaza de catre analist si se emit opinii,
financiara a companiei supusa analizei.
Pentru a utiliza softul este necesar sa aveti bilantul si contul de profit si pierdere din ultimii 3 ani ai companiei pe care doriti sa o analizati.
si se completeaza denumirea firmei. Apoi se aleg la subcategoria "VALORI", anii pentru care doriti sa faceti analiza. ATENTIE: N este anul cel mai
1. La restul rubricilor anii se vor modifica automat. Dupa acestea, urmeaza introducerea propriu-zisa a datelor: se completeaza casutele de culoare GRI. Celelalte casute nu
ATENTIE: datele de la aceasta rubrica sunt necesare si pentru generarea unor indicatori de la alte rubrici !
. Aici casutele care se completeaza sunt doar cele de culoare ALBA de la categoria "VALORI". Restul nu pot fi modificate.
: pentru utilizarea corecta a programului, Cheltuielile in Avans se includ, in functie de lichiditatea lor, fie la Imobilizari Financiare, fie la Creante. Provizioanele si Veniturile in Avans se includ, in functie de
exigibilitatea lor, fie la Datorii > 1 an, fie la Obligatii pe Termen Scurt. Subventiile pentru investitii din cadrul Veniturilor in Avans se includ la Datorii > 1 an daca investitiile se refera la o perioada mai mare de un an.
Patrinoniul Public din categoria Capitalurilor, daca exista, se include la Capitaluri Proprii. Daca aceste elemente exista in bilant si nu le includeti conform acestor instructiuni, programul nu va genera valori corecte !
ATENTIE: Datele de la aceasta rubrica sunt necesare si pentru generarea unor indicatori de la alte rubrici !
nu se introduc valori. Acestea sunt generate automat de program.
la subcategoria "Valori referinta" se alege domeniul de activitate al firmei: Productie si comert sau Prestari servicii. ATENTIE: valorile de referinta oferite de
program au doar scop orientativ. Valorile indicatorilor de lichiditate trebuie analizate si in functie de specificul activitatii fiecarei firme si/sau comparate cu valorile altor firme din acelasi sector de activitate sau cu media
, programul calculeaza Ratele de Activitate pe baza datelor din Bilant, insa nivelul Activelor Circulante si al Obligatiilor pe Termen Scurt pot avea in unele cazuri variatii foarte mari
in decursul anului. De aceea pentru o analiza cat mai riguroasa, recomandam calcularea soldurilor medii anuale ale conturilor de Stocuri, Clienti, Furnizori. In cazul in care dispuneti de aceste date, puteti sa le introduceti la
categoria " Analiza indicatorilor de Activitate pe baza Soldurilor Medii Anuale", iar programul va calcula indicatorii si pe baza acestor date. In cazul in care nu dipuneti de date, puteti sari pestea aceasta etapa !
aici se introduc de catre utilizator date pentru fiecare analizat, prin completarea casutelor gri de la categoria "VALORI" , iar programul va calcula indicatorii de
datele de la aceasta rubrica sunt necesare si pentru generarea unor indicatori de la rubrica Riscuri !
. Aici se analizeaza pe baza datelor, trei tipuri de riscuri la care este supusa compania: Riscul Economic, Riscul Financiar si Riscul de
. Indicatorii fiecarui tip de risc sunt prezentati spre interpretare in cate un tabel diferit.
Riscului Economic trebuie introduse Cheltuielile Fixe si Cheltuielile Variabile ale companiei supusa analizei. Cheltuielile Fixe + Cheltuielile
Aceste date se preiau fie din Nota Explicativa la situatiile financiare anuale intitulata "Analiza Rezultatului din Exploatare", fie din contabilitate, prin incadrarea tuturor
In cazul in care nu aveti la dispozitie datele, puteti sari peste aceasta etapa. ATENTIE: in cazul in care nu se introduc cheltuielile fixe si cele
variabile, indicatorii generati de program nu sunt relevanti ! Analiza Riscului Economic cuprinde si un Scenariu, prezentat in tabelul din dreapta analizei. Acest scenariu calculeaza pe baza datelor introduse, in valori relative
si valori absolute, cu cat ar creste/scadea Rezultatul din Exploatare daca Cifra de Afaceri ar creste/scadea cu x%, unde "x" este valoarea cu care estimati ca se va modifica Cifra de Afaceri in exercitiul urmator ultimului
exercitiu al analizei (N+1). In dreptul indicatorului "Estimare crestere scadere Cifra de Afaceri (%)" introduceti valoarea modificarii Cifrei de Afaceri: daca estimati ca Cifra de Afaceri va creste cu x%, introduceti "x", iar
al intreprinderii, introduceti date in casutele gri din tabelul "Analiza Riscului Financiar". Datoriile Financiare pentru care s
reprezentate, de obicei, de totalitatea creditelor bancare (pe termen scurt si pe termen lung) la inceputul perioadei de analiza.
