Sunteți pe pagina 1din 25

Defini ie

- grup de medicamente cu ac iune selectiv i specific,


capabile s opreasc multiplicarea sau s distrug anumite
microorganisme patogene implicate n etiologia bolilor
infec ioase,fr ns a leza celulele gazdei
- sunt produse de celule vii sau ob inute pe cale sintetic

Atb bacteriostatic: opresc multiplicarea microbilor


utilizare: infec ii u soare/medii

Atb bactericid: produc distrugerea microbilor


utilizare: infec ii severe i/sau
generalizate
(bronhopneumonii, meningite, sepsis)
infec ii cu focare greu sterilizabile
( endocardite, osteomielite, !")
infec ii cronice sau tendin la cronicizare
( angiocolite, pielonefrite, metroane#ite)

La nivelul peretelui celulei bacteriene inhib biosinteza


enzimelor care particip la sinteza peretelui celular( peniciline,
cefalosporine, vancomicina)

La nivelul membranei citoplasmatice altereaz permeabilitatea


membranei celulare citoplasmatice ( polipeptide)

La nivelul proceselor metabolice intracitoplasmatice:

inhib sinteza proteic prin interferarea activit ii ribosomale


( aminoglicozide, eritromicina, lincomicina, tetraciclina,
cloramfenicol)$

%nhib sinteza acizilor nucleici ( sulfamide, acid nalidi#ic )

%nhib sinteza de acid folic (sulfamidele)$

%nhib AD&-giraza( chinolone)

Rezisten a microbian - proprietatea unor germeni


microbieni de a nu fi influen a i de antibioticul administrat n
concentratie terapeutica$
("'% ( concentra ia cea mai mic de antibiotic care inhib
cre terea microbian)
"'! ( concentra ia minim de antibiotic necesar pentru
distrugerea inoculului microbian)
- se poate manifesta fie fa de un
antibiotic, fie fa de o familie de antibiotice$
-urmeaz aproape invariabil utilizrii pe
scar larg a at#
*ezisten a poate fi:

natural( e#) bacilul +och este insensibil n mod natural la


,enicilin$

dob-ndit( endogen (selectarea unor mutante rezistente)


- e#ogen ( transferul genelor de rezisten de la
alte specii, natural rezistente)
'ecanismele rezisten ei microbiene:

.enetice : muta ii genetice, transferul plasmidelor * ntre


tulpini i specii diferite

!iochimice : - produc ia de enzime inactivatoare


- alterarea intei atb
- reducerea transportului atb /reducerea
acumulrii intracelulare

0actori de risc:
- folosirea abuziv a atb pe termen lung
- aspecte socio-economice care favorizarea mbolnvirile
repetate i implicit administrarea de atb
- utilizarea,n scop terapeutic sau profilactic, a atb n
zootehnie i agricultur
- capacitatea microbilor de a realiza schimburi de material
genetic
- diseminarea microbilor rezisten i pe arii largi, deficien e n
organizarea i func ionarea institu iilor spitalice ti

,1&%"%2%&121- atb naturale sau de semisintez provenite din


sau produse de ciuperci din genul ,enicilium$ au n structur un
inel beta lactamic care poate fi desfcut de enzime produse de
anumi i microbi ( penicilinaze)
Peniciline naturale: ,enicilina 3, .$ procain-, benzatin-
penicilin
Peniciline rezistente la penicilinaze: 4#acilina, &afcilina,
"la#ocilina, 'eticilina$
Aminopeniciline: Ampicilina, Amo#icilina$
Peniciline cu spectru extins la germenii gram negativi:
carbo#ipeniciline (carbenicilina (
nu se mai foloseste, to#icitate crescuta,ticarcilina)
ureidopeniciline ( piperacilina, mezlocilina)

"10A245,4*%&1: orale ( e#) "efaclor ( "eclor ), "eftibuten ("eda#)


in6ectabile
- prima generatie: e#) "efalotina$
- a doua generatie: e#) "efuro#im ( 7inat ), "efamandol ('andol )$
- a treia generatie: e#) "eftria#on ( *ocephin /"efort /&ovosef),
"efta#im ( "laforan )
- a patra generatie: e#) "efepim ( 'a#ipim ), "efpirom ( "efrom )

"A*!A,1&1'1:
%mipenem (ienam )
'eropenem ( 'eronem )
1rtapenem ( %nvanz)
Doripenem (Doriba#)

'4&4!A"A'%
Aztreonam

'A"*42%D1: -1ritromicina
-5piromicina
-*ovamicina
-"laritromicina (+lacid, +laba#, 2e8o8lar sau 0romilid)
-Azitromicina (5umamed)

2%&"4'%"%&1 -2incomicina
-"lindamicina

A'%&4.2%"47%D1 -5treptomicina
-+anamicina
-.entamicina
- Ami8acina
-obramicina
-&eomicina
-&etromicina ( &etilmicina )

"%"2%&121: - etraciclina
-Do#iciclina
-'inociclina

"24*A'01&%"4292

.2%"4,1,%D1: - 3ancomicina
- eicoplanina

4:A2%D%&4&1: -2inezolid (7;vo#id)

*%0A'%"%&1 : - *ifampicina
- *ifabutin
- *ifa#imin

,42%,1,%D1 : - "olimicina
- ,olimi#ina !

