Sunteți pe pagina 1din 14

Contractul nr. 367.

2/2006 ncheiat cu Institutul de Cercetare pentru Economia


Agriculturii i Dezvoltare Rural
Denumirea proiectului:
Soluii privind creterea competitivitii pe filier
Plan ectorial 6.!.3.
Faza 5 Analiza ilierei vinului! n valoare de "#$%#" lei
Responsa&il tiin'iic: (ector univ$dr$ Raluca Andreea I)*
Autori:
(ector dr$ Ion Raluca Andreea
+ro$dr$ ,anole -ictor
+ro$ dr$ .o&oc Dan
+ro$dr$ Dachin Anca Daniela
+ro$ dr$ Istudor *icolae
Con$ dr$ /toian ,irela
(ector dr$ Do&re Iuliana
Asistent drd$ Ignat Raluca
Drd$ +opescu Cristian
Drd$ (adaru 0eorgiana Raluca
/andu 0eorgeta
"#$%&'(%) *'$#+
'nali,a filierei vinului
-inul este un &un alimentar care ocup un loc important n schim&urile
comerciale ale Rom1niei! iind al treilea produs! din grupa celor vegetale! e2portat de 'ara
nostr! dup cereale i legume3ructe$
Filiera vinului este una dintre cele mai comple2e iliere agroalimentare! deoarece!
una i aceeai unitate poate s integreze toate activit'ile: cercetare! o&'inerea de material
sditor! producerea de struguri! o&'inerea vinului! sta&ilizarea i m&utelierea acestuia i
distri&u'ia ctre consumatorii inali! prin re'eaua proprie de magazine de desacere cu
amnuntul$ Este cazul marilor comple2e de viniica'ie i unit'i de cercetare n domeniul
vitivinicol! privatizate dup anul 45%5$
/ectorul vin este guvernat de legile na'ionale i de regulamentul 6niunii Europene
privind )rganizarea Comun a +ie'ei -inului$
7n anul 899%! consiliul European a decis reomarea sectorului european al vinului!
reorm concretizeaz n Regulamentul Consiliului :CE; nr$ <#5 din 85 aprilie 899%$
Acest regulament modiic i a&rog Regulamentele :CE; nr$ 4<5"=4555! Regulamentul
nr$ 4#%8=899"! Regulamentul nr$ 4859=8995 i Regulamentul nr$ "=899%! a&rog
Regulamentele :CEE; nr$ 8"58=45%> i cuprinde o serie de amendamente la ane2ele
cuprinse ntr3o serie de regulamente: Regulamentul :CE; nr$ 84>5=8995! Regulamentul
:CE; 4>88=8999! Regulamentul :CE; nr$ 85%5=8994! Regulamentul :CE; nr$ 4#55=899"!
Regulamentul :CE; nr$ 4#54=8999$ ?otodat! se modiic unele prevederi legislative
privind e2porturile n conormitate cu regulile sta&ilite de )rganiza'ia ,ondial a
Comer'ului$
/e urmrete ca pia'a vinului s se reormeze treptat! n vederea realizrii &alan'ei
ntre cererea i oerta de vin n 6niunea European i asigurarea unei competitivit'i
ridicate pe termen lung a sectorului vin$ Restructurarea unor ntinse suprae'e de vie va i
inana'at n vederea alinierii oertei la cerere i pentru a se asigura creterea
competitivit'ii pe termen lung$ -or i eliminate interven'iile care cresc artiicial
produc'ia! dar se vor avea n vedere metodele care asigur produc'ia de alcool i
produsele &azate pe vin$ /e va asigura diversitatea regional i recunoaterea rolului
organiza'iilor de productori i a organiza'iilor interproesionale$
'. P'"(+C%)'"+(-.+)# *+)+#"#+ /+0%)%+
Filiera vinului prezint particularit'i n ceea ce privete mar@etingul produsului!
organizarea productorilor! eectele economice i sociale! nivelul autoconsumului!
politicile i cadrul legislativ i institu'ional:
3 n Rom1nia! strugurii se o&'in n opt zone viticole consacrate i se prelucreaz n
4#4 de centre viticoleA
3 viticultorii pot s integreze mai multe unc'ii: producerea strugurilor! procesarea!
depozitarea! transportul i comercializarea$ /ectorul viticol se caracterizeaz printr3un
grad ridicat de specializare i zonareA
3 niin'area planta'iilor de vii necesit investi'ii importante pentru niin'area
planta'iilor! consum ridicat de or' de munc i cheltuieli de produc'ie mari la hectarA
3 tehnologiile de cultur a viei n micile gospodrii 'rneti sunt tradi'ionale! se
&azeaz pe munca manual i pe trac'iune animal$ /uprae'ele cultivate sunt r1mi'ate$
7n ermele i societ'ile agricole specializate pe vi' de vie se cultiv suprae'e mari i se
practic tehnologii moderne$ (ucrrile solului se e2ecut mecanic! iar recoltarea manualA
3 cultura vi'ei de vie necesit cheltuieli ridicate! n special cu ac'iunile ito3sanitare
i cu or'a de munc! ceea ce determin un nivel ridicat al cheltuielilor la hectarA
3 promovarea tehnologiilor moderne de cultur a vi'ei de vie este o condi'ie pentru
reducerea consumului de munc manual i creterea eicien'ei economice n ermele
mariA
3 pentru creterea calit'ii vinului sunt necesare msuri de retehnologizare a
planta'iilor i a sectorului de viniica'ie n unele societ'i viticole! cu respectarea
legisla'iei n vigoare i a cerin'elor adaptrii la e2igen'ele comunitareA
3 strugurii destina'i producerii vinului pentru comercializare se cultiv pe suprae'e
mari! n special n e2ploata'ii de tip asociativ! societ'i comerciale agricole i n unele
e2ploata'ii amiliale din zonele de cultur a vi'ei de vie$ -inul produs n gospodriile
'rneti este destinat cu prioritate autoconsumului$ Cantit'ile de struguri care se v1nd
pentru procesare centrelor de colectare sunt reduseA
3 recoltarea strugurilor pentru vin se e2ecut la maturitatea tehnologic a
strugurilor! care dier n unc'ie de tipul de vin ce urmeaz a se o&'ine$ )rice nt1rziere
peste momentul optim al recoltrii determin pierderi de produc'ie nsemnateA
3 centrele de colectare livreaz strugurii centrelor de viniica'ie unde are loc
procesarea! m&utelierea i depozitarea vinuluiA
3 strugurii sunt produse perisa&ile! ceea ce impune msuri riguroase de transport!
