Sunteți pe pagina 1din 52

DOOM II desprire n silabe, forme corecte, accenturi, dublete, forme de plural / singular

A
a-bia
abIl
abis abisuri
a abjura abjur
a-bla-tiv
ablaie / ablaiune
a aboli aboleasc
abrevia abreviaz (a-bre-vi-em)
abstracie / abstraciune
acadeA
acalmIe
acari (pers.) / acare (obiect)
acAs
acceda acced / accead
accideni (termen muzical) / accidente
aclAm
acneei
acosta acosteaz
acquis-ul (ac-quis)
ac-tu-al
ac-i-o-na
a-cua-re-l
acum / acuma
acui / acua (pop.)
adAosuri
a-da-u-g
a-d-u-ga-re
a adecva adecveaz
a-demp-i-u-ne
a-de-se-ori
ad-hoc / ad hoc
adia adie
adidai
adjectivizeaz
adjudec
admonesteaz
adpres adprei
ad rem
adstraturi
adu / ad-o
advertising
a-e-ro-am-bu-lan-
afgan / afghan
Afin (pom) / afIn (rud)
a-front
afronteaz
aftershave-ul
agAua
agAle
ahtia ahtiaz
aIci
ais-berguri
air-baguri
aiureaz
ajutori (pers.) / ajutoare
ala-bala
alandala
altur
alturi / alturea
alb-negru (adj. invar.)
alcalino-pmntos
a (se) alctui (are i form reflexiv)
alcooli / alcooluri
al-co-o-le-mi-e / al-co-ol-e-mi-e
alelei / alei (interj.)
alfanumeric
a-li-as
alibiuri
alic / alice
alieneaz
a-li-ne-at (s.n.)
a-li-ni-at (adj.)
alO / Alo (interj.)
aloe aloei (G.)
alomorf alomorfe (pl.)
altdat (sin. odinioar) / alt dat (sin. cu alt ocazie = alte di)
a-lu-at
alt-un-de-va / al-tun-de-va
alur alurii (G.)
aluzie aluziei (G.)
alvit alviei
amalgame / amalgamuri
a amara amareaz
a amr amrsc
am-bi-ant
ambreia ambreiaz
am-bre-iaj
ame-li-o-ra-re
a-mia-z
am-ne-zi-e / a-mne-zi-e
amnistia amnistiaz
amovIbil
amputa amputeaz
a-na-cro-nic
ananai
anapeti
angoasei (G.)
a-no-nim / an-o-nim
anticorupie, anticriz (adj.invar.)
antidoping (adj. invar.) / antidrog
antihaloul
an-to-nim / ant-o-nim
antrenori / antrenoare (utilaje)
antUm
aoleu / aoleo / auleu (interj.)
apArte
a-pa-trid
aplAud
a-pla-u-ze
ap-ne-e / a-pne-e
apocalips / apocalips
apocopeaz
a-po-crif
apogeul
apologie
aporteaz
apoteozeaz
a-pre-ci-a-bil
apropo / apropou (s.n.)
arbitrarietate
ar-hi-plin
asalturi
asertIv
asfalturi
asi-du-u
a asmuta asmute
a-so-ci-at
Ast-iarn / noapte / var etc.
asteriscuri
Ast-fel
Astm
Astru
a-su-pra
aa-numit
aa-zis
att / atta
at-mos-fe-r / at-mo-sfe-r
atoatetiutor
a atribui atribuie
atuul
atunci / atuncea
a-u-di-a
a-u-di-o
audiovizual
Audit
aug-ment
au-gust
aul aulei (G.) a-u-l
a-us-pi-ciu
a-us-triac
a-us-ter
a-u-tar-hie / a-ut-ar-hi-e
a-u-tos-top / a-u-to-stop
a-u-tum-nal
a-u-xi-li-ar
avui / avusei (pf.simplu)
avocadoul
axIl / Axil
azaleei
aziluri
a azvrli azvrle / azvrl
B
backgrounduri
ba-cla-vaua
baciuri
bAft
bai-uri
balamalei
bal-bo-a
bal-ne-ar
baloturi / baloi
ban-cno-t / banc-no-t
brbii
basoreliefuri
baxuri
b-nu-i-tor
br-bi-er
b-trn
b-u-tor
a bigui biguie
a bjbi bjbie
a bntui bntuie
a beatifica beatific
bEbe / bebE
belicOs
belvedEre
beluguri
be-ne-fi-ci-em
bes-ti-al
bestseller
bi-a-nu-al
bice
biciuie / biciuiete
se bifurc
bikeri
bil-dungs-ro-man
binevoiesc
bi-op-si-e / bi-o-psi-e
biruie / biruiete
bistruie
se bizuie
blazeaz
blenoreei
blEstem / blestEm
bleu-ul
bleumarin
blIster
bloc-diagram
blocnotesuri
blocstarturi
bloc-turn
bluesuri
bluffuri
bocn / bocnesc
body-ul
boj-deu-c
boleroul (dans) // bolerou / bolero (maieu)
bombne
boomuri
boostere
borderoul
bo-re-al
bormain
boss / bos
botgros
branduri
brnduea / brnduic
breveteaz
brioul
broasc-estoas
brokeri
bron-hi-al
brourelei / brouricii
bruiaz
brunch-ul
bruscheaz
bubuie
bucium
bucleaz
bulbuc
bUldog / buldOg
bulucuri
bulverseaz
bumeranguri
buncr buncre
bunicu-meu (subst. + adj. pron.)
bun-plac (=arbitrar)
bun-rmas
bun venit
se burghezete
buric burice
burlesc
businessuri (bu-si-ness-uri)
businessman / businessmeni
butic buticuri
butoni / butoane (comutatoare
bypassuri
byi

