Sunteți pe pagina 1din 6
Proiect: Numere prime – numere Compuse Prof. CRISTINA NENCIU

Proiect: Numere prime numere Compuse Prof. CRISTINA NENCIU

Tema

Explorarea numerelor prime, respectiv a celor compuse prin activităţi diverse; rezolvarea de probleme ce presupun utilizarea unui limbaj adecvat teoriei numerelor; înţelegerea modului în care descompunerea numerelor în factori se leagă de problemele de arie şi perimetru.

Durata

8 lecţii

 

Legătura cu noţiunile dobândite anterior

 

Recunoaşterea numerelor pare / impare, principiul parităţii

Recunoaşterea

multiplilor până la 10 10

Cunoaşterea şi aplicarea corectă a criteriilor de divizibilitate

Capacitatea de a calcula multiplii comuni a două numere date

Recunoaşterea

pătratelor perfecte, cel puţin până

la 12 12

Recunoaşterea numerelor prime, cel puţin până la 20

Descompunerea numerelor mai mici decât 100 în factori primi

Calcularea perimetrului şi a ariei unor figuri simple, care pot fi descompuse în dreptunghiuri.

Legătura cu noţiunile ce vor urma

 

Recunoaşterea şi utilizarea în exerciţii a divizorilor, multiplilor, cmmdc şi cmmmc a două sau mai multor numere, a numerelor prime; obţinerea descompunerii în factori primi a unui număr dat

Utilizarea pătratelor perfecte, a cuburilor perfecte şi a radicalilor, precum şi a notaţiilor adecvate pentru puterile unui număr pozitiv

Deducerea şi utilizarea formulelor pentru aria unui triunghi, a unui paralelogram şi a unui trapez; calculul ariei unei suprafeţe formate din dreptunghiuri şi triughiuri

Utilizarea puterilor şi a regulilor de calcul cu puteri; legătura cu folosirea puterilor negative pentru a exprima diferite numere, aceleaşi reguli de calcul cu puteri fiind aplicabile şi în acest caz

Cunoaşterea şi aplicarea corectă a formulelor pentru circumferinţa

şi aria cercului, pentru arce şi sectoare de cerc.

 

Succesiunea lecţiilor

 

1. Explorarea noţiunii de divizor / factor

2.

Explorarea

3.

4.

Explorarea legăturii

numerelor

Explorarea

dintre numerele prime/pătrate perfecte şi aria dreptunghiurilor

prime; Ciurul

numerelor

 

lui Eratostene

prime /

compuse

 

5.

6.

Aria

7.

8.

Arii - extinderi

Descompunerea în factori primi

dreptunghiului

Probleme cu arii şi perimetre

 

/ triunghiului

Extinderi

(Numere prime) : De ce poartă David Beckham numărul 23 ?

(Numere prime) Muzică: Music of Primes http://www.musicoftheprimes.com/ (Numere prime) Biologie: Ciclul de viaţă – Magicicada (Numere prime) Desen: Vizualizări ale numerelor prime http://primes.utm.edu/links/visualization/via_images/

Observaţii legat de greşeli frecvente

 

1. Atunci când un număr este descompus în factori primi, o greşeală frecventă este includerea lui 1 ca factor în descompunere; o altă greşeală este scrierea numărului ca sumă de numere prime.

Obiective

Elevii să recunoască şi să utilizeze în exerciţii multipli, factori /divizori, cmmdc, cmmmc, numere prime;

Elevii să descompună un număr dat în factori primi (e.g. 8000 = 2 6 × 5 3 );

Elevii vor fi capabili să exploreze modalităţi de descompunere a numerelor naturale, pe baza operaţiilor învăţate;

Elevii vor fi capabili să utilizeze elemente de teoria mulţimilor şi de divizibilitate, pentru a justifica valoarea de adevăr a unor enunţuri;

104

Elevii să recunoască şi să utilizeze în exerciţii formula pentru aria unui dreptunghi; să calculete perimetrul şi aria unei suprafeţe formate din dreptunghiuri;

Elevii să utilizeze regulile de calcul adecvate şi operaţiile inverse.

Activităţi propuse

1. Factor-mizile sunt exact ca şi omizile, numai că au numere pe corp şi

factori pe picioare. Iată un exemplu de factor-midă pentru 18:

pe picioare. Iată un exemplu de factor- midă pentru 18: Folosiţi factor-mizile pentru a explora perechile

Folosiţi factor-mizile pentru a explora perechile de factori / a enumerea divizorii unui număr dat.

2. Următorul tabel arată numerele până la 6, împreună cu divizorii lor.

Numărul 4, de exemplu, are 3 divizori, 1, 2 şi 4. Alcătuiţi singuri un tabel pentru numerele până la 30. Ce observaţi în legătură cu numerele care au doar doi divizori ? Puteţi prezice care va fi următorul număr cu această proprietate ? Ce fel de numere sunt acestea ? Exploraţi în continuare numerele care au 3 divizori, apoi 4 divizori. Observaţi vreun model ?