depozitare i prelucrareA
3 strugurii recolta'i tre&uie transporta'i c1t mai rapid pentru a i prelucra'i ntr3un
timp c1t mai scurt! astel nc1t s se prent1mpine atacurile microorganismelor care le
deterioreaz calitateaA
3 iliera vinului se caracterizeaz printr3un grad ridicat de integrare vertical! at1t n
societ'ile i ermele care produc integral pentru comercializare pe pia'a intern i
e2tern! c1t i n e2ploata'iile care produc pentru autoconsum i surplusuri pentru pia'$
Analiza ilierei vinului poate i mai &ine n'eleas dac avem n vedere
comple2itatea verigilor de mar@eting care o compun :ig$4;$
Figura 4
1peratorii pe filiera de mar2etin3 a vinului
Circuite:
4 " 5 #
8 < >
V I T I C U L T O R I I
C O N S U M A T O R I I
Centre de
colectare a
strugurilor
Uniti de vinificaie
Engrositi !struguri"
Uniti de #$%uteliere a vinului
Engrositi !vin"
&etailiti !vin"
Filiera vinului poate i alctuit din mai multe verigi! la nivelul crora ac'ioneaz
dieri'i operatori$ 7n cadrul iecrei verigi de ilier e2ist un agent economic ce are rolul
de pol integrator! cumuleaz o serie de unc'ii tehnologice i economice i concentreaz
puterea economic i! implicit! pe cea decizional$
Filiera 1 viticultori 4 consumatori este reprezentat printr3un canal ultra3scurt$ 7n
acest caz! viticultorii integreaz unc'iile de procesare! depozitare! transport i
comercializare a strugurilor! respectiv a vinului! reprezent1nd polul integrator al ilierei$
Filiera 2 viticultori 4 engrositi de vin 4 consumatori este utilizat de
viticultorii care integreaz doar unc'ia de procesare a strugurilor i care comercializeaz
produc'ia de vin prin intermediul engrositilor$ Aceast ilier se poate modiica prin
interven'ia detailitilor! care se interpun ntre engrositi i consumatori! proiect1nd o alt
ilier viticultori B engrositi de vin B detailiti de vin B consumatori$ +olul integrator
rm1ne! i n acest caz! viticultorul$
-ariantele 4 i 8 de ilier sunt nt1lnite n cazul viticultorilor ce dispun de
suprae'e mari de teren! de depozite! parc auto! unit'i de viniica'ie! iind caracteriza'i
prin putere economic ridicat$
Filiera 3 viticultori B centre de colectare a strugurilor B unit'i de viniica'ie B
engrositi de vin B consumatori este olosit n cazul n care viticultorii nu proceseaz
produc'ia de struguri! aceasta iind livrat unui centru de colectare! care dispune de
logistic de distri&u'ie specializat! av1nd rolul de colectare! transport i depozitare a
produc'iei de struguri de la mai mul'i viticultori! caracteriza'i! de regul! prin putere
economic redus$ Centrul de colectare livreaz mai departe produc'ia de struguri ctre
unit'ile de viniica'ie unde are loc procesarea i! n continuare! livrarea vinului prin
engrositi i=sau detailiti ctre consumatorii inali$ +olul integrator al ilierei este
reprezentat de unitatea de viniica'ie$
Filiera 4 viticultori B unit'i de viniica'ie B unit'i de m&uteliere a vinului B
engrositi B detailiti B consumatori reprezint cea mai des nt1lnit variant de ilier
i! totodat! cel mai lung CdrumD de la productor la consumator$ Este un circuit n care
iecare operator are o unc'ie &ine deinit! de aceea este considerat a i o ilier
specializat: viticultorul o&'ine produc'ia de struguri! pe care o livreaz unui centru de
viniica'ie$ Acesta are rolul de a o&'ine produc'ia de vin pe care o livreaz! pentru
tratamente speciale i m&uteliere! unit'ilor de proil$ 7n aceast az a ilierei se produc
numeroase transormri vinului pentru a3l aduce la orma i con'inutul dorite de
consumatorii inali! de aceea! unitatea de m&uteliere este considerat! n acest variant
de ilier! polul integrator$ +entru valoriicarea vinului m&uteliat! e2ist operatori pe
ilier cu unc'ii de gros i de detail$
Filiera 5 viticultori B engrositi de struguri B unit'i de viniica'ie B unit'i de
m&uteliere a vinului B engrositi B detailiti B consumatori este asemntoare ilierei
prezentate anterior! cu adugarea unor verigi la nceputul ilierei E engrosistul de struguri
3 care preia produc'ia livrat n loturi mici i neomogene! de la dieri'i viticultori ce de'in
suprae'e mici cultivate cu vi' de vie$ Este o ilier rar nt1lnit n practica economic!