nu presupune introducere de noi data, indicatorii fiind calculati pe baza datelor introduse la celelalte rubrici.
nu presupune introducere de noi data, indicatorii fiind calculati pe baza datelor introduse la celelalte rubrici.
exista cate o cheie de verificare a datelor din fiecare an. Daca Total Activ nu este egal cu Total Pasiv, programul va genera valoarea GRESIT, ceea ce inseamna ca nu ati

exista, de asemenea, cate o cheie de verificare pentru fiecare an cu scopul de a asigura corectitudinea rezultatelor. Trezoreria Neta se calculeaza pe baza a doua relatii:
Fond de Rulment minus Nevoia de Fond de Rulment sau Casa si Conturi la Banci minus Credite Bancare pe Termen Scurt. Indiferent de metoda de calcul, rezultatul trebuie sa fie acelasi. In cazul in care programul afiseaza
valoarea GRESIT, inseamna ca datele nu au fost introdus corect, iar valorile generate nu sunt nici ele corecte.
La subcategoria "Analiza Politicii Fondului de Rulment" , in functie de datele introduse, se va genera pentru fiecare an una din valorile: CONSERVATOR, MODERATA, AGRESIVA sau RISCANTA. Aceste valori sunt
interpretate de analistul financiar, insa in principiu Politica de Tip Conservator inseamna faptul ca Fondul de Rulment finanteaza integral Stocurile si o Parte din Creante, Politica Moderata inseamna faptul ca Fondul de
o foarte mare masura Stocurile (intre 75% si 100%), Politica Agresiva inseamna faptul ca Fondul de Rulment are valori foarte mici (<75% din Stocuri), iar Politica Riscanta este cea in care Fondul de
subcategoria "Decalaje" poate genera trei valori: FAVORABIL, NEFAVORABIL sau NU EXISTA. Un decalaj de plata Favorabil apare a
Recuperare a Creantelor este mai mica decat "Perioada de Plata a Obligatiilor pe Termen Scurt", iar un decalaj NEFAVORABIL apare atunci cand are loc situatia inversa. Nu exista decalaj de plata atunci cand "Durata de
Recuperare a Creantelor" este egala cu "Perioada de Plata a Obligatiilor pe Termen Scurt".
programul genereaza scurte Comentarii in functie de valorile obtininute ale indicatorilor de analiza economico-financiara. De asemenea, in cazul
, programul genereaza o scurta interpretare a rezultatelor functiei scor calculata dupa Modelul Ion Anghel, mai exact "Risc de Faliment Iminent" daca rezultatul este
2.05 (in acest caz analistul financiar trebuie sa analizeze si alti indicatori pentru a putea evalua pertinent riscul de faliment) sau "Posibilitate Redusa de Faliment" daca rezultatul este > 2.05.
Utilizarea acestui program presupune posesia unor cunostiinte de specialitate solide. Cu toate acestea, am decis sa prezentam pe scurt o parte din indicatori cu scopul de a facilita interpretarea acestora si de catre
raportul dintre Cifra de Afaceri Anuala si numarul mediu de salariati din anul respectiv. Cand Productivitatea Medie Anuala creste mai repede decat Salariul, atunci nivelul
Cheltuielilor salariala la 1000 de lei Cifra de Afaceri scade si reflecta o crestere a eficientei utilizarii resurselor umane.
