Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD AUTORITATEA CONTRACTANTA:

45. MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA CINEMATOGRAF DACIA, BISTRITA OBIECTIV:


45.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII OBIECTUL:
45.1.9. MONTAJ UTILAJ STADIUL FIZIC:
FORMULARUL F4 - LISTA Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj
- Mii lei -
Denumirea
Nr.
crt.
Pretul unitar
Lei/um
Valoarea (exclusiv
TVA)
- Mii lei -
Cantitatea
Fisa tehnica
atasata U.M. Furnizorul
0 4 1 3 2 6 5 = 3 x 4 7
1 buc 1,00 ************* Vas de expansiune inchis VAREM-MAXIVAREM LS-80L
2 buc 1,00 ?******** CAPTATOR
PARATRASNE
T TIP PDA 15
CAPTATOR PARATRASNET TIP PDA 15
3 buc 1,00 ?******** POMPA DE CIRCULATIE BOILER
4 buc 1,00 --------------------- BOILER BI
ENERGIE
ELECTRIC
+TERMIC 200L
BOILER BI ENERGIE ELECTRIC +TERMIC 200L
5 buc 3,00 CAZAN CU
CONDENSATI
E 69,9 kW
CAZAN CU CONDENSATIE 69,9 kW
6 buc 1,00 --------------------- CENTRALA
TRATARE AER
VR2300
CENTRALA TRATARE AER VR2300
7 buc 1,00 POMPA DE
CIRCULATIE
INCALZIRE
POMPA DE CIRCULATIE INCALZIRE
8 buc 3,00 ************* POMA DE CIRCULATIE CAZAN
9 buc 1,00 POMPA DE
CIRCULATIE
INCALZIRE
POMPA DE CIRCULATIE INCALZIRE
Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1
Digitally signed by COLDEA
RAVECA
Date: 2014.02.11 09:46:09 +02:00
Reason:

S-ar putea să vă placă și