C
cableaz
cAblu
cabreaz
ca-bri-o-le-t
cacealmalei
cadastreaz
cadeneaz
cadUc
cafEuri
ca-i-rot
calambururi
calamiteaz
calcAni (pete) / calcAne (ziduri)
cAlculi (pietre) / calcule
cal-dei-r
calea-valea
ca-le-do-ni-an
calIfic
caligrafiaz
cam-bi-e
ca-mi-on
campeaz
campinguri
cam-pi-on
canale
cancanuri
can-cioc
can-doa-re
ca-nIon
cant-a-u-toa-re / can-ta-u-toa-re
capelmaistru
ca-pri-ci-os
carduri
carevaszic
cari-a-z
caricatUr
ca-ri-e
carnavaluri
a cartela (a raionaliza) / a se cartela (a se uni)
car-ti-er
cartilaj / cartilagiu
cart-nic
cash-ul
castingul
catadicsete
ca-tam-ne-z / ca-ta-mne-z
cateringul
ca-u-ciuc
cauciucheaz
ca-u-i-u-ne
se ciete
c-l-u-zi
cmine / cminuri
cptm
c-pi-em
cuneaz
ctin
ctinel
m car
cine-cinete (loc. adv.)
cnepii
cr-li-on
cear cerii
ceg cegii
ce-le-brea-z
cementeaz (trata oelul) // cementeaz/cimenteaz (trata dinii)
centrafrican
centrifugheaz
centrifuge
cerdace / cerdacuri
cerebele / cerebeluri
ce-re-mo-ni-al
cer-no-ziom (cernoziomuri)
ceruiete
cesioneaz
cetean / ceteanc (fam.)
ce-za-ri-a-n
challengeri
charism
chefiruri
chefuiete
chellie
chElneriei
chepenguri
se cherchelete
chestiune / chestie
ches-ti-u-ne
chia-bur
chimono / chimonou
chipsuri
chi-ri-a
chiu-ve-t
ci-a-nu-r
ci-clic
ci-ne-ast
ciocne / ciocnete
cio-pli
ci-pri-ot
circumcide
circumscrie
ci-tos-ta-tic / ci-to-sta-tic
citronad
ciuruiete
cIvic
civIl
cizeleaz
clacheaz
clameaz
cla-rob-scur / clar-ob-scur (clarobscururi)
cla-us-trea-z
cla-u-z
clnne / clnnete
clearing / cliring
clicheaz
climaxuri
cli-ni-ci-an
clintete
cneji
co-a-bi-tea-z
coa-fa
co-a-gu-lea-z
cocheteaz
co-ckeri
co-cla-uri
co-cos-trc / co-co-strc
cocoa
cocs cocsuri
co-dalb / cod-alb
codirector
cofee-breakuri
coinciznd
co-la-bo-ra-i-o-nist
cOlea / colEa
colet-capcan
co-li-bri
colOs coloi
colporteaz
co-mer-ci-ant
comisie / comisiune (comiterea unei infracuni)
compacteaz
compatriot
comport
composteaz
compoundare
compulseaz
concede
con-ce-di-a-z
con-cep-tu-al
conceptualizeaz
concertmaistru (con-cert-mais-tru)
concesioneaz
conchide
con-ci-li-a-bil
conclude
concluziv
concord
concUr (tinde spre) / concureaz (competiie)
coneci
se confedereaz
con-fi-at
se conformeaz
congenial (adecvat) / congenital (nnscut)
se congestioneaz
con-gru-ent
co-niac (coniacuri)
conjectureaz
consacr
consemnaiune (pstrare a unei sume de bani) / comnsemnaie (nregistrare)
consterneaz
contabil-ef
contempl
contraargument
contraatac
contract-tip
contramandeaz
con-tri-bu-a-bil
controverseaz
convalescen
con-vec-i-e
conversie (recalificare) / conversiune (schimbare)
convieuiete
convoac
coopteaz
copreedinte
copyrightul
cor-di-al
corijeaz
cor-ni-er
se coroiaz
corpuscule / corpusculi
cot-parte
co-ti-di-an
co-tlet
co-tlon
cotrobie / cotrobiete
cowboy-i
cre-an-
cre-a-i-e
crEdoul
creekuri
creieri / creiere (conductor)
crenvurst
crescendoul
crevete crevei
e crispeaz
croa-zi-e-r
cromoblast
croncne / croncnete
a se cruci = a se mira se crucete
cru-pi-er
cu-a-ga
cuan-tic
cubeaz
cu-loar
culpabilizeaz
cultiv
cumpteaz
cu-ri-er
cu-ri-os
custode custozi
cuteaz
cuttere
se cuvine
cuvertur