4.2.Capitalurile Permanente, Fondul de Rulment, Nevoia de Fond de Rulment si Trezoreria Neta: Capitalurile Permanente sunt reprezentate de Capitaluriile Proprii la care sa adauga Datoriile pe termen
reprezinta excedentul de resurse permanente in raport cu nevoile de acelasi tip, destinat finantarii unei parti din Activele Circulante. Fondul de Rulmenet se calculeaza dupa doua relatii:
Datorii pe Termen Scurt. Nevoia de Fond de Rulment arata marimea activelor ciclice ce trebuie finantate din fondul de rulment. Se calculeaza astfel: Stocuri
Obligatii pe Termen Scurt. Acest indicator permite urmarirea echilibrului curent prin compararea necesarului de finantare a ciclului de exploatare cu datoriile aferente exploatarii.
Valoarea pozitiva a NFR reprezinta o situatie normala in activitatea unei intreprinderi daca provine din expansiunea activitatii (valori mari ale stocurilor si creantelor, dar cu o rotatie rapida). Situatia nefavorabila reprezinta
rotatia lenta a stocurilor si creantelor superioara duratei de rotatie a datoriilor de exploatare. Trezoreria Neta se calculeaza fie ca diferenta intre Fondul de Rulment si Nevoia de Fond de Rulment, fie ca diferenta intre Casa si
Conturi la Banci si Credite Bancare pe Termen Scurt. Cand Fondul de Rulment acopra Nevoia de Fond de Rulment rezulta o Trezorerie Neta pozitiva, ceea ce inseamna ca avem disponibilitati suficiente, iar cand Fondul de
Rulmenet este mai mic decat Nevoia de Fond de Rulment inseamna ca este nevoie de credite bancare pe termen scurt.
Conservator: atunci cand Fondul de Rulment finanteaza integral Stocurile si o parte din Creante;
: cand Fondul de Rulment finanteaza Stocurile integral sau peste 75%;
: cand Fondul de Rulment are valori foarte mici sau este 0;
: atunci cand Fondul de Rulment are valori negative.
reprezinta calitatea activelor de a fi imediat disponibile pentru a acoperi cheltuielile. Lichiditatea generala este indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii
si reflecta masura in care Activele Circulante ofera garantia acoperirii Datoriilor pe termen Scurt. Lichiditatea Partiala: firmele nu pot converti foarte repede toate activele lor curente in numerar. Exista anumite tipuri de
activitati in care miscarea stocurilor este foarte inceata, stocurile lor nefiind foarte lichide datorita unui ciclu lung de fabricatie. De aceea, in asemenea situatii este relevant calculul indicatorului lichiditatii partiale ca raport
Lichiditea Imediata exprima masura in care compania supusa analizei isi poate plati datoriile pe termen scurt doar din Diponibilitatile efective
in ce masura firma isi finanteaza activele din fondurile proprii. Se poate calcula fie ca raport intre Total Activ si Total Datorii, fie ca raport intre
Lichiditea Imediata exprima masura in care compania supusa analizei isi poate plati datoriile pe termen scurt doar din Diponibilitatile efective
in ce masura firma isi finanteaza activele din fondurile proprii. Se poate calcula fie ca raport intre Total Activ si Total Datorii, fie ca raport intre
exprima perioada de timp necesara transformarii in lichiditati a Activelor Circulante si se calculeaza ca raport intre Active
(Stocuri si Creante, restul fiind lichide, nu se iau in calcul) si Cifra de Afaceri totul inmultit cu T (de obicei 360 de zile). Viteza de Rotatie a Stocurilor exprima perioada te timp necesara transformarii in lichiditati a
Durata de Recuperare a Creantelor exprima perioada de timp in care se incaseaza creantele si se calculeaza ca raport intre Creante si
Perioada de Plata a Obligatiilor pe Termen Scurt se calculeaza ca raport intre Obligatiile pe Termen Scurt si Cifra de Afaceri totul inmnultit cu T. Atunci cand durata de recuperare a
creantelor este mai mare decat perioada de plata a obligatiilor pe termen scurt, firma inregistreaza decalaje de plata nefavorabile, iar atunci cand durata de recuperare a creantelor este mai mica decat perioada de plata a
Durata de rotatie a stocurilor + Durata de recuperare a creantelor poarta denumirea de Ciclu Operational.