iind preerat canalul direct viticultor E unitatea de viniica'ie! datorit perisa&ilit'ii
ridicate a strugurilor$ +rezen'a unui alt operator poate determina nt1rzieri pe ilier$
Filiera 6 viticultori B unit'i de viniica'ie B unit'i de m&uteliere a vinului B
consumatori este asemntoare ilierei <! cu e2cep'ia engrositilor i=sau detailitilor!
unc'ia de comercializare a vinului iind preluat de unitatea de m&uteliere! care dispune
de logistic specializat: miFloace de transport! depozite! magazine i care reprezint
polul integrator al ilierei$
Filiera 7 viticultori B unit'i de viniica'ie B consumatori anuleaz un alt
operator! i anume unitatea de m&uteliere! unc'ia de comercializare a vinului iind
preluat de unitatea de viniica'ie$ Este un circuit simplu! n care polul integrator este
unitatea de viniica'ie! deoarece aceasta preia numeroase opera'iuni ale ilierei:
achizi'ionarea materiei prime! procesarea! depozitarea! aplicarea tratamentelor!
m&utelierea! comercializarea etc$
7n practica economic! n unc'ie de mrimea i dimensiunea aacerilor dieri'ilor
operatori ai ilierei! aceasta este compus din canale mai lungi sau mai scurte$ Filiera
tre&uie organizat astel nc1t s se o&'in cel mai ridicat nivel de eicien'! pornind de la
ormele cele mai simple :variantele 4! 8 i #;! n care operatorii dispun de suprae'e mari
de teren! de depozite! miFloace de transport! linii de m&uteliere! magazine de desacere!
dar n care activitatea desurat este oarte diversiicat! i aFung1nd la canale mai lungi
:variantele "! <! 5 i >;! n care iecare operator are o unc'ie &ine deinit pe ilier! iind
vor&a de un nivel ridicat de specializare i! deci! de cretere a productivit'ii muncii$
/ectorul vinului n Rom1nia se caracterizeaz printr3un grad ridicat de organizare!
n special a marilor productorilor i a activit'ilor pe ilier n cadrul societ'ilor
comerciale viticole$
7n ceea ce privete primul aspect! productorii sunt organiza'i n asocia'ii
proesionale i interproesionale$ 7n componen'a comple2 a )rganiza'iei *a'ionale
Interproesionale -itivinicole e2ist numeroase organiza'ii proesionale de tipul
asocia'iilor de productori! organiza'i ie pe regiuni viticole: asocia'iile proesionale din
Dealu ,are! +anciu! Gidvei! ,edgidia! ?imi! -rancea +ietroasa! Cotnari! ?ohani i
,ini! ie dup o&iectul de activitate: Asocia'ia +roesional a +roductorilor i
Comercian'ilor de +roduse -itivinicole i .uturi Alcoolice! Asocia'ia +roductorilor i
E2portatorilor de -inuri din Rom1nia! Asocia'ia Consultan'ilor Enologi din Rom1nia!
Asocia'ia +roductorilor de -inuri /pumante i /pumoase! Asocia'ia +roductorilor de
-ermut i alte .uturi pe .az de -in din Rom1nia! Asocia'ia Degusttorilor Autoriza'i
din Rom1nia! Asocia'ia +roductorilor i Importatorilor de Echipamente! Am&alaFe i alte
,ateriale pentru produc'ie de vin i alte &uturi alcoolice! Asocia'ia +roesional a
+roductorilor de ,aterial /ditor -iticol$
7n plus! interesele productorilor de vin sunt reprezentate la nivelul sectorului de
+atronatul *a'ional al -iei i -inului! organism ce particip activ la negocierea
drepturilor i o&liga'iilor productorilor cu organismele guvernamentale i la promovarea
vinurilor rom1neti! prin organizarea de t1rguri! estivaluri i concursuri de vin$
7n ceea ce privete cel de3al doilea aspect E coordonarea activit'ilor pe ilier i
supraevegherea respectrii i implementrii corecte a legisla'iei n sectorul vin! e2ist
urmtoarele organisme guvernamentale cu atri&u'ii n acest sens: Inspec'ia de /tat pentru
Controlul ?ehnic -itivinicolA )iciul *a'ional al Denumirilor de )rigine pentru -inuriA
)iciul *a'ional al -iei i -inului$
5. #('P#)# *+)+#"#+ /+0%)%+
!. $onarea viei de vie
-i'a de vie se cultiv n areale consacrate tradi'ional acestei activit'i! situate n
zona colinar a 'rii i delimitate teritorial n zone! regiuni viticole! podgorii! centre i
plaiuri viticole$ 7n Rom1nia e2ist % regiuni viticole: +odiul ?ransilvaniei! Dealurile
,oldovei! Dealurile ,unteniei! Dealurile )lteniei! Dealurile .anatului! Dealurile
Crianei i ,aramureului! Colinele Do&rogei! ?erasele Dunrii i zona nisipurilor i alte
terenuri avora&ile din sudul 'rii$ 7n aceste regiuni se identiic "# de podgorii i 4#4 de
centre viticole! n care se produce o gam complet de vinuri$
7ntre regiunile viticole e2ist deose&iri n ceea ce privete suprae'ele cultivate cu
vi' de vie! resurse heliotermice i hidrice$ Astel! regiunile Dealurile ,oldovei i
Dealurile ,unteniei i )lteniei se detaeaz prin ntindere! de'in1nd iecare c1te "9H!