D
damneaz
dandism
darmite / darmite
datora / datori (nv.) datoreaz / datorete
da-u-n
dinuie
dngnete / dngne
drapn s drpne / s drapne
druiete
de-a pururea / pururi
debaraseaz
debusoleaz
debueaz
decaeaz
de-ca-tlon
decaveaz
deceleaz
declam
de-clin
decodeaz
de-con-si-li-a
deconspir
decoraie (ornament) / decoraiune
decreteaz
decret-lege
m dedau
se dedubleaz
defalc
defavoarea (subst.)
defimeaz
degajeaz (elibera, ndeprta)/ degaj (emana, rspndi)
deleag
de-li-cios
de-lin-cvent
deltaplan
de-ma-chi-ant
demarcheaz/ demarc
de-mi-urg
de-mo-crat
se demodeaz
deneag
de-oa-re-ce
a se deroba a se sustrage
descheie
des-cri-e / de-scri-e
de-se-ori
des-pre / de-spre
de-su-bli-ni-a
de-su-et
deart
de-tor-si-o-nea-z
a se detraca (a decdea) detracat
de-u-nzi
dia-cro-ni-e
di-ag-nos-ti-ca / di-a-gnos-ti-ca diagnosticheaz
dibcete
dif-tong / di-ftong
digesturi
dihotomie / dicotomie
dilat
dilaiune (ntrziere) / delaiune (denunare)
di-lu-a
dim-po-tri-v
di-op-tri-e
dip-ter / di-pter
discordeaz
dis-cro-ma-top-si-e / dis-cro-mat-op-si-e
disear / desear
disec
disipeaz
di-so-ci-a-bil
dispenseaz
dis-pe-ra / di-spe-ra
display-ul
dis-tih / di-stih
dis-tom / di-stom
distoneaz
ditamai / ditai (adj. invar.)
divagheaz
a divide = nu se folosete la trecut, gerunziu sau participiu
dobndete
do-i-lea / doi-lea
do-le-an-
domin
doteaz
do-vleac
drept-credincios
dri-bla
drinjuri
dropsuri
drugstore-ul
duoul
duodecimal
du-ra-cid / dur-acid
duty-free-uri