este diferenta intre Ciclul Operational si Perioada de Plata a Obligatiilor pe Termen Scurt. Intre marimea ciclului de Conversie a Numerarului si marimea Nevoia de Fond de Rulment exista o corelatie directa, un
Ciclu de Conversie a Numerarului indelungat avand in spate o Nevoie de Fond de Rulment semnificativa. De asemenea, atunci cand duratele de rotatie scad, avem de a face cu accelerarea vitezei de rotatie, avand drept
la nivelul Activelor Curente, iar cand duratele de rotatie cresc, avem de a face cu incetinirea vitezei de rotatie, ceea ce va avea drept consecinta imobilizarea unor fonduri
"Valoare fonduri eliberate/imobilizate ca urmare a cresterii/scaderii Duratei de Rotatie a Activelor Circulante (u.m.)"
Durata de Rotatie a Activelor Circulante(0) ), unde 0 si 1 reprezinta perioade de analiza.
analiza rentabilitatii se poate realiza in marimi absolute, urmarind dinamica indicatorilor de rezultate ( Rezultat din Exploatare, Rezultat Financiar, Rezultat Curent, Rezultat
Extraordinar, Rezultat Brut, Rezultat Net) si in marimi relative, prin intermediul Ratelor de Rentabilitate si Profitabilitate: Rata Rentabilitatii Economice(Return on Assets) se calculeaza ca raport intre Rezultatul Brut si
(Return on Equity) ca raport intre Rezultatul Net si Capitaluri Proprii totul inmultit cu 100, Rata Profitabilitatii din Exploatare
Rata Profitabilitatii Nete ca raport intre Rezultatul Net si Veniturile Totale.
Exista trei tipuri de riscuri la nivelul unei intreprinderi care pot fi analizate in detaliu cu ajutorul acestui program.
sau de Exploatare se analizeaza prin intermediul urmatorilor indicatori: Cifra de Afaceri Critica care exprima la ce nivel al Cifrei de Afaceri Rezultatul din Exploatare
este 0 si se calculeaza astfel: Ca0= Cheltuieli Fixe/ Rata Marjei Variabile, unde Rata Marjei Variabile este 1-Nivelul Cheltuielilor Variabile, iar Nivelul Cheltuielilor Variabile este Cheltuieli Variabile/ Cifra de Afaceri.
masoara perioada de timp necesara pentru atingerea nivelului Critic al Cifrei de Afaceri. Cu cat Momentul Critic este mai mare cu atat Riscul este mai mare ! Momentul critic se calculeaza dupa relatia
Marja de securitate absoluta se mai numeste Indicator de Pozitie si se calculeaza ca diferenta intre Cifra de Afaceri Realizata si Cifra de Afaceri Critic
se calculeaza ca raport intre (Cifra de Afaceri realizata minus Cifra de Afaceri Critica) si Cifra de Afaceri realizata. Cu cat Marjele de Securitate sunt mai mari, cu atat riscul economic este mai
masoara variatia Rezultatului din Exploatare aferenta variatiei cu 1 procent a Cifrei de Afaceri. Cu cat Levierul din Exploatare este mai mare, cu atat Riscul Economic este mai mare !!!
este cuantificat prin intermediul Levierului Financiar conform caruia atunci cand Rentabilitatea Economica (ROA) este mai mica decat Rata dobanzii la Creditele
contractate de entitate, cu cat Gradul de Indatorare Creste, cu atat Rentabilitatea Financiara Scade. Levierul Financiar se calculeaza dupa relatia: (Rentabilitate Economica - Rata dobanzii) * Datorii Financiare / Capitaluri
Proprii., unde Rata Dobanzii este rata medie a dobanzii la creditele contractate calculata ca raport intre Cheltuielile cu Dobanzile si Datoriile Financiare pentru care s-au platit dobanzi.
se aprecieaza cu ajutorul Gradului de Indatorare calculat ca raport intre Datorii Totale si Total Pasiv totul inmultit cu 100, dar mai ales prin calculul functiei scor
realizata de Ion Anghel. Autorul a construit scorul pornind de la un esantion de 276 de firme, repartizat in doua grupuri- falimentare si fara dificultati financiare- care apartin unui numar de 12 ramuri ale economiei nationale.