respectiv "4H din supraa'a viticol a 'rii$ 7n regiunea +odiul ?ransilvaniei resursele
heliotermice sunt mai reduse dec1t n celelalte regiuni$ Cele mai &ogate resurse
heliotermice se regsesc n regiunea ?erasele Dunrii i zona nisipurilor i alte terenuri
avora&ile din sudul 'rii$ 7n regiunile +odiul ?ransilvaniei i Dealurile .anatului e2ist
resurse hidrice mai &ogate dec1t n celelalte regiuni$
2. Sortimentul viticol al "om6niei
/ortimentul viticol al Rom1niei este oarte variat! cuprinz1nd at1t soiuri autohtone
valoroase! pstrate n cultur i dupa invazia ilo2erei! precum i o serie de soiuri strine!
cu aptitudini oenologice recunoscute$ Din prima grup se disting! prin importan'!
urmtoarele soiuri de struguri: pentru vinuri al&e: 0rasa de Cotnari! Feteasc al&!
Feteasc regal! 0al&ena de )do&etiA pentru vinuri roii: .&easc neagr! Feteasc
neagrA pentru vinuri aromate: ?m1ioas rom1neasc! .usuioac de .ohotin$ Din grupa
soiurilor de provenien' strina ac parte: pentru vinuri al&e: Riesling Italian! /auvignon!
+inot gris! ChardonnaI! ?raminer roz! AligoteA pentru vinuri roii: Ca&ernet /auvignon!
+inot noir! ,erlot! .urgund mareA pentru vinuri aromate: ,uscat )ttonel$
7n Rom1nia! sortimentul pentru vinurile al&e este dominat de " soiuri! dou
autohtone i unul de origine strin: Feteasc al&! Feteasc regal i Riesling Italian$
Dintre soiurile pentru vinuri roii! cea mai mare e2tindere revine soiurilor Ca&ernet
/auvignon i ,erlot$
3. Producerea tru3urilor 7 etapa a3ricultur
7n Rom1nia! viticultura se caracterizeaz prin e2isten'a unui poten'ial
pedoclimatic ridicat! prin ponderea mare a soiurilor hi&ride n structura suprae'ei
cultivate cu vi' de vie i caracterul dual al dimensiunilor e2ploata'iilor viticole$ -i'a de
vie se cultiv n 'ara noastr n % zone viticole n care se produce o gam complet de
vinuri! de la cele de consum curent p1n la vinuri speciale spumante i aromatizate$
/upraa'a cultivat cu vi' de vie are o structur n care ponderea soiurilor hi&ride este
oarte ridicat$ Din cele 4%#>85 ha cultivate cu vi' de vie! 54999 ha sunt cultivate cu vi'e
hi&ride! reprezent1nd <%H din supraa'a total$ 7n cele mai multe cazuri! suprae'ele
cultivate cu vie hi&rid se gsesc n e2ploata'iile amiliale! care produc! n mare parte!
pentru auto3consum$ /uprae'ele cultivate cu vie no&il se concentreaz n unit'i mari!
care integreaz activitatea de o&'inere a strugurilor cu cele de procesare! m&uteliere i
comercializare a vinului$
+onderea ridicat a suprae'elor cultivate cu vie hi&rid creeaz diicult'i n
implementarea acJuis3ului comunitar pentru sectorul vitivinicol$ +rin reglementrile
6niunii Europene! vinul o&'inut din soiuri hi&ride este interzis la comercializare! lipsind!
astel! pia'a rom1neasc de o parte nsemnat a oertei locale! ca urmare cresc importurile
de vin din soiuri no&ile! a cror calitate este inerioar$
Restructurarea suprae'elor cultivate cu vi' de vie rm1ne unul din o&iectivele
principale de care depinde creterea perorman'ei ilierei vinului$
Cau,e #fecte Soluii poi8ile
Rom1nia cultiv o supraa' mare
cu vi' de vie E 4%5$999 ha$
/upraa'a medie cultivat pe
locuitor era n 899# de 9!99%% ha!
a' de media 6E85 de 9!99>" ha$
7n structura suprae'ei! ns!
ponderea celei cultivate cu soiuri
hi&ride este oarte mare E <%H$
Din punct de vedere structural!
apro2imativ Fumtate din oerta de
struguri provine din soiuri hi&ride!
unele interzise la comercializare$ /e
reduce! astel! poten'ialul oertei i
se valoriic necorespunztor
poten'ialul viticol al Rom1niei$
Restructurarea suprae'elor cultivate
cu vi' de vie prin deriarea celor
hi&ride i plantarea soiurilor no&ile$
Reducerea suprae'elor cultivate cu
vi' de vie$ Dei este o cultur
peren! vi'a de vie a ost deriat
ntr3un ritm anual de >!5H! de la
8<<<99 ha n anul 8994! la 4%5999
ha n anul 899#$
Reducerea suprae'elor cultivate cu
vi' de vie determin reducerea
produc'iei de struguri pentru
viniica'ie$ +entru a utiliza! totui!
