Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte pentru seminar Aplicatii practice in matematica elementara

anul II Master Didactica


1. Aplicatii practice in topografie (masurarea distantelor la unele obiecte vizibile dar inaccesibile
folosind asemanarea, relatiile metrice si functiile trigonometrice).
2. Probleme de maxim si minim bazate pe inegalitati geometrice.
3. Lungimea unui arc de cerc. xistenta numarului !.
". #elatii intre marimi medii. $nterpretare geometrica.
%. &eoreme de maxim si minim ce folosesc relatiile dintre marimile medii.
'. Probleme practice de maxim si minim in care se aplica relatiile dintre marimi medii.
(. Puncte de extrem local)global ale unei functii reale de o variabila reala. Aplicatii practice.
*. Probleme practice ce folosesc ariile regiunilor poligonale.
+. ,emonstratii ale teoremei lui Pitagora folosind functia arie.
1-. Aria unui sector de cerc.
11. Aplicatii ale integralei definite pentru calculul ariei unei suprafete plane si a volumului unui
corp de rotatie.
12. Probleme practice ce folosesc volumul unor poliedre)corpuri rotunde.
13. Probleme practice care folosesc transformarile geometrice.
1". .rupul diedral al unor poligoane regulate.
1%. Probleme practice de numarare.
1'. #ezolvarea ecuatiilor cu rigla si compasul. Problema lui Apollonius.
1(. /orpul numerelor pitagorice.
1*. lemente de geometrie a maselor 0 centre de greutate.
1+. /oordonate omogene
2-. /urbe celebre cu aplicatii practice
21. lemente de programare liniara
22. 1iruri celebre in natura
23. Probleme practice rezolvate cu a2utorul sistemelor de ecuatii