Analiza efectuata pe acestea a fost foarte riguroasa, functia construita avand o rata de succes apriorica de 97% si fiind susceptibila de a fi eficienta si pentru o populatie mai larga de firme. Functia se calculeaza dupa relatia:
0.0105 * X4, unde X1 este Rata Profitabilitatii Nete, X2 este Ponderea Trezoreriei Nete in Total Activ, X3 este Gradul de Indatorare, iar X4 este Ponderea Datoriilor
Informatiile generate de acest program sunt utile doar daca sunt interpretate de un o persoana care detine cunostiinte de Analiza Economico-Financiara si Diagnostic Financiar. Pe baza acestor date se pot
efectua analize complexe, se pot identifica probleme, se pot gasi solutii pentru acestea, se pot contura decizii sau se pot emite opinii si recomandari cu privire la modalitatea de gestionare a activitatii companiei analizate si la
de analiza si diagnostic financiar, trebuie introduse toate datele solicitate, conform instructiunilor de la capitolul "Introducerea Datelor"
rubriciile "Resurse Umane", "Structura Bilantiera", "Profitabilitate" trebuie obligatoriu introduse. In caz contrar programul va genera valori irelevante la rubrica respectiva, dar si la alte rubrici !!!
ATENTIE: vanzarea, inchirierea sau orice alte actiuni neautorizate de comercializare ale acestui program constituie infractiuni si pot duce la sanctiuni penale.
za informatiilor oferite de situatiile financiare intocmite de acestea.
Dupa aceea, rezultatele generate de program se interpreteaza de catre analist si se emit opinii,
analiza. ATENTIE: N este anul cel mai
zisa a datelor: se completeaza casutele de culoare GRI. Celelalte casute nu
. Aici casutele care se completeaza sunt doar cele de culoare ALBA de la categoria "VALORI". Restul nu pot fi modificate.
inanciare, fie la Creante. Provizioanele si Veniturile in Avans se includ, in functie de
r in Avans se includ la Datorii > 1 an daca investitiile se refera la o perioada mai mare de un an.
lant si nu le includeti conform acestor instructiuni, programul nu va genera valori corecte !
ervicii. ATENTIE: valorile de referinta oferite de
fiecarei firme si/sau comparate cu valorile altor firme din acelasi sector de activitate sau cu media
Termen Scurt pot avea in unele cazuri variatii foarte mari
Stocuri, Clienti, Furnizori. In cazul in care dispuneti de aceste date, puteti sa le introduceti la
In cazul in care nu dipuneti de date, puteti sari pestea aceasta etapa !
"VALORI" , iar programul va calcula indicatorii de
Riscul Economic, Riscul Financiar si Riscul de
Cheltuielile Fixe + Cheltuielile
, fie din contabilitate, prin incadrarea tuturor
ATENTIE: in cazul in care nu se introduc cheltuielile fixe si cele
prezentat in tabelul din dreapta analizei. Acest scenariu calculeaza pe baza datelor introduse, in valori relative
e valoarea cu care estimati ca se va modifica Cifra de Afaceri in exercitiul urmator ultimului
dificarii Cifrei de Afaceri: daca estimati ca Cifra de Afaceri va creste cu x%, introduceti "x", iar
Datoriile Financiare pentru care s-au platit dobanzi sunt
loarea GRESIT, ceea ce inseamna ca nu ati
a Neta se calculeaza pe baza a doua relatii:
e metoda de calcul, rezultatul trebuie sa fie acelasi. In cazul in care programul afiseaza
valorile: CONSERVATOR, MODERATA, AGRESIVA sau RISCANTA. Aceste valori sunt
za integral Stocurile si o Parte din Creante, Politica Moderata inseamna faptul ca Fondul de
are valori foarte mici (<75% din Stocuri), iar Politica Riscanta este cea in care Fondul de
subcategoria "Decalaje" poate genera trei valori: FAVORABIL, NEFAVORABIL sau NU EXISTA. Un decalaj de plata Favorabil apare atunci cand Durata de
e atunci cand are loc situatia inversa. Nu exista decalaj de plata atunci cand "Durata de
rile obtininute ale indicatorilor de analiza economico-financiara. De asemenea, in cazul
daca rezultatul este < 0, "Situatie Incerta" daca
"Posibilitate Redusa de Faliment" daca rezultatul este > 2.05.
o parte din indicatori cu scopul de a facilita interpretarea acestora si de catre
te mai repede decat Salariul, atunci nivelul
sunt reprezentate de Capitaluriile Proprii la care sa adauga Datoriile pe termen
rculante. Fondul de Rulmenet se calculeaza dupa doua relatii:
arata marimea activelor ciclice ce trebuie finantate din fondul de rulment. Se calculeaza astfel: Stocuri
ompararea necesarului de finantare a ciclului de exploatare cu datoriile aferente exploatarii.