capacit'ile de m&uteliere la nivel
ma2im! procesatorii apeleaz la
importul de vin &rut$
Ela&orarea i implementare unor
programe de oritentare a
productorilor ctre cultivarea vi'ei
de vie! cu deose&ire a soiurilor
no&ile$
Randamentele reduse ac oerta
intern s ie insuicient i
insta&il$
+e ondul unei cereri relativ
constante! varia'iile oertei de
struguri conduc la oscila'ii ale
pre'urilor! care determin contrac'ia
cererii i ptrunderea pe ilier a
vinul &rut de import$
,suri de sta&ilizare a suprae'elor
cultivate cu vi' de vie no&il i de
cretere a randamentelor medii prin
organizarea sectorului n organiza'ii
de productori i activit'i
economice n amonte i aval de
sectorul agricol i crearea
organiza'iilor interproesionale$
*eaplicarea tehnologiilor de
produc'ie adecvate i olosirea unor
/cderea produc'iilor totale de
struguri! care determin creterea
)rganizarea aprovizionrii cu
inputuri de calitate i la timp pentru
pesticide inadecvate sau chiar
renun'area la tratamentele
itosanitare din motive inanciare
conduc la reducerea produ'iilor
medii de struguri$
importurilor de vin &rut! scderea
veniturilor productorilor i
imposi&ilitatea continurii
activit'ilor viticole! datorit lipsei
ondurilor inanciare$
+rolierarea &olilor i duntorilor
care determin scderea produc'iei$
practicarea unor sisteme intensive
de cultur i o&'inerea de produc'ii
mari i de calitate$
Aplicarea cercetrii tiin'iice n
sectorul viticol privind tehnologiile
de produc'ie$
-aria'ii mari ale randamentelor
medii la hectar! an de an! datorit
actorilor climatici neavora&ili! a
lipsei sistemelor de iriga'ii$
Creterea sau descreterea
produc'iei totale de struguri de la un
an la altul determin dezechili&re
pe pia' i varia'ii mari ale
pre'urilor :reducerea drastic a
acestora n ani cu supraproduc'ie i
creterea pre'urilor n ani cu
produc'ii reduse;$
/e urmrete sta&ilizarea oertei
anuale aectat de impactul
varia'iilor climatice! de atacul de
&oli i nivelul sczut al
randamentelor la hectar! de
pierderile de la recoltare la
consumator$
)ptimizarea tehnologiilor de
produc'ie i asigurarea la timp a
inputurilor necesare$
Dezorganizarea sectorului de
cercetare tiin'iic i lipsa
mecanismelor de sus'inere a
cercetrii undamentale i
aplicative$
Declinul calitativ i structural al
produc'iei de struguri$
(ipsa materialului sditor autohton$
+racticarea sistemelor de cultur
e2tensive! neperormante$
Reorganizarea cercetrii tiin'iice
n sectorul viticol pentru producerea
material sditor certiicat i
ela&orarea solu'iilor tehnologice
moderne i eiciente$
+racticarea sistemelor e2tensive de
cultur a vi'ei de vie i utilizarea
tehnologiilor nvechite determin
reducerea randamentelor la hectar$
)&'inerea strugurilor cu costuri
mari i sla&a valoriicare a
poten'ialului natural al Rom1niei$
,odernizarea produc'iei viticole n
e2ploata'iile amiliale i asocierea
acestora$
Cooperarea pe ilier$
DecalaFe mari de productivitate la
produc'ia de struguri ntre Rom1nia
i 6niunea European$ *ivelul
randamentelor medii la hectar este
la Fumtate din media 6E$
Rom1nia de'ine <!%H din supraa'a
cultivat cu vi' de vie a 6E8#! ns
produc'ia total de vin reprezint
doar "!4H din totalul produc'iei de
vin a 6E8#$
De e2emplu! n Rom1nia! produc'ia
medie de struguri la hectar a ost de
<<5> @g! iar n 0ermania de
4"9>5!" @g=ha$
+racticarea unor sisteme intensive
de cultur$
)rganizarea sistemului de
producere a materialului sditor de
calitate! rezistent la &oli i
duntori$
)rganizarea ilierei produsului vin$
(ipsa unui sistem organizat de
colectare! stocare! depozitare i
comercializare a strugurilor$
(ipsa unui sistem organizat i ca
urmare v1nzarea produselor n
condi'ii necorespunztoare$
Dezechili&re pe pia' n ceea ce
privete oerta de struguri$
+roiectarea unui sistem organizat de
comercializare a strugurilor prin
niin'area unit'ilor de colectare!