E
eboeaz
e-bra-ic
e-bri-e-ta-te
ecariseaz
e-chi-li-brea-z
echivocuri
e-cler
economico-fi-nan-ci-ar
ecraneaz
ecranizeaz
e-cu-a-do-ri-an
e-cu-a-i-e
edific
efemineaz
eferent (care duce afar)
e-fi-ci-ent
e-ge-ean
e-go-la-tri-e
elani / elanuri
elanseaz
eldorado (inut de vis)
e-li-cop-ter / e-li-co-pter
e-lu-cu-brant
e-mailuri (e-mail-uri, desp. n silabe)
embargoul
emenda (a mbunti un text)
en-tu-zi-ast
epateaz
epilogheaz
Epoc
epopeii
eradicheaz
se erijeaz
ero-ic
se eschiveaz
esofage / esofaguro
est-e-u-ro-pean
es-tu-ar
eafoduri
e-i-chi-er
etapizeaz
et cetera / et caetera
etimoane
etioleaz
e-tra-v
e-u-ca-lip
evuri / evi
eviciune (pierdere a posesiei)
e-vla-vi-e
e-vrei-c
ex-a-cer-ba / e-xa-cer-ba
excepteaz
excerpteaz (extrage)
ex-ha-us-tiv
exhumeaz
exit-polluri
ex-pro-pri-a
expurg
extensie (med.) / extensiune (lingv.)
extorcheaz
extraconjugal
extrapoleaz
ezoteric (accesibil iniiailor)

F
faciesuri
factice
fadinguri
fa-mi-li-ar
fantasc (bizar) / fantast (vistor)
fast-fooduri (fast-foo-duri)
fe feii
fa-ul-ta-re
fa-voa-re
f-clie
fedeleuri / fedelee
feedbackuri
fenie (palmier)
ferigii
fer-moar
fetinuri
fezandeaz
fias-co
fier-beton
fier-be
fieicare / fiecare
fii-c
filantroap
fi-nan-ci-ar
finiuri
fi-zi-ci-an
flutterul
foarfecii
fo-i-le-toa-ne
fol-clor / folc-lor
forcepsuri
forehanduri
formaie / formaiune
fotodocument
fotoliu-pat
francheaz
francmason
fran-klin/ frank-lin
fre-a-tic
frecioneaz / fricioneaz
fresc fresce
fri-teu-z
fruc-tu-os
fuc-si-a(adj. invar.)
se fudulete
fuleaz
full-time
fulminant
fu-moar
fun-ci-ar
fUrie
furuncule

G
gafeur / gafeuz
ga-i-
galoroman
gang-ster
garden-pary-ul
gastronoam
gau-de-a-mus
gazbeton
gazel )(poezie) / gazel
gazoduct
glcevii
g-tlan
gea-c
gen-ti-lom / gen-til-om
ge-nu-fle-xi-u-ne
gereaz (administra) / gireaz
germen / germene
ges-ti-o-nar
gheb (cocoa) / gheb (manta)
ghei-
ghei-zer
ghem / game (joc de tenis) gheme / ghemuri
ghi-dron (cal) / ghi-drin (pete)
ghimber / ghimbir
ghi-ni-on
ghioni / ghionturi
glaciaie / glaciaiune
glau-com
globe-trotteri
gnuul
go-blen
gogorie
go-la-ve-raj / gol-a-ve-raj
gradene
gratuleaz
grefi / grefuri
grizeaz
gruiuri / gruie (deal)
gua-
e gudur
gu-i-ne-e
gulag

H
ha-bi-ta-clu
habitudine
hackeri
haickuul
halogeneaz
hamacuri / hamace
happeninguri
hatmAn/ hAtman
se hazardeaz
hcuiete
hrjonete
hi-brid
hritii