(valori mari ale stocurilor si creantelor, dar cu o rotatie rapida). Situatia nefavorabila reprezinta
se calculeaza fie ca diferenta intre Fondul de Rulment si Nevoia de Fond de Rulment, fie ca diferenta intre Casa si
e Neta pozitiva, ceea ce inseamna ca avem disponibilitati suficiente, iar cand Fondul de
este indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii
firmele nu pot converti foarte repede toate activele lor curente in numerar. Exista anumite tipuri de
ricatie. De aceea, in asemenea situatii este relevant calculul indicatorului lichiditatii partiale ca raport
exprima masura in care compania supusa analizei isi poate plati datoriile pe termen scurt doar din Diponibilitatile efective aflate
in ce masura firma isi finanteaza activele din fondurile proprii. Se poate calcula fie ca raport intre Total Activ si Total Datorii, fie ca raport intre
exprima masura in care compania supusa analizei isi poate plati datoriile pe termen scurt doar din Diponibilitatile efective aflate
in ce masura firma isi finanteaza activele din fondurile proprii. Se poate calcula fie ca raport intre Total Activ si Total Datorii, fie ca raport intre
exprima perioada de timp necesara transformarii in lichiditati a Activelor Circulante si se calculeaza ca raport intre Activele Circulante
exprima perioada te timp necesara transformarii in lichiditati a
exprima perioada de timp in care se incaseaza creantele si se calculeaza ca raport intre Creante si
. Atunci cand durata de recuperare a
ile, iar atunci cand durata de recuperare a creantelor este mai mica decat perioada de plata a
Ciclu Operational. Ciclul de conversie a
a Numerarului si marimea Nevoia de Fond de Rulment exista o corelatie directa, un
uratele de rotatie scad, avem de a face cu accelerarea vitezei de rotatie, avand drept
imobilizarea unor fonduri la nivelul
"Valoare fonduri eliberate/imobilizate ca urmare a cresterii/scaderii Duratei de Rotatie a Activelor Circulante (u.m.)" dupa relatia Cifra
re, Rezultat Financiar, Rezultat Curent, Rezultat
(Return on Assets) se calculeaza ca raport intre Rezultatul Brut si
Rata Profitabilitatii din Exploatare ca raport intre Rezultatul din
care exprima la ce nivel al Cifrei de Afaceri Rezultatul din Exploatare
ilor Variabile, iar Nivelul Cheltuielilor Variabile este Cheltuieli Variabile/ Cifra de Afaceri.
u atat Riscul este mai mare ! Momentul critic se calculeaza dupa relatia
se mai numeste Indicator de Pozitie si se calculeaza ca diferenta intre Cifra de Afaceri Realizata si Cifra de Afaceri Critica, iar
Cu cat Marjele de Securitate sunt mai mari, cu atat riscul economic este mai
Cu cat Levierul din Exploatare este mai mare, cu atat Riscul Economic este mai mare !!!
ecat Rata dobanzii la Creditele
Rata dobanzii) * Datorii Financiare / Capitaluri
dar mai ales prin calculul functiei scor
care apartin unui numar de 12 ramuri ale economiei nationale.
tibila de a fi eficienta si pentru o populatie mai larga de firme. Functia se calculeaza dupa relatia:
oreriei Nete in Total Activ, X3 este Gradul de Indatorare, iar X4 este Ponderea Datoriilor
Financiara si Diagnostic Financiar. Pe baza acestor date se pot
e opinii si recomandari cu privire la modalitatea de gestionare a activitatii companiei analizate si la
la capitolul "Introducerea Datelor". Datele de la
genera valori irelevante la rubrica respectiva, dar si la alte rubrici !!!