depozitare! v1nzare cu ridicata$
)rganizarea productorilor pentru a
asigura o&'inerea unor cantit'i mari
de struguri! omogene din punct de
vedere sortimental i calitativ$
)rganizarea de cooperative de
comercializare pe iliera vinului$
9. "ecoltarea: tranportul i depo,itarea tru3urilor
Recoltarea! colectarea i transportul strugurilor reprezint activit'i care
inluen'eaz perorman'a ilierei vinului$ 7n aceast az a ilierei! activit'ile tre&uie s se
desoare cu rapiditate! deoarece strugurii sunt produse perisa&ile i ac'iunea actorilor
de mediu pot determina pierderi de produc'ie$
Recoltarea strugurilor se realizeaz manual n e2ploata'iile amiliale i mecanizat
n marile unit'i viticole$ Eicien'a economic la recoltarea manual este mult mai redus
dec1t n cazul recoltrii mecanizate: >99 @g=zi=om! respectiv 853"9 t=zi=com&in de
recoltat$
Colectarea strugurilor de ctre unit'ile de viniica'ie se realizeaz din dou surse:
ermele viticole proprii! caz n care strugurii sunt transporta'i cu tractoarele cu remorci! i
productorii particulari! care o&'in produc'ii reduse$ 7n acest caz! colectarea strugurilor se
realizeaz cu diicultate! cantit'ile aprovizionate din surse numeroase iind reduse i
neomogene calitativ$
/trugurii nu se depoziteaz! dec1t n situa'ia n care se dorete prelungirea
perioadei de procesare$ 7n timpul depozitrii! se aplic tratamente speciice cu &io2id de
sul$
?ransportul i depozitarea strugurilor sunt activit'i ce pot aduce pierderi calitative
de produc'ie pe ilier! dac nu sunt respectate anumite condi'ii legate de evitarea
contactului cu materiale din ier! men'inerea temperaturii sczute etc$
;. Procearea tru3urilor
7n Rom1nia! produc'ia de vin este! n medie! de 5!53> milioane hectolitri! din care
55H din vin no&il i <5H vin hi&rid$ +onderea vinurilor al&e n produc'ia total de vin
este de 58H! ponderea vinurilor roii este de <5H! iar podenrea vinurilor roze este de "H$
+rocesarea vinului se concentreaz n unit'i de dimensiuni mari$ 7n industria &uturilor
unc'ioneaz 5>5 de ntreprinderi! mai mult de Fumtate din acestea iind
microntreprinderi! care de'in ns doar 8H din cira de aaceri a sectorului$
7ntreprinderile cu 859 de salaria'i i peste reprezint 8H din numrul total de
ntreprinderi! dar de'in #9H din cira de aaceri a sectorului$ Cei mai mari productori de
vin sunt: /C Gidvei /A! /C ,uratlar /A i /C Cotnari /A$
+rincipalele puncte orte n aceast az a ilierei constau n investi'iile masive
realizate de ctre ntreprinderile de dimensiuni mari E valoarea acestora! din anul 8998
p1n n prezent! este de #" milioane euro E modernizarea tehnologiilor de o&'inere a
vinului n unit'ile de viniica'ie cu capacit'i mari de produc'ie! o&'inerea vinului n
locul de recoltare a strugurilor! podgoriile din Rom1nia av1nd! n iecare centru viticol
crame de prelucrare a strugurilor i ntreprinderi de viniica'ie i m&uteliere a vinului$
+rincipalele neaFunsuri n aceast az a ilierei constau n: costurile ridicate ale
materiei prime! echipamentele i mainile nvechite din unit'ile de dimensiuni mici!
insuicien'a materiei prime E suprae'ele cultivate cu vi' de vie sunt oarte ragmentate!
rezult1nd loturi mici i neomogene de struguri i diicult'i n colectarea acestora! iar
ncheierea de contracte ntre productor i procesator se desoar greoi! principalul
o&stacol iind pre'ul nesatisctor pentru productorii de struguri$
6. Comerul e<terior cu vin
7n comer'ul e2terior cu vin i struguri! Rom1nia are o &alan' comercial
e2cedentar la vin i deicitar la struguri proaspe'i$
E2porturile de struguri proaspe'i au ost mai reduse dec1t importurile! Rom1nia
import1nd aceste ructe n e2trasezon$ Ra'iunea importurilor de struguri rezid n aceea
c produc'ia de struguri este sezonier i c destina'ia principal a strugurilor este
produc'ia de vin! i nu consumul n stare proaspt$ Deicitul e2port3import este de
"8$4>4 tone struguri$
E2porturile de vin au depit anual importurile! at1t valoric c1t i cantitativ$
Rom1nia e2port "99993<9999 tone de vin anual i import 49993<999 de tone de vin! n
unc'ie de cantitatea produs n anul respectiv i de stocurile e2istente$ Din punct de
vedere cantitativ! &alan'a comercial la vin este echili&rat! e2portul de vin depind cu
">$"5< tone importul! n anul 899<! i cu 88$""8 tone! n anul 8995$ Rom1nia este un
e2portator net de vin! ns modest n compara'ie cu capacitatea sa de produc'ie$
/ectorul vin de'ine un loc important n comer'ul e2terior cu &uturi alcoolice i
nealcoolice$ -aloarea importurilor de vin reprezint 4"H din valoarea importurilor de
&uturi alcoolice! nealcoolice i o'eturi$ +ricipalele 'ri din care Rom1nia import vin
sunt: Italia! Repu&lica ,oldova! 6ngaria! Fran'a! 0ermania i /pania$ -aloarea
e2porturilor de vin reprezint ><H din valoarea e2porturilor de &uturi alcoolice i
nealcoolice i o'eturi$ +rincipalele destina'ii ale produc'iei de vin sunt: 0ermania!
Repu&lica ,oldova! ,area .ritanie i /tatele 6nite ale Americii$
De asemenea! Rom1nia de'ine un loc modest n comer'ul e2tracomunitar cu vin!
deoarece e2porturile Rom1niei reprezint doar 9!5H din e2porturile 6niunii Europene!
cei mai importan'i e2portatori! de talie mondial! iind alte 'ri din 6niunea European:
Fran'a! Italia i /pania$
6niunea European este principalul e2portator mondial de vin cu peste 4#
milioane hl n 899>$ Comer'ul intracomunitar cu vin reprezinta apro2imativ <8 milioane
hl$ -olumul mare al comer'ului intracomunitar se datoreaz aptului c n 6niunea
European se al at1t cei mai importan'i e2portatori mondiali de vin: Fran'a! Italia!