I
i-bi-dem / ib-i-dem,
ibii
icefielduri
ici
i-co-no-clas-ti-e
Icos / icOs
icosar / icusar
idilizeaz
i-do-la-tri-e
ie-le
i-gi-e-n
i-gli-
ig-nar/ i-gnar
ig-no-ra/ i-gno-ra
i-gra-si-e
i-gua-n
i-me-di-at
impenitent
impesta(a mirosi urt)
im-pie-gat
im-pi-e-ta
importun
impost
impuber
imuabil (care nu se schimb)
incastelur / ncastelur
inchietudine
inciz (ornament) / incizie
in-clu-siv
incoercibil (care nu poate fi corectat)
incrusteaz
inculp
incurie
indicibil (care nu poate fi spus)
a se indura (a se ntri)
in-fa-i-li-bil
inferen
in-o-pi-nat / i-no-pi-nat (neateptat)
inputuri
inserturi
in-stinc-tiv
instituie
insubmersibil
insurecie
insurgen
insurmontabil
intemperan
intendent
interanjabil
intransigent
intrepid
intubeaz
invectiveaz
involut
i-oa-nit
ipotecheaz
i-ra-di-ant
irecuzabil
itemi / itemuri / iteme


mie
mbufneaz
mprtie
n-a-dins / -na-dins
nbu
ndoap
nfioar
nfoaie
ngmfeaz / ngmf
nghesuie
nham
nhumeaz
njgheab / njghebeaz
nlnuie
ntotdeauna/ totdeauna
nvluie
nvrt / nvrtesc
nvie / nviaz

J
jazzul
jeans / jeansuri
je-fu-i-tor
jen jenei
jert-fei
jubilee
ju-di-ci-ar
ju-di-ci-os
juiseaz

L
labirinturi
laitmotive
lAmpas / lampAs
lam-pi-on
landuri
langorii (stare psihic)
lapiaz / lapiez
lappinguri
largheaz
lasitudine
la-u-da-tiv
la-u-re-at
la-voar
l-cr-mioa-re
lfie
llie
ln-ci-er
latul / lsata-secului
l-trat
la-u-d
le-a-li-ta-te
le-an-dru
leaingul
lectIc / lEctic
le-ga-i-e
leag / legheaz (un testament)
legturici / legturele
leu-c
le-u-com
le-u-co-re-ei
le-ur-d
le-u-te-an
leva / lev
li-a-n
li-ant
li-ce-al
li-chior
ligheane / lighene
limanduri
limaci
limburi
liminar
limpid
lingual
lingure / linguric
linkuri
li-no-le-at
li-no-le-um
li-pe-mi-e / lip-e-mi-e
lipoame
li-ti-a-z
loc locei
lo-gi-ci-an
lo-gi-e
logoul
lu-a
lu-gu-bru
lumeni / lumene
lux luci (u.m.)
lu-xu-ri-ant

M
ma-ca-bru
macaturi / macate
macereaz
macheteaz
ma-chi-a
mia-chia-ve-lic
ma-chi-eur
ma-cra-me-uri
ma-ghiar
ma-gi-ci-an
magnificen
ma-iou
mais-tru
make-upul
mala-dre-s / mal-a-dre-s
mAlaga / malAga
ma-le-a-bil
maledicie
maliie
ma-lo-nest / mal-o-nest
malversaie
mAnager /manAger
mandol / mandor
ma-ne-vra-bil
maniaz
ma-ni-chiu-r
ma-ni-e-r
man-o-pe-r / ma-no-pe-r
man-su-et
ma-nu-scris / ma-nus-cri
marabuul
marfare
marinime
ma-ri-o-ne-t
markere
marketuri
marmure / marmuri
mar-a-ri-er / mar-a-ri-er
ma-sa-cru
mata / matale
matisa (a finisa) / a matisi (a mpleti)
mau-so-leu
mcne
mine-poimine (loc. adv.)
me-an-dric
mecena (protector al culturii)
medicinii / medicinei (sens de medicament)
me-di-te-ra-ne-ean
me-fi-ent
me-la-ne-mi-e / me-lan-e-mi-e
mementoul
men-su-al
mertice / merticuri
mieloame / mielomuri
miezi/ mieji (de nuc)
mi-gno-n
mi-lieu
mi-nion
minivacan
mirite miriti (pl)
mi-san-dri-e / mis-an-dri-e
mistuie
mitinguri
mOdem / modEm modemuri / modeme
moloh
monobloc
monologheaz
mopi (cine) / mopsuri (clete)
mordant
mortier/ mortier (tun) // mortier (deschidere n zid)
moti (mamifer) / moscuri (substan)
moicii / moichii
mottoul
mo-tri-ce
moi/ mouri / moae
moie
mo-i-o-nal
mo-za-ic
mozzarellei
mu-a-bil
mujdeie
mu-la-tru
mundan
munifient
murmuie / murmuiete
muschetar / muchetar
mustangi
eu mustru / tu mutri / el mustr