CHINOLONE: % generatie Acid nalidi#ic ( &egram )


&oi generatii ( oral si in6ectabil ) "iproflo#acina ( "iprinol )
&orflo#acina ( &olicin )
4flo#acina ( 7anocin )
'o#iflo#acina ( Avelo# )
2evoflo#acina ( avanic )
,eflo#acina ( ,eflacin)

ALE ANI!IOICE
5ulfamide
Asocieri de 5ulfamide e#) !iseptol ( rimetoprim < 5ulfameto#azona )
Derivati de nitrofurani e#) 0urazolidon, &itrofurantoin
Derivati de imidazol e#) 'etronidazol, imidazol
Altele e# dapsone (in tratamentul leprei))

Asocieri de antibiotice:
Amo#icilina < Acid clavulanic = Augmentin ( Amo#iclav,
Amo#iplus sau 'edoclav )
,iperacilina < azobactam = azocin
icarcilina < "lavulanat = imentin
Ampicilina < 5ulbactam = 9nas;n
"efoperazona < 5ulbactam = 5ulperazona

%nhibitorii de betalactamaze se comport ca >molecule


sinuciga e ? mpiedic-nd distrugerea moleculei de atb de ctre
proteazele bacteriene

Alegerea antibioticului:
- oportunitatea instituirii unui tratament antibiotic
- propriet ile agentului patogen
- factori lega i de gazd care pot influen a eficien a i
to#icitatea antibioticului
-propriet i antimicrobiene i farmacocinetice ale
antibioticului

!oli infec ioase care nu necesit tratament antibiotic


( viroze respiratori necomplicate prin supuratii bacteriene,
enterocolite acute de model neinvaziv)

!oli infec ioase care necesit tratament antibiotic ( dup


e#amen clinic i investiga ii paraclinice ) fr a fi
necesar antibiograma, e#) %nfec ii streptococice ( angina,
scarlatina, erizipel )$ infec ie tific, bruceloza,
leptospiroze, lues , difterie, tetanos$ infec ii cu
micoplasme, chlamidii, richetsii$

!oli infec ioase care necesit tratament antibiotic i este


obligatorie testarea chimiosensibilit ii germenilor e#)
sepsis, infec ii urinare, biliare, meningite bacteriene,
endocardite, pneumonii bacteriene, enterocolite acute de
model invaziv
5A!%2%*1A 5"@1'1% D1 *AA'1&
"ozele #e atx: -greutate corporal, particularit ile infec iei,
propriet ile farmacodinamice i pragul to#ic al fiecrui produs
-starea func ional a rinichiului
-reducerea efectelor adverse, dar asigurarea
efectului pozitiv
Calea #e a#ministrare : oral/ parenteral/local( A)
Intervalul #intre #oze
"urata tratamentului

"ontactul cu sectorul sanitar


0r contact ( B punct$
"ontact fr proceduri invazive ( C puncte
"ontacte repetate cu proceduri invazive ( D puncte

ratament antibiotic
0r antibiotice ( B punct
"u antibiotice ( C puncte

"aracteristicile pacientului
-nr fr comorbidit i ( B punct
3arstnic cu comorbidit i ( C puncte
,acient imunodeprimat ( D puncte

A%D5

!,"4

&eoplazii

$ravi#
( Atb interzise : aminoglicozide, polimi#ine,cotrimo#azol,
chinolone, metronidazol , rifampicina
- Atb permise : penicilin . i toate penicilinele de
semisintez ( fr ticarcilin), cefalosporine,
De evitat utilizarea oricarui medicament in primul trimestru de
sarcina (interzisa automedicatia))
NN i sugar mic
- particularit i legate de v-rst( imaturitatea func iei
renale, *0. mai redus, capacitatea de resorb ie intestinal
mai mare, imaturitatea unor sisteme enzimatice)

%n IR
- modificarea schemelor terapeutice i corectarea lor
o
&enomene #e intoleranta locala' #upa a#ministrare
- orala: gre uri, vrsturi, diaree, gastroduodenit
ulcerohemoragic
- im): durere, inflama ie, noduli, necroz, dermatit
livenoid, sindrom @oigne
- iv): tromboflebit chimic
- intrarahidian: encefalopatie convulsivant
- intraperitoneal: stop cardiorespirator
o
(ani)estri alergice i #e *ipersensibilitate
- reac ii alergice imediate: eritem, prurit,
angioedem, Eheezing, hipotensiune, oc anafilactic
- reac ii alergice tardive: erup ii cutanate, urticarie-
artralgii, boala serului
-alte reac ii: anemie hemolitic, trombocitopenie,
vasculit, sdr 5teven-Fohnson

E)ecte toxice
&efroto#icitate - aminoglicozide, polimi#ina, rifampicina
4toto#icitate - aminoglicozide, polipeptide
&euroto#icitate ( sulfamide, vancomicina, acid nalidi#ic
@epatoto#icitate- izoniazida, sulfamide
'eduloto#icitate ( cloramfenicol, sulfamide

Perturbri ecologice i biologice


Dismicrobisme ( candidoze, enterocolite postantibiotice

Alte reac ii a#verse


Dismetabolisme- sindroame de malabsor ie
Avitaminoze ( deficite de vitamine