/pania! +ortugalia! 6ngaria! Rom1nia! .ulgaria etc$! c1t i cei mai importan'i
consumatori mondiali de vin: 0ermania! ,area .ritanie! Austria etc$ (a nivel mondial! n
anul 899>! e2porturile au reprezentat "9H din produc'ia total de vin! respectiv %"
milioane hl$
7. 1r3ani,area Comun de Pia vitivinicol =n "om6nia =n perpectiva
aplicrii Pro3ramului 0aional 7 uport =n perioada 200>?20!3
,ecanismul de spriFin direct i alte orme de spriFin pentru sectorul viniviticol
'ine seama de necesitatea reorganizrii! de stimularea competitivit'ii i de sta&ilizarea
veniturilor$ Din anul 899# acest sector &eneiciaz de urmtoarele forme principale de
pri@in:
- pl'i directe la hectar decuplate de produc'ie$ 7n anul 899# nivelul acestor pl'i
este de 4>5!95 lei=ha! iar n anul 899% de 888!88 lei=ha de la Comunitate
:conorm prevederii Regulamentului :CE; nr$4#%8=899" i a art$ 5 din
Regulamentul :CE; nr$ <#5=899% pentru o supaa' de 4%9!84 mii ha planta'ii
de vii i pepiniere viticole! teren n pregtire! vii i teren necultivat$ Aceste
sume cresc anual cu procentele prevzute n ?ratatul de Aderare! conorm
calendarului sta&ilitA
- spriFin pentru eectuarea unor investi'ii conorm prevederilor +lanului
*a'ional de Dezvoltare RuralA
- spriFinin pentru niin'area organiza'iilor de productori din sectorul viticol!
din &ugetul comunitar i de la &ugetul na'ional :conorm prevederilor +*DR;A
- alte orme de spriFin! ca: sus'inerea ermelor de su&zisten'! spriFin pentru
achizi'ionarea motorinei :su&ven'ionarea pre'ului cu 4leu=l i reducerea
accizei; n vederea eecturii unor lucrri! spriFin pentru unele tratamente
itosanitare! etc$
Aceste orme de spriFin nu igureaz n +rogramul na'ional3suport pentru sectorul
vitivinicol n perioada 89953894"$
An Pro3ramul naional?uport fi3urea, urmtoarele muri:
- msuri de promovare a produselor viniviticole pe pie'ele ter'eA
- restructurarea i reconversia podgoriilorA
- asigurarea recolteiA
- spriFin pentru utilizarea mustului de struguri concentrat$
#timare cu privire la impactul teBnic: economic: de mediu i ocial =n
perpectiva aplicrii Pro3ramului naional 7 uport
+rogramul suport propus de ctre Rom1nia are ca scop adaptarea viticultorilor la
noul conte2t economic! social i de mediu precum i reorientarea acestora pentru a
rspunde e2igen'elor consumatorilor$ ,surile propuse prin programul suport se nscriu
n demersul autorit'ilor rom1neti pentru modernizarea i adaptarea viticulturii la noile
realit'i$
-iticultorii tre&uie s ie capa&ili s pun n practic cunotin'ele lor materie
economic i de protec'ie a mediului n vederea o&'inerii celor mai &une rezultate n
conte2tul li&eralizrii pie'elor$
,surile propuse urmresc realizarea urmtoarelor o&iective:
a. An plan ocial
AFutorul inanciar privind promovarea pe pie'e ter'e va permite creterea
capacit'ii economice a e2ploata'iilor prin:
- creterea volumului e2portului! prin orientarea geograic spre pie'e ter'e cu
poten'ial ridicat de importA
- dezvoltarea n mediul rural a serviciilorA
- m&unt'irea structurii calitative a e2portului spre 'ri ter'e i creterea
veniturilor productorilor i a disponi&ilit'ii acestora pentru aplicarea
tehnicilor de protec'ie a mediului$
AFutorul inanciar privind asigurarea recoltei va permite sta&ilizarea i
salvgardarea veniturilor viticultorilor$ Aplicarea de ctre viticultori a unor tehnici de
cultur prietenoase mediului va conduce la creterea calit'ii produselor vitivinicole cu
eecte &eneice asupra securit'ii i siguran'ei alimentare$
8. An plan teBnico 7 economic
,surile solicitate prin programul suport vor permite tuturor actorilor de pe iliera
de produs creterea competitivit'ii acestora pe pie'ele interna'ionale$ E2tinderea
practicilor moderne pentru ntre'inerea planta'iilor viticole va conduce n inal la
creterea veniturilor productorilor prin repozi'ionarea acestora n pia' i la
m&unt'irea &alan'ei comerciale$
Creterea puterii economice a viticultorilor va conduce la aplicarea conceptului de
trasa&ilitate! m&unt'irea tehnicilor de viniica'ie! adaptarea e2ploata'iilor viticole la
noile condi'ii socio E economice$
c. Protecia mediului
Aplicarea de tehnici prietenoase a' de mediu vor avea ca eect reducerea
impactului neavora&il al tehnicilor de viniica'ie asupra mediului prin reducerea polurii
cu produsele utilizate n procesul tehnologic sau cu su&produsele vitivinicole$
Reducerea cantit'ilor de pesticide utilizate pentru protec'ia culturii de vi' de vie
va avea eecte pozitive asupra &iodiversit'ii$ De asemenea! accesarea msurilor de
agromediu promovate prin FEADR va permite stimularea viticultorilor pentru realizarea
de investi'ii care conduc la creterea calitativ a produc'iei i dezvoltarea sectorului
vitivinicol prin respectarea msurilor de &iosecuritate$
6n alt element deose&it de important privete gestionarea eicient a resurselor