N
nade (momeal) / nzi (nnditur)
nandU / nAndu
nanghin / nanchin
nar-ci-si-ac
na-i(interj.+pron.)
na-u-fra-giu
ndufuri (suprare)
n-pras-nic
nruie
nzare
ne-cio-plit
nectaruri / nectare
nefalism
negator
ne-go-ci-a-z
neinteligibil
nelalocul lui / ei (loc. adj.)
neobedient
neopozabil
neviabil
neviciat
nevoie mare (loc. adv.)
ne-vral-gic
nicieri / nicierea
ni-cio-da-t / nici-o-da-t
ni-ciun / nici-un
nimeni / nimenea
nimic / nimica
nIscai / niscAi (adj pron.)
noc-tam-bul / noct-am-bul
nonprofit
nonsensuri
non-stop
noroace
noveaz
nubil
nucoar
nu-tri-e

O
o-be-di-en-
o-biect
obiec-tu-al
obliterare / obliteraie
obsecvios
obsidian
obstruant
obversiune
ocluzie / ocluziune
o-clu-ziv
o-di-os
off-line / offline (loc. adv)
ofsaiduri
omnis-ci-ent/ omni-sci-ent
omologheaz
o-mo-nim/ om-o-nim
onc-tu-os
o-pa-i
open (adj. invar.)
o-pro-briu
ornant
Otova (adj. invar. / adv.)
o-i-os
outputuri
outsideri
o-va-i-e

P
pacemakere
pacheboturi
pa-ci-ent
pa-ci-en-
pactizeaz
pagineaz
pahiderme
pa-le-o-slav/ pa-le-os-lav
pampas / pampa
pandor
panglic
panoptic / panopticum
pan-te-on
pantumuri / pantume
para-no-ic
pare (flcri) / pere
parcimonie
paroleaz
parpalac (pardeiu) / parpalec (negustor)
pate (ficat) / pateu (cofetrie)
patroni / patroane (tipar)
pauperizeaz
pa-voaz
pntec / pntece
pe-cu-ni-ar
pe-di-gri
peching / peking (estur)
penalty / penalti
pe-remp-to-riu
peremiune
perie
perifrazeaz
se perimeaz
per-me-a-bil
persuadeaz
pertracteaz
perturb
pe-trar-chism
petulan
pic / picheaz (cade n picaj)
pie-mont
pie-s
pi-e-ta-te
pie-tri-fi-ca
pi-o-ni-er
piu-ne-z / pio-ne-z
placheaz
placardeaz
planc-ton
pleoa-p
ple-o-nasm
ple-u-r
pli-e-re
plutoni (roci)/ plutoane
poansoneaz
poanton
poditii
po-di-um
poetard
poltronerie
de pomin (loc. adj)
poncifuri / poncife
portarm, portavion, portochelari, portunealt, portaprindere, postelectoral
posesoriu
posti
post-mortem (adj. invar.)
postoperatoriu
post-partum adj. invar.
post-post-scriptum
post-restant
postumitate
postuniversitar
po-tlog
pound pounzi
preempiune
mai prejos adv.
preleva
prelimin/ prelimineaz
prenadez
premonitoriu
preopineaz
prepeleac prepelece
prepondereaz
prepune
presar
pres-pa-pier
prevaleaz (predomin) / se prevaleaz (se folosete)
preziua (prezilele, subst.)
prezumios
prim ajutor
prim-secretar / procuror / ministru / balerin / solist / doamn / plan
primadon
primoinfecie
prim rang loc. adj.
primUl / prImul
n prip loc. adv.
prob
procesoman
proces verbal
prodig
prodig
pro-domo / pro domo sua loc adv/
program-pilot
proletcultism
protEctor / protectOr
pUber / pubEr
puma / pum
punctaveraj
pururi / pururea
pu-tred
putrescent