Explicaţi ce aţi observat. Ce puteţi spune despre numerele cu un număr impar de divizori ? Mai găsiţi şi alte modele ?

ce aţi observat. Ce puteţi spune despre numerele cu un număr impar de divizori ? Mai

3. Elevii sunt împărţiţi în grupuri şi fiecare grup primeşte mai multe

cartonaşe cu numere de la 1 la 100 pe ele; sub fiecare număr este loc liber pentru ca elevii să poată completa divizorii numărului respectiv.

4. Jocul factorilor: Pe rând, elevii din fiecare bancă, aruncă zarul şi scriu pe

foaia primită numărul obţinut. Odată ce tot tabelul este completat, fiecare elev are 5 numere de câte 2 cifre. Găsiţi divizorii fiecăruia dintre cele 5 numere. Câştigă jocul, elevul care a obţinut cei mai mulţi divizori.

jocul, elevul care a obţinut cei mai mulţi divizori. 5. Jocul la nţului divizor -multiplu

5. Jocul lanţului divizor-multiplu

dex&refpage=monthindex.php Care sunt cele mai mici numere albastre care vor completa un

Care sunt cele mai mici numere albastre care vor completa un lanţ ? Care sunt cele mai mari numere albastre care vor completa un lanţ ? Ce numere nu pot apărea în niciun lanţ ? Care este cea mai mare diferenţă posibilă între două numere albastre consecutive ? Care este cel mai mic rang, respectiv cel mai mare pentru un lanţ complet ? (Rangul unui lanţ este diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă.)

6. Jocul Produsului

dintre valoarea maximă şi cea minimă .) 6. Jocul Produsului http://illuminations.nctm.org/LessonDetail.aspx?ID=L272

105

7. Domino. Idea de bază este să faci perechi din aceleaşi numere, să aduni

valorile care apar la oricare dintre capetele pieselor de domino, iar punctele se acordă în funcţie de total, dacă acesta este divizibil cu 3 sau cu 5.

8. Jocul brăţărilor. Începeţi cu un număr oarecare şi scrieţi pe hârtie

divizorii acestuia. Adunaţi apoi toţi divizorii, mai puţin numărul însuşi. De exemplu, divizorii lui 12 sunt 1, 2, 3, 4, 6 şi 12. Adunând aceşti divizori, în afară de 12, obţinem 16. 16 devine acum al doilea număr din “brăţară”. “Brăţara” se continuă:

12 16 15 9 4 3 1 .

Puteţi spune ce numere se duc direct la 1 ? Ce se întâmplă cu puterile lui 2, i.e. 2, 4, 8, 16 ?

9. Ciurul lui Eratosthenes artistic

Folosind pătrate colorate, modelaţi Ciurul lui Eratostene pentru numerele până la 100, dar folosind culori diferite în funcţie de numărul de divizori.

Ce se observă în legătură cu numerele care au doar 2 divizori ? Dar cu cele care au un număr par de divizori?

10. Să explorăm numerele prime:

generează numere prime pentru anumite valori ale lui n, ză numere prime pentru anumite valori ale lui n,

e.g. pentru 3 obţinem

2

n n

41 3

2

3 41 47

 

.

Găsiţi cea mai mică valoare a lui n pentru care nu se obţine un număr prim.

valoare a lui n pentru care nu se obţine un număr prim.  n 2 şi

n 2 şi (n+1) 2

: există întotdeauna un număr prim între n 2 şi (n+1) 2 ?

n! +1 şi n! − 1 : sunt acestea numere prime ?

11. Joc: Utilizând doar cifrele 0, 1, 5, 6, 7 şi 8, construiţi două numere de câte

3 cifre care să aibă cmmdc egal cu 45.

12. Utilizarea diagramelor Venn-Euler pentru a determina produsul a două

numere prime, respectiv pentru a găsi CMMDC a două numere, cu

trimitere la simplificarea fracţiilor.

13. Puteţi obţine pătrate perfecte prin adunarea a două numere prime ?

13. Utilizarea foilor de calcul Excel pentru a calcula

13. Utilizarea foilor de calcul Excel pentru a calcula CMMDC şi CMMMC

a două numere date / numerele prime între ele.

şi CMMMC a două numere date / numerele prime între ele. 14 . Joc: Găsiţi numărul

14. Joc: Găsiţi numărul de 10 cifre ! care foloseşte toate cifrele de la 0 la 9 o

singură dată şi are următoarele proprietăţi:

1. prima cifră este divizibilă cu 1

106

2. numărul format din primele 2 cifre ale numărului căutat este divizibil cu 2

3. numărul format din primele 3 cifre ale numărului căutat este divizibil cu 3

4. numărul format din primele 4 cifre ale nr. căutat este divizibil cu 4

5. numărul format din primele 5 cifre ale nr. căutat este divizibil cu 5

6. numărul format din primele 6 cifre ale nr. căutat este divizibil cu 6

7. numărul format din primele 7 cifre ale nr. căutat este divizibil cu 7

8. numărul format din primele 8 cifre ale nr. căutat este divizibil cu 8

9. numărul format din primele 9 cifre ale nr. căutat este divizibil cu 9

10. numărul însuşi este divizibil cu 10.