energetice i de ap$ ,sura de investi'ii promovat prin FEADR va conduce la investi'ii
n ermele viticole care au ca scop reducerea presiunii economice asupra rezervelor de
energie i de ap$
C. S1)%.++ P#0("% C"#C(#"#' C1&P#(+(+/+(-.++ P# *+)+#"'
/+0%)%+
+osi&ilele solu'ii privind creterea competitivit'ii pe ilier sunt:
- Restructurarea suprae'elor cultivate cu vi' de vie prin deriarea celor
hi&ride i plantarea soiurilor no&ileA
- Ela&orarea i implementare unor programe de orientare a productorilor ctre
cultivarea vi'ei de vie! cu deose&ire a soiurilor no&ileA
- ,suri de sta&ilizare a suprae'elor cultivate cu vi' de vie no&il i de
cretere a randamentelor medii prin organizarea sectorului n organiza'ii de
productori i activit'i economice n amonte i aval de sectorul agricol i
crearea organiza'iilor interproesionaleA
- )rganizarea aprovizionrii cu inputuri de calitate i la timp pentru practicarea
unor sisteme intensive de cultur i o&'inerea de produc'ii mari i de calitateA
- Aplicarea cercetrii tiin'iice n sectorul viticol privind tehnologiile de
produc'ieA
- Asigurarea recoltelor i! astel! sta&ilizarea oertei anuale aectat de impactul
varia'iilor climatice! de atacul de &oli i nivelul sczut al randamentelor la
hectar! de pierderile de la recoltare la consumatorA
- )ptimizarea tehnologiilor de produc'ie i asigurarea la timp a inputurilor
necesareA
- Reorganizarea cercetrii tiin'iice n sectorul viticol pentru producerea
material sditor certiicat i ela&orarea solu'iilor tehnologice moderne i
eicienteA
- ,odernizarea produc'iei viticole n e2ploata'iile amiliale i asocierea
acestoraA
- +racticarea unor sisteme intensive de culturA
- )rganizarea sistemului de producere a materialului sditor de calitate!
rezistent la &oli i duntoriA
- +roiectarea unui sistem organizat de comercializare a strugurilor prin
niin'area unit'ilor de colectare! depozitare! v1nzare cu ridicataA
- )rganizarea productorilor pentru a asigura o&'inerea unor cantit'i mari de
struguri! omogene din punct de vedere sortimental i calitativA
- )rganizarea de cooperative de comercializare pe iliera vinului$
D. C10C)%$++
Din analiza ilierei vinului rezult c sectorul vitivinicol prezint at1t puncte orte!
c1t i puncte sla&e$ Filiera vinului este o ilier organizat din punct de vedere
institu'ional! av1nd organiza'ii la nivelul productorilor de struguri i procesatorilor de
vin! i legislativ! Rom1nia respect1nd calendarul implementrii legisla'iei europeane n
acest domeniu$ De asemenea! poten'ialul viticol al Rom1niei i diversitatea sortimentului
viticol coner sectorului vin o pozi'ie dominant n sectorul agroalimentar rom1nesc!
vinul iind un produs e2portat cu succes de Rom1nia pe pia'a mondial$ +unctele sla&e
constau n structura suprae'elor cultivate cu vi' de vie! n care suprae'ele cultivate cu
hi&rizi sunt oarte mari! de'in1nd apro2imativ 59H$ -inurile o&'inute din hi&rizi sunt
interzise la comercializare i nu intr su& inciden'a aFutoarelor acordate productorilor
din acest sector$ Alte puncte sla&e constau n utilizarea unor tehnologii nvechite care
determin o&'inerea unor randamente reduse la hectar i a unei competitivit'i reduse pe
ilier$
#. 5i8li3rafie
4$ .o&oc! D$! +rocesarea produselor agricole ! Editura Academia de /tudii Economice!
.ucureti! 8998$
8$ Cotea! C$! cola&$! )enologie! Editura Didactic i +edagogic! .ucureti! 45%8$
"$ ,anescu! .$! Ktean! ,arcela! /isteme horticole comparate! Editura Academia de
/tudii Economice! .ucureti! 899"
<$ ,ateescu! F$! (ivada! grdina i via 3 &oli! duntori i tratamente mpotriva acestora!
Ed$ ,$A$?$/$! 455>
5$ ,ihalache! ,$! *ica! .$! Ignat! C$! 3 Lorticultura! Ed$ Ceres! .ucureti! 45#5
>$ )lo&eanu ,$! i cola&! 4554 E Monarea soiurilor de vi' de vie n Romania$ Ed$
CERE/ .ucureti
#$ ?udorescu! *$! Maharia! C$! Maharia! Ioana 3 +roduction technologI a a actor in the
characteristic o the horticulture sector in the European 6nion in Economics!
,anagement and Financial ,ar@ets! -olume "! *um&er 4! Den&ridge press *eN Oor@!
899%
%$ Mahiu! (eti'ia :coord; i cola&! Analiza ilierei legumelor! pu&licat n volumul +olitici
i pie'e agricole E reorm i integrare european$ Editura CERE/! .ucureti! 8995
5$ Regulamentul :CE; nr$ <#5=899% E Gournal oicial de (P6nion EuropQenne! >$9>$899%
49$ Rezultate i perorman'e ale ntreprinderilor din industrie i construc'ii! Institutul
*a'ional de /tatistic! 899#
44$ Anuarul /tatistic al Rom1niei 899#! .ucureti! Institutul *a'ional de /tatistic! 899%
48$ Institutul *a'ional de /tatistic al Rom1niei! Comunicat de +res nr$ >< din 4 aprilie
899%
4"$ FA) /tatistics Division 899%
4<$ Date urnizate de ,inisterul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale! +atronatul *a'ional al
-iei i -inului! )rganiza'ia *a'ional a -iei i -inului! )rganiza'ia *a'ional
Interproesional -itivinicol