Sunteți pe pagina 1din 2

colocviu asdn subiect 40

1. Realizati schema detaliata a unui comparator pe 2 biti


2. Realizati un numarator care numara (10,9,8,..1, 0) folosind
circuitul 419
. !lu"ul de proiectare cu instrumentele soft#are $ilin"
colocviu asdn [sub 29]
1) prezentati cel putin 2 modalitati de implementare a functiilor NU
si SAU-NU.
2) comparati 1!" cu 19". cu care se poate implementa mai usor un
numarator modulo 12 descrescator
") ceva referitor la sc#emele din $%&%N$... cate tipuri sunt...
colocviu asdn sub.8
1. sa se prezinte cel putin 2 modalitati de implementare a functiilor
S% si SAU-'$(&US%). se vor descrie elementele de circuit..*apro+.)
2. prezentati in comparatie 192 si 1!2.cu care e mai simplu de
efectuat o numarare pana la , *apro+imativ asa e te+tul)
". prezentati cel putin - etape in realizarea unei sc#eme in editorul
Active(A. $ilin+.
sper sa va a/ute0 c#iar da1 te+tele sunt doar apro+.
colocviu asdn%sub&
1.'e da functia f((0,1,,4,), *).'a se faca descrierea cu porti lo+ice si apoi cu circuite
inte+rate corespunzatoare( pini ,le+aturi,numele) .
2.'a se construiasca bistabilul ,- folosind un bistabil de tip .,circuit coresp(pini,
numele,le+aturi) .
./"plicati folosirea terminalelor 012 si a ma+istralelor in 34506/743.,$ilin"
colocviu asdn %sub 9&
1.'e da functia f(... 'a se faca descrierea cu porti lo+ice si apoi cu
circuitele inte+rate corespunzatoare( pini,numele, le+aturi) .
2. 'a se construiasca desenul detaliat folosind numaratoarea 419 msi,
numaratoarea reversibila.
. 4e este 843 in !9:3 $ilin" si care sunt componentele ei ;
colocviu asdn%sub 8&
1. 'e da functia f((0,1,2,,8, 9,10,11). 'a se faca descrierea cu
porti
lo+ice si apoi cu circuitele inte+rate corespunzatoare( pini,numele,
le+aturi).
2. 'a se construiasca desenul detaliat folosind numaratoarea 4192 msi,
numaratoarea reversibila.
. 4e sunt 843 si 48< in !9:3 $ilin" si care sunt componentele lor;
colocviu asdn %sub )&
1. implementati un doua moduri functiile lo+ice '0 si '3= cu doua variabile
2.pt circuitul msi 41) sa se deseneze circuitul(pnr pini si denumiri) fortandu7l sa numere
in bucla 0714
. scrieti cel putin componente ale lui 3ctive43. $ilin" si care sunt functiile lor
principale
colocviu asdn %sub )&
1.de implementat o functie si+ma(1,2,, >)
(se minimizeaza si se obtine ceva de +enu f(1"1 . "2 ? 1"2 . ",
trebuie desenate circuitele pt si cu 2 intrari(400si ceva, vedeti in
caiet)sau cu 2 intrari si not...sa scrieti alimentarile, numerotati
pinii si faceti le+aturile)
2.ce fac circuitele 4*4 si 4*) si care sunt intrarile lor asincrone(nr
pinilor)si ce fac ele; realizati un nr serie direct fol circ 4*) si
relaizati alimentarile, cone"iunile etc.
(unui bist d, celalat bist ,-...scrie ceva abureli despre ele in
caiet...iar la numaratoare, ii ceva fi+ura (9.1, parca)...ii mult de
desenat)
.ce sunt 843 si 48< si care7s componentele lor
(copiati inceputu de la lab 1)
4olocviu asdn %sub 21&
1. ale+eti circuitele inte+rate si desenati schema electrica detaliata pentru monta, (un
monta, cu porti 2R2, @2R2, @3@., !.4)
2. 4um poate fi folosit *41) ca re+istru de date sincron;
. 4are sunt intrarile sincrone si intrarile asincrone (nr pinilor) pt *4*4;