Care este numărul ?

15. Numerele 4 şi 12 au o proprietate specială.

4 12 16 şi 4 12 48 , iar 16 este un divizor al lui 48. Găsiţi şi alte exemple de perechi de numere cu această proprietate, adică suma lor să fie un divizor al produsul lor. Ce condiţii trebuie să îndeplinească asemenea perechi de numere ?

16. Folosind patru plăci pătrate, formaţi cât mai multe suprafeţe diferite

posibil. Desenaţi apoi fiecare suprafaţă obţinută şi determinaţi-i aria. În ce caz se obţine cea mai mare arie posibilă (cu 4 plăci) ? În ce caz se obţine cea mai mică arie posibilă (cu 4 plăci) ? Investigaţi ce se întâmplă atunci când folosiţi un număr diferit de plăci.

17. Arii:

Cum a ajuns negustorul la preţurile afişate pe aceste ferestre ? Ce fereastră are preţul incorect afişat ? Justificaţi răspunsul.

18. Desenaţi un pătrat de 8 x 8 unităţi, asemănător cu o tablă de şah.

18. Desenaţi un pătrat de 8 x 8 unităţi, asemănător cu o tablă de şah. Care este aria acestui pătrat ? Împărţiţi pătratul aşa cum se vede pe figură, cu ajutorul liniilor roşii. Tăiaţi de-a lungul acestor linii. Rearanjaţi cele 4 piese obţinute pentru a obţine un dreptunghi cu una dintre laturi de lungimea a 5 unităţi. Care este lungimea celeilalte laturi ? Calculaţi aria dreptunghiului obţinut. Observaţi vreo diferenţă între cele două arii calculate ? Puteţi explica rezultatul pe care l-aţi obţinut ?

107

http://nrich.maths.org/public/viewer.php?obj_id=1076 19. Pătratul care di spare: Aria unui pătrat poate fi calculată

19. Pătratul care dispare:

Aria unui pătrat poate fi calculată numărând pătrăţelele. Ce se întâmplă atunci când rotim pătartul ? Număraţi din nou pătrăţelele pentru a calcula aria. Ce observaţi ?

nou pătrăţelele pentru a calcula aria. Ce observaţi ? http://nrich.maths.org/public/viewer.php?obj_id=1075 Aria

Aria unui pătrat se poate calcula şi după formula

A

B h

2

.

Calculaţi aria triunghiului mare de mai jos. Calculaţi apoi ariile suprafeţelor notate cu A, B şi C. Atunci când le adunaţi, aţi obţinut aceeaşi arie ca a triunghiului mare ? Ce s-a întâmplat ?

20. Jocul divizorilor: Elevul care aruncă zarul are voie să înscrie numărul obţinut în oricare

20. Jocul divizorilor:

20. Jocul divizorilor: Elevul care aruncă zarul are voie să înscrie numărul obţinut în oricare dintre

Elevul care aruncă zarul are voie să înscrie numărul obţinut în oricare dintre cele 9 celule. Scopul este să poziţionezi fiecare număr astfel încât acesta să fie divizor al măcar unuia ( ideal al amândurora) dintre numerele gri aflate pe linia sau coloana corespunzătoare. Elevii primesc 0, 1 sau 2 puncte pentru fiecare aruncare, după cum numărul înscris în celulă este divizor al unui număr de 0, 1 sau 2 numere gri. Elevul cu cel mai mare punctaj câştigă.

21. Bingo matematic:

este divizor al unui număr de 0, 1 sau 2 numere gri. Elevul cu cel mai

108

Elevii completează fiecare tabelul 4 x 4 primit, cu numerele potrivite. De exemplu, ar putea scrie 9, 2, 10, 20 pe primul rând, ş.a.m.d. Apoi, pe rând, fiecare elev strigă un număr (la întâmplare) şi cine are acel număr pe cartonaş, îl taie. Orice elev care are mai multe dintre numere strigate, le va tăia pe toate. Câştigă primul elev care reuşeşte să taie toate numerele de pe cartonaş.

Resurse

materiale :

- manual

- culegeri

- calculatoare

- videoproiector

- fişe de lucru

- fişe de evaluare

- organizatoare grafice

- fişe pentru jocuri

- zar

- cretă colorată

- planşe

- carton colorat

- foarfecă

procedurale:

- conversaţia frontală

- expunerea explicativă

- învăţarea prin descoperire

- metoda exerciţiului

- lucru cu fişa

- muncă independentă

- joc didactic

- metoda cubului

- turul galeriei

- mozaic / ciorchine

- lucrul în echipă / pe perechi

Evaluare

- verificarea prin sondaj în rândul elevilor

- verificarea orală frontală sau individuală

- evaluarea comportamentului

- ascultare la tablă pentru notă

- examinari scrise

- evaluarea produselor

- evaluare prin proiecte

evaluarea capacităţii de argumentare a demersului de rezolvare a unei probleme

-

-

aprecierile:

verbale prin notă prin +, - puncte

109