Q
quiproquo

R
rabata / rabate rabateaz / rabate
radiocasetofon
radiumterapie
ra-di-us
ragaci ragace
ranverseaz
raporteaz (declar) // raport / raporteaz (aduce un venit)
rapsozi
rpie
rchir / rchireaz
rufctor
ru-platnic
rea-credin
reactopropulsor
receleaz
re-chi-e
recife
re-ci-pi-ent
re-ci-proc
re-clu-zi-u-ne
recognaiune
recrimineaz
rectitudine
reculeaz
recureaz
recuz
redactor-ef adjunct
reducionism (metod de cunoatere)
reduciune (hotrre judectoreasc)
refacie (reducere a taxelor vamale)
refract
refutabil
regaleaz
reiat
reitereaz
rejeturi
remanent
rememberul
re-pa-us
reporteaz
reprehesiune
repugn
repoart (a se gndi la trecut)
resoarbe
retracteaz
reverbereaz
rezec
reazem
robinei / robinete
rocambulesc
ronduri / ronde (micri ale piciorului
ro-zalb/ roz-alb
rugbi / rugby
ruxandr
S
sarcedoiu (calitatea de preot)
sagace
salv-gar-dea-z
sanc-tu-ar
san-gu-in
sang0-vin
saporific (Care d gust)
satIr / sAtir
scabroritate
scdea
scelerat
scoverg / scovard
scua-m
scurt-cir-cu-it
septentrion
sepulcru
pe sfrite loc adv.
sibaritism
sinEcdoc / sinecdOc
situaie-limit
sloganuri / slogane
sme / smash
solilocviu / soliloc
spadIce / spAdice
spa-li-er
spectacular
struie
stimuli / stimuluri
stipendia
stirpe
stornez
straturi / strate
strulubatic / trulubatic
su-bro-ga / sub-ro-ga
suburbIe / subUrbie
subzist
su-fi-ci-ent
sumisiune
su-ple-a
supliciu
suscitat (provocat) / sus-citat (menionat)


chioapt / chiopteaz

T
taier / tier
talme - balme s.n.
taoism / daoism
tapiserie / tapierie
tnguie / tnguiete (lamenta)
tempestuos
teu-g
te-ur-gi-e
toasteaz
torpid (lene)
tracasant
tract / tractus
transcripiune (Act juridic)
transgreseaz
tran-zi-ent
trau-m
treapd
tretIn / trEtin (animal, amend)
tribulaie
tricotomie / trihotomie
tri-um-f
trop / tropa interj.
tro-tuar
truvabil
turfist
turniruri
turpitudine
tuteleaz


cne / cnete
epi (achii) / epe (forsE)
esal / esl
intirimuri / intirime
umburue / umburuuri

U
ubicuitate
u-crai-nean
ultimatumuri
uluiete
u-ne-ori
uzeaz
uziteaz (DAR NU EXIST uzitare!!!)
u-zu-al

V
vacuitate
vademecumuri
n van loc. adv.
vandrug
variu
se vicrete
vait
vluge / vluguri / vlugi
vAtm
velocitate
ver-bi-aj
vernal
vespasian
vesperal
vexaiune / vexaie
vexile / vexiluri
vi-et-na-,ez
vilegiatur
vIndiac / vindIac (-uri)
vi-ne-gre-t
vi-nie-t
vino-ncoace / vino-ncoa
vi-o-i-ciu-ne
votc / vodc
votum (ofrand ,danie)

W
weekend weekenduri week-end / wee-kend

Z
zdufuri
zlogi (pomi) / zloage (garanii)
zbrlete / zburlete
zdrag / zdranc
zepelin (dirijabil)
zgndre